Rundkørsel i Bredsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rundkørsel i Bredsten"

Transkript

1 Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej Kgs. Lyngby

2 Indhold 1 Indledning Før/ Efter og Efter/Efter registreringer Videooptagelser og tællinger Tællinger i FØR-perioden Førperioden trafiktællinger i 15 minutters intervaller Førperioden fordelingen af trafik fra rundkørslens ben Tællinger i EFTER-perioden Efterperioden trafiktællinger i 15 minutters intervaller Efterperioden fordelingen af trafik fra rundkørslens ben Tællinger i EFTER/EFTER-perioden Efter/Efterperioden trafiktællinger i 15 minutters intervaller Efter/Efterperioden fordelingen af trafik fra rundkørslens ben Sammenligning af tællinger FØR, EFTER og EFTER/EFTER Fordeling af ind- og udkørende trafik før, efter og efter/efter Registrering af konflikter FØR, EFTER og EFTER/EFTER Hastighedsmålinger i EFTER/EFTER - perioden Sammenfatning Referencer Bilag 1 Afmærkningsplan Før Bilag 2 Afmærkningsplan Efter

3 1 Indledning Den firebenede rundkørsel ved Bredsten, vest for Vejle, åbnede i sommeren Rundkørslen ligger på rute 28, som er en motortrafikvej. Der er således ikke lette trafikanter i rundkørslen. Rundkørslens geometri Rundkørslen er anlagt med 2 afmærkede kørespor ind i rundkørslen og i cirkulationsarealet. På de to frafarter på motortrafikvejen er der også 2 afmærkede kørespor ud af rundkørslen. Desuden er der anlagt to shunts ind af de to tilfarter på motortrafikvejen og videre ud af de to frafarter på den sekundære rute 176. Se skitsen i figur 1.1. Rundkørslen er relativ stor med en ø-diameter på 110 m. Rute 176 Rute 28 Rute 28 Rute 176 Figur 1.1: Rundkørsel i Bredsten i førperioden. 3

4 Problemet Vejdirektoratet fik i løbet af det første år efter åbningen en del henvendelser fra trafikanter, der følte sig utrygge, når de kørte igennem rundkørselsanlægget. Trafikanterne havde problemer med at vælge de rigtige kørespor gennem rundkørslen, og trafikanterne oplevede en del konflikter. På den baggrund besluttede Vejdirektoratet i 2013 at gennemføre en undersøgelse af trafikanternes adfærd med henblik på at afdække problemer og finde frem til en bedre løsning. Undersøgelser af trafikantadfærden Der er lavet tre delundersøgelser. Den første delundersøgelse bestod i en problemanalyse baseret på en grundig besigtigelse af lokaliteten med hensyn til geometri og afmærkning, set ud fra bilisternes visuelle perspektiv samt observation af trafikanternes brug af rundkørslen. Analysen blev udført som en del af et igangværende nordisk samarbejdsprojekt, der omhandler udvikling af en nordisk forklaringsmodel for trafikantadfærd. Resultaterne af undersøgelsen er afrapporteret af i et notat (se reference 1). På baggrund af den første delundersøgelse besluttede Vejdirektoratet at ændre afmærkningen. Ændringerne omfatter både informationen på vejtavlerne frem mod rundkørslen og afmærkningen på kørebanen (se nedenfor). Den anden delundersøgelse er en Før/Efter registrering af trafikanternes adfærd baseret på videooptagelser. Undersøgelsen indeholder trafiktællinger med fordelinger af den ind/udkørende trafik samt registrering af trafikanternes samspil med optælling af situationer med konfliktende adfærd henholdsvis Før og ca. to måneder Efter ændring af afmærkningen. FØR undersøgelsen blev foretaget i juni 2013 og Efter undersøgelsen i september Før/Efter undersøgelsen er afrapporteret af i et selvstændigt notat (se reference 2). Den tredje delundersøgelse er en Efter/Efter registrering af trafikanternes adfærd ca. 10 måneder efter ændret afmærkning. Undersøgelsen indeholder trafiktællinger af trafikanternes adfærd, registrering af trafikanternes samspil, samt hastighedsmålinger af fritkørende bilister baseret på videooptagelser. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om trafikanternes samspilsadfærd har ændret sig siden den første efterundersøgelse blev foretaget i september Der er ikke foretaget ændringer af afmærkningen fra efter til efter/efter perioden. Dette notat indeholder hovedresultaterne fra den anden og den tredje delundersøgelse. Det vil sige en samlet afrapportering af de tre adfærdsundersøgelser, der blev foretaget hhv. FØR ændret afmærkning, ca. 2 måneder EFTER ændret afmærkning og EFTER/EFTER ca. 10 måneder efter ændret afmærkning. 4

5 Ændringer af afmærkningen fra FØR til EFTER Ændringerne af afmærkningen blev foretaget med udgangspunkt i de anbefalinger, som blev givet i forbindelse med den første delundersøgelse (ref. 1). Ændringerne bestod i følgende: Diagramorienteringstavlerne er ændret, så informationen, der gives på tavlerne, er bedre i overensstemmelse med rundkørslens udformning. Efter ændringen vises således kun de ønskværdige trafikstrømme - gældende for den aktuelle tilfart gennem og forbi rundkørslen. Der vises ikke længere trafikstrømme for begge parallelle kørespor. Vejafmærkningen på kørebanen i rundkørslen er ændret, så den nu er mere éntydig og i overensstemmelse med standard. Således er de to pseudoshunts på rute 176 fjernet og erstattet med normale 2-sporede tilfarter. Desuden er pilafmærkningen på kørebanen frem til og i cirkulationsarealet samt alle ledelinjer i tilfarterne fjernet. Der er nu placeret en frakørselsvejviser ved kilen til shunten med de samme geografiske mål som vises på diagramtavle. De geografiske mål Give og Sdr. Omme, som vises på diagramorienteringstavlen, er flyttet længere ned, så de nu er placeret lige ud for Shuntpilen. I relation til anbefalingen om at overveje behovet for 2 spor ud af rundkørslen vurderede Vejdirektoratet efter den første efterundersøgelse (ref. 2), at en ændring af den 2 sporede frafart ikke vil medføre en reduktion i omfanget af konflikter eller risikoniveau. En fysisk indsnævring kan medføre uheld ved påkørsel af kantstenen i frafarten, og en spærrefladeafmærkning vil formentlig ikke medføre en adfærdsændring. Afmærkningsplaner fra før- og eftersituationen fremgår af hhv. Bilag 1 og Bilag 2. 5

6 2 Før/ Efter og Efter/Efter registreringer 2.1 Videooptagelser og tællinger Videooptagelser Der er foretaget videooptagelser af rundkørslen før og efter ændring af afmærkningen. Før-optagelserne er foretaget d. 4. juni 2013 i tidsrummet kl Efter-optagelserne er foretaget d. 26. september 2013 i tidsrummet kl og Efter/Efter optagelserne d. 12. juni 2014 i tidsrummet kl , dvs. 10 måneder efter ændret afmærkning. Tællinger Ud fra videooptagelserne er der foretaget trafiktælling og registrering af sporbenyttelse frem til og igennem rundkørslen for morgentrafikken i tidsperioderne i førperioden, i efterperioden og i efter/efterperioden. Antallet af registrerede køretøjer i tidsrummet kl er 1357 i førperioden, 1421 i efterperioden og 1150 i efter/efterperioden. Som supplement til tællingerne i førperioden, er der foretaget en total optælling af de trafikanter der kører ind i Rundkørslen i Ben 1, i det højre tilfartsspor i tidsperioden (dog fratrukket en tidsperiode på 30 min pga. lift der køres op og ned). Her er talt i alt 409 trafikanter. Af disse trafikanter svinger 105 (26%) til højre ud af Ben 2, mens 304 (74%) fortsætter videre rundt i rundkørslen - til trods for, at spor 2 i førperioden, var afmærket som et rent højresvingsspor. I figur 2.1 ses en skitse af rundkørslen med angivelse af nummerering af ben og spor. Hastighedsmålinger EFTER/EFTER Ud fra videooptagelserne blev der i EFTER/EFTER perioden målt hastighed på 129 fritkørende trafikanter i person- eller varebil. 6

7 Figur 2.1: Oversigtstegning af rundkørslen i førperioden med angivelse af nummerering af ben og spor. I efterperioden er det tvungne højresving ved indkørsel i Ben 1 og Ben 3 fjernet, men nummereringen af ben og spor er den samme i før- og efterperioden. 7

8 2.2 Tællinger i FØR-perioden Førperioden trafiktællinger i 15 minutters intervaller I det følgende er der angivet trafiktællinger for hvert kvarter fra førperioden i det samlede tidsinterval fra : Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt

9 Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt

10 Samles trafiktællingerne fås følgende trafikmængder i hele perioden mellem kl : Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt ud af 75 trafikanter (17 %), der skal fra tilfartsben 2 til frafartsben 3, benytter ikke shunten. 26 ud af 212 trafikanter (12 %), der skal fra tilfartsben 4 til frafartsben 1, benytter ikke shunten. 10

11 2.2.2 Førperioden fordelingen af trafik fra rundkørslens ben Nedenfor følger skitser med angivelse af trafikanternes sporbenyttelse set i forhold til, fra hvilket ben de kører ind i rundkørslen. Alle skitser angiver trafikanter, der kører ind i rundkørslen i tidsrummet kl Indkørende trafik fra Ben 1, højre tilfartsspor 18h 0v 28h 11h 0v 0 Ben 1 57h Bredstenvej mod syd Indkørende trafik fra Ben 1, venstre tilfartsspor 373h 0v 0h 163h 158v 0 Ben 1 694v Bredstenvej mod syd 11

12 Indkørende trafik fra Ben 2, højre tilfartsspor Vandelvej 13h 62 bruger shunt 187h 1h 232h Ben 2 23v 8h Indkørende trafik fra Ben 2, venstre tilfartsspor 0h Vandelvej Ben 2 65v 18h 0h 40v 7h 12

13 Indkørende trafik fra Ben 3, højre tilfartsspor Ben 3 62h Vingstedvej 0 0v 9h 37h 0v 16h Indkørende trafik fra Ben 3, venstre tilfartsspor 445v Ben 3 Vingstedvej 0 55v 61h 0h 0v 329h 13

14 Indkørende trafik fra Ben 4, højre tilfartsspor 17h 29v Ben h 455h Bredstenvej 186 bruger shunt 24h Indkørende trafik fra Ben 4, venstre tilfartsspor 47h 86v Ben 4 148v 13h Bredstenvej 2h 14

15 2.3 Tællinger i EFTER-perioden Efterperioden trafiktællinger i 15 minutters intervaller I det følgende er der angivet trafiktællinger for hvert kvarter i efterperioden i det samlede tidsinterval fra kl : Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt

16 Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt Samles trafiktællingerne fås følgende trafikmængder hele perioden fra kl : Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt ud af 36 trafikanter (11 %), der skal fra tilfartsben 2 til frafartsben 3, benytter ikke shunten. 9 ud af 116 trafikanter (8 %), der skal fra tilfartsben 4 til frafartsben 1, benytter ikke shunten. 16

17 2.3.2 Efterperioden fordelingen af trafik fra rundkørslens ben Nedenfor følger skitser med angivelse af trafikanternes sporbenyttelse set i forhold til, fra hvilket ben de kører ind i rundkørslen. Alle skitser angiver trafikanter, der kører ind i rundkørslen i tidsrummet kl Indkørende trafik fra Ben 1, højre tilfartsspor 203h 0v 21h 50h 5v 3 Ben 1 282h Bredstenvej mod syd Indkørende trafik fra Ben 1, venstre tilfartsspor 61h 0v 0h 39h 73v 0 Ben 1 173v Bredstenvej mod syd 17

18 Indkørende trafik fra Ben 2, højre tilfartsspor 3h Vandelvej 32 bruger shunt 97h 14v 0h 117h Ben 2 3h Indkørende trafik fra Ben 2, venstre tilfartsspor 1h Vandelvej Ben 2 30v 14h 0h 9v 6h 18

19 Indkørende trafik fra Ben 3, højre tilfartsspor Ben 3 206h Vingstedvej 0 1v 40h 12h 0v 153h Indkørende trafik fra Ben 3, venstre tilfartsspor 107v Ben 3 Vingstedvej 0 9v 36h 0h 0v 62h 19

20 Indkørende trafik fra Ben 4, højre tilfartsspor 23h Bredstenvej Ben 4 1h 6v 230h 269h 107 bruger shunt 9h Indkørende trafik fra Ben 4, venstre tilfartsspor 34h Bredstenvej Ben 4 98v 27v 37h 0h 20

21 2. 4 Tællinger i EFTER/EFTER-perioden Efter/Efterperioden trafiktællinger i 15 minutters intervaller I det følgende er der angivet trafiktællinger for hvert kvarter fra i Efter/Efterperioden i det samlede tidsinterval fra kl : Trafiktælling i tidsrummet shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet shunt Shunt I alt

22 Trafiktælling i tidsrummet shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet shunt Shunt I alt

23 Trafiktælling i tidsrummet shunt Shunt I alt Samles trafiktællingerne fås følgende trafikmængder i hele perioden fra kl : Trafiktælling i tidsrummet shunt Shunt I alt ud af 85 trafikanter (1 %), der skal fra tilfartsben 2 til frafartsben 3, benytter ikke shunten. Ni ud af i alt 129 trafikanter (7 %), der skal fra tilfartsben 4 til frafartsben 1, benytter ikke shunten. 23

24 2.4.2 Efter/Efterperioden fordelingen af trafik fra rundkørslens ben Nedenfor følger skitser med angivelse af trafikanternes sporbenyttelse set i forhold til, fra hvilket ben de kører ind i rundkørslen. Alle skitser angiver trafikanter, der kører ind i rundkørslen i hele tidsrummet fra kl Bredstenvej mod syd Bredstenvej mod syd 24

25 Vandelvej Vandelvej 25

26 Vingstedvej Vingstedvej 26

27 Bredstenvej Bredstenvej 27

28 2.5 Sammenligning af tællinger FØR, EFTER og EFTER/EFTER Fordeling af ind- og udkørende trafik før, efter og efter/efter I det følgende vises den procentvise fordeling mellem højre og venstre spor ved ind- og udkørsel i de fire ben først i tabeller og dernæst illustreret på figurer: Indkørende trafik i morgenmyldretiden: Tilfarts: Før Efter Efter/Efter (7:30-9:00) (8:00-9:00) (7:30-9:00) Ben: Spor: Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Ben 1 Højre Venstre Ben 2 Højre Venstre Ben 3 Højre Venstre Ben 4 Højre Venstre I Efterperioden benyttede omtrent 2/3 dele af trafikanterne det højre spor ved kørsel ind i rundkørslen i Ben 1 og Ben 3, mens valg af tilfartsspor for Ben 2 og Ben 4 stort set var uændret set i forhold til førperioden. I efter/efterperioden stiger andelen af trafikanter, der benytter det højre tilfartsspor for alle fire ben. Udkørende trafik i morgenmyldretiden: Tilfarts: Før (7:30-9:00) Efter (8:00-9:00) Efter/Efter (7:30-9:00) Ben: Spor: Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Ben Ben 2 Højre Venstre Ben 3 Højre Ben 4 Højre Venstre Ved kørsel ud af rundkørslen af Ben 2 er sporfordelingen stort set ens i de to efterperioder. Andelen af trafikanter der benytter det højre frafartsspor i Ben 4, stiger markant i efter/efterperioden. 28

29 Fordeling af indkørende trafik FØR, EFTER og EFTER/EFTER Ben 3 Ben 2 88% v 12% h 78% h 22% v Førperiode 25% v 75% h 8% h Ben 4 Ben 1 92% v 66% h 34% v Ben 3 Ben 2 80% h 20% v 27% v 73% h 62% h Efterperiode Ben 4 Ben 1 38% v Efter/Efter periode 29

30 Fordeling af udkørende trafik, FØR, EFTER og EFTER/EFTER 100% Ben 3 Ben 2 25% v 75% h Førperiode 65% h 35% v Ben 4 Ben 1 100% 100% Ben 3 Ben 2 11% v 89% h Efterperiode 68% h 32% v Ben 4 Ben 1 100% Efter/Efter periode 30

31 2.6 Registrering af konflikter FØR, EFTER og EFTER/EFTER Trafikanternes adfærd og samspil er observeret ud fra videooptagelserne over en hel dag i tidsperioden kl. 07:30 18:00 både før og efter ændring af afmærkning. For at undersøge, om trafikanternes adfærd ændrer sig med tiden, er der ca. 10 måneder efter den første efterundersøgelse lavet en tilsvarende adfærdsundersøgelse (kaldet EFTER/EFTER undersøgelse). For alle tre adfærdsundersøgelser er der registreret trafiksituationer med konfliktende adfærd. En konflikt er kendetegnet ved, at der i situationen registreres mindst to trafikanter, der er på kollisionskurs, og hvor mindst én af trafikanterne foretager en synlig reaktion, som f.eks. opbremsning eller ændring af sideværtsplacering, for at undgå kollision. I før-perioden blev der observeret i alt 29 konflikter over en hel dag. I efterperioden blev der observeret 11 konflikter over en hel dag, og i efter/efterperioden 2 konflikter. 18 af de 29 konflikter i førperioden involverer indkørende bilister fra Ben 1, tilfartsspor 2 (rent højresvingsspor), der ikke svinger til højre, men fortsætter videre rundt i rundkørslen. Tilsvarende er der i førperioden registreret i alt 6 konflikter, der involverer indkørende bilister fra Ben 3, tilfartsspor 2 (rent højresvingsspor). Det betyder, at i alt 24 af de 29 registrerede konflikter i førperioden involverer bilister, der ved kørsel ind i rundkørslen benytter et rent højresvingsspor, selvom de efterfølgende fortsætter videre rundt i rundkørslen, og således ikke svinger til højre. Syv af de 11 konflikter i efterperioden involverer indkørende bilister fra Ben 3, og en cirkulerende bil som forlader rundkørslen i Ben 4. To konflikter involverer en indkørende bilist fra Ben 1. De sidste to konflikter involverer bilister, der forlader rundkørslen i Ben 2, spor 1. Den ene af de to konflikter i efter/efterperioden involverer en indkørende bilist fra Ben 3, og en cirkulerende bilist der forlader rundkørslen i Ben 4. Den sidste konflikt opstår mellem to indkørende trafikanter i Ben 1. Observationerne af trafikanternes adfærd fra før til efter og til efter/efter tyder på, at samspillet mellem trafikanterne generelt er blevet bedre. 2.7 Hastighedsmålinger i EFTER/EFTER - perioden For at få en idé om trafikanternes hastighedsniveau i rundkørslen, er der ud fra videooptagelserne foretaget hastighedsmålinger af i alt 129 fritkørende person/varebiler over en strækning på mellem 100 m og 135 m i cirkulationsarealet. Ved en fritkørende trafikant forstås en trafikant, hvis valg af hastighed ikke er påvirket af andre trafikanter. I figur 2.3 ses hastighedsfordelingen af de 129 målte ha- 31

32 Antal observationer Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd før og hhv. 2 måneder og 10 måneder efter ændret afmærkning stigheder inddelt i intervaller delt på køreretning. Der er ikke skelnet mellem hastigheder i de to cirkulationsspor. Der er målt på alle fritkørende person- og varebiler i følgende tidsrum: kl ; kl ; kl og kl Trafikanter med køreretning mod Bredsten har en gennemsnitshastighed på 46 km/t, og 15% af trafikanterne kører med en hastighed på 52 km/t eller højere. Trafikanter der kører i retning mod Vejle, har en gennemsnitshastighed på 41 km/t, og 15% af trafikanterne kører med en hastighed på 46 km/t eller højere. De målte hastigheder ligger på mellem 29 km/t - 60 km/t, med en middelhastighed for begge retninger på 43 km/t. 15% af alle målte trafikanter kører med en hastighed på 49 km/t eller højere. Hastighedsmålinger på fritkørende person- og varebiler [29-30] [31-35] [36-40] [41-45] [46-50] [51-55] [56-60] Hastighedsintervaller i km/t Køreretning mod Vejle Køreretning mod Bredsten Figur 2.3. Hastighedsmålinger af fritkørende person- og varebiler i cirkulationsarealet, delt på køreretning. Der er i forbindelse med gennemgang af videomaterialet observeret et enkelt køretøj med en hastighed på op mod 80 km/t udenfor myldretiden (registreret udenfor den tidsperiode hvor der er foretaget hastighedsmålinger). Rundkørslen er stor og giver mulighed for, at trafikanterne kan køre gennem rundkørslen med forholdsvis høj hastighed. 32

33 3 Sammenfatning Der er foretaget trafiktællinger i tidsrummet kl i førperioden, kl i efterperioden, og i tidsrummet kl i efter/efterperioden. Antallet af registrerede trafikanter i tidsrummet er 1357 i førperioden, 1421 i efterperioden og 1150 i efter/efterperioden. Antallet af trafikanter er rimelig ens for før- og efterperioden, men lidt mindre for efter/efterperioden. Som supplement til tællingerne i førperioden er der foretaget en total optælling af de trafikanter der kører ind i rundkørslens Ben 1, i det højre tilfartsspor i tidsperioden (dog fratrukket en tidsperiode på 30 min pga. lift der køres op og ned). Her er talt i alt 409 trafikanter. Af disse trafikanter svinger 105 (26%) til højre ud af Ben 2, mens 304 (74%) fortsætter videre rundt i rundkørslen - til trods for, at spor 2 i førperioden, var afmærket som et rent højresvingsspor. Hastighedsmålinger i efter/efterperioden I efter/efterperioden er der ud fra video lavet hastighedsmålinger af 129 fritkørende person/-varebiler i cirkulationsarealet. Trafikanter med køreretning mod Bredsten har en gennemsnitshastighed på 46 km/t, og 15% af trafikanterne kører med en hastighed på 52 km/t eller højere. Trafikanter med køreretning mod Vejle har en gennemsnitshastighed på 41 km/t, og 15% af trafikanterne kører med en hastighed på 46 km/t eller højere. Der er i forbindelse med gennemgang af videomaterialet observeret et enkelt køretøj med en hastighed på op mod 80 km/t udenfor myldretiden. Rundkørslen er stor og giver mulighed for, at trafikanterne kan køre gennem rundkørslen med forholdsvis høj hastighed. Brug af shunts Andelen af højresvingende trafikanter der benytter de to højresvingsshunts, var i førperioden hhv. 83% og 88%. Denne andel stiger til hhv. 89% og 92% i efterperioden, og er i efter/efterperioden helt oppe på hhv. 99% og 93%. Dvs., at stort set alle højresvingende trafikanter benytter de to shunts i efter/efterperioden. Dette er formentligt en kombination af, at oplysningerne på diagramorienteringstavlerne er gjort mere tydelige, og at trafikanterne har vænnet sig til at køre i rundkørslen. Fordeling af trafik på højre og venstre tilfartsspor I efterperioden, hvor afmærkningen er ændret, benytter ca. 2/3 af trafikanterne i Ben 1 og Ben 3 det højre tilfartsspor ind i rundkørslen. I efter/efterperioden stiger den tilsvarende andel til ca. 4/5. Til sammenligning var fordelingen i førperioden ca. 10% i det højre tilfartsspor og 90% i venstre tilfartsspor. 33

34 Fordelingen på tilfartsspor i Ben 2 og Ben 4 er stort set uændret fra førperioden til den første efterperiode, mens andelen af trafikanter der benytter det højre tilfartsspor stiger i efter/efterperioden. Konflikter I førperioden blev der observeret i alt 29 konflikter over en hel dag. I efterperioden blev der observeret 11 konflikter over en hel dag, og i efter/efterperioden to konflikter over en hel dag. Samlet er 24 af de 29 konflikter i førperioden knyttet til bilister, der ved kørsel ind i rundkørslen benytter et rent højresvingsspor til trods for, at de ikke svinger til højre, men fortsætter videre rundt i rundkørslen. Observationerne af trafikanternes adfærd før og efter ændret afmærkning tyder på, at samspillet mellem trafikanterne er blevet bedre efter man ændrede afmærkningen i rundkørslen. Antallet af situationer med konfliktende adfærd falder yderligere fra 11 i efterperioden til 2 i efter/efterperioden. At antallet af konfliktende adfærd falder yderligere i efter/efterperioden tolkes som en indikation af, at den nuværende afmærkning og skiltning af rundkørslen fungerer godt, og at trafikanterne har vænnet sig til at køre i rundkørslen. 34

35 Referencer 1) Herrstedt, L. og Helmers, G.: Nordic Human Factors Guideline. Dansk Case Study nr. 1 Rundkørslen i Bredsten. notat, august ) Lund, B. og Herrstedt, L. Rundkørsel i Bredsten. Trafikantadfærd før og efter ændring af afmærkning. notat, 13. januar

36 Bilag 1 Afmærkningsplan Før 36

37 Bilag 2 Afmærkningsplan Efter 37

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Rundkørsel i Bredsten Lene Herrstedt Gabriel Helmers 8.august 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Rundkørsel ved Kolding Vest Lene Herrstedt 20. juli 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Lokaliteten...

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Evaluering af gul svelle

Evaluering af gul svelle Evaluering af gul svelle Undersøgelse af trafikantadfærd ved benyttelse af gul svelle med påsat N42 afmærkning på M60 Skærup-Vejle. Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 10. August 2012 Scion-DTU

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen

Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen Lene Herrstedt 24. Oktober 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Introduktion... 3 Lokaliteten... 4

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Case analyser baseret på Nordic Human Factors Guideline

Case analyser baseret på Nordic Human Factors Guideline Nordisk Vejgeometri Gruppe Oslo oktober 2015 Danske FUD projekter Sikkerhedsevaluering af 2+1 veje i Danmark Trafiksikkerhedsanalyse Før/Efter af 2-1 veje i Danmark Case analyser baseret på Nordic Human

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Paper til Trafikdage på Aalborg Universitet august 2002 Af: Belinda la Cour Lund Atkins Danmark Vejtrafik og Sikkerhed Pilestræde 58 1112 København

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Hastighedstilpasning Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler 20. december 2006 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Hastighedstilpasning

Hastighedstilpasning Hastighedstilpasning Evaluering af VMS tavler C55 på veje ved skoler Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund marts 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Adfærd ved stopstreg

Adfærd ved stopstreg Adfærd ved stopstreg Fire Københavnske bykryds Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Puk Kristine Andersson Belinda la Cour Lund Januar 2009 2 Fire Københavnske bykryds Indhold Resumé...5

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Forsøg med tekst og symboler på vejbanen

Forsøg med tekst og symboler på vejbanen Forsøg med tekst og symboler på vejbanen NMF Projekt Lene Herrstedt 24. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk NMFV Forsøg med symbolafmærkning - oplæg Indhold Projektbeskrivelse...

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 3

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 3 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 3 Rampeanlæg på E20 ved Ringsted Øst Lene Herrstedt Gabriel Helmers 26. juni 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1.

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Notat. Til Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje. Den 15. august 2013

Notat. Til Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje. Den 15. august 2013 Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 15. august 2013 Notat vedrørende trafikforhold på Oddervej herunder

Læs mere

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter v. Ole Rosbach, Vejdirektoratet og Jesper Mertner, COWI 1 Indledning Vejdirektoratet ønsker at opsamle erfaringer med trafiksaneringer af hovedlandeveje gennem

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej - distraktorer i trafikken Juni 2004 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 371 2800

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel v/ Lene Hansen, MOE A/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Placering VEJFORUM 2015 SIDE 2 Baggrund Uheldsbelastet og utryg Ombygget

Læs mere

Nedtællingssignaler for fodgængere

Nedtællingssignaler for fodgængere Gennemførelse af før- efter undersøgelse December Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 28 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

Oversigt i rundkørsler Simulatorforsøg DEL I Tilbagetrukket cykelstikrydsning samt oversigt til fast genstand

Oversigt i rundkørsler Simulatorforsøg DEL I Tilbagetrukket cykelstikrydsning samt oversigt til fast genstand Oversigt i rundkørsler Simulatorforsøg DEL I Tilbagetrukket cykelstikrydsning samt oversigt til fast genstand Marts 2006 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Aalborg trafikdage 24-25 aug. 2009 Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune anneri@tmf.kk.dk Tre forskellige

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Til Aarhus Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-10-04 TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Revision 1 Dato 2011-10-04 Udarbejdet af EGS Kontrolleret af LLJ Godkendt af Beskrivelse EGS Ref. Rambøll Olof

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark

Læs mere

Evaluering af interimsmotorveje

Evaluering af interimsmotorveje Evaluering af interimsmotorveje Interimsmotorvejen vest for Slagelse og nord for Vejle Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund April 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk Figur 1. ATK logo. ATK blev gradvist indført over hele

Læs mere

Sikre rundkørsler. Søren Underlien Jensen. Indlægget er baseret på to projekter:

Sikre rundkørsler. Søren Underlien Jensen. Indlægget er baseret på to projekter: Søren Underlien Jensen Sikre rundkørsler Indlægget er baseret på to projekter: Cyklisters sikkerhed i rundkørsler finansieret af Cykelpuljen - Systematisk litteraturstudie - Før-efter uheldsevaluering

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt

Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Rundkørsel ved Øster Lindet Placeringsrapport Kim Kjærsgaard Afgangsprojekt Forside foto: Rute 25, Vej nummer H321 ved Øster Lindet i sydlig retning Projekttitel Projekttype Forfatter Rundkørsel ved Øster

Læs mere

Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3

Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3 Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3 Trafikafvikling ved test af smalle spor Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler

Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler Trafikanters forståelse og brug af rutenumre, symboler og vejvisningstavler Test 2015 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 18. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel:

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Test 2014 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 30. januar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Trafikanters forståelse

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Smalle kørespor på motorvej

Smalle kørespor på motorvej Effekt på trafikafvikling og trafikantadfærd Foreløbig Poul Greibe September 211 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Analysestrækning... 6 Dataindsamling...

Læs mere

Rumlestriber Amerikanske erfaringer. Lene Herrstedt Direktør, civilingeniør, Ph.D.

Rumlestriber Amerikanske erfaringer. Lene Herrstedt Direktør, civilingeniør, Ph.D. Rumlestriber Amerikanske erfaringer Præsenteret af Lene Herrstedt Direktør, civilingeniør, Ph.D. Trafitec Forskerparken SCION DTU www.trafitec.dk Brug af rumlestriber i USA Formålet: Stimulering af bilisternes

Læs mere

HÅNDBOG OM RUNDKØRSLER I ÅBENT LAND

HÅNDBOG OM RUNDKØRSLER I ÅBENT LAND HØRINGSBOG VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HÅNDBOG OM RUNDKØRSLER I ÅBENT LAND FEBRUAR 2015 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 6 2. Resultater af høringen

Læs mere

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Spørgeskemaundersøgelse med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt foreløbig opgørelse over ulykker og personskader.

Læs mere

Variable hastighedstavler

Variable hastighedstavler Variable hastighedstavler Effektundersøgelse af variable hastighedstavler ved kryds på veje i åbent land Af: Civilingeniør Laura Sand Pedersen, Aalborg Universitet Nøgleord: Variable hastighedstavler,

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Hvordan opstår. Ved rasteplads langs motorveje Det kritiske punkt er, hvor exit-rampen fra motorvejen munder ud i rastepladsen.

Hvordan opstår. Ved rasteplads langs motorveje Det kritiske punkt er, hvor exit-rampen fra motorvejen munder ud i rastepladsen. trafiksikkerhed Hvordan opstår spøgelsesbilisme? En bilist, der utilsigtet kommer til at køre imod færdselsretningen, kaldes en spøgelsesbilist. Hvordan og hvor i vejsystemet opstår spøgelsesbilisme? Hvad

Læs mere

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane.

På ingen af disse veje er der cykelsti eller -bane. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6898 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Allerød - faglig sparring Trafikanalyse i Horsemosen 8. juni 2010 Projekt: 21.8344.01

Læs mere

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17

1 Metode og modelgrundlag 1. 3 Prognoseforudsætninger 6. 4 Trafikberegninger 2025 og 2035 8. 5 Trafikarbejde og trafikantbesparelser 17 VEJDIREKTORATET TRAFIKBEREGNINGER FORUNDERSØGELSE AF RUTE 22 SLAGELSE-NÆSTVED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK HOVEDRAPPORT

Læs mere

2-1 vej langs Præstø Fjord

2-1 vej langs Præstø Fjord 2-1 vej langs Præstø Fjord Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning Teknisk notat Udarbejdet af: Rikke Hougaard Sørensen Kontrolleret af: Karsten Melson Godkendt af: Karsten Melson Dato: 8.8.2014

Læs mere

Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister

Rundkørsler, trafiksikkerhed og cyklister Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej

Kapacitetsanalyse på Stevnsvej Afsender Ashti Bamarne E-mail Ashti.bamarne@afconsult.com Dato 07/11/2017 Projekt ID 5958 Modtager Stevns Kommune Kapacitetsanalyse på Stevnsvej 5958rap001-Rev0-Kapacitetsanalyse.docx Page 1 (10) Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

Oversigtskort: 2 af 14

Oversigtskort: 2 af 14 er beliggende i den sydlige del af Hobro. Skolen har ca. 520 elever fordelt på 0.-6. klassetrin. SFO er beliggende ved skolen. Der er udpeget 12 fokuslokaliteter i skoledistriktet. Kort 1 af 14 Skole:

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej.

C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Jernbane Allé C.F. Richs Vej - Flintholm st. - Grøndals Parkvej Jernbane Allé - Flintholm st. - C.F. Richs Vej. Notat Til: JEG, TOR Kopi til: ANS Sagsnummer Sagsbehandler SBA Direkte +45 36 13 16 32 Fax - sba@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15-01-2014 Analyse af køretid og regularitet på

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDS TILTAG

TRAFIKSIKKERHEDS TILTAG TRAFIKSIKKERHEDS TILTAG DYBENSKÆRVEJ M.V., HVIDOVRE INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1.0 Bestiller og udførende 1 1.1 Hvem har bestilt opgaven 1 1.2 Hvem har udført opgaven 2 1.3 Anbefalinger 2 2.0 Grundlag

Læs mere

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt.

Der er tidligere foretaget en tilsvarende undersøgelse med signalanlæg, og efterfølgende er minirundkørslen undersøgt. NOTAT Projekt Vurdering af minirundkørsel i krydset Dronning Margrethes Vej- -Kapacitetsvurdering med VISSIM-simulering Kunde Roskilde Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-09-10 Til Fra Jesper Larsen 1. Indledning

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Adfærd ved motorvejstilslutninger

Adfærd ved motorvejstilslutninger Fletteadfærd, vognbaneskift, tidsafstand November 2005 Poul Greibe Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Indledning...3 2 Måleprogram...5 2.1

Læs mere

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE AABENRAA KOMMUNE BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE PADBORG SKOLECYKELBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål Aabenraa Kommune

Læs mere

Fodgængerhastigheder

Fodgængerhastigheder Fodgængerhastigheder I signalregulerede fodgængerovergange Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Juni 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Fodgængerhastigheder i signalregulerede fodgængerovergange

Læs mere

Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier

Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier Trafiksikkerhed i kryds med dobbeltrettede cykelstier Thomas Skallebæk Buch Søren Underlien Jensen September 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold Sammenfatning... 5 1.

Læs mere

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport - Evalueringsrapport Teknik og Miljø; Vej- og Parkafdelingen Thomas Meier juni 2004 Sammenfatning På den stærkt befærdede Usserød Kongevej, er der i et samarbejde imellem og Usserød Skole opstillet variable

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Notat. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej. Til Teknisk Udvalg.

Notat. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej. Til Teknisk Udvalg. Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 5 til Teknisk Udvalgs mode Mandag den 4. juni 2012 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 30. maj 2012 Orientering omkring skolevejsanalyse/mejlbyvej Anlæg Grøndalsvej

Læs mere

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9

TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Analyse 5. 4 Vurdering 9 NRE CONSTRUCTION TRAFIKVURDERING BLINDGADE 2 I SKANDERBORG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Forudsætninger

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere