Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Patienttilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse. Patienttilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt"

Transkript

1 Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse tilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt

2 PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I REGION HOVEDSTADENS TANDLÆGEVAGT Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Enhed for Praksisoverenskomster, Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, Region Hovedstaden, marts 2016 Udarbejdet af: Evalueringskonsulent Louise Vindslev Nielsen Enhedschef Marie Fuglsang ISBN: Uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt mod tydelig kildeangivelse. Undersøgelsen citeres således: Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse: tilfredshedsundersøgelse i Region Hovedstadens tandlægevagt, København 2016 Henvendelser vedrørende undersøgelsen til: Evalueringskonsulent Louise Vindslev Nielsen Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Nordre Fasanvej Frederiksberg Telefon: Billederne i rapporten er fra Colourbox.com 2

3 RESUMÉ OM UNDERSØGELSEN Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe et solidt datagrundlag om patienternes oplevelser af den regionale tandlægevagt, herunder at belyse om der er elementer i information, visitation, vejledning og behandling, som bør justeres. Undersøgelsen er gennemført af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Enhed for Praksisoverenskomster i efteråret/vinteren 2015/2016. Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i de to regionale tandlægevagtklinikker i Hillerød og på Østerbro ved at patienter i klinikkerne besvarede et spørgeskema i klinikken efter endt behandling. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden november 2015 til februar I løbet af indsamlingsperioden har 532 patienter besvaret spørgeskemaet efter endt behandling i en af de to klinikker. MANGE POSITIVE OPLEVELSER Undersøgelsen viser, at patienterne i den regionale tandlægevagt i Region Hovedstaden overordnet har meget positive oplevelser. 99 % af patienterne har et meget godt (74 %) eller godt (25 %) samlet indtryk af deres besøg. Undersøgelsen viser dog også, at der er plads til forbedringer. DE TRE SPØRGSMÅL I TOP Personalet er venligt og imødekommende er ved hvordan de skal forholde sig efter besøg Tilfredshed med behandling DE TRE SPØRGSMÅL I BUND Vurdering af pris for behandling Vurdering af information på Internettet inden besøg Vurdering af vejledning, som patienter får ved henvisning til behandling ernes kvalitative kommentarer fra spørgeskemaet peger i samme retning som de kvantitative analyser af besvarelserne: at patienterne overordnet er meget tilfredse med særligt personalets væremåde og kompetencer samt muligheden for at kunne blive tilset uden for tandlægernes normale åbningstid, men også at nogle patienter oplever problemer med information på Internettet og ved henvisning til behandling. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE BAG OM UNDERSØGELSEN Baggrund 5 Formål 5 Læsevejledning 6 METODE Undersøgelsesdesign 7 Karakteristik af patienterne 8 RESULTATER Overblik 10 Information 14 Visitation 16 Klinik og personale 18 Ventetid 19 Pris 20 er ved hvordan de skal forholde sig efter besøg og tilfredshed med behandling 21 Samlet indtryk 22 BILAG Spørgeskema 23 ernes kommune Hillerød 25 ernes kommune Østerbro 26 Bilagstabeller 27 4

5 BAG OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL BAGGRUND I henhold til aftalen om den regionale tandlægevagt, skal tandlægevagtordningen evalueres hvert 3. år, og i den forbindelse gennemføres en patienttilfredshedsundersøgelse. Den regionale tandlægevagt dækker over tre klinikker en klinik i København Ø (herefter Østerbro), en klinik i Hillerød og en på Bornholm. tilfredshedsundersøgelsen er gennemført for de to klinikker på Sjælland. De to klinikker har samlet en årlig patientgennemstrømning på ca patienter, og klinikkerne behandler akutte patienter med tandskade og tandpine. Undersøgelsen er gennemført af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Enhed for Praksisoverenskomster i efteråret/vinteren 2015/2016. FORMÅL Undersøgelsen giver viden om patienternes oplevelser i forbindelse med behandling i Region Hovedstadens tandlægevagtklinikker på Østerbro og i Hillerød. Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe et solidt datagrundlag om patienternes oplevelser, herunder at belyse om der er elementer i information, visitation, vejledning og behandling, som bør justeres. 5

6 BAG OM UNDERSØGELSEN LÆSEVEJLEDNING OVERSIGTSFIGURER Oversigtsfigurer viser hvert spørgsmål som en liggende søjle med en forkortet spørgsmålstekst, der rummer essensen af spørgsmålet, efterfulgt af et tal i en parentes, der angiver, hvor mange respondenter, der har besvaret spørgsmålet. I oversigtsfigurer vil de forskellige svarskalaer benyttet i undersøgelsen blive slået sammen, således at svarmuligheder som i høj grad og meget godt betegnes fælles som meget positiv og så fremdeles. De præcise spørgsmålsformuleringer og svarmuligheder vil fremgå af spørgeskemaet i bilagsmaterialet. Spørgsmålene er sorteret, således at spørgsmålet med den største andel meget positive svar ligger øverst. Der vises afrundede, hele procenttal, hvorfor fordelingernes procentandele ikke altid summerer til 100 %. SIGNIFIKANSNIVEAU Analyser fremstillet i rapporten er testet på et 0,5 % signifikansniveau. KOMMENTARER FRA PATIENTER ernes kommentarer fra spørgeskemaet vil blive præsenteret igennem rapporten i citatbobler. RESULTATER I RAPPORTEN Resultaterne præsenteret i rapporten er for de to klinikker samlet. Resultater for de enkelte klinikker findes i rapportens bilagsmateriale. 6

7 METODE UNDERSØGELSESDESIGN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse i de to regionale tandlægevagtklinikker i Hillerød og på Østerbro ved at patienter i klinikkerne besvarede et spørgeskema i klinikken efter endt behandling. Spørgeskemaet er besvaret på en ipad i klinikkens venteområde. Udvikling af spørgeskemaer Spørgeskemaet er udviklet på baggrund af ønsker og input fra Enhed for Praksisoverenskomster og en arbejdsgruppe bestående af tandlæger og andre fagfolk med tilknytning til den regionale tandlægevagt. Spørgeskemaet er herefter valideret blandt fire patienter i tandlægevagten på to forskellige tidspunkter og er tilrettet på bagrund af patienternes kommentarer. Spørgeskemaet indeholder i alt 15 spørgsmål og to kommentarfelter. MEDARBEJDERGUIDE Igennem dataindsamlingsperioden har medarbejderne i de to klinikker opfordret patienterne til at besvare spørgeskemaet. For at sikre at medarbejderne var tilstrækkeligt informeret om deres opgave i forbindelse indsamlingen, og for at sikre, at medarbejderne kunne betjene ipaden til patientbesvarelser, fik hver klinik udleveret en individuel, skriftlig medarbejderguide. Medarbejderguiden indeholdt en udførlig guide til opsætning mm. af ipaden foruden motivation for at hjælpe i forbindelse med dataindsamlingen. Der blev desuden udpeget en tovholder i hver klinik, som de øvrige medarbejdere kunne henvende sig til ved spørgsmål. Indsamling af patientbesvarelser Dataindsamlingen har løbet over 15 uger og har fundet sted i perioden november 2015 til februar I løbet af indsamlingsperioden har 532 patienter fra de to klinikker helt (494) eller delvist (38) besvaret spørgeskemaet efter endt behandling i en af de to klinikker. 7

8 METODE KARAKTERISTIK AF PATIENTERNE FORDELING PÅ ALDER erne er i gennemsnit 30 år. Den yngste patient er under 1 år, og den ældste patient er 81 år. Størstedelen af patienterne er 0-17 år. ÅRSAG TIL BESØG Størstedelen 59 % - af patienterne henvender sig i tandlægevagten med tandpine. 41 % kommer for at få behandlet en tandskade. 27% 10% 40% 0-17 år år år 59% 41% Tandskade Tandpine 23% 60+ år FORDELING PÅ KLINIK 55 % af patienterne i undersøgelsen har modtaget behandling i klinikken i Hillerød. 45 % besøgte klinikken på Østerbro. FORDELING PÅ REGION 96 % af patienterne kommer fra Region Hovedstaden og 4 % fra øvrige regioner. En detaljeret oversigt over patienternes bopæl findes i bilaget. Hillerød 4% Region Hovedstaden 45% 55% Østerbro 96% Øvrige regioner 8

9 METODE KARAKTERISTIK AF PATIENTERNE ALDER OG ÅRSAG TIL BESØG Andelen af patienter med tandpine er lavest blandt de 0-17 årige og stiger for hver aldersgruppe. Omvendt er der færrest tandskader hos patienter på 60 år eller derover. ALDER OG KLINIK Klinikken på Østerbro har flere patienter i aldersgruppen år end klinikken i Hillerød (henholdsvis 59 og 41 %). Klinikken i Hillerød har derimod flere af de yngste patienter på 0-17 år (henholdsvis 58 og 42 %), patienter på år (henholdsvis 55 og 45 %) og patienter på 60 år eller derover (henholdsvis 60 og 40 %). ÅRSAG TIL BESØG OG KLINIK Klinikken i Hillerød modtager flere patienter med tandpine end klinikken på Østerbro (henholdsvis 60 og 40 %), hvorimod klinikken på Østerbro modtager flest patienter med tandskade (henholdsvis 51 og 49 %). 9

10 RESULTATER OVERBLIK OVERORDNET OPLEVELSE Undersøgelsen viser, at patienterne i den regionale tandlægevagt i Region Hovedstaden overordnet har meget positive oplevelser. 99 % af patienterne har et meget godt (74 %) eller godt (25 %) samlet indtryk af deres besøg. Undersøgelsen viser dog også, at der er plads til forbedringer. DE TRE SPØRGSMÅL I TOP De tre spørgsmål, der ligger i top i patienttilfredshedsundersøgelsen med mellem 82 og 92 % meget positive svar, handler om: Personalet er venligt og imødekommende er ved hvordan de skal forholde sig efter besøg Tilfredshed med behandling DE TRE SPØRGSMÅL I BUND De tre spørgsmål, der ligger i bund i patienttilfredshedsundersøgelsen med mellem 3 og 23 % negative svar, handler om: Vurdering af pris for behandlingen Vurdering af information på Internettet inden besøg Vurdering af vejledning, som patienter får ved henvisning til behandling Har desværre været her før. Altid meget venligt og fagligt kompetent personale med overskud til et smil under selv meget stressede forhold. Her mener jeg hele personalet. Jeg har tandlægeskræk, men de var geniale her. Og de kendte til, at rødhårede er besværlige at bedøve fedt. Og ivrigt hørte de efter, hvad man sagde, det var ikke fortravlet. TAK for hjælpen! Meget sød og venlig tandlæge. Hjælperen var en lille smule spids i det. Fik meget fin vejledning til, hvordan vi fremover skal få behandlet vores søns tænder. 10

11 RESULTATER OVERBLIK SAMLET Figur 1.1 Oversigtsfigur med svarfordeling for undersøgelsens vurderingsspørgsmål - samlet Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ 8. Personalet er venligt og imødekommende (493) ved hvordan han/hun skal forholde sig efter besøg (487) Tilfredshed med behandling (483) Vurdering af pris for behandling (kun dem, der selv skulle betale) (120) Samlet indtryk af besøg (481) Klinikken er behagelig at opholde sig i (481) Vurdering af vejledning ved henvisning (kun dem, der er blevet henvist) (338) Vurdering af information inden besøg (kun dem, der har søgt information) (212) % 20% 40% 60% 80% 100% 11

12 RESULTATER OVERBLIK HILLERØD Figur 1.2 Oversigtsfigur med svarfordeling for undersøgelsens vurderingsspørgsmål klinikken i Hillerød Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ 8. Personalet er venligt og imødekommende (265) ved hvordan han/hun skal forholde sig efter besøg (260) Tilfredshed med behandling (258) Samlet indtryk af besøg (257) Klinikken er behagelig at opholde sig i (255) Vurdering af pris for behandling (kun dem, der selv skulle betale) (16) Vurdering af vejledning ved henvisning (kun dem, der er blevet henvist) (260) Vurdering af information inden besøg (kun dem, der har søgt information) (123) % 20% 40% 60% 80% 100% 12

13 RESULTATER OVERBLIK ØSTERBRO Figur 1.3 Oversigtsfigur med svarfordeling for undersøgelsens vurderingsspørgsmål klinikken på Østerbro Meget positiv Positiv Negativ Meget negativ 8. Personalet er venligt og imødekommende (228) ved hvordan han/hun skal forholde sig efter besøg (227) Tilfredshed med behandling (225) Vurdering af pris for behandling (kun dem, der selv skulle betale) (104) Samlet indtryk af besøg (224) Klinikken er behagelig at opholde sig i (226) Vurdering af vejledning ved henvisning (kun dem, der er blevet henvist) (78) Vurdering af information inden besøg (kun dem, der har søgt information) (89) % 20% 40% 60% 80% 100% 13

14 RESULTATER INFORMATION Figur 1.4 Søgte du information om tandlægevagten på Internettet inden dit besøg? 10% 25% 14% 26% 14% 9% 3% Ja, på regionens hjemmeside Ja, på Akuthjælp-app Ja, hos egen tandlæge Ja, men husker ikke hvor Nej, ringede 1813 Nej, havde ikke behov Andet Figur 1.4 viser, at i alt 52 % af patienterne søgte information om tandlægevagten forud for deres besøg i klinikken, hvoraf størstedelen søgte information via regionens hjemmeside. 97 % af patienterne vurderer informationen på Internettet som god (47 %) eller virkelig god (50 %) (figur 1.1). Der er ikke signifikant sammenhæng mellem hvor patienten søgte information på Internettet inden besøget og oplevelsen af informationen. 14 % svarende til 69 patienter har benyttet sig af svarkategorien Andet, hvorefter patienten fik mulighed for at uddybe sit svar i et kommentarfelt. Af disse har 19 patienter angivet, at de benyttede sig af tandlægevagtens hjemmeside, 27 patienter har angivet Google, Internettet eller lignende og 20 patienter har angivet telefonbogen, en akutmodtagelse eller andre hjemmesider som deres svar. Derudover nævnte en patient under valideringen af spørgeskemaet, at han undrede sig over, at han ikke kunne finde information om tandlægevagten på borger.dk. Hjemmesiden indeholdt ikke nok information om, hvordan jeg kan få ordnet min skade. Ked af, at man først kan ringe kl. 18. Det er lang tid at vente med en tandskade sket kl

15 RESULTATER INFORMATION PATIENTKARAKTERISTIKA - INFORMATION Andelen af patienter, der søger information på regionens hjemmeside er størst blandt de 40+ årige. I modsætning hertil er det især de yngste patienter mellem 0 og 39 år, som ringer direkte til 1813 i stedet for at søge information om tandlægevagten på Internettet. Det er også ofte patienter med tandskade, der ringer direkte til 1813 i stedet for at søge information på Internettet om tandlægevagten. er med tandpine søger oftere information på Internettet end patienter med tandskade, og disse vurderer oftere informationen på Internettet som "meget god sammenlignet med patienter med tandskade (figur 1.5). Figur 1.5 Årsag til besøg og oplevelse af information på Internettet Meget god God Dårlig Meget dårlig Uklart hvad akut tandskade er samt hvorfor der først kan ringes kl Meget lidt patientminded, og nummeret virkede ikke og klinikken i Hillerød havde lukket! Tandpine Tandskade % 20% 40% 60% 80% 100% 15

16 RESULTATER VISITATION Figur 1.6 Blev du henvist til behandling i tandlægevagten? Henvist gennem % af patienterne vurderer den vejledning, de fik, da blev henvist til behandling som meget god (59 %) eller god (38 %) (figur 1.1). Samlet svarer 68 % af patienterne, at de blev henvist til behandling i tandlægevagten. 28 % blev henvist gennem Akuttelefonen 1813, 35 % blev henvist gennem tandlægevagtens telefonvagt og 5 % gennem en akutmodtagelse/-klinik (figur 1.6). 5% 32% 35% 28% Henvist gennem tandlægevagten Henvist gennem akutmodtagelse/- klinik Mødte bare op uden henvisning PATIENTKARAKTERISTIKA - VISITATION er på 60+ år henvises oftere gennem tandlægevagtens telefonvagt sammenlignet med yngre patienter. De møder også oftere op i klinikken uden henvisning til behandlingen end de andre aldersgrupper. er med tandpine henvises oftere gennem tandlægevagtens telefonvagt og patienter med tandskade visiteres oftere gennem Akuttelefonen er i klinikken i Hillerød henvises oftere til behandlingen gennem enten 1813 (henholdsvis 31 og 23 %), tandlægevagtens telefonvagt (henholdsvis 60 og 6 %) eller en akutmodtagelse/-klinik (henholdsvis 6 og 4 %), og patienter i klinikken på Østerbro møder i højere grad bare op til behandling uden forudgående henvisning (henholdsvis 67 og 3 %). er i klinikken i Hillerød vurderer også oftere den vejledning de får, når de henvises som meget god (henholdsvis 62 og 49 %) sammenlignet med patienterne på Østerbro. 16

17 RESULTATER VISITATION 1813 fungerede ikke. Det var frustrerende, særligt da dele af akutnummeret på tandlægevagten viste videre til Blandt patienter, som henvises til behandling, ses der en forskel i vurderingen af den vejledning, de fik, da de blev henvist. 64 % af patienterne, som blev henvist til behandling gennem tandlægevagtens telefonvagt vurderer vejledningen som meget god sammenlignet med patienter, som henvises gennem Akuttelefonen 1813 eller en akutmodtagelse/-klinik (hhv. 53 % og 59 %) (figur 1.7). erne benyttede i nogle tilfælde spørgeskemaets kommentarfelt til at knytte en kommentar til den vejledning, de fik gennem Akuttelefonen Vejledningen hos 1813 var meget ringe. De henviste til, at vi ringede rundt til lokale voksentandklinikker kl. 16 for at høre, om de havde tid til at se ham. De kunne ikke vejlede om, hvordan vi skulle forholde os. Ja, gennem akutmodtagelse/-klinik Figur 1.7 Henvist til behandling og oplevelse af vejledning ved henvisning Meget god God Dårlig Meget dårlig Ja, gennem tandlægevagten Ja, gennem % 20% 40% 60% 80% 100% 17

18 RESULTATER KLINIK OG PERSONALE PERSONALE Spørgsmålet om tandlægevagtens personale er det område, som har den største andel meget positive svar i undersøgelsen. Således svarer 99 % af patienterne, at personalet i høj grad (92 %) eller i nogen grad (7 %) er venligt og imødekommende (figur 1.1). Størstedelen af patienternes kommentarer går også på personalets kompetencer og væremåde, som patienterne i overvejende grad roser. KLINIK Spørgsmålet om, hvorvidt klinikken er behagelig at opholde sig i får ligeledes mange positive vurderinger, men færre meget positive vurderinger. 70 % af patienterne tilkendegiver, at de i høj grad synes klinikken er behagelig at opholde sig i, og 28 % mener dette i nogen grad (figur 1.1). Tandlægen var utrolig sød og informerende, men assistenten var ubehøvlet og havde ikke den rette forståelse for, at min kæbe var hævet, og jeg derved ikke kunne åbne munden som hun ønskede. Tv i venterummet ville være rart. Eller rolig musik. Det var dejligt, at tandlægen var omsorgsfuld og spurgte ind til, hvordan jeg havde det under behandling. Dejlige, rolige omgivelser og personale, som gør, at jeg føler mig tryg. 18

19 RESULTATER VENTETID Figur 1.8 Hvordan oplevede du ventetiden, fra du ankom til klinikken og til du blev kaldt ind til behandling? Ingen ventetid Passende For lang Figur 1.8 viser patienternes oplevelse af ventetiden i klinikken. 3 % af patienterne oplever ventetiden som for lang, mens de resterende 97 % enten ikke oplever ventetid (52 %) eller vurderer ventetiden som passende (45 %) % 20% 40% 60% 80% 100% Hurtigt og effektivt. Dejligt at blive smertefri så hurtigt - blev taget ind med det samme. 19

20 RESULTATER PRIS Figur 1.9 Forberedt på egenbetaling (ja/nej) og oplevelse af pris Ja Nej Rimelig Urimelig 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figur 1.10 Alder og forberedt på egenbetaling (ja/nej) Ja 56 Nej 19 erne blev spurgt, om de var forberedt på, at de selv skulle betale for (dele af) behandlingen. 58 % var forberedt på dette, 7 % var ikke og 34 % svarede, at de ikke selv skulle betale. Af de patienter, som selv skulle betale for behandlingen svarede 77 %, at prisen var rimelig, og 23 % svarede, at den var urimelig. Figur 1.9 viser, at patienter, der er forberedt på egenbetaling i forbindelse med behandling i tandlægevagten i højere grad vurderer prisen som rimelig sammenlignet med patienter, som ikke er forberedt på dette. PATIENTKARAKTERISTIKA - PRIS Analyserne viser også, at patienter med tandskade oftere ikke er forberedt på mulig egenbetaling, sammenlignet med patienter med tandpine, og at patienter, som er henvist til behandling gennem tandlægevagtens telefonvagt oftere er forberedt på egenbetaling end patienter, der er henvist gennem 1813 eller en akutmodtagelse/-klinik. Endelig ses det i figur 1.10, at patienter under 18 år oftere ikke er forberedt på mulig egenbetaling sammenlignet med patienter på 18 år eller derover år år år år % 20% 40% 60% 80% 100% Dyrt, men det forventede jeg også. Behandlingen tog ikke tre minutter, men kostede 899 kr. Det er voldsomt. 20

21 RESULTATER PATIENTER VED HVORDAN DE SKAL FORHOLDE SIG EFTER BESØG TILFREDSHED MED BEHANDLING PATIENTER VED HVORDAN DE SKAL FORHOLDE SIG EFTER BESØG Spørgsmålet om, hvorvidt patienterne er klar over, hvordan de skal forholde sig efter besøg i tandlægevagten har mange positive vurderinger. 99 % af patienterne er i høj grad (83 %) eller i nogen grad (16 %) klar over, hvordan de skal forholde sig efter deres besøg (figur 1.1). TILFREDSHED MED BEHANDLING Derudover er patienterne overordnet meget tilfredse med behandlingen. Således svarer 99 % af patienterne, at de i høj grad (82 %) eller i nogen grad (17 %) er tilfredse med den behandling, som de modtog for deres tandskade eller tandpine (figur 1.1). Der er ikke statistisk signifikant sammenhæng mellem de forskellige baggrundsvariable såsom alder, klinik og årsag til besøg og spørgsmålene om tilfredshed med behandling og hvorvidt patienterne ved, hvordan de skal forholde sig efter besøg. Professionel, tillidvækkende og i det hele relevant og venlig. Super god behandling af søde og kompetent personale. Absolut positivt, skønt at tandlægerne/ personalet stiller op. 21

22 RESULTATER SAMLET INDTRYK Figur 1.11 Alder og samlet indtryk Meget godt Godt Dårligt erne har overvejende meget positive samlede indtryk af deres besøg i de to tandlægevagtklinikker. Således svarer 99 % af patienterne, at de har et meget godt (74 %) eller godt (25 %) samlet indtryk af deres besøg i tandlægevagten (figur 1.1) år år år 60+ år ernes alder har betydning for deres samlede indtryk. Det gælder således, at det især er patienter på 60+ år, som har et meget godt samlet indtryk. Det ses i figur 1.11, at 84 % af patienterne på 60+ år har et meget godt samlet indtryk af deres besøg i tandlægevagten sammenlignet med mellem 65 % og 79 % af patienterne i de øvrige aldersgrupper. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vi er meget tilfredse med denne mulighed, og hvis der skulle opstå noget med tanden igen vil vi med glæde benytte denne mulighed. Helt fantastisk behandling og modtagelse. 22

23 BILAG SPØRGESKEMA 23

24 BILAG SPØRGESKEMA 24

25 BILAG PATIENTERNES KOMMUNE HILLERØD 25

26 BILAG PATIENTERNES KOMMUNE ØSTERBRO 26

27 BILAG BILAGSTABELLER Hvad er årsagen til dit besøg i tandlægevagten i dag? Tandskade Tandpine Antal Andel i % Antal Andel i % Samlet , ,06 Hillerød , ,93 Østerbro , ,07 Frekvens missing = 24 Søgte du information om tandlægevagten på Internettet inden dit besøg? Ja, på regionens hjemmeside Ja, på Akuthjælpappen Ja, på egen tandlæges hjemmeside/tlf. svarer Ja, men husker ikke på hvilken hjemmeside Nej, jeg ringede bare til Akuttelefonen 1813 Nej, jeg havde ikke behov for at søge information Andet Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel % % % % % % % Samlet , , , , , , ,69 Hillerød 73 27,04 8 2, , , , , ,59 Østerbro 56 23,93 5 2, , , , , ,96 Frekvens missing = 28 Hvordan oplevede du den information, du fandt om tandlægevagten? Meget god God Dårlig Meget dårlig Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Samlet ,7 6 2,83 1 0,47 Hillerød 65 52, ,72 3 2, Østerbro 41 46, ,44 3 3,37 1 1,12 Frekvens missing = 28 (heraf ved ikke = 3) 27

28 BILAG BILAGSTABELLER Er du blevet henvist til behandling i tandlægevagten? Ja, igennem Akuttelefon 1813 Ja, igennem tandlægevagten Ja, igennem akutmodt./-klinik Nej, jeg mødte bare op Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Samlet , , , ,33 Hillerød 83 30, ,7 17 6,34 8 2,99 Østerbro 54 23, , , ,52 Frekvens missing = 34 Hvordan oplevede du den vejledning, du fik, da du blev henvist? Meget god God Dårlig Meget dårlig Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Samlet , ,46 6 1,78 2 0,59 Hillerød , ,54 2 0,77 1 0,38 Østerbro 38 48, ,87 4 5,13 1 1,28 Frekvens missing = 194 (heraf ved ikke = 1) I hvilken grad synes du, at klinikken er behagelig at opholde sig i? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Samlet , ,86 8 1,66 2 0,42 Hillerød , ,88 3 1, Østerbro , ,09 5 2,21 2 0,88 Frekvens missing = 51 (heraf ved ikke = 2) 28

29 BILAG BILAGSTABELLER I hvilken grad synes du, at personalet i klinikken er venligt og imødekommende? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Samlet , ,3 4 0,81 1 0,2 Hillerød , ,79 1 0, Østerbro , ,89 3 1,32 1 0,44 Frekvens missing = 39 (heraf ved ikke = 0) Hvordan oplevede du ventetiden, fra du ankom til klinikken og til du blev kaldt ind til behandling? Passende For lang Ingen ventetid Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Samlet , , ,03 Hillerød ,42 9 3, ,15 Østerbro ,78 5 2, ,04 Frekvens missing = 40 I hvilken grad er du tilfreds med den behandling, som du modtog for din tandskade/tandpine? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Samlet , ,56 3 0,62 2 0,41 Hillerød , ,89 1 0,39 1 0,39 Østerbro , ,33 2 0,89 1 0,44 Frekvens missing = 49 (heraf ved ikke = 4) 29

30 BILAG BILAGSTABELLER I hvilken grad er du klar over, hvordan du skal forholde dig efter din behandling i klinikken? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Samlet , ,61 7 1, Hillerød , ,15 2 0, Østerbro , ,98 5 2,2 0 0 Frekvens missing = 45 (heraf ved ikke = 2) Var du forberedt på, at du selv skulle betale for (dele af) din behandling i tandlægevagten? Ja Nej Jeg skulle ikke selv betale Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Samlet ,3 34 7, ,47 Hillerød , , ,40 Østerbro , , ,02 Frekvens missing = 62 (heraf ved ikke = 22) Hvordan oplevede du prisen for behandlingen? Rimelig Urimelig Antal Andel i % Antal Andel i % Samlet 92 76, ,33 Hillerød 11 68, ,25 Østerbro 81 77, ,12 Frekvens missing = 412 (heraf ved ikke = 157) 30

31 BILAG BILAGSTABELLER Hvad er dit samlede indtryk af dit besøg i tandlægevagten? Meget godt Godt Dårligt Meget dårligt Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Samlet , ,16 4 0, Hillerød , , Østerbro , ,34 4 1, Frekvens missing = 51 (heraf ved ikke = 3) Hvad er din (patientens) alder? 0-17 år år år 60+ år Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Antal Andel i % Samlet , , , ,16 Hillerød , , , ,39 Østerbro 74 35, , , ,74 Frekvens missing = 89 31

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp

Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp Bilag - Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Bilag til rapporten Patienters Oplevelser af Region Hovedstadens Akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp

Læs mere

Hvorfor ringer de ikke?

Hvorfor ringer de ikke? Hvorfor ringer de ikke? November 2015 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Hvorfor ringer de ikke? En spørgeskemaundersøgelse blandt 1029 patienter, der ikke har ringet til Akuttelefonen 1813 før ankomst

Læs mere

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Region Hovedstaden November 2015 Undersøgelse af bruger- og

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland

LUP. Patienters oplevelser i Region Nordjylland. Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Nordjylland Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 15.285 patienter 2014 LUP Patienters oplevelser i Region Nordjylland Indeholder også hovedresultater fra LUP Fødende 2014 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af Info-TV

Brugerundersøgelse af Info-TV Brugerundersøgelse af Info-TV 2014 Center for Kommunikation Region Hovedstaden Brugerundersøgelse af Info-TV Patienter og pårørendes oplevelser og vurderinger Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden - Telefonisk tilgængelighed i almen praksis. Undersøgelse af muligheden for telefonisk kontakt blandt samtlige alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode Fakta og metode 2014 Faktarapport LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (ambulante) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Undersøgelsen er blandt 215 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 58 % af disse svarede

Læs mere

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen

Endoskopiklinikken Århus - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Endoskopiklinn Århus - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (104) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (104) 3,95 Patientinvolvering - spørgsmål 9, 10,

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Sjælland Spørgeskemaet er udsendt til 2.541 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 40% af disse svarede på spørgeskemaet. Der

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP Fødende læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Uddybende forklaring af elementer i figurer og tabeller...

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Mave- Tarm- og Leversygdomme Ambulatorium Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Arbejdsmedicinsk ambulatorium (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Undersøgelsen er blandt 53 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 51 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang

Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne. Enhedschef Marie Fuglsang Faktarapport for LUP Akutmodtagelse 2014 - Uddybende information om koncept og metoder anvendt i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden

Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Patienters oplevelser af akutbetjeningen hos deres praktiserende læge - telefonsurvey blandt 1.295 patienter i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter

LUP læsevejledning til afdelingsrapporter Indhold Hvordan du bruger læsevejledningen... 1 Oversigtsfigur... 2 Temafigur... 3 Spørgsmålstabel... 4 Respondenter og repræsentativitet... 6 Oversigtsfigur for afsnit/underopdelinger... 8 Uddybende forklaring

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt

Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Organkirurgisk ambulatorium (Vejle) Sygehus Lillebælt Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 61 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter

LUP. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. Spørgeskemaundersøgelse. med svar fra 140.625 patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 140.625 patienter 2014 LUP Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne Den Landsdækkende

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016

BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 BRUGERUNDERSØGELSE RANDERS KOMMUNALE TANDPLEJE 2016 Marekka Staal Jensen Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg August 2016 Indholdsfortegnelse Undersøgelse og metode... 3 Resultater... 4 Respondenterne...

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland

Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Organkirurgisk ambulatorium (Aabenraa) Sygehus Sønderjylland Undersøgelsen er blandt 998 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 64 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen

Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Planlagt ambulante patienters oplevelser: Gildhøj Privathospital - Brancheforeningen Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (180) 4,37 Ventetid - spørgsmål 2 (182) 4,14 Patientinvolvering - spørgsmål 9,

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Notat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2014 (LUP) Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Kvalitet Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Specialkonsulent

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Region Hovedstaden Evaluering af Udskrivningsguiden: Når du skal udskrives Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Neurokirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 275 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på F-Demens NEUROLOGISK AFD. F Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.34 akut ambulante patienter 2 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X)

Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutklinik - Sundhedshus Ringkøbing (6650_20X) Spørgeskemaet er udsendt til 43 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 56% af disse

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 77 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 86% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Reumatologisk ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 ØNH-klinikken Øresund Kommentarrapport 15. Hvordan sikrede lægen og/eller personalet sig, at du var den rigtige patient? Andet: Blev spurgt til vores e-mailadresse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Endokrinologisk Ambulatorium, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulant Kemoterapi Onkologisk Ambulatorium D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd

Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Mammakirurgisk ambulatorium Ringsted Sygehus, Sygehus Syd Undersøgelsen er blandt 398 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til 2.866 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 48% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Sår- og Varice Dagafsnit Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest Den

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN

SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN SPØRGESKEMA OM PATIENTERS OPLEVELSER I AKUTMODTAGELSER/-KLINIKKER i I REGION HOVEDSTADEN (Medmindre andet er angivet læses alle svarkategorier op med undtagelse af Ved ikke. Medmindre andet er angivet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dialyse-afsnittet Nyremedicinsk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209)

Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) Akut ambulante patienters oplevelser: Akutafdeling - Regionshospitalet Herning (6650_209) Spørgeskemaet er udsendt til 395 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 51% af

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital

Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling O Aarhus universitetshospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Tand- Mund- og Kæbekir. Afdeling Aarhus universitetshospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (189) 4,53 Ventetid - spørgsmål 2 (185) Patientinvolvering -

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode

Faktarapport. LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter. Uddybende information om koncept og metode. Fakta og metode Fakta og metode 2015 Faktarapport LUP Akutmodtagelse blandt akut ambulante patienter Uddybende information om koncept og metode Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne

Læs mere

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark

Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Patienter fra akutmodtagelsernes oplevelser: Sygehus Sønderjylland - Region Syddanmark Spørgeskemaet er udsendt til i alt 402 patienter fra akutmodtagelserne, som har været der i perioden 24. august til

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel

Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Reumatologisk Ambulatorium (Hjørring) Sygehus Vendsyssel Undersøgelsen er blandt 449 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2013. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Michelle Christine Nielsen Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere