SNART PÅ pension. joep.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SNART PÅ pension. joep.dk"

Transkript

1 SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din pension i afdeling 1 7 Tillæg til din pension i afdeling 2 7 Delvis pension 7 Invalidepension 7 Valgfri ægtefællepension 7 Børnepension 8 Fratrædelsesgodtgørelse og overførsel af pensionsordning i JØP 8 Efterløn 10 Offentlig delpension 11 Folkepension 12 Tjenestemandspension 12 Andre Pensionsydelser 12 Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP 12 Den Særlige Pensionsopsparing, SP 12 Lønmodtagernes Dyrtidsfond 13 Kapitalpension 13 Indekskontrakter 14 Gruppeforsikringer 14 Lejligheder 9 Fleksydelse Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Tryk: H graphic ApS Oplag: Bestillingsnr.: 1905 Maj 2013

3 3 Forord I denne pjece kan du få et overblik over dine pensionsmuligheder, og hvordan du kan kombinere dem. Du kan få delvis pension fra JØP, hvis du går på deltid, delpension fra det offentlige eller efterløn fra a-kassen. Du skal kontakte JØP i god tid, før du ønsker at gå på alderspension, så vi kan sende en beregning, og du kan få et overblik over dine valgmuligheder fra os. Du skal være opmærksom på, at din JØP pension stiger for hver måned, du udskyder pen sionstidspunktet og ikke kun for hvert hele år, du udsætter pensioneringen. Vi anbefaler, at du undersøger din pensionsopsparings samspil med de offentlige ydelser. En del af svarene findes i denne pjece, men du bør også søge vejledning hos de relevante myndigheder. tilbagetrækningsreform I december 2011 blev Tilbagetrækningsreformen, som skal afløse Velfærdsaftalen vedtaget. Tilbagetrækningsreformen indeholder overordnet 3 punkter: Fremrykning af de dele af Velfærdsaftalen, der vedrører forhøjelse af efterlønsalderen og folkepensionsalderen med to år. Folkepensionsalderen skal fremover reguleres ved stigninger i levetiden Gradvis afvikling af efterlønnen. Seniorførtidspension for nedslidte som er uafhængig af, at man har sparet op eller er medlem af en a-kasse Når tilbagetrækningsreformen er fuldt imple menteret i 2023 betyder det, at man kan gå på efterløn som 64-årig og få efterløn i tre år. Tilbagetrækningsreformen forhøjer alderen pensionsudbetalingsalderen hvor pensionen tidligst kan udbetales, til fem år før folkepensionsalderen, dvs. 62 år. Personer født før den 1. januar 1954 kan gå på pension som 60-årig. Er pensionsordningen oprettet inden 1. maj 2007 kan pensionen udbetales fra 60 år uden hensyn til, hvornår du er født. Du kan læse mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside Vi henviser til din a-kasse, hvis du ønsker en uddybning af efterlønsreglerne. SNART PÅ PENSION

4 Snart på pension 4 Alderspension fra jøp Du kan tidligst gå på pension, når du fylder 60 år og senest når du fylder 80 år. Hvis du er optaget i JØP senere end 2007, er der fastsat regler om tidligste pensionsudbetalingsalder i pensionsbeskatningsloven. Du kan se din pensionsudbetalingsalder her: Pensionsudbetalingsalderen efter pensionsbeskatningsloven Alder 62,5 MERE OPSPARING? Hvis du ikke står lige foran pensioneringstidspunkt, og gerne vil spare mere op til pension, så kan du spare op på en JØP Ratepension, som udbetales i månedlige rater i mellem år eller en Supplerende alderspension, som udbetales livsvarigt, men hvor der ikke er forsikringsdækninger tilknyttet, og der ikke er udbetaling til dine pårørende ved din død. Du kan læse mere i pjecerne JØP Ratepension og Supplerende alderspension, som du finder på joep.dk under Udgivelser. 62,0 61,5 61,0 60,5 60,0 59,5 59,0 Før Født eller senere JØPs alderspension er livsvarig og kommer normalt til udbetaling, når du fylder 67 år i afdeling 1, og når du fylder 65 år i afdeling 2. Vi kan først udbetale din pension, når du fratræder din pensionsberettigende stilling. Du kan eventuelt gå på delpension, så får du delvis udbe taling af alderspensionen. Hvis du har sparet op til den Supplerende engangsydelse, kan du få den udbetalt fra du fylder 60 år, eller når du når pensionsudbetalingsalderen. Du skal træffe beslutningen senest, når du skal påbegynde udbetaling af pensionen. Udbetalingen af Supplerende engangsydelse kan ske uanset, om du går på pension eller ej. Du kan vælge at få udbetalt hele engangsydelsen eller blot en del af den. Du kan kun få udbetalt Supplerende engangsydelse én gang, også selv om du har fået udbetalt mindre end det maksimale beløb. Den del der ikke bliver udbetalt, bliver konverteret til løbende alderspension. Statsafgiften på Supplerende engangsydelse er altid 40 pct. På din pensionsoversigt kan du se, om du har ret til supplerende engangsydelse og størrelsen af den. JØP INFORMATION

5 5 Pr. 1. januar 2013 kan du ikke længere indbetale på den Supplerende engangsydelse, da ordningen er nedlagt pga. skattereformen Ordningen er hvilende, og udbetalingsbetingelserne er uændrede. Hvad skal du gøre, når du vil på pension? Du skal kontakte JØP to måneder før, at du ønsker at gå på pension. Når du har meddelt os, hvornår du går på pension, sender vi din pensionsberegning. Når du har modtaget beregningen, skal du oplyse, hvordan du ønsker pensionen udbetalt: skal det være med eller uden Supplerende engangsydelse og skal det være som grundlagspension eller forhøjet pension, se Valgmuligheder ved udbetaling. Pensionen bliver altid udbetalt forud fra den 1. i en måned og udbetales ikke tilbagevirkende. Ved udbetaling af pension skal JØP tilbageholde skat på grundlag af de oplysninger, vi kan trække hos SKAT. Pensionsudbetalinger er fritaget for arbejdsmarkedsbidrag. Små pensioner (max årligt i ) i afdeling 1 kan kapitaliseres og udbetales som et engangsbeløb efter fradrag af afgift på 40 pct. Det gælder både JØP almindelig ordning og Supplerende alderspension. Små pensioner i afdeling 2 kapitaliseres og udbetales som et engangsbeløb efter fradrag af afgift på 40 pct. i henhold til pensionsbeskatningsloven. Hvis JØP ikke har hørt fra dig inden dit fyldte 80. år, kontakter vi dig om udbetaling af pensionen. Når udbetalingen er påbegyndt, kan den ikke sættes i bero, hvis du på ny begynder at arbejde. Når du ønsker din pension udbetalt, skal du: oplyse om JØP skal benytte dit hovedkort eller bikort ved skattetræk Og for medlemmer af afdeling 1: indsende dåbs- eller navneattester for børn under 24 år oplyse, hvis barnet er under 18 år, om børnepensionen skal på din NemKonto (eller hvis en anden er værge), hvilken NemKonto, pensionen skal ind på. JØP udbetaler din egen pension til din Nemkonto i et pengeinstitut i Danmark også selv om du bortsætter dig i udlandet. Hvis barnet er over 18 år, udbetaler vi pensionen til barnets egen NemKonto. Er barnet under 18 år, bliver pensionen udbetalt til dig eller dit barns værge. UDLIGNINGSSKAT Der er fra 2011 indført udligningsskat på den del af pensionen, der overstiger kr. om året (niveau for ). Udligningsskatten aftrappes fra 2015 og bortfalder fra Der betales ikke udligningsskat af den Supplerende engangsydelse. SNART PÅ PENSION

6 Snart på pension 6 Valgmuligheder ved udbetaling Du kan vælge mellem to typer udbetalinger af din JØP pension: grundlagspension, eller omregningspension. Omregningspension er forhøjet pension. Du kan læse om forudsætninger og forbehold for beregningerne på joep.dk under Udgivelser/forbehold og forudsætninger. Grundlagspension i afdeling 1, for medlemmer som ikke har omtegnet Grundlagspensionen er beregnet med den gennemsnitlige grundlagsrente. Medlemmer, som ikke har omtegnet i afdeling 1, har flere grundlagsrenter og er optaget med grundlagsrenter fra 4,25 pct. til 2 pct. Herudover vil bidragsstigninger, bonus og indskud efter 1. januar 2000 være indbetalt på grundlag med grundlagsrente på 2 pct. og på grundlag med grundlagsrente på 0 pct. og forlænget levetid svarende til den, der er fastsat i afdeling 2. Det er det vægtede gennemsnit af disse rentegrundlag, der giver den gennemsnitlige grundlagsrente. Du kan på Udgivelser/Forbehold og forudsætninger se grundlagsrenterne i afdeling 1 for ikke omtegnede medlemmer. Grundlagspension for omtegnede medlemmer i afdeling 1 Grundlagspensionen er beregnet med en grundlagsrente på 0 pct. Det tekniske grundlag kan ændres, hvis levetiden stiger eller hvis flere end forudsat bliver invalide. Det vil medføre en nedsættelse af grundlagspensionen. Grundlagspensionen kan nedsættes, hvis du vælger at få udbetalt forhøjet pension også kaldet omregningspension. Hvis du vælger udbetaling af grundlagspensionen, har valget også virkning for en eventuel børnepension. Grundlagspension i afdeling 2 Grundlagspensionen er beregnet på det tekniske grundlags forudsætninger og med en grundlagsrente på 0 pct. for alle medlemmer. Det tekniske grundlag kan ændres, hvis levetiden stiger, eller hvis flere end forudsat bliver invalide. Det vil medføre en nedsættelse af grundlagspensionen. Grundlagspensionen kan nedsættes, hvis du vælger at få udbetalt forhøjet pension også kaldet omregningspension. Omregningspension i afdeling 1 for medlemmer, som ikke har omtegnet Omregningspensionen er forhøjet pension, som er beregnet med en beregningsrente på pt. 3,5 pct. Ved beregningen af pensionen anvendes bedste skøn over den forventede levetid. For nogle medlemmer i afdeling 1 med en høj sammenvægtet grundlagsrente, vil grundlagspensionen være højere end omregningspensionen. Omregningspensionen kan nedsættes, og det er JØPs forventning, at den over tid vil blive sat ned. Hvis du får udbetalt omregningspension, kan grundlagspensionen ligeledes nedsættes. I det omfang der tilskrives bonus, vil dette helt eller delvist kunne kompensere for nedsættelse af pensionerne. Pt. anvendes eventuel bonus til styrkelse af grundlaget og ikke til forhøjelse af pensionerne. Omregningspension i afdeling 1 for medlemmer, som har omtegnet Omregningspensionen er forhøjet pension, beregnet på et grundlag med en beregningsrente på pt. 4 pct. og bedste skøn over den forventede levetid. Omregningspensionen kan nedsættes. Grundlagspensionen kan ligeledes nedsættes, hvis du får udbetalt omregningspension. Pensionerne nedsættes hvis JØP ikke opnår tilstrækkeligt afkast til at opretholde pensionerne. Omregningspension i afdeling 2 Omregningspensionen er forhøjet pension, som er beregnet med en beregningsrente på 4 pct. Ved beregningen af pensionen anvendes bedste skøn over den forventede levetid. Omregningspensionen kan nedsættes. Grundlagspensionen kan ligeledes nedsættes, hvis du får udbetalt omregningspension. Pensionerne nedsættes hvis JØP ikke opnår tilstrækkeligt afkast til at opretholde pensionerne. Tillæg til din pension i afdeling 1 Som tillæg til din pension kan der eventuelt blive udbetalt et pensionisttillæg, hvis du ikke har omtegnet din pensionsordning. Tillægget udbetales halvårligt forud hver 1. januar og 1. juli. Pensionisttillægget kan ændres og eventuelt helt bortfalde. Hvis du har omtegnet din pensionsordning, får du udbetalt dine individuelle særlige bonushensættelser over de første 15 år, som pensionist. Hvis man dør inden beløbet er udbetalt, bliver restbeløbet udbetalt til boet. Du kan læse mere om forbehold og forudsætninger for pensionisttillægget på under Hjælp & Vejledning/Pensionerede medlemmer/tillæg til din pension de individuelle særlige bonushensættelser på under Hjælp & Vejledning/Fakta/ISB. JØP INFORMATION

7 7 Tillæg til din pension i afdeling 2 I afdeling 2 udbetales eventuelt pensionstillæg. Tillægget udbetales månedligt som et tillæg til pensionen. Størrelsen af tillægget fastsættes løbende og udgør pt. 5 pct. af pensionen. Pensionstillægget kan ændres og eventuelt helt bortfalde. Du kan læse mere om forbehold og forudsætninger for pensionstillægget på under Hjælp & Vejledning/Pensionerede medlemmer/tillæg til din pension. Delvis pension Vælger du at nedsætte din arbejdstid, efter du er fyldt 60 år, kan du få delvis pension fra JØP. Det betyder, at du får udbetalt pension, der svarer til nedsættelsen af din arbejdstid. Modtager du delvis pension fra JØP, bliver din ret til invalidepension reduceret til det, der svarer til din beskæftigelsesgrad. Hvis du er medlem af afdeling 2, udbetaler JØP ikke børnepension samtidig med alderspension. Invalidepension Når du er gået på alderspension, kan du ikke tilkendes invalidepension, selvom du er under 67 år (medlemmer af afdeling 1) eller 65 år (medlemmer af afdeling 2). Hvis du er invalidepensionist vil invalidepensionen ophøre, når du fylder 67 år (afdeling 1) eller 65 år (afdeling 2). Herefter vil du få udbetalt alderspension. Valgfri ægtefællepension Hvis du er medlem af afdeling 2, har du valgfri ægtefællepension. Reglerne giver mulighed for at fravælge ægtefællepensionen med den virkning, at alderspensionen bliver højere. Du kan senere vælge ægtefællepensionen til, hvorved alderspensionen bliver mindre. Tilvalg af ægtefællepension uden at du fx samtidigt gifter dig kræver, at du afgiver tilfredsstillende helbredsoplysninger. Du kan læse mere på i pjecen Ægtefællepension, som ligger under Udgivelser. Når du er gået på pension, kan du ikke længere fravælge eller tilvælge ægtefællepensionen. Børnepension Hvis du er medlem af afdeling 1, udbetaler JØP pension til dine børn og adoptivbørn under 24 år, når du går på alderspension. Også stedbørn, der bliver forsørget af dig, får udbetalt børnepension. Det er en betingelse, at stedbarnsforholdet er etableret før barnet fyldte 18 år. Der er tale om et stedbarnsforhold, hvis du er gift med barnets forælder. Samliv er ikke tilstrækkeligt. Hvert barn får en pension på 20 pct. af din pension til og med den måned, hvori barnet fylder 24 år. Børnepension beregnes af den pension, som du får udbetalt, dvs. omregningspensionen eller grundlagspensionen. SNART PÅ PENSION

8 Snart på pension 8 Fratrædelsesgodtgørelse og overførsel af pensionsordning til JØP Efterløn Modtager du fratrædelsesgodtgørelse, fordi du fratræder din stilling, kan den skattepligtige del af godtgørelsen eller hele fratrædelsesgodtgørelsen anvendes som indskud på Supplerende alderspension eller JØP almindelig ordning. Beløbet skal indbetales af arbejdsgiveren. Opsparing fra pensionsordninger med løbende udbetalinger og fra rate- og kapitalpensionsordninger kan overføres til JØP. Kontakt os for at høre mere om mulig heder og vilkår. Efterløn er et tilbud til personer på mellem 60 og 67 år, der har indbetalt efterlønsbidrag til en statsanerkendt arbejdsløshedskasse. Efterlønsalderen er fleksibel, således at det er dit fødselsår der afgør, hvornår du kan gå på efterløn, og hvor lang tid du kan få udbetalt efterløn. I nedenstående skema kan du se, hvornår du kan gå på efterløn. Efterlønsalder efter fødselsdato Alder eller før og frem Hvis du er født den 1. juli 1964 eller senere, kan din efter lønsalder stige yderligere, hvis den gennemsnitlige levetid stiger. JØP INFORMATION

9 9 Fleksydelse Hvis du overvejer at gå på efterløn eller vil sikre dig mulighed for at få udbetalt den skattefri præmie, skal du anmode din a-kasse om et efterlønsbevis, når du fylder 60 år (opnår efterlønsalderen). Efterlønsbeviset sikrer dig ret til efterløn, også selv om du bliver syg og ikke længere står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er a-kasserne, der administrerer efterlønsordningen i Danmark, så har du spørgsmål til din efterlønsopsparing, 2-årsreglen, den skattefri præmie eller spørgsmål om, hvordan din pensionsopsparing påvirker udbetaling af efterløn modregning så skal du kontakte din a-kasse. Da reglerne er komplicerede anbefaler vi, at du kontakter din a-kasse. Der er nye regler for fleksjob pr. 1. januar Hvis du allerede er ansat i flexjob, får de nye regler ikke betydning for dig. Men hvis du skifter til et andet fleksjob eller er ny i fleksjob pr. 1. januar 2013, så har de nye regler disse konsekvenser: du vil muligvis få mindre udbetalt i løn selvom du kun kan arbejde 2-4 timer, kan du blive visiteret til et fleksjob for alle under 40 år bliver fleksjob midlertidige. Når der er gået fem år skal kommunen på ny vurdere, om du fortsat er berettiget til et fleksjob. Hvis du er over 40 år, kan du efter den første 5-årige periode få tilkendt permanent fleksjob. Du kan få yderligere oplysninger om betingelserne for fleksydelse og ansøgningsblanket i din kommune, der administrerer ordningen. Kommunen sender orientering ca. 3 måneder, før du fylder 60 år. SNART PÅ PENSION

10 Snart på pension 10 Offentlig delpension Hvis du er fyldt 60 år, kan du som lønmodtager eller selvstændig få udbetalt delpension. Det er en forudsætning, at du overgår til deltidsbeskæftigelse inden du fylder 65 år. Er du lønmodtager skal din arbejdsgiver endvidere acceptere, at du går ned i tid. Arbejdstiden skal nedsættes med syv timer eller 1/4 af arbejdstiden og skal udgøre mindst 12 timer og højst 30 timer i gennemsnit pr. uge. Du skal arbejde mindst 20 arbejdsdage inden for hvert kvartal. Hvis du er fyldt 60 år gælder endvidere, at du ikke må have opnået eller udnyttet retten til at få udstedt et efterlønsbevis har fået opgjort din pensionsformue med værdien ved det 60. år skal have arbejdet svarende til gennemsnitlig 30 timer om ugen i 18 måneder inden for de seneste 24 måneder. Du skal være opmærksom på, at der ske modregning i delpensionen efter de samme regler som modregning i efterlønnen. Offentlig delpension kan udbetales sideløbende med udbetaling af delvis pension fra JØP. Ansøgning om offentlig delpension skal indsendes til bopælskommunens social- og sundhedsforvaltning, der også oplyser og vejleder om offentlig delpension. Du kan læse mere på Pensionsstyrelsens hjemmeside Bemærk: Ordningen er ophævet for personer, der er født efter 1. januar JØP INFORMATION

11 11 Folkepension Folkepensionsalderen ligger mellem det fyldte 65.år 67.år. For personer født før 1. januar 1954 er folkepensionsalderen 65 år. Folkepensionen består af et grundbeløb og et indtægtsreguleret pensionstillæg. Hvis du har indtægter fra arbejde, nedsættes grundbeløbet og det indtægtsregulerede pensionstillæg. Pensionstillægget bliver indkomstreguleret efter både din og din ægtefælles/samlevers indkomster. Du kan få mere information om satser og indtægtsgrænser i din bopælskommune. Du vil modtage et ansøgningsskema om folkepension fra din bopælskommune i god tid, inden du fylder 65 år år. Senest en måned før din folkepension skal udbetales, sender kommunen et brev om, at ansøgningen er godkendt og besked om, hvor meget du kan få i pension. Fra 1. marts 2013 overgår administrationen til Udbetaling Danmark, der har etableret 5 regionale administrationsenheder. Pensionsudbetaling fra JØP og formueindtægter er ikke arbejdsindtægter og nedsætter ikke grundbeløbet, men kan reducere det indtægtsregulerede pensionstillæg. Du skal betale skat af folkepensionens grundbeløb og af pensionstillægget. Du har ret til at udskyde tidspunktet for udbetaling af folkepensionen mod forhøjelse af pensionen. Det gælder også, hvis du allerede får udbetalt folkepension. Udbetaling af folkepension kan udsættes i op til 10 år. Det er dog en betingelse, at man har indtægt ved person ligt arbejde i mindst timer inden for hvert kalenderår. Arbejdstidskravet nedsættes til 750 timer fra Bosætter du dig i udlandet, kan folkepensionen udbetales til det pågældende land, når de nærmere betingelser er opfyldt. Du kan få de præcise oplysninger i din bopælskommune. Hvis du allerede bor i udlandet, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Sortemosevej 2, 3450 Allerød, SNART PÅ PENSION

12 Snart på pension 12 Tjenestemandspension Andre pensionsydelser Tjenestemandspension bliver beregnet ud fra den lønramme og den pensionsalder (anciennitet), du har opnået, når pensionen træder i kraft. Pensionsalderen opgøres i hele år. Overgang til tjenestemandspension kan tidligst ske, når du fylder 60 år. Fratræder du din tjenestemandsstilling, før du fylder 65 år, bliver pensionen nedsat, fordi du går før tiden. Fratræder du efter dette tidspunkt, fortsætter du med at opspare pensionsanciennitet, dog højst i 37 år og tidligst regnet fra du fyldte 25 år. Yderligere oplysninger om tjenestemandspension kan fås hos: DJØF, Gothersgade 133, Postboks 2126, 1015 København K. Tlf Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP Du kan få udbetalt ATP Livslang Pension, fra den 1. i måneden efter, at du er blevet folkepensionist. Ca. tre måneder før du bliver folkepensionist, får du et brev fra ATP om, hvordan din pension vil blive udbetalt. Du kan vælge at udskyde udbetalingen, til du fylder 75 år. Du kan udsætte udbetalingen det antal måneder, du ønsker. ATP-ydelsens størrelse afhænger af, hvor længe du har betalt til ordningen. Du kan få yderligere oplysninger hos: ATP-huset, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, Tlf.: eller Den Særlige Pensionsopsparing (SP) Fra betalte du 1 pct. af din bruttoløn til en personlig konto i den Særlige Pensions-opsparing. Indbetalingerne blev ved lov sat i bero for SP lukkede den 30. april 2010, og du har i den forbindelse enten fået pengene overført til en anden pen sionsordning eller pengene er blevet indsat på din NemKonto alt efter, hvilket valg du traf. Lønmodtagernes Dyrtidsfond Lønmodtagernes Dyrtidsfond er finansieret af indefrosne dyrtidsportioner fra Lønmodtagere, der har et indestående i fonden, kan få beløbet udbetalt som en engangsydelse, når de fylder 60 år. Udbetaling kan finde sted før det 60. år bl.a. ved tilkendelse af invalidepension fra JØP. Du skal ansøge Lønmodtagernes Dyrtidsfond om at få udbetalt beløbet. Lader du beløbet stå, bliver det automatisk udbetalt, når du fylder 70 år, medmindre du meddeler, at du ønsker at udsætte udbetalingen. Du kan udsætte udbetalingen, så længe du ønsker. JØP INFORMATION

13 13 Opsparingen i LD kan overføres til din pensionsordning i JØP. Du kan få nærmere oplysning om udbetaling hos LD-medlemsservice, ATP-huset, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, Tlf.: Kapitalpension Du kan få udbetalt din kapitalpension fra du er 60 år (opnår pensions-udbetalingsalderen). Kapitalpensionen skal udbetales senest 15 år efter, at du opnår pensionsudbetalingsalderen. Du finder skema over pensionsudbetalingsaldrene i afsnittet om Alderspension. PENSIONSINFO PensionsInfo er et samarbejde mellem pensionskasser, livsforsikringsselskaber, pengeinstitutter og offentlige myndigheder. Siden giver overblik over dine private og offentlige pensioner. PensionsInfo drives af ATP. Du kan finde information om din JØP pension på under punktet Min pension og på PensionsInfo. Kapitalpension bliver udbetalt som et engangsbeløb efter fradrag af en statsafgift på 40 pct. (eller mindre) afhængig af indbetalingstidspunkterne. Hvis du har flere kapitalpensioner er det muligt at hæve dem enkeltvis uden at de øvrige kapitalpensioner skal afgiftsberigtiges samtidig. Fra 1. januar 2013 har man ikke kunne indbetale på en kapitalpension, da ordningen er nedlagt som følge af Skattereformen. Indekskontrakter Adgangen til at tegne indekskontrakter ophørte den 24. november Udbetaling kan tidligst ske fra det fyldte 65. år og senest fra det fyldte 67. år, og skal løbe i mindst ti år. Staten betaler et indekstillæg til pensio nen. Udbetalingen beskattes som almindelig A-indkomst. SNART PÅ PENSION

14 Snart på pension 14 Gruppeforsikringer Lejligheder Bidragsbetalende medlemmer af JØP og medlemmer med bidragsfri dækning er omfattet af gruppeforsikringerne (livsforsikring, kritisk sygdom, invalidesum og ulykkesforsikring) indtil udgangen af den måned, hvori de fylder 67 år. Invalidesumsforsikringen bortfalder ved 60 år. Medlemmer, der betaler bidrag eller har bidragsfri dækning, bevarer dækningen i gruppelivsforsikringen og forsikringen ved visse kritiske sygdomme (men ikke ulykkesforsikringen), når de går på pension. Dækningen gælder indtil udgangen af den måned, hvori de fylder 67 år. JØP ejer beboelsesejendomme i Storkøbenhavn og Århus. Ledige lejligheder kan lejes af medlemmerne og tildeles efter et anciennitetsprincip, hvor ancienniteten svarer til bidragsperiodens længde. Hvis du ved overgang til pension var bidragsbetalende, medregnes pensionsperioden i ancienniteten. Er du blevet hvilende medlem efter det fyldte 60. år, medregnes pensionsperioden også i ancienniteten. Ansøgning om lejlighed og tildeling sker via hjemmesiden Medlemmer over 60 år, der ophører med at indbetale til deres pensionsordning (hvilende medlemmer), kan vælge fortsat at være omfattet af gruppelivsforsikringen og forsikringen ved visse kritiske sygdomme (men ikke af invalidesumsforsikringen og ulykkesforsikringen). JØP INFORMATION

15 15

16 Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon Telefax CVR. Nr

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SNART PÅ PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 5 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Få økonomisk overblik Måske er du begyndt at tænke på tilværelsen som pensionist eller efterlønsmodtager. Måske er du allerede i gang med at planlægge og undersøge dine økonomiske

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Vejen til dine personlige oplysninger

Vejen til dine personlige oplysninger Snart på pension? Vejen til dine personlige oplysninger I din personlige postkasse har vi allerede lagt dit pensionsoverblik ind til dig. For at få adgang til din postkasse, skal du logge ind med NemID.

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden Guld eller sølv i 3. alder v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden EFTERLØN Efterlønsbevis og efterlønsalder ( se folder på bordene) Krav Ret Beregning af sats 2 års-regel Skattefri præmie Pensionsmodregning

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL

Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL Tjenestemandspension og samspil til efterløn m.v. TAT s temadag for kommende seniorer Et kig mod den 3. alder Tirsdag den 1. marts 2011 KOSMOPOL TAT s temadag for kommende seniorer 1.3.2011 Vi beskæftiger

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene

Møde hos TDC. København den 18. november 2009 Århus den 19. november 2009. - Pension for alle pengene Møde hos TDC København den 18. november 29 Århus den 19. november 29 Pensionskasse - der er mange fordele Lave omkostninger Overskuddet til medlemmer Vi er ejet af medlemmerne Målrettet information Medlemsindflydelse

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 16 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december 2017 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Målretning

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere