Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer"

Transkript

1 Lærervejledning

2 Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet på erfaringer fra arbejdet med et større antal børn og voksne med svære læse- og stavevanskeligheder samt et mindre antal fremmedsprogede elever. Konklusionen er at elever lærer i vidt forskelligt tempo, men at alle kan lære at læse og stave betydeligt lettere når de først har fået styr på lydrette ord. Søde ord er både beregnet for den rutinerede lærer der vil prøve noget nyt, og for den helt nye lærer der ofte er overvældet af virkelighedens praksischok. Med Søde ord får læreren et konkret læse/stave-redskab i hånden der opfylder nutidens krav til differentiering, idet undervisningen foregår i den enkelte elevs tempo - også hvis der er 25 elever i klassen! Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer Søde ord har ladet sig inspirere af både fortid og nutid og er samtidig med til at vise vejen frem. Gamle læsebøger som "Ole Bole" og "Søren og Mette" forekommer mere børnevenlige end så mange nutidige læsebøger fordi de går mere gradvist frem og gentager et begrænset antal ord mange gange. Det giver tryghed i elevens verden. På indholdssiden er de dog mere eller mindre forælde de og genspejler ikke på samme måde elevens virkelighed som de nye udgivelser. Det er meget oppe i tiden at tale om begreber som kompetencer, intelligenser og læringsstile. Kompetence bliver ofte nævnt i forbindelse med såkaldte bløde værdier og bliver da kaldt for sociale kompetencer. Når der arbejdes med Søde ord er det nødvendigt at undervisningen tager udgangspunkt i værdier og sociale kompetencer i form af en etisk overbygning som lærer og elev er enige om, og som gør at det daglige arbejde kan fungere. Hovedpunkterne er: 1) Flid. 2) Ærlighed. 3) Hjælpsomhed. Disse værdier og kompetencer bliver ofte repeteret, eksemplificeret og diskuteret med eleverne. I de senere år er det også blevet meget populært at tale om menneskets mange former for intelligens. Tidligere tiders fokusering på enten sproglig eller matematisk intelligens er nu blevet afløst af en bredere vifte af intelligenser. Den holistiske tankegang florerer og skaber grobund for en langt mere nuanceret holdning til læring og det at være et helstøbt menneske. Princippet om de mange intelligenser (og i mindre grad princippet om de forskellige læringsstile) er integreret i Søde ord så alle elevtyper kan trives og samtidig have en reel mulighed for at 'knække' læsekoden. S ØDE ORD 9

3 Hvorfor fonetisk indlæring? Ifølge ordbogen er definitionen på læsning at "samle bogstaverne sammen til et ord". I vores del af verden er læsning og stavning derfor baseret på evnen til at sætte bogstavernes lyde sammen til meningsfulde ord. Altså i bund og grund en auditiv kompetence. Modsat er det fx i Kina som baserer læse- og skrivefærdigheden på ordbilleder. Altså en ren visuel kompetence. Det er derfor to helt forskellige indfaldsvinkler til det samme emne. Den første fordrer at man især er god til at skelne lyde og sætte dem sammen til ord, den anden at man er i stand til at skelne mellem forskellige billedsymboler og lagre dem i hukommelsen. De børn i vores kulturkreds der er auditivt svage, har et problem. Men det betyder ikke at man uden videre kan springe det auditive element i indlæringen over. Man kan supplere med elevens andre styrkesider og intelligenser, men man kan ikke erstatte den auditive indfaldsvinkel til læsning og stavning med noget andet fx en ren visuel indfaldsvinkel. Den såkaldte ordbilledmetode hvor ordene læses som billeder, er forsøgt praktiseret i snart et halvt århundrede i den vestlige verden. Den var oprindeligt ment som en hjælp til de særligt læsesvage. Resultatet har imidlertid været det stik modsatte idet hver sjette elev i dagens Danmark forlader skolen uden tilstrækkelig læse- og stavekompetence og risikerer dermed ikke at kunne klare sig tilfredsstillende i livet og samfundet. Fonetisk indlæring er ikke en ny kæphest, men er, med godt fyrre års undtagelse, den metode der i århundreder er blevet brugt i vores civili sation når man skulle lære børn at læse og stave. Det er den naturlige fremgangsmåde, og den viser respekt for det faktum at vi i vores kultur kreds har valgt at læse og stave via bogstavernes lyde. Metoden er dog bestemt ikke uproblematisk fordi talesproget bevæger sig stadig længere væk fra skriftsproget. Imidlertid kan det problem løses ved at følge nogle få, enkle principper. Én ting færdig ad gangen Søde ord er progressivt opbygget. Den starter helt fra bunden med bogstavernes navne og lyde samt lette, lydrette ord, og bliver hele tiden en lille smule sværere. Det er vigtigt at eleverne ikke springer trin over eller går videre før de behersker det trin de er på. Hvis dette princip overholdes, kan selv sprogligt jævnt begavede elever også lære at læse og stave. S ØDE ORD 10

4 Enkelte elever glemmer indimellem noget de tidligere har lært, fx bog stavernes navne eller lyde. I hvert enkelt tilfælde går læreren tilbage og repeterer stoffet med eleven det nødvendige antal gange indtil han kan det. Modsat risikerer eleven ikke at lære at læse og stave og bliver med tiden måske kategoriseret som ordblind. Den naturlige rækkefølge Én af grundene til at børn og voksne har læse/stave-problemer er at de ikke behersker det grundlæggende. Det mest grundlæggende er bog sta vernes navn, form og lyd. Det næste naturlige trin i læseindlæringen er at lære at sætte bogsta ver nes lyde sammen til lydrette ord (her kaldet for 'søde ord'). Dette er det overordnede emne for denne udgivelse. Efter arbejdet med lydrette ord vil det være naturligt at gå i gang med de mere problematiske ikke-lydrette ord der, som modvægt til 'søde ord', kunne kaldes 'drilleord'. Til denne ordgruppe hører bl.a. de fleste af de 120 hyppigste ord, fx "og", "mig", "jeg", "ikke" etc. Karakteristisk for disse ord er at de fleste ikke på samme måde som navneordene og udsagnsordene er betydningsbærende og konkrete. Disse forhold gør dem svære for børne ne at forholde sig til, og de skal læres på andre måder end lydrette ord. Store bogstaver først For ikke at forvirre eleven arbejdes der i starten udelukkende med de store trykte bogstaver. De har samme højde og er lette at læse og skrive. Derved følges der op på det bogstavarbejde der foregår i mange af landets børnehaveklasser hvor underviserne foretrækker de store bogstaver. Efter Søde ord bør eleverne arbejde med at læse både store og små bog staver i henhold til normal retskrivning. Der er ikke tale om at lære at læse to gange som nogle mener, idet erfaringen viser at overgangen fra store bogstaver til blandingen af store og små bogstaver ikke volder problemer. Når eleverne er dus med store såvel som små bogstaver, er tiden inde til at påbegynde en mere formaliseret og systematiseret undervisning i håndskrivning. Nøglen til læsning er lydene I det danske sprog er der mange flere bogstavlyde end der er bogstaver. Det er et problem. Startskuddet til dette materiale var derfor en idé om at give samtlige lyde der ikke har deres eget bogstav, et børnevenligt symbol. S ØDE ORD 11

5 Hovedproblemet med det danske skriftsprog er netop at de enkelte bogstaver kan have mange forskellige lyde, og at de fleste ord derfor ikke staves som de udtales. Nogle elever har vanskeligt ved at forholde sig til disse 'drilleord', og for at klare sig, begynder de at affotografere ordene eller lære dem udenad. Derfor kan sådanne elever nogle gange 'læse' svære ord som "postkasse" og "ballongynge". Søde ord prioriterer indlæringen af bogstavernes lyde og giver samtidig eleverne en reel chance ved udelukkende at præsentere dem for ord der har en logisk stavemåde og er til at forstå. Alle kan være med og få en sejr på læsning og stavning. Nøglen hertil er lydene. The Missing Link: Lydrette ord Generelt findes der i dag ingen naturlig overgang fra børnehaveklassen, hvor alt er let og logisk, til første klasse hvor læsning og stavning som oftest begynder. I første klasse bliver eleverne præsenteret for læsebøger med et utal af undtagelser hvor bogstaver og lyde opfører sig på en hel anden måde end de lige har lært i børnehaveklassen. Et eksempel er ordet "og" som i øvrigt er det mest benyttede ord i det danske sprog. Bogstav O bliver lavet om til en lyd der slet ikke eksi sterer som bogstav i det danske alfabet, og bogstav G bliver lavet om til en W- lyd. Tilsvarende med ord som "de", "er", "sagde", "lille", "jeg", "har", "hvor", "mig", "ind" osv. Nogle elever bliver overvældet af disse ulogiske fænomener. Der er et gammelt ordsprog der siger at man skal kunne kravle før man kan gå. Det lille spædbarn der ligger i sin vugge, har lige akkurat lært at orientere sig. Man kan ikke bare sætte det op på fødderne og forvente at det kan gå af sig selv. Slipper man, går det galt. Den samme tankegang gælder også for elever når de skal lære at læse og stave. Slipper man dem for tidligt, falder de og risikerer at få, om ikke fysiske, så mentale skrammer og ridser i selvtilliden. Springet fra bogstaverne og deres lyde direkte over til ord der driller er for stort. Der mangler noget. Eleverne skal have lov til at arbejde med lydrette ord i en længere periode. Det giver dem en grund læggende sikkerhed i hvordan man sætter bogstavernes lyde sammen til stadig mere komplekse ord. Når hver sjette elev forlader skolen med manglende læse- og stavefærdigheder, kan det hænge sammen med at disse elever ikke fik lært nogle grundlæggende færdigheder, sandsynligvis fordi de er faldet ned i kløften mellem bogstavernes lyde og drilleordene. Skolen har ikke vist dem nogen farbar vej der forbinder de to verdener. Lydrette ord er broen der skaber forbindelsen. S ØDE ORD 12

6 Søde ord tager eleven ved hånden og giver ham et solidt grundlag for det fortsatte arbejde med bogstaver, ord og sprog så grundigt at han er betydeligt bedre klædt på når han omsider konfronteres med drilleordene. Undervisningen de første par uger I starten af undervisningen bruger læreren en rum tid på at indlære eleverne bogstavernes navn, form og lyd. Spil flittigt "Alfabetsangen" og "Ole Boles lydsang" for eleverne. Sangene findes på lyd-cd en som følger med Søde ord. Digt fx en lille historie over sidstnævnte (Ole Boles far der synger sangen for Ole Bole hver aften før sengetid grammofon pickup der ridser pladen osv.). Gå også i gang med at synge og danse alfabetsangene så hurtigt som muligt så eleverne får bevæget sig og synes det er sjovt. Se "Sange og forslag til dramatisering", side 25 eller dvd'en hvor alle sanglegene demonstreres. Supplér undervisningen med gamle Ole Bole-tricks som fx: Klappe/stampe stavelser. Brug fx en sang fra cd en. Høre forlyden. Tag fx udgangspunkt i børnenes navne eller en alfabetsang. Det skriftlige tegn for lyden. Læreren skriver bogstavet i luften eller på tavlen. Eleverne skriver bogstavet i luften (træner tillige det enkelte bogstavs begyndelses- og slutpunkt). Dernæst får børnene udleveret rød og blå modellervoks (af en god kvalitet der ikke tørrer ud) og laver henholdsvis vokaler (rød), konsonanter (blå) og til sidst hele alfabetet i vokset. Afsluttende skriver de elever der er klar til det, alfabetet med blyant på papir. Det er en forudsætning at eleverne har lært bogstavernes navn, form og lyd før de begynder på Søde ord. Med andre ord: Den enkelte elev starter først når han er klar til det. Efterhånden vil eleverne danne mere eller mindre faste makkerpar, men de må også gerne arbejde overvejende alene hvis de helst vil det. Læreren kan godt foreslå at bestemte elever arbejder sammen, specielt hvis de arbejder nogenlunde lige hurtigt, men blander sig som regel kun hvis der opstår problemer. 100 procent undervisningsdifferentiering Eleverne arbejder i hver deres tempo. Den hurtigste elev vil ikke komme til at kede sig, også selv om han allerede kan læse en hel del før han kommer i skole. I dette sjældne tilfælde må læreren undersøge på hvilket niveau eleven befinder sig, og starte derfra. Den knap så hurtige elev starter selv følgelig helt forfra og får den tid han har brug for til de enkelte opgaver. På den måde undgår man at elever bliver stressede eller kede af det fordi de ikke kan følge med. Eleverne kan, som tidligere nævnt, arbejde med forskellige makkere eller i faste makkerpar som de selv bestemmer, så længe det går godt. Uanset hvad, hjælper alle hinanden så meget de kan. S ØDE ORD 13

7 Sådan kan der arbejdes med Søde ord En lektion starter som regel med at lærer og elev kommer i god kommunikation med hinanden. Hvis eleverne er urolige eller har tankerne andre steder, kan en sang eller en lille, sjov leg gøre underværker. Læreren forhører sig eventuelt om hvordan det går med de forskellige makkerpar, og specielt om der er nogle elever der har brug for hjælp. En trist, tvær eller urolig elev er ofte én der ikke har fået den hjælp som han har brug for! Udnævn eventuelt nogle elever til hjælpelærere for andre som har svært ved læsning og stavning. Hvis en elev hjælper en anden i en hel lektion, kan læreren påskønne hjælpsomheden ved fx at give en lille guldstjerne som eleven kan klistre uden på sin mappe. Guldstjerner kan købes som klisterark i en boghandel. Det er en god idé at give hver enkelt elev et konkret mål for lektionen som skrives ind i mappen. Dernæst sætter læreren et samlet mål for hvor mange 'flueben' (lærerens rigtigt-tegn ved symbolerne øverst på kopisiderne) klassen skal nå for dagen. Det udvikler i høj grad elevernes fornemmelse for teamspirit og ansvar for fællesskabet. Gør det imidlertid på en måde så eleverne får 'lys i øjnene' og synes det er sjovt at nå målet. Hvis læreren udfordrer eleverne på fx 100 flueben i én lektion, så skrives dette tal oppe på tavlen. Derpå tegner hun en firkant på tavlen med et flueben oven over. Her sætter eleverne en kridtstreg (i romertalsbundter a fem) hver gang de har klaret en opgave og fået den godkendt af læreren. Senere hen kan eleverne også begynde at score smily er (et emneområde færdigt) og 'hjælpestjerner' (når man hjælper en anden elev en hel lektion). Disse markeres ligeledes på tavlen med en kridtstreg i deres respektive kasser. Til sidst kan læreren eventuelt minde eleverne om at de skal tage hensyn til hinanden og bruge 'små stemmer' så alle kan arbejde uforstyrret i samme lokale. Når læreren er sikker på at alle er parate, så starter hun dem højt og tydeligt så ingen er i tvivl om at nu skal der arbejdes. Eleverne 'klør på' med Søde ord. Når de mener at de er klar til at få et flueben i en bestemt øvelse eller opgave, kommer de hen til lærerens bord. I umiddelbar nærhed sidder i øvrigt også de elever der generelt har svært ved læsning og stavning eller på andre måder er opmærksomheds krævende. For at undgå en lang række af ventende (og måske larmende) elever, kan det nogle gange anbefales at læreren tager et par elever op ad gangen som hun så arbejder med. Det er med til at holde støjniveauet nede og sikre at alle elever får mindst én daglig personlig kontakt med læreren. Hvis der er forholdsvis få elever i klassen har læreren mulighed for at gå rundt blandt eleverne. Det er en stor frihed. S ØDE ORD 14

8 Læreren kan forvente at en gennemsnitselev laver en kopiside pr. lektion, men det er kun et fingerpeg. Undervisningen bør afsluttes med en fællessamling hvor der evalueres og gøres status. Nåede vi vores mål, både personligt og i fællesskab? Læreren tæller flueben sammen med eleverne. Eventuelle problemer bliver taget op, kommenteret og løst. Generelt anbefales det at gøre fællessamlingen til en munter afslutning på dagens arbejde og især fokusere på det positive. Læreren jubler sammen med eleverne hvis målet blev nået og roser og anerkender i øvrigt alt hvad der gik godt. Generelt er lærerens rolle at rette, koordinere, opmuntre og sørge for at alle har det godt, gør sig umage og lærer noget. Symbolforklaring På hver kopiside findes øverst til venstre en symbolbjælke. Hvert symbol repræsenterer en opgave på kopisiden. Til højre for hvert symbol er der plads til at læreren kan sætte et flueben når eleven har bestået den pågældende opgave. Symbolernes betydning er som følger: Eleven læser bogstaver, ord, sætninger eller fulde tekster. Eleven skriver bogstaver, ord eller en hel sætning. Eleven øver forskellige færdigheder, fx at kunne udtale bogstavernes lyde. Eleven illustrerer i farver sin egen sætning/historie. Eleven forbinder ved hjælp af en blyantstreg ord og billede der passer sammen. Eleven laver i modellervoks det som ordet symboliserer. Eleven finder de skjulte ord og sætter ring uden om hvert enkelt. Eleven skriver staveord. Eleven lytter til en sang på cd'en. Et emneområde er helt færdigt. S ØDE ORD 15

9 Leg Spil Kreativitet (LSK) Undersøgelser viser at hvis børn får lov til at være kreative, klarer de sig også generelt bedre rent fagligt. Også i arbejdet med Søde ord har eleverne derfor mulighed for at være kreative. Denne positive effekt forstærkes yderligere ved at inddrage endnu to elementer i undervisningen, nemlig leg og spil. Leg Sanglegene på vedlagte lyd-cd appellerer til leg og fysisk udfoldelse og bruges som supplement til den individuelle arbejdsform i forhold til kopisiderne. Cd en indeholder 31 sange, nemlig en bogstavsang, en lydsang, en hurrasang og 28 lydrette alfabetsange. De 31 sange på cd en afspilles, synges eller danses efter anvisning og når der er brug for afveksling og sjov. Spil Når eleverne har vænnet sig til at arbejde med Søde ord, og er blevet gode til at hjælpe hinanden, kan læreren krydre undervisningen med forskellige spil og konkurrencer. Ofte synes eleverne at det er sjovt at score flueben, smily er og hjælpestjerner. "Hvor mange kan vi score i dag?" Læreren kan også udfordre den enkelte elev: "Dit mål for i dag er 2 sider." Den form for målsætning bør bruges generelt, men er specielt god i forhold til elever som fx ikke kan overskue lange tidsperioder eller elever som har svært ved at sidde roligt i længere tid ad gangen. Det kan være en god idé at checke madvanerne hos sidstnævnte elevtype. (Læs evt. "Kost, adfærd, indlæringsevne" af Frede Bräuner.) Hver uge på en bestemt ugedag får eleverne "Ugens udfordring" af læreren: "Lad os se om du kan klare 10 sider til næste uge." Læreren skriver datoen i Søde ord så også forældrene er orienteret. "Ugens udfordring" er i virkeligheden blot en sjov måde at give eleverne lektier for, og den er selvfølgelig nøje tilpasset den enkelte elev. Læreren får herved mulighed for at opmuntre og hjælpe eleven til at nå et konkret mål og samtidig give ham et skulderklap hvis han klarer det. Efterhånden som eleverne når "Ugens udfordring", skriver de deres navne på tavlen. Den sjoveste udfordring for eleverne kan fx være udsigten til en fest hvis de samlet har gjort det godt. Dvs. at de har scoret mange flueben og smily er og været gode til at hjælpe hinanden inden for en bestemt tidsperiode. S ØDE ORD 16

10 Kreativitet Som tidligere nævnt, er det vigtigt at styrke den kreative evne. Det er også med til at bevare forbindelsen til den fysiske virkelighed og sikre at børnene ikke får 'bogstavkuller'. Derfor benytter Søde ord sig i udstrakt grad af opgaver på kopisiderne hvor eleven i farver skal illustrere sin egen lille sætning/ historie. Desuden arbejdes der en del med modellervoks som tidligere beskrevet. De fleste børn holder meget af at arbejde med modellervoks som især er velegnet til elever der har svært ved bogstaver og lyde. Der findes ingen dumme spørgsmål Igennem hele Søde ord er ord der kan være svære at forstå, understreget. Det er vigtigt at eleverne forstår ordene. Hvis de ikke gør det, mister de i længden lysten til at arbejde med materialet. Et eksempel på et svært ord i Søde ord er ordet "snu" (pga. svær betydning samt to konsonanter der kommer lige efter hinanden). Hvis eleven ikke får hjælp med ordet, bliver han fremmedgjort over for stoffet og mister måske lysten til at læse videre. For mange af den slags oplevelser kan medvirke til at gøre ham urolig, ukoncentreret og senere hen skoletræt. Sørg som lærer for at skabe en stemning i klassen hvor eleverne har lyst til at spørge hvis der er noget de ikke forstår. Den langsomme elev En gang imellem møder man en elev der har så svært ved det boglige at han efter adskillige måneders undervisning stadig ikke har lært alfabetet og bogstavernes lyde. Læreren bør i første omgang sikre sig at elevens sanseapparat, specielt synet og hørelsen, fungerer som det skal. Hvis det er tilfældet, betyder det ikke at eleven bare skal arbejde videre i Søde ord. Det vil sandsynligvis blot medføre at eleven tilsyneladende klarer sig pænt et stykke tid indtil det er åbenlyst at han blot er begyndt at lære alle ord udenad. Før eller siden vælter korthuset og eleven risikerer at miste modet eller reagere udfarende og begynder måske at tro at han aldrig lærer at læse. Ofte vil omgivelserne gøre det samme og hæfte betegnelser som "Ordblind", "ADHD" osv. på ham. Det rigtige at gøre er at få det grundlæggende på plads. Det kunne fx være at repetere nogle af bogstavaktiviteterne fra børnehaveklassen og krydre dem med alle slags lege og spil. S ØDE ORD 17 10

11 Læreren kan fx selv fremstille et spil som hun kunne kalde for "Bogstav krig" (analogt med kortspillet "Krig"). Hun får fat i 28 stykker karton i postkortstørrelse og skriver ét stort bogstav på hvert kort med en fed tusch (vokaler med rødt og konsonanter med blåt). Hvis to elever spiller, får de hver 14 kort (fire elever får hver syv kort osv.). Eleverne sidder over for hinanden og trækker et kort hver fra deres omvendte bunke. Bogstav Å er det stærkeste kort ned til bogstav A som er det svageste kort. Spillet går ud på at få så mange stik som muligt. Hvis eleverne har lige mange stik når alle kort er trukket, vinder den elev der har fået flest kort med vokaler. Det smarte er at for at kunne spille spillet, bliver man nødt til at lære bogstavernes navne. Ikke mindst drenge synes at det er et sejt spil. Spil "Alfabetsangen" og ikke mindst "Ole Boles Lydsang" mange gange for eleven. Få ham til at tegne, farvelægge og lave bogstaverne i modellervoks. Opfind selv små lege, spil eller konkurrencer så eleven synes at det er sjovt at lære at læse. Få på skift de elever der er nået langt i Søde ord, til at være hjælpelærere for de langsomste elever så de udover at være fagligt kompetente også udvikler evnen til at være hjælpsomme og sociale individer. Tre hovedprincipper er særdeles vigtige at holde sig for øje når man arbejder med elever der er langsomme i deres læseudvikling: 1. Lidt ad gangen. 2. Mange gentagelser. 3. Eventuel repetition af tidligere lært stof. De små sejre i dagligdagen er altafgørende. Lærerens indstilling til eleven bør derfor være en venlig tålmodighed parret med en kompromisløs forventning om at eleven selvfølgelig får lært at læse og stave. Specialundervisning Søde ord er også velegnet i specialundervisningen eller på hold med elever med læseproblemer. Det intensive arbejde, og det forhold at lærer og elev er i tæt samarbejde over en længere periode, virker på mange elever som et boost en hurtig tilførsel af ny energi og nye muligheder. Jo tidligere der sættes ind, desto bedre. Når som helst en elevs læsepro blemer konstateres, vil det være relevant at inddrage Søde ord som en del af problemløsningen. Hvis der på skolen findes en støttelærerordning, kan eleven måske være i klassen mens han arbejder med Søde ord, og kammeraterne arbejder med noget andet. Derved undgår man den, for nogle elever nedværdig ende oplevelse som mange får ved at skulle gå til specialundervisning et andet sted på skolen. Når Søde ord bruges på denne måde og på dette tidspunkt, vil eleven sikkert S ØDE ORD 18 11

12 kende både de store og de små bogstaver. For eleven betyder det imidlertid ikke noget særligt. Han ved godt at det ikke er i den rent visuelle bogstavgenkendelse hans problemer ligger, men i evnen til at kombinere bogstavernes lyde til ord. Det er sammenhængen mellem bogstaver, lyde og ord der skal arbejdes med, og i dette syntesearbejde kan man sagtens abstrahere fra at teksten står med store bogstaver. Logisk læseindlæring En vokal kan være hård (med stød), kort eller lang. Det lyder umiddelbart meget teknisk, men der er en god grund til at det er taget med i Søde ord. Det er simpelthen fordi elever på begynderstadiet ofte gætter helt tilfældigt på ordene hvis de ikke kan skelne mellem disse tre kategorier. Et eksempel er ordet "tal". Bruger eleven en kort vokal, handler det fx om matematik. Bruger han i stedet en hård, handler det om sprog. Brugt forkert i en sætning, giver det ikke nogen mening. Bestræbelsen i Søde ord har været at lægge sig tæt op ad matematik kens præcision og forudsigelighed (2 + 2 er altid 4). Det er specielt til gavn for elever der ikke umiddelbart har flair for det sproglige. Bemærk at ord som "kat", "hæk", "tip" m.m. strengt taget ikke er lydrette, med mindre man udtaler ordene særdeles tydeligt så det nærmest lyder lidt gammeldags. Erfaringsmæssigt er det imidlertid sjældent et problem for eleverne. Konsonanterne kan lyde på forskellig måde alt efter sammenhængen (fx N et i henholdsvis "mand" og "man"). Det er imidlertid mere af teoretisk end af praktisk betydning og er ikke taget med i Søde ord. Neutrale kopisider Søde ord er udgivet som fotokopieringsmateriale uden farvelægning. Det har den fordel at eleverne i høj grad kan sætte deres personlige præg på materialet. De får lov til selv at være kreative. Det daglige arbejde med Søde ord består bl.a. i at eleverne skaber deres eget lille kunst værk som læreren løbende beundrer. Et kunstværk skal man passe på. Prøv derfor at finde et robust omslag til materialet og hvis det er muligt, så lad hver enkelt elev selv vælge farven. Det anbefales at læreren kopierer alle sider på én gang (på begge sider) da de således kommer til at fremstå som en rigtig arbejdsbog i børnenes bevidsthed. S ØDE ORD 19 12

13 Om dette materiale Der er i tidens løb udgivet andre materialer med lydrette ord, men ikke som del af en større helhed. Forklaringen er sandsynligvis at det er særdeles vanskeligt for en læsebogsforfatter at skrive sammenhængende fortællinger hvis han ikke må bruge ord som "og", "jeg" og "har". Søde ord har stædigt holdt fast i at det skal være logisk for eleverne. Løsningen har været at lave korte, rim- og remseagtige sætninger. Forældrenes rolle Giv forældrene mulighed for at få et indblik i hvordan deres barn skal arbejde med Søde ord. Kopiside 1+ 2 er primært en orientering til forældrene. Der fortælles kort om fremgangsmåden, hvilken funktion de forskellige symboler øverst på kopi siderne har, hvilke handlinger der forventes af barnet m.m. Det er oplagt at præsentere Søde ord på et forældremøde i børnehaveklassen eller i starten af 1. klasse. Her kan bl.a. kopisiderne "Kære forældre" udleveres og de forskellige trin i forløbet kan anskueliggøres ved at vise udvalgte kopisider på overheadprojektor eller som PowerPoint-præsentation. Forældrene bør også gøres bekendt med de principper som ligger til grund for Søde ord, herunder LSK (Leg Spil Kreativitet, se side 16), anvendelsen af store bogstaver og frem for alt de lydrette ord. Det bør også oplyses at nogle børn kan blive forvirrede hvis de samtidig med Søde ord læser bøger med mange drilleord. Det er også en god idé at fortælle at tempoet er højt når en hel klasse arbejder med Søde ord, og at eleverne undervejs har mulighed for både at samarbejde og arbejde individuelt. Endelig bør der hjemme være mulighed for at lytte til cd en med bl.a. "Alfabetsangen" og sangen om bogstavernes lyde (som forældrene selv bør lære). Oplys interesserede forældre om at cd en kan købes hos forlaget. Når de fleste elever er færdige med Søde ord, kan forældrene inviteres ind til en aften med dramatik, musik, ord m.m. Således kan der skabes en festlig afslutning på et sjovt og igang sættende undervisningsforløb. Fremmedsprogede Fremmedsprogede har problemer både med vokaler og konsonanter i det danske sprog. De taler som regel i korte og lange vokaler og har besvær med at skelne dem fra hinanden. Desuden har de tit problemer med fx bogstav R. Søde ord træner de ni vokaler, herunder de såkaldte hårde vokaler (vokaler med stød) som mange fremmedsprogede har problemer med. S ØDE ORD 20 13

14 Netop det at mestre vokalernes forskellige udtale er uhyre vigtigt når en fremmedsproget skal lære at udtale det danske sprog korrekt. Lokale dialekter Umiddelbart ser problemerne med dialekterne uoverskuelige ud. Løs ningen for denne udgivelse har imidlertid været ganske enkel: Den lægger sig op ad det rigsdanske som bliver talt i de landsdækkende medier, og som de fleste næsten dagligt er i kontakt med. Desuden viser alle undersøgelser at dialekterne er på retur i takt med den stadigt stigende globalisering. Hurtige resultater For de fleste elever i en klasse vil arbejdet med Søde ord vare tre til fire måneder. Hvis der yderligere arbejdes intenst med store og små bog staver, de 120 hyppigste ord samt andre drilleord over en periode på et par måneder, vil de herefter have opnået en læsekompetence som sætter dem i stand til at kaste sig over de første læse-let-bøger for børn. Det er den slags succesoplevelser der er driv kraften i elevernes fortsatte lyst til at læse. Det er også på dette tidspunkt at man kan inddrage andre, mere traditionelle materialer og systemer i undervisningen. Brug af lyd-cd en Læreren er stort set frit stillet mht. hvordan hun vil bruge cd en. Hun kan således nøjes med at afspille sangene for eleverne. Hvis hun laver sang lege til musikken, er hun i øvrigt meget velkommen til at lave sine egne dansetrin. Det vigtigste er at det er sjovt og festligt. Se i øvrigt dvd'en med sanglegene. Sangene kan bruges på følgende måder: Sjov, kropslig afveksling midt i alt det boglige. Klappe stavelser. Lære alfabetet udenad ved at spille "Alfabetsangen" (nr. 1). Lære bogstavernes lyde ved at spille "Ole Boles Lydsang" (nr. 2). Hylde en elev der er færdig med Søde ord, ved at spille "Hurrasangen" (nr. 31). Optræde til et forældremøde med elevernes yndlingssange. Teksterne til cd en kan danne udgangspunkt for klasseundervisning af kortere forløb, fx: Hvilke ord kan I finde i A-sangen der begynder med bog - stav A? Eller: Sæt rød prik under vokalerne i B-sangen. Eller: Hvor mange ord i D-sangen har en lang vokal? Eller: Hvilke ord i P-sangen har to konsonanter lige efter hinanden? S ØDE ORD 21 14

15 Staveord Læsning er generelt lettere end stavning. Det er der to grunde til. For det første tager læsning udgangspunkt i konkrete fysiske bogstaver som eleven kan se og røre ved. For det andet er bogstavernes rækkefølge givet på forhånd. Stavning er sværere idet det drejer sig om at kunne sætte forholdsvis diffuse lyde sammen i den rigtige rækkefølge i form af bogstaver og dernæst skrive det ned så det giver forståelige ord. Øv staveord på følgende måde: 1. Udtal staveordet tydeligt for eleven et ord som fx "kat" udtales med et tydeligt T til sidst i ordet. 2. Eleven giver sit bud på staveordet (uden at få hjælp eller blive afbrudt) i et kladdehæfte eller allerhelst på en magnetisk staveplade. 3. Hvis eleven kan stave til ordet, går I videre til næste staveord. 4. Hvis eleven ikke kan stave til ordet, så bed ham om at læse det op som han har skrevet det. Hvis eleven fx har stavet ordet april som [apil], så få ham til at læse det højt nøjagtig som det er skrevet. Hjælp ham dernæst med PR-lyden på en måde så han selv får en aha-oplevelse om hvordan man staver til "april". Når I øver staveord, så prøv som lærer ikke at bruge ord som "rigtig" og "forkert", men mor jer i stedet sammen over de mange nye ord som eleven 'opfinder' i forsøget på at stave til ordet. 5. Få eleven til at klappe stavelserne i ordet. 6. Få eleven til at dele ordet op i stavelser på stavepladen (et lille mellemrum imellem hver stavelse). 7. Få eleven til at røre hver enkelt stavelse på stavepladen samtidig med at han siger stavelsen højt. Bemærk at punkt 4, 5 og 6 ikke nødvendigvis behøver at være i angivet rækkefølge. S ØDE ORD 22 15

16 Søde ord som værkstedsundervisning Når eleverne har arbejdet med Søde ord i ca. to måneder, kan man lave en værkstedsuge hvor man etablerer 3-6 værksteder. Eleverne kommer på skift rundt og er ca. 20 min. på hvert værksted. Eksempler på værksteder: 1. Lytte-værksted Eleverne sidder med hovedtelefoner på og lytter til alfabetsangene på cd en til Søde ord, samtidig med at de følger med i teksterne i sangbogen. 2. Modellervoks-værksted Eleverne løser modellervoksopgaver fra Søde ord kap. 7 side og kap. 8 side 1-2. (Eleverne kan godt komme på dette værksted selv om de ikke er nået dertil i mappen.) 3. Skrive-værksted Eleverne vælger den sang fra sangbogen de bedst kan lide og skriver den ind i deres hæfte. (Kopier sangen fra Søde ord kap de lige sider.) 4. Læse-værksted Eleverne læser for hinanden to og to i de små Læse-selv-bøger. 5. Farve-værksted Eleverne farvelægger de små tegninger i Søde ord. 6. Staveords-værksted Eleverne høres i staveord fra mappen kap. 7 side Én læser ordene op, og de andre skriver ordene ned i deres hæfte. (Her skal eleverne være i gang med kap. 6 for at kunne stave til ordene.) Man kan vælge de værksteder som man synes egner sig bedst til klassen eller til den enkelte elev. God fornøjelse. S ØDE ORD 23 16

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

LÆSERÅD TROUBLESHOOTER

LÆSERÅD TROUBLESHOOTER LÆSERÅD TROUBLESHOOTER Vær frisk og veludhvilet Sørg for at barnet har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent til læsning. Spis sundt Nogle børn er mere følsomme over for fødevarer end andre og udvikler

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig

Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog. God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig Her finder du en oversigt over alle materialerne til denne bog God fornøjelse med dit vigtige arbejde med at hjælpe mig 1 Kære underviser Håber denne oversigt over materialer til bogen Klar til at knække

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Vejledning til. LYDRET ting-kuffert Vejledning til LYDRET ting-kuffert Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010 Vejledning: Lydret tings-kuffert

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

En vejledning af Helen Nielsen

En vejledning af Helen Nielsen STORE-MARIE En vejledning af Helen Nielsen Store-Marie er en bordmodel af Rulle-Marie. Rulle-Marie er den enkelte elevs redskab, og Store-Marie bruges over for hele klassen eller i mindre gruppe. Store-Marie

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed

Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed Tidlig indsats i forhold til læsevanskeligheder/ ordblindhed Hvad er ordblindhed/dysleksi? Hvis man er ordblind, har man svært ved at sætte bogstavlyde sammen til ord. Ordblinde har især svært ved at læse

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard

Opdagende skrivning en vej ind i læsningen. Klara Korsgaard Opdagende skrivning en vej ind i læsningen Klara Korsgaard Dagsorden 1. Baggrund for projektet 2. Opdagende skrivning 3. Søholmprojektet 4. Konsekvenserne for første klasse talesprogsfjeldet Tale Skrift

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Ugebrev 10 Indskolingen 2015

Ugebrev 10 Indskolingen 2015 Ugebrev 10 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære forældre i indskolingen I denne uge i punktform! Læringsfestival: På tirsdag skal en del af skolens lærere på læringsfestival. I den forbindelse er der specielle

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Undervisningsplan for Børnehaveklassen

Undervisningsplan for Børnehaveklassen Undervisningsplan for Børnehaveklassen Årsplanen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets overordnede Fælles mål for børnehaveklassen. Undervisningen i børnehaveklassen bliver tilrettelagt så børnene

Læs mere

Dit barns intelligenstype

Dit barns intelligenstype Dit barns intelligenstype Både lærere, psykologer og børneforældre vil til enhver tid skrive under på, at vores unger har forskellige evner og talenter. De er dygtige på hver deres vis, for intelligens

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med

Lær at læse. 1. 120-ord som ordbilleder. 2. Bogstavlyde sæt lydene sammen. 3. Andre regler. hund. om der. dig. ikke. vil. med Lær at læse 1. 120-ord som ordbille ikke dig om vil med 2. Bogstavlyde sæt lye sammen 3. Andre regler Fx vokalforvekslinger, stumme bogstaver kage hest hund 1. 120 ord som ordbille Hvis man kan dem, kan

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Stav med professor X Lær de store og små bogstaver.

Stav med professor X Lær de store og små bogstaver. WriteReader Ny ipad- app for børn i alderen 4-10 år, lærer børn at læse gennem skrivning. App en er udviklet og testet af folkeskolelære i samarbejde med ledende danske forskere. WriteReader er en ipad-

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Ugebrev 12 Indskolingen 2015

Ugebrev 12 Indskolingen 2015 Ugebrev 12 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolings forældre. Det mærkes tydeligt, at foråret endnu engang er vendt tilbage og det virker faktisk lige nu temmelig stabilt. Det er så skønt og alle

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk

Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 2 findes på Stavevejens hjemmeside der har adressen http://www.stavevejen.dk Computerprogrammet Stavevejen 2 Computerprogrammet Stavevejen 2 er en integreret del af systemet Stavevejen 2. Stavevejen 2 består af et elevhæfte, en plakat, en lærervejledning og dette computerprogram.

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Cooperative Learning i børnehaveklassen.

Cooperative Learning i børnehaveklassen. Cooperative Learning i børnehaveklassen. Af Jette Stenlev Første gang offentliggjort i Skolestart nr. 1, 2007 Flere og flere lærere også i skolens yngste klasser begynder at anvende Cooperative Learning

Læs mere

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk

Dialogisk læsning. Dialogisk læsning - Sprogpakken.dk Dialogisk læsning I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser og barnet lytter, kræver dialogisk læsning, at den voksne læser på en måde, der skaber mere sproglig inter aktion

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-183-4 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat

UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat UDSALG GODE TILBUD 70 % rabat PÆDAGOGISKE SPECIAL COMPUTERPROGRAMMER TIL BØRN OG UNGE Apps er ofte billige og let tilgængelige, men computerprogrammer rummer stadig langt flere muligheder for indstilling

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 1. Indledning Gennemførelsesprocenten på heldagsskoleholdene ligger i de fleste tilfælde højere

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Årsplan 0. klasse 2014/15

Årsplan 0. klasse 2014/15 Uge Tema og danskarbejde Fremlæggelse onsdag/fredag 33 Her er jeg : Vi lærer hinanden at kende Vi lærer at gå i skole Arbejde ud fra skolestartsmaterialet om trafik Arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2012 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere