Notat fra DFL. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Tlf November 2014 / side 1 af 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat fra DFL. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. 33 12 42 42. November 2014 / side 1 af 15"

Transkript

1 November 2014 / side 1 af 15

2 November 2014 / side 2 af 15 AMIR og TR seminar 2014 Open Space Open Space er en mødeform og arbejdsmetode der er fuldstændig uden overflødig struktur og bliver brugt meget effektivt i grupper fra 10 til 1000 personer. I Open Space gælder 4 principper De der end måtte deltage, er de rette personer Hvad der end sker, så er det det eneste, som kunne være sket Det starter når tiden er inde Når det er slut er det slut Èn lov: De to fødders lov Hvis en deltager under forløbet kommer i en situation, hvor han/hun ikke lærer noget, skal deltageren bruge sine to fødder til at gå til et mere produktivt sted. Filosofi Open Space er en metode, der skaber udvikling i store grupper. Metoden giver gruppen mulighed for at organisere sig selv i en simpel og klar ramme, og giver alle deltagerne mulighed for aktivt at deltage i løsningen af komplekse problemer, hvor løsningen er ukendt. Open Space bygger på den grundholdning, at deltagerne i mødet vil bidrage effektivt og med energi i udarbejdelse af en løsning, hvis problemet er klart og vedkommende for dem, og der samtidig er en "åben plads" til at organisere arbejdet selv i en enkel struktur. Alle deltagere har mulighed for at påvirke dagsorden og resultat. En mulighed og frihed som følges med deltagerens ansvar for resultatet.

3 November 2014 / side 3 af 15 Betingelser for Open Space Der findes selvfølgelig mange metoder til at arbejde effektivt i store grupper og det er vigtigt at vælge den rette. Open Space er langt den mest effektive, når det drejer sig om: Et klart og kraftfuldt formuleret problem En kompleks problemstilling enten på indholdssiden eller fordi der er stor uenighed blandt de involverede om løsningen Løsningen på problemet er ukendt De involverede i problemløsningen er meget forskellige Der er et stort tidspres og løsning af problemet kan ikke vente Referater fra gruppearbejderne Taksator arbejdsglæde og trivsel Spørge ledelsen om hvad strategien er og invitere til at komme med i forarbejdet, så strategien bliver bedst mulig spiselig for medarbejderne. Argumentet er, at vi på den måde kan få en større arbejdsglæde. Kirsten Rahbeck, FTF-A Michael Wagner, if Frede Kristensen, Tryg Aage Smidt, Topdanmark Bent Sørensen, Tryg Christian Skov, Tryg SOCIAL KAPITAL (SAMARBEJDE TR/AMIR)

4 November 2014 / side 4 af 15 Retfærdighed Tillid Samarbejde Daglig ledelse Manglende kommunikation Forståelse for TR fra egen daglig leder Informationsniveau fra ledelsen og ned Afdelingslederne bruger TR mere (ex. Når TR får flere afdelinger end sin egen) Synliggørelse / Amir over for ledelsen om opgaverne Mangler viden Gøre: Indkalde ledelsen/afdelingslederne til et fælles møde og evt. fast punkt TR inviteres med på teamledelsesmøderne evt. én gang om måneden TR/leder-dag + HR, hvor der gøres opmærksom på hinanden og TR-rollen Inviter ledelsen (højtoppen) til at deltage i evt. TR-seminar + HR chef med spørgsmål i hatten rundt (TR stiller spørgsmål) Inviteres med i SU, hvis der er èt

5 November 2014 / side 5 af 15 Konklusion: Hver især vil tage ideerne til sig og søge at gennemføre hjemme i selskaberne. Opstartshjælp til nye TR ere HB tager nyt medlem af HB i hånden: Kunne det føres over til ny TR i selskaberne? Oplys også nye TR ere om de mindre gode sider af TR-rollen ved opstart: TR-hat på 24/7 365 dage de gode sider står på DFL s hjemmeside Ved opstilling til TR evt. møde med erfaren TR om både gode og mindre gode sider ved TRarbejdet Fadderordning TR-erne imellem, men husk dem af hensyn til nye TR Netværk netværk netværk Hvad foregår der i SU? Mere info Lav-praktiske ting på liste/plan Velkomstpakke Man er ikke længere den person, som man var. Skal passe på, hvad man siger Erfaring det bliver bedre med tiden Al ting finder sit leje I starten kæmper man alle kampe Nye TR ere finder sin rolle med tiden Lene Von Thun Vibeke Thomsen Tina Gaarn Nielsen Per Mathiesen Kitt Hoffmann-Harms Anders Friis

6 November 2014 / side 6 af 15 Michael Nordenhoff Gitte Vollmond APV AMIR/TR arbejde om psykisk arbejdsmiljø virker ikke AMIR laver det hele skidt Manglende sammenfald i valgområder Manglende AMIR fra A-siden Intet samarbejde AMIR-TR I Alm. Brand er det opdelt AMIR=fysisk TR=psykisk, men intet samarbejde Info til lederne om, hvad de kan bruge AMIR og TR til Morten Lone Marianne Ole

7 November 2014 / side 7 af 15 Fælles postkasse TR/AMIR Etik / Moral vs tavshedspligt Begrænset tillid på trods af tavshedspligt Dobbeltrolle Konsekvens: Forskelligt fra den ene side til den anden Frank M, FDC Line Eis, Gjensidige Per, Topdanmark Lone, Tryg Carina, Tryg Gary, FDC

8 November 2014 / side 8 af 15 TR/AMIR samarbejde Krav om deltagelse i møder og kurser Mere proaktiv ledelse Tydeliggørelse af AMIR personale og ledelses repræsentanter Mulighed for både TR/AMIR Ulempe: Arbejdsmængde ingen sparring kun én person Fordele: 1 person klar rolle lettere for leder Forslag: Ligeværdige poster fællesmøder - ½ dag hver ½ år efteruddannelse DFL fælles seminar Vinnie, Kim, Jane, Yvonne, Lone og Lisbeth, Topdanmark Morten, Heidi og Lone, Sygeforsikringen Helle og Tina, LB Irene, PFA Christina, SOS Langtidsraske Ros og anerkendelse. Kompensation: 2 fridage få førsteret til ferievalg.

9 November 2014 / side 9 af 15 Fremtidens taksator Er vi en uddøende race? Selskaberne laver evt. aftale med repræsentanterne om taksatorarbejde. Håndværkstaksatorer Bygningstaksering med droner, fotodokumentation til skrivebordstaksering Ansættelse i eksterne virksomheder som selskaberne benytter. Forebygge skader Erhverv og landbrug vil vel stadig have en konsulent ud? God personlig service, alt skal laves ordentligt. Synliggøre hvor vigtigt arbejdet er Synliggøre besparelsen for selskabet ved at bruge taksatorer Kjeld Jensen, Top Frede Kristensen, Tryg Christian Skov, Tryg Aage Smidt, Top Michael Wagner, if... Jane Andersen, Top Annette Møller, Top Tættere samarbejde

10 November 2014 / side 10 af 15 Fælles møder min. 2 gange årligt Oprette fællesopgave/postkasse som kun AMIR og TR har adgang til Ved opgaver/udfordringer går mail ind til denne postkasse Fællesmøder med AMIR og TR Fællesmøder med AMIR, TR og ledere Åben dialog om status på organisationen Susanne Ernemann, SEB, AMIR Liselotte Rosenby, Tryg AMIR Christine Ravn, Tryg, TR Carina Conte, Tryg, TR Maria Willison, Tryg, TR Diana Phillips, Tryg, TR Elise Holm, Codan, TR Brita Hansen, Codan, TR Tina Andersen, Codan, AMIR Tania Palmer, Tryg, AMIR Velkomst nye TR, rolle, tavshedspligt, guide Udfordring at takle hverdagen Altid på den gamle måde vaske tavlen ren og tænke på en ny kreativ måde Udfordre andre om emner uden at bryde tavshedspligten Udfordre andre faggrupper Nye folk nye tanker Bedre velkomst af nye TR

11 November 2014 / side 11 af 15 Nicoletta, Hanna, Christine, Frank, Kim og Ole Fra mistrivsel til trivsel Arbejdsmængde Normering Ledelsesstil Sygefravær Målinger/KPI Mobning Frivilligt overarbejde Tryghed i ansættelse Fokus på det der lykkes Medindflydelse Ledelsens adfærd Kompetenceudvalg Rette hylde Kjeld Schade Line Eis Susanne Baden Weltz Daniel Ståhl Morten Brandt Diana Philip Pia Norre Andersen Karin Jensen Alain Robert Susanne Jensen Lena Jensen Lone Anderen Joan Hausgaard

12 November 2014 / side 12 af 15 Morten Bjørnbak Gary Robnsen Almir John Arbejdsglæde Hvad er glæde? Ja/Nej hat Ansvar for en selv Godmorgen til alle kigge i øjnene ser hinanden lette stemning Farvel til alle god aften Vende noget negativt til positivt (systemerne er nede kaffetid ) Udmelding, hvis det har været en møj weekend (morgensamling) Gruppeflyt hvis mistrives nej-hatten Samspil med arbejdsgiver Fleksibilitet inden for rammerne = Arbejdsgiver /medarbejder tillid Indflydelse på arbejdsdagen = Arbejdsgiver / medarbejder tillid Kompetenceudvikling Meget travlhed rydder fleksibiliteten hint arbejdsgiver minus arbejdsglæde Samarbejde med ledelsen komme med konkrete eksempler og forslag til forbedringer og gode tiltag. Karin Jensen Helle, LB Tina, LB Pia Norre

13 November 2014 / side 13 af 15 Maria Willison, Tryg Annelise Abildgaard, Tryg Diana Philip, Tryg Morten Brandt Per Jæger Alain Robert Kirsten Rahbek Tina, Alm Brand Opsamling Løfte (jeg vil): Gå mere i dialog med chef Være mere synlig for medlemmer og leder Være bedre til at lytte til andre sprede livsglæde og arbejdsglæde til mine omgivelser Holde øje med ledelsen og tale med kolleger

14 November 2014 / side 14 af 15 Lytte mere til andre /kolleger/ledere Være nysgerrig, åben og spørge nysgerrigt før jeg tolker andres holdninger Få bedre samarbejde med AMIR, og alle skal have en APV Skabe et godt samarbejde med AMIR Skabe mere samarbejde med ledelse Blive bedre til at sige fra Gerne være TR og AMIR i én person Tage ja-hatten på Arbejde på at ledelsen skal forstå at AMIR er vigtig Arrangere en fælles TR/AMIR dag i selskabet Arrangere kaffemøde Være mere opmærksom på etik, moral og tavshedspligt, og spørge hvor meget jeg kan sige fra fortrolige møder Sige fra til opgaver, så jeg ikke stresser Skabe mere samarbejde og faste møder med leder og AMIR Hver dag sige godmorgen og skabe et godt klima Have flere møder med TR og ledelse Skabe fokus på arbejdsglæde Skabe mere dialog om trivsel Spørge hvorfor er der forskel i rollen (TR og AMIR, og har DFL en rolle der?) Fortsætte den gode linje, og love at stille op til TR igen Holde den positive stemning Tage større medansvar og arrangere fælles TR/AMIR dage Involvere AMIR mere i PF-bestyrelsens arbejde med psykisk arbejdsmiljø/trivsel Skabe bedre samarbejde med AMIR i konkrete spørgsmål Inddrage AMIR mere ved sygesamtale Lave en fælles postkasse/intranet med gensidig info om hverdagens problemer Arrangere en fælles TR/AMIR dag Lægge TR og AMIR sammen Blive bedre til at guide chefer med medlemmer tanker Tale med PF om at der skal mere info om hvad der er i jobbet Bidrage til positiv og glad stemning og at gå i dialog med ledelsen m.h.t. arbejdsglæde Forbedre dialog med ledelse omkring trivsel Vende tilbage og finde arbejdsglæde Skabe et bedre samarbejde mellem leder og medarbejdere Tro på det gode samarbejde Arrangere en fælles TR/AMIR dag Have et objektivt syn inden jeg går i dialog med leder/kolleger Tale mindre og lytte mere Have en objektiv tilgang til opgaver Love ikke at lytte med ord i mund Sørge for at nye TR bedre informeret før og efter valg Klæde TR bedre på og skabe netværk Indkalde leder af arbejdsmiljø til drøftelse om arbejdsmiljø Få sat mere fokus på DFL s arbejdsmiljøudvalg

15 November 2014 / side 15 af 15 Fortsætte det gode samarbejde med TR Skabe en bedre dialog i det daglige om social kapital Være mere rummelig overfor andre mennesker Være bevidst om, at det kræver to til samarbejde Ikke gøre mere, så jeg lover ikke noget, har ventet i to år på ny leder til arbejsmiljøgruppen Være foregangskvinde mellem TR/AMIR Skabe bedre samarbejde med leder og kollegaer Arrangere månedlige møder med TR/AMIR Løbende informere om relevante aktiviteter Have større fokus på samarbejde med AMIR, også når man skifter afdeling Have fokus på arbejdsglæde Skabe synlige AMIR, også i selskab som sådan Udvikle det gode samarbejde med AMIR og sætte fokus på sygdom og fravær Mødes med TR/AMIR to gange årligt Prioritere min tid bedre Være nytænkende Fortsat have en positiv attitude Indkalde AMIR til møde Kontakt til nærmeste leder om arbejdsmængde Se mere på sygdomsramte før og efter Kontakte afdelingsleder Sværge højtideligt på at TR skal ind over psykisk arbejdsmiljø Mødes månedligt med TR Skabe et bedre fundament for arbejdet Holde mentor møder med ny TR (med en gammel TR) Lytte mere til mig selv Fremme TR/AMIR samarbejdet Bevare taksatorer Genskabe den gode stemning Arrangere møde mellem ny og erfaren TR Give TR-rollen en chance mere Prøve at få et samarbejde med den lokale AMIR Finde min AMIR Hæve dialogen til et højere niveau Øge samarbejdet generelt mellem parterne Arrangere møde mellem TR/AMIR/ledelse Forsætte det gode samarbejde med AMIR Oplevelse: Mavelandinger (Frede) 6. november 2014/hb

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS.

VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS. VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS. Afgangsprojekt Diplom i ledelse, særlig tilrettelagt for ledere i Brønderslev kommune. Modul nr. C18293B1. Diplom projekt. Vejleder: Niels Jægerum

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros 2006 1 Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø

Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Aftalen om trivsel og psykisk arbejdsmiljø Fælles vejledning Indhold Vejledningen er udgivet i december 2008 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening. Finanssektorens

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2010 7. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Man skulle ikke skulle tro det med det forår, men vi skal faktisk til at planlægge vores sommerferie nu. Spørgsmålet er,

Læs mere

Bilagsliste. Side 68 af 126

Bilagsliste. Side 68 af 126 Bilagsliste Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse

Læs mere

HÅNDBOG I FORHANDLINGSTEKNIK

HÅNDBOG I FORHANDLINGSTEKNIK HÅNDBOG I FORHANDLINGSTEKNIK - når du skal forhandle lokale aftaler og virksomhedsoverenskomster Udgivet af Finansforbundet, november 2009 Forord Enhver forhandling bør som udgangspunkt bygge på åben dialog.

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Karen Lund, KL Lars Daugaard, KTO Jens Qvesel, Danske Regioner

PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Karen Lund, KL Lars Daugaard, KTO Jens Qvesel, Danske Regioner NÅR FUSIONER FUNGERER DE FØRSTE 100 DAGE SOM LEDER AF EN FUSIONERET ORGANISATION PROJEKTGRUPPE: Mette Marie Langenge, HK/Kommunal Karen Lund, KL Lars Daugaard, KTO Jens Qvesel, Danske Regioner NÅR FUSIONER

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere

FRIVILLIG HÅNDBOGEN. Inspiration til ledere og medarbejdere FRIVILLIG HÅNDBOGEN Inspiration til ledere og medarbejdere Ringkøbing-Skjern Kommune Version 1 12. september 2013 INDHOLDSOVERSIGT HVAD KAN VI BRUGE FRIVILLIGHÅNDBOGEN TIL?... 4 EN GOD START PÅ ET INSPIRERENDE

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere