Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenlandsk arbejdskraft i Danmark"

Transkript

1 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen

2 Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har fast driftssted i DK Arbejdsudleje (udenlandsk arbejdsgiver) Entreprise (udenlandsk arbejdsgiver) Udenlandsk selvstændig enmandsvirksomhed Side 2

3 Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Almindelig ansættelse med dansk skattekort - blanket (på flere sprog). Side 3

4 Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver med fast driftssted i DK. Udenlandsk arbejdsgiver er indeholdelsespligtig af A-skat, AM-bidrag m.v. Altså på samme vilkår som for enhver dansk virksomhed (skattekort til de ansatte m.v.) Side 4

5 Forudsætninger for arbejdsudleje Der er tale om arbejdsudleje, når en udenlandsk virksomhed udlejer sine udenlandske medarbejdere til at arbejde i Danmark for en dansk person eller virksomhed. Medarbejderen kan være ansat i et udenlandsk vikarbureau eller i en anden udenlandsk virksomhed. Arbejdet udføres i DK. Medarbejderen skal bo i udlandet. Side 5

6 Definition af arbejdsudleje Hvem har den overordnede ledelse af arbejdet og giver instruktioner til arbejdskraften. Hvem godkender det afsluttede arbejde? Hvem råder over arbejdspladsen, og hvem har ansvaret, hvis der laves fejl eller der opstår forsinkelser? Bliver prisen for leje af arbejdskraften beregnet pr. time, akkord eller på anden måde, hvor der er en sammenhæng mellem pris og den løn medarbejderen får? Hvem leverer de fleste arbejdsredskaber og materiel? Har den danske arbejdsgiver indflydelse på antallet af medarbejdere og deres kvalifikationer? Side 6

7 Arbejdsgiverpligter ved arbejdsudleje Indeholdelsespligtig af A-skat - 30 % - bruttoskat Indeholdelsespligtig af AM-bidrag 8% Arbejdsgiveren hæfter for betaling af A-skat m.v. Betaling af arbejdsudlejeskat sker som udgangspunkt af det beløb, som lønmodtageren har fået i løn af sin udenlandske arbejdsgiver, men hvis ikke dette beløb kendes, skal der betales arbejdsudlejeskat af hele kontraktbeløbet. A-skat, hvis arbejdstager har valgt at være begrænset skattepligtig. MOMS betales af dansk virksomhed efter reglerne om reverse charge. Side 7

8 Lønmodtager ved arbejdsudleje. To muligheder for skattebetaling 1) Betale bruttoskat 30% + 8% (AM-bidrag). 2) Vælge at blive begrænset skattepligtig (Kildeskattelovens 2 stk.1 nr. 4). Lønmodtageren har valgfrihed mellem de to muligheder. Hvis bruttoskat ingen fradrag for befordring, kost og logi. Begrænset skattepligtig kan opnås fradrag efter gældende regler (herom senere). Side 8

9 Beregningseksempel ved arbejdsudleje Løn kr Godtgørelse for rejse og ophold kr Fri kost og logi kr Bruttoindkomst kr AM-bidrag 8% af kr kr Beregningsgrundlag for arbejdsudlejeskat kr Arbejdsudlejeskat 30% af kr kr Side 9

10 Arbejdsgivers indeholdelsespligt og hæftelse Indeholdelsespligtig i henhold til Arbejdsmarkedsbidragslovens 11 stk.1 og Kildeskattelovens 46, stk. 1. Reglerne fremgår af Kildeskattelovens 2 stk. 1, nr. 3 og stk. 4. Beskatningsreglerne fremgår af Kildeskattelovens 48 B. Hæftelse i henhold til Arbejdsmarkedsbidragslovens 15, stk. 2 og Kildeskattelovens 69, stk. 1, hvis der er tale om udvist forsømmelighed. Side 10

11 Blanket til indberetning Blanket nr Udfyldes månedsvis: Lønmodtagers navn, fødselsdato, indeholdelsesdato, beregningsgrundlag, beregnet AM-bidrag og beregnet A-skat. Sendes til: Skattecenter Horsens Bogholderiet Løvenørnsgade Horsens Indbetaling til Danske Bank i henhold til vejledningen til blanketten. Side 11

12 Vejledninger på E-168: Når du bruger udenlandsk arbejdskraft fra et andet land E-183: Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft med fokus på arbejdsudleje E-125: Arbejdsudleje Side 12

13 Definition entreprisekontrakter : Udenlandsk virksomhed påtager sig en arbejdsopgave for en dansk virksomhed og udfører denne opgave med egne ansatte, under egen instruktion, ved brug af egne arbejdsredskaber og under påtagelse af en entreprenørs normale risiko og ansvar m.v. Udenlandsk virksomhed alene skattepligtigt til DK, hvis der er fast driftssted i DK. De ansatte er kun skattepligtige til DK, hvis virksomheden har fast driftssted i DK. De ansatte kan dog blive fuld skattepligtige til DK efter Kildeskattelovens 1 stk. 1, nr. 2 (ophold over 183 dage i DK). Moms reverse charge den danske virksomhed betaler. Side 13

14 Udenlandske enmandsvirksomheder Enkeltmand kan ikke udlejes derfor ikke arbejdsudleje. Vurdering af om den udenlandske person reelt er lønmodtager i den danske virksomhed. Hvis ja begrænset skattepligtig/fuld skattepligtig. Hvis nej kun skattepligtig, hvis der etableres fast driftssted i DK. Side 14

15 Lønmodtager eller selvstændig? Hvem har instruktions-, tilsyns- og kontrolbeføjelser? Udføres arbejdet i overvejende grad for samme arbejdsgiver hele året eller er der mange forskellige arbejdsgivere? Udgør vederlaget fra arbejdsgiver den største del af årsindkomsten? Hvilke driftsudgifter afholdes der? Ansættelsesforhold generelt. Side 15

16 Henvisning til de seneste domme LSR af LSR af LSR af nr Juletræer/A-indkomst nr Landbrug/arbejdsudleje/fast driftssted nr Juletræer/arbejdsudleje/selvstændig Byret SKM Juletræer/entreprise Side 16

17 LSR af nr Juletræer/A-indkomst Uanmeldt kontrolbesøg fra SKAT ved juletræsproducent Ingen kontrakt med det polske firma (mundtlig aftale) Campingvogne, motorsave og værnemidler var stillet til rådighed Juletræsproducenten stod for instruktion Timelønninger jf. faktura Landsskatterettens afgørelse: Den polske virksomhed var ikke registreret i Polen Ingen fast driftssted i Danmark Ikke selvstændig virksomhed A-indkomst og indeholdelsespligt heraf ved producenten Side 17

18 LSR af nr Landbrug/arbejdsudleje/fast driftssted Selskab drev virksomhed med svineavl Kontrakt med engelsk virksomhed, men polske medarbejdere Fast pris (svarede til en timesats på 90 kr. pr. time) Erstatningsforpligtelser jf. kontrakten Påstand om at den engelske virksomhed havde fast driftssted i Danmark Landsskatterettens afgørelse: Der var tale om arbejdsudleje Selskabet havde ikke løftet bevisbyrden for, at det engelske selskab havde fast driftssted i DK SKAT havde ikke pligt til at undersøge, om der var tale om fast driftssted Side 18

19 LSR af nr Juletræer/arbejdsudleje/selvstændig Sagen vedrørte en juletræsproducent uden egne ansatte Polsk enkeltmandsvirksomhed med dansk momsnummer Kontrakter omkring fældning, netning, klipning af pyntegrønt m.m. Landsskatterettens afgørelse: Arbejdsudleje for alle ansatte medarbejdere i den polske virksomhed Indehaver af den polske virksomhed blev anset for at være selvstændig erhvervsdrivende Beregningsgrundlaget blev kontraktsummen ikke de faktiske lønninger pga. usikkerhed Præmisser: Ingen mangelsansvar i kontrakterne Producenten ansås for at have instrueret Producenten stillede materiel til rådighed Upræcise angivelse af arbejdets art og mængde i kontrakterne Løbende aftaleforhold gennem flere år Hovedydelsen var arbejdskraft Side 19

20 Byrets dom SKM Juletræer/entreprise Selskaber køber juletræer på fod til fældning og pyntegrønt Kontrakt med litauisk virksomhed til fast pris Uanmeldt kontrolbesøg Landsskatterettens afgørelse: Arbejdsudleje Præmisser Byretten: Fast pris ifølge kontrakt Fast månedsløn til litauiske arbejdere Dansk selskab bestemte ikke antal medarbejdere Ingen dansk instruktion Litauisk virksomhed medbragte nogle arbejdsredskaber Side 20

21 Bindende svar et godt tilbud fra SKAT For 300 kr. kan du få et bindende svar fra SKAT + Virksomhed + Flere emner + Bindende svar Anmodningen kan også sendes på en anmodningsblanket til Skattecenter Struer E144: Vejledning til bindende svar Side 21

22 RUT-registret Alle udenlandske virksomheder, der leverer tjenesteydelser i DK og udstationerer medarbejdere, skal registreres i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Som bruger af udenlandsk arbejdskraft har visse brancher, herunder landbruget pr pligt til at sikre sig, at den udenlandske virksomhed er registreret i RUT. Udenlandske enmandsvirksomheder skal også være registreret. Bøde på kr til den danske virksomhed ved manglende kontrol af registrering. Nærmere oplysning herom på Arbejdstilsynets hjemmeside - AT.dk (Om en virksomhed er registreret i RUT kan tjekkes på + søgeord = RUT + vælg eneste resultat + klik på DK-flag + find aktive tjenesteydere i Danmark ). Side 22

23 Aktuelt ved SKAT Misbrug af tast-selv ordningen Karantæneordningen Side 23

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90

Entreprise og Arbejdsudleje. Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Entreprise og Arbejdsudleje Advokat (H) Søren Aagaard saag@advodan.dk tel. 23 35 52 90 Disposition Gennemgang af regler og relevant praksis frem til Lov nr. 921 af 18. september 2012 (L195) - hvorfor det?

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S

Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Skatteinformation januar 2007 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk Forord Globaliseringen har stadig større

Læs mere

HVAD SKER DER NÅR. Temamøde 20. april 2009

HVAD SKER DER NÅR. Temamøde 20. april 2009 vikarbranchen.dk HVAD SKER DER NÅR ØSTAFTALEN BORTFALDER? Temamøde 20. april 2009 Program 14.00 Velkomst 14.10 Når Østaftalen bortfalder et overblik 14.25 Når udlændinge udstationeres til Danmark 15.10

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. Aarhus d. 12. november

Beierholms Faglige Dage 2014. Aarhus d. 12. november Beierholms Faglige Dage 2014 Aarhus d. 12. november Velkommen 2 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Gennem opstart, udvikling og vækst (Se vores kundefilm) 3 2014 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Beierholm

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november

Beierholms Faglige Dage 2012. Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Beierholms Faglige Dage 2012 Aarhus d. 1. november Aalborg d. 2. november Ringsted d. 8. november København d. 9. november Velkommen 2 Se vores kundefilm 3 Program spor 2 Regnskabs-/økonomichefen Ud- og

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Infomøde. Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning. Dansk Industri 3. oktober 2014

Infomøde. Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning. Dansk Industri 3. oktober 2014 Infomøde Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning Dansk Industri 3. oktober 2014 Ikke arbejdsudleje Side 2 3. oktober 2014 Arbejdsudleje Begrebet arbejdsudleje

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Øresundsguide S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B p Øresundsguide 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Frit valg-ordningen 2013

Frit valg-ordningen 2013 Frit valg-ordningen 2013 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen giver et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere)

Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere) Kontrahering med udenlandsk underentreprenør (udstationerede medarbejdere) I den efterfølgende vejledning har vi fremhævet en række forhold, som du kan / bør / skal tjekke op på, inden du indgår aftale

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

M a j 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet!

M a j 2 0 1 1 I N D H O L D VIGTIGE DATOER. Nyt fra Campingrådet! S CAMPINGRÅDET INFORMERER Nyt fra Campingrådet! Campingrådets krav om to autocamperpladser har forståeligt nok vakt en del debat. I denne udgave af Campingrådet Informerer tager vi handsken op, og uddyber

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november

Beierholms Faglige Dage 2013. København d. 8. november Beierholms Faglige Dage 2013 København d. 8. november Velkommen 2 Fremgang kræver balancegang Se vores kundefilm 3 Program spor 1 Bogholderiet, Moms/afgifter Nyeste regler og praksis ved udlandshandel

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen

Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen Informationspjece til forældrene om Frit valg-ordningen 1. Hvad er Frit valg-ordningen? Frit valg-ordningen betyder, at kommunen kan vælge at give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge

Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge Vejledning om beregningsgrundlaget for sygedagpenge 1. Indledning I denne vejledning beskrives hvilke regler, der gælder for beregningsgrundlaget for sygedagpenge. Reglerne findes i 46-51 i sygedagpengeloven

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008. tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 tax a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o r k o f i n d e p e n d e n t m e m b e r f i

Læs mere

Selvstændig og a-kasse

Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Selvstændig og a-kasse Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Medlemskab... 2 3. Hvornår er man selvstændig?... 2 3.1. Definition på selvstændig... 2 3.2. Du er som udgangspunkt ikke

Læs mere