Sags-id: A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sags-id: A"

Transkript

1 Sags-id: A

2 Indhold 1) Indledning ) Konklusioner ) Begreber og forudsætninger... 3 a) Efterspørgslen efter pladser i kommunen... 3 b) Udbud af pladser i kommunen ) Dagpasningsprognose 0-2 årige samlet FMK... 4 a) Efterspørgslen efter pladser 0-2 år... 4 b) Udbuddet af pladser 0-2 år ) Dagpasningsprognose 3-5 årige samlet FMK... 6 a) Efterspørgslen efter pladser 3-5 år... 6 b) Udbud på de geografiske hovedområder 3 5 år... 7 c) Analyse af efterspørgsel og udbud på de geografiske hovedområder.... 8

3 1) Indledning Administrationen udarbejdede i 2012 en dagpasningsprognose, som blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen i maj På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra 2014 udarbejdet af økonomistaben fremlægges nu en ny dagpasningsprognose for , som kan anvendes til arbejdet med en mere overordnet langsigtet planlægning af kapacitet på dagtilbudsområdet. I dagpasningsprognosen fra 2012 var der en forventning om et fald i efterspørgslen efter pladser, som følge af et faldende børnetal. Dette har vist sig at holde stik, hvor antallet af børn i kommunen har været markant faldende de seneste år på 0-2 års området. Ifølge den nyeste befolkningsprognose fra 2014, vil børnetallet på 3-5 års området falde de kommende år, mens 0-2 års området vil stabilisere sig med en lille stigning frem mod Med udsigt til lukning af Danish Crown i Faaborg samt et konstateret lavere fødselstal i første halvår 2014 end forventet, skal denne mindre stigning på 0-2 års området dog tages med et vist forbehold. Dagpasningsprognosen forholder sig til den langsigtede udvikling i efterspørgslen efter pladser, og giver dermed mulighed for en mere langsigtet planlægning af dagtilbudsområdet. Samtidig følger Fagsekretariatet Dagtilbud Børn løbende den kortsigtede kapacitetsudvikling, som den fremgår af f.eks. ventelisterne til institutionerne og dagplejen. Pladsanvisningen afrapporterer kvartalsvis til Børne- og Uddannelsesudvalget om statistik og kapacitet for 0-6 års området, og fagsekretariatet udarbejder dagsordenspunkter til udvalget vedrørende konkrete udfordringer i forhold til kapacitet og økonomi, som kapacitetsudviklingen medfører. Dagpasningsprognosen beror på den nyeste befolkningsprognose fra januar 2014 og en beregnet dækningsgrad fra Dagpasningsprognosen er udarbejdet i samarbejde mellem Økonomi og Fagsekretariat Dagtilbud-Børn. Dagpasningsprognosen er det bedst kvalificerede bud på en fremtidig udvikling af efterspørgslen efter pladser på dagtilbudsområdet samlet for Faaborg-Midtfyn Kommune. 1

4 2) Konklusioner Følgende konklusioner kan drages ud af dagpasningsprognosen: 1) Efterspørgslen efter pladser 0-2 årige i hele kommunen: - Fra 2011 til 2014 er efterspørgslen efter pladser faldet med 254 børn fra 1126 børn til 872 svarende til et fald på 22 pct.. Dagplejen har bl.a. i den forbindelse måtte afskedige ca. 85 dagplejere. - Fra 2014 til 2017 forventes det, at børnetallet vil stabilisere sig så efterspørgslen efter pladser vil være omtrent den samme i 2017 som i Fra 2017 og frem mod 2021 forventes børnetallet at forblive stabilt på niveauet fra ) Efterspørgslen efter pladser 3-5 årige i hele kommunen: - Fra 2011 til 2014 har efterspørgslen været stabil med en marginal stigning på 11 børn - Fra 2014 til 2017 forventes det, at efterspørgslen vil falde med ca. 300 børn fra 1836 til forventet 1541 børn svarende til et fald på 16 pct. Dette vil medføre, at flere børnehaver vil få en reduceret børnegruppe og at flere matrikler kommer under 40 børneenheder. Der vil derfor de kommende år være behov for at tilpasse kapaciteten til det faldende børnetal i hele kommunen. - Fra 2017 forventes efterspørgslen at stabilisere sig, dog med en lille stigning hen imod 2021 på omtrent 50 børn. 3) Efterspørgslen efter pladser 3-5 årige på geografiske hovedområder (de gamle kommuner): - Årslev vil opleve et fald i efterspørgslen efter pladser frem mod år 2017 på ca. 110 børn. Frem mod 2021 vil børnetallet stabiliseres med en mindre forventet stigning på 20 børn. Der vil være behov for at tilpasse kapaciteten i området. - Ringe vil opleve et fald i efterspørgslen efter pladser frem mod år 2017 på ca. 60 børn. Frem mod 2021 vil børnetallet stabiliseres. Der vil være behov for at tilpasse kapaciteten i området. - Ryslinge vil opleve et fald i efterspørgslen efter pladser frem mod år 2017 på ca. 50 børn, Frem mod 2021 vil børnetallet stabiliseres. Der vil være behov for at tilpasse kapaciteten i området. - Faaborg vil opleve et fald i efterspørgslen efter pladser frem mod år 2017 på ca. 30 børn. Frem mod 2021 vil børnetallet stige med ca. 30 børn. I Faaborg By vil der sandsynligvis ikke være behov for at tilpasse kapaciteten, men i omegnen af Faaborg, er der allerede i 2014 ledig kapacitet, og der er dermed et behov for tilpasning af kapaciteten i området. - Broby vil opleve et fald i efterspørgslen efter pladser frem mod år 2017 på ca. 40 børn. Frem mod 2021 vil børnetallet stabiliseres. Der har i perioder siden 2011 været pres på pladserne i området, 2

5 med et faldende børnetal forventes udbud og efterspørgsel at komme mere balance. Der vil kun være behov for i mindre grad at justere kapaciteten i området. 3) Begreber og forudsætninger Udarbejdelsen af dagpasningsprognosen tager udgangspunkt i begreber og forudsætninger omkring efterspørgslen og udbuddet af pladser, som er vigtige at kende forud for læsningen af den samlede dagpasningsprognose. a) Efterspørgslen efter pladser i kommunen Udgangspunktet for beregningen af efterspørgslen efter pladser er Faaborg-Midtfyn Kommunes nyeste befolkningsprognose fra 2014 og en beregnet dækningsgrad fra Befolkningsprognosen tager bl.a. højde for de aktuelle udstykningsplaner, den aldersfordelte husstandssammensætning, til- og fraflytning, fertilitetsniveau mv. i de forskellige delområder af kommunen. For en nærmere gennemgang af metode og forudsætninger henvises til befolkningsprognosen på link: Befolkningsprognose Dækningsgraden for kommunen var i 2013 på 65,8 pct. på 0-2 års området og på 104 pct. på 3-5 års området. Dækningsgraden er beregnet ved af tage antal passede børn i 2013 divideret med det totale antal 3-5 årige i kommunen i Årsagen til en dækningsgrad over 100 pct. på 3-5 års området er, at der i børnehaver i dag passes børn fra 2,11 år og børn over 6 år bl.a. grundet skoleudsættelse. Dækningsgraden beregnes hvert år og kan derfor ændre sig fra år til år. Dækningsgraden viser den samlede dækningsgrad for hele kommunen. Dækningsgraden kan være forskellig fra geografisk hovedområde til hovedområde, bl.a. fordi familier pendler til daginstitutioner i andre hovedområder. Der kan således være en højere dækningsgrad i nogle områder og lavere i andre. Det er således ikke uproblematisk at opgøre efterspørgslen efter pladser på geografisk opdelte hovedområder. Det er derfor nødvendigt at knytte konkrete kommentarer til pasningssituationen i de enkelte hovedområder, hvilket sker i afsnit 5c Analyse af efterspørgsel og udbud fordelt på de geografiske hovedområder. b) Udbud af pladser i kommunen Udgangspunktet for beregningen af udbuddet af pladser er henholdsvis indrapporteringer fra byggeafdelingen og fra kommunens aftaleholdere. Opgørelsen af udbuddet af pladser for den enkelte institution er afhængig af, hvilken type institution der er tale om, og/eller hvornår bygningen er bygningsgodkendt. - De private institutioner får af byggeafdelingen fastsat et maksimalt antal passede børn i forbindelse med deres godkendelse. - Byggeafdelingen har med baggrund i byggereglementet fastsat et maksimalt antal børn og voksne for de 2 nyeste institutioner (Tusindfryd og Sundbrinken). - For de øvrige kommunale og selvejende institutioner i kommunen beror bygningskapaciteten på en konkret vurdering i den enkelte institution fra aftaleholder. Det er således op til den enkelte leder at fastsætte, hvor mange børn institutionen maksimalt kan rumme. Fastsættelsen sker ud fra en faglig vurdering af institutionens fysiske rammer, vurdering af de enkelte børnegrupper i huset m.v. 3

6 Det er med udgangspunkt i disser opgørelse over maksimalt antal børn, at det til dagpasningsprognosen er beregnet, hvor mange børn der gennemsnitligt kan passes hen over året i institutionerne. Til beregningen af det gennemsnitlige antal pladser tages der udgangspunkt i, at en institutionen i gennemsnit over året kan passe 85% af sin maksimale bygningskapacitet. De 85% er fastsat med erfaringer fra pladsanvisningen med vippen, som betyder, at institutionen har flest børn i juli og færrest i august. Institutionen når således sin maksimale kapacitet i juli, når børnetallet topper. 4) Dagpasningsprognose 0-2 årige samlet FMK a) Efterspørgslen efter pladser 0-2 år Med baggrund i historiske data, befolkningsprognosen og dækningsgraden fra 2013 er der udarbejdet en prognose for, hvordan efterspørgslen har udviklet sig fra 2011 til 2013 og forventes at udvikle sig frem mod Den forventede udvikling i efterspørgslen for 0-2 årige set for hele kommunen fremgår af tabel 1 og figur 1. Tabel 1: Udvikling efterspørgsel efter pladser 0-2 årige År Børn til pasning i alt Indeks Figur 1: Udvikling efterspørgsel efter pladser 0-2 årige Børn til pasning i alt Som det fremgår af tabel 1 og figur 1 dækker udviklingen i efterspørgslen efter pladser for 0-2 årige over 3 stadier: 4

7 Fra år 2011 til 2014: skete et fald i efterspørgslen efter pladser på ca. 300 børn. Fra år 2014 til 2017: forventes der, at ske en stigning i efterspørgslen efter pladser på ca. 30 børn. Fra år 2017 til 2021: forventes det, at efterspørgslen efter pladser stabiliserer sig. Udviklingen hænger sammen med den demografiske udvikling, hvor antal kvinder i den fødedygtige alder falder. Faaborg-Midtfyn Kommune har herudover haft et ekstraordinært stort fald i antal fødsler siden Der blev i alt i 2011 født 87 færre børn end forudsat, svarende til en nedgang på 18 pct. i forhold til gennemsnittet for de tre foregående år (år ). Det lave fødselstal i år 2011 og efterfølgende år reducerer pasningsbehovet i årene frem. Faldet i antal fødsler har ramt 0-2 års området i årene 2012 til 2014 og det faldende antal fødsler slår nu igennem på 3-5 års området, hvor efterspørgslen vil falde frem mod Ved udarbejdelse af den nye befolkningsprognose fra 2014 er det forudsat, at fertilitetsniveauet gradvist vender tilbage til tidligere års niveau i løbet af tre år (bl.a. opgjort på baggrund af det faktiske antal fødsler de tre første måneder af år 2013). Denne forudsætning er medvirkende til, at den samlede efterspørgsel så småt begynder at stabilisere sig for 0-2 års området fra 2014 med en lille stigning frem mod En opgørelse af fødselstallet for første halvår 2014 viser, at fødselstallet er lavere end forudsagt i den nyeste befolkningsprognose fra Hvis denne tendens fortsætter kan det give anledning til at justere forventningerne til efterspørgslen, så antallet bliver mindre. b) Udbuddet af pladser 0-2 år Antallet af pladser tilpasses løbende i dagplejen, og det er muligt at ansætte og afskedige dagplejere i de hovedområder, hvor efterspørgslen henholdsvis stiger og falder. Der er derfor ikke samme behov for politisk at vurdere kapaciteten (udbuddet af pladser) på hovedområder, som på 3-5 års området. Tilpasningen af pladser i dagplejen er således en administrativ ledelsesopgave, hvor kompetencen er uddelegeret til aftaleholderen af dagplejen. Modsat på institutionsområdet, hvor det er en politisk beslutning at fastlægge en struktur. På baggrund af den faldende efterspørgsel fra 2011 til 2014 er dagplejen dog meget udfordret på 8 kmgrænsen, og er nødsaget til at ansætte dagplejere, selvom de har ledige pladser andre steder, men hvor der er mere end 8 km til pladsen. Det medfører ledige pladser i Dagplejen og dermed en dårlig udnyttelse af kapaciteten. Antallet af vuggestuepladser er politisk fastlagt til 135 pladser. Alle vuggestuepladser har erfaringsmæssigt været benyttet, men de senere års faldende børnetal har bevirket enkelte tomme pladser. Som en konsekvens af dette blev antallet af vuggestuepladser i Årslev nedjusteret med 8 pladser i Fagsekretariatet udarbejder dagsordenspunkter til udvalget, hvis der opstår behov for at genvurdere behovet for vuggestuepladser. 5

8 5) Dagpasningsprognose 3-5 årige samlet FMK a) Efterspørgslen efter pladser 3-5 år Med baggrund i historiske data, befolkningsprognosen og dækningsgraden fra 2013 er der udarbejdet en prognose for, hvordan efterspørgslen har udviklet sig fra 2011 til 2013 og forventes at udvikle sig frem mod Den forventede udvikling i pasningsbehov for 3-5 årige for hele kommunen fremgår af tabel 2 og figur 2. Tabel 2: Udvikling efterspørgsel efter pladser 3-5 årige År Børn til pasning i alt Indeks Figur 2: Udvikling efterspørgsel efter pladser 3-5 årige Børn til pasning i alt Som det fremgår af tabel 2 og figur 2 dækker udviklingen i efterspørgslen efter pladser for 3-5 årige over 3 stadier: Fra år 2011 til 2014: var efterspørgslen stabil på ca passede børn. Det dækker over en stigning fra 2011 til 2012, som primært skyldes at børnehave blev nedsat fra 3 til 2,11 år, og et fald fra 2012 til 2014 pga. fald i børnetallet. Fra år 2014 til 2017: forventes at ske fald i efterspørgslen efter pladser på ca. 300 børn. Fra ca til ca børn, svarende til et fald på 16% Fra 2017 forventes efterspørgslen at stabilisere sig, dog med en lille stigning hen imod 2021 på omtrent 50 børn. Det er under forudsætning af, at stigningen i fødselstallet, som er lagt ind i befolkningsprognosen, holder. Foreløbige tal for 1. halvår 2014 viser et fald i fødselstallet. 6

9 2014 = indeks 100 b) Udbud på de geografiske hovedområder 3 5 år For at skabe et overblik over, hvor i kommunen der sker en markant udvikling i efterspørgslen efter pladser, og hvor der derfor er størst behov for kapacitetstilpasninger, kan kommunen opdeles i fem hovedområder, svarende til de gamle kommuner. En sådan opdeling fremgår af tabel 3 og figur 3 nedenfor. (Det skal bemærkes at disse geografiske hovedområder ikke anvendes som kriterier i forbindelse med pladsanvisning, men kun anvendes for analytisk at skabe overblik over udvikling i pladssituation. Pladsanvisningen anvender retningslinjer for pladsanvisning når der anvises plads, hvor et væsentligt kriterie er, at der tilbydes en plads inden for 8 km af bopælen.) Der er i praksis en livlig trafik af børn mellem hovedområderne. Fx er der familier som bor i udkanten af et hovedområde, som vil have kortere afstand til en daginstitutionsplads i et tilstødende hovedområdeområde. Der kan også være en række andre årsager til, at en familie ønsker en daginstitution uden for hovedområdet. Man kan derfor have en situation, hvor det ser ud som om, der er overkapacitet i ét hovedområde og underkapacitet i et andet. Men i praksis kan antallet af pladser være fint afstemt med den konkrete efterspørgsel på ventelisterne. På den baggrund har pladsanvisningen analyseret tallene for de enkelte hovedområder mere specifikt. Pladsanvisningens analyse af de enkelte hovedområder fremkommer af afsnit 5c Analyse af efterspørgsel og udbud på de geografiske hovedområder. Herunder følger figur 3, der viser hvordan efterspørgslen forventes at udvikle sig de kommende år på de 5 geografiske hovedområder Årslev, Ringe, Ryslinge, Faaborg og Broby. Figur 3: Udviklingen i det forventede efterspørgsel på hovedområder 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60, Årslev 5750 Ringe 5856 Ryslinge 5600 Faaborg 5672 Broby Det fremgår af figuren, at efterspørgslen vil falde i alle 5 hovedområder de kommende 3 år. For de 4 af hovedområderne forventes efterspørgslen derefter at stabilisere sig på et lavere niveau, mens Faaborg efter faldet frem mod 2017 forventes at stige igen til at nå samme efterspørgsel i 2024 som i

10 c) Analyse af efterspørgsel og udbud på de geografiske hovedområder. For at vurdere konsekvenserne af den faldende efterspørgsel i de 5 hovedområder, er det nødvendigt at sammenligne efterspørgslen med udbuddet af pladser. Tabel 3 viser den forventede efterspørgsel sammenstillet med udbuddet af pladser (bygningskapacitet) i området. Som omtalt tidligere er der udfordringer i forhold til at vurdere efterspørgslen på hovedområder, fordi der kan være pendling imellem områderne. Tabellen kan derfor ikke stå alene,. Efter tabellen foretages en konkret vurdering fra pladsanvisningen af de 5 hovedområder med udgangspunkt i tallene fra tabel 3. Tabel 3: Efterspørgsel og bygningskapacitet 3 5 års området fordelt på hovedområder 5792 Årslev inkl. gml. Søllinge skoledistrikt Børn til pasning Bygningskapacitet Kommunale institutioner Bygningskapacitet Selvejende institutioner Bygningskapacitet Private institutioner Bygningskapacitet i alt Ledig kapacitet Ringe ekskl. gml. Søllinge skoledistrikt Total - Børn til pasning Bygningskapacitet Kommunale institutioner 320 * Bygningskapacitet Selvejende institutioner Bygningskapacitet Private institutioner Bygningskapacitet i alt Ledig kapacitet *Faldet i bygningskapacitet skyldes lukning af Turbofluen 5856 Ryslinge Total - Børn til pasning Bygningskapacitet Kommunale institutioner Bygningskapacitet Private institutioner Bygningskapacitet i alt Ledig kapacitet Faaborg Total Faaborg Bygningskapacitet Kommunale institutioner Bygningskapacitet Selvejende institutioner Bygningskapacitet Private institutioner Bygningskapacitet i alt Ledig kapacitet

11 5672 Broby Total - Børn til pasning Bygningskapacitet Kommunale institutioner Bygningskapacitet Selvejende institutioner Bygningskapacitet i alt Ledig kapacitet Hovedtotal - børn til pasning (efterspørgsel) Hovedtotal Bygningskapacitet (udbud) Hovedtotal - Ledig kapacitet I det følgende kommenteres forholdet imellem efterspørgsel og udbud i de enkelte hovedområder mere specifikt. Hovedområde Årslev (Ferritslev, Årslev, Sdr. Nærå, Nr. Lyndelse, Nr. Søby) I Årslev forventes et fald i efterspørgslen på ca. 110 børn frem til år Derefter forventes en stigning frem til 2021 med ca. 20 børn. Af tabellen fremgår det, at der ledig kapacitet på 16 pladser i hovedområdet i år Med det stadig faldende børnetal forventes der at være brug for i alt ca. 130 færre pladser i år For budgetåret 2014 har det til en vis grad været muligt at lave en solidarisk fordeling af børnene, så institutionerne kan sikres en tilstrækkelig økonomi til en stabil drift, men fra 2015 er det ikke længere tilstrækkeligt. Med et stadig faldende børnetal, vil det ikke i årene fra 2015 og frem være muligt at sikre økonomien i institutionerne, med en solidarisk fordeling, når retningslinjerne for pladsanvisning skal overholdes. Hovedområde Ringe (Ringe, Espe, Heden-Vantinge) Fra år 2014 og hen imod år 2017 falder efterspørgslen med ca. 60 børn. Niveauet for 2017 forventes at holde frem til I 2015 er det muligt at lave en solidarisk fordeling af pladserne, så institutionerne kan sikres en tilstrækkelig økonomi til en stabil drift. Med et stadig faldene børnetal, vil det ikke i årene fra 2016 og frem være muligt at sikre økonomien i institutionerne, med en solidarisk fordeling, når retningslinjerne for pladsanvisning skal overholdes. Hovedområde Ryslinge (Ryslinge, Gislev, Kværndrup) Det beregnede efterspørgsel for Ryslinge forventes at falde med 54 børn fra år 2014 til 2017, og være omkring samme niveau frem til Af tabellen fremgår det, at der er 29 ledige pladser i hovedområde Ryslinge i år Det er for budgetåret 2015 ikke muligt at sikre økonomien i institutionerne, med en solidarisk fordeling, når retningslinjerne for 9

12 pladsanvisning skal overholdes. Med en faldende efterspørgsel frem mod 2017 vil institutionerne modtage stadig færre børn og dermed blive mere økonomisk sårbare. Hovedområde Faaborg (Horne, Faaborg, Svanninge, Vester Aaby, Korinth) I Faaborg forventes den beregnede efterspørgsel at falde fra år 2014 til 2017 med ca. 30 børn. Herefter forventes efterspørgslen at være stigende hen imod år Efterspøgslen for år 2021 forventes at være det samme som i år Dette skal dog tages med forbehold for udviklingen i Faaborg i forhold til lukningen af bl.a. Danish Crown. I dette hovedområde er der en del børn som hører til i Korinth, men som har plads i Hillerslev eller Krarup, som er udenfor hovedområdet. Der er derfor reelt ledig kapacitet i omegnen af Faaborg allerede i 2014 og det er ikke muligt at sikre økonomien alene på baggrund af børn i alderen 3-5 år, med en solidarisk fordeling, når retningslinjerne for pladsanvisning skal overholdes. Hovedområde Broby (Nr. Broby, Brobyværk, Vester Hæsinge, Vejle-Allested) I Broby er efterspøgslen faldende med ca. 40 børn hen imod år 2017, hvorefter efterspøgslen stabilisere sig helt frem til år Af tabellen fremgår det, at der mangler 37 pladser i hovedområdet år Situationen har været løst ved oprettelse af midlertidige pladser i Kaptajngården samt ved at anvise plads udenfor hovedområdet, og stadig overholde retningslinjerne for optagelse i dagtilbud. Med en relativ stabil efterspøgsel i hovedområdet forventes der ikke pres på pladserne frem til år 2017 og der forventes kun i mindre grad at blive behov for at justere kapaciteten. 10

Kapacitet og efterspørgsel Ringe og Broby Til Børne- og Undervisningsudvalgets temadrøftelse d. 23. januar 2013

Kapacitet og efterspørgsel Ringe og Broby Til Børne- og Undervisningsudvalgets temadrøftelse d. 23. januar 2013 Kapacitet og efterspørgsel Ringe og Broby Til Børne- og Undervisningsudvalgets temadrøftelse d. 23. januar 2013 Børne- og Undervisningsudvalget er via drøftelser af efterspørgselsanalysen og bygningsanalysen

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og vuggestuepladser Revurdering af strategien for udbud af dagpleje- og

Læs mere

Oversigt over forventede lukkedage i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2016

Oversigt over forventede lukkedage i Faaborg-Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2016 Oversigt over forventede lukkedage i -Midtfyn Kommunes daginstitutioner 2016 Såfremt den enkelte institutions navn ikke fremgår af listen, er der ikke lukket de pågældende dage. Som udgangspunkt er der

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé

Notat. Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben Resumé Notat Befolkningsudvikling første halvår af 2015 Økonomistaben 24-09-2015 Resumé Økonomistaben har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til 30. juni 2015. Gennemgangen

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Udarbejdet af: Sagsnummer.: Johanne Holten Dato: 20-08-2014 Version nr.: 5 00.22.00-P00-1-14 Indledning og baggrund Lokalsamfunds- og Planudvalget er

Læs mere

Analyse af dagplejens økonomi. Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomistaben 27.10.2015 Endelige version

Analyse af dagplejens økonomi. Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomistaben 27.10.2015 Endelige version Analyse af dagplejens økonomi Faaborg-Midtfyn Kommune Økonomistaben 27.10.2015 Endelige version Indhold 1. Baggrund og formål for analysen... 2 2. Resumé og anbefalinger... 2 3. Dagplejens udgiftssammensætning...

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Business Case for Etablering af gode legestuefaciliteter. Version 02, den

Business Case for Etablering af gode legestuefaciliteter. Version 02, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af gode legestuefaciliteter Version 02, den 12.09. 2011 Samlet konklusion Legestuegrupperne i kommunen har meget forskellige

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer:

Hvis der skal tilbydes pasningsgaranti inden for dagtilbudsdistrikter er det nødvendigt at se på følgende faktorer: Vedrørende: Mulighed for at tilbyde pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnavn: Pasningsgaranti i dagtilbudsdistrikter Sagsnummer: 28.06.00-A26-1-14 Skrevet af: Anne Louise Nielsen E-mail: anne.louise.nielsen@randers.dk

Læs mere

Børne- og uddannelsesudvalgets

Børne- og uddannelsesudvalgets Børne- og uddannelsesudvalgets forslag til ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Version 2 BU møde den 9/12 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Baggrund... 1 Dagpasningsprognosen...

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet

NOTAT. Pladsprognose for daginstitutionsområdet NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Pladsprognose for daginstitutionsområdet 2017-21 Dette notat redegør for det ventede pladsbehov i Helsingør kommunes daginstitutioner 2017-21. Pladsbehovet er beregnet

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i FMK

Fremtidens Dagtilbud i FMK Fremtidens Dagtilbud i FMK Administrationens plan for ny dagtilbudsstruktur 2015-2018 Udarbejdet den 12. februar 2015 2015 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BU møde den 18/2 2015 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Allerød kommunes befolkningsprognose blev opdateret i marts 2011. Der blev det faktiske folketal primo 2011 indlæst sammen med den nye boligudbygningsplan. Prognosen tager udgangspunkt i den faktiske befolkningsstatistik

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Institutionsstrukturen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Institutionsstrukturen i Faaborg-Midtfyn Kommune Institutionsstrukturen i Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEDNING 4 Harmonisering og strukturændringer 4 Resursestyring 4 Bæredygtighed 4 Befolkningsudviklingen 5 FAGSEKRETARIATET DAGTILBUDS EGNE MÅLSÆTNINGER

Læs mere

Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret , og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i kommunen.

Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret , og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i kommunen. NOTAT: Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2016-2017 Indledning Folkeskolereformen trådte i kraft skoleåret 2014-2015, og havde stor betydning for tilrettelæggelsen af det lokale trafiksystem i

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune

Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen

Læs mere

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/

Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/ Bilag 2: Beskrivelse af scenarier Bilag til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 19/3 2014. De tre scenarier tager afsæt i de idéer, der fremkom på workshoppen den 10. marts, hvor lokale interessenter

Læs mere

Bæredygtige enheder. Dagtilbud

Bæredygtige enheder. Dagtilbud Bæredygtige enheder Dagtilbud Juli 2014 Indledning Dette oplæg er udarbejdet efter anmodning fra borgmesteren, der ønsker en samlet gennemgang af konsekvenser og muligheder for at kommunen kan fastholde

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé

Notat. Befolkningsudvikling Økonomi og Løn Resumé Notat Befolkningsudvikling 2015-2016 Økonomi og Løn 20-04-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om udviklingen i befolkningstallet fra primo 2015 til primo 2016. Gennemgangen viser, at befolkningstallet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2015-2027 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Kapacitet i daginstitutionerne

Kapacitet i daginstitutionerne ODDER KOMMUNE Byrådsservice Lokalnummer 3359 Kapacitet i daginstitutionerne Til : Byrådet Kopi til : Fra : Krista Kajberg Vedrørende : Kapacitet i daginstitutionerne i Odder Kommune Dato : 12. juli 2006

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015 Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 1 KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 2 Indhold Indledning... 3 Om kortlægningen... 3 Vigtige begreber i kortlægningen... 4 Kapitel 1: Kortlægning... 5 Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose Økonomi Budget og Regnskab Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2015 2027 Tlf. 46 11 20 15 lone@rudersdal.dk Sagsnr.: 14/34068 Med udgangspunkt i Danmarks Statistiks indbyggertal for Rudersdal Kommune

Læs mere

Der er udarbejdet følgende tidsplan for processen:

Der er udarbejdet følgende tidsplan for processen: Børnebjerget Ventevej 23A og Skovvej 2 Frederikssund 6.november 2010 Høringsmateriale i forbindelse med indstilling om nedlæggelse af afdelingen på Børnebjerget. Opvækst- og Uddannelsesudvalget har på

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2024 Indhold Resume... 3 Indledning og hovedforudsætninger... 5 Områdeinddeling... 7 Bolig- & befolkningsudvikling... 10 Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Perspektivnotat Skole og dagtilbud

Perspektivnotat Skole og dagtilbud Perspektivnotat Skole og dagtilbud Ledelsen på skole- og dagtilbudsområdet i per 18.5.2015 Konstitueret Langhøj skole og dagtilbud Langhøjskolen Langhøj SFO Langhøj dagtilbud Dagny Madsen Irma Søndergaard

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. september 2014 Anlægsbevilling til fire nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skødstrup for at sikre pasningsgarantien

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Udvikling i antallet af elever i klasse

Udvikling i antallet af elever i klasse Notat ny skoleprognose I det følgende gennemgås den ny skoleprognose for Hvidovre Kommune, som i lighed med tidligere er udarbejdet af BoelPlan. Prognosen, som er udarbejdet for perioden 2016-2029, gennemgås

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet

2014 Status 1. halvår 2014 Ledelsesinformation for BUF. Version 3. Vordingborg Kommune Børneområdet 0 Status. 0 Ledelsesinformation for BUF Version Vordingborg Kommune Børneområdet Ledelsesinformation for BUF Udgivet af Vordingborg Kommune 0 Udarbejdet af fagcheferne for skoler, børn og familie samt

Læs mere

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen

Bilag 1. Demografix. Beskrivelse af modellen 4. Bilagsdel 55 Bilag 1 Demografix Beskrivelse af modellen 56 Om befolkningsfremskrivninger Folketallet i Danmark har været voksende historisk, men vækstraten har været aftagende, og den kom tæt på nul

Læs mere

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct.

Læs mere

Plan for sikring af pasningsgarantien

Plan for sikring af pasningsgarantien Plan for sikring af pasningsgarantien 2018-19 INDHOLD PLAN FOR SIKRING AF PASNINGSGARANTIEN 2018-19... 3 1. INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2. PASNINGSGARANTIEN... 4 2.1. STATUS 2017 4 2.1.1. DÆKNINGSGRAD 4

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2023 Befolkningspyramide 2012 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2023 set i forhold til 2012? 95-99 årige 100 28 95-99 årige 70 90-94 årige 452 155 90-94

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Baggrund for gebyrmodel

Baggrund for gebyrmodel Notat vedr. Gebyrpolitik for folkeoplysende foreninger i kommunale klubhuse v.1.2 Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde d. 19. august 2009, at arbejde mod en sidestilling af foreninger der

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Indhold: Status og udvikling af det samlede befolkningstal fra 2003 til 2015 og den forventede fremtidige udvikling inkl. antallet af forventede flygtninge (plancherne 2-6)

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Fremtidens dagtilbud

Fremtidens dagtilbud Fremtidens dagtilbud Strategisk anlægspulje: Der afsættes 16,4 mio. kr. til en ny daginstitution i den nordlige del af kommunen i 2014 og 2015 samt 30 mio. kr. i 2016 og 2017 til renovering og nybyggeri

Læs mere

Offentlige finanser 17. juni 2016

Offentlige finanser 17. juni 2016 Offentlige finanser 17. juni 2016 Førskole dagtilbud, kommunale nøgletal 2015 Førskole dagtilbud 2015 I 2015 var der 3.572 børn indskrevet i offentlige førskole dagtilbud i januar måned, heraf 241 børn

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2.

Norddjurs Kommune. Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. Norddjurs Kommune Analyse af skole- og dagtilbudsstrukturen i Norddjurs Kommune. Del 2. April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Muligheder for ændringer i dagtilbudsstrukturen....4 De lovgivningsmæssige

Læs mere

Standarder for Registreringer af Fortove i Fåborg Midtfyn Kommune

Standarder for Registreringer af Fortove i Fåborg Midtfyn Kommune Standarder for Registreringer af e i Fåborg Midtfyn Kommune : Liste over observationer, værste observation vil være afgørende for strækningens samlede klasse Spring mellem fliser indbyrdes, belægning m.v.

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Bilag 2. Udvikling i aktiviteten på 0-5 års området. Sagsnr

Bilag 2. Udvikling i aktiviteten på 0-5 års området. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 2. Udvikling i aktiviteten på 0-5 års området Som en opfølgning på spørgsmål i forbindelse med 1. regnskabsprognose om udviklingen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Statistik over dagtilbudspladser

Statistik over dagtilbudspladser Ishøj Kommune Statistik over dagtilbudspladser Marts 2016 Center for Dagtilbud og Skoler Marts 2016 Indhold 1. Indledning...2 2. Udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud...3 3. Ventelisteopgørelse

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering

Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering Notat Kollektiv trafik og skoledagens placering By, land og kultur Mellemgade 15, 5600 Faaborg Nedenstående er baseret på - notat fra FynBus af 7. december 2015 og - notat om brugen af kollektiv trafik

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Turnus Dagtilbud Foranalyse. Oktober 2011

Turnus Dagtilbud Foranalyse. Oktober 2011 Turnus Dagtilbud Foranalyse Oktober 2011 1 INDLEDNING... 3 1.1 BAGGRUND OG FORMÅL... 3 1.2 INDHOLD... 4 1.3 KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 4 2 DAGTILBUDSOMRÅDET... 11 2.1 LOVGIVNING OG OVERORDNEDE RAMMER...

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

Resume: Beregning af plejeboligbehov med nye forudsætninger. Som bidrag til ny plejeboligplan er nu udarbejdet følgende notater om plejeboligbehovet:

Resume: Beregning af plejeboligbehov med nye forudsætninger. Som bidrag til ny plejeboligplan er nu udarbejdet følgende notater om plejeboligbehovet: Notat Dato 22. januar 2016 Opfølgningsnotat: Plejeboligbehov i Skanderborg Kommune med fokus på Ry-området. Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Skanderborg Kommune Leif Haarbo Nielsen Tlf.

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere