Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer"

Transkript

1 Lærervejledning

2 Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet på erfaringer fra arbejdet med et større antal børn og voksne med svære læse- og stavevanskeligheder samt et mindre antal fremmedsprogede elever. Konklusionen er at elever lærer i vidt forskelligt tempo, men at alle kan lære at læse og stave betydeligt lettere når de først har fået styr på lydrette ord. Søde ord er både beregnet for den rutinerede lærer der vil prøve noget nyt, og for den helt nye lærer der ofte er overvældet af virkelighedens praksischok. Med Søde ord får læreren et konkret læse/stave-redskab i hånden der opfylder nutidens krav til differentiering, idet undervisningen foregår i den enkelte elevs tempo - også hvis der er 25 elever i klassen! Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer Søde ord har ladet sig inspirere af både fortid og nutid og er samtidig med til at vise vejen frem. Gamle læsebøger som "Ole Bole" og "Søren og Mette" forekommer mere børnevenlige end så mange nutidige læsebøger fordi de går mere gradvist frem og gentager et begrænset antal ord mange gange. Det giver tryghed i elevens verden. På indholdssiden er de dog mere eller mindre forælde de og genspejler ikke på samme måde elevens virkelighed som de nye udgivelser. Det er meget oppe i tiden at tale om begreber som kompetencer, intelligenser og læringsstile. Kompetence bliver ofte nævnt i forbindelse med såkaldte bløde værdier og bliver da kaldt for sociale kompetencer. Når der arbejdes med Søde ord er det nødvendigt at undervisningen tager udgangspunkt i værdier og sociale kompetencer i form af en etisk overbygning som lærer og elev er enige om, og som gør at det daglige arbejde kan fungere. Hovedpunkterne er: 1) Flid. 2) Ærlighed. 3) Hjælpsomhed. Disse værdier og kompetencer bliver ofte repeteret, eksemplificeret og diskuteret med eleverne. I de senere år er det også blevet meget populært at tale om menneskets mange former for intelligens. Tidligere tiders fokusering på enten sproglig eller matematisk intelligens er nu blevet afløst af en bredere vifte af intelligenser. Den holistiske tankegang florerer og skaber grobund for en langt mere nuanceret holdning til læring og det at være et helstøbt menneske. Princippet om de mange intelligenser (og i mindre grad princippet om de forskellige læringsstile) er integreret i Søde ord så alle elevtyper kan trives og samtidig have en reel mulighed for at 'knække' læsekoden. S ØDE ORD 9

3 Hvorfor fonetisk indlæring? Ifølge ordbogen er definitionen på læsning at "samle bogstaverne sammen til et ord". I vores del af verden er læsning og stavning derfor baseret på evnen til at sætte bogstavernes lyde sammen til meningsfulde ord. Altså i bund og grund en auditiv kompetence. Modsat er det fx i Kina som baserer læse- og skrivefærdigheden på ordbilleder. Altså en ren visuel kompetence. Det er derfor to helt forskellige indfaldsvinkler til det samme emne. Den første fordrer at man især er god til at skelne lyde og sætte dem sammen til ord, den anden at man er i stand til at skelne mellem forskellige billedsymboler og lagre dem i hukommelsen. De børn i vores kulturkreds der er auditivt svage, har et problem. Men det betyder ikke at man uden videre kan springe det auditive element i indlæringen over. Man kan supplere med elevens andre styrkesider og intelligenser, men man kan ikke erstatte den auditive indfaldsvinkel til læsning og stavning med noget andet fx en ren visuel indfaldsvinkel. Den såkaldte ordbilledmetode hvor ordene læses som billeder, er forsøgt praktiseret i snart et halvt århundrede i den vestlige verden. Den var oprindeligt ment som en hjælp til de særligt læsesvage. Resultatet har imidlertid været det stik modsatte idet hver sjette elev i dagens Danmark forlader skolen uden tilstrækkelig læse- og stavekompetence og risikerer dermed ikke at kunne klare sig tilfredsstillende i livet og samfundet. Fonetisk indlæring er ikke en ny kæphest, men er, med godt fyrre års undtagelse, den metode der i århundreder er blevet brugt i vores civili sation når man skulle lære børn at læse og stave. Det er den naturlige fremgangsmåde, og den viser respekt for det faktum at vi i vores kultur kreds har valgt at læse og stave via bogstavernes lyde. Metoden er dog bestemt ikke uproblematisk fordi talesproget bevæger sig stadig længere væk fra skriftsproget. Imidlertid kan det problem løses ved at følge nogle få, enkle principper. Én ting færdig ad gangen Søde ord er progressivt opbygget. Den starter helt fra bunden med bogstavernes navne og lyde samt lette, lydrette ord, og bliver hele tiden en lille smule sværere. Det er vigtigt at eleverne ikke springer trin over eller går videre før de behersker det trin de er på. Hvis dette princip overholdes, kan selv sprogligt jævnt begavede elever også lære at læse og stave. S ØDE ORD 10

4 Enkelte elever glemmer indimellem noget de tidligere har lært, fx bog stavernes navne eller lyde. I hvert enkelt tilfælde går læreren tilbage og repeterer stoffet med eleven det nødvendige antal gange indtil han kan det. Modsat risikerer eleven ikke at lære at læse og stave og bliver med tiden måske kategoriseret som ordblind. Den naturlige rækkefølge Én af grundene til at børn og voksne har læse/stave-problemer er at de ikke behersker det grundlæggende. Det mest grundlæggende er bog sta vernes navn, form og lyd. Det næste naturlige trin i læseindlæringen er at lære at sætte bogsta ver nes lyde sammen til lydrette ord (her kaldet for 'søde ord'). Dette er det overordnede emne for denne udgivelse. Efter arbejdet med lydrette ord vil det være naturligt at gå i gang med de mere problematiske ikke-lydrette ord der, som modvægt til 'søde ord', kunne kaldes 'drilleord'. Til denne ordgruppe hører bl.a. de fleste af de 120 hyppigste ord, fx "og", "mig", "jeg", "ikke" etc. Karakteristisk for disse ord er at de fleste ikke på samme måde som navneordene og udsagnsordene er betydningsbærende og konkrete. Disse forhold gør dem svære for børne ne at forholde sig til, og de skal læres på andre måder end lydrette ord. Store bogstaver først For ikke at forvirre eleven arbejdes der i starten udelukkende med de store trykte bogstaver. De har samme højde og er lette at læse og skrive. Derved følges der op på det bogstavarbejde der foregår i mange af landets børnehaveklasser hvor underviserne foretrækker de store bogstaver. Efter Søde ord bør eleverne arbejde med at læse både store og små bog staver i henhold til normal retskrivning. Der er ikke tale om at lære at læse to gange som nogle mener, idet erfaringen viser at overgangen fra store bogstaver til blandingen af store og små bogstaver ikke volder problemer. Når eleverne er dus med store såvel som små bogstaver, er tiden inde til at påbegynde en mere formaliseret og systematiseret undervisning i håndskrivning. Nøglen til læsning er lydene I det danske sprog er der mange flere bogstavlyde end der er bogstaver. Det er et problem. Startskuddet til dette materiale var derfor en idé om at give samtlige lyde der ikke har deres eget bogstav, et børnevenligt symbol. S ØDE ORD 11

5 Hovedproblemet med det danske skriftsprog er netop at de enkelte bogstaver kan have mange forskellige lyde, og at de fleste ord derfor ikke staves som de udtales. Nogle elever har vanskeligt ved at forholde sig til disse 'drilleord', og for at klare sig, begynder de at affotografere ordene eller lære dem udenad. Derfor kan sådanne elever nogle gange 'læse' svære ord som "postkasse" og "ballongynge". Søde ord prioriterer indlæringen af bogstavernes lyde og giver samtidig eleverne en reel chance ved udelukkende at præsentere dem for ord der har en logisk stavemåde og er til at forstå. Alle kan være med og få en sejr på læsning og stavning. Nøglen hertil er lydene. The Missing Link: Lydrette ord Generelt findes der i dag ingen naturlig overgang fra børnehaveklassen, hvor alt er let og logisk, til første klasse hvor læsning og stavning som oftest begynder. I første klasse bliver eleverne præsenteret for læsebøger med et utal af undtagelser hvor bogstaver og lyde opfører sig på en hel anden måde end de lige har lært i børnehaveklassen. Et eksempel er ordet "og" som i øvrigt er det mest benyttede ord i det danske sprog. Bogstav O bliver lavet om til en lyd der slet ikke eksi sterer som bogstav i det danske alfabet, og bogstav G bliver lavet om til en W- lyd. Tilsvarende med ord som "de", "er", "sagde", "lille", "jeg", "har", "hvor", "mig", "ind" osv. Nogle elever bliver overvældet af disse ulogiske fænomener. Der er et gammelt ordsprog der siger at man skal kunne kravle før man kan gå. Det lille spædbarn der ligger i sin vugge, har lige akkurat lært at orientere sig. Man kan ikke bare sætte det op på fødderne og forvente at det kan gå af sig selv. Slipper man, går det galt. Den samme tankegang gælder også for elever når de skal lære at læse og stave. Slipper man dem for tidligt, falder de og risikerer at få, om ikke fysiske, så mentale skrammer og ridser i selvtilliden. Springet fra bogstaverne og deres lyde direkte over til ord der driller er for stort. Der mangler noget. Eleverne skal have lov til at arbejde med lydrette ord i en længere periode. Det giver dem en grund læggende sikkerhed i hvordan man sætter bogstavernes lyde sammen til stadig mere komplekse ord. Når hver sjette elev forlader skolen med manglende læse- og stavefærdigheder, kan det hænge sammen med at disse elever ikke fik lært nogle grundlæggende færdigheder, sandsynligvis fordi de er faldet ned i kløften mellem bogstavernes lyde og drilleordene. Skolen har ikke vist dem nogen farbar vej der forbinder de to verdener. Lydrette ord er broen der skaber forbindelsen. S ØDE ORD 12

6 Søde ord tager eleven ved hånden og giver ham et solidt grundlag for det fortsatte arbejde med bogstaver, ord og sprog så grundigt at han er betydeligt bedre klædt på når han omsider konfronteres med drilleordene. Undervisningen de første par uger I starten af undervisningen bruger læreren en rum tid på at indlære eleverne bogstavernes navn, form og lyd. Spil flittigt "Alfabetsangen" og "Ole Boles lydsang" for eleverne. Sangene findes på lyd-cd en som følger med Søde ord. Digt fx en lille historie over sidstnævnte (Ole Boles far der synger sangen for Ole Bole hver aften før sengetid grammofon pickup der ridser pladen osv.). Gå også i gang med at synge og danse alfabetsangene så hurtigt som muligt så eleverne får bevæget sig og synes det er sjovt. Se "Sange og forslag til dramatisering", side 25 eller dvd'en hvor alle sanglegene demonstreres. Supplér undervisningen med gamle Ole Bole-tricks som fx: Klappe/stampe stavelser. Brug fx en sang fra cd en. Høre forlyden. Tag fx udgangspunkt i børnenes navne eller en alfabetsang. Det skriftlige tegn for lyden. Læreren skriver bogstavet i luften eller på tavlen. Eleverne skriver bogstavet i luften (træner tillige det enkelte bogstavs begyndelses- og slutpunkt). Dernæst får børnene udleveret rød og blå modellervoks (af en god kvalitet der ikke tørrer ud) og laver henholdsvis vokaler (rød), konsonanter (blå) og til sidst hele alfabetet i vokset. Afsluttende skriver de elever der er klar til det, alfabetet med blyant på papir. Det er en forudsætning at eleverne har lært bogstavernes navn, form og lyd før de begynder på Søde ord. Med andre ord: Den enkelte elev starter først når han er klar til det. Efterhånden vil eleverne danne mere eller mindre faste makkerpar, men de må også gerne arbejde overvejende alene hvis de helst vil det. Læreren kan godt foreslå at bestemte elever arbejder sammen, specielt hvis de arbejder nogenlunde lige hurtigt, men blander sig som regel kun hvis der opstår problemer. 100 procent undervisningsdifferentiering Eleverne arbejder i hver deres tempo. Den hurtigste elev vil ikke komme til at kede sig, også selv om han allerede kan læse en hel del før han kommer i skole. I dette sjældne tilfælde må læreren undersøge på hvilket niveau eleven befinder sig, og starte derfra. Den knap så hurtige elev starter selv følgelig helt forfra og får den tid han har brug for til de enkelte opgaver. På den måde undgår man at elever bliver stressede eller kede af det fordi de ikke kan følge med. Eleverne kan, som tidligere nævnt, arbejde med forskellige makkere eller i faste makkerpar som de selv bestemmer, så længe det går godt. Uanset hvad, hjælper alle hinanden så meget de kan. S ØDE ORD 13

7 Sådan kan der arbejdes med Søde ord En lektion starter som regel med at lærer og elev kommer i god kommunikation med hinanden. Hvis eleverne er urolige eller har tankerne andre steder, kan en sang eller en lille, sjov leg gøre underværker. Læreren forhører sig eventuelt om hvordan det går med de forskellige makkerpar, og specielt om der er nogle elever der har brug for hjælp. En trist, tvær eller urolig elev er ofte én der ikke har fået den hjælp som han har brug for! Udnævn eventuelt nogle elever til hjælpelærere for andre som har svært ved læsning og stavning. Hvis en elev hjælper en anden i en hel lektion, kan læreren påskønne hjælpsomheden ved fx at give en lille guldstjerne som eleven kan klistre uden på sin mappe. Guldstjerner kan købes som klisterark i en boghandel. Det er en god idé at give hver enkelt elev et konkret mål for lektionen som skrives ind i mappen. Dernæst sætter læreren et samlet mål for hvor mange 'flueben' (lærerens rigtigt-tegn ved symbolerne øverst på kopisiderne) klassen skal nå for dagen. Det udvikler i høj grad elevernes fornemmelse for teamspirit og ansvar for fællesskabet. Gør det imidlertid på en måde så eleverne får 'lys i øjnene' og synes det er sjovt at nå målet. Hvis læreren udfordrer eleverne på fx 100 flueben i én lektion, så skrives dette tal oppe på tavlen. Derpå tegner hun en firkant på tavlen med et flueben oven over. Her sætter eleverne en kridtstreg (i romertalsbundter a fem) hver gang de har klaret en opgave og fået den godkendt af læreren. Senere hen kan eleverne også begynde at score smily er (et emneområde færdigt) og 'hjælpestjerner' (når man hjælper en anden elev en hel lektion). Disse markeres ligeledes på tavlen med en kridtstreg i deres respektive kasser. Til sidst kan læreren eventuelt minde eleverne om at de skal tage hensyn til hinanden og bruge 'små stemmer' så alle kan arbejde uforstyrret i samme lokale. Når læreren er sikker på at alle er parate, så starter hun dem højt og tydeligt så ingen er i tvivl om at nu skal der arbejdes. Eleverne 'klør på' med Søde ord. Når de mener at de er klar til at få et flueben i en bestemt øvelse eller opgave, kommer de hen til lærerens bord. I umiddelbar nærhed sidder i øvrigt også de elever der generelt har svært ved læsning og stavning eller på andre måder er opmærksomheds krævende. For at undgå en lang række af ventende (og måske larmende) elever, kan det nogle gange anbefales at læreren tager et par elever op ad gangen som hun så arbejder med. Det er med til at holde støjniveauet nede og sikre at alle elever får mindst én daglig personlig kontakt med læreren. Hvis der er forholdsvis få elever i klassen har læreren mulighed for at gå rundt blandt eleverne. Det er en stor frihed. S ØDE ORD 14

8 Læreren kan forvente at en gennemsnitselev laver en kopiside pr. lektion, men det er kun et fingerpeg. Undervisningen bør afsluttes med en fællessamling hvor der evalueres og gøres status. Nåede vi vores mål, både personligt og i fællesskab? Læreren tæller flueben sammen med eleverne. Eventuelle problemer bliver taget op, kommenteret og løst. Generelt anbefales det at gøre fællessamlingen til en munter afslutning på dagens arbejde og især fokusere på det positive. Læreren jubler sammen med eleverne hvis målet blev nået og roser og anerkender i øvrigt alt hvad der gik godt. Generelt er lærerens rolle at rette, koordinere, opmuntre og sørge for at alle har det godt, gør sig umage og lærer noget. Symbolforklaring På hver kopiside findes øverst til venstre en symbolbjælke. Hvert symbol repræsenterer en opgave på kopisiden. Til højre for hvert symbol er der plads til at læreren kan sætte et flueben når eleven har bestået den pågældende opgave. Symbolernes betydning er som følger: Eleven læser bogstaver, ord, sætninger eller fulde tekster. Eleven skriver bogstaver, ord eller en hel sætning. Eleven øver forskellige færdigheder, fx at kunne udtale bogstavernes lyde. Eleven illustrerer i farver sin egen sætning/historie. Eleven forbinder ved hjælp af en blyantstreg ord og billede der passer sammen. Eleven laver i modellervoks det som ordet symboliserer. Eleven finder de skjulte ord og sætter ring uden om hvert enkelt. Eleven skriver staveord. Eleven lytter til en sang på cd'en. Et emneområde er helt færdigt. S ØDE ORD 15

9 Leg Spil Kreativitet (LSK) Undersøgelser viser at hvis børn får lov til at være kreative, klarer de sig også generelt bedre rent fagligt. Også i arbejdet med Søde ord har eleverne derfor mulighed for at være kreative. Denne positive effekt forstærkes yderligere ved at inddrage endnu to elementer i undervisningen, nemlig leg og spil. Leg Sanglegene på vedlagte lyd-cd appellerer til leg og fysisk udfoldelse og bruges som supplement til den individuelle arbejdsform i forhold til kopisiderne. Cd en indeholder 31 sange, nemlig en bogstavsang, en lydsang, en hurrasang og 28 lydrette alfabetsange. De 31 sange på cd en afspilles, synges eller danses efter anvisning og når der er brug for afveksling og sjov. Spil Når eleverne har vænnet sig til at arbejde med Søde ord, og er blevet gode til at hjælpe hinanden, kan læreren krydre undervisningen med forskellige spil og konkurrencer. Ofte synes eleverne at det er sjovt at score flueben, smily er og hjælpestjerner. "Hvor mange kan vi score i dag?" Læreren kan også udfordre den enkelte elev: "Dit mål for i dag er 2 sider." Den form for målsætning bør bruges generelt, men er specielt god i forhold til elever som fx ikke kan overskue lange tidsperioder eller elever som har svært ved at sidde roligt i længere tid ad gangen. Det kan være en god idé at checke madvanerne hos sidstnævnte elevtype. (Læs evt. "Kost, adfærd, indlæringsevne" af Frede Bräuner.) Hver uge på en bestemt ugedag får eleverne "Ugens udfordring" af læreren: "Lad os se om du kan klare 10 sider til næste uge." Læreren skriver datoen i Søde ord så også forældrene er orienteret. "Ugens udfordring" er i virkeligheden blot en sjov måde at give eleverne lektier for, og den er selvfølgelig nøje tilpasset den enkelte elev. Læreren får herved mulighed for at opmuntre og hjælpe eleven til at nå et konkret mål og samtidig give ham et skulderklap hvis han klarer det. Efterhånden som eleverne når "Ugens udfordring", skriver de deres navne på tavlen. Den sjoveste udfordring for eleverne kan fx være udsigten til en fest hvis de samlet har gjort det godt. Dvs. at de har scoret mange flueben og smily er og været gode til at hjælpe hinanden inden for en bestemt tidsperiode. S ØDE ORD 16

10 Kreativitet Som tidligere nævnt, er det vigtigt at styrke den kreative evne. Det er også med til at bevare forbindelsen til den fysiske virkelighed og sikre at børnene ikke får 'bogstavkuller'. Derfor benytter Søde ord sig i udstrakt grad af opgaver på kopisiderne hvor eleven i farver skal illustrere sin egen lille sætning/ historie. Desuden arbejdes der en del med modellervoks som tidligere beskrevet. De fleste børn holder meget af at arbejde med modellervoks som især er velegnet til elever der har svært ved bogstaver og lyde. Der findes ingen dumme spørgsmål Igennem hele Søde ord er ord der kan være svære at forstå, understreget. Det er vigtigt at eleverne forstår ordene. Hvis de ikke gør det, mister de i længden lysten til at arbejde med materialet. Et eksempel på et svært ord i Søde ord er ordet "snu" (pga. svær betydning samt to konsonanter der kommer lige efter hinanden). Hvis eleven ikke får hjælp med ordet, bliver han fremmedgjort over for stoffet og mister måske lysten til at læse videre. For mange af den slags oplevelser kan medvirke til at gøre ham urolig, ukoncentreret og senere hen skoletræt. Sørg som lærer for at skabe en stemning i klassen hvor eleverne har lyst til at spørge hvis der er noget de ikke forstår. Den langsomme elev En gang imellem møder man en elev der har så svært ved det boglige at han efter adskillige måneders undervisning stadig ikke har lært alfabetet og bogstavernes lyde. Læreren bør i første omgang sikre sig at elevens sanseapparat, specielt synet og hørelsen, fungerer som det skal. Hvis det er tilfældet, betyder det ikke at eleven bare skal arbejde videre i Søde ord. Det vil sandsynligvis blot medføre at eleven tilsyneladende klarer sig pænt et stykke tid indtil det er åbenlyst at han blot er begyndt at lære alle ord udenad. Før eller siden vælter korthuset og eleven risikerer at miste modet eller reagere udfarende og begynder måske at tro at han aldrig lærer at læse. Ofte vil omgivelserne gøre det samme og hæfte betegnelser som "Ordblind", "ADHD" osv. på ham. Det rigtige at gøre er at få det grundlæggende på plads. Det kunne fx være at repetere nogle af bogstavaktiviteterne fra børnehaveklassen og krydre dem med alle slags lege og spil. S ØDE ORD 17 10

11 Læreren kan fx selv fremstille et spil som hun kunne kalde for "Bogstav krig" (analogt med kortspillet "Krig"). Hun får fat i 28 stykker karton i postkortstørrelse og skriver ét stort bogstav på hvert kort med en fed tusch (vokaler med rødt og konsonanter med blåt). Hvis to elever spiller, får de hver 14 kort (fire elever får hver syv kort osv.). Eleverne sidder over for hinanden og trækker et kort hver fra deres omvendte bunke. Bogstav Å er det stærkeste kort ned til bogstav A som er det svageste kort. Spillet går ud på at få så mange stik som muligt. Hvis eleverne har lige mange stik når alle kort er trukket, vinder den elev der har fået flest kort med vokaler. Det smarte er at for at kunne spille spillet, bliver man nødt til at lære bogstavernes navne. Ikke mindst drenge synes at det er et sejt spil. Spil "Alfabetsangen" og ikke mindst "Ole Boles Lydsang" mange gange for eleven. Få ham til at tegne, farvelægge og lave bogstaverne i modellervoks. Opfind selv små lege, spil eller konkurrencer så eleven synes at det er sjovt at lære at læse. Få på skift de elever der er nået langt i Søde ord, til at være hjælpelærere for de langsomste elever så de udover at være fagligt kompetente også udvikler evnen til at være hjælpsomme og sociale individer. Tre hovedprincipper er særdeles vigtige at holde sig for øje når man arbejder med elever der er langsomme i deres læseudvikling: 1. Lidt ad gangen. 2. Mange gentagelser. 3. Eventuel repetition af tidligere lært stof. De små sejre i dagligdagen er altafgørende. Lærerens indstilling til eleven bør derfor være en venlig tålmodighed parret med en kompromisløs forventning om at eleven selvfølgelig får lært at læse og stave. Specialundervisning Søde ord er også velegnet i specialundervisningen eller på hold med elever med læseproblemer. Det intensive arbejde, og det forhold at lærer og elev er i tæt samarbejde over en længere periode, virker på mange elever som et boost en hurtig tilførsel af ny energi og nye muligheder. Jo tidligere der sættes ind, desto bedre. Når som helst en elevs læsepro blemer konstateres, vil det være relevant at inddrage Søde ord som en del af problemløsningen. Hvis der på skolen findes en støttelærerordning, kan eleven måske være i klassen mens han arbejder med Søde ord, og kammeraterne arbejder med noget andet. Derved undgår man den, for nogle elever nedværdig ende oplevelse som mange får ved at skulle gå til specialundervisning et andet sted på skolen. Når Søde ord bruges på denne måde og på dette tidspunkt, vil eleven sikkert S ØDE ORD 18 11

12 kende både de store og de små bogstaver. For eleven betyder det imidlertid ikke noget særligt. Han ved godt at det ikke er i den rent visuelle bogstavgenkendelse hans problemer ligger, men i evnen til at kombinere bogstavernes lyde til ord. Det er sammenhængen mellem bogstaver, lyde og ord der skal arbejdes med, og i dette syntesearbejde kan man sagtens abstrahere fra at teksten står med store bogstaver. Logisk læseindlæring En vokal kan være hård (med stød), kort eller lang. Det lyder umiddelbart meget teknisk, men der er en god grund til at det er taget med i Søde ord. Det er simpelthen fordi elever på begynderstadiet ofte gætter helt tilfældigt på ordene hvis de ikke kan skelne mellem disse tre kategorier. Et eksempel er ordet "tal". Bruger eleven en kort vokal, handler det fx om matematik. Bruger han i stedet en hård, handler det om sprog. Brugt forkert i en sætning, giver det ikke nogen mening. Bestræbelsen i Søde ord har været at lægge sig tæt op ad matematik kens præcision og forudsigelighed (2 + 2 er altid 4). Det er specielt til gavn for elever der ikke umiddelbart har flair for det sproglige. Bemærk at ord som "kat", "hæk", "tip" m.m. strengt taget ikke er lydrette, med mindre man udtaler ordene særdeles tydeligt så det nærmest lyder lidt gammeldags. Erfaringsmæssigt er det imidlertid sjældent et problem for eleverne. Konsonanterne kan lyde på forskellig måde alt efter sammenhængen (fx N et i henholdsvis "mand" og "man"). Det er imidlertid mere af teoretisk end af praktisk betydning og er ikke taget med i Søde ord. Neutrale kopisider Søde ord er udgivet som fotokopieringsmateriale uden farvelægning. Det har den fordel at eleverne i høj grad kan sætte deres personlige præg på materialet. De får lov til selv at være kreative. Det daglige arbejde med Søde ord består bl.a. i at eleverne skaber deres eget lille kunst værk som læreren løbende beundrer. Et kunstværk skal man passe på. Prøv derfor at finde et robust omslag til materialet og hvis det er muligt, så lad hver enkelt elev selv vælge farven. Det anbefales at læreren kopierer alle sider på én gang (på begge sider) da de således kommer til at fremstå som en rigtig arbejdsbog i børnenes bevidsthed. S ØDE ORD 19 12

13 Om dette materiale Der er i tidens løb udgivet andre materialer med lydrette ord, men ikke som del af en større helhed. Forklaringen er sandsynligvis at det er særdeles vanskeligt for en læsebogsforfatter at skrive sammenhængende fortællinger hvis han ikke må bruge ord som "og", "jeg" og "har". Søde ord har stædigt holdt fast i at det skal være logisk for eleverne. Løsningen har været at lave korte, rim- og remseagtige sætninger. Forældrenes rolle Giv forældrene mulighed for at få et indblik i hvordan deres barn skal arbejde med Søde ord. Kopiside 1+ 2 er primært en orientering til forældrene. Der fortælles kort om fremgangsmåden, hvilken funktion de forskellige symboler øverst på kopi siderne har, hvilke handlinger der forventes af barnet m.m. Det er oplagt at præsentere Søde ord på et forældremøde i børnehaveklassen eller i starten af 1. klasse. Her kan bl.a. kopisiderne "Kære forældre" udleveres og de forskellige trin i forløbet kan anskueliggøres ved at vise udvalgte kopisider på overheadprojektor eller som PowerPoint-præsentation. Forældrene bør også gøres bekendt med de principper som ligger til grund for Søde ord, herunder LSK (Leg Spil Kreativitet, se side 16), anvendelsen af store bogstaver og frem for alt de lydrette ord. Det bør også oplyses at nogle børn kan blive forvirrede hvis de samtidig med Søde ord læser bøger med mange drilleord. Det er også en god idé at fortælle at tempoet er højt når en hel klasse arbejder med Søde ord, og at eleverne undervejs har mulighed for både at samarbejde og arbejde individuelt. Endelig bør der hjemme være mulighed for at lytte til cd en med bl.a. "Alfabetsangen" og sangen om bogstavernes lyde (som forældrene selv bør lære). Oplys interesserede forældre om at cd en kan købes hos forlaget. Når de fleste elever er færdige med Søde ord, kan forældrene inviteres ind til en aften med dramatik, musik, ord m.m. Således kan der skabes en festlig afslutning på et sjovt og igang sættende undervisningsforløb. Fremmedsprogede Fremmedsprogede har problemer både med vokaler og konsonanter i det danske sprog. De taler som regel i korte og lange vokaler og har besvær med at skelne dem fra hinanden. Desuden har de tit problemer med fx bogstav R. Søde ord træner de ni vokaler, herunder de såkaldte hårde vokaler (vokaler med stød) som mange fremmedsprogede har problemer med. S ØDE ORD 20 13

14 Netop det at mestre vokalernes forskellige udtale er uhyre vigtigt når en fremmedsproget skal lære at udtale det danske sprog korrekt. Lokale dialekter Umiddelbart ser problemerne med dialekterne uoverskuelige ud. Løs ningen for denne udgivelse har imidlertid været ganske enkel: Den lægger sig op ad det rigsdanske som bliver talt i de landsdækkende medier, og som de fleste næsten dagligt er i kontakt med. Desuden viser alle undersøgelser at dialekterne er på retur i takt med den stadigt stigende globalisering. Hurtige resultater For de fleste elever i en klasse vil arbejdet med Søde ord vare tre til fire måneder. Hvis der yderligere arbejdes intenst med store og små bog staver, de 120 hyppigste ord samt andre drilleord over en periode på et par måneder, vil de herefter have opnået en læsekompetence som sætter dem i stand til at kaste sig over de første læse-let-bøger for børn. Det er den slags succesoplevelser der er driv kraften i elevernes fortsatte lyst til at læse. Det er også på dette tidspunkt at man kan inddrage andre, mere traditionelle materialer og systemer i undervisningen. Brug af lyd-cd en Læreren er stort set frit stillet mht. hvordan hun vil bruge cd en. Hun kan således nøjes med at afspille sangene for eleverne. Hvis hun laver sang lege til musikken, er hun i øvrigt meget velkommen til at lave sine egne dansetrin. Det vigtigste er at det er sjovt og festligt. Se i øvrigt dvd'en med sanglegene. Sangene kan bruges på følgende måder: Sjov, kropslig afveksling midt i alt det boglige. Klappe stavelser. Lære alfabetet udenad ved at spille "Alfabetsangen" (nr. 1). Lære bogstavernes lyde ved at spille "Ole Boles Lydsang" (nr. 2). Hylde en elev der er færdig med Søde ord, ved at spille "Hurrasangen" (nr. 31). Optræde til et forældremøde med elevernes yndlingssange. Teksterne til cd en kan danne udgangspunkt for klasseundervisning af kortere forløb, fx: Hvilke ord kan I finde i A-sangen der begynder med bog - stav A? Eller: Sæt rød prik under vokalerne i B-sangen. Eller: Hvor mange ord i D-sangen har en lang vokal? Eller: Hvilke ord i P-sangen har to konsonanter lige efter hinanden? S ØDE ORD 21 14

15 Staveord Læsning er generelt lettere end stavning. Det er der to grunde til. For det første tager læsning udgangspunkt i konkrete fysiske bogstaver som eleven kan se og røre ved. For det andet er bogstavernes rækkefølge givet på forhånd. Stavning er sværere idet det drejer sig om at kunne sætte forholdsvis diffuse lyde sammen i den rigtige rækkefølge i form af bogstaver og dernæst skrive det ned så det giver forståelige ord. Øv staveord på følgende måde: 1. Udtal staveordet tydeligt for eleven et ord som fx "kat" udtales med et tydeligt T til sidst i ordet. 2. Eleven giver sit bud på staveordet (uden at få hjælp eller blive afbrudt) i et kladdehæfte eller allerhelst på en magnetisk staveplade. 3. Hvis eleven kan stave til ordet, går I videre til næste staveord. 4. Hvis eleven ikke kan stave til ordet, så bed ham om at læse det op som han har skrevet det. Hvis eleven fx har stavet ordet april som [apil], så få ham til at læse det højt nøjagtig som det er skrevet. Hjælp ham dernæst med PR-lyden på en måde så han selv får en aha-oplevelse om hvordan man staver til "april". Når I øver staveord, så prøv som lærer ikke at bruge ord som "rigtig" og "forkert", men mor jer i stedet sammen over de mange nye ord som eleven 'opfinder' i forsøget på at stave til ordet. 5. Få eleven til at klappe stavelserne i ordet. 6. Få eleven til at dele ordet op i stavelser på stavepladen (et lille mellemrum imellem hver stavelse). 7. Få eleven til at røre hver enkelt stavelse på stavepladen samtidig med at han siger stavelsen højt. Bemærk at punkt 4, 5 og 6 ikke nødvendigvis behøver at være i angivet rækkefølge. S ØDE ORD 22 15

16 Søde ord som værkstedsundervisning Når eleverne har arbejdet med Søde ord i ca. to måneder, kan man lave en værkstedsuge hvor man etablerer 3-6 værksteder. Eleverne kommer på skift rundt og er ca. 20 min. på hvert værksted. Eksempler på værksteder: 1. Lytte-værksted Eleverne sidder med hovedtelefoner på og lytter til alfabetsangene på cd en til Søde ord, samtidig med at de følger med i teksterne i sangbogen. 2. Modellervoks-værksted Eleverne løser modellervoksopgaver fra Søde ord kap. 7 side og kap. 8 side 1-2. (Eleverne kan godt komme på dette værksted selv om de ikke er nået dertil i mappen.) 3. Skrive-værksted Eleverne vælger den sang fra sangbogen de bedst kan lide og skriver den ind i deres hæfte. (Kopier sangen fra Søde ord kap de lige sider.) 4. Læse-værksted Eleverne læser for hinanden to og to i de små Læse-selv-bøger. 5. Farve-værksted Eleverne farvelægger de små tegninger i Søde ord. 6. Staveords-værksted Eleverne høres i staveord fra mappen kap. 7 side Én læser ordene op, og de andre skriver ordene ned i deres hæfte. (Her skal eleverne være i gang med kap. 6 for at kunne stave til ordene.) Man kan vælge de værksteder som man synes egner sig bedst til klassen eller til den enkelte elev. God fornøjelse. S ØDE ORD 23 16

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Undervisning i praksis

Undervisning i praksis Undervisning i praksis Forsvarskommandoen 2000 Undervisning i praksis er redigeret af Forsvarets Center for Lederskab, Uddannelsesudviklingsafdelingen Frihåndstegninger: Poul Carlsen Illustrationer: Uddannelsesudviklingsafdelingen

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Læseindlæring/ dansk i indskolingen

Læseindlæring/ dansk i indskolingen Læseindlæring/ dansk i indskolingen Inspirationshæfte GENTOFTE KOMMUNE SKOLEAFDELINGEN Indhold Forord............................................ 3 Navneord og mange intelligenser 2.-3. kl. Skovgårdskolen................

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

At skrive sig ind i læsningen

At skrive sig ind i læsningen At skrive sig ind i læsningen af Marianne Borup Langhøjskolen, Hvidovre Eksamensopgave til Læsevejlederuddannelsen, 1. modul: Indsigt i børns sproglige udvikling, læsning og skrivning herunder læse- og

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

DANSK for ikke læsere

DANSK for ikke læsere DANSK for ikke læsere Kan man være opmærksom på sproget uden at kunne læse? Selvfølgelig kan man det, men opmærksomheden kan være mere eller mindre målrettet. Små børn kan modtage sproglig stimulering,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere