2010 Årsrapport. Carlsberg A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 Årsrapport. Carlsberg A/S"

Transkript

1 2010 Årsrapport Carlsberg A/S

2 Great people. Great brands. Great moments. Founded on the motto, Semper Ardens Always Burning we never settle, but always thirst for the better. We are stronger together because we share best practices, ideas, and successes. We brand as many, but stand as one. With the courage to dare, to try, to take risks, we constantly raise the bar. We don t stop at brewing great beer. We brew a greater future for our consumers and customers, our communities, and our people. This passion will continue to burn and forever keep us thirsty.

3 Vores markeder 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Grækenland Befolkning (mio.) 5,5 4,9 9,3 5,4 38,1 81,6 6,9 62,2 63,0 7,8 60,2 11,2 BNP pr. indbygger PPP (USD) BNP-realvækst (%) 2,0 0,6 4,4 2,4 3,4 3,3-1 til 1,8 1,7 1,6 2,9 1,0-4,0 Forventet markedsvækst l k k k j k j k k k k k Vores bryggerier NORD- OG VESTEUROPA Bryggerier Medarbejdere Vores position Markedsposition (nr.) Markedsandel (%) 56,7 52,2 31,9 46,4 13,8 17, ,4 30,3 43,1 7,7 12,5 Primært konkurrencemiljø (int./lokalt) Lokalt Lokalt Lokalt Int. Int. Int./lokalt Lokalt Int. Int. Int. Int. Int. Forbrugsdata On-trade-andel af markedet, ca. (%) Ølforbrug pr. indbygger (l) Forbrug af ren alkohol pr. indbygger (l) Øl af samlet alkoholforbrug (%) ) 2010E, 2) Estland, Letland, Litauen, 3) Bulgarien, Serbien, Kroatien, 4) Vægtet gennemsnit, 5) Kun øl, 6) Bryggeriet i Dresden blev solgt i januar Bryggerierne i Leeds og Fribourg vil blive lukket i 2011, 7) Ekskl. Chongqing, 8) Ekskl. Habeco, 9) Nordtyskland (Slesvig-Holsten, Hamborg, Nedersaksen), 10) Vestkina, ekskl. Chongqing.

4 Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan Usbekistan Belarus Aserbajdsjan Malaysia Singapore Hongkong Kina Vietnam Laos Cambodja Nepal Indien 10,6 19,3 140,4 45,5 15,6 28,2 9,4 9,0 28,2 5,1 7, ,4 88,3 6,4 14,3 28, ,9 ØSTEUROPA ASIEN ,1-1,5 til 1,5 4,0 3,7 5,4 8,0 7,2 4,3 6,7 15,0 6,0 10,5 6,5 7,7 4,8 3,0 9,7 k j j j W W j j k k k j W W j W W n/a 47, ,7 28,6 40,8 56,3 30,7 78,0 41,0 19,8 20,4 57, ,0 98,0 60,1 80,0 n/a Int. Int. Int. Int. Int. Lokalt Int./lokalt Lokalt Int. Int. Int. Lokalt 10 Int. Lokalt Int. Lokalt Int n/a n/a n/a n/a n/a 35 n/a n/a 11 n/a n/a n/a n/a n/a 22 n/a n/a n/a n/a 3 Kilder: IMF, Canadean og Carlsberg-estimater.

5 Volumen Nettoomsætning Resultat af primær drift Nord- og Vesteuropa Østeuropa Asien NORD- OG VESTEUROPA Mål for overskudsgrad på mellemlangt sigt: 15-17% Carlsberg-gruppen er det næststørste bryggeri i regionen med markedsledende positioner i en lang række lande og førende positioner i andre. Regionen er det modne aktiv i porteføljen og omfatter markeder som Norden, Storbritannien, Frankrig og Schweiz. Den økonomiske krise havde en negativ effekt på ølforbruget, men som generel tendens på disse markeder forventes volumenerne at være flade eller svagt faldende. Der forventes dog stadig vækst målt i værdi. Regionen omfatter også ølmarkeder som Polen, Baltikum og nogle af Balkanlandene, hvor ølforbruget forventes at stige. Ølmarkederne er generelt kendetegnet ved en veletableret detailstruktur, en stærk tradition for at drikke øl i størstedelen af regionen samt forbrugere, der er modtagelige for at prøve nye produkter. Konkurrencesituationen varierer fra land til land. I Norden konkurrerer Carlsberg hovedsagelig med lokale aktører, mens vi på de fleste andre markeder er oppe mod store internationale bryggerier. Læs mere om vores resultater i Nord- og Vesteuropa på side 12. ØSTEUROPA Mål for overskudsgrad på mellemlangt sigt: 26-29% Carlsberg-gruppen indtager en stærk førsteplads i Østeuropa. Regionen anses for at være en vækstregion og omfatter Rusland, Ukraine og en række af de tidligere sovjet republikker. Det russiske ølmarked blev negativt påvirket af den betydelige afgiftsforhøjelse i 2010 og den svage makroøkonomiske situation. Væksten forventes dog at vende tilbage i 2011, og der forventes en gennemsnitlig årlig markedsvækst på 3-5% på mellemlangt sigt. De øvrige markeder i regionen udviste positive vækstrater i 2010 efter et presset 2009, og den positive vækst forventes at fortsætte. Volumenvækst drives af stigende disponibel indkomst, en stærk, dynamisk forbrugeradfærd samt generel interesse for varemærker og innovationer. Detailstrukturen er stadig under udvikling, og salget til restaurationsmarkedet (on-trade) udgør stadig en mindre del af det samlede ølmarked sammenlignet med de modne vesteuropæiske markeder. Konkurrencesituationen er domineret af internationale bryggerier. Læs mere om vores resultater i Østeuropa på side 15. ASIEN Mål for overskudsgrad på mellemlangt sigt: 15-20% Carlsberg-gruppen er en væsentlig aktør på de asiatiske markeder, hvor vi har valgt at konkurrere. Regionen omfatter både gamle, modne Carlsbergmarkeder (Hongkong, Malaysia, Singapore) og nye ølmarkeder som Kina, Vietnam og Indien. Gruppens eksponering mod nye øl markeder i Asien bidrager med betydelig vækstpotentiale, og regionen betragtes derfor som en vigtig fremtidig vækstmotor for Gruppen. De betydelige vækstforventninger underbygges af hurtigt voksende økonomier, som viste sig modstandsdygtige over for den globale recession. Derudover bidrager voksende befolkninger, stigende disponible indkomster og et relativt lavt ølforbrug pr. indbygger til de positive vækstforventninger. Detailstrukturen på nye ølmarkeder er stadig under udvikling. De internationale bryggerier har en udbredt tilstedeværelse i regionen, ofte gennem joint ventures eller kapitalandele i lokale bryggerier. Læs mere om vores resultater i Asien på side 18.

6 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne årsrapport indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om Gruppens salg, omsætning, indtjening, udgifter, overskudsgrad, pengestrømme, lagerbeholdninger, produkter, handlinger, planer, strategier, målsætninger og forventninger til Gruppens fremtidige driftsresultater. Sådanne eventuelle udsagn om fremtiden omfatter men er ikke begrænset til udsagn, der forudsiger, angiver eller antyder noget om fremtidige resultater, ydelser eller præstationer, og kan indeholde ord som tror, forudser, forventer, skønner, agter, planlægger, antager, vil være, vil fortsætte, vil resultere i, kunne, måtte og lignende ord med tilsvarende betydning. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed, som kan medføre, at Gruppens faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen, og er underlagt en risiko for, at disse forventninger eller forudsigelser, eller de antagelser, der ligger til grund for dem, kan ændre sig. Gruppen frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller justere sådanne udsagn om fremtiden, så de afspejler faktiske resultater, ændrede forudsætninger eller ændringer i andre faktorer, som påvirker disse udsagn. Vigtige faktorer, der kan påvirke Gruppens faktiske resultater, så de afviger væsentligt fra de anførte udsagn, er bl.a. men er ikke begrænset til uforudsete udviklinger i økonomiske og politiske forhold (herunder rente- og valutamarkeder), finansielle og lovgivningsmæssige ændringer, ændringer i efterspørgslen efter Gruppens produkter, øget branchekonsolidering, konkurrence fra andre bryggerier, tilgængelighed af og priser på råvarer og emballage, energiomkostninger, produktions- og distributions relaterede forhold, it-nedbrud, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner som følge af markedsdrevne prisnedsættelser, markedets modtagelse af nye produkter, ændringer i forbrugerpræferencer, lancering af konkurrerende produkter, fastsættelse af markedsværdier i åbningsbalancen for overtagne virksomheder, retssager, miljøforhold og andre uforudsete faktorer. Nye risikofaktorer kan opstå, og det er ikke altid muligt for ledelsen at forudsige alle disse faktorer eller at vurdere deres betydning for Gruppens virksomhed, eller i hvor høj grad individuelle risikofaktorer eller en kombination heraf kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden kan således ikke lægges til grund for forudsigelser om faktiske resultater. Redaktion Carlsberg Group Communications Layout og produktion KP2 Foto Nana Reimers Oversættelse og korrektur Borella projects Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverens stemmelse er den danske udgave gældende.

7 06 LEDELSENS BERETNING 6 Koncernchefens redegørelse 12 Nord- og Vesteuropa 15 Østeuropa 18 Asien 2 1 Det globale ølmarked 22 Gruppens strategi 30 Corporate social responsibility 34 Risikostyring 38 Corporate governance 44 Executive Committee 46 Aktionærforhold 48 Finansiel redegørelse 54 REGNSKAB 54 Carlsberg-gruppen 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 153 Forretningsudvikling 154 Ledelsespåtegning 155 Revisionspåtegning 156 Bestyrelsen

8 6 Ledelsens beretning Carlsberg leverede stærke resultater igen i år og øgede sin markedsandel i store dele af forretningen STIGENDE OVERSKUDSGRAD Vi er meget tilfredse med de stærke resultater for 2010, da det var et meget specielt år som følge af en betydelig afgiftsforhøjelse på vores største marked. I løbet af året begyndte vi at se en forbedring af markedstendenserne i alle regionerne i forhold til det meget udfordrende 2009, hvor de fleste markeder var påvirket af den økonomiske krise. Mens de nord- og vesteuropæiske markeder fortsat var udfordrende og udviste en samlet markedsnedgang, var tendensen i 2010 mere positiv i forhold til den svagere markedsudvikling i Markedsforholdene i Rusland var vanskeligere at forudsige end normalt som følge af de markante prisstigninger, der var nødvendige for at opveje den store afgiftsforhøj else på 200%, der trådte i kraft 1. januar Som følge af et forbedret makroøkonomisk klima, en varm sommer i 3. kvartal og de trinvise prisstigninger blev de russiske markedstendenser bedre i løbet af året. De øvrige østeuropæiske markeder oplevede stor fremgang i forhold til Ølmarkederne i Asien, som stort set var upåvirkede af den økonomiske krise i 2009, fortsatte deres meget stærke vækstmønster. De organiske ølvolumener faldt 2%. Inklusive akkvisitioner, netto, faldt volumen 1% til 114,2 mio. hl (116,0 mio. hl i 2009). Justeret for effekten af den russiske lagernedbringelse ville væksten i Gruppens organiske ølvolumener have været 1%. I Nord- og Vesteuropa var den organiske udvikling i ølvolumen flad på trods af en markedsnedgang på ca. 2-3%. Der var et organisk fald i ølvolumenerne i Østeuropa på 9% (-3% justeret for lagernedbringelsen), hovedsagelig som følge af lagernedbringelsen i 1. kvartal og de væsentlige prisstigninger i Rusland som følge af afgiftsforhøjelsen i januar. Den asiatiske region udviste fortsat flotte resultater med en organisk vækst i ølvolumen på 14%. I 4. kvartal var der et organisk fald i ølvolumen på 5%, især på grund af kraftig vækst i Østeuropa i 4. kvartal 2009, hvor distributørerne opbyggede lagre forud for afgiftsforhøjelsen. Dette gør sam- menligningstallene vanskelige (justeret for lageropbyg ningen var udviklingen flad). Gruppens pro rata-volumen af andre drikkevarer var 19,3 mio. hl (19,8 mio. hl i 2009). Faldet skyldtes hovedsagelig strejkerne i Danmark og Finland i 2. kvartal samt porteføljeoptimering på få markeder. Gruppen øgede marketinginvesteringerne med et tocifret procenttal i alle tre regioner i 2010 for at opnå rentabel vækst i markedsandele ved at understøtte sine vigtigste varemærker, nye produkter og innovationer, herunder omfattende kunde- og forbrugeraktiviteter. Innovationer, lancering af nye produkter og relancering af eksisterende varemærker vil fortsat være et fokusområde for Gruppen i Lanceringerne og relanceringerne fandt sted i alle tre regioner og var en kombination af helt nye produkter, relanceringer af eksisterende varemærker og lancering af Gruppens varemærker på nye markeder. Som eksempler kan nævnes nye produkter i Baltika-familien i Rusland, Zatecky Gus Dark i Rusland, Tuborg Lime Cut i Norden, Kronenbourg Sélection i Frankrig, relanceringer og varianter af eksisterende varemærker på flere asiatiske markeder såsom Vietnam, Kina og Cambodja samt lancering af Kronenbourg 1664, Somersby og Eve på nye markeder i alle tre regioner. På trods af et udfordrende år i Rusland steg Gruppens nettoomsætning 1% til mio. kr. ( mio. kr. i 2009) med en organisk udvikling på -3% (bestående af en samlet volumenudvikling på -2% og pris/mix -1%), en valutaeffekt på 5% og en akkvisitionseffekt, netto på -1%. Med henblik på at maksimere vækst i markedsandele i både volumen og værdi på tværs af salgskanaler og kunder fortsatte Gruppen med at anvende og udvikle sine metoder og redskaber inden for Value Management og Channel Marketing. I 2010 havde Gruppen fordel af gunstig afdækning, lavere inputomkostninger og effektiviseringstiltag. Produktionsomkostningerne pr. hl faldt generelt, men der var store udsving markederne og regionerne imellem. Bruttomarginen steg 260bp til 51,7%. Den organiske vækst i bruttoresultatet var 1%.

9 Jørgen Buhl Rasmussen Koncernchef

10 8 Ledelsens beretning Bruttoresultatet pr. hl steg i alle regioner med særlig kraftig vækst i Asien. Gruppens resultat af primær drift steg 9% til mio. kr. (9.390 mio. kr. i 2009). Den organiske vækst var 1%, valutaeffekten 8%, og der var ingen nettoe ffekt af akkvisitioner. I 4. kvartal faldt resultat af primær drift 33% (organisk fald på 36%). Nord- og Vesteuropa og Asien udviste stærk organisk vækst i 4. kvartal, mens resultatet i Østeuropa som forventet faldt som følge af lageropbygningen i Rusland i 4. kvartal 2009 og øgede inputomkostninger i kvartalet. Justeret for den russiske lageropbygning i 4. kvartal 2009, som øgede resultat af primær drift med ca. 300 mio. kr., ville den organiske vækst i resultat af primær drift have været ca. 8% for Gruppen har skarpt fokus på både at fremme rentabel vækst i markedsandele og øge effektiviteten i hele Gruppen. Dette er en vedvarende proces og en integreret del af Carlsbergs strategi og forretningsmodel. Overskudsgraden steg 130bp til 17,1% (15,8% i 2009). Gruppen er godt på vej til at realisere målene for overskudsgrad på mellemlangt sigt for både Gruppen og de tre regioner, selv om overskudsgraden vil svinge fra år til år afhængigt af både eksterne og interne faktorer som f.eks. inputomkostninger, prisstigninger og landemix. Årets resultat var 5,4 mia. kr. (3,6 mia. kr. i 2009), og resultat pr. aktie var 35,1 kr. (23,6 kr. i 2009), en stigning på 49%. Pengestrøm fra driften var 11 mia. kr. i forhold til en usædvanligt stor pengestrøm fra driften på 13,6 mia. kr. i 2009, som var positivt påvirket af en væsentlig forbedring i arbejdskapitalen. I 2010 lykkedes det som følge af Gruppens løbende bestræbelser for at optimere styringen af arbejdskapitalen at nedbringe denne yderligere, både som et gennemsnit over året og ultimo regnskabsåret. For 2010 og fremover har Gruppens fokus skiftet fra ultimo til gennemsnitlig arbejdskapital hen over året. Den positive effekt af den reducerede arbejdskapital var 0,7 mia. kr. (3,7 mia. kr. i 2009). Den gennemsnitlige arbejdskapital i forhold til nettoomsætning faldt til 2,6% (5,6% i 2009). Den frie pengestrøm var 5,2 mia. kr. (10,5 mia. kr. i 2009). I 2010 blev der foretaget væsentligt højere kontantudbetalinger i forbindelse med akkvisitioner, og de samlede finansielle investeringer beløb sig i 2010 til 2,7 mia. kr. (0 kr. i 2009). Akkvisitionerne var primært i Asien, hvor Gruppen øgede ejerandelen i allerede delvist ejede virksomheder. Som følge af den forbedrede rentabilitet steg afkastet af den gennemsnitlige investerede kapital i drikkevareaktiviteterne til 9,8% (9,3% i 2009), hvilket er det højeste niveau siden Scottish & Newcastleakkvisitionen. Forbedringen var særligt stor i Nordog Vesteuropa, hvor afkastet steg fra 13,6% til 17,2%. For både Nord- og Vesteuropa og Østeuropa blev anlægsinvesteringerne holdt under afskrivningsniveauet, mens det modsatte var tilfældet i Asien som følge af kapacitetsudvidelser. Nedbringelsen af gæld har haft høj prioritet i de seneste år, og i 2010 blev nettogælden yderligere reduceret. Ultimo 2010 udgjorde nettogælden 32,7 mia. kr. (35,7 mia. kr. ultimo 2009). Forholdet mellem nettogæld og resultat af primær drift før af- og nedskrivninger faldt til 2,3x (2,7x ultimo 2009). Gruppen har forpligtet sig til en investment grade -kreditvurdering. Som følge af ovennævnte gældsnedbringelse vil selskabet på den ordinære generalforsamling foreslå en stigning i udbyttebetalingen på 43% til 5,00 kr. pr. aktie (3,50 kr. for 2009). I oktober 2010 etablerede Gruppen en ny femårig multi-currency revolverende kreditfacilitet på 1,75 mia. euro og udstedte syvårige euroobligationer til en nominel værdi af 1 mia. euro til attraktive priser og på gunstige betingelser. De nye kreditfaciliteter er hovedsagelig blevet anvendt til refinansiering af Scottish & Newcastle-finansieringen. Med denne finansieringsomlægning har Gruppen forlænget forfaldsprofilen for sin gæld og opnået bedre balance mellem finansieringskilderne. Ølvolumen, pro rata (mio. hl) Nettoomsætning (mia. kr.) Resultat af primær drift (mia. kr.) Overskudsgrad (%)

11 Carlsberg Årsrapport En lang række strukturændringer blev gennemført i 2010, især i den asiatiske region. I januar opnåede Gruppen endelig godkendelse til at øge sin direkte og indirekte ejerandel i Wusu Xinjiang Beer Group i den kinesiske provins Xinjiang til 65%. I november øgede Gruppen sin ejerandel i Gorkha Brewery i Nepal til 90%, inklusive put-optioner, og i december opnåede Gruppen de sidste godkendelser til at øge sin ejerandel i det kinesiske Chongqing Brewery Co. Ltd. fra 17,46% til 29,71%. Endelig øgede Gruppen sin ejerandel i Olivaria Brewery i Belarus fra 37% til 68%. På det organisatoriske plan fortsatte Gruppen udviklingen og indførelsen af en række redskaber for at fremme kompetenceopbygning og forbedre processer og beslutningstagning. Forventninger til indtjeningen i vil blive et år, hvor innovation, investeringer i vigtige varemærker, initiativer med basis i The Carlsberg way of doing business, forbedrede route-to-market-modeller og fortsat fokus på Value Management og Channel Management vil drive rentabel vækst i markedsandele. Bestræbelserne for at fremme vækst i omsætning og markedsandele vil blive nøje afbalanceret med de fortsatte bestræbelser for at øge effektiviteten i driften og af kapitalapparatet. De væsentligste forudsætninger for forventningerne til 2011 er: Lavt encifret fald på de nord- og vesteuropæiske markeder Russisk markedsvækst på 2-4% Fortsat vækst på nøglemarkeder i Asien Øgede produktionsomkostninger som følge af højere inputomkostninger Marketinginvesteringer i forhold til omsætningen på et lidt højere niveau end i 2010 På baggrund heraf er Gruppens forventninger til 2011: Øget markedsandel på markeder, der samlet udgør 2/3 af vores forretning Høj encifret procentvis vækst i resultat af primær drift Vækst i justeret nettoresultat på over 20% 1 Effekten af højere inputomkostninger vil blive opvejet af øgede salgspriser i alle regioner. I Østeuropa vil effekten af højere inputomkostninger ligge over gennemsnittet for Gruppen, og som følge heraf vil overskudsgraden i regionen blive påvirket negativt for År-over-år-udviklingen i indtjeningen pr. kvartal i Østeuropa vil i 2011 udvise et anderledes mønster end ellers. Det forventes bl.a., at Østeuropa vil levere meget kraftig omsætningsvækst i 1. kvartal i forhold til samme kvartal året før, idet 1. kvartal 2010 var meget svagt som følge af lagernedbringelsen og afgiftsforhøjelsen, der påvirkede både markedsudviklingen og nettosalgspriserne i kvartalet. Gruppen bekræfter de mål for overskudsgrad på mellemlagt sigt, der blev meldt ud i februar 2010, for de tre regioner såvel som for Gruppen. Ambition intakt På Carlsberg-gruppens vegne vil jeg gerne takke vores mange medarbejdere rundt om i verden for deres indsats og bidrag til at gøre 2010 til endnu et år med flotte resultater for Gruppen. Jeg vil også gerne takke vores kunder, partnere og leverandører i hele verden for deres fortsatte støtte og samarbejde, og endelig vil jeg gerne sige tak til vores aktionærer for deres støtte til vores strategi. Vores ambition om at være den hurtigst voksende globale bryggerivirksomhed er uændret, og vores strategi har fem nøgleprioriteter, som er afgørende for, at vi kan realisere denne ambition: vores medarbejdere, vores forbrugere og kunder, produkter og innovation, struktur og samfund samt effektivitet. Et væsentligt element i vores strategi er at sikre, at virksomhedens sociale ansvar (CSR) integreres i alt, hvad vi gør. CSR er vores licence to operate, og for os er det et vigtigt middel til at blive det foretrukne varemærke og den foretrukne arbejdsgiver og samarbejdspartner. Jørgen Buhl Rasmussen FORVENTNINGER OG RESULTATER 2010 Resultat af primær drift Carlsbergs andel af nettoresultat Realiseret (regnskab for 2009) 9,4 mia. kr. 3,6 mia. kr Regnskabsmeddelelse for 2009 På niveau med 2009* > 20% vækst Regnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2010 Ca. 10 mia. kr. Ca. 40% vækst** Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2010 Over 10 mia. kr. Ca. 40% vækst** Realiseret (regnskab for 2010) 10,25 mia. kr. 5,4 mia. kr. * En underliggende stigning på 600 mio. kr. i resultat af primær drift var forventet efter justering for den russiske lageropbygning i 2009 og efterfølgende lagernedbringelse i ** En ikke-kontant, ikke-skattepligtig indtægt på 390 mio. kr. relateret til trinvis overtagelse af Wusu Xinjiang Beer Group indgår ikke i det forventede nettoresultat (jf. IFRS 3). 1 Rapporteret 2010 justeret for den ikke-kontante, ikke-skattepligtige indtægt under særlige poster på 598 mio. kr. relateret til trinvise akkvisitioner.

12 CAMBODJA 2010 var et meget succesrigt år for vores cambodjanske forretning, Cambrew, som oplevede kraftig stigning i volumen, nettoomsætning og driftsresultat. I 2008 lancerede Cambrew Angkor-fadølstårnet i restaurationsbranchen, og denne nyskabelse er siden blevet stærkt udbredt. 3 literfadølsbeholderens popularitet skyldes, at forbrugerne nemt og bekvemt selv kan tappe deres fadøl ved bordet.

13 Carlsberg Årsrapport Mio. kr Volumen, brutto (mio. hl) Øl 100,7 115,2 126,8 137,0 136,5 Andre drikkevarer 20,2 20,8 22,3 22,2 22,5 Volumen, pro rata (mio. hl) Øl 72,6 82,0 109,3 116,0 114,2 Andre drikkevarer 17,5 17,8 19,8 19,8 19,3 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Investeringer Køb og salg af langfristede materielle aktiver, netto Køb og salg af virksomheder, netto Finansielle nøgletal Overskudsgrad % 9,8 11,8 13,3 15,8 17,1 Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) % 9,2 11,7 8,2 8,2 8,8 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) % 30,1 30,4 38,4 40,8 44,5 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) x 1,01 0,99 0,74 0,60 0,47 Gæld/resultat af primær drift før af- og nedskrivninger x 2,73 2,43 3,80 2,71 2,30 Rentedækning x 4,72 4,38 2,31 3,14 4,76 Aktierelaterede nøgletal* Resultat pr. aktie (EPS) Kr. 19,9 24,3 22,1 23,6 35,1 Pengestrøm fra drift pr. aktie (CFPS) Kr. 47,1 51,2 65,8 89,3 72,1 Fri pengestrøm pr. aktie (FCFPS) Kr. 48,0-1,0-415,4 69,1 33,9 Udbytte pr. aktie (foreslået) Kr. 4,8 4,8 3,5 3,5 5,0 Udbytte/resultat (pay-out ratio) % Aktiekurs (B-aktier) Kr. 452,9 498,1 171,3 384,0 558,5 Antal aktier (ultimo, ekskl. egne aktier) Antal aktier (gennemsnitligt, ekskl. egne aktier) * Aktierelaterede nøgletal for er i overensstemmelse med IAS 33 justeret for bonuselementet i forbindelse med aktieemissionen i juni Antal aktier ultimo er ikke justeret. Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Sammenligningstal er tilpasset.

14 12 Ledelsens beretning VÆKST I VOLUMEN- OG VÆRDIMARKEDSANDEL I 2010 var der et fald i det samlede ølmarked i Nord- og Vesteuropa på ca. 2-3% en lidt bedre tendens end det estimerede fald på ca. 5% for Forbrugeradfærden var fortsat udfordrende på de fleste markeder, hvilket fortsat påvirkede udviklingen i negativ retning. Efter adskillige år med flad udvikling i markedsandele steg Gruppens markedsandele med ca. 50bp i regionen, både i volumen og værdi. Forbedringen i markedsandele skyldtes primært stærke resultater i markeder som Storbritannien, Polen, Danmark, Sydøsteuropa, Grækenland og Norge, mens Gruppens markedsandel i Sverige og de baltiske lande faldt. I løbet af året blev der igangsat en række væsentlige tiltag på tværs af regionen for at styrke væksten i markedsandele og varemærkepositioner, herunder lancering af produkter som Tuborg Lime Cut i Danmark og Norge og Kronenbourg Sélection des Brasseurs i Frankrig samt relancering af LAV i Serbien og Bosnien, Kasztelan Niepasteryzowany (Kasztelan ikke-pasteuriseret) i Polen og Mythos i Grækenland. Eksisterende varemærker blev lanceret på nye markeder, herunder Tuborg i de baltiske lande. Gruppens organiske ølvolumen var flad i 2010 (-2% i 4. kvartal). Den rapporterede udvikling i ølvolumen var -1% på grund af salget af Braunschweig-bryggeriet i august Som følge af strejkerne i Danmark og Finland i 2. kvartal samt optimering af porteføljen inden for andre drikkevarer på et par af markederne var der et organisk fald i den samlede volumen (inklusive andre drikkevarer) på 1% (-2% i 4. kvartal). Bruttoresultatet blev forbedret som følge af de løbende produktivitetsforbedringer og den gunstige afdækning af inputomkostninger i 2010 sammenlignet med et ugunstigt omkostningsniveau i I 2011 vil Gruppen opleve højere inputomkostninger, hvilket vil medføre stigende salgspriser. På trods af, at marketinginvesteringerne steg med et tocifret procenttal, var Gruppen i stand til at holde de samlede driftsomkostninger på et uændret niveau. Ølvolumen (mio. hl) Resultat af primær drift (mia. kr.) 6 Nettoomsætning (mia. kr.) Overskudsgrad (%) Den organiske udvikling i nettoomsætningen var -1% (-3% i 4. kvartal) med et rapporteret fald på 1% til mio. kr. ( mio. kr. i 2009). Nettoomsætningen for øl steg 1% (flad volumen, flad pris/mix, valuta 3% og akkvisitioner, netto -2%). På de fleste markeder i regionen var der en svagt positiv priseffekt, mens mixeffekten var svagt negativ, især som følge af et negativt landemix og skift i salgskanaler på tværs af regionen

15 STORBRITANNIEN Gennem længere tid har den britiske restaurationsbranche været for nedadgående, men Carlsberg har i de seneste år formået at øge sin markedsandel inden for denne meget konkurrenceprægede salgskanal. Den bemærkelsesværdige turnaround startede i 2009, hvor Gruppen indgik en aftale med pubkæden JD Wetherspoon om afsætning af flere millioner pints. I 2010 blev der indgået aftaler med flere andre pubselskaber, og Carlsberg UK nåede op på en samlet markedsandel på 15,4% mod 13,3% i 2008.

16 14 Ledelsens beretning Resultat af primær drift steg 20% til mio. kr. (4.237 mio. kr. i 2009) med en organisk vækst på 17% (23% i 4. kvartal). Overskudsgraden steg 250bp til 14,1% (11,6% i 2009). Alle markeder med undtagelse af Baltikum og Grækenland udviste organisk vækst i resultat af primær drift og forbedring af overskudsgraden i Storbritannien, Frankrig, Schweiz og Sydøsteuropa Gruppen styrkede igen sin position i Storbritannien med vækst i både værdi- og volumenmarkedsandel i såvel detailhandelen (off-trade) som restaurationsbranchen (on-trade). Det britiske marked faldt 4%, men Gruppen øgede sin volumen, og markedsandelen steg 110bp til 15,4%. I 2010 blev Carlsbergvaremærkegruppen det største off-trade-ølmærke i Storbritannien. Det franske marked faldt ca. 1%, men Gruppens ølvolumen faldt ca. 3%, og den samlede markeds andel i Frankrig faldt en anelse. De to vigtigste franske mærker, Kronenbourg og 1664, har i det seneste 1½ år vist en positiv udvikling. En række kommercielle tiltag blev gennemført i 2010, herunder lancering af Kronen bourg Sélection des Brasseurs og relancering af Grimbergen i den sidste del af året. På trods af flad udvikling i omsætningen kunne Gruppens franske forretning notere kraftig vækst i resultat af primær drift som følge af positiv pris/mix, opkøbssynergier og de igangværende driftsmæssige effektivitetsforbedringer. På grund af en række kommercielle aktiviteter var Gruppen i stand til at styrke sine markedsandele i Sydøsteuropa. Trods udfordrende markedsforhold med faldende markeder og forbrugernes skift til billigere mærker steg Gruppens ølvolumen svagt. Der blev især vundet markedsandele i Bulgarien og Serbien. I Bulgarien steg markedsandelen ca. 150bp, og Carlsberg-gruppen er nu nr. 2 på markedet med en andel på ca. 28%. I Serbien bidrog relanceringen af LAV særdeles positivt, og Gruppens volumen steg på et faldende marked. Danmark, Polen, Baltikum, Norge og Tyskland Det danske marked faldt ca. 6% i 2010 (før justering for den stigende grænsehandel). Carlsberg-gruppens markedsandel steg ca. 50bp. Både volumener og indtjening var negativt påvirket af strejkerne i maj. Desuden var den danske forretning negativt påvirket af den afgiftsforhøjelse på cider, der blev indført i august, og som medførte et tocifret fald i volumen på det indenlandske marked for cider. Den polske forretning var igennem en væsentlig turnaround i Det polske marked faldt ca. 1%, men Gruppens volumen steg over 15%, hvilket betød en stigning i markedsandel på 230bp til 13,8%. Volumenvæksten var især drevet af generelt udvidet distribution, stærk fremgang for Harnas-mærket samt en vellykket lancering af Kasztelan Niepasteryzowany (Kasztelan ikke-pasteuriseret). Rentabiliteten steg væsentligt i den polske forretning med en organisk vækst i resultat af primær drift på knap 50%. Forbedringen skyldtes især tiltag, der blev påbegyndt i 2009, herunder effektivitetsforbedringer og produktlanceringer. I Norge steg Gruppens markedsandel på et marked, som faldt ca. 3%. Tuborg samt lanceringen af Kronenbourg 1664 var hoveddrivkraften bag stigningen. Primo 2011 er det blevet besluttet at styrke og effektivisere organisationsstrukturen i den norske forretning, hvilket vil medføre en væsentlig reduktion i antallet af medarbejdere. De baltiske markeder forbedrede sig efter et meget udfordrende 2009, og alle tre markeder voksede i Tuborg blev lanceret på alle tre markeder. Salget af bryggeriet i Dresden i Tyskland blev meldt ud i januar Efter salget af Braunschweig Brauerei i 2009 og bryggeriet i Dresden har Gruppen koncentreret den tyske forretning på de to resterende bryggerier i Hamborg og Lübz i Nordtyskland og en portefølje bestående af fem varemærker: Holsten, Astra, Carlsberg, Lübz og Duckstein. I Grækenland foretog Gruppen en særdeles vellykket relancering af Mythos og vandt markedsandele på et marked, der er hårdt presset som følge af de svage makroøkonomiske forhold. Effektivitetsforbedringerne fortsatte på alle markeder, og i 2010 blev det meddelt, at det schweiziske bryggeri i Fribourg vil blive lukket i juni Ølproduktionen til det schweiziske marked vil blive koncentreret på bryggeriet i Rheinfelden.

17 Carlsberg Årsrapport Gruppens planer for 2010 var at begrænse effekten af den betydelige russiske afgiftsforhøjelse på 200% pr. 1. januar 2010 og de deraf følgende meget store stigninger i forbrugerpriserne og mindre forudsigelige markedsforhold med det formål at finde den rette balance mellem udviklingen i markedsandele og optimering af rentabilitet og den frie pengestrøm. ET UNIKT ÅR I RUSLAND Markedsforholdene på de fleste markeder i regionen blev forbedret i løbet af 2010, da det forbedrede makroøkonomiske klima påvirkede ølmarkederne positivt. Hjulpet af det varme sommervejr i 3. kvartal steg alle markeder i regionen, herunder Rusland, i andet halvår. i Rusland. Øvrige tiltag uden for ølkategorien indbefatter Somersby i Rusland og iste i Ukraine. Nettoomsætningen faldt 2% til mio. kr. ( mio. kr. i 2009) positivt påvirket af den styrkede RUB. Den organiske udvikling i nettoomsætningen var -11%. Pris/mix var -2% med positiv udvikling på alle markeder undtagen Rusland som følge af de trinvise prisstigninger til opvejelse af den markante afgiftsforhøjelse. I 4. kvartal faldt nettoomsætningen organisk med 19% som følge af de vanskelige sammenligningstal, idet 4. kvartal 2009 var væsentligt påvirket af Afgiftsforhøjelsen medførte væsentlig lageropbygning i 4. kvartal 2009 og efterfølgende lagernedbringelse i 1. kvartal 2010, hvilket påvirkede Gruppens resultater for 2009 og Effekten af lageropbygningen var en stigning på 1,5 mio. hl i volumen og et estimeret resultat af primær drift på 300 mio. kr. i 4. kvartal 2009 og en tilsvarende negativ effekt i 1. kvartal Ølvolumen (mio. hl) Nettoomsætning (mia. kr.) Der var et organisk fald i ølvolumenerne på 9% i 2010 (-14% i 4. kvartal). Justeret for effekten af den russiske lageropbygning og -nedbringelse ville det organiske volumenfald i regionen have været ca. 3% (uændret i 4. kvartal) Marketingomkostningerne blev øget med et tocifret procenttal for at understøtte varemærker, forbrugerog kundeaktiviteter, innovationer og produktintroduktioner. Der blev således lanceret en række nye produkter og innovationer i hele regionen, herunder Baltika Draught, Baltika jubilæumsudgave i limited edition, Baltika Cooler PET, Nevskoe Imperial og Zatecky Gus Dark i Rusland; nye varianter Derbes Draught og Alma-Ata i Kasakhstan; Lvivske Live Beer, Baltika 7 og Holsten PET i Ukraine samt Alivaria Live Beer i Belarus. Andre af Gruppens varemærker såsom Grimbergen og Eve blev lanceret i Rusland, og Eve blev også lanceret i Kasakhstan Resultat af primær drift (mia. kr.) Overskudsgrad (%) Uden for ølkategorien lancerede Gruppen i Rusland selektivt mineralvand og øgede distributionen af læskedrikke. Ekspansionen af kvas fortsatte med lancering i Usbekistan og med varianten 7 Grains

18 RUSLAND Hver sommer strømmer folk til øl- og kvasfestivaler i Rusland, som Carlsbergs russiske bryggeri, Baltika, bl.a. er med til at arrangere. De kommer for at more sig og nyde forskellige slags øl og kvas en traditionel østeuropæisk læskedrik fremstillet på rug. I 2010 deltog over 1,5 millioner mennesker i festivaler i 10 russiske byer. Baltika har for nylig udvidet sin portefølje med både nye ølprodukter og andre drikkevarer, herunder kvasproduktet Khlebny Krai, som har fået en meget fin modtagelse.

19 Carlsberg Årsrapport lageropbygningen. Pris/mix var -5%. Gruppen øgede priserne i 4. kvartal 2009 forud for afgiftsforhøjelsen, hvilket førte til kraftig priseffekt i kvartalet, hvorfor pris/mix for 4. kvartal 2010 var svagere end for 2010 samlet. Der var et fald i rapporteret resultat af primær drift på 5% med et organisk fald på 15% i Mens der i Rusland var et organisk fald i resultat af primær drift, leverede resten af regionen kraftig organisk vækst i resultat af primær drift på ca. 65%. Justeret for effekten af den russiske lageropbygning og -nedbringelse ville det organiske fald i resultat af primær drift have været 3%. Som ventet blev indtjeningen i 4. kvartal kraftigt negativt påvirket af det vanskelige sammenligningsgrundlag, øgede marketingomkostninger og stigende inputomkostninger. Derfor faldt resultat af primær drift organisk 57%. Justeret for effekten af den russiske lageropbygning og -nedbringelse ville det organiske fald have været ca. 41%. Rusland Ved årets begyndelse forventede Carlsberg-gruppen en markedsnedgang på et lavt tocifret procenttal som følge af afgiftsforhøjelsen, eftersom forbrugerprisstigninger på ca. 25% var nødvendige for at opveje afgiftsforhøjelsen. Men takket være gunstige vejrforhold i 3. kvartal, en generelt hurtigere og vedvarende forbedring af den russiske økonomi samt øget forbrugertillid steg det russiske ølmarked i andet halvår af 2010, og faldet for hele året blev derfor ca. 4% (+1% for 2. halvår). Gruppens russiske salg fra distributørleddet ( offtake ) faldt 4% i 2010, men som følge af lagernedbringelsen i 2010 faldt Gruppens volumen ( shipments ) som forventet væsentligt mere, ca. 13%. I 4. kvartal steg off-take ca. 2%, mens shipments faldt 21% som følge af sammenligningen med 4. kvartal 2009, hvor lageropbygningen fandt sted. Ukraine Efter et fald på 7% i 2009 forbedrede det ukrainske marked sig i 2010 med en markedsstigning på 4% som følge af de forbedrede makroøkonomiske forhold. Mainstream-mærket Lvivske fortsatte sin stærke udvikling, og støttet af Baltika-mærket i premiumkategorien fortsatte Gruppens ukrainske forretning med at øge sin markedsandel, som steg 150bp til 28,6% (27,1% i 2009). Den ukrainske forretning udgør nu omkring 17% af Gruppens samlede ølvolumen i regionen. Uden for ølkategorien fortsatte kvasmærket Taras sin fremgang og øgede sin markedsandel i kategorien med ca. 15 procentpoint og blev det største kvasmærke i Ukraine. Forretningen leverede tocifret organisk omsætningsvækst drevet af en organisk ølvolumenvækst på 7% og meget positiv pris/mix. Organisk vækst i resultat af primær drift var ca. 40% for Andre markeder De øvrige markeder i den østeuropæiske region rettede sig i løbet af Gruppens ølvolumen steg på alle markeder, og pris/mix var yderst positiv på tværs af markederne. Ølmarkedet i Kasakhstan voksede næsten 10% i Mens Gruppen tabte markedsandele, steg indtjeningen kraftigt som følge af fordelene ved integrationen af den russiske eksportforretning med Gruppens lokale driftsaktiviteter. 4. kvartal var særligt gunstigt som følge af lageropbygning forud for en afgiftsforhøjelse i januar Carlsberg-gruppens ejerandel i Olivaria i Belarus blev øget fra 37% til 68% i løbet af året. Forretningen vil nu blive fuldt integreret i Carlsberg-gruppen. Ifølge data fra Nielsen 1 var Gruppens russiske markedsandel uændret 39,7% (39,8% i 2009). I 4. kvartal steg markedsandelen 40bp til 39,7%. Gruppens produkter var i størstedelen af året prissat over de fleste af konkurrenternes, hvilket påvirkede udviklingen i markedsandele, især inden for den moderne handel (supermarkeder). Der er væsentlige innovative tiltag i pipelinen for 2011 i form af nye produkter og processer. Med det meget specielle 2010 bag sig forventer Gruppen at kunne fortsætte den langsigtede positive markedsudvikling i Rusland. Pris/mix for året var -4% og -6% for 4. kvartal. Den negative priseffekt skyldtes, at prisstigningerne blev indført trinvis fra november 2009 til juni 2010 for helt at opveje afgiftsforhøjelsen. 1 Den eksterne leverandør af markedsdata, Nielsen, har ekskluderet alkoholiske maltbaserede cocktails i øluniverset. Historiske data er tilpasset.

20 18 Ledelsens beretning STÆRKE VÆKSTRATER I 2010 leverede den asiatiske region stærke resultater med høj organisk vækst i volumen og omsætning samt kraftigt forbedrede overskudsgrader. Gruppen ser stadig store vækstmuligheder i regionen og fortsatte med at styrke sin position i løbet af 2010, bl.a. ved at øge ejerandelen i Nepal og i to af vores forretninger i Kina. I november åbnede Gruppen sit femte bryggeri i Hyderabad i Indien og begyndte produktion på et nyt bryggeri i Vung Tau i det sydlige Vietnam. Alle markeder i regionen leverede tocifret organisk volumenvækst for året, og ølvolumenerne steg organisk 14% (10% i 4. kvartal). Nettoomsætningen steg 33% til mio. kr. (4.224 mio. kr. i 2009). Den organiske vækst i nettoomsætningen var 17% (15% i 4. kvartal), heraf 13% organisk volumenvækst (inklusive andre drikkevarer) og 4% pris/mix. Resultat af primær drift steg 57% til mio. kr. (666 mio. kr. i 2009) med 39% organisk vækst (35% i 4. kvartal). Overskudsgraden blev forbedret 280bp til 18,6%. Kina I Kina var den organiske vækst i ølvolumen ca. 10% i et marked, der steg ca. 4%. Den kraftige stigning i volumen skyldtes god vækst i alle dele af den kinesiske forretning, især de internationale mærker. Understøttet af målrettede marketingkampagner klarede Carlsberg- og Carlsberg Chill-mærkerne sig særdeles godt med en volumenstigning på over 20% og deraf følgende stigning i markedsandelen inden for premium-kategorien. Kronenbourg 1664 blev lanceret i Kina med henblik på at styrke premiumporteføljen. Volumenvæksten i Vestkina skyldtes en kombination af forbedret salgseksekvering, adskillige marketingtiltag og relancering af lokale mærker i vigtige provinser som Xinjiang, Yunnan og Ningxia. På trods af øget konkurrence kunne Gruppens kinesiske forretning rapportere positiv pris/mix på 5% som følge af en kombination af øget salg i premium-kategorien og prisforhøjelser. Organisk resultat af primær drift steg næsten 40% i 2010 som følge af kraftig volumenvækst, positiv pris/ mix og gennemførelse af kompetenceopbygning og Excellence-programmer/effektivitetsforbedringer. Indokina Der var en kraftig organisk vækst i ølvolumener på 22% i Indokina (Vietnam, Laos og Cambodja), som afspejlede stærke resultater på tværs af alle tre markeder. Varemærkeporteføljen blev styrket på alle tre markeder, bl.a. gennem produktudvidelser i Laos med Beer Lao Gold og i Vietnam med Huda Extra, Halida Thang Long og Truc Bach Beer. Derudover blev Kronenbourg 1664 og Eve lanceret i Vietnam. De nylancerede produkter klarede sig godt og bidrog til den forbedrede pris/mixeffekt på alle tre markeder. Gruppen har øget kapaciteten i Indokina med indvielsen af bryggeriet i Vung Tau i det sydlige Vietnam, og et yderligere kapacitetsudvidelsesprojekt er undervejs i Cambodja. Malaysia Vores malaysiske forretning voksede markant i 2010 med et lavt tocifret procenttal. Carlsbergvaremærket opnåede flotte resultater som følge af en vellykket gennemførelse af 2010 Chinese New Year -kampagnen og de mange fodboldaktiviteter i et år med fodbold-vm. Rentabiliteten blev kraftigt forbedret takket være effektivitetsforbedringer, lavere inputomkostninger og den vellykkede integration af Singapore-forretningen med den malaysiske forretning i Indien Det indiske ølmarked steg kraftigt med ca. 17% i Gruppens forretning voksede markant med en organisk vækst i ølvolumen på over 70% og med en særlig stærk udvikling i 4. kvartal, hvor volumenerne blev mere end fordoblet. Porteføljen blev yderligere styrket af lanceringen af Tuborg Strong, som er blevet godt modtaget af forbrugerne.

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald.

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald. 3 Ledelsens beretning Nord- og Vesteuropa Øget indtjening trods fald i volumen Det samlede ølmarked i Nord- og Vesteuropa faldt ca. 5-6% i. I den sidste del af året var der dog tegn på forbedring, og markedsnedgangen

Læs mere

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2016 Side 1 af 6 Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2010 Endnu et år med stærke resultater

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2010 Endnu et år med stærke resultater Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 2/2011 Side 1 af 39 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Trading statement 1. kvartal 2016

Trading statement 1. kvartal 2016 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 contact@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 8/2016 Side 1 af 6 Trading statement 1. kvartal 2016 Solid start på året

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2010 Stærk udvikling fortsætter

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2010 Stærk udvikling fortsætter Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 13/2010 Side 1 af 32 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

Carlsberg Årsrapport

Carlsberg Årsrapport Carlsberg Årsrapport Markedsoversigt Vores markeder 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Grækenl Befolkning (mio.) 5,5 5,0 9,4 5,4 38,1 81,4

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 1/2012 Side 1 af 43 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2010 Stærk udvikling og opjustering af forventningerne til indtjeningen for helåret

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2010 Stærk udvikling og opjustering af forventningerne til indtjeningen for helåret Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2010 Side 1 af 31 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 14/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Positiv udvikling

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår.

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår. Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com 19. august 2015 Side 1 af 23 Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2015 Svage resultater

Læs mere

Tendenser på de globale ølmarkeder

Tendenser på de globale ølmarkeder 14 Ledelsens beretning: Markeder og strategi Tendenser på de globale ølmarkeder DEN GLOBALE ØLINDUSTRI Ølbrygning har historisk set været en lokal industri, idet kun nogle få bryggerier har haft en væsentlig

Læs mere

Information til aktionærer Februar 2013

Information til aktionærer Februar 2013 Information til aktionærer Februar 2013 INDHOLD 03 Koncernchefens redegørelse 06 Vores regioner 12 Asien 15 Bæredygtig emballage 16 Hoved- og nøgletal 17 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Årsrapport marts 2005 BRYGGERIGRUPPEN A/S Årsrapport 24 17. marts 25 1 Overblik Om virksomheden Næststørste bryggerivirksomhed i Skandinavien Skandinaviens største eksportør af øl 2. medarbejdere Over 13. aktionærer Om produkterne Ceres er et

Læs mere

Forstædernes Bank København 20/11/2007

Forstædernes Bank København 20/11/2007 Forstædernes Bank København 20/11/2007 Strategi Resultater: Carlsberg-gruppen Vesteuropa BBH Asien Konsortie henvendelse til Scottish & Newcastle Forstædernes Bank 20. november 2007 Side 2 Strategi Forstædernes

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. JUNI 2010

Regnskabsmeddelelse pr. 30. JUNI 2010 Inf or m at ion 17. til a au kti gu on st ær 20 er 10 Indhold 3 12 3 Koncernchefens forord 4 Carlsberg UK GØR DET BARE BEDRE 6 EN LYS FREMTID I INDOKINA 8 Kvinder en vigtig forbrugergruppe 1 0 Et glimt

Læs mere

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen København, 7. november 2003 15/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 Betydelig fremgang i 3. kvartal 3. kvartal: Fremgang i resultat af primær drift (EBITA) på 22% ved uændrede

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2009 Stærk vækst i resultat og betydelig pengestrøm i 2009

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2009 Stærk vækst i resultat og betydelig pengestrøm i 2009 Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 2/2010 Side 1 af 38 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 6/2011 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i verden. med en omfattende varemærkeportefølje af øl og andre drikkevarer.

Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i verden. med en omfattende varemærkeportefølje af øl og andre drikkevarer. Inf or m at ion til Fe akt br ion ua æ r 2 re 01 r 4 Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i verden med en omfattende varemærkeportefølje af øl og andre drikkevarer. 3 Brev fra bestyrelsesformanden

Læs mere

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier

Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Nye aktier i et af verdens største og hurtigst voksende bryggerier Udbud af nye B-aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 76.278.403 stk. nye B-aktier à nom. DKK 20 til kurs 400 i forholdet

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH 1/2007 Side 1 af 29 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH Nettoomsætningen steg med 8% til 41,1 mia. kr. (38,0 mia. kr. i ). Fremgangen følger

Læs mere

Koncernchefens forord That calls for a carlsberg. et glimt af Carlsberg

Koncernchefens forord That calls for a carlsberg. et glimt af Carlsberg Q1 Inf or m at ion til ak tio M næ aj re 20 r 11 Indhold 3 10 3 4 6 8 Koncernchefens forord That calls for a carlsberg at gøre det rigtige et glimt af Carlsberg 1 0 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2011 Resultater for 3. kvartal som forventet

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2011 Resultater for 3. kvartal som forventet Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 12/2011 Side 1 af 34 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2010 (11. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Carlsberg Breweries-gruppens regnskab... 15 Resultatopgørelse... 16 Totalindkomstopgørelse...

Læs mere

Q1 Information til aktionærer Maj 2010

Q1 Information til aktionærer Maj 2010 Q1 Information til aktionærer Maj 2010 2 News Indhold 3 12 3 Koncernchefens forord 4 Carlsberg stormer frem i Ukraine 6 Ølkort øger salget i restaurationsbranchen 8 Næste trin i Carlsbergs effektiviseringsproces

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2012 Gode resultater positiv udvikling i markedsandele på tværs af regioner og stærk udvikling i pengestrøm

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2012 Gode resultater positiv udvikling i markedsandele på tværs af regioner og stærk udvikling i pengestrøm Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 1/2013 Side 1 af 38 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2012 Gode resultater

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006

Royal Unibrew A/S. Årsrapport Marts 2006 Royal Unibrew A/S Årsrapport 2005 Marts 2006 Vision og Mission VISION Vi vil med stigende lønsomhed udvikle vores position som en af de største udbydere af drikkevarer i Nordeuropa. Uden for denne region

Læs mere

indhold 19 Resultater 21 5-års-oversigt 22 Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse 24 Overblik

indhold 19 Resultater 21 5-års-oversigt 22 Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse 24 Overblik NEWS Februar 15 NEWS Februar 15 Helåret 2 indhold 3 Brev fra formanden 4 Koncern chefens beretning 6 Indtjeningsforventninger for 15 8 Vores portefølje 9 Vores regioner 10 Region Vesteuropa Region Østeuropa

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com www.carlsberggroup.com Selskabsmeddelelse 9/2012 Side1af 30 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2011 Russisk markedsudvikling lavere end ventet, resten af Gruppen på rette kurs

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2011 Russisk markedsudvikling lavere end ventet, resten af Gruppen på rette kurs Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 08/2011 Side 1 af 36 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni

Læs mere

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa.

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. FONDSBØRSMEDDELELSE 12/ Side 1 af 21 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. Nettoomsætningen steg med 6% til i alt 7,8 mia. kr. som

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Carlsberg og Carlsbergfondet 2014

Carlsberg og Carlsbergfondet 2014 Aktivt ejerskab i børsnoterede selskaber CBS 7. maj 2014 Carlsberg og Carlsbergfondet 2014 Flemming Besenbacher Bestyrelsesformand for Carlsberg A/S og for Carlsbergfondet f.besenbacher@carlsbergfoundation.dk

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne for 3. kvartal på niveau med forventningerne fortsat øgede markedsandele på tværs af regioner

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne for 3. kvartal på niveau med forventningerne fortsat øgede markedsandele på tværs af regioner Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 17/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE 20/ 8. november Side 1 af 23 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER Fremgang i alle dele af forretningen fører til ny opjustering af forventningerne til årets resultat af primær drift.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 28 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS 2008 Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001

BRYGGERIGRUPPEN A/S. Præsentation af halvårsregnskab august 2001 BRYGGERIGRUPPEN A/S Præsentation af halvårsregnskab 2001 30. august 2001 Væsentlige hændelser 1. halvår 2001 Integrationen med Albani Bryggerierne A/S følger de lagte planer. 25% af aktier erhvervet i

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002

Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 Til Københavns Fondsbørs 26. november 2002 BG 20/2002 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2002 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget perioderegnskabet for 1. januar 30. september

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater på niveau med forventningerne forventningerne til helåret fastholdes

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater på niveau med forventningerne forventningerne til helåret fastholdes Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2013 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Bryggerigruppen A/S Årsrapport Bryggerigruppen A/S

Bryggerigruppen A/S Årsrapport Bryggerigruppen A/S Bryggerigruppen A/S Årsrapport 2003 Bryggerigruppen A/S - 1-18-03-2004 1. Introduktion 2. Gruppens struktur 3. Strategi 4. V8 5. Årsrapport 2003 6. V8-Next 7 Forventninger for 2004 8 Udbyttepolitik og

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Carlsberg A/S 2005 Årsrapport 2005 2 4 6 8 26 31 35 41 47 57 99 120 121 122 Carlsberg A/S Carlsberg A/S

Carlsberg A/S 2005 Årsrapport 2005 2 4 6 8 26 31 35 41 47 57 99 120 121 122 Carlsberg A/S Carlsberg A/S Årsrapport 2005 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultater og forventninger 6 Strategi 8 Markeder 10 Vesteuropa 14 Baltic Beverages Holding 16 Øvrige Østeuropa 18 Asien 20 Samarbejde i

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Betydelig fremgang og stærke resultater

Betydelig fremgang og stærke resultater Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 30 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2007 Betydelig fremgang og stærke resultater

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Q3 Information til aktionærer November 2012

Q3 Information til aktionærer November 2012 Q3 Information til aktionærer November 2012 Indhold 3 12 3 Koncernchefens redegørelse 4 Thirst for beer 6 Kronenbourg 1664 en smag af frankrig 8 Carlsbergs julekampagne bringer glæde og øl 9 Et glimt af

Læs mere