fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Indvielsesreception i Undervisningsledernes Hus. September 08. Forhandlingsret. Spørgsmål og svar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Indvielsesreception i Undervisningsledernes Hus. September 08. Forhandlingsret. Spørgsmål og svar."

Transkript

1 September 08. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Indvielsesreception i Undervisningsledernes Hus. Vi regner stadig med at holde en indvielsesreception i de nye lokaler i november eller december. I vil høre nærmere, når datoen er endeligt fastlagt. Forhandlingsret. I vores fagretlige system er det normalt, en hovedorganisation der har forhandlingsretten, og udøver den sammen med en given medlemsorganisation. For produktionsskolernes område drejer det sig pt. om Lærernes Centralorganisation (LC) og Undervisningsforbundet som medlemsorganisation. For at få forhandlingsretten skal en medlemsorganisation have mindst 50% af de ansatte, der er omfattet af overenskomsten, som medlemmer. I LP forventer vi at søge personalestyrelsen om forhandlingsretten, når vi har over 50 % af lederne som medlemmer. Det kan dog være ret vanskeligt at opgøre, hvor mange ledere der egentlig er, da der ikke findes en statistik herover. Men vi har via bestyrelsens kendskab til skolerne og via hvad der fremkommer af oplysninger fra skolernes hjemmesider beregnet, at der er ca. 110 ledere i alt. For at komme op på 50% mangler vi ca.10 medlemmer. For at nå dette mål har vi brug for din hjælp, ved at du går ud og overbeviser din kollega på skolen eller naboskolen om at blive medlem. Din indsats og opbakning er også vores fælles styrke! Nyt kursus på gaden. LP har netop udsendt et nyt kursustilbud til alle skoler. Sådan håndterer du vanskelige personer Underviser er erhvervspsykolog Lis Larsen. Formålet med kurset er: At kigge på egen stil i den type samarbejder. At få konkrete redskaber til at indgå i vanskelige relationer med vanskelige personer. Spørgsmål og svar. Spørgsmål: Hvordan skal skolerne forholde sig til deltidsansatte, herunder ansatte i flexjob i forhold til 118/130 timers reglen? Svar: Omkring 118/130 timers akkorden, så skal den reguleres forholdsmæssigt efter ansættelsesgraden. Så hvis en i flexjob er ansat 85 %, skal han/hun kun have 85 % af tiden. PS. UVM og DPL vil i den nærmeste fremtid tage en drøftelse omkring definitionen af akkorden - hvilke rammer der er for den! Claus Schreiner Andersen, Forhandlingskontoret Spørgsmål: Hvad betyder formuleringen - "at øvrige lærere rykker til det nye skalatrin med 2 års reduktion af løn anciennitet"? Svar: fra Hvis en lærer har været ansat i 3½ år og i dag er ansat på trin 29 og dermed skal rykke på trin 31 om ½ år, så vil han blive fratrukket 2 år af sin løn anciennitet - men alligevel rykke om på trin 31 om ½ år på sin hidtidige oprykningsdato. Claus Schreiner Andersen, Forhandlingskontoret

2 Arbejdsgiverservicering Hvis medlemmerne har brug for hjælp i deres egenskab af arbejdsgiver, yder foreningen også en vis grad at service. Vi har i bestyrelsen besluttet at arbejde ud fra følgende procedure: 1. Henvendelse til foreningen, gerne i god tid (se nedenfor), for at få de første råd. 2. Henvendelse til Undervisningsministeriets Forhandlingskonto. Følgende sagsbehandlere har produktionsskolerne som deres område: Claus Schreiner Andersen, tlf Mail: Kirsten H. Petersen tlf Mail: Iben Brydl Gaardmand tlf Mail: Her vil man ligeledes kunne få råd og vejledning 3. Henvendelse til advokatkontor, anbefalet af LP. LP har udvalgt 2-3 advokatkontorer som vi kan anbefale skolerne at bruge, hvis sagen går i hårdknude. Nuria Ebbesen, advokat Hoved nr Direkte tlf Ret & Råd advokaterne Gram, Tønnies og partnere I/S. Sven-Erik Hørmann, Partner Tlf: Fax: Complete Management Consult Hundige Storcenter 2 A 2670 Greve Kalender. Nov. el. dec. Indvielse UH Københ. 28/11-08 kursus Odense 3/2-09 kursus Odense 29/10-08 bestyrelsesmøde Københ. Det får du som medlem i LP. Hjælp, råd og vejledning i forbindelse med dine løn- og ansættelsesforhold Vejledning og hjælp i lønforhandlinger Råd og vejledning i jobbet som arbejdsgiver(arbejdsgiverservicering) Kurser sammen med andre ledere Fællesskab med ca andre ledere på undervisningsområdet Administrativt fællesskab i Undervisningsledernes Hus Politisk indflydelse i samarbejde med andre undervisningsledere En organisation uden lærerindflydelse Medlemsdebat. Her er der plads til dine synspunkter. Har du lyst til at skrive lidt om hvad du har på hjertet, kan vi bringe det her. Send dit indlæg på en mail til Henvendelse til foreningen: Formand Aage Langeland / Kasserer Arne Pallisborg / Henvendelse til UVM ang. løn- og ansættelsesforhold: Claus Schreiner Andersen, tlf Mail: Kirsten H. Petersen tlf Mail: Iben Brydl Gaardmand tlf Mail: Udklip JP Århus»PRÅLIGOGHØRHÆR!... Festugebridge er en tradition begge søndage i festugen - fordi det er festligt, og så er der smørrebrød bagefter. Udenfor spejlsalen på Bispetorvet sidder en flok småbørn klar til Århus Produktionsskoles version af Orla Frøsnapper, og således er Festuge 2008 solskinnende godt i gang med noget for enhver.... Men det var så dengang. Det aftenlukkede Europapalle-huset på Lille Torv skal man vist også lige vænne sig til, før man opdager den gode idé på den fine plads. Men palle blev faktisk aftenens kick. Af JØRGEN RYE Politiken Næsten alle unge begynder på en ungdomsuddannelse lige efter grundskolen, men alt for mange opgiver hurtigt efter start.... Men specialpædagogik og især socialpædagogik har ikke været erhvervsskolernes stærke side og vil næppe blive det de første år.... Ungdomsskolerne og produktionsskolerne skal rette fokus mod forberedelse af udsatte unge til ungdomsuddannelse - give de unge en 'second chance'.... EGU-forløb tilrettelægges som kombinationer af nødvendige skoleforløb med dansk- og matematikundervisning, medborgerkundskab, faglig værkstedsundervisning, praktik i erhvervslivet og i tæt samarbejde med ungdomsskoler, produktionsskoler, voksenuddannelsescentre, højskoler og erhvervsskoler. Af Jørgen Christensen, Leder Af Egu-Kbh, Ungdommens Uddannelsesvejleding, Kbh. Vejle Amts Folkeblad I januar bankede fusionsplaner på døren hos produktionsskolerne Sandagergård i Nr.... Derfor drøftede skolens bestyrelse tidligere i år en fusion med produktionsskolen Datariet i Vejle.- Det ser mere positivt ud end for et halvt år siden, siger bestyrelsesformand, det socialdemokratiske byrådsmedlem John Refsgaard nu. Forstanderen ser flere grunde til, at en fusion ikke længere er nødvendig.- Det er blandt andet konjunkturerne, at Tørring Produktionsskole er lukket, at vi har fået EGU 'en (en ny uddannelse, red.) og at vi er med i et fireårigt forsøg med at uddanne lærlinge, siger Hans Jørgen Mortensen. EGU står for erhvervsgrunduddannelse og er

3 rettet mod årige, der ikke er parat til at tage en af de gængse ungdomsuddannelser. I år regner Hans Jørgen Mortensen med 15 elever på EGU, men målsætningen lyder fremover på 40 nye om året.... Et succeskriterium er, at de kommer igennem uddannelsen, så de ikke får et nederlag. Det ville være godt, hvis de kommer videre i arbejde eller uddannelse, siger Sanne Johansen.Personlig udvikling er også en del af EGU 'en, så der er gruppevejledning på skolen. Forstanderen har store forventninger til EGU 'en, der er ét skridt i retning af regeringens målsætning om, at 95 procent af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse.- EGU 'en kommer til at gøre en fantastisk forskel. Af Mette Eriksen og Benny F. Nielsen (foto) Århus Stiftstidende DJURSLAND: Erhvervsgrunduddannelsen EGU skal nu for alvor synliggøres som en mulighed for en fremtid på arbejdsmarkedet for unge på Djursland, der har svært ved at tage en almindelig erhvervsuddannelse. Bag initiativet står både Norddjurs og Syddjurs kommuner i form af Produktionshøjskolen Djursland i Ryomgård og Grenaa Produktionsskole samt den tværkommune ungdomsvejledning UU Djursland. De tre institutioner har i fællesskab modtaget en halv mio. kr. i projektmidler fra Undervisningsministeriet og bruger de kommende to år pengene til et fælles projekt, der har fået overskriften» Skub Djurslands unge i gang med uddannelse «.Souschef hos UU Djursland, Per Istrup, er projektets leder, og han betegner Djursland som en sort plet på dette område.» Da vi søgte om midlerne havde de to kommuner på Djursland i alt 450 unge på kontanthjælp, og heraf skønnes i hvert fald de 150 at være parate til arbejdsmarkedet. Vores mål er gennem projektet at skubbe en tredjedel af landsdelens unge på kontanthjælp i gang med EGU, «siger Per Istrup. I første omgang drejer det sig om at få gjort opmærksom på EGU som en mulighed over for de unge, deres forældre og over for de virksomheder, som meget gerne skulle tage unge i praktik. EGU består af et forløb på en af produktionsskolerne, hvor de unge kan tilegne sig grundlæggende færdigheder forud for et praktikophold på en læreplads. Fra 1. januar er kommunerne forpligtet til at finansiere EGU, og de to kommuner har i 2009 tilsammen afsat 1,5 mio. kr. til formålet, og det rækker ikke, vurderer Per Istrup. EGU har eksisteret som en mulighed på de to produktionsskoler i knap en halv snes år, og i den periode har under 20 unge fået en uddannelse via EGU. Dette tal skal nu gennem det ambitiøse projekt hæves ganske betydeligt og skal desuden ses som et led i regeringens overordnede mål om på at få 95 pct. af de unge på hver årgang i sving med en uddannelse. Positivt frafald» Det skal dog tilføjes, at mange af de unge, som vi har haft på EGU undervejs har skiftet til en almindelig uddannelse på teknisk skole eller på handelsskole.... Efter mislykkede forløb både på teknisk skole og handelsskolen kom han på den frie ungdomsuddannelse på en produktionsskole.herefter gennemførte han et HF-studium og har nu netop afsluttet uddannelsen som socialrådgiver i Århus på den internationale linie.» Så jeg kan stå inde for, at en uddannelse på produktionsskole kan bruges til noget helt på lige fod med de øvrige uddannelser, og EGU har sine helt egne muligheder.... Hvis man er fyldt 19 år og har haft mindst et halvt års erhvervsarbejde på fuld tid, kan man tage uddannelsen på halvandet år. Skoleuddannelsen består normalt af undervisningsdele fra andre uddannelser, f. eks. erhvervsuddannelser ( herunder social- og sundhedsuddannelser og landbrugsuddannelser) samt arbejdsmarkedsuddannelser. Det kan også være dele fra undervisningen på ungdomsskoler, efterskoler og produktionsskoler. Af Holger Frausing Fyens Stiftstidende SANDERUM: Det var et særpræget syn, der tidligt i går morges mødte en morgenfrisk cyklist i villakvarteret ved Dragebakken i Sanderum. Klokken 7 spadserede to løse køer rundt i haverne og nød blomsterne og det gode vejr. Politiet blev tilkaldt, og det viste sig, de to kvier tilhørte Elsesminde Produktionsskole.De to kvier var imidlertid ikke til sinds selv at finde vejen tilbage til folden på produktionsskolen.så der måtte tre timers jagt gennem blomsterbede, græsplæner og villaveje til, før de igen var hjemme i folden. Så nu kan produktionsskolen se frem til en række erstatningssager til de uheldige haveejere på Dragebakken. Al aktivitet på produktionsskolens værksteder var i går indstillet. Sådan næsten da.... Produktionsskolen er vigtig for nogle af de unge, der ikke passer ind i folkeskole og andre af vores uddannelser.... Måske er vi ikke dygtige nok til at lave uddannelsessystemer, der rammer alle og sørger for, at der er plads til alle, sagde borgmesteren.- Måske kan vi flytte nogle af de gode erfaringer fra produktionsskoleregi til andre uddannelsesområder, tilføjede Mikael Klitgaard. Mens de verbale roser blev plukket i kantinen og elever fra produktionsskolerne i Hjørring og Brønderslev leverede, fælles musikalsk underholdning, havde Rikke Johansen og Camilla Bech været i sving i køkkenet siden klokken 8 fredag morgen. Af Birgit Eriksen Kernen i produktionsskolen er den specielle pædagogik, der bygger på at forene det praktiske arbejde og den teoretiske undervisning. Brønderslev produktionsskole blev oprettet med træ- og metallinje i 1983, og Niels Jensen blev ansat som forstander - samtidig blev to værkstedsledere Karsten Jørgensen og Finn Valentinussen ansat. I 1985 får skolen en tekstillinje. Hanne Brønden har siden 1988 været leder af denne. I 1988 får skolen en køkken- og kantine med Inge Søndergaard som leder. I 1998 får skolen medielinjen, og Helle Wøhlk har siden 2003 været leder af denne. Vejle Amts Folkeblad Produktionsskolen Datariet i Vejle oplever i øjeblikket stigende elevtal.- Vi har flere elever på det her tidspunkt, end vi har haft på samme tidspunkt tidligere år, siger leder Mona Munksgaard. Derfor er der på Datariet ikke megen beklagelse at spore over, at de fusionsplaner, der tidligere på året blev drøftet med produktionsskolen Sandagergård i Nr. Vilstrup, er annulleret.- Det har ikke været kritisk med faldende elevtal hos os. Grunden til, at vi rejste fusionsspørgsmålet var, at i de perioder, hvor de to skoler var nede på få elever, kunne vi lave et bedre tilbud til de unge sammen, siger Mona Munksgaard Datariet har i øjeblikket venteliste.- I perioden med drøftelse om fusion har vi ikke kunnet tage alle ind, fordi vi ikke besatte stillinger i fusionsperioden, siger skolelederen. Nu kan stillingerne besættes, så skolen kan komme op på elever. Af Mette Eriksen

4 Vejle Amts Folkeblad»Omsorg«.... To ord få måske umiddelbart forbinder med uddannelsestilbuddene på en produktionsskole Men på Vejle Produktions- og Uddannelsescenter (tidligere produktionsskolen Sandagergård) i Nr.... Aktiviteterne kunne ledes af vores elever på linien, som på den måde kunne prøve det af. Og så ville vi også snakke mere generelt med dem om at arbejde med mennesker, siger Hans Jørgen Mortensen. Tankerne om at lade disse menneskefag rykke ind på uddannelsescentret er endnu i støbeskeen. Af Mette Eriksen Horsens Folkeblad SKANDERBORG - Det er svært at vælge karriere, når man ikke er sikker på, hvad man vil være. Men hvis man har en lille idé om det, er man allerede godt på vej.30 unge fra Skanderborg-Hørning Produktionsskole var taget til jobmessen for at få et indtryk af jobmarkedet. - I løbet af det år, de unge går på produktionsskolen, gælder det om at blive afklaret i forhold til karriere. Ca. 80 pct. af eleverne ved, hvad de vil efter det år, sagde produktionsskolelærer Thomas Hebsgaard. De 17-årige piger Isabella Sørensen og Katja Pedersen fulgtes med Thomas Hebsgaard til messen, men vidste ikke, om den ville kunne bringe dem tættere på drømmejobbet. - Jeg vil gerne lave noget kreativt.... Men der er vist ingen stande med dét, sagde Isabella Sørensen. Katja Pedersens drømme går i flere retninger. - Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med mennesker, f.eks handicappede eller ældre. Allerhelst vil jeg dog være dyrepasser, fortalte hun, inden den lille gruppe forsvandt i mylderet. (mth) Thisted Dagblad Thy Produktionsskole er en selvejende institution.... Gennemsnitsalderen er 17,6 år. En tredjedel er kvinder. Eleverne arbejder i fem værksteder. Målretning: Skolens intention er at støtte de unge til aktivt at vælge en til værelse. Finansiering: Skolen får dels statstilskud, dels kommunalt tilskud. Skolen får en "belønning", når en elev efter sit farvel til skolen efter tre måneder stadig er i job eller uddannelse. Skolen samarbejder bl.a. med UU Thy, Jobcentret, VUC og EUC Thisted Dagblad Den selvejende institution Thy Produktionsskole har pr. 1. september overtaget de bygninger, som virksomheden Kellpo tidligere har benyttet til produktion Bygningerne har adresse på Gl. Sjørringvej 34 A. Forstander for Thy Produktionsskole, Lars Graubæk, siger, at skolen længe har haft planer om at finde en mere central placering, sådan at unge fra hele Thy har lige adgang til skolen. I første omgang var Thisted i søgelyset, men der er flere grunde til, at valget faldt på Sjørring.- Prisen pr. kvadratmeter bygning er væsentlig billigere i Sjørring, og så kunne vi overtage dem nu og gå i gang med at arbejde med indretningen, siger Lars Graubæk. Lærerne på skolen har medvirket ved indretningsplanen, og elever fra skolens træ- og metalværksted er allerede involveret i renoveringen.- Det har været en ganske god proces, og vi glæder os meget til at flytte derop, siger forstanderen, der også håber på et samarbejde med Sjørringvold Efterskole.Lars Graubæk synes, at Sjørring virker som en levende by, der i forhold til bus- og togdrift er nemt tilgængelig fra de fleste steder i Thy.- Sjørring er et trafikalt knudepunkt i forhold til Villerslev, siger Lars Graubæk. Af Lone Lærke Krog Berlingske Tidende I hvert fald er antallet af elever på landets produktionsskoler fra 2006 til 2007 faldet med 15 procent, fra elever i 2006 til elever i Produktionsskolen er et praktisk uddannelsestilbud, baseret på værkstedundervisning, hvor eleven kan prøve sig selv af på forskellige fagområder. Den største andel af eleverne på produktionsskolerne kommer fra erhvervsfaglige grundforløb, nemlig hele 34 procent og næsten én ud af tre deltagere på en produktionsskole fortsætter videre i uddannelsessystemet. sali Fyens Stiftstidende SF er klar med et samlet bud på fremtidens uddannelse, og opgiver samtidig støtten til regeringens mål, om at 95 procent af alle unge i 2015 skal have en uddannelse procent er under alle omstændigheder urealistisk.... Massiv indsats Det er især de unge mænd, der står af uddannelsen, og dem vil Karsten Hønge have på produktionsskole - både dag og nat, hvis det er nødvendigt.... Men hvis vi skal se på ressourcerne, så er det ikke nødvendigvis produktionsskolerne der skal have mere, for hvis deres arbejde ikke bliver fulgt op, så bliver det bare opbevaring, siger hun..... På erhvervsuddannelserne vil SF blandt andet: - lave flere på produktionsskoler - Oprette botilbud på produktionsskolerne - Gøre støtten til voksenlærlingeordningen permanent - Genindfør skolepraktikken Af MARTIN HEIN Lolland-Falsters Folketidende Lolland Produktionsskole er i fuld gang med at indrette sig i den tidligere Daghøjskole på Banegårdspladsen og planlægger at holde åbent hus lørdag 4. oktober for at præsentere den ny skoleafdeling.... Lolland Produktionsskole er rykket ind, og de unge på skolen både lapper revner, spartler ujævnheder ud og svinger selv malerrullerne for at klargøre Produktionsskolen til et planlagt åbent hus arrangement lørdag 4. oktober.... Oprindelig ønskede Lolland Produktionsskole at købe bygningen, men det blev i stedet til en otteårig lejeaftale, og når alle lokaler er klar vil skolen kunne rumme elever Jeg må indrømme, at jeg er imponeret, og det varsler godt for det fremtidige arbejde på produktionsskolen, siger forstander Kristian Hjorth. Af TORSTEN ELSVOR I fjerde klasse blev der vendt op og ned på Claus Rene Dahls verden.... Men det var først, da Claus kom på efterskole, at han fik lyst til at gå i skole igen.... Fremad med den rette hjælp I dag går Claus på produktionsskole i Pandrup, hvor han er ved at tage en såkaldt EGUuddannelse, der i hans tilfælde også inkluderer et lastbilkørekort.... Og selvom det ikke lykkes ham at være på Teknisk Skole, så får han nu den hjælp, han har brug for på produktionsskolen, så han kan få sin drømmeuddannelse og blive lastbilchauffør. Af Susanne Kristine Jensen De mange, der lejer jord af Vesthimmerlands Kommune, skal nu indstille sig på, at kontrakterne bliver opsagt, og de skal byde på jorden igen, hvis de fortsat vil bruge den.... Endelig er der Herregården Hessel og produktionsskolen Kongshøjgård, der tidligere hørte under Nordjyllands Amt, men som nu er overtaget af Vesthimmerlands Kommune.

5 ... Dels fordi der er lagt en masse restriktioner på brugen af Hessels jord, og dels fordi produktionsskolen er en offentlig institution.... Med jagtret Da plan- og miljøudvalget forleden havde sagen på dagsordenen, blev et flertal af politikerne enige om, at de arealer, som Kongshøjgård lejer, fortsat skal udlejes på samme vilkår til produktionsskolen. Af Ida Smith og Lasse Damsgaard Midtjyllands Avis SILKEBORG: Der er fuld»damp«på komfurerne i produktionskøkkenet.... Dengang og helt frem til 1996 skulle de unge også visiteres til skolen - og blev tvunget i gang. Siden har der været frit optag, og de unge i målgruppen kommer af lyst.... Samtidig er vi en del af miljøet omkring ungdomsuddannelserne og det netværk, der er mellem uddannelserne i Silkeborg Kommune, siger Erling Christensen. Af Tekst: Jens Andersen Midtjyllands Avis SILKEBORG: Man kniber sig selv i armen, hvis man lige går op ad skrænten bag produktionshøjskolens bygninger i industrikvarteret på Granhøjvej Så jeg manglede noget at lave.... Asger Kidmose Schmidt tænker derimod på at blive pædagog via en start-uddannelse som pgu'er. Hans mor er i øvrigt pædagog, så han har det ikke fra fremmede. Rebild Kommunes naturskole overtager naturlinjen på Rebild Produktionsskole. - Det er glædeligt, at vi kan lave en satsning på natur og fritidsområdet. Naturlinjen er et rigtig godt supplement til det fremragende arbejde, der laves på naturskolen, siger Klaus Anker Hansen (S) formand for kultur- og fritidsudvalget. Overtagelsen koster kroner om året til aflønning af naturvejleder og diverse materialer. Aage Langeland

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at

Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at Nr.2. 2010. Landsforeningen af Produktionsskoleledere Erhvervsuddannelse på Produktionsskoler skal bidrage til, at alle unge får en ungdoms uddannelse Et netop fremsat lovforslag vil indføre en ny vej

Læs mere

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale.

fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Nr.2. 2009. Ny publikation om seniorbonus og seniorsamtale. Nr.2. 2009. fra Landsforeningen af Produktionsskoleledere Fokus på sygefraværssamtaler Undersøgelser og erfaringer i både Danmark og andre lande viser, at en tæt kontakt med arbejdspladsen under sygdom

Læs mere

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU

Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU Punkt 2. Drøftelse af Budget 2017: Temadrøftelse af EGU 2016-002127 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaemnet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg

Kombineret Ungdoms Uddannelse. KUU Cafe aften. TR Temakursus i Svendborg KUU Cafe aften TR Temakursus i Svendborg Per Nielsen formand for Produktionsskolelærerne i Uddannelsesforbundet. pen@uddannelsesforbundet.dk Fakta om KUU, hovedlinjer Status på KUU lokalt - runde med det

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse

Uddannelsesønsker 2008 9. klasse Uddannelsesønsker 2008 9. klasse 10. skoleår 10. klasse folkeskolen, efterskoler og fri grundskoler 423 205 218 Erhvervsuddannelser Tekniske skoler, handelsskoler, landbrugsskoler og Sosu 90 47 43 Stx,

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER

Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 Velkommen til session 1 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER SESSION 1 JOBCAMP 16 BEDRE VEJE TIL ERHVERVSUDDANNELSER Formand Mads Andersen (K), Arbejdsmarkedsudvalget, Køge Kommune Formand

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet

Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Klar til uddannelse - en indsats på tværs, der også omfatter arbejdsmarkedet Slut-rapport 1. aug. 2007 1.juli 2008 Indledning: Med støtte fra Det lokale Beskæftigelsesråd har UU Skive gennemført et projekt,

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008

Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 Job- og uddannelsesmesse i Region Sjælland! Ringsted Hallerne 1. og 2. oktober 2008 arrangeret af: Ringsted Hallerne Messeoversigt = 1 m 2 HAL A HAL B Indgang Indgang Indgang Indgang Indgang Velkommen

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

Skive-modellen: De unge skal mandsopdækkes

Skive-modellen: De unge skal mandsopdækkes Bertel Haarder i Skive: Ungeindsatsen Skive-modellen: De unge skal mandsopdækkes 20.01.2010I Skive Kommune samarbejder alle parter om, at de unge gennemfører en uddannelse. Ingen må falde igennem på grund

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009

Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009 Tal for erhvervsgrunduddannelsen (egu) i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Petersen Tilgangen af elever til erhvervsgrunduddannelsen (egu) steg med over 30 pct. i 2009. Andelen af kvinder der påbegyndte

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 9. nov. 2012. Flittige hænder, rappe fødder og én i kassen!

Århus Friskoles Fredagsbrev d. 9. nov. 2012. Flittige hænder, rappe fødder og én i kassen! Århus Friskoles Fredagsbrev d. 9. nov. 2012 Flittige hænder, rappe fødder og én i kassen! 1 Kære børn, forældre og øvrige venner af Friskolen. Efter mange grundige overvejelser, har jeg i dag fortalt skolens

Læs mere

95% målsætning. og erhvervslivets rolle

95% målsætning. og erhvervslivets rolle 95% målsætning og erhvervslivets rolle Indledning Regeringen har opstillet en national målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. I Århus er uddannelsesinstitutionerne,

Læs mere

NU VED JEG HVAD JEG VIL! Gennem produktion, kreativitet og personlig udvikling, gør produktionsskolerne dig klar til din ungdomsuddannelse.

NU VED JEG HVAD JEG VIL! Gennem produktion, kreativitet og personlig udvikling, gør produktionsskolerne dig klar til din ungdomsuddannelse. NU VED JEG HVAD JEG VIL! Gennem produktion, kreativitet og personlig udvikling, gør produktionsskolerne dig klar til din ungdomsuddannelse. Gennem tillid og anerkendelse støtter vi din faglige udvikling

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel

Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Gør fleksuddannelsen mere fleksibel Oppositionspartierne (S, SF, R og Ehl) foreslår sammen, at der etableres en fleksuddannelse for unge mellem 15 og 25 år. De folkeoplysende skoleformer hilser forslaget

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse. 2SO JYHGUIUHPU\NNHWNRPSHWHQFHYXUGHULQJSn HUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH %DJJUXQG Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) har som mål, at flere unge end i dag skal afslutte en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

En skole af elever- For elever

En skole af elever- For elever En skole af elever- For elever Efter 10 års økonomisk og politisk forsømmelse af vores erhvervsuddannelser er det endeligt gået op for politikerne, at der er brug for en reform. Vi har et behov for øget

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen

Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Notat om udviklingen i de unges søgemønster og foreløbige resultater af uddannelsesparathedsvurderingen Mere end 100.000 elever fra 9. og 10. klasse har sat deres kryds ved, hvad de skal lave efter sommerferien.

Læs mere

Aktivitets-, behandlings- og samværstilbud til unge

Aktivitets-, behandlings- og samværstilbud til unge Aktivitets-, behandlingsog samværstilbud til unge Personalet på Perronen: Laila Lunddorf, Susse Sylvest Jeppesen, Mirjam Jelgren, Peter Frederiksen, Tine Lange Udarbejdet i 2012 Artiklerne er udarbejdet

Læs mere

Konsekvenser af den nedsatte skoleydelse, FL17

Konsekvenser af den nedsatte skoleydelse, FL17 Konsekvenser af den nedsatte skoleydelse, FL17 Notat udarbejdet af Produktionsskoleforeningen, september 2017 I 2017 blev skoleydelsen på produktionsskolerne nedsat, så den nu er lavere end SU, uddannelseshjælp

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Studievejlederkonference

Studievejlederkonference Studievejlederkonference Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Unges motivation og rationale i forhold til uddannelse har ændret sig 90 erne - Lystvalgsdiskursen Identitetsdannelse

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1

Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 FremKom 3 Oplandsworkshop, Thy-Mors: Udfordring 1 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 1 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Thy-Mors. 2 Udfordring 1: FremKom analysen

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 - Bilag

Virksomhedsplan 2014 - Bilag Virksomhedsplan 2014 - Bilag Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU-Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro,

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017

Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Uddannelsesparathed hos eleverne i 8. klasse, 2017 Resumé Fordelingen af uddannelsesparate versus ikke-uddannelsesparate elever er i 2017 meget lig de foregående to år. Samlet set er 28 procent af de elever,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Byd fremtidens medarbejder indenfor. Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred

Byd fremtidens medarbejder indenfor. Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred Byd fremtidens medarbejder indenfor Få et hurtigt overblik over de ordninger, der knytter unge og virksomheder sammen i Odsherred Denne folder findes også i en elektronisk udgave på www.bizods.dk Hold

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Kommune - september 2012 Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Aftaler og organisation -modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

Eller følge guiden på Charterrejse 5

Eller følge guiden på Charterrejse 5 7/5-08 Erhvervsgrunduddannelsen Ungdomsfasen er en rejse og et identitetsprojekt i Haderslev Ungdomsskole EGU-klassen & EGU+ Maj 2008 1 Uddannelse er en af destinationerne på opdagelsesrejsen mod identitet

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde. Dagsorden. Bestyrelsesmøde. Sted: Undervisningsledernes Hus Frederiksborggade 5A, 3. sal 1360 København K Tidspunkt: Den 7. november 2011, kl. 10.30 til 14.00. Dagsorden. 1. Nyt fra Undervisningsledernes Hus og SaU

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.

Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Aarhus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus. Håndbog for private elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N Tlf: 8940 1370 egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, maj 2010 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens, maj 21 Resume: 1. Status for de 16-19-årige Status i maj 21 for de 661 16-19-årige i Horsens og kommuner er: 16-19-årige i Horsens og kommuner

Læs mere

Genvej til en ungdomsuddannelse

Genvej til en ungdomsuddannelse Genvej til en ungdomsuddannelse Udgivelse nr. 1 / November 2007 1 2 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne folder? Side 3: Side 5: Side 7: Vejledning på højskolerne... vejleder og elev lærer hinanden godt at

Læs mere

Referat af møde i Det Nationale Dialogforum den 27. marts 2015

Referat af møde i Det Nationale Dialogforum den 27. marts 2015 Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Referat af møde i Det Nationale Dialogforum

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen

Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Notat til samarbejde mellem Næstved Kommune og erhvervsskolerne om erhvervsskolereformen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne I Næstved Kommune var der i skoleåret 2013/2014 39 elever, der ved 9. klasses

Læs mere

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE?

HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? HAR DU LYST TIL AT GØRE EN FORSKEL FOR ANDRE? Så er EGU VELFÆRD måske noget for dig. TAG EN EGU HOS OS FORDI... Der er brug for dig. EGU er en god uddannelse med masser praktik. Du får løn under praktikken

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG EPINION FOR FM & MBUL RAPPORTERING SEPTEMBER 2016 NATIONALT NIVEAU MED FAKTISKE TAL 2 FORDELING AF KARAKTERGENNEMSNIT BLANDT DE ELEVER SOM ER I ET GIVENT FORBEREDENDE

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget

Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget Fællesmøde mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Rådsalen Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 13:30 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: Børne- og ungdomsudvalget:

Læs mere

Højskolernes og frie fagskolers mentorordning. v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10.

Højskolernes og frie fagskolers mentorordning. v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10. Højskolernes og frie fagskolers mentorordning v/ Jakob Hvenegaard Andersen Folkehøjskolernes Forening i Danmark 10. september 2014 Rundt om Hvem er de unge uden ungdomsuddannelse på højskole Effektundersøgelse

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift

UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift UU Thy Kvartalsrapport. 3. kvartal 2016: Unges uddannelsesskift Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Indledning Denne kvartalsrapport er den 2. rapport, som udgives af UU Thy. Kvartalsrapporten er UU Thys bud

Læs mere

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet

Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD. Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet Kevin Holger Mogensen Adjunkt, PhD Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning Roskilde Universitet 1 Danmark har et drengeproblem! Projekt DRIBLE: Drenges udfordringer i ungdomsuddannelserne. Projekt

Læs mere

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed

KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed KL s ni punkter om ungdomsarbejdsløshed Arbejdsløsheden blandt de unge står højt på den politiske dagsorden. Ungdomsarbejdsløsheden ligger nu på det højeste niveau siden midten af 90 erne. Aktuelt var

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS

Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Kloge hænder rapport fra FM17 /MSS Morgensang en god måde at starte dagen på Folkemødet i Allinge er Danmarks politiske festival, hvor hr og fru Danmark kan møde landets politikere og civilsamfundets organisationer

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

Hånd og hoved i skolen

Hånd og hoved i skolen PER FIBÆK LAURSEN Hånd og hoved i skolen værkstedspædagogik for praktisk orienterede elever FOTOS OG DIGTE VED TORBEN SWITZER 1 Indhold Viden om skolen.........................................................

Læs mere

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Kommunerne og den regionale læringsstrategi Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune Udfordringer i Sjælland Uddannelsesniveauet

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater

UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater UTA-projektet, baggrund, forløb og resultater WS 7 på konferencen Jagten på 95 pct. hvad virker? 22. november 2010 v/ Jan Bauditz, Chefkonsulent, KL, Kontoret for Arbejdsmarked og Uddannelse Dagsorden

Læs mere

11.000 unge tager folkeskolefag om

11.000 unge tager folkeskolefag om 7. juni 2012 ARTIKEL Af David Elmer 11.000 unge tager folkeskolefag om Sidste år tog 11.000 unge, der ellers havde mindst ni års folkeskole i rimelig frisk erindring, basale folkeskolefag om igen. Det

Læs mere

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det?

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det? [deadline mandag kl. 8.30] Det Søde Hjørne er navnet på vores arbejdende værksted. Vi kaster os ud i at producere bolsjer, karameller, konfekt og andre sukrede sager, som på basaren vil blive solgt i gennemsigtige

Læs mere