Hvad skete der med alle de idéer, vi luftede den dag i januar? Er de mon ligeså stille drevet over? Eller er vi bare stille og roligt kommet i mål?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skete der med alle de idéer, vi luftede den dag i januar? Er de mon ligeså stille drevet over? Eller er vi bare stille og roligt kommet i mål?"

Transkript

1 Der var engang et stormøde i Ejstrupholm En eftermiddag i januar 2013 stimlede alle medarbejdere fra kommunens fire administrationsbygninger sammen i Ejstrupholm Hallen. Det var startskuddet til at opfinde en ny form for Administration og borgerbetjening i 2018 (herefter forkortet AB18 ), som samtidig koster 20 procent færre ressourcer end i Borgerbetjening er i denne sammenhæng forstået som den service og kontakt med kommunens borgere, der foregår både i og med de fire administrationsbygninger som udgangspunkt. Hvad skete der med alle de idéer, vi luftede den dag i januar? Er de mon ligeså stille drevet over? Eller er vi bare stille og roligt kommet i mål? Projektgruppen bag AB18 udsender dette nyhedsbrev og en lille video, for at du kan orientere dig om, hvordan det går med nogle af alle de idéer, du og dine kolleger var med til at fostre på stormødet. Så langt er vi nået i kroner og øre Skal vi omsætte målet på 20 procent færre ressourcer til kroner og øre, handler det om 40 mio. Det vil sige, at vores administration og borgerbetjening skal koste 40 mio. kr. mindre, i forhold til Budget I 2014 når vi 11,5 mio. kr. af vejen, dvs. 5,2 pct. af Budget Nogle af pengene er lagt ind i budgetterne som besparelser. Andre er fundet for eksempel ved fordelagtige indkøb af bl.a. el og telefoni, sparet porto, nye systemer til at styre økonomi og løn, digital anmeldelse af sygefravær og på administrationsbidrag på anlægsarbejder. De næste millioner handler om at ændre vores måder at løse opgaverne på: 1

2 Hvordan hænger det hele egentlig sammen? Vi har forsøgt at lave et kort over, hvilke større projekter, der er kommet i gang siden januar 2013, og hvordan de hænger indbyrdes sammen. Fælles for dem alle er, at de eksperimenterer med metoder og tankesæt, som vi måske en dag kan overføre mere bredt i kommunens organisation. Neden for kan du læse lidt om, hvad de enkelte større projekter indeholder. Dertil kommer alle de aktiviteter, der allerede er i gang inden for hver af de enkelte afdelinger, som også bidrager til, at vi kan nå frem til en ny form for administration og borgerbetjening i På tværs hvad er det vi drømmer om? En af de idéer, der jævnligt popper op - ikke mindst til mødet i Ejstrupholm - er ønsket om et samlet rådhus. Men hvad er det egentlig, vi drømmer om, at det kan betyde for vores måde at arbejde på? Hvad skal der til for, at vi kan opnå det, vi drømmer om, selvom vi ikke har et fælles rådhus? Uanset hvad, vil der gå 2

3 adskillige år, før et nyt rådhus kan stå færdig. Hvorfor skal vi egentlig vente på det, hvis vi kan opnå gevinsterne på andre måder? Konsulenterne Eva Bjerrum og John Brøndberg Simonsen fra Alexandra Institute A/S New Ways of Working Lab fra Århus skal hjælpe os med at finde idéer til, hvordan vi kan arbejde smartere sammen, selvom vi bor i tre forskellige byer. Projektet starter i april, og i videoen Eva og John studerer os (2:45 min.) kan du se, hvad det går ud på. Link til video på Ikast-Brande Kommunes YouTube kanal. Digitale løsninger hjælper os frem til 2018 Digitalisering er en vigtig del af AB18. Digitaliseringsforum har ansvaret for arbejdet med at gøre kommunen klar til alt det digitale. De koordinerer de tværgående idéer fra kommunen med de krav og initiativer, der kommer fra national side. Digitaliseringsforum består af ledere og medarbejderrepræsentanter fra hvert direktørområde og nøglemedarbejdere ift. digitalisering. I hvert direktørområde er der et digitaliserings-team, som kan hjælpe dig eller din afdeling med gode råd, hvis I har en idé med digitalisering og selvbetjeningsløsninger, der kan gøre jeres forretningsgange mere smidige, både for borgerne og jer selv. De kan også løfte idéer af tværgående karakter op i digitaliseringsforum. Med hensyn til selve driften af det digitale, har IT-afdelingen gjort selve det kommunale netværk, eller vores digitale motorvej om man vil, klar til at håndtere den øgede trafik, når vi medarbejdere i højere grad begynder at udnytte mulighederne i at bruge computeren og nettet til at snakke med hinanden på. Mulighed for videokonferencer mellem administrationsbygninger: I Nørre Snede, Ikast og Brande bliver det muligt at etablere videokonferencer. På den måde kan vi deltage i et møde i en anden by uden at skulle ud at køre. IT-chef Jette Skott forventer, at konferencer med video bliver en stor del af fremtidens måde at kommunikere på. Digitaliseringsforum ser især gode muligheder for at spare ressourcer med videokonferencer, når for eksempel direktører, chefer og andre skal holde møde med KL. Det kan spare meget rejsetid. Videokonferencer bliver i dag brugt af Arbejdsmarkedsafdelingen, når det er behov for tolkebistand. Videokonferencer kan også bruges af hjemmeplejen, når de koordinerer udskrivning af en borger med sygehuspersonalet. Hold møde fra skrivebordet: IT-afdelingen har opgraderet vores telefon-central, så man kan holde møde fra sit skrivebord med et web-kamera og et sæt hovedtelefoner. På den måde kan man klare spørgsmål til en kollega på en hurtig og mere personlig måde. Find vej til mere information: Hvis du vil vide mere om hvad der er på den digitale dagsordenen i kommunen lige nu, finder du informationerne her: Åbn intranettet, vælg Favoritter i browserens menu og gå ind under Ikast-Brande Foretrukne. Her finder du Digitaliseringsforum. 3

4 Taskforce : Teknisk Område har oprettet deres egen digitale taskforce. Her ser de på mulighederne for at automatisere nogle af deres arbejdsgange i bestemte typer af sager ved hjælp af digitalisering. Det gælder for eksempel borgernes mulighed for udfylde og sende ansøgninger på nettet. Aktive borgere skaber den gode sagsbehandling I fremtiden vil vi se, at borgeren involverer sig mere aktivt i at finde løsninger på sine egne behov. Lige fra ønsket om et hjælpemiddel, behov for hjemmehjælp, en byggetilladelse, hjælp til et handicappet barn, til at finde et job, økonomisk hjælp eller noget helt andet. To sideløbende projekter undersøger mulighederne for, at borgeren kan involvere sig aktivt i behandlingen af sin egen sag: Træning, hjælpemidler og teknologi Hvordan finder vi det perfekte mix mellem hjælpemidler, velfærdsteknologi, træning og hjemmehjælp, så borgeren bliver mere selvhjulpen og tilfreds, og vi samtidig sparer penge i Ikast-Brande Kommune? Det var det store spørgsmål for ledere og medarbejdere i Visitations- og Myndighedsafdelingen og Ældreafdelingen i samarbejde med to konsulenter fra Teknologisk Institut. Flere borgere får behov for hjælpemidler i fremtiden. Derfor vil vi gerne koncentrere kræfterne om de borgere, der har mere komplicerede behov, mens andre kan betjene sig selv. Kan man forestille sig, at borgeren selv bestiller et hjælpemiddel, ligesom hos Peter fra L easy? At de involverer sig i endnu højere grad og selv skaffer flere af de nødvendige oplysninger, der skal til? Det kan spare tid for både borgeren og fagfolkene. Kunne man tænke sig hjælpemidler med sensorer, der hurtigt registrerer, om borgeren får det bedre eller dårligere, så man kan afpasse træning og hjælpemidler hurtigere og mere fleksibelt? Og hvordan kan man i øvrigt understøtte, at borgeren får en god oplevelse af at bruge såkaldt velfærdsteknologi. Hvad med virtuel træning à la Wii for dem, der er kommet godt i gang? Projektgruppen har holdt flere workshops med både samarbejdsparter fra sygehus, praktiserende læge, borgere, specialister og egne medarbejdere, og det har skabt mange tanker og idéer fra de helt vilde, etisk og fagligt udfordrende til dem, der bare er til at plukke og indarbejde. Familierne skal selv medvirke Det andet projekt under overskriften Aktive borgere skaber den gode sagsbehandling foregår i Handicapteamet i Børne- og Familieafdelingen. Her undersøger medarbejderne, hvordan familier med handicappede børn kan deltage aktivt i at håndtere egne behov og problemstillinger. Et af de store spørgsmål, som også udfordrer lovgivningen, er: Skal alle børn med handicap behandles ens og gå igennem den samme procedure? Uanset om deres udfordringer er enkle eller komplekse? Kan man fo- 4

5 restille sig, at familier til børn med lettere handicap betjente sig selv, så sagsbehandlerne kan målrette flere kræfter til familier med multihandicappede børn? Hvad skal der egentlig til for, at de kan betjene sig selv? Hvordan skaber man accept hos familien af, at behandlingen af nogle behov og spørgsmål både kræver undersøgelser og tid? Konsulenter fra Teknologisk Institut har været koblet på dette projekt, som bevidst har provokeret medarbejderne til at udforske deres egen faglige kerne. Konsulenterne har prikket til alle standard sandheder, når de mødte dem. Det betyder, at medarbejdernes faglighed står endnu mere skarp og meningsfuld i dag. Da Handicapteamet, konsulenter og projektledere i april satte punktum i den endelige rapport, kunne de se tilbage på en krævende proces. Det har kostet hver medarbejder en indsats på mindst en dag om ugen siden efteråret. - Noget af det spændende har været, at vi i dette projekt har brugt markant længere tid på at være i den undersøgende fase. Man er ellers tilbøjelig til hurtigt at gå i gang med de oplagte idéer frem for at bruge tid på at være nysgerrige og udfordre de umiddelbare sandheder. Vi har været på besøg nogle steder, som vi slet ikke selv var kommet i tanker om, hvis ikke konsulenterne havde udfordret os. Vi har også interviewet familierne om deres oplevelser med kommunen. Vi har holdt workshops med fagfolk fra sygehuse, andre kommuner, patientforeninger og naturligvis familierne selv. Både for at undersøge behov og at få idéerne, fortæller projektleder Steen Andersen, Børne- og Familieafdelingen. Tirsdag 13. maj 2014 præsenterer de to projektgrupper og Henning Sejer fra Teknologisk Institut deres arbejde for afdelingschefer og MED-Administration. Erfaringer og løsninger fra de to forløb skal også inspirere arbejdet med projektet På tværs. Her og nu - hvad blev der af alle de gode idéer? Efter mødet i Ejstrupholm i januar 2013 fik en arbejdsgruppe til opgave at se på de mange idéer og arbejde videre med nogle af dem, der går på mere tværs af afdelinger og geografi. Samtidig fik ledere og chefer ret og pligt til at sørge for, at der blev arbejdet videre med dem, der angik deres egen afdeling. Der er plads til flere idéer. Hvis du selv har en eller har hørt om en god idé til en mere optimal eller effektiv måde at løse opgaverne på, så start med at fortælle den til din leder. Måske kan du blive inspireret af nogle af de andre Her- og Nu idéer som enten er i gang eller allerede er gennemført: 1. Nyt IT system i Visitations- og Myndighedsafdelingen, der betyder, at data kun skal registreres et sted. 2. Fast udlån af hjælpemidler til plejecentre, så hjælpemidlerne ikke skal transporteres frem og tilbage til Hjælpemiddeldepotet hver gang en borger færdig med at bruge det. 3. Digitalisering på affaldsområdet, så borgerne nu kan se egne oplysninger 4. Et online arkiv for byggesager, så borgene selv kan hente oplysninger om deres egne bygninger. 5

6 5. Borger-GIS, hvor borgerne plotter direkte ind på et kort, når de ser et hul i vejen eller andet, der skal repareres. Beskeden går direkte ind i Entreprenørafdelingens styring af opgaver og giver en hurtigere svartid. 6. Teknisk område får et rullende fremskudt kontor i form af en campingvogn. Når de er i gang med større arbejder i et lokalområde, kan de flytte kontoret der hen, hvor borgerne er og kan svare på deres spørgsmål mm. 7. Tips og tricks til IT findes under fanen Fælles funktioner på intranettet. 8. Bestilling af freeware dvs. gratis programmer fra internettet - sker via IT-afdelingens helpdesk. Oversigten over tilgængelige freeware-programmer findes på intranettet under IT. 9. Der er elektroniske informationstavler til de tre administrationsbygninger på vej Har I i jeres afdeling gennemført andre spændende tiltag, som vi andre kan lære noget af, eller vil I bare gerne prale med jeres seneste påhit, så send gerne en mail med en kort beskrivelse til projektleder Julie K. Olsen: Redaktion af nyhedsbrev og video John og Eva studerer os : AB18-projektleder Jule K. Olsen, lok Tidl. projektleder Ellen Bach Fjendsbo, lok 32xx Journalist Brian Møller Nielsen, lok Kommunikationsmedarbejder Vicki Frandsen lok og Kommunikationskonsulent Inge Ramsing lok

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Er du træt af digitalt?

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Er du træt af digitalt? www.ikast-brande.dk Er du træt af digitalt? Frivillige holder filmrullerne kørende Uden dem ingen biograf i Ikast Ingen frivillige ingen biograf i Ikast Kortere og mere præcist kan det ikke siges. Biochef

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tirsdag Morgen nr. 4-2008. Glædelig jul! Et barskt efterår. Leder ved Nich Bendtsen, Kommunaldirektør. Christmas comes this time each year Beach Boys

Tirsdag Morgen nr. 4-2008. Glædelig jul! Et barskt efterår. Leder ved Nich Bendtsen, Kommunaldirektør. Christmas comes this time each year Beach Boys Glædelig jul! Et barskt efterår (Foto: Niels Brandt) Torsdag den 11. december om eftermiddagen gik 51 børn fra Toftevangskolens SFO Luciaoptog i Administrationsbygning Ebeltoft, til stor glæde for både

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia

Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Virtuelt møderum for at øge medindflydelsen på bostedet Cassiopeia Rapport 1 Bostedet Cassiopeia i Brønderslev Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et

Læs mere

Teknologi i virkeligheden: Hvordan får vi velfærdsteknologi til at virke i praksis?

Teknologi i virkeligheden: Hvordan får vi velfærdsteknologi til at virke i praksis? Tema # 12 2011 SocialIT Nyt Fredericia Kommune: En ny vej til varme hænder Mariagerfjord Kommune: Opkvalificering af it-understøttelsen på misbrugsområdet Teknologi i virkeligheden: Hvordan får vi velfærdsteknologi

Læs mere

Udkast til slutdokument

Udkast til slutdokument Udkast til slutdokument Omstillingsgruppen: Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Indledning Hermed præsenterer omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet forslag til, hvordan Holbæk Kommune

Læs mere

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder

Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Nærværende ledelse på afstand Når der er langt til nærmeste leder Indhold Forord...3 Sådan er projektet gennemført....4 Ledelse af selvledelse...5 1. At afstemme forventninger til selvledelse...6 2. At

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI

DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI DANMARKS DOMSTOLE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2014-2 018 1 DOMSTOLENES DIGITALISERING ER den digitale sag det digitale retsmøde den digitale arbejdsgang DOMSTOLENES DIGITALISERING SKAL UNDERSTØTTES AF ensartethed

Læs mere

Mit eventyr med Diplomuddannelsen

Mit eventyr med Diplomuddannelsen Mit eventyr med Diplomuddannelsen Oplæg til HK konferencen d. 24. 25. september 2009 i Fåborg Jeg vil starte med kort at præsentere mig selv. Jeg hedder Maria Bagge Nielsen, jeg er 36 år, gift og har to

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed ISSN 1903-5497 Den Sociale Magasinet Udviklingsfond Dokumentation Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed 2 SUF MAGASINET Maj 2013 Redaktion: Suzette Frovin, Margrethe Langer, Michael

Læs mere

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER

HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER HÅNDBOG FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER 8 veje til uddannelse Industrigruppen 3F Industrigruppen Ansvarlig forhandlingssekretær: Pia Maul Andersen, tlf. 88 92 04 17, mail: pia.andersen@3f.dk Uddannelseskonsulent:

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation

God jul. Nye projektledere. En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde. Side 2 3. Side 5. Side 6 7. Side 9 Medarbejderinnovation 15. udgave, december 2010 Nye projektledere Side 2 3 Side 5 En verden af muligheder... Skiftesporsarbejde Side 6 7 God jul Side 9 Medarbejderinnovation Mange af Vordingborg Kommunes institutioner inviterer

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere