Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter"

Transkript

1 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017

2 Side 2 af 19 Indhold Indledning... 3 Resume af hovedresultater... 3 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet... 5 Vurdering af arbejdsmiljøet... 7 Vurdering af arbejdsmiljøarbejdet... 7 Vurdering af samarbejdet om arbejdsmiljø... 9 Vurdering af DS tilbud til arbejdsmiljørepræsentanter... 9 Metode BILAG data... 1 Grunddata om arbejdsmiljørepræsentanten... 1 Vilkår for arbejdsmiljøarbejdet... 3 Vurdering af arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet... 4 Fagforeningens tilbud... 7 Notat Dansk Socialrådgiverforening Elisabeth Huus Pedersen 7. september 2017

3 Side 3 af 19 Indledning Denne rapport om socialrådgiverarbejdsmiljørepræsentanternes forhold, vilkår og arbejdsmiljøvurderinger bygger på data fra en stor og omfattende undersøgelse, som FTF har gennemført blandt 16 FTF-organisationers arbejdsmiljørepræsentanter. FTF gennemførte undersøgelsen i starten af Undersøgelsesresultaterne er offentliggjort i FTF s dokumentationsrapport nr.3, 2017 Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. FTF s undersøgelse har blandt til hensigt at se på om den nye arbejdsmiljølov fra 1. oktober 2010 bliver efterlevet og fungerer efter hensigten. De nye regler handler blandt andet om efteruddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter, kompetenceudviklingsplaner og årlig arbejdsmiljødrøftelse. Metoden Alle Dansk Socialrådgiverforenings registrerede arbejdsmiljørepræsentanter har været inviteret til at deltage i FTF s undersøgelse. 144 personer har svaret, og svarprocenten er på 58,1 procent. I rapporten sammenlignes i vid udstrækning med FTF s gennemsnitlige resultater samt til en rapport om socialrådgiverarbejdsmiljørepræsentanter, udfærdiget på samme måde, der blev lavet i Resume af hovedresultater Vilkår Socialrådgiverarbejdsmiljørepræsentanter (DS-AMiR) har i gennemsnit 4,5 time til rådighed for arbejdsmiljøarbejdet om måneden. To tredjedele har tid nok til arbejdsmiljøarbejdet, mens en tredjedel oplever at de har for lidt tid til opgaven. Kun 15 procent har fået reduceret deres almindelige arbejdsopgaver. 74 procent af DS-AMiR får løntillæg for AMiR-arbejdet, og tillægget er i gennemsnit på 541 kr. pr måned. Det er især AMiR på KL-området der enten ikke får tillæg eller får de laveste tillæg. DS-AMiR s vilkår mht. tid og løn er forbedret i sammenligning med 2010, men der er fortsat udfordringer for mange. Mens de allerfleste DS-AMiR har gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage, er det kun cirka halvdelen af DS-AMiR, som får tilbudt supplerende efteruddannelse af deres arbejdsgiver. Det er også kun 16 procent af DS-AMiR, der kan svare ja til, at der er udarbejdet en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøgruppens medlemmer (dvs. leder og AMiR).

4 Side 4 af 19 De manglende tilbud om supplerende efteruddannelse og den manglende kompetenceudviklingsplan er overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Det er et mønster der også ses i FTF s undersøgelse. Vurdering af arbejdsmiljøet DS-AMiR s vurderinger af det psykiske arbejdsmiljø er ringere i dag end i Svarende kan tolkes sådan, at det dårlige psykiske arbejdsmiljø breder sig. Der er nemlig markant færre DS-AMiR er enige i at det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne er godt i dag end i Ovenikøbet er der flere FTF-AMiR der er enige i at det psykiske arbejdsmiljø er godt end i sammenligning med DS-AMiR. 79 procent af DS-AMiR er enige i at det fysiske arbejdsmiljø er godt. Vurderingen af det fysiske arbejdsmiljø er uændret i forhold til Vurdering af arbejdsmiljøarbejdet På hovedparten af DS-AMiR s arbejdspladser gennemføres den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV), men kun 77 procent har gennemført den lovpligtige årlige drøftelse af arbejdsmiljøet. Også her er der tale om overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, og det er et resultat som også findes hos de øvrige FTF-AMiR. Halvdelen af DS-AMiR oplever at der er barrierer for arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Barriererne er manglende tid til arbejdet som AMiR, manglende prioritering hos ledelsen og manglende finansiering. DS-AMiR peger på følgende muligheder, der kan forbedre indflydelsen som AMiR: mere tid til arbejdsmiljøarbejdet, bedre uddannelse, mere synlighed på arbejdspladsen, en mere interesseret ledelse samt et bedre samarbejde med tillidsrepræsentanterne. Vurdering af samarbejdet om arbejdsmiljø 77 procent af DS-AMiR er medlem af MED-udvalg/arbejdsmiljøudvalg på deres arbejdsplads. DS-AMiR vurderer samarbejdet med de andre aktører meget forskelligt. De fleste samarbejder godt med kollegerne og med lederen, mens kun 62 procent samarbejder godt med tillidsrepræsentanterne. I sammenligning med 2010 er der langt flere DS-AMiR som indgår i et triosamarbejde med TR og leder. Det tyder på at denne samarbejdsform i stigende grad bredes ud. Vurdering af DS tilbud til AMiR Langt de fleste DS-AMiR synes at det er en god ide at DS tilbyder introduktionssamtaler til nyvalgte AMiR, og 53 procent har selv deltaget i en sådan samtale, og heraf var hovedparten tilfredse med samtalen. Halvdelen af DS-AMiR har deltaget i DS kurser eller temadage og hovedparten var tilfredse med disse.

5 Side 5 af 19 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsmiljørepræsentanten Den typiske socialrådgiverarbejdsmiljørepræsentant (DS-AMiR), som har deltaget i undersøgelsen, er en kvinde i 50 erne ansat i en kommune. Hun har under fem års anciennitet på arbejdspladsen og under to års anciennitet som AMiR. Hun repræsenterer kolleger, og hun stillede op til posten for at få indflydelse på arbejdspladsens udvikling. Hun er medlem af det lokale MEDudvalg. Data viser, at der er stor spredning både aldersmæssigt, anciennitetsmæssigt og antal kolleger, som AMiR dækker. En del er AMiR for flere geografisk spredte arbejdspladser. Nogle sidder desuden i MED-udvalg på mellem og øverste niveau. Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår - tid DS-AMiR har i gennemsnit 4,5 time pr. måned til rådighed for arbejdsmiljøarbejdet. Det er lidt over gennemsnittet blandt FTF s arbejdsmiljørepræsentanter (FTF-AMiR), som har 4,2 timer til rådighed pr. måned. I sammenligning med undersøgelsen i 2010 ser det ud til at der har været en positiv udvikling, idet næsten to tredjedele nu finder at de har tid nok til arbejdet. I 2010 var det kun halvdelen der oplevede, at de havde tid nok til arbejdsmiljøarbejdet. Næsten en tredjedel af DS-AMiR svarer dog, at de sjældent eller aldrig har tid nok til arbejdet. Der er dermed fortsat en stor udfordring med manglende tid til AMiR-arbejdet for en stor gruppe. Det understreges af, at kun 15 procent af DS-AMiR har fået reduceret deres opgaver i forbindelse med hvervet, og 85 procent omvendt ikke har fået færre arbejdsopgaver. Ligeledes har 60 procent end ikke haft en samtale med deres leder om hvor meget tid der forventes at bruge på hvervet. DS-AMiR ser desuden ud til at have dårligere vilkår end FTF-AMiR, hvor 52 procent har talt med deres leder om tidsforbrug, og hvor 34 procent har fået reduceret deres normale arbejdsopgaver. Arbejdsmiljørepræsentantens vilkår - løn 74 procent af DS-AMiR får et løntillæg for AMiR-arbejdet. Hvilket er en stor stigning i sammenligning med 2010, hvor kun 42 procent fik løntillæg. Løntillægget er i gennemsnit på 541 kr. pr. måned. Det er især AMiR i regionerne, der er får de højeste tillæg på mellem 600 og kr. pr. måned.

6 Side 6 af 19 Det er næsten udelukkende AMiR i kommunerne, der får de laveste tillæg på mellem 200 og 400 kr. pr. måned. Over en fjerdedel, dvs. 26 procent, får slet ikke tillæg for AMiR-funktionen. Hovedparten af disse er kommunalt ansatte. Forskellen på AMiR i kommuner og regioner er formentlig en afspejling af at overenskomsterne er forskellige. I overenskomsten med regionerne er der en skal-bestemmelse om et tillæg til AMiR. I KL-overenskomsten er der kun en kan-bestemmelse. Blandt de privatansatte og de statsligt ansatte AMiR får kun halvdelen et løntillæg. Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår uddannelse Arbejdsmiljøuddannelsen blev i 2010 omlagt fra en 5-dages uddannelse (4- dages uddannelse på kontor- og administrationsområde) til en obligatorisk 3- dages uddannelse samt 2 supplerende opfølgningsdage i det første funktionsår, og 1½ dag i hver af de efterfølgende funktionsår. Arbejdsgiveren er forpligtet til at tilbyde de supplerende uddannelsesdage til AMiR. 89 procent af DS-AMiR har gennemført den obligatoriske 3-dages arbejdsmiljøuddannelse 1, og 82 procent mener at uddannelsen er tilstrækkelig i forhold til opgaverne. 18 procent mener ikke at den er tilstrækkelig. Kun 53 procent har fået tilbudt 2 dages supplerende efteruddannelse af deres arbejdsgiver i det første år efter valget. Tilsvarende har kun 52 procent blevet tilbudt 1½ dags supplerende efteruddannelse inden for det seneste år. På dette punkt bliver arbejdsmiljølovgivningen overtrådt. Det er et mønster der gælder hele FTF-gruppen. Med den nye arbejdsmiljølov fra 2010 blev det også indført at arbejdspladsen årligt skal udarbejde en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøgruppens medlemmer (dvs. både AMiR og leder). Kun 16 procent af DS-AMiR svarer ja til at der er udarbejdet en kompetenceudviklingsplan. 65 procent svarer nej, og 28 procent ved ikke om der er en plan. Også på dette punkt bliver arbejdsmiljølovgivningen overtrådt, og også her er der tale om en generel udfordring for hele FTF-gruppen. 1 Omlæggelsen af arbejdsmiljøuddannelsen i 2010 betyder, at der ikke meningsfuldt kan sammenlignes mellem undersøgelsen i 2017 og undersøgelsen i 2010 (data blev indhentet i 2009).

7 Side 7 af 19 Vurdering af arbejdsmiljøet Det psykiske arbejdsmiljø 58 procent af socialrådgivernes arbejdsmiljørepræsentanter er helt eller delvist enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads, mens 29 procent er uenige. Spørgsmålet blev også stillet i undersøgelsen i Dengang var 66 procent af DS-AMiR enige i, at der var et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og 20 procent var uenige i dette. Markant færre DS-AMiR er enige i at det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne er godt i dag end i Det kan tolkes sådan, at det dårlige psykiske arbejdsmiljø breder sig. Desuden er der langt færre DS-AMiR, som er enige i at der et godt psykisk arbejdsmiljø på deres arbejdsplads i sammenligning med FTF-AMiR. 70 procent af FTF-AMiR er enige i at arbejdsmiljøet er godt, mens 18 procent er uenige. Denne forskel mellem socialrådgiverne og FTF var også til stede i Det fysiske arbejdsmiljø Med hensyn til det fysiske arbejdsmiljø er 79 procent af DS-AMiR helt eller delvist enige i at det er godt. Resultatet er uændret i forhold til FTF-AMiR vurderer det fysiske arbejdsmiljø noget bedre end DS-AMiR. Her er 84 procent enige i at det fysiske arbejdsmiljø er godt. Vurdering af arbejdsmiljøarbejdet Generel vurdering af arbejdsmiljøarbejdet 69 procent af DS-AMiR vurderer helt eller delvist at arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen fungerer godt, og 72 procent oplever, at det fører til gode konkrete resultater. Dog er der 17 procent, der helt eller delvist uenige i at arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt, og 12 procent er tilsvarende uenige i at det fører til gode konkrete resultater. FTF-AMiR vurderer generelt at arbejdsmiljøarbejdet på deres arbejdspladser er bedre end blandt DS-AMiR. De lovpligtige arbejdsmiljøopgaver 94 procent af DS-AMiR s arbejdspladser har gennemført APV inden for de seneste tre år. Resultatet er uændret i forhold til undersøgelsen i Den nye arbejdsmiljølov fra 2010 indførte som noget nyt, at arbejdspladsen skal gennemføre en årlig drøftelse af arbejdsmiljøet.

8 Side 8 af 19 På 77 procent af DS-AMiR s arbejdspladser er der gennemført en drøftelse af arbejdsmiljøet det seneste år på et eller flere MED/arbejdsmiljøudvalgsniveauer. 13 procent har ikke gennemført drøftelsen, og 8 procent ved ikke om drøftelsen er blevet gennemført. Arbejdsmiljøloven ser således ikke ud til at være blevet overholdt på en række socialrådgiverarbejdspladser. Dette resultat genfindes også hos de øvrige FTF- AMiR. Barrierer for arbejdsmiljøarbejdet 51 procent af DS-AMiR oplever barrierer for arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen. Heraf oplever 64 procent manglende tid til arbejdet som AMiR, 55 procent oplever manglende prioritering hos ledelsen og 34 procent oplever manglende finansiering. FTF-AMiR peger på de samme problemer, men oplever ikke disse problemer i samme grad som DS-AMiR. FTF-AMiR er det f.eks. kun 30 procent der oplever manglende tid til arbejdet som en barriere og 25 procent der oplever manglende finansiering samt manglende prioritering hos ledelsen som barrierer. I sammenligning med undersøgelsen i 2010 viser det sig, at der i dag er færre DS-AMiR som oplever barrierer end i 2010, hvor 68 procent oplevede, at der var barrierer for arbejdsmiljøarbejdet. Også den gang blev det peget på manglende tid, manglende finansiering og manglende ledelsesprioritering. Der har således været en positiv udvikling, men der er fortsat alt for mange DS- AMiR, der oplever barrierer for arbejdsmiljøarbejdet. Muligheder for indflydelse på arbejdsmiljøarbejdet I undersøgelsen bliver der spurgt til hvad der kan forbedre indflydelsen som arbejdsmiljørepræsentant. Her peger 55 procent af DS-AMiR på mere tid til arbejdsmiljøarbejdet, 32 procent ønsker sig bedre uddannelse, 29 procent mere synlighed på arbejdspladsen, 27 procent mere interesseret ledelse og 18 procent peger på bedre samarbejde med tillidsrepræsentanterne som en vej til at opnå mere indflydelse. I 2010 pegede DS-AMiR på de samme veje til at opnå mere indflydelse.

9 Side 9 af 19 Vurdering af samarbejdet om arbejdsmiljø MED-udvalget 77 procent af DS-AMiR er også medlem af MED-udvalget/arbejdsmiljøudvalget. Heraf er 76 procent medlem på lokalt niveau, 20 procent på mellemniveau og 4 procent på øverste niveau. 84 procent af disse er enige i, at de inddrages i diskussioner og beslutninger i udvalget, der har med arbejdsmiljø at gøre og 71 procent har gode muligheder for at påvirke arbejdsmiljøarbejdet gennem arbejdet i udvalget. Samarbejde med andre aktører 90 procent af DS-AMiR samarbejder i høj eller nogen grad med arbejdsleder om arbejdsmiljøarbejdet, som de jo skal som følge af loven. Niveauet svarer til FTF-AMiR. Det er kun 64 procent af DS-AMiR, der i høj eller nogen grad samarbejder med tillidsrepræsentanterne. Niveauet er noget lavere end FTF-AMiR, hvor 76 procent i høj eller nogen grad samarbejder med tillidsrepræsentanterne. Hvad er desuden stor forskel på hvordan DS-AMiR vurderer samarbejdet med konkrete andre aktører: 80 procent samarbejder godt med kollegerne, 74 procent samarbejder godt med lederen og 62 procent samarbejder godt med tillidsrepræsentanterne. Svarene ligner besvarelsen i Der er således stadig rum for forbedring af samarbejdet, især hvad angår samarbejdet med tillidsrepræsentanterne. Også på dette punkt er FTF-AMiR mere velfungerende. Positivt er dog, at 82 procent af DS-AMiR oplever at tillidsrepræsentanterne har en positiv holdning til arbejdsmiljørepræsentantens funktion, hvilket ligger på niveau med FTF-AMiR. På et særligt punkt er der sket en markant positiv udvikling. I dag er 41 procent af DS-AMiR en del af et særligt trio-samarbejde sammen med TR og leder, hvor man har fokus på at løse særlige problemer. I 2010 var det kun 29 procent. Vurdering af DS tilbud til arbejdsmiljørepræsentanter Intro-samtalen 87 procent af DS-AMiR synes, at det er en god ide at tilbyde intro-samtaler med fagforeningens konsulent til nyvalgte AMiR. 53 procent af DS-AMiR har deltaget i intro-samtalen med en konsulent i fagforeningen, mens 31 procent ikke har fået tilbuddet om en intro-samtale.

10 Side 10 af 19 Af de DS-AMiR der deltog i introsamtalen er 91 procent tilfredse. Resultaterne er på niveau med 2010-undersøgelsen. Kurser/temadage 49 procent af DS-AMiR har deltaget i fagforeningens kurser eller temadage, og 91 procent er tilfredse. I 2010 havde 57 procent deltaget, så andelen af deltagere i DSkurser/temadage er faldet lidt. 74 procent kan få fri med løn til at deltage i fagforeningens kurser, temadage og møder, men 17 procent ved ikke om de kan få fri med løn. 87 procent af DS-AMiR ved ikke om arbejdspladsen kan få refusion fra AKUTfonden for deres deltagelse i fagforeningens kurser, møder og temadage. Den høje procentdel er nok et naturligt udtryk for at AMiR ikke kender til AKUTfonden, som jo oprindelig er målrettet TR, og som DS jo har valgt ikke skal kunne omfatte AMiR. I undersøgelsen spørges deltagerne til om de har forslag til aktiviteter eller emner, som fagforeningen skal tage op. Der er 18 DS-AMiR der foreslår meget forskellige ting, dog er der mange der foreslår emnet stress/psykisk arbejdsmiljø. Metode FTF gennemførte i starten af 2016 en spørgeskemaundersøgelse af FTForganisationernes arbejdsmiljørepræsentanter. Resultaterne kan læses i rapporten Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer, FTF-dokumentation nr.3, udgivet september I FTF s undersøgelse deltog arbejdsmiljørepræsentanter fra de 16 største medlemsorganisationer og der var en svarprocent på 53 procent. Dataindsamlingen foregik i Undersøgelsen blev sendt ud til alle DS 272 registrerede socialrådgiverarbejdsmiljørepræsentanter (DS-AMiR), hvoraf 248 fortsat var i målgruppen for undersøgelsen valgte at svare på undersøgelsen, hvilket betyder at svarprocenten for DS-AMiR er på 58,1 procent. Det er anden gang FTF laver en stor undersøgelse af arbejdsmiljørepræsentanternes arbejde og vilkår. Den gang blev data indsamlet i 2009, og rapporten udgivet i Målgruppen for undersøgelsen bliver mindre pga. fejl i mailadresser og at nogle af de inviterede ikke længere har hvervet som arbejdsmiljørepræsentant og ikke har meddelt DS dette.

11 Side 11 af 19 Også dengang lavede DS en sær-rapport om socialrådgiversikkerhedsrepræsentanterne 3. Mange af spørgsmålene fra den gamle undersøgelse er gentaget i den nye undersøgelse. Derfor er der i stor udstrækning mulighed for at sammenligne DS arbejdsmiljørepræsentanter i 2010 og I denne rapports bilag fremgår samtlige tal, der er beskrevet i rapportens første mere beskrivende del. I denne rapport medtages i nogen udstrækning data FTF s rapport, således at der undervejs foretages sammenligninger mellem DS arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter fra FTF området generelt. 3 Arbejdsmiljøloven blev ændret pr. 1. oktober 2010, og her blev sikkerhedsrepræsentanter omdøbt til arbejdsmiljørepræsentanter.

12 BILAG data Tallene herunder baserer sig på svar fra 144 DS-AMiR. De fleste steder er der i parentes indsat tal, der stammer fra undersøgelsen i , sådan at det er muligt at se udviklingen. Grunddata om arbejdsmiljørepræsentanten Køn 88 procent er kvinder (69 procent i 2010) 12 procent er mænd (31 procent i 2010) Alder 3,5 procent er under 30 år (8 procent i 2010) 28 procent er år (25 procent i 2010) 22 procent er år (30 procent i 2010) 33 procent er år (29 procent i 2010) 14 procent er 60 eller ældre (8 procent i 2010) Ansættelsessted 74 procent kommune (74 procent i 2010) 10 procent region (12 procent i 2010) 8 procent privat (5 procent i 2010) 6 procent selvejende institution (5 procent i 2010) 3 procent stat (5 procent i 2010) Geografi 21 procent Region Hovedstaden (27 procent i 2010) 7 procent Region Sjælland (6 procent i 2010) 32 procent Region Syddanmark (29 procent i 2010) 26 procent Region Midtjylland (25 procent i 2010) 15 procent Region Nordjylland (13 procent i 2010) Anciennitet på arbejdspladsen 47 procent under 5 års anciennitet (55 procent i 2010) 26 procent års anciennitet (25 procent i 2010) 21 procent års anciennitet (14 procent i 2010) 6 procent - mere end 20 års anciennitet (6 procent i 2010) Anciennitet som arbejdsmiljørepræsentant 53 procent - under 2 år (62 procent i 2010) 27 procent år (24 procent i 2010) 17 procent år (12 procent i 2010) 3 procent - over 10 år (2 procent i 2010) 4 Der er kun medtaget tal fra 2010, hvis de afviger væsentligt fra 2016-tallene. I nogle tilfælde er spørgsmålet ikke stillet i 2010.

13 Side 2 af 19 Hvor mange ansatte repræsenterer AMiR 33 procent ansatte (30 procent i 2010) 44 procent ansatte (49 procent i 2010) 10 procent ansatte (13 procent i 2010) 8 procent ansatte (5 procent i 2010) 5 procent ansatte (4 procent i 2010) 1 procent - flere end 250 ansatte (0 procent i 2010) Dækker ansatte på mere end ét fysisk/geografisk ansættelsessted 67 procent dækker 1 arbejdssted (63 procent i 2010) 19 procent dækker 2 arbejdssteder 10 procent dækker 3-5 arbejdssteder 3 procent dækker mere end 6 arbejdssteder Medlem af MED/Arbejdsmiljøudvalg 77 procent er medlem af MED/Arbejdsmiljøvalg, heraf er 76 procent medlem på lokalt niveau, 20 procent på mellemniveau og 4 procent på øverste niveau. Årsag til at stille op som AMiR (der kunne afgives flere svar) 63 procent: For at få indflydelse på arbejdspladsens udvikling 46 procent: Jeg blev opfordret til at stille op. 29 procent: Jeg så nogle muligheder for personlig udvikling 22 procent: Der var ikke andre, der ville 20 procent: Der var problemer på arbejdspladsen jeg gerne ville løse 19 procent: Jeg er interesseret i fagpolitik 19 procent: Jeg kan lide at igangsætte og organisere 17 procent: Jeg havde lyst til at prøve noget nyt 7 procent: Andet Valgt som TR 13 procent er også valgt som TR 87 procent er ikke valgt som TR

14 Side 3 af 19 Vilkår for arbejdsmiljøarbejdet Tid til arbejdet som AMiR AMiR har i gennemsnit 4,5 time til rådighed pr. måned til AMiR-arbejdet. Hvor meget tid har du i gennemsnit til rådighed til arbejdet som AMiR pr. måned? 0-2 timer 3-5 timer 6-10 timer timer timer Mere end 20 ti 40 % 36 % 15 % 4 % 5 % 0 % 60 procent har altid/oftest tid nok (47 procent i 2010) 31 procent har sjældent/aldrig tid nok (54 procent i 2010) 80 procent har altid/oftest mulighed for at bruge ekstra tid, hver der er brug for det 19 procent har sjældent/aldrig denne mulighed. 40 procent har haft en samtale med lederen om hvor meget tid, der forventes at bruge på hvervet. 60 procent har ikke haft en samtale. 15 procent har fået sine arbejdsopgaver reduceret i forbindelse med hvervet. 84 procent har ikke fået opgavereduktion. Løntillæg som AMiR 74 procent får et løntillæg for AMiR-arbejdet. (42 procent i 2010) 26 procent får ikke tillæg (57 procent i 2010). Løntillægget er i gennemsnit på 541 kr. pr. måned. Hvor stort er dit løntillæg pr. måned? op til 199 kr kr kr kr kr. Over 1000 kr. 0 % 14 % 56 % 26 % 3 % 1 % Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse 89 procent har gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. 6 procent er i gang eller skal snart i gang med uddannelse. 5 procent har ikke gennemført uddannelsen. 82 procent mener at uddannelsen er tilstrækkelig i forhold til opgaverne (64 procent i 2010). 18 procent mener at den i mindre grad eller slet ikke er tilstrækkelig (26 procent i 2010). 53 procent er blevet tilbudt 2 dages efteruddannelse af deres arbejdsgiver inden for det første år efter valget. 47 procent har ikke fået tilbuddet. 52 procent er blevet tilbudt 1½ dags supplerende efteruddannelse inden for det seneste år. 48 procent har ikke fået tilbuddet. 16 procent af arbejdsmiljørepræsentanterne svarer ja til at der er udarbejdet en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøgruppens medlemmer. 56 procent svarer nej og 28 procent svarer ved ikke.

15 Side 4 af 19 Vurdering af arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet AMiR s vurdering af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen Hvor enig er du i følgende udsagn om din arbejdsplads? Helt enig Delvist enig Hverken eller Delvist uenig Helt uenig Ved ikke Der er et godt fysisk arbejdsmiljø 36% 43% 12% 6% 3% 0% Der er et godt psykisk arbejdsmiljø (svarene i 2010 er indsat i parentes) 16% (17%) 42% (49%) 13% (14%) 19% (19%) 10% (1%) 0% (0%) Arbejdsmiljøarbejdet fungerer godt 26% 43% 15% 11% 6% 0% Der kommer gode konkrete resultater ud af arbejdsmiljøarbejdet 25% 47% 14% 6% 6% 1% Barrierer 51 procent oplever barrierer for arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen (68 procent i 2010). Heraf oplever 64 procent manglende tid til arbejdet som AMiR 55 procent manglende prioritering hos ledelsen 34 procent manglende finansiering Vurdering af egen indsats 86 procent er med til at gøre arbejdsmiljøet bedre 77 procent har gode muligheder for at påvirke arbejdsmiljøet på arbejdspladsen De lovpligtige arbejdsmiljøopgaver 94 procent af arbejdsmiljørepræsentanternes arbejdspladser har gennemført APV inden for de sidste tre år 5 procent har ikke gennemført APV inden for de sidste tre år 1 procent ved ikke (svarene er uændrede i forhold til resultaterne i 2010) 50 procent af arbejdsmiljørepræsentanternes arbejdspladser har gennemført den årlige drøftelse af arbejdsmiljøet på øverste niveau. 28 procent har gennemført drøftelen på mellemniveau og 49 procent har gennemført drøftelsen på lokalt niveau. 8 procent har ikke gennemført drøftelsen, og 13 procent ved ikke om drøftelsen er gennemført. (Opgaven med at gennemføre årlige drøftelser af arbejdsmiljøet i MED eller arbejdsmiljøudvalg var ikke indført i 2010)

16 Side 5 af 19 Hvad kan forbedre indflydelsen som arbejdsmiljørepræsentant (der kunne afgives mere end et svar) 55 procent: mere tid til arbejdsmiljøarbejdet 32 procent: bedre uddannelse 29 procent: mere synlighed, fx personalemøder med fokus på arbejdsmiljø 27 procent: en mere interesseret arbejdsleder/ledelse 18 procent: bedre samarbejde med tillidsrepræsentanterne 12 procent: løntillæg 11 procent: andet

17 Side 6 af 19 Vurdering af samarbejdet om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørepræsentantens arbejde i MED-udvalget 84 procent er helt eller delvist enige i at de inddrages i diskussioner og beslutninger i udvalget, der har med arbejdsmiljø at gøre. 71 procent har gode muligheder for at påvirke arbejdsmiljøarbejdet gennem arbejdet i udvalget. Vurdering af samarbejde og koordinering om arbejdsmiljø 90 procent samarbejder i høj/nogen grad med arbejdsleder om arbejdsmiljøarbejdet. 64 procent samarbejder i høj/nogen grad med tillidsrepræsentanterne 80 procent samarbejder godt med kollegerne om arbejdsmiljøarbejdet 74 procent samarbejder godt med arbejdslederen om arbejdsmiljøet 62 procent samarbejder godt med tillidsrepræsentanten om arbejdsmiljøet (svarene adskiller sig stort set ikke fra resultaterne i 2010) 82 procent oplever at tillidsrepræsentanterne har en positiv holdning til arbejdsmiljørepræsentantens funktion 18 procent oplever at tillidsrepræsentanterne hverken har en positiv eller negativ holdning overfor arbejdsmiljørepræsentantens funktion 55 procent har tilstrækkeligt gode muligheder for at koordinere med andre arbejdsmiljørepræsentanter. 17 procent har ikke gode muligheder. 17 procent er den eneste AMiR på arbejdspladen. 41 procent har etableret et særligt samarbejde med leder og TR mhp. at løse problemer med stress, konflikter, mv. (29 procent i 2010)

18 Side 7 af 19 Fagforeningens tilbud Deltagelse i introduktionssamtale/introduktionsdag i fagforeningen 53 procent har deltaget i intro (54 procent i 2010) 31 procent har ikke fået tilbuddet (23 procent i 2010) 5 procent ønskede ikke at deltage (2 procent i 2010) 11 procent kunne ikke deltage (19 procent i 2010) Tilfredshed med introduktionssamtaler/introduktionsdage 91 procent var meget tilfredse/tilfredse med introen (93 procent i 2010) 8 procent var hverken/eller (7 procent i 2010) Vurdering af introduktionssamtaler/introduktionsdage 87 procent synes at det er en god idé (92 procent i 2010) 13 procent ved ikke (8 procent i 2010) Deltagelse i fagforeningens kurser og/eller temadage inden for de seneste 2 år 49 procent har deltaget og 91 procent af dem er meget tilfredse/tilfredse. (i 2010 havde 57 procent deltaget og 88 procent var meget tilfredse/tilfredse) Frihed til at deltage i fagforeningens møder, kurser og temadage 74 procent kan få fri med løn til at deltage (80 procent i 2010) 3,5 procent kan ikke få fri pga. for stort arbejdspres 5 procent kan ikke få fri pga. andre årsager 17 procent ved ikke om de kan få fri med løn (14 procent i 2010) Refusion fra AKUT-fonden 10 procent svarer ja til at arbejdspladsen kan få refusion fra AKUT-fonden til at arbejdsmiljørepræsentanten deltager i fagforeningens møder, kurser og temadage 3,5 procent svarer nej 87 procent ved ikke Forslag til aktiviteter/emner, som fagforeningen skal tage op Dårligt psykisk arbejdsmiljø pga. stress Ideudvikling af interne arbejdsmiljørelaterede projekter Samarbejde med en modvillig ledelse Deltagelse i bestyrelsesarbejde Fokus på arbejdsmiljørepræsentantens rolle Jeg synes den geografiske afstand er for lang fx. i forhold til et fyraftensmøde eller lign. som fagforeningen tilbyder konkrete redskaber til arbejdsmiljøarbejdet generelt Mere fokus på stress - psykiske arbejdsmiljø Forebyggelses af stress på arbejdspladsen Synes der er for lidt fokus på os i det private, vi har ikke MED udvalg ect. og det er ikke relevant at sidde med dem der er ansat i staten eller kommuner stress håndtering Modstand på ledelsesniveau

19 Side 8 af 19 Håndtering af stressramte, motiverende samtale Psykisk arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet, APV, små arbejdspladser/grupper med blandede faggrupper/organisering, så der ikke er en tillidsmand på lokal arbejdsplads at sparre/samarbejde med Arbejdsmiljøkurser og kursus for arbejdsmiljørepræsentanter. Hvordan arbejdspres og arbejdsmiljø kan fungerer. Der skal være fokus på AMIR og ikke på TR valgte. Det psykiske arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø og rollen som AMR i den forbindelse

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010.

Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. Socialrådgivernes arbejdsmiljøarbejde En undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings sikkerhedsrepræsentanter, 2010. FTF gennemførte i starten af 2009 en undersøgelse blandt sikkerhedsrepræsentanter

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området FTF dokumentation nr. 3 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Styrk arbejdsmiljøarbejdet! Kapitel 1 4 Baggrund og hovedresultater

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af uddannelse blandt FOAs arbejdsmiljørepræsentanter 16. oktober 2013 Hovedkonklusioner Hver tredje arbejdsmiljørepræsentanter med mere end 1 års erfaring har ikke fået tilbudt den supplerende

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober.

Undersøgelsen er udsendt først i oktober og afsluttet med udgangen af oktober. HH, d. 29. oktober 2014 3F Arbejdsmiljørepræsentant, status 2014 3F har gennem de sidste 4 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever deres rolle og muligheder i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Nr. 2 - September 2010. Det gode arbejdsmiljøarbejde - veje og barrierer

Nr. 2 - September 2010. Det gode arbejdsmiljøarbejde - veje og barrierer Nr. 2 - September 2010 Det gode arbejdsmiljøarbejde - veje og barrierer FTF September 2010 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF København Tryk:

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet

Tabel 4.1. Høj deltagelse i APV-arbejdet 4. DELTAGELSE I dette afsnit beskrives sikkerhedsrepræsentanternes deltagelse og inddragelse i arbejdsmiljøarbejdet samt hvilke forhold, der har betydning for en af deltagelse. Desuden belyses deltagelsens

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen.

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Ny lovgivning om etablering af arbejdsmiljøorganisationen Pr. 1. oktober 2010 blev der vedtaget ny lovgivning omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Formålet med den nye lovgivning er at løse

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter:

Udover de konkrete besvarelser er der en række mere specifikke udtalelser til de enkelte punkter: HH, d.29. maj 2013 50 arbejdsmiljøansvarlige i 3F-afdelingerne om opgaven Som supplement til undersøgelsen af arbejdsmiljørepræsentanternes oplevelse af hvervet som AMR og deres ønsker til 3F har vi spurgt

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7

Indholdsfortegnelse: 2. Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3. Nyvalgt/genvalgt 4. Uddannelse 5. Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 1 Indholdsfortegnelse: 2 Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3 Nyvalgt/genvalgt 4 Uddannelse 5 Hvem er du arbejdsmiljørepræsentant for 7 Arbejdsmiljøarbejdet 8 Arbejdsmiljøarbejdet i Mariagerfjord Lærerkreds

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk

Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø - UgebrevetA4.dk FORSØMMELSE Kommuner lader hånt om lovgivning for bedre arbejdsmiljø Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 7. september 2017 Kommuner, regioner og staten skal for at følge loven tilbyde arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3.

UDKAST. Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland. Indholdsfortegnelse. Punkt 4 - bilag 3. UDKAST Retningslinje for valg til arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg i Region Sjælland [laves i I-paper] Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet om Region Sjællands MED-struktur 2 3. Organisering

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen.

Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. Informationsbrev til arbejdsmiljøorganisationen. November 2011 Indhold 2011 bliver et travlt år på mange områder. Hospitalsenheden Vest skal akkrediteres, der skal indføres EPJ, vi skal have nye telefonnumre,

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d. 8. november 2012 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? Det er nu to år siden, arbejdsmiljøreformen trådte i kraft. 3F satte sig for at undersøge, om reformen har påvirket arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013

Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk. TR-uddannelsen i. Dansk Socialrådgiverforening 2013 Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Tlf.:70 10 10 99 ds@socialrdg.dk TR-uddannelsen i Dansk Socialrådgiverforening 2013 1. udgave, januar 2013 1 Overblik over TR-uddannelsen Dansk

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

AMiR og arbejdsmiljøet. December 2013. Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant

AMiR og arbejdsmiljøet. December 2013. Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant AMiR og arbejdsmiljøet December 2013 Velkommen Arbejdsmiljørepræsentant Indhold Velkommen AMiRs rettigheder 3 AMiRs opgaver, ansvar og pligter 4 DS støtter AMiR 5 Samarbejde med TR 7 Arbejdsmiljøarbejdets

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen

Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Hvor skal jeg henvende mig vedr. arbejdsmiljøet? en pixi-vejledning fra HR-afdelingen Læsevejledning Denne pixi vejledning er lavet for at give et overblik over Aalborg Universitets arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Fra sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Fra sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant FAGLIGT FÆLLES FORBUND Nyt Arbejdsmiljø FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fra sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant 3F August 2010 Tekst: Fagpolitisk Center for Arbejdsliv Layout: zentens Tryk: 3F Varenr. 6307 Nye regler med vægt på

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Kære tillidsrepræsentant Dette skema indeholder en række spørgsmål om deltagelse i efter- og videreuddannelse i 1996, for de ansatte du repræsenterer på arbejdspladsen.

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med

Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med Bilag 10: Vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation mellem kommunen og selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med De centrale parters fælles vejledning om fælles arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016

AARHUS UNIVERSITET HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ENHEDSADMINISTRATIONEN 2016 De primære psykiske APV-handleplaner i Enhedsadministrationen ligger på administrationscenter- og vicedirektørniveau samt underliggende enheder.

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

Hovedresultater: Forandringer

Hovedresultater: Forandringer Hovedresultater: Forandringer 2 ud af 3 akademikere i undersøgelsen har oplevet omorganiseringer inden for de seneste 2 år. Akademikernes psykiske arbejdsmiljø er lavere, når der har været flere runder

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2011

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2011 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2011 November 2011 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2011

Læs mere