Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø"

Transkript

1 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Center for Byg & Miljø Peter Due Østerbye D E Dato: 18. februar 2014 J.nr.: Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø I Center for Byg & Miljø arbejder vi ca. 25 medarbejdere med alle typer opgaver inden for natur, miljø, byggesagsbehandling, planlægning m.m. Fællesnævneren for vores arbejde er, at det er myndighedsopgaver for borgere og virksomheder i Lejre Kommune. Vores målsætning er at gøre det så hurtigt og nemt som muligt for kommunens borgere og virksomheder at få behandlet en ansøgning hos os, og vi vil meget gerne give råd og vejledning om, hvad der kan lade sig gøre og hvordan det kan lade sig gøre. Vi vil kort sagt gerne levere en rigtig god service til kommunens borgere og virksomheder. Som afdelingsleder skal du sikre en høj faglighed omkring centerets forvaltning af kommunens mange natur- og miljøværdier. Der er politisk fokus på området, og i Lejre-strategien er visionerne for vores grønne kommune fremlagt. Du bliver afdelingsleder for en medarbejdergruppe, der tilsammen rummer stor erfaring med området. En personalegruppe, der søger faglig udvikling, gerne tager ansvar og som værdsætter en humoristisk tilgang til tingene. Ledelsesniveau Stillingen er på tredje ledelsesniveau i Lejre Kommunes organisation. Se bilag 1, Lejre Kommunes organisation. Stillingen indebærer daglig ledelse af afdelingen Natur & Miljø i Center for Byg & Miljø. Afdelingen har ca. 10 medarbejdere. Se bilag 2, Center for Byg & Miljøs organisation. Afdelingslederen udgør sammen med centerchefen den daglige ledelse af Center for Byg & Miljø. Afdelingslederen indgår som ledelsesrepræsentant i centrets lokaludvalg. Afdelingslederen refererer til centerchefen. Ansvarsområder du skal Sikre overblik over, planlægning og styring af samt opfølgning på opgaverne i afdelingen.

2 Instruere, coache og supervisere medarbejderne i varetagelsen af sagsbehandlingsopgaverne med et klart blik for, at medarbejdere er forskellige og har forskellige behov. Omsætte relevante centermål til fælles mål for afdelingen i et tæt samarbejde med medarbejderne Sikre retning, fokus og mening hos medarbejderne i et samspil med den enkelte og med afdelingen. Være drivkraft for et godt arbejdsklima, præget af engagement, motivation og arbejdsglæde i afdelingen og centret, og du skal have et godt blik for den enkeltes udvikling og trivsel. Foretage tilpasning, prioritering og fordeling af opgaver og ressourcer efter behov. Sikre at der udvikles og formidles relevant ledelsesinformation for afdelingens sagsområder. Rekruttere, fastholde og udvikle dygtige medarbejdere. Sikre en høj kvalitet i afdelingens sagsbehandling og bidrag til betjening af det politiske niveau, herunder afdelingens sagsfremstillinger mv. til Udvalget for Teknik & Miljø Forestå udviklingsprojekter og implementering af projekternes resultater inden for afdelingen og på tværs af centrets afdelinger. Deltage i ledelsesgruppen for centret. Være sparringspartner for centerchefen. Succeskriterier du kan Sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling med høj kvalitet og brugertilfredshed. Indgå i samarbejde omkring forenkling og optimering af processer. Inspirere, engagere, udvikle og coache medarbejderne. Skabe en fælles kultur præget af gejst og holdånd i et samspil med medarbejderne Skabe resultater gennem fællesskabet i afdelingen og via tæt samarbejde og koordinering med interne og eksterne samarbejdspartnere. Planlægge opgaver og ressourceallokering på både kort og langt sigt. Beslutningskompetence - du har Ansvar for budgetudarbejdelse og budgetoverholdelse for eget område. Indstillingsret i forbindelse med ansættelser, forfremmelser og afskedigelser. Personaleansvar - herunder ansvar for kompetenceudvikling og afholdelse af MUSsamtaler. Ledelsesværdier du har fokus på Begejstring Du har en ligefrem og empatisk ledelsesstil. Du evner at skabe resultater gennem andre og sikre arbejdsglæde blandt medarbejdere. Du har fingeren på pulsen, går forrest og udviser handlekraft, mod og engagement. Du er en god og loyal rollemodel, og det er tydeligt, at du brænder for opgaven og entusiastisk kæmper sammen med afdelingen for effektive løsninger på et højt fagligt niveau. Side 2 af 5

3 Anerkendelse Resultater Du anerkender og værdsætter medarbejdernes individuelle og engagerede indsats. Du respekterer og tager udgangspunkt i det, der fungerer. Du er god til at synliggøre og fejre resultater og fremhæve den gode historie. Du har blik for medarbejdernes fulde potentiale og inspirerer dem til at lykkes. Du udvikler og understøtter medarbejderne i deres personlige udvikling og i udviklingen af teamet. Du udviser tillid og er åben over for nye muligheder. Du tænker visionært og løsningsorienteret og evner at foretage strategiske prioriteringer. Du omsætter afdelingens mål til klare, operative og specifikke opgaver, der giver mening for alle medarbejdere. Du vurderer og prioriterer løbende afdelingens indsats i forhold til mål og produktivitet. Du kan forene hensyn omkring optimering, effektivitet, faglig kvalitet og trivsel for at opnå de bedste resultater. Som leder i Lejre kommune har du ansvar for at udmønte Lejre Kommunes ledelsesgrundlag i praksis. Se bilag 3, Lejre Kommunes ledelsesgrundlag. Kvalifikationskrav faglige og personlige Faglige og ledelsesmæssige kvalifikationskrav Ledelse Erfaring med dag til dag personaleledelse. Godt kendskab til ansættelsesret, overenskomstforhold og håndtering af personalepolitikker. Faglig viden Solid viden om de grundlæggende faglige og juridiske elementer indenfor afdelingens sagsområder. Viden om borgerservice Organisationsforståelse Tværorganisatorisk fokus God viden om kommunal organisering og arbejdsgange. Stort kendskab til elementerne i god og helhedsorienteret borgerservice og betjening. God forståelse for sammenhænge mellem egen afdeling, centrets øvrige afdelinger samt mellem øvrige sagsområder, som afdelingen naturligt samarbejder med. God netværker, der bidrager aktivt til sikring af godt samarbejde på tværs af Personlige kvalifikationskrav og fokusområder Omkostningsbevidst styr på omkostninger og Overblik over budgettet og produktivitet, uden at gå på kompromis med kvalitet og resultat. Kundeminded Resultatorienteret Solide planlægnings- og delegeringsevner. Evner at have helheden for øje, strukturere og koordinere opgaver samt synliggøre ansvar og roller. Fokuseret på borgeres, virksomheders og samarbejdspartneres forventninger og behov. Orienteret mod behov hos interne og eksterne kunder og samarbejdspartnere. Målrettet og ambitiøs tilgang til opgaveløsningen - også ud fra en solid kvalitetsbevidsthed. Evner at lede og sikre fremdrift i de besluttede forandringsprocesser. Side 3 af 5

4 Politisk tæft IT-anvendelse Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation afdelinger både på lederog medarbejderniveau. Fokus på en effektiv ressourcefordeling i forhold til mål og opgaver. Evner at planlægge og prioritere både inden for en kort og lang tidshorisont. Evne til at fornemme og opfatte en politisk ønsket retning og udvikle opgaveløsningen i den ønskede retning. Erfaren bruger af relevante IT-værktøjer generelt, inden for det specifikke fagområde samt inden for ledelsessystemer. På forkant med udviklingen inden for relevante IT-værktøjer. Kommunikerer klart og tydeligt. Formår at fortælle budskabet på en troværdig og medrivende måde. Skriver klart, kortfattet og struktureret. Skriver overbevisende, engageret og udtryksfuldt med øje for målgruppen. Overblik Ressourcestyring Samarbejdsorienteret Fleksibel og balanceret Blik for enkelthed Troværdig og lydhør Kan have mange bolde i luften og overskue komplekse problemstillinger også under spidsbelastning. Giver plads til andre og respekterer forskelligheder. Anerkender andres bidrag og opmuntrer til at komme med ideer og forslag. Opnår resultater gennem andre og arbejder for at sikre gensidig ansvarlighed og engagement omkring fælles visioner og mål. Evner at skabe de nødvendige fleksible og gode rammer for opgavers udførelse. Evner at skabe mulighed for personlig livsbalance og et sundt arbejdsliv for den enkelte. God sans for at se muligheder og forenklinger af eksisterende arbejdsgange og procedurer. Udstråler integritet og har en naturlig, tillidsskabende og troværdig personlighed. Er lydhør samt nærværende og tilgængelig i dagligdagen. Står for en åben og medinddragende (involverende) ledelsesstil. Forestående, større opgaver og udfordringer (2014) Fordeling og prioritering af opgaver i afdelingen Natur & Miljø i tæt samarbejde med afdelingens medarbejdere. Afdelingsstrukturen i Center for Byg & Miljø er nyetableret, og der er i den sammenhæng foretaget omfordeling af ressourcer og opgaver mellem afdelingerne. I afdelingen Natur & Miljø skal de samme opgaver løses med færre ressourcer end tidligere, og der er derfor brug for en grundlæggende revurdering af opgaveløsning, kvalitetsniveau og prioritering. Side 4 af 5

5 Implementering af den tværgående organisering af digitaliseringsindsatsen i Center for Byg & Miljø. Gennem et udviklingsprojekt er der i 2013 skabt overblik over centrets it-systemer, fællesoffentlige it-systemer og løsninger og sammenhængene imellem disse. Der er udarbejdet oplæg til ansvarsfordeling og organisering, og forslaget til organisering skal nu implementeres. Afdelingslederen er tiltænkt en central rolle (digitaliseringskoordinator) i implementeringen og organiseringen. Se bilag 4, Organisering af drift og udvikling af digitaliseringsområdet i Center for Byg & Miljø. Større projekter og opgaver på natur- og miljøområdet, herunder ny spildevandsplan, implementering af ny tilsynsbekendtgørelse og indsatsprogram til statens vandplan. Løn og ansættelse Løn og ansættelse efter gældende overenskomst. Forventet lønniveau ca kr./md. ekskl. pension. Mulighed for betalt bredbåndsforbindelse, hjemmeopkobling, bærbar computer, Ipad og mobiltelefon. Ansættelsesproces og -tidsplan Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 17. marts 2014 (første runde) og den 24. marts 2014 (anden runde). Ansøgere der går videre fra første runde ansættelsessamtaler til anden runde vil blive bedt om at gennemgå en MBTI II test. Testen gennemføres af konsulentfirmaet Strandgaard & co, og ansøgerne vil inden anden samtale få mulighed for at gennemgå resultatet af testen med Strandgaard & co. Ved første ansættelsessamtale vil ansættelsesudvalget bestå af centerchefen, 2 medarbejdere fra Natur & Miljø og 1 medarbejder fra en af centrets øvrige afdelinger. Ved anden ansættelsessamtale deltager desuden Strandgaard & co. Ansøgningsfrist Send din ansøgning vedlagt CV og øvrige relevante bilag som til så vi har den senest den 9. marts Spørgsmål til stillingen Kontakt centerchef Peter Due Østerbye på tlf / eller mail Bilag Bilag 1, Lejre Kommunes organisation Bilag 2, Center for Byg & Miljøs organisation Bilag 3, Lejre Kommunes ledelsesgrundlag Bilag 4, Organisering af drift og udvikling af digitaliseringsområdet i Center for Byg & Miljø Side 5 af 5

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015

Stillings- og personprofil. Plan- og anlægschef. Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Stillings- og personprofil Plan- og anlægschef Vejle Spildevand A/S Maj 2015 Opdragsgiver Vejle Spildevand A/S Adresse Toldbodvej 20, 7100 Vejle Stilling Plan- og anlægschef Refererer til Direktøren for

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014 Job- og personprofil Klima-, natur- og miljøchef Gentofte Kommune Den 14. januar 2014 Denne job- og personprofil for Gentofte Kommunes klima-, natur- og miljøchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag

Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Marts 2010 Fødevarestyrelsens fælles ledelsesgrundlag Indholdsfortegnelse 1 Baggrund og formål...3 1.1 Ledelsesrummet mulighederne for at udøve ledelse i Fødevarestyrelsen...3

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland

Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009. Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Ledelsesgrundlaget er et retningsgivende værdipapir, besluttet af Den Udvidede Direktion januar 2009 Ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland ledelsesgrundlaget i Region Nordjylland Kære leder i Region

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere