Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune"

Transkript

1 2017 Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune 0

2 1. Forord Beskæftigelsesudvalget i Næstved har stor fokus på, at beskæftigelsesindsatsen skal udvikles og gennemføres på en måde, hvor den bedst muligt understøtter en positiv udvikling i kommunens virksomheder, og hvor den samtidig sikrer borgerne en målrettet og effektiv indsats i forhold til hurtig tilbagevenden til job og selvforsørgelse. Det er derfor vigtigt, at vi hele tiden har et skarpt fokus på at tilpasse og justere mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen. Vi har derfor i efteråret 2016, i dialog og samarbejde med ledelse og medarbejdere i Center for Arbejdsmarked (CAM), udarbejdet en ny strategi for virksomhedsindsatsen, og en ny indsats- og aktiveringsstrategi. De to strategier tager afsæt i, at udviklingen på arbejdsmarkedet er mere positiv nu, end den har været i en årrække, og alt peger på, at det vil fortsætte i Vi ser fortsat en stigende beskæftigelse, faldende ledighed og mange nye spændende jobåbninger i Næstved og de omkringliggende kommuner. Det giver nye muligheder, som vi skal udnytte, og det giver nye udfordringer, vi skal håndtere. Med nærværende strategi for virksomhedsindsatsen ønsker vi at sætte mål og rammer for en effektiv og kvalificeret virksomhedsindsats, som er sammentænkt og afstemt med en målrettet erhvervs- og uddannelsesindsats i kommunen. Målet er at skabe de bedste rammevilkår for at tiltrække nye virksomheder og udvikle de eksisterende virksomheder i Næstved. De lokale virksomheder skal understøttes i udvikling, omstilling og vækst, og dermed skal der skabes de bedst mulige rammer for en samlet positiv udvikling og vækst i Næstved Kommune. Et vigtigt mål for virksomhedsindsatsen i 2017 bliver derfor, at virksomhederne hurtigt og effektivt kan få adgang til arbejdskraft, og at der hurtigt kan igangsættes opkvalificering af ledige og allerede ansatte, som er målrettet virksomhedernes behov for arbejdskraft og kvalifikationer. Virksomhedsindsatsen er også afgørende for at sikre borgerne en hurtig tilbagevenden til job ved ledighed og sygemeldinger mv. Virksomhedsindsatsen skal sikre, at ledige jobs synliggøres, at borgerne formidles til og rådgives om job og jobsøgning, og at der etableres gode og virkningsfulde opkvalificerings-, optrænings- og fastholdelsespladser for borgerne i samarbejde med virksomhederne mv. Vi ser i Beskæftigelsesudvalget frem til at gå i dialog og samarbejde med virksomheder, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejdsparter om at implementere og lykkes med mål og sigtelinjer i Strategien for Virksomhedsindsatsen for 2017 i Næstved Kommune. 1

3 2. Situationen på arbejdsmarkedet i Næstved og på Sjælland Beskæftigelsesindsatsen i Næstved Kommune har i lavkonjunkturen været udfordret af en negativ udvikling på arbejdsmarkedet og i arbejdsstyrken, som samlet set har givet vanskelige vilkår for indsatsen. Fra 2008 til 2014 har Næstved Kommune mistet ca arbejdspladser, eller 7 pct. af alle arbejdspladser i kommunen. De seneste tal viser, at den negative udvikling er fortsat i perioden fra 2014 til 2015, hvor kommunen har mistet yderligere 0,9 pct. af arbejdspladserne. Mange af de arbejdspladser, som er forsvundet, er ufaglærte arbejdspladser. Fra 2008 til 2011 faldt beskæftigelsen blandt borgerne i Næstved med ca. 8 pct. Fra 2011 og frem til 2014 var beskæftigelsen konstant på ca , og fra 2014 og frem til 2016 er beskæftigelsen steget svagt med ca. 1,5 pct., så der i dag er ca i beskæftigelse. Næstved har fra 2008 til 2015 oplevet et fald i arbejdsstyrken fra ca til personer. Arbejdsstyrken forventes dog at stabilisere sig omkring de personer frem mod Faldet i arbejdsstyrken skyldes, at mange borgere har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet på grund af alder. En del af de personer, som har trukket sig tilbage har uddannelser, kvalifikationer og erfaringer, som er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Ledigheden steg eksplosivt i Næstved fra 2008 til 2010, og siden 2010 er ledigheden faldet år for år. I 2010 var der ca forsikrede ledige i Næstved, og i dag er ledigheden nede omkring forsikrede ledige. Fra juli 2015 til juli 2016 faldt bruttoledigheden 8,7 pct. i Næstved. Faldet i ledigheden er dels drevet af en forbedret beskæftigelsessituation og dels af en øget tilbagetrækning fra arbejdsstyrken. Udvikling i bruttoledighed, juli 15 juli 16 I de kommende år forventes der mere positive takter på arbejdsmarkedet. Det forventes, at beskæftigelsen vil stige svagt, og at der vil komme flere jobåbninger. Det sker dels som følge af en mere positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Næstved og i de omkringliggende kommuner, og dels som følge af, at mange beskæftigede fortsat vil trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Den stigende beskæftigelse sammenholdt med den faldende ledighed og arbejdsstyrke forventes at give stigende udfordringer med at imødekomme virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. Der kan allerede nu konstateres en række begyndende mangelproblemer på det sjællandske arbejdsmarked, og det forventes at disse problemer forstærkes i de kommende år. På baggrund af disse udfordringer er det af afgørende betydning, at Næstved Kommune igangsætter en målrettet strategi, som kan medvirke til at virksomhederne i Næstved fremadrettet kan få en kvalificeret arbejdskraft. Udvikling i antallet af synlige jobåbninger i Næstved, Antal Antal

4 3. Mål og sigtelinjer for virksomhedsindsatsen i 2017 Beskæftigelsesudvalget har formuleret følgende overordnede mål og sigtelinjer for den samlede beskæftigelsesindsats og for virksomhedsindsatsen i Næstved Kommune i Beskæftigelsesindsatsen skal, i kombination og samarbejde med en målrettet erhvervs- og uddannelsesindsats, understøtte gode rammer for fremtidig vækst i Næstved Kommune. Beskæftigelsesindsatsen skal medvirke til, at virksomheder i Næstved kan få en kvalificeret arbejdskraft. Det skal ske via en effektiv og kvalificeret jobrådgivning, jobformidling og via målrettet opkvalificering i samarbejde med virksomheder. Beskæftigelsesindsatsen skal medvirke til, at antallet af borgere på offentlige forsørgelsesydelser reduceres, og at fleste mulige borgere opnår job og deltager på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen skal medvirke til, at flest mulige unge gennemfører en uddannelse, og at unge, der ikke er klar til den direkte uddannelsesvej, i stedet opkvalificeres via en kombination af virksomhedspraktik, job og uddannelse. Beskæftigelsesindsatsen skal medvirke til at skabe optrænings- og opkvalificeringspladser i virksomhederne til de udsatte borgere, og at borgere som ikke er klar til et fuldtidsjob i stedet opnår en delvis tilknytning til job/arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesudvalget har derudover formuleret følgende overordnede mål og sigtelinjer for virksomhedsindsatsen i 2017: CAM skal udvikle samarbejdet og dialogen med virksomhederne om rekruttering og opkvalificering i ft. de fremtidige jobåbninger og mangelproblemer. CAM skal udvikle samarbejdet og dialogen med virksomhederne med henblik på at opnå større synlighed af jobåbninger, få flere ledige i ordinære job og få indgået flere aftaler om målrettet opkvalificering af ledige eller allerede ansatte. CAM skal udvikle samarbejdet og dialogen med virksomhederne om antallet, kvaliteten og effekten af virksomhedsrettede forløb til ledige, sygemeldte og udsatte grupper CAM skal styrke samarbejdet om og opfølgningen på leverancer til virksomhederne. Der skal sættes fokus på om virksomhederne er tilfredse med samarbejdet og leverancen, og om der er behov for yderligere indsats og service. CAM skal indgå flere samarbejdsaftaler med virksomheder, og udvikle mere forpligtende og langsigtede samarbejdsformer og modeller med udvalgte virksomheder. 3

5 4. God virksomhedsindsats i Næstved Kommune i 2017 Beskæftigelsesudvalget ønsker, at virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne tager afsæt i og bygger på en forretningsforståelse. CAM skal derfor agere som en servicevirksomhed, som leverer arbejdskraft og god service til lokale virksomheder og virksomheder i nabokommunerne. Virksomhederne skal betragtes som kunder, og succes med virksomhedsindsatsen opnås ved at skabe værdi for og i samarbejde med virksomhederne. Beskæftigelsesudvalget har formuleret følgende 8 bærende principper for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne: 1. Center for Arbejdsmarked skal kende virksomhedernes efterspørgsel Det skal ske ved dialog med virksomhederne om deres efterspørgsel efter arbejdskraft og service. Og ved at inddrage virksomhederne i udviklingen af virksomhedsindsatsen. Dialogen med virksomhederne skal være det afgørende omdrejningspunkt for udviklingen og afstemningen af niveau og indhold i virksomhedsindsatsen og -servicen. 2. Center for Arbejdsmarked skal synliggøre indsats og service Indsatsen og servicen skal være synlig og skabe værdi for virksomhederne. Derudover skal den være fleksibel og kunne differentieres efter virksomhedernes konkrete servicebehov og samarbejdsønsker. 3. Center for Arbejdsmarked skal tilbyde en standardpakke af indsats og service Virksomhederne skal mødes med en fællesmængde af indsats og service, som sikrer et ensartet servicegrundlag. Der skal dog være mulighed for at tilbyde udvidet service til virksomheder, hvor det fremmer samarbejdet og resultaterne af virksomhedsindsatsen. 4. Center for Arbejdsmarked skal afstemme og levere den aftalte service Virksomhederne skal opleve, at de får den arbejdskraft og den service som er aftalt. Jobcenteret skal derfor kende de lediges kompetencer og være omhyggelige med at forventningsafstemme med virksomheden inden arbejdskraften formidles til virksomheden. 5. Center for Arbejdsmarked skal være opsøgende inden for mangelområder Der skal sættes særlig fokus på områder med begyndende mangel på arbejdskraft. Virksomhederne skal tilbydes rekrutteringsbistand og bistand til opkvalificering af ledige og ansatte. I dialogen med virksomhederne skal der bl.a. rådgives om alternative muligheder og tiltag for rekruttering samt muligheder for opkvalificering og efteruddannelse. 6. Center for Arbejdsmarked skal sætte fokus på og være god til dialogen om job I dialogen med virksomhederne skal der være fokus på, hvordan jobcentrets målgrupper opnår ordinære job. Dialogen og samarbejdet med virksomhederne skal sætte fokus på, hvordan kombination af virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering kan målrettes mod og føre til et ordinært job eller til ordinære timer i virksomheden. 7. Center for Arbejdsmarked skal styrke opfølgningen på samarbejdet med virksomhederne Opfølgningen på leverancer til, og samarbejde med, virksomhederne skal styrkes. Der skal være fokus på om virksomhederne er tilfredse med leverancen, og om der er behov for at kombinere praktik- og løntilskudsforløb med opkvalificering eller anden indsats. 8. Center for Arbejdsmarked skal understøtte håndtering af administrative opgaver Virksomhederne, skal tilbydes hjælp og bistand til at håndtere flest mulige af de administrative opgaver, som knytter sig til samarbejdet med jobcentret. Derudover skal Center for Arbejdsmarked sikre, at virksomheden får en hurtig respons på henvendelser, og at der som udgangspunkt er kvalitetsstandarder for varigheden af responstiden. 4

6 5. Delstrategier i virksomhedsindsatsen i 2017 Virksomhedsindsatsen i Næstved vil i 2017 bygge på seks centrale delstrategier Koordinering på tværs af beskæftigelse, erhverv og uddannelse Beskæftigelsesindsatsen skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammer for, at tiltrække nye virksomheder og understøtte eksisterende virksomheder i udvikling, omstilling og vækst, og dermed skabe optimale rammer for en samlet positiv udvikling og vækst i Næstved Kommune. Beskæftigelsesudvalget vil derfor drøfte og afstemme nærværende strategi for virksomhedsindsatsen med erhvervs- og uddannelsesindsatsen i Næstved Kommune. Beskæftigelsesudvalget vil gå i dialog med Økonomiudvalget, Næstved Erhverv og uddannelsesinstitutioner. Målet er at udvikle og styrke samarbejdet og den opsøgende indsats overfor virksomhederne. Og at koordinere og synliggøre kommunens og uddannelsesinstitutionernes samlede tilbud og serviceløsninger overfor virksomhederne Beskæftigelsesudvalget initiativer i 2017 Beskæftigelsesudvalget vil gå i dialog med Økonomiudvalget med henblik på at drøfte koordinering og sammentænkning af Næstved Kommunes erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitik. Beskæftigelsesudvalget vil invitere Næstved Erhverv og udvalgte uddannelsesinstitutioner til dialog om koordination og sammentænkning af den virksomhedsopsøgende indsats i erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen. CAM vil afvikle 30 virksomhedsbesøg sammen med Næstved Erhverv i Kontakt til og samarbejde med virksomhederne CAM vil i 2017 styrke kontakten til og udvikle samarbejdet med virksomhederne. Der sættes særlig fokus på kontakten til små virksomheder og nyetablerede virksomheder for at markedsføre CAM s indsats og service. Der skal etableres samarbejde med flere private virksomheder, og herunder virksomheder der ikke benytter jobcenteret i dag. I den forbindelse vil CAM fortsætte indsatsen for at indgå partnerskabsaftaler med virksomheder. Aftalerne skal sikre et formaliseret og gensidigt forpligtende samarbejde mellem virksomheder og CAM. Kontakten til og et tættere samarbejde med virksomhederne, skal øge CAM s mulighed for at formidle ledige til job, indgå aftaler om opkvalificering af ledige, fastholde sygemeldte borgere i virksomhederne samt skabe pladser i virksomhederne til optræning og opkvalificering mv. CAM vil afsætte flere ressourcer til virksomhedsindsatsen i Derudover etableres i starten af 2017, en afdeling i CAM, hvor virksomhedsindsatsen og alle virksomhedskonsulenter samles i én afdeling og under én ledelse. Det skal sikre optimale rammer for planlægning, koordination og vidensdeling ifm. det virksomhedsopsøgende arbejde Rekrutteringsindsats og rekrutteringssamarbejde Center for Arbejdsmarked vil arbejde efter følgende mål og sigtelinjer i 2017 Cam vil styrke kontakten til og samarbejdet med virksomheder i Næstved og omkringliggende kommuner. Der vil være særlig fokus på samarbejdet med små og nyetablerede virksomheder. Virksomhedsindsatsen og udviklingen af samarbejdet med virksomhederne skal opprioriteres Virksomhedsindsatsen og alle virksomhedskonsulenter samles i én afdeling under én ledelse. Der skal etableres 50 nye partnerskabsaftaler inden udgangen af

7 CAM vil i 2017 sætte yderligere fokus på at udvikle og tilbyde virksomhederne bistand og service i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere. Virksomhederne skal opleve, at CAM er en god og professionel samarbejdspartner ift. rekruttering. CAM vil styrke overblikket over virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft, og synligheden af jobåbninger. Det vil bl.a. ske ved at afdække og hente jobåbninger via besøg i virksomheder, kontakte virksomheder som har jobopslag, søge i jobdatabaser, følge op på virksomhedsrettede forløb, dialog med brancheorganisationer, mv. Der er store gevinster ved større jobsynlighed. Det øger virksomhedernes mulighed for at få en kvalificeret arbejdskraft og det hjælper med at kanalisere ledige hen mod job, enten via jobformidling eller ved at målrette de lediges jobsøgning. Samtidig styrkes grundlaget for, at målrette aktiveringsindsatsen og opkvalificering af ledige mod gode jobområder. Nabokommuner og kommuner på hele Sjælland udgør et stort jobmarked for borgerne i Næstved. Et bredt fokus på jobåbninger og kontakt til virksomheder i andre kommuner styrker grundlaget for at øge den geografiske og faglige mobilitet hos ledige og langtidsledige. Center for Arbejdsmarked vil arbejde efter følgende mål og sigtelinjer i 2017 Flest mulige job og jobåbninger i Næstved og omkringliggende kommuner skal synliggøres. CAM skal levere 200 rekrutteringer i Med afsæt i virksomhedernes efterspørgsel og behov skal der udvikles og beskrives fleksible koncepter for rekrutteringsbistand og -service. Der skal indgås flere partnerskabsaftaler indeholdende samarbejdsaftaler om rekrutteringsservice. Opfølgningen på formidlingen af arbejdskraft til virksomhederne skal prioriteres. Opfølgningen skal ske inden for 2-3 uger efter en formidling. CAM vil derfor afsøge samarbejdsmuligheder hos virksomheder udenfor kommunen, og vil indgå aktivt i en fortsat udvikling af det tværkommunale samarbejde om rekrutteringsservice. Det igangværende arbejde med at udvikle, synliggøre og tilbyde en fleksibel og differentieret rekrutteringsservice til virksomhederne fortsætter i Servicen vil bl.a. bestå i at synliggøre ledige jobs, udsøge og formidle ledige til konkrete jobs, screene jobsøgere, sende CV er og kandidatrapporter til arbejdsgivere, igangsætte målrettet opkvalificering af ledige til jobs, mv. Derudover vil CAM i 2017 i dialogen og samarbejdet med virksomhederne sætte særlig fokus på at opdyrke, hente og formidle små job, sæsonjob, deltidsjob og virksomhedspraktik kombineret med ordinære timer til borgere omfattet af 225 timers reglen, og de mere udsatte borgere. Endelig vil CAM opprioritere opfølgningen på formidling af arbejdskraft til virksomhederne. Der vil som hovedregel blive taget telefonisk kontakt til arbejdsgiveren 2-3 uger efter en jobformidling for at følge op på om arbejdsgiveren er tilfreds med formidlingen, og om der er behov for opfølgning på formidlingen. 6

8 5.4. Opkvalificeringsindsats i samarbejde med virksomheder CAM vil i 2017 sætte fokus på at opkvalificere ledige og allerede ansatte i samarbejde med virksomheder. Dette skal ses i lyset af, at der i stigende omfang kan forventes mangelproblemer og problemer med at levere en kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. Opkvalificering bliver derfor en meget vigtig del af den samlede indsats overfor virksomheder og borgere. Opkvalificeringen af ledige og allerede ansatte skal foregå i dialog og samarbejde med virksomhederne, så opkvalificeringen bedst muligt afspejler virksomhedernes konkrete behov for arbejdskraft og kompetencer. CAM vil informere om og markedsføre mulighederne for at opkvalificere ledige til stillinger i virksomhederne. Center for Arbejdsmarked vil arbejde efter følgende mål og sigtelinjer i 2017 CAM vil etablere flere opkvalificeringsforløb i samarbejde med virksomheder. Herunder flere voksenlærlingeforløb. Der skal udvikles og anvendes kombinationsforløb, hvor virksomhedspraktik, løntilskud og opkvalificering kombineres med sigte på job og/eller et stigende antal ordinære løntimer. Antallet af partnerskabsaftaler indeholde samarbejdsaftaler om opkvalificeringsservice skal øges. Der vil blive udviklet overskuelige servicebeskrivelser, som synliggør indholdet og kvaliteten i de forskellige services og serviceprodukter til virksomhederne ift. opkvalificering. Et væsentligt element i servicebeskrivelserne er den service CAM tilbyder til virksomhederne ift. administration og udfyldelse af diverse blanketter mv. i forbindelse med opkvalificeringsaktiviteter. CAM vil i 2017 arbejde for at igangsætte flere konkrete opkvalificeringsforløb i samarbejde med virksomhederne. Aftalerne kan omfatte brug af realkompetencevurdering (RKV), 6 ugers jobrettet uddannelse, voksenlærlingeforløb, uddannelser på den regionale positivliste, uddannelsesløft, opkvalificeringsjob, jobrotation, mv. I 2017 vil der blive udviklet og tilbudt nye former for opkvalificeringsforløb herunder kombinations- og trappemodeller, hvor virksomhedspraktik og løntilskud kombineres og følges op med målrettet opkvalificering, stigende antal ordinære løntimer i virksomheden, ansættelse i ordinært job eller opstart af en voksenlærlingeplads i virksomheden. Derudover vil CAM afdække og undersøge muligheder for at etablere nye samarbejdsformer med virksomhederne om opkvalificering. Det skal undersøges, om det er muligt at udvikle et endnu tættere og mere forpligtende samarbejde med udvalgte virksomheder. Herunder om det er muligt at bevæge sig i retning af at indgå langsigtede alliancer med virksomheder om opkvalificering. 7

9 5.5. Fastholdelsesindsats og fastholdelsesservice En effektiv fastholdelsesindsats, som minimerer sygefraværet, er et vigtigt element i at sikre virksomhederne en kvalificeret arbejdskraft fremadrettet. CAM vil derfor i 2017 tilbyde virksomhederne en indsats, som forkorter sygeforløb og fastholder medarbejdere i virksomheden i forbindelse med sygemeldinger. Virksomheder og sygemeldte tilbydes fast track og en tidlig rådgivningsindsats i forbindelse med sygeforløb. Målet er, at virksomheden hurtigt får sin medarbejder tilbage, og at den sygemeldte medarbejder får optimale chancer for at bevare sit job. Rådgivningen leveres af en fastholdelseskonsulent, som rådgiver arbejdsgiver og borgere om mulighederne for fastholdelse på arbejdspladsen. Konsulenten kan bl.a. informere om forskellige muligheder for at understøtte fastholdelse, kan hjælpe med at afdække borgerens skånehensyn og de funktioner borgeren kan varetage, rådgive om brug af sociale kapitler mv. CAM vil i 2017 være offensiv og opsøgende overfor konkrete virksomheder og arbejdspladser, som har særlig mange sygedagpengeforløb. I kontakten vil der være fokus på at rådgive om forebyggelse af sygefravær og fastholdelse af medarbejdere mv. CAM vil informere om og markedsføre mulighederne for fastholdelsesindsats og fastholdelsesservice. Der skal udvikles overskuelige servicebeskrivelser, som synliggør indholdet og kvaliteten i de forskellige indsatser og serviceprodukter som tilbydes til virksomhederne ift. fastholdelse mv. Et væsentligt element i beskrivelserne er den service CAM tilbyder til virksomhederne ift. administration og udfyldelse af diverse blanketter mv. Center for Arbejdsmarked vil arbejde efter følgende mål og sigtelinjer i 2017 Fast track og den tidlig forebyggende fastholdelsesindsats overfor virksomheder og borgere ift. sygefravær skal fastholdes. Antallet af partnerskabsaftaler indeholdende samarbejdsaftaler om forebyggelse og fastholdelse i forbindelse med sygefravær skal øges. Der skal afprøves en model for opfølgning på borgere som raskmeldes fra sygedagpenge. Opfølgningen skal fokuseres på borgere, hvor der vurderes at være særlig risiko for tilbagefald til sygedagpenge. Derudover vil CAM indgå aftaler med virksomheder om iværksættelse af diverse fastholdelsesindsatser herunder delvis raskmeldinger, virksomhedspraktik, løntilskud, støtte til arbejdspladsindretning, personlig assistance, hjælpemidler mv. Endelig vil CAM tilbyde en hotline til virksomheder ift. fastholdelsesindsatsen samt styrke opfølgningen på borgere i diverse fastholdelsesindsatser, og på borgere som raskmeldes. Der vil blive fulgt op via virksomhedsbesøg på borgere i delvis raskmelding, praktik og løntilskud, og der vil i risikosager blive taget telefonisk kontakt til arbejdsgiveren og borger 2-3 uger efter en raskmelding for at følge op på om borgeren er i risiko for en ny sygemelding. 8

10 5.6. Indsats og samarbejde om virksomhedsrettede forløb Antallet af virksomhedsrettede forløb i form af flere løntilskudspladser, virksomhedspraktikker, delvise raskmeldinger mv. skal øges i Forløbene skal sikre, at borgerne får adgang til virksomheder, får mulighed for at sælge sig selv til en arbejdsgiver, kan vedligeholde og optræne kompetencer samt at borgerne opnår indsigt i og motivation for at være på en arbejdsplads mv. CAM vil udvikle og styrke den service, der tilbydes til virksomhederne i forbindelse med virksomhedsrettede forløb. CAM vil operere med en servicestandard, som dels tilbyder et beredskab, hvor virksomheden let kan henvende sig, hvis der opstår problemer i et virksomhedsrettet forløb, og dels tilbyde konkret hjælp til udfyldelse af blanketter i forbindelse virksomhedsrettede tilbud mv. CAM vil styrke dialog og forventningsafstemning med virksomheden og borgeren før et virksomhedsrettet forløb igangsættes. Ved starten af forløbet skal de stå klart for virksomheden og borger, hvorfor der igangsættes et forløb, hvad borgeren skal opnå via forløbet, og virksomheden skal have et godt billede af den borger som udplaceres i forløbet. Et mere klart billede af formål og mål med det virksomhedsrettede forløb, skal følges op af en systematisk opfølgning undervejs i forløbet. I opfølgningen skal der være fokus på om borgeren opnår de opstillede mål, og om borgeren bevæger sig tættere på et ordinært job. Center for Arbejdsmarked vil arbejde efter følgende mål og sigtelinjer i 2017 Antallet af virksomhedsrettede forløb skal øges Opfølgningen på virksomhedsrettede forløb skal styrkes i CAM vil sætte fokus på om borgeren kan ansættes i virksomheden eller om borgeren evt. kan opnå ordinære løntimer i kombination med praktik. CAM vil sætte særlig fokus på at hente flere virksomhedsrettede forløb og etablere 50 pladser i virksomhedscentre til udsatte borgere Der skal udvikles og markedsføres koncepter for de konkrete indsatser og -services, som CAM tilbyder i forbindelse med virksomhedsrettede forløb. Derudover vil CAM styrke opfølgningen på, om der opstår uforudsete servicebehov hos virksomheden undervejs i forløbet. Det vil dels ske via en tættere opfølgning på selve forløbet, og ved at tilbyde virksomhederne en let og direkte kontakt til CAM. Som led i en styrket opfølgning, vil CAM også sætte fokus på og gå i dialog med virksomhederne om muligheden for, at borgeren kan blive ansat på ordinære vilkår i virksomheden. Herunder om der er behov for opkvalificering forud for en eventuel ansættelse. CAM vil udvikle og afprøve en model for kombination af virksomhedspraktik og ordinære løntimer. Tanken er, at borgeren oplæres og optrænes via praktik i afgrænsede jobfunktioner i virksomheden. Efterhånden som borgeren behersker jobfunktionerne på niveau med ordinært ansatte medarbejdere, får borgeren ordinær løn for de timer, der arbejdes med jobfunktionerne. Borgeren vil fortsat være i praktik og oplæring i øvrige jobfunktioner i virksomheden. Endelig vil CAM sætte fokus på at udvikle nye samarbejdsformer med virksomheder om indsatsen for de udsatte borgere. Der vil være fokus på at identificere virksomheder, som er motiveret for, og særligt gode til, at etablere virksomhedscentre eller andre former for virksomhedsrettede forløb for udsatte borgere. Derudover vil der forsøgsvist blive tilknyttet/udstationeret medarbejdere fra CAM til udvalgte virksomheder, som åbner op for udsatte borgere. Formålet er at øge virksomhedernes parathed til at tage flere udsatte borgere ind i virksomheden. 9

11 10

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER... 3 2. MÅL FOR VIRKSOMHEDSINDSATSEN I DE KOMMENDE ÅR... 3 3. BÆRENDE

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune 21. januar 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Beskæftigelsesindsatsen er under stor politisk bevågenhed og forandring. En række politiske reformer sætter nye rammer for service

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Indsats- og aktiveringsstrategi for 2017 i Næstved Kommune

Indsats- og aktiveringsstrategi for 2017 i Næstved Kommune 2016 Indsats- og aktiveringsstrategi for 2017 i Næstved Kommune 0 1. Forord I Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har vi stor fokus på, at beskæftigelsesindsatsen skal udvikles og gennemføres på en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Indsats- og aktiveringsstrategi for 2017 i Næstved Kommune

Indsats- og aktiveringsstrategi for 2017 i Næstved Kommune 2017 Indsats- og aktiveringsstrategi for 2017 i Næstved Kommune 0 1. Forord I Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har vi stor fokus på, at beskæftigelsesindsatsen skal udvikles og gennemføres på en

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde.

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Virksomhedsservice i Jobcenter Varde Jobcenter Vardes mission er: At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Vi ønsker at være i front og samarbejde på en ny og mere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

God virksomhedsservice?

God virksomhedsservice? God virksomhedsservice? Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1. KORT OM PROJEKTETS GRUNDLAG... 2 2. HVAD KENDETEGNER OVERORDNET EN GOD VIRKSOMHEDSSERVICE?... 3 3. HVAD KENDETEGNER EN GOD

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer November 14 ser- Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer Virksomhedsundersøgelse 14 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE DECEMBER 2014 1 1.0 Indledning Handlingsplan 2015 beskriver prioriteringer, mål og resultatkrav til den virksomhedsvendte indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Seminar om beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune. - Opsamlingspapir - April 2011

Seminar om beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune. - Opsamlingspapir - April 2011 1 Seminar om beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune - Opsamlingspapir - April 2011 1. Indledning Jobcenter Assens afholdt den 13. april 2011 et fællesseminar for Det Lokale Beskæftigelsesråd og Job-

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015 Samarbejde mellem virksomheder og kommuner d. 26. og 27. februar 2015 Oplæggets indhold 1. Den ny beskæftigelsesreform: Nyt fokus i virksomhedsindsatsen? 2. Virksomhedssamarbejdet i Ikast-Brande Kommune:

Læs mere

Borgervendte indsatsområder:

Borgervendte indsatsområder: Borgervendte indsatsområder: Indsatsområde 2012-2015 Årsmål 2013 Hvorfor dette årsmål opfølgning Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde - alternativ formulering 1: Unge under 25 år skal

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k

B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k B e s k æ f t i g e l s e s p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted. November 2009

Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted. November 2009 Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted November 9 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Indledning, sammenfatning og anbefalinger... 3 1.1. Sammenfatning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Fakta-ark over virksomhedsindsatsen i Jobcenter Furesø januar-december Ledige 2015/2016

Fakta-ark over virksomhedsindsatsen i Jobcenter Furesø januar-december Ledige 2015/2016 Marts April Maj Juni Juli August Septe Oktober Novem Decem Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Septe Oktober Novem Decem 01.01.15 20.04.15 09.05.15 26.05.15 08.06.15 26.06.15 24.07.15 28.08.15

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND

BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND DEBATOPLÆG OM SYGEFRAVÆR December 2008 1 Forord Alle centrale beslutningstagere og aktører i beskæftigelsesindsatsen har i de seneste år sat massiv fokus på udviklingen

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens 213 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens December 213 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER... 4 2.1.

Læs mere

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet

Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet Status for anbefalinger til tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet Virksomhedsrettede indsatser Grøn/gul/rød Bemærkninger virksomhedsberedskab, så kommunen kan imødekomme den enkelte virksomheds

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere