Gruppeprogram for gruppe 4, institit 4, efterår 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppeprogram for gruppe 4, institit 4, efterår 2005"

Transkript

1 Gruppeprogram for gruppe 4, institit 4, efterår 2005 Mål At løfte levestandard og livskvalitet i byområde gennem indsats for bolig, iværksætterprojekter og undervisning. At forbedre folks levestandard socialt og fysiologisk for at bryde den sociale arv og skabe udvikling og nyt perspektiv. Indledning Vores udgangspunkt for opgavens kontekst er vores cultural probe, som vi sendte til to af de 9 lande, hvor Mellemfolkeligt Samvirke opererer. I vores probe ville vi gennem børns øjne undersøge deres hverdag og det samfund de lever i. En sideløbende informationssøgning ledte os til at beskæftige os med opgradering af leveforhold i slumkvarter. Projektet tager udgangspunkt i Acahualinca i Managua, Nicaragua som kontekst til udarbejdelse af vores individuelle og fælles opgaver. Acahualinca kan også bruges som billede på generelle tendenser i slumkvarterer i Mellemamerika. Formålet med fællesprojektet vil være at give os information om Acahualinca og de problematikker som findes i forbindelse med slumområdet. Disse informationer skal kunne hjælpe gruppemedlemmerne til at udvikle de individuelle opgaver. Baggrund Nicaraguas historie Nicaragua har en lang og blodig historie bag sig. Fra var landet regeret enevældigt af den amerikansk støttet Samozafamilie. Familien tog af statskassen og styrede landet brutalt og diktatorisk. En folkelig opstand anført af de venstreorienterede sandinister i

2 , førte til en blodig og dyr borgerkrig, der væltede Somozadiktaturet og bragte landet på fallittens rand. Sandinisterne var herefter ved magten indtil I denne periode forsøgte de at bringe landet på fode igen både økonomisk og socialt. De blev modarbejdet af USA som støttede Somoza-dynastiet, og derfor lavede en økonomisk blokade af landet. I 2002 vandt Enrique Bolaños fra Det Liberale Parti (PLC) efter en hård valgkamp præsidentposten over Daniel Ortega fra Sandinistpartiet (FLSN). Bolaños regeringsprogram indeholder bl.a. demokratisering, tiltrækning af udenlandsk investeringer og bekæmpelse af korruption. Der er iværksat en efterforskning af et større antal sager om korruption fra den tidligere regerings administration. Der er kun faldet dom i få sager, men de har stor betydning i kampen mod korruption. Om Nicaragua generelt Mindst halvdelen af befolkningen i Nicaragua lever i slum. Dette skyldes borgerkrig og økonomisk krise som løbende har tvunget befolkningen til at flytte ind til byerne. Nicaraguas hovedstad Managuas befolkning er fra 1950 til i dag vokset fra indbyggere til ca. 1,2 mio. 20 % af befolkningen mangler adgang til rent drikkevand og sanitære forhold. Halvdelen af befolkningen lever i fattigdom, i ekstrem fattigdom. I byområderne lever 65 % under fattigdomsgrænsen. Det anslås at halvdelen af den erhvervsaktive befolkning er enten arbejdsløse eller underbeskæftigede. I Managua er arbejdsløsheden helt oppe på 60 %. Landbruget beskæftiger 40 % af arbejdsstyrken og er uden sammenligning Nicaraguas vigtigste erhverv. Af vigtige eksportvarer kan nævnes petroleums produkter, maskinudstyr, transportudstyr, mad og levende dyr. Landets infrastruktur trænger til en grundig renovering som følge af regeringens manglende indsats.

3 Den enkelte borgers situation bliver ikke forbedret af at regeringen har mere travlt med at pleje egne interesser end borgernes. Regeringen blev sidste år anklaget for at have skjult en ½ milliard kroner i skatteindtægter, svarende til et års skolebudget. Acahualinca Acahualinca er det fattigste kvarter i Managua. Det er placeret lige ved en stor losseplads, hvor mange af indbyggerne finder gammelt mad for at overleve. Lossepladsen giver store lugtgener midt på dagen og forsager en miljømæssig belastning. Mennesker i Managuas slum forsumper i social arv og dårlige levevilkår, og dette medfører til vold og misbrug i familierne. Den tætte og vilkårlige bosætning skaber dårlige forhold for sundhed og hygiejne og en stor del af bydelen mangler elektricitet og afløb. Området har store problemer med ungdomskriminalitet, arbejdsløshed, stoffer, illegale aborter og prostitution. Flere forskellige organisationer arbejder i området. Problemformulering I Nicaraguas slum glemmes eller overses en stor resource i form af uafnyttet arbejdskraft. Dårlige boligforhold, manglende uddannelse og en kritisk lav levestandard bidrager til at dette mønster ikke brydes. Kan en kortlægning af slumområdene i Acahulinca give et grundlag til at udvikle projekter som kan bidra til å bedre leveforholdene for de som bor der? Præmisser Vores præmisser -Grundet regeringens manglende vilje til at hæve levestandarden for de fattigste indbyggere i landet må det forventes at denne slags projekter ikke skal regne med nævneværdig støtte fra den siddende regering. Derfor er det nødvendigt, at alle aspekter af vores projekt

4 udvikles med økonomisk bæredygtighed for øje. Der skal i så høj mulig grad anvendes lokale materialer og lokal arbejdskraft. Man må regne med, det vil være fordelagtigt at inddrage lokalt baserede hjælpeorganisationer, der allerede har kendskab til det lokale bureaukrati og ved hvordan dette skal behandles. -At tilegne viden om planlægning og omstrukturering af slumområder. -At tilegne en forståelse for de sociale, politiske og samfundsmæssige forhold i Managua. Bruge det til forstå hvorfor slumområdet i Acahualinca eksisterer og hvordan problemene eventuelt kan løses. - Det er vigtigt at slumindbyggerne selv er med til at løfte deres bydel, for at skabe indhold og mening. Redskaber og metoder Fase1 Indsamling af kontekstbestemte data til forarbejdning i fase 2 Fase 2 udarbejdelse af metodeværktøj og forarbejdning af indsamlede data Fase 3 fastlæggelse af format til endelig aflevering Fase 1 En indledende del af processen må være en fastlæggelse af den faktuelle kontekst; en indsamling af kvantitative fakta om indbyggere og deres forhold i Nicaragua og slumområdet Acahualinca. Denne indsamling af oplysninger vil primært blive udført gennem internetsøgning og henvendelse til relevante organisationer i Nicaragua eksempelvis Mellemfolkeligt Samvirke i Mellemamerika og International Børnesolidaritet (Else Mikél Jensen) Eksempelvis må det være nødvendigt at fastlægge den overordnede territorial capital for Nicaragua dette gøres bl.a. ved hjælp af CIA The World Factbook. Relevante spørgsmål kunne være: Kan Nicaragua være selvforsynende med mad og byggematerialer, hvad importeres, hvad eksporteres, hvorfor sikrer dette ikke velfærd til alle

5 nicaraguanere? En sådan undersøgelse kan for eksempel udføres som en sammenlignende dataindsamling. Sekundært kunne man forestille sig en perspektivering af disse fakta gennem samtale med folk fra andre faggrupper man kunne diskutere smitsomme forhold med en læge, religionens betydning for folk i håbløshed kunne diskuteres med en præst, de hårde levevilkårs indvirkning på et barn kunne diskuteres med en psykolog, osv. Fase 2 Parallelt med fastlæggelse af den faktuelle kontekst og Territorial Capital designes som en del af processen et metodeværktøj til at omsætte fakta til genkendelige problemstillinger. Et sådan redskab skal kunne mappe og fastholde tematikker mens de sorteres i forhold til deres kontekstuelle relevans. Hermed bliver det også vigtigt at dette værktøj kan filtrere irrelevante problematikker fra relevante. Dette metodeværktøj tænkes som en værktøjskasse indeholdende forskellige processer, de indhentede fakta kan bearbejdes gennem. Designet af værktøjskassen tænkes primært som en strukturering af allerede kendte metoder: - Abstrakte maskiner - Mindmaps - Cultural probes - Arbejde med forskellige præsentationsformer/dokumentationsformer (video, lyd, lys, rumlig kortlægning (model), osv.) ved fremlæggelse af delarbejder internt i gruppen. Herigennem arbejdes muligvis mod at få inspiration til et endeligt udtryk til formidling af problematikker.

6 Hermed bliver designet af værktøjskassen en central del af det fælles projekt og kan føre til en fortsat revidering af kravsspecifikationerne for den endelige aflevering. Fase 3 Sidste del af processen er en endelig fastlæggelse af præsentationsmaterialet og dets udformning. Denne fase ønskes inddraget for at opnå et tilfredsstillende helhedsudtryk, der binder projektet sammen. Hertil udarbejdes en designmanual, for hele tiden at have et layout at holde det bearbejdede materiale fra fase 2 op imod. Designmanualen tænkes som et sæt formalia der skal sikre et endeligt overordnet ensartet udtryk, og er ikke nødvendigvis bestemmende for bearbejdelsen af det enkelte tema i fase 2. Af formalia indeholdt i designmanualen tænkes: Anvendte fonte, gennemgående grafiske elementer (såsom farver, rammer, logo), og generelt layout. Endvidere synes det relevant at forsøge at arbejde med genkendelige elementer, der kan binde de individuelle projekter sammen i en produktfamilie og medvirke til at binde hele det overordnede projekt sammen. Kravspecifikkation: I forbindelse med projektet er det vigtigt at definere kvalitative mål baseret på, at vores målgrupper ikke har noget alternativ til de eksisterende forhold eller de forhold, vi kan foreslå. Der er tale om forbedringer i forhold til en levestandard baseret på det absolut minimale. Derfor vil kravspecifikationer omfatte kriterier som eksempelvis: Nødvendigheden af en bolig, der ikke er sundhedsskadelig, muligheden for at tjene nok penge til tøj og mad til

7 sig selv og sin familie. Det er vigtigt at foreslåede forbedringer, kan udføres med meget få midler Konklusion Når levestandarden i et område skal hæves er det vigtig at indsamle så meget fakta så muligt for at få et nuanceret billede af konteksten. Dette billede vil give et grundlag for en realistisk bearbejdning af opgaven. Hermed kan fastlægges strategiske problemstillinger, der nødvendigvis må berøres når man vil hæve leveforholdene målbart i et slumkvarter. Som opfølgning af dette program må næste skridt være at indsamle fakta om konteksten og slumkvarterer generelt. Kildehenvisninger

8 Kamilla Schultz- industrielt design. Mål Projektet går ud på, at udvikle en enhed, som kan være det bindende led mellem skole og børn i Nicaragua. Enheden skal stimulere og supplere eksisterende undervisning, og give børnene lyst til at opsøge skolen. Undervisning til alle.. I Nicaragua er det som søn eller datter af en fattig familie, meget vanskeligt at få adgang til en ordentlig skolegang. Enten er der et arbejde inden eller uden for hjemmet der skal passes, eller også er der ikke råd, da de penge der er, ofte skal gå til de mere basale ting som mad og tag over hovedet. Den manglende undervisning betyder, at der ikke bliver givet adgang til specielt flatterende arbejde, så børnene er oftest nød til at tage jobs, hvor arbejdstiderne er dårlige, hvor det er fysisk nedslidende, og hvor lønnen ligger langt under den minimumsløn, der gør det muligt for nogen at klare sig selv. Dette problem er desværre et, der i allerhøjeste grad bider sig selv i halen. Hvis ikke forældrene har råd til at give deres børn en ordentlig skolegang, er det meget usandsynligt at børnene selv senere får råd til at give deres børn én osv.. Manglen på undervisning er heller ikke bare et spørgsmål om arbejde, men også oplysning om f.eks. smitsomme kønssygdomme, borgerlige rettigheder og andre vigtige informationer, der tit går hen over hovedet på de mennesker, der nok har mest brug for dem.

9 Endnu en grund til, at skolen ikke er let tilgængeligt for de fleste børn, er Nicaraguas lettere korrupte regering, der åbenbart har valgt at bruge midlerne på de rigere børns uddannelse, dyre jakkesæt eller andet steds. Derfor er det måske vigtigt, at dette projekt ikke tager udgangspunkt i hjælp fra regeringen, men rækker blikket hen på de frivillige kræfter og folk med midler nok til at støtte op. Projektet tager udgangspunkt i et smagfuldt børnelokker koncept, hvor det vigtigste er, at få lokket børnene frivilligt til, at opsøge forskellige former for undervisning, og samtidig få nogle gode sanselige oplevelser med i bagagen, der giver dem lysten til at vende tilbage. Det er sådan set princippet i, at blive vaccineret ved lægen som barn. Det er måske ikke det mest behagelige, men fordi lægen giver en sukkerknald som lindring, glemmer børnene hurtigt den enorme smerte de åbenbart følte få sekunder for inden, og pludselig har det været sjovt at være ved lægen. Den enhed jeg skal lave, er den sukkerknald. En slags sansestimulans og en distraktion eller applikation, der godt nok kun er et biprodukt, men gør hovedproduktet sjovere. Hvorfor skal de lokkes? Gadebørn og børn af fattige forældre har som før nævnt oftest meget usle jobs, der tit også er på kant med loven. I modsætning til den danske forståelse at begrebet håndhævning af loven, går de i Nicaragua en smule mere hårdhændet til værks. Derfor har mange af før omtalte børn ubehagelig minder printet i hukommelsen, og skyer derfor de fleste autoritære personer. Derfor er det enormt vigtigt at

10 skabe tillid før noget andet. Derfor skal enheden i første omgang være noget børnene selv kan opsøge og lære at kende i eget tempo. Igen for at komme med et mere jordnært eksempel, kan man forestille sig et vildt dyr, som man ligeså stille får lokket til sig, ved at kaste godbidderne tættere og tættere på. Procesredskaber og metoder. Der er utrolig mange måder at gribe dette projekt an på og mange forskellige vinkler, men disse, der bliver listet nu, er nogle af dem, jeg helt sikkert vil komme ind over. 1. Det allerede eksisterende pædagogiske metoder: Der findes enormt mange forskellige pædagogiske værktøjer der fungerer som supplerende elementer til undervisningen. Og her tænker jeg specifikt på de dele der ikke decideret er undervisning, men som nærmere er limen i mellem undervisningsblokkene. I den forbindelse vil jeg snakke med pædagoger og lærere på nogle danske skoler, der forhåbentlig kan fortælle mig en del om disse specifikke værktøjer og forhåbentlig afsløre hvilke der virker, og hvilke der ikke fanger børnenes interesse. 2. Den nuværende kontekst: For at kunne gå ind i dette projekt, er det selvfølgelig enormt vigtigt at undersøge f.eks., hvad det koster at gå i skole i Nicaragua, hvor mange skoler er er i området omkring Acahualinca, hvor mange børn der er i klasserne, hvad minimumslønnen i Nicaragua er, hvad den gennemsnitlige indtjening så i virkeligheden er, og via vores probe kigge på niveauforskellene mellem børn fra Mellemamerika og Danmark hvis det da er tydeligt. Det har også en stor relevans at se på lignende børnelokker projekter, hvis der da findes nogen, for at se hvad erfaringer der er blevet gjort. 3. Det kommende:

11 For at komme til et produkt vil jeg i første omgang opsøge forskellige faggrupper der kunne have en interessant viden i forhold til mit produkt enten med hensyn til udseende,koncept, anatomi, teknik og så videre. Det kunne være, reklamefolk, antropologer, fysioterapeuter, børnepsykologer, Danisco (smagsstoffer), læger og zoologer. Når konceptet så småt er faldet på plads, vil min fremgangsmåde primært være arbejde i model. Modellerne skal både testes af selvfølgelig mig, men også af danske skolebørn, for at se, om de hopper i fælden, og om de får lyst til at komme tilbage. 4. Det endelige produkt. Materialerne til selve enheden skal være meget billige. Både fordi hele projektet skal være realiserbart, men også fordi, det ikke må have så høj værdi, at det er bedre solgt end brugt. Der vil nok uden tvivl komme en smule teknologi ind i billedet så produktet bliver heller ikke gratis, men formodentlig en ting lige imellem. Mobilt eller stationært? Det jeg forestiller mig på nuværende tidspunkt er, at enheden skal være mobil, men igennem mit modelarbejde vil dette selvfølgelig blive undersøgt nøjere. Tanken har egentlig hele tiden været, at lave et produkt, der skulle have en forbindelse, til nogen andre fra gruppens projekter, og sådan er det også blevet. Hanna vil gerne lave en mobil skoleenhed, og den vil jeg gerne forholde mig til, så de på en eller anden måde taler sammen. Måske er det vigtigt at de begge er mobile for at skabe spænding, men måske kunne det være en fordel, hvis den ene enhed var stationær, for at der alligevel er lidt faste rammer.

12 Så tæt på virkeligheden som muligt. Selvfølgelig skal selve produktet være realiserbart, men jeg kunne godt tænke mig, hvis tiden er til det, at undersøge, hvordan det kunne lade sig gøre økonomisk. Hvem skal betale, hvor meget, hvor længe og til hvem. Der bliver givet enorme summer ulandsbistand, men hvor mange kommer til Nicaragua, kunne de penge bruges? Kan man overhovedet sætte noget som dette projekt i gang uden at involvere og få støtte fra regeringen? Vil de overhovedet støtte nogen projekter der ikke er til fordel for dem selv? Som sagt synes jeg det er et meget spændende emne, men det kommer kun med i den endelige opgave, hvis tiden er til det. Konklusion En uddannelse er en utrolig god ting at have, og det er ikke rimeligt, at det kun er de bedst stillede der får chancen. Derfor må man hjælpe dem, der ikke selv har midlerne. Men det er vigtigt at gribe det rigtigt an. Børnene skal selv have lyst til at komme i skole, og hvis de aldrig har haft det, eller har haft drømmen lagt på hylden længe, er man nødt til at hjælpe dem med, at få vækket lysten passionen. Eftersom vi snakker om børn, er det vigtigt, det bliver gjort meget listigt, men dog uden at princippet minder alt for meget om en børnelokkers scoreteknik. Det er utrolig vigtigt at børnene føler sig trygge og ved at de, som er involveret i dette projekt, kun vil dem det bedste.

13 Mikkel Andersen Program for individuelt projekt Mål Målet for projektet er at udvikle en konstruktiv detalje udfra den overordnede problemstilling; bolig i et Nicaraguansk slumkvarter. Projektet udføres i produktskala og behandler et eller flere særlige problemer, der relaterer sig til ovennævnte problemstilling. Den konstruktive detalje skal indgå som delelement i en samlet strategi for at forbedre levestandarden i Acahualinca, et slumkvarter i Nicaracua. Baggrund Baggrunden for projektet kan direkte udledes af den overordnede fælles kontekst og dennes baggrund. Her ridses dog et par pointer op. Grundet den siddende regerings og tidligere regeringers manglende evne og vilje til at tage hånd om de menneskelige ressourcer i landområderne, har Nicaraguas hovedstad Managua oplevet en nærmest eksplosiv befolkningstilvækst. Managua har ikke været i stand til at absorbere denne forøgelse af indbyggertallet, og fattige randområder er opstået. Det fattigste af disse kvarterer er Acahualinca, der ligger klods op af en stor losseplads. Denne losseplads udgør et eksistensgrundlag for en stor del af Acahualincas indbyggere, og det i sig selv synes at være et meget godt billede på, hvor dårlige og fornedrende disse menneskers levevilkår og standard er. Præmisser Da den nicaraguanske regering har udvist manglende vilje til at hæve levestandarden for de fattigste indbyggere i landet må der udefrakommende initiativer til for at forsøge at få vendt den håbløse situation til noget menneskeligt mere bæredygtigt. Endvidere må

14 sådanne projekter tage højde for, at der lokalt ikke er afsat midler (hverken økonomiske eller materielle) til at udføre forbedringer for mennesker i slumkvarterer. Derfor er det nødvendigt, at alle aspekter af dette projekt udvikles med økonomisk bæredygtighed for øje. Der skal i så høj mulig grad anvendes lokale materialer og lokal arbejdskraft, mens man må regne med, det vil være fordelagtigt at inddrage lokalt baserede hjælpeorganisationer, der allerede har kendskab til det lokale bureaukrati og ved hvordan dette skal behandles. Endvidere må en forbedring af levestandard i et slumkvarter perspektiveres udfra de eksisterende forhold. Der abejdes udfra et eksistensminimum og alle projekterede forbedringer skal være målbare; mindre arbejdsløshed, mindre børnedødelighed, færre indbrud, osv. Problemformulering At bo klods op af en losseplads i et ekstremt fattigt og overbefolket område formodes at indeholde en mængde problemstillinger; man kunne forestille sig, at - tæt bebyggelse skaber smittefare i forbindelse med florerende smitbare sygdomme. - forgiftet jord udgør en helbredsrisiko for de indbyggere, der er nødt til at bygge og bo på den. - at de tilgængelige vandressourcer forgiftes som følge af områdets placering ved en losseplads og derved udgør en helbredsrisiko. - at områdets ekstreme fattigdom øger kriminaliteten, og dermed sikkerheden for den enkelte i egen bolig.

15 Kan en konstruktiv detalje designet på produktniveau og relateret til slumbeboelse indeholde en eller flere af ovenstående problemstillinger? Metode og proces Projektet tænkes udført i 3 hovedfaser: 1. Fastlæggelse af løsningsrum. 2. Udarbejdelse af forslag til løsning. 3. Udarbejdelse af præsentationsmateriale. Første fase af designprocessen må nødvendigvis kombineres med fase 1 og fase 2 af det fælles projekt dog i særdeleshed relateret til det at bo i slum og så godt som oven på en losseplads. Der tænkes anvendt nogle af de samme redskaber som i fællesprojektet; eksempelvis mindmaps og abstrakte maskiner. Disse kombineres med en intensiv ideation, som skal munde ud i en række måder at bearbejde de problematikker, der relaterer sig til at bo i Acahualinca. Denne del af designprocessen udføres så hurtigt så muligt for at fæstlægge et løsningsrum, der kan danne ramme om den endelige formgivning. Anden fase af projektet omhandler strukturering af det fundne løsningsrum og udarbejdelse af endeligt forslag til løsning; der skal indhentes specifikke oplysninger og kravsspecifikationer for det valgte tema og der skitseres målrettet udfra den udførte ideation. I skitseringen anvendes også modeller og målfast 3d-modellering i Rhino. Tredje fase er fastlæggelse af præsentationsmateriale og format. Den endelige aflevering af projektets individuelle del forholder sig overordnet til den i gruppen fælles udførte designmanual for at sikre

16 en samhørighed mellem gruppens fælles projektdel og de individuelt udførte projekter. De 3 faser tænkes ikke nødvendigvis kronologisk, men udføres til tider i parallelle spor. Kravspecifikationer Udfra de tidligere nævnte præmisser som dette projekt nødvendigvis må underordne sig kan følgende minimumskrav opstilles: - den færdige konstruktive detalje skal kunne installeres, opføres, betjenes af én mand uden nogle specifikke kvalifikationer. - den udviklede konstruktive detalje skal tilføre en målbar forbedring. Derudover ønskes det, at: - den konstruktive detalje udføres i lokalt tilgengængelige materialer - den konstruktive detalje kan fremstilles lokalt af lokale med minimale produktionsmæssige forudsætninger dog under kvalificeret vejledning og opsyn. Konklusion Projektets opgave må altså være at udvælge en eller flere problemstillinger relateret til boliger i et mellemamerikansk slumkvarter, og hertil at skitsere en løsning i produktskala. Løsningen skal være en konstruktiv detalje, der skal kunne indgå som delelement i en samlet strategi for at forbedre levestandarden i Acahualinca, Nicaracua.

17 Materialevalget skal afspejle behovet for en billig løsning, og det er vigtigt, at behovet for vedligeholdelse minimeres. Som opfølgning på dette program, må næste skridt være at udfolde begrebet bolig i relation til den fælles problemformulering samt en undersøgelse af allerede eksisterende boformer i slumkvarterer.

18 Trine Gregersen Boligmodulsystem til opgradering af (levestandarden i) slumkvarteret Acahualinca Skala: arkitektur/møbel og rum Emne: opgradering af et nicaraguansk slumkvarter ved hjælp af et nyt boligmodulsystem. Formål: At afhjælpe det akutte boligproblem i slumkvarteret Acahualinca. Boligvilkårene skal forbedres men der er ingen penge at gøre det med. Formålet med opgaven er at finde den mest økonomiske måde at lave præfabrikerede boligmodulsystem på, så flest mulige mennesker kan få glæde af det. Mål: at lave et modulsystem som er så økonomisk realiserbart som muligt og opfylder de basale behov for en nicaraguansk familie. At systemet er så simpelt at en ufaglært person kan montere det. At systemet er hurtigt at producere. At der anvendes lokale materialer i højest mulig grad. Indledning og baggrund Gruppens fælles kontekst er et slumkvarter hvor mange indbyggere lever under fattigdomsgrænsen. Vi arbejder som gruppe med en opgradering af stedet og jeg har valgt at fokusere på boligen. Der er tale om en bydel hvor indbyggerne knap nok har råd til den daglige føde og derfor giver det sig selv at der ingen penge er til forbedring af boligen. Regeringen

19 Derfor er min opgave afhængig af at vi i gruppeopgaven kommer frem til at vi enten: -kan uddanne beboerne i en sådan grad at de får penge fri til at investere i eller leje en bolig. - at regeringen går med til at bevilge lån til jord og hus - at det er en hjælpeorganisation der finansierer projektet Problemformulering: - Hvordan skabes en realistisk og økonomisk løsning på slumkvarterets akutte boligproblem? (- Kan man lave en boligløsning som er så simpel at en ufaglært kan samle den samtidig med den er holdbar nok til at stå i feks 10 år?) Teori og metode(faser) Fase 1: research: For at løse opgaven på et fornuftigt niveau skal jeg undersøge nogle grundlæggende forhold: - Fastlæggelse af omtrente proportioner for modulerne. Dette skal gøres ved at undersøge deres nuværende boligvilkår og hvad de har brug for at opretholde en levestandard som beboerne selv finder tilfredsstillende. Det gøres bedst ved at undersøge hvordan standarden ligger i deres kultur, hvilke forventninger og krav man har til en bolig (minimumskrav) og hvad der er normen. Har man et to eller tre rum per familie osv. - Lignende projekter: jeg skal have undersøgt andre boligprojekter som er lavet til udviklingsområder og/eller tager udgangspunkt i en form for modulsystem. Her kan der fra Case Study Opgaven bl.a. nævnes: Shigeru Bans: Paper emergency

20 shelters for UNHCR og Kisho Kurokawas: Nagakin capsule tower ( ). De sige noget om modulsystemer eller det økonomiske og tidsmæssige aspekt som jeg også er nødt til at tage højde for. Fase 2: undersøgelse af materialemuligheder: - materialevalget spiller en vigtig rolle i denne opgave, da det er ville have stor indflydelse på økonomien i projektet og da der arbejdes med en minimering af alle forhold. Det vil bl.a. være væsentligt at undersøge om der er nogen lokale materialer/spildprodukter som kan bruges i processen Fase 3: Skitsering: i hånden, i skecth up og/eller rhino. -der skal i denne fase klarlægges hvilken boform der arbejdes med, altså faktorer som tætheden, antal etager og generelt boenhedernes relation til hinanden. Udfra disse overvejelser skal modulerne finde deres form og proportionering. Fase 4: Evt. en principmodel?? Fase 4: Visualisering i Rhino Afgrænsning. Vi har i både casestudy opgaven og i forelæsninger set eksempler på mislykket design til den tredje verden. Det sker når der ikke tages hensyn til at modtageren/brugeren er et individ med helt andre æstetiske synspunkter og generelle behov end det der umiddelbart forestilles. Det kan ende op i design der virker meget fremmed, i værste fald skræmmende på brugeren. Det er vigtigt for mig ikke at

21 begå denne fejl. Jeg vil arbejde med et designminimum og samtidig håber jeg at jeg kan gøre boligenheden så lidt fremmed for brugeren som muligt. Opbygning (aflevering) -diagrammer som viser hvordan modulsystemet er udtænkt og hvordan det opfylder beboerens behov. -diagram over boenhedernes indbyrdes relation. -plan og snit af et modul -eksempler på kombinationer af modulerne. -3d model -eventuelt fysisk model (ekstra) Uafklarede punkter: 1. Er det en midlertidig eller permanent boligløsning jeg skal lave??? Det kommer an på hvordan gruppeopgaven bliver defineret, altså om vi regner med at opgraderingen af området skal gøre det til et permanent boligområde eller om det er meningen at det kun skal fungere til folk flytter ud til tildelte jordlodder 2. Når nu gruppen ikke gør det skal jeg så lægge en plan for hvordan boligerne er placeret altså et forslag til en byplan? Måske lige lovlig meget men det er svært at arbejde med boligen når jeg ikke kender den overordnede struktur. 3. Skal jeg arbejde med modulet uden kontekst? dvs. at jeg definerer størrelsen og brugen men ikke placerer den i konteksten. 4. hvordan afgrænser jeg opgaven?? Jeg kan ikke komme ind på alle detaljer, men er det noget med højden, bredden, brugen og materialesammensætningen i forhold til den research jeg laver af behovene. Desuden er det vigtigt for mig

22 at der findes den absolut billigste løsning og at det er muligt for den enkelte at sætte sit hus op. Konklusion (hvad vil jeg gerne lære) 1.Jeg håber at tilegne mig en brugbar viden om hvordan modulsystemer er blevet brugt i boligen gennem tiderne. Det er selvfølgelig et stort område, men jeg kunne forestille mig at man arbejdede mere diagrammatisk med det. Så ville det også få større relevans for min opgave. Dvs. at jeg kan bruge eksempler både fra kontekster som min egen og mere etablerede (permanente kontra midlertdige). 2.Arbejdet vi bestå af at udvikle et modul som en del af en masseproduktion, det vil sige at man ikke kender den eksakte kontekst, hvilket også er beskrivende for opgaven. 3.Jeg vil bruge rhino som visualiseringsværktøj

23 Stine Laurberg Hansen, 5. semester, institut 4, Efterår 2005 Program Mål Projektets mål er at lave en strategi der afhjælper fattigdom i Nicaraguas hovedstad Managuas fattigste kvarter Acahaulinca ved beskæftigelse af beboerne. Baggrund Managua har en arbejdsløshedsprocent på 60 %. Regeringen har ikke sat ind med handlingsplaner, der vil afhjælpe fattigdommen igennem beskæftigelse i de fattige byområder. Menneskene i slummen er overladt til sig selv og deres egen elendighed. I Acahualincas slumkvarter er fattigdommen høj og beliggende tæt på byens forurenende losseplads. Dog benytter indbyggerne affaldets muligheder for overlevelse i kraft af gammelt mad og genbrug af ting. Formål Hvordan opgrades beboernes livsgrundlag i Managuas slum ved beskæftigelse? Hvilken beskæftigelse giver mening for mennesker hvor kun overlevelse har betydning? En base placeret centralt i kvarteret vil fungere som et iværksættercenter, hvor arbejdsløse mænd og kvinder vil få hjælp via. lån, iværksætterkurser og generelle basiskurser i læsning og skrivning. Mobile enheder vil opsøge de arbejdsløse i deres hjem og

En bedre fremtid. En bedre fremtid. En bedre fremtid

En bedre fremtid. En bedre fremtid. En bedre fremtid indhold Fællesdel stine trine mikkel hanna kamilla Indholdsfortegnelse Valg af kontekst Nicaraguas historie Acahualinca Problemformulering Redskaber og metoder Konklusion Kildehenvisninger for menneskene

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling

M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1. Videndeling M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse viden M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse 1 M.Younes pædagogisk it-vejleder-uddannelse Indholdsfortegnelse Præsentation af skolen udfordringen historisk

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Kultur og samfund. Befolkning. TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration

Kultur og samfund. Befolkning. TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration Befolkning TRIN 3 Opgaver til Verdens største ungdomsgeneration Opgave 1: Befolkningspyramider En befolkningspyramide viser aldersfordelingen på befolkningen i et givet land. Nedenfor kan I se to befolkningspyramider

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn.

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn. Rapport Asociale børn Side 1 af 7 Teori Vi har valgt at se på hvilket problem der ville opstå hvis skolebørn ville begynde at blive undervist hjemme i stedet for at være sociale med deres kammerater. Mange

Læs mere

Undervisning i brugen af Cornell-noten

Undervisning i brugen af Cornell-noten Undervisning i brugen af Cornell-noten I denne lektion arbejder I med at skrive for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge Cornell-noten til at Eleverne får et Cornell-noteark og udfylder det

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen:

FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: FUSION Kommentarer fra tidligere studerende fra Designafdelingen: Som designer med en arkitektbaggrund har jeg en god og bred forståelse for den kreative arbejdsproces i mange forskellige sammenhænge.

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig

Bedre boligindsats. Fra Bænk til Bolig Mennesker bliver hjemløse af mange forskellige årsager: Hårde økonomiske og sociale reformer, en socialt skæv boligpolitik, voksende ulighed, ensomhed, psykiske problemer og misbrug er blandt de typiske.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

KulturmØde. Kulturmøde Rollespil. Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1. Indhold. Fælles Mål. Formål.

KulturmØde. Kulturmøde Rollespil. Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1. Indhold. Fælles Mål. Formål. 6a - Drejebog - Kulturmøde - s1 Hvad KAN en aktiv medborger i fællesskaber? Kulturmøde Rollespil Indhold Fælles Mål Denne øvelse er et rollespil, som beskæftiger sig med kulturmødet. Samfundsfag Færdigheds-

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

AI som metode i relationsarbejde

AI som metode i relationsarbejde AI som metode i relationsarbejde - i forhold til unge med særlige behov Specialiseringsrapport Navn : Mette Kaas Sørensen Studienr: O27193 Mennesker med nedsat funktionsevne Vejleder: Birte Lautrop Fag:

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Skabelon for hjemmesiden

Skabelon for hjemmesiden Skabelon for hjemmesiden Samling og opplysningssenter e t b i d r a g t i l o p p g r a d e r i n g a v A c h a u l i n c a s s l u m k v a r t e r Natur dump slum samling og opplysningsenter

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

KNÆK KODEN. Selvvalgt problemstilling

KNÆK KODEN. Selvvalgt problemstilling KNÆK KODEN Selvvalgt problemstilling Tidsplan Tidspunkt Aktivitet 9. april Information om intern prøve i Studieområdet Del 1 Lodtrækning om område i klasserne 13. april Valg af opgaveformulering 22. maj

Læs mere

Lav jeres egne samtalekort

Lav jeres egne samtalekort Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk og Natur/teknologi i 1.-4. klasse. 1.-2. klasse kan bruge samtalekortene sammen i klassen i stedet for at gennemføre cafémetoden, som eleverne skal være lidt ældre for at

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

Projektet udvikles parallelt med projektet af samme karakter i Barcelona, Barcelona Forever.

Projektet udvikles parallelt med projektet af samme karakter i Barcelona, Barcelona Forever. Copenhagen Forever Copenhagen Forever er design fabrikeret i København af materiale genbrugt fra affald og biprodukter fra Københavns indbyggere, institutioner, handel, håndværk og industri. Copenhagen

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Projektplan... 3. Vores research... 4 HCI... 5. Formidlingsmetode og teori... 6. Valg af Målgruppe... 8. Layout flyer...

Indholdsfortegnelse... 2. Projektplan... 3. Vores research... 4 HCI... 5. Formidlingsmetode og teori... 6. Valg af Målgruppe... 8. Layout flyer... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Projektplan... 3 Vores research... 4 HCI... 5 Formidlingsmetode og teori... 6 Valg af Målgruppe... 8 Layout flyer... 9 Vores flyer... 10 Kildefortegnelse...

Læs mere

Tips til Model og Fotograf

Tips til Model og Fotograf Tips til Model og Fotograf af Signe Mørkeberg Sjøstrøm Tips til modeller MÅL For at kunne leve som fashion model i Danmark, er der desværre nogle kropsmål man skal kunne leve op til. Det betyder IKKE,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Selvevalueringsrapport 2011

Selvevalueringsrapport 2011 Selvevalueringsrapport 2011 1 Indledning Dette års selvevaluering tager udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan gør vi vores elever til bedre studerende? Som oplæg til arbejdet blev personalet i første

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om?

Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? Uddannelsesplanen 2009 - Hvad handler den om? - Hvad sker der? Uddannelsesplanen hedder den plan, som Landstinget vedtog i 2005. Planen viser en masse konkrete initiativer, der skal styrke uddannelse.

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED

SOCIAL ULIGHED I SUNDHED KAPITEL 2: SOCIAL ULIGHED I SUNDHED de rige er raske, de fattige er syge 20 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 21 Kapitel 2: Nogle er sundere end andre Det er dit eget valg,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag.

Der er givet bud på konkrete færdigheds- og vidensmål af processuel karakter, som direkte har relevans i de enkelte fag. Målsætning I denne fase foldes målet for forløbet ud. Læreren kan orientere sig i et udpluk af forenklede fælles mål, samt de fire elevpositioner, for på den måde at forankre forløbet i en legitim læringsproces.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Notat. Arbejdsprojekt Gårdbutik Projekt 160. Projekt nr Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Godkendt d.

Notat. Arbejdsprojekt Gårdbutik Projekt 160. Projekt nr Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Godkendt d. Notat Projekt nr. 160 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Line Dybdal Mads Sinding Jørgensen 29-10-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta

Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Innovation - viden i spilved Kirsten Lauta Uddannelsens formål: Kapitel 1; 2 stk.4 stx. hf Stk. 4. Uddannelsen skal have et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes /kursisternes udvikling af personlig

Læs mere

Mand genopdag dine værdier. - og styrk din sundhedsadfærd

Mand genopdag dine værdier. - og styrk din sundhedsadfærd Mand genopdag dine værdier - og styrk din sundhedsadfærd Adfærdsændring gennem narrativer Fakta om den sociale ulighed i danske mænds sundhed Fortællingens struktur og relationelle karakter De tre dimensioner

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato: 19/12-2012 Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV en indeholder de fire

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og

Læs mere

Eksamensprojekt i Web design og web kommunikation - E2011 hold 2

Eksamensprojekt i Web design og web kommunikation - E2011 hold 2 Eksamensprojekt i Web design og web kommunikation - E2011 hold 2 Janus Åhlander Olsen Web design og web kommunikation E2011 - hold 2 Underviser: Brian Everitt Problemfelt og problemformulering Hjemløse

Læs mere

Notat. Vedr. SMARTE løsninger

Notat. Vedr. SMARTE løsninger Notat Dato: 08.05.2016 Center for Teknik Team Plan horsholm.dk Vedr. SMARTE løsninger Vedlagte notat beskriver mulige spørgsmål og tilgange, der kan inspirere til hvordan parallelopdragets visioner og

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning

NÅR KASTASTROFEN RAMMER. Jonathan Hyams/Red Barnet. Undervisningsvejledning NÅR KASTASTROFEN RAMMER Jonathan Hyams/Red Barnet Undervisningsvejledning indhold 3 4 TIL UNDERVISEREN hvad skal man være opmærksom på? 4 information til forældre 5 målgruppe, tidsforbrug og anvendelse

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere