Rundkørsel i Bredsten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rundkørsel i Bredsten"

Transkript

1 Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej Kgs. Lyngby

2 Indhold 1 Indledning Før/ Efter og Efter/Efter registreringer Videooptagelser og tællinger Tællinger i FØR-perioden Førperioden trafiktællinger i 15 minutters intervaller Førperioden fordelingen af trafik fra rundkørslens ben Tællinger i EFTER-perioden Efterperioden trafiktællinger i 15 minutters intervaller Efterperioden fordelingen af trafik fra rundkørslens ben Tællinger i EFTER/EFTER-perioden Efter/Efterperioden trafiktællinger i 15 minutters intervaller Efter/Efterperioden fordelingen af trafik fra rundkørslens ben Sammenligning af tællinger FØR, EFTER og EFTER/EFTER Fordeling af ind- og udkørende trafik før, efter og efter/efter Registrering af konflikter FØR, EFTER og EFTER/EFTER Hastighedsmålinger i EFTER/EFTER - perioden Sammenfatning Referencer Bilag 1 Afmærkningsplan Før Bilag 2 Afmærkningsplan Efter

3 1 Indledning Den firebenede rundkørsel ved Bredsten, vest for Vejle, åbnede i sommeren Rundkørslen ligger på rute 28, som er en motortrafikvej. Der er således ikke lette trafikanter i rundkørslen. Rundkørslens geometri Rundkørslen er anlagt med 2 afmærkede kørespor ind i rundkørslen og i cirkulationsarealet. På de to frafarter på motortrafikvejen er der også 2 afmærkede kørespor ud af rundkørslen. Desuden er der anlagt to shunts ind af de to tilfarter på motortrafikvejen og videre ud af de to frafarter på den sekundære rute 176. Se skitsen i figur 1.1. Rundkørslen er relativ stor med en ø-diameter på 110 m. Rute 176 Rute 28 Rute 28 Rute 176 Figur 1.1: Rundkørsel i Bredsten i førperioden. 3

4 Problemet Vejdirektoratet fik i løbet af det første år efter åbningen en del henvendelser fra trafikanter, der følte sig utrygge, når de kørte igennem rundkørselsanlægget. Trafikanterne havde problemer med at vælge de rigtige kørespor gennem rundkørslen, og trafikanterne oplevede en del konflikter. På den baggrund besluttede Vejdirektoratet i 2013 at gennemføre en undersøgelse af trafikanternes adfærd med henblik på at afdække problemer og finde frem til en bedre løsning. Undersøgelser af trafikantadfærden Der er lavet tre delundersøgelser. Den første delundersøgelse bestod i en problemanalyse baseret på en grundig besigtigelse af lokaliteten med hensyn til geometri og afmærkning, set ud fra bilisternes visuelle perspektiv samt observation af trafikanternes brug af rundkørslen. Analysen blev udført som en del af et igangværende nordisk samarbejdsprojekt, der omhandler udvikling af en nordisk forklaringsmodel for trafikantadfærd. Resultaterne af undersøgelsen er afrapporteret af i et notat (se reference 1). På baggrund af den første delundersøgelse besluttede Vejdirektoratet at ændre afmærkningen. Ændringerne omfatter både informationen på vejtavlerne frem mod rundkørslen og afmærkningen på kørebanen (se nedenfor). Den anden delundersøgelse er en Før/Efter registrering af trafikanternes adfærd baseret på videooptagelser. Undersøgelsen indeholder trafiktællinger med fordelinger af den ind/udkørende trafik samt registrering af trafikanternes samspil med optælling af situationer med konfliktende adfærd henholdsvis Før og ca. to måneder Efter ændring af afmærkningen. FØR undersøgelsen blev foretaget i juni 2013 og Efter undersøgelsen i september Før/Efter undersøgelsen er afrapporteret af i et selvstændigt notat (se reference 2). Den tredje delundersøgelse er en Efter/Efter registrering af trafikanternes adfærd ca. 10 måneder efter ændret afmærkning. Undersøgelsen indeholder trafiktællinger af trafikanternes adfærd, registrering af trafikanternes samspil, samt hastighedsmålinger af fritkørende bilister baseret på videooptagelser. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om trafikanternes samspilsadfærd har ændret sig siden den første efterundersøgelse blev foretaget i september Der er ikke foretaget ændringer af afmærkningen fra efter til efter/efter perioden. Dette notat indeholder hovedresultaterne fra den anden og den tredje delundersøgelse. Det vil sige en samlet afrapportering af de tre adfærdsundersøgelser, der blev foretaget hhv. FØR ændret afmærkning, ca. 2 måneder EFTER ændret afmærkning og EFTER/EFTER ca. 10 måneder efter ændret afmærkning. 4

5 Ændringer af afmærkningen fra FØR til EFTER Ændringerne af afmærkningen blev foretaget med udgangspunkt i de anbefalinger, som blev givet i forbindelse med den første delundersøgelse (ref. 1). Ændringerne bestod i følgende: Diagramorienteringstavlerne er ændret, så informationen, der gives på tavlerne, er bedre i overensstemmelse med rundkørslens udformning. Efter ændringen vises således kun de ønskværdige trafikstrømme - gældende for den aktuelle tilfart gennem og forbi rundkørslen. Der vises ikke længere trafikstrømme for begge parallelle kørespor. Vejafmærkningen på kørebanen i rundkørslen er ændret, så den nu er mere éntydig og i overensstemmelse med standard. Således er de to pseudoshunts på rute 176 fjernet og erstattet med normale 2-sporede tilfarter. Desuden er pilafmærkningen på kørebanen frem til og i cirkulationsarealet samt alle ledelinjer i tilfarterne fjernet. Der er nu placeret en frakørselsvejviser ved kilen til shunten med de samme geografiske mål som vises på diagramtavle. De geografiske mål Give og Sdr. Omme, som vises på diagramorienteringstavlen, er flyttet længere ned, så de nu er placeret lige ud for Shuntpilen. I relation til anbefalingen om at overveje behovet for 2 spor ud af rundkørslen vurderede Vejdirektoratet efter den første efterundersøgelse (ref. 2), at en ændring af den 2 sporede frafart ikke vil medføre en reduktion i omfanget af konflikter eller risikoniveau. En fysisk indsnævring kan medføre uheld ved påkørsel af kantstenen i frafarten, og en spærrefladeafmærkning vil formentlig ikke medføre en adfærdsændring. Afmærkningsplaner fra før- og eftersituationen fremgår af hhv. Bilag 1 og Bilag 2. 5

6 2 Før/ Efter og Efter/Efter registreringer 2.1 Videooptagelser og tællinger Videooptagelser Der er foretaget videooptagelser af rundkørslen før og efter ændring af afmærkningen. Før-optagelserne er foretaget d. 4. juni 2013 i tidsrummet kl Efter-optagelserne er foretaget d. 26. september 2013 i tidsrummet kl og Efter/Efter optagelserne d. 12. juni 2014 i tidsrummet kl , dvs. 10 måneder efter ændret afmærkning. Tællinger Ud fra videooptagelserne er der foretaget trafiktælling og registrering af sporbenyttelse frem til og igennem rundkørslen for morgentrafikken i tidsperioderne i førperioden, i efterperioden og i efter/efterperioden. Antallet af registrerede køretøjer i tidsrummet kl er 1357 i førperioden, 1421 i efterperioden og 1150 i efter/efterperioden. Som supplement til tællingerne i førperioden, er der foretaget en total optælling af de trafikanter der kører ind i Rundkørslen i Ben 1, i det højre tilfartsspor i tidsperioden (dog fratrukket en tidsperiode på 30 min pga. lift der køres op og ned). Her er talt i alt 409 trafikanter. Af disse trafikanter svinger 105 (26%) til højre ud af Ben 2, mens 304 (74%) fortsætter videre rundt i rundkørslen - til trods for, at spor 2 i førperioden, var afmærket som et rent højresvingsspor. I figur 2.1 ses en skitse af rundkørslen med angivelse af nummerering af ben og spor. Hastighedsmålinger EFTER/EFTER Ud fra videooptagelserne blev der i EFTER/EFTER perioden målt hastighed på 129 fritkørende trafikanter i person- eller varebil. 6

7 Figur 2.1: Oversigtstegning af rundkørslen i førperioden med angivelse af nummerering af ben og spor. I efterperioden er det tvungne højresving ved indkørsel i Ben 1 og Ben 3 fjernet, men nummereringen af ben og spor er den samme i før- og efterperioden. 7

8 2.2 Tællinger i FØR-perioden Førperioden trafiktællinger i 15 minutters intervaller I det følgende er der angivet trafiktællinger for hvert kvarter fra førperioden i det samlede tidsinterval fra : Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt

9 Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt

10 Samles trafiktællingerne fås følgende trafikmængder i hele perioden mellem kl : Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt ud af 75 trafikanter (17 %), der skal fra tilfartsben 2 til frafartsben 3, benytter ikke shunten. 26 ud af 212 trafikanter (12 %), der skal fra tilfartsben 4 til frafartsben 1, benytter ikke shunten. 10

11 2.2.2 Førperioden fordelingen af trafik fra rundkørslens ben Nedenfor følger skitser med angivelse af trafikanternes sporbenyttelse set i forhold til, fra hvilket ben de kører ind i rundkørslen. Alle skitser angiver trafikanter, der kører ind i rundkørslen i tidsrummet kl Indkørende trafik fra Ben 1, højre tilfartsspor 18h 0v 28h 11h 0v 0 Ben 1 57h Bredstenvej mod syd Indkørende trafik fra Ben 1, venstre tilfartsspor 373h 0v 0h 163h 158v 0 Ben 1 694v Bredstenvej mod syd 11

12 Indkørende trafik fra Ben 2, højre tilfartsspor Vandelvej 13h 62 bruger shunt 187h 1h 232h Ben 2 23v 8h Indkørende trafik fra Ben 2, venstre tilfartsspor 0h Vandelvej Ben 2 65v 18h 0h 40v 7h 12

13 Indkørende trafik fra Ben 3, højre tilfartsspor Ben 3 62h Vingstedvej 0 0v 9h 37h 0v 16h Indkørende trafik fra Ben 3, venstre tilfartsspor 445v Ben 3 Vingstedvej 0 55v 61h 0h 0v 329h 13

14 Indkørende trafik fra Ben 4, højre tilfartsspor 17h 29v Ben h 455h Bredstenvej 186 bruger shunt 24h Indkørende trafik fra Ben 4, venstre tilfartsspor 47h 86v Ben 4 148v 13h Bredstenvej 2h 14

15 2.3 Tællinger i EFTER-perioden Efterperioden trafiktællinger i 15 minutters intervaller I det følgende er der angivet trafiktællinger for hvert kvarter i efterperioden i det samlede tidsinterval fra kl : Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt

16 Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt Samles trafiktællingerne fås følgende trafikmængder hele perioden fra kl : Trafiktælling i tidsrummet Shunt Shunt I alt ud af 36 trafikanter (11 %), der skal fra tilfartsben 2 til frafartsben 3, benytter ikke shunten. 9 ud af 116 trafikanter (8 %), der skal fra tilfartsben 4 til frafartsben 1, benytter ikke shunten. 16

17 2.3.2 Efterperioden fordelingen af trafik fra rundkørslens ben Nedenfor følger skitser med angivelse af trafikanternes sporbenyttelse set i forhold til, fra hvilket ben de kører ind i rundkørslen. Alle skitser angiver trafikanter, der kører ind i rundkørslen i tidsrummet kl Indkørende trafik fra Ben 1, højre tilfartsspor 203h 0v 21h 50h 5v 3 Ben 1 282h Bredstenvej mod syd Indkørende trafik fra Ben 1, venstre tilfartsspor 61h 0v 0h 39h 73v 0 Ben 1 173v Bredstenvej mod syd 17

18 Indkørende trafik fra Ben 2, højre tilfartsspor 3h Vandelvej 32 bruger shunt 97h 14v 0h 117h Ben 2 3h Indkørende trafik fra Ben 2, venstre tilfartsspor 1h Vandelvej Ben 2 30v 14h 0h 9v 6h 18

19 Indkørende trafik fra Ben 3, højre tilfartsspor Ben 3 206h Vingstedvej 0 1v 40h 12h 0v 153h Indkørende trafik fra Ben 3, venstre tilfartsspor 107v Ben 3 Vingstedvej 0 9v 36h 0h 0v 62h 19

20 Indkørende trafik fra Ben 4, højre tilfartsspor 23h Bredstenvej Ben 4 1h 6v 230h 269h 107 bruger shunt 9h Indkørende trafik fra Ben 4, venstre tilfartsspor 34h Bredstenvej Ben 4 98v 27v 37h 0h 20

21 2. 4 Tællinger i EFTER/EFTER-perioden Efter/Efterperioden trafiktællinger i 15 minutters intervaller I det følgende er der angivet trafiktællinger for hvert kvarter fra i Efter/Efterperioden i det samlede tidsinterval fra kl : Trafiktælling i tidsrummet shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet shunt Shunt I alt

22 Trafiktælling i tidsrummet shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet shunt Shunt I alt Trafiktælling i tidsrummet shunt Shunt I alt

23 Trafiktælling i tidsrummet shunt Shunt I alt Samles trafiktællingerne fås følgende trafikmængder i hele perioden fra kl : Trafiktælling i tidsrummet shunt Shunt I alt ud af 85 trafikanter (1 %), der skal fra tilfartsben 2 til frafartsben 3, benytter ikke shunten. Ni ud af i alt 129 trafikanter (7 %), der skal fra tilfartsben 4 til frafartsben 1, benytter ikke shunten. 23

24 2.4.2 Efter/Efterperioden fordelingen af trafik fra rundkørslens ben Nedenfor følger skitser med angivelse af trafikanternes sporbenyttelse set i forhold til, fra hvilket ben de kører ind i rundkørslen. Alle skitser angiver trafikanter, der kører ind i rundkørslen i hele tidsrummet fra kl Bredstenvej mod syd Bredstenvej mod syd 24

25 Vandelvej Vandelvej 25

26 Vingstedvej Vingstedvej 26

27 Bredstenvej Bredstenvej 27

28 2.5 Sammenligning af tællinger FØR, EFTER og EFTER/EFTER Fordeling af ind- og udkørende trafik før, efter og efter/efter I det følgende vises den procentvise fordeling mellem højre og venstre spor ved ind- og udkørsel i de fire ben først i tabeller og dernæst illustreret på figurer: Indkørende trafik i morgenmyldretiden: Tilfarts: Før Efter Efter/Efter (7:30-9:00) (8:00-9:00) (7:30-9:00) Ben: Spor: Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Ben 1 Højre Venstre Ben 2 Højre Venstre Ben 3 Højre Venstre Ben 4 Højre Venstre I Efterperioden benyttede omtrent 2/3 dele af trafikanterne det højre spor ved kørsel ind i rundkørslen i Ben 1 og Ben 3, mens valg af tilfartsspor for Ben 2 og Ben 4 stort set var uændret set i forhold til førperioden. I efter/efterperioden stiger andelen af trafikanter, der benytter det højre tilfartsspor for alle fire ben. Udkørende trafik i morgenmyldretiden: Tilfarts: Før (7:30-9:00) Efter (8:00-9:00) Efter/Efter (7:30-9:00) Ben: Spor: Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%) Ben Ben 2 Højre Venstre Ben 3 Højre Ben 4 Højre Venstre Ved kørsel ud af rundkørslen af Ben 2 er sporfordelingen stort set ens i de to efterperioder. Andelen af trafikanter der benytter det højre frafartsspor i Ben 4, stiger markant i efter/efterperioden. 28

29 Fordeling af indkørende trafik FØR, EFTER og EFTER/EFTER Ben 3 Ben 2 88% v 12% h 78% h 22% v Førperiode 25% v 75% h 8% h Ben 4 Ben 1 92% v 66% h 34% v Ben 3 Ben 2 80% h 20% v 27% v 73% h 62% h Efterperiode Ben 4 Ben 1 38% v Efter/Efter periode 29

30 Fordeling af udkørende trafik, FØR, EFTER og EFTER/EFTER 100% Ben 3 Ben 2 25% v 75% h Førperiode 65% h 35% v Ben 4 Ben 1 100% 100% Ben 3 Ben 2 11% v 89% h Efterperiode 68% h 32% v Ben 4 Ben 1 100% Efter/Efter periode 30

31 2.6 Registrering af konflikter FØR, EFTER og EFTER/EFTER Trafikanternes adfærd og samspil er observeret ud fra videooptagelserne over en hel dag i tidsperioden kl. 07:30 18:00 både før og efter ændring af afmærkning. For at undersøge, om trafikanternes adfærd ændrer sig med tiden, er der ca. 10 måneder efter den første efterundersøgelse lavet en tilsvarende adfærdsundersøgelse (kaldet EFTER/EFTER undersøgelse). For alle tre adfærdsundersøgelser er der registreret trafiksituationer med konfliktende adfærd. En konflikt er kendetegnet ved, at der i situationen registreres mindst to trafikanter, der er på kollisionskurs, og hvor mindst én af trafikanterne foretager en synlig reaktion, som f.eks. opbremsning eller ændring af sideværtsplacering, for at undgå kollision. I før-perioden blev der observeret i alt 29 konflikter over en hel dag. I efterperioden blev der observeret 11 konflikter over en hel dag, og i efter/efterperioden 2 konflikter. 18 af de 29 konflikter i førperioden involverer indkørende bilister fra Ben 1, tilfartsspor 2 (rent højresvingsspor), der ikke svinger til højre, men fortsætter videre rundt i rundkørslen. Tilsvarende er der i førperioden registreret i alt 6 konflikter, der involverer indkørende bilister fra Ben 3, tilfartsspor 2 (rent højresvingsspor). Det betyder, at i alt 24 af de 29 registrerede konflikter i førperioden involverer bilister, der ved kørsel ind i rundkørslen benytter et rent højresvingsspor, selvom de efterfølgende fortsætter videre rundt i rundkørslen, og således ikke svinger til højre. Syv af de 11 konflikter i efterperioden involverer indkørende bilister fra Ben 3, og en cirkulerende bil som forlader rundkørslen i Ben 4. To konflikter involverer en indkørende bilist fra Ben 1. De sidste to konflikter involverer bilister, der forlader rundkørslen i Ben 2, spor 1. Den ene af de to konflikter i efter/efterperioden involverer en indkørende bilist fra Ben 3, og en cirkulerende bilist der forlader rundkørslen i Ben 4. Den sidste konflikt opstår mellem to indkørende trafikanter i Ben 1. Observationerne af trafikanternes adfærd fra før til efter og til efter/efter tyder på, at samspillet mellem trafikanterne generelt er blevet bedre. 2.7 Hastighedsmålinger i EFTER/EFTER - perioden For at få en idé om trafikanternes hastighedsniveau i rundkørslen, er der ud fra videooptagelserne foretaget hastighedsmålinger af i alt 129 fritkørende person/varebiler over en strækning på mellem 100 m og 135 m i cirkulationsarealet. Ved en fritkørende trafikant forstås en trafikant, hvis valg af hastighed ikke er påvirket af andre trafikanter. I figur 2.3 ses hastighedsfordelingen af de 129 målte ha- 31

32 Antal observationer Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd før og hhv. 2 måneder og 10 måneder efter ændret afmærkning stigheder inddelt i intervaller delt på køreretning. Der er ikke skelnet mellem hastigheder i de to cirkulationsspor. Der er målt på alle fritkørende person- og varebiler i følgende tidsrum: kl ; kl ; kl og kl Trafikanter med køreretning mod Bredsten har en gennemsnitshastighed på 46 km/t, og 15% af trafikanterne kører med en hastighed på 52 km/t eller højere. Trafikanter der kører i retning mod Vejle, har en gennemsnitshastighed på 41 km/t, og 15% af trafikanterne kører med en hastighed på 46 km/t eller højere. De målte hastigheder ligger på mellem 29 km/t - 60 km/t, med en middelhastighed for begge retninger på 43 km/t. 15% af alle målte trafikanter kører med en hastighed på 49 km/t eller højere. Hastighedsmålinger på fritkørende person- og varebiler [29-30] [31-35] [36-40] [41-45] [46-50] [51-55] [56-60] Hastighedsintervaller i km/t Køreretning mod Vejle Køreretning mod Bredsten Figur 2.3. Hastighedsmålinger af fritkørende person- og varebiler i cirkulationsarealet, delt på køreretning. Der er i forbindelse med gennemgang af videomaterialet observeret et enkelt køretøj med en hastighed på op mod 80 km/t udenfor myldretiden (registreret udenfor den tidsperiode hvor der er foretaget hastighedsmålinger). Rundkørslen er stor og giver mulighed for, at trafikanterne kan køre gennem rundkørslen med forholdsvis høj hastighed. 32

33 3 Sammenfatning Der er foretaget trafiktællinger i tidsrummet kl i førperioden, kl i efterperioden, og i tidsrummet kl i efter/efterperioden. Antallet af registrerede trafikanter i tidsrummet er 1357 i førperioden, 1421 i efterperioden og 1150 i efter/efterperioden. Antallet af trafikanter er rimelig ens for før- og efterperioden, men lidt mindre for efter/efterperioden. Som supplement til tællingerne i førperioden er der foretaget en total optælling af de trafikanter der kører ind i rundkørslens Ben 1, i det højre tilfartsspor i tidsperioden (dog fratrukket en tidsperiode på 30 min pga. lift der køres op og ned). Her er talt i alt 409 trafikanter. Af disse trafikanter svinger 105 (26%) til højre ud af Ben 2, mens 304 (74%) fortsætter videre rundt i rundkørslen - til trods for, at spor 2 i førperioden, var afmærket som et rent højresvingsspor. Hastighedsmålinger i efter/efterperioden I efter/efterperioden er der ud fra video lavet hastighedsmålinger af 129 fritkørende person/-varebiler i cirkulationsarealet. Trafikanter med køreretning mod Bredsten har en gennemsnitshastighed på 46 km/t, og 15% af trafikanterne kører med en hastighed på 52 km/t eller højere. Trafikanter med køreretning mod Vejle har en gennemsnitshastighed på 41 km/t, og 15% af trafikanterne kører med en hastighed på 46 km/t eller højere. Der er i forbindelse med gennemgang af videomaterialet observeret et enkelt køretøj med en hastighed på op mod 80 km/t udenfor myldretiden. Rundkørslen er stor og giver mulighed for, at trafikanterne kan køre gennem rundkørslen med forholdsvis høj hastighed. Brug af shunts Andelen af højresvingende trafikanter der benytter de to højresvingsshunts, var i førperioden hhv. 83% og 88%. Denne andel stiger til hhv. 89% og 92% i efterperioden, og er i efter/efterperioden helt oppe på hhv. 99% og 93%. Dvs., at stort set alle højresvingende trafikanter benytter de to shunts i efter/efterperioden. Dette er formentligt en kombination af, at oplysningerne på diagramorienteringstavlerne er gjort mere tydelige, og at trafikanterne har vænnet sig til at køre i rundkørslen. Fordeling af trafik på højre og venstre tilfartsspor I efterperioden, hvor afmærkningen er ændret, benytter ca. 2/3 af trafikanterne i Ben 1 og Ben 3 det højre tilfartsspor ind i rundkørslen. I efter/efterperioden stiger den tilsvarende andel til ca. 4/5. Til sammenligning var fordelingen i førperioden ca. 10% i det højre tilfartsspor og 90% i venstre tilfartsspor. 33

34 Fordelingen på tilfartsspor i Ben 2 og Ben 4 er stort set uændret fra førperioden til den første efterperiode, mens andelen af trafikanter der benytter det højre tilfartsspor stiger i efter/efterperioden. Konflikter I førperioden blev der observeret i alt 29 konflikter over en hel dag. I efterperioden blev der observeret 11 konflikter over en hel dag, og i efter/efterperioden to konflikter over en hel dag. Samlet er 24 af de 29 konflikter i førperioden knyttet til bilister, der ved kørsel ind i rundkørslen benytter et rent højresvingsspor til trods for, at de ikke svinger til højre, men fortsætter videre rundt i rundkørslen. Observationerne af trafikanternes adfærd før og efter ændret afmærkning tyder på, at samspillet mellem trafikanterne er blevet bedre efter man ændrede afmærkningen i rundkørslen. Antallet af situationer med konfliktende adfærd falder yderligere fra 11 i efterperioden til 2 i efter/efterperioden. At antallet af konfliktende adfærd falder yderligere i efter/efterperioden tolkes som en indikation af, at den nuværende afmærkning og skiltning af rundkørslen fungerer godt, og at trafikanterne har vænnet sig til at køre i rundkørslen. 34

35 Referencer 1) Herrstedt, L. og Helmers, G.: Nordic Human Factors Guideline. Dansk Case Study nr. 1 Rundkørslen i Bredsten. notat, august ) Lund, B. og Herrstedt, L. Rundkørsel i Bredsten. Trafikantadfærd før og efter ændring af afmærkning. notat, 13. januar

36 Bilag 1 Afmærkningsplan Før 36

37 Bilag 2 Afmærkningsplan Efter 37

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Rundkørsel i Bredsten Lene Herrstedt Gabriel Helmers 8.august 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Evaluering af VMS tavler på M4

Evaluering af VMS tavler på M4 Evaluering af VMS tavler på M4 Forsøg med nedskiltning af hastighed ved arbejdskørsel Poul Greibe Belinda la Cour Lund 3. december 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 2 Rundkørsel ved Kolding Vest Lene Herrstedt 20. juli 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Lokaliteten...

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Supplerende efterevaluering af Gurrevej

Supplerende efterevaluering af Gurrevej Supplerende efterevaluering af Gurrevej Mødeadfærd på fri strækning Juni 2006 Belinda la Cour Lund Trafitec Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 373 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Evaluering af gul svelle

Evaluering af gul svelle Evaluering af gul svelle Undersøgelse af trafikantadfærd ved benyttelse af gul svelle med påsat N42 afmærkning på M60 Skærup-Vejle. Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 10. August 2012 Scion-DTU

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen

Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen Nordic Human Factors Guideline Case Study nr. 1 Exit rampe ved Gardermoen Lene Herrstedt 24. Oktober 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Introduktion... 3 Lokaliteten... 4

Læs mere

Evaluering af Gurrevej

Evaluering af Gurrevej - Adfærdsundersøgelse Marts 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrund og formål...3

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Case analyser baseret på Nordic Human Factors Guideline

Case analyser baseret på Nordic Human Factors Guideline Nordisk Vejgeometri Gruppe Oslo oktober 2015 Danske FUD projekter Sikkerhedsevaluering af 2+1 veje i Danmark Trafiksikkerhedsanalyse Før/Efter af 2-1 veje i Danmark Case analyser baseret på Nordic Human

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Paper til Trafikdage på Aalborg Universitet august 2002 Af: Belinda la Cour Lund Atkins Danmark Vejtrafik og Sikkerhed Pilestræde 58 1112 København

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Symboler på vejbanen

Symboler på vejbanen Evaluering af forsøg i Motorvejskryds Fredericia Lene Herrstedt Thomas Skallebæk Buch Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Oktober 2012 2 Evaluering af forsøg i

Læs mere

Nedtællingssignaler for fodgængere

Nedtællingssignaler for fodgængere Nedtællingssignaler for fodgængere Supplerende evaluering August 2006 Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Supplerende evaluering

Læs mere

Notat Evaluering af 2 minus 1 vej, Harrestrupvej

Notat Evaluering af 2 minus 1 vej, Harrestrupvej Til: Ballerup Kommune Center for Miljø og Teknik Hold-an Vej 7 DK-2750 Ballerup BALLERUP KOMMUNE Dato: 9. november 2017 Tlf. dir.: 24294910 E-mail: herb@balk.dk Kontakt: Herdis Baierby Notat Evaluering

Læs mere

Supplerende tavletest

Supplerende tavletest Supplerende tavletest Færdselstavler og grønne linjer Trafikantforståelse Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 8. marts 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Hastighedstilpasning Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler 20. december 2006 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010 Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje Puk Kristine Andersson Poul Greibe Marts 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 Baggrund... 5 Manøvretid

Læs mere

Hastighedstilpasning

Hastighedstilpasning Hastighedstilpasning Evaluering af VMS tavler C55 på veje ved skoler Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund marts 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Rundkørsler med 2 frafartsspor

Rundkørsler med 2 frafartsspor Trafikafvikling i 2-sporede frafarter med sporbortfald Poul Greibe Belinda la Cour Lund 13. oktober 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Rundkørsler med 2 frafartsspor Trafikafvikling

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater.

Notatet indeholder en afrapportering af trafiksimuleringen og DanKap beregningerne, herunder de anvendte forudsætninger, samt resultater. Notat Projekt: Bogensevej/Gl. Hovedvej Dato: 12.09.2016 Projekt nr.: 1006064 T: +45 2540 0108 E: ivi@moe.dk Dato: 07.09.2016 Emne: Kapacitetsanalyse af to-sporet rundkørsel Notat nr.: 001 Rev.: 1 Fordeling:

Læs mere

Adfærd ved stopstreg

Adfærd ved stopstreg Adfærd ved stopstreg Fire Københavnske bykryds Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Puk Kristine Andersson Belinda la Cour Lund Januar 2009 2 Fire Københavnske bykryds Indhold Resumé...5

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Test af pudebump i by-rundkørsel

Test af pudebump i by-rundkørsel Test af pudebump i by-rundkørsel Hastighedsopgørelse for 25 målesnit ved rundkørsel i Slagelse By-rundkørsler - forebyggelse af færdselsulykker mellem bil og cyklister/knallerter/fodgængere Test af M3

Læs mere

NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ

NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ NOTAT - UDKAST TRAFIKAFVIKLING I KRYD- SET USSERØD KONGE- VEJ/BREELTEVEJ Projekt Trafikafvikling i krydset Usserød /Breeltevej Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. V2 Dato 2017-12-04 Til Charlotte Skov Fra

Læs mere

Generalforsamling i AVFfonden og Dansk Vejtidsskrift

Generalforsamling i AVFfonden og Dansk Vejtidsskrift Dagsorden: Generalforsamling i AVFfonden og Dansk Vejtidsskrift Der inviteres hermed til generalforsamling i AVF-fonden og Dansk Vejtidsskrift. Velkomst v. fmd. Jasper Kyndi 1. Valg af dirigent Mandag

Læs mere

Hjulpassager af vognbanelinjer

Hjulpassager af vognbanelinjer Hjulpassager af vognbanelinjer Projektforslag Lene Herrstedt 18. oktober 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Hjulpassager af vognbanelinjer... 3 Projektforslag... 3 Budget...

Læs mere

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej.

På baggrund af undersøgelserne gives en vurdering af de forventede påvirkninger af trafikken som følge af ensretning af Selmervej. NOTAT Projekt Hørsholm Skole trafikforhold Kunde Hørsholm Kommune Dato 2017-09-29 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Ensretning af Selmersvej Hørsholm Kommune ønsker

Læs mere

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H.

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. TSA 52, Odense SV Evaluering af dynamisk ruderanlæg Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. Olesen, Cowi Før 2 Efter 3 4 5 6 Hvad forventer vi af det dynamiske ruderanlæg?

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Formålet med trafiksaneringen var, at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for de bløde trafikanter.

Formålet med trafiksaneringen var, at nedsætte biltrafikkens hastighed og øge trygheden for de bløde trafikanter. NOTAT Projekt Evaluering af 2 minus 1 vej på Stumpedyssevej Kunde Hørsholm Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-12-20 Til Johanne Leth Nielsen Fra Lars Testmann Kopi til Charlotte Skov 1. Evaluering af 2 minus

Læs mere

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter v. Ole Rosbach, Vejdirektoratet og Jesper Mertner, COWI 1 Indledning Vejdirektoratet ønsker at opsamle erfaringer med trafiksaneringer af hovedlandeveje gennem

Læs mere

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 VEJDIREKTORATET TRAFIKMÆNGDER OG REJSETIDER IGENNEM TSA52, ODENSE SV ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EVALUERING AF ETABLERING AF DYNAMISK

Læs mere

ITS - en genvej til forbedret trafiksikkerhed

ITS - en genvej til forbedret trafiksikkerhed trafiksikkerhed ITS - en genvej til forbedret trafiksikkerhed I forbindelse med et trafiksikkerhedsprojekt har Vejdirektoratet som et forsøg etableret et mindre trafikledelsesanlæg på Helsingørmotorvejen

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2

TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN INDHOLD. 1 Baggrund og sammenfatning Konklusioner 2 RANDERS KOMMUNE TRAFIKUNDERSØGELSE AF UDBYHØJVEJSRUNDKØRSLEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og sammenfatning 2

Læs mere

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler og symboler Test 2016 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 28. December 2016 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Trafikanters

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 3

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 3 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 3 Rampeanlæg på E20 ved Ringsted Øst Lene Herrstedt Gabriel Helmers 26. juni 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1.

Læs mere

Forsøg med tekst og symboler på vejbanen

Forsøg med tekst og symboler på vejbanen Forsøg med tekst og symboler på vejbanen NMF Projekt Lene Herrstedt 24. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk NMFV Forsøg med symbolafmærkning - oplæg Indhold Projektbeskrivelse...

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Sikkerhedseffekter af nye vejudformninger for cyklister

Sikkerhedseffekter af nye vejudformninger for cyklister Sikkerhedseffekter af nye vejudformninger for cyklister Af Søren Underlien Jensen, Vejdirektoratet Indledning I 1991-93 anlagde Vejdirektoratet sammen med flere kommuner en række nye udformninger og afmærkninger

Læs mere

Annullering af vejtavler og brug af GPS

Annullering af vejtavler og brug af GPS TRAFIKSIKKERHED Annullering af vejtavler og brug af GPS I forbindelse med vejarbejder er det nødvendigt at regulere trafikken. Det indebærer ofte, at vejtavler og anden vejafmærkning skal annulleres midlertidigt,

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Hjulpassager af vognbanelinjer

Hjulpassager af vognbanelinjer Grundlag for fastsættelse af P-klasser Nordisk udviklingsprojekt under NMF Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 1. Oktober 2018 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Hjulpassager

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler Test 2009 Lene Herrstedt 22. december 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Campus Bornholm Løsningsforslag vedr. parkering

Campus Bornholm Løsningsforslag vedr. parkering Bornholms Regionskommune NOTAT 8. maj NHW/UVH Løsningsforslag vedr. parkering Indhold 1 Indledning... 2 2 Løsningsforslag Fase 1... 2 2.1 Licensordninger... 3 2.2 Opfølgning... 4 3 Løsningsforslag Fase

Læs mere

Nedtællingssignaler for fodgængere

Nedtællingssignaler for fodgængere Gennemførelse af før- efter undersøgelse December Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 28 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4

Læs mere

OPDATERET TRAFIKANALYSE AF HYLLINGEBJERGVEJ V. LISELEJE

OPDATERET TRAFIKANALYSE AF HYLLINGEBJERGVEJ V. LISELEJE OPDATERET TRAFIKANALYSE AF HYLLINGEBJERGVEJ V. LISELEJE TEKNISK NOTAT BASERET PÅ TRAFIKMÅLINGER I 2014, 2016 OG 2018 17. AUGUST 2018 Hougaard Trafik Vagtelvej 7, 4700 Næstved Tlf. 29 70 75 70 rikke@hougaardtrafik.dk

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej - distraktorer i trafikken Juni 2004 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 371 2800

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4

TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Eksisterende forhold Observationer 4 SKANDERBORG KOMMUNE TRAFIKVURDERING AF KRYDSET RANDERSVEJ/KNUDHULEVEJ ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Eksisterende forhold

Læs mere

Metroselskabet Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade

Metroselskabet Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade Letbane på Ring 3 Buddingevej / Gladsaxe Ringvej / Søborg Hovedgade NOTAT 06. aug 2014 MS/CMO/UVH 0 Indholdsfortegnelse 0 Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 2 3 Eksisterende forhold... 3 4 Forslag

Læs mere

Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus

Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus Præsentation på Vejforum Doseringsanlæg ved rundkørsel Case: Rundkørslen på Paludan-Müllers Vej og Randersvej, Aarhus 1 Præsentation på Vejforum Indhold Baggrund Trafiktælling med drone Trafiksimulering

Læs mere

Notat. Til Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje. Den 15. august 2013

Notat. Til Teknisk Udvalg. Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje. Den 15. august 2013 Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 3 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 19. august 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 15. august 2013 Notat vedrørende trafikforhold på Oddervej herunder

Læs mere

Figur 1: Oversigtskort over området ved Slotshaven.

Figur 1: Oversigtskort over området ved Slotshaven. Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 23. februar 2017 1 Sagsnr.: 17/5675 Analyse af trafikken ved Slotshaven Introduktion I forbindelse med etablering af nye boliger samt udbygning af VUC, er Vej og Trafik blevet

Læs mere

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Evaluering af Powermoon og N42 korridor Poul Greibe Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt Scion-DTU Diplomvej 376 20 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 5.

Læs mere

Frederikssund. Tillæg til notatet Hastighedsgrænser i byerne. Færgevej

Frederikssund. Tillæg til notatet Hastighedsgrænser i byerne. Færgevej Tillæg til notatet r i byerne I dette tillæg til notatet r i byerne er følgende veje blevet vurderet: Frederikssund: - Færgevej - Byvej - Ådalsvej - Strandvangen - Marbækvej Skibby: - Selsøvej - Skuldelevvej

Læs mere

Evaluering af forsøg med stationær ATK

Evaluering af forsøg med stationær ATK Evaluering af forsøg med stationær ATK Stationær ATK s virkning på trafikkens hastighed Civilingeniør Henning Sørensen, Vejdirektoratet, has@vd.dk Forsøg med stationær og ubemandet ATK blev vedtaget af

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel v/ Lene Hansen, MOE A/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Placering VEJFORUM 2015 SIDE 2 Baggrund Uheldsbelastet og utryg Ombygget

Læs mere

Videoanalyse giver ny viden om trafikken Rasmus Albrink

Videoanalyse giver ny viden om trafikken Rasmus Albrink Videoanalyse giver ny viden om trafikken Rasmus Albrink Agenda Hvorfor analysere trafikvideo? Avanceret trafikvideoanalyse Mange eksempler Hvorfor analysere trafikvideo? Mikrosimuleringsmodeller Er meget

Læs mere

Vejforum Sikkerhedsanalyse af 2-1 veje. Der er etableret mange 2-1 -veje i de seneste år rundt om i danske kommuner

Vejforum Sikkerhedsanalyse af 2-1 veje. Der er etableret mange 2-1 -veje i de seneste år rundt om i danske kommuner Vejforum 2015 Belinda la Cour Lund bl@trafitec.dk Sikkerhedsanalyse af 2-1 veje Der er etableret mange 2-1 -veje i de seneste år rundt om i danske kommuner 2-1 veje Der eksisterer ikke noget nationalt

Læs mere

Titel: Vurdering af nye krydsudformninger for cyklister. Serie: Trafiksikkerhed og Miljø. Vejplanområdet notat 2. Udgivelsesår: 1994

Titel: Vurdering af nye krydsudformninger for cyklister. Serie: Trafiksikkerhed og Miljø. Vejplanområdet notat 2. Udgivelsesår: 1994 Titel: Vurdering af nye krydsudformninger for cyklister Serie: Trafiksikkerhed og Miljø. Vejplanområdet notat 2 Udgivelsesår: 1994 Forfatter: Michael Aakjer Nielsen, civilingeniør, Vejdatalaboratoriet

Læs mere

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004 Notat Sag: Titel: Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse Analyse af antalstællinger Notatnr. 11-7 Rev.: Til: Bjarne Bach Nielsen, Allan Christensen Udarbejdet: Christian Overgård Hansen.

Læs mere

Test af afmærkningskoncepter for vejarbejde på 4-sporede motorveje

Test af afmærkningskoncepter for vejarbejde på 4-sporede motorveje Test af afmærkningskoncepter for vejarbejde på 4-sporede motorveje Undersøgelse af trafikantadfærd Thomas Skallebæk Buch Belinda la Cour Lund 23. maj 2016 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

JULI 2018 HOLBÆK KOMMUNE SKOLEANKOMSTANALYSE TØLLØSE

JULI 2018 HOLBÆK KOMMUNE SKOLEANKOMSTANALYSE TØLLØSE JULI 2018 HOLBÆK KOMMUNE SKOLEANKOMSTANALYSE TØLLØSE 2 INDHOLD Trafiksituationen på ankomstarealerne til mange skoler er ofte kaotisk i minutterne op til, at der ringes ind til første time. Via droneoptagelser

Læs mere

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG

VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG JULI 2013 FREDERIKSBERG KOMMUNE VISNING AF RESTTID FOR CYKLISTER I SIGNALANLÆG ADFÆRDSSTUDIE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI

Læs mere

Oversigt i rundkørsler Simulatorforsøg DEL I Tilbagetrukket cykelstikrydsning samt oversigt til fast genstand

Oversigt i rundkørsler Simulatorforsøg DEL I Tilbagetrukket cykelstikrydsning samt oversigt til fast genstand Oversigt i rundkørsler Simulatorforsøg DEL I Tilbagetrukket cykelstikrydsning samt oversigt til fast genstand Marts 2006 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning

Læs mere

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Til Aarhus Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-10-04 TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Revision 1 Dato 2011-10-04 Udarbejdet af EGS Kontrolleret af LLJ Godkendt af Beskrivelse EGS Ref. Rambøll Olof

Læs mere

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Aalborg trafikdage 24-25 aug. 2009 Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune anneri@tmf.kk.dk Tre forskellige

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA

UDKAST. Dragør Kommune. Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA UDKAST Besøgsgård på Ndr. Dragørvej Trafikale konsekvenser NOTAT 22. september 2016 SB/AHA 1 Indledning... 2 2 Nuværende trafik... 3 3 Fremtidig trafik... 4 4 Krydset Ndr. Dragørvej/Hartkornsvej... 5 4.1

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK UDKAST Københavns Kommune Randbølvej Trafikanalyse 2015 NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Konklusion... 4 3 Trafikale forhold... 5 3.1 Tidligere forhold

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse

Trafik- og adfærdsanalyse Trafik- og adfærdsanalyse Kongelundsvej / Oliefabriksvej Supplerende undersøgelse og forslag om trafiksanering af en del af Kongelundsvej Udarbejdet af: Lene Hansen Kontrolleret af: Morten Fabrin, Trine

Læs mere

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune Projekt: Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering. Dato: 09-01-2019 Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune 1. Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering.

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan

Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Status for Automatisk Trafikkontrol (ATK) generelt herunder effekter på landsplan Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk Figur 1. ATK logo. ATK blev gradvist indført over hele

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Evaluering af interimsmotorveje

Evaluering af interimsmotorveje Evaluering af interimsmotorveje Interimsmotorvejen vest for Slagelse og nord for Vejle Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund April 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT Nov RBJN LAAG ADKK

VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT Nov RBJN LAAG ADKK KAPACITETSVURDERING RINGSTED OUTLET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Forudsætninger 4 3.1

Læs mere

Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3

Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3 Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3 Trafikafvikling ved test af smalle spor Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING

VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING Til Køge Kommune Dokumenttype Notat Dato September 2011 VESTERGADE ETABLERING AF PARKE- RING VESTERGADE ETABLERING AF PARKERING Revision V2 Dato 2011-09-15 Udarbejdet af CM, PT Beskrivelse Notat vedr.

Læs mere