Køge Havn Skandinavisk Transport Center. Oplandsanalyse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køge Havn Skandinavisk Transport Center. Oplandsanalyse 2014"

Transkript

1 Køge Havn Skandinavisk Transport Center Oplandsanalyse 2014 Adresse: Baltic Kaj 1, 4600 Køge Telefon: Hjemmeside:

2 KØGE HAVN & SKANDINAVISK TRANSPORT CENTER 2014 Oplandsanalyse Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting A/S for Køge Havn og Skandinavisk Transport Center

3 Indhold Oplandsanalyse FREMGANG Introduktion 3 Formål 4 Metode 6 Logistikklyngen 8 Effekter af Køge Havn og STC 9 Erhvervsprofil: Køge Havn 10 Analyseresultater: Køge Havn 21 Erhvervsprofil: STC 22 Analyseresultater: STC 26 Udvikling af Køge Havn og STC 27 Sammenligning 30 Konklusion 32 Udvikling i fremtiden 34

4 Effekterne fra Køge Havn og Skandinavisk Transport Center kan spores i hele Region Sjælland samt hovedstadsområdet Introduktion BESKÆFTIGELSE OG ERHVERVSAKTIVITET Aktiviteterne på Køge Havn og Skandinavisk Transport Center (STC) har væsentlig betydning for beskæftigelsen og erhvervsaktiviteten i Køge Kommune, Hovedstadsområdet og store dele af Sjælland. Køge Havn og STC ønsker gennem denne analyse at afdække de samfundsøkonomiske effekter af havnens og transportcentrets aktiviteter. Analysen er produceret med udgangspunkt i Danske Havnes model til værdisætning af havnens økonomiske effekt på og i lokalsamfund og udgør også en opdatering af oplandsanalysen udført i 2009 (baseret på tal fra 2008), som grundlag for at analysere udviklingen i perioden Beregningerne i analysen er gennemført i et samarbejde mellem GEMBA Seafood Consulting og Syddansk Universitet (SDU) ved Henning S. Jørgensen. Metoden er siden 2007 anvendt af GEMBA Seafood Consulting i mere end 25 havne i Danmark og Norge. Analysen er udarbejdet i perioden fra april til august

5 Formål ERHVERVSPROFIL SAMT STYRKEPOSITIONER Vi vil fastlægge den økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning af erhvervsaktiviteterne, der foregår på og i tilknytning til Køge Havn/STC i 2013 og sideløbende vise udviklingen fra den sidste oplandsanalyse gennemført i september Yderligere opstilles der scenarier for udviklingen af havn og transportcenter frem mod Analysen danner grundlag for det videre arbejde med udviklingen af Køge Havn og STC, hvorfor analysen ligeledes indeholder en vurdering af udviklingen i havnens erhvervsprofil samt styrkepositioner anno

6 Direkte aktivitet: Den direkte aktivitet er den aktivitet, der foregår i virksomheder, som er afhængige af havnen. Virksomhederne er enten lokaliseret på havnens areal eller har væsentlig trafik ind eller ud af havnen - f.eks. i forbindelse med råvareanskaffelse eller afsætning. Disse virksomheder er omfattet af en liste, der danner udgangspunkt for analysen. Indirekte aktivitet: I de tilfælde, hvor det har været muligt at finde tal for de direkte havnerelaterede aktiviteter, beregnes trækket på de øvrige produktionssektorer, som man kan forvente i regionen. Dette træk kaldes den den indirekte aktivitetsvirkning. Virkningen omfatter dels aktiviteten, der skabes ved leverancer til de virksomheder, der indgår i de direkte havnerelaterede aktiviteter, dels ved yderligere aktiviteter i den lokale og regionale økonomi, hvor leverandører og underleverandører involveres. Der er taget hensyn til at ikke alt kan leveres fra regionen. Regionens størrelse og erhvervsstruktur betinger, hvorvidt den kan levere information indenfor de erhverv, der typisk er leverandør til havnene. Disse forhold er der taget hensyn til ved beregningen. Induceret aktivitet: Ud over de indirekte virkninger af havnens aktiviteter beregnes såkaldt inducerede virkninger. Disse virkninger er udskilt og placeret i en søjle for sig selv i tabellerne. Ved beregningen af disse virkninger forudsættes en del af den indkomst, som skabes ved den direkte og indirekte aktivitet, bliver anvendt til forbrug. Når denne forbrugsefterspørgsel retter sig mod regionalt produceret konsumentvarer skabes yderligere aktivitet som igen bevirker at der skabes indkomst, som så anvendes til forbrug etc. Resultatet af denne proces kan beregnes og er her anført under inducerede virkninger for de fire målvariable. 5

7 Metode GEMBA SEAFOOD CONSULTING GEMBA Seafood Consulting har i samarbejde med Køge Havn og STC indsamlet data fra virksomheder med aktivitet på transportcentret og/eller i havnen. Dette omfatter virksomheder, som er placeret på og ved Køge Havn og STC, samt andre væsentlige leverandører og modtagere af den service, de tilbyder. Den anvendte analysemodel viser på et videnskabeligt og objektivt grundlag de direkte, indirekte og inducerede økonomiske effekter af havnens erhvervsaktivitet. Modellen måler dermed transportcentret og havnens beskæftigelsesmæssige tyngde og økonomiske betydning i form af værdiskabelse samt virksomhedernes omsætning og skattevirkning. 6

8 Tilgang til analyse Desk-research: Køge Havn og STC s profil. Dataindsamling: Spørgeskemaer - udvalgte virksomheders beskæftigelse, omsætning mv. Beregninger: Grundlaget for vurdering af beskæftigelses- og værdieffekten af Køge Havn og STC s betydning for oplandet Interview med relevante virksomheder Der er indsamlet data fra 59 virksomheder, 42 fra Køge Havn og 17 fra STC. Som led i analysen er der gennemført interview med 10 virksomheder med væsentlig betydning for aktiviteterne på Køge Havn og STC. Oplandsanalysen tager udgangspunkt i økonomiske nøgletal fra 2013 og udgør derfor et øjebliksbillede af havnens profil. Herudover foretages en sammenligning med oplandsanalyse fra 2009 samt beregninger af mulige scenarier for den fremtidige udvikling af både havn og transportcenter. 7

9 STC og Køge Havn er en central transport- og logistikhub for Hovedstadsområdet og hele Sjælland Logistikklyngen THOMAS KAMPMANN Direktør, Køge Havn, Skandinavisk Transport Center og Køge Jorddepot Køge Havn og STC er en kommunalejet selvstyrevirksomhed og drives som ét selskab med samme ledelse og drift. Dermed er Køge Havn og STC et af Danmarks største sammenhængende erhvervs- og transportområder. Med beliggenhed direkte til sammenfletningen af motorvejene E20, E47 og E55, jernbanenettet og den blå motorvej samt den Hvide By danner STC og Køge Havn en central transportog logistikhub for Hovedstadsområdet og hele Sjælland. Strukturen har central betydning for erhvervsudviklingen i Køge, Hovedstadsområdet og regionen. 8

10 En total beskæftigelse på årsværk 2. En total omsætning på mio. kr. 3. En total indkomstdannelse på mio. kr. 4. En total skattevirkning på 710 mio. kr. Effekter af Køge Havn og STC BESKÆFTIGELSE - ÅRSVÆRK SAMLET AKTIVITET KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING HUSHOLD- NINGERS FORBRUG TOTAL Direkte Indirekte Inducerede Total OMSÆTNING - MIO. KR. SAMLET AKTIVITET HUSHOLD- NINGERS FORBRUG TOTAL Direkte Indirekte Inducerede Total INKOMSTDANNELSE - MIO. KR. SAMLET AKTIVITET HUSHOLD- NINGERS FORBRUG TOTAL Direkte Indirekte Inducerede Total SKATTEVIRKNING - MIO. DK. SAMLET AKTIVITET HUSHOLD- NINGERS FORBRUG TOTAL Direkte Indirekte Inducerede Total TABEL 1: SAMLET (STC OG KØGE HAVN) BESKÆFTIGELSE, OMSÆTNING, INDKOMSTDANNELSE OG SKATTEVIRKNING,

11 Køge Havn PROFIL OG EFFEKTER Køge Havn har med sin placering en god adgang til Østersøen samt en nærhed til Hovedstadsområdet og motorvejsnet. Havnen er en vigtig godshavn for flere store virksomheder på og i nærheden af havnen, hvor bulk, tankskib, stykgods, ro/ro og færgetransport videresendes, eksporteres og importeres. Som færgehavn har Køge Havn siden 2005 fungeret som den væsentligste trafikale godslinje til og fra Bornholm. 950mio bliver investeret i Køge Havn i de kommende år. Havnen tilføres kajmeter, m 2 areal og en unitterminal på kvm. En samlet udvidelse på m 2. Køge Havn oplever en øget efterspørgsel på arealer, både fra nuværende kunder, der ønsker at udvide deres aktiviteter og fra nye kunder, der ønsker at placere sig på havnen. Over de kommende år udvides havnen derfor med arealer til erhverv, kaj og rekreative formål. De forskellige havneudvidelser er illustreret således: HAVNEOMRÅDE AREAL I M 2 Nuværende havn Afstås til Køge Kyst Nyt erhvervsareal Rekreativt areal Uniterminal (afventer VVM-redegørelse) Køge Havn total anno TABEL 2: HAVNEUDVIDELSER 10 Med de planlagte udvidelser bliver Køge Havn en endnu stærkere samarbejdspartner for de lokale virksomheder og det store opland, som betjenes af havnen og virksomhederne på havnen.

12 Analysen af Køge Havn som logistikknudepunkt tager udgangspunkt i 42 virksomheder med direkte aktiviteter på havnen. 11

13 Handel 1. Korn og foderstoffer 2. Grus/ral 3. Kemikalier Logistik 1. Ro/pax færge (Bornholm) 2. - Tør/våd bulk 3. - Stykgods Køge Havn Forretningsområder Industri 1. - Kemikalieproduktion 2. - Asfaltproduktion 3. - Træforarbejdning Recycling 1. - Genanvendelse af metalskrot 2. - Biomasse 3. Træflis 4. Fast brændsel Industri: 12 % 12 Recycling: 17 % KØGE HAVN 2014 Handel: 32 % Logistik: 39 % Erhvervs struktur Køge Havn udgør et logistikknudepunkt for Kommune, Region og Hovedstadsområdet. Flere lokale og nationale shipping- og logistikvirksomheder har kontorer på havnen og bidrager bl.a. til stabile leverancer til produktionsvirksomheder på havnen og i havnens opland.

14 Gods- omsætning OPADGÅENDE SIDEN 2001 Godsomsætningen i Køge Havn indikerer en øget produktion i de virksomheder, der anvender havnen og kendetegner også at Køge Havn har styrket sin position i det danske transportsystem. Figur 1 illustrerer at der siden 2000 er sket mere end en fordobling af godsomsætningen i Køge Havn og i 2013 blev der omsat tæt på 2 mio. tons gods. Samtidig har den generelle godsudvikling over samtlige danske havne oplevet en markant til svagt faldende udvikling over samme periode. De tilsyneladende systematiske stigninger og fald i godsomsætningen over Køge Havn kan forklares med en sammenfaldende høj omsætning af sten, sand og grus samt andet fast bulk i 2004, 2007 og Kolde vintre og en højere import af vejsalt udgør en af årsagen til disse svingninger i godsomsætningen KILDE: DANMARKS STATISTIK Danske havne i alt Køge Havn FIGUR 1: INDEKSERET UDVIKLING (2000=100) I GODSOMSÆTNINGEN OVER KØGE HAVN OG DANSKE HAVNE I ALT FRA 2000 TIL

15 2 1 De to væsentlige logistikoperatører Shipping.dk er en international virksomhed, med et stærkt rutenetværk med egne terminaler i flere Europæiske lande. På Køge Havn spænder virksomhedens aktiviteter bredt. Shipping.dk råder over multiterminaler og står for både stevedoring, terminaldrift, agent og charteringaktiviteter. Flere af Shipping.dk s kunder har kontorer på havnen, hvilket muliggør tæt dialog og samarbejde. De mange forskellige services som Shipping.dk tilbyder, betyder at de også kan håndtere hele logistikprocessen for virksomheder, som ikke har kontorer på Køge Havn. Den mest væsentlige årsag til at være beliggende på Køge Havn er havnens centrale beliggenhed, med veludbygget motorvejsnet og havnefaciliteter. Holship har en stærk lokal forankring på Køge Havn og har gennem tidligere virksomheder haft aktiviteter på havnen siden I dag er Køge Havn hovedkontor for Holships aktiviteter, hvor de leverer transportydelser på det globale marked med stærke forbindelser til det skandinaviske marked. På Køge Havn leverer Holship hovedsageligt ydelser indenfor skibsklarering, stevedoring, terminaldrift og lagerhåndtering. Køge Havn er en oplagt lokalitet for Holship pga. den centrale placering og de stærke udviklingsmuligheder havnen kan tilbyde. 14

16 Bornholm SIDEN 2005 HAR KØGE HAVN VÆRET DEN VÆSENTLIGSTE GODSHAVN FOR TRANSPORT TIL OG FRA BORNHOLM. Årligt fragtes ca godsenheder (trailere og sættevogne) til og fra Bornholm; heraf går de ca godsenheder over Køge Havn. I 2013 blev der fragtet mere end tons til og fra Bornholm over Køge Havn. Figur 2 viser at godstransporten til og fra Bornholm over Køge Havn har været stigende siden ruten blev oprettet. Foruden godstransporten anvendes færgeruten også til persontransport og ca personer tager årligt turen til Bornholm via Køge Havn. De mange lastbiler, store godsmængder og passagerer der fragtes mellem Bornholm og Køge Havn medvirker til at skabe opmærksomhed omkring Køge Havn som logistikcentrum Køge - Rønne FIGUR 2: DEN TOTALE FÆRGEGODSOMSÆTNING (1.000 TONS) PÅ RUTEN KØGE RØNNE 2005 TIL

17 De mange lastbiler, store godsmængder og passagerer der fragtes mellem Bornholm og Køge Havn medvirker til at skabe opmærksomhed omkring Køge Havn som logistikcentrum. Danske rederier FÆRGEN Danske Færger A/S (i daglig tale Færgen) er et stort dansk færgerederi, der besejler flere indenrigsruter til en lang række danske øer. Fra Køge Havn varetager Færgen al transporten mellem Rønne og Køge og fragter årligt mere end tons gods ad ruten. Ruten besejles af Ro/Pax kaldet M/S Hammerodde og har en daglig afgang fra hhv. Rønne og Køge hver dag, året rundt. Overfarten tager 5½ time og er derfor meget anvendt til at fragte trailere og sættevogne uden forvogn og chauffør til og fra Bornholm. De gode anløbsfaciliteter og optimale infrastruktur til og fra Køge Havn kombineret med Køge Havns placering i forhold til hovedstadsområdet, gør havnen til et oplagt betjeningssted for godstransport til og fra Bornholm. 16

18 17

19 Handel ERHVERVSPROFIL SAMT STYRKEPOSITIONER En lang række handelsvirksomheder er beliggende på eller i nærheden af Køge Havn. Disse virksomheder er afhængige af den logistik- og infrastruktur som Køge Havn kan levere. Den høje godsomsætning er i betydelig grad et udtryk for den store aktivitet, Køge Havn har som importhavn. Flere handelsog produktionsvirksomheder har stærk tilknytning til havnens logistikvirksomheder, som for flere af virksomhederne varetager store dele af lager- og håndteringsaktiviteterne på havnen. Blandt flere handelsvirksomheder er der efterspørgsel på ny arealer og det er forventeligt, at havneudvidelsen vil være attraktivt for disse virksomheder. Transporten og infrastrukturen fra Køge Havn og videre ind i landet er af stor betydning for mange af de store handelsvirksomheder. Havnen er et oplagt udgangspunkt, da tilgangen til motorvejsnettet og dermed hele Sjælland er optimal. Køge Korn blev etableret på Køge Havn i 1987, i første omgang udelukkende med engroshandel af korn. Sidenhen er andre forretningsområder og butikker kommet til. Køge Korn handler i dag med et bredt sortiment af foderstoffer, gødning, såsæd og plantebeskyttelsesmidler fra virksomhedens butikker i Kalundborg og på Køge Havn. Det er væsentligt for Køge Korn at have stor tillid og gode relationer til sine kunder. Dette sikres bl.a. gennem tæt samarbejde med havnens logistikvirksomheder og vedvarende kontakt og dialog med de væsentligste kunder. 18

20 Industri ERHVERVSPROFIL SAMT STYRKEPOSITIONER En stor del af det gods der kommer ind over kajen anvendes af havnens industrivirksomheder. Junckers Industrier er en af Køge Kommunes største industrivirksomheder og kan dateres tilbage til Junckers Industrier bruger hovedsageligt bøgetræ til deres produktion og får hoveddelen fra danske skove og via import fra Tyskland. Mere end 70 % af virksomhedens produktion går til eksport og transporteres på lastbil til endestationen. Foruden den historiske tilknytning til Køge Havn har Juncker Industrier stor gavn af den gode infrastruktur til deres produktionsanlæg. Godsomsætning inden for sten og grus går i stort omfang til beton og asfaltproduktion. Store dele af produktionen fra disse virksomheder anvendes i byggeindustrien i København og hovedstadsområdet. En af havnens største industrivirksomheder, Junckers, som producerer trægulve, er gennem sine aktiviteter med til at sikre et stabilt fokus på Køge som et attraktivt industriområde. Industriens arbejdspladser er et stærkt aktiv for havnen og havnens opland. De skaber store direkte aktivitet blandt virksomhederne, men sikrer også en stor effekt på industriens underleverandører gennem indirekte aktiviteter. Der er dermed en stærk afhængighed og sammenhæng mellem havnevirksomheder og virksomheder i havnens opland. Figur 3 viser de typiske aktiviteter, flere af havnens industrivirksomheder udfører. Shipping af råstoffer til havnen Produktion Håndtering, opbevaring og salg af råstoffer Salg og distribution af produkter FIGUR 3: EN TYPISK VÆRDIKÆDE FOR FLERE AF HAVNENS INDUSTRIVIRKSOMHEDER. 19

21 Recycling Omstillingen mod mere grøn energi kan også mærkes på Køge Havn, hvor mere træflis og andet biomateriale importeres til lokale decentrale kraftvarmeværker. Yderligere er processerne omkring anvendelse af overskudsmateriale fra Junckers trægulvproduktion optimeret til anvendelse i Køge Kraftvarmeværk, der således har adgang til en lokal og bæredygtig energikilde. Foruden de store laster af biomasse til kraftvarmeværker, importeres og opsækkes forskellige træpilleprodukter til private forbrugere på Køge Havn. Disse sække sælges blandt andet af de lokale forretninger og gennem byggemarkeder og lignende i området. Køge Havn har i samarbejde med havnens virksomheder gennem en længere periode haft øget fokus på recycling. Dette fokus kommer blandt andet til udtryk gennem øget konsolidering af genanvendelse af metalskrot hos Stena Recycling, som samler flere af deres aktiviteter på Køge Havn. Stena Recycling har de senere år konsolideret deres Sjællandske skrothåndteringsaktiviteter på færre stationer. Virksomheden modtager, forarbejder og videresender en stigende mængde metalskrot via Køge Havn. Den centrale beliggenhed med direkte adgang til kaj og udskibning af metalskrot er en af de væsentlige faktorer for valget af Køge Havn til Stena s aktiviteter. Yderligere nævnes havneudvidelsesplanerne, som et attraktivt element for deres placering på havnen. 20

22 En total beskæftigelse på årsværk 2. En total omsætning på mio. kr. 3. En total indkomstdannelse på mio. kr. 4. En total skattevirkning på 299 mio. kr. Analyseresultater Køge Havn 2013 BESKÆFTIGELSE - ÅRSVÆRK HAVNENS AKTIVITET KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING HUSHOLD- NINGERS FORBRUG TOTAL Direkte Indirekte Inducerede Total OMSÆTNING - MIO. KR. HAVNENS AKTIVITET HUSHOLD- NINGERS FORBRUG TOTAL Direkte Indirekte Inducerede Total INKOMSTDANNELSE - MIO. KR. HAVNENS AKTIVITET HUSHOLD- NINGERS FORBRUG TOTAL Direkte Indirekte Inducerede Total SKATTEVIRKNING - MIO. KR. HAVNENS AKTIVITET HUSHOLD- NINGERS FORBRUG TOTAL Direkte Indirekte Inducerede Total TABEL 3: BESKÆFTIGELSE, OMSÆTNING, INDKOMSTDANNELSE OG SKATTEVIRKNING AF AKTIVITETERNE PÅ KØGE HAVN,

23 Skandinavisk Transport Center PROFIL OG EFFEKTER Transportvirksomhed er omdrejningspunktet for aktiviteterne på STC og kan inddeles i to forretningsområder: Lager/3PL (3. parts logistik) Service virksomhed Ved udgangen af 2013 var 17 virksomheder beliggende på STC. Flere af transportcentrets virksomheder udvider og der kommer løbende nye til. Detailkæden Lidl er netop i gang med at indrette centrallager på området. Lids aktivitet på STC vil skabe i omegnen af 200 nye arbejdspladser og have en afsmittende effekt på resten af lokalsamfundet, hvor underleverandører, som f.eks. håndværkere og distributører får nye muligheder. I 2010 vedtog folketinget at der skal anlægges en ny banestrækning mellem København og Ringsted over Køge - med direkte tilgang til STC. I første omgang vil det udelukkende være passagertransporten, der vil have gavn af forbindelsen. Planerne om at oprette en godsforbindelse over Femern ligger fortsat ude i fremtiden. Den gode placering, udviklingsmulighederne samt de fremtidige infrastrukturplaner med bl.a. jernbaneadgang, er væsentlige parametre for at tiltrække nye virksomheder til transportcentret. 22

24 Adgangen til jernbanen bringer Køge og STC ind på banenetværket til Femern forbindelsen og dermed de muligheder der ligger syd for grænsen. 23

25 Lager 3. PARTS LOGISTIK Nogle af landets største detailkæder og handelsvirksomheder har på grund af de gode forbindelser til hovedstadsområdet og det danske vejnet, valgt at placere sine lagre og logistikenheder på STC. STC skaber gode vilkår for lageraktiviteter, konsolidering samt tilog frakørsel af produkter. Det er væsentligt for flere af de store lagerenheder, at de er beliggende et sted, hvor der er mulighed for udvidelser. Flere af transportcentrets lageroperatører har enten deres egne distributionsenheder eller gør brug af de lokale transportvirksomheder, der også er beliggende på STC. Netto etablerede i 2003 hovedlager og hovedkontor på STC og har udvidet over flere gange. Foruden et ferskvarelager, modtager alle danske Nettobutikker deres varer fra lageret på STC. Centrale placering i forhold til det danske motorvejsnet og nærheden til de mange forretninger i Hovedstadsområdet var alfa omega for placering af Nettos centralvarelager. Flere virksomheder beliggende på STC har stærk forbindelse til Netto og detailkædens aktiviteter. DBK Logistik Service leverer 3. parts logistikservice af bøger fra danske forlag til boghandlere, detailbutikker, centrallagre og private i Danmark og udlandet. Lageret består af et moderne plukke- og pakkeanlæg, der automatiserer en del af den etablerede lagerfunktion. Virksomheden flyttede ind på STC i 2003 og har haft glæde af transportcentrets optimale geografiske placering i 11 år. 24

26 Service NATURLIG EFTERSPØRGSEL Tilstedeværelsen af store virksomheder skaber ofte grobund for servicevirksomheder. Den store koncentration af lastbiler der dagligt kører til og fra transportcentret, skaber en naturlig efterspørgsel på forskellige services som reparation, trailerservice, handel og assistance. Derudover findes der flere tankanlæg og spisemuligheder til gavn for chauffører og bilister på gennemrejse. Den stærke placering med direkte adgang til motorvejsnettet, gør også transportcenteret attraktivt for servicevirksomheder uden direkte tilknytning til virksomhederne på STC. En af disse er EvoBus. EvoBus Danmark EvoBus er forhandlere af og eneste autoriseret værksted for Daimlergruppens to busmærker Mercedes-Benz og Setra i Danmark. EvoBus har værksted i Nr. Snede og på STC, hvor også virksomhedens danske hovedkontor findes. For EvoBus er det væsentligt, at have en beliggenhed der er særdeles attraktiv for deres kunder. Med nærheden til hovedstadsområdets mange turistbusudbydere er STC en attraktiv beliggenhed og udgangspunkt for deres service. Mange turistbusser bliver serviceret på STC inden turistsæsonerne. 25

27 En total beskæftigelse på årsværk 2. En total omsætning på mio. kr. 3. En total indkomstdannelse på mio. kr. 4. En total skattevirkning på 411 mio. kr. Analyseresultater STC 2013 BESKÆFTIGELSE - ÅRSVÆRK STC AKTIVITET KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING HUSHOLD- NINGERS FORBRUG TOTAL Direkte Indirekte Inducerede Total OMSÆTNING - MIO. KR. STC AKTIVITET HUSHOLD- NINGERS FORBRUG TOTAL Direkte Indirekte Inducerede Total INKOMSTDANNELSE - MIO. KR. STC AKTIVITET HUSHOLD- NINGERS FORBRUG TOTAL Direkte Indirekte Inducerede Total SKATTEVIRKNING - MIO. KR. STC AKTIVITET HUSHOLD- NINGERS FORBRUG TOTAL Direkte Indirekte Inducerede Total TABEL 4: BESKÆFTIGELSE, OMSÆTNING, INDKOMSTDANNELSE OG SKATTEVIRKNING AF AKTIVITETERNE PÅ SKANDINAVISK TRANSPORT CENTER, 2013.

28 Udvikling Køge Havn og STC I 2009 fik Køge Havn og STC udført en oplandsanalyse. Dermed er det muligt at sammenligne udviklingen i perioden fra KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING TABEL 5: HOVEDRESULTATERNE FRA OPGØRELSEN I 2008 OG I FORSKEL I PROCENT Beskæftigelse (personer) % Omsætning (mio. kr.) % Indkomstdannelse (mio. kr.) % Skattevirkning (mio. kr.) % TABEL 5 VISER EN FREMGANG PÅ ALLE INDIKATORER I FORHOLD TIL Den samlede beskæftigelse er steget med 28 %, omsætningen med 22 %. Indkomstdannelse og skattevirkning med hhv. 8 % og 9 %. Den større stigning i beskæftigelse og omsætning skyldes at de nye jobs på havn og transportcenter typisk har lavere indkomstdannelse per job, end de jobs der kendetegnede havnen og STC i Stigningen i beskæftigelsen ses typisk inden for lagerfunktioner, som har en lavere multiplikatorvirkning end de mere indkomstdannende produktionsjob, hvor der har været tilbagegang siden Forholdet mellem den direkte og totale beskæftigelse danner et billede af, hvor stor effekten (economic impact) af aktiviteterne på havn og transportcentret har på oplandet. Det samme forhold kan også anskues på omsætningen, som er et udtryk for, hvor meget omsætning en ekstra krone på havnen, skaber i oplandet. 27

29 I tabel 6 fremgår dette forhold for udviklingen mellem de to analyser i omsætning og beskæftigelse. KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING TABEL 6: FORHOLDMELLEM DIREKTE OG TOTAL BESKÆFTIGELSE OG OM SÆTNING I 2008 OG Beskæftigelse 1,7 1,7 Omsætning 1,6 1,7 TABEL 6: FORHOLDET MELLEM DIREKTE OG TOTAL BESKÆFTIGELSE OG OMSÆTNING I 2008 OG Resultaterne viser at Køge Havn og STC fra 2008 til 2013 har haft en særdeles positiv udvikling, hvor den relative betydning i forhold til oplandet er øget betragteligt, som beskæftigelsesskabende enhed og med en stor stigning i virksomhedernes omsætning. Forholdet mellem den direkte og totale beskæftigelse er konstant over perioden. For hver direkte beskæftigede på havn eller transportcenter bliver der altså skabt yderligere 0,7 indirekte og inducerede årsværk i oplandet. 28

30 Scenarier I oplandsanalysen fra 2008 blev der opstillet tre scenarier for udviklingen på Køge Havn og STC. Det var forventet at effekterne, opstillet i scenarie 1 og 2, skulle indfries i 2012, mens scenarie 3 var mere langsigtet og står til indfrielse i I det følgende vil scenarie 1 og 2 vurderes i forhold til resultaterne fra indeværende oplandsanalyse, mens resultaterne i scenarie 3 ikke behandles yderligere. 1. Udvidelse af havnearealet Køge Havn Havnen udvides med m2 erhvervsareal og der forventes en udvikling i eksisterende virksomheder og tilflytning af nye. 2. Udvidelse af areal og infrastruktur STC Transportcentret udvides med m2. De eksisterende virksomheder udvides og nye kommer til. 29

31 Sammenligning I tabel 6 fremgår resultaterne af scenarie 1 fra Køge Havns oplandsanalyse anno i 2008, samt resultaterne for indeværende analyse, som er baseret på tallene fra I forhold til beskæftigelse og omsætning er effekterne opstillet i scenarie 1 mere end indfriet. På trods af en periode med økonomisk krise har aktiviteterne på Køge Havn været i vækst og har oversteget de forventede effekter opstillet i scenarie 1. KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING TABEL 7: RESULTAT AF ANALYSEN FOR KØGE HAVN I 2008, SCENARIE 1 OG RESULTAT 2008 SCENARIE 1 RESULTAT 2013 RESULTATET AF 2013-ANALYSEN Beskæftigelse (årsværk) Omsætning (mio. kr.) Indkomstdannelse (mio. kr.) Skattevirkning (mio. kr.) Tabel 8 viser resultaterne af analysen af STC i 2008, effekterne af scenarie 2 samt resultaterne for STC-analysen baseret på 2013-tallene. TABEL 8: RESULTAT AF ANALYSEN FOR STC I 2008, SCENARIE 2 OG RESULTAT 2008 SCENARIE 2 RESULTAT 2013 RESULTATET AF 2013-ANALYSEN Beskæftigelse (årsværk) Omsætning (mio. kr.) Indkomstdannelse (mio. kr.) Skattevirkning (mio. kr.)

32 Beskæftigelse og omsætning er steget siden opgørelsen i 2008, men ikke i det omfang der er opstillet i scenariet. Effekterne opstillet i scenarie 2 er dermed ikke helt indfriet. Med hensyn til indkomstdannelse og skattevirkningen har der siden 2008 været en svag stigning, men ikke nok til at nå det niveau der er opstillet i scenarie 2. Med detailkæden Lidl s nye lagerfaciliteter som åbnes i september 2014 og dermed 200 nye arbejdspladser, vil de opstillede resultater for scenarie 2 indfries. Aktiviteterne på STC må vurderes til at være mere konjunkturafhængige end havnens, hvilket dermed kan være en af forklaringerne på at effekterne ikke er fuldt indfriet. 31

33 Konklusion Resultaterne viser at virksomhederne på Køge Havn og STC har en beskæftigelseseffekt på årsværk og en samlet omsætning på ca mio. kr. Dette giver en indkomstdannelse på ca mio. kr. og en samlet skattevirkning på ca. 710 mio. kr. KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING BESKÆFTIGELSE - ÅRSVÆRK SAMLET AKTIVITET HUSHOLD- NINGERS FORBRUG TOTAL Direkte Indirekte Inducerede Total OMSÆTNING - MIO. KR. SAMLET AKTIVITET HUSHOLD- NINGERS FORBRUG TOTAL Direkte Indirekte Inducerede Total INKOMSTDANNELSE - MIO. KR. SAMLET AKTIVITET HUSHOLD- NINGERS FORBRUG TOTAL Direkte Indirekte Inducerede Total SKATTEVIRKNING - MIO. KR. SAMLET AKTIVITET HUSHOLD- NINGERS FORBRUG TOTAL Direkte Indirekte Inducerede Total TABEL 9: SAMLET (STC OG KØGE HAVN) BESKÆFTIGELSE, OMSÆTNING, INDKOMSTDAN- NELSE OG SKATTEVIRKNING, 2013.

34 Positiv udvikling siden 2008 Havnen har hovedsageligt trukket den positive udvikling, og der må forventes en fortsat positiv udvikling i de kommende år. Der er allerede indgået kontrakter på store dele af det nye erhvervsareal på m 2, som vil være tilgængeligt fra STC har også oplevet en positiv udvikling, men den økonomiske krise har haft en større effekt på virksomhederne på STC end på havnen. Fremadrettet forventes en øget aktivitet på STC, hvor transportcentrets fordelagtige placering tæt ved motorvejsnet og hovedstadsområde kan udnyttes. Beskæftigelsen udgår fra de direkte aktiviteter på havnen og transportcenteret samt disse virksomheders skabelse af indirekte aktivitet i form af underleverancer, serviceydelser mm., samt de inducerede effekter i form af forbrug blandt de beskæftigede. Beskæftigelsen, dannet på baggrund af Køge Havn og STC, skaber en omsætning på ca mio. kr, hvilket er 873 mio. kr. mere end i en stor stigning på 22 %. Beskæftigelseseffekten er vokset med ca. 839 årsværk siden opgørelsen i 2008 svarende til en stigning på hele 28 %. Beskæftigelseseffekten er størst tættest på havn og transportcenter og dermed i Køge Kommune, men kan også spores ind i Region Sjælland og hovedstadsområdet. Den samlede indkomstdannelse på ca mio. kr. og skattevirkning på ca. 710 mio. kr. er også steget over perioden dog i mindre omfang med hhv. 8 % og 9 %. En pulserende dynamo Analysen viser, at Køge Havn og STC er en pulserende økonomisk dynamo for regionen og hovedstadsområdet. På trods af økonomisk krise i det omgivende samfund, har begge enheder fortsat skabt arbejdspladser og øget omsætning. Med den igangværende havneudvidelse og de nye virksomheder på STC vil denne udvikling fortsætte fremadrettet. 33

35 Udvikling i fremtiden Køge Havn og STC har oplevet en positiv udvikling siden På de følgende sider har vi udført beregninger på 4 udviklingsscenarier, som kan sikre forsat positiv udvikling i transport- og logistikklyngen. OBS: Det er nødvendigt at være opmærksom på at aktiviteterne på STC er mere konjunkturafhængige end havnens aktiviteter. Køge Havn Den optimale placering af Køge Havn gør, at der er stor efterspørgsel efter nye arealer. For at sikre en øget vækst og plads til nye virksomheder udvides havnen med m 2 erhvervsareal, en unitterminal på m 2 og meter havnekaj. Alle udvidelser af Køge Havn forventes færdige i Køge Havn strækker sig i dag over m 2 og råder over meter havnekajer. Det vil sige at havneudvidelsen betyder at havnearealet udvides med ca. 85 % og der kommer 60 % flere kajmeter. Der er stor efterspørgsel på de nye arealer og der er allerede indgået aftaler om udlejning af ca. 80 % af det færdige område. De virksomheder, der flytter ind på det nye havneareal er dels virksomheder fra Søndre Havn, dels virksomheder fra det eksisterende havneareal samt nye virksomheder. Motivet for at flytte er bedre udvidelses- og udviklingsmuligheder på havnens nye areal. Det forventes ikke, at der ændres meget ved havnens virksomhedsprofil og udvidelsen vil hovedsageligt anvendes af virksomheder indenfor de fire forretningsområder: handel, industri, recycling og logistik. 34

36 Vi har udført beregninger på 4 udviklingsscenarier, som kan sikre forsat positiv udvikling i Køge Havn og Skandinavisk Transport. Scenarie 1 HAVNEUDVIDELSE ANNO 2018 Havneudvidelsen vil i 2018 være ca. halvejs og det forventes, at en del virksomheder er flyttet ind på de ca m 2 erhvervsareal havnen er udvidet med på dette tidspunkt. I takt med åbningen af det nye areal, vil de ca m2 i Søndre Havn afstås til Køge Kyst og hoveparten af disse virksomheder vil i 2018 være flyttet ind på det nye havneareal. Det vil sige at det samlede havneareal i 2018 vil være m 2 større end det er i dag. Der er indgået lejeaftaler med virksomheder til de første arealer og der vil derfor være aktivitet blandt de virksomheder der er flyttet ind på de nye arealer. Scenarie 1 giver dermed et bud på udviklingen i beskæftigelse, omsætning, værdiskabelse og skattevirkning som havneudvidelsen tegner sig i Det antages at der foruden den vækst havneudvidelsen afstedkommer, vil være en fortsat positiv vækst for virksomhederne placeret på det eksisterende havneareal. Tabel 10 viser udviklingen i totalerne (direkte, indirekte og inducerede effekter) fra analysen i 2008, 2013 og de beregnede effekter af scenarie 1 (2018). TABEL 10: EFFEKTERNE AF SCENARIE 1: KØGE HAVN HAVNEUDVIDELSE (KORT SIGT 2018) KØGE HAVN 2008 KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING KØGE HAVN 2013 KØGE HAVN 2022 SCENARIE 1 Beskæftigelse (årsværk) Omsætning (mio. kr.) Indkomstdannelse (mio. kr.) Skattevirkning (mio. kr.)

37 Scenarie 2 HAVNEUDVIDELSE ANNO 2022 Scenarie 2 giver et bud på effekterne når hele arealet er taget i brug af forskellige virksomheder. I år 2022 vil hele havneudvidelsen være realiseret. Køge Havn vil således have m2 yderligere erhvervsareal, en uniterminal på m2 samt m2 rekreative arealer. Blandt de eksisterende virksomheder forventes der samtidig en positiv udvikling, hvor der som følge af en øget effektivisering vil være en forøget omsætning, værdiskabelse og skattevirkning, mens beskæftigelsen ikke vil stige i samme omfang. Tabel 11 viser udviklingen i totalerne (direkte, indirekte og inducerede effekter) fra analysen i 2008, 2013 og de beregnede effekter af scenarie 2. TABEL 11: EFFEKTERNE AF SCENARIE 2: KØGE HAVN HAVNEUDVIDELSE (LANG SIGT 2022) KØGE HAVN 2008 KØGE HAVN 2013 KØGE HAVN 2022 SCENARIE 2 Beskæftigelse (årsværk) Omsætning (mio. kr.) Indkomstdannelse (mio. kr.) Skattevirkning (mio. kr.)

38 Skandinavisk Transport Center M 2 SALGSBARE AREALER PÅ STC ANNO 2020 Skandinavisk Transport Center har på trods af den økonomiske krise udvist en positiv udvikling over perioden fra 2008 til Tilvæksten i arbejdspladser og omsætningen findes både blandt en positiv udvikling blandt eksisterende virksomheder samt etablering af nye virksomheder. Der er stadig forholdsvis store udvidelsesmuligheder på STC og dermed både plads til nye virksomheder samt udvidelsesmuligheder for eksisterende. Netop udvidelsesmulighederne er en af de væsentlige faktorer for at flere af de eksisterende virksomheder har etableret sig på STC. Dette må betyde, at de forventer en fortsat positiv udvikling i deres aktiviteter. Fra september 2014 åbner detailkæden Lidl sit centralvarelager på STC og bringer dermed yderligere 200 arbejdspladser til transportcenteret. Indenfor de kommende år vil der byggemodnes på STC og der vil fra 2018 være ca m 2 klar til indflytning af nye virksomheder eller udvidelse blandt de eksisterende. 37

39 Scenarie 3 STC FORSAT UDVIKLING ANNO 2018 Scenarie 3 viser effekterne af udviklingen blandt de eksisterende virksomheder på STC samt en indflytning af yderligere virksomheder på de ca m 2, der er salgsbare på dette tidspunkt. Det forudsættes, at infrastrukturen på og omkring STC fortsat udvikles således, at det har kapaciteten til at rumme den øgede erhvervsaktivitet på STC. Effekter af erhvervsaktiviteterne på STC i 2008 og 2013 samt effekterne af det opstillede scenarie 3 (2018) fremgår i tabel 12 TABEL 12: EFFEKTERNE AF SCENARIE 3: STC FORTSAT UDVIKLING (KORT SIGT 2018) STC 2008 KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING Scenarie 4 GODSTERMINAL PÅ STC ANNO 2020 STC 2013 STC 2018 SCENARIE 3 Beskæftigelse (årsværk) Omsætning (mio. kr.) Indkomstdannelse (mio. kr.) Skattevirkning (mio. kr.) Scenarie 4 tager udgangspunkt i, at der etableres en godsterminal på STC, hvor det vil være muligt at sende gods på jernbane over Femern forbindelsen - eller via det nationale banenet. Scenariet bygger sideløbende på en fortsat udvidelse blandt eksisterende virksomheder samt ankomst af nye - og at der vil være yderligere salgsbare m 2 til nye og eksisterende virksomheder. Effekterne af aktiviteterne på STC i 2008 og 2013 samt det opstillede scenarie fremgår af tabel 13: TABEL 13: EFFEKTERNE AF SCENARIE 4: STC FORTSAT UDVIKLING (LANG SIGT 2020) STC 2008 STC 2013 STC 2020 SCENARIE 4 Beskæftigelse (årsværk) Omsætning (mio. kr.) Indkomstdannelse (mio. kr.) Skattevirkning (mio. kr.) KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING 38

40 STC & Køge Havn Udvikling Begge scenarier for Køge Havn og STC viser at havneudvidelsen og den fortsatte udvikling blandt de eksisterende virksomheder skaber vækst i form af arbejdspladser, større omsætning, indkomstdannelse og skattevirkning. Figur 4 viser den indekserede udvikling (2008=100) i beskæftigelsen på Køge Havn, STC og samlet. Data for 2008 og 2013 er baseret på oplandsanalysernes resultater, mens data for 2018 og 2022 er baseret på de opstillede scenarier. KILDE: SDU/GEMBA SEAFOOD CONSULTING FIGUR 4: DEN INDEKSEREDE UDVIKLING I BESKÆFTIGELSEN PÅ KØGE HAVN, STC OG SAMLET. Den generelle udvikling går i mod, at der, procentvis, skabes mere vækst i omsætningen end der gør i antallet af ansatte. Dette kan begrundes med en stigende effektivisering, dvs. der skal færre personer til det samme arbejde. Dertil kommer profilen af virksomhederne samt dem som forventes, at flytte ind på det nye havneareal. 39

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Skandinavisk Transport Center/Køge Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for Skandinavisk Transport Center/ Køge Havn af GEMBA Seafood Consulting A/S November 2009 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Oplandsanalyse Skive Havn

Oplandsanalyse Skive Havn Oplandsanalyse Skive Havn Skive Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1 Indledning... 3

Læs mere

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 153 Offentligt Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Holstebro Struer Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne

Læs mere

Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Oplandsanalyse Thisted Havn. Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Oplandsanalyse Thisted Havn Thisted Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn

Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn Oplandsanalyse - effekt og erhvervsøkonomisk betydning for lokalsamfundet af Søby Havn Udarbejdet for Søby Havn og Ærø Kommune af GEMBA Seafood Consulting A/S. 6. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet.

Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. 1 Beregning af Grenaa Havns regionaløkonomiske virkning på oplandet. Der har igennem de senere år været en stigende interesse og fokus i offentligheden på havnenes økonomiske og lokaliseringsmæssige betydning

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23.

Notat HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING. Sammenfatning af analyser for Randers, Horsens, Kolding og Vejle Havne. 23. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail niraskon@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 HAVNENES BETYDNING FOR OPLANDETS ERHVERVS- UDVIKLING Sammenfatning

Læs mere

Norsk Havneforening København 2014. Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark. Anvendelse og muligheder

Norsk Havneforening København 2014. Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark. Anvendelse og muligheder Norsk Havneforening København 2014 Ringvirkningsanalyser i Norge og Danmark Anvendelse og muligheder Jens Henrik Møller, partner GEMBA Seafood Consulting 26. november 2014 GEMBA Seafood Consulting Disposition:

Læs mere

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi

Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Frederikshavn havn Havnens betydning for lokalsamfundets og oplandets erhvervsudvikling og økonomi Havne er naturligt knudepunkter for trafikale aktiviteter og for erhvervsaktivitet knyttet hertil. Der

Læs mere

ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015

ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015 ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015 05 10 INDLEDNING FORMÅL 06 13 FORORD FREMGANGSMÅDE OG METODE 08 14 HOVEDRESULTATER OG SUMMARY PROFIL AF ERHVERVSKLYNGE SKAGEN HAVN 2 15 30 44 VÆRDIKÆDER VÆRDIKÆDER GODS,

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 8. juni 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson; Martin Elmegaard Mortensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse Kalundborg Havn Frode Laursen P.K. Justesen Harboe Bryggeri Ardagh Glass Novenco Haribo Lakrids Royal Unibrew

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter

Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Udvidelse af Hanstholm Havn fører til nye arbejdspladser og nye skatteindtægter Introduktion 2 Grontmij A/S har i foråret/sommeren 2012 udarbejdet en analyse og beregning af, hvilke effekter en udvidelse

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. køge. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. køge. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv køge VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume MASSIV EKSPORTFREMGANG

Læs mere

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN

Maersk Guardian. Den erhvervsøkonomiske betydning NORDDANMARKS FØRENDE ERHVERVSHAVN Maersk Guardian Den erhvervsøkonomiske betydning Hirtshals Havn Hirtshals Havn tog i 2011 hul på et nyt forretningsområde, da Maersk Drilling valgte havnen som base for renovering og levetidsforlængelse

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Århus Havns regnskab 2005, opdateret budget 2006 samt overslag 2007 og 2008

Århus Havns regnskab 2005, opdateret budget 2006 samt overslag 2007 og 2008 INDSTILLING Til Århus Byråd 7. marts 2006 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 06.04.0001.06 Brev: 18298 Henrik Munch Jensen/JG Århus Havns regnskab 2005, opdateret budget 2006 samt overslag 2007 og 2008 1. Resume

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. greve. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. greve. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv greve VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume 1000 NYE JOB Siden

Læs mere

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN 1 ALT PÅ ET STED. NÅR DU VÆLGER PORT OF FREDERIKSHAVN, ER DU I KNUDEPUNKTET FOR DEN NORDEUROPÆISKE SØFART. EN HAVN MED maritim service i verdensklasse, miljø-

Læs mere

BELIGGENHED FORPLIGTER

BELIGGENHED FORPLIGTER BELIGGENHED FORPLIGTER Associated Danish Ports A/S (ADP) driver tre danske havne: Fredericia, Nyborg og Middelfart. Og det har vi gjort siden 2000. Vores havne har internationale standarder i forhold til

Læs mere

Oplandsanalyse Lemvig Havn

Oplandsanalyse Lemvig Havn Oplandsanalyse Lemvig Havn Lemvig Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S. September 2011 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden

Copyright, Grontmij A/S 2011. Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Godsstrømmene med relation til Region Hovedstaden Agenda - Indledning 2 - Infrastrukturen - Godsstrømmene - Samlet billede Indledning 3 Denne præsentation er baseret på Grontmijs rapport Godsstrømmene

Læs mere

Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting A/S for Nexø Havn A/S Februar 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. RESUMÉ 4 3. FREMGANGSMÅDE 5

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Nye virksomheder og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse CVR 48233511 Udgivelsesdato : 9. marts 2015 Vores reference : 22.2758.02 Udarbejdet : Sara Elisabeth Svantesson;

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til grøn transport Nøglen til grøn transport Når vi flytter gods fra et sted til andet har det konsekvenser for vores omgivelser.

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 1. KVARTAL 216 27. juni 216 De foreløbige nationalregnskabstal fra Grønlands Statistik viser, at der var tilbagegang i den grønlandske økonomi i 212,

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Stena Recycling A/S. Lars Petersen CEO. Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011

Stena Recycling A/S. Lars Petersen CEO. Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011 Stena Recycling A/S Lars Petersen CEO Havnekonference 2011 Middelfart, den 4. november 2011 1 En del i Stena-sfæren Genvinding og handel Færgelinjer Offshore drilling Rederi Lejligheder Finans Adactum

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

3.5 Havne og søtransport

3.5 Havne og søtransport 19-12-2005 18:16 Side 2 Odense Havn Foto: Fyns Amt 3.5 Havne og søtransport 3.5 Havne.qxd Amtsrådets mål Det er amtsrådets overordnede målsætninger på området, at: 104 at fastholde og fremme Odense Havn

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO 1 OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO Indhold 1. Forslag til placering af arbejdsplads... 3 2. OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED

Læs mere

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning

9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Turismebarometer for Bornholm Oktober 2010 1 2 9. Scenarier for turistudviklingen og den afledte økonomiske betydning Udarbejdet som

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Korsbæk Kommune 1 Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Præsentation på Trafikdage i Aalborg august 2006 www.tetraplan.dk 2 Korsbæk Godsomsætning Kommune i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Læs mere

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012

Hanstholm Havn. Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn. Juli 2012 Hanstholm Havn Oplandsanalyse for fremtidens Hanstholm Havn Juli 2012 Udgivelsesdato : 15. august 2012 Projekt : 23.1410.11 Udarbejdet : Brian Gardner Mogensen & Henrik Tornblad Kontrolleret : Niels Lykkeberg

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Befolkning nr. 1 2016 Nye CVR-numre i Aalborg

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs

Mønstre og tendenser i transportkorridoren. Lars Dagnæs Mønstre og tendenser i transportkorridoren Lars Dagnæs Transportstatisk Vestskandinavien Fokusområder Infrastruktur Persontransport International transport Veje, Bane, Havne, Lufthavne Færgekorridorer

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 47 Offentligt Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles

Læs mere

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015

Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal maj 2015 Konjunkturbarometer for erhvervslivet: 4. kvartal 2014 11. maj 2015 Efter et fald i BNP på 1,9% i 2013 1 indikerer Copenhagen Economics kvartalvise konjunkturbarometer en positiv vækst i 2014. en for 2014

Læs mere

Analyse af behovet for en Kombiterminal ved Køge

Analyse af behovet for en Kombiterminal ved Køge Analyse af behovet for en Kombiterminal ved Køge Udarbejdet for Fonden Femern Belt Development 2 02-03-2017 Udarbejdet for: Fonden Femern Belt Development Udarbejdet af: Realise ApS v/ Martin Elmegaard

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S ved motorvej E47 på Nordfalster i knudepunktet mellem Berlin/Hamborg og København/Malmø - i korridoren, der forbinder

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007

Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 Randers Kommune VELSTANDEN I RANDERS ET STATUSBILLEDE SEPTEMBER 2007 KOLOFON Forfatter: Kunde: Martin Kyed, Anne Raaby Olsen, Mikkel Egede Birkeland og Martin Hvidt Thelle Randers Kommune Dato: 21. september

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

REGIONALØKONOMISK ANALYSE

REGIONALØKONOMISK ANALYSE Analysegrundlaget Formålet med den regionaløkonomiske analyse er at vurdere den regionale fordeling af de samfundsøkonomiske gevinster og tab ved etableringen af en fast Femer Bælt-forbindelse, udtrykt

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014

Aarhus Havns årsrapport 2011, budget 2012 samt overslag 2013 og 2014 Til Aarhus Byråd INDSTILLING 21. februar 212 Tlf.nr.: 86 13 32 66 J.nr.: 6.4.1.12 Brev:21764HMJ/jg Aarhus Havns årsrapport 211, budget 212 samt overslag 213 og 214 1. Resume Godsomsætningen faldt med 249.

Læs mere