Bilisters visuelle adfærd ved vejarbejde på motorveje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilisters visuelle adfærd ved vejarbejde på motorveje"

Transkript

1 Bilisters visuelle adfærd ved vejarbejde på motorveje Puk K. Andersson Per Bruun Madsen Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Poul Greibe 23. december 2011 Scion-DTU Diplomvej Lyngby

2 Indhold Resumé & konklusion Introduktion Baggrund og formål Metode Forsøgsdesign Vejarbejdsstrækning Testbilister Instrumenteret bil Kørerute Testperiode Referencestrækning Hvilke data indsamles og behandles? Visuel adfærd Blik gennem forrude Blik relateret til vejarbejde Blik ej relateret til vejarbejde Køreadfærd Resultater Blikobjekt Referencestrækning vs. strækning med vejarbejde Blik ud af forrude Blik relateret til vejarbejde - Tavler Blik relateret til vejarbejde - Kantafmærkning Blik relateret til vejarbejde - Arbejdsområde Blik ej relateret til vejarbejde Horisontalvinkel og bliktid Blik relateret til vejarbejde Flere på hinanden følgende blik - Arbejdsområde Referencer

3 Resumé & konklusion Omfanget af vejarbejde på det danske vejnet har gennem de seneste år været stigende, og ofte fremføres det af politi og entreprenører, at trafikanternes opmærksomhed forstyrres af vejarbejdet. Spørgsmålet er, om trafikanternes opmærksomhed på vejarbejdet, og dermed uopmærksomhed på vejen og medtrafikanterne, forekommer i så høj en grad, at det kan udgøre en trafiksikkerhedsrisiko for trafikanterne og ikke mindst for vejarbejdere langs vejen. En fuldstændig afskærmning af vejarbejdsområder vil være bekostelig. Vejdirektoratet har derfor brug for viden om og dokumentation omkring, i hvor høj grad vejarbejde tiltrækker trafikanters opmærksomhed. På den baggrund har for Vejdirektoratet gennemført en analyse af, hvad trafikanter kigger på, når de kører på en motorvejsstrækning, der er under ombygning. Formål Undersøgelsens formål er at belyse, hvad bilister kigger på, når de kører på en vejarbejdsstrækning, og hvor længe de kigger på forskellige vejarbejdsrelaterede forhold. Det er især trafikanternes opmærksomhed rettet mod selve arbejdsområdet, der ønskes undersøgt, men også andre vejarbejdsrelaterede elementer, såsom midlertidige tavler og kantafmærkning, er interessante i denne sammenhæng. Følgende to hovedspørgsmål besvares via undersøgelsen: 1. I hvor stor en andel af den samlede køretid kigger bilister på vejarbejdsrelaterede forhold, og forhold der ikke er relateret til vejarbejde? 2. Når der kigges på vejarbejdsrelaterede forhold, hvilke elementer kigges der så på, og hvor stor en andel af køretiden kigges der på de pågældende elementer? Desuden ses nærmere på, om testbilisternes visuelle adfærd er udtryk for distraktion. Det drejer sig bl.a. om: Bilisters gennemsnitlige horisontale blikvinkel ved blik på vejarbejdsrelaterede forhold specielt blik på selve arbejdsområdet Flere på hinanden følgende blik på vejarbejdsrelaterede forhold specielt blik på selve arbejdsområdet 3

4 Forsøgsdesign Holbækmotorvejen (M11) har siden september/oktober 2009 været under ombygning fra 2 til 3 vognbaner i begge køreretninger. Ti testbilister har gennemkørt vejarbejdsstrækningen på M11 i en instrumenteret bil. Vejarbejdsstrækningen består dels af en strækning med vejarbejde, dels af to ramper med vejarbejde; en frakørsels- og en tilkørselsrampe. Der skelnes mellem data fra strækningen og ramperne. Den instrumenterede bil var udstyret med eyetracker til måling af testbilisternes hoved- og øjenbevægelser og GPS til måling af testbilisternes hastighed. Ved testbilisternes gennemkørsel af vejarbejdsstrækningen pågår der vejarbejde i begge sider af vejen samt i midterrabatten. Intensiteten af vejarbejde varierer langs vejarbejdsstrækningen og testbilisterne i mellem, idet kørslerne er gennemført over en periode på 4 måneder. Under testkørslerne registreres, hvad testbilisterne kigger på, og hvor længe de kigger på objekter og forhold, der er relateret til vejarbejde. Der skelnes mellem blik på midlertidige tavler, kantafmærkning samt selve arbejdsområdet. De midlertidige tavler inkluderer bl.a. vejarbejdsoplysningsskilte, kampagneplakaten Pas på min far, alle gule tavler, herunder nødplads (E16) og frakørselstavler samt variable hastighedstavler. Kantafmærkning inkluderer kantafmærkningsplader, kantlinjer samt midlertidigt autoværn/dæk, mens arbejdsområdet bl.a. dækker blik på vejarbejdskøretøjer, vejarbejdsmateriel, vejarbejdere mv. inde i arbejdsområdet. Bliktid på forhold der ikke er relateret til vejarbejde opgøres også. Analysens hovedresultater bygger på: Data fra ti testkørsler på strækningen, vestgående køreretning, gennemført af ti testbilister. Samlet køretid = samlet bliktid = 79 minutter. Data fra ni testkørsler på to ramper gennemført af ni testbilister. Samlet køretid = samlet bliktid = 10 minutter. Alle testkørsler er gennemført i perioden juni til september 2011 af testbilister i alderen 21 til 69 år. Konklusion På baggrund af analysens resultater, kan undersøgelsens to hovedspørgsmål besvares som følger: 4

5 1. I hvor stor en andel af den samlede køretid kigger bilister på vejarbejdsrelaterede forhold, og forhold der ikke er relateret til vejarbejde? På strækningen ser testbilisterne på vejarbejdsrelaterede forhold i 17% af køretiden. I 67% af tiden kigger testbilisterne på forhold, der ikke er relateret til vejarbejde. På ramper ser testbilisterne på vejarbejdsrelaterede forhold i 21% af den samlede køretid. Blik på forhold, der ikke er relateret til vejarbejde, udgør 54% af den samlede køretid på ramper. Andelen af bliktid på vejarbejdsrelaterede forhold, og på forhold der ikke er relateret til vejarbejde, er opgjort ud fra en manuel registrering af de objekter, som testbilisterne ser på, når de kigger ud af forruden. Således udgør blik ud af forruden 84% af testbilisternes samlede køretid på strækningen og 75% af den samlede køretid på ramper. Den resterende bliktid/køretid udgøres af blik i spejle, sidevinduer, på instrumentbræt mv. 2. Når der kigges på vejarbejdsrelaterede forhold, hvilke elementer kigges der så på, og hvor stor en andel af køretiden kigges der på de pågældende elementer? I 6% af den samlede køretid på strækningen kigger testbilisterne på midlertidige tavler, i 6% af tiden ses på kantafmærkning, mens blik på vejarbejdsområdet udgør 5% af den samlede køretid. På ramper udgør bliktid på midlertidige tavler 2% af den samlede køretid, bliktid på kantafmærkning udgør 16%, mens blik på vejarbejdsområdet udgør 3% af den samlede køretid. Blik på tavler Når testbilisterne ser på tavler på strækningen, er det primært VMS hastighedstavler og frakørselstavler. Men også kilometreringstavler og angivelse af vejforløb (E16) er blandt de tavler, der ses mest på. På ramper ser testbilisterne mest på gruppen af Andre tavler, som bl.a. inkluderer baggrundsafmærkning (N43), hastighedstavle (C55) samt hastighedsangivelse for frakørsel (E41). Blik på kantafmærkning Når testbilisterne ser på kantafmærkning på strækningen, er det mest midlertidigt autoværn og dæk de ser på. Når de kører på ramper, kigger de mest på kantlinjen. 5

6 Blik på arbejdsområdet Uspecificerede forhold indenfor arbejdsområdet udgør mere end halvdelen af den tid, som testbilisterne ser på arbejdsområdet. Det gælder både strækningen og ramper. Helt generelt kan det ud fra videoregistreringerne konstateres, at bevægelige eller blinkende køretøjer som regel tiltrækker testbilisternes opmærksomhed. Blik ej relateret til vejarbejde I langt hovedparten af den tid, der ikke ses på vejarbejde, har testbilisterne deres blik rettet mod deres medtrafikanter og vejen. Kritiske blik mod vejarbejde Relativt få af testbilisternes blik relateret til vejarbejde på strækningen kan betegnes som mere kritiske end normale blik på motorvejsstrækninger pga. blikvinklen og/eller blikkets varighed. Der er dog registreret 22 blik, der skiller sig ud fra det normale og kan betegnes som kritiske. Det drejer sig om 17 blik på midlertidige tavler (bl.a. frakørselstavler og Vejarbejdsoplysningsskilte), ét blik på midlertidigt autoværn/dæk samt fire blik på arbejdsområdet (bl.a. mod bevægelige vejarbejdskøretøjer). De 22 kritiske blik er fordelt på syv af de ti testbilister. Ses på den samlede varighed af flere på hinanden følgende blik rettet mod arbejdsområde på strækningen, finder man, at syv ud af de ti testbilister ser på arbejdsområde i 2 sek. eller mere indenfor en 6 sek. sammenhængende periode. Ifølge et omfattende amerikansk studie fordobles risikoen for at blive involveret i en ulykke eller en næsten-ulykke, når bilister kigger væk fra trafikken, på kørselsirrelevante stimuli, i tidsrum på minimum 2 sek. indenfor en 6 sek. sammenhængende periode [3], [4]. Der er i alt registreret 45 tilfælde, fordelt på syv ud af ti testbilister, hvor den summerede bliktid på arbejdsområde har været minimum 2 sek. indenfor en 6 sek. sammenhængende periode. I 12 af de 45 tilfælde er den summerede bliktid på arbejdsområde 3 sek. eller mere indenfor en 6 sek. sammenhængende periode. Er testbilisternes visuelle adfærd udtryk for distraktion? I 45 tilfælde, fordelt på syv ud af ti testbilister, er der påvist en visuel distraktion pga. vejarbejde på strækningen. 6

7 1 Introduktion 1.1 Baggrund og formål Der fremføres ofte det argument fra politi og entreprenører, at trafikanternes opmærksomhed forstyrres af vejarbejde, hvilket muligvis kan have en reducerende virkning på kapaciteten. På denne baggrund ønsker Vejdirektoratet i samarbejde med at belyse hvad bilister kigger på, når de kører på en vejarbejdsstrækning, og hvor længe de kigger på forskellige vejarbejdsrelaterede forhold. Det er især trafikanternes opmærksomhed rettet mod selve arbejdsområdet, der ønskes undersøgt, men også andre vejarbejdsrelaterede elementer, såsom midlertidige tavler og kantafmærkning, er interessante i denne sammenhæng. I relation til bilisters kørsel på vejarbejdsstrækning ønskes følgende to hovedspørgsmål besvaret via undersøgelsen: 1. I hvor stor en andel af den samlede køretid kigger bilister på vejarbejdsrelaterede forhold, og forhold der ikke er relateret til vejarbejde? 2. Når der kigges på vejarbejdsrelaterede forhold, hvilke elementer kigges der så på, og hvor stor en andel af køretiden kigges der på de pågældende elementer? Foruden undersøgelsens to hovedspørgsmål ses nærmere på, om testbilisternes visuelle adfærd er udtryk for distraktion. Det drejer sig bl.a. om: Bilisters gennemsnitlige horisontale blikvinkel ved blik på vejarbejdsrelaterede forhold specielt blik på selve arbejdsområdet Flere på hinanden følgende blik på vejarbejdsrelaterede forhold specielt blik på selve arbejdsområdet 1.2 Metode For at kunne belyse spørgsmålet om, hvad og hvor længe bilister kigger på vejarbejdsrelaterede forhold under kørsel på en vejarbejdsstrækning, er der gennemført en empirisk undersøgelse baseret på data fra ti testbilister. Hver testbilist har gennemkørt vejarbejdsstrækningen på Holbækmotorvejen, M11, vestgående køreretning, i en instrumenteret bil. Den instrumenterede bil er bl.a. udstyret med eyetracker til måling af testbilistens hoved- og øjenbevægelser samt GPS til måling af bilistens hastighed. Udstyret indsamler således kontinuerligt oplysninger om bilistens visuelle og kørselsrelaterede adfærd. 7

8 Vejarbejdsstrækningen består af en strækning samt to ramper; én til- og én frakørselsrampe. I analysen skelnes mellem data fra strækning og fra ramper. Desuden sammenholdes en række overordnede data fra vejarbejdsstrækningen med data fra en referencestrækning, ligeledes på Holbækmotorvejen, men uden vejarbejde. 8

9 2 Forsøgsdesign Undersøgelsen er baseret på data fra ti testbilister, der har gennemkørt vejarbejdsstrækningen på Holbækmotorvejen, M11, i en instrumenteret bil. Bilen er udstyret med måleudstyr, der kontinuert indsamler oplysninger om bilisternes hastighed og visuelle adfærd. I det følgende beskrives vejarbejdsstrækning, testbilister, målebil mv. 2.1 Vejarbejdsstrækning Analysens teststrækning er vejarbejdsstrækningen på Holbækmotorvejen, M11, i vestgående køreretning, og består dels af en strækning, dels af to ramper. I det følgende anvendes nedenstående definitioner og betegnelser: Vejarbejdstrækning = strækning + ramper Strækning: Strækningen fra umiddelbart før tilkørselsrampe <8> Fløng (kmt ca. 27/0400) til frakørsel <13> Ringstedvej (kmt ca. 35/0600) i vestgående køreretning. Strækningens længde er godt 8 km. Ramper: Frakørselsrampe <13> Ringstedvej (vestgående køreretning) fra Holbækmotorvejen til Ringstedvej samt tilkørselsrampe <13> fra Ringstedvej til Holbækmotorvejen (østgående køreretning). I analysen skelnes mellem data fra strækning og ramper. Hastighedsbegrænsningen på strækningen er 80 km/t. I situationer hvor vejarbejdskøretøjer fra venstre (fra midterrabatten) skal fra arbejdsområdet ud på kørebanen nedskiltes til 50 km/t. Vejarbejdet på strækningen foregår, afhængig af hvor på strækningen man befinder sig, i både højre og venstre side af strækningen samt i midterrabatten. Vejforløbet er præget af seks forsætninger, men grundet testperiodens længde har vejarbejdets intensitet, størrelse og placering ændret sig i perioden. Hastighedsbegrænsningen på ramperne er 50 km/t. 9

10 Strækningen på Holbækmotorvejen. 2.2 Testbilister Analysen gennemføres på baggrund af data fra ti testbilister, tre kvinder og syv mænd i alderen 21 til 69 år. 10

11 2.3 Instrumenteret bil Den instrumenterede bil er en almindelig personbil, Skoda Fabia St. årgang 2011, udstyret med apparatur til registrering af testbilistens visuelle adfærd og køreadfærd. Den visuelle adfærd, dvs. testbilistens øjenbevægelser, registreres ved brug af en eyetracker bestående af kamerasystemet Smart Eye. Systemet er monteret i bilens førerkabine og består af tre kameraer fastmonteret på instrumentbrættet samt et scenekamera monteret i bilens forrude. De tre kameraer på instrumentbrættet registrerer testbilistens hoved- og øjenbevægelser 60 gange i sekundet, mens scenekameraets videofiler gemmes 25 gange i sekundet. Optagelserne fra de fire kameraer gemmes på PC. De tre kameraers placering på instrumentbrættet; til højre, venstre og midt for testbilisten.scenekameraet ses bag bakspejlet. Foto: Kasper Erling, Skoda. Scenekameraet dækker et observationsfelt på ca. 90 grader centreret om bilens længdeakse, hvilket betyder, at testbilistens blik ud af forruden fremgår af scenekameraets billede. Blik ud af sidespejle og sidevinduer kan ikke ses på scenekameraets billede. Foruden udstyr til registrering af bilistens øjen- og hovedbevægelser er bilen bl.a. forsynet med GPS til registrering af bilistens kørehastighed. I [1] findes en detaljeret beskrivelse af udstyret i den instrumenterede bil. 11

12 Eksempel på scenekameraets videobillede med angivelse af testbilistens blikretning (grønt kryds med rød cirkel omkring). Øverst til højre i billedet ses testbilistens hastighed. Tallet øverst til venstre i billedet angiver videobilledets framenummer. 2.4 Kørerute Testbilisternes kørerute starter fra Scion-DTU i Lyngby og fortsætter via Motorring 3 (M3), Jyllingevej, Frederikssundsmotorvejen (M12) og Ring 4 (O4) til Holbækmotorvejen (M11), hvor registrering af vejarbejdsstrækningen starter i kmt ca. 27/0400 (vestgående køreretning). Ved frakørsel <13>, Ringstedvej, kører testbilisterne fra motorvejen og fortsætter ad Ringstedvej. Fra Ringstedvej fortsættes ad tilkørselsrampe <13>, som fører tilbage til Holbækmotorvejen. Her kører testbilisterne igen gennem vejarbejdet, nu blot i østgående køreretning, og tilbage mod Lyngby. Det skal bemærkes, at det alene er Holbækmotorvejen i vestgående køreretning, som indgår i nærværende analyse. Køreruten ses i figur 1.1. Markering af selve vejarbejdsstrækningen er angivet med rød streg (vestgående køreretning). Den blå streg markerer referencestrækningen (vestgående køreretning), se afsnit

13 N Figur 1.1: Den samlede kørerute fra Lyngby til frakørsel <13> Ringstedvej og tilbage igen. Rød markering betegner den analyserede vejarbejdsstrækning i vestgående køreretning, mens den blå markering betegner referencestrækningen, ligeledes i vestgående køreretning. Køretiden for den samlede kørerute er på ca. 1 time og 10 minutter, med variation testbilisterne imellem. Det skal bemærkes, at der, ud over teststrækningen på Holbækmotorvejen, også var vejarbejde på andre dele af køreruten dog ikke på referencestrækningen. Testbilisternes gennemsnitlige køretid gennem vejarbejdsstrækningen (strækning + ramper) er 9 minutter. 2.5 Testperiode Testkørslerne er gennemført i perioden fra juni til september Kørslerne er foretaget i tidsrummet mellem klokken 09:00 og 15: Referencestrækning I relation til hver testbilist indhentes en række data tilknyttet bilistens visuelle adfærd ved kørsel på en referencestrækning uden vejarbejde. Data fra referencestrækningen anvendes som sammenligningsgrundlag for en række af de data, der indhentes på strækningen med vejarbejde. 13

14 Referencestrækningen er defineret som den strækning, testbilisten tilbagelægger de sidste tre minutter før vejarbejdsstrækningens begyndelse (vestgående køreretning) (figur 1.1). Denne strækning er vurderet som værende det bedste sammenligningsgrundlag, idet dens udseende i form af linjeføring, omgivelser mv. minder om teststrækningen, hvis denne var uden vejarbejde. Hastighedsbegrænsningen på referencestrækningen er 110 km/t. 14

15 3 Hvilke data indsamles og behandles? Via testkørslerne indsamles en lang række data fra eyetracker og GPS. Nedenfor følger en række definitioner af forskellige termer samt en oversigt over de data der indsamles, registreres og behandles. 3.1 Visuel adfærd Figur 3.1 illustrerer de overordnede blikobjekter, der, via Smart Eye udstyret, automatisk indsamles for hver enkelt testbilist på hhv. referencestrækning og vejarbejdsstrækning Forude centrale del 5 Bakspejl 2 Forrude - i øvrigt 3 Højre sidevindue 4 Venstre sidevindue 6 Højre sidespejl 7 Venstre sidespejl 8 Instrumentbræt 9 Midterpanel 10 Øvrigt inde i bilen Figur 3.1 Principskitse af den indbyrdes placering af de overordnede blikobjekter som Smart Eye automatisk registrerer blik imod. Blik ud af forrudens centrale del (1) omfatter blik indenfor en horisontalvinkel på mellem -10 og +10 grader og en vertikalvinkel på mellem -6 og +6 grader. 0 grader svarer til, at testbilisten kigger lige frem. Negative værdier af hhv. horisontale og vertikale blikvinkler er blik rettet hhv. mod venstre og ned, mens positive værdier omfatter blik rettet mod højre hhv. rettet op. Blik rettet mod forrude i øvrigt (2) omfatter blik indenfor den øvrige del af forruden. Blik på instrumentbræt (8) inkluderer blik på den del af instrumentbrættet, der er placeret bag rattet, bl.a. speedometer og ur. Den del af instrumentbrættet, der er placeret til højre for føreren, kaldes midterpanel (9) og omfatter blik på bl.a. radio og air-condition funktionen. 15

16 3.2 Blik gennem forrude På vejarbejdsstrækningen udspecificeres den tid, som testbilisterne bruger, når de kigger ud af forruden. Det betyder, at der foretages en manuel registrering af, hvilke objekter testbilisterne har deres øjne rettet imod, når de kigger ud af den centrale og den øvrige del af forruden. Dette er muligt at registrere ud fra scenekameraets videobillede. Således registreres testbilisternes bliktid ud af forruden fordelt på vejarbejdsrelaterede forhold hhv. forhold der ikke er relateret til vejarbejde Blik relateret til vejarbejde Det er valgt at skelne mellem en lang række forskellige blikobjekter knyttet til vejarbejdet på strækning og ramper. For blik på vejarbejdsrelaterede forhold skelnes mellem tre overordnede grupper: Tavler (midlertidige tavler) Kantafmærkning Arbejdsområde Indenfor hver af de tre grupper skelnes mellem en række blikobjekter, i alt 25. Således er der indenfor gruppen af tavler 15 kategorier af blikobjekter (tabel 3.1), indenfor kantafmærkning skelnes mellem tre blikobjekter (tabel 3.2), mens der indenfor arbejdsområde er syv kategorier af blikobjekter (tabel 3.3). Hvert blikobjekt er kort beskrevet i tabellerne. Testkørslerne er gennemført i en periode over ca. 4 måneder. Det betyder, at vejarbejdet langs strækningen og på ramper, herunder intensiteten og typen af vejarbejde, vejarbejdsmateriel, vejarbejdskøretøjer, antal og placering af tavler, mængden af kantafmærkning, vejens forløb mv. løbende er ændret i testperioden. Strækningens udseende, og dermed også synligheden af forskellige vejarbejdsobjekter, er således ikke ens for de ti testbilister. 16

17 Tavler VMS hastighedstavle (variabel hastighedstavle) Nødplads Din fart Advarsel om vejarbejde Vejforløb Frakørsel <13> Frakørsel <X> Ved udrykning Giv plads Advarsel om lyssignal Venstresving forbudt Andre tavler Km tavle Periodevis fartkontrol Pas på min far Blik på vejarbejde Variabel hastighedstavle placeret både til højre og til venstre for trafikanterne. Tavlerne er placeret for hver ca. 800 meter på strækningen. Gul tavle E 16 tavle med angivelse af nødplads. Tavlen er placeret til højre for trafikanterne for hver ca. 800 meter. 100 meter forinden nødplads skiltes med en tilsvarende tavle med undertavle. Din fart VMS-tavle, hvor bilisternes hastighed angives på tavlen. Tavlen er placeret ét sted på strækningen. Yderligere én tavle kan ses fra tilkørselsrampen. A 39 Advarsel om vejarbejde. Tavlen er placeret ét sted på tilkørselsrampen. E 16 Gul oplysningstavle om vejforløb. Tavlerne er oftest placeret både til højre og til venstre for trafikanterne. E16 tavlerne er jævnligt placeret på vejarbejdsstrækningen. Gul tavle der henviser til frakørsel 13, hvor bilisterne skal køre fra Holbæk MV. Der er tre tavler på vejarbejdsstrækningen (1000 m før, 400 m før samt ved frakørsel 13). Frakørselstavle til i alt fire frakørsler på strækningen (excl. frakørsel 13). Til hver frakørsel er knyttet to eller tre tavler. Der er i alt ni tavler på strækningen. Gul tavle med teksten Ved udrykning Giv plads. Der er én tavle på strækningen. A 19 Advarsel om lyssignal. Er placeret på frakørselsrampen. C 11,2 Tavlen er placeret varierende steder i arbejdsområdet i midterrabatten samt forenden af frakørselsrampen. Andre tavler inkluderer bl.a. C 22,1 Motorkøretøj, traktor og motorredskab forbudt, N 43 Spidsmarkering, C 55 Lokal hastighedsbegrænsning og E 41 hastighedsangivelse for frakørsel. Vejdirektoratets midlertidige kilometreringstavle. Tavlen er placeret enten til højre eller til venstre for trafikanterne for hver 200 meter. Gul tavle med teksten Periodevis fartkontrol. Der er placeret én tavle på strækningen. Kampagneplakat. Plakaten er oftest placeret med ca. 200 meters mellemrum. Der er placeret i alt to skilte langs strækningen hver Vejarbejdsoplysningsskilte med sin tekst. Tabel 3.1 Blikobjekter relateret til midlertidige tavler. Bemærk, at det angive antal og placering af midlertidige tavler ikke er ens for alle testbilister, da vejarbejdsopstilling og dermed antal og placering af tavler løbende ændres i testperioden. 17

18 Kantafmærkning Blik på vejarbejde N 42,2 og N 42,3 Kantafmærkningsplade Kantlinje Kantlinje med rumleeffekt Midlertidigt autoværn/dæk Midlertidigt autoværn (beton, stål) samt dæk Tabel 3.2 Blikobjekter relateret til kantafmærkning. Bemærk, at vejarbejdsopstillingen løbende ændres i testperioden. Mængde og placering af kantafmærkning er derfor ikke ens for alle testbilister. Arbejdsområde Uspecificeret forhold Kran (bevægelig hhv. ej bevægelig) Vejarbejdskøretøj (bevægelig hhv. ej bevægelig) Vejarbejdsmateriel Vejarbejder Blik på vejarbejde Blik der ligger indenfor arbejdsområdet, men som ikke kan udspecificeres nærmere. Der skelnes mellem bevægelig og ej bevægelig kran. Der skelnes mellem bevægeligt og ej bevægeligt vejarbejdskøretøj. Blink på køretøjet betragtes som bevægeligt. Vejarbejdskøretøjerne kan være lastbiler, varevogne, personbiler, gravemaskiner mv. Vejarbejdsmateriel dækker jordbunker, containere, skurvogne mv. Personer der arbejder på vejen Tabel 3.3 Blikobjekter relateret til arbejdsområde. Bemærk, at vejarbejdsopstillingen løbende ændres i testperioden. Arbejdsområdets udseende er derfor ikke ens for alle testbilister. 18

19 Screendump fra scenekameraets videobillede. Testbilistens blik er her rettet mod arbejdsområdet, og blikobjektet er en vejarbejder Blik ej relateret til vejarbejde For blik gennem foruden, som ikke er vejarbejdsrelateret skelnes mellem fire blikobjekter (tabel 3.4). Blik ej relateret til vejarbejde Blik på vej og køretøj inkluderer typisk blik på vej- og køretøjsobjekter i egen køreretning, foran eller på siden af testbilisten. Vej og køretøj Vej- og køretøjsobjekterne er ikke relateret til vejarbejdet. Parameteren inkluderer permanent autoværn og eventuelle permanente tavler. Dækker blik på modkørende køretøjer på den anden side af midterrabatten. Modkørende Dækker blik på signalstander placeret forenden af frakørselsrampen. Signal Dækker blik på objekter der ikke kan kategoriseres under vej og Øvrigt køretøj, modkørende og signal. Kategorien dækker ofte blik på vejens udenomsarealer (excl. vejarbejde), broer, himlen mv. Tabel 3.4 Blikobjekter der ikke er relateret til vejarbejde. 19

20 Screendump fra scenekameraets videobillede. Testbilistens blik er rettet mod forhold, der ikke er vejarbejdsrelateret. Blikobjektet er her vej og køretøj. 3.3 Køreadfærd Som supplement til registreringen af visuel adfærd registreres testbilisternes hastighed det gælder både på vejarbejdsstrækning og referencestrækning. 20

21 4 Resultater Dette kapitel beskriver resultaterne af de gennemførte testkørsler. Resultaterne bygger på analyse af data fra vejarbejdsstrækningen på Holbækmotorvejen: Strækning med vejarbejde: Ti testkørsler gennemført af ti testbilister I alt 79 minutters køretid/bliktid Ramper med vejarbejde: Ni testkørsler gennemført af ni testbilister I alt ti minutters køretid/bliktid Alle ti testbilister har gennemkørt hele vejarbejdsstrækningen (strækning og ramper), men data på ramper for én af de ti testbilister har af tekniske årsager måtte udgå af analysen (tabel 4.1). Vejarbejdsstrækning Antal testbilister Samlet køretid/bliktid (min.) Andel af køretid/bliktid Strækning - vestgående % Rampe frakørsel 9 6 7% Rampe tilkørsel 9 4 5% I alt % Tabel 4.1 Samlet køretid/bliktid på vejarbejdsstrækningen fordelt på strækning og ramper. Bemærk, at testbilisternes samlede køretid er lig med testbilisternes samlede bliktid. 4.1 Blikobjekt Testbilisternes fordeling af den samlede køretid/bliktid på overordnede blikobjekter illustreres i figur 4.1. Værdier angivet i parentes refererer til ramper. På strækningen er andelen af bliktid gennem den centrale del af forruden 74%, mens tilsvarende andel er 31% på ramper. Ved kørsel på ramper er testbilisternes blik altså i højere grad placeret indenfor den øvrige del af forruden end ved kørsel på strækningen. Linjeføringen for begge ramper er en forholdsvis skarp højresvingende kurve, og idet testbilisternes blik ofte er rettet fremad på vejen, betyder det, at deres blik i stor udstrækning er placeret i den højre del af forruden, når de kører på ramperne. Blik ud af sideruder udgør i alt ca. 1% af den samlede bliktid, både på strækning og på ramper. 21

22 Bliktid i spejle, sidespejle og bakspejl, udgør i alt ca. 3% og 7% af den samlede bliktid på hhv. strækning og ramper. 2% (6%) <0,5% (1%) 74% (31%) 10% (44%) <0,5% ( - ) <0,5% (1%) <0,5% ( <0,5% ) 2% (1%) <0,5% (<0,5%) 1% (<0,5%) Figur 4.1 Samlet fordeling af bliktid på overordnede blikobjekt for strækning og ramper. Tal i parentes refererer til ramper. Udover de angivne værdier skal lægges tid til blink 5% (5%), samt bliktid der ikke kan registreres 6% (10%). Instrumentbræt, midterpanel og øvrigt inde i bilen kigges der på i hhv. ca. 3% og 2% af den samlede bliktid. I 5% af den samlede bliktid blinker testbilisterne det gælder ved kørsel på både strækning og ramper. Bliktid der ikke kan identificeres, hverken automatisk i Smart Eye eller manuelt, udgør hhv. 6% og 10%. Dette er oftest blik med så stor en horisontalvinkel, at blikkene er udenfor kameraernes rækkevidde. Det drejer sig især om blik i sideruder og evt. sidespejle. 4.2 Referencestrækning vs. strækning med vejarbejde De overordnede blikobjekter er foruden vejarbejdsstrækningen også registreret på referencestrækningen. I figur 4.1 sammenholdes data fra strækning (med vejarbejde) med data fra referencestrækning. Det ses, at bliktiden generelt er ensartet fordelt på de to strækninger. Den forskel der trods alt findes mellem referencestrækningen og strækningen med vejarbejde; 5,2% mindre bliktid gennem den centrale del af forruden og 0,6% mindre bliktid gennem den øvrige del af forruden på referencestrækningen, udgøres hovedsagelig af uoplyste og ej registrerbare blik, øvrige blik i bilen, og blik i bakspejl. 22

23 Bliktid i % Visuel adfærd ved vejarbejde på motorveje 80,0 69,5 74,7 Bliktid på referencestrækning og strækning med vejarbejde 60,0 40,0 20,0 0,0 11,0 11,6 2,8 1,6 2,8 0,0 0,1 0,9 0,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,7 7,3 5,5 4,5 4,6 Referencestrækning Strækning med vejarbejde Figur 4.2 Bliktid fordelt på overordnede blikobjekt på hhv. referencestrækning og strækning med vejarbejde. Forskellen i bliktid mellem referencestrækningen og strækningen med vejarbejde, når det gælder uoplyste og ej registrerbare blik, skyldes i høj grad, at disse blik så vidt muligt er forsøgt identificeret manuelt på strækningen med vejarbejde, hvilket ikke er tilfældet for referencestrækningen. Det skal i øvrigt bemærkes, at der er en forskel på 30 km/t i testbilisternes gennemsnitshastighed på referencestrækningen og strækningen med vejarbejde, som er på hhv. 107 km/t og 77 km/t. 4.3 Blik ud af forrude Som beskrevet i afsnit 3.2 er testbilisternes blik ud af forruden identificeret manuelt. Der skelnes mellem blik på: Vejarbejdsrelaterede forhold o Tavler (15 kategorier) o Kantafmærkning (tre kategorier) o Arbejdsområde (syv kategorier) Forhold der ikke er relateret til vejarbejde (fire kategorier) Som angivet i tabel 4.1 er den samlede køretid/bliktid for de ti testbilister på strækningen med vejarbejde 79 minutter. Bliktid ud af forrude udgør 84%, svarende til 66 min. og 42 sek. I 17% af den samlede bliktid kigger testbilisterne på 23

24 forhold, der er knyttet til vejarbejde, mens 67% udgøres af bliktid på objekter eller forhold, der ikke har med vejarbejdet at gøre (tabel 4.2). Forrude (centrale + øvrige del) Strækning Ramper Blikobjekt Andel bliktid Andel bliktid Tavler 6% 2% Kantafmærkning 6% 16% Arbejdsområde 5% 3% Vejarbejde i alt 17% 21% Ej vejarbejde 67% 54% Bakspejl 2% 6% Venstre sidevindue <0,5% 1% Venstre sidespejl <0,5% 1% Højre sidevindue <0,5% - Højre sidespejl <0,5% <0,5% Midterpanel <0,5% <0,5% Instrumentbræt 2% 1% Øvrigt inde i bilen 1% <0,5% Blink 5% 5% Uoplyst + ej registrerbare blik 6% 10% I alt 100% 100% Tabel 4.2 Fordeling af bliktid på overordnede blikobjekter på hhv. strækning og ramper. Samlet bliktid på strækning er 79 minutter (100%). Samlet bliktid på ramper er 10 minutter (100%). På ramperne ser det lidt anderledes ud. På ramper er den samlede køretid/bliktid for de ni testbilister 10 minutter, hvoraf blik ud af forrude udgør 75%, svarende til 7 min. og 49 sek. I 21% af tiden ses på vejarbejdsrelaterede forhold (tabel 4.2). Ses nærmere på, hvilke vejarbejdsrelaterede forhold testbilisterne kigger på, finder man, at fordelingen af bliktid på tavler, kantafmærkning og arbejdsområde er nogenlunde ensartet på strækningen. Dette gælder ikke ramper, hvor testbilisterne bruger langt mere tid på at følge kantafmærkningen set i forhold til bliktid på tavler og arbejdsområde. Sammenholdes vejarbejdsrelaterede data for strækning og ramper finder man, at bliktid på kantafmærkning er cirka tre gange højere ved kørsel på ramper. Det skal bemærkes, at bliktid på vejarbejdsrelateret forhold, og forhold der ikke er relateret til vejarbejde, er baseret på blik ud af bilens forrude. Bliktid som Smart Eye ikke har kunnet identificere, og bliktid ud af sideruder, kan også indeholde blik på disse forhold. I det følgende ses nærmere på, hvilke kategorier indenfor tavler, kantafmærkning, arbejdsområde samt ej vejarbejde, som testbilisterne bruger mest bliktid på. 24

25 4.3.1 Blik relateret til vejarbejde - Tavler På strækningen anvender testbilisterne samlet set 6% af deres køretid/bliktid, svarende til 293 sekunder eller knap 5 minutter - på at kigge på midlertidige tavler. På ramper ses på tavler i 2% af den samlede køretid/bliktid, svarende til ca. 15 sekunder. I tabel 4.3 ses fordelingen på de forskellige tavlekategorier. På strækningen bruger testbilisterne mest bliktid på VMS hastighedstavler og frakørselstavler. Men også Km tavler og E16 tavler, med angivelse af vejforløb, er blandt de tavler, der ses mest på. På ramper ses mest på andre tavler, der bl.a. inkluderer motorkøretøj, traktor og motorredskab forbudt (C 22,1). Strækning Ramper Vejarbejde TAVLER Tid (sek.) Andel af 6% Tid (sek.) Andel af 2% VMS hastighedstavle 61 21% 0,3 2% Nødplads (E 16) 16 5% 0,4 2% "Din fart" 12 4% 0,1 1% Advarsel om vejarbejde (A 39) - - 1,0 7% Vejforløb (E 16) 26 9% 1,0 6% Frakørsel <13> 38 13% 0,7 5% Frakørsel <X> 54 18% - - "Ved udrykning Giv plads" 7 3% - - Advarsel om lyssignal (A 19) - - 1,0 6% Venstresving forbudt (C 11,2) 1 <0,5% 3,1 20% Andre tavler 10 3% 6,5 42% Km tavle 28 10% - - "Periodevis fartkontrol" 6 2% - - "Pas på min far" 19 6% 1,3 9% Vejarbejdsoplysningsskilte 15 5% - - I alt % 15,3 100% Tabel 4.3 Fordeling af bliktid på de 15 kategorier indenfor midlertidige TAVLER på hhv. strækning og ramper. 25

26 Screendump fra scenekameraets videobillede. Testbilistens blik er rettet mod kampagneplakaten Pas på min far Blik relateret til vejarbejde - Kantafmærkning På strækningen anvender testbilisterne samlet set 6% af deres køretid/bliktid, svarende til 270 sekunder, på at se på kantafmærkning. På ramper er det 16%, svarende til 101 sekunder. Fordelingen i bliktid på de tre kategorier indenfor kantafmærkning fremgår af tabel 4.4. Strækning Ramper Vejarbejde KANTAFMÆRKNING Tid (sek.) Andel af 6% Tid (sek.) Andel af 16% Midlertidigt autoværn/dæk % 30 30% Kantlinje 77 29% 52 51% N 42,2 og N 42, % 20 19% I alt % % Tabel 4.4 Fordeling af bliktid på de tre kategorier indenfor KAMTAFMÆRKNING på hhv. strækning og ramper. Når testbilisterne ser på kantafmærkning på strækningen, er det mest midlertidigt autoværn og dæk de ser på (se evt. tabel 3.2). Når de kører på ramper, kigger de mest på kantlinjen. At der ses mere mod kantlinje på ramper skyldes formentlig, at ramperne ligger i en forholdsvis skarp højresvingskurve, og at testbilisternes blik derfor i højere grad følger vejens forløb set i forhold til strækningen. 26

27 Screendump fra scenekameraets videobillede. Testbilistens blik er rettet mod kantlinjen. Frakørselsrampe Blik relateret til vejarbejde - Arbejdsområde Testbilisternes bliktid på arbejdsområde udgør 5% af den samlede køretid/bliktid på strækningen, svarende til 259 sekunder. På ramper udgør bliktid på arbejdsområde 3% af den samlede køretid/bliktid, svarende til ca. 16 sekunder. I tabel 4.5 ses fordelingen i bliktid på de syv kategorier indenfor arbejdsområde. Strækning Ramper Vejarbejde ARBEJDSOMRÅDE Tid (sek.) Andel af 5% Tid (sek.) Andel af 3% Uspecificeret forhold ,4% 12,3 78,7% Kran - ej bevægelig 14 5,4% - - Vejarbejdskøretøj bevægeligt 31 11,8% 2,1 13,5% Vejarbejdskøretøj - ej bevægeligt 45 17,5% 0,6 3,7% Vejarbejdsmateriel 19 7,2% <0,5 2,7% Vejarbejder 10 3,7% <0,5 1,4% I alt % 15,7 100% Tabel 4.5 Fordeling af bliktid på de tre kategorier indenfor ARBEJDSOMRÅDE på hhv. Holbæk MV og ramper. Blik på uspecificerede forhold udgør mere end halvdelen af bliktiden på arbejdsområde. 27

28 Det skal bemærkes, at der under testkørslerne ikke er registreret nogen bevægelige kraner og dermed heller ingen blik herpå. Helt generelt kan det ud fra videoregistreringerne konstateres, at bevægelige eller blinkende køretøjer som regel tiltrækker testbilisternes opmærksomhed. Screendump fra scenekameraets videobillede. Testbilisten kigger på et vejarbejdskøretøj Blik ej relateret til vejarbejde 67% af den samlede køretid/bliktid på strækningen og 54% af den samlede køretid/bliktid på ramper er ikke relateret til vejarbejde. Fordelingen af bliktid på de fire kategorier er vist i tabel 4.6. Strækning Ramper Ej vejarbejde Tid (sek.) Andel af 67% Tid (sek.) Andel af 54% Vej/ktj ,5% % Modkørende 139 4,5% 1 <0,5% Signal % Øvrigt 104 3,0% 8 2% I alt % % Tabel 4.6 Fordeling af bliktid på de fire kategorier indenfor blik der ikke er relateret til vejarbejde på hhv. strækning og ramper. 28

29 Bliktid (sek) Visuel adfærd ved vejarbejde på motorveje I langt hovedparten af den tid, der ikke ses på vejarbejde, har testbilisterne deres blik rettet mod vejen og andre køretøjer på vejen i køreretningen. 4.4 Horisontalvinkel og bliktid Blik relateret til vejarbejde Figurerne 4.3, 4.4 og 4.5 illustrerer fordelingen af bliktid på den gennemsnitlige horisontale blikvinkel for hhv. blik mod midlertidige tavler, kantafmærkning og arbejdsområde på strækningen. Hvert punkt i figurerne svarer til ét vejarbejdsrelateret blik. Y-aksen angiver det enkelte bliks varighed (sek.), mens den gennemsnitlige horisontale blikvinkel angives ud af x-aksen (grader). Jo højere op ad y-aksen det enkelte punkt er placeret, des længere tid ses på vejarbejdsrelaterede forhold (tavler, kantafmærkning og arbejdsområde). Tilsvarende gælder det, at jo længere ude af x-aksen punktet er placeret, des mere yderligt ligger blikket set i forhold til den instrumenterede bils køreretning. 4,5 Blik på vejarbejde - Tavler 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Horisontal blikvinkel (grader) Blik på tavler Figur 4.3 Bliktid på midlertidige tavler på strækningen fordelt på gns. horisontal blikvinkel (angivet i absolut værdi) og bliktid (sek.). Punkter placeret over kurven kan betegnes som mere kritiske end normale blik på motorvejsstrækninger. Området under den grå kurve i figurerne indikerer blik, der er typiske for normal kørsel på motorvejsstrækning uden vejarbejde. Disse blik er kendetegnet ved at have en lille blikvinkel eller en lille bliktid, men sjældent både en lang bliktid og en stor blikvinkel. Blik der ligger over den grå kurve, skiller sig ud fra det normale blik ved både at være langvarige og have en stor vinkel. Jo længere øverst mod højre i diagrammet blikket ligger, des mere kritisk er blikket. Kurvens place- 29

30 Bliktid (sek) Bliktid (sek) Visuel adfærd ved vejarbejde på motorveje ring er, i en tidligere undersøgelse gennemført af, beregnet ud fra blikadfærd på en almindelig motorvejsstrækning uden vejarbejde. 4,5 Blik på vejarbejde - Kantafmærkning 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Horisontal blikvinkel (grader) Blik på Kantafmærkning Figur 4.4 Bliktid på kantafmærkning på strækningen fordelt på gns. horisontal blikvinkel (angivet i absolut værdi) og bliktid (sek.). Punkter placeret over kurven kan betegnes som mere kritiske end normale blik, på motorvejsstrækninger. 4,5 Blik på vejarbejde - Arbejdsområde 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Horisontal blikvinkel (grader) Blik på arbejdsområde Figur 4.5 Bliktid på arbejdsområde på strækningen fordelt på gns. horisontal blikvinkel (angivet i absolut værdi) og bliktid (sek.).punkter placeret over kurven kan betegnes som mere kritiske end normale blik på motorvejsstrækninger. 30

31 Af de tre figurer ses, at 17 blik på midlertidige tavler, ét blik på kantafmærkning og fire blik på arbejdsområde ligger over linjen. Tabel 4.7 udspecificerer de i alt 22 blik, der kan betegnes som kritiske, fordi de skiller sig ud fra normale blik på motorvejsstrækninger mht. varighed og blikvinkel (lang varighed og/eller stor blikvinkel). Overordnet blikobjekt relateret til vejarbejde Tavler Blik nr. Blikobjekt relateret til vejarbejde Bliktid (sek.) Blikvinkel (grader) Testbilist nr. 1 Vejarbejdsoplysningsskilt 2, Vejarbejdsoplysningsskilt 1, Vejarbejdsoplysningsskilt 1, Vejarbejdsoplysningsskilt 0, Vejarbejdsoplysningsskilt 0, Vejarbejdsoplysningsskilt 0, Frakørsel <13> 4, Frakørsel <13> 1, Frakørsel <13> 0, Frakørsel <13> 0, Frakørsel <x> 2, Frakørsel <x> 0, Ved udrykning giv plads 3, Pas på min far 1, Nødplads (E 16) 1, Frakørsel / VMS Hastighedstavle 1, Pas på min far / Frakørsel / Vejforløb (E 16) 1, Kantafmærkning 18 Midlertidigt autoværn / dæk 1, Uspecificerede forhold 2, Vejarbejdskøretøj ej Bevægeligt 0, Arbejdsområde 21 Vejarbejdskøretøj Bevægeligt 0, Uspecificerede forhold, Vejarbejdskøretøj ej bevægeligt, Vejarbejdskøretøj bevægeligt 0, Tabel 4.7 Udspecificering af 22 potentielt kritiske vejarbejdsrelaterede blik på strækningen fordelt på bliktid (sek.), horisontal blikvinkel (grader, absolut værdi) og testbilist. Blandt de 17 kritiske blik på tavler er fem blik på Vejarbejdsoplysningsskilte. Tre af disse (blik nr. 1, 3 og 4) har enten en meget lang bliktid eller meget stor blikvinkel. 31

32 Derudover er der fire blik på frakørsel <13>, hvoraf ét af disse (blik nr. 7) har en bliktid på 4,2 sek., hvilket er den længste bliktid, der er registeret i denne opgørelse. Et andet meget langt blik er på tavlen med teksten Ved udrykning Giv plads (blik nr. 13) (figur 4.3). Der er ét kritisk blik på kantafmærkning i form af midlertidigt autoværn/dæk. Blandt de fire blik, der er rettet mod arbejdsområde, er to blik mod bevægelige vejarbejdskøretøjer (tabel 4.7). De i alt 22 blik er fordelt på syv af de ti testbilister. 4.5 Flere på hinanden følgende blik - Arbejdsområde I en omfattende amerikansk undersøgelse konkluderes det, at når bilister kigger væk fra trafikken på kørsels-irrelevante stimuli i et samlet tidsrum på minimum 2 sek. indenfor en 6 sek. sammenhængende periode, fordobles risikoen for at blive involveret i en ulykke eller en næsten-ulykke [3], [4]. I tabel 4.8 ses en opgørelse af den samlede varighed for flere på hinanden følgende blik på arbejdsområde, dvs. blik på kran, vejarbejdskøretøj, vejarbejdsmateriel, vejarbejder og uspecificerede forhold. Opgørelsen dækker alene data fra strækningen. Det viser sig, at syv ud af ti testbilister har blik mod arbejdsområde i 2 sek. eller mere indenfor en 6 sek. sammenhængende periode. Summeret bliktid på minimum 2 sek. indenfor 6 sek. Summeret bliktid på minimum 3 sek. indenfor 6 sek. Testbilist nr. Antal Andel Antal Andel 1 0 0% 0 0% 2 0 0% 0 0% 3 2 5% 0 0% % 5 42% 5 2 5% 0 0% % 2 17% 7 4 9% 3 25% 8 0 0% 0 0% % 1 8% % 1 8% I alt % % Tabel 4.8 Summen af flere på hinanden følgende blik indenfor arbejdsområde på strækningen opgjort for hhv. minimum 2 og 3 sek. indenfor en 6 sek. sammenhængende periode. I alt er der registreret 45 tilfælde, hvor testbilisterne har en summeret bliktid på arbejdsområde i minimum 2 sek. ud af en 6 sek. sammenhængende periode. I sådanne tilfælde er der tale om en visuel distraktion [4]. I 12 af de 45 tilfælde er den summerede bliktid på arbejdsområde 3 sek. eller mere indenfor en 6 sek. sam- 32

33 menhængende periode. Den længste summerede bliktid på arbejdsområde er registreret til 3,87 sek. indenfor en 6 sek. periode (tabel 4.8). Det skal bemærkes, at 20 (44%) af de 45 tilfælde, hvor summen af bliktiden minimum er 2 sek., og fem (42%) af de 12 situationer, hvor den summerede bliktid er 3 sek. eller mere, foretages af én testbilist (testbilist 4). 33

34 Referencer 1. Intrumenteret bil. Introduktion til bilens registreringsudstyr. juni 2011 (internt notat). 2. Herrstedt, Lene: Reklamer i trafikken Litteraturresuméer. Litteraturstudium for Vejdirektoratet., juni 2010 (pt. ikke publiceret notat). 3. Klauer, S. G.; Dingus, Thomas A.; Neale, V. L.; Sudweeks, J.; Ramsey, D. J.: The impact of driver inattention on near-crash/crash risk: An analysis using the 100 car naturalistic driving study data. Virginia Tech Transportation Institute and National Highway Traffic Safety Administration. Technical report No. DOT HS April Dukic, T.; Ahlström, C.; Björketun, U.; Kettwich, C.; Yahya, M.; Patten, C.; Tapani, A.; Vadeby, A.: Inverkan av elektroniska reklamskyltar på trafiksäkerhet. En studie på E4 i Stockholm. VTI rapport 725,

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje

Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje Projektoplæg Lene Herrstedt 10. april 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Baggrund og formål... 3 Baggrund... 3 Formål...

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

LED-lysreklamer i trafikken

LED-lysreklamer i trafikken TRAFIKSIKKERHED LED-lysreklamer i trafikken LED-lysteknikken har medført, at udviklingen i brug af LED-lysreklamer langs vejene er accelereret i de seneste år. Med den nye type LED-lysreklamer vises nu

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej - distraktorer i trafikken Juni 2004 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 371 2800

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Evaluering af gul svelle

Evaluering af gul svelle Evaluering af gul svelle Undersøgelse af trafikantadfærd ved benyttelse af gul svelle med påsat N42 afmærkning på M60 Skærup-Vejle. Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 10. August 2012 Scion-DTU

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Adfærd ved stopstreg

Adfærd ved stopstreg Adfærd ved stopstreg Fire Københavnske bykryds Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Puk Kristine Andersson Belinda la Cour Lund Januar 2009 2 Fire Københavnske bykryds Indhold Resumé...5

Læs mere

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Lene Herrstedt 8. april 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Trafikantforståelse af symboler og færdselstavler Indhold Sammenfatning

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Evaluering af interimsmotorveje

Evaluering af interimsmotorveje Evaluering af interimsmotorveje Interimsmotorvejen vest for Slagelse og nord for Vejle Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund April 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 28 DEL I Lene Herrstedt Juli 28 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Tavler

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Hastighedstilpasning Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler 20. december 2006 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen

Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen Lene Herrstedt 24. Oktober 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Introduktion... 3 Lokaliteten... 4

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSUDSTYR 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43 Mindste

Læs mere

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel

ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL. Afmærkningsmateriel. Afmærkningsmateriel 15-02-2017 ANVENDELSE AF AFMÆRKNINGSMATERIEL 41-43 Højdekrav 1,0 meter til underkant Højst 2 tavler samt nødvendige undertavler pr. stander Afstanden mellem tavlesnit som i skemaerne på side 42 og 43 42-43

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump

Ballerup Kommune. Beskrivelse af vejbump Ballerup Kommune Beskrivelse af vejbump Center for Miljø og Teknik - Vejteamet 2015 Indhold Vejbump... 3 Godkendte vejbump... 3 Permanente bump... 4 Cirkelformede bump... 4 Kombibump... 5 Kuppelformede

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Udvalgte færdselstavler

Udvalgte færdselstavler Udvalgte færdselstavler 59 6 Udvalgte færdselstavler Advarselstavler Advarselstavler er trekantede med rød kant. Spidsen vender opad. Tavlerne bruges til at advare trafikanterne om farer, som man ikke

Læs mere

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Spørgeskemaundersøgelse med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt foreløbig opgørelse over ulykker og personskader.

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Puk Andersson 20. februar 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Smalle kørespor på motorvej

Smalle kørespor på motorvej Effekt på trafikafvikling og trafikantadfærd Foreløbig Poul Greibe September 211 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Analysestrækning... 6 Dataindsamling...

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Test 2014 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 30. januar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Trafikanters forståelse

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Bilisters oplevede serviceniveau på motorveje

Bilisters oplevede serviceniveau på motorveje Hastighedsbegrænsning ilisters oplevede serviceniveau på motorveje rugervejledning 90 km/t 110 km/t A 130 km/t A 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Gennemsnitshastighed (km/t) Søren Underlien

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Hastighedstilpasning

Hastighedstilpasning Hastighedstilpasning Evaluering af VMS tavler C55 på veje ved skoler Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund marts 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler

Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler Test 2015 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 18. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel:

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje

DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje DRI-100 Generelle bemærkninger til tegningsbilaget for motorveje Tegningseksemplerne er vejledende og kan betragtes som et paradigme ved udarbejdelse af afmærkningsplaner for et konkret vejarbejde. Tegningerne

Læs mere

Oversigt i rundkørsler Simulatorforsøg DEL I Tilbagetrukket cykelstikrydsning samt oversigt til fast genstand

Oversigt i rundkørsler Simulatorforsøg DEL I Tilbagetrukket cykelstikrydsning samt oversigt til fast genstand Oversigt i rundkørsler Simulatorforsøg DEL I Tilbagetrukket cykelstikrydsning samt oversigt til fast genstand Marts 2006 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning

Læs mere

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013

NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 NORTEK DK OM VEJAFMÆRKNING MØDE I OSLO 17. 18. APRIL 2013 OM VEJDIREKTORATET Film om Vejdirektoratet Link: http://www.vejdirektoratet.dk/da/trafik/webtv/sider/default.aspx Aktuelt om nye bekendtgørelser

Læs mere

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010

Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark. NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilisme på motorvejene i Danmark NORTEK møde i Oslo 2010 Spøgelsesbilister skaber utryghed og er til stor fare for de øvrige trafikanter. Vejdirektoratet har derfor sat stor fokus på indsatsen

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Evaluering af forsøg med turistoplysningstavler på motorveje

Evaluering af forsøg med turistoplysningstavler på motorveje Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 648 Offentligt Evaluering af forsøg med turistoplysningstavler på motorveje Sammenfatning Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Holbækmotorvejen (M11)

Evaluering af variable tavler på Holbækmotorvejen (M11) Vejdirektoratet Evaluering af variable tavler på Holbækmotorvejen (M11) Teknisk rapport Juni 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vejdirektoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning 1. I bekendtgørelse nr. 802 af 4. juli 2012 foretages følgende ændringer: 1. I indledningen ændres lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Beskrivelse af billeder

Beskrivelse af billeder Beskrivelse af billeder Generelle virkemidler: Punchlines Understreger/tydeliggøre billeder Fastslår budskab Pointere vigtigheden Positive konsekvenser ved sektorens arbejde Teknisk vs. virkelighed Alle

Læs mere

Variable vejskilte også i mobil version Lars Christensen. plbrake.dk juni 2005

Variable vejskilte også i mobil version Lars Christensen. plbrake.dk juni 2005 Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 422 Offentligt Variable vejskilte også i mobil version Lars Christensen. plbrake.dk juni 2005 Begrebet innovation står altid i høj kurs, uanset om der er

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK DANSK INDLÆG TIL PKT. 1.2 Vejdirektoratet Vejstandardafdelingen Vejregelgrupper og ad hoc grupper Håndbøger, Vejledninger mv.

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds

Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds Thomas Skallebæk Buch tsb@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kongens Lyngby www.trafitec.dk Indhold Baggrund og formål Metode Resultater Afrunding

Læs mere

Variable hastighedstavler

Variable hastighedstavler Variable hastighedstavler Effektundersøgelse af variable hastighedstavler ved kryds på veje i åbent land Af: Civilingeniør Laura Sand Pedersen, Aalborg Universitet Nøgleord: Variable hastighedstavler,

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Vejregler om vejafmærkning

Vejregler om vejafmærkning Nyheder Kommende ændringer Kim Schwartzlose Afdelingsleder, Moe & Brødsgaard Fagsekretær for vejregelgruppen om vejafmærkning side 1 Præsentation Baggrund Hvad er der sket i 2010? Hvad er planen i 2011?

Læs mere

Radardetektorer til trafikmålinger

Radardetektorer til trafikmålinger Vejforum 25 detektorer til trafikmålinger af civiling. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, e-mail: ste@vd.dk Baggrund Trafikdataopsamlingen på Motorring 3 (M3) har hidtil været foretaget med -systemet, der

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

FEJLKATALOG Praktisk prøve

FEJLKATALOG Praktisk prøve 2. udgave FEJLKATALOG Praktisk prøve Kategori AM (lille) Bedømmelse af fejl Formålet med den praktiske prøve er, at den censor skal bedømme, om den enkelte elev har tilegnet sig de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby

Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Evaluering af Københavns Amts adaptive styresystem MOTION i Lyngby Københavns Amt har etableret flere områder med adaptiv styring inden for de seneste 3 år, heraf 3-4 områder med MOTION omfattende i alt

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje

Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje Interviewundersøgelser og ulykke opgørelse Per Bruun Madsen Puk K. Andersson Oktober 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016

Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder. Bestemmelser. Tavleoversigten. Trin I repetition - juni 2016 24-11-2016 Brush-up på paratviden om afmærkning af vejarbejder Trin I repetition - juni 2016 Bestemmelser Tavleoversigten 1 24-11-2016 Fritrumsprofil Tavlehøjde over kørebanens belægningsoverflade Fritrumsprofil

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

Datarapport - Skraldetragten

Datarapport - Skraldetragten Datarapport - Skraldetragten I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget fire målinger/registreringer af det affald, der har ligget henkastet på tilkørselsramperne ved henholdsvis rasteplads

Læs mere

SVING SIKKERT TIL HØJRE

SVING SIKKERT TIL HØJRE SVING SIKKERT TIL HØJRE - et materiale om, hvad chaufføren kan gøre for at undgå højresvingsulykken Chaufførkonference 2015 HVORDAN SKER HØJRESVINGSULYKKEN? 2000: Cyklisten bliver ramt af siden af lastbilen,

Læs mere

Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje

Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje KATALOG 1. Udgave Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje Afmærk 1 Testede eksempler Afmærk 2 Lene Herrstedt 10. december 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Minirapport Skraldetragten. Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen.

Minirapport Skraldetragten. Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen. Minirapport Skraldetragten Rapporten er udelukkende baseret på de affaldstyper, der blev registreret ved både nulpunkts- og slutmålingen. I løbet af skraldetragtens testperiode er der blevet foretaget

Læs mere