Afmærkning af vejarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afmærkning af vejarbejde"

Transkript

1 Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning Kgs. Lyngby

2 Indhold Sammenfatning og konklusion Indledning Baggrund og formål Måleprogram Forsøgsstrækningen De fire forsøgsopstillinger Registrering af trafikanternes adfærd Videoanalyse Resultater Hastighed og antal køretøjer fordelt på kørespor Adfærd ved vognbaneskift Konklusion og diskussion Referencer...22 Bilag 1 Programmering af Hi-Star

3 Sammenfatning og konklusion Ved afmærkning af vejarbejder på motorveje opsættes ifølge gældende anbefalinger E16-tavler (vognbaneforløb med sammenfletning) i begge vejsider i en afstand af 400 meter og 1000 meter før starten på indsnævring af vognbanearealet. Der er lavet en adfærdsundersøgelse med det formål at belyse, hvordan forskellige alternative opstillinger og reduktion i antal af E16-tavler påvirker trafikanternes adfærd med hensyn til vognbaneskift, når antallet af kørespor reduceres fra 2 til 1 spor. Fire alternative opstillinger med E16-tavler indgår i undersøgelsen: Nr. 1: E16-tavler i begge vejsider både 400 m og 1000 m før Nr. 2: E16 tavler i begge vejsider, men kun 400 m før Nr. 3: E16-tavler kun i højre vejside, men både 400 m og 1000 m før Nr. 4: E16-tavler kun i venstre vejside, men både 400 m og 1000 m før Trafikanternes adfærd med hensyn til vognbaneskift, hastighed og valg af kørespor er registreret ved brug af digitale videooptagelser fra 25 meters højde samt Hi-Star plader monteret på kørebanen i begge kørespor i udvalgte målesnit. Adfærdsundersøgelserne viser, at opstilling nr. 2, hvor E16-tavlerne vises i begge vejsider, men kun 400 m før sammenfletning, fungerer bedre end de tre andre alternativer. Det skyldes, at en større del af bilisterne holder sig ude i det hurtige spor og venter med at foretage vognbaneskift til senere i forløbet. Det betyder, at kapaciteten af de to spor udnyttes langt bedre, idet fordelingen af trafikken mellem de to spor bliver mere lige, og forskellen i hastighed for de to spor bliver samtidig mindre. Det medfører en mere gnidningsfri afvikling af de nødvendige vognbaneskift på strækningen op mod vejarbejdet. Andelen af trængte situationer, konflikter og forekomsten af stop i ydersporet helt fremme ved sammenfletningen er væsentlig mindre for opstilling 2 sammenlignet med de tre alternativer. 3

4 1 Indledning Vejdirektoratet har undersøgt trafikanternes adfærd i forbindelse med ændret afmærkning for vognbaneskift ved vejarbejde på den fynske motorvej M40 ved Langeskov, hvor den generelle hastighedsbegrænsning er 130 km/t. Undersøgelsen er udført af. 1.1 Baggrund og formål Ifølge de gældende anbefalinger (DRI-526) for afmærkning af vejarbejder på motorveje opsættes i dag E16-tavler (vognbaneforløb med sammenfletning) i begge vejsider i en afstand af 400 meter før og 1000 m før starten på indsnævringen af vognbanearealet. Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvordan forskellige opstillinger og reduktion i antallet af E16-tavler påvirker trafikanternes adfærd mht. vognbaneskift, når antallet af kørespor reduceres fra 2 til 1 spor i forbindelse med vejarbejde på motorvej. Figur 1.1: E16 tavlen der viser vognbaneforløb med sammenfletning. 4

5 2 Måleprogram Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med et konkret vejarbejde på den fynske motorvej M40 i august Forsøgsstrækningen Forsøgsstrækningen er det vestgående spor fra km 139,9 til km 141,5 på M40 mellem frakørsel nr. 46 og nr. 47 ved Langeskov. Denne strækning er beliggende i en venstredrejende kurve. Forsøgsstrækning Figur 2.1: Forsøgsstrækningen på motorvejen M40 øst for Langeskov på Fyn Figur 2.2: Forsøgsstrækningen på motorvej M40 set mod vest 5

6 2.2 De fire forsøgsopstillinger Der afprøves fire forskellige opstillinger med E16 tavlen, der fortæller trafikanterne, at der skal foretages vognbaneskift, så trafikanterne i overhalingssporet fletter ind i det højre spor, før trafikken føres gennem åbning i autoværnet. På samme strækning nedskiltes hastigheden gradvist fra 130 km/t til 50 km/t. Alle hastighedstavlerne forbliver uændrede i alle fire forsøgsopstillinger. De fire forsøgsopstillinger: Opstilling nr.1 Dette er referenceopstillingen. Den svarer til den nugældende anbefaling (DRI-526) for stationært vejarbejde. Figur 2.3: Referenceopstilling Opstilling nr.2 Den svarer til opstilling nr. 1 (referenceopstillingen) blot med den forskel, at de to første E16-tavler inklusive undertavler, som er placeret i km 140,500, i en afstand af 1000 m før sammenfletning af kørespor, tages ud, så der kun forekommer de to E16-tavler med undertavler 400 m før i km 141,100. 6

7 Opstilling nr.3 Den svarer til opstilling nr. 1 (referenceopstillingen) blot med den forskel, at de to E16-tavler inklusive undertavler, som er placeret i venstre vejside af den vestgående vejdel, tages ud. De to andre E16-tavler, som er placeret i nødsporet i højre vejside i km 140,500 og i km 141,100, henholdsvis 1000 m før og 400 m før sammenfletning af kørespor, bliver stående. Opstilling nr.4 Den svarer til opstilling nr. 1 (referenceopstillingen) blot med den forskel, at de to E16-tavler inklusive undertavler, som er placeret i højre vejside af den vest gående vejdel, tages ud. De to andre E16-tavler, som er placeret i midterrabatten i venstre vejside i km 140,500 og km 141,100, henholdsvis 1000 m og 400 m før sammenfletning af kørespor, bliver stående. Alle fire opstillinger afprøves over 1 hverdagsdøgn fra kl. 06:00 til kl. 05:00. Ændring af opstillinger foretages om morgenen mellem klokken 05:00 og 06: Registrering af trafikanternes adfærd Registrering af trafikanternes adfærd er foretaget ved brug af digitalt videokamera og Hi-Star plader og inkluderer hastighed, antal køretøjer fordelt på kørespor samt vognbaneskift. Vognbaneskift Trafikanternes adfærd med hensyn til vognbaneskift er registreret ved brug af videooptagelser af det vestgående spor de sidste 600 meter før sammenfletningen. Videooptagelserne er foretaget i dagtimerne mellem kl og på de fire hverdage i perioden august Videooptagelserne er foretaget med et digitalt kamera fastgjort til en 25 meter høj lift placeret ved km 140,9 i sideterræn cirka 8 meter fra vejbanekant. Kameraet kan fjermanøvreres både med hensyn til retning og zoom. Optagelsen overføres direkte til computerskærm og data lagres på en digital disc. Det kan ikke udelukkes, at der hen over de fire dage, hvor registreringsprogrammet gennemføres, kan forekomme en vis tilvænning for nogle af de trafikanter, som kører strækningen hver dag. Men da forsøgstrækningen er en del af forbindelsen mellem øst og vest Danmark er der i høj grad tale om langdistancetrafik, som ikke kører på strækningen hver dag. Det vurderes, at dette forhold ikke vil have nogen væsentlig indvirkning på resultaterne. 7

8 Figur2.4: Videooptagelserne foregår fra en lift i 25 meters højde Figur2.5: Kamera fastgjort til plade giver et stabilt ophæng, når liften hæves til 25 meter. 8

9 Figur 2.6: Kameraet manøvreres fra jordniveau, idet videobilledet kan hentes frem på PC skærmen. Data overføres direkte til en harddisk. Hastighed og antal køretøjer Som supplement til videooptagelserne registreres hastighed og antal køretøjer ved brug af Hi-Star plader monteret på kørebanen i begge vestgående kørespor i fem målesnit. Lokalisering af de fem målesnit fremgår af figur 2.7. Programmeringen af Hi-Star plader er beskrevet i Bilag 1. Hastighed og antallet af køretøjer er registreret for hele observationsperioden som inkluderer fire hverdagsdøgn fra og med mandag morgen den 14. august kl. 06:00 til og med fredag morgen den 18. august kl. 06:00. C E F I K K1 I1 F1 E1 C1 K2 I2 F2 E2 C2 141,7 141,6 141,5 141,4 141,3 141,2 141,1 141,0 140,9 140,8 140,7 140,6 140,5 140,4 140,3 140,2 140,1 140,0 139,9 Figur 2.7: Placering af Hi Star plader i de fem målesnit. C1, E1, F1, I1 og K1 er placerede i det langsomme spor. C2, E2, F2, I2 og K2 er placerede i det hurtige spor. 9

10 3 Videoanalyse Videooptagelserne dækker et observationsfelt fra km km , hvilket svarer til de sidste 550 meter af forsøgsstrækningen hen mod vejarbejdets begyndelse. Til brug for den manuelle analyse af videooptagelserne er observationsfeltet inddelt i 6 delfelter á 100 meters længde, dog er det første felt kun 50 meter (se figur 3.1) Analysen er foretaget for en to timers observationsperiode fra kl til kl for hver af de fire opstillinger. Kriterierne for valg af observationsperiode har været: det er samme tidsrum på dagen for alle fire opstillinger, der må ikke forekomme kødannelse, det er tørvejr og der må ikke forekomme udfald i videooptagelserne. Kriterierne sikrer en tilpas ensartethed for observationsperioderne, så det efterfølgende er muligt og kan forsvares at foretage en sammenligning på tværs af de fire perioder og dermed sammenligne de fire forskellige opstillinger for afmærkning Observationsfeltet opdelt i seks delstrækninger 1 Yderste vognbane/ Hurtige spor Inderste vognbane/ Langsomme spor Figur 3.1: Observationsfeltet 10

11 Der observeres på alle biler, der er i overhalingsbanen på det tidspunkt, de kører ind i observationsfeltet (km ) samt på de biler, som påbegynder en overhaling efter de er kørt ind i observationsfeltet. Følgende parametre registreres: På hvilken delstrækning vognbaneskiftet påbegyndes På hvilken delstrækning vognbaneskiftet afsluttes Om den indflettende bil aktiverer blinklys og/eller bremselys Om den bagvedkørende bil i det inderste spor foretager en synlig opbremsning (aktivering af bremselys) eller en synlig deceleration Om den indflettende bil er et tungt køretøj Adfærdskategorien for det observerede vognbaneskift Definition af adfærdskategori for de observerede vognbaneskift: 1. Konfliktfri indfletning. Vognbaneskiftet foregår uden synlige gener for den øvrige trafik 2. Trængt indfletning. Den indflettende bil kører tæt på den foran- eller bagvedkørende, dog uden at der er tale om en egentlig konflikt. 3. Indflettende bil holder stille/næsten stille fremme ved vejarbejdet og har besvær med at komme ind i inderste vognbane. 4. Konfliktende adfærd. Vognbaneskiftet resulterer i en konfliktlignende situation, hvor én eller flere parter må foretage en tydelig observerbar reaktion for at undgå en kollision. Resultaterne af analysen er beskrevet i kapitel 4. 11

12 4 Resultater 4.1 Hastighed og antal køretøjer fordelt på kørespor En sammenligning af trafikintensitet og hastighed på observationsstrækningen for de fire opstillinger er opgjort for tidsrummet kl , hvor trafikken flyder frit uden forstyrrende kødannelser. Adfærdsobservationerne (se afsnit 4.2) er foretaget inden for samme tidsperiode fra kl til Trafikintensitet 4000 Trafik i opstilling 1-4 Kun kl Antal køretøjer Lastbil/bus Person/varebil Opstilling Figur 4.1: Antal køretøjer (begge spor) med køreretning mod observationsfeltet målt i km 139,9 i tidsrummet kl for hver af de fire forsøgsopstillinger Trafikmængden målt i km 139,9 i en 4 timers periode fra kl varierer mellem 3300 og 3700 køretøjer. Andelen af lastbiler er stort set den samme for alle fire opstillinger. 12

13 4.1.2 Trafik fordelt på hurtigt og langsomt kørespor Andel køretøjer i hurtigt spor Opstilling 1-4. Kun kl % 45% 1000 m 400 m 40% Andel i hurtigt spor (%) 35% 30% 25% 20% 15% Opstilling 1 Opstilling 2 Opstilling 3 Opstilling 4 10% 5% 0% 139,8 139,9 140,0 140,1 140,2 140,3 140,4 140,5 140,6 140,7 140,8 140,9 141,0 141,1 141,2 141,3 141,4 141,5 141,6 Stationering (km) Figur 4.2: Fordeling af køretøjer på hurtigt og langsomt kørespor Andel køretøjer i hurtigt spor Opstilling 1-4. Kun kl % 45% 1000 m 400 m 40% Andel i hurtigt spor (%) 35% 30% 25% 20% 15% Opstilling 1 Opstilling 2 Opstilling 3 Opstilling 4 10% 5% 0% 139,8 139,9 140,0 140,1 140,2 140,3 140,4 140,5 140,6 140,7 140,8 140,9 141,0 141,1 141,2 141,3 141,4 141,5 141,6 Stationering (km) Figur 4.3: Fordeling af køretøjer på hurtigt og langsomt spor for den tidsperiode, hvor adfærdsobservationer af vognbaneskift foretages 13

14 For forsøgsopstilling nr. 2, hvor E16 tavlen for vognbaneskift vises første gang i en afstand af 400 meter før sammenfletning, er andelen af køretøjer i det hurtige spor markant større for hele strækningen sammenlignet med de tre andre forsøgsopstillinger. Det betyder, at en større del af bilisterne holder sig ude i det hurtige spor og først foretager vognbaneskift noget senere i forløbet sammenlignet med de tre andre opstillinger.(se figur 4.2 og figur 4.3) For forsøgsopstilling nr.1 (referenceopstillingen) foregår en større del af indfletningerne relativt tidligt i forløbet. Det er den opstilling blandt de fire alternativer, der giver den mindste andel af køretøjer i det hurtige spor på hele strækningen fra 1000 meter før sammenfletning af vognbaner. Fordelingskurverne for forsøgsopstillingerne nr. 3 og nr. 4 - hvor E16 tavlerne vises både 1000 m før og 400 m før, men kun i henholdsvis højre vejside og venstre vejside - synes at være ret ensartede. Fordelingskurverne ligger lidt højere end kurven for opstilling nr.1 (referenceopstillingen), hvilket tyder på, at trafikanternes vognbaneskift i opstilling nr. 3 og nr. 4 sker lidt senere i forløbet sammenlignet med referenceopstillingen og relativt tidligere i forløbet sammenlignet med opstilling nr. 2. Andelen af biler i det hurtige spor stiger med øget trafikintensitet. Det gælder for alle fire opstillinger (se figur 4.4) 30% Andel i hurtigt spor - snit F Kun kl % Andel i hurtigt spor (%) 20% 15% 10% Opstilling 1 Opstilling 2 Opstilling 3 Opstilling 4 Log. (Opstilling 1) Log. (Opstilling 2) Log. (Opstilling 3) Log. (Opstilling 4) 5% 0% Trafik pr time Figur 4.4: Andelen af køretøjer i den hurtige vognbane i km 141,1(snit F) i tidsrummet kl

15 4.1.3 Hastigheden hen gennem forsøgsstrækningen Gennemsnitshastighed i langsomt/hurtigt spor Opstilling 1-4. Kun kl m 400 m 110 km/t Opstilling 1 Hurtigt Opstilling 1 Langsomt Opstilling 2 Hurtigt Opstilling 2 Langsomt Opstilling 3 Hurtigt Opstilling 3 Langsomt Opstilling 4 Hurtigt Opstilling 4 Langsomt ,8 139,9 140,0 140,1 140,2 140,3 140,4 140,5 140,6 140,7 140,8 140,9 141,0 141,1 141,2 141,3 141,4 141,5 141,6 Stationering (km) Figur 4.5: Hastighedsprofiler for trafikken i langsomt og hurtigt kørespor Gennemsnitshastighed i langsomt/hurtigt spor Opstilling 1-4. Kun kl m 400 m 110 km/t Opstilling 1 Hurtigt Opstilling 1 Langsomt Opstilling 2 Hurtigt Opstilling 2 Langsomt Opstilling 3 Hurtigt Opstilling 3 Langsomt Opstilling 4 Hurtigt Opstilling 4 Langsomt ,8 139,9 140,0 140,1 140,2 140,3 140,4 140,5 140,6 140,7 140,8 140,9 141,0 141,1 141,2 141,3 141,4 141,5 141,6 Stationering (km) Figur 4.6: Hastighedsprofiler for trafikken i langsomt og hurtigt kørespor for den tidsperiode, hvor adfærdsobservationerne for vognbaneskift foregår 15

16 Hastighedsprofilerne vist i figur 4.5 og figur 4.6 viser, stort set, det samme billede. Hastighedsprofilet for trafikken i det langsomme spor ligger noget lavere for forsøgsopstilling nr.1 (referenceopstillingen) på hele strækningen fra 1000 meter før og helt frem til sammenfletningen i km 141,5. Det samme gælder for det hurtige spor, dog med den forskel, at profilet for opstilling nr. 2 og nr. 1 smelter sammen omkring 400 meter før sammenfletningen. For opstillingerne nr. 3 og nr. 4 holdes en relativ høj hastighed i begge kørespor helt frem til og forbi den sidste E16-tavle, der står 400 m før sammenfletningen Hastighedsforskel mellem det hurtige og det langsomme spor For alle fire forsøgsopstillinger reduceres hastighedsforskellen mellem de to kørespor jævnt hen gennem strækningen på de sidste 1000 m. Størrelserne på hastighedsforskellen i de to spor er dog langt fra ens for de fire opstillinger. Forskel i middelhastighed mellem hurtigt og langsomt spor Opstilling 1-4. Kun kl m 400 m km/t Opstilling 1 Opstilling 2 Opstilling 3 Opstilling ,8 139,9 140,0 140,1 140,2 140,3 140,4 140,5 140,6 140,7 140,8 140,9 141,0 141,1 141,2 141,3 141,4 141,5 141,6 Stationering (km) Figur 4.7: Hastighedsforskel mellem det hurtige og det langsomme spor hen gennem forsøgsstrækningen 16

17 Forskel i middelhastighed mellem hurtigt og langsomt spor Opstilling 1-4. Kun kl m 400 m km/t Opstilling 1 Opstilling 2 Opstilling 3 Opstilling ,8 139,9 140,0 140,1 140,2 140,3 140,4 140,5 140,6 140,7 140,8 140,9 141,0 141,1 141,2 141,3 141,4 141,5 141,6 Stationering (km) Figur 4.8: Hastighedsforskel mellem det hurtige og det langsomme spor hen gennem forsøgsstrækningen i det tidsrum, hvor adfærdsobservationerne for vognbaneskift foretages Det er tydeligt, at trafikanternes adfærd i opstilling nr. 2 resulterer i en bedre hastighedstilpasning hen gennem strækningen, idet hastighedsforskellen for de to spor ligger klart lavere på de sidste 600 meter før sammenfletningen sammenlignet med de tre andre forsøgsopstillinger. Det er forsøgsopstilling nr. 1 (referenceopstillingen) og nr. 4 der har de største hastighedsforskelle på de sidste cirka 500 m op til sammenfletningen. 17

18 4.2 Adfærd ved vognbaneskift Vognbaneskift med og uden konfliktende adfærd For hver af de fire alternative forsøgsopstillinger med E16 tavle (se afsnit 2.2) er der foretaget en optælling af de observerede vognbaneskift fordelt på de fire kategorier for adfærd (se kapitel 3) og den procentvise fordeling på adfærdskategorier er beregnet. Adfærdsregistreringen er foretaget for perioden kl og resultatet er opsamlet i tabel 4.1. Adfærdskategori for vognbaneskift Opstilling Konfliktfri Trængt Holde stille Konflikt Total nr. Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % Tabel 4.1:Observerede vognbaneskift fordelt på adfærdskategori for de fire alternative opstillinger af E16-tavler Figur 4. 9: E16 tavlerne informerer bilisterne om, at de skal foretage vognbaneskift til inderste kørespor inden de når helt frem til sammenfletningen af de to vognbaner 18

19 For opstilling nr. 2 er andelen af de konfliktfri vognbaneskift noget større (90 %) end for de tre andre opstillinger, og andelen af observerede trængte situationer er samtidig betydeligt mindre (8 %). Det ser således ud til, at vognbaneskift ved opstilling nr. 2 foregår langt mere smidigt sammenlignet med de andre opstillinger, til trods for at det totale antal af vognbaneskift, der afvikles inden for det samme tidsrum, er en del større. For hver af de tre forsøgsopstillinger nr.1, nr. 3 og nr. 4 er der observeret situationer, hvor den indflettende bil holder stille i den yderste vognbane helt fremme ved vejarbejdet, fordi der er problemer med at finde et hul i trafikstrømmen i den inderste vognbane, hvor det er muligt at flette ind. Det forekommer kun halvt så hyppigt for opstilling nr. 2. Konflikterne og de trængte situationer er koncentreret på de sidste 200 meter op mod vejarbejdet Antal Konflikter og trængte situationer Opstilling 1 Opstilling 2 Opstilling 3 Opstilling 4 Observationsstrækning Figur 4. 10: Antal registrerede konflikter og trængte situationer fordelt på de seks delstrækninger i observationsfeltet Det er kun mellem ½ og 1 % af de observerede vognbaneskift, der er foretaget af lastbiler, og i et enkelt tilfælde giver det anledning til en konflikt, mens resten er foregået uden problemer. 19

20 Sene overhalinger Når en bilist i det inderste spor påbegynder en overhaling og trækker ud i det yderste spor i en afstand af mindre end 550 meter før selve sammenfletningen, er der tale om en relativ sen overhaling. Adfærdsobservationerne afslører, at der forekommer en hel del sene overhalinger. Opstilling nr. Antal sene overhalinger Sene overhalingers andel af de registrerede Indfletninger % af sene overhalinger med konflikt, trængt sit. eller stop helt fremme Andel af konflikt, trængt sit. og stop helt fremme som er knyttet til en sen overhaling % 18 % 8 % % 11 % 7 % % 29 % 15 % % 39 % 23 % Samlet % 27 % 15 % Tabel 4.2: Antal sene overhalinger og deres andel af indfletninger på de sidste 500 meter. Kolonnen længst til højre viser andelen af de sene overhalinger, der medfører en konfliktlignende situation ved vognbaneskift fra yderste til inderste spor Samlet set kan 11 % af de registrerede vognbaneskift fra yderste til inderste kørespor knyttes til en sen overhaling (Se tabel 4.1). Mere end hver fjerde af disse sene overhalinger (27 %) resulterer i en konflikt, en trængt situation eller et stop helt fremme ved sammenfletningen, når bilisten skal foretage et vognbaneskift tilbage til det inderste spor. 15 % af alle registrerede problemsituationer i form af konflikter, trængte situationer eller stop helt fremme ved sammenfletning i forbindelse med vognbaneskift fra yderste til inderste spor (Tabel 4.1) er knyttet til sene overhalinger. For alle tre forhold ligger andelen lavere for opstilling 2 sammenlignet med de tre andre opstillinger. 20

21 4.3 Konklusion og diskussion Andelen af køretøjer i det hurtige spor er markant større ved forsøgsopstilling nr. 2, hvor E16 tavlen for vognbaneskift vises første gang i en afstand af 400 meter før sammenfletning, sammenlignet med de tre andre forsøgsopstillinger. Det gælder for stort set hele strækningen. Det betyder, at en større del af bilisterne holder sig ude i det hurtige spor og venter med at foretage vognbaneskift til langt senere i forløbet, sammenlignet med de tre andre opstillinger. Det er tydeligt, at forsøgsopstilling nr. 2 giver en bedre hastighedstilpasning hen gennem strækningen, idet hastighedsforskellen for de to spor ligger klart lavere på de sidste 600 meter før sammenfletningen, sammenlignet med de tre andre forsøgsopstillinger. Andelen af konfliktfri vognbaneskift er noget større (90 %) for forsøgsopstilling nr. 2 sammenlignet med de tre alternative opstillinger, og andelen af observerede trængte situationer er samtidig betydeligt mindre (8 %). Det ser således ud til, at vognbaneskift foregår langt mere smidigt i forsøgsopstilling nr. 2 til trods for, at det totale antal af vognbaneskift inden for det samme tidsrum er en del større. Adfærdsobservationerne viser også, at 11 % af alle vognbaneskift fra yderste til inderste kørespor registreret i observationsfeltet sker i forbindelse med sene overhalinger, der påbegyndes inden for 550 m før sammenfletningen. Mere end hver fjerde af disse sene overhalinger (27 %) resulterer i konflikt, trængt situation eller stop helt fremme ved sammenfletning, når bilisten skal foretage et vognbaneskift tilbage til det inderste spor. 15 % af alle problemsituationer i form af konflikt, trængt situation eller stop helt fremme ved sammenfletning i forbindelse med vognbaneskift fra yderste til inderste kørespor er knyttet til sene overhalinger. For alle tre forhold er andelen lavere for opstilling nr. 2 sammenlignet med de tre andre opstillinger. Konklusion: Adfærdsundersøgelserne viser, at forsøgsopstilling nr. 2 fungerer bedre end de tre andre alternativer. Det skyldes, at en større del af bilisterne holder sig ude i det hurtige spor og venter med at foretage vognbaneskift til senere i forløbet. Det betyder, at kapaciteten af de to spor udnyttes langt bedre, idet fordelingen af trafikken mellem de to spor bliver mere lige, og forskellen i hastighed bliver samtidig mindre. Det medfører en mere gnidningsfri afvikling af de nødvendige vognbaneskift på strækningen op mod vejarbejdet. 21

22 5 Referencer [1] Afmærkning af Vejarbejder. Supplerende bestemmelser på statsveje. Motorveje. DRI 526 [2] Afmærkning af Vejarbejder. Vejdirektoratet Vejregelrådet. November 2002 [3] Håndbog for afmærkning af Vejarbejder. Vejdirektoratet. November 2002 [4] Afmærkning af vejarbejde. Hastighed og indfletning. Adfærdsundersøgelse. August Teknisk rapport udarbejdet af for Vejdirektoratet. 22

23 Bilag 1 Programmering af Hi-Star Alle 10 Hi-Star plader blev programmerede til intervalmåling (60 minutters intervaller) med hastighedsklasser Lav, Mellem eller Høj, som det er anført i tabel B1.1. Der anvendes tre forskellige programmer Lav, Mellem og Høj til programmering af de 10 Hi-Star plader til intervalmåling. Måle nr. Stationering Programmering i forhold til hastighedsniveau C1 141,5 Lav C2 141,5 Lav E1 141,3 Mellem E2 141,3 Mellem F1 141,1 Mellem F2 141,1 Mellem I1 140,5 Høj I2 140,5 Høj K1 139,9 Høj K2 139,9 Høj Tabel B1.1: Stationering og programmering af de 10 Hi-Star plader Lav Hastighedsklasse Km/t Mellem Hastighedsklasse Km/t Høj Hastighedsklasse Km/t

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Evaluering af VMS tavler på M4

Evaluering af VMS tavler på M4 Evaluering af VMS tavler på M4 Forsøg med nedskiltning af hastighed ved arbejdskørsel Poul Greibe Belinda la Cour Lund 3. december 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Evaluering af gul svelle

Evaluering af gul svelle Evaluering af gul svelle Undersøgelse af trafikantadfærd ved benyttelse af gul svelle med påsat N42 afmærkning på M60 Skærup-Vejle. Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 10. August 2012 Scion-DTU

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Supplerende efterevaluering af Gurrevej

Supplerende efterevaluering af Gurrevej Supplerende efterevaluering af Gurrevej Mødeadfærd på fri strækning Juni 2006 Belinda la Cour Lund Trafitec Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 373 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Symboler på vejbanen

Symboler på vejbanen Evaluering af forsøg i Motorvejskryds Fredericia Lene Herrstedt Thomas Skallebæk Buch Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Oktober 2012 2 Evaluering af forsøg i

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010 Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje Puk Kristine Andersson Poul Greibe Marts 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 Baggrund... 5 Manøvretid

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Evaluering af Powermoon og N42 korridor Poul Greibe Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt Scion-DTU Diplomvej 376 20 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 5.

Læs mere

Supplerende tavletest

Supplerende tavletest Supplerende tavletest Færdselstavler og grønne linjer Trafikantforståelse Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 8. marts 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Smalle kørespor på motorvej

Smalle kørespor på motorvej Effekt på trafikafvikling og trafikantadfærd Foreløbig Poul Greibe September 211 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Analysestrækning... 6 Dataindsamling...

Læs mere

Hastighedstilpasning

Hastighedstilpasning Hastighedstilpasning Evaluering af VMS tavler C55 på veje ved skoler Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund marts 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej - distraktorer i trafikken Juni 2004 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 371 2800

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler Test 2009 Lene Herrstedt 22. december 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Hastighedstilpasning Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler 20. december 2006 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Evaluering af Gurrevej

Evaluering af Gurrevej - Adfærdsundersøgelse Marts 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrund og formål...3

Læs mere

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler og symboler Test 2016 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 28. December 2016 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Trafikanters

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde om natten

Afmærkning af vejarbejde om natten Evaluering af ny afmærkning ved vejarbejde i midterrabat på motorveje om natten Per Bruun Madsen Lene Herrstedt Februar 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning og

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Evaluering af interimsmotorveje

Evaluering af interimsmotorveje Evaluering af interimsmotorveje Interimsmotorvejen vest for Slagelse og nord for Vejle Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund April 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

Hjulpassager af vognbanelinjer

Hjulpassager af vognbanelinjer Grundlag for fastsættelse af P-klasser Nordisk udviklingsprojekt under NMF Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 1. Oktober 2018 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Hjulpassager

Læs mere

Adfærd ved motorvejstilslutninger

Adfærd ved motorvejstilslutninger Fletteadfærd, vognbaneskift, tidsafstand November 2005 Poul Greibe Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Indledning...3 2 Måleprogram...5 2.1

Læs mere

Nedtællingssignaler for fodgængere

Nedtællingssignaler for fodgængere Nedtællingssignaler for fodgængere Supplerende evaluering August 2006 Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Supplerende evaluering

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Hjulpassager af vognbanelinjer

Hjulpassager af vognbanelinjer Hjulpassager af vognbanelinjer Projektforslag Lene Herrstedt 18. oktober 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Hjulpassager af vognbanelinjer... 3 Projektforslag... 3 Budget...

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Test af afmærkningskoncepter for vejarbejde på 4-sporede motorveje

Test af afmærkningskoncepter for vejarbejde på 4-sporede motorveje Test af afmærkningskoncepter for vejarbejde på 4-sporede motorveje Undersøgelse af trafikantadfærd Thomas Skallebæk Buch Belinda la Cour Lund 23. maj 2016 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004 Notat Sag: Titel: Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse Analyse af antalstællinger Notatnr. 11-7 Rev.: Til: Bjarne Bach Nielsen, Allan Christensen Udarbejdet: Christian Overgård Hansen.

Læs mere

ITS - en genvej til forbedret trafiksikkerhed

ITS - en genvej til forbedret trafiksikkerhed trafiksikkerhed ITS - en genvej til forbedret trafiksikkerhed I forbindelse med et trafiksikkerhedsprojekt har Vejdirektoratet som et forsøg etableret et mindre trafikledelsesanlæg på Helsingørmotorvejen

Læs mere

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Spørgeskemaundersøgelse med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt foreløbig opgørelse over ulykker og personskader.

Læs mere

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H.

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. TSA 52, Odense SV Evaluering af dynamisk ruderanlæg Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. Olesen, Cowi Før 2 Efter 3 4 5 6 Hvad forventer vi af det dynamiske ruderanlæg?

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde Vejforum 6. december 2018 - Thomas Skallebæk Buch & Puk Kristine Andersson, Trafitec Disposition Baggrund

Læs mere

Forsøg med tekst og symboler på vejbanen

Forsøg med tekst og symboler på vejbanen Forsøg med tekst og symboler på vejbanen NMF Projekt Lene Herrstedt 24. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk NMFV Forsøg med symbolafmærkning - oplæg Indhold Projektbeskrivelse...

Læs mere

Kørsel på vej. Øvelseshæfte

Kørsel på vej. Øvelseshæfte EasyDrive.dk Administration: Tranegilde Bygade 13, 2635 Ishøj Tlf. 24 25 42 00 e-mail info@easydrive.dk Kørsel på vej Øvelseshæfte Mål med øvelserne på vej Formålet med undervisningen er at give dig færdighed

Læs mere

Brug af eye-track i trafikken

Brug af eye-track i trafikken Brug af eye-track i trafikken Poul Greibe & Puk Kristine Andersson Vejforum 2018 Hvad er eye tracking? Eye-track udstyr kan registrere og måle øjenbevægelser Kortlægge hvad man kigger på, hvor lang tid

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ

NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ Projekt Trafikafvikling i krydset Usserød /Breeltevej Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. V2 Dato 2017-12-04 Til Charlotte Skov Fra

Læs mere

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner NOTAT Projekt Sammenhæng mellem trængsel og hændelser på E20 over Fyn Kunde Byregion Fyn og Region Syddanmark Notat nr. 02 Dato 24. august 2017 Til Thomas Thume Nielsen, Byregion Fyn Erik Ørskov, Region

Læs mere

Rundkørsler med 2 frafartsspor

Rundkørsler med 2 frafartsspor Trafikafvikling i 2-sporede frafarter med sporbortfald Poul Greibe Belinda la Cour Lund 13. oktober 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Rundkørsler med 2 frafartsspor Trafikafvikling

Læs mere

HÅNDBOG TEGN ANLÆG OG OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGN ANLÆG OG OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGN NINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER PÅ MOTORVEJE ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER PÅ MOTORVEJE ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Informationsoverbelastning af bilister på motorveje

Informationsoverbelastning af bilister på motorveje Informationsoverbelastning af bilister på motorveje Motorvejsforgrening Vendsyssel i Aalborg Februar 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Belinda la Cour Lund Puk K. Andersson Poul

Læs mere

Generalforsamling i AVFfonden og Dansk Vejtidsskrift

Generalforsamling i AVFfonden og Dansk Vejtidsskrift Dagsorden: Generalforsamling i AVFfonden og Dansk Vejtidsskrift Der inviteres hermed til generalforsamling i AVF-fonden og Dansk Vejtidsskrift. Velkomst v. fmd. Jasper Kyndi 1. Valg af dirigent Mandag

Læs mere

Ny vejregel om variable tavler

Ny vejregel om variable tavler Memo IT på vej Titel Vejforum 2010 Ny vejregel om variable tavler Dato 15 november 2010 Til Dorrit J Gundstrup COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje

Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje KATALOG 1. Udgave Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje Afmærk 1 Testede eksempler Afmærk 2 Lene Herrstedt 10. december 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Styring og information på M3

Styring og information på M3 Præsentation nr. 1 Dias nr. 1 Styring og information på M3 NVF23 Akureyri 4-5.9.2006 af Eric Gautier Præsentation nr. 1 Dias nr. 2 M3 udvides fra 4 til 6 spor 2005-2008 Trafikbelastning (i 2000) Præsentation

Læs mere

OPDATERET TRAFIKANALYSE AF HYLLINGEBJERGVEJ V. LISELEJE

OPDATERET TRAFIKANALYSE AF HYLLINGEBJERGVEJ V. LISELEJE OPDATERET TRAFIKANALYSE AF HYLLINGEBJERGVEJ V. LISELEJE TEKNISK NOTAT BASERET PÅ TRAFIKMÅLINGER I 2014, 2016 OG 2018 17. AUGUST 2018 Hougaard Trafik Vagtelvej 7, 4700 Næstved Tlf. 29 70 75 70 rikke@hougaardtrafik.dk

Læs mere

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 300 Offentligt Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Oversigtskort, der viser området omkring Kridtsvinget

Læs mere

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015):

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Transportudvalget 2014-15 (2. samling) TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Forbedring af sikkerhed og kapacitet ved Limfjordstunnelen

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

Nedtællingssignaler for fodgængere

Nedtællingssignaler for fodgængere Gennemførelse af før- efter undersøgelse December Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 28 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 173 Offentligt (02) SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Forbedring af sikkerhed

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje

Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje Interviewundersøgelser og ulykke opgørelse Per Bruun Madsen Puk K. Andersson Oktober 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Rundkørsel i Bredsten Lene Herrstedt Gabriel Helmers 8.august 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger Analyse af sammenhæng mellem vejr og hastighed på udvalgte vejstrækninger Vejdirektoratet har undersøgt, om bilisterne ændrer hastighed under forskellige vejrforhold. Analysen er bl.a. gennemført for bedre

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune

UDKAST. Gladsaxe Kommune UDKAST Gladsaxe Kommune Værebrovej Trafikregulerende tiltag ved omlægning af bus 400S NOTAT REV. 3 6. juli 2011 MKK/jvl Indholdsfortegnelse 0 Baggrund og forudsætninger... 1 1 Reduktion af eksisterende

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Rundkørsel ved Kolding Vest Lene Herrstedt 20. juli 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Lokaliteten...

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

Evaluering af forsøg med stationær ATK

Evaluering af forsøg med stationær ATK Evaluering af forsøg med stationær ATK Stationær ATK s virkning på trafikkens hastighed Civilingeniør Henning Sørensen, Vejdirektoratet, has@vd.dk Forsøg med stationær og ubemandet ATK blev vedtaget af

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3

Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3 Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3 Trafikafvikling ved test af smalle spor Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

EFFEKT AF AT ETABLERE C55 TAVLER PÅ VEJE MED EN GENEREL HASTIGHEDSBEGRÆNSNING PÅ 80 KM/T

EFFEKT AF AT ETABLERE C55 TAVLER PÅ VEJE MED EN GENEREL HASTIGHEDSBEGRÆNSNING PÅ 80 KM/T EFFEKT AF AT ETABLERE C55 TAVLER PÅ VEJE MED EN GENEREL HASTIGHEDSBEGRÆNSNING PÅ 80 KM/T OPGAVER I PROJEKTET Litteraturstudie Opstilling af kriterier for udpegning af strækninger Udpegning af strækninger

Læs mere

Fleksibel tilgang til tværprofiler i åbent land

Fleksibel tilgang til tværprofiler i åbent land Fleksibel tilgang til tværprofiler i åbent land En ny håndbog for tværprofiler i åbent land er under udarbejdelse, og den forventes endeligt godkendt i foråret 2013. Håndbogen er baseret på en mere fleksibel

Læs mere

Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus

Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus Præsentation på Vejforum Doseringsanlæg ved rundkørsel Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus 1 Præsentation på Vejforum Indhold Baggrund Trafiktælling med drone Trafiksimulering

Læs mere