Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning"

Transkript

1 Bilag 1 vedrørende modersmålsundervisning Indholdsfortegnelse: Tabel vedr. modersmålsundervisning i Silkeborg Kommune i årene side 2 Tabel vedr. tosprogede elever fordelt på de største sproggrupper i Silkeborg november side 2 Modersmålsundervisning i andre kommuner... side 3 Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning... side 4 Udarbejdet af Skoleafdelingen v/johny Frederiksen, Dorte Fritzemeier Den 27. november 2007 Side 1 af 6

2 Modersmålsundervisning i Silkeborg Kommune i årene Modersmål 1999/ / / 2002 Elevantal Lekt / uge Elevantal Lekt / ge Elevantal Lekt / uge Tyrkisk ,5 30 7,5 Bosniskserbokroatisk ,5 37 7,5 Vietnamesisk Somalisk Albansk Persisk Tamilsk I alt Tabellen viser tilmeldte elever i årene Tilslutningen til modersmålsundervisning var i alle årene størst for elever fra 1. 6.kl. Undervisningen blev gennemført, når mindst 12 elever havde meldt sig til samme sprog. Undervisningen omfattede 2-3 lektioner pr. hold. Hvert hold rummede elever fra op til 3 klassetrin. Tosprogede elever fordelt på de største sproggrupper i Silkeborg Kommune november Modersmål 2007/08 Elevantal Somali 114 Bosnisk/serbokroatisk 95 Tyrkisk 78 Vietnamesisk 54 Arabisk 34 Albansk 28 Kurdisk 25 Afghansk 18 Øvrige mindre 114 sproggrupper I alt 560 Side 2 af 6

3 Modersmålsundervisning i andre kommuner i 2007/08 Kommune Kommentarer Modersmål Betaling Randers Kommunen opretter hold i modersmålsundervisning. Undervisningen er placeret uden for skoletiden. Tyrkisk, bosnisk, albansk, somali, polsk, pasdu, dari gratis Vejle Fredericia Haderslev Horsens Herning Ikast Viborg Kommunen opretter hold i modersmålsundervisning for elever i 0.-4.kl (2 lektioner) Kommunen opretter hold i modersmålsundervisning. Kommunen opretter hold i modersmålsundervisning. Kommunen opretter modersmålsundervisning for elever fra EU og EU's-lande, samt Færøerne og Grønland Modersmålsundervisning blev afskaffet for år tilbage og erstattet med modersmålsbaseret lektiehjælp/ begrebsindlæring. Kommunen har store problemer med at skaffe lærerkræfter pt. Kommunen opretter hold, ansætter lærer. Undervisningen er på privat initiativ. Kommunen stiller gratis lokaler til rådighed. Ingen undervisning Tyrkisk, afghansk, bosnisk, tamilsk arabisk Tyrkisk, tamilsk pasdu, dari arabisk islandsk tyrkisk, arabisk somali, tamilsk Tyrkisk tamilsk gratis. deltagerbetaling: 565 kr / elev / år deltagerbetaling: 600 kr. / elev / år. gratis gratis Deltagerbetaling: ca. 200 kr. / elev / måned. Århus Tilbud om modersmålsundervisning dækker elever fra EU og EU's-lande, samt Færøerne og Grønland Gratis Tilbud om sprogstøtte på modersmål: Kommunen har ansat et antal modersmålslærere, der arbejder på skoler med mange tosprogede. Udgangspunktet er, at modersmålet og dansk skal støtte hinanden og udgøre elevens sproglige fundament. Tosprogethed ses som en ressource. Lærerne arbejder med sprogstøtte på modersmål i skoletiden og indgår i den almindelige undervisning på skolen. Arabisk, tyrkisk Somali, vietnamesisk, farsi Tilbud til eleven. Side 3 af 6

4 København Der gives tilbud til alle tosprogede elever i modersmålsundervisning. Undervisningen er placeret på hverdage eller lørdag formiddag, efter normal skoletid. Elever på klassetrin tilbydes modersmålsundervisning i urdu, arabisk, tyrkisk i Ungdomsskoleregi (valgfag) 24 forskellige sprog Gratis Side 4 af 6

5 Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning af børn fra medlemsstater i Den Europæiske Union, fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt fra Færøerne og Grønland I medfør af 5, stk. 7, og 30 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 21. juli 2000, som ændret ved lov nr. 412 af 6. juni 2002, fastsættes: 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i en stat, der er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Herudover finder bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse for undervisningspligtige børn, i hvis hjem færøsk eller grønlandsk benyttes som talesprog. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde elever, der er omfattet af 1, undervisning i det pågældende lands officielle sprog, henholdsvis færøsk eller grønlandsk. Stk. 2. Modtager eleven efter reglen i stk. 1 tilbud om modersmålsundervisning i flere sprog, vælger forældrene og eleven, hvilket sprog eleven skal modtage undervisning i. Stk. 3. Forældrene skal orienteres om de lokale muligheder for modersmålsundervisning. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en frist for tilmeldinger til det følgende skoleår. 3. Tilmeldes mindst 12 elever til modersmålsundervisning i et sprog, og kan der tilknyttes en kvalificeret lærer, jf. 6, skal kommunalbestyrelsen oprette sådan undervisning. Undervisningen placeres så vidt muligt på elevens egen skole. Hvis dette ikke er muligt under hensyn til elevtallet eller af andre grunde, henvises eleverne til en anden skole i kommunen. Stk. 2. Er elevtallet i kommunen under 12, jf. stk. 1, og træffer kommunalbestyrelsen beslutning om ikke at oprette undervisningen, skal kommunalbestyrelsen henvise eleverne til modersmålsundervisning i en anden kommune inden for amtet, hvis der her er oprettet undervisning i sproget. I kommuner inden for hovedstadsområdet henvises elever til andre kommuner inden for dette område. Stk. 3. Forpligtelsen efter stk. 1 og 2 gælder ikke for elever, der får tilbud om undervisning i det pågældende sprog gennem valgfagsundervisning i henhold til folkeskolelovens 9, stk Modersmålsundervisningen gives i særskilte timer på klassetrin. Undervisningen kan efter kommunalbestyrelsens beslutning tillige omfatte børnehaveklassen. Stk. 2. Timerne gives så vidt muligt på aldersinddelte hold. Stk. 3. Undervisningen omfatter 3-5 ugentlige timer. Timetallet kan dog nedsættes til 2, hvis holdet omfatter højst 3 klassetrin, og elevtallet højst er 8. Timetallet kan ligeledes fastsættes til 2, hvis kommunen har oprettet modersmålsundervisning uden at være forpligtet hertil i henhold til 3, stk Modersmålsundervisningen gives så vidt muligt i fortsættelse af elevens almindelige skoletid. I særlige tilfælde kan undervisningen med forældrenes tilslutning henlægges til lørdage. Side 5 af 6

6 6. Modersmålsundervisningen varetages af lærere, der har gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen, og som tillige har særlige forudsætninger for at undervise i det pågældende sprog. Undervisningen kan også varetages af lærere med læreruddannelse fra en medlemsstat i Den Europæiske Union eller fra lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, henholdsvis fra Færøerne eller Grønland. Herudover kan undervisningen varetages af andre, der på anden måde har kvalificeret sig til opgaven. Lærerne skal beherske dansk i skrift og tale. Stk. 2. Lærere, der varetager modersmålsundervisning, skal gennemføre en relevant efteruddannelse, hvis kommunalbestyrelsen tilbyder dem en sådan uddannelse. 7. Kommunalbestyrelsen godkender efter forslag fra skolebestyrelserne skolernes læseplaner for modersmålsundervisningen. 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 536 af 12. juni 2001 om folkeskolens modersmålsundervisning for tosprogede elever. Undervisningsministeriet, den 22. juli 2002 P.M.V. Kim Mørch Jacobsen Uddannelsesdirektør /Lisa Goth Side 6 af 6

Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08

Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Bilagsrapport Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 2. udgave tilføjet enkelte rettelser i forhold til 1. udgaven. Indhold Bilag 1. Kommuner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse:

Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Midtvejsevaluering af projektet vedrørende modersmålsbaseret lektiehjælp og udvidet skolehjemsamarbejde. Skoleåret 2007/08. Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Sammenfatning af evalueringen: 3 2. Konklusion

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L xx Folketinget 2013-14 Udkast af 21. august 2013 Fremsat den xx 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn:

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) samt efterskoler og husholdningsskoler

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

Danmark har ondt i modersmålet

Danmark har ondt i modersmålet Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Udarbejdet af Lene Timm Udgivet med støtte fra Egmont Fonden 1. udgave 2008 Trykt i København ISBN

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger

Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger Bekendtgørelse af lov om uddannelse af pædagoger LBK nr 980 af 01/11/2000 (Gældende) LOV Nr. 145 af 25/03/2002 67 LOV Nr. 274 af 08/05/2002 7 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014 Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen Marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Side 1 af 22 1. Principper og visioner for skolevæsenet... 3 1.1 Vision 2020 for

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune med bilag

Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune med bilag Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune med bilag Vedtaget af Borgerrepræsentationen 13. marts 2014 Indhold Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Københavns Kommune... 5 Bilag 1: Pejlemærker

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget 12-06-2008 Dato 12. juni 2008 Tid 16:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Paul Rode Andersen (F) - Formand Mogens Brag

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering

Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering Kvalitetsrapport skoleåret 08/09 Kvalitetsrapport for folkeskolerne skoleåret 2008-2009 Sammenskrivning og helhedsvurdering 1 Kvalitetsrapport skoleåret 08/09 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Helhedsvurdering

Læs mere

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2007 Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever en vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Vedtægt for styrelse af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Vedtægt for styrelse af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægt for styrelse af skolevæsenet i Lyngby-Taarbæk Kommune Februar 2011 Børne- og Fritidsforvaltningen 1 Endelig version Kommunalbestyrelsen 28.2.2011 Bilagsdel tilrettet skoleåret 2011/2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit I N D T Æ G T E R

Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit I N D T Æ G T E R Kontonr. Kontonavn Debet Kredit Debet Kredit I N D T Æ G T E R Kontingentindtægter 1000 Kontingent A-medlemmer 106.875,00 106.875,00 1100 Kontingent B-medlemmer 190.500,00 190.500,00 1200 Kontingent C-medlemmer

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 0. december 2013 Udkast til Betænkning

Læs mere

Betænkning om undervisning af asylansøgerbørn. Afgivet af en arbejdsgruppe under Udlændingestyrelsen

Betænkning om undervisning af asylansøgerbørn. Afgivet af en arbejdsgruppe under Udlændingestyrelsen Betænkning om undervisning af asylansøgerbørn Afgivet af en arbejdsgruppe under Udlændingestyrelsen Betænkning nr. 1322 København 1996 Købes hos boghandler eller hos Statens Information, Statens Publikationer

Læs mere

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.

Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. Den fulde tekst Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen. I henhold til 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen

Læs mere

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1

Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven (Ophævelse af krav til organisering af lektiehjælp og faglig fordybelse) 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet Høringsnotat til Forslag til lov om ændring af folkeskoleloven, ungdomsskoleloven, musikloven og forskellige andre

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere