Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet"

Transkript

1 Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet - Hvordan går det dem senere jobmæssigt? Lars Klewe Danmarks Pædagogiske Universitet December 2006

2 Indholdsfortegnelse Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet... Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Resumé... 4 Kapitel I. Præsentation af resultater for alle masteruddannelser under ét... 6 Optagelsesbaggrund... 7 Masternes arbejdsmarkedsplacering efter mastereksamen... 7 Masternes arbejdsmarkeds- eller uddannelsesmæssige situation før og efter DPU... 7 De fleste mastere er ansat på offentlige arbejdspladser... 8 Mastere med nyt arbejde efter mastereksamen... 9 Masternes generelle tilfredshed med deres masteruddannelse... 0 Hvad har masteruddannelsen betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt?... 0 Kapitel II. Master i Voksenuddannelse... Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser... Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser... 3 Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse... 5 Hvad har uddannelsen Master i Voksenuddannelse betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt... 9 Kapitel III. Master i Sundhedspædagogik Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Hvad har uddannelsen Master i Sundhedspædagogik betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt... 3 Kapitel IV. Master i Vejledning Kapitel V. Master i Professionsudvikling Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Hvad har uddannelsen Master i Professionsudvikling betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt?.. 4 Kapitel VI. Master i Specialpædagogik Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Hvad har uddannelsen Master i Specialpædagogik betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt? Kapitel VII. Master i Børnelitteratur Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Hvad har uddannelsen Master i Børnelitteratur betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt? Kapitel VIII. Master i Pædagogisk IT Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser

3 Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse... 5 Hvad har uddannelsen Master i Pædagogisk IT betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt? Kapitel IX. Fleksibelt forløb Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Hvad har uddannelsen Fleksibelt forløb betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt? Bilag. Masternes uddannelsesbaggrund ved optagelsen på masterstudiet

4 Indledning De første masterstuderende afsluttede deres uddannelse ved Danmarks Pædagogiske Universitet i sommeren Sommeren 2006 har i alt 345 studerende gennemført en masteruddannelse ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Det kunne i den forbindelse være af almen interesse at undersøge, hvordan det er gået med de studerende, efter de forlod DPU med en mastergrad. Det blev derfor besluttet at gennemføre en kortfattet spørgeskemaundersøgelse, der kunne give det første indblik i, hvordan det er gået de færdige mastere med hensyn til beskæftigelse. Vender masterne fx fortrinsvis tilbage til arbejde og jobfunktioner, som de havde, før de begyndte deres masteruddannelse på DPU, eller mens de gik på DPU? Eller er der i nogle tilfælde fx tale om, at masterne har skiftet arbejde eller fået et arbejde på baggrund af deres masteruddannelse? Spørgeskemaundersøgelsen blev i efteråret gennemført som en postal undersøgelse, da en elektronisk undersøgelse var udelukket, fordi DPU ikke er i besiddelse af masternes adresser. Spørgeskemaerne blev med en frankeret svarkuvert udsendt den 3. november 2006 med returfrist den 0. november. Den 0. oktober blev der udsendt en rykker til de mastere, der endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet, med opfordring til at besvare spørgeskemaet. Svarprocenter Tabel viser, hvor mange mastere, der har fået tilsendt et spørgeskema, og hvor mange, der har returneret skemaet. Tabel Svarprocenter fordelt på masteruddannelser. Tilsendt spørgeskema Besvaret spørgeskema Svarprocent Master i voksenuddannelse Master i Sundhedspædagogik Master i Vejledning Master i professionsudvikling Master i Specialpædagogik Master i Børnelitteratur Master i Pædagogisk IT Fleksibelt forløb I alt Der blev opnået en svarprocent på 78 %, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. Resumé Det er modne mennesker, der søger DPU s masteruddannelser. Langt den overvejende del af masterne er 4 år eller derover (86 %). Mere end en tredjedel er i den ældste aldersgruppe på 5 år eller derover. I efteråret 2006 er 94 % af alle mastere i arbejde, heraf har 87 % fuldtidsarbejde. 2 % er under uddannelse. Det vil sige, at ganske få er enten ledige eller uden for arbejdsmarkedet. 4

5 Den største del af masterne (54 %) er vendt tilbage til det arbejde, de havde, før de begyndte på deres masteruddannelse. Omkring en femtedel (2 %) har skiftet arbejdsplads. Langt den overvejende del af disse mastere angiver, at de fik det nye arbejde enten som en direkte følge af deres masteruddannelse (2 %) eller som en delvis følge af deres masteruddannelse (65 %), mens kun 4 % angiver, at deres nye arbejde ikke havde noget at gøre med deres masteruddannelse. 7 % af alle mastere er vendt tilbage til den samme arbejdsplads, som de havde, før de begyndte på deres masteruddannelse, men har fået et andet arbejde på arbejdspladsen. Nogle få (3 %) var ledige, da de begyndte på deres masteruddannelse, men har fået arbejde efter masteruddannelsen. Når man tager masternes aldersfordeling i betragtning, kan det ikke undre, at mange af masterne er vendt tilbage til det samme arbejde, som de havde, før de begyndte på deres masteruddannelse. Mange kommer fra det, man kan kalde slutstillinger ; ofte ledende stillinger, men har haft behov for at blive opkvalificerede inden for deres område. Det er tankevækkende, at en del af masterne angiver, at deres masteruddannelse har betydet, at de har kunnet fastholde deres stilling. Masterne kommer især fra og arbejder stadig inden for den offentlige sektor. 84 % er i efteråret 2006 ansat i den offentlige sektor. Der er især mange, der kommer fra sygehussektoren (sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordmødre). Her ud over kommer masterne fra et meget bredt udsnit af brancher og arbejdspladser for eksempel folkeskoler, daginstitutioner, CVU er, kommunale forvaltninger, amter, højskoler, universiteter, fagforeninger, banker, politiet, social- og sundhedsskoler, private institutioner og konsulentfirmaer. En hel del havde ledende stillinger eller mellemlederstillinger, før de begyndte på deres masteruddannelse og er vendt tilbage til denne stilling. Der er ligeledes en del af masterne, der efter masteruddannelsen har fået en ledende stilling, som de ikke havde, da de begyndte. Blandt de mastere, der har skiftet arbejde efter masteruddannelsen, er der mange, der arbejder som udviklingskonsulenter eller koordinatorer inden for undervisning, herunder inden for sygehusområder. Der er temmelig mange af masterne, der er overgået til AC stillinger efter deres masteruddannelse for eksempel adjunktstillinger på CVU er og pædagogseminarier. 84 % af masterne angiver, at de generelt er godt tilfredse med deres masteruddannelse, heraf er 36% særdeles tilfredse. 4 % er kun nogenlunde tilfredse, mens kun 2 % er mindre tilfredse. Tilfredsheden går især på, at masterne gennemgående oplever, at indholdet på deres masteruddannelse i høj grad er relevant og anvendeligt i deres daglige arbejde. Til trods for denne udbredte tilfredshed med masteruddannelsen, så fremkommer en del af masterne dog med forskellige former for kritik af deres uddannelse. Det drejer sig for eksempel om det faglige niveau på uddannelsen, undervisningsformerne, vejledningen mv. 5

6 Til trods for, at nogle mastere udtrykker en sådan kritik af deres uddannelse udtrykker masterne i langt de fleste tilfælde stor begejstring for deres uddannelse, når de bliver spurgt om, hvad deres masteruddannelse har betydet for dem personligt og arbejdsmæssigt. Ud over uddannelsens relevans for deres daglige arbejde udtrykker de glæde over, at uddannelsen på det personlige plan har givet dem et øget selvværd. Mange beretter om, at uddannelsen har givet dem større gennemslagskraft på deres arbejdsplads. Uddannelsen har for eksempel betydet, at nogle mastere oplever, at de er blevet bedre rustede til at indgå i faglige diskussioner. Mange oplever således, at de nu er blevet langt bedre bedre klædt på til at varetage deres arbejde eller medvirke til udvikling af deres arbejdsområde. Mange beskriver også, at uddannelsen har rykket ved deres tidligere forestillinger og forholde sig til tingene på et højere abstraktionsniveau. Beskrivelser, der må glæde enhver lærer. Der er også en del af masterne, der skriver, at deres masteruddannelse har betydet, at de nu får en højere løn, mes nogle få udtrykker skuffelse over, at dette ikke er tilfældet. Der er dog også eksempler på mastere, der har haft svært ved at finde anvendelse af deres masteruddannelse og giver udtryk for frustrationer, men det er et klart fåtal af masterne. De beskriver blandt andet, at deres masteruddannelse ikke er kendt eller anerkendt af arbejdsgivere. Hvorom alting er, så peger masternes beskrivelser klart i retning af, at der er et stort behov for udbud af forskellige masteruddannelser, måske især blandt den lidt ældre del af befolkningen. Kapitel I. Præsentation af resultater for alle masteruddannelser under ét Blandt de 270 mastere, der har besvaret spørgeskemaet, er 76 % kvinder og 24 % mænd. Tabel 2 og 3 viser henholdsvis dimissionstidspunkterne for masterne og deres aldersfordeling. Tabel 2 Masternes dimissionstidspunkt. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent N Sommeren Vinteren 2003/ Sommeren Vinteren 2004/ Sommeren Vinteren 2005/ Sommeren I alt i procent Tabel 3 Masternes fordeling på alder. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent N 25 år eller yngre til 30 år 4 3 til 35 år 4 2 6

7 36 til 40 år til 50 år år eller derover I alt Som det fremgår, er langt den overvejende del af masterne 4 år eller derover (86 %). Mere end en tredjedel er i den ældste aldersgruppe på 5 år eller derover. Optagelsesbaggrund Masterne blev i spørgeskemaet spurgt om, på hvilken uddannelsesmæssig baggrund de blev optaget på deres masteruddannelse. I bilag findes for hver masteruddannelse en oversigt over den uddannelsesmæssige baggrund de studerende havde, da de blev optaget på masteruddannelsen. Her skal blot nævnes, at den største enkeltgruppe på masteruddannelserne udgøres af sygeplejersker. De udgår mere end hver tiende af de færdige mastere. Masternes arbejdsmarkedsplacering efter mastereksamen Hvis man ser på arbejdsmarkedsplaceringen i efteråret 2006 for alle masterne under ét, så ser billedet således ud, jf. tabel 4. Tabel 4 Masterne fordelt på uddannelses- og arbejdsmarkedsplacering. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent n Fuldtidsarbejde Deltidsarbejde 7 9 Under uddannelse 2 6 Ledig 2 5 Uden for arbejdsmarkedet 2 5 I alt I alt 94 % af masterne er på nuværende tidspunkt i arbejde, heraf har 87 % fuldtidsarbejde. Meget få er enten ledige, uden for arbejdsmarkedet eller under uddannelse. Masternes arbejdsmarkeds- eller uddannelsesmæssige situation før og efter DPU Masterne blev i spørgeskemaet stillet dette spørgsmål: Hvad var din arbejdsmæssige situation før du begyndte på din masteruddannelse, og hvordan er din arbejdsmæssige situation nu? Til spørgsmålet var knyttet 7 faste svarkategorier, jf. tabel 4. 7

8 Tabel 4 Masternes uddannelses- og arbejdsmarkedsplacering før og efter masteruddannelsen. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent n A. Jeg var i arbejde, da jeg begyndte på min masteruddannelse og har det samme arbejde nu/samme stillingsbetegnelse B. Jeg var i arbejde, da jeg begyndte på min masteruddannelse og er nu på en samme 7 47 arbejdsplads men har fået et andet arbejde/anden stillingsbetegnelse C. Jeg var i arbejde, da jeg begyndte på min masteruddannelse og har fået et nyt 2 58 arbejde/ny arbejdsplads efter at jeg blev færdig med min masteruddannelse D. Jeg var i arbejde, da jeg begyndte på min masteruddannelse, og er nu ledig/uden 3 7 for arbejdsmarkedet E. Jeg var ledig/uden for arbejdsmarkedet, da jeg begyndte på min masteruddannelse 3 7 og har fået et arbejde, efter at jeg blev færdig med min masteruddannelse F. Jeg var ledig/uden for arbejdsmarkedet, før jeg begyndte på min masteruddannelse 2 og er ledig/uden for arbejdsmarkedet nu G. Andet 4 I alt Godt halvdelen af masterne er vendt tilbage til det samme arbejde/samme stilling, som de havde, før de begyndte på deres masteruddannelse. Når man tager masternes aldersfordeling i betragtning kan dette ikke undre, da mange formentlig har siddet i noget, der kunne ligne slutstillinger, da de begyndte på deres masteruddannelse. Der er dog også mange, der enten har fået et helt nyt arbejde (2 %) eller har fået et andet arbejde/stilling på den arbejdsplads, hvor de også tidligere var ansat (7 %). De fleste mastere er ansat på offentlige arbejdspladser Tabel 5 viser, hvor mange af de mastere, der har arbejde på nuværende tidspunkt, der er ansat i henholdsvis den offentlige sektor og den private sektor (kategori A, B, C og E). Tabel 5 Andel af mastere, der er i arbejde på nuværende tidspunkt fordelt på ansatte i den offentlige sektor og den private sektor. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent n Ansat i den offentlige sektor Ansat i den private sektor 6 39 I alt Mere end otte ud af hver tiende master er på nuværende tidspunkt ansat i den offentlige sektor. Hvis man kun ser på de mastere, der har skiftet arbejdsplads (kategori C), så sker der ingen forskydninger i det samlede billede, selvom nogle mastere har skiftet deres ansættelse i den offentlige sektor ud med ansættelse i den private sektor og vice versa, jf. tabel 6 8

9 Tabel 6 Andel af mastere, der har skiftet arbejdsplads/stilling, siden de begyndte på deres masteruddannelse fordelt på henholdsvis ansatte i den offentlige sektor og den private sektor samt fordelt på tidligere sektor og nuværende sektor. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent Tidligere sektor Ansat i den offentlige sektor Ansat i den private sektor I alt Nuværende sektor Ansat i den offentlige sektor Ansat i den private sektor I alt Der er flest blandt masterne i Voksenuddannelse og masterne i Fleksibelt forløb, der er ansat i den private sektor. Det drejer sig om henholdsvis 25 % og 26 %. I de efterfølgende kapitler findes for hver af masteruddannelserne en oversigt over masternes stillingsbetegnelser samt deres nuværende og/eller tidligere arbejdspladser. n Mastere med nyt arbejde efter mastereksamen I spørgeskemaet blev de mastere, der havde fået nyt arbejde spurgt, om de havde fået deres nuværende arbejde på baggrund af deres masteruddannelse (kategorierne B, C og E), jf. tabel 5. Tabel 5 Masternes angivelse af, om de havde fået deres nuværende arbejde på baggrund af deres masteruddannelse. Procent n Ja som en direkte følge af min masteruddannelse 2 20 Ja som en delvis følge af min masteruddannelse Nej det har ikke noget at gøre med min masteruddannelse 4 4 I alt af de mastere, der skulle have svaret på dette spørgsmål, har ikke svaret. Blandt de øvrige mastere angiver langt den overvejende del, at de fik deres nye arbejde som en direkte eller delvis følge af deres masteruddannelse, heraf angiver en femtedel, at de fik deres arbejde som en direkte følge af deres masteruddannelse. Kun 4 % svarer, at deres ansættelse slet ikke havde noget at gøre med deres masteruddannelse. I de efterfølgende kapitler, der omhandler de enkelte masteruddannelser, findes masternes beskrivelser af, hvordan de fik deres nuværende arbejde. 9

10 Masternes generelle tilfredshed med deres masteruddannelse Masterne blev også spurgt om, hvor tilfredse de samlet set var med deres masteruddannelse, jf. tabel 6. Tabel 6 Masternes angivelse af generel tilfredshed med deres masteruddannelse. Tallene er angivet både i procent og absolutte tal. Procent n Særdeles tilfreds Tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Slet ikke tilfreds I alt Generelt udtrykker masterne tilfredshed med deres masteruddannelse. 84 % svarer, at de er godt tilfredse med deres masteruddannelse, heraf er 36 % særdeles tilfredse. 4 % er kun nogenlunde tilfredse, mens 2 % er mindre tilfredse. Der er ingen, der slet ikke er tilfredse. Masterne blev bedt om at skrive en kort begrundelse for deres svar vedrørende deres generelle tilfredshed med deres masteruddannelse. Disse begrundelser er i de efterfølgende kapitler præsenteret for hver af masteruddannelserne. Hvad har masteruddannelsen betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt? Masternes svar på ovenstående spørgsmål findes til sidst i de følgende kapitler, der omhandler de enkelte masteruddannelser. 0

11 Kapitel II. Master i Voksenuddannelse I dette kapitel bringes først en oversigt over masternes stillingsbetegnelser, dernæst en oversigt over deres arbejdspladser. Herefter følger masternes begrundelser for deres svar vedrørende et spørgsmål om deres generelle tilfredshed med deres masteruddannelse og til sidst bringes masternes beskrivelser af, hvad deres masteruddannelse har betydet for dem personligt og arbejdsmæssigt. Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser 75 % af masterne i Voksenuddannelse er i øjeblikket ansat i den offentlige sektor, mens 25 % er ansat i den private sektor. Oversigt over masternes tidligere og/eller nye stillingsbetegnelser. Er vendt tilbage til det samme arbejde Nuværende og tidligere stilling Adjunkt Faglig sekretær Forebyggelsesleder HR-konsulent Højskolelærer Klinisk sygeplejelærer Klinisk udd.ansvarlig sygeplejerske Klinisk udviklingssygeplejerske Konsulent Lektor Lektor/navigationslærer Overfysioterapeut Projekt og udviklingskoordinator. Projektleder Pædagogisk konsulent Pædagogisk leder Sagsbehandler/vejleder Sekretariatschef Socialpædagogisk konsulent Souschef/pædagogisk konsulent Spec. konsulent Studievejleder/lærer Sygeplejelærer

12 Sygeplejerske/klinisk vejleder Udd.ansvarlig sygeplejerske Uddannelseskonsulent Uddannelseskoordinator Udviklings og uddannelseskonsulent Udviklingssygeplejerske Underviser Viceforstander/projektleder Har ikke skiftet arbejdsplads, men fået ny stilling/andre jobfunktioner Tidligere stilling Nuværende stilling Personalekonsulent Afdelingsleder Sagsbehandler Sektionschef/sagsbehandler Fuldmægtig Specialkonsulent Vicepolitikommissær Vicepolitikommissær Ledende faglærer Ledende faglærer HR og proceskonsulent Virksomhedsindehaver Underviser Lektor. PHd-stud. ved Aalborg universitet Udd.ansvarlig sygeplejerske Kompetencekonsulent Klinisk vejleder Klinisk sgpl. specialist Konsulent Konsulent Vicekriminalkommisær Specialkonsulent Efterudd.leder på Ergoterapeutskolen Udd.konsulent i CVU Øresund efterudd.afd Projektkoordinator/vejleder Pædagogisk konsulent Udviklingschef Studieleder Tidligere stilling Organisationskonsulent IT uddannelseskoordinator Projektleder Uddannelseskonsulent Uddannelseskoordinator Assistent/pædagog Udd.ansvarlig radiograf i Frederiksb.amt Selvstændig konsulent/demenskonsulent Socialfaglig konsulent Har skiftet arbejdsplads Nuværende stilling Organisations og ledelseskonsulent Konsulent Udviklingskonsulent Daginstitutionschef Erhvervspædagogisk konsulent Souschef Adjunkt i radiografuddannelsen Leder af udvikling/uddannelse Socialpædagogisk konsulent 2

13 Oversygeplejerske Uddannelsesleder Konsulent Uddannelsesleder Udviklingskonsulent Jordemoder Erhvervsvejleder Sagsbehandler Udviklingskonsulent Specialist Freelance underviser Afdelingsleder Specialkonsulent Uddannelsesleder Udviklingskonsulent Uddannelses- og erhvervsvejleder Havde ikke arbejde tidligere, men har fået arbejde efter masteruddannelsen Nuværende stilling Konsulent Projektkoordinator Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Oversigt over masternes tidligere og/eller nye arbejdspladser. Er vendt tilbage til det samme arbejde på samme arbejdsplads Tidligere og nuværende arbejdsplads Accenture Velux Amtscenter for undervisningsmidler BUPL Bo & Naboskab Præstø Boligselskabernes landsforening CVU Sønderjylland Danmarks forvaltningshøjskole Dansk Landbrugsrådgivning. Landscenter Danske Bank Den internationale højskole EUC Lolland Efterskolernes sekretariat Erhvervsskolen Hamlet Greennovation Handicapcenter Syd- Kbh.kommune Hørning kommune Jobcenter Horsens KAS Gentofte 3

14 Kbh.amt Psykiatri/socialforvaltning Odense universitets hospital SIMAC Serviceerhvervenes uddannelsessekretariat Skejby sygehus Social/psykologisk forvaltning Roskilde amt Social/psykiatriforvaltning Sorø Kommune Sosu-skolen Frederiksborg amt Sosu-skolen Nyk. Falster Sygehus Nordsjælland UFC Handicap Vejle amts center for udvikl/uddannelse Har ikke skiftet arbejdsplads, men fået ny stilling/andre jobfunktioner Tidligere arbejdsplads Selvstændig konsulent Banedanmark Social/sundhedsskolen Københavns amt BUPL Tiascot A/S Tidligere og nuværende arbejdsplads Bankernes Betalingscentral A/S CVU Øresund Chabert Consulting Forsvarsakademiet Handelsfagskolen i Odense Kolding Pædagogseminarium Københavns sprogcenter Politiskolen Rigshospitalet Rigspolitiet Selvstændig Simac Svendbord Maritime Academy Skejby sygehus Har skiftet arbejdsplads Nuværende arbejdsplads Attractor A/S bp-u A/S Suhrs seminarium Lyngby-taarbæk Kommune PEL 4

15 Fritids-ungdomsklub Piraten i Gladsaxe Billeddiagnostisk afd. Hillerød sygehus Freelance i Birkerød Kommune UFC Handicap Psykiatrien i Storstrøms amt Sygepleje-Radiografskolen i Herlev HK Danmark Hillerød Handelsskole Prosa KAS Glostrup AF Frederiksborg Danske Sygeplejerskers A-kasse Bredalsparkens fritidscenter Hvidovre CVU Øresund. Radiografskolen Herlev Bocenter Thorupgården Gentofte Kommune Storstrømmens sygehus Force Technology Politiet Hotel og restaurantskolen Århus Universitet Rigshospitalet IAK konsulentfirmaet Komplement Kbh. Tekniske skole Havde ikke arbejde tidligere, men har fået arbejde efter masteruddannelsen Nuværende arbejdsplads Freelance - DIEU og EVU konsulent Københavns Kommune Viventos - konsulentfirma Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Masternes angivelse af generel tilfredshed med deres masteruddannelse. Tallene er angivet både i procent og absolutte tal. Procent n Særdeles tilfreds Tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Slet ikke tilfreds I alt Selvom 85 % af masterne i Voksenuddannelse angiver, at de generelt er tilfredse med deres masteruddannelse, så fremkommer der også en del kritik af uddannelsen. Man overordnet set må man sige, at der er udbredt generel tilfredshed med Master i Voksenuddannelse. Begrundelser fra mastere, der uddyber deres tilfredshed med deres masteruddannelse Uddannelsens indhold relevant for arbejde/praksis Jeg syntes stort set, at indholdet på uddannelsen var meget relevant i relation til mit arbejde. 5

16 Mange begyndervanskeligheder vi var. hold. Efter årene er gået er jeg godt tilfreds med den læring jeg fik og jeg kan bruge det i mit daglige arbejde. Den har givet mig et personligt fagligt løft som jeg sætter meget stor pris på. Særdeles tilfreds pga. relevans til mit interesseområde. I forhold til arbejdet er den på et højt plan. Mangler ligeværdige sparringspartnere/relevante arbejdsopgaver. Dejligt at lære nyt. Det var rette tidspunkt for mig i min stilling. Uddannelsen kommer godt omkring emner af stor relevans og nytte for arbejdet. Studiet har været særdeles spændende. Jeg har fået mange flere spændende opgaver ved dette. Uddannelsen var interessant og den gav mig mulighed for at udvikle mit arbejdsliv hvilket netop var mit mål. Intro til meget relevant teori og jeg vender til stadighed tilbage til gamle tekster og noter. Vildt godt med vekselvirkning ml. teori og analyse af egen praksis. Føler mig bedre rustet til at sidde i mit nuværende job. Har lært at se bagom tingene. Jeg bliver brugt og kan selv anvende mine tilegnede kompetencer. Masterudd gav en ramme og forståelse omkring en masse af de begreber jeg havde i mit daglige virke. Arbejdede hårdt. Flere gode undervisere/vejledere. Fin mulighed for at arbejde videre med de problemstillinger/organisationskulturer og forandringer jeg var optaget af. Har givet mig større overblik/sammenhæng i lærings/kompetenceudvikling hvilket anvendes i mit daglige job. Masteruddannelsen videreudviklede mine arbejdsopgaver i HK Danmark samtidig med at den gav et teoretisk fundament. Den har givet mig en overordnet indsigt og forståelse for uddannelsessektoren i Danmark. Spændende studie. Godt miljø. Engagerede undervisere. Relevant undervisning og litteratur. Har givet mig en faglig ballast som jeg dagligt glæder mig over. Særdeles tilfreds med uddannelsen Det har været professionelle undervisere/vejl på modulerne. Vekselvirkningen mellem det teoretiske og praktiske indhold har været i orden. (Lærer) dygtig vejleder ved opgaveskrivning. Særdeles relevante tekster som matchede de praksis-emner vi kom med som studerende. Flot! Overvejende gode seminarer. Spændende forelæsninger. Kvalificeret og fleksibel vejledning. Aktiv studiegruppe bidrog væsentligt til et godt studieforløb og ikke et ensomt projekt. Andre begrundelser for tilfredshed med uddannelsen Overordnet har uddannelsen været et vendepunkt i mit liv. De bedste penge jeg nogensinde har brugt! Uddannelsen levede op til mine forventninger og har bestemt ført mig op på et højere refleksionsniveau. At læse Master sideløbende med fuldtidsjob er hårdt. Det positive jeg har fået ud af uddannelsen opvejer det hårde arbejde. Derfor er jeg særdeles tilfreds. Mange gode undervisere. God struktur. 6

17 Skønt studiemiljø. Uddannelsen har givet mig konkret videnskabeligt dokumenteret viden indenfor områder hvor jeg har interesse/stigende omfang har arbejdsopgaver. Givet dokumentation for kvalifikation. Gode undervisere/opmærksomme og procesbevidste. Superhold. Udmærkede vejledere. Jeg fik det jeg forventede. Uddannelsen har givet mig stor forståelse for læreprocesser samt en personlig udvikling ifm studiet. Lidt udvikling af netværket har studiet også givet. Har givet mig mulighed for at arbejde med uddannelsesstrategi som også var emnet for min hovedopgave. Har fået meget ud af studiet ikke mindst studiegruppe samarbejdet og desværre en udhulet kassekredit. Jeg kunne tilrettelægge frit og byde ind og ud i forhold til lyst/tid/relevans mv. Uddannelsen har på tilfredsstillende vis opfyldt min forventninger. Det har været en stor personlig udfordring som jeg fik løst på tilfredsstillende vis. Har givet et grundigt kendskab til det pædagogiske felt. Meget givende og store muligheder for at bearbejde individuelle udfordringer/problemstillinger. Opbygning i individuelt/org/samfundsmæssige perspektiver enormt givtigt. Havde i længere tid søgt uddannelsesmuligheder matchende mit behov men markedet meget uoverskueligt. Kurser for lette og for dyre. Masteruddannelsen var en rigtig god mulighed for mig. Begrundelser fra mastere, der fremkommer med kritik af forskellige forhold vedrørende uddannelsen Det faglige niveau var for lavt Niveau for lavt på enkelte moduler. Indholdsmæssigt kunne der med fordel have været større fokus på forsknings/undersøgelsesmetodik. Har stiftet bekendtskab med mange forskellige teoretiske tilgange som giver mig en god/nødvendig basis for mit nuværende job. Metodedelen var ikke fyldestgørende. Bør være på et højere niveau således at den studerende opnår et højt taxonomisk anvendelsesniveau. Niveauet i undervisningen var ind imellem for skidt. Specielt vejledningen på/ved M og M3 og især Masteropgaven var helt i top. Niveau på visse dele af uddannelsen var for lavt. Undervisningen var ikke forskningsbaseret. Underviser havde kun læst en bog mere end deltagerne. Var.årgang på MVO der var en del skønhedsfejl. Metodemæssigt fik jeg ikke nok ud af det. Niveau og krav ikke højere end MVN ret overraskende. Hvis man acceptere stud. uden akademisk grad må man sørge for at klæde dem ordentligt på. Uddannelsen måtte gerne have haft større fokus på projektarbejde/opgaveskrivning. Savner større teoretisk tyngde. Sidste del af uddannelsen var klart den bedste. Svingende undervisningsniveau. 7

18 Modul 3 var ikke tilfredsstillende Gav en masse input. Mødte en masse engagerede mennesker. M3 levede ikke op til mine forventninger. Både lærerkræfter og planlægning dårlig. M+M2 var virkelig gode både fagligt og lærermæssigt. Modul 2 helt perfekt/modul 3 meget ustruktureret. Dårlig-mangelfuld planlægning. Inkompetent vejleder på M3 og M. Velkomponeret/veltilrettelagt. Relevant. De fleste undervisere gode. M3 dårlig ledelse af modulet. Det er nævnt i vores daværende evaluering. Ikke tilfreds med 3-modul(samfundsperspektiv). Havde nok været mere relevant med et modul i ledelse. Skulle nok have valgt en fleksibel Master. Strukturen var uklar Lidt ustruktureret. For ineffektivt tilrettelagte studiedage. For lidt kontakt med de forskere og den forskning der er på DPU. Meget tilfreds med den teoretiske viden og træningen i at skrive Masterprojekt. Savnede en bedre information/koordination mellem undervisere. Nogle vejledere har været for lidt engageret i vejl.opgaven. I perioder for lidt struktur og støtte fra uddannelsen fx til studiegrupper. Der var ikke altid sammenhæng ml. inddragelse af empiri i studiet. Undervisere/vejledere havde i perioder for travlt. Kritik af undervisningsformer Uddannelsen var i alt for høj grad traditionelt i sine læringsmetoder/gennemførelse især ift pensum som netop var alternative/forskellige omkring løsning. Grundlæggende tilfreds med indhold og resultat/mål. Undervisningsform generelt for traditionel og uinspirerende. Gav ikke opbakning til Masterens område voksenuddannelse.. Vejledning god og det var godt at møde mennesker af vidt forskellig faglig og personlig bag. Fået lært meget som bruges dagligt både arbejdsmæssigt/personligt. Er derfor tilfreds. Studiemetoderne i Masteruddannelsen skulle have været bedre hvis jeg skulle svare særdeles tilfreds. E-learningsdelen ikke god nok. Undervisningen for lidt rettet mod praksis Uddannelsen for lidt praksisorienteret. Man kan ikke søge job indenfor HR på baggrund af Master. Vejledningen til specialet under al kritik da (lærer) ikke vejledte solidarisk med ville gennemtrumfe egne holdninger. Teorierne var stort set inspirerende. Underviserne manglede at kunne overføre dem til praksis. Underviserne gode formidlere knap så gode dialogførere. Manglende fokus mod virksomhedsintern uddannelse. Intet forhold til corporate academies. Meget traditionelle undervisningsformer. 8

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet

Lærer med mere. Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere. Udarbejdet for Undervisningsministeriet Lærer med mere Jobprofiler og efteruddannelsesbehov for AMU-lærere Udarbejdet for Undervisningsministeriet Mette Semey Kubix Sofie Saxtoft August 2007 Kubix ApS Nørre Voldgade 2 1358 København K Tlf. 3332

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Fokus på socialrådgiverfagligheden

Fokus på socialrådgiverfagligheden Fokus på socialrådgiverfagligheden - en interviewundersøgelse blandt ledere, klienter og kolleger fra andre faggrupper 19. marts 2008 Dansk Socialrådgiverforening Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson

Unges veje mod ungdomsuddannelserne. Mette Pless og Noemi Katznelson Mette Pless og Noemi Katznelson Unges veje mod ungdomsuddannelserne Tredje rapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2007

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere