Psykisk arbejdsmiljø. Intro til værktøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykisk arbejdsmiljø. Intro til værktøjer"

Transkript

1 Psykisk arbejdsmiljø Intro til værktøjer

2 Indholdsfortegnelse Et sundt arbejdsliv Værktøjer til mindre stress side 4 Lederens psykiske arbejdsmiljø side 6 Arbejdstid som arbejdsmiljøudfordring side 8 Vold som faglig udfordring side 10 Styrkespillet og Den mobbefri zone side 12 Anerkendende kommunikation side 14 Januar 2008 Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K Tilrettelæggelse: Ambios Dtp og sats: Ipsen & Partners A/S Tryk: Nofoprint ISBN: ISBN Oplagstal: Illustration: Ipsen & Partners A/S Styregruppen bag pjecen: BUPL, DADL, Dansk Sygeplejeråd, Danske Bioanalytikere, Danske regioner, FOA Fag og arbejde, KL, Socialpædagogerne og 3F Projektleder: Lise Keller, Arbejdsmiljøsekretariatet, tlf Du kan downloade pjecen og finde mere information på: Denne pjece giver arbejdspladserne på socialog sundhedsområdet et overblik over værktøjer, der kan bruges til at løse, forebygge og styrke forskellige udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø. Det overordnede mål har været at udarbejde nogle værktøjer, som arbejdspladserne selv kan bruge til at skabe et sundere arbejdsliv. Et vigtigt budskab for BAR SoSu er helhed og bredde i arbejdsmiljøet; Vi skal stræbe efter et bæredygtigt arbejde - både for den enkelte og for arbejdspladsen. Målgruppe for værktøjerne Værktøjerne er målrettet arbejdspladser, der har høj motivation for selv at gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø. Værktøjerne har et forebyggende sigte og er ikke beregnet til at slukke brande i det psykiske arbejdsmiljø. Værktøjerne er udarbejdet, så I selv kan arbejde med dem på arbejdspladsen. I bør dog overveje, om det vil være til gavn at få bistand fra andre såvel interne som eksterne konsulenter, der hjælper til i processen. Fælles mål for værktøjerne Vi har tilstræbt at vores værktøjer: Er handlingsanvisende Aktiviteterne bør ikke individualisere problemstillinger eller gøre medarbejdere og ledere til ofre. Værktøjerne skal give nye handlemuligheder. Kan indgå som en del af hverdagen Anbefalinger, spørgsmål og udfordringer, som værktøjerne indeholder, skal kunne indgå som en del af hverdagen f.eks. på personalemøder. Er enkle Psykisk arbejdsmiljø er komplekst og strækker sig over flere felter; ledelse, arbejdsorganisation, personalepolitik mv. Vi forsøger at gøre det enkelt og tage fat i nogle dele af feltet. Kobles til ydelse & faglighed Godt psykisk arbejdsmiljø forudsætter mulighed for at yde et godt stykke arbejde; omsorg, behandling, service og pædagogik. Vi forsøger at koble den faglige ydelse og kvaliteten i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. Stiller spørgsmålet i stedet for at give svar Udfordrer refleksion og nysgerrighed. Tænker lederen med Lederen har grundlæggende betydning for det psykiske arbejdsmiljø; deres opgaver og samarbejde med de tillidsvalgte (TR og SR) i forbindelse med psykisk arbejdsmiljø er central. Kobles til APV APV er arbejdspladsernes primære systematiske arbejdsredskab. Med venlig hilsen Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 3

3 Værktøjer til mindre stress Stress er et problem i dagens arbejdsliv, og det kan have store konsekvenser for dem, der bliver ramt af det. Stress er ikke en sygdom i sig selv, men i nogle tilfælde kan man blive syg af stress. På kan du hente folderen Vi finder os ikke i stress!, der er en mere udførlig introduktion til de 8 værktøjer. De 8 stressværktøjer er afprøvet på 19 forskellige arbejdspladser, som har ydet et stort bidrag til den endelige udformning. Erfaring med brug af værktøjerne har vist, at både ledere og medarbejdere har sat stor pris på at få nogle konkrete værktøjer at arbejde ud fra. Med projektet Vi finder os ikke i stress! har 5. Omgangstone og kollegialitet 4 BAR SoSu udviklet 8 værktøjer, som kan modarbejde den dårlige stress. hjælpeløshed, og hvordan finder vi et kreativt og - Hvordan undgår vi at bekræfte hinandens 5 aktivt sprog, der åbner op for en række nye muligheder? De otte værktøjer er: 1. Visioner og ressourcer - Hvad SKAL vi nå, og hvad KAN vi nå for at blive tilfredse med arbejdet? Når vi bliver enige om skal-kravene, kommer der en ro i hverdagen. Måske når vi ikke alt, men vi kommer igennem det vigtigste 2. Personlige strategier mod stress - Hvordan finder jeg en strategi, der passer til mig, så jeg kan blive stærkere til det, jeg er god til, og bedre til det jeg finder vanskeligt? 3. Værdsættende arbejdspladsvurdering - Hvordan finder jeg frem til, hvad der gør det sjovere at gå på arbejde, så jeg kan være stolt af og tilfreds med mit arbejde? 4. Ledelsens arbejde med stress - Hvordan gør jeg som leder mine forventninger til medarbejderne mere realistiske? 6. Personalemøder og arbejdspladskultur - Hvordan gør vi personalemøder til et forum for ideudvikling og faglig inspiration i stedet? 7. Supervision og kollegial feedback - Hvordan sætter vi supervision og kollegial respons i system, så vi kan udnytte hinandens ressourcer langt bedre? 8. Stresspolitik - Hvordan skaber vi en enkel stresspolitik baseret på holdninger, som ledelsen og personalet har diskuteret og er enige om? Alle værktøjerne finder du på Den største oplevelse var, at der er enormt mange ting, man går og gør, som hører under KAN, men som vi troede var SKAL-krav En medarbejder fra Herlev Sygehus, som har afprøvet værktøjerne Stressværktøjerne er korte koncentrerede forløb Et personalemøde eller en halv temadag sætter fokus på et emne. Efterfølgende er det i hverdagen, I bearbejder indtryk, og foretager ændringer, der forebygger stress Værktøjerne kan bruges som en ramme, I videreudvikler, til at forebygge stress

4 Lederens psykiske arbejdsmiljø Lederne i social- og sundhedssektoren er under hårdt pres fra både medarbejdere og topledelse. Derfor har Bar SoSu udviklet fire værktøjer som giver lederen hjælp til selvhjælp. Værktøjerne skal styrke lederens psykiske arbejdsmiljø og i sidste ende også medarbejdernes. Ledercoaching og historiestafet Værktøjerne bygger på coaching af 22 ledere og en historiestafet blandt 30 ledere i Deres erfaringer og udfordringer er hovedingrediens i værktøjerne. I historiestafetten har lederne fortalt deres historie om, hvordan de har opnået et positivt psykisk arbejdsmiljø. Lederne har hver især videresendt stafetten til andre ledere, de beundrer eller har lært noget særligt af. Køkkenchef på Sydvestjysk Sygehus, Hanne Frostholm, fortæller, at hun er begyndt at booke møder med sig selv til gåture ved Vesterhavet for at kunne reflektere: Tre gode råd til at bevare et positivt arbejdsmiljø: Vær på forkant Vær bevidst om prioritering af opgaver Prioriter tid til refleksion og inspiration i din kalender Før mente jeg, at ture ved vandet eller i skoven burde planlægges i fritiden. Men i dag har jeg tit oplevet, hvad en tur ved vandet midt på dagen kan gøre ved mit arbejdsmiljø: Når jeg vender tilbage til kontoret, oplever Fire værktøjer til lederen: jeg, at arbejdet glider lettere, og at jeg kan træffe beslutningerne også 6 Coach dig selv: de hårde på en anden og bedre måde. 7 Tag lederfrakken på - om at udøve autoritet og at finde sin personlige lederrolle Forestil dig at et kamerahold har filmet dig, på din arbejdsplads i et helt år Læs resten af Hanne Frostholms indlæg og alle de andre lederes historier på etsundtarbejdsliv.dk. Ledercoaching - om coaching som metode og Hvad har kameraholdet set? om at vælge sin egen coach Hvad vil de sige dine arbejdsværdier er? Ledere i netværk - om at etablere og udvikle netværk med andre ledere Hvilke værdier vil du prioritere i dit arbejdsliv i det kommende år? Lederens egen APV - om at kortlægge og Beskriv forskelle og ligheder mellem For mit eget arbejdsmiljø er den gode tone blandt udvikle lederens eget psykiske arbejdsmiljø arbejdspladsens værdier og dine personlige arbejdsværdier medarbejderne og lederen helt afgørende Gode ledere har et godt arbejdsmiljø en kort intro til alle fire værktøjer. Beskriv positive og negative konsekvenser Overtandlæge, Odense Universitetshospital ved at have disse værdier Er der ting i dit arbejdsliv, du vil ændre på baggrund af dine valgte værdier? Hvis ja, hvordan? Med historiestafetten får du en guldgrube af erfaring om lederens eget psykiske arbejdsmiljø. Du får inspiration fra andre ledere til, hvordan du kan håndtere dilemmaer, pres, krav og forventninger i dit arbejdsliv Lederværktøjerne giver dig fire forskellige procesredskaber, der forbinder lederens eget psykiske arbejdsmiljø med traditionelle ledelsesemner Lederværktøjerne kan bruges som hjælp til selvhjælp af den enkelte leder. Lederværktøjerne kan også bruges af et MED-udvalg, der ønsker at styrke og udvikle ledernes psykiske arbejdsmiljø Historiestafetten og værktøjerne finder du på

5 Arbejdstid som arbejdsmiljøudfordring Hvad betyder arbejdstiden for arbejdsmiljøet? Hvordan kan vi få en bedre dialog om planlægning af arbejdstiden på arbejdspladsen? Skæve eller skiftende arbejdstider kan gøre det svært at opretholde en sund balance mellem arbejds- og fritidsliv. For at finde en god balance er det nødvendigt at afveje sine behov i forhold til arbejde, familie og fritid. Arbejdstidsspillet er lavet for at hjælpe alle, der arbejder i social- og sundhedssektoren, til at håndtere arbejdstiden, så det psykiske arbejdsmiljø styrkes. Kortspillet kan danne udgangspunkt for en snak om arbejdstid i personalegruppen. På hvert spillekort beskrives en situation med et dilemma det kunne f.eks. være: Du kan se, at dine kolleger stortrives med deres vagter, mens du selv slider for at finde balancen. Spillekortet indeholder tre løsningsmuligheder, som I skal diskutere i gruppen. Kortspillene er et rigtig godt redskab til at kickstarte samtalen, så I hjælper hinanden med at afklare, hvilke problemer I har hver især, og hvordan de kan løses. Alt materiale fra arbejdstidspakkerne kan printes fra hjemmesiden Under overskriften Arbejdstid og fritid har 8 9 BAR SoSu udviklet tre arbejdstidspakker Pakkerne bærer overskrifterne: 1. Arbejdstid og arbejdsmiljø et spørgsmål om balance 2. Natarbejde - hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? 3. Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! Arbejdstidsspillet er et rigtig godt værktøj, som du og dine kollegaer kan bruge, når der skal sættes gang i refleksionen over arbejdstidens betydning. Simpelt, sjovt og effektivt. Brug det! Arbejdstidspakkerne indeholder forskellige værktøjer, der kan sætte gang i en dialog og refleksion over, hvordan arbejdstiden påvirker vores arbejdsmiljø. I pakkerne finder du værktøjer som spil, arbejdstids-ur, plakat, postkort og de tre TID-skrifter. TID-skrifterne er navnet på tre korte pjecer, der beskriver erfaring, problemstillinger, gode råd og løsninger af forskellige problemer, der følger i kølvandet på arbejdstiden inden for social- og sundhedsområdets skiftende og skæve arbejdstider. TID-skrifterne giver dig inspiration, råd og anbefalinger Kortspillene kan bruges på flere forskellige måder f.eks.: To kollegaer kan sammen finde ud af, hvad arbejdstiden i virkeligheden betyder Kulturen kan identificeres: Hvad er vores generelle holdning til arbejdstid på arbejdspladsen? Spillet kan danne udgangspunkt for en generel debat om arbejdstid for afdelingen eller hele arbejdspladsen på et personalemøde Kortspillene kan også bruges i fritiden i to forskellige børnevarianter enten som Sorteper eller som vendespil

6 Vold som faglig udfordring Trusler og vold fra beboere, elever, klienter eller patienter hører heldigvis til sjældenhederne på de fleste arbejdspladser, men nogle steder er det en del af hverdagen. Tal fra Justitsministeriet viser, at antallet af voldshandlinger på jobbet er steget med næsten 150 % til over tilfælde om året i perioden fra 1995 til Andre udgivelser Med de to udgivelser Saml brikkerne til ledere og sikkerhedsrepræsentanter, samt til dig, der arbejder alene i borgernes hjem, ønsker Bar SoSu at hjælpe medarbejdere og ledere til at forebygge og håndtere vold på arbejdspladsen. Med udgivelsen Vold og trusler på sygehuse får medarbejdere og ledere på sygehusene inspiration og nogle gode redskaber til voldsforebyggelse. Huskeliste, når du oplever truende borgere: 1. Optræd roligt og med tydeligt kropssprog 2. Lyt og se efter 3. Vær aktiv - tag initiativ 4. Forklar tydeligt, hvad der er muligt, og hvad der ikke kan lade sig gøre 5. Brug et enkelt sprog. Vær konkret 6. Vær hjælpsom 7. Vær ikke dominerende eller underkastende Endelig giver den korte publikation Vold og 8. Find og hold rigtig afstand trusler sætter syge spor praktiserende læger inspiration til såvel forebyggelse som håndtering af trusler og vold. velse af kontrol over situationen 9. Tænk på borgerens selvbillede og ople- Pjece til studerende og vold på Giv dig god tid, spil ikke Tarzan 11 skoleskemaet 11. Måske kan situationen løses ved, at du Med en pjece til de studerende og en materialesamling til uddannelsessteder sætter BAR SoSu Alle materialer kan findes på trækker dig og kommer igen senere vold på skoleskemaet. Hvordan kan man f.eks. opbygge kompetencer til at forebygge og håndtere konflikter, så de ikke ender med vold? Som ung og nyuddannet er det en stor udfordring at starte på en arbejdsplads, hvor man bliver konfronteret med vold. Pjecen Vold en faglig udfordring gør de unge opmærksomme på problematikkerne omkring vold, og intentionen er, at den også giver studerende og nyansatte lyst til selv at søge mere viden om emnet. I materialesamlingen Vold på skoleskemaet får vejledere, undervisere og andre, der kommer i forbindelse med studerende under uddannelse, en række værktøjer til arbejdet med trusler og vold. Materialesamlingen indeholder nærværende statistik, eksempler, diasshow til undervisningsbrug, artikler, casestudier, og f.eks. skemaer til registrering og observationer. Med materialesamlingen får studerende, vejledere og undervisere nogle brugbare værktøjer til at arbejde forebyggende med trusler og vold. Hvad er vold for os? Afklar hvordan I på netop jeres arbejdsplads forholder jer til vold: Hvad er tilladt, og hvad er uacceptabelt? Er det vold at bruge grænseoverskridende sprog, skældsord og at give en medarbejder fuck-fingeren? Skal man finde sig i karikaturtegninger og nedsættende omtale f.eks. på chatrum eller i s? Hvornår er en fysisk berøring en krænkelse? Materialesamlingen Vold på skoleskemaet kan bruges direkte i undervisning, i praktikforløb og som inspiration til forebyggelse af trusler og vold Materialer, nævnt under Andre udgivelser, arbejder med trusler og vold specifikt i forhold til forskellige målgrupper

7 Mobning Mobning foregår på alt for mange arbejdspladser og ofte i det skjulte. Mange konflikter ser aldrig dagens lys. Styrkespillet er et værktøj, der kan bruges forebyggende på arbejdspladser til at styrke samarbejdet. Sorteper, Krig eller debat? Styrkespillet kan spilles på tre måder, som Sorteper, Krig og som et Debatspil af 2-16 personer gerne af grupper der er vant til at arbejde sammen. Det er et enkelt kortspil, der kan medvirke til at skabe en konstruktiv dialog om arbejdspladsens kultur og sociale samspil når de professionelle arbejdsopgaver udføres. Det fungerer som en dåseåbner og foregår på en uformel og underholdende måde. Fordelen ved Styrkespillet er, at det i sig selv fungerer som ordstyrer. Tilbagemeldingerne fra arbejdspladserne viser, at Styrkespillet er nemt og sjovt at spille, og at det er en nyttig dåseåbner til svære diskussioner om f.eks. samarbejde, trivsel, konflikter og anerkendelse. En medarbejder på ældreområdet siger: Der er en tendens til, at man altid siger de dårlige ting. Men her bliver man tvunget til at finde positive ting frem. Det er godt at få de ting frem. En leder på en døgninstitution supplerer: Jeg tror, at vi vil være mere anerkendende over for Vejledningen Den mobbefri zone fungerer sammen med Styrkespillet som værktøj til hinanden. Jeg tror, vi vil få nemmere ved at få sagt, at at forebygge og håndtere mobning og til at skabe et bedre arbejdsklima på arbejdspladserne. Vejledningen gennemgår mobningens mekanismer, bl.a. de tre grundlæggende roller - mobber, offer og tilskuer. nu har vi gjort noget godt eller måske det modsatte. Det vil øge opmærksomheden på, hvad det er, vi gør i vores hverdag, og Styrkespillet har givet os et redskab til at give feedback til hinanden. Den mobbefri zone Spillet skærper gruppens blik for ressourcer og 12 Med vejledningen Den mobbefri zone får du en muligheder i hverdagen og sætter fokus på de 13 god kortfattet indførsel i mobningens forskellige sociale kompetencer: tolerance, åbenhed, faser, aktørerne, tilskuerne og ofrene. Du får ansvarlighed, mod, glæde, indlevelse, tillid og også indsigt i, hvordan du kan bryde de onde humor. Spillet kan forebygge mobning, men det cirkler. Men frem for alt kan du få inspiration til, skal understreges, at det ikke er egnet til hvordan du kan få din arbejdsplads hen imod en arbejdspladser, som allerede er plaget af mobning eller uløste mobbefri zone. konflikter. Tre råd om mobning: 1. Stol på hvad du selv oplever og mærker. Vær opmærksom på, hvad der sker med dig fysisk og psykisk 2. Tal med mennesker du stoler på 3. Sig fra overfor mobberen gerne når der er kollegaer til stede Styrkespillet skal bruges forebyggende, og ikke når der er opstået mobning Den mobbefri zone kan anvendes, hvis der er opstået mobning på arbejdspladsen

8 Anerkendende kommunikation De to hæfter Spørg igen! og Både-og, samt den tilhørende dvd, er resultatet af projektet Et sundt arbejdsliv. Her har tolv arbejdspladser fra social- og sundhedsområdet gennem to år indkredset og forstærket det, som skaber et sundt arbejdsliv. Deres resultater er overbevisende. Med de to værktøjer følger dvd en Spørg igen! Her kan du foran computeren eller sammen med dine kolleger få demonstreret, hvordan andre arbejder med værdsættende spørgsmål og reflektere over dine egne. Refleksionen hjælper jer til at finde frem til metoder, der virker på netop jeres arbejdsplads. Alt materialet finder du på Her kan du også finde andet materiale om at arbejde med anerkendende kommunikation og værdsættende samtale. Kun når vi har et godt arbejdsmiljø, kan vi yde en optimal omsorg til vores beboere Pædagog på bofællesskabet Lyngsø, Bo-Grindsted Spørg igen! og Både-og bygger på værdsættende samtale. Hæfterne tager udgangspunkt i, leger kan anvende, når I gerne vil opleve, hvor- Spørg igen! er et værktøj, som du og dine kol at de relationer, vi har til hinanden, bestemmer dan det er at stille værdsættende spørgsmål, og Medarbejdergrupperne er blevet meget mere stabile. Ustabiliteten vores opfattelse af verden omkring os. hvilke resultater I kan opnå. Relationer mellem mennesker er afgørende for, medførte, at personalegruppen var delt op i dels nyansatte, der hvordan et fællesskab fungerer. Både -og sætter fokus på medarbejderens følte, at det var svært at blive accepteret af de gamle, dels de behov. I omsorgs- og plejearbejde er der først Værdsættende samtale sætter fokus på fælles og fremmest fokus på patienten/brugeren/klienten. Det er afgørende for den faglige kvalitet. gamle, der havde svært ved at tro, at de nye ville blive lang tid i forståelse og anerkendelse. afdelingen, og derfor havde svært ved at mobilisere energi og Værktøjet hjælper jer også til at tænke i bådeog frem for enten-eller : Det kan lade sig entusiasme til at indføre dem i arbejdet på afdelingen gøre at udvikle både arbejdsmiljøet og kvaliteten i ydelsen i én og samme Reaktion fra ansat på Bispebjerg Hospital udviklingsproces. Samtaler forstærker relationer En træning i spørgeteknik som du kan bruge individuelt En sammenhængende filosofi til hvordan du kan skabe et sundt arbejdsliv Et udviklingsværktøj, I kan anvende i fællesskab på arbejdspladsen

9 I denne pjece kan du læse om forskellige værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Værktøjerne handler om, hvordan arbejdspladsen kan arbejde med stress, mobning, vold, arbejdstid, anerkendende kommunikation og lederens psykiske arbejdsmiljø. Målgruppen er lederen, SR og TR samt MEDudvalg/SIO, HR og udviklingsafdelinger. Alle værktøjer findes på hjemmesiden hvor du også kan finde mange flere informationer om dem. På hjemme - siden kan du desuden løbende følge med i psykisk arbejdsmiljø, læse om nyheder, temadage mm. Køb af værktøjerne foregår i arbejdsmiljøbutikken Arbejdsgivere og arbejdstagere inden for social- og sundhedsområdet samarbejder om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Branchearbejdsmiljørådet kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper arbejdspladserne med at løse dem ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale, at holde temamøder samt at udvikle arbejdsmiljøkurser. I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde og Socialpædagogerne. Køb pjecen. Varenummer Køb materialet i Prisen er 20 kr. Hent pdf-version samt eventuelle opdateringer på Find yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle

Tag lederfrakken på. Værktøj 1. Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 1 Tag lederfrakken på Om hvordan du finder trivsel og glæde i jobbet som leder, og hvordan du finder din egen personlige lederrolle INDHOLD Lederskabet - tag lederfrakken

Læs mere

Ledere i netværk. Værktøj 3. Om hvordan du som leder kan bruge netværk med andre ledere som et værktøj til at forbedre din egen arbejdssituation

Ledere i netværk. Værktøj 3. Om hvordan du som leder kan bruge netværk med andre ledere som et værktøj til at forbedre din egen arbejdssituation TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 3 Ledere i netværk Om hvordan du som leder kan bruge netværk med andre ledere som et værktøj til at forbedre din egen arbejdssituation INDHOLD Lederen som netværker 3

Læs mere

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach

Ledercoaching. Værktøj 2. Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach TEMA Psykisk arbejdsmiljø Værktøj 2 Ledercoaching Om hvordan du som leder kan bruge coaching til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø, og om hvordan du vælger din egen coach INDHOLD Ledercoaching 3 Ledere

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Hvornår du skal arbejde, hvornår du kan holde fri, hvor vigtig og ofte undervurderet faktor

Læs mere

Arbejde og planlægning

Arbejde og planlægning Arbejde og planlægning det er tiden, der tæller! 1 Tilrettelæggelse af arbejdstiden hvor svært kan det være? Der er mange forhold, som har betydning for, hvordan du Det er en kunst at få disse mange forskellige

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

Forebyg konflikter og vold. Inspirationshæfte til skoler og uddannelsesinstitutioner. Undervisning & Forskning

Forebyg konflikter og vold. Inspirationshæfte til skoler og uddannelsesinstitutioner. Undervisning & Forskning Forebyg konflikter og vold Inspirationshæfte til skoler og uddannelsesinstitutioner Undervisning & Forskning Indhold 4 Hvad er konflikter og vold? 6 Trap konflikter ned 8 Det kan I gøre 10 Få alle med

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Stress Værktøj 10 Lederens arbejde med stress Samtaler med en medarbejder, der er stresset 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Hvordan forholder du dig til en medarbejder, der kan være

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Før arbejdspresset bliver for stort

Før arbejdspresset bliver for stort TEMA Ledelse Før arbejdspresset bliver for stort Værktøjer til at forebygge stress Til lederen med personaleansvar 2 Før arbejdspresset bliver for stort Dette hæfte henvender sig til dig, som er leder

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Social Kapital. Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar. social kapital 1

Social Kapital. Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar. social kapital 1 Social Kapital Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar social kapital 1 Indhold 4 Social Kapital: Effektivitet og arbejdsglæde 5 Tillid, Retfærdighed og Samarbejdsevne 6 Hvordan kan ledelse

Læs mere

Sunde arbejdsrytmer. Bedre samspil mellem tid og opgaver

Sunde arbejdsrytmer. Bedre samspil mellem tid og opgaver Sunde arbejdsrytmer Bedre samspil mellem tid og opgaver Indhold Indledning: Sunde arbejdsrytmer slår i takt 3 Vi er afhængige af hinandens tid 4 Sæt grænser for arbejdet 8 Pauser afhænger af opgaverne

Læs mere

Trivsel i liv og arbejde

Trivsel i liv og arbejde Ta et kort og få gang i dialogen Trivsel i liv og arbejde perspektiver på den sunde arbejdsplads Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Januar 2014 ISBN: EAN 978-87-90998-78-3 2

Læs mere

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

FRI FOR MOBNING. INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen FRI FOR MOBNING INspiration til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen 3 1 Fri for mobning 3 Forord Forord 4 FØRSTE DEL - Om mobning, årsager og de vigtige vidner 6 Mobning på arbejdspladsen 8 Vigtige

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE

LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE TEMA Hjælp til selvhjælp Historiestafetten: LEDERNES TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Ledernes trivsel og arbejdsglæde

Ledernes trivsel og arbejdsglæde HISTORIESTAFETTEN Ledernes trivsel og arbejdsglæde 30 erfarne ledere fra alle dele af social- og sundhedssektoren fortæller, hvordan de styrker deres eget psykiske arbejdsmiljø i en travl hverdag 1 LEDERNES

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

Til rengøringslederne: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til rengøringslederne: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til rengøringslederne: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Ti rengøringsledere Pas på dig selv. 10 udfordringer til dit psykiske

Læs mere