Trivselsmåling. Trivselsmåling for Syddansk Universitet. Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for. Økonomiområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trivselsmåling. Trivselsmåling for Syddansk Universitet. Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for. Økonomiområdet"

Transkript

1 Trivselsmåling Trivselsmåling for Syddansk Universitet Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for Kriterier Enhed Økonomiområdet Værdi

2 Indledning Denne rapport indeholder resultatet af en trivselsmåling. Målingen kan være gennemført på en større respondentgruppe end den, der indgår i denne rapport. I rapporten indgår udelukkende de respondenter, der har besvaret målingen og altså ikke de, der er inviteret til at deltage, men ikke har besvaret. Formålet med denne rapport er at præsentere resultatet af trivselsmålingen for én udvalgt respondentgruppe. Denne rapport vedrører nedenstående respondentgruppe. Der er endvidere angivet, hvor mange respondenter, der indgår i rapporten. Kriterie Enhed Økonomiområdet Værdi Ovenstående kriterier har ialt givet 56 deltagere i rapporten. Nedenfor er beskrevet hvad de enkelte kapitler i rapporten viser, og hvorledes tabeller og skemaer skal læses. I trivselsmålinger kan indgå forskellige typer af spørgsmål: Spørgsmål, der måler oplevelse og betydning på en skala fra 1-5 (1-5 spørgsmål) Ja/nej spørgsmål Enkeltvalg spørgsmål Flervalg spørgsmål Kommentarer I denne trivselsmåling indgår kun de typer af spørgsmål, der er valgt af din organisation. Vejledningen nedenfor beskriver dog alle kategorier. Hvis en talværdi baserer sig på færre end 5 besvarelser, anføres N.A., og en eventuel graf vises ikke. Kapitel 1 Samlet resultat for alle hovedgrupper af spørgsmål I kapitel 1 gives der et overblik over undersøgelsens samlede resultat pr. hovedgruppe af spørgsmål. Hver søjle i diagrammet udtrykker den gennemsnitlige værdi af alle de underliggende spørgsmål i hovedgruppen. Det samlede resultat for én hovedgruppe af spørgsmål vises i én søjle. Standardafvigelsen vises som en grå søjle ovenover oplevelsen. Søjlehøjden viser tilfredsheden (oplevelse) pr. spørgsmål med én decimal. Oven over den grå søjle er den konkrete værdi for standardafvigelsen angivet med én decimal. Standardafvigelsen er et udtryk for spredningen i de svar, der indgår i gennemsnittet. Er standardafvigelsen stor, er det et udtryk for, at de enkelte svar afviger meget fra gennemsnittet, og at der dermed er stor uenighed om besvarelsen. Er standardafvigelsen lille, er der derimod stor enighed om evalueringen, idet det enkelte svar ikke afviger nævneværdigt fra gennemsnittet. Kapitel 2 Resultat pr. enkeltspørgsmål indenfor en hovedgruppe I kapitel 2 er svarene for de enkelte spørgsmål for hver hovedgruppe vist i et søjlediagram på en skala fra 1-5. Desuden er vist standardafvigelsen for hvert svar. Tilfredsheden (oplevelsen) samt standardafvigelsen er forklaret ovenfor under kapitel 1. Trivselsmåling for Syddansk Universitet Side 2 af 18

3 Kapitel 3 Den samlede vurdering af oplevelsen i 1-5 spørgsmål I kapitel 3 findes et overordnet samlet billede af de spørgsmål i målingen, der besvares med en tilfredshed på en skala fra 1-5, hvor 1 er udtryk for lav tilfredshed, og 5 er udtryk for høj tilfredshed. I tabellen er alle spørgsmålene sorteret med det spørgsmål først, hvor oplevelsen scorer højest. Værdien er en gennemsnitsberegning af de indkomne svar på det enkelte spørgsmål. Ikke besvarede indgår ikke i gennemsnitsberegningen. Kapitel 4 Udviklingsområder i 1-5 spørgsmål I kapitel 4 vises forskellen mellem oplevelse og betydning på det enkelte spørgsmål igen er det kun spørgsmål, der besvares med 1-5, der indgår i tabellen. Der, hvor oplevelsen er højere end betydningen, lever arbejdspladsen mere end op til det niveau, der vurderes nødvendigt. Der, hvor oplevelsen er mindre end betydningen, er der muligvis et udviklingsområde, og resultatet er derfor sorteret efter forskellen på oplevelse og betydning. Igen er værdien en gennemsnitsberegning af de indkomne svar på det enkelte spørgsmål. Kapitlet hedder udviklingsområder, fordi det af denne tabel fremgår, på hvilke spørgsmål, der er størst forskel på oplevelse og betydning. Når betydningen scorer højere end oplevelsen, oplever medarbejderne, at spørgsmålet er vigtigt for deres trivsel, men at oplevelsen ikke lever op til deres forventninger. Alle spørgsmål af typen 1-5 er med i tabellen, og det er herefter op til den enkelte leder at vurdere, hvilke områder, der skal handles på. Det er også vigtigt at huske, at der sagtens kan være udviklingsområder i spørgsmål af andre typer end 1-5, og disse skal derfor tages med i vurderingen af målingens resultat. Kapitel 5 Andre spørgsmål I kapitel 5 vises resultatet af alle øvrige spørgsmål, der ikke er 1-5 spørgsmål. Spørgsmålene er listet i rækkefølge i de spørgsmålsgrupper, de er stillet i. Der vises en tabel og et lagkagediagram for hvert ja/nej-spørgsmål, der indgår i målingen. Diagrammet viser hvor mange, der har svaret ja eller nej til de enkelte spørgsmål, og hvor stor en %-del dette udgør af de respondenter, der indgår i rapporten. Ud over ja/nej, vises også hvor mange, der har valgt ikke at besvare spørgsmålet. Enkeltvalg-spørgsmålene illustreres med et søjlediagram. Et enkeltvalg-spørgsmål er et spørgsmål, hvor respondenten bliver bedt om at vælge én af flere muligheder. Der kan altså kun markeres en enkelt svarmulighed. Igen er det % af de besvarelser, der indgår i målingen, der vises. Også her er der en markering af ikke-besvarede, så der gives et billede af, hvor mange respondenter, der har valgt ikke at besvare spørgsmålet. Flervalg-spørgsmål illustreres på samme måde. Et flervalg-spørgsmål er et spørgsmål, hvor respondenten har mulighed for at markere et eller flere svar blandt en række opstillede svarmuligheder. Respondenten kan for den sags skyld markere samtlige svarmuligheder. Derfor kan %-delen i dette spørgsmål være højere end 100%. De kommentarer, der vises i de enkelte spørgsmålsgrupper, er en liste over svarene i de spørgsmål, hvor respondenten har mulighed for at skrive en åben tekst. Kapitel 6 Trivselsmålingens spørgsmål Kapitel 6 består af en liste over samtlige spørgsmål, der har indgået i trivselsmålingen, fordelt i spørgsmålsgrupper, med angivelse af spørgsmålstype. Trivselsmåling for Syddansk Universitet Side 3 af 18

4 Kapitel 1 Samlet resultat for alle hovedgrupper af spørgsmål Ref. A B C D E F G Hovedgruppe Nyskabende, Nyskabende, stræben Troværdig, kvalitet i Troværdig, åbenhed i dialogen Trustworthy b Helhedsorienteret, Helhedsorienteret, plads til mangfoldighed Inclusive b Samlet In general Trivselsmåling for Syddansk Universitet Side 4 af 18

5 Kapitel 2 Resultat pr. enkeltspørgsmål indenfor en hovedgruppe Nyskabende, Ref. A B C D E F Spørgsmål Jeg er engageret i mit arbejde - I am involved in my work Jeg finder mit arbejde meningsfyldt -I find my work meaningful Jeg bliver anerkendt for min indsats -I am acknowledged for my contribution Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i mit arbejde - I am satisfied with the future prospects in my work Jeg bliver inddraget i passende omfang i relevante områder - I am included in relevant discussions and decisions to a suitable extent I min enhed understøtter det fysiske arbejdsmiljø trivslen - The physical working environment in my unit supports our general wellbeing Trivselsmåling for Syddansk Universitet Side 5 af 18

6 Nyskabende, stræben Ref. A B C D E Spørgsmål Jeg har udviklingsmuligheder, der tager hensyn til mine evner og ønsker - I have opportunities to develop according to my abilities and desires I min enhed er der fokus på kompetenceudvikling - In my unit, competence development is in focus I min enhed stræber vi fortløbende efter at gøre det bedre - In my unit, we continually strive to perform better Jeg har den fornødne tid til at udføre mit arbejde - I have the necessary time to carry out my work I min enhed er der alt i alt ressourcer til at kunne yde et godt stykke arbejde - In my unit, we generally have the resources needed to perform well Trivselsmåling for Syddansk Universitet Side 6 af 18

7 Troværdig, kvalitet i Ref. A B C D E F G Spørgsmål Jeg er dygtig til mit arbejde - I am good at my work Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit arbejde -I know what is expected of me in my work Jeg har konkrete mål for mit arbejde - I have concrete objectives for my work Jeg går aldrig på kompromis med kvaliteten i mit arbejde - I never compromise with the quality of my work Jeg har indflydelse på mit eget arbejde - I decide how I organize my work Jeg har opgaver svarende til mine kompetencer - I have tasks that correspond with my competences I min enhed har vi fokus på, om dem, vi arbejder for, er tilfredse med det, vi gør - In my unit, we focus on whether the people we work for are satisfied with what we do Trivselsmåling for Syddansk Universitet Side 7 af 18

8 Troværdig, åbenhed i dialogen Trustworthy b Ref. A B C D Spørgsmål I min enhed er vi gode til at lytte til hinanden - In my unit, we are good at listening to each other I min enhed bliver konflikter og modsætninger behandlet åbent og ærligt - In my unit, conflicts and differences of interest are treated openly and honestly Jeg har adgang til de informationer, som jeg har brug for i mit arbejde - I have access to the information that I need in my work Der er respekt om min person - I am treated with respect Trivselsmåling for Syddansk Universitet Side 8 af 18

9 Helhedsorienteret, Ref. A B C D I min enhed er vi villige til at gøre en indsats for at få arbejdet gjort - In my unit, we are willing to make an extra effort to complete the task at hand E F G Spørgsmål I min enhed har vi et godt samarbejde - In my unit, there is a good cooperative spirit I min enhed er vi gode til at samarbejde med andre på SDU - In my unit, we are good at collaborating with others within SDU I min enhed er vi gode til at vise omsorg for hinanden - In my unit, we are good at showing care for one another Jeg kender målene for min enhed - I am familiar with the objectives of my unit Jeg deler information og viden med mine kolleger - I share information and knowledge with my colleagues Mit arbejde bringer mig ikke i situationer, hvor jeg bliver anspændt, irriteret eller rastløs - My work does not put me in situations where I become tense, annoyed or restless Trivselsmåling for Syddansk Universitet Side 9 af 18

10 Helhedsorienteret, plads til mangfoldighed Inclusive b Ref. A B Spørgsmål I min enhed er vi åbne over for forskelligheder f.eks. alder, uddannelse, køn, etnisk oprindelse og arbejdsevne - In my unit, there is a general openness to differences in terms of for instance age, education, gender, ethnic origin and working capacity I min enhed er vi gode til at drage nytte af vores forskellige kompetencer - In my unit, we are good at drawing on our different capacities C Der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv - There is a sensible balance between my working life and my private life Trivselsmåling for Syddansk Universitet Side 10 af 18

11 Samlet In general Ref. A Spørgsmål Jeg er alt i alt godt tilfreds med min arbejdsplads - I am all in all happy with my workplace Trivselsmåling for Syddansk Universitet Side 11 af 18

12 Kapitel 3 Den samlede vurdering af oplevelsen i 1-5 spørgsmål Gruppe Spørgsmål Oplevelse Std. Afv. 1 Nyskabende, 2 Helhedsorienteret, 3 Helhedsorienteret, 4 Nyskabende, 5 Troværdig, kvalitet i 6 Helhedsorienteret, plads til mangfoldighed Inclusive b 7 Helhedsorienteret, 8 Troværdig, kvalitet i 9 Helhedsorienteret, 10 Helhedsorienteret, plads til mangfoldighed Inclusive b 11 Troværdig, åbenhed i dialogen Trustworthy b 12 Helhedsorienteret, 16 Troværdig, kvalitet i 17 Troværdig, åbenhed i dialogen Trustworthy b 18 Nyskabende, Jeg er engageret i mit arbejde - I am involved in my work 4,46 0,76 I min enhed er vi villige til at gøre en indsats for at få arbejdet gjort - In my unit, we are willing to make an extra effort to complete the task at hand Jeg deler information og viden med mine kolleger - I share information and knowledge with my colleagues Jeg finder mit arbejde meningsfyldt -I find my work meaningful 4,31 0,57 Jeg er dygtig til mit arbejde - I am good at my work 4,25 0,64 I min enhed er vi åbne over for forskelligheder f.eks. alder, uddannelse, køn, etnisk oprindelse og arbejdsevne - In my unit, there is a general openness to differences in terms of for instance age, education, gender, ethnic origin and working capacity I min enhed er vi gode til at vise omsorg for hinanden - In my unit, we are good at showing care for one another 13 Samlet In general Jeg er alt i alt godt tilfreds med min arbejdsplads - I am all in all happy with my workplace 14 Troværdig, kvalitet i 15 Nyskabende, stræben Jeg har indflydelse på mit eget arbejde - I decide how I organize my work I min enhed har vi et godt samarbejde - In my unit, there is a good cooperative spirit Der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv - There is a sensible balance between my working life and my private life I min enhed er vi gode til at samarbejde med andre på SDU - In my unit, we are good at collaborating with others within SDU I min enhed har vi fokus på, om dem, vi arbejder for, er tilfredse med det, vi gør - In my unit, we focus on whether the people we work for are satisfied with what we do I min enhed stræber vi fortløbende efter at gøre det bedre - In my unit, we continually strive to perform better Jeg har opgaver svarende til mine kompetencer - I have tasks that correspond with my competences I min enhed er vi gode til at lytte til hinanden - In my unit, we are good at listening to each other I min enhed understøtter det fysiske arbejdsmiljø trivslen - The physical working environment in my unit supports our general wellbeing 4,46 0,71 4,34 0,67 4,23 0,85 4,20 0,76 4,13 0,88 4,13 0,92 4,11 0,91 Der er respekt om min person - I am treated with respect 4,04 0,81 4,02 0,83 4,02 0,82 4,00 0,90 4,00 0,85 3,91 0,94 3,88 0,85 3,87 0,86 Trivselsmåling for Syddansk Universitet Side 12 af 18

13 Gruppe Spørgsmål Oplevelse Std. Afv. 19 Troværdig, kvalitet i 20 Helhedsorienteret, plads til mangfoldighed Inclusive b 21 Troværdig, kvalitet i 22 Troværdig, kvalitet i 23 Troværdig, åbenhed i dialogen Trustworthy b 24 Helhedsorienteret, 25 Nyskabende, 26 Nyskabende, stræben 27 Troværdig, åbenhed i dialogen Trustworthy b 28 Nyskabende, 29 Nyskabende, 30 Nyskabende, stræben 31 Helhedsorienteret, 32 Nyskabende, stræben 33 Nyskabende, stræben Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit arbejde -I know what is expected of me in my work I min enhed er vi gode til at drage nytte af vores forskellige kompetencer - In my unit, we are good at drawing on our different capacities Jeg går aldrig på kompromis med kvaliteten i mit arbejde - I never compromise with the quality of my work Jeg har konkrete mål for mit arbejde - I have concrete objectives for my work Jeg har adgang til de informationer, som jeg har brug for i mit arbejde - I have access to the information that I need in my work Jeg kender målene for min enhed - I am familiar with the objectives of my unit Jeg bliver inddraget i passende omfang i relevante områder - I am included in relevant discussions and decisions to a suitable extent Jeg har udviklingsmuligheder, der tager hensyn til mine evner og ønsker - I have opportunities to develop according to my abilities and desires I min enhed bliver konflikter og modsætninger behandlet åbent og ærligt - In my unit, conflicts and differences of interest are treated openly and honestly Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i mit arbejde - I am satisfied with the future prospects in my work Jeg bliver anerkendt for min indsats -I am acknowledged for my contribution I min enhed er der fokus på kompetenceudvikling - In my unit, competence development is in focus Mit arbejde bringer mig ikke i situationer, hvor jeg bliver anspændt, irriteret eller rastløs - My work does not put me in situations where I become tense, annoyed or restless Jeg har den fornødne tid til at udføre mit arbejde - I have the necessary time to carry out my work I min enhed er der alt i alt ressourcer til at kunne yde et godt stykke arbejde - In my unit, we generally have the resources needed to perform well 3,86 0,90 3,86 0,90 3,76 0,84 3,76 0,90 3,73 1,04 3,71 1,00 3,66 1,00 3,61 1,02 3,47 1,00 3,47 0,94 3,38 0,96 3,33 1,02 3,31 1,09 3,18 1,18 3,18 0,99 Trivselsmåling for Syddansk Universitet Side 13 af 18

14 Kapitel 4 Udviklingsområder i 1-5 spørgsmål Gruppe Spørgsmål Difference Betydning Oplevelse 1 Nyskabende, stræben 2 Nyskabende, 3 Nyskabende, stræben 4 Nyskabende, 5 Troværdig, åbenhed i dialogen Trustworthy b 6 Nyskabende, stræben 7 Troværdig, åbenhed i dialogen Trustworthy b 12 Troværdig, åbenhed i dialogen Trustworthy b 13 Troværdig, kvalitet i 15 Helhedsorienteret, 16 Troværdig, kvalitet i 17 Troværdig, kvalitet i 18 Nyskabende, stræben Jeg har den fornødne tid til at udføre mit arbejde - I have the necessary time to carry out my work Jeg bliver anerkendt for min indsats -I am acknowledged for my contribution I min enhed er der alt i alt ressourcer til at kunne yde et godt stykke arbejde - In my unit, we generally have the resources needed to perform well Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i mit arbejde - I am satisfied with the future prospects in my work I min enhed bliver konflikter og modsætninger behandlet åbent og ærligt - In my unit, conflicts and differences of interest are treated openly and honestly I min enhed er der fokus på kompetenceudvikling - In my unit, competence development is in focus Jeg har adgang til de informationer, som jeg har brug for i mit arbejde - I have access to the information that I need in my work 8 Samlet In general Jeg er alt i alt godt tilfreds med min arbejdsplads - I am all in all happy with my workplace 9 Helhedsorienteret, 10 Nyskabende, 11 Nyskabende, stræben 14 Helhedsorienteret, plads til mangfoldighed Inclusive b Mit arbejde bringer mig ikke i situationer, hvor jeg bliver anspændt, irriteret eller rastløs - My work does not put me in situations where I become tense, annoyed or restless Jeg bliver inddraget i passende omfang i relevante områder - I am included in relevant discussions and decisions to a suitable extent Jeg har udviklingsmuligheder, der tager hensyn til mine evner og ønsker - I have opportunities to develop according to my abilities and desires I min enhed er vi gode til at lytte til hinanden - In my unit, we are good at listening to each other Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit arbejde -I know what is expected of me in my work Der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv - There is a sensible balance between my working life and my private life Jeg kender målene for min enhed - I am familiar with the objectives of my unit Jeg har opgaver svarende til mine kompetencer - I have tasks that correspond with my competences Jeg går aldrig på kompromis med kvaliteten i mit arbejde - I never compromise with the quality of my work I min enhed stræber vi fortløbende efter at gøre det bedre - In my unit, we continually strive to perform better 1,04 4,22 3,18 1,04 4,41 3,38 1,02 4,20 3,18 0,87 4,34 3,47 0,79 4,26 3,47 0,77 4,10 3,33 0,73 4,46 3,73 0,72 4,74 4,02 0,67 3,98 3,31 0,62 4,28 3,66 0,57 4,18 3,61 0,54 4,41 3,88 0,50 4,35 3,86 0,48 4,59 4,11 0,47 4,18 3,71 0,45 4,36 3,91 0,44 4,20 3,76 0,41 4,41 4,00 Trivselsmåling for Syddansk Universitet Side 14 af 18

15 Gruppe Spørgsmål Difference Betydning Oplevelse 19 Helhedsorienteret, 20 Helhedsorienteret, 21 Helhedsorienteret, plads til mangfoldighed Inclusive b 22 Troværdig, kvalitet i 23 Troværdig, åbenhed i dialogen Trustworthy b 24 Troværdig, kvalitet i 25 Troværdig, kvalitet i 26 Troværdig, kvalitet i 27 Nyskabende, 28 Nyskabende, 29 Nyskabende, 30 Helhedsorienteret, 31 Helhedsorienteret, plads til mangfoldighed Inclusive b 32 Helhedsorienteret, 33 Helhedsorienteret, I min enhed er vi gode til at samarbejde med andre på SDU - In my unit, we are good at collaborating with others within SDU I min enhed har vi et godt samarbejde - In my unit, there is a good cooperative spirit I min enhed er vi gode til at drage nytte af vores forskellige kompetencer - In my unit, we are good at drawing on our different capacities I min enhed har vi fokus på, om dem, vi arbejder for, er tilfredse med det, vi gør - In my unit, we focus on whether the people we work for are satisfied with what we do Der er respekt om min person - I am treated with respect Jeg er dygtig til mit arbejde - I am good at my work Jeg har konkrete mål for mit arbejde - I have concrete objectives for my work Jeg har indflydelse på mit eget arbejde - I decide how I organize my work Jeg finder mit arbejde meningsfyldt -I find my work meaningful I min enhed understøtter det fysiske arbejdsmiljø trivslen - The physical working environment in my unit supports our general well-being Jeg er engageret i mit arbejde - I am involved in my work Jeg deler information og viden med mine kolleger - I share information and knowledge with my colleagues I min enhed er vi åbne over for forskelligheder f.eks. alder, uddannelse, køn, etnisk oprindelse og arbejdsevne - In my unit, there is a general openness to differences in terms of for instance age, education, gender, ethnic origin and working capacity I min enhed er vi villige til at gøre en indsats for at få arbejdet gjort - In my unit, we are willing to make an extra effort to complete the task at hand I min enhed er vi gode til at vise omsorg for hinanden - In my unit, we are good at showing care for one another 0,38 4,40 4,02 0,37 4,49 4,13 0,35 4,21 3,86 0,35 4,35 4,00 0,34 4,37 4,04 0,33 4,58 4,25 0,26 4,02 3,76 0,26 4,38 4,13 0,25 4,56 4,31 0,21 4,08 3,87 0,16 4,63 4,46 0,08 4,42 4,34 0,05 4,28 4,23 0,03 4,49 4,46 0,00 4,20 4,20 Trivselsmåling for Syddansk Universitet Side 15 af 18

16 Kapitel 5 Andre spørgsmål Spørgsmålsgruppen - Krænkende adfærd Offensive behaviour Jeg er udsat for fysisk vold eller trusler om fysisk vold - I am exposed to physical violence or threats of physical violence (Ja/Nej) Svar Antal Procent Ja N.A N.A Nej % Ubesvaret N.A N.A Jeg er udsat for ubehagelige drillerier eller mobning - I am exposed to unpleasant teasing or bullying (Ja/Nej) Svar Antal Procent Ja N.A N.A Nej % Ubesvaret N.A N.A Jeg er udsat for seksuel chikane - I am exposed to sexual harassment (Ja/Nej) Svar Antal Procent Ja N.A N.A Nej % Ubesvaret N.A N.A Trivselsmåling for Syddansk Universitet Side 16 af 18

17 Kapitel 6 Trivselsmålingens spørgsmål Nyskabende, Jeg er engageret i mit arbejde - I am involved in my work (1 til 5) Jeg finder mit arbejde meningsfyldt -I find my work meaningful (1 til 5) Jeg bliver anerkendt for min indsats -I am acknowledged for my contribution (1 til 5) Jeg er tilfreds med fremtidsudsigterne i mit arbejde - I am satisfied with the future prospects in my work (1 til 5) Jeg bliver inddraget i passende omfang i relevante områder - I am included in relevant discussions and decisions to a suitable extent (1 til 5) I min enhed understøtter det fysiske arbejdsmiljø trivslen - The physical working environment in my unit supports our general well-being (1 til 5) Nyskabende, stræben Jeg har udviklingsmuligheder, der tager hensyn til mine evner og ønsker - I have opportunities to develop according to my abilities and desires (1 til 5) I min enhed er der fokus på kompetenceudvikling - In my unit, competence development is in focus (1 til 5) I min enhed stræber vi fortløbende efter at gøre det bedre - In my unit, we continually strive to perform better (1 til 5) Jeg har den fornødne tid til at udføre mit arbejde - I have the necessary time to carry out my work (1 til 5) I min enhed er der alt i alt ressourcer til at kunne yde et godt stykke arbejde - In my unit, we generally have the resources needed to perform well (1 til 5) Troværdig, kvalitet i Jeg er dygtig til mit arbejde - I am good at my work (1 til 5) Jeg ved, hvad der forventes af mig i mit arbejde -I know what is expected of me in my work (1 til 5) Jeg har konkrete mål for mit arbejde - I have concrete objectives for my work (1 til 5) Jeg går aldrig på kompromis med kvaliteten i mit arbejde - I never compromise with the quality of my work (1 til 5) Jeg har indflydelse på mit eget arbejde - I decide how I organize my work (1 til 5) Jeg har opgaver svarende til mine kompetencer - I have tasks that correspond with my competences (1 til 5) I min enhed har vi fokus på, om dem, vi arbejder for, er tilfredse med det, vi gør - In my unit, we focus on whether the people we work for are satisfied with what we do (1 til 5) Troværdig, åbenhed i dialogen Trustworthy b I min enhed er vi gode til at lytte til hinanden - In my unit, we are good at listening to each other (1 til 5) I min enhed bliver konflikter og modsætninger behandlet åbent og ærligt - In my unit, conflicts and differences of interest are treated openly and honestly (1 til 5) Jeg har adgang til de informationer, som jeg har brug for i mit arbejde - I have access to the information that I need in my work (1 til 5) Der er respekt om min person - I am treated with respect (1 til 5) Helhedsorienteret, I min enhed har vi et godt samarbejde - In my unit, there is a good cooperative spirit (1 til 5) Trivselsmåling for Syddansk Universitet Side 17 af 18

18 I min enhed er vi gode til at samarbejde med andre på SDU - In my unit, we are good at collaborating with others within SDU (1 til 5) I min enhed er vi gode til at vise omsorg for hinanden - In my unit, we are good at showing care for one another (1 til 5) I min enhed er vi villige til at gøre en indsats for at få arbejdet gjort - In my unit, we are willing to make an extra effort to complete the task at hand (1 til 5) Jeg kender målene for min enhed - I am familiar with the objectives of my unit (1 til 5) Jeg deler information og viden med mine kolleger - I share information and knowledge with my colleagues (1 til 5) Mit arbejde bringer mig ikke i situationer, hvor jeg bliver anspændt, irriteret eller rastløs - My work does not put me in situations where I become tense, annoyed or restless (1 til 5) Helhedsorienteret, plads til mangfoldighed Inclusive b I min enhed er vi åbne over for forskelligheder f.eks. alder, uddannelse, køn, etnisk oprindelse og arbejdsevne - In my unit, there is a general openness to differences in terms of for instance age, education, gender, ethnic origin and working capacity (1 til 5) I min enhed er vi gode til at drage nytte af vores forskellige kompetencer - In my unit, we are good at drawing on our different capacities (1 til 5) Der er en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og mit privatliv - There is a sensible balance between my working life and my private life (1 til 5) Krænkende adfærd Offensive behaviour Jeg er udsat for fysisk vold eller trusler om fysisk vold - I am exposed to physical violence or threats of physical violence (Ja/Nej) Jeg er udsat for ubehagelige drillerier eller mobning - I am exposed to unpleasant teasing or bullying (Ja/Nej) Jeg er udsat for seksuel chikane - I am exposed to sexual harassment (Ja/Nej) Samlet In general Jeg er alt i alt godt tilfreds med min arbejdsplads - I am all in all happy with my workplace (1 til 5) Trivselsmåling for Syddansk Universitet Side 18 af 18

Trivselsmåling. Trivselsmåling for Syddansk Universitet. Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for. Institut for Medicinsk Biologi

Trivselsmåling. Trivselsmåling for Syddansk Universitet. Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for. Institut for Medicinsk Biologi Trivselsmåling Trivselsmåling for Syddansk Universitet Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for Kriterier Enhed Værdi Institut for Medicinsk Biologi Indledning Denne rapport indeholder resultatet

Læs mere

Trivselsmåling. Trivselsmåling for. Syddansk Universitet. Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper:

Trivselsmåling. Trivselsmåling for. Syddansk Universitet. Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper: Trivselsmåling Trivselsmåling for Syddansk Universitet Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper: Campus Esbjerg Kolding København Odense Slagelse Sønderborg

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 39. IBC Kolding 82 18 0 39

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 39. IBC Kolding 82 18 0 39 Side 1 af 15 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 39 Skole: IBC Kolding (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(IBC Kolding) (IBC Kolding) (Matrix-mål) Hold:

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket:

Rapport for Miljø (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 22-09-2014 Sammenlign afdeling: Teknik & Udskrevet d.22 09 2014 09:36 af lobk v.11.0.0.263 1/12 Sammenlign afdeling: Teknik & Antal besvarelser

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Trivselsundersøgelse marts 2014

Trivselsundersøgelse marts 2014 Trivselsundersøgelse marts 214 Hvor eller er du samlet set i følgende udsagn? Enig U i Jeg oplever, at min leder/vejleder anvender virksomhedens personalepolitik jf. personalehåndbogen på en god måde 1

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Kommer du bagud med dit arbejde?

Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 1 1 Kommer du bagud med dit arbejde? 1 1 1 Har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Har du indflydelse på mængden af dit arbejde? 1 1 1 1 Har du stor indflydelse på beslutninger omkring dit arbejde?

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

EUD SkolePraktik medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 8. Rybners Esbjerg generel. Rybners Esbjerg

EUD SkolePraktik medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 8. Rybners Esbjerg generel. Rybners Esbjerg Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 8 Skole: Uddannelse: Hold: Lærer: Rybners Esbjerg Skolepraktik(Rybners) (Rybners Esbjerg) Skolepraktik(Rybners) Rybners

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 2016

Trivselsmåling og Ledelsesevaluering 2016 Trivselsmåling og Ledelsesevaluering Politiet og anklagemyndigheden (Koncernen) Antal inviterede:.8 Antal besvarelser:. Svarprocent: 8, % Mig og mit arbejde Nedenfor vises den samlede gennemsnitlige score

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 10. Aarhus BSS: Enheder under institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre

APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 1 APV2016. Rapport nr. 6. HE: Institutter og centre 2 Rapporter i serien APV2016, Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 1. Hovedrapport for Aarhus Universitet APV2016. Rapport nr. 2. ST: Fakultetsrapport

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Enig Uenig Meget uenig

Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Enig Uenig Meget uenig Trivselsundersøgelse Hvor eller u er du samlet set i følgende udsagn? Enig U u Jeg oplever, at min leder/vejleder anvender virksomhedens personalepolitik jf. personalehåndbogen på en god måde 6 Jeg giver

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer...

1. Baggrund... 2. 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø... 3. 4. Samarbejde med kolleger... 6. 5. Arbejdets organisering... 9. 6. Kompetencer... Resultater for HR-afdelingen I samtlige diagrammer er antallet af personer, der har besvaret det givne spørgsmål, angivet i parentesen. Indhold 1. Baggrund... 2 2. Det generelle psykiske arbejdsmiljø...

Læs mere

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål)

@venquest 12.0 SkolePraktik Benchmark. (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(Aalborg Handelsskole) (Matrix-mål) Side 1 af 26 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 34 Skole: (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik() (Matrix-mål) Hold: Lærer: Skolepraktik() Startdato: 1

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 38. IBC Kolding 79 21 0 38

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 38. IBC Kolding 79 21 0 38 Side 1 af 20 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 38 Skole: IBC Kolding (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(IBC Kolding) (IBC Kolding) (Matrix-mål) Hold:

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 68 7 54% Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015

23. mart s 2015. Afdækning af Professionel Kapital 2015 23. mart s 2015 Afdækning af Professionel Kapital 2015 Dig og dit arbejde I meget høj grad I høj grad Delvist I ringe grad I meget ringe grad 1.1) I hvor høj grad føler du, at du yder en vigtig arbejdsindsats?

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Resultater: HR-afdelingen

Resultater: HR-afdelingen Resultater: HR-afdelingen Følgende rapport indeholder resultater fra afdelingens besvarelse af APV spørgeskemaet. Følgende resultater er trukket 4. og 25. februar 2013. Et eventuelt spring i nummeringen

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015

Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Policy NOTAT 17-04-2015 Bilag 1: Hovedpointer om resultater fra Trivselsundersøgelsen 2015 Den overordnede udvikling i trivselsundersøgelsen er negativ. Der er et generelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere