Gruppeprogram for gruppe 4, institit 4, efterår 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gruppeprogram for gruppe 4, institit 4, efterår 2005"

Transkript

1 Gruppeprogram for gruppe 4, institit 4, efterår 2005 Mål At løfte levestandard og livskvalitet i byområde gennem indsats for bolig, iværksætterprojekter og undervisning. At forbedre folks levestandard socialt og fysiologisk for at bryde den sociale arv og skabe udvikling og nyt perspektiv. Indledning Vores udgangspunkt for opgavens kontekst er vores cultural probe, som vi sendte til to af de 9 lande, hvor Mellemfolkeligt Samvirke opererer. I vores probe ville vi gennem børns øjne undersøge deres hverdag og det samfund de lever i. En sideløbende informationssøgning ledte os til at beskæftige os med opgradering af leveforhold i slumkvarter. Projektet tager udgangspunkt i Acahualinca i Managua, Nicaragua som kontekst til udarbejdelse af vores individuelle og fælles opgaver. Acahualinca kan også bruges som billede på generelle tendenser i slumkvarterer i Mellemamerika. Formålet med fællesprojektet vil være at give os information om Acahualinca og de problematikker som findes i forbindelse med slumområdet. Disse informationer skal kunne hjælpe gruppemedlemmerne til at udvikle de individuelle opgaver. Baggrund Nicaraguas historie Nicaragua har en lang og blodig historie bag sig. Fra var landet regeret enevældigt af den amerikansk støttet Samozafamilie. Familien tog af statskassen og styrede landet brutalt og diktatorisk. En folkelig opstand anført af de venstreorienterede sandinister i

2 , førte til en blodig og dyr borgerkrig, der væltede Somozadiktaturet og bragte landet på fallittens rand. Sandinisterne var herefter ved magten indtil I denne periode forsøgte de at bringe landet på fode igen både økonomisk og socialt. De blev modarbejdet af USA som støttede Somoza-dynastiet, og derfor lavede en økonomisk blokade af landet. I 2002 vandt Enrique Bolaños fra Det Liberale Parti (PLC) efter en hård valgkamp præsidentposten over Daniel Ortega fra Sandinistpartiet (FLSN). Bolaños regeringsprogram indeholder bl.a. demokratisering, tiltrækning af udenlandsk investeringer og bekæmpelse af korruption. Der er iværksat en efterforskning af et større antal sager om korruption fra den tidligere regerings administration. Der er kun faldet dom i få sager, men de har stor betydning i kampen mod korruption. Om Nicaragua generelt Mindst halvdelen af befolkningen i Nicaragua lever i slum. Dette skyldes borgerkrig og økonomisk krise som løbende har tvunget befolkningen til at flytte ind til byerne. Nicaraguas hovedstad Managuas befolkning er fra 1950 til i dag vokset fra indbyggere til ca. 1,2 mio. 20 % af befolkningen mangler adgang til rent drikkevand og sanitære forhold. Halvdelen af befolkningen lever i fattigdom, i ekstrem fattigdom. I byområderne lever 65 % under fattigdomsgrænsen. Det anslås at halvdelen af den erhvervsaktive befolkning er enten arbejdsløse eller underbeskæftigede. I Managua er arbejdsløsheden helt oppe på 60 %. Landbruget beskæftiger 40 % af arbejdsstyrken og er uden sammenligning Nicaraguas vigtigste erhverv. Af vigtige eksportvarer kan nævnes petroleums produkter, maskinudstyr, transportudstyr, mad og levende dyr. Landets infrastruktur trænger til en grundig renovering som følge af regeringens manglende indsats.

3 Den enkelte borgers situation bliver ikke forbedret af at regeringen har mere travlt med at pleje egne interesser end borgernes. Regeringen blev sidste år anklaget for at have skjult en ½ milliard kroner i skatteindtægter, svarende til et års skolebudget. Acahualinca Acahualinca er det fattigste kvarter i Managua. Det er placeret lige ved en stor losseplads, hvor mange af indbyggerne finder gammelt mad for at overleve. Lossepladsen giver store lugtgener midt på dagen og forsager en miljømæssig belastning. Mennesker i Managuas slum forsumper i social arv og dårlige levevilkår, og dette medfører til vold og misbrug i familierne. Den tætte og vilkårlige bosætning skaber dårlige forhold for sundhed og hygiejne og en stor del af bydelen mangler elektricitet og afløb. Området har store problemer med ungdomskriminalitet, arbejdsløshed, stoffer, illegale aborter og prostitution. Flere forskellige organisationer arbejder i området. Problemformulering I Nicaraguas slum glemmes eller overses en stor resource i form af uafnyttet arbejdskraft. Dårlige boligforhold, manglende uddannelse og en kritisk lav levestandard bidrager til at dette mønster ikke brydes. Kan en kortlægning af slumområdene i Acahulinca give et grundlag til at udvikle projekter som kan bidra til å bedre leveforholdene for de som bor der? Præmisser Vores præmisser -Grundet regeringens manglende vilje til at hæve levestandarden for de fattigste indbyggere i landet må det forventes at denne slags projekter ikke skal regne med nævneværdig støtte fra den siddende regering. Derfor er det nødvendigt, at alle aspekter af vores projekt

4 udvikles med økonomisk bæredygtighed for øje. Der skal i så høj mulig grad anvendes lokale materialer og lokal arbejdskraft. Man må regne med, det vil være fordelagtigt at inddrage lokalt baserede hjælpeorganisationer, der allerede har kendskab til det lokale bureaukrati og ved hvordan dette skal behandles. -At tilegne viden om planlægning og omstrukturering af slumområder. -At tilegne en forståelse for de sociale, politiske og samfundsmæssige forhold i Managua. Bruge det til forstå hvorfor slumområdet i Acahualinca eksisterer og hvordan problemene eventuelt kan løses. - Det er vigtigt at slumindbyggerne selv er med til at løfte deres bydel, for at skabe indhold og mening. Redskaber og metoder Fase1 Indsamling af kontekstbestemte data til forarbejdning i fase 2 Fase 2 udarbejdelse af metodeværktøj og forarbejdning af indsamlede data Fase 3 fastlæggelse af format til endelig aflevering Fase 1 En indledende del af processen må være en fastlæggelse af den faktuelle kontekst; en indsamling af kvantitative fakta om indbyggere og deres forhold i Nicaragua og slumområdet Acahualinca. Denne indsamling af oplysninger vil primært blive udført gennem internetsøgning og henvendelse til relevante organisationer i Nicaragua eksempelvis Mellemfolkeligt Samvirke i Mellemamerika og International Børnesolidaritet (Else Mikél Jensen) Eksempelvis må det være nødvendigt at fastlægge den overordnede territorial capital for Nicaragua dette gøres bl.a. ved hjælp af CIA The World Factbook. Relevante spørgsmål kunne være: Kan Nicaragua være selvforsynende med mad og byggematerialer, hvad importeres, hvad eksporteres, hvorfor sikrer dette ikke velfærd til alle

5 nicaraguanere? En sådan undersøgelse kan for eksempel udføres som en sammenlignende dataindsamling. Sekundært kunne man forestille sig en perspektivering af disse fakta gennem samtale med folk fra andre faggrupper man kunne diskutere smitsomme forhold med en læge, religionens betydning for folk i håbløshed kunne diskuteres med en præst, de hårde levevilkårs indvirkning på et barn kunne diskuteres med en psykolog, osv. Fase 2 Parallelt med fastlæggelse af den faktuelle kontekst og Territorial Capital designes som en del af processen et metodeværktøj til at omsætte fakta til genkendelige problemstillinger. Et sådan redskab skal kunne mappe og fastholde tematikker mens de sorteres i forhold til deres kontekstuelle relevans. Hermed bliver det også vigtigt at dette værktøj kan filtrere irrelevante problematikker fra relevante. Dette metodeværktøj tænkes som en værktøjskasse indeholdende forskellige processer, de indhentede fakta kan bearbejdes gennem. Designet af værktøjskassen tænkes primært som en strukturering af allerede kendte metoder: - Abstrakte maskiner - Mindmaps - Cultural probes - Arbejde med forskellige præsentationsformer/dokumentationsformer (video, lyd, lys, rumlig kortlægning (model), osv.) ved fremlæggelse af delarbejder internt i gruppen. Herigennem arbejdes muligvis mod at få inspiration til et endeligt udtryk til formidling af problematikker.

6 Hermed bliver designet af værktøjskassen en central del af det fælles projekt og kan føre til en fortsat revidering af kravsspecifikationerne for den endelige aflevering. Fase 3 Sidste del af processen er en endelig fastlæggelse af præsentationsmaterialet og dets udformning. Denne fase ønskes inddraget for at opnå et tilfredsstillende helhedsudtryk, der binder projektet sammen. Hertil udarbejdes en designmanual, for hele tiden at have et layout at holde det bearbejdede materiale fra fase 2 op imod. Designmanualen tænkes som et sæt formalia der skal sikre et endeligt overordnet ensartet udtryk, og er ikke nødvendigvis bestemmende for bearbejdelsen af det enkelte tema i fase 2. Af formalia indeholdt i designmanualen tænkes: Anvendte fonte, gennemgående grafiske elementer (såsom farver, rammer, logo), og generelt layout. Endvidere synes det relevant at forsøge at arbejde med genkendelige elementer, der kan binde de individuelle projekter sammen i en produktfamilie og medvirke til at binde hele det overordnede projekt sammen. Kravspecifikkation: I forbindelse med projektet er det vigtigt at definere kvalitative mål baseret på, at vores målgrupper ikke har noget alternativ til de eksisterende forhold eller de forhold, vi kan foreslå. Der er tale om forbedringer i forhold til en levestandard baseret på det absolut minimale. Derfor vil kravspecifikationer omfatte kriterier som eksempelvis: Nødvendigheden af en bolig, der ikke er sundhedsskadelig, muligheden for at tjene nok penge til tøj og mad til

7 sig selv og sin familie. Det er vigtigt at foreslåede forbedringer, kan udføres med meget få midler Konklusion Når levestandarden i et område skal hæves er det vigtig at indsamle så meget fakta så muligt for at få et nuanceret billede af konteksten. Dette billede vil give et grundlag for en realistisk bearbejdning af opgaven. Hermed kan fastlægges strategiske problemstillinger, der nødvendigvis må berøres når man vil hæve leveforholdene målbart i et slumkvarter. Som opfølgning af dette program må næste skridt være at indsamle fakta om konteksten og slumkvarterer generelt. Kildehenvisninger

8 Kamilla Schultz- industrielt design. Mål Projektet går ud på, at udvikle en enhed, som kan være det bindende led mellem skole og børn i Nicaragua. Enheden skal stimulere og supplere eksisterende undervisning, og give børnene lyst til at opsøge skolen. Undervisning til alle.. I Nicaragua er det som søn eller datter af en fattig familie, meget vanskeligt at få adgang til en ordentlig skolegang. Enten er der et arbejde inden eller uden for hjemmet der skal passes, eller også er der ikke råd, da de penge der er, ofte skal gå til de mere basale ting som mad og tag over hovedet. Den manglende undervisning betyder, at der ikke bliver givet adgang til specielt flatterende arbejde, så børnene er oftest nød til at tage jobs, hvor arbejdstiderne er dårlige, hvor det er fysisk nedslidende, og hvor lønnen ligger langt under den minimumsløn, der gør det muligt for nogen at klare sig selv. Dette problem er desværre et, der i allerhøjeste grad bider sig selv i halen. Hvis ikke forældrene har råd til at give deres børn en ordentlig skolegang, er det meget usandsynligt at børnene selv senere får råd til at give deres børn én osv.. Manglen på undervisning er heller ikke bare et spørgsmål om arbejde, men også oplysning om f.eks. smitsomme kønssygdomme, borgerlige rettigheder og andre vigtige informationer, der tit går hen over hovedet på de mennesker, der nok har mest brug for dem.

9 Endnu en grund til, at skolen ikke er let tilgængeligt for de fleste børn, er Nicaraguas lettere korrupte regering, der åbenbart har valgt at bruge midlerne på de rigere børns uddannelse, dyre jakkesæt eller andet steds. Derfor er det måske vigtigt, at dette projekt ikke tager udgangspunkt i hjælp fra regeringen, men rækker blikket hen på de frivillige kræfter og folk med midler nok til at støtte op. Projektet tager udgangspunkt i et smagfuldt børnelokker koncept, hvor det vigtigste er, at få lokket børnene frivilligt til, at opsøge forskellige former for undervisning, og samtidig få nogle gode sanselige oplevelser med i bagagen, der giver dem lysten til at vende tilbage. Det er sådan set princippet i, at blive vaccineret ved lægen som barn. Det er måske ikke det mest behagelige, men fordi lægen giver en sukkerknald som lindring, glemmer børnene hurtigt den enorme smerte de åbenbart følte få sekunder for inden, og pludselig har det været sjovt at være ved lægen. Den enhed jeg skal lave, er den sukkerknald. En slags sansestimulans og en distraktion eller applikation, der godt nok kun er et biprodukt, men gør hovedproduktet sjovere. Hvorfor skal de lokkes? Gadebørn og børn af fattige forældre har som før nævnt oftest meget usle jobs, der tit også er på kant med loven. I modsætning til den danske forståelse at begrebet håndhævning af loven, går de i Nicaragua en smule mere hårdhændet til værks. Derfor har mange af før omtalte børn ubehagelig minder printet i hukommelsen, og skyer derfor de fleste autoritære personer. Derfor er det enormt vigtigt at

10 skabe tillid før noget andet. Derfor skal enheden i første omgang være noget børnene selv kan opsøge og lære at kende i eget tempo. Igen for at komme med et mere jordnært eksempel, kan man forestille sig et vildt dyr, som man ligeså stille får lokket til sig, ved at kaste godbidderne tættere og tættere på. Procesredskaber og metoder. Der er utrolig mange måder at gribe dette projekt an på og mange forskellige vinkler, men disse, der bliver listet nu, er nogle af dem, jeg helt sikkert vil komme ind over. 1. Det allerede eksisterende pædagogiske metoder: Der findes enormt mange forskellige pædagogiske værktøjer der fungerer som supplerende elementer til undervisningen. Og her tænker jeg specifikt på de dele der ikke decideret er undervisning, men som nærmere er limen i mellem undervisningsblokkene. I den forbindelse vil jeg snakke med pædagoger og lærere på nogle danske skoler, der forhåbentlig kan fortælle mig en del om disse specifikke værktøjer og forhåbentlig afsløre hvilke der virker, og hvilke der ikke fanger børnenes interesse. 2. Den nuværende kontekst: For at kunne gå ind i dette projekt, er det selvfølgelig enormt vigtigt at undersøge f.eks., hvad det koster at gå i skole i Nicaragua, hvor mange skoler er er i området omkring Acahualinca, hvor mange børn der er i klasserne, hvad minimumslønnen i Nicaragua er, hvad den gennemsnitlige indtjening så i virkeligheden er, og via vores probe kigge på niveauforskellene mellem børn fra Mellemamerika og Danmark hvis det da er tydeligt. Det har også en stor relevans at se på lignende børnelokker projekter, hvis der da findes nogen, for at se hvad erfaringer der er blevet gjort. 3. Det kommende:

11 For at komme til et produkt vil jeg i første omgang opsøge forskellige faggrupper der kunne have en interessant viden i forhold til mit produkt enten med hensyn til udseende,koncept, anatomi, teknik og så videre. Det kunne være, reklamefolk, antropologer, fysioterapeuter, børnepsykologer, Danisco (smagsstoffer), læger og zoologer. Når konceptet så småt er faldet på plads, vil min fremgangsmåde primært være arbejde i model. Modellerne skal både testes af selvfølgelig mig, men også af danske skolebørn, for at se, om de hopper i fælden, og om de får lyst til at komme tilbage. 4. Det endelige produkt. Materialerne til selve enheden skal være meget billige. Både fordi hele projektet skal være realiserbart, men også fordi, det ikke må have så høj værdi, at det er bedre solgt end brugt. Der vil nok uden tvivl komme en smule teknologi ind i billedet så produktet bliver heller ikke gratis, men formodentlig en ting lige imellem. Mobilt eller stationært? Det jeg forestiller mig på nuværende tidspunkt er, at enheden skal være mobil, men igennem mit modelarbejde vil dette selvfølgelig blive undersøgt nøjere. Tanken har egentlig hele tiden været, at lave et produkt, der skulle have en forbindelse, til nogen andre fra gruppens projekter, og sådan er det også blevet. Hanna vil gerne lave en mobil skoleenhed, og den vil jeg gerne forholde mig til, så de på en eller anden måde taler sammen. Måske er det vigtigt at de begge er mobile for at skabe spænding, men måske kunne det være en fordel, hvis den ene enhed var stationær, for at der alligevel er lidt faste rammer.

12 Så tæt på virkeligheden som muligt. Selvfølgelig skal selve produktet være realiserbart, men jeg kunne godt tænke mig, hvis tiden er til det, at undersøge, hvordan det kunne lade sig gøre økonomisk. Hvem skal betale, hvor meget, hvor længe og til hvem. Der bliver givet enorme summer ulandsbistand, men hvor mange kommer til Nicaragua, kunne de penge bruges? Kan man overhovedet sætte noget som dette projekt i gang uden at involvere og få støtte fra regeringen? Vil de overhovedet støtte nogen projekter der ikke er til fordel for dem selv? Som sagt synes jeg det er et meget spændende emne, men det kommer kun med i den endelige opgave, hvis tiden er til det. Konklusion En uddannelse er en utrolig god ting at have, og det er ikke rimeligt, at det kun er de bedst stillede der får chancen. Derfor må man hjælpe dem, der ikke selv har midlerne. Men det er vigtigt at gribe det rigtigt an. Børnene skal selv have lyst til at komme i skole, og hvis de aldrig har haft det, eller har haft drømmen lagt på hylden længe, er man nødt til at hjælpe dem med, at få vækket lysten passionen. Eftersom vi snakker om børn, er det vigtigt, det bliver gjort meget listigt, men dog uden at princippet minder alt for meget om en børnelokkers scoreteknik. Det er utrolig vigtigt at børnene føler sig trygge og ved at de, som er involveret i dette projekt, kun vil dem det bedste.

13 Mikkel Andersen Program for individuelt projekt Mål Målet for projektet er at udvikle en konstruktiv detalje udfra den overordnede problemstilling; bolig i et Nicaraguansk slumkvarter. Projektet udføres i produktskala og behandler et eller flere særlige problemer, der relaterer sig til ovennævnte problemstilling. Den konstruktive detalje skal indgå som delelement i en samlet strategi for at forbedre levestandarden i Acahualinca, et slumkvarter i Nicaracua. Baggrund Baggrunden for projektet kan direkte udledes af den overordnede fælles kontekst og dennes baggrund. Her ridses dog et par pointer op. Grundet den siddende regerings og tidligere regeringers manglende evne og vilje til at tage hånd om de menneskelige ressourcer i landområderne, har Nicaraguas hovedstad Managua oplevet en nærmest eksplosiv befolkningstilvækst. Managua har ikke været i stand til at absorbere denne forøgelse af indbyggertallet, og fattige randområder er opstået. Det fattigste af disse kvarterer er Acahualinca, der ligger klods op af en stor losseplads. Denne losseplads udgør et eksistensgrundlag for en stor del af Acahualincas indbyggere, og det i sig selv synes at være et meget godt billede på, hvor dårlige og fornedrende disse menneskers levevilkår og standard er. Præmisser Da den nicaraguanske regering har udvist manglende vilje til at hæve levestandarden for de fattigste indbyggere i landet må der udefrakommende initiativer til for at forsøge at få vendt den håbløse situation til noget menneskeligt mere bæredygtigt. Endvidere må

14 sådanne projekter tage højde for, at der lokalt ikke er afsat midler (hverken økonomiske eller materielle) til at udføre forbedringer for mennesker i slumkvarterer. Derfor er det nødvendigt, at alle aspekter af dette projekt udvikles med økonomisk bæredygtighed for øje. Der skal i så høj mulig grad anvendes lokale materialer og lokal arbejdskraft, mens man må regne med, det vil være fordelagtigt at inddrage lokalt baserede hjælpeorganisationer, der allerede har kendskab til det lokale bureaukrati og ved hvordan dette skal behandles. Endvidere må en forbedring af levestandard i et slumkvarter perspektiveres udfra de eksisterende forhold. Der abejdes udfra et eksistensminimum og alle projekterede forbedringer skal være målbare; mindre arbejdsløshed, mindre børnedødelighed, færre indbrud, osv. Problemformulering At bo klods op af en losseplads i et ekstremt fattigt og overbefolket område formodes at indeholde en mængde problemstillinger; man kunne forestille sig, at - tæt bebyggelse skaber smittefare i forbindelse med florerende smitbare sygdomme. - forgiftet jord udgør en helbredsrisiko for de indbyggere, der er nødt til at bygge og bo på den. - at de tilgængelige vandressourcer forgiftes som følge af områdets placering ved en losseplads og derved udgør en helbredsrisiko. - at områdets ekstreme fattigdom øger kriminaliteten, og dermed sikkerheden for den enkelte i egen bolig.

15 Kan en konstruktiv detalje designet på produktniveau og relateret til slumbeboelse indeholde en eller flere af ovenstående problemstillinger? Metode og proces Projektet tænkes udført i 3 hovedfaser: 1. Fastlæggelse af løsningsrum. 2. Udarbejdelse af forslag til løsning. 3. Udarbejdelse af præsentationsmateriale. Første fase af designprocessen må nødvendigvis kombineres med fase 1 og fase 2 af det fælles projekt dog i særdeleshed relateret til det at bo i slum og så godt som oven på en losseplads. Der tænkes anvendt nogle af de samme redskaber som i fællesprojektet; eksempelvis mindmaps og abstrakte maskiner. Disse kombineres med en intensiv ideation, som skal munde ud i en række måder at bearbejde de problematikker, der relaterer sig til at bo i Acahualinca. Denne del af designprocessen udføres så hurtigt så muligt for at fæstlægge et løsningsrum, der kan danne ramme om den endelige formgivning. Anden fase af projektet omhandler strukturering af det fundne løsningsrum og udarbejdelse af endeligt forslag til løsning; der skal indhentes specifikke oplysninger og kravsspecifikationer for det valgte tema og der skitseres målrettet udfra den udførte ideation. I skitseringen anvendes også modeller og målfast 3d-modellering i Rhino. Tredje fase er fastlæggelse af præsentationsmateriale og format. Den endelige aflevering af projektets individuelle del forholder sig overordnet til den i gruppen fælles udførte designmanual for at sikre

16 en samhørighed mellem gruppens fælles projektdel og de individuelt udførte projekter. De 3 faser tænkes ikke nødvendigvis kronologisk, men udføres til tider i parallelle spor. Kravspecifikationer Udfra de tidligere nævnte præmisser som dette projekt nødvendigvis må underordne sig kan følgende minimumskrav opstilles: - den færdige konstruktive detalje skal kunne installeres, opføres, betjenes af én mand uden nogle specifikke kvalifikationer. - den udviklede konstruktive detalje skal tilføre en målbar forbedring. Derudover ønskes det, at: - den konstruktive detalje udføres i lokalt tilgengængelige materialer - den konstruktive detalje kan fremstilles lokalt af lokale med minimale produktionsmæssige forudsætninger dog under kvalificeret vejledning og opsyn. Konklusion Projektets opgave må altså være at udvælge en eller flere problemstillinger relateret til boliger i et mellemamerikansk slumkvarter, og hertil at skitsere en løsning i produktskala. Løsningen skal være en konstruktiv detalje, der skal kunne indgå som delelement i en samlet strategi for at forbedre levestandarden i Acahualinca, Nicaracua.

17 Materialevalget skal afspejle behovet for en billig løsning, og det er vigtigt, at behovet for vedligeholdelse minimeres. Som opfølgning på dette program, må næste skridt være at udfolde begrebet bolig i relation til den fælles problemformulering samt en undersøgelse af allerede eksisterende boformer i slumkvarterer.

18 Trine Gregersen Boligmodulsystem til opgradering af (levestandarden i) slumkvarteret Acahualinca Skala: arkitektur/møbel og rum Emne: opgradering af et nicaraguansk slumkvarter ved hjælp af et nyt boligmodulsystem. Formål: At afhjælpe det akutte boligproblem i slumkvarteret Acahualinca. Boligvilkårene skal forbedres men der er ingen penge at gøre det med. Formålet med opgaven er at finde den mest økonomiske måde at lave præfabrikerede boligmodulsystem på, så flest mulige mennesker kan få glæde af det. Mål: at lave et modulsystem som er så økonomisk realiserbart som muligt og opfylder de basale behov for en nicaraguansk familie. At systemet er så simpelt at en ufaglært person kan montere det. At systemet er hurtigt at producere. At der anvendes lokale materialer i højest mulig grad. Indledning og baggrund Gruppens fælles kontekst er et slumkvarter hvor mange indbyggere lever under fattigdomsgrænsen. Vi arbejder som gruppe med en opgradering af stedet og jeg har valgt at fokusere på boligen. Der er tale om en bydel hvor indbyggerne knap nok har råd til den daglige føde og derfor giver det sig selv at der ingen penge er til forbedring af boligen. Regeringen

19 Derfor er min opgave afhængig af at vi i gruppeopgaven kommer frem til at vi enten: -kan uddanne beboerne i en sådan grad at de får penge fri til at investere i eller leje en bolig. - at regeringen går med til at bevilge lån til jord og hus - at det er en hjælpeorganisation der finansierer projektet Problemformulering: - Hvordan skabes en realistisk og økonomisk løsning på slumkvarterets akutte boligproblem? (- Kan man lave en boligløsning som er så simpel at en ufaglært kan samle den samtidig med den er holdbar nok til at stå i feks 10 år?) Teori og metode(faser) Fase 1: research: For at løse opgaven på et fornuftigt niveau skal jeg undersøge nogle grundlæggende forhold: - Fastlæggelse af omtrente proportioner for modulerne. Dette skal gøres ved at undersøge deres nuværende boligvilkår og hvad de har brug for at opretholde en levestandard som beboerne selv finder tilfredsstillende. Det gøres bedst ved at undersøge hvordan standarden ligger i deres kultur, hvilke forventninger og krav man har til en bolig (minimumskrav) og hvad der er normen. Har man et to eller tre rum per familie osv. - Lignende projekter: jeg skal have undersøgt andre boligprojekter som er lavet til udviklingsområder og/eller tager udgangspunkt i en form for modulsystem. Her kan der fra Case Study Opgaven bl.a. nævnes: Shigeru Bans: Paper emergency

20 shelters for UNHCR og Kisho Kurokawas: Nagakin capsule tower ( ). De sige noget om modulsystemer eller det økonomiske og tidsmæssige aspekt som jeg også er nødt til at tage højde for. Fase 2: undersøgelse af materialemuligheder: - materialevalget spiller en vigtig rolle i denne opgave, da det er ville have stor indflydelse på økonomien i projektet og da der arbejdes med en minimering af alle forhold. Det vil bl.a. være væsentligt at undersøge om der er nogen lokale materialer/spildprodukter som kan bruges i processen Fase 3: Skitsering: i hånden, i skecth up og/eller rhino. -der skal i denne fase klarlægges hvilken boform der arbejdes med, altså faktorer som tætheden, antal etager og generelt boenhedernes relation til hinanden. Udfra disse overvejelser skal modulerne finde deres form og proportionering. Fase 4: Evt. en principmodel?? Fase 4: Visualisering i Rhino Afgrænsning. Vi har i både casestudy opgaven og i forelæsninger set eksempler på mislykket design til den tredje verden. Det sker når der ikke tages hensyn til at modtageren/brugeren er et individ med helt andre æstetiske synspunkter og generelle behov end det der umiddelbart forestilles. Det kan ende op i design der virker meget fremmed, i værste fald skræmmende på brugeren. Det er vigtigt for mig ikke at

21 begå denne fejl. Jeg vil arbejde med et designminimum og samtidig håber jeg at jeg kan gøre boligenheden så lidt fremmed for brugeren som muligt. Opbygning (aflevering) -diagrammer som viser hvordan modulsystemet er udtænkt og hvordan det opfylder beboerens behov. -diagram over boenhedernes indbyrdes relation. -plan og snit af et modul -eksempler på kombinationer af modulerne. -3d model -eventuelt fysisk model (ekstra) Uafklarede punkter: 1. Er det en midlertidig eller permanent boligløsning jeg skal lave??? Det kommer an på hvordan gruppeopgaven bliver defineret, altså om vi regner med at opgraderingen af området skal gøre det til et permanent boligområde eller om det er meningen at det kun skal fungere til folk flytter ud til tildelte jordlodder 2. Når nu gruppen ikke gør det skal jeg så lægge en plan for hvordan boligerne er placeret altså et forslag til en byplan? Måske lige lovlig meget men det er svært at arbejde med boligen når jeg ikke kender den overordnede struktur. 3. Skal jeg arbejde med modulet uden kontekst? dvs. at jeg definerer størrelsen og brugen men ikke placerer den i konteksten. 4. hvordan afgrænser jeg opgaven?? Jeg kan ikke komme ind på alle detaljer, men er det noget med højden, bredden, brugen og materialesammensætningen i forhold til den research jeg laver af behovene. Desuden er det vigtigt for mig

22 at der findes den absolut billigste løsning og at det er muligt for den enkelte at sætte sit hus op. Konklusion (hvad vil jeg gerne lære) 1.Jeg håber at tilegne mig en brugbar viden om hvordan modulsystemer er blevet brugt i boligen gennem tiderne. Det er selvfølgelig et stort område, men jeg kunne forestille mig at man arbejdede mere diagrammatisk med det. Så ville det også få større relevans for min opgave. Dvs. at jeg kan bruge eksempler både fra kontekster som min egen og mere etablerede (permanente kontra midlertdige). 2.Arbejdet vi bestå af at udvikle et modul som en del af en masseproduktion, det vil sige at man ikke kender den eksakte kontekst, hvilket også er beskrivende for opgaven. 3.Jeg vil bruge rhino som visualiseringsværktøj

23 Stine Laurberg Hansen, 5. semester, institut 4, Efterår 2005 Program Mål Projektets mål er at lave en strategi der afhjælper fattigdom i Nicaraguas hovedstad Managuas fattigste kvarter Acahaulinca ved beskæftigelse af beboerne. Baggrund Managua har en arbejdsløshedsprocent på 60 %. Regeringen har ikke sat ind med handlingsplaner, der vil afhjælpe fattigdommen igennem beskæftigelse i de fattige byområder. Menneskene i slummen er overladt til sig selv og deres egen elendighed. I Acahualincas slumkvarter er fattigdommen høj og beliggende tæt på byens forurenende losseplads. Dog benytter indbyggerne affaldets muligheder for overlevelse i kraft af gammelt mad og genbrug af ting. Formål Hvordan opgrades beboernes livsgrundlag i Managuas slum ved beskæftigelse? Hvilken beskæftigelse giver mening for mennesker hvor kun overlevelse har betydning? En base placeret centralt i kvarteret vil fungere som et iværksættercenter, hvor arbejdsløse mænd og kvinder vil få hjælp via. lån, iværksætterkurser og generelle basiskurser i læsning og skrivning. Mobile enheder vil opsøge de arbejdsløse i deres hjem og

En bedre fremtid. En bedre fremtid. En bedre fremtid

En bedre fremtid. En bedre fremtid. En bedre fremtid indhold Fællesdel stine trine mikkel hanna kamilla Indholdsfortegnelse Valg af kontekst Nicaraguas historie Acahualinca Problemformulering Redskaber og metoder Konklusion Kildehenvisninger for menneskene

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation

itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation itvap itvap Visualisering og projektkommunikation Visualisering og projektkommunikation Hej! Oskar Dalgaard Andersen oskarand@cs.au.dk Aviaja Borup Lynggaard Aviaja@cs.au.dk Overblik Program for dagen

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Bornholm HTX/HHX Design C Christina Huth

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA

www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA www.munkholm.cc PAS Kommunikation i praksis med PAS som redskab Uddannelsen lanceres i samarbejde mellem Munkholm og KEA Analyse handleplan formidling Kommunikation i praksis med PAS som redskab er en

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje

Kursus 105 0021 Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger 15. september 2005. Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Kursus Bygning, produkt og proces Konstruktion og bygninger. september Bygningskonstruktion: Koncept, system og detalje Med udgangspunkt i et konkurrenceprojekt fra arkitektgruppen UID vedrørende planlægning

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces..

Mundtlig matematik. - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Mundtlig matematik - et udviklingsarbejde Startet på Skovshoved Skole fortsætter her. Ikke bare en proces, men i proces.. Hjørring 7. sep. 2012 Line Engsig matematikvejleder på Skovshoved Skole og Mikael

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

OPGAVE: Fyld i fællesskab en sæk med affald eller blade, før I kan gå videre til næste post. Tag sækken med videre til de resterende poster.

OPGAVE: Fyld i fællesskab en sæk med affald eller blade, før I kan gå videre til næste post. Tag sækken med videre til de resterende poster. På jeres rejse er I kommet til en stor losseplads i hovedstaden Managua. I møder 7-årige Tonio, som arbejder på lossepladsen hver dag efter skole. Hans familie er meget fattig. Tonio fortæller, at han

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater:

Tekstslide Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Målgruppe: Vejning af data og materialets sammensætning: Offentliggørelse af resultater: Naboskab til alle Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 25. - 29. juni 2015 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Der er gennemført 1.006

Læs mere

SCOT- Opgave 2 Skraldesugesystemet i Nyhavn og affaldshåndteringen København

SCOT- Opgave 2 Skraldesugesystemet i Nyhavn og affaldshåndteringen København SCOT- Opgave 2 Skraldesugesystemet i Nyhavn og affaldshåndteringen København http://a.bimg.dk/node- images/748/2/626x352- c/2748028- nyhavn.jpg Mandag d. 19/12-11 42011: Produkters Brug og Design Design

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN

AT SAMTALE SIG TIL VIDEN Liv Gjems AT SAMTALE SIG TIL VIDEN SOCIOKULTURELLE TEORIER OM BØRNS LÆRING GENNEM SPROG OG SAMTALE Oversat af Mette Johnsen Indhold Forord................................................. 5 Kapitel 1 Perspektiver

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK

Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK Portfolio Mark Hemmeløff Christensen MMD Odense, EAL Web B, 1. semester DK URL: http://mark4286.mmd.eal.dk/ 3-1-2013 S. 0 Portfolio Der er gået ½ år siden jeg begyndte på Multimedieuddannelsen i Odense

Læs mere

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet.

FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. FIND... FIND-fasen er idéfasen, hvor eleverne udtænker løsninger på de problemstillinger, de har fundet. I denne kreative proces udvælger eleverne de løsninger, de mener er realistiske at gennemføre. FIND

Læs mere

Tips til Model og Fotograf

Tips til Model og Fotograf Tips til Model og Fotograf af Signe Mørkeberg Sjøstrøm Tips til modeller MÅL For at kunne leve som fashion model i Danmark, er der desværre nogle kropsmål man skal kunne leve op til. Det betyder IKKE,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Bæredyg(ghed i undervisningen

Bæredyg(ghed i undervisningen Bæredyg(ghed i undervisningen Erfaringer med Index- model i undervisningen Indhold Fra madkultur (l Index Index i det konkrete vand i NV Hvad tænker eleverne? Projekt i biologi - madkultur Formål: at ændre

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING

PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING PRODUKTIONSSTYRING OG -PLANLÆGNING Introduktion Er det egentlig præcist at tale om produktion når temaet er spiludvikling? For produktion dufter jo af faste procedurer, kendte milepæle, og definerede krav

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007

Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 Oplæg ved Tobias Løssing, AAA 6. november 2007 tobias.loessing@aarch.dk DISPOSITION fordi du nu må tegne, skal du ikke tro at det bliver lettere... mod noget spændende? Evaluering Image boards Skitsering

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet

Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx. Tema: Studieretningsprojektet Nyhedsbrev om teknologi B og A på htx Tema: Studieretningsprojektet Ministeriet for Børn og Undervisning Departementet Kontor for Gymnasiale Uddannelser September 2012 Hvorfor dette nyhedsbrev? I august

Læs mere

TÆNK: TÆNK: DESIGNt MANUAL DESIGNMANUAL GRUPPE 3 HOTEL HJEMLIGHED ARBEJDSMETODE

TÆNK: TÆNK: DESIGNt MANUAL DESIGNMANUAL GRUPPE 3 HOTEL HJEMLIGHED ARBEJDSMETODE ARBEJDSMETODE Gennem hele processen indgår alle gruppemedlemmer i et tæt samarbejde for at sikre vedholdelse af fokus. Desuden afholdes pinup 2 gange om ugen, eller efter behov, hvor der samles op på hvert

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport

kan foreslå lege og aktiviteter få ideer har lyst til at lære kan arbejde med en aftalt aktivitet over tid kan tåle at tabe i spil, lege og sport Sociale kompetencer Motivation tager initiativ holder sig sit mål for øje overvinder fiaskoer uden at blive slået ud Empati : kan sætte sig i en andens sted Ansvarlighed: kan udskyde impulser/ behov kan

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

De fem understøttende Innovationskompetencer

De fem understøttende Innovationskompetencer Erhvervsrettet innovation Version 1.1 2015 De fem understøttende Innovationskompetencer Elektrikeruddannelsen 2015 Hvad er en understøttende innovationskompetence? Alle kan i en vis udstrækning finde på

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Bæredygtighed vs. forbrug?

Bæredygtighed vs. forbrug? Bæredygtighed vs. forbrug? Eller bæredygtigt forbrug? INDHOLD: Indledning/motivation... Problemformulering... Afgrænsning... Tekst: Energi... Vand... Produktion (Vugge til vugge)... Transport... Lokaldyrkning...

Læs mere

Death by PowerPoint. Når du skal præsentere. Sådan bekæmper du. i din organisation. En introduktion til Visuel Præsentationsteknik.

Death by PowerPoint. Når du skal præsentere. Sådan bekæmper du. i din organisation. En introduktion til Visuel Præsentationsteknik. Sådan bekæmper du Death by PowerPoint i din organisation En introduktion til Visuel Præsentationsteknik af Claus Handberg Når du skal præsentere 1 2 WWW.BRYDRAMMEN.DK FAKTA! Størstedelen af præsentationerne

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en del af

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modul 2 - "Usability at work" Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner

Modul 2 - Usability at work Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner World Usability Day 2006 14. november, Århus Modul 2 - "Usability at work" Af Kristian Krämer I dette modul var overskriften Usability at work og det dækkede bl.a. over usability-folkets arbejdsvilkår

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere