Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune"

Transkript

1 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse 1. DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER MÅL FOR VIRKSOMHEDSINDSATSEN I DE KOMMENDE ÅR BÆRENDE PRINCIPPER FOR DE KOMMENDE ÅRS VIRKSOMHEDSINDSATS OG - SERVICE KERNEOPGAVERNE I VIRKSOMHEDSINDSATSEN UDVIKLING AF DIALOG OG SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDERNE

3 1. De beskæftigelsespolitiske muligheder og udfordringer Beskæftigelsesudvalget vurderer, at Billund Kommune aktuelt og i de kommende år står overfor en række arbejdsmarkedspolitiske muligheder og udfordringer. Der er positive takter på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen stiger i de fleste kommuner, og der er forventning om en øget vækst og et større træk fra arbejdsmarkedet i de kommende år. Det vil give en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft og nye muligheder for at reducere antallet af ledige og langtidsledige i kommunen. Arbejdsstyrken falder i Billund Kommune, fordi flere trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet på grund af alder. Faldet i arbejdsstyrken øger risikoen for mangel på velkvalificeret arbejdskraft og kan udgøre en trussel mod den fremtidige vækst i kommunen. Derfor skal beskæftigelsesindsatsen understøtte, at arbejdsstyrken øges og styrkes. Som mange andre kommuner står Billund Kommune overfor en udfordring i forhold til at inkludere en stor gruppe af ufaglærte borgere og udsatte borgere, der ikke har deltaget på arbejdsmarkedet i længere tid. Udfordringen bliver ikke mindre af, at der fortsat er konkurrence om jobåbningerne fra udenlandsk arbejdskraft. En håndtering af disse muligheder og udfordringer kræver en tæt dialog og samarbejde med virksomhederne i og udenfor kommunen. En tættere dialog og et kommende opsving giver mulighed for større rummelighed i virksomhederne og for at sluse flere ledige borgere ud i virksomhederne. Beskæftigelsesudvalget har derfor formuleret politiske mål og strategier for dialogen og samarbejdet med virksomhederne i de kommende år. 2. Mål for virksomhedsindsatsen i de kommende år Beskæftigelsesudvalget har i juni 2015 gennemført to seminarer om de beskæftigelsespolitiske strategier for Billund Kommune i de kommende år. Dialogen i udvalget har tydeliggjort, at virksomhedsindsatsen spiller en vigtig rolle for kommunens vækst og udvikling i de kommende år. Med afsæt i dialogen har Beskæftigelsesudvalget formuleret følgende mål for virksomhedsindsatsen i kommunen: Mål for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune Virksomhedernes behov for arbejdskraft skal afdækkes og efterkommes i forhold til jobcenterets målgruppe. Den virksomhedsrettede indsats skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov og medvirke aktivt til en effektiv rekruttering. Der skal uddannes arbejdskraft med efterspurgte kvalifikationer. Billund Kommune skal derfor målrettet opkvalificere ledige, så virksomhederne kan serviceres med kvalificeret arbejdskraft. Det gode partnerskab skal give gensidig service. Jobcenteret skal derfor hjælpe med at lette det administrative arbejde for virksomhederne, når de medvirker til at opkvalificere eller ansætte ledige eller udsatte borgere. Billund Kommune skal fremme etableringen af social-økonomiske virksomheder i kommunen Flere virksomheder skal arbejde med social kapital/socialt ansvar 3

4 Disse mål er udtryk for, at virksomhedsindsatsen skal medvirke til hjælpe kommunens borgere til et aktivt liv på arbejdsmarkedet. For at lykkes med indsatsen skal der være et tæt samarbejde med virksomhederne. Jobcenteret skal i dialog med virksomhederne udvikle en service, der er efterspurgt og giver et værdifuldt samarbejde for alle parter. Som attraktiv samarbejdspartner vil jobcenteret opnå endnu bedre muligheder for at få borgerne i job eller uddannelse. 3. Bærende principper for de kommende års virksomhedsindsats og -service Beskæftigelsesudvalget har formuleret en række bærende principper for god virksomhedsindsats og god virksomhedsservice i Billund Kommune. De bærende principper supplerer ovennævnte mål for de kommende års virksomhedsindsats i Billund. De bærende principper skal sætte en tydelig retning og ramme for jobcentrets udvikling og levering af service til og samarbejde med virksomhederne i de kommende år. Beskæftigelsesudvalget har formuleret følgende syv bærende principper: 1. Jobcentrets virksomhedsservice skal altid tage udgangspunkt i virksomhedernes ønsker og behov Et vellykket og øget samarbejde med virksomhederne kræver, at virksomhederne oplever en værdi og gevinst af samarbejdet med jobcentret. Jobcentrets service til og samarbejde med virksomhederne skal derfor altid tage udgangspunkt i og afspejle virksomhedernes ønsker og behov. Det kræver, at jobcentret har fokus på at afdække virksomhedernes serviceefterspørgsel, at jobcentret tilstræber at levere den ønskede service og at virksomhederne inddrages i udviklingen og fastlæggelsen af jobcentrets virksomhedsservice. 2. Jobcentret skal tilbyde virksomhederne en differentieret og målrettet service Virksomhederne er forskellige og har forskellige ønsker til og behov for service og samarbejde. Jobcentret skal derfor kunne tilbyde virksomhederne en differentieret service. Det kræver, at jobcentret udvikler og tilbyder flere valgmuligheder i servicen og flere forskellige dialog- og samarbejdsformer. 3. Jobcentrets virksomhedsservice skal være professionel og servicemindet Virksomhederne skal opleve jobcentret som en professionel og servicemindet samarbejdspartner. Det giver de bedste rammer for et vellykket og øget samarbejde med virksomhederne. Jobcentret skal derfor udvikle og arbejde efter et kodeks for god virksomhedsservice. Et kodeks skal bl.a. sikre, at jobcentret leverer en hurtig og effektiv respons på henvendelser fra virksomheder, at der er en let og entydig indgang for virksomhederne til jobcentret, at jobcentrets medarbejdere er servicemindede overfor virksomhederne samt at virksomhederne kan få bistand til at håndtere de forskellige administrative opgaver der følger med samarbejdet med jobcentret, herunder hjælp til papirarbejde, blanketter mv. 4. Jobcentret skal kunne forventningsafstemme og levere den aftalte service Det er en forudsætning for et velfungerende samarbejde med virksomhederne, at jobcentret er i stand til at afstemme forventninger og levere den aftalte service til virksomhederne. Jobcentret skal derfor i dialogen og samarbejdet med virksomhederne være god til at forventningsafstemme i ft. hvad jobcentret kan levere, hvor hurtigt det kan gå og hvad det kræver af virksomheden at opnå et succesfuldt resultat i det konkrete samarbejde mv 5. Jobcentret skal beskrive og synliggøre sine produkter og services Virksomhedernes viden om og kendskab til jobcentrets forskellige produkter og services er begrænset. Et øget kendskab er en væsentlig forudsætning for, at jobcentret kan udvikle og øge samarbejdet med virksomhederne. 4

5 Jobcentret skal derfor løbende arbejde med at synliggøre og udbrede kendskabet til, hvad jobcentret rent faktisk kan tilbyde til virksomhederne. I den forbindelse er det vigtigt, at jobcentret fastlægger og synliggør en grundpakke af service til virksomhederne, som er interessant og attraktiv for virksomheder, og som samtidig kan leveres med de ressourcer der er tilstede i jobcentret. 6. Jobcentret skal tilbyde udvidet service til udvalgte virksomheder Virksomheder der indgår et mere forpligtende samarbejder med jobcentret, f.eks. om det rummelige arbejdsmarked, skal kunne tilbydes en udvidet service. Jobcentret skal derfor med afsæt i et princip om noget for noget kunne tilbyde en udvidet service til disse virksomheder. En udvidet service kan eksempelvis bestå i fast kontaktperson, case maneger, bistand til administrativt arbejde mv. 7. Jobcentret skal være opsøgende overfor virksomhederne Fremadrettet skal jobcentrets dialog og samarbejde med virksomhederne udvikles og styrkes. Det skal bl.a. ske ved at møde virksomhederne mere offensivt med flere virksomhedsbesøg og med nye kontakt- og dialogformer. 4. Kerneopgaverne i virksomhedsindsatsen Beskæftigelsesudvalget i Billund ser en række gode grunde til at udvikle og styrke samarbejdet mellem virksomheder og jobcentret i de kommende år. Det er udvalgets vurdering, at et styrket og effektivt samarbejde mellem virksomhederne og jobcentret både vil være til gavn for virksomheder, de ledige og kommunen. Et styrket og effektivt samarbejde med jobcentret kan understøtte virksomhederne i at få adgang til en kvalificeret arbejdskraft, og dermed sikre gode rammer for udvikling og vækst i virksomheden. Ligeledes kan et styrket og effektivt samarbejde mellem virksomhederne og jobcentret sikre en mere jobrettet og kvalificeret indsats for de ledige. Og endelig åbner et styrket og effektivt samarbejde med virksomhederne op for, at kommunen kan levere bedre effekter og resultater i beskæftigelsesindsatsen. Det er derfor vigtigt, at jobcentret i de kommende år udvikler og styrker samarbejdet med virksomhederne. Udvalget ønsker, at det sker inden for fire kerneopgaver og servicespor i virksomhedsindsatsen. Rekrutteringsservice Understøtte virksomheders rekruttering af arbejdskraft Opkvalificeringsservice Opkvalificering af ledige i ft. virksomhedernes behov Udplaceringsservice Skaffe pladser til ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet Fastholdelsesservice Understøtte fastholdelse af sygemeldte på arbejdsmarkedet I nedenstående har Beskæftigelsesudvalget fastlagt en overordnet ramme for jobcentrets samarbejde med og service til virksomhederne inden for hver kerneopgave og servicespor. 5

6 4.1 En mere offensiv rekrutteringsservice i Billund Kommune Beskæftigelsesudvalget ser gode muligheder i de positive takter på arbejdsmarkedet. For at udnytte det kommende opsving på arbejdsmarkedet ser Beskæftigelsesudvalget behov for at tilrettelægge en mere offensiv rekrutteringsservice overfor virksomhederne. En mere offensiv rekrutteringsservice vil bl.a. indebære, at jobcenteret kan tilbyde virksomhederne attraktive serviceprodukter. Beskæftigelsesudvalget ser, at følgende serviceprodukter skal tilbydes virksomhederne: Jobnet.dk Jobformidling og screening af kandidater Tværkommunal jobformidling (udsøgning og formidling) Bindeled til Workindenmark, a-kasser, vikarbureauer Opkvalificering af ledige før og efter ansættelse Arbejdsgiver-hotline Med denne grundpakke af serviceprodukter ønsker Beskæftigelsesudvalget, at jobcenteret i endnu højere grad understøtter virksomhederne i deres rekrutteringsprocesser ved at udsøge og screene kvalificerede ledige eller ved at opkvalificere ledige til konkrete jobåbninger i virksomhederne. Når jobcenteret får kendskab til rekrutteringsbehovet, skal virksomheden rådgives om konkrete rekrutteringsmuligheder og have en god forventningsafstemning om leverancen. Samtidig ønsker Beskæftigelsesudvalget, at jobcenteret tilbyder hjælp til jobopslag, papirarbejde, blanketter mv., når virksomhederne har behov for det. 4.2 En personbåren fastholdelsesservice i Billund Kommune Beskæftigelsesudvalget ønsker, at virksomhederne tilbydes en hurtig fastholdelsesservice, når de har sygemeldte medarbejdere. Det er vigtigt, at virksomhederne mødes tidligt med informationer og konkrete fastholdelsesindsatser, når virksomhederne har behovet for det. Beskæftigelsesudvalget finder, at følgende serviceprodukter skal tilbydes til virksomhederne: Fast Track hurtig indsats, når virksomhed og borger ønsker det Udarbejdelse af fastholdelsesplan for den sygemeldte medarbejder Fastholdelsesindsatser - delvis raskmelding, virksomhedspraktik, arbejdspladsindretning, personlig assistance, mentorstøtte Fleksjob Information om forebyggende indsatser Beskæftigelsesudvalget finder det vigtigt, at jobcenteret har hurtig respons på henvendelser om sygemeldinger fra arbejdsgiverne, at jobcenteret kan rykke ud med virksomhedsbesøg, hvis det er ønsket af virksomhederne. Samtidig skal jobcenteret kunne tilbyde virksomheden en gennemgående kontaktperson under hele processen. 4.3 En målrettet opkvalificeringsservice i Billund Kommune Hovedparten af de ledige i Billund Kommune er ufaglærte, og mange kan have brug for jobrettet opkvalificering for at øge jobchancerne. Beskæftigelsesudvalget finder det vigtigt, at virksomhederne kan tilbydes en målrettet opkvalificering af ledige til konkrete job, evt. i opkvalificeringsjob, når mulighederne opstår. Beskæftigelsesudvalget finder, at følgende serviceprodukter skal tilbydes til virksomhederne: 6

7 Tilskud til voksenlærlingeforløb Kombinationsforløb, hvor borgeren opkvalificeres under løntilskud/praktik Opkvalificeringsjob Opkvalificeringsforløb for ledige målrettet en eller flere konkrete virksomheder Realkompetenceafklaring af ledige forud for opkvalificering Rådgivning om jobrotation og andre former for opkvalificering Screening af konkrete virksomheders opkvalificeringsbehov Bindeled til uddannelsesinstitutioner Med denne servicepakke vil jobcenteret være i stand til at møde virksomhedernes opkvalificeringsbehov målrettet og/eller udgøre et bindeled for virksomhederne til uddannelsesinstitutionerne. Beskæftigelsesudvalget ønsker, at der tilbydes en god rådgivning om opkvalificeringsmulighederne for virksomhederne, og herunder at der sker en klar forventningsafstemning ift. hvad jobcentret kan levere, hvor hurtigt det kan gå, hvad det kræver af virksomheden at opnå et succesfuldt resultat mv 4.4 En opsøgende udplaceringsservice i Billund Kommune Beskæftigelsesudvalget ønsker, at virksomhederne medvirker aktivt i aktiveringen og opkvalificeringen af ledige. Derfor er det vigtigt, at jobcenteret har en god udplaceringsservice, som kan åbne døre i og understøtte virksomhederne i samarbejdet. Beskæftigelsesudvalget finder, at følgende serviceprodukter skal tilbydes til virksomhederne: Virksomhedspraktik / løntilskud Bistand til at etablere og drive virksomhedscentre Virksomhedsbesøg på de virksomheder som der samarbejdes med Opfølgning på borgere i virksomhedspraktik og i virksomhedscenter Mentor i forbindelse med praktik og virksomhedscentre Hjælpemidler / arbejdspladsindretning Målrettet opkvalificering Beskæftigelsesudvalget finder det vigtigt, at jobcenteret aktivt opsøger virksomheder for at skabe plads til ledige, langtidsledige og udsatte borgere i virksomhederne. Udplaceringen skal sikre, at flest mulige ledige indgår i virksomhedernes rekrutteringsgrundlag i kommunen. Beskæftigelsesudvalget finder, at der i de kommende år skal sættes fokus på, at udplaceringerne i virksomhedspraktik mv. fører til ordinær ansættelse af de ledige. I dialogen skal virksomheden have en god forventningsafstemning om leverancen og de efterfølgende muligheder for ansættelse. Som led i servicen skal jobcenteret så vidt muligt tilbyde hjælp til jobopslag, papirarbejde, blanketter mv., når virksomhederne har behov for det. 5. Udvikling af dialog og samarbejde med virksomhederne I de kommende år have Billund Kommune endnu større fokus på virksomhedsindsatsen, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved en høj prioritering af ressourcer til indsatsen og en stor inddragelse af virksomhederne i indsatsen. Fremadrettet skal dialogen og samarbejdet med virksomhederne styrkes endnu mere, og det skal bl.a. ske ved at møde virksomhederne mere offensivt med flere virksomhedsbesøg og med nye kontakt- og dialogformer. Som et led i denne strategi ønsker Beskæftigelsesudvalget, at der afsøges muligheder for at deltage i eksisterende virksomhedsnetværk mhp. at markedsføre beskæftigelsespolitiske temaer, jobcenterets initiativer og samarbejdsønsker overfor virksomhederne. Beskæftigelsesudvalget vil forfølge dette via tre tiltag: 7

8 1. Øget og målrettet virksomhedskontakt 2. Samarbejde med Billund Erhvervsfremme om netværksdialog med virksomhederne 3. Digital afdækning af arbejdskraftbehov i virksomhederne 5.1 Øget og målrettet virksomhedskontakt Beskæftigelsesudvalget ønsker, at virksomhedskontakten øges og målrettes i de kommende år. Til brug herfor er der politisk afsat ekstra midler til at styrke jobcenterets virksomhedsopsøgende indsats. Beskæftigelsesudvalget ønsker, at den øgede virksomhedskontakt i størst mulig omfang målrettes mod virksomheder og brancher, hvor mulighederne og behovet for service er størst. Derfor ønsker Beskæftigelsesudvalget, at der afprøves nye screeningsmetoder i virksomhedsindsatsen, som har vist sig at være succesfulde i andre kommuner. Konkret kan de nye screeningsmetoder afprøves via et forsøg, hvor et phonerfirma løbende afdækker de lokale virksomheders behov for rekrutterings-, fastholdelses- opkvalificerings- eller udplaceringsservice forud for virksomhedsbesøg. Forsøget skal bidrage til at afdække, om en systematisk screening af virksomhedernes behov for service kan medvirke til at målrette og øge udbyttet af den virksomhedsopsøgende indsats. 5.2 Samarbejde med Billund Erhvervsfremme om netværksdialog med virksomhederne Rundt om i landet har en del kommuner opbygget netværksfora med deltagelse af lokale virksomheder, som præsenteres for og indbydes til informationer, tiltag, muligheder, services, projekter mv. Der er gode erfaringer med netværksdialogen, idet jobcenteret får adgang til direkte dialog med virksomheder om konkrete rekrutterings- og opkvalificeringsaktiviteter, mulighed for at præsentere muligheder og ideer for virksomhederne, aftale initiativer med virksomhederne. Beskæftigelsesudvalget ønsker, at der tages initiativ til et samarbejde med Billund Erhvervsfremme om netværksdialog med virksomhederne i lokalområdet. Konkret vil Beskæftigelsesudvalget tage kontakt til Billund Erhvervsfremme med henblik på at drøfte tiltag til om samarbejde om erhvervs- og beskæftigelsespolitiske dialoger med det eksisterende netværk af virksomheder. I dialogen med Billund Erhvervsfremme vil Beskæftigelsesudvalget afsøge mulighederne for at etablere netværksfora/advisory boards, der kan gå i dialog om udviklingstendenser, servicebehov, samarbejdsinitiativer, rammevilkår mv. Beskæftigelsesudvalget ser gode perspektiver i brancherettede netværksfora. Via disse netværkstiltag kan kommunen og virksomhederne opnå en gensidig styrket dialog, der kan give input om hvordan kommunen bedst kan servicere virksomhederne, få udpeget og vurderet nye initiativer, nye metoder, få gode råd om hvordan kommunens informationer og budskaber om servicetilbud og samarbejdsbehov bedst kommer ud til virksomhederne. 5.3 Digital afdækning af arbejdskraftbehov i virksomhederne Der er store gevinster at hente for kommunen, hvis virksomhedsindsatsen lykkes med at øge synligheden af jobåbningerne i virksomhederne. En større synlighed af jobåbningerne vil øge mulighederne for at kanalisere de ledige hen mod jobåbningerne og for at målrette opkvalificering mod gode jobområder. Beskæftigelsesudvalget ønsker derfor, at der tages initiativer til at styrke synligheden af virksomhedernes arbejdskraftbehov. Konkret ønsker Beskæftigelsesudvalget, at der i dialog med Billund Erhvervsfremme kortlægges muligheder for at opbygge et panel af lokale virksomheder, der systematisk indmelder deres arbejdskraftbehov til jobcenteret via digitale metoder. 8

9 MPLOY A/S GOTHERSGADE 103, STUEN 1123 KØBENHAVN K TEL

Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune 2017 Strategi for virksomhedsindsatsen og samarbejdet med virksomhederne i Næstved Kommune 0 1. Forord Beskæftigelsesudvalget i Næstved har stor fokus på, at beskæftigelsesindsatsen skal udvikles og gennemføres

Læs mere

God virksomhedsservice?

God virksomhedsservice? God virksomhedsservice? Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1. KORT OM PROJEKTETS GRUNDLAG... 2 2. HVAD KENDETEGNER OVERORDNET EN GOD VIRKSOMHEDSSERVICE?... 3 3. HVAD KENDETEGNER EN GOD

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune 21. januar 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Beskæftigelsesindsatsen er under stor politisk bevågenhed og forandring. En række politiske reformer sætter nye rammer for service

Læs mere

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde.

At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Virksomhedsservice i Jobcenter Varde Jobcenter Vardes mission er: At matche virksomhedernes behov for arbejdskraft med borgernes behov for arbejde. Vi ønsker at være i front og samarbejde på en ny og mere

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE DECEMBER 2014 1 1.0 Indledning Handlingsplan 2015 beskriver prioriteringer, mål og resultatkrav til den virksomhedsvendte indsats

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer November 14 ser- Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer Virksomhedsundersøgelse 14 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015

Samarbejde mellem virksomheder og kommuner. d. 26. og 27. februar 2015 Samarbejde mellem virksomheder og kommuner d. 26. og 27. februar 2015 Oplæggets indhold 1. Den ny beskæftigelsesreform: Nyt fokus i virksomhedsindsatsen? 2. Virksomhedssamarbejdet i Ikast-Brande Kommune:

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I NYBORG KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Nyborg Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens 213 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab og forventninger til Jobcenter Assens December 213 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER... 4 2.1.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Organisering af et serviceberedskab. Leder af Virksomhedsservice Jobcenter Haderslev Joan Mortensen

Organisering af et serviceberedskab. Leder af Virksomhedsservice Jobcenter Haderslev Joan Mortensen Organisering af et serviceberedskab Leder af Virksomhedsservice Jobcenter Haderslev Joan Mortensen Virksomhedsservice Alle virksomhedskonsulenter samlet i et team Styrken ved denne organisering er: At

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted. November 2009

Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted. November 2009 Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted November 9 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Indledning, sammenfatning og anbefalinger... 3 1.1. Sammenfatning

Læs mere

HVORDAN KAN DER ARBEJDES MED JOBFORMIDLING OG CV? Oplæg v/ direktør Mads Kromann Fog, mploy den 4. oktober 2016

HVORDAN KAN DER ARBEJDES MED JOBFORMIDLING OG CV? Oplæg v/ direktør Mads Kromann Fog, mploy den 4. oktober 2016 HVORDAN KAN DER ARBEJDES MED JOBFORMIDLING OG CV? Oplæg v/ direktør Mads Kromann Fog, mploy den 4. oktober 2016 JOBFORMIDLING MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Fremgangen på arbejdsmarkedet giver nye potentialer

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSSERVICE

UDVIKLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSSERVICE UDVIKLINGSPLAN FOR VIRKSOMHEDSSERVICE Indledning Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Indsatsplan for erhvervsrettede initiativer på Beskæftigelsesområdet.

Indsatsplan for erhvervsrettede initiativer på Beskæftigelsesområdet. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: April 2014 Kontakt: Ole Christiansen Indsatsplan for erhvervsrettede initiativer på Beskæftigelsesområdet. 1. og formål Sammenhængen mellem Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice

Omfatter vores strategi for virksomhedsservice Dialogkortene er lavet for, at jeres jobcenter kan omsætte anbefalingerne fra metodehåndbogen om god virksomhedsservice i praksis. Dialogkortene kan bruges til at sætte struktur på dialogen om, hvor der

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices

GENEREL INDLEDNING. Udvikling af god virksomhedsservices GENEREL INDLEDNING Den foreløbige erfaring i initiativet Udvikling af god virksomhedsservice er, at der er fire områder, der i praksis er i fokus for udviklingen af god virksomhedsservice i de seks medvirkende

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Juli 2014. Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Struer

Juli 2014. Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Struer Juli 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Struer Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Beskæftigelsesministerens mål... 5 2 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 9 3 Mål og strategier

Læs mere

Seminar om beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune. - Opsamlingspapir - April 2011

Seminar om beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune. - Opsamlingspapir - April 2011 1 Seminar om beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune - Opsamlingspapir - April 2011 1. Indledning Jobcenter Assens afholdt den 13. april 2011 et fællesseminar for Det Lokale Beskæftigelsesråd og Job-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Vejledning om koordineret tværkommunal virksomhedsservice

Vejledning om koordineret tværkommunal virksomhedsservice VEJ nr 9610 af 20/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09403 Senere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Bilag - Status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Virksomhedsrettede indsatser Grøn/gul/rød Bemærkninger. SKAL-initiativer 2015:

Bilag - Status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Virksomhedsrettede indsatser Grøn/gul/rød Bemærkninger. SKAL-initiativer 2015: Virksomhedsrettede indsatser /gul/rød Bemærkninger Alle kommuner skal være en del af et formaliseret virksomhedsberedskab, så kommunen kan imødekomme den enkelte virksomheds efterspørgsel efter arbejdskraft.

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3 Oktober 2016, version 3 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål... 4 3. Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen... 5 1. Ungeindsatsen... 5 2. Kontanthjælpsmodtagere... 5 3. Integrationsborgere...

Læs mere