Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune"

Transkript

1 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune 1

2 Indholdsfortegnelse 1. DE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER MÅL FOR VIRKSOMHEDSINDSATSEN I DE KOMMENDE ÅR BÆRENDE PRINCIPPER FOR DE KOMMENDE ÅRS VIRKSOMHEDSINDSATS OG - SERVICE KERNEOPGAVERNE I VIRKSOMHEDSINDSATSEN UDVIKLING AF DIALOG OG SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDERNE

3 1. De beskæftigelsespolitiske muligheder og udfordringer Beskæftigelsesudvalget vurderer, at Billund Kommune aktuelt og i de kommende år står overfor en række arbejdsmarkedspolitiske muligheder og udfordringer. Der er positive takter på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen stiger i de fleste kommuner, og der er forventning om en øget vækst og et større træk fra arbejdsmarkedet i de kommende år. Det vil give en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft og nye muligheder for at reducere antallet af ledige og langtidsledige i kommunen. Arbejdsstyrken falder i Billund Kommune, fordi flere trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet på grund af alder. Faldet i arbejdsstyrken øger risikoen for mangel på velkvalificeret arbejdskraft og kan udgøre en trussel mod den fremtidige vækst i kommunen. Derfor skal beskæftigelsesindsatsen understøtte, at arbejdsstyrken øges og styrkes. Som mange andre kommuner står Billund Kommune overfor en udfordring i forhold til at inkludere en stor gruppe af ufaglærte borgere og udsatte borgere, der ikke har deltaget på arbejdsmarkedet i længere tid. Udfordringen bliver ikke mindre af, at der fortsat er konkurrence om jobåbningerne fra udenlandsk arbejdskraft. En håndtering af disse muligheder og udfordringer kræver en tæt dialog og samarbejde med virksomhederne i og udenfor kommunen. En tættere dialog og et kommende opsving giver mulighed for større rummelighed i virksomhederne og for at sluse flere ledige borgere ud i virksomhederne. Beskæftigelsesudvalget har derfor formuleret politiske mål og strategier for dialogen og samarbejdet med virksomhederne i de kommende år. 2. Mål for virksomhedsindsatsen i de kommende år Beskæftigelsesudvalget har i juni 2015 gennemført to seminarer om de beskæftigelsespolitiske strategier for Billund Kommune i de kommende år. Dialogen i udvalget har tydeliggjort, at virksomhedsindsatsen spiller en vigtig rolle for kommunens vækst og udvikling i de kommende år. Med afsæt i dialogen har Beskæftigelsesudvalget formuleret følgende mål for virksomhedsindsatsen i kommunen: Mål for virksomhedsindsatsen i Billund Kommune Virksomhedernes behov for arbejdskraft skal afdækkes og efterkommes i forhold til jobcenterets målgruppe. Den virksomhedsrettede indsats skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov og medvirke aktivt til en effektiv rekruttering. Der skal uddannes arbejdskraft med efterspurgte kvalifikationer. Billund Kommune skal derfor målrettet opkvalificere ledige, så virksomhederne kan serviceres med kvalificeret arbejdskraft. Det gode partnerskab skal give gensidig service. Jobcenteret skal derfor hjælpe med at lette det administrative arbejde for virksomhederne, når de medvirker til at opkvalificere eller ansætte ledige eller udsatte borgere. Billund Kommune skal fremme etableringen af social-økonomiske virksomheder i kommunen Flere virksomheder skal arbejde med social kapital/socialt ansvar 3

4 Disse mål er udtryk for, at virksomhedsindsatsen skal medvirke til hjælpe kommunens borgere til et aktivt liv på arbejdsmarkedet. For at lykkes med indsatsen skal der være et tæt samarbejde med virksomhederne. Jobcenteret skal i dialog med virksomhederne udvikle en service, der er efterspurgt og giver et værdifuldt samarbejde for alle parter. Som attraktiv samarbejdspartner vil jobcenteret opnå endnu bedre muligheder for at få borgerne i job eller uddannelse. 3. Bærende principper for de kommende års virksomhedsindsats og -service Beskæftigelsesudvalget har formuleret en række bærende principper for god virksomhedsindsats og god virksomhedsservice i Billund Kommune. De bærende principper supplerer ovennævnte mål for de kommende års virksomhedsindsats i Billund. De bærende principper skal sætte en tydelig retning og ramme for jobcentrets udvikling og levering af service til og samarbejde med virksomhederne i de kommende år. Beskæftigelsesudvalget har formuleret følgende syv bærende principper: 1. Jobcentrets virksomhedsservice skal altid tage udgangspunkt i virksomhedernes ønsker og behov Et vellykket og øget samarbejde med virksomhederne kræver, at virksomhederne oplever en værdi og gevinst af samarbejdet med jobcentret. Jobcentrets service til og samarbejde med virksomhederne skal derfor altid tage udgangspunkt i og afspejle virksomhedernes ønsker og behov. Det kræver, at jobcentret har fokus på at afdække virksomhedernes serviceefterspørgsel, at jobcentret tilstræber at levere den ønskede service og at virksomhederne inddrages i udviklingen og fastlæggelsen af jobcentrets virksomhedsservice. 2. Jobcentret skal tilbyde virksomhederne en differentieret og målrettet service Virksomhederne er forskellige og har forskellige ønsker til og behov for service og samarbejde. Jobcentret skal derfor kunne tilbyde virksomhederne en differentieret service. Det kræver, at jobcentret udvikler og tilbyder flere valgmuligheder i servicen og flere forskellige dialog- og samarbejdsformer. 3. Jobcentrets virksomhedsservice skal være professionel og servicemindet Virksomhederne skal opleve jobcentret som en professionel og servicemindet samarbejdspartner. Det giver de bedste rammer for et vellykket og øget samarbejde med virksomhederne. Jobcentret skal derfor udvikle og arbejde efter et kodeks for god virksomhedsservice. Et kodeks skal bl.a. sikre, at jobcentret leverer en hurtig og effektiv respons på henvendelser fra virksomheder, at der er en let og entydig indgang for virksomhederne til jobcentret, at jobcentrets medarbejdere er servicemindede overfor virksomhederne samt at virksomhederne kan få bistand til at håndtere de forskellige administrative opgaver der følger med samarbejdet med jobcentret, herunder hjælp til papirarbejde, blanketter mv. 4. Jobcentret skal kunne forventningsafstemme og levere den aftalte service Det er en forudsætning for et velfungerende samarbejde med virksomhederne, at jobcentret er i stand til at afstemme forventninger og levere den aftalte service til virksomhederne. Jobcentret skal derfor i dialogen og samarbejdet med virksomhederne være god til at forventningsafstemme i ft. hvad jobcentret kan levere, hvor hurtigt det kan gå og hvad det kræver af virksomheden at opnå et succesfuldt resultat i det konkrete samarbejde mv 5. Jobcentret skal beskrive og synliggøre sine produkter og services Virksomhedernes viden om og kendskab til jobcentrets forskellige produkter og services er begrænset. Et øget kendskab er en væsentlig forudsætning for, at jobcentret kan udvikle og øge samarbejdet med virksomhederne. 4

5 Jobcentret skal derfor løbende arbejde med at synliggøre og udbrede kendskabet til, hvad jobcentret rent faktisk kan tilbyde til virksomhederne. I den forbindelse er det vigtigt, at jobcentret fastlægger og synliggør en grundpakke af service til virksomhederne, som er interessant og attraktiv for virksomheder, og som samtidig kan leveres med de ressourcer der er tilstede i jobcentret. 6. Jobcentret skal tilbyde udvidet service til udvalgte virksomheder Virksomheder der indgår et mere forpligtende samarbejder med jobcentret, f.eks. om det rummelige arbejdsmarked, skal kunne tilbydes en udvidet service. Jobcentret skal derfor med afsæt i et princip om noget for noget kunne tilbyde en udvidet service til disse virksomheder. En udvidet service kan eksempelvis bestå i fast kontaktperson, case maneger, bistand til administrativt arbejde mv. 7. Jobcentret skal være opsøgende overfor virksomhederne Fremadrettet skal jobcentrets dialog og samarbejde med virksomhederne udvikles og styrkes. Det skal bl.a. ske ved at møde virksomhederne mere offensivt med flere virksomhedsbesøg og med nye kontakt- og dialogformer. 4. Kerneopgaverne i virksomhedsindsatsen Beskæftigelsesudvalget i Billund ser en række gode grunde til at udvikle og styrke samarbejdet mellem virksomheder og jobcentret i de kommende år. Det er udvalgets vurdering, at et styrket og effektivt samarbejde mellem virksomhederne og jobcentret både vil være til gavn for virksomheder, de ledige og kommunen. Et styrket og effektivt samarbejde med jobcentret kan understøtte virksomhederne i at få adgang til en kvalificeret arbejdskraft, og dermed sikre gode rammer for udvikling og vækst i virksomheden. Ligeledes kan et styrket og effektivt samarbejde mellem virksomhederne og jobcentret sikre en mere jobrettet og kvalificeret indsats for de ledige. Og endelig åbner et styrket og effektivt samarbejde med virksomhederne op for, at kommunen kan levere bedre effekter og resultater i beskæftigelsesindsatsen. Det er derfor vigtigt, at jobcentret i de kommende år udvikler og styrker samarbejdet med virksomhederne. Udvalget ønsker, at det sker inden for fire kerneopgaver og servicespor i virksomhedsindsatsen. Rekrutteringsservice Understøtte virksomheders rekruttering af arbejdskraft Opkvalificeringsservice Opkvalificering af ledige i ft. virksomhedernes behov Udplaceringsservice Skaffe pladser til ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet Fastholdelsesservice Understøtte fastholdelse af sygemeldte på arbejdsmarkedet I nedenstående har Beskæftigelsesudvalget fastlagt en overordnet ramme for jobcentrets samarbejde med og service til virksomhederne inden for hver kerneopgave og servicespor. 5

6 4.1 En mere offensiv rekrutteringsservice i Billund Kommune Beskæftigelsesudvalget ser gode muligheder i de positive takter på arbejdsmarkedet. For at udnytte det kommende opsving på arbejdsmarkedet ser Beskæftigelsesudvalget behov for at tilrettelægge en mere offensiv rekrutteringsservice overfor virksomhederne. En mere offensiv rekrutteringsservice vil bl.a. indebære, at jobcenteret kan tilbyde virksomhederne attraktive serviceprodukter. Beskæftigelsesudvalget ser, at følgende serviceprodukter skal tilbydes virksomhederne: Jobnet.dk Jobformidling og screening af kandidater Tværkommunal jobformidling (udsøgning og formidling) Bindeled til Workindenmark, a-kasser, vikarbureauer Opkvalificering af ledige før og efter ansættelse Arbejdsgiver-hotline Med denne grundpakke af serviceprodukter ønsker Beskæftigelsesudvalget, at jobcenteret i endnu højere grad understøtter virksomhederne i deres rekrutteringsprocesser ved at udsøge og screene kvalificerede ledige eller ved at opkvalificere ledige til konkrete jobåbninger i virksomhederne. Når jobcenteret får kendskab til rekrutteringsbehovet, skal virksomheden rådgives om konkrete rekrutteringsmuligheder og have en god forventningsafstemning om leverancen. Samtidig ønsker Beskæftigelsesudvalget, at jobcenteret tilbyder hjælp til jobopslag, papirarbejde, blanketter mv., når virksomhederne har behov for det. 4.2 En personbåren fastholdelsesservice i Billund Kommune Beskæftigelsesudvalget ønsker, at virksomhederne tilbydes en hurtig fastholdelsesservice, når de har sygemeldte medarbejdere. Det er vigtigt, at virksomhederne mødes tidligt med informationer og konkrete fastholdelsesindsatser, når virksomhederne har behovet for det. Beskæftigelsesudvalget finder, at følgende serviceprodukter skal tilbydes til virksomhederne: Fast Track hurtig indsats, når virksomhed og borger ønsker det Udarbejdelse af fastholdelsesplan for den sygemeldte medarbejder Fastholdelsesindsatser - delvis raskmelding, virksomhedspraktik, arbejdspladsindretning, personlig assistance, mentorstøtte Fleksjob Information om forebyggende indsatser Beskæftigelsesudvalget finder det vigtigt, at jobcenteret har hurtig respons på henvendelser om sygemeldinger fra arbejdsgiverne, at jobcenteret kan rykke ud med virksomhedsbesøg, hvis det er ønsket af virksomhederne. Samtidig skal jobcenteret kunne tilbyde virksomheden en gennemgående kontaktperson under hele processen. 4.3 En målrettet opkvalificeringsservice i Billund Kommune Hovedparten af de ledige i Billund Kommune er ufaglærte, og mange kan have brug for jobrettet opkvalificering for at øge jobchancerne. Beskæftigelsesudvalget finder det vigtigt, at virksomhederne kan tilbydes en målrettet opkvalificering af ledige til konkrete job, evt. i opkvalificeringsjob, når mulighederne opstår. Beskæftigelsesudvalget finder, at følgende serviceprodukter skal tilbydes til virksomhederne: 6

7 Tilskud til voksenlærlingeforløb Kombinationsforløb, hvor borgeren opkvalificeres under løntilskud/praktik Opkvalificeringsjob Opkvalificeringsforløb for ledige målrettet en eller flere konkrete virksomheder Realkompetenceafklaring af ledige forud for opkvalificering Rådgivning om jobrotation og andre former for opkvalificering Screening af konkrete virksomheders opkvalificeringsbehov Bindeled til uddannelsesinstitutioner Med denne servicepakke vil jobcenteret være i stand til at møde virksomhedernes opkvalificeringsbehov målrettet og/eller udgøre et bindeled for virksomhederne til uddannelsesinstitutionerne. Beskæftigelsesudvalget ønsker, at der tilbydes en god rådgivning om opkvalificeringsmulighederne for virksomhederne, og herunder at der sker en klar forventningsafstemning ift. hvad jobcentret kan levere, hvor hurtigt det kan gå, hvad det kræver af virksomheden at opnå et succesfuldt resultat mv 4.4 En opsøgende udplaceringsservice i Billund Kommune Beskæftigelsesudvalget ønsker, at virksomhederne medvirker aktivt i aktiveringen og opkvalificeringen af ledige. Derfor er det vigtigt, at jobcenteret har en god udplaceringsservice, som kan åbne døre i og understøtte virksomhederne i samarbejdet. Beskæftigelsesudvalget finder, at følgende serviceprodukter skal tilbydes til virksomhederne: Virksomhedspraktik / løntilskud Bistand til at etablere og drive virksomhedscentre Virksomhedsbesøg på de virksomheder som der samarbejdes med Opfølgning på borgere i virksomhedspraktik og i virksomhedscenter Mentor i forbindelse med praktik og virksomhedscentre Hjælpemidler / arbejdspladsindretning Målrettet opkvalificering Beskæftigelsesudvalget finder det vigtigt, at jobcenteret aktivt opsøger virksomheder for at skabe plads til ledige, langtidsledige og udsatte borgere i virksomhederne. Udplaceringen skal sikre, at flest mulige ledige indgår i virksomhedernes rekrutteringsgrundlag i kommunen. Beskæftigelsesudvalget finder, at der i de kommende år skal sættes fokus på, at udplaceringerne i virksomhedspraktik mv. fører til ordinær ansættelse af de ledige. I dialogen skal virksomheden have en god forventningsafstemning om leverancen og de efterfølgende muligheder for ansættelse. Som led i servicen skal jobcenteret så vidt muligt tilbyde hjælp til jobopslag, papirarbejde, blanketter mv., når virksomhederne har behov for det. 5. Udvikling af dialog og samarbejde med virksomhederne I de kommende år have Billund Kommune endnu større fokus på virksomhedsindsatsen, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved en høj prioritering af ressourcer til indsatsen og en stor inddragelse af virksomhederne i indsatsen. Fremadrettet skal dialogen og samarbejdet med virksomhederne styrkes endnu mere, og det skal bl.a. ske ved at møde virksomhederne mere offensivt med flere virksomhedsbesøg og med nye kontakt- og dialogformer. Som et led i denne strategi ønsker Beskæftigelsesudvalget, at der afsøges muligheder for at deltage i eksisterende virksomhedsnetværk mhp. at markedsføre beskæftigelsespolitiske temaer, jobcenterets initiativer og samarbejdsønsker overfor virksomhederne. Beskæftigelsesudvalget vil forfølge dette via tre tiltag: 7

8 1. Øget og målrettet virksomhedskontakt 2. Samarbejde med Billund Erhvervsfremme om netværksdialog med virksomhederne 3. Digital afdækning af arbejdskraftbehov i virksomhederne 5.1 Øget og målrettet virksomhedskontakt Beskæftigelsesudvalget ønsker, at virksomhedskontakten øges og målrettes i de kommende år. Til brug herfor er der politisk afsat ekstra midler til at styrke jobcenterets virksomhedsopsøgende indsats. Beskæftigelsesudvalget ønsker, at den øgede virksomhedskontakt i størst mulig omfang målrettes mod virksomheder og brancher, hvor mulighederne og behovet for service er størst. Derfor ønsker Beskæftigelsesudvalget, at der afprøves nye screeningsmetoder i virksomhedsindsatsen, som har vist sig at være succesfulde i andre kommuner. Konkret kan de nye screeningsmetoder afprøves via et forsøg, hvor et phonerfirma løbende afdækker de lokale virksomheders behov for rekrutterings-, fastholdelses- opkvalificerings- eller udplaceringsservice forud for virksomhedsbesøg. Forsøget skal bidrage til at afdække, om en systematisk screening af virksomhedernes behov for service kan medvirke til at målrette og øge udbyttet af den virksomhedsopsøgende indsats. 5.2 Samarbejde med Billund Erhvervsfremme om netværksdialog med virksomhederne Rundt om i landet har en del kommuner opbygget netværksfora med deltagelse af lokale virksomheder, som præsenteres for og indbydes til informationer, tiltag, muligheder, services, projekter mv. Der er gode erfaringer med netværksdialogen, idet jobcenteret får adgang til direkte dialog med virksomheder om konkrete rekrutterings- og opkvalificeringsaktiviteter, mulighed for at præsentere muligheder og ideer for virksomhederne, aftale initiativer med virksomhederne. Beskæftigelsesudvalget ønsker, at der tages initiativ til et samarbejde med Billund Erhvervsfremme om netværksdialog med virksomhederne i lokalområdet. Konkret vil Beskæftigelsesudvalget tage kontakt til Billund Erhvervsfremme med henblik på at drøfte tiltag til om samarbejde om erhvervs- og beskæftigelsespolitiske dialoger med det eksisterende netværk af virksomheder. I dialogen med Billund Erhvervsfremme vil Beskæftigelsesudvalget afsøge mulighederne for at etablere netværksfora/advisory boards, der kan gå i dialog om udviklingstendenser, servicebehov, samarbejdsinitiativer, rammevilkår mv. Beskæftigelsesudvalget ser gode perspektiver i brancherettede netværksfora. Via disse netværkstiltag kan kommunen og virksomhederne opnå en gensidig styrket dialog, der kan give input om hvordan kommunen bedst kan servicere virksomhederne, få udpeget og vurderet nye initiativer, nye metoder, få gode råd om hvordan kommunens informationer og budskaber om servicetilbud og samarbejdsbehov bedst kommer ud til virksomhederne. 5.3 Digital afdækning af arbejdskraftbehov i virksomhederne Der er store gevinster at hente for kommunen, hvis virksomhedsindsatsen lykkes med at øge synligheden af jobåbningerne i virksomhederne. En større synlighed af jobåbningerne vil øge mulighederne for at kanalisere de ledige hen mod jobåbningerne og for at målrette opkvalificering mod gode jobområder. Beskæftigelsesudvalget ønsker derfor, at der tages initiativer til at styrke synligheden af virksomhedernes arbejdskraftbehov. Konkret ønsker Beskæftigelsesudvalget, at der i dialog med Billund Erhvervsfremme kortlægges muligheder for at opbygge et panel af lokale virksomheder, der systematisk indmelder deres arbejdskraftbehov til jobcenteret via digitale metoder. 8

9 MPLOY A/S GOTHERSGADE 103, STUEN 1123 KØBENHAVN K TEL

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune 21. januar 2015 Strategi for virksomhedsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune Beskæftigelsesindsatsen er under stor politisk bevågenhed og forandring. En række politiske reformer sætter nye rammer for service

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE

HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE HANDLINGSPLAN 2015 FOR JOBCENTERETS VIRKSOMHEDSSERVICE FREDERIKSHAVN KOMMUNE DECEMBER 2014 1 1.0 Indledning Handlingsplan 2015 beskriver prioriteringer, mål og resultatkrav til den virksomhedsvendte indsats

Læs mere

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015

UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS. KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 UDVIKLING AF JOBCENTRETS VIRKSOMHEDSINDSATS KL s Beskæftigelsestræf Den 25. februar 2015 PUNKTER I MIT OPLÆG Tilgang til udvikling af virksomhedsindsatsen Hvordan kan der arbejdes med at udvikle og styrke

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer November 14 ser- Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer Virksomhedsundersøgelse 14 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Middelfart Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE PERSPEKTIVER...

Læs mere

Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted. November 2009

Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted. November 2009 Analyse af virksomheders kendskab og forventninger til samt tilfredshed med Jobcenter Ringsted November 9 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Indledning, sammenfatning og anbefalinger... 3 1.1. Sammenfatning

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen

Oversigt over aktiviteter og initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Oversigt over aktiviteter initiativer knyttet til strategien for beskæftigelsesindsatsen Nedenfor oplistes de udviklingsaktiviteter initiativer, som igangsættes som led i den udarbejdede strategi for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn. Virksomhedsundersøgelse 2013 Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på service fra Jobcenter Faaborg-Midtfyn Virksomhedsundersøgelse 213 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Indsatsplan for erhvervsrettede initiativer på Beskæftigelsesområdet.

Indsatsplan for erhvervsrettede initiativer på Beskæftigelsesområdet. BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: April 2014 Kontakt: Ole Christiansen Indsatsplan for erhvervsrettede initiativer på Beskæftigelsesområdet. 1. og formål Sammenhængen mellem Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Juli 2014. Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Struer

Juli 2014. Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Struer Juli 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Struer Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Beskæftigelsesministerens mål... 5 2 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 9 3 Mål og strategier

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3 Oktober 2016, version 3 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål... 4 3. Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen... 5 1. Ungeindsatsen... 5 2. Kontanthjælpsmodtagere... 5 3. Integrationsborgere...

Læs mere

Referat. Leif Wilson Laustsen, EBU Lone Akselsen, EBU Poul Poulsen, EBU Liselotte Godtmark, LBR Vivi Bjørnmose, LBR

Referat. Leif Wilson Laustsen, EBU Lone Akselsen, EBU Poul Poulsen, EBU Liselotte Godtmark, LBR Vivi Bjørnmose, LBR AcadreUserId Referat Forum Fællesmøde mellem EBU og LBR Tid Tirsdag 1. april kl. 9.00-14.30 Sted Gl. Avernæs Deltager Dan Gørtz, fmd. EBU og LBR Charlotte Vincent Pedersen, EBU Erik Klindt Andersen, EBU

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem din virksomhed og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Seminar om beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune. - Opsamlingspapir - April 2011

Seminar om beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune. - Opsamlingspapir - April 2011 1 Seminar om beskæftigelsesindsatsen i Assens Kommune - Opsamlingspapir - April 2011 1. Indledning Jobcenter Assens afholdt den 13. april 2011 et fællesseminar for Det Lokale Beskæftigelsesråd og Job-

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013

NOTAT. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 JOBCENTER Team service Dato: 28-04-2014 Sagsnr.: 12/10876 Kontaktperson: Louise Hansen Dir. tlf.: 7996 6613 NOTAT E-mail: lhan@vejenkom.dk Opfølgning Beskæftigelsesplan 2013 Uddannelsesgraden for unge

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland

Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Dansk Arbejdsgiverforening RBR- / LBR Seminar - 2. marts 2011 - Karsten Simensen - Beskæftigelsesregion Nordjylland Fokus på indsats og resultater Beskæftigelsesregion Nordjyllands tilgang til jobcentrene

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2010 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2010 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2010... 3 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2010... 4

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 KORT FORTALT 1. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 Jo længere tid man er ude af arbejdsmarkedet, jo sværere er det at vende tilbage. Derfor vil vi yde en tidlig indsats over for borgerne,

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesplan

Fælles fynsk beskæftigelsesplan 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesplan Udkast til fælles fynsk del af Beskæftigelsesplan 2015 Baggrund Til de fynske beskæftigelsesplaner i 2014 var der for første gang aftalt et tillæg i form af en fælles

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Partnerskaber med private virksomheder

Partnerskaber med private virksomheder Partnerskaber med private virksomheder Marianne Bøttger Director Corporate Affairs A/S KL S Arriva BESKÆFTIGELSESTRÆF Danmark 2015 Agenda Partnerskaber Den kommunale beskæftigelsesindsats Bud på fremtidigt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe

Partnerskabsaftale mellem. Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem og Jobcenter Faxe Partnerskabsaftale mellem Virksomhedsnavn: Adresse: Jobcenter Faxe Rådhusvej 2, 4640 Faxe Tlf.: Tlf.:56 20 35 00 E-mail: Hjemmeside: Cvr nr.: P nr.: E-mail:

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Strategi for ny Virksomhedsservice i Stevns Kommune. Indledning

Strategi for ny Virksomhedsservice i Stevns Kommune. Indledning Strategi for ny Virksomhedsservice i Stevns Kommune. Indledning Beskæftigelsesområdet er under stor bevågenhed og forandring. Det skyldes især de mange nye reformer som alle indeholder forventninger til

Læs mere

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE

I FÅR KOORDINERET SERVICE I FÅR HURTIG SERVICE KOM VIDERE 1 JOBSERVICE DANMARK ÉN VIRKSOMHED - ÉN INDGANG Har I brug for hjælp til at rekruttere? Jobservice Danmark tilbyder jeres virksomhed gratis hjælp til at rekruttere ledig arbejdskraft på tværs af kommuner.

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune Noget for noget -projekter i Stevns Kommune Projektets navn: Takkekort til virksomheder ER GENNEMFØRT 1. Formål Udsender en hilsen med tak for samarbejdet til de private virksomheder som Center Arbejdsmarked

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014

Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde. VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 Koordineret Virksomhedsservice - Styrket tværgående samarbejde VirksomhedsnetværkCabi, Middelfart. 2. maj 2014 2 Hvad sker fra centralt hold Leo Larsen: Offensiv virksomhedsservice 3 Formålet med det koordinerede

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse

Systematisk samarbejde mellem. og Jobcenter Slagelse Systematisk samarbejde mellem og Jobcenter Slagelse Virksomhedsnavn: Adresse: Tlf.: E-Mail: Hjemmeside: CVR nr: P nr: Jobcenter Slagelse Kalundborgvej 59, 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 33 33 partnerskab@slagelse.dk

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE (Godkendt den xx. xxxxxxx 2015 af Kommunalbestyrelsen) Udkast ver.1 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 LEJRE KOMMUNE Side 1 1. INDLEDNING Denne Beskæftigelsesplan for Lejre Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere