Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt"

Transkript

1 Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Introduktion til Udviklingsklinikken Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden om vilkår vedrørende opgaveløsning og økonomi. Fagligt Udvalg er styregruppe for projektet og udvalget har opstillet kriterier og krav til udviklingsklinikken. Det omfatter blandt andet krav til faciliteter, faglighed og kompetencer på klinikken og krav til udviklingsklinikkens projektansvarliges kvalifikationer. Indsatsområdet har været patienter med nakkebesvær og fokus på udviklingsklinikken har været lagt på implementering af nuværende viden og evidens. I tilknytning til udviklingsklinikken finansierer Praksisfonden et ph.d. projekt sammen med Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi (FoF), Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Fokusområdet for ph.d. projektet er forskning indenfor udvikling og evaluering af kliniske effektmål til patienter med nakkebesvær, tæt knyttet til implementeringsarbejdet i Udviklingsklinikken. Udviklingsklinikken har flere projekter og arbejdsfelter. Hvert delprojekt har haft sin projektplan. Projektplanen er fremlagt og godkendt af fagligt udvalg Ved denne lejlighed blev idéen om en e- journal præsenteret og demonstreret i den første beta- version. Phd projektet har sin egen projektplan og rapporterer særskilt til Fagligt Udvalg. Udviklingsklinikkens arbejde har været præsenteret ved flere faglige begivenheder. Nordisk Kongres, Forskningstemadag på Syddansk Universitet, på Fagfestivalen og på Danske Fysioterapeuter praksiscertifikat modul 4 over de seneste to år. Ved workshops på flere klinikker for fysioterapi. Derudover har der været artikel i fagbladet. Formålet med Udviklingsklinikken er at: 1. Udvikle og afprøve en metode til implementering af kliniske retningslinjer, eksemplificeret med nuværende evidens for undersøgelse af patienter med nakkebesvær i klinisk praksis.

2 2. Understøtte phd projekt 1 organisatorisk og fagligt. 3. Implementere den nye viden, der skabes i phd projektet. 4. Udvikle og afprøve idéen om en fysioterapeutisk udviklingsklinik i Danmark. Vi er nu nået så langt i Udviklingsklinikkens arbejde at vi er klar til at afprøve en ny metode til implementering af kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær. Metoden er udviklet på baggrund af spørgeskemaopgørelse og interview af en lang række fysioterapeuter. Vi har i implementeringsmetoden forsøgt at tage højde for alle de barrierer og facilitatorer som de adspurgte fysioterapeuter har fremhævet som vigtige i forhold til at få implementeret et sæt kliniske retningslinjer. Vores overordnet motto har igennem hele processen været. Det skal være nemmere at være en god fysioterapeut og fysioterapeuter der har fordybet sig i kliniske retningslinjer skal være synlige for patienter og samarbejdspartnere. Det er nu muligt som fysioterapeut at deltage i testfasen omkring Udviklingsklinikkens implementeringsmodel. Vi håber du finder metoden relevant, nem at bruge og givende for din udvikling som fysioterapeut. Teknologien bag implementeringsprojektet. Udviklingsklinikken har allieret sig med en samarbejdspartner som har bistået med udviklingen af to forskellige It platforme som skal understøtte implementeringsprocessen. Den ene platform understøtter udfærdigelse af patientspørgeskema og journal med effektmål. Den anden platform understøtter certificeringsprocessen. Deltagelse i projektet. Der er enkelte forudsætninger der skal være på plads før du kan deltage i projektet. 1. Du skal have adgang til en PC i behandlingsrummet 2. Du skal oprette med en profil i Digifys systemet så du har adgang til nakkejournalen. Dette er gratis. Udviklingsklinikken har betalt for din adgang. 3. Du skal oprette en profil i sundhedspro. Denne adgang er ligeledes betalet af udviklingsklinikken. 4. To måneder efter du er blevet certificeret vil du modtage et spørgeskema om brug af implementeringsmodellen. 5. Når de første 100 fysioterapeuter er certificeret vil der blandt disse være lodtrækning om 3 IPads. Læs om implementeringsprojektet Læs om facilitatorer og barrierer for at bruge kliniske retningslinjer 1 Development and evaluation of Clinical Outcome Measures for Patients with long- term Neck Pain, Phdstuderende Tina Juul Sørensen og Syddansk Universitet:. Side 2

3 Læs om Udviklingsklinikkens arbejde Læs om klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakke besvær Opret profil i Digifys Opret profil i sundhedspro Teknologien bag implementeringsprojektet. Udviklingsklinikken har allieret sig med en samarbejdspartner som har bistået med udviklingen af to forskellige It platforme som skal understøtte implementeringsprocessen. Den ene platform understøtter udfærdigelse af patientspørgeskema og journal med effektmål. Den anden platform understøtter certificeringsprocessen. Udviklingsklinikkens Implementeringsmodel Udviklingsklinikkens primære formål er at udvikle og afprøve en model for implementering af kliniske retningslinjer. Dette eksemplificeret med klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær. Der findes allerede en række fysioterapeutiske relevante kliniske retningslinjer og meget tyder på at der i fremtiden vil komme yderligere kliniske retningslinjer med relevans for fysioterapeuter både nationalt og internationalt. Det er derfor vigtigt, at den udviklede implementerings model gør det muligt let at implementere fremtidige retningslinjer. På samme måde forventes det at der i fremtiden vil blive behov for løbende at opdatere kliniske retningslinjer og den fremtidige implementeringsmodel skal også muliggøre dette. Aktuelt findes der ikke nationalt eller internationalt regimer eller modeller til dette. Det er internationalt erkendt at implementering af kliniske retningslinjer er en stor udfordring og der er endnu ikke fundet en model, der har vist sig at kunne anvendes generelt. I Danmark har implementeringen af kliniske retningslinjer for fysioterapeuter primært bestået i produktion af flyer, Side 3

4 omtale i Danske Fysioterapeuters medlemsblad og afholdelse af workshops regionalt. I Udviklingsklinikkens undersøgelse har vi anvendt spørgeskema og fokusgruppe interview og det tyder på at dette ikke er tilstrækkelig og derfor ikke bør være den eneste fremgangsmåde i fremtiden. Forud for fokusgruppe interviewene har vi udsendt et spørgeskema til praktiserende fysioterapeuter. Af denne undersøgelse fremgår det at kun en mindre del af praktiserende fysioterapeuter har fået implementeret de kliniske retningslinjer for nakke undersøgelse. Opgørelsen er indeholdt i rapporten om barrierer og facilitatorer Vi har i Udviklingsklinikken udarbejdet en ny implementeringsmetode. Metoden tager afsæt i afdækning af litteratur, en spørgeskemaundersøgelse samt en række fokusgruppeinterview om fysioterapeuters barrierer og ideer til facilitering af kliniske retningslinjer. Udviklingsklinikkens nyudviklede implementeringsmodel har fokus på følgende 7 aktiviteter: 1) Elektronisk platform for opsamling af data integreret i dagligdagen 2) Workshops på praksiscertifikat kursus 3) E- læring 4) Certificering 5) Registrering 6) Opfølgning med audit 7) Re- certificering Hver at disse 7 aktiviteter er beskrevet i detaljer nedenfor. Formålet med at bruge 7 del aktiviteter er at øge chancen for at stimulere fysioterapeuter til at implementere kliniske retningslinjer. I den aktuelle model for implementering foregår flere af de 7 aktiviteter via online værktøjer, hvilket kan skabe udfordringer for de få fysioterapeuter, der endnu ikke har adgang til pc under behandlingen. Vi er opmærksomme på dette, og der er taget højde for dette således at såvel journal som spørgeskema foreligger i papirformat. Der er dog så store fordele ved at bruge en web- baseret løsning at dette langt overstiger udfordringerne for de få fysioterapeuter, der ikke er opdateret med elektroniske journaler. 1. Platform E- journalen for nakkeundersøgelse er aktuelt færdigudviklet og foreligger til gratis afbenyttelse af alle danske praktiserende fysioterapeuter. Platformen guider fysioterapeuten igennem en proces, der systematik sikrer, at de kliniske retningslinjer bliver opfyldt. Der kan i starten være behov for hjælp med etablering af systemet. Der vil blive etableret hotline 2 timer om ugen for hjælpe fysioterapeuter i brugen af journalsystemet. Hotline vil være åben fra 15. marts 2014 til 31.juni 2014 Side 4

5 2. Workshops i forbindelse med Praksis Certifikat kurser Der vil i forbindelse med praksiscertifikat blive holdt workshops med fokus på implementering af klinisk retningslinje. for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær. På workshoppen vil der være en grundig gennemgang af følgende punkter: Hvad er en klinisk retningslinje og hvad skal vi bruge dem til - 30 minutter Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær - 30 minutter. Barrierer og facilitatorer for implementering til at skabe en ny vane - 30 minutter Praktiks anvendelse af e- journalsystemet. 60 minutter 3. E- læring Der er ved at blive fremstillet 5 forskellige undervisningsvideoer som vil ligge til fri afbenyttelse på nettet til brug for indføring i brugen af e- journalen. Disse omfatter: 1. Hvad er en klinisk retningslinje 2. Klinisk retningslinje for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær 3. Praktisk visning af test til udredning og klassificering af personer med nakkebesvær 4. Brug af e- journal for nakke undersøgelse 5. Brug af øvelsesdatabank til nakkebesvær 4. Certificering Certificeringen består af en on- line test i teoretisk viden omkring den kliniske retningslinje, en test i praktiske færdigheder og en dokumentation af anvendelsen af færdighederne. Den teoretiske viden: For at opnå certificering har fysioterapeuten som en del af e- læring, mulighed for at tage en multiple choice test med i alt 30 spørgsmål. Af disse skal 27 svar være korrekt besvaret for at testen er bestået. Fysioterapeuten får tilbagemelding om antal rigtige svar, men ikke hvilke spørgsmål der var forkerte. Testen kan gentages med 24 timers mellemrum, indtil testen beståes. Dette giver fysioterapeuten mulighed for at tilegne sig den manglende viden og opnå det ønskede vidensniveau. Når testen er bestået, vil dette blive markeret under fysioterapeutens profil. De praktiske færdigheder: Hvis der er dele af retningslinjen, der kræver kendskab til praktiske tests skal disse godkendes af en kollega. I praksis vil det betyde, at 2-4 fysioterapeuter går sammen og gennemgår de enkelte test. Når de er nået til enighed om, at færdighederne til testen er gode nok kan Side 5

6 kollegaen logger ind i systemet og godkende sin kollegas praktiske færdigheder. Når den praktiske test er bestået vil dette blive markeret under fysioterapeutens profil. Anvendelse af færdigheder: For at kunne bestå denne del af certificeringsprocessen skal fysioterapeuten have behandlet, udfyldt og registreret 3 journal på en patient med symptomer fra cervical columna. Når der i systemet er registeret 3 journaler, hvor essentielle punkter er udfyldt, er dette punkt godkendt og kan ses under fysioterapeutens profil. Denne proces kan automatiseres således at registreringen sker pr automatik når kravet er opfyldt 5. Registrering Når alle tre punkter er opfyldt, er fysioterapeuten certificeret til brug af kliniske retningslinjer for nakke undersøgelse. Fysioterapeuten kan nu vælge at publicere sin certificering på eller lignende hjemmesider, hvor patienter og samarbejdspartnere har adgang. 6. Opfølgning med audit Med en audit funktion vil det være muligt at få en tilbagemelding på hvor mange journaler der er udfyldt og hvor mange der opfylder de kriterier der er opsat i de kliniske retningslinjer. Det vil gøre det muligt for Danske Fysioterapeuter eller Sundhedsstyrelsen at få data om, hvorvidt de kliniske retningslinjer efterleves. 7. Recertificering Fysioterapeuten vil efter et år kunne recertificeres hvis dette ønskes af Danske Fysioterapeuter eller lign organisationer. Det beskrevne system kan relativt let anvendes til en sådan recertificering. Man kan opstille en standard for opretholdelse af certificering på ex. minimum 10 cervical journaler med et minimum registrering på punkterne alvorlighed, mønster, patient specifik funktionel score, og symptomdiagnose. Re- certificeringen vil finde sted efter Udviklingsklinikkens arbejde er afsluttet. Opdatering af retningslinjer Det ovenfor beskrevne system kan også anvendes til at opdatere kliniske retningslinjer i klinisk praksis. Dette er lige nu en stor udfordring. Da indholdet i den web- baserede løsning guider fysioterapeuten gennem den kliniske guideline via undersøgelsesproceduren, kan en tilpasning eller ændringen af eksempelvis indholdet i et undersøgelsesskema eller en klinisk procedure styres centralt fra den web- barede løsning og således momentant ændre og tilpasse praksis af alle tilknyttede fysioterapeuter til den nye kliniske retningslinje. Dette er unikt og et meget efterspurgt redskab internationalt. Danmark vil kunne være forgangs land gennem implementeringen af et sådan system. Side 6

7 Økonomi Afprøvninger af implementeringsmodellen vil kunne foretages inden for de økonomiske rammer der er stillet til rådighed for udviklingsklinikken. Fremadrettet vil modellen kunne bruges til implementering af andre kliniske retningslinjer. Når først modellen er udviklet og implementeret er den en relativ let og cost- effective måde at implementere fremtidige kliniske retningslinjer på. Måling af effekt Når en ny metode skal implementeres er det nødvendigt at holde den op mod tidligere praksis. Det er i den forbindelse vigtig at undersøge om den nye metode er bedre/billigere end den aktuelt anvendte implementerings model med brug af flyers og workshops. Et estimat af prisen for den tidligere anvendte model til implementering af kliniske retningslinjer anvendt i 2010 viser, at der i gennemsnit har deltaget 50 fysioterapeut på hver workshop og ud fra prisen for afholdte workshops giver det en aktuel pris på kr. 512,- for hver person som har deltaget på workshopsene. De anvendte tal Budget ( ; fra Gurli Pedersen, DF): Årsmøde (undervisning Heidi Eirikstoft, Per Kjær, Inge Riis) kr Høring kr Flyers (trykning) kr Workshops i 5 regioner (undervisning Heidi Eirikstoft, Per K.) kr Transport kr Lokaleleje i 5 regioner kr Forplejning kr I alt kr Vi har i udviklingsklinikken tidligere beskrevet effekten af den anvendte implementerings metode med anvendelse af flyers og workshop, og vist at udbyttet af denne form for implementering er yderst sparsomt og ikke giver tilfredsstillende effekt. Økonomien omkring den nye implementeringsmetode er baseret på udgifter til IT- løsning (fast pris): E- læring med videoklip kr Udvikling certificeringssystem kr Side 7

8 Dette giver en pris ved 500 personer på kr. 230 pr fysioterapeut, og altså væsentlig billigere end den tidligere anvendte metode. Data omkring den nye implementeringsmetode vil blive opsamlet på følgende måde: Antal af fysioterapeuter, der er certificeret i de foreliggende kliniske retningslinjer til udredning og nakkebesvær. Der vil blive opgjort data på alle tre certificeringsparametre, og der vil løbende kunne opsamles data omkring brugen af journal del og antal registrerede nakke patienter På baggrund af ovenstående beregnes en pris pr. fysioterapeut der har deltaget og en pris per fysioterapeut der er blevet certificeret Når implementeringsprocessen er afsluttet vil forløbet blive evalueret igennem interview med fysioterapeuter. Dette projekt vil blive opslået som et bachelorprojekt. På baggrund af gennemførelsen af den foreslåede model for implementering af kliniske retningslinier kan der udregnes en pris på fremtidig udvikling af e- læring og certificeringssystem til implementering andre kliniske retningslinjer Udviklingsklinikken målsætning for implementering Ved udgangen af juni måned 2014 skal følgende mål være opfyldt 2 Det har været målet at det skulle være opfyldt i juni men er blevet forsinket pga It udvikling forsinkelse: Mindst 500 fysioterapeuter skal være certificeret i kliniske retningslinjer for udredning og klassificering af personer med nakkebesvær. Der skal skabes en implementerings model, der fremadrettet vil koster mindre end kr. 250,- per certificering og under kr. 100,- årligt for registrering og re certificering Der skal sikres en bred implementering med ensartet dækning geografisk, blandt erfarne og nyuddannede fysioterapeuter og med deltagelse af både store og små klinikker Når implementeringsprocessen er afsluttet vil forløbet blive evalueret igennem spørgeskema af fysioterapeuten og patienterne. Her vil de barriere og facilitatorer for den nye implementerings proces holdes op mod den tidligere måde at implementere kliniske retningslinjer.. 2 Det har været målet at det skulle være opfyldt i juni men er blevet forsinket pga It udvikling. Nyt mål vil være september Side 8

9 Perspektiver med modellen Den beskrevne model for implementering af kliniske retningslinjer kan løbende forbedres og tilpasses efter de behov, der måtte opstå i forbindelse med fremtidige krav om kvalitetssikring inden for fysioterapi og tilrettes andre regioner eller patientgrupper. Ved hjælp af den sådan web- baserede løsning vil det være muligt at lave et NIP nakke projekt og sammenligne den nye metode med den tidligere anvendte metode i NIP ryg. Omkostningerne til et NIP nakke projekt vil være væsentlig reduceret ved anvendelsen af den nye implementeringsmodel og samtidig vil det være muligt at gennemføre NIP lænd projekt og udbrede det til alle klinikker. Når modellen er afprøvet vil den nemt kunne stilles til rådighed for andre lande nordisk og internationalt, ligesom den vil kunne stilles til rådighed for andre sundhedsprofessionelle. Side 9

Formål. Udviklingsklinikken. Udvikle og afprøve en metode til implementering af kliniske retningslinjer

Formål. Udviklingsklinikken. Udvikle og afprøve en metode til implementering af kliniske retningslinjer Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden omkring vilkår vedrørende opgaveløsning og økonomi. Fagligt Udvalg er styregruppe for projektet og udvalget har

Læs mere

Velkommen til udviklingsklinikkens certificeringsmodel for kliniske retningslinjer for klassificering og udredning af personer med nakke problemer.!

Velkommen til udviklingsklinikkens certificeringsmodel for kliniske retningslinjer for klassificering og udredning af personer med nakke problemer.! Om certificeringen Velkommen til udviklingsklinikkens certificeringsmodel for kliniske retningslinjer for klassificering og udredning af personer med nakke problemer.! Meget tyder på, at vi som klinikkere

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Nationale Kliniske Retningslinjer

Nationale Kliniske Retningslinjer Fysioterapipraksisfonden afholder temadag med fokus på Nationale Kliniske Retningslinjer Onsdag den 10. september 2014 kl. 10.00-16.00 Regionernes Hus, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø Kom og hør om perspektiver,

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Privat leverandør af høreapparater

Privat leverandør af høreapparater Privat leverandør af høreapparater Krav til at opnå og vedligeholde godkendelsen som privat leverandør af høreapparater September 2010 DELTA Side 1 af 7. Indhold Indhold.2 Indledning...3 Inden klinikken

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Midtvejsstatus på akkreditering, Forår 2019

Midtvejsstatus på akkreditering, Forår 2019 Midtvejsstatus på akkreditering, Forår 2019 1 Indhold Introduktion... 3 Baggrund... 3 Økonomi... 4 Status... 4 Akkreditering, status og resultater... 4 Tabel 2: Antal mangler pr. klinik... 6 Introkurser

Læs mere

Introduktion til kliniske retningslinjer. Vejen til bedre kvalitet

Introduktion til kliniske retningslinjer. Vejen til bedre kvalitet Introduktion til kliniske retningslinjer Vejen til bedre kvalitet Formål Hvorfor? Hvad får I ud af at arbejde med kliniske retningslinjer? Hvordan? 3. Marts 2016 Introduktion til kliniske retningslinjer

Læs mere

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang

REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG. 27. april 2012, Kl. 08:00. Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang REFERAT KVALITETSSTYRINGSUDVALG, Kl. 08:00 Henrik Boesens kontor - Ledelsens gennemgang Medlemmer Henrik Boesen Jacob Preil Andersen Katrine Yde Thomsen Fraværende Side 183 Indholdsfortegnelse 120. Gennemgang

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2013-juni 2014 Der har i alt været 17 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

Fysisk Bestyrelsesmøde 28.04.2014

Fysisk Bestyrelsesmøde 28.04.2014 Fysisk Bestyrelsesmøde 28.04.2014 Mødetitel: Fysisk møde Sted: Kolding, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding. Mødelokale: M3 Deltagere: Charlotte Krog (CK), Mads Vesterlund Ottow (MO), Steen

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Handleplan på baggrund af Studentertilfredshedsundersøgelse (STU) 2012 Fysioterapeutuddannelsen

Handleplan på baggrund af Studentertilfredshedsundersøgelse (STU) 2012 Fysioterapeutuddannelsen Handleplan på baggrund af Studentertilfredshedsundersøgelse (STU) 2012 Fysioterapeutuddannelsen Studentertilfredshedsundersøgelsen 2012 tegner som tidligere et meget positivt billede af hhv. studieglæde,

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Revideret NOVEMBER 2017 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2016 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Metodebog til udarbejdelse af korte kliniske retningslinjer (KKR) indenfor det ortopædkirurgiske område i DOT regi.

Metodebog til udarbejdelse af korte kliniske retningslinjer (KKR) indenfor det ortopædkirurgiske område i DOT regi. Metodebog til udarbejdelse af korte kliniske retningslinjer (KKR) indenfor det ortopædkirurgiske område i DOT regi. Indhold 1. Hvad er en KKR? 2. Hvordan skal en KKR udarbejdes? 3. Årshjul for udarbejdelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation

EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation EDI kvalitetssikring af den elektroniske kommunikation Kommune Lægepraksis Hospital Udkastet er udarbejdet af; Thomas Koldkur Bitsch Konsulent Kvalitet og Sundhedsdata, Strategisk kvalitet Skottenborg

Læs mere

Specialisering i fysioterapi

Specialisering i fysioterapi Dato: 28. september 2016 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Specialisering i fysioterapi Model for godkendelse af specialisering Indledning Nærværende notat beskriver model for godkendelse af specialisering i

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Velkommen. DaneSpinehistorie Ny lovgivning Arbejdstungt Omlægning. DaneSpine Middelfart april

Velkommen. DaneSpinehistorie Ny lovgivning Arbejdstungt Omlægning. DaneSpine Middelfart april Velkommen DaneSpinehistorie Ny lovgivning Arbejdstungt Omlægning DaneSpine Middelfart april 2016 1 Formål med dagen Formålet med i dag: Rids over baggrund og fremtid Værktøj til at indrapportere i Ny Danespine

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser

Notat Input om Region Syddanmarks resultater og arbejde med patientsikkerheds og kvalitetsindsatser Område: Sundhedsområdet Afdeling: Center for Kvalitet, Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 11/32645 Dato: 5. december 2013 Udarbejdet af: Inge Pedersen, Allan Vejlgaard Jensen E mail: Inge.pedersen@rsyd.dk,

Læs mere

Rapport om barrierer og facilitatorer for implementering af kliniske retningslinjer hos privat praktiserende fysioterapeuter

Rapport om barrierer og facilitatorer for implementering af kliniske retningslinjer hos privat praktiserende fysioterapeuter Rapport om barrierer og facilitatorer for implementering af kliniske retningslinjer hos privat praktiserende fysioterapeuter Lotte Telvig Udviklingsfysoterapeut, Dip Mt, Udviklingklinikken Flemming Enoch

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Præsentation og svar på spørgsmål om ACP pakken. LKT-Palliation, marts Mogens Grønvold

Præsentation og svar på spørgsmål om ACP pakken. LKT-Palliation, marts Mogens Grønvold Præsentation og svar på spørgsmål om ACP pakken LKT-Palliation, marts 2018 Mogens Grønvold Baggrund for pakken Ingen DMCG-PAL retningslinje Udbredt i store dele af verden i utallige versioner Varierer

Læs mere

2. Problemformulering. Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær

2. Problemformulering. Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær Projektbeskrivelse for Projekt sygefravær 1.7 Metodevalg af undersøgelsen i projektet Der planlægges en undersøgelse, der inddrager både kvantitative og kvalitative data. De kvantitative data omfatter

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Danmarks Apotekerforening har det overordnede politiske ansvar for certificeringsmodellen. Selve driften af certificeringen varetages af Pharmakon.

Danmarks Apotekerforening har det overordnede politiske ansvar for certificeringsmodellen. Selve driften af certificeringen varetages af Pharmakon. Indhold Certificering til ydelsen Tjek på inhalation... 1 Model for certificering til ydelsen Tjek på inhalation... 1 Kompetencekrav for sundhedsydelsen Tjek på inhalation... 2 Test af faglig viden...

Læs mere

Inden for en ramme, der til enhver tid afspejler tendenser og udviklinger, i såvel den aktuelle som den fremtidige psykiatriske sygepleje.

Inden for en ramme, der til enhver tid afspejler tendenser og udviklinger, i såvel den aktuelle som den fremtidige psykiatriske sygepleje. Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje én uddannelse på landsplan. Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje udbydes regionalt, og der er på tværs af de fire uddannelsesregioner et tæt samarbejde,

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Evaluering og implementering

Evaluering og implementering Evaluering og implementering Specialuddannelsen for psykiatrisk sygepleje Jesper Buchholdt Gjørup 8. og 9. marts 2018 Formålet med undervisningen at bidrage til at implementere uddannelsesordningen for

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Feedback hyppig og konstruktiv feedback identificerer styrker og svagheder og motiverer til fortsat læring

Feedback hyppig og konstruktiv feedback identificerer styrker og svagheder og motiverer til fortsat læring Det Nationale Videncenter for e-læring Certificering af e-læringsforløb Koncepter Certificering af e-læringsforløb har til formål at gøre det gennemskueligt for potentielle deltagere, hvad de melder sig

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 365099 Dato: 11-05-2017 Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af

Læs mere

Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender og følger instruksen

Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender og følger instruksen Status handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune pr. 1.5.2018. Målepunkt Fund Gennemførte indsatser Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender

Læs mere

Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose

Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose Fra forskningsbaseret viden til behandlingskoncept for hofte- og knæartrose GLA:D-projektet en implementeringssucces Søren Thorgaard Skou Forskningsfysioterapeut, PhD -et non-profit projekt på SDU under

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Hjerterehabilitering

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Hjerterehabilitering 21.03.2018 Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Hjerterehabilitering Titel Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Hjerterehabilitering Dato og version D. 21. marts 2018 version 1.2

Læs mere

Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017. Implementeringsplan. - En vigtig brik

Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017. Implementeringsplan. - En vigtig brik Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017 Implementeringsplan - En vigtig brik Rikke Bagge Skou, Cand.scient.san.publ. Godkendt i december 2014 Forord I november 2014 påbegyndte arbejdet med at

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017 Implementeringshandleplan for 2017, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Hjælp patienterne til en sundere livsstil

Hjælp patienterne til en sundere livsstil KU PR RS OG US RA M Hjælp patienterne til en sundere livsstil På dette spændende 2-dages kursus i sundhedsmotivation lærer du, hvordan du giver dine patienter et vigtigt skub mod sundere vaner. Kurset

Læs mere

Hjælp patienterne til en sundere livsstil

Hjælp patienterne til en sundere livsstil Hjælp patienterne til en sundere livsstil På dette spændende 2-dages kursus i sundhedsmotivation lærer du, hvordan du giver dine patienter et vigtigt skub mod sundere vaner. Kurset er direkte målrettet

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge

Handlingsplan. Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 06.08.2011 Handlingsplan Fokusgruppe for kiropraktisk håndtering af børn og unge 1. Formål Fokusgruppen skal skabe et brugbart netværk og en platform for kiropraktorer med interesse eller subspeciale inden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Birkelund. Fyrrevej 8 Jørgen M. Bitsch. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen

Uanmeldt tilsyn. Birkelund. Fyrrevej 8 Jørgen M. Bitsch. Pia Strandbygaard. Mia Mortensen TILSYNSENHEDEN HERNING KOMMUNE Uanmeldt tilsyn Handicap og Psykiatri Dato: 16.06.16 Tilbud: Adresse: Leder: Tilsynsførende: Tilsynsførende: Birkelund Fyrrevej 8 Jørgen M. Bitsch Pia Strandbygaard Mia Mortensen

Læs mere

Lær at tænke som en servicedesigner servicedesign kurser i København og Aarhus

Lær at tænke som en servicedesigner servicedesign kurser i København og Aarhus Lær at tænke som en servicedesigner servicedesign kurser i København og Aarhus Kursus: Servicedesign 1 Serviceydelser udgør en stor andel af samfundsøkonomien. Ny teknologi ændrer eksisterende serviceydelser

Læs mere

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2

Viden til tiden. om patienten er til stede, når der er brug for dem. INDSATSOMRÅDE 2 INDSATSOMRÅDE 2 Viden til tiden Bedre sammenhæng i patientforløb er en vigtig fælles målsætning, som KL, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet på flere fronter samarbejder om. Parterne har med

Læs mere

VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE INDSATSOMRÅDER 2018 Center for Socialpædagogik Vordingborg

VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE INDSATSOMRÅDER 2018 Center for Socialpædagogik Vordingborg VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE INDSATSOMRÅDER 2018 Center for Socialpædagogik Vordingborg INDSATSOMRÅDERNE FOR 2018 PERFORMANCEKULTUR SAMSKABELSE SEKSUALITET FAGLIGHED OG DOKUMENTATION VELFÆRDSTEKNOLOGI SOCIAL

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Evidens og metodeudvikling. Før gjorde livet med mig, som det ville. Nu er det mig, der har taget styringen Mandlig kursist, 23 år

LÆR AT TACKLE. Evidens og metodeudvikling. Før gjorde livet med mig, som det ville. Nu er det mig, der har taget styringen Mandlig kursist, 23 år LÆR AT TACKLE Evidens og metodeudvikling Fagligt symposium, Slagelse d. 18. januar 2019 Før gjorde livet med mig, som det ville. Nu er det mig, der har taget styringen Mandlig kursist, 23 år Anne Birkedal,

Læs mere

Nudge patienterne til en sundere livsstil

Nudge patienterne til en sundere livsstil KU PR RS OG US RA M Nudge patienterne til en sundere livsstil På dette evidensbaserede kursus i sundhedsmotivation lærer du, hvordan du giver dine patienter et vigtigt skub mod sundere vaner. Kurset er

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB MED SPECIALISERING I INTERVENTION OG EVALUERING. på Syddansk Universitet

KANDIDATUDDANNELSE I FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB MED SPECIALISERING I INTERVENTION OG EVALUERING. på Syddansk Universitet KANDIDATUDDANNELSE I FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB MED SPECIALISERING I INTERVENTION OG EVALUERING på Syddansk Universitet GRAFISK DESIGN: PRINT & SIGN, SDU 1 Kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab med specialisering

Læs mere

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland

Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Koncern HR MidtSim Region Midtjylland Strategi Mission, vision, værdier og strategiske indsatsområder 2017-2019 Koncern HR MidtSim Træning i Virkeligheden Udarbejdet juli 2016 Koncern HR MidtSim Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN

EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN EDI fejlsituationer Kvalitet i EDI - KOMMUNIKATIONEN 1. Velkomst 2. Gennemgang af forslag fra udvalgt gruppe, 17 punkter 3. Mangler der noget? Rettelser? 4. Prioritering af forslagene samt tidsplan 5.

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved implementering

Udfordringer og muligheder ved implementering Udfordringer og muligheder ved implementering Kunnskapsbasert praksis: Erfaringskonferanse 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Andrea Arntzens hus, Pilestredet 32, Oslo Det store auditoriet Hans Lund professor,

Læs mere

KOMPETENCELØFT. IBG Certificering IBG Kurser og Workshops IBG Update. udbydes i samarbejde med:

KOMPETENCELØFT. IBG Certificering IBG Kurser og Workshops IBG Update. udbydes i samarbejde med: KOMPETENCELØFT IBG Certificering IBG Kurser og Workshops IBG Update udbydes i samarbejde med: IBG CERTIFICERING Formål Vi ser det som vores vigtigste opgave at sikre, at vores brugere får det fulde udbytte

Læs mere

UDDANNELSE: ADBB-SUPERVISOR

UDDANNELSE: ADBB-SUPERVISOR UDDANNELSE: ADBB-SUPERVISOR Bliv uddannet i at kunne varetage supervision af andre professionelle, der bruger Alarm Distress Baby Scale til at undersøge spæd- og småbørns sociale trivsel og udvikling.

Læs mere

RESULTATER FOR PATIENTEN I ET SAMLET FORLØB PÅ TVÆRS AF SEKTORER HVILKE DATA MANGLER VI?

RESULTATER FOR PATIENTEN I ET SAMLET FORLØB PÅ TVÆRS AF SEKTORER HVILKE DATA MANGLER VI? RESULTATER FOR PATIENTEN I ET SAMLET FORLØB PÅ TVÆRS AF SEKTORER HVILKE DATA MANGLER VI? Mogens Hørder Forskningsenheden for Brugerperspektiver Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Inddragelse af patienter og pårørende i Region Midtjylland Konsulent Simone Witzel, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indsatsområder Et af temaerne

Læs mere

Temadag i palliation 20. april Aalborg

Temadag i palliation 20. april Aalborg Temadag i palliation 20. april Aalborg Projekt lindrende indsats - om udvikling af den lindrende indsats i hospitalsregi Et aktionsforskningsprojekt Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard

Læs mere

Børn og unge som pårørende til patienter med akut opstået hjerneskade

Børn og unge som pårørende til patienter med akut opstået hjerneskade Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Projektbeskrivelse,

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

Hvordan ser de praktiserende læger på implementering og monitorering af kliniske retningslinjer?

Hvordan ser de praktiserende læger på implementering og monitorering af kliniske retningslinjer? Hvordan ser de praktiserende læger på implementering og monitorering af kliniske retningslinjer? LIF D. 3/9 2014 Thomas Drivsholm praktiserende læge, ph.d. og lektor ved Afdeling for Almen Medicin, Institut

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

SIDST RETTET Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde

SIDST RETTET Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde SIDST RETTET 28. 11 2016 Retningslinje til intern audit Grunduddannelsernes kvalitetsarbejde 2016 Indhold Introduktion... 3 Formål 3 Opfølgning... 3 Processen og tidsplan... 4 Skema til dokumentation af

Læs mere

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer Status Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008

Læs mere

Evaluering af DDKM i almen praksis et forskningsprojekt. V. Merethe Kirstine Andersen & Line Bjørnskov Pedersen Syddansk Universitet

Evaluering af DDKM i almen praksis et forskningsprojekt. V. Merethe Kirstine Andersen & Line Bjørnskov Pedersen Syddansk Universitet Evaluering af DDKM i almen praksis et forskningsprojekt V. Merethe Kirstine Andersen & Line Bjørnskov Pedersen Syddansk Universitet Akkreditering i almen praksis - Formål Akkreditering gennemføres i perioden

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum. Institutionens navn: Vejle Bibliotekerne Projekttitel:(Max.

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Behandling af nyopståede lænderygsmerter. Enhed for Kvalitet, Holmbladsgade 70, 2300 København S

Behandling af nyopståede lænderygsmerter. Enhed for Kvalitet, Holmbladsgade 70, 2300 København S Behandling af nyopståede lænderygsmerter Enhed for Kvalitet, Holmbladsgade 70, 2300 København S www.enhedforkvalitet.dk Om Enhed for Kvalitet Enhed for kvalitet har som formål at understøtte og koordinere

Læs mere

13. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner. 28. november 2017

13. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner. 28. november 2017 13. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner 28. november 2017 2 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra 11. møde i styregruppen 2. Status på afprøvning og evaluering af forløbsplansmodulet

Læs mere

Bilag 1: Handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune

Bilag 1: Handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune Bilag 1: Handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune 2017 2018. Målepunkt Fund Indsats Ansvarlig/ Tidsplan Patientforløb og journalføring: Opfølgning 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation.

Læs mere

Hvordan kan vi evaluere omkostningseffektiviteten af det nye kvalitetsprogram?

Hvordan kan vi evaluere omkostningseffektiviteten af det nye kvalitetsprogram? Hvordan kan vi evaluere omkostningseffektiviteten af det nye kvalitetsprogram? Lars Ehlers Aalborg Universitet lehlers@business.au.dk Kjeld Møller Pedersen Aalborg Universitet & Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Læs mere

5. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner. 3. februar 2017

5. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner. 3. februar 2017 5. styregruppemøde for pilotafprøvning af forløbsplaner 3. februar 2017 2 Dagsorden 1. Meddelelser 2. Gennemgang af leveranceoverblik og status på projektet 3. Drøftelse af model for udbredelse af forløbsplaner

Læs mere