Psykisk arbejdsmiljø. Intro til værktøjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykisk arbejdsmiljø. Intro til værktøjer"

Transkript

1 Psykisk arbejdsmiljø Intro til værktøjer

2 Indholdsfortegnelse Et sundt arbejdsliv Værktøjer til mindre stress side 4 Lederens psykiske arbejdsmiljø side 6 Arbejdstid som arbejdsmiljøudfordring side 8 Vold som faglig udfordring side 10 Styrkespillet og Den mobbefri zone side 12 Anerkendende kommunikation side 14 Januar 2008 Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K Tilrettelæggelse: Ambios Dtp og sats: Ipsen & Partners A/S Tryk: Nofoprint ISBN: ISBN Oplagstal: Illustration: Ipsen & Partners A/S Styregruppen bag pjecen: BUPL, DADL, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Danske regioner, FOA Fag og arbejde, KL, Socialpædagogerne og 3F Projektleder: Lise Keller, Arbejdsmiljøsekretariatet, tlf Du kan downloade pjecen og finde mere information på: Denne pjece giver arbejdspladserne på socialog sundhedsområdet et overblik over værktøjer, der kan bruges til at løse, forebygge og styrke forskellige udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø. Det overordnede mål har været at udarbejde nogle værktøjer, som arbejdspladserne selv kan bruge til at skabe et sundere arbejdsliv. Et vigtigt budskab for BAR SoSu er helhed og bredde i arbejdsmiljøet; Vi skal stræbe efter et bæredygtigt arbejde - både for den enkelte og for arbejdspladsen. Målgruppe for værktøjerne Værktøjerne er målrettet arbejdspladser, der har høj motivation for selv at gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø. Værktøjerne har et forebyggende sigte og er ikke beregnet til at slukke brande i det psykiske arbejdsmiljø. Værktøjerne er udarbejdet, så I selv kan arbejde med dem på arbejdspladsen. I bør dog overveje, om det vil være til gavn at få bistand fra andre såvel interne som eksterne konsulenter, der hjælper til i processen. Fælles mål for værktøjerne Vi har tilstræbt at vores værktøjer: Er handlingsanvisende Aktiviteterne bør ikke individualisere problemstillinger eller gøre medarbejdere og ledere til ofre. Værktøjerne skal give nye handlemuligheder. Kan indgå som en del af hverdagen Anbefalinger, spørgsmål og udfordringer, som værktøjerne indeholder, skal kunne indgå som en del af hverdagen f.eks. på personalemøder. Er enkle Psykisk arbejdsmiljø er komplekst og strækker sig over flere felter; ledelse, arbejdsorganisation, personalepolitik mv. Vi forsøger at gøre det enkelt og tage fat i nogle dele af feltet. Kobles til ydelse & faglighed Godt psykisk arbejdsmiljø forudsætter mulighed for at yde et godt stykke arbejde; omsorg, behandling, service og pædagogik. Vi forsøger at koble den faglige ydelse og kvaliteten i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Stiller spørgsmålet i stedet for at give svar Udfordrer refleksion og nysgerrighed. Tænker lederen med Lederen har grundlæggende betydning for det psykiske arbejdsmiljø; deres opgaver og samarbejde med de tillidsvalgte (TR og SR) i forbindelse med psykisk arbejdsmiljø er central. Kobles til APV APV er arbejdspladsernes primære systematiske arbejdsredskab. Med venlig hilsen Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 3

3 Værktøjer til mindre stress Stress er et problem i dagens arbejdsliv, og det kan have store konsekvenser for dem, der bliver ramt af det. Stress er ikke en sygdom i sig selv, men i nogle tilfælde kan man blive syg af stress. På kan du hente folderen Vi finder os ikke i stress!, der er en mere udførlig introduktion til de 8 værktøjer. De 8 stressværktøjer er afprøvet på 19 forskellige arbejdspladser, som har ydet et stort bidrag til den endelige udformning. Erfaring med brug af værktøjerne har vist, at både ledere og medarbejdere har sat stor pris på at få nogle konkrete værktøjer at arbejde ud fra. Med projektet Vi finder os ikke i stress! har 5. Omgangstone og kollegialitet 4 BAR SoSu udviklet 8 værktøjer, som kan modarbejde den dårlige stress. hjælpeløshed, og hvordan finder vi et kreativt og - Hvordan undgår vi at bekræfte hinandens 5 aktivt sprog, der åbner op for en række nye muligheder? De otte værktøjer er: 1. Visioner og ressourcer - Hvad SKAL vi nå, og hvad KAN vi nå for at blive tilfredse med arbejdet? Når vi bliver enige om skal-kravene, kommer der en ro i hverdagen. Måske når vi ikke alt, men vi kommer igennem det vigtigste 2. Personlige strategier mod stress - Hvordan finder jeg en strategi, der passer til mig, så jeg kan blive stærkere til det, jeg er god til, og bedre til det jeg finder vanskeligt? 3. Værdsættende arbejdspladsvurdering - Hvordan finder jeg frem til, hvad der gør det sjovere at gå på arbejde, så jeg kan være stolt af og tilfreds med mit arbejde? 4. Ledelsens arbejde med stress - Hvordan gør jeg som leder mine forventninger til medarbejderne mere realistiske? 6. Personalemøder og arbejdspladskultur - Hvordan gør vi personalemøder til et forum for ideudvikling og faglig inspiration i stedet? 7. Supervision og kollegial feedback - Hvordan sætter vi supervision og kollegial respons i system, så vi kan udnytte hinandens ressourcer langt bedre? 8. Stresspolitik - Hvordan skaber vi en enkel stresspolitik baseret på holdninger, som ledelsen og personalet har diskuteret og er enige om? Alle værktøjerne finder du på Den største oplevelse var, at der er enormt mange ting, man går og gør, som hører under KAN, men som vi troede var SKAL-krav En medarbejder fra Herlev Sygehus, som har afprøvet værktøjerne Stressværktøjerne er korte koncentrerede forløb Et personalemøde eller en halv temadag sætter fokus på et emne. Efterfølgende er det i hverdagen, I bearbejder indtryk, og foretager ændringer, der forebygger stress Værktøjerne kan bruges som en ramme, I videreudvikler, til at forebygge stress

4 Lederens psykiske arbejdsmiljø Lederne i social- og sundhedssektoren er under hårdt pres fra både medarbejdere og topledelse. Derfor har Bar SoSu udviklet fire værktøjer som giver lederen hjælp til selvhjælp. Værktøjerne skal styrke lederens psykiske arbejdsmiljø og i sidste ende også medarbejdernes. Ledercoaching og historiestafet Værktøjerne bygger på coaching af 22 ledere og en historiestafet blandt 30 ledere i Deres erfaringer og udfordringer er hovedingrediens i værktøjerne. I historiestafetten har lederne fortalt deres historie om, hvordan de har opnået et positivt psykisk arbejdsmiljø. Lederne har hver især videresendt stafetten til andre ledere, de beundrer eller har lært noget særligt af. Køkkenchef på Sydvestjysk Sygehus, Hanne Frostholm, fortæller, at hun er begyndt at booke møder med sig selv til gåture ved Vesterhavet for at kunne reflektere: Tre gode råd til at bevare et positivt arbejdsmiljø: Vær på forkant Vær bevidst om prioritering af opgaver Prioriter tid til refleksion og inspiration i din kalender Før mente jeg, at ture ved vandet eller i skoven burde planlægges i fritiden. Men i dag har jeg tit oplevet, hvad en tur ved vandet midt på dagen kan gøre ved mit arbejdsmiljø: Når jeg vender tilbage til kontoret, oplever Fire værktøjer til lederen: jeg, at arbejdet glider lettere, og at jeg kan træffe beslutningerne også 6 Coach dig selv: de hårde på en anden og bedre måde. 7 Tag lederfrakken på - om at udøve autoritet og at finde sin personlige lederrolle Forestil dig at et kamerahold har filmet dig, på din arbejdsplads i et helt år Læs resten af Hanne Frostholms indlæg og alle de andre lederes historier på etsundtarbejdsliv.dk. Ledercoaching - om coaching som metode og Hvad har kameraholdet set? om at vælge sin egen coach Hvad vil de sige dine arbejdsværdier er? Ledere i netværk - om at etablere og udvikle netværk med andre ledere Hvilke værdier vil du prioritere i dit arbejdsliv i det kommende år? Lederens egen APV - om at kortlægge og Beskriv forskelle og ligheder mellem For mit eget arbejdsmiljø er den gode tone blandt udvikle lederens eget psykiske arbejdsmiljø arbejdspladsens værdier og dine personlige arbejdsværdier medarbejderne og lederen helt afgørende Gode ledere har et godt arbejdsmiljø en kort intro til alle fire værktøjer. Beskriv positive og negative konsekvenser Overtandlæge, Odense Universitetshospital ved at have disse værdier Er der ting i dit arbejdsliv, du vil ændre på baggrund af dine valgte værdier? Hvis ja, hvordan? Med historiestafetten får du en guldgrube af erfaring om lederens eget psykiske arbejdsmiljø. Du får inspiration fra andre ledere til, hvordan du kan håndtere dilemmaer, pres, krav og forventninger i dit arbejdsliv Lederværktøjerne giver dig fire forskellige procesredskaber, der forbinder lederens eget psykiske arbejdsmiljø med traditionelle ledelsesemner Lederværktøjerne kan bruges som hjælp til selvhjælp af den enkelte leder. Lederværktøjerne kan også bruges af et MED-udvalg, der ønsker at styrke og udvikle ledernes psykiske arbejdsmiljø Historiestafetten og værktøjerne finder du på

5 Arbejdstid som arbejdsmiljøudfordring Hvad betyder arbejdstiden for arbejdsmiljøet? Hvordan kan vi få en bedre dialog om planlægning af arbejdstiden på arbejdspladsen? Skæve eller skiftende arbejdstider kan gøre det svært at opretholde en sund balance mellem arbejds- og fritidsliv. For at finde en god balance er det nødvendigt at afveje sine behov i forhold til arbejde, familie og fritid. Arbejdstidsspillet er lavet for at hjælpe alle, der arbejder i social- og sundhedssektoren, til at håndtere arbejdstiden, så det psykiske arbejdsmiljø styrkes. Kortspillet kan danne udgangspunkt for en snak om arbejdstid i personalegruppen. På hvert spillekort beskrives en situation med et dilemma det kunne f.eks. være: Du kan se, at dine kolleger stortrives med deres vagter, mens du selv slider for at finde balancen. Spillekortet indeholder tre løsningsmuligheder, som I skal diskutere i gruppen. Kortspillene er et rigtig godt redskab til at kickstarte samtalen, så I hjælper hinanden med at afklare, hvilke problemer I har hver især, og hvordan de kan løses. Alt materiale fra arbejdstidspakkerne kan printes fra hjemmesiden Under overskriften Arbejdstid og fritid har 8 9 BAR SoSu udviklet tre arbejdstidspakker Pakkerne bærer overskrifterne: 1. Arbejdstid og arbejdsmiljø et spørgsmål om balance 2. Natarbejde - hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? 3. Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! Arbejdstidsspillet er et rigtig godt værktøj, som du og dine kollegaer kan bruge, når der skal sættes gang i refleksionen over arbejdstidens betydning. Simpelt, sjovt og effektivt. Brug det! Arbejdstidspakkerne indeholder forskellige værktøjer, der kan sætte gang i en dialog og refleksion over, hvordan arbejdstiden påvirker vores arbejdsmiljø. I pakkerne finder du værktøjer som spil, arbejdstids-ur, plakat, postkort og de tre TID-skrifter. TID-skrifterne er navnet på tre korte pjecer, der beskriver erfaring, problemstillinger, gode råd og løsninger af forskellige problemer, der følger i kølvandet på arbejdstiden inden for social- og sundhedsområdets skiftende og skæve arbejdstider. TID-skrifterne giver dig inspiration, råd og anbefalinger Kortspillene kan bruges på flere forskellige måder f.eks.: To kollegaer kan sammen finde ud af, hvad arbejdstiden i virkeligheden betyder Kulturen kan identificeres: Hvad er vores generelle holdning til arbejdstid på arbejdspladsen? Spillet kan danne udgangspunkt for en generel debat om arbejdstid for afdelingen eller hele arbejdspladsen på et personalemøde Kortspillene kan også bruges i fritiden i to forskellige børnevarianter enten som Sorteper eller som vendespil

6 Vold som faglig udfordring Trusler og vold fra beboere, elever, klienter eller patienter hører heldigvis til sjældenhederne på de fleste arbejdspladser, men nogle steder er det en del af hverdagen. Tal fra Justitsministeriet viser, at antallet af voldshandlinger på jobbet er steget med næsten 150 % til over tilfælde om året i perioden fra 1995 til Andre udgivelser Med de to udgivelser Saml brikkerne til ledere og sikkerhedsrepræsentanter, samt til dig, der arbejder alene i borgernes hjem, ønsker Bar SoSu at hjælpe medarbejdere og ledere til at forebygge og håndtere vold på arbejdspladsen. Med udgivelsen Vold og trusler på sygehuse får medarbejdere og ledere på sygehusene inspiration og nogle gode redskaber til voldsforebyggelse. Huskeliste, når du oplever truende borgere: 1. Optræd roligt og med tydeligt kropssprog 2. Lyt og se efter 3. Vær aktiv - tag initiativ 4. Forklar tydeligt, hvad der er muligt, og hvad der ikke kan lade sig gøre 5. Brug et enkelt sprog. Vær konkret 6. Vær hjælpsom 7. Vær ikke dominerende eller underkastende Endelig giver den korte publikation Vold og 8. Find og hold rigtig afstand trusler sætter syge spor praktiserende læger inspiration til såvel forebyggelse som håndtering af trusler og vold. velse af kontrol over situationen 9. Tænk på borgerens selvbillede og ople- Pjece til studerende og vold på Giv dig god tid, spil ikke Tarzan 11 skoleskemaet 11. Måske kan situationen løses ved, at du Med en pjece til de studerende og en materialesamling til uddannelsessteder sætter BAR SoSu Alle materialer kan findes på trækker dig og kommer igen senere vold på skoleskemaet. Hvordan kan man f.eks. opbygge kompetencer til at forebygge og håndtere konflikter, så de ikke ender med vold? Som ung og nyuddannet er det en stor udfordring at starte på en arbejdsplads, hvor man bliver konfronteret med vold. Pjecen Vold en faglig udfordring gør de unge opmærksomme på problematikkerne omkring vold, og intentionen er, at den også giver studerende og nyansatte lyst til selv at søge mere viden om emnet. I materialesamlingen Vold på skoleskemaet får vejledere, undervisere og andre, der kommer i forbindelse med studerende under uddannelse, en række værktøjer til arbejdet med trusler og vold. Materialesamlingen indeholder nærværende statistik, eksempler, diasshow til undervisningsbrug, artikler, casestudier, og f.eks. skemaer til registrering og observationer. Med materialesamlingen får studerende, vejledere og undervisere nogle brugbare værktøjer til at arbejde forebyggende med trusler og vold. Hvad er vold for os? Afklar hvordan I på netop jeres arbejdsplads forholder jer til vold: Hvad er tilladt, og hvad er uacceptabelt? Er det vold at bruge grænseoverskridende sprog, skældsord og at give en medarbejder fuck-fingeren? Skal man finde sig i karikaturtegninger og nedsættende omtale f.eks. på chatrum eller i s? Hvornår er en fysisk berøring en krænkelse? Materialesamlingen Vold på skoleskemaet kan bruges direkte i undervisning, i praktikforløb og som inspiration til forebyggelse af trusler og vold Materialer, nævnt under Andre udgivelser, arbejder med trusler og vold specifikt i forhold til forskellige målgrupper

7 Mobning Mobning foregår på alt for mange arbejdspladser og ofte i det skjulte. Mange konflikter ser aldrig dagens lys. Styrkespillet er et værktøj, der kan bruges forebyggende på arbejdspladser til at styrke samarbejdet. Sorteper, Krig eller debat? Styrkespillet kan spilles på tre måder, som Sorteper, Krig og som et Debatspil af 2-16 personer gerne af grupper der er vant til at arbejde sammen. Det er et enkelt kortspil, der kan medvirke til at skabe en konstruktiv dialog om arbejdspladsens kultur og sociale samspil når de professionelle arbejdsopgaver udføres. Det fungerer som en dåseåbner og foregår på en uformel og underholdende måde. Fordelen ved Styrkespillet er, at det i sig selv fungerer som ordstyrer. Tilbagemeldingerne fra arbejdspladserne viser, at Styrkespillet er nemt og sjovt at spille, og at det er en nyttig dåseåbner til svære diskussioner om f.eks. samarbejde, trivsel, konflikter og anerkendelse. En medarbejder på ældreområdet siger: Der er en tendens til, at man altid siger de dårlige ting. Men her bliver man tvunget til at finde positive ting frem. Det er godt at få de ting frem. En leder på en døgninstitution supplerer: Jeg tror, at vi vil være mere anerkendende over for Vejledningen Den mobbefri zone fungerer sammen med Styrkespillet som værktøj til hinanden. Jeg tror, vi vil få nemmere ved at få sagt, at at forebygge og håndtere mobning og til at skabe et bedre arbejdsklima på arbejdspladserne. Vejledningen gennemgår mobningens mekanismer, bl.a. de tre grundlæggende roller - mobber, offer og tilskuer. nu har vi gjort noget godt eller måske det modsatte. Det vil øge opmærksomheden på, hvad det er, vi gør i vores hverdag, og Styrkespillet har givet os et redskab til at give feedback til hinanden. Den mobbefri zone Spillet skærper gruppens blik for ressourcer og 12 Med vejledningen Den mobbefri zone får du en muligheder i hverdagen og sætter fokus på de 13 god kortfattet indførsel i mobningens forskellige sociale kompetencer: tolerance, åbenhed, faser, aktørerne, tilskuerne og ofrene. Du får ansvarlighed, mod, glæde, indlevelse, tillid og også indsigt i, hvordan du kan bryde de onde humor. Spillet kan forebygge mobning, men det cirkler. Men frem for alt kan du få inspiration til, skal understreges, at det ikke er egnet til hvordan du kan få din arbejdsplads hen imod en arbejdspladser, som allerede er plaget af mobning eller uløste mobbefri zone. konflikter. Tre råd om mobning: 1. Stol på hvad du selv oplever og mærker. Vær opmærksom på, hvad der sker med dig fysisk og psykisk 2. Tal med mennesker du stoler på 3. Sig fra overfor mobberen gerne når der er kollegaer til stede Styrkespillet skal bruges forebyggende, og ikke når der er opstået mobning Den mobbefri zone kan anvendes, hvis der er opstået mobning på arbejdspladsen

8 Anerkendende kommunikation De to hæfter Spørg igen! og Både-og, samt den tilhørende dvd, er resultatet af projektet Et sundt arbejdsliv. Her har tolv arbejdspladser fra social- og sundhedsområdet gennem to år indkredset og forstærket det, som skaber et sundt arbejdsliv. Deres resultater er overbevisende. Med de to værktøjer følger dvd en Spørg igen! Her kan du foran computeren eller sammen med dine kolleger få demonstreret, hvordan andre arbejder med værdsættende spørgsmål og reflektere over dine egne. Refleksionen hjælper jer til at finde frem til metoder, der virker på netop jeres arbejdsplads. Alt materialet finder du på Her kan du også finde andet materiale om at arbejde med anerkendende kommunikation og værdsættende samtale. Kun når vi har et godt arbejdsmiljø, kan vi yde en optimal omsorg til vores beboere Pædagog på bofællesskabet Lyngsø, Bo-Grindsted Spørg igen! og Både-og bygger på værdsættende samtale. Hæfterne tager udgangspunkt i, leger kan anvende, når I gerne vil opleve, hvor- Spørg igen! er et værktøj, som du og dine kol at de relationer, vi har til hinanden, bestemmer dan det er at stille værdsættende spørgsmål, og Medarbejdergrupperne er blevet meget mere stabile. Ustabiliteten vores opfattelse af verden omkring os. hvilke resultater I kan opnå. Relationer mellem mennesker er afgørende for, medførte, at personalegruppen var delt op i dels nyansatte, der hvordan et fællesskab fungerer. Både -og sætter fokus på medarbejderens følte, at det var svært at blive accepteret af de gamle, dels de behov. I omsorgs- og plejearbejde er der først Værdsættende samtale sætter fokus på fælles og fremmest fokus på patienten/brugeren/klienten. Det er afgørende for den faglige kvalitet. gamle, der havde svært ved at tro, at de nye ville blive lang tid i forståelse og anerkendelse. afdelingen, og derfor havde svært ved at mobilisere energi og Værktøjet hjælper jer også til at tænke i bådeog frem for enten-eller : Det kan lade sig entusiasme til at indføre dem i arbejdet på afdelingen gøre at udvikle både arbejdsmiljøet og kvaliteten i ydelsen i én og samme Reaktion fra ansat på Bispebjerg Hospital udviklingsproces. Samtaler forstærker relationer En træning i spørgeteknik som du kan bruge individuelt En sammenhængende filosofi til hvordan du kan skabe et sundt arbejdsliv Et udviklingsværktøj, I kan anvende i fællesskab på arbejdspladsen

9 I denne pjece kan du læse om forskellige værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Værktøjerne handler om, hvordan arbejdspladsen kan arbejde med stress, mobning, vold, arbejdstid, anerkendende kommunikation og lederens psykiske arbejdsmiljø. Målgruppen er lederen, SR og TR samt MEDudvalg/SIO, HR og udviklingsafdelinger. Alle værktøjer findes på hjemmesiden hvor du også kan finde mange flere informationer om dem. På hjemme - siden kan du desuden løbende følge med i psykisk arbejdsmiljø, læse om nyheder, temadage mm. Køb af værktøjerne foregår i arbejdsmiljøbutikken Arbejdsgivere og arbejdstagere inden for social- og sundhedsområdet samarbejder om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Branchearbejdsmiljørådet kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper arbejdspladserne med at løse dem ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale, at holde temamøder samt at udvikle arbejdsmiljøkurser. I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde og Socialpædagogerne. Køb pjecen. Varenummer Køb materialet i Prisen er 20 kr. Hent pdf-version samt eventuelle opdateringer på Find yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere 8 Vi forebygger stress sammen Vi forebygger stress sammen er en revideret og udvidet serie på 10 værktøjshæfter. Værktøjerne

Læs mere

Vi finder os ikke i stress!

Vi finder os ikke i stress! psykisk arbejdsmiljø Vi finder os ikke i stress! Introduktion til otte forebyggende værktøjer Udgivet af Indhold Otte korte og koncentrerede forløb 3 Tag udgangspunkt i jeres ønsker og behov 4 Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen. Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! DET GODE PERSONALEMØDE OG ARBEJDSPLADSKULTUREN

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen. Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! DET GODE PERSONALEMØDE OG ARBEJDSPLADSKULTUREN Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 DET GODE PERSONALEMØDE OG ARBEJDSPLADSKULTUREN Indhold 1. Det gode personalemøde 2. Kortlægning af arbejdspladskulturen

Læs mere

Gode ledere har et godt arbejdsmiljø

Gode ledere har et godt arbejdsmiljø Gode ledere har et godt arbejdsmiljø Introduktion til fire værktøjshæfter om større trivsel og arbejdsglæde for ledere Værktøj for ledere 1 Projekt Hjælp til selvhjælp Dette hæfte er et led i projektet

Læs mere

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV.

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV. VI FOREBYGGER 9 og sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV

Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV Indhold 1. Energi og stolthed i nutiden 2. Fremtiden 3. Præsentation af drømmene Fælles 4. Prioritering 5. Hvordan

Læs mere

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe Observation af social Observation af social Formålet: Formålet med observationen er, at den kan danne baggrund for en dialog i gruppen (et team, en arbejdsgruppe, en afdeling, en enhed eller anden afgrænset

Læs mere

Gør tingene rigtigt og gør de rigtige ting!

Gør tingene rigtigt og gør de rigtige ting! Gør tingene rigtigt og gør de rigtige ting! BAR SoSu s værktøjer til forbedring af arbejdsmiljøet Arbejdstilsynet, 29. oktober 2009 BAR SoSu Vi leverer fælles information fra arbejdsgivere og fagforeninger

Læs mere

Den mobbefri zone. En vejledning om mobning

Den mobbefri zone. En vejledning om mobning Den mobbefri zone En vejledning om mobning 1 Indhold Mobning et reelt problem...4 Mobber, offer og tilskuer...6 Sådan skabes Den mobbefri Zone...9 Gode råd... 11 Få mere at vide... 15 Konflikter er uundgåelige

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

VOLD en faglig udfordring

VOLD en faglig udfordring VOLD en faglig udfordring Til dig som er: ergoterapeutstuderende, fysioterapeutstuderende, pædagogstuderende, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelev, social- og sundhedshjælperelev, lægestuderende

Læs mere

Italesætte social kapital med et filmklip

Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Formål: Gøre medarbejdere og ledere bekendte med begrebet social kapital og give en forståelse af det i deres kontekst.

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6 Fortælledage 7 Kom rundt

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til den private praksis TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Prioritering. Værktøj nr. 1 i serien Vi finder os ikke i stress! PRIORITERING

Prioritering. Værktøj nr. 1 i serien Vi finder os ikke i stress! PRIORITERING Prioritering Værktøj nr. 1 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 PRIORITERING Indhold 1. Program for processen Oplæg: Kan og skal - krav 2. Gruppearbejde 3. Fælles Grupper 4. Fælles Konsulent 5. Gruppearbejde

Læs mere

Italesætte social kapital med et filmklip

Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Formål: Gøre medarbejdere og ledere bekendte med begrebet social kapital og give en forståelse af det i deres kontekst.

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Hvornår du skal arbejde, hvornår du kan holde fri, hvor vigtig og ofte undervurderet faktor

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på special skoler eller på andre

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Vejledning om arbejdsmiljø Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 1 VEJLEDNING OM ARBEJDSMILJØ INDHOLD Indledning 3 Når du er i skole,

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Omgangstone og kollegialitet. Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 omgangstone og kollegialitet

Omgangstone og kollegialitet. Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 omgangstone og kollegialitet Omgangstone og kollegialitet Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 omgangstone og kollegialitet Indhold 1. Omgangstone og spilleregler for omgangstonen 2. Omsorg og kollegial støtte ved

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre hvis der er tid og overskud værktøj 2 1 Indhold 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Prioritering af tiden 4 Kerneydelserne og det ekstra 4 Kerneydelserne

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering arbejdspladsvurdering En inspiration til at komme i gang med arbejdspladsvurderingen af det psykiske arbejdsmiljø baseret på dialog 1kost&ernæringsforbundet Snak om arbejdsmiljøet Tekst: Tina Juul Rasmussen

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Stresspolitik. Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 STRESSPOLITIK

Stresspolitik. Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 STRESSPOLITIK Stresspolitik Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 STRESSPOLITIK Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3. 1455 København K. 2010. Redesign 2014 ISBN: 978-87-92364-81-4 Tekst: Arbejdspsykolog

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i ældreplejen TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

VI FOREBYGGER SAMMEN STRESS. Anerkendende 10. 7Det gode personalemøde 5. 2 Kan og skal krav 8. 1Hvad er stress? 6.

VI FOREBYGGER SAMMEN STRESS. Anerkendende 10. 7Det gode personalemøde 5. 2 Kan og skal krav 8. 1Hvad er stress? 6. VI FOREBYGGER og 9 sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 hvor vi lader op Værktøj 9 1 NY_9 tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 Indhold 3 Introduktion 4 Oplæg til drøftelse af pausepraksis 5 Pausekultur som et godt værn mod stress 6 Instruktion til et lille pusterum

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Introduktion. 8 procesværktøjer til en sundere arbejdsplads. 1 introduktion

Introduktion. 8 procesværktøjer til en sundere arbejdsplads. 1 introduktion Introduktion 8 procesværktøjer til en sundere arbejdsplads 1 introduktion 1. Introduktion til projektet Vi finder os ikke i stress! 2. Den værdsættende tilgang 3. Litteratur, links m.v. Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis Forflytningskultur Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis INDHOLD Den gode forflytningspraksis 3 Forflytningsblomsten 4 Ny forflytningskultur - hvordan? 6 Den gode forflytning i praksis

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 2 juli. 2004 Årskonferencen den 28.09.2004 om Arbejdsmiljøundersøge lsen er udsat til den 25. januar 2005 Tilmeld dig det elektroniske nyhedsbrev om arbejdsmiljø på tillidsfolk.fysio.dk

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Stresspolitik. Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Stresspolitik. Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Stresspolitik Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! Stresspolitik er det ottende værktøj i serien Vi finder os

Læs mere

Arbejdsmiljø Nummer Titel (arbejdsmiljø) Udgivet af

Arbejdsmiljø Nummer Titel (arbejdsmiljø) Udgivet af Arbejdsmiljø Nummer Titel (arbejdsmiljø) Udgivet af 1.01 Arbejdsmiljøhåndbog Sundhed og omsorg (lånes ikke ud 1.02 Moppemagasinet Socialt udviklingscenter 2006 1.03 Værd at vide om HIV og Aids Sundhedsstyrelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Der er mange forhold, som har betydning for, hvordan du Det er en kunst at få disse mange forskellige

Læs mere

Fra APV til handling

Fra APV til handling Fra APV til handling Ny arbejdsopgave Problemformulering Sikkerhedsgruppen i nøgleposition Det gode arbejde: vurdering af gode og dårlige sider i arbejdet. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Sygefravær 1 APV

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i døgntilbud TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 dec. 2004 Tilmeld dig til årskonferencen den 25. januar 2005 og kom og hør om resultaterne af arbejdsmiljøundersøgelsen Sidste papirudgave af Arbejdsmiljønyt så tilmeld dig

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Natarbejde. hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? TID-skrift nr. 2, juni 2007

Natarbejde. hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? TID-skrift nr. 2, juni 2007 Natarbejde hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? Fokus på natarbejde hvorfor nu det? Arbejder du om natten fast eller på skiftende vagter? Så En rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler gør

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012.

Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening. September 2012. Værktøjer til forebygge stress og skabe mere trivsel Uddannelsesforbundet & Handelsskolernes Lærerforening September 2012 Maj 2012 Dagens program kl. 13.30-17.00 13:30: Åbning af workshop Introduktion

Læs mere

Styr uden om trusler og vold

Styr uden om trusler og vold Psykisk arbejdsmiljø Styr uden om trusler og vold - inspiration til ansatte i klub, SFO, daginstitution og dagpleje Trusler og vold er en faglig udfordring Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Sparring skal forebygge vold

Sparring skal forebygge vold Sparring skal forebygge vold I Hjørring lærer ældreplejens medarbejdere kollegial sparring for at mindske fysisk og psykisk vold. Af Britta Lundqvist En kollega har været udsat for et kvælningsforsøg,

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet TEMADAG forebygvold.dk OPSKRIFTEN PÅ EN TEMADAG OM VOLD OG TRUSLER Sæt vold og trusler på dagsordenen Vold

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Vejledning til mobbe- og chikanepolitik. Den mobbefri zone. Vedtaget på HSU 14. juni 2010 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Vejledning til mobbe- og chikanepolitik. Den mobbefri zone. Vedtaget på HSU 14. juni 2010 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vedtaget på HSU den 14.06.2010, evalueret af HSU den 11.03.2013, evalueret af HSU den 23.03.2015 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejledning til mobbe- og chikanepolitik Den mobbefri zone Vedtaget på HSU 14.

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på specialskoler eller på andre

Læs mere

Trivsel i en travl hverdag

Trivsel i en travl hverdag Stresspolitik September 2008 Frederiksberg Hospital Trivsel i en travl hverdag Vi forebygger stress på Frederiksberg Hospital 1 2 Det kræver mod og vilje at gøre noget ved stress En fælles indsats for

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

VI FOREBYGGER SAMMEN STRESS. Anerkendende 10. 7Det gode personalemøde 5. 2 Kan og skal krav 8. 1Hvad er stress? 6.

VI FOREBYGGER SAMMEN STRESS. Anerkendende 10. 7Det gode personalemøde 5. 2 Kan og skal krav 8. 1Hvad er stress? 6. VI FOREBYGGER og 9 sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere