Personalegoder JUNI Udgivet af SKAT Østbanegade København Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø"

Transkript

1 Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade København Ø version 1.1 digital side 1 af 14

2 Indhold Forord Transport og befordring Bolig Sundhedsydelser Telefon, pc og anden datakommunikation Gaver Tøj, sko og andre beklædningsgenstande Kost og logi Fritid og fornøjelser Firmaarrangementer Andet version 1.1 digital side 2 af 14

3 Forord Her finder du en oversigt over personalegoder samt hvordan de skal beskattes. Da reglerne omkring personalegoder er komplicerede, giver skemaerne ikke en fuldstændig præcis beskrivelse af de skattemæssige forhold, men er tænkt til at give et overordnet overblik. Endvidere kan oversigten bruges som en indgangsnøgle til Ligningsvejledningen, da der fra de enkelte personalegoder er links til de relevante dele af Ligningsvejledningen. Bagerst i vejledningen finder du endvidere en alfabetisk oversigt over personalegoderne. Denne vejledning henvender sig specielt til de arbejdsgivere, der tilbyder personalegoder til de ansatte, og ansatte, der modtager personalegoder. Et af felterne i skemaerne nævner bagatelgrænsen. i 2009 er fastsat til kr. (i 2008 var den kr.). Personalegoder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder overstiger en satsreguleret bagatelgrænse, kr. i 2009, (5.400 kr. i 2008). Hvis godernes samlede værdi overstiger bagatelgrænsen, sker der beskatning af den fulde værdi, når grænsen overskrides. Der skal således også betales skat af alle de goder, der ellers er omfattet af bagatelgrænsen, hvis de sammenlagt (efter fradrag af evt. egenbetaling til arbejdsgiveren mv.) har en værdi, der overstiger bagatelgrænsen. Ved bedømmelsen af, om grænsen overskrides, skal der kun medregnes de goder, der hovedsageligt er stillet til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde. Der skal være en direkte sammenhæng mellem godet og arbejdets udførelse. Dvs. at goderne kun falder ind under bagatelgrænsen, når det hovedsageligt er af hensyn til det konkrete arbejde, at arbejdsgiveren har stillet dem til rådighed. Det typiske for de goder, som er omfattet af bagatelgrænsen, er, at den ansatte, hvis vedkommende selv afholder udgifterne til goderne, vil have mulighed for at få fradrag for den del af udgifterne, som skyldes arbejdet. Goder omfattet af bagatelgrænsen værdiansættes til markedsprisen, jf. LL 16, stk. 3, 1. pkt. Grænsen gælder ikke for en række goder, hvor værdien i forvejen fremgår af loven eller er kendt, fx fordi der er indberetningspligt, eller fordi værdien er fastsat af Ligningsrådet. Arbejdsgiveren har også indberetningspligt for disse goder. Det er den ansattes opgave at holde øje med, dels om godet er af en karakter, der er omfattet af bagatelgrænsen, og dels om den skattefri beløbsgrænse er overskredet. Derimod har arbejdsgiveren ingen skattemæssige forpligtelser i relation til bagatelgrænsen og skal derfor ikke administrere eller føre kontrol med den. samt de omfattede goder er nærmere beskrevet i Ligningsvejledningen A.B version 1.1 digital side 3 af 14

4 Transport og befordring Transport og befordring A- eller B- indkomst Evt. betingelser for skattefrihed Oplysningspligt AM- - bidrag (+Hjemmel) Firmabil (til rådighed for privat benyttelse (note 1) Bil til rådighed inklusiv ordinære driftsudgifter (fx benzin, olie, vask, nødvendi-ge reparationer, forsikring og vægtafgift) A (note 2) A.B Ekstraordinære driftsudgifter (parkeringsbøder, hastighedsbøder) A A.B Bil, privatkørsel i specialkøretøj Direktionsbil med chauffør B (note 3) B (note 4) A.B A.B Motorcykel B A.B Fri befordring - hjem/arbejde Ingen befordringsfradrag (offentlig transport) A.B Brobizz Kørsel mellem hjem og arbejde i firmabil Ingen brofradrag A.B Kørsel mellem hjem og arbejde i egen bil Ingen brofradrag A.B Anden privat anvendelse end kørsel mellem hjem og arbejde B A.B Note 1 Er bilen udelukkende til rådighed for erhvervsmæssig kørsel og anvendes den i overensstemmelser hermed sker der ingen beskatning. Note 2 Værdien heraf opgøres skematisk i forhold til bilens værdi se nærmere herom i Ligningsvejledningen. Uanset der sker beskatning af fri bil er der fortsat tale om fri befordring fra arbejdsgiveren, der kan derfor ikke tages befordringsfradrag. Note 3 For privat kørsel i tilknytning til erhvervsmæssig kørsel er der en bundgrænse på km om året. Kørsel mellem hjem og arbejde beskattes ikke (se fri befordring). Note 4 Privat kørsel beskattes svarende til markedsværdien. Kørsel mellem hjem og arbejde beskattes ikke (se fri befordring). version 1.1 digital side 4 af 14

5 Bolig Bolig A- eller B- indkomst Udbytte/ aktieindkomst Helårsbolig Medarbejdere B A.B Hovedaktionærer/direktører og lignende medarbejdere (note 1) B A.B Sommerbolig/ fritidsbolig Godtgørelse af flytteudgifter Medarbejder B A.B Hovedaktionærer/direktører og lignende medarbejdere (note 1) B A.B Hovedregel A A.B A.F. 1.5 Undtagelse: Godtgørelse af dokumenterede flytteudgifter ved forflyttelse under samme arbejdsgiver A.B A.F. 1.5 Note 1 Der er tale om ansatte med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform version 1.1 digital side 5 af 14

6 Sundhedsydelser Sundhedsydelser Skattefri A/Bindkomst Betingelse for skattefrihed Forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader Sundhedsbehandling, der ikke er forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader Lægefaglig begrundet og led i generel personalepolitik (note 1) Lægebehandling - lægehenvisning Kiropraktor - erklæring fra kiropraktor Rygeafvænning Alkohol-/medicinafvænning - lægeerklæring om behandlingsbehov Behandling af psykiske lidelser - lægehenvisning Sundhedstjek (note 2) Sundhedsforsikring (note 3) Adgang til motionsrum på arbejdspladsen Kontingent (til fitnesscenter, golfklub, andre sportsklubber) B (note 4) A.B Firmaidrætsarrangementer Note 1 Hvis ikke behandlingen er lægefagligt begrundet og led i en generel personalepolitik, eller hvis de andre betingelser for skattefrihed ikke er opfyldt, er der tale om skattepligtig B-indkomst, som ikke er oplysningspligtig. Note 2 Kun tjek. Egentlige helbredsundersøgelser er således ikke omfattet heraf og er således skattepligtige. version 1.1 digital side 6 af 14

7 Note 3 Arbejdsgiverens afholdelse af udgiften til forsikringspræmie er kun skattefri, hvis de tilsvarende betingelser, som for skattefri sundhedsbehandling er opfyldt. I modsat fald er der tale om skattepligtig B-indkomst, som ikke er oplysningspligtig. Note 4 Bemærk at udgiften i konkrete tilfælde er anset som betaling af den ansattes private udgifter, og derfor er anset som A-indkomst, hvilket betyder at arbejdsgiveren skal indeholde A- skat og arbejdsmarkedsbidrag, ligesom der er oplysningspligt. version 1.1 digital side 7 af 14

8 Telefon, pc og anden datakommunikation Telefon, pc og anden datakommunikation A- eller B- indkomst Evt. betingelser for skattefrihed Ligningsvejledningen. Telefon Fri telefon (note 1) B A.B Telefontilskud A A.B Taletidskort Kortet anvendes ikke til private samtaler og arbejdsgiveren kontrollerer dette A.B Hjemme pc inkl. evt. engangs-udgift til oprettelse af bredbånd Helt eller delvis betalt af arbejdsgiver Til brug ved arbejdet A.B Datakommunikation Internetforbindelse uden adgang til arbejdsstedets netværk B A.B Internet med adgang til arbejdsstedets netværk Internet med adgang til arbejdsstedets netværk samt telefoni (IP) A.B A.B Medielicens B A.B Note 1 En mobiltelefon, som arbejdsgiveren stiller til rådighed af hensyn til arbejdet og som efter aftale med arbejdsgiveren kun anvendes til erhvervsmæssige samtaler beskattes ikke. version 1.1 digital side 8 af 14

9 Gaver Gaver A- eller B indkomst Jule- og nytårsgaver Kontanter/ gavekort A A.B Tingsgaver op til 700 kr. A.B Tingsgaver over 700 kr. B A.B Lejlighedsgaver (ved fødselsdag/bryllup/ sølvbryllup og lign.) af mindre omfang (dvs. under 700 kr.) Kontanter/gavekort A A.B Tingsgaver A.B Øvrige gaver Kontanter/gavekort A A.B Naturalier B A.B Fratrædelsesgodtgørelse samt Jubilæumsgratiale: A. Medarbejders jubilæum (25 år, 35 år eller større antal år deleligt med 5) B. Virksomheds jubilæum (25 år eller et større antal år deleligt med 25) Kontanter op til kr. (se note 1) Tingsgaver op til kr. Kontanter der overstiger kr. Tingsgaver der overstiger kr. A.B.1.4 A.B.1.4 A A.B.1.4 A A.B.1.4 Præstationsbonus Kontanter A AB Tingsgaver B A.B Præmier og gevinster Kontanter/gavekort A A.B Tingsgaver B A.B Note 1 At beløbet er på kr. skyldes at selvom beløbet er skattefrit så er det arbejdsmarkedsbidragspligtigt kr. 8 procent arbejdsmarkedsbidrag = kr. der er skattefrie. version 1.1 digital side 9 af 14

10 Tøj, sko og andre beklædningsgenstande Tøj, sko og andre beklædningsgenstande A- eller B- indkomst Evt. betingelser for skattefrihed AM- og SPbidrag Tøj Almindeligt tøj B A.B Almindeligt tøj med logo B x A.B Arbejdstøj og uniform, der ikke kan anvendes privat (fx kittel, sikkerhedstøj og lign.) x A.B Beklædningsgodtgørelse/tilskud Tilskud til almindeligt tøj A x x A.B Uniformsgodtgørelse A x x A.B version 1.1 digital side 10 af 14

11 Kost og logi Kost og logi A- eller B- indkomst Evt. betingelser for skattefrihed Forplejning I forbindelse med overarbejde A.B Kaffe, te, cigaretter eller frugt (der stilles til rådighed på arbejdspladsen) A.B Fri kost og logi Generelt B (se note 1) A.B På midlertidigt arbejdssted/ på rejse A.B A.B Kantine Fri kantine B A.B Kantinetilskud mv. (Se note 2) A.B Note 1 Skatterådet fastsætter satser for værdien af fri kost og logi for bestemte personalegrupper. For disse grupper er der tale om A-indkomst, der er bidragspligtig og indberetningspligtig. Satserne for 2009 fremgår af bekendtgørelse nr af 18. november 2008 om værdiansættelse af fri kost og logi gældende for 2009: 1. For medhjælpere ved landbrug mv., hushjælp og sygehuspersonale med fri bolig og kost på ansættelsesstedet ansættes værdien til kr. for hele året (2.829 kr. pr. måned). Stk. 2. For køkken- og serveringspersonale, private sygeplejersker, sygehuspersonale, som har bolig uden for sygehuset, medhjælpere ved landbrug og hushjælp, der alene modtager fri kost, samt dermed ligestillede, ansættes værdien af fuld kost til 70 kr. pr. dag. For delvis fri kost, normalt 2 måltider, ansættes værdien til 60 kr. pr. dag. For 1 måltid ansættes værdien til 35 kr. pr. dag. Stk. 3. For personale ved militæret, der modtager frit kvarter, bortset fra de i ligningslovens 7, nr. 16, nævnte, ansættes værdien heraf til 470 kr. pr. måned. Stk. 4. Såfremt der i stedet for fri kost og logi er udbetalt en kontant ydelse, skal den kontante ydelse medregnes til den personlige indkomst. Note 2 Hvis arbejdsgiverens betaling medfører at prisen bliver lavere end indkøbs/fremstillingsprisen beskattes dette som udgangspunkt ikke, med mindre godet indebærer en væsentlig økonomisk værdi for den pågældende. version 1.1 digital side 11 af 14

12 Fritid og fornøjelser Fritid og fornøjelser A- eller B- indkomst Evt. betingelser for skattefrihed Ligningsvejledningen Lystbåd Medarbejdere B A.B Hovedaktionærer/direktører og lignende medarbejdere (note 1) B A.B Sommerhus (se under bolig) Årskort (fx til forlystelsesparker, fodboldkampe, gallerier mv.) B (note 2) A.B Rejser Ferierejser B A.B Studierejser for virksomheden A.B Forretningsrejser (note 3) A.B Ferierejser i forbindelse med forretnings-rejser uden merudgift for arbejdsgiver B A.B med merudgift for arbejdsgiver B A.B Bonuspoint B A.B Note 1 Der er tale om ansatte med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Note 2 Bemærk at udgiften i konkrete tilfælde er anset som betaling af den ansattes private udgifter, og derfor er anset som A-indkomst, hvilket betyder at arbejdsgiveren skal indeholde A- skat og arbejdsmarkedsbidrag, ligesom der er oplysningspligt. Note 3 Hvis en evt. ægtefælles/ledsagers deltagelse er erhvervsmæssigt begrundet beskattes værdien heraf ikke. version 1.1 digital side 12 af 14

13 Firmaarrangementer Firmaarrangementer A- eller B- indkomst Receptioner Privat (note 1) B E.B Forretningsmæssig E.B Enkeltstående firmafester (julefrokoster sommerfester, skovture, el. lign). A.B Note 1 Hvis der er tale om virksomhedsrelaterede mærkedage (jubilæum, afsked mv.) eller at arbejdsgiveren afholder et mindre traktement på virksomheden for kollegaer og forretningsforbindelser i forbindelse med en rund fødselsdag, beskattes medarbejderen som udgangspunkt ikke heraf. For hovedaktionærer m.fl gælder dog en skærpet praksis. version 1.1 digital side 13 af 14

14 Andet Andet A- eller B- indkomst Aviser, tidsskrifter m.m. Abonnement erstatter avishold mv. i husstanden B A.B Abonnement stilles til rådighed af hensyn til den ansattes arbejde B A.B Abonnement er kun til rådighed på arbejdspladsen A.B Uddannelse Erhvervsrelateret (uanset om det er efteruddannelse eller grund- eller videre-gående uddannelse) A.B Rent privat karakter (fx hobby eller fritidsbetonet) B A.B Privat brug af værkstedsfaciliteter (såfremt benyttelse er i mindre omfang) A.B Lån af løsøre til privat brug (fx værktøj, kunst, fjernsyn og andet elektronisk udstyr (se note 1) m.v.) B A.B Personalerabatter på varer og tjenesteydelser, der ikke overstiger kostprisen A.B Jagt (jagtret og værdi af evt. bytte) B A.B Note 1 Pc med tilbehør stillet til rådighed til brug for arbejdet er dog skattefri se mere herom under telefon, pc og anden datakommunikation. version 1.1 digital side 14 af 14

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere