Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet"

Transkript

1 Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet - Hvordan går det dem senere jobmæssigt? Lars Klewe Danmarks Pædagogiske Universitet December 2006

2 Indholdsfortegnelse Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet... Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Resumé... 4 Kapitel I. Præsentation af resultater for alle masteruddannelser under ét... 6 Optagelsesbaggrund... 7 Masternes arbejdsmarkedsplacering efter mastereksamen... 7 Masternes arbejdsmarkeds- eller uddannelsesmæssige situation før og efter DPU... 7 De fleste mastere er ansat på offentlige arbejdspladser... 8 Mastere med nyt arbejde efter mastereksamen... 9 Masternes generelle tilfredshed med deres masteruddannelse... 0 Hvad har masteruddannelsen betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt?... 0 Kapitel II. Master i Voksenuddannelse... Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser... Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser... 3 Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse... 5 Hvad har uddannelsen Master i Voksenuddannelse betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt... 9 Kapitel III. Master i Sundhedspædagogik Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Hvad har uddannelsen Master i Sundhedspædagogik betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt... 3 Kapitel IV. Master i Vejledning Kapitel V. Master i Professionsudvikling Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Hvad har uddannelsen Master i Professionsudvikling betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt?.. 4 Kapitel VI. Master i Specialpædagogik Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Hvad har uddannelsen Master i Specialpædagogik betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt? Kapitel VII. Master i Børnelitteratur Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Hvad har uddannelsen Master i Børnelitteratur betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt? Kapitel VIII. Master i Pædagogisk IT Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser

3 Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse... 5 Hvad har uddannelsen Master i Pædagogisk IT betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt? Kapitel IX. Fleksibelt forløb Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Hvad har uddannelsen Fleksibelt forløb betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt? Bilag. Masternes uddannelsesbaggrund ved optagelsen på masterstudiet

4 Indledning De første masterstuderende afsluttede deres uddannelse ved Danmarks Pædagogiske Universitet i sommeren Sommeren 2006 har i alt 345 studerende gennemført en masteruddannelse ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Det kunne i den forbindelse være af almen interesse at undersøge, hvordan det er gået med de studerende, efter de forlod DPU med en mastergrad. Det blev derfor besluttet at gennemføre en kortfattet spørgeskemaundersøgelse, der kunne give det første indblik i, hvordan det er gået de færdige mastere med hensyn til beskæftigelse. Vender masterne fx fortrinsvis tilbage til arbejde og jobfunktioner, som de havde, før de begyndte deres masteruddannelse på DPU, eller mens de gik på DPU? Eller er der i nogle tilfælde fx tale om, at masterne har skiftet arbejde eller fået et arbejde på baggrund af deres masteruddannelse? Spørgeskemaundersøgelsen blev i efteråret gennemført som en postal undersøgelse, da en elektronisk undersøgelse var udelukket, fordi DPU ikke er i besiddelse af masternes adresser. Spørgeskemaerne blev med en frankeret svarkuvert udsendt den 3. november 2006 med returfrist den 0. november. Den 0. oktober blev der udsendt en rykker til de mastere, der endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet, med opfordring til at besvare spørgeskemaet. Svarprocenter Tabel viser, hvor mange mastere, der har fået tilsendt et spørgeskema, og hvor mange, der har returneret skemaet. Tabel Svarprocenter fordelt på masteruddannelser. Tilsendt spørgeskema Besvaret spørgeskema Svarprocent Master i voksenuddannelse Master i Sundhedspædagogik Master i Vejledning Master i professionsudvikling Master i Specialpædagogik Master i Børnelitteratur Master i Pædagogisk IT Fleksibelt forløb I alt Der blev opnået en svarprocent på 78 %, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. Resumé Det er modne mennesker, der søger DPU s masteruddannelser. Langt den overvejende del af masterne er 4 år eller derover (86 %). Mere end en tredjedel er i den ældste aldersgruppe på 5 år eller derover. I efteråret 2006 er 94 % af alle mastere i arbejde, heraf har 87 % fuldtidsarbejde. 2 % er under uddannelse. Det vil sige, at ganske få er enten ledige eller uden for arbejdsmarkedet. 4

5 Den største del af masterne (54 %) er vendt tilbage til det arbejde, de havde, før de begyndte på deres masteruddannelse. Omkring en femtedel (2 %) har skiftet arbejdsplads. Langt den overvejende del af disse mastere angiver, at de fik det nye arbejde enten som en direkte følge af deres masteruddannelse (2 %) eller som en delvis følge af deres masteruddannelse (65 %), mens kun 4 % angiver, at deres nye arbejde ikke havde noget at gøre med deres masteruddannelse. 7 % af alle mastere er vendt tilbage til den samme arbejdsplads, som de havde, før de begyndte på deres masteruddannelse, men har fået et andet arbejde på arbejdspladsen. Nogle få (3 %) var ledige, da de begyndte på deres masteruddannelse, men har fået arbejde efter masteruddannelsen. Når man tager masternes aldersfordeling i betragtning, kan det ikke undre, at mange af masterne er vendt tilbage til det samme arbejde, som de havde, før de begyndte på deres masteruddannelse. Mange kommer fra det, man kan kalde slutstillinger ; ofte ledende stillinger, men har haft behov for at blive opkvalificerede inden for deres område. Det er tankevækkende, at en del af masterne angiver, at deres masteruddannelse har betydet, at de har kunnet fastholde deres stilling. Masterne kommer især fra og arbejder stadig inden for den offentlige sektor. 84 % er i efteråret 2006 ansat i den offentlige sektor. Der er især mange, der kommer fra sygehussektoren (sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordmødre). Her ud over kommer masterne fra et meget bredt udsnit af brancher og arbejdspladser for eksempel folkeskoler, daginstitutioner, CVU er, kommunale forvaltninger, amter, højskoler, universiteter, fagforeninger, banker, politiet, social- og sundhedsskoler, private institutioner og konsulentfirmaer. En hel del havde ledende stillinger eller mellemlederstillinger, før de begyndte på deres masteruddannelse og er vendt tilbage til denne stilling. Der er ligeledes en del af masterne, der efter masteruddannelsen har fået en ledende stilling, som de ikke havde, da de begyndte. Blandt de mastere, der har skiftet arbejde efter masteruddannelsen, er der mange, der arbejder som udviklingskonsulenter eller koordinatorer inden for undervisning, herunder inden for sygehusområder. Der er temmelig mange af masterne, der er overgået til AC stillinger efter deres masteruddannelse for eksempel adjunktstillinger på CVU er og pædagogseminarier. 84 % af masterne angiver, at de generelt er godt tilfredse med deres masteruddannelse, heraf er 36% særdeles tilfredse. 4 % er kun nogenlunde tilfredse, mens kun 2 % er mindre tilfredse. Tilfredsheden går især på, at masterne gennemgående oplever, at indholdet på deres masteruddannelse i høj grad er relevant og anvendeligt i deres daglige arbejde. Til trods for denne udbredte tilfredshed med masteruddannelsen, så fremkommer en del af masterne dog med forskellige former for kritik af deres uddannelse. Det drejer sig for eksempel om det faglige niveau på uddannelsen, undervisningsformerne, vejledningen mv. 5

6 Til trods for, at nogle mastere udtrykker en sådan kritik af deres uddannelse udtrykker masterne i langt de fleste tilfælde stor begejstring for deres uddannelse, når de bliver spurgt om, hvad deres masteruddannelse har betydet for dem personligt og arbejdsmæssigt. Ud over uddannelsens relevans for deres daglige arbejde udtrykker de glæde over, at uddannelsen på det personlige plan har givet dem et øget selvværd. Mange beretter om, at uddannelsen har givet dem større gennemslagskraft på deres arbejdsplads. Uddannelsen har for eksempel betydet, at nogle mastere oplever, at de er blevet bedre rustede til at indgå i faglige diskussioner. Mange oplever således, at de nu er blevet langt bedre bedre klædt på til at varetage deres arbejde eller medvirke til udvikling af deres arbejdsområde. Mange beskriver også, at uddannelsen har rykket ved deres tidligere forestillinger og forholde sig til tingene på et højere abstraktionsniveau. Beskrivelser, der må glæde enhver lærer. Der er også en del af masterne, der skriver, at deres masteruddannelse har betydet, at de nu får en højere løn, mes nogle få udtrykker skuffelse over, at dette ikke er tilfældet. Der er dog også eksempler på mastere, der har haft svært ved at finde anvendelse af deres masteruddannelse og giver udtryk for frustrationer, men det er et klart fåtal af masterne. De beskriver blandt andet, at deres masteruddannelse ikke er kendt eller anerkendt af arbejdsgivere. Hvorom alting er, så peger masternes beskrivelser klart i retning af, at der er et stort behov for udbud af forskellige masteruddannelser, måske især blandt den lidt ældre del af befolkningen. Kapitel I. Præsentation af resultater for alle masteruddannelser under ét Blandt de 270 mastere, der har besvaret spørgeskemaet, er 76 % kvinder og 24 % mænd. Tabel 2 og 3 viser henholdsvis dimissionstidspunkterne for masterne og deres aldersfordeling. Tabel 2 Masternes dimissionstidspunkt. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent N Sommeren Vinteren 2003/ Sommeren Vinteren 2004/ Sommeren Vinteren 2005/ Sommeren I alt i procent Tabel 3 Masternes fordeling på alder. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent N 25 år eller yngre til 30 år 4 3 til 35 år 4 2 6

7 36 til 40 år til 50 år år eller derover I alt Som det fremgår, er langt den overvejende del af masterne 4 år eller derover (86 %). Mere end en tredjedel er i den ældste aldersgruppe på 5 år eller derover. Optagelsesbaggrund Masterne blev i spørgeskemaet spurgt om, på hvilken uddannelsesmæssig baggrund de blev optaget på deres masteruddannelse. I bilag findes for hver masteruddannelse en oversigt over den uddannelsesmæssige baggrund de studerende havde, da de blev optaget på masteruddannelsen. Her skal blot nævnes, at den største enkeltgruppe på masteruddannelserne udgøres af sygeplejersker. De udgår mere end hver tiende af de færdige mastere. Masternes arbejdsmarkedsplacering efter mastereksamen Hvis man ser på arbejdsmarkedsplaceringen i efteråret 2006 for alle masterne under ét, så ser billedet således ud, jf. tabel 4. Tabel 4 Masterne fordelt på uddannelses- og arbejdsmarkedsplacering. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent n Fuldtidsarbejde Deltidsarbejde 7 9 Under uddannelse 2 6 Ledig 2 5 Uden for arbejdsmarkedet 2 5 I alt I alt 94 % af masterne er på nuværende tidspunkt i arbejde, heraf har 87 % fuldtidsarbejde. Meget få er enten ledige, uden for arbejdsmarkedet eller under uddannelse. Masternes arbejdsmarkeds- eller uddannelsesmæssige situation før og efter DPU Masterne blev i spørgeskemaet stillet dette spørgsmål: Hvad var din arbejdsmæssige situation før du begyndte på din masteruddannelse, og hvordan er din arbejdsmæssige situation nu? Til spørgsmålet var knyttet 7 faste svarkategorier, jf. tabel 4. 7

8 Tabel 4 Masternes uddannelses- og arbejdsmarkedsplacering før og efter masteruddannelsen. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent n A. Jeg var i arbejde, da jeg begyndte på min masteruddannelse og har det samme arbejde nu/samme stillingsbetegnelse B. Jeg var i arbejde, da jeg begyndte på min masteruddannelse og er nu på en samme 7 47 arbejdsplads men har fået et andet arbejde/anden stillingsbetegnelse C. Jeg var i arbejde, da jeg begyndte på min masteruddannelse og har fået et nyt 2 58 arbejde/ny arbejdsplads efter at jeg blev færdig med min masteruddannelse D. Jeg var i arbejde, da jeg begyndte på min masteruddannelse, og er nu ledig/uden 3 7 for arbejdsmarkedet E. Jeg var ledig/uden for arbejdsmarkedet, da jeg begyndte på min masteruddannelse 3 7 og har fået et arbejde, efter at jeg blev færdig med min masteruddannelse F. Jeg var ledig/uden for arbejdsmarkedet, før jeg begyndte på min masteruddannelse 2 og er ledig/uden for arbejdsmarkedet nu G. Andet 4 I alt Godt halvdelen af masterne er vendt tilbage til det samme arbejde/samme stilling, som de havde, før de begyndte på deres masteruddannelse. Når man tager masternes aldersfordeling i betragtning kan dette ikke undre, da mange formentlig har siddet i noget, der kunne ligne slutstillinger, da de begyndte på deres masteruddannelse. Der er dog også mange, der enten har fået et helt nyt arbejde (2 %) eller har fået et andet arbejde/stilling på den arbejdsplads, hvor de også tidligere var ansat (7 %). De fleste mastere er ansat på offentlige arbejdspladser Tabel 5 viser, hvor mange af de mastere, der har arbejde på nuværende tidspunkt, der er ansat i henholdsvis den offentlige sektor og den private sektor (kategori A, B, C og E). Tabel 5 Andel af mastere, der er i arbejde på nuværende tidspunkt fordelt på ansatte i den offentlige sektor og den private sektor. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent n Ansat i den offentlige sektor Ansat i den private sektor 6 39 I alt Mere end otte ud af hver tiende master er på nuværende tidspunkt ansat i den offentlige sektor. Hvis man kun ser på de mastere, der har skiftet arbejdsplads (kategori C), så sker der ingen forskydninger i det samlede billede, selvom nogle mastere har skiftet deres ansættelse i den offentlige sektor ud med ansættelse i den private sektor og vice versa, jf. tabel 6 8

9 Tabel 6 Andel af mastere, der har skiftet arbejdsplads/stilling, siden de begyndte på deres masteruddannelse fordelt på henholdsvis ansatte i den offentlige sektor og den private sektor samt fordelt på tidligere sektor og nuværende sektor. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent Tidligere sektor Ansat i den offentlige sektor Ansat i den private sektor I alt Nuværende sektor Ansat i den offentlige sektor Ansat i den private sektor I alt Der er flest blandt masterne i Voksenuddannelse og masterne i Fleksibelt forløb, der er ansat i den private sektor. Det drejer sig om henholdsvis 25 % og 26 %. I de efterfølgende kapitler findes for hver af masteruddannelserne en oversigt over masternes stillingsbetegnelser samt deres nuværende og/eller tidligere arbejdspladser. n Mastere med nyt arbejde efter mastereksamen I spørgeskemaet blev de mastere, der havde fået nyt arbejde spurgt, om de havde fået deres nuværende arbejde på baggrund af deres masteruddannelse (kategorierne B, C og E), jf. tabel 5. Tabel 5 Masternes angivelse af, om de havde fået deres nuværende arbejde på baggrund af deres masteruddannelse. Procent n Ja som en direkte følge af min masteruddannelse 2 20 Ja som en delvis følge af min masteruddannelse Nej det har ikke noget at gøre med min masteruddannelse 4 4 I alt af de mastere, der skulle have svaret på dette spørgsmål, har ikke svaret. Blandt de øvrige mastere angiver langt den overvejende del, at de fik deres nye arbejde som en direkte eller delvis følge af deres masteruddannelse, heraf angiver en femtedel, at de fik deres arbejde som en direkte følge af deres masteruddannelse. Kun 4 % svarer, at deres ansættelse slet ikke havde noget at gøre med deres masteruddannelse. I de efterfølgende kapitler, der omhandler de enkelte masteruddannelser, findes masternes beskrivelser af, hvordan de fik deres nuværende arbejde. 9

10 Masternes generelle tilfredshed med deres masteruddannelse Masterne blev også spurgt om, hvor tilfredse de samlet set var med deres masteruddannelse, jf. tabel 6. Tabel 6 Masternes angivelse af generel tilfredshed med deres masteruddannelse. Tallene er angivet både i procent og absolutte tal. Procent n Særdeles tilfreds Tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Slet ikke tilfreds I alt Generelt udtrykker masterne tilfredshed med deres masteruddannelse. 84 % svarer, at de er godt tilfredse med deres masteruddannelse, heraf er 36 % særdeles tilfredse. 4 % er kun nogenlunde tilfredse, mens 2 % er mindre tilfredse. Der er ingen, der slet ikke er tilfredse. Masterne blev bedt om at skrive en kort begrundelse for deres svar vedrørende deres generelle tilfredshed med deres masteruddannelse. Disse begrundelser er i de efterfølgende kapitler præsenteret for hver af masteruddannelserne. Hvad har masteruddannelsen betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt? Masternes svar på ovenstående spørgsmål findes til sidst i de følgende kapitler, der omhandler de enkelte masteruddannelser. 0

11 Kapitel II. Master i Voksenuddannelse I dette kapitel bringes først en oversigt over masternes stillingsbetegnelser, dernæst en oversigt over deres arbejdspladser. Herefter følger masternes begrundelser for deres svar vedrørende et spørgsmål om deres generelle tilfredshed med deres masteruddannelse og til sidst bringes masternes beskrivelser af, hvad deres masteruddannelse har betydet for dem personligt og arbejdsmæssigt. Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser 75 % af masterne i Voksenuddannelse er i øjeblikket ansat i den offentlige sektor, mens 25 % er ansat i den private sektor. Oversigt over masternes tidligere og/eller nye stillingsbetegnelser. Er vendt tilbage til det samme arbejde Nuværende og tidligere stilling Adjunkt Faglig sekretær Forebyggelsesleder HR-konsulent Højskolelærer Klinisk sygeplejelærer Klinisk udd.ansvarlig sygeplejerske Klinisk udviklingssygeplejerske Konsulent Lektor Lektor/navigationslærer Overfysioterapeut Projekt og udviklingskoordinator. Projektleder Pædagogisk konsulent Pædagogisk leder Sagsbehandler/vejleder Sekretariatschef Socialpædagogisk konsulent Souschef/pædagogisk konsulent Spec. konsulent Studievejleder/lærer Sygeplejelærer

12 Sygeplejerske/klinisk vejleder Udd.ansvarlig sygeplejerske Uddannelseskonsulent Uddannelseskoordinator Udviklings og uddannelseskonsulent Udviklingssygeplejerske Underviser Viceforstander/projektleder Har ikke skiftet arbejdsplads, men fået ny stilling/andre jobfunktioner Tidligere stilling Nuværende stilling Personalekonsulent Afdelingsleder Sagsbehandler Sektionschef/sagsbehandler Fuldmægtig Specialkonsulent Vicepolitikommissær Vicepolitikommissær Ledende faglærer Ledende faglærer HR og proceskonsulent Virksomhedsindehaver Underviser Lektor. PHd-stud. ved Aalborg universitet Udd.ansvarlig sygeplejerske Kompetencekonsulent Klinisk vejleder Klinisk sgpl. specialist Konsulent Konsulent Vicekriminalkommisær Specialkonsulent Efterudd.leder på Ergoterapeutskolen Udd.konsulent i CVU Øresund efterudd.afd Projektkoordinator/vejleder Pædagogisk konsulent Udviklingschef Studieleder Tidligere stilling Organisationskonsulent IT uddannelseskoordinator Projektleder Uddannelseskonsulent Uddannelseskoordinator Assistent/pædagog Udd.ansvarlig radiograf i Frederiksb.amt Selvstændig konsulent/demenskonsulent Socialfaglig konsulent Har skiftet arbejdsplads Nuværende stilling Organisations og ledelseskonsulent Konsulent Udviklingskonsulent Daginstitutionschef Erhvervspædagogisk konsulent Souschef Adjunkt i radiografuddannelsen Leder af udvikling/uddannelse Socialpædagogisk konsulent 2

13 Oversygeplejerske Uddannelsesleder Konsulent Uddannelsesleder Udviklingskonsulent Jordemoder Erhvervsvejleder Sagsbehandler Udviklingskonsulent Specialist Freelance underviser Afdelingsleder Specialkonsulent Uddannelsesleder Udviklingskonsulent Uddannelses- og erhvervsvejleder Havde ikke arbejde tidligere, men har fået arbejde efter masteruddannelsen Nuværende stilling Konsulent Projektkoordinator Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Oversigt over masternes tidligere og/eller nye arbejdspladser. Er vendt tilbage til det samme arbejde på samme arbejdsplads Tidligere og nuværende arbejdsplads Accenture Velux Amtscenter for undervisningsmidler BUPL Bo & Naboskab Præstø Boligselskabernes landsforening CVU Sønderjylland Danmarks forvaltningshøjskole Dansk Landbrugsrådgivning. Landscenter Danske Bank Den internationale højskole EUC Lolland Efterskolernes sekretariat Erhvervsskolen Hamlet Greennovation Handicapcenter Syd- Kbh.kommune Hørning kommune Jobcenter Horsens KAS Gentofte 3

14 Kbh.amt Psykiatri/socialforvaltning Odense universitets hospital SIMAC Serviceerhvervenes uddannelsessekretariat Skejby sygehus Social/psykologisk forvaltning Roskilde amt Social/psykiatriforvaltning Sorø Kommune Sosu-skolen Frederiksborg amt Sosu-skolen Nyk. Falster Sygehus Nordsjælland UFC Handicap Vejle amts center for udvikl/uddannelse Har ikke skiftet arbejdsplads, men fået ny stilling/andre jobfunktioner Tidligere arbejdsplads Selvstændig konsulent Banedanmark Social/sundhedsskolen Københavns amt BUPL Tiascot A/S Tidligere og nuværende arbejdsplads Bankernes Betalingscentral A/S CVU Øresund Chabert Consulting Forsvarsakademiet Handelsfagskolen i Odense Kolding Pædagogseminarium Københavns sprogcenter Politiskolen Rigshospitalet Rigspolitiet Selvstændig Simac Svendbord Maritime Academy Skejby sygehus Har skiftet arbejdsplads Nuværende arbejdsplads Attractor A/S bp-u A/S Suhrs seminarium Lyngby-taarbæk Kommune PEL 4

15 Fritids-ungdomsklub Piraten i Gladsaxe Billeddiagnostisk afd. Hillerød sygehus Freelance i Birkerød Kommune UFC Handicap Psykiatrien i Storstrøms amt Sygepleje-Radiografskolen i Herlev HK Danmark Hillerød Handelsskole Prosa KAS Glostrup AF Frederiksborg Danske Sygeplejerskers A-kasse Bredalsparkens fritidscenter Hvidovre CVU Øresund. Radiografskolen Herlev Bocenter Thorupgården Gentofte Kommune Storstrømmens sygehus Force Technology Politiet Hotel og restaurantskolen Århus Universitet Rigshospitalet IAK konsulentfirmaet Komplement Kbh. Tekniske skole Havde ikke arbejde tidligere, men har fået arbejde efter masteruddannelsen Nuværende arbejdsplads Freelance - DIEU og EVU konsulent Københavns Kommune Viventos - konsulentfirma Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Masternes angivelse af generel tilfredshed med deres masteruddannelse. Tallene er angivet både i procent og absolutte tal. Procent n Særdeles tilfreds Tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Slet ikke tilfreds I alt Selvom 85 % af masterne i Voksenuddannelse angiver, at de generelt er tilfredse med deres masteruddannelse, så fremkommer der også en del kritik af uddannelsen. Man overordnet set må man sige, at der er udbredt generel tilfredshed med Master i Voksenuddannelse. Begrundelser fra mastere, der uddyber deres tilfredshed med deres masteruddannelse Uddannelsens indhold relevant for arbejde/praksis Jeg syntes stort set, at indholdet på uddannelsen var meget relevant i relation til mit arbejde. 5

16 Mange begyndervanskeligheder vi var. hold. Efter årene er gået er jeg godt tilfreds med den læring jeg fik og jeg kan bruge det i mit daglige arbejde. Den har givet mig et personligt fagligt løft som jeg sætter meget stor pris på. Særdeles tilfreds pga. relevans til mit interesseområde. I forhold til arbejdet er den på et højt plan. Mangler ligeværdige sparringspartnere/relevante arbejdsopgaver. Dejligt at lære nyt. Det var rette tidspunkt for mig i min stilling. Uddannelsen kommer godt omkring emner af stor relevans og nytte for arbejdet. Studiet har været særdeles spændende. Jeg har fået mange flere spændende opgaver ved dette. Uddannelsen var interessant og den gav mig mulighed for at udvikle mit arbejdsliv hvilket netop var mit mål. Intro til meget relevant teori og jeg vender til stadighed tilbage til gamle tekster og noter. Vildt godt med vekselvirkning ml. teori og analyse af egen praksis. Føler mig bedre rustet til at sidde i mit nuværende job. Har lært at se bagom tingene. Jeg bliver brugt og kan selv anvende mine tilegnede kompetencer. Masterudd gav en ramme og forståelse omkring en masse af de begreber jeg havde i mit daglige virke. Arbejdede hårdt. Flere gode undervisere/vejledere. Fin mulighed for at arbejde videre med de problemstillinger/organisationskulturer og forandringer jeg var optaget af. Har givet mig større overblik/sammenhæng i lærings/kompetenceudvikling hvilket anvendes i mit daglige job. Masteruddannelsen videreudviklede mine arbejdsopgaver i HK Danmark samtidig med at den gav et teoretisk fundament. Den har givet mig en overordnet indsigt og forståelse for uddannelsessektoren i Danmark. Spændende studie. Godt miljø. Engagerede undervisere. Relevant undervisning og litteratur. Har givet mig en faglig ballast som jeg dagligt glæder mig over. Særdeles tilfreds med uddannelsen Det har været professionelle undervisere/vejl på modulerne. Vekselvirkningen mellem det teoretiske og praktiske indhold har været i orden. (Lærer) dygtig vejleder ved opgaveskrivning. Særdeles relevante tekster som matchede de praksis-emner vi kom med som studerende. Flot! Overvejende gode seminarer. Spændende forelæsninger. Kvalificeret og fleksibel vejledning. Aktiv studiegruppe bidrog væsentligt til et godt studieforløb og ikke et ensomt projekt. Andre begrundelser for tilfredshed med uddannelsen Overordnet har uddannelsen været et vendepunkt i mit liv. De bedste penge jeg nogensinde har brugt! Uddannelsen levede op til mine forventninger og har bestemt ført mig op på et højere refleksionsniveau. At læse Master sideløbende med fuldtidsjob er hårdt. Det positive jeg har fået ud af uddannelsen opvejer det hårde arbejde. Derfor er jeg særdeles tilfreds. Mange gode undervisere. God struktur. 6

17 Skønt studiemiljø. Uddannelsen har givet mig konkret videnskabeligt dokumenteret viden indenfor områder hvor jeg har interesse/stigende omfang har arbejdsopgaver. Givet dokumentation for kvalifikation. Gode undervisere/opmærksomme og procesbevidste. Superhold. Udmærkede vejledere. Jeg fik det jeg forventede. Uddannelsen har givet mig stor forståelse for læreprocesser samt en personlig udvikling ifm studiet. Lidt udvikling af netværket har studiet også givet. Har givet mig mulighed for at arbejde med uddannelsesstrategi som også var emnet for min hovedopgave. Har fået meget ud af studiet ikke mindst studiegruppe samarbejdet og desværre en udhulet kassekredit. Jeg kunne tilrettelægge frit og byde ind og ud i forhold til lyst/tid/relevans mv. Uddannelsen har på tilfredsstillende vis opfyldt min forventninger. Det har været en stor personlig udfordring som jeg fik løst på tilfredsstillende vis. Har givet et grundigt kendskab til det pædagogiske felt. Meget givende og store muligheder for at bearbejde individuelle udfordringer/problemstillinger. Opbygning i individuelt/org/samfundsmæssige perspektiver enormt givtigt. Havde i længere tid søgt uddannelsesmuligheder matchende mit behov men markedet meget uoverskueligt. Kurser for lette og for dyre. Masteruddannelsen var en rigtig god mulighed for mig. Begrundelser fra mastere, der fremkommer med kritik af forskellige forhold vedrørende uddannelsen Det faglige niveau var for lavt Niveau for lavt på enkelte moduler. Indholdsmæssigt kunne der med fordel have været større fokus på forsknings/undersøgelsesmetodik. Har stiftet bekendtskab med mange forskellige teoretiske tilgange som giver mig en god/nødvendig basis for mit nuværende job. Metodedelen var ikke fyldestgørende. Bør være på et højere niveau således at den studerende opnår et højt taxonomisk anvendelsesniveau. Niveauet i undervisningen var ind imellem for skidt. Specielt vejledningen på/ved M og M3 og især Masteropgaven var helt i top. Niveau på visse dele af uddannelsen var for lavt. Undervisningen var ikke forskningsbaseret. Underviser havde kun læst en bog mere end deltagerne. Var.årgang på MVO der var en del skønhedsfejl. Metodemæssigt fik jeg ikke nok ud af det. Niveau og krav ikke højere end MVN ret overraskende. Hvis man acceptere stud. uden akademisk grad må man sørge for at klæde dem ordentligt på. Uddannelsen måtte gerne have haft større fokus på projektarbejde/opgaveskrivning. Savner større teoretisk tyngde. Sidste del af uddannelsen var klart den bedste. Svingende undervisningsniveau. 7

18 Modul 3 var ikke tilfredsstillende Gav en masse input. Mødte en masse engagerede mennesker. M3 levede ikke op til mine forventninger. Både lærerkræfter og planlægning dårlig. M+M2 var virkelig gode både fagligt og lærermæssigt. Modul 2 helt perfekt/modul 3 meget ustruktureret. Dårlig-mangelfuld planlægning. Inkompetent vejleder på M3 og M. Velkomponeret/veltilrettelagt. Relevant. De fleste undervisere gode. M3 dårlig ledelse af modulet. Det er nævnt i vores daværende evaluering. Ikke tilfreds med 3-modul(samfundsperspektiv). Havde nok været mere relevant med et modul i ledelse. Skulle nok have valgt en fleksibel Master. Strukturen var uklar Lidt ustruktureret. For ineffektivt tilrettelagte studiedage. For lidt kontakt med de forskere og den forskning der er på DPU. Meget tilfreds med den teoretiske viden og træningen i at skrive Masterprojekt. Savnede en bedre information/koordination mellem undervisere. Nogle vejledere har været for lidt engageret i vejl.opgaven. I perioder for lidt struktur og støtte fra uddannelsen fx til studiegrupper. Der var ikke altid sammenhæng ml. inddragelse af empiri i studiet. Undervisere/vejledere havde i perioder for travlt. Kritik af undervisningsformer Uddannelsen var i alt for høj grad traditionelt i sine læringsmetoder/gennemførelse især ift pensum som netop var alternative/forskellige omkring løsning. Grundlæggende tilfreds med indhold og resultat/mål. Undervisningsform generelt for traditionel og uinspirerende. Gav ikke opbakning til Masterens område voksenuddannelse.. Vejledning god og det var godt at møde mennesker af vidt forskellig faglig og personlig bag. Fået lært meget som bruges dagligt både arbejdsmæssigt/personligt. Er derfor tilfreds. Studiemetoderne i Masteruddannelsen skulle have været bedre hvis jeg skulle svare særdeles tilfreds. E-learningsdelen ikke god nok. Undervisningen for lidt rettet mod praksis Uddannelsen for lidt praksisorienteret. Man kan ikke søge job indenfor HR på baggrund af Master. Vejledningen til specialet under al kritik da (lærer) ikke vejledte solidarisk med ville gennemtrumfe egne holdninger. Teorierne var stort set inspirerende. Underviserne manglede at kunne overføre dem til praksis. Underviserne gode formidlere knap så gode dialogførere. Manglende fokus mod virksomhedsintern uddannelse. Intet forhold til corporate academies. Meget traditionelle undervisningsformer. 8

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Indledning Vidensformer

Indledning Vidensformer Indledning Professionelt arbejde med mennesker er et offentligt anliggende. At være eksempelvis pædagog, lærer, sygeplejerske, socialrådgiver eller jordemoder af profession indebærer af samme grund en

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

PG MPG MPG MPG MPG MPG

PG MPG MPG MPG MPG MPG M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse WWW..AAU.DK P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11. Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Offentlig styring, MPG-uddannelsen, F11 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Yderst relevant i forhold til den fokus der er på styring af

Læs mere

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar)

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Formålet med det følgende er at give en kortfattet beskrivelse af de færøske social- og sundhedsuddannelser (uddannelserne til henholdsvis

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme

NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen. Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme NEED Resultater fra feasibility-test af værktøjskassen Gitte Engelund Steno Center for Sundhedsfremme VÆRKTØJSKASSEN; sundhedspædagogiske øvelser 1 24 øvelser Reflektion og erfaringer Motivation og mål

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken

Uddannelsesveje i Specialpædagogikken Uddannelsesveje i Specialpædagogikken AKT Vejleder Specialpædagogisk vejleder ( det almene område ) Specialpædagogisk vejleder ( det specialiserede område ) Inklusionsvejleder Pædagogisk diplomuddannelse

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau

Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau Hvilke mulighedsbetingelser konstitueres der for konstruktionen af de nye lederuddannelser på diplomniveau - og hvordan sættes de på spil i konstruktionen af de nye lederuddannelser Ledelsesudvikling som

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

MASTER i. evaluering

MASTER i. evaluering E f t e r u d d a n n e l s e MASTER i evaluering f or sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse Grib kvalificeret ind 2 Vi lever i et samfund, hvor evaluering får stigende betydning. På masteruddannelsen

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

Referat godkendt den 10. april 2014

Referat godkendt den 10. april 2014 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Øst Hold 16 Referat godkendt den 10. april 2014 Roskilde den 10. april 2014 IR/RDA Referat fra møde i Specialuddannelsesrådet for Specialuddannelsen

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen

Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Notat om udviklingen i PGU-praktikpladser - og betydningen for undervisningen Baggrund for notatet Formandskabet ønsker i forbindelse med drøftelser af det vigende antal praktikpladser på PGUen en oversigt

Læs mere

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole

FOU-ANSØGNING 2011. Multifagligt og selvstyrende. Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Handelsskole. Skive Tekniske Skole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Multifagligt og selvstyrende Ansøger: Projektansøgninger er udviklet i samarbejde mellem: Skive Tekniske Skole 1 Formål: Projektet har til formål at sikre høj indholdsmæssig kvalitet

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12

Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Modulet Personligt lederskab og Coaching, F12 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Sammenhæng mellem specielt første modul (første dag) og de to øvrige

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af.

Ansøgning gode råd. Følgende er et eksempel, som du kan lade dig inspirere af. Ansøgning gode råd Din ansøgning skal i bund og grund være et argument for, hvorfor netop du skal inviteres ind til en samtale. I ansøgningen har du mulighed for at give et indtryk af din personlighed

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011.

Det tager ca. 15-20 minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 12. oktober 2011. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010

Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Beskæftigelsesrapport Music Management-uddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium 2010 Hovedresultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt bachelorer fra Music Management-uddannelsen dimitteret i perioden

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere