ENTER v/henriksens ELEKTRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENTER v/henriksens ELEKTRO"

Transkript

1 B E O C E N T E R BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede vægbeslag, Bracket 2500, eller på et bord eller en hylde. Hver gang De rækker hånden frem for at betjene BeoCenter 2300, åbner glaslågerne sig som ved et trylleslag og lokker Dem ind i musikkens verden. Alle betjeningsknapper er anbragt samlet. De er bekvemt grupperet efter funktion, således at de er nemme at finde, når systemet betjenes. Betjeningsvejledning 1

2 2 Denne betjeningsvejledning beskriver betjeningen af BeoCenter 2300 i en opstilling med aktive Bang & Olufsen højttalere. Udførlige opstillingsinstruktioner for BeoCenter 2300 og for højttalerne, finder De i opstillingsvejledningen, der følger med produkterne. Hvis De flytter BeoCenter 2300 til et andet sted, skal De slukke for strømmen ved netkontakten, før netstikket tages ud.

3 I N D H O L D 4 Alle muligheder åbne 6 Betjeningsprincip Primære funktioner Display Taltaster Sekundære funktioner 8 Sådan betjener De radioen 10 Sådan betjener De CD-afspilleren 18 Sådan indstilles en Stop Timerfunktion 20 Regulering og fastindstilling af lyden 22 Oversigt over statusdisplay 24 Fjernbetjening 3

4 4 Deres BeoCenter 2300 kan det hele. Det kan flyttes, og det gør, som De vil! De kan flytte rundt med hele systemet efter behag, også højttalerne, og anbringe det på et hvilket som helst sted på væggen i et specielt konstrueret vægbeslag eller på et bord. A L L E M U L I G H E D E R Å B N E Men ligegyldigt hvor De placerer Deres BeoCenter 2300, vil det altid reagere på Deres mindste vink. Så snart De rækker hånden frem for at røre ved glaslågerne, glider de automatisk til side og afslører musiksystemet, som gemmer sig bagved.

5 7 8 9 LOAD CD << PLAY AUX CD ED A >>> B STOP TURN RA / RB RADIO < STEP RANDOM TRACK STEP > MUTE < TUNE SCAN GO TO CLEAR TUNE > STORE SOUND SET RESET EDITED RANDOM REPEAT << 5

6 6 B E T J E N I N G S P R I N C I P LOAD CD << PLAY AUX CD ED A >>> B STOP TURN RA / RB RADIO < STEP RANDOM TRACK STEP > MUTE < TUNE SCAN GO TO CLEAR TUNE > STORE SOUND SET RESET EDITED RANDOM REPEAT << CD en holdes på plads med et låg, som kan løftes ved at trykke på knappen LOAD (på betjeningspanelet). CD en lægges i med tekstsiden udad De to displayer fortæller hvad systemet er i gang med og leder Dem gennem nogle af de sekundære funktioner i systemet Med knapperne på betjeningspanelet har De fuld kontrol over CD-afspilleren og radioen Stik til hovedtelefon

7 De åbne låger giver adgang til betjeningspanelet og displayet. Statusdisplay Displayerne fortæller hvad systemet er i gang med Det øverste display vedrører CDafspilleren På det nederste display kan De læse navnet på den aktuelle radiostation, eller De kan læse hvilken CD der spiller Bemærk: Radiostationernes navne kan kun vises, hvis Deres BeoCenter 2300 er forsynet med et RDS-modul Udførlige betjeningsinstruktioner finder De under de pågældende afsnit i denne vejledning LOAD CD PLAY AUX CD ED A >>> B STOP TURN RA / RB RADIO < STEP RANDOM TRACK STEP > MUTE << < TUNE SCAN GO TO CLEAR TUNE > STORE SOUND SET RESET EDITED RANDOM REPEAT Taltaster Med taltasterne kan De vælge andre programnumre, eller vælge andre musiknumre på en CD eller et bånd Knapperne STEP springer fra et program eller musiknummer til et andet, fremad (>) eller tilbage (<) Lydregulering Med de tre knapper i den nederste række kan De fastindstille lydniveauer eller vende tilbage til de oprindelige niveauer Primære funktioner Knapperne i midten giver adgang til alle de primære funktioner: LOAD: åbner og lukker CD-holderen CD, RADIO: vælger CD eller radio som kilde AUX: tænder for det Bang & Olufsen ekstraudstyr, der eventuelt er tilsluttet eller : skruer op eller ned for lyden MUTE: fjerner lyden i højttalerne og bringer den tilbage igen : slukker for systemet (stand-by) Sekundære funktioner Denne gruppe knapper giver adgang til alle de sekundære funktioner. Søgning efter et bestemt stykke musik på en CD (<</>>) Indstilling af radiostationer (< TUNE/TUNE>) Programmering af en afspilningsrækkefølge på en CD (CLEAR/STORE) Afspille musiknumre på CD en i tilfældig rækkefølge (RANDOM) Scanne en CD (SCAN) Programmering af en Stop Timer (STOP) << 7

8 8 RADIO RA / RB TUNE > eller < TUNE GO TO derefter GO TO derefter TUNE > < TUNE GO TO derefter TURN Tryk for at tænde for radioen Bogstavet A eller B i displayet angiver, hvilken blok De anvender Tryk, hvis De vil skifte fra den ene til den anden blok Tryk, hvis De vil søge efter en station Radioen stopper automatisk ved den første station, der giver et acceptabelt signal Hvis det ikke er den station, De ønsker, skal De trykke TUNE> eller < TUNE igen for at søge videre Eller, tryk GOTO og indtast derefter frekvensen på den ønskede station, f.eks. 92,9 MHz Tryk, hvis det er nødvendigt at finindstille Finindstiller mod en højere frekvens Finindstiller mod en lavere frekvens Skifter fra FM til AM eller omvendt S Å D A N B E T J E N E R D E R A D I O E N Indstilling af radiostationer De kan stille ind på en radiostation på én af disse måder: Vælge et fastindstillet program (se næste side) Indtaste den nøjagtige frekvens ved at trykke GO TO og derefter frekvensen Lade radioen finde stationen for Dem ved at trykke TUNE> eller <TUNE (radioen søger opad eller nedad i frekvenserne). Når først De har stillet ind på en station, kan De finindstille, om nødvendigt, ved at trykke GOTO og derefter TUNE > eller < TUNE. Der er to separate tunerblokke: A og B. Disse kan anvendes til at fastindstille to forskellige frekvenser på samme programnummer. Dette kan for eksempel være praktisk, hvis De anvender Deres BeoCenter to forskellige steder og stationens frekvens ikke er den samme begge steder. Eller de to blokke kan simpelthen bruges til at fordoble antallet af stationer, der kan fastindstilles. Bemærk: Radioen starter altid i den blok, De benyttede sidst. Bemærk: Der skal sluttes både en FM- og en AMantenne til BeoCenter 2300, for at systemet kan opfange de stationer, som er til rådighed i Deres område. Se mere om antennetilslutning i opstillingsvejledningen. Det er ikke alle BeoCenter 2300 systemer, der er udstyret til at modtage stationer på AM-båndet. Dette gælder kun for BeoCenter 2300 systemer, der sælges i bestemte lande. Stereolyd Hvis De stiller ind på en FM-station, der sender i stereo, angives dette af skiltet STEREO i displayet. Hvis stereosignalerne ikke er kraftige nok til at give en acceptabel lyd, skifter systemet automatisk til mono. De kan, hvis De ønsker det, vælge mono manuelt. For at gøre dette skal De trykke TURN, mens De lytter til den station, som De vil ændre til mono. Når De fastindstiller en station på et programnummer, fastindstiller De også den eventuelt valgte monolyd. På næste side kan De se, hvordan en station fastindstilles >

9 Fastindstilling af stationer på programnumre Når først De har fundet den ønskede station og hører den klart og tydeligt i højttalerne, kan De fastindstille den på et programnummer efter eget valg. Derved bliver det muligt at få adgang til stationen direkte ved at indtaste det pågældende nummer. De kan fastindstille 15 forskellige radiostationer i hver af de to blokke A og B. Navngivning af stationer De kan give alle de stationer, De har fastindstillet, et kort navn efter eget valg. De kan så huske en station ikke blot på dens programnummer, som er nødvendigt for at vælge den, men også på dens navn. Navnet på den radiostation De lytter til kommer frem i det nederste display. Bemærk: For at De kan navngive stationer, er det nødvendigt, at BeoCentret er forsynet med et RDS-modul. Bemærk: De kan fastindstille 5 stationer ekstra i hver blok (på programnumrene 16-20), men stationerne på disse numre kan ikke navngives (se nedenfor). Med knappen CLEAR kan De annullere et programnummer fuldstændigt, d.v.s. fjerne alle de data, som De tidligere har gemt deri. For at gøre dette skal De trykke CLEAR to gange, mens De er på det programnummer, De ønsker at slette. CLASSIC RADIO B STEREO Navnet kan indeholde op til 8 karakterer, som også kan være tal. Hvis De ikke har navngivet en station, kommer stationens eget navn frem i stedet for forudsat at det er en station, der udsender sit navn. For at fastindstille den station, De lytter til, tryk Indtast det nummer, som De vil fastindstille stationen på, f.eks. 1 Tryk igen for at fastindstille stationen ACCEPTED kommer frem i displayet som tegn på, at stationen er fastindstillet på det valgte nummer Fortsæt med at stille ind på den næste station og fastindstil den på et af de øvrige programnumre fra 1-15 Vælg det programnummer, som De har fastindstillet stationen på For at få adgang til at navngive 2 x Skiltet NAMING: vises kort, hvorefter det forsvinder. Hvis De allerede har givet stationen et navn, kommer dette navn frem i stedet Det første af de otte karakterfelter blinker som tegn på, at De kan begynde at skrive et navn Viser karaktererne én efter én Går til det næste karakterfelt Gemmer navnet Hvis De ønsker at slette navnet, skal De trykke CLEAR i stedet for STORE STORE 1 STORE GO TO STEP > eller < STEP STORE eller 9

10 10 til RADIO LOAD CD 0 9 STEP > < STEP STOP PLAY Hæver eller sænker låget, som holder CD en på plads Spiller CD en i holderen Spiller bestemte numre Spiller det næste musiknummer S Å D A N B E T J E N E R D E C D - A F S P I L L E R E N Spiller det aktuelle nummer igen tryk to gange for at spille det foregående nummer Stopper afspilning Fortsætter afspilning CD en lægges i Når De trykker på knappen LOAD midt på betjeningspanelet, vipper låget op, som holder CD en på plads. De kan nu fjerne den CD, der er i, og lægge en anden i. CD en skal altid lægges i med tekstsiden udad. Afspilning af en CD Når De trykker på knappen CD for at spille den CD, De har lagt i, registreres al information på CD en først, f.eks. det totale antal melodier. Derefter starter afspilning af CD en fra begyndelsen. Mens CD en spiller, kan De springe til andre numre ved at trykke på de pågældende taltaster, eller ved at springe fra det ene til det andet med STEP > eller <STEP. Afspilning fortsætter, indtil CD en er færdig. BeoCentret går derefter i pause og venter på en ny ordre. Hvis det ikke modtager nogen ordre, går det automatisk i stand-by efter 30 minutter. Når De trykker LOAD igen, vipper låget ned. Hvis De starter afspilning af CD en, vipper låget ned af sig selv. De kan naturligvis stoppe CD en når som helst ved blot at trykke STOP. Hvis De vælger en anden kilde, stopper CD en automatisk. De andre funktioner, CD-afspilleren kan udføre, er: Søge fremad eller tilbage efter en bestemt passage Scanne musiknumrene på en CD Programmere en afspilningsrækkefølge Redigere en CD til at spille valgte musiknumre Navngive Deres CD er Afspille musiknumre i tilfældig rækkefølge Uafbrudt afspilning af en CD Afspille samme musiknummer flere gange På side er der en mere udførlig beskrivelse af disse funktioner. På side 11 beskrives displayerne.

11 Displayvisninger De to displayer giver Dem information om den CD De afspiller. RANDOM TRACK MOZART Displayet for oven har to linier: RANDOM TRACK MOZART Den øverste linie fortæller hvilken af de specielle CD-funktioner der er i gang, f.eks. RANDOM for afspilning i tilfældig rækkefølge. Den nederste linie viser hvor mange musiknumre der er på CD en. + angiver numre over 14. Det nummer, der lyttes til, blinker. Displayet for neden kan give Dem fire forskellige typer information om CD en: RANDOM TRACK MOZART Navn på CD en (Se side 15) CD 29:38 Hvilket musiknummer der spiller CD 22:15 Forløbet tid for det aktuelle nummer CD 29:30 Resterende tid på CD en Bemærk: Resterende tid kan kun vises hvis De afspiller CD en almindelig fra start til slut, uden at bruge nogen af specialfunktionerne. Tryk gentagne gange for at skifte mellem displayvisningerne Tryk mens CD en spiller Den valgte displayvisning bibeholdes, indtil De tager CD en ud CD 11

12 12 > Sådan betjener De CD-afspilleren SCAN PLAY Søger fremad mod slutningen af CD en Søger tilbage mod starten af CD en Hold knappen nede, indtil De har nået det ønskede sted Starter scanning af CD en Det øverste display viser SCAN, medens det nederste display viser forløbet tid for hvert musiknummer Stopper scanningsprocessen og afspiller resterende musiknumre i fuld længde Tryk 1 hvis De i stedet ønsker at afspille CD en fra begyndelsen Søgning gennem en CD De kan søge gennem en CD og starte afspilning på et hvilket som helst sted nøjagtig som når De spoler fremad eller tilbage på et bånd. Knapperne >> eller << anvendes til at søge gennem CD en (fremad eller tilbage). Søgningen fortsætter, så længe De holder fingeren på knappen med lav hastighed til at begynde med, og efter 3 sekunder med høj hastighed. Scanning af en CD Scanningsfunktionen giver Dem mulighed for at afspille de første 15 sekunder af hvert musiknummer på CD en. Scanningsfunktionen kan kombineres med nogle af de andre funktioner i systemet. De kan for eksempel, mens De scanner en CD, programmere en afspilningsrækkefølge, eller De kan programmere systemet til, kun at afspille Deres favoritnumre hver gang De spiller den pågældende CD. På side 13 og 14 er der en mere udførlig beskrivelse af disse funktioner. Når De fjerner fingeren fra knappen, fortsætter afspilningen. Hvis systemet var i pause, da De startede søgningen, går det i pause igen. De kan holde øje med søgningen på det nederste display, der enten vil vise musiknummer, forløbet tid for nummeret eller resterende tid, afhængig af, hvilken displayvisning De har valgt. Bemærk: De kan selvfølgelig ikke holde øje med søgningen, hvis De har valgt displayvisning for navn, da kun navnet kommer frem i displayet. På foregående side er der en mere udførlig beskrivelse af de forskellige displayvisninger. Når hele CD en er scannet, starter afspilningen ved det første nummer på CD en, eller ved det første nummer i en programmeret afspilningsrækkefølge. Bemærk: Når scanningen starter, skifter det nederste display automatisk over til at vise forløbet tid for hvert musiknummer. Dette giver Dem mulighed for at følge hvert sekund af scanningen efterhånden som musiknumrene spilles.

13 Programmering af en afspilningsrækkefølge De kan programmere CD-afspilleren til kun at spille bestemte numre på CD en. Før De begynder at programmere, skal De starte afspilning af CD en. Hvis De ikke vil høre CD en, mens De programmerer musiknumrene, tryk STOP. CLEAR og STORE knapperne i højre side af betjeningspanelet, giver Dem mulighed for at programmere en afspilningsrækkefølge. Tryk CLEAR for at udelukke de musiknumre De ikke vil høre; Tryk STORE for at indprogrammere de musiknumre De ønsker at høre. For hvert musiknummer De ønsker at udelukke eller indprogrammere, skal De trykke CLEAR eller STORE, efterfulgt af et nummer. Hvis De er i gang med at scanne en CD og samtidig ønsker at programmere en afspilningsrækkefølge, skal De blot trykke CLEAR eller STORE mens musiknummeret afspilles. Med det samme De har trykket CLEAR eller STORE, starter afspilning af næste musiknummer. Med knapperne PLAY eller CD starter De afspilning af Deres programmerede afspilningsrækkefølge. Mens den spiller, kan De springe fra et nummer til det næste ved at trykke STEP>. Hvis De ønsker at slette den afspilningsrækkefølge, De lige har programmeret, skal De trykke CLEAR og holde knappen nede, indtil displayet viser CLEARED. Afspilningsrækkefølgen slettes også, når De tager CD en ud. Hvis De ønsker at lagre en programmeret afspilningsrækkefølge til senere brug, skal De bruge redigeringsfunktionen. På side 14 er en mere udførlig beskrivelse. Starter afspilning af CD en Hvis De ikke vil høre CD en, mens De programmerer, tryk STOP Giver adgang til at programmere STORE kommer frem i displayet Indtast det første musiknummer, De vil have med i rækkefølgen, f.eks. 2 STORE 2 kommer frem i displayet Tryk CLEAR og et nummer, for i stedet at udelukke de musiknumre De ikke ønsker at have med i rækkefølgen I løbet af et sekund viser displayet ACCEPTED som bekræftelse på, at det valgte musiknummer er programmeret ind (eller udeladt) i afspilningsrækkefølgen Hvis displayet viser ILLEGAL, betyder det, at det valgte musiknummer ikke findes på CD en Lagrer det næste nummer i rækkefølgen, f.eks. 4 Fortsæt på denne måde med at indprogrammere (eller udelukke) musiknumre i rækkefølgen, indtil rækkefølgen er færdig Afspiller rækkefølgen Sletter rækkefølgen (hold nede i 2 sekunder) CD derefter STOP STORE 2 STORE derefter 4 PLAY eller derefter CD CLEAR 13

14 14 > Sådan betjener De CD-afspilleren EDITED derefter STORE CD CD ED derefter EDITED derefter CLEAR Start afspilning af Deres programmerede afspilningsrækkefølge, derefter Giver adgang til CDredigeringsfunktionen STORE? kommer frem i det nederste display Lagrer Deres programmerede afspilningsrækkefølge Det øverste display viser CD ED som bekræftelse på, at afspilningsrækkefølgen for CD en er lagret Spiller den redigerede udgave af CD en CD ED og de programmerede numre vises i displayet Spiller alle musiknumre på CD en, selv om der er programmeret en afspilningsrækkefølge CD ED forsvinder og alle musiknumre vises Tryk EDITED, hvis De ønsker at slette en programmeret rækkefølge Det nederste display viser CLEAR? Tryk for helt at slette den programmerede rækkefølge Redigering af en CD Redigeringsfunktionen giver Dem mulighed for at lagre en programmeret afspilningsrækkefølge for hver enkelt CD, således at hver gang De spiller en redigeret CD, vil kun de programmerede numre blive spillet. For at redigere en CD, skal De først programmere en afspilningsrækkefølge som beskrevet på side 13. Når afspilning af rækkefølgen starter, skal De trykke EDITED, derefter STORE. Skiltet CD ED kommer frem i det øverste display. Det betyder at afspilningsrækkefølgen for denne CD er lagret. Næste gang De spiller denne CD, er det kun numrene i den programmerede afspilningsrækkefølge der bliver spillet, og som informationen i det øverste display fortæller. Hvis De ønsker at tilsidesætte den programmerede rækkefølge og høre alle musiknumrene på CD en, skal De starte afspilningen og derefter trykke på knappen CD ED i den midterste del af betjeningspanelet. Skiltet CD ED forsvinder i det øverste display og alle musiknumre kommer frem. Tryk CD ED en gang til for igen at lagre den programmerede rækkefølge. De kan også helt slette en programmeret rækkefølge. Start afspilning af CD en og tryk CD ED for at tilsidesætte dem programmerede rækkefølge. Rækkefølgen er nu midlertidigt sat ud af kraft. Tryk nu EDITED. Derefter straks CLEAR for helt at slette rækkefølgen. Bemærk: De kan redigere op til 100 forskellige CD er. Hvis De overskrider dette, vil skiltet ILLEGAL komme frem i displayet. De er nu nødt til at slette en rækkefølge før en anden kan indprogrammeres.

15 Navngivning af en CD De kan give alle CD er i Deres samling et kort navn efter eget valg. Det betyder at hver gang De spiller en CD, vil det valgte navn komme frem i det nederste display. Bemærk: De kan navngive op til 100 CD er. Hvis De overskrider dette, vil skiltet ILLEGAL komme frem i displayet. De er nu nødt til at slette et navn, før en ny CD kan gives navn. Liste med navne De kan få vist navnene på Deres CD er med tilhørende afspilningsrækkefølge hvis en sådan findes, en efter en, uden at skulle spille alle CD erne. Dette er værdifuldt, hvis De ønsker hurtigt at blade gennem navnene i Deres samling. TRACK MOZART Navnet kan indeholde op til 8 karakterer, som også kan være tal. Hvis De ikke har givet Deres CD navn, vil displayet i stedet vise enten musiknummer, forløbet tid for nummeret eller resterende tid. Dette er beskrevet på side 11. Bemærk: De kan også, hvis De vil, øjeblikkelig slette et navn med tilhørende afspilningsrækkefølge, mens De blader gennem navnene. Dette er værdifuldt, hvis De bestemt ved, hvilket CD-navn De ønsker at slette, men ikke ønsker at spille CD en, eller måske De ikke kan finde CD en. Hvis De ønsker at slette et navn (med tilhørende afspilningsrækkefølge) skal De blot trykke CLEAR, mens navnet er fremme i displayet. Start afspilning af den CD De ønsker at give navn For at få adgang til at navngive Skiltet NAMING: vises kort, hvorefter det forsvinder. Hvis De allerede har givet CD en et navn, kommer dette navn frem i displayet i stedet Det første af de 8 karakterfelter blinker som tegn på, at De kan begynde at skrive et navn Viser karaktererne en efter en Flytter til det næste karakterfelt Gemmer navnet Hvis De ønsker at slette navnet, skal De trykke CLEAR mens navnet er fremme i displayet Spil en CD For at få adgang til hukommelsesfunktionen MEMORY vises kort i displayet, derefter vises navnet på CD en For at få listet navnene et efter et For at forlade hukommelsefunktionen og fortsætte afspilning 2 x CD GO TO STEP > eller < STEP STORE CD GO TO CD eller STEP > eller < STEP 15

16 16 > Sådan betjener De CD-afspilleren CD RANDOM RANDOM Starter afspilning af CD en Giver adgang til Random Play funktionen (afspilning i tilfældig rækkefølge) Displayet viser RANDOM Tryk igen for at forlade funktionen Afspilning i tilfældig rækkefølge Afspilning i tilfældig rækkefølge, Random Play, betyder at De kan afspille musiknumrene på en CD i tilfældig rækkefølge. Hvis De spiller den samme CD flere gange, vil De opdage at musiknumrene spilles i forskellig rækkefølge hver gang. Knappen RANDOM i højre side af betjeningspanelet, kobler funktionen til. Tryk igen for at koble funktionen fra. Bemærk: Hvis De kobler Random Play funktionen fra mens De spiller en CD, vil alle musiknumre efter det gangværende nummer, blive afspillet i rækkefølge. Også de musiknumre der eventuel er blevet spillet mens Random Play funktionen var koblet til. Random Play funktionen kan også bruges for CD er med programmeret afspilningsrækkefølge. Det betyder at alle musiknumre, der er med i afspilningsrækkefølgen, vil blive spillet i tilfældig rækkefølge.

17 Uafbrudt afspilning De kan spille den samme CD uafbrudt i op til 12 timer. De kan, hvis De vil, bruge gentagefunktionen sammen med Random Play funktionen. Dette betyder, at musiknumrene bliver spillet i tilfældig rækkefølge, hver gang CD en gentages. A - B gentagelse De kan få Deres CD-afspiller til, uafbrudt at spille bestemte passager på en CD, i op til 12 timer. For at udføre dette, skal den passage De ønsker at spille gentagne gange være mærket ved start og slut. De skal bruge knappen A >>> B i højre side af betjeningspanelet til at mærke passagen. Når De hører starten på den ønskede passage, skal De trykke på knappen A >>> B. Bogstavet A vises i det øverste display. Når De hører slutningen af den ønskede passage, trykker De igen på knappen A >>> B. Knappen REPEAT i nederste højre hjørne af betjeningspanelet, kobler gentagefunktionen til. Tryk igen for at koble funktionen fra. Bemærk: Gentagefunktionen kobles også fra hvis De vælger en anden kilde, eller slukker for BeoCentret. Displayet viser A >>> B og REPEAT, og den valgte passage vil blive gentaget uafbrudt. Hvis De ønsker passagen skal slutte et andet sted end det De lige har mærket, kan De slette slutmærket ved at trykke REPEAT. Dette giver Dem mulighed for at vælge et andet slutmærke. For at slette A - B gentagefunktionen, skal De blot trykke på knappen A >>> B en tredje gang. Bemærk: A - B gentagefunktionen slettes også hvis De vælger en anden kilde, eller slukker for BeoCentret. Starter afspilning af CD en Kobler gentagefunktionen til Displayet viser REPEAT Tryk igen for at koble funktionen fra Starter afspilning af CD en Find det sted De ønsker passagen skal starte Sætter startmærke på passagen Det øverste display viser A Afspilningen fortsætter uforstyrret Find det sted, De ønsker passagen skal slutte, ved at bruge knappen >> Tryk anden gang for at sætte slutmærke på passagen Displayet viser A >>> B og REPEAT og afspilning af passagen starter øjeblikkelig Sletter A - B gentagefunktionen CD REPEAT REPEAT CD A >>> B A >>> B A >>> B 17

18 18 RADIO STOP S Å D A N I N D S T I L L E S E N S T O P T I M E R - F U N K T I O N Tryk for at tænde for radioen Tryk gentagne gange for at få vist det ønskede antal minutter for Stop Timer-funktionen i displayet Displayet viser det antal minutter, der er til rådighed Når De har valgt, hvor længe radioen skal blive ved med at spille, bliver Stop Timer-funktionen straks udført Programmering af en Stop Timer-funktion De kan få BeoCenter 2300 til at spille radio i et bestemt antal minutter og derefter automatisk slukke. Ved hjælp af STOP-knappen på BeoCenter 2300 kan De indstille og samtidig aktivere en Stop Timer-funktion for radioen. De indstiller det antal minutter 00, 15, 30, 45, 60, 90, 120 De ønsker systemet skal blive ved med at spille, før det slukker. Hvis De vælger 00, vil systemet ikke slukke automatisk men i stedet blive ved med at spille, indtil De slukker for det. Hvis De trykker på en hvilken som helst anden knap eller skifter til CD, før Timer-funktionen er indstillet i BeoCenter 2300, bliver Timerfunktionen annulleret. Stop Timerfunktionen er indstillet, når displayet går tilbage til statusdisplayet for radio. Hvis De trykker på STOP, mens Deres Timer-funktion er ved at blive udført, kan De indstille en ny Stop Timerfunktion. Bemærk: Stop Timer-funktionen bliver ikke fastindstillet i Deres BeoCenter De er nødt til at indstille en ny Stop Timer-funktion, hver gang De ønsker at anvende den.

19 19

20 20 SOUND STEP > < STEP MUTE R E G U L E R I N G O G F A S T I N D S T I L L I N G A F L Y D E N Tryk gentagne gange, indtil det ønskede lydskilt kommer frem Reguler derefter efter ønske Hæver lydniveauerne; eller skruer op for lyden i den højre højttaler; eller kobler loudness funktionen til Sænker lydniveauerne; eller skruer ned for lyden i den venstre højttaler; eller kobler loudness funktionen fra Tryk for at skrue op for lyden Tryk for at skrue ned for lyden Fjerner lyden øjeblikkeligt Tryk igen for at få lyden tilbage Lydregulering De kan regulere bas- og diskantniveauet, så det passer til Deres smag. De kan også ændre balancen mellem BeoCentrets venstre og højre højttaler. Denne funktion gør det altså muligt at dirigere lyden fra højttalerne mod den plads, hvor De holder af at sidde og lytte til musikken. BeoCenter 2300 har også en loudness funktion, som De kan koble til eller fra. Loudness funktionen kompenserer for det menneskelige øres manglende følsomhed over for høje og lave frekvenser, når man lytter ved lav lydstyrke. Den forstærker de lave og høje frekvenser, således at musikken bliver mere dynamisk. Fra fabrikken er alle disse lydniveauer indstillet på neutrale værdier, hvilket passer til langt de fleste situationer. Knappen SOUND til venstre på betjeningspanelet giver adgang til regulering af lyd. Hver gang De trykker SOUND, viser displayet et skilt, der angiver, hvad der kan reguleres. Den aktuelle indstilling vises til højre for skiltet. De skal trykke STEP> og <STEP for at regulere. Hvis De kun ønsker at skrue op eller ned for lyden, behøver De ikke trykke SOUND først. De skal blot trykke eller med det samme. Knappen MUTE gør det muligt at fjerne lyden straks uden at slukke. Skiltene kommer frem i denne rækkefølge: VOL BAL BASS TREB LOUDNESS lydstyrke højttalerbalance bastoner diskanttoner loudness Lydstyrken kan reguleres fra 0 (ingen lyd) til 90. Balancen kan reguleres med 7 trin til venstre eller højre (det vises som 7 og 7). Bas og diskant kan reguleres fra -6 til +6. Loudness funktionen kan kobles til eller fra: LOUDNESS lyser konstant, når den er koblet til, og blinker, når den er koblet fra.

21 Fastindstilling af start-niveauer Hver gang De tænder for BeoCentret, starter den valgte kilde afspilning på bestemte lydniveauer. Disse niveauer kan indstilles, så de passer til Deres smag. Sådan bruger De RESET funktionen Denne funktion bringer lydniveauerne tilbage til det fastindstillede niveau. Det betyder, at De hvis De har reguleret lyden midlertidigt let kan vende tilbage til de oprindelige værdier. Med knappen SET til venstre på betjeningspanelet kan De fastindstille de aktuelle lydniveauer. Bemærk: Før De trykker SET, skal De forvisse Dem om, at alle lydniveauer, også loudness, er indstillet som ønsket. Knappen RESET til venstre på betjeningspanelet anvendes til dette formål. Fastindstiller alle lydniveauer, som De hører dem nu Systemet vil altid starte afspilning på disse fastindstillede niveauer Bringer midlertidigt regulerede lydniveauer tilbage til det fastindstillede niveau SET RESET 21

22 22 TRACK MOZART SCAN TRACK CD ED TRACK RANDOM TRACK TRACK A >>> B TRACK O V E R S I G T O V E R S T A T U S D I S P L A Y REPEAT REPEAT BeoCentret er i stand-by. CD en indeholder 10 musiknumre. Det aktuelle nummer blinker CD ens navn er MOZART Øverste display CD en scannes. Denne CD er redigeret og kun de musiknumre der vises i displayet vil blive spilllet. Ti musiknumre på denne CD vil blive spillet i tilfældig rækkefølge. CD en spiller uafbrudt. En bestemt passage på CD en spilles uafbrudt.

23 CD 29:35 CD 29:30 CD 22:15 CD CLASSIC CLAP29:33 FM PHONO TAPE TV AUX 098:7 RADIO A STEREO RADIO B STEREO RADIO B STEREO Nederste display Displayet viser aktuel musiknummer i stedet for navnet på CD en. Der er 29 minutter og 30 sekunder tilbage af spilletiden (der tælles ned). Det aktuelle nummer har spillet i 2 minutter og 15 sekunder (der tælles op). CD en er stoppet. Radiostationen CLASSIC spiller. Den er i blok A, og der sendes i stereo. Radioprogram 3 spiller. Den er i blok B, og der sendes i stereo. Den aktuelle radiostation sender på frekvens 98,7 på FM. Den er i blok B, og der sendes i stereo. Den tilsluttede Bang & Olufsen grammofon spiller. Den tilsluttede Bang & Olufsen båndoptager spiller. Det tilsluttede Bang & Olufsen TV spiller. Andet tilsluttet ekstraudstyr spiller. Tryk CD gentagne gange for at skifte mellem de forskellige displayvisninger. Radiostationens navn kan kun vises, hvis Deres BeoCenter er forsynet med et RDS-modul. Tryk RADIO gentagne gange, for at skifte mellem de forskellige displayvisninger. 23

24 24 eller RADIO CD tt eller ss STOP GO LIST derefter GO LIST derefter GO Tænder for radioen Starter CD-afspilleren Tryk for at springe gennem Deres radioprogrammer eller numrene på en CD En anden mulighed er at indtaste det pågældende nummer med taltasterne Søger gennem en CD Søger baglæns gennem en CD Sætter afspilningen i pausefunktion når som helst Tryk for at genoptage afspilningen Tryk for at få RANDOM vist i displayet Tryk for at skifte til Randomfunktionen (afspilning i tilfældig rækkefølge) Tryk for at få REPEAT* vist i displayet Tryk for at skifte til Repeatfunktionen (gentaget afspilning) Slukker *Bemærk: For at kunne få stikordet REPEAT vist i displayet på Beo4 skal De først tilføje funktionen i Beo4. Se venligst afsnittet Tilpasning af Beo4 i betjeningsvejledningen til Beo4. F J E R N B E T J E N I N G Sådan anvendes Beo4 Selv om BeoCenter 2300 primært er konstrueret til nærbetjening, kan systemet også fjernbetjenes. Fjernbetjeningen Beo4 kan betjene alle de primære funktioner i Deres BeoCenter Med Beo4 kan De tænde og slukke, vælge radioprogrammer eller numre på en CD. Det er også muligt at tænde de specielle afspilningsfunktioner Random (afspilning i tilfældig rækkefølge) og Repeat (gentaget afspilning) i CD-afspilleren såvel som at regulere lyden. Bemærk venligst: Hvis De tilslutter ekstra tilbehør til Deres BeoCenter 2300, kan De tænde og slukke for dette ved hjælp af Beo4. For at kunne gøre det skal De imidlertid først tilføje de relevante stikord til listen over funktioner i Beo4: Tilføj PHONO, hvis De tilslutter en Bang & Olufsen pladespiller. For at tænde for pladespilleren skal De finde PHONO i displayet på Beo4 og så trykke GO. Tilføj A.AUX for at kunne tænde for enhver anden kilde, der er sluttet til AUX-stikket på BeoCenter For at tænde for en sådan kilde skal De finde A.AUX i displayet på Beo4 og så trykke GO. Se venligst betjeningsvejledningen til Beo4 og afsnittet Tilpasning af Beo4 for oplysninger om tilføjelse af funktioner i Beo4. TV LIGHT RADIO SAT DVD CD V TAPE RECORD A TAPE TEXT 0 MENU LIST STOP GO EXIT

25 Regulering af lyden Ved hjælp af fjernbetjeningen Beo4 kan De regulere lyden i de højttalere, De har sluttet til Deres BeoCenter Hvis De trykker LIST, har De mulighed for at vælge stikordet A.SETUP*. De kan nu regulere den lyd, der kommer ud af højttalerne ved hjælp af stikordene BASS (bas), TREBLE (diskant) og LOUDNESS, og hvis De ønsker det, kan De fastindstille de lydniveauer, De indstiller. Alle de aktuelle lydniveauer (lydstyrke, balance, bas, diskant og loudness) vil blive fastindstillet samtidigt. Hvis De trykker LIST for at få adgang til stikordet SOUND*, har De mulighed for at skifte mellem mono- og stereolyd på et radioprogram. Hvis De vælger ikke at fastindstille de lydniveauer, De har indstillet, vil alle lydniveauer blive sat tilbage på de oprindelige indstillinger, når De slukker for BeoCenter *Bemærk: For at kunne få stikordene A.SETUP, RESET, SPEAKER og SOUND vist i displayet på Beo4 skal De først tilføje funktionerne til listen over funktioner i Beo4. Se venligst afsnittet Tilpasning af Beo4 i betjeningsvejledningen til Beo4 for yderligere oplysninger. Tilføj A.SETUP i Beo4 for at kunne regulere lydniveauer og fastindstille dem. Tilføj SOUND i Beo4 for at kunne skifte mellem mono- og stereolyd. Hæver lydstyrken Sænker lydstyrken Tryk midt på volumeknappen for straks at slukke for lyden fra højttalerne Tryk igen for at få lyden tilbage Kald SPEAKER* (højttaler) frem i displayet Regulerer balancen mod venstre Regulerer balancen mod højre Tryk for at få A.SETUP* (lydindstilling) vist i displayet Tryk for at få adgang til BASS (bas) Mere bas Mindre bas Kald TREBLE (diskant) frem i displayet Mere diskant Mindre diskant Kald LOUDNESS frem i displayet Tænder for Loudness-funktionen Slukker for Loudness-funktionen Reguler de forskellige lydniveauer efter Deres egen smag og derefter Tryk for at få A.SETUP* vist i displayet LIST derefter GO Tryk for at få S.STORE vist i displayet Fastindstiller de nye lydniveauer som en permanent indstilling LIST ss eller tt LIST derefter GO LIST LIST LIST LIST GO eller eller eller 25

26 26

27 27

28 28 Købsdato Kontaktperson Forhandler Telefon Adresse Noter Deres apparatnumre her: BeoCenter 2300 Beo4 Fjernbetjening Kære Bruger! Det er først og fremmest Deres behov, vi har for øje, når vi arbejder med produkterne i design- og udviklingsfasen, og det er vores mål at gøre dem så brugervenlige og så nemme at betjene som muligt. Vi vil derfor meget gerne høre om Deres oplevelser med Deres nye Bang & Olufsen system. Nogle få ord om det, der har gjort indtryk på Dem, positivt eller negativt, vil være til stor hjælp for os i vore bestræbelser på at gøre produkterne bedre og bedre. På forhånd tak! Skriv venligst til: Customer information dept Bang & Olufsen a/s DK-7600 Struer Denmark Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning

BeoLink Passive. Betjeningsvejledning BeoLink Passive Betjeningsvejledning B E O L I N K P A S S I V E 1 Med et BeoLink Passive system og et par passive Bang & Olufsen højttalere, kan De give Deres Bang & Olufsen hovedrumssystem en ekstra

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét.

Betjeningsvejledning. BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O S O U N D O U V E R T U R E 1 P R I N C I P L E S O F O P E R A T I O N BeoSound Ouverture er et fuldt integreret musiksystem med radio, CDafspiller og kassettebåndoptager i ét. Systemet kan placeres

Læs mere

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol.

Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. B E O C E N T E R 9 3 0 0 1 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

BeoSound 1. Brugervejledning

BeoSound 1. Brugervejledning BeoSound 1 1 Brugervejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

BeoSound 3200. Vejledning

BeoSound 3200. Vejledning BeoSound 3200 Vejledning Indhold 3 Introduktion af dit Bang & Olufsen musiksystem, 4 Lær dit musiksystem at kende, find ud af, hvordan knapperne er placeret på betjeningspanelet, forstå og foretag ændringer

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

BeoSound 9000. Håndbog

BeoSound 9000. Håndbog BeoSound 9000 Håndbog PAS PÅ: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises til kvalificeret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet.

Betjeningsvejledning. Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. B E O V I S I O N M X 4 0 0 2 1 Deres BeoVision MX 4002 er det første fjernsyn, der er konstrueret specielt til brug i BeoLink systemet. Gennem BeoVision MX 4002 kan De lytte til enhver musikkilde i hovedmusiksystemet

Læs mere

BeoSound 3000. Håndbog

BeoSound 3000. Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det komplet integrerede musiksystem Hver gang du rækker hånden frem for at betjene BeoSound 3000, åbner glasdørene sig som ved et trylleslag og lokker dig ind i musikkens

Læs mere

Beo4 1. Brugervejledning

Beo4 1. Brugervejledning Beo4 1 Brugervejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

BeoLab 3500. Betjeningsvejledning

BeoLab 3500. Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

BeoSound Håndbog

BeoSound Håndbog BeoSound 3000 Håndbog BeoSound 3000 det fuldt integrerede musiksystem Når du rækker hånden ud for at betjene BeoSound 3000, glider glasdørene på magisk vis til side og inviterer dig indenfor i musikken.

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M X 1 Deres BeoVision MX fjernsyn er konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning forklarer, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen fører dig gennem de betjeningsmuligheder, der er tilgængelige for dit system. Alle instruktioner

Læs mere

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE

Menusystem 4 RANDOM TIL/FRA 5 REPEAT TIL/FRA 6 VÆLG FRA CD TIL/FRA 7 TIMER TIL/FRA 8 REDIGER A.MEM ARRANGER INDHOLD OMDØB MAPPE BeoSound 4 Tillæg Menusystem Dette tillæg indeholder rettelser til din BeoSound 4 vejledning. På grund af ny software har dit musiksystem fået nye funktioner. Menusystemet er blevet ændret i forhold til

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O V I S I O N M S 1 Deres BeoVision MS 6000 fjernsyn konstrueret til at give Dem ukompliceret nydelse og fornøjelse i mange år. Alle betjeninger udføres let med fjernbetjeningen Beo4. Alt fra de daglige

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 9 3 0 0 Betjeningen af Deres BeoCenter 9300 er nem og behagelig. Hvis De ønsker det, kan De faktisk betjene hele systemet fra Deres lænestol. BeoCenter 9300 indeholder en FM/AMradio,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning

BeoSound 4. Vejledning BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio

Læs mere

BeoVision Avant. Vejledning

BeoVision Avant. Vejledning BeoVision Avant Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

BeoCenter 2. Vejledning

BeoCenter 2. Vejledning BeoCenter 2 Vejledning Indhold 3 Denne vejledning beskriver, hvordan du betjener BeoCenter 2. Vejledningen gennemgår betjeningen af BeoCenter 2 både med og uden DVD-funktionalitet. Det vil sige, at der

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen

Betjeningsprincipper for Beo4 4 Sådan bruges Beo4 fjernbetjeningen Beo4 Vejledning I N D H O L D 3 Om Beo4 og denne vejledning Denne vejledning beskriver betjeningsprincipperne for Beo4 fjernbetjeningen, og den forklarer, hvordan du indretter Beo4, så den passer til

Læs mere

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning

BeoCenter 2 Stikpanel. Vejledning BeoCenter 2 Stikpanel Vejledning FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Indeholder ingen dele, som brugeren selv kan servicere. Servicearbejde henvises

Læs mere

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes

D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes D. AFSPILLER INTERFACEADAPTER KS-PD500 Inden denne adapter anvendes Sidste opdatering: 1. marts 006 1 Understøttede JVC-bilmodtagere Denne adapter understøtter følgende JVC-bilmodtagere* 1 : Bilmodtagere,

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

BeoLab 3500. Vejledning

BeoLab 3500. Vejledning BeoLab 3500 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Brugeren bør ikke selv servicere interne dele

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Adaptive Sound Technology. Tillæg

Adaptive Sound Technology. Tillæg Adaptive Sound Technology Tillæg Førstegangsopsætning af fjernsynet Dit system er udstyret med Adaptive Kort beskrivelse af førstegangsopsætning Sound Technology, der giver dig den optimale lydoplevelse

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BeoVision 1. Vejledning

BeoVision 1. Vejledning BeoVision 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over håndbogens indhold med sidehenvisninger: Opsætning af BeoVision 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning af en BeoCord

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C O R D V 8 0 0 0 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til brug

Læs mere

BeoSound 4. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO

BeoSound 4. Vejledning. -CENTER v/henriksens ELEKTRO BeoSound 4 Vejledning Indhold Præsentation af musiksystemet, 4 Menusystem, 5 Brug af musiksystemet, 6 Find ud af, hvordan du tænder for og betjener kilder, f.eks. CD, radio eller A.MEM, via nærbetjeningspanelet

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde,

DAB A d a pt e r 3+ Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4.

Betjeningsvejledning. For at kunne betjene alle funktioner i BeoCord V 8000 skal du bruge fjernbetjeningen Beo4. B E O C O R D V 8 0 0 0 1 Videobåndoptageren BeoCord V 8000 indeholder alle Bang & Olufsens kendte kvaliteter: fremragende lyd og billede samt let og enkel betjening. BeoCord V 8000 er konstrueret til

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller

Betjeningsvejledning. BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller B E O C E N T E R A V 5 1 BeoCenter AV5 er et musik/ videosystem med indbygget CDafspiller og FM radio. BeoCenter AV5 giver en fremragende lyd- og billedkvalitet. Når højttalerne folder sig ud, vil De

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

BeoCenter 1. Vejledning

BeoCenter 1. Vejledning BeoCenter 1 Vejledning Vejledningens indhold 3 Nedenstående er et indeks over indholdet af den separate håndbog med sidehenvisninger: Opsætning af BeoCenter 1, 4 Tilslutning af tv-kabler, 5 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant videosystemet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder

Læs mere

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that

Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én!

Betjeningsvejledning. Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! B E O V I S I O N A V A N T 1 Tryk på en knap på fjernbetjeningen Beo4 kun én! Med majestætisk elegance drejer BeoVision Avant fjernsynet sig om imod Dem, forhænget glider til side og De har billeder på

Læs mere

Betjeningstillæg C-HD207CX

Betjeningstillæg C-HD207CX Betjeningstillæg C-HD207CX 1.1 - Sådan virker det På denne modtager er det muligt at betjene enheden via et Bang & Olufsen TV. Den originale fjernbetjening fungerer stadig helt normalt, men den er dog

Læs mere

BeoLink Wireless 1. Vejledning

BeoLink Wireless 1. Vejledning BeoLink Wireless 1 Vejledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN ADVARSEL: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes. Produktet indeholder ingen dele, som

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

BeoLab 5. Vejledning

BeoLab 5. Vejledning BeoLab 5 Vejledning Dette produkt opfylder betingelserne i EU-direktiverne 89/336 og 73/23. FORSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken dæksel (eller bagside) fjernes. Indeholder

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning

OneRemote Radio PL2. Brugervejledning OneRemote Radio PL2 Modtager for B&O PowerLink højttalere for modtagelse af DAB/DAB+ FM - Internet Radio Spotify Bluetooth UpnP Podcast Brugervejledning Betjening med B&O fjernbetjening 30012012u2dk DAGLIG

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

Din personlige fjernbetjening

Din personlige fjernbetjening Beo5 Vejledning Din personlige fjernbetjening Med Beo5 fjernbetjeningen får du let adgang til Bang & Olufsen produkter i dit hjem. Når du køber en Beo5, programmerer Bang & Olufsen forhandleren den, så

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold Brug Beo4 fjernbetjeningen, 3 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 4 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpas Beo4, 5 Tilføj en ekstra 'knap' Flyt

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCENTER 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465332

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCENTER 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465332 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm

Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Hvordan afspilles/vises materialet i LARM.fm Når du har lært de mange måder, hvorpå det er muligt at søge i LARM.fm s materiale, er det relevant at vide, hvilke muligheder du har for at afspille radio-

Læs mere

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet

Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet BeoRemote One Indhold Klik på en overskrift for at gå til kapitlet Daglig brug Introduktion til BeoRemote One og vejledningen, 3 Brug BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detaljer, 5 Få adgang til dit indhold

Læs mere