Med denne strategi går Naturturisme I/S på visse områder i spidsen for en fælles målrettet udvikling af Det Sydfynske Øhav.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med denne strategi går Naturturisme I/S på visse områder i spidsen for en fælles målrettet udvikling af Det Sydfynske Øhav."

Transkript

1

2 I 2003 igangsatte de sydfynske kommune det fireårige Mål-2 projekt: Naturturisme i Det Sydfynske Øhav, som har resulteret i blandt andet etableringen af Øhavsstien, havkajakfaciliteter, naturlegepladser, flere nye udflugtsmål herunder vildhestene på Sydlangeland og Ærø Naturpark, Øhavets Dag samt en række nye formidlings- og markedsføringsprodukter, med det overordnede formål at styrke udbuddet af oplevelser til gavn for turisterhvervet og lokalbefolkningen i Det Sydfynske Øhav. På baggrund af de foreløbige resultater har Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner besluttet at videreføre Naturturisme I/S som et tværkommunalt interessentskab, der med udgangspunkt i området styrkepositioner, indenfor den natur- og kulturbaserede turisme, skal bidrage til fortsat fokus på udviklingen af områdets potentialer indenfor turisme og bosætning. Nedenstående indeholder en strategi og en handlingsplan. Strategien fastsætter visioner og langsigtede mål for Det Sydfynske Øhav indenfor en tværkommunal turismeudvikling. Handlingsplanen definerer Naturturisme I/S kortsigtede mål frem til 2010 og konkrete indsatser der skal bidrage til at opfylde de langsigtede mål og til syvende og sidst visionerne. De langsigtede mål nås kun igennem en samlet indsats fra mange spillere såsom lokale turistforeninger, det regionale turistselskab, de enkelte kommuner, turisterhvervet mv. Udover at mange af parterne er repræsenteret i Naturturisme I/S er strategien og handlingsplanen udarbejdet med en tæt reference til regionale og nationale strategier på området. Udfordringerne skal løftes i fælles flok. Med denne strategi går Naturturisme I/S på visse områder i spidsen for en fælles målrettet udvikling af Det Sydfynske Øhav. Det Sydfynske Øhav En grundlæggende udfordring for Syd- og Midtfyn i den fremtidige konkurrence om turister er at udvikle og synliggøre en klar profil for området. Hvad kan området tilbyde som er særligt attraktivt og karakteristisk. Differentieringen (konkurrencen mellem destinationer) kommer således til at foregå inden for aktiviteter og oplevelser. Områdets profil skal helst betragtes som så enestående eller karakteristisk, at det kan distancere sig fra andre områder, og således at det fremtræder klart for de målgrupper/segmenter, som er i færd med overvejelsen om/valget af næste feriedestination dvs. der skal være reason to go. 1 For at sikre en tilstrækkelig kritisk masse af virksomheder til markedsføring og produktudvikling, bør området samles omkring en fælles udvikling. Det bør ske indenfor et geografisk område, hvor der er sammenfald i styrker og potentialer, og dermed forudsætningen for at opbygge en klar profil som er lokalt forankret i erhvervsliv, kommunale myndigheder mv. Sydfyn og øerne rummer en lang række fælles potentialer indenfor en natur og kulturbaseret turisme, som Naturturisme I/S vil fokusere på at styrke. Naturturisme I/S fokusområde vil således være Det Sydfynske Øhav, vis geografiske område omfatter: Svendborg, Langeland, Ærø og den sydlige del af Faaborg-Midtfyn kommuner. Naturturisme I/S vil dermed understøtte opbygningen af en destination, eksempelvis en helårsdestination Det Sydfynske Øhav, som er foreslået af VisitDenmark (se side 4). På flere indsatsområder vil Naturturisme I/S naturligt arbejde med konkrete tiltag på Midtfyn. Midtfyn rummer eksempelvis områdets største enkeltstående attraktion Egeskov Slot, der er en vigtig dynamo 1 Udpegning af 23 destinationer - Analyse af potentialet for sæsonforlængelse og helårskystturisme November 2006, NIRAS for VisitDenmark. (se ) 2

3 for udviklingen, herunder som aktør i opbygningen af en helårsturisme. Midtfyn skaber en vigtig forbindelse til Odense, indeholder uudnyttede potentialer omkring Tarup-Davinde mv. Midtfyn har potentialer, som med fordel for alle kan løftes, blandt andet igennem Naturturisme I/S. Navnet Det Sydfynske Øhav bygger videre på det hidtidige arbejde med at opbygge dette varemærke ( brand ). De Sydfynske kommuner har igennem 4 år realiseret en lang række nye produkter. Indsatsen har haft afsæt i den geografiske betegnelse Det Sydfynske Øhav, og produkterne har støttet op omkring dette navn. Af eksempler kan nævnes logo, Øhavskortet, Øhavsstien, annoncer og brochurer mv. Igennem produktudvikling og branding skal Det Sydfynske Øhav være samlende og udviklende for områdets mange lokale styrker, muligheder og aktiviteter til vands og til lands. Bagvedliggende analyser og strategier Der pågår i øjeblikket flere nationale og regionale initiativer og undersøgelser som har relevans for Naturturisme I/S. I det følgende gives en kort beskrivelse af udvalgte analyser og strategiarbejder. Undersøgelse - motiv for ferien VisitDenmark har lavet en analyse 2 på baggrund af svar fra turister. Den opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper, såkaldte oplevelsessegmenter. Det dækker over deres motiv for ferien, dvs. de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Kun ferieturister er medtaget, dvs. erhvervsturisme, besøg hos venner mv. er udeladt. Nedenfor følger en tabel over de 7 oplevelsessegmenter. Tabel fra: Udpegning af 23 destinationer - Analyse af potentialet for sæsonforlængelse og helårskystturisme. NIRAS for VisitDenmark. Tallene er beregnet for hele Danmark. Undersøgelsen er brugt som baggrundsviden i udarbejdelsen af nærværende strategi og handlingsplan. Som det fremgår af figuren omfatter Sjov i Sommerlandet og I ro og mag ved vandet de fleste ferieovernatninger. Sjov i Sommerlandet er i høj grad trukket af attraktioner (eks. Feriecentre) for børn. I ro og mag ved vandet er karakteriseret ved feriegæsten i sommerhuset ved vandet der søger afslapning med badning, frisk luft og naturoplevelser (vandring, cykling). 2 Syv Danmarksoplevelser der flytter turister. VisitDenmark ( www-danskturisme.dk ) 3

4 Indenfor 3 oplevelsessegmenter er der særlige potentialer for Det Sydfynske Øhav. Det drejer sig om følgende: Naturens gratis glæder rummer flest børnefamilier (62 %). Fyn står stærkt på dette område. Er dem af alle der bruger flest penge per rejsegruppe. Aktiv natur : Rummer flest voksne par uden børn (53 %), men også mange børnefamilier (40 %). Holland er overrepræsenteret. Det helt centrale segment for Det Sydfynske Øhav. Stor interesse fra Tyskland og Holland. Er dem der har det næststørste forbrug per rejsegruppe. Det gode liv : Rummer flest voksne uden børn (76 %). Flest danskere (51 %). Det næstmest centrale segment for DSØ. Læs mere om analysen på Strategi Helårsturisme VisitDenmark igangsætter i øjeblikket, med deres egne ord, det største udviklingsprojekt i dansk turisme: Helårsturisme. Projektets formål er at skabe nye helårsdestinationer, som skal fungere som kraftcentre, der har potentiale til at udvikle og markedsføre lokale, helårsbaserede produktpakker og tematilbud, der kombinerer overnatning, kulturelle eller historiske oplevelser, aktive former for ferie, wellness m.m. VisitDenmark ønsker at igangsætte udviklingen ved at udvælge omkring 5 pilotområder i Danmark. VisitDenmark har fået lavet en analyse af vækstpotentialet for at udvikle en helårsturisme i Danmark uden for de 4 store danske byer 3. Analysen udpeger 23 potentielle områder, hvor kun Det Sydfynske Øhav og Toppen af Danmark vurderes at være en full scale destination. Dette skyldes blandt andet områdets brede vifte af tilbud på både overnatningssiden og attraktionssiden. Lige fra de større attraktioner til den temabaserede turisme eksempelvis indenfor aktiv natur. Forudsætninger for at destinationen Det Sydfynske Øhav kan indgå i udviklingsprojektet må derfor vurderes meget gunstige. VisitDenmark mener, at en øget omsætning udenfor højsæsonen skal drives frem af to målgrupper og at nedenstående oplevelsessegmenter rummer det største potentiale for at tiltrække disse målgrupper: Primær målgruppe: Voksne par uden børn Naturens gratis glæder og aktiv natur Besøg i byen Det Gode liv Sekundær målgruppe: Børnefamilier Sjov i sommerlandet Naturens gratis glæder De primære markeder er Danmark, Tyskland, Holland, Norge og Sverige. Læs mere projektet på 3 Udpegning af 23 destinationer - Analyse af potentialet for sæsonforlængelse og helårskystturisme November 2006, NIRAS for VisitDenmark. (se ) 4

5 Strategi RegionSyddanmark Det Regionale Vækstforum i RegionSyddanmark har udarbejdet en erhvervsudviklingsstrategi. Et af de 6 indsatsområder er oplevelsesøkonomien, herunder turisme. I strategiens handlingsplan står, at Det Regionale Vækstforum vil støtte opbygningen af 4-6 regionale fyrtårne indenfor oplevelsesøkonomien. Destinationen Det Sydfynske Øhav må vurderes at være en stærk kandidat til at komme i betragtning som et regionalt fyrtårn, blandt andet på baggrund af destinationens placering i VisitDenmarks undersøgelse omkring potentielle helårsdestinationer jvnf. ovenstående. Læs mere på Strategi Syddansk turisme De regionale turistselskaber i Syddanmark har endnu ikke udarbejdet en fælles strategi. Som optakt I 2006 udgav selskaber et fælles debatoplæg til en strategi. Siden er der sket strukturelle ændringer, men debatoplægget forventes fortsat at danne udgangspunkt for det videre arbejde. De Regionale turistselskaber forventes at fokusere på 2 målgrupper: børnefamilier og voksne uden børn(50+). De forventes blandt andet at udvikle tematurismen. 5

6 Om Naturturisme I/S Naturturisme I/S opstod i 2003 som et aktivt modtræk til den generelle negative erhvervsudvikling på Sydfyn og øerne. Grundideen bag det forhenværende såvel som det nuværende Naturturisme I/S er at skabe aktiviteter og oplevelser som giver nye rammer for en udvikling af det private turisterhverv i Det Sydfynske Øhav, såvel som at skabe attraktive vilkår for nuværende og potentielle beboere. Rammerne skabes med afsæt i områdets store natur- og kulturværdier og udvikles på et bæredygtigt grundlag, hvad angår lokale og naturbeskyttelsesinteresser. Igennem alle årene er projektet baseret på samarbejder mellem områdets mange aktører. Det er således født og senere vokset i et tæt samarbejde med turisterhvervet, land- og skovbrugets interesseorganisationer og i dialog med naturorganisationerne. Hvem er vi Bag Naturturisme I/S står de 4 syd- og midtfynske kommuner. Bestyrelsen udgøres af politiske repræsentanter for hver af de 4 kommuner. Herudover er en bred vifte af tilknyttede bestyrelsesmedlemmer som repræsenterer væsentlige interesser i området. Disse parter deltager i alt bestyrelsesarbejdet, dog uden et juridisk ansvar og dermed uden stemmeret i bestyrelsen. Bestyrelsen udgøres således af: 2 repræsentanter fra hver af de 4 syd- og midtfynske kommuner. 2 repræsentanter fra turisterhvervet 1 repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening 1 repræsentant fra Dansk Skovforening 1 repræsentant fra De Fynske Landboforeninger 1 repræsentant fra Friluftsrådet 1 repræsentant fra områdets 4 turistforeninger Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe som har rådgivende funktion for sekretariatet og bestyrelsen. Arbejdsgruppen udgøres af følgende: 1 repræsentant fra De Fynske Landboforeninger 4 repræsentanter fra de kommunale administrationer. 1 repræsentant fra Fyntour 1 repræsentant fra Miljøministeriet 1 repræsentant fra Turistcheferne i området Bestyrelsen har nedsat et sekretariat der varetager den daglige og projektorienterede drift. Missionen for Naturturisme I/S Naturturisme I/S skal danne rammerne for et bredt samarbejde som kan skabe en målrettet produktudvikling af oplevelser og aktiviteter i naturen, kulturmiljøer og landskabet generelt. Indsatsen sker på tværs af kommunegrænser, fag- og erhvervsområder. For at udvikle, tiltrække investeringer og gennemføre konkrete initiativer i Det Sydfynske Øhav er der brug for samarbejde og partnerskaber på tværs af området. Naturturisme I/S katalyserer nye partnerskaber mellem interesseorganisationer, relevante erhverv, myndigheder og lokale igangsættere. Partnerskaberne vil være af forskellig karakter og varighed alt efter det konkrete projekt og opgave. 6

7 Naturturisme I/S vil fokusere på produktudvikling. Igennem vores indsats vil vi udvikle konkrete produkter der støtter op om at udvikle området som en fremtrædende destination for aktivferie 4 og et godt sted at bo. Vi vil tilbyde at løse centrale opgaver for den enkelte kommune indenfor de indsatsområder som er i overensstemmelse med vores fælles mål og prioriteringer. Vi vil opbygge et stærkt fagligt miljø, som udover samarbejdspartner også kan være faglig sparringspartner på relevante områder for aktørerne i området, det være sig eksempelvis turistforeninger og -bureauer, etablerede såvel som nye virksomheder. Vi vil skabe vækst gennem egne handlinger, men i høj grad også være det forum der gennem dialog kan inspirere og katalysere andre aktørers egne initiativer på relevante områder. Vi vil på denne vis sikre en målrettet udvikling af turismen og friluftslivet på tværs af de 4 syd- og midtfynske kommuner. Styrker og værdier Skal Det Sydfynske Øhav klare sig i konkurrencen med mange andre destinationer i Danmark, som også arbejder på at udnytte deres potentialer indenfor turisme og bosætning, er det som tidligere nævnt nødvendigt at området har en klar og stærk profil. Hvad er vores historie at fortælle, hvad er vores styrker og kendetegn. Hvad er kundens reason to go. Med en klar profil og kendskab til egne styrker kan man lave en målrettet indsats, der kan udvikle området hen imod visionen. Styrker for Det Sydfynske Øhav I det følgende gives Naturturisme I/S bud på de overordnede styrker for Det Sydfynske Øhav. Autentiske oplevelser Sydfyn og Øerne er karakteriseret ved mange autentiske miljøer, eksempelvis købstæder, landsbyer, kystmiljøer, kulturlandskaber mv. som afspejler områdets historie og udvikling indenfor hovedsagligt de maritime erhverv (handel og fiskeri), land- og skovbrug. Levende autentiske miljøer skaber rammerne for autentiske oplevelser og aktiviteter. Natur og kultur Områdets natur/landskab og kulturhistorie er det væsentligste aktiv. Her kan opleves karakteristiske kulturlandskaber og kulturmiljøer. Her kan opleves sjælden natur af national og international værdi. Det maritime Områdets fysiske placering ved Øhavet og den maritime kulturhistorie har i høj grad formet området. Her binder vandet området sammen. Styrkerne for området lægger naturligt op til at udvikle forretningsområdet Aktivferie, med hovedvægten på de natur- og kulturbetingede temaer. Naturturisme I/S vil understøtte disse styrker, igennem vores arbejde. 4 Aktivferie omfatter alle ferieovernatninger hvor fysiske aktiviteter og specielle temaer udgør et væsentligt rejsemotiv eller indhold i ferien. Temaer som eksempelvis cykling, vandring, gastronomi, golf, lystfiskeri, sejlads, kunst og kultur. (VisitDenmarks definition). 7

8 Værdier for Naturturisme I/S For at sikre en målrettet udvikling, som understøtter områdets styrker og skærper områdets profil, arbejder Naturturisme I/S ud fra nedenstående værdisæt. Værdierne vil være bestemmende for, hvilke projekter Naturturisme I/S støtter og igangsætter under de nærmere beskrevne indsatsområder. Overordnet set vil Naturturisme I/S arbejde for at understøtte muligheden for at få kvalitetsoplevelser. I Det Sydfynske Øhav oplever gæsten kvalitet i tilbudene. Her får gæsten den individuelle oplevelse og ikke en metervare. Det Sydfynske Øhav tiltrækker også feinsmeckere, der efterspørger en aktiv ferie indenfor naturlige temaer, som eksempelvis cykling, gastronomi, blå turisme, vandring, naturoplevelser mv. Vi vil satse på at udvikle kvalitetsprodukter for folk der søger den individuelle (unikke) oplevelse det være sig alene eller sammen med andre. Kvaliteten skal forstærkes ved at produktet tager afsæt i områdets styrker og naturlige temaer. Med en overordnet værdi som kvalitet kommer nedenfor en række værdier, som Naturturisme aktivt vil understøtte igennem vores arbejde. Aktive oplevelser På Sydfyn og Øerne er der mulighed for at være aktiv i naturen. En lang række aktører udbyder oplevelser og aktivitetsmuligheder på land og til vands. Aktiviteter som harmonerer med områdets øvrige interesser herunder naturbeskyttelsesinteresser. Vi vil have fokus på udvikling af flere aktivitetsmuligheder i Det Sydfynske Øhav. Aktiviteter hvor gæstens egen fysiske eller mentale deltagelse er udgangspunktet. I tillæg til oplevelsen får gæsten noget med hjem i form af mere viden, bedre helbred el. Fordybelse, læring, sundhed, motion er således blandt nøgleordene. Vi vil kun igangsætte aktiviteter der støtter op om områdets værdier og andre væsentlige interesser, herunder naturinteresserne. Leg og læring Områdets variation indenfor natur og kulturhistorie giver mulighed for at udforske og fordybe sig. Området har allerede flere større seværdigheder med styrker indenfor dette område, eksempelvis Egeskov Slot og Naturama. Leg og læring skal i højere grad været et særkende for områdets mange tilbud. Både børn og voksne kan fordybe sig og blive klogere i Det Sydfynske Øhav! Med afsæt i vores indsatsområder har vi fokus på at udvikle produkter, hvor leg og læring er nøgleord. Nærvær og samvær Området giver turisten gode muligheder for at vælge nærvær og samvær med familie og venner, tid til børnene mv. Det være sig for eksempel på den lille færgebetjente ø i Øhavet, hvor livet leves lidt langsommere, eller igennem konkrete aktiviteter for hele familien. Vi vil udvikle produkter som understøtter muligheden for nærvær og samvær på tværs af familien. Aktiviteter som engagerer og giver alle i familien en oplevelse sammen. Lokalt engagement Området har mange små levende lokalsamfund, som ikke er iscenesat til turisten. Turisten har her muligheden for at komme i kontakt med lokalbefolkningen til fælles gavn. Ved at sikre et lokalt engagement og deltagelse i produktudviklingen bevares de autentiske oplevelser og udviklingen støtter op om lokalsamfundene. 8

9 Med afsæt i vores indsatsområder udvikler vi kun produkter der også direkte kan anvendes af lokalbefolkningen. Naturbeskyttelsesinteresser Området rummer flere internationale naturbeskyttelsesområder. Flere er disse områder er i høj grad udpeget på grund af meget store fugleinteresser. Ynglende kystfugle og rastende vandfugle kan være særligt sårbare overfor menneskelige forstyrrelser. At udvikle områdets friluftsliv påkræver, at der på et fagligt grundlag tages hensyn til naturbeskyttelsen. Vi vil kun udvikle produkter der er foreneligt hermed. Vi vil bidrage til at løse konflikter mellem benyttelses- og beskyttelsesinteresserne. Trusler og barrierer I arbejdet med værdier og styrker, og efterfølgende visioner, mål og indsatsområder er det vigtigt at forholde sig til hvilke trusler og barrierer der kan påvirke resultatet af indsatsen. I forbindelse med at de enkelte projekter konkretiseres vil der inden igangsættelse indgå en risikovurdering af de enkelte projekter og indsatsområder. Overordnet set ligger der en række kendte trusler og barriere for udviklingen af den natur- og kulturbaserede turisme i Øhavet. Det Sydfynske Øhav oplever eksempelvis en stigende færdsel med hurtigtgående motorbåde. Denne type sejlads giver en række konflikter i forhold til områdets store naturinteresser, men også i forhold til mange andre friluftsinteresser, som prioriteres højt i Naturturisme I/S. En stigende færdsel på lavvandede områder med eksempelvis havkajakker rummer også en reel trussel mod områdets naturinteresser, og særligt i forhold til fuglelivet. Naturturisme I/S vil fortsat bidrage til netop at mindske disse konflikter igennem vores arbejde. Store dele af området er udpeget som et Internationalt naturbeskyttelsesområde (NATURA 2000 område). Dette skyldes områdets store faktiske og potentielle naturværdier. Udover en reel turistmæssig interesse i at bevare områdets unikke naturværdier, giver udpegningen en reel forpligtigelse til hele tiden at sikre, at udviklingen sker så den ikke skader naturinteresserne (udpegningsgrundlaget). Naturturisme I/S vil bevare fokus på naturinteresserne og dermed også understøtte kommunernes kommende lovpligtige indsats omkring de internationale naturbeskyttelsesområder. Udover en sikring af naturgrundlaget, er det vigtigt med en lokal opbakning til de igangsatte initiativer. Sydfyn og Øerne har relativt få offentligt ejede områder, hvorfor mange af aktiviteterne vil skulle foregår/etableres på privatejede arealer. Forudsætningen for en succesfuld udvikling er, at der også skabes den nødvendige opbakning fra lodsejere. Opbakningen skal sikres gennem en konstruktiv dialog med de berørte lodsejere og de foreninger som repræsenterer deres interesser. Et medspil og opbakning fra det lokale turisterhverv er endvidere en af forudsætningerne for en succesfuld udvikling. Det skal fortsat sikres gennem dialog både direkte med virksomhederne og via de lokale turistforeningers engagement i Naturturisme I/S. Naturturisme I/S kan ikke støtte enkelte virksomheder, men udvikle de overordnede rammer for erhvervet. Erfaringsmæssigt kan dette medføre en vis tilbageholdenhed fra den enkelte virksomheds parathed til en eventuel medfinansiering i en generel produktudvikling. Ved at lave synlige mål for produktudviklingen, som også erhvervet kan identificere sig med, skal der skabes synergi med turisterhvervet og dets investeringer i området, herunder også åbne nye muligheder for en direkte medfinansiering på områder som eksempelvis markedsføring og formidling. 9

10 Strategi og handlingsplanen Nedenstående figur viser opbygningen af denne strategi og handlingsplan for Naturturisme I/S. Vision og mål 2015 Det vil vi på lang sigt Mål 2010 Det vil vi på kort sigt Overordnet indsatsområde Det gør vi Overordnet indsatsområde Det gør vi Indsatsområde Indsatsområde Indsatsområde Indsatsområde Opgave Delopgave Opgave Delopgave Opgave Delopgave Opgave Delopgave Opgave Delopgave Opgave Delopgave Opgave Delopgave Det vil vi på lang sigt visioner og langsigtede mål. Naturturisme I/S har en vision for Visionen nås gennem en fælles indsats fra lokale og regionale aktører. Naturturisme I/S har igennem samarbejder bidraget væsentlig til at opfylde visionen. Turisme og bosætning skaber vækst i Det Sydfynske Øhav. Her leves det gode liv i sunde rammer. Aktive oplevelser med plads til fordybelse, leg og læring gør Det Sydfynske Øhav til et godt sted at besøge og bo hele året rundt. Aktiviteter og oplevelser udvikles med udgangspunkt i områdets enestående potentialer indenfor natur og kulturmiljøer. Samarbejder og dialog mellem offentlige og private aktører åbner nye muligheder for turismen, som skaber en større omsætning og beskæftigelse i turisterhvervet. De enestående natur- og kulturhistoriske værdier, som er et væsentligt aktiv for turismen og bosætningen i Det Sydfynske Øhav, er styrket og beskyttet gennem en aktiv indsats. 10

11 I år 2015 har Naturturisme bidraget væsentligt til at opnå nedenstående mål. Turisterhverv, -foreninger mv. har støttet væsentligt op omkring udviklingen igennem egne og fælles initiativer. Det Sydfynske Øhav er med en klar profil blevet en af Danmarks førende kystdestinationer 5. Destinationen er bygget op omkring en udvikling af forretningsområdet: Aktivferie 6. Der er sket en mangfoldig men målrettet produktudvikling indenfor udvalgte temaer eksempelvis cykling, lystfiskeri, vandring, gastronomi, kunst, naturoplevelser og sejlads. Destinationen tilbyder således en bred vifte af synlige og let tilgængelige helårsoplevelser, der til fulde tilfredsstiller den kvalitetsbevidste og købedygtige gæst eller tilflytter. Udviklingen er sket i samarbejder mellem det offentlige og private erhvervsliv. Der er skabt et grundlag for en stærk organisering af turistbranchen, der kan skabe synlighed og produktudvikling. Det samlede bidrag fra turisterhvervet til lokale og regionale turistselskaber er øget, som udtryk for en opbakning til en fælles markedsføring. Udviklingen har skabt konkrete resultater som har givet lokalbefolkningen flere muligheder for oplevelser, aktiviteter og fordybelse. De konkrete muligheder har haft positiv virkning på bosætningen. Områdets klare profil og målrettede arbejde har også været identitetsskabende og markedsførende for området og dermed også indirekte bidraget positivt til bosætningen. Turismen har katalyseret en udvikling af oplevelsesøkonomien indenfor andre erhvervsområder på Sydfyn og Øerne, som eksempelvis gastronomi og fødevareproduktion. Udviklingen af turismen understøttes ved at være en integreret del af kommuneplanlægningen. Det vil vi på kort sigt Visionen og de langsigtede mål nås gennem et langt træk af mange parter. Naturturisme I/S vil bidrage til og katalysere dette træk ved at arbejde efter nedenstående mål i perioden frem til Vi vil fokusere på at udvikle temaerne vandring, havkajak og lignende småbåde, ridning, naturoplevelser og i høj grad understøtte udviklingen af temaer som cykling, gastronomi og lystfiskeri. Lejrskoletemaet vil udvikles, så det understøtter ovenstående temaer. Vi vil således fokusere vores indsats omkring oplevelsessegmenterne Aktiv natur, Naturens gratis glæder og Det gode liv. Vi vil nå følgende mål: etablere nye netværk og samarbejder med relevante organisationer, foreninger, virksomheder m.fl. som igangsætter projekter der støtter op om de langsigtede mål. sikre en produktudvikling, der kan etablere nye eller styrke eksisterende forretningsområder. udvikle et større udbud af naturoplevelser, som er både synlige og tilgængelige. forbedre og fortsat udbygge infrastrukturen, som binder området og oplevelser sammen til lands og til vands, og giver mulighed for aktive oplevelser. 5 Kystferieturismen er betegnelsen for al ferieturisme i Danmark udenfor de 4 største byer. Kysten er hovedattraktion, men kystferieturismen omfatter fx også bondegårdsferien i Ikast-området (kilde: VisitDenmark) 6 VisitDenmarks definition: Ferieform hvor fysiske aktiviteter og specielle temaer udgør et væsentligt rejsemotiv eller indhold i ferien. Temaer som eksempelvis cykling, vandring, gastronomi, golf, lystfiskeri, sejllads, kunst og kultur. 11

12 etablere aktiviteter og muligheder som aktiverer og engagerer lokalbefolkningen sikre, at udbygningen af for eksempel infrastrukturen og naturoplevelseskonceptet er sket på et bæredygtigt grundlag - miljømæssigt, socialt og økonomisk. sikre en balance imellem benyttelse og beskyttelse af naturinteresserne, så også naturoplevelserne bevares i fremtiden. bidrage til at etablere netværk der understøtter en udvikling hen imod en større helårsturisme vil levere indspil til kommuneplanlægningen i de 4 kommuner. 12

13 Det gør vi Indsatsområder Ovenstående mål skal nås gennem en indsats fra Naturturisme I/S frem mod 2010 på 2 overordnede indsatsområder - produktudvikling og synlighed. Indenfor disse to områder gør Naturturisme I/S en indsats på 7 konkrete indsatsområder. Dette kan illustreres på følgende måde: Lejrskoletema Produktet er skabt, der er en vare at sælge Det maritime Produktudvikling Skaber oplevelser, aktiviteter, muligheder mv. Formidling Synlighed Skaber image, kendskab Markedsføring Tilgængelighed Branding Naturen og kulturhistorien Varen sælges og efterspørgslen for nye produkter opstår Naturturisme I/S vil primært fokusere på produktudvikling. Områdets potentialer skal udnyttes til at skabe nye oplevelser, aktiviteter, muligheder for læring mv. Naturturisme I/S væsentligste styrker ligger indenfor at udvikle nye produkter. Interessentskabets brede repræsentation af forskellige interesser og aktører er særdeles velegnet hertil. Vi vil også arbejde på at give området en større synlighed igennem konkrete initiativer indenfor eksempelvis markedsføring og branding. Normalt vil dette være en integreret del af produktudviklingen. Naturturisme I/S vil skabe gode produkter, som passer ind i regionale og nationale indsatsområder og således understøtte og udnytte andre aktørers volumen og styrker, indenfor eksempelvis markedsføring, det være sig hovedsagligt VisitDenmark, FynTour og lokale turistforeninger. Det grundlæggende udgangspunkt er med andre ord, at Naturturisme I/S vil være målrettet mod at levere efterspurgte kvalitetsprodukter, som i samarbejde med andre og typisk større aktører sælges til kunderne! Produktudviklingens betydning illustreres i Syddansk Turismes debatoplæg til en turismestrategi for Syddanmark. Omkring indsatsen for at erobre markedsandele står: Vejen til succes er gennem produktudvikling og fornyelse, der er ingen lette genveje. Nedenfor beskrives de 7 indsatsområder indenfor de to overordnede indsatsområder: synlighed og produktudvikling. Indsatsområderne støtter op om de langsigtede mål, herunder at der fokuseres på forretningsområdet Aktivferie. 13

14 Produktudvikling Tilgængelighed Vi vil videreudvikle Øhavsstien og dermed vandretemaet på Sydfyn og Øerne. Vi vil lave lokale stisløjfer, aktiviteter på Øhavsstien, forbedre tilgængeligheden til kysterne. Med udgangspunkt i nye aktivitetscentre styrkes Øhavsstien med konkrete muligheder for leg og læring. Vi vil opbygge et helt nyt tema omkring ridning. Med afsæt i nye stier, faciliteter mv. vil vi give turister og lokale nye muligheder for ridning. Det maritime Vi vil udvikle Øhavets styrkeposition indenfor maritime oplevelser, med særligt fokus på småbåde som havkajak eller lignende. Vi vil eksempelvis udvikle nye produkter omkring småbådsfaciliteter og formidling. Brugerdreven innovation og anvendelse af ny teknologi skal sikre områdets position som Danmarks bedste område for småbåde som havkajak, sejlbåde el.. Vi vil understøtte en udvikling af lystfisketurismen på Sydfyn i samarbejde med eksempelvis Havørred Fyn. Lejrskoletema Vi vil opbygge et nyt tema omkring lejrskoler. Det Sydfynske Øhav skal være Danmarks nye attraktive lejrskoleområde. Samarbejder mellem aktørerne, en styrkelse af aktivitetsmulighederne og deres tilgængelighed for kunderne skal drive denne udvikling. Produktudviklingen gennemføres så det samtidig udvider aktivitetsudbuddet til attraktive målgrupper som eksempelvis børnefamilier. Temaet vil kunne understøtte indsatsen omkring Sport Study Sydfyn, ved at synliggøre områdets ungdomsuddannelsestilbud overfor en attraktiv målgruppe. Naturen og kulturhistorien Vi vil styrke oplevelsesværdierne på Sydfyn og øerne ved at udvikle nye og forbedre eksisterende naturområder og kulturhistoriske miljøer/steder. Vi udvikler deres natur- og kulturhistoriske værdier og sikrer offentligheden mulighed for at opleve dem. Branding (imageskabende) Synlighed Vi vil støtte op om at opbygge varemærket Det Sydfynske Øhav. Vi vil arbejde for at sikre en tilbagevendende begivenhed (event) på Øhavsstien og for havkajak. Vi vil opbygge et nationalt kendt varemærke for kvalitetskød fra området. Formidling Vi udvikler formidlingsmateriale i forbindelse med produktudviklingen. 14

15 Vi laver en ny brugeraktiv sydfynsk kulturhåndbog. Vi laver to håndbøger for henholdsvis havkajak og Øhavsstien. Vi laver et oplevelsescenter på færgen Svendborg Ærøskøbing. Det henvender sig til både voksne og børn med information om Øhavet og de muligheder der findes på landjorden, herunder seværdigheder, overnatningsmuligheder mv. Markedsføring Vi vil arbejde for, at der i fællesskab med turistforeningerne opbygges én fælles internetbaseret oplevelses- og turismeplatform for Det Sydfynske Øhav. Vi vil fortsat udgive Øhavskortet som et kombineret markedsførings- og formidlingsprodukt. Sådan gør vi Opgaver og delopgaver I det følgende beskrives opgaver og delopgaver indenfor hvert af de 7 indsatsområder. Ikke alle opgaver forventes at kunne realiseres inden udgangen af Flere opgaver må blandt andet forvente at kræve en vis modningstid, hvorfor det er vigtigt med en større pulje af opgaver end der umiddelbart kan realiseres med de givne og forventede ressourcer. Opgaverne løftes som tidligere beskrevet via forskellige samarbejder med aktører herunder andre offentlige myndigheder. Flere opgaver vil kunne gennemføres uden en egentlig arbejdsindsats i realiseringsfasen fra Naturturisme I/S. Interessentskabet fungerer således, via dets brede sammensætning af interessenter, som rugekasse for ideerne. Vi skaber det brede ejerskab og bidrager aktivt til at målrette udviklingen på tværs af kommunegrænserne. Handlingsplanen er et dynamisk værktøj. Bestyrelsen vil løbende forholde sig til, hvilke opgaver Naturturisme I/S igangsætter, og der må forventes, at opgaver udgår eller erstattes af andre som passer ind i den overordnede strategi. Bestyrelsen vil igangsætte projekter, der typisk rummer flere opgaver. Det er vigtigt, at projekterne følges og deres effekter måles og evalueres. Forud for igangsættelsen af disse projekter vil der derfor foreligge succeskriterier og om nødvendigt også evalueringsmetoder. Disse vil bygge på en specificering af de succeskriterier der er beskrevet kort nedenfor. Det er endvidere vigtigt, at effekten af hele Naturturisme I/S arbejde følges og evalueres. Ved begyndelsen af Mål-2 projektet blev der foretaget en undersøgelse af folks ønsker og forventninger til nye produkter. Bestyrelsen vil, i takt med at produktudviklingen for blandt andet mål-2 projektet afsluttes, følge op på denne undersøgelse. Bestyrelsen vil således sikre, at der i 2009 ligger et godt grundlag for at evaluere den foreløbige effekt af Naturturisme I/S. I det følgende uddybes de enkelte indsatsområder med opgaver og eventuelle delopgaver. De overordnede succeskriterier for opgaverne fremgår af nedenstående opgavebeskrivelse. 15

16 Produktudvikling Tilgængelighed Videreudvikling af Øhavsstien Øhavsstien er et stærkt produkt der allerede før dens færdigetablering oplever en stigende efterspørgsel. Vi tager konkurrencen op med lignende tilbud i andre landsdele ved fortsat at fokusere på en videreudvikling af stien. Stien tilføres nye aktiviteter indenfor eksempelvis leg og læring. Aktiviteterne etableres i overensstemmelse med lodsejeraftaler eller efter nye frivillige aftaler med berørte lodsejere. Stisløjfer og kystadgange o Der etableres 4 længere stisløjfer på Øhavsstien på 5-10 km. Som udgangspunkt laves der 1 i hver af de 4 deltagende kommuner. De etableres i tilknytning til byer, seværdigheder e.lign.. De etableres på frivillig basis. Naturturisme I/S er initiativtager overfor den enkelte kommune, bidrager til at skaffe finansieringen, er videnspartner i den praktiske udførelse. Desuden skal Naturturisme I/S sikre, at stisløjferne lever op til kvaliteten af Øhavsstien, hvad angår mærkning og stiens forløb. Leg og læring på Øhavsstien o Der etableres minimum 3 ubemandende aktivitetscentre i umiddelbar tilknytning til stien. o Der etableres minimum 10 legende elementer på Øhavsstien. o Der udvikles undervisningsmateriale omkring Øhavsstien (se lejrskoletema) Andre aktiviteter på Øhavsstien o Der etableres 8 opholdspladser på stien. Opholdspladser kan spænde fra kun at indeholde bord/bænk til eksempelvis et madpakkehus. o Der sikres en guideservice omkring blandt andet Øhavsstien, med ture for lokale og turister året rundt. Minimum 50 ture per år. Lokale firmaer, turistvirksomheder mv. skal endvidere kunne rekvirere en guide med 5 dages varsel. o Minimum 2 private virksomheder skal udbyde færdige pakkerejser på Øhavsstien. Ridning som nyt sydfynsk tema Ryttere har generelt dårlige vilkår på Sydfyn og Øerne, sammenlignet med mange andre områder i Danmark, som eksempelvis Nordsjælland, Nord- og Vestjylland samt Djursland. Naturbeskyttelseslovens generelle bestemmelser åbner kun i meget begrænset omfang mulighed for ridning private veje. Ridning er generelt forbudt i private skove og på private veje i det åbne land. En opbygning af et ridetema på Sydfyn vil give nye muligheder for aktiviteter for folk med egen eller lokal lejet hest. Temaet kan på sigt udvides med høhoteller, overnatningsteder for mennekser og hest, som det kendes fra blandt andet Djursland. Desuden kan større private arealer, eksempelvis skove, indgå i temaet, hvor gæsten på forhånd kan tilkøbe flere muligheder for ridning. Rygraden i temaet, som binder de eksempelvis de større rideskove sammen, er en offentlig ridesti. Bedre vilkår for ridning vil i høj grad give lokale beboere nye attraktive muligheder for at dyrke en populær hobby. Det må derfor i høj grad understøtte kommunernes arbejde omkring at tiltrække nye tilflyttere. 16

17 Anlæg af ridestier er forbundet med relativt få anlægs- og vedligeholdelsesudgifter. De vil i høj grad skulle anlægges på private ejede arealer, hvorfor en stor opbakning fra lodsejerne er nødvendig for at realisere stierne. Der etableres 50 km. ridesti på Sydfyn og/eller Øerne. Antallet (1 til flere) af stier belyses nærmere. Andet Bidrage til at sikre, at der kan opretholdes en færgeforbindelse mellem Lundeborg og Lohals. Ikke via driftstilskud, men via faglig bistand om produktudvikling. Potentielle aktiviteter til efter 2010: Udvikling af nye temaer omkring sundhed og motion. o Løbestier ved områdets hovedbyer eller større sportsinstitutioner. o Udvikle nye faciliteter og aktiviteter der understøtter Sports Study Sydfyns arbejde. Udvikle handikapegnede faciliteter og adgangsforhold på Øhavsstien, ved kysterne, naturområder mv. Udvide Øhavsstiens hovedforløb. Eksempelvis Langeland rundt, Ærø rundt, og Sydfyn Rundt. Øhavstien forbindes til det europæiske fjernrutenet, via Bøjden og Nyborg. Udvikle nye faciliteter til havkajak Det maritime Sikre optimale forhold for havkajakroere på alle beboede småøer hvad angår anløb, opbevaring, overnatning mv. Forholdene skal samtidig afværge konflikter i forhold til lokale interesser. Arbejdet igangsættes på baggrund af en mindre kortlægning/analyse af alle øer. Medvirke til udviklingen af et havkajakvenlighedskoncept. Udvikle et kort og guidebog målrettet småbådssejlads (er igangsat i Mål-2 projektet). Anløbsstederne, hvorfra det er muligt at søsætte både, kortlægges. En eventuel indsats for flere vurderes herefter. Nye aktiviteter til havkajaksejlerne Med udgangspunkt i GPS-teknologien udvikles digitale ruteforslag. Der udvikles minimum 5 forskellige ruteforslag, der blandt andet kan hentes på internettet. Med udgangspunkt i audioguidning eller lignende teknologi tilbydes nye muligheder for at få oplysninger om seværdigheder, overnatningsmuligheder mv. Der igangsættes minimum et mindre pilotprojekt. 17

18 Lystfiskeri Andet Potentialer for at udvikle lystfisketurisme belyses i samarbejde med blandt andet Havørred Fyn. På den baggrund udarbejdes eventuelle konkrete initiativer. Lystfiskerturismen er et vigtigt tema i opbygningen af en helårsturisme. Fortsat medvirke aktivt til at løse konflikter imellem benyttelse og beskyttelse ved at være sparringspartner over for kommuner og stat i deres arbejde indenfor naturbeskyttelsen. Indføre en entydig mærkning af alle udlejnings- og foreningskajakker i Det Sydfynske Øhav. Støtte op om nye initiativer indenfor aktivitetsbaseret formidling af Øhavet til søs. Eksempelvis guidede ture i øhavet. Turene skal på kort sigt være økonomisk bæredygtige. Lejrskoletema Det Sydfynske Øhav opbygges som et nyt aktivitetsbaseret lejrskoleområde. Aktiviteter som indgår er eksempelvis vandring, Fylla, havkajak, kultur, småbådssejlads mv. (se bilag 1 ) Etablere samarbejder og afklare styrker Der tages initiativ til et netværk imellem områdets væsentligste udbydere (seværdigheder, overnatningssteder, naturskoler mv.). Områdets samlede kapacitet og styrker indenfor lejrskoletemaet belyses. Udvikle konkrete produkter til lejrskoler, der også støtter op om andre målgrupper Etablere minimum 3 aktivitetssteder med tilknytning til Øhavsstien Katalysere og støtte udvikling af pakketilbud via samarbejder på tværs af området. Pakketilbud der i væsentligt omfang også kan benyttes af andre målgrupper som f.eks. børnefamilier. Udarbejde undervisningsmateriale, som også distribueres til områdets folkeskoler til fri anvendelse. Opbygge en fælles internetbaseret platform for Lejrskole i Det Sydfynske Øhav. Produkterne gøres herved let tilgængelige og bookbare. Sikre fremtidig drift og udvikling Der opbygges et forpligtende samarbejde mellem områdets aktører, som forestår den fremtidige drift og udvikling. Samarbejdet omkring drift og udvikling er økonomisk bæredygtigt efter 3 år. 18

19 Naturen og kulturhistorien Udvikle og forbedre nye besøgsområder med naturindhold Bidrage til at der skabes 2 nye større naturområder med offentlig adgang, eller at eksisterende forbedres/udbygges væsentligt. Udvikle en økonomisk bæredygtig produktion af kvalitetskødkvæg på Sydfyn og Øerne via en kommerciel mærkningsordning. Naturpleje indgår som et væsentligt element i dette arbejde. Udvikle og forbedre nye besøgsområder med kulturhistorisk indhold Bidrage til at kulturværdier på 2 udvalgte steder styrkes i kombination med offentlig adgang, aktiviteter og formidling. Det kan være mindre kulturmiljøer eksempelvis en kysthavn der restaureres og gives nye funktionaliteter eller enkelte større kulturelementer som eksempelvis Skansen i Stengade skov, Søbygaard m.fl.. Potentielle aktiviteter Sikre flere handikapegnede besøgsområder. Synlighed Det Sydfynske Øhav forbindes med kvalitet Branding (imageskabende aktiviteter) Udvikle en økonomisk bæredygtig produktion af kvalitetskødkvæg på Sydfyn og Øerne via en kommerciel mærkningsordning. Et af formålene med dette arbejde er at understøtte et brand for Det Sydfynske Øhav omkring kvalitet, hvor storytelling skal skabe en præference for lokale kvalitetsfødevarer, gastronomi, oplevelser med kvalitet osv. Det Sydfynske Øhav forbindes med mange forskellige oplevelser på et sted Sikre en større synlighed ved at brande området som én samlet enhed. o Udbrede kendskabet til og brugen af logoet for Det Sydfynske Øhav. Alle relevante offentlige publikationer bærer dette logo. Logoet anvendes i større udstrækning af det private erhverv i deres markedsføring. Anvendelsen sker på baggrund af fastsatte kriterier der støtter op om profilen for området. Det Sydfynske Øhav forbindes med aktiviteter Tiltrække events på relevante områder. o sikre en årlig tilbagevendende begivenhed omkring henholdsvis havkajaksejlads og Øhavsstien, eksempelvis Øhavsmarchen. 19

20 Markedsføring Synlighed og tilgængelighed opbygge en fælles turisme- og oplevelsesportal for destinationen Det Sydfynske Øhav på internettet. Her samles alle oplysninger omkring destinationen indenfor turisme. Portalen er også målrettet lokale der søger informationer om eksempelvis friluftsoplevelser- og aktiviteter. Portalen knytter sig i videst muligt omfang op på eksisterende produkter som eksempelvis friluftskortet og FynTours produkter. Portalen viser tydeligt de lokale særkender som giver destinationen den nødvendige mangfoldighed i oplevelser og aktiviteter. en årlig udgivelse af Øhavskortet Formidlingsmateriale Formidling Udgive en guidebog for Øhavsstien med oplysninger om seværdigheder, overnatningsmuligheder mv. Arbejdet er igangsat i Mål-2 projektet Udgive en guidebog for havkajaksejlere. Bogen tager udgangspunkt i havkajakruterne og skal således også bidrage til en regulering af færdslen ved at informere om reglerne og samtidig motivere roerne til at benytte ruterne. Arbejdet er igangsat i Mål-2 projektet. Udgive en brugeraktiv kulturhistorisk håndbog for Sydfyn og øerne. Her kan læseren fordybe sig i udvalgte temaer af relevans for området, eksempelvis herregårde, landbrug, oldtiden mv.. Bogen tager udgangspunkt i konkrete steder på og omkring Øhavsstien, og kan således også fungere som opslagsværk.( Hvad er det her, og hvorfor er det her ). Kan også bidrage til at uddanne/opkvalificere lokale guider, formidlere og lærere i undervisningsinstitutioner omkring den lokale historie og dens betydning for nutiden. Understøtte formidlingsaktiviteter sikre en aktivitetskalender/oversigt, der udgives ugentlig i højsæsonen og på månedsbasis i resten af sæsonen. Kalenderen udgives af turistforeningerne og tilbydes feriehusudlejere, hoteller, vandrehjem, campingspladser mv. Den er Internetbaseret så overnatningsstederne kan printe den ud direkte fra nettet. afdække muligheden for at etablere træfpunkter på de beboede øer. Der skal i højsæsonen være mulighed for én ugentlig guidet tur på minimum 4 beboede øer. Der sikres også tilbud om ture i lavsæsonen. Formidling på centrale steder Vi laver et oplevelsescenter (arbejdstitel) på færgen Svendborg Ærøskøbing. Det henvender sig til både voksne og børn med information om Øhavet og de muligheder der findes på landjorden, herunder seværdigheder, overnatningsmuligheder mv. Børn kan låne kikkerter, aktivitetskufferter, deltage i konkurrencer om at skyde 5 fugle med digitalkameraet mv. Praktiske muligheder undersøges. 20

21 Bilag 1: Opbygning af lejrskoletema omkring Det Sydfynske Øhav Langsigtede mål det Sydfynske Øhav er en kendt og attraktiv lejrskoledestination. lejrskoletemaet har genereret en erhvervsudvikling i området - direkte og indirekte. en større økonomisk omsætning har styrket områdets udbydere af undervisningstilbud og skabt bæredygtige tilbud såvel økonomisk, socialt som miljø/naturmæssigt. De lokale skoler og institutioner har herved fået et bredere og bedre udvalg af undervisningstilbud. der er skabt en række attraktive aktiviteter og muligheder for børnefamilier lokale såvel som tuirster. Her står vi i dag De 4 syd- og midtfynske kommuner har flere aktører som allerede i dag arbejder med lejrskoleaktiviteter på forskellige i niveauer. Blandt de største aktører som kan tilbyde komplette pakker med overnatning og undervisningstilbud kan nævnes Trente Mølle, Smakkecenteret og Skovsgaard. Flere aktører kan tilbyde undervisningstilbud målrettet skoleklasser, eksempelvis Naturama, Øhavsmuseerne, Ålykkestedet (Tarup-Davinde) og Svendborg Naturskole. Hertil kommer en lang række seværdigheder som i større eller mindre omfang kan indgå i et lejrskoleophold som eksempelvis Egeskov Slot, Valdemar Slot. I området findes flere større overnatningssteder som vandrehjem og campingpladser med faciliteter egnet for skoleklasser som eksempelvis Danhostel Svendborg Vandrerhjem, Emmerbølle Strandcamping m.fl. Ved årsskiftet overtog Svendborg, Ærø og Faaborg-Midtfyn kommuner lejrskoleskibet Fylla. Kommunerne har tiltænkt skibet en vigtig rolle i den fremtidige udvikling af lejrskoletemaet omkring Det Sydfynske Øhav. Der er overordnet set kun begyndende forsøg på samarbejder mellem områdets forskellige aktører omkring lejrskoletemaet. Mange udbydere har forskellige pakker til lejrskoler, om end de generelt er dårligt beskrevne på Internettet og fremtræder for det meste med få nøgleord med karakteren af Skriv om ønsker og vi tilrettelægger. Der mangler sammenhæng og tilgængelighed for brugeren. Det må umiddelbart vurderes, at være forbundet med meget arbejde for den enkelte lærer at forberede et lejrskoleophold i området det være af praktisk såvel som faglig karakter. Udviklingsmulighederne En udvikling af lejrskoletemaet på Sydfyn og Øerne har en række udviklingsperspektiver for området direkte såvel som indirekte. Flere lejrskoler i området vil selvsagt genere en direkte omsætning hos områdets erhverv såsom naturskoler, seværdigheder, overnatningssteder inkl. dets følgeerhverv. Lejrskolerne generer et relativt beskedent døgnforbrug i forhold til andre kundesegmenter. Omsætningen ligger dog typisk i skuldersæsonen og kan derfor bidrage til en forlængelse af sæsonen, og herved også have en vis lokaløkonomisk betydning. Som eksempel på sæsonforlængelsen kan nævnes NaturBornholm, som er Bornholms største turistinvestering. Dette oplevelsescenter beskæftiger 24 personer i sommersæsonen (12 årsværk) med 21

22 omkring besøgende/år. Stedet henvender sig bredt, men med en primær målgruppe indenfor skoleklasser. Dette afspejles i, at højsæsonen ligger i apr/maj og aug/sept. Der er en lang række afledte effekter ved at tiltrække lejrskoler til Sydfyn som vurderes af stor værdi for området. Vigtigst er formentlig den såkaldte Bornholmereffekt. Mange unge, der får en god lejrskoleoplevelser, kommer igen med forældrene eller når de selv får børn. Det er endvidere væsentligt at lejrskoletemaet bruges til at skabe nye aktivitetsmuligheder for andre målgrupper, eksempelvis børnefamilier. Udviklingen af attraktive lejrskoletilbud, eksempelvis lokale aktivitetscentre, vil kunne fungere som et attraktivt kommercielt tilbud. Som en sidegevinst til denne udvikling kan en større omsætning hos aktører, der leverer undervisningstilbud, naturligt bidrage til at styrke og forbedre områdets udbud af undervisningstilbud. Dette vil også gavne områdets lokale skole og i mange tilfælde kunne være identitetsskabende for lokalbefolkningen og styrke de unges tilknytning til området. Den igangværende udvikling i Faaborg- Midtfyn Kommune hen imod at blive en Science Kommune vil utvivlsomt kunne understøttes af lejrskoletemaet og omvendt, blandt andet via nyt undervisningsmateriale, og aktiviteter målrettet lokale og turister i kommunen. Ydermere kommer at en tiltrækning af unge lejrskoleelever vil naturligt kunne støtte op om Sydfyns indsats som uddannelsesområde for ungdomsuddannelser blandt andet indenfor idræt. De ældste lejrskoleelever er en stor potentiel kundegruppe for disse ungdomsuddannelser. Eleverne får via deres lejrskoleophold et direkte kendskab til området og dets muligheder. Et samarbejde med eksempelvis udvalgte idrætsefterskoler omkring konkrete lejrskoleaktiviteter for besøgende lejrskoler er af mulighederne for at give lejrskoleeleverne et direkte produktkendskab. Samarbejdspartnere Udviklingen af lejrskoletemaet skal være bredt forankret og skal betragtes bredere end eksempelvis kun naturskoler. Overnatningssteder, seværdigheder, undervisningssektoren skal inddrages i arbejdet. Væsentlige aktører fra blandt andet turisterhvervet og undervisningssektoren har udvist interesse for et samarbejde. Naturturisme I/S rolle i arbejdet Vi vil samle relevante aktører og katalysere samarbejdet. Vi vil bidrage til at udvikle projektet og ansøge om økonomiske midler. Realiseringen varetages af fagpersoner. Den overordnede koordinering, økonomistyring forventes at skulle varetages af Naturturisme I/S. Dette afklares nærmere i udviklingsarbejdet. Arbejdet skal være økonomisk bæredygtigt efter 3 år - finansieret af de deltagende aktører som eksempelvis overnatningsstederne, seværdigheder, naturskoler mv. 22

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 21. marts 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Fremtidens Naturturisme I/S. Baggrund og historik. Ejerskab og ledelse. Notat RBJ/220409/Naturturisme

Fremtidens Naturturisme I/S. Baggrund og historik. Ejerskab og ledelse. Notat RBJ/220409/Naturturisme Notat RBJ/220409/Naturturisme Fremtidens Naturturisme I/S Dette notat beskriver et forslag til at fortsætte det tværkommunale samarbejde Naturturisme I/S. Det er udarbejdet af Naturturisme I/S og er ment

Læs mere

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S 8. februar 2008 Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Bestyrelsen for Sydfyns Udviklingssamarbejde I/S (SUS I/S) har diskuteret, hvorvidt de sydfynske kommuner bør

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Fælles høringssvar til Regional UdviklingsPlan 29. februar 2008

Fælles høringssvar til Regional UdviklingsPlan 29. februar 2008 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Kultur og planlægning Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Fax: 62 21 18 05 svendborg@svendborg.dk www.svendborg.dk Fælles høringssvar til Regional

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 06-06-2013 Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Udkast til anbefalinger 6. juni 2013 Danske Regioners bemærkninger Regionerne og de regionale vækstfora prioriterer udvikling af turisme højt. Danske

Læs mere

Evalueringsrapport 2010 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn

Evalueringsrapport 2010 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn Evalueringsrapport 2010 / Turistforeningen for Faaborg Midtfyn Forord: Rapporten har til formål at evaluere på aftalen mellem Turistforeningen for Faaborg Midtfyn og Faaborg- Midtfyn Kommune for året 2010.

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Ansøgning om økonomisk tilskud til projektet: Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Ansøgning om økonomisk tilskud til projektet: Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Ansøgning om økonomisk tilskud til projektet: Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Svendborg 30. oktober 2007 Det tværkommunale interessentskab Naturturisme I/S som dækker Svendborg, Faaborg- Midtfyn, Langeland

Læs mere

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015

Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner. Version 7 29. august 2015 Fritids- og friluftsstrategi Overordnede rammer for arbejdet og bud på hovedemner Version 7 29. august 2015 Hvorfor ny strategi for fritids- og friluftsliv Behov for nye strategier fordi: De eksisterende

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Dato: Mandag den 11. juni 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus Lohse

Læs mere

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020

Ny VÆKST i turismen en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Ny VÆKST i turismen 2.0 - en strategi for en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 Juni 2016 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Turisme Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Potentialevurdering af GudenåLandet

Potentialevurdering af GudenåLandet Potentialevurdering af GudenåLandet GudenåSamarbejdet Notat Februar 2015 Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Phone: +45 3311 0111 CVR: 2867 2322 www.manto.dk Opsummering Gudenåen

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande

Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Bliv PARTNER hos Visit Ikast-Brande Lad os sammen skabe vækst! I Visit Ikast-Brande arbejder vi målrettet med udvikling af turismen både lokalt i Ikast-Brande området og bredt i den midtjyske region. Som

Læs mere

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst 1 Formål Det overordnede formål med en fælles udviklingsplan for Danmarks Vestkyst er at skabe et planmæssigt grundlag for en bæredygtig turisme- og erhvervsmæssig

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere 21 attraktioner og museer - 6 heraf 4-stjernede - 1.1 mio gæster årligt 21 hoteller, kroer, feriecentre - 1.600 senge 21 campingpladser - 7 helårsåbne

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2011

Faaborg-Midtfyn Turistforening. Aftale 2011 Faaborg-Midtfyn Turistforening Aftale 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 FORUDSÆTNING FOR AFTALENS INDGÅELSE... 3 3.0 INDGÅELSE AF ÅRLIG AFTALE OG EVALUERING... 4

Læs mere

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger

Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Hvordan undersøger man sine kunder og måler sæsonforskelle på destinationsniveau? - Eksempler og anbefalinger Seminar for helårsdestinationer 28. august 2007 Claudia R. Andersen og Jacob S. Mikkelsen,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Anne-Marie C. Bürger, Biomedia Planlagte naturparker i Region Sjælland Naturparker der enten er etablerede, eller er på vej til at blive det Hvad er en naturpark?

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Fadebursloven Nyborg, april 2013

Fadebursloven Nyborg, april 2013 Fadebursloven Nyborg, april 2013 Kongens Fadebur Kongens Fadebur er et fødevarenetværk etableret af Nyborg Slot for fødevareproducenter, specialiserede fødevareforhandlere og restauranter på Fyn. Mission:

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014

Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017. August, 2014 Rømø-Tønder Turistforening Turismeudviklingsstrategi 2017 August, 2014 Hals Agenda 7. Marts 2013 1. Baggrund 2. Mission 3. Vision 4. Indsatsområder 1. Baggrund Turismeudviklingsstrategi 2017 er udarbejdet

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD

VISION OG STRATEGI SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD VISION OG STRATEGI 2017-2022 SILKEBORG SØHØJLANDET DANMARKS OUTDOOR HOVEDSTAD 1 V s t Vision og strategi 2017-2022 kort version Silkeborg Søhøjlandet - Danmarks Outdoor Hovedstad VisitSilkeborgs vision

Læs mere

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Bilag 2 Marts 2012 Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Med udpegningen af de hidtidige fem danske nationalparker er der skabt fokus på nogle af de største og mest karakteristiske

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark

www.visitdenmark.com 60+ turisterne i Danmark www.visitdenmark.com turisterne i Danmark turisterne i Danmark ISBN: 87-87393-44-1 VisitDenmark Turismefaglig Viden April 2008 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. sal 2300 København S Tlf.: +45 32 88 99

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Det maritime Ø samfundene Geologien Ø havet som raste og fouragerings område for vandfuglene.

Det maritime Ø samfundene Geologien Ø havet som raste og fouragerings område for vandfuglene. Formidling i Nationalpark Fyn Vi har valgt, at fokusere på de områder der er helt unikke for Nationalpark Fyn, og som besøgende i Nationalparken efterfølgende vil kunne huske netop denne Nationalpark for.

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere