Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet"

Transkript

1 Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet - Hvordan går det dem senere jobmæssigt? Lars Klewe Danmarks Pædagogiske Universitet December 2006

2 Indholdsfortegnelse Mastere fra Danmarks Pædagogiske Universitet... Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Resumé... 4 Kapitel I. Præsentation af resultater for alle masteruddannelser under ét... 6 Optagelsesbaggrund... 7 Masternes arbejdsmarkedsplacering efter mastereksamen... 7 Masternes arbejdsmarkeds- eller uddannelsesmæssige situation før og efter DPU... 7 De fleste mastere er ansat på offentlige arbejdspladser... 8 Mastere med nyt arbejde efter mastereksamen... 9 Masternes generelle tilfredshed med deres masteruddannelse... 0 Hvad har masteruddannelsen betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt?... 0 Kapitel II. Master i Voksenuddannelse... Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser... Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser... 3 Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse... 5 Hvad har uddannelsen Master i Voksenuddannelse betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt... 9 Kapitel III. Master i Sundhedspædagogik Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Hvad har uddannelsen Master i Sundhedspædagogik betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt... 3 Kapitel IV. Master i Vejledning Kapitel V. Master i Professionsudvikling Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Hvad har uddannelsen Master i Professionsudvikling betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt?.. 4 Kapitel VI. Master i Specialpædagogik Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Hvad har uddannelsen Master i Specialpædagogik betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt? Kapitel VII. Master i Børnelitteratur Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Hvad har uddannelsen Master i Børnelitteratur betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt? Kapitel VIII. Master i Pædagogisk IT Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser

3 Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse... 5 Hvad har uddannelsen Master i Pædagogisk IT betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt? Kapitel IX. Fleksibelt forløb Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Hvad har uddannelsen Fleksibelt forløb betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt? Bilag. Masternes uddannelsesbaggrund ved optagelsen på masterstudiet

4 Indledning De første masterstuderende afsluttede deres uddannelse ved Danmarks Pædagogiske Universitet i sommeren Sommeren 2006 har i alt 345 studerende gennemført en masteruddannelse ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Det kunne i den forbindelse være af almen interesse at undersøge, hvordan det er gået med de studerende, efter de forlod DPU med en mastergrad. Det blev derfor besluttet at gennemføre en kortfattet spørgeskemaundersøgelse, der kunne give det første indblik i, hvordan det er gået de færdige mastere med hensyn til beskæftigelse. Vender masterne fx fortrinsvis tilbage til arbejde og jobfunktioner, som de havde, før de begyndte deres masteruddannelse på DPU, eller mens de gik på DPU? Eller er der i nogle tilfælde fx tale om, at masterne har skiftet arbejde eller fået et arbejde på baggrund af deres masteruddannelse? Spørgeskemaundersøgelsen blev i efteråret gennemført som en postal undersøgelse, da en elektronisk undersøgelse var udelukket, fordi DPU ikke er i besiddelse af masternes adresser. Spørgeskemaerne blev med en frankeret svarkuvert udsendt den 3. november 2006 med returfrist den 0. november. Den 0. oktober blev der udsendt en rykker til de mastere, der endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet, med opfordring til at besvare spørgeskemaet. Svarprocenter Tabel viser, hvor mange mastere, der har fået tilsendt et spørgeskema, og hvor mange, der har returneret skemaet. Tabel Svarprocenter fordelt på masteruddannelser. Tilsendt spørgeskema Besvaret spørgeskema Svarprocent Master i voksenuddannelse Master i Sundhedspædagogik Master i Vejledning Master i professionsudvikling Master i Specialpædagogik Master i Børnelitteratur Master i Pædagogisk IT Fleksibelt forløb I alt Der blev opnået en svarprocent på 78 %, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. Resumé Det er modne mennesker, der søger DPU s masteruddannelser. Langt den overvejende del af masterne er 4 år eller derover (86 %). Mere end en tredjedel er i den ældste aldersgruppe på 5 år eller derover. I efteråret 2006 er 94 % af alle mastere i arbejde, heraf har 87 % fuldtidsarbejde. 2 % er under uddannelse. Det vil sige, at ganske få er enten ledige eller uden for arbejdsmarkedet. 4

5 Den største del af masterne (54 %) er vendt tilbage til det arbejde, de havde, før de begyndte på deres masteruddannelse. Omkring en femtedel (2 %) har skiftet arbejdsplads. Langt den overvejende del af disse mastere angiver, at de fik det nye arbejde enten som en direkte følge af deres masteruddannelse (2 %) eller som en delvis følge af deres masteruddannelse (65 %), mens kun 4 % angiver, at deres nye arbejde ikke havde noget at gøre med deres masteruddannelse. 7 % af alle mastere er vendt tilbage til den samme arbejdsplads, som de havde, før de begyndte på deres masteruddannelse, men har fået et andet arbejde på arbejdspladsen. Nogle få (3 %) var ledige, da de begyndte på deres masteruddannelse, men har fået arbejde efter masteruddannelsen. Når man tager masternes aldersfordeling i betragtning, kan det ikke undre, at mange af masterne er vendt tilbage til det samme arbejde, som de havde, før de begyndte på deres masteruddannelse. Mange kommer fra det, man kan kalde slutstillinger ; ofte ledende stillinger, men har haft behov for at blive opkvalificerede inden for deres område. Det er tankevækkende, at en del af masterne angiver, at deres masteruddannelse har betydet, at de har kunnet fastholde deres stilling. Masterne kommer især fra og arbejder stadig inden for den offentlige sektor. 84 % er i efteråret 2006 ansat i den offentlige sektor. Der er især mange, der kommer fra sygehussektoren (sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordmødre). Her ud over kommer masterne fra et meget bredt udsnit af brancher og arbejdspladser for eksempel folkeskoler, daginstitutioner, CVU er, kommunale forvaltninger, amter, højskoler, universiteter, fagforeninger, banker, politiet, social- og sundhedsskoler, private institutioner og konsulentfirmaer. En hel del havde ledende stillinger eller mellemlederstillinger, før de begyndte på deres masteruddannelse og er vendt tilbage til denne stilling. Der er ligeledes en del af masterne, der efter masteruddannelsen har fået en ledende stilling, som de ikke havde, da de begyndte. Blandt de mastere, der har skiftet arbejde efter masteruddannelsen, er der mange, der arbejder som udviklingskonsulenter eller koordinatorer inden for undervisning, herunder inden for sygehusområder. Der er temmelig mange af masterne, der er overgået til AC stillinger efter deres masteruddannelse for eksempel adjunktstillinger på CVU er og pædagogseminarier. 84 % af masterne angiver, at de generelt er godt tilfredse med deres masteruddannelse, heraf er 36% særdeles tilfredse. 4 % er kun nogenlunde tilfredse, mens kun 2 % er mindre tilfredse. Tilfredsheden går især på, at masterne gennemgående oplever, at indholdet på deres masteruddannelse i høj grad er relevant og anvendeligt i deres daglige arbejde. Til trods for denne udbredte tilfredshed med masteruddannelsen, så fremkommer en del af masterne dog med forskellige former for kritik af deres uddannelse. Det drejer sig for eksempel om det faglige niveau på uddannelsen, undervisningsformerne, vejledningen mv. 5

6 Til trods for, at nogle mastere udtrykker en sådan kritik af deres uddannelse udtrykker masterne i langt de fleste tilfælde stor begejstring for deres uddannelse, når de bliver spurgt om, hvad deres masteruddannelse har betydet for dem personligt og arbejdsmæssigt. Ud over uddannelsens relevans for deres daglige arbejde udtrykker de glæde over, at uddannelsen på det personlige plan har givet dem et øget selvværd. Mange beretter om, at uddannelsen har givet dem større gennemslagskraft på deres arbejdsplads. Uddannelsen har for eksempel betydet, at nogle mastere oplever, at de er blevet bedre rustede til at indgå i faglige diskussioner. Mange oplever således, at de nu er blevet langt bedre bedre klædt på til at varetage deres arbejde eller medvirke til udvikling af deres arbejdsområde. Mange beskriver også, at uddannelsen har rykket ved deres tidligere forestillinger og forholde sig til tingene på et højere abstraktionsniveau. Beskrivelser, der må glæde enhver lærer. Der er også en del af masterne, der skriver, at deres masteruddannelse har betydet, at de nu får en højere løn, mes nogle få udtrykker skuffelse over, at dette ikke er tilfældet. Der er dog også eksempler på mastere, der har haft svært ved at finde anvendelse af deres masteruddannelse og giver udtryk for frustrationer, men det er et klart fåtal af masterne. De beskriver blandt andet, at deres masteruddannelse ikke er kendt eller anerkendt af arbejdsgivere. Hvorom alting er, så peger masternes beskrivelser klart i retning af, at der er et stort behov for udbud af forskellige masteruddannelser, måske især blandt den lidt ældre del af befolkningen. Kapitel I. Præsentation af resultater for alle masteruddannelser under ét Blandt de 270 mastere, der har besvaret spørgeskemaet, er 76 % kvinder og 24 % mænd. Tabel 2 og 3 viser henholdsvis dimissionstidspunkterne for masterne og deres aldersfordeling. Tabel 2 Masternes dimissionstidspunkt. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent N Sommeren Vinteren 2003/ Sommeren Vinteren 2004/ Sommeren Vinteren 2005/ Sommeren I alt i procent Tabel 3 Masternes fordeling på alder. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent N 25 år eller yngre til 30 år 4 3 til 35 år 4 2 6

7 36 til 40 år til 50 år år eller derover I alt Som det fremgår, er langt den overvejende del af masterne 4 år eller derover (86 %). Mere end en tredjedel er i den ældste aldersgruppe på 5 år eller derover. Optagelsesbaggrund Masterne blev i spørgeskemaet spurgt om, på hvilken uddannelsesmæssig baggrund de blev optaget på deres masteruddannelse. I bilag findes for hver masteruddannelse en oversigt over den uddannelsesmæssige baggrund de studerende havde, da de blev optaget på masteruddannelsen. Her skal blot nævnes, at den største enkeltgruppe på masteruddannelserne udgøres af sygeplejersker. De udgår mere end hver tiende af de færdige mastere. Masternes arbejdsmarkedsplacering efter mastereksamen Hvis man ser på arbejdsmarkedsplaceringen i efteråret 2006 for alle masterne under ét, så ser billedet således ud, jf. tabel 4. Tabel 4 Masterne fordelt på uddannelses- og arbejdsmarkedsplacering. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent n Fuldtidsarbejde Deltidsarbejde 7 9 Under uddannelse 2 6 Ledig 2 5 Uden for arbejdsmarkedet 2 5 I alt I alt 94 % af masterne er på nuværende tidspunkt i arbejde, heraf har 87 % fuldtidsarbejde. Meget få er enten ledige, uden for arbejdsmarkedet eller under uddannelse. Masternes arbejdsmarkeds- eller uddannelsesmæssige situation før og efter DPU Masterne blev i spørgeskemaet stillet dette spørgsmål: Hvad var din arbejdsmæssige situation før du begyndte på din masteruddannelse, og hvordan er din arbejdsmæssige situation nu? Til spørgsmålet var knyttet 7 faste svarkategorier, jf. tabel 4. 7

8 Tabel 4 Masternes uddannelses- og arbejdsmarkedsplacering før og efter masteruddannelsen. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent n A. Jeg var i arbejde, da jeg begyndte på min masteruddannelse og har det samme arbejde nu/samme stillingsbetegnelse B. Jeg var i arbejde, da jeg begyndte på min masteruddannelse og er nu på en samme 7 47 arbejdsplads men har fået et andet arbejde/anden stillingsbetegnelse C. Jeg var i arbejde, da jeg begyndte på min masteruddannelse og har fået et nyt 2 58 arbejde/ny arbejdsplads efter at jeg blev færdig med min masteruddannelse D. Jeg var i arbejde, da jeg begyndte på min masteruddannelse, og er nu ledig/uden 3 7 for arbejdsmarkedet E. Jeg var ledig/uden for arbejdsmarkedet, da jeg begyndte på min masteruddannelse 3 7 og har fået et arbejde, efter at jeg blev færdig med min masteruddannelse F. Jeg var ledig/uden for arbejdsmarkedet, før jeg begyndte på min masteruddannelse 2 og er ledig/uden for arbejdsmarkedet nu G. Andet 4 I alt Godt halvdelen af masterne er vendt tilbage til det samme arbejde/samme stilling, som de havde, før de begyndte på deres masteruddannelse. Når man tager masternes aldersfordeling i betragtning kan dette ikke undre, da mange formentlig har siddet i noget, der kunne ligne slutstillinger, da de begyndte på deres masteruddannelse. Der er dog også mange, der enten har fået et helt nyt arbejde (2 %) eller har fået et andet arbejde/stilling på den arbejdsplads, hvor de også tidligere var ansat (7 %). De fleste mastere er ansat på offentlige arbejdspladser Tabel 5 viser, hvor mange af de mastere, der har arbejde på nuværende tidspunkt, der er ansat i henholdsvis den offentlige sektor og den private sektor (kategori A, B, C og E). Tabel 5 Andel af mastere, der er i arbejde på nuværende tidspunkt fordelt på ansatte i den offentlige sektor og den private sektor. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent n Ansat i den offentlige sektor Ansat i den private sektor 6 39 I alt Mere end otte ud af hver tiende master er på nuværende tidspunkt ansat i den offentlige sektor. Hvis man kun ser på de mastere, der har skiftet arbejdsplads (kategori C), så sker der ingen forskydninger i det samlede billede, selvom nogle mastere har skiftet deres ansættelse i den offentlige sektor ud med ansættelse i den private sektor og vice versa, jf. tabel 6 8

9 Tabel 6 Andel af mastere, der har skiftet arbejdsplads/stilling, siden de begyndte på deres masteruddannelse fordelt på henholdsvis ansatte i den offentlige sektor og den private sektor samt fordelt på tidligere sektor og nuværende sektor. Tallene er angivet både i procent og i absolutte tal. Procent Tidligere sektor Ansat i den offentlige sektor Ansat i den private sektor I alt Nuværende sektor Ansat i den offentlige sektor Ansat i den private sektor I alt Der er flest blandt masterne i Voksenuddannelse og masterne i Fleksibelt forløb, der er ansat i den private sektor. Det drejer sig om henholdsvis 25 % og 26 %. I de efterfølgende kapitler findes for hver af masteruddannelserne en oversigt over masternes stillingsbetegnelser samt deres nuværende og/eller tidligere arbejdspladser. n Mastere med nyt arbejde efter mastereksamen I spørgeskemaet blev de mastere, der havde fået nyt arbejde spurgt, om de havde fået deres nuværende arbejde på baggrund af deres masteruddannelse (kategorierne B, C og E), jf. tabel 5. Tabel 5 Masternes angivelse af, om de havde fået deres nuværende arbejde på baggrund af deres masteruddannelse. Procent n Ja som en direkte følge af min masteruddannelse 2 20 Ja som en delvis følge af min masteruddannelse Nej det har ikke noget at gøre med min masteruddannelse 4 4 I alt af de mastere, der skulle have svaret på dette spørgsmål, har ikke svaret. Blandt de øvrige mastere angiver langt den overvejende del, at de fik deres nye arbejde som en direkte eller delvis følge af deres masteruddannelse, heraf angiver en femtedel, at de fik deres arbejde som en direkte følge af deres masteruddannelse. Kun 4 % svarer, at deres ansættelse slet ikke havde noget at gøre med deres masteruddannelse. I de efterfølgende kapitler, der omhandler de enkelte masteruddannelser, findes masternes beskrivelser af, hvordan de fik deres nuværende arbejde. 9

10 Masternes generelle tilfredshed med deres masteruddannelse Masterne blev også spurgt om, hvor tilfredse de samlet set var med deres masteruddannelse, jf. tabel 6. Tabel 6 Masternes angivelse af generel tilfredshed med deres masteruddannelse. Tallene er angivet både i procent og absolutte tal. Procent n Særdeles tilfreds Tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Slet ikke tilfreds I alt Generelt udtrykker masterne tilfredshed med deres masteruddannelse. 84 % svarer, at de er godt tilfredse med deres masteruddannelse, heraf er 36 % særdeles tilfredse. 4 % er kun nogenlunde tilfredse, mens 2 % er mindre tilfredse. Der er ingen, der slet ikke er tilfredse. Masterne blev bedt om at skrive en kort begrundelse for deres svar vedrørende deres generelle tilfredshed med deres masteruddannelse. Disse begrundelser er i de efterfølgende kapitler præsenteret for hver af masteruddannelserne. Hvad har masteruddannelsen betydet for masterne personligt og arbejdsmæssigt? Masternes svar på ovenstående spørgsmål findes til sidst i de følgende kapitler, der omhandler de enkelte masteruddannelser. 0

11 Kapitel II. Master i Voksenuddannelse I dette kapitel bringes først en oversigt over masternes stillingsbetegnelser, dernæst en oversigt over deres arbejdspladser. Herefter følger masternes begrundelser for deres svar vedrørende et spørgsmål om deres generelle tilfredshed med deres masteruddannelse og til sidst bringes masternes beskrivelser af, hvad deres masteruddannelse har betydet for dem personligt og arbejdsmæssigt. Masternes tidligere og/eller nuværende stillingsbetegnelser 75 % af masterne i Voksenuddannelse er i øjeblikket ansat i den offentlige sektor, mens 25 % er ansat i den private sektor. Oversigt over masternes tidligere og/eller nye stillingsbetegnelser. Er vendt tilbage til det samme arbejde Nuværende og tidligere stilling Adjunkt Faglig sekretær Forebyggelsesleder HR-konsulent Højskolelærer Klinisk sygeplejelærer Klinisk udd.ansvarlig sygeplejerske Klinisk udviklingssygeplejerske Konsulent Lektor Lektor/navigationslærer Overfysioterapeut Projekt og udviklingskoordinator. Projektleder Pædagogisk konsulent Pædagogisk leder Sagsbehandler/vejleder Sekretariatschef Socialpædagogisk konsulent Souschef/pædagogisk konsulent Spec. konsulent Studievejleder/lærer Sygeplejelærer

12 Sygeplejerske/klinisk vejleder Udd.ansvarlig sygeplejerske Uddannelseskonsulent Uddannelseskoordinator Udviklings og uddannelseskonsulent Udviklingssygeplejerske Underviser Viceforstander/projektleder Har ikke skiftet arbejdsplads, men fået ny stilling/andre jobfunktioner Tidligere stilling Nuværende stilling Personalekonsulent Afdelingsleder Sagsbehandler Sektionschef/sagsbehandler Fuldmægtig Specialkonsulent Vicepolitikommissær Vicepolitikommissær Ledende faglærer Ledende faglærer HR og proceskonsulent Virksomhedsindehaver Underviser Lektor. PHd-stud. ved Aalborg universitet Udd.ansvarlig sygeplejerske Kompetencekonsulent Klinisk vejleder Klinisk sgpl. specialist Konsulent Konsulent Vicekriminalkommisær Specialkonsulent Efterudd.leder på Ergoterapeutskolen Udd.konsulent i CVU Øresund efterudd.afd Projektkoordinator/vejleder Pædagogisk konsulent Udviklingschef Studieleder Tidligere stilling Organisationskonsulent IT uddannelseskoordinator Projektleder Uddannelseskonsulent Uddannelseskoordinator Assistent/pædagog Udd.ansvarlig radiograf i Frederiksb.amt Selvstændig konsulent/demenskonsulent Socialfaglig konsulent Har skiftet arbejdsplads Nuværende stilling Organisations og ledelseskonsulent Konsulent Udviklingskonsulent Daginstitutionschef Erhvervspædagogisk konsulent Souschef Adjunkt i radiografuddannelsen Leder af udvikling/uddannelse Socialpædagogisk konsulent 2

13 Oversygeplejerske Uddannelsesleder Konsulent Uddannelsesleder Udviklingskonsulent Jordemoder Erhvervsvejleder Sagsbehandler Udviklingskonsulent Specialist Freelance underviser Afdelingsleder Specialkonsulent Uddannelsesleder Udviklingskonsulent Uddannelses- og erhvervsvejleder Havde ikke arbejde tidligere, men har fået arbejde efter masteruddannelsen Nuværende stilling Konsulent Projektkoordinator Masternes tidligere og/eller nuværende arbejdspladser Oversigt over masternes tidligere og/eller nye arbejdspladser. Er vendt tilbage til det samme arbejde på samme arbejdsplads Tidligere og nuværende arbejdsplads Accenture Velux Amtscenter for undervisningsmidler BUPL Bo & Naboskab Præstø Boligselskabernes landsforening CVU Sønderjylland Danmarks forvaltningshøjskole Dansk Landbrugsrådgivning. Landscenter Danske Bank Den internationale højskole EUC Lolland Efterskolernes sekretariat Erhvervsskolen Hamlet Greennovation Handicapcenter Syd- Kbh.kommune Hørning kommune Jobcenter Horsens KAS Gentofte 3

14 Kbh.amt Psykiatri/socialforvaltning Odense universitets hospital SIMAC Serviceerhvervenes uddannelsessekretariat Skejby sygehus Social/psykologisk forvaltning Roskilde amt Social/psykiatriforvaltning Sorø Kommune Sosu-skolen Frederiksborg amt Sosu-skolen Nyk. Falster Sygehus Nordsjælland UFC Handicap Vejle amts center for udvikl/uddannelse Har ikke skiftet arbejdsplads, men fået ny stilling/andre jobfunktioner Tidligere arbejdsplads Selvstændig konsulent Banedanmark Social/sundhedsskolen Københavns amt BUPL Tiascot A/S Tidligere og nuværende arbejdsplads Bankernes Betalingscentral A/S CVU Øresund Chabert Consulting Forsvarsakademiet Handelsfagskolen i Odense Kolding Pædagogseminarium Københavns sprogcenter Politiskolen Rigshospitalet Rigspolitiet Selvstændig Simac Svendbord Maritime Academy Skejby sygehus Har skiftet arbejdsplads Nuværende arbejdsplads Attractor A/S bp-u A/S Suhrs seminarium Lyngby-taarbæk Kommune PEL 4

15 Fritids-ungdomsklub Piraten i Gladsaxe Billeddiagnostisk afd. Hillerød sygehus Freelance i Birkerød Kommune UFC Handicap Psykiatrien i Storstrøms amt Sygepleje-Radiografskolen i Herlev HK Danmark Hillerød Handelsskole Prosa KAS Glostrup AF Frederiksborg Danske Sygeplejerskers A-kasse Bredalsparkens fritidscenter Hvidovre CVU Øresund. Radiografskolen Herlev Bocenter Thorupgården Gentofte Kommune Storstrømmens sygehus Force Technology Politiet Hotel og restaurantskolen Århus Universitet Rigshospitalet IAK konsulentfirmaet Komplement Kbh. Tekniske skole Havde ikke arbejde tidligere, men har fået arbejde efter masteruddannelsen Nuværende arbejdsplads Freelance - DIEU og EVU konsulent Københavns Kommune Viventos - konsulentfirma Masternes begrundelser for deres svar vedrørende tilfredshed med deres masteruddannelse Masternes angivelse af generel tilfredshed med deres masteruddannelse. Tallene er angivet både i procent og absolutte tal. Procent n Særdeles tilfreds Tilfreds Nogenlunde tilfreds Mindre tilfreds Slet ikke tilfreds I alt Selvom 85 % af masterne i Voksenuddannelse angiver, at de generelt er tilfredse med deres masteruddannelse, så fremkommer der også en del kritik af uddannelsen. Man overordnet set må man sige, at der er udbredt generel tilfredshed med Master i Voksenuddannelse. Begrundelser fra mastere, der uddyber deres tilfredshed med deres masteruddannelse Uddannelsens indhold relevant for arbejde/praksis Jeg syntes stort set, at indholdet på uddannelsen var meget relevant i relation til mit arbejde. 5

16 Mange begyndervanskeligheder vi var. hold. Efter årene er gået er jeg godt tilfreds med den læring jeg fik og jeg kan bruge det i mit daglige arbejde. Den har givet mig et personligt fagligt løft som jeg sætter meget stor pris på. Særdeles tilfreds pga. relevans til mit interesseområde. I forhold til arbejdet er den på et højt plan. Mangler ligeværdige sparringspartnere/relevante arbejdsopgaver. Dejligt at lære nyt. Det var rette tidspunkt for mig i min stilling. Uddannelsen kommer godt omkring emner af stor relevans og nytte for arbejdet. Studiet har været særdeles spændende. Jeg har fået mange flere spændende opgaver ved dette. Uddannelsen var interessant og den gav mig mulighed for at udvikle mit arbejdsliv hvilket netop var mit mål. Intro til meget relevant teori og jeg vender til stadighed tilbage til gamle tekster og noter. Vildt godt med vekselvirkning ml. teori og analyse af egen praksis. Føler mig bedre rustet til at sidde i mit nuværende job. Har lært at se bagom tingene. Jeg bliver brugt og kan selv anvende mine tilegnede kompetencer. Masterudd gav en ramme og forståelse omkring en masse af de begreber jeg havde i mit daglige virke. Arbejdede hårdt. Flere gode undervisere/vejledere. Fin mulighed for at arbejde videre med de problemstillinger/organisationskulturer og forandringer jeg var optaget af. Har givet mig større overblik/sammenhæng i lærings/kompetenceudvikling hvilket anvendes i mit daglige job. Masteruddannelsen videreudviklede mine arbejdsopgaver i HK Danmark samtidig med at den gav et teoretisk fundament. Den har givet mig en overordnet indsigt og forståelse for uddannelsessektoren i Danmark. Spændende studie. Godt miljø. Engagerede undervisere. Relevant undervisning og litteratur. Har givet mig en faglig ballast som jeg dagligt glæder mig over. Særdeles tilfreds med uddannelsen Det har været professionelle undervisere/vejl på modulerne. Vekselvirkningen mellem det teoretiske og praktiske indhold har været i orden. (Lærer) dygtig vejleder ved opgaveskrivning. Særdeles relevante tekster som matchede de praksis-emner vi kom med som studerende. Flot! Overvejende gode seminarer. Spændende forelæsninger. Kvalificeret og fleksibel vejledning. Aktiv studiegruppe bidrog væsentligt til et godt studieforløb og ikke et ensomt projekt. Andre begrundelser for tilfredshed med uddannelsen Overordnet har uddannelsen været et vendepunkt i mit liv. De bedste penge jeg nogensinde har brugt! Uddannelsen levede op til mine forventninger og har bestemt ført mig op på et højere refleksionsniveau. At læse Master sideløbende med fuldtidsjob er hårdt. Det positive jeg har fået ud af uddannelsen opvejer det hårde arbejde. Derfor er jeg særdeles tilfreds. Mange gode undervisere. God struktur. 6

17 Skønt studiemiljø. Uddannelsen har givet mig konkret videnskabeligt dokumenteret viden indenfor områder hvor jeg har interesse/stigende omfang har arbejdsopgaver. Givet dokumentation for kvalifikation. Gode undervisere/opmærksomme og procesbevidste. Superhold. Udmærkede vejledere. Jeg fik det jeg forventede. Uddannelsen har givet mig stor forståelse for læreprocesser samt en personlig udvikling ifm studiet. Lidt udvikling af netværket har studiet også givet. Har givet mig mulighed for at arbejde med uddannelsesstrategi som også var emnet for min hovedopgave. Har fået meget ud af studiet ikke mindst studiegruppe samarbejdet og desværre en udhulet kassekredit. Jeg kunne tilrettelægge frit og byde ind og ud i forhold til lyst/tid/relevans mv. Uddannelsen har på tilfredsstillende vis opfyldt min forventninger. Det har været en stor personlig udfordring som jeg fik løst på tilfredsstillende vis. Har givet et grundigt kendskab til det pædagogiske felt. Meget givende og store muligheder for at bearbejde individuelle udfordringer/problemstillinger. Opbygning i individuelt/org/samfundsmæssige perspektiver enormt givtigt. Havde i længere tid søgt uddannelsesmuligheder matchende mit behov men markedet meget uoverskueligt. Kurser for lette og for dyre. Masteruddannelsen var en rigtig god mulighed for mig. Begrundelser fra mastere, der fremkommer med kritik af forskellige forhold vedrørende uddannelsen Det faglige niveau var for lavt Niveau for lavt på enkelte moduler. Indholdsmæssigt kunne der med fordel have været større fokus på forsknings/undersøgelsesmetodik. Har stiftet bekendtskab med mange forskellige teoretiske tilgange som giver mig en god/nødvendig basis for mit nuværende job. Metodedelen var ikke fyldestgørende. Bør være på et højere niveau således at den studerende opnår et højt taxonomisk anvendelsesniveau. Niveauet i undervisningen var ind imellem for skidt. Specielt vejledningen på/ved M og M3 og især Masteropgaven var helt i top. Niveau på visse dele af uddannelsen var for lavt. Undervisningen var ikke forskningsbaseret. Underviser havde kun læst en bog mere end deltagerne. Var.årgang på MVO der var en del skønhedsfejl. Metodemæssigt fik jeg ikke nok ud af det. Niveau og krav ikke højere end MVN ret overraskende. Hvis man acceptere stud. uden akademisk grad må man sørge for at klæde dem ordentligt på. Uddannelsen måtte gerne have haft større fokus på projektarbejde/opgaveskrivning. Savner større teoretisk tyngde. Sidste del af uddannelsen var klart den bedste. Svingende undervisningsniveau. 7

18 Modul 3 var ikke tilfredsstillende Gav en masse input. Mødte en masse engagerede mennesker. M3 levede ikke op til mine forventninger. Både lærerkræfter og planlægning dårlig. M+M2 var virkelig gode både fagligt og lærermæssigt. Modul 2 helt perfekt/modul 3 meget ustruktureret. Dårlig-mangelfuld planlægning. Inkompetent vejleder på M3 og M. Velkomponeret/veltilrettelagt. Relevant. De fleste undervisere gode. M3 dårlig ledelse af modulet. Det er nævnt i vores daværende evaluering. Ikke tilfreds med 3-modul(samfundsperspektiv). Havde nok været mere relevant med et modul i ledelse. Skulle nok have valgt en fleksibel Master. Strukturen var uklar Lidt ustruktureret. For ineffektivt tilrettelagte studiedage. For lidt kontakt med de forskere og den forskning der er på DPU. Meget tilfreds med den teoretiske viden og træningen i at skrive Masterprojekt. Savnede en bedre information/koordination mellem undervisere. Nogle vejledere har været for lidt engageret i vejl.opgaven. I perioder for lidt struktur og støtte fra uddannelsen fx til studiegrupper. Der var ikke altid sammenhæng ml. inddragelse af empiri i studiet. Undervisere/vejledere havde i perioder for travlt. Kritik af undervisningsformer Uddannelsen var i alt for høj grad traditionelt i sine læringsmetoder/gennemførelse især ift pensum som netop var alternative/forskellige omkring løsning. Grundlæggende tilfreds med indhold og resultat/mål. Undervisningsform generelt for traditionel og uinspirerende. Gav ikke opbakning til Masterens område voksenuddannelse.. Vejledning god og det var godt at møde mennesker af vidt forskellig faglig og personlig bag. Fået lært meget som bruges dagligt både arbejdsmæssigt/personligt. Er derfor tilfreds. Studiemetoderne i Masteruddannelsen skulle have været bedre hvis jeg skulle svare særdeles tilfreds. E-learningsdelen ikke god nok. Undervisningen for lidt rettet mod praksis Uddannelsen for lidt praksisorienteret. Man kan ikke søge job indenfor HR på baggrund af Master. Vejledningen til specialet under al kritik da (lærer) ikke vejledte solidarisk med ville gennemtrumfe egne holdninger. Teorierne var stort set inspirerende. Underviserne manglede at kunne overføre dem til praksis. Underviserne gode formidlere knap så gode dialogførere. Manglende fokus mod virksomhedsintern uddannelse. Intet forhold til corporate academies. Meget traditionelle undervisningsformer. 8

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af 4. semester? Hvordan vurderer du 4. semesters relevans for dig? Hvordan vurderer du 4. semesters faglige

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Evaluering, Mastermodulet E14

Evaluering, Mastermodulet E14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: - Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul: - Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014

Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Uddannelsesevaluering, Politik & Administration, 10. semester, fora r 2014 Indhold Indledning... 3 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau?... 3 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket

Læs mere

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007

Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Resultater af evalueringen af undervisningen på masteruddannelserne i foråret 2007 Vibe Aarkrog Studieleder for masteruddannelserne Formålet med dette notat er at opsummere de væsentligste resultater af

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik

Evaluering af Master i Sundhedspædagogik Evaluering af Master i Sundhedspædagogik I foråret 2009 blev der udbudt et modul på masteruddannelsen i Sundhedspædagogik: Sundhed i et samfundsmæssigt og. Der var 29 tilmeldte på dette modul, hvoraf 14

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse

1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse 1. Opfølgning E05A Dimittend undersøgelse Evalueringsansvarlig: Lektor Anette J. Madsen Udfærdigelse af rapport: Studentermedarbejder Søren Ebsen Futtrup Indholdsfortegnelse Besvarelsesprocent: 54,5 1.0

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul?

1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema MHP, 4. semester, E11 Antal respondenter: 7 stk. 1. del: 4. modul: Hvad er din generelle vurdering af det faglige udbytte fra 4. modul? Giv gerne en

Læs mere

Personligt lederskab og coaching, F14

Personligt lederskab og coaching, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul?

Mastermodulet, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af mastermodul Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets

Læs mere

Strategisk ledelse, E13

Strategisk ledelse, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0%

Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% I alt 8 100,0% 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Er du kvinde eller mand? Kvinde 6 75,0% Mand 2 25,0% Din alder 18-21 0 0,0% 22-25 4 50,0% 26-30 4 50,0% 31-35 0 0,0% 36-40 0 0,0% 41-45 0 0,0% 46-50 0 0,0% 51-0 0,0% Hvor bor du på nuværende tidspunkt?

Læs mere

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010

Dimittend 2. opfølgning. Besvarelsesprocent 52% Hold: E05A. Dato: 24.08.2010 Dimittend 2. opfølgning Besvarelsesprocent 52 Hold: E05A Dato: 24.08.2010 Evaluering foretaget af: Anette J. Madsen Udarbejdelse af rapport: Karina M. Nielsen 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Opsamlende rapport august 12 for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Odense juni12

Opsamlende rapport august 12 for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Odense juni12 Opsamlende rapport august 12 for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Odense juni12 Evalueringen er udsendt med Survey Xact i juni 12. Der er sendt ud til 134 dimittender og modtaget 23 fulde

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Evaluering af BA Politik og Administration Forår 2013

Evaluering af BA Politik og Administration Forår 2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Jeg savnede undervisning med mere substans især på 2. semester, hvor jeg synes,

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14 Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 08.02.2015/Lis

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift

100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift STUDIEJOBS, PRAKTIKPLADS ELLER ANSÆTTELSE NU? 100% ATTRAKTIV Om mulighederne for et udviklende studiejob, en praktikplads eller fast ansættelse i en kommune i udvikling og fremdrift DET ER DIG, VI TÆNKER

Læs mere

Offentlig Styring, F14

Offentlig Styring, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du modulets relevans

Læs mere

Årsberetning fra klinisk undervisningssted

Årsberetning fra klinisk undervisningssted Årsberetning fra klinisk undervisningssted Fredericia kommune, Gothersgade 20 B, 7000 Fredericia Kommune/sygehus Sundhedsplejen, Familie og Børnesundhed Distrikt/afdeling/afsnit 2014 Praktikansvarlig/

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål?

Evaluering MPA12, 3. sem., F13, Strategi og ledelse Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg er lidt atypisk da jeg er kommet springende ind på 3. semester, og jeg syntes der gik lang tid inden jeg "fattede"

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12

Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12 Opsamlende rapport for evaluering af dimittender pædagoguddannelsen, Svendborg januar 12 Evalueringen er udsendt pr. brev i juni 12 og efterfølgende tastet elektronisk i Survey Xact. Der er sendt brev

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer August 2008 Velkommen til uddannelse i virkeligheden > Nyhedsbrev for UCN > Junivørsiti kålædsj > Vores uddannelser > Nordjyllands

Læs mere

ANSVAR indhold anerkendelse

ANSVAR indhold anerkendelse MERE END ET GODT JOB ANSVAR indhold anerkendelse Pædagogisk assistentuddannelse Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 11.-13. november 2009 En investering i arbejdsglæde, der betaler sig www.godtjob.dk

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse

Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015 Indholdsfortegnelse Evaluering, 9. semester, Politik & Administration, efteråret 2015... 1 Status... 2 Hvor har du været i praktik?...

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2014

Dimittendundersøgelse 2014 Dimittendundersøgelse 2014 Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Maj 2014 Indhold 1. Om undersøgelsen... 1 2. Dataindsamlingen... 1 3. Spørgeskemaet... 1 4. Dimittendernes beskæftigelsessituation... 2 5. Dimittendernes

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer?

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer? Hvor har du undervisningen? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? - Andet, hvad? Antropologi Supp.-kursus. Udd sygeplejerske

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012

Uddannelsesevaluering (kandidat pol/adm) i foråret 2012 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Politisk kommunikation. Ellers er der generelt alt for få lektioner på alle moduler.

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior

Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior Evaluering af Kompetenceudviklingsprojekt og Rotationsprojekt i Senior December 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for evalueringen... 5 3. Fremgangsmåde for evalueringen... 6 4. Kompetenceudviklingsprojektets

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed

Dimittendundersøgelse PB i Ernæring og Sundhed Dimittendundersøgelse 0 PB i Ernæring og Sundhed Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5 5.0 Fastholdelse 8

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11. (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11. (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema MPA11, 1. semester, Organisation og ledelse, F11 (10 respondenter har besvaret spørgeskemaet.) Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for MASTERUDDANNELSEN I INFORMATION TECHNOLOGY AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014.

Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Semesterevalueringsrapport for Master i Læreprocesser, MLP 1. semester, forår 2014. Om evalueringsundersøgelsen Spørgeskemaet er sendt til 44 studerende på mail den 3. juli 2014. Der er udsendt rykkere

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Lærer- og ledelseskvalifikationer SOSU-skolen, UCD - Hovedforløb

Lærer- og ledelseskvalifikationer SOSU-skolen, UCD - Hovedforløb Lærer- og ledelseskvalifikationer SOSU-skolen, UCD - Hovedforløb Navn Uddannelsesmæssig baggrund Relevant erhvervserfaring Lærere Ane Henriksen 2007-2009: sundhedsfaglig diplomuddannelse i Forandrings-

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om?

Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Diplomuddannelser i et livslangt læringsperspektiv - Hvad handler det om? Velkomstarrangement mandag d. 5. september 2016 UNIVERSITY COLLEGE Diplomuddannelser hvad er det?

Læs mere