Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S"

Transkript

1 B E T O N E L E M E N T F O R E N I N G E N Transportarmerede betonelementvægge Deformationsforhold og svigttype 13. marts 2012 Teknikerbyen Virum Denmark Tlf.: Fax: CVR nr

2 B E T O N E L E M E N T F O R E N I N G E N Transportarmerede betonelementvægge Deformationsforhold og svigttype Revision : Revisionsdato : Sagsnr. : Projektleder : JFJ Udarbejdet af : JFJ Godkendt af : JFJ BEF-PCSTATIK do

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Sammendrag af forsøgsresultater Sammenligning med bæreevneberegning Analyse af deformationer Konklusion BEF-PCSTATIK do Side 1 af 11

4 1 Indledning I 2006 blev der ved Laboratoriet for Byggeri og Anlæg på Ålborg Universitet gennemført en række fuldskalaforsøg med transportarmerede betonelementvægge. Se rapporten: [1] Forsøg med 37 betonelementer, november 2006 på under menupunktet Fuldskalaafprøvning af vægelementer. En analyse af forsøgsresultaterne viste, at det vil være sikkert at dimensionere denne type vægge ved anvendelse af EC2 s generelle regler for dimensionering af søjler og vægge også selv om den lodrette vægarmering er mindre end minimumsarmeringen, ned til a. 65% af hvad der anføres i EC2. Denne grænse svarer til et armeringstværsnit på 0,13% af betontværsnittet. I nærværende rapport behandles vægelementernes deformationsforhold og det demonstreres, at deformationer og svigttype ikke ændres, når armeringen inden for ovennævnte grænse redueres i forhold til minimumsarmeringen. Dermed opfyldes betingelsen i det nationale anneks til EC2, punkt (1) note 3 for reduktion af armeringen i forhold til minimumsarmeringen uden ændring af partialkoeffiienterne på materialerne. Det bemærkes, at muligheden for reduktion i forhold til minimumsarmeringskravet iht. EC2 kun gælder den lodrette armering i vægelementet. Minimumskravet til vandret armering er iht. EC2 et armeringstværsnit på 0,1% af betontværsnittet for vægelementer, hvor den lodrette armerings tværsnitsareal udgør op til 0,4% af betontværsnittet BEF-PCSTATIK do Side 2 af 11

5 2 Sammendrag af forsøgsresultater Af forsøgene rapporteret i [1] er det forsøgene med exentrisk last der har interesse for praksis. Rapportens forsøg med rent entralt belastede vægelementer og entralt belastede vægelementer med beskeden tværkraft ligger uden for hvad der forekommer ved dimensionering i praksis. Af hensyn til den videre analyse henføres forsøgene med exentrisk belastede vægelementer til 5 puljer, hvor geometri- og materialevariationer inden for hver pulje er meget beskedne. Dermed kan der for materialestyrkerne i hver pulje med god nøjagtighed regnes med middelværdien inden for puljen. I alle elementerne er den lodrette armering tilstræbt plaeret i symmetriplanet vinkelret på udbøjningsretningen. Forsøgene kan herefter resumeres som følger, idet det bemærkes at minimumsarmeringen for vægge iht EC2 svarer til A s /A = 0,20%: Forsøg L h b Armering A s /A (m) (mm) (mm) (%) f y f e N u u(n u ) (MPa) (MPa) (mm) (kn) (mm) E1 12, E2 25, E4 2, ø6 0, ,0 25, E5 12, E6 20, E7 20, E10 2, ø6 0, ,1 40, E11 40, E8 20, E9 2, ø6 0, ,5 40, E16 25, E17 2, ø6 0, ,9 50, E12 60, E13 60, E14 2, ø6 0, ,1 30, E15 30, Figur 1: Sammenfatning af forsøg BEF-PCSTATIK do Side 3 af 11

6 I tabellen anvendes følgende symboler: L h b A s A f y f e N u Vægelementets længde Vægelementets tykkelse (parallelt med udbøjningsretning) Vægelementets bredde Den lodrette armerings tværsnitsareal Betontværsnittes areal Armerings flydespænding Betonens ylindertrykstyrke Lastens exentriitet i forhold til vægelementets symmetriplan Observeret brudlast (målt maksimallast) u(n u ) Vægelementets udbøjning målt på midte ved lasten N u I forsøgsrapporten er gengivet grafer med sammenhængen mellem vægelementets udbøjning og belastningen under forsøget. Som tabellens værdier for u(n u ) også indikerer er der ikke væsentlig forskelle i deformationsforløbene op til brudlasten, N u. Nedenfor er vist to af forsøgsrapportens grafer, én for et tyndt element, hvor minimumsarmeringskravet iht. EC2 er opfyldt, og én for et af de elementer i forsøgsserien, der har den mindste armeringsgrad. u(n u ) 15 mm Figur 2: Deformationsforløb for forsøg E BEF-PCSTATIK do Side 4 af 11

7 u(n u ) 11 mm Figur 3: Deformationsforløb for forsøg E BEF-PCSTATIK do Side 5 af 11

8 3 Sammenligning med bæreevneberegning Den generelle metode til dimensionering af vægge iht. EC2 foreligger omsat til et beregningsmodul på under menupunktet Beregningsprogrammer efter Euroodes. På de følgende programudskrifter er forsøgsresultaterne sammenlignet med bæreevnekurverne svarende til de 5 puljer, som forsøgene blev opdelt i, se afsnit 2. Materialedata anvendt i beregningerne svarer til middelstyrkerne for de forskellige puljer. Det fremgår af programudskrifterne, at der er god overensstemmelse mellem forsøgsresultater og beregnede bæreevner. På udskrifterne er anført den beregnede udbøjning, u, ved den aktuelle normalkraft, N, i elementet netop ved den værdi af førsteordensmomentet, M 0, der ligger på den beregnede bæreevnekurve. Denne beregnede udbøjning ligger for alle forsøgselementerne i størrelsesordenen 10 mm, hvilket stemmer godt med observationerne fra forsøgene. Sagsnavn: Bygningsdel: Emne: e 0 M (knm) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Betonelementhuset Fuldskalaforsøg med 180 mm vægge Normale lastkombinationer A B Sag nr.: Dato: Init: D C JFJ 0,0 EFGHI N 0 N 2 e 2 e 1 N 1 M b N h Materialer f k 25,1 MPa Regningsmæssige parametre f yk 550 MPa f d 25,1 MPa g 1,00 f yd 550 MPa g s 1,00 E d MPa Søjlelængde L s 2600 mm Krybetal Tværsnit h 184 mm RH 70% b 250 mm t o 28 døgn 90 mm f o 2,33 Trykarm. d a M 0Eqp /M 0Ed 0,00 Antal f ef 0,00 Trækarm. d a 6 mm Hvis væggen kun forsynes med ét lag Antal 2,00 armering, skal det være træklaget. Anvendelsestilstand Kritisk last (entral) I anvendelsestilstand skønnes a s rd 21,00 MPa til en passende værdi afhængig af f 0,00% forholdet mellem lang- og kort- f t 0,12% tidslast: a anv. = 20 N r 966 kn Kontrolparametre Brudlasttilfælde Anv. - Brudlasttilfælde N 1 (kn) N 0 (kn) N 2 (kn) w (kn/m) A B D tilfælde A E12, As / A =0, N Ed (kn) B E M 0Ed (knm) 14,9 16,9 18,8 0,0 C E M 0Rd (knm) D E u (mm) 10,9 10,8 10,2 0,0 E w k (mm) urevnet F e 0 / (1+f) (o/oo) 1,21 1,29 2,09 - G s 0 (Mpa) 22,0 22,6 25,0 0,0 H SPECIALVERSION TIL FORSØG s st (Mpa) I w s s (Mpa) Anvendelsestilfælde: Lodret snit Tværsnit x (mm) Exentriiteter (mm) : 60,0 30,0 Vejledning: PC-statik: Søjle- og vægberegning efter EC2 Udgivet på deember 2008 NB: Resultaterne skal altid kontrolleres af ansvarlig statiker Betonelement-Foreningen mar Figur 4: Sammenligning af forsøgsresultater og beregningsmodel iht. EC2 for exentrisk påvirkede 180 mm tykke vægelementer med f 25 MPa BEF-PCSTATIK do Side 6 af 11

9 Sagsnavn: Bygningsdel: Emne: e 0 M (knm) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Betonelementhuset Fuldskalaforsøg med 150 mm vægge Normale lastkombinationer Sag nr.: Dato: Init: JFJ 0,0 DC EFGHI N 0 N 2 e 2 e 1 8,0 6,0 4,0 2,0 N 1 M b N B h A Materialer f k 26,9 MPa Regningsmæssige parametre f yk 550 MPa f d 26,9 MPa g 1,00 f yd 550 MPa g s 1,00 E d MPa Søjlelængde L s 2600 mm Krybetal Tværsnit h 150 mm RH 70% b 250 mm t o 28 døgn 75 mm f o 2,31 Trykarm. d a M 0Eqp /M 0Ed 0,00 Antal f ef 0,00 Trækarm. d a 6 mm Hvis væggen kun forsynes med ét lag Antal 2,00 armering, skal det være træklaget. Anvendelsestilstand Kritisk last (entral) I anvendelsestilstand skønnes a s rd 20,55 MPa til en passende værdi afhængig af f 0,00% forholdet mellem lang- og kort- f t 0,15% tidslast: a anv. = 20 N r 771 kn Kontrolparametre Brudlasttilfælde Anv. - Brudlasttilfælde N 1 (kn) N 0 (kn) N 2 (kn) w (kn/m) A B B tilfælde A E16, As / A =0, N Ed (kn) B E M 0Ed (knm) 12,3 8,6 8,6 0,0 C M 0Rd (knm) D u (mm) 11,1 9,2 9,2 0,0 E w k (mm) ,00 F e 0 / (1+f) (o/oo) 1,80 0,85 0,85 - G s 0 (Mpa) 26,5 19,3 19,3 0,0 H SPECIALVERSION TIL FORSØG s st (Mpa) I w s s (Mpa) Anvendelsestilfælde: Lodret snit Tværsnit x (mm) Exentriiteter (mm) : 50,0 25,0 Vejledning: PC-statik: Søjle- og vægberegning efter EC2 Udgivet på deember 2008 NB: Resultaterne skal altid kontrolleres af ansvarlig statiker Figur 5: Sammenligning af forsøgsresultater og beregningsmodel iht. EC2 for exentrisk påvirkede 150 mm tykke vægelementer med f 25 MPa. Betonelement-Foreningen mar Sagsnavn: Bygningsdel: Emne: N 2 e 0 M (knm) e 2 e 1 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Betonelementhuset Fuldskalaforsøg med 120 mm vægge, 25 MPa Normale lastkombinationer C D BA Sag nr.: Dato: Init: JFJ 0,0 EFGHI N 0 N 1 M b N h Materialer f k 25,1 MPa Regningsmæssige parametre f yk 550 MPa f d 25,1 MPa g 1,00 f yd 550 MPa g s 1,00 E d MPa Søjlelængde L s 2600 mm Krybetal Tværsnit h 123 mm RH 70% b 250 mm t o 28 døgn 60 mm f o 2,41 Trykarm. d a M 0Eqp /M 0Ed 0,00 Antal f ef 0,00 Trækarm. d a 6 mm Hvis væggen kun forsynes med ét lag Antal 2,00 armering, skal det være træklaget. Anvendelsestilstand Kritisk last (entral) I anvendelsestilstand skønnes a s rd 17,49 MPa til en passende værdi afhængig af f 0,00% forholdet mellem lang- og kort- f t 0,18% tidslast: a anv. = 20 N r 538 kn Kontrolparametre Brudlasttilfælde Anv. - Brudlasttilfælde N 1 (kn) N 0 (kn) N 2 (kn) w (kn/m) A B D tilfælde A E6, As / A = 0, N Ed (kn) B E7 369 M 0Ed (knm) 7,5 7,4 5,2 0,0 C E M 0Rd (knm) D E u (mm) 10,4 10,4 8,1 0,0 E w k (mm) urevnet F e 0 / (1+f) (o/oo) 1,49 1,47 0,69 - G s 0 (Mpa) 23,8 23,7 16,0 0,0 H SPECIALVERSION TIL FORSØG s st (Mpa) I w s s (Mpa) Anvendelsestilfælde: Lodret snit Tværsnit x (mm) Exentriiteter (mm) : 40,0 20,0 Vejledning: PC-statik: Søjle- og vægberegning efter EC2 Udgivet på deember 2008 NB: Resultaterne skal altid kontrolleres af ansvarlig statiker Figur 5: Sammenligning af forsøgsresultater og beregningsmodel iht. EC2 for exentrisk påvirkede 120 mm tykke vægelementer med f 25 MPa. Betonelement-Foreningen mar BEF-PCSTATIK do Side 7 af 11

10 Sagsnavn: Bygningsdel: Emne: N 2 e 0 M (knm) e 2 e 1 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Betonelementhuset Fuldskalaforsøg med 120 mm vægge, 50 MPa Normale lastkombinationer B Sag nr.: Dato: Init: JFJ 0,0 EFGHI DC N 0 N 1 M b N h A Materialer fk 49,5 MPa Regningsmæssige parametre fyk 550 MPa fd 49,5 MPa g 1,00 fyd 550 MPa g s 1,00 Ed MPa Søjlelængde Ls 2600 mm Krybetal Tværsnit h 124 mm RH 70% b 250 mm to 28 døgn 60 mm f o 1,46 Trykarm. d a M 0Eqp /M 0Ed 0,00 Antal f ef 0,00 Trækarm. da 6 mm Hvis væggen kun forsynes med ét lag Antal 2,00 armering, skal det være træklaget. Anvendelsestilstand Kritisk last (entral) I anvendelsestilstand skønnes a s rd 28,92 MPa til en passende værdi afhængig af f 0,00% forholdet mellem lang- og kort- f t 0,18% tidslast: a anv. = 20 Nr 897 kn Kontrolparametre Brudlasttilfælde Anv. - Brudlasttilfælde N 1 (kn) N 0 (kn) N 2 (kn) w (kn/m) A B B tilfælde A E8, As / A = 0, N Ed (kn) B E9 194 M 0Ed (knm) 9,5 7,8 7,8 0,0 C M 0Rd (knm) D u (mm) 10,2 8,2 8,2 0,0 E w k (mm) urevnet F e 0 / (1+f) (o/oo) 1,32 0,73 0,73 - G s 0 (Mpa) 38,5 24,6 24,6 0,0 H SPECIALVERSION TIL FORSØG Betonelement-Foreningen mar s st (Mpa) I s w s (Mpa) Anvendelsestilfælde: Lodret snit Tværsnit x (mm) Exentriiteter (mm) : 40,0 20,0 Vejledning: PC-statik: Søjle- og vægberegning efter EC2 Udgivet på deember 2008 NB: Resultaterne skal altid kontrolleres af ansvarlig statiker Figur 6: Sammenligning af forsøgsresultater og beregningsmodel iht. EC2 for exentrisk påvirkede 120 mm tykke vægelementer med f 50 MPa Sagsnavn: Bygningsdel: Emne: e 0 M (knm) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Betonelementhuset Fuldskalaforsøg med 100 mm vægge Normale lastkombinationer CB D A Sag nr.: Dato: Init: JFJ 0,0 EFGHI N 0 N 2 e 2 e 1 N 1 M b N h Materialer fk 25,0 MPa Regningsmæssige parametre fyk 550 MPa fd 25,0 MPa g 1,00 fyd 550 MPa g s 1,00 Ed MPa Søjlelængde Ls 2600 mm Krybetal Tværsnit h 101 mm RH 70% b 250 mm to 28 døgn 50 mm f o 2,46 Trykarm. d a M 0Eqp /M 0Ed 0,00 Antal f ef 0,00 Trækarm. da 6 mm Hvis væggen kun forsynes med ét lag Antal 2,00 armering, skal det være træklaget. Anvendelsestilstand Kritisk last (entral) I anvendelsestilstand skønnes a s rd 15,25 MPa til en passende værdi afhængig af f 0,00% forholdet mellem lang- og kort- f t 0,22% tidslast: a anv. = 20 Nr 385 kn Kontrolparametre Brudlasttilfælde Anv. - Brudlasttilfælde N 1 (kn) N 0 (kn) N 2 (kn) w (kn/m) A B D tilfælde A E1, As / A = 0, N Ed (kn) B E2 181 M 0Ed (knm) 4,8 4,5 4,1 0,0 C E4 174 M 0Rd (knm) D E5 325 u (mm) 10,2 8,9 10,3 0,0 E w k (mm) urevnet F e 0 / (1+f) (o/oo) 1,48 0,87 1,35 - G s 0 (Mpa) 23,7 18,6 22,9 0,0 H SPECIALVERSION TIL FORSØG s st (Mpa) I s w s (Mpa) Anvendelsestilfælde: Lodret snit Tværsnit x (mm) Exentriiteter (mm) : 25,0 12,5 Vejledning: PC-statik: Søjle- og vægberegning efter EC2 Udgivet på deember 2008 NB: Resultaterne skal altid kontrolleres af ansvarlig statiker Betonelement-Foreningen mar Figur 7: Sammenligning af forsøgsresultater og beregningsmodel iht. EC2 for exentrisk påvirkede 100 mm tykke vægelementer med f 25 MPa BEF-PCSTATIK do Side 8 af 11

11 4 Analyse af deformationer Metoderne anvendt til beregningerne refereret i kapitel 3 kan også anvendes til at beregne udbøjningen af exentrisk påvirkede vægelementer som funktion af normalkraften op til det niveau, hvor linien (N,M) = (N, e N) krydser bæreevnekurven i kapitel 3 s diagrammer. Beregningerne er dels gennemført med samme armeringsmængde (A s1 ) som ilagt de respektive forsøgselementer, dels svarende til fordoblet armeringsmængde (A s2 ) i forhold til det ved forsøgene anvendte. På figurerne betegner A min minimumsarmeringen iht. EC2 for det pågældende vægelement. Det ses ved sammenligning med figur 2 og 3, at de beregnede deformationsforløb stemmer godt overens med deformationerne konstateret ved forsøgene. Ved forsøgene opnåedes generelt højere bæreevner for de tyndere vægelementer end forventet efter beregningerne; men dette afspejles ikke udover i lastniveauet ved de målte deformationsforløb As1 = 1,13 Amin As2 = 2,26 Amin u (mm) Figur 8: Beregnet deformationsforløb svarende til forsøg E2 og E4. A s1 = 1,13 A min svarer til faktisk forsøg. A s2 = 2,26 A min svarer til fordoblet armeringsmængde BEF-PCSTATIK do Side 9 af 11

12 As1 = 0,63 Amin As2 = 1,25 Amin u (mm) Figur 9: Beregnet deformationsforløb svarende til forsøg E12 og E13. A s1 = 0,63 A min svarer til faktisk forsøg. A s2 = 1,25 A min svarer til fordoblet armeringsmængde I forbindelse med deformationerne noteres endvidere, at der tilsvarende er god overensstemmelse mellem begyndelses E-modulerne for betonen målt ved forsøgene og arbejdslinien iht. EC2, der er anvendt i den teoretiske beregning af udbøjningerne. Se figur 10. Arbejdslinie for beton, f =25 MPa s (MPa) Arbejdslinie iht. EC2 5 Målt begyndelses E-modul 0 0,0E+00 5,0E-04 1,0E-03 1,5E-03 2,0E-03 2,5E-03 3,0E-03 e Figur 10: Sammenligning af arbejdslinier for beton BEF-PCSTATIK do Side 10 af 11

13 5 Konklusion Gennemgangen i kapitel 3 og 4 viser, at der er god overensstemmelse mellem forsøg og teoretisk beregning iht. til den generelle metode efter EC2, både hvad angår vægelementernes bæreevne og deres deformationsforløb op til brudlasten. Dette gælder både for elementer der opfylder EC2 s generelle minimumskrav til lodret armering, og for de elementer hvor den lodrette armering er redueret ned til a. 65% af dette minimumskrav. Som vist i figur 8 og 9 er der ved beregninger iht. til den generelle metode i EC2 heller ingen forventning om mærkbare forskelle i deformationsforløbene ved denne type vægelementer, når den lodrette armering ligger i området mellem 65% og 200% af EC2 s generelle minimumskrav til lodret armering. På den baggrund konkluderes, at transportarmerede vægelementer med armering ned til omkring 65% af EC2 s generelle minimumskrav til lodret armering i vægge har samme svigttype som vægelementer, der opfylder minimumskravet. Dermed opfyldes betingelsen det nationale anneks til EC2, punkt (1) note 3 for reduktion af armeringen i forhold til minimumsarmeringen uden ændring af partialkoeffiienterne på materialerne, når dimensioneringen udføres efter samme prinipper som gældende for vægelementer, der opfylder EC2 s generelle minimumskrav til lodret armering BEF-PCSTATIK do Side 11 af 11

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

Nyt generaliseret beregningsmodul efter EC2 til vægge, søjler og bjælker. Juni 2012.

Nyt generaliseret beregningsmodul efter EC2 til vægge, søjler og bjælker. Juni 2012. Nyt generaliseret beregningsmodul efter EC2 til vægge, søjler og bjælker. Juni 2012. Betonelement-Foreningen tilbyder nu på hjemmesiden et nyt beregningsmodul til fri afbenyttelse. Modulet er et effektivt

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer 3 Beregning og udformning af støbeskel Kursusmateriale Januar 2010 Indholdsfortegnelse 3 Beregning og udformning af støbeskel 1 31 Indledning

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler)

Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Christian Frier Aalborg Universitet 006 Betonkonstruktioner, 4 (Deformationsberegninger og søjler) Deformationsberegning af bjælker - Urevnet tværsnit - Revnet tværsnit - Deformationsberegninger i praksis

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER FORSØG MED 37 BETONELEMENTER - CENTRALT, EXCENTRISK OG TVÆRBELASTEDE ELEMENTER SAMT TILHØRENDE TRYKCYLINDRE, BØJETRÆKEMNER OG ARMERINGSSTÆNGER Peter Ellegaard November Laboratoriet for Bærende Konstruktioner

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5.

for en indvendig søjle er beta = 1.15, for en randsøjle er beta = 1.4 og for en hjørnesøjle er beta = 1.5. Gennemlokning af plader iht. DS/EN 1992-1-1_2005 Anvendelsesområde for programmet Programmet beregner bæreevnen for gennemlokning af betonplader med punktlaster eller plader understøttet af søjler iht.

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Revner i betonkonstruktioner. I henhold til EC2

Revner i betonkonstruktioner. I henhold til EC2 Revner i betonkonstruktioner I henhold til EC2 EC2-dokumenter DS/EN 1992-1-1, Betonkonstruktioner Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN 1992-1-2, Betonkonstruktioner Generelle regler

Læs mere

Transportarmerede betonelementvægge Før og nu

Transportarmerede betonelementvægge Før og nu Bjarne Cr. Jensen Side 1 Transportarerede betoneleentvægge Før og nu Bjarne Cr. Jensen 13. august 007 Bjarne Cr. Jensen Side Introduktion Betoneleentoreningen ar de senere år stået bag udviklingsarbejder

Læs mere

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Den kritiske bærevene... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 1.3 Søjlelængde... 8 1 Den kritiske bæreevne

Læs mere

JFJ tonelementbyggeri.

JFJ tonelementbyggeri. Notat Sag Udvikling Konstruktioner Projektnr.. 17681 Projekt BEF-PCSTATIK Dato 2009-03-03 Emne Krav til duktilitet fremtidig praksis for be- Initialer JFJ tonelementbyggeri. Indledning Overordnet set omfatter

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 For en excentrisk og tværbelastet søjle skal det vises, at normalkraften i søjlen er under den kritiske værdi mht. søjlevirkning og at momentet i søjlen

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning.

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning. Bærende rammer i levende byggeri Generelt Huldæk anvendes som etageadskillelse og tagdæk i bolig-, erhvervs- og industribyggeri. Huldæk kan også anvendes som vægelementer. Betonelement a s producerer forspændte

Læs mere

Praktiske erfaringer med danske normer og Eurocodes

Praktiske erfaringer med danske normer og Eurocodes 1 COWI PowerPoint design manual Revner i beton Design og betydning 30. januar 2008 Praktiske erfaringer med danske normer og Eurocodes Susanne Christiansen Tunneler og Undergrundskonstruktioner 1 Disposition

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Søjler og vægge Centralt og excentrisk belastede. Per Goltermann

Søjler og vægge Centralt og excentrisk belastede. Per Goltermann Søjler og vægge Centralt og excentrisk belastede Per Goltermann Søjler: De små og ret almindelige Søjler i kontorbyggeri (bygning 101). Præfab vægelementer i boligblok Søjler under bro (Skovdiget). Betonkonstruktioner

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38-41 Dimensioneringstabeller 42-47 Beregningseksempel

Læs mere

Projekteringsprincipper for betonelementer

Projekteringsprincipper for betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,).

Forudsætninger Decimaltegnet i de indtastede værdier skal være punktum (.) og ikke komma (,). Indledning Anvendelsesområde Programmet behandler terrændæk ifølge FEM (Finite Element Metoden). Terrændækket kan belastes med fladelast (kn/m 2 ), linjelaster (kn/m) og punktlaster (kn) med valgfri placering.

Læs mere

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne

Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne Kipning, momentpåvirket søjle og rammehjørne april 05, LC Den viste halbygning er opbygget af en række stålrammer med en koorogeret stålplade som tegdækning. Stålpladen fungerer som stiv skive i tagkonstruktionen.

Læs mere

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann Beregningsprincipper og sikkerhed Per Goltermann Lektionens indhold 1. Overordnede krav 2. Grænsetilstande 3. Karakteristiske og regningsmæssige værdier 4. Lasttyper og kombinationer 5. Lidt eksempler

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll Styring af revner i beton Bent Feddersen, Rambøll 1 Årsag Statisk betingede revner dannes pga. ydre last og/eller tvangsdeformationer. Eksempler : Trækkræfter fra ydre last (fx bøjning, forskydning, vridning

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type 62-63 Beregningseksempel

Læs mere

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til:

Yderligere oplysninger om DSK samt tilsluttede leverandører, kan fås ved henvendelse til: Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bærende konstruktioner Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Udgivet Dec. 1990 Revideret 19.06.2009 Side 1 af 5 Dette

Læs mere

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde :

Betonsøjle. Laster: Materiale : Dimension : Bæreevne: VURDERING af dimension side 1. Normalkraft (Nd) i alt : Længde : BETONSØJLE VURDERING af dimension 1 Betonsøjle Laster: på søjletop egenlast Normalkraft (Nd) i alt : 213,2 kn 15,4 kn 228,6 kn Længde : søjlelængde 2,20 m indspændingsfak. 1,00 knæklængde 2,20 m h Sikkerhedsklasse

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type 10 Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5

Arkivnr Bærende konstruktioner Udgivet Dec Revideret Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Landbrugets Byggeblade Konstruktioner Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-21 Bærende konstruktioner Udgivet Dec. 1990 Revideret 13.11.2002 Produktkrav for spaltegulvselementer af beton Side 1 af 5 Dette

Læs mere

appendiks a konstruktion

appendiks a konstruktion appendiks a konstruktion Disposition I dette appendiks behandles det konstruktive system dvs. opstilling af strukturelle systemer samt dimensionering. Appendikset disponeres som følgende. NB! Beregningen

Læs mere

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple

NemStatik. Stabilitet - Programdokumentation. Anvendte betegnelser. Beregningsmodel. Make IT simple Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge N Ed M Ed e l

Læs mere

Deformation af stålbjælker

Deformation af stålbjælker Deformation af stålbjælker Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Nedbøjning af bjælker... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 2 Formelsamling for typiske systemer... 8 1 Nedbøjning af bjælker

Læs mere

Udstøbningsblokke Materialeparametre, beregningsmetoder og bæreevnediagrammer

Udstøbningsblokke Materialeparametre, beregningsmetoder og bæreevnediagrammer Udstøbningsblokke Materialeparametre, beregningsmetoder og bæreevnediagrammer April 2015 2. udgave SfB (21) (22) Ff5 Udstøbningsblokke 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Dansk Beton Blokgruppen

Læs mere

Stabilitet - Programdokumentation

Stabilitet - Programdokumentation Make IT simple 1 Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

Søjler. Projektering: GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Længder 2 Armering 2

Søjler. Projektering: GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Længder 2 Armering 2 Projektering: Søjler * Interaktiv indholdsfortegnelse - klik på emne GENEREL PROJEKTERING 2 Elementgeometri 2 Geometri 2 Længder 2 Armering 2 Andre geometriske udformninger 2 Udsparinger 2 Fortandinger

Læs mere

Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker)

Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker) Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker) Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Bøjningsimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stølænger - Forankring af

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

10/9/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter. Indre kræfter.

10/9/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Indre kræfter i plane konstruktioner Snitkræfter. Indre kræfter. Statik og bgningskonstruktion Program lektion 8 8.-9.15 Indre kræfter i plane konstruktioner 9.15 9. Pause 9. 1.15 Formgivning efter indre kræfter 1.15 1.45 Pause 1.45 1. Opgaveregning Kursusholder Poul

Læs mere

Betonkonstruktioner Lektion 3

Betonkonstruktioner Lektion 3 Betonkonstruktioner Lektion 3 Hans Ole Lund Christiansen olk@iti.sdu.dk 1 Teori fra 1. og. lektion Hvad er et stift plastisk materiale? Hvad er forskellen på en elastisk og plastisk spændingsfordeling?

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Konstruktionsmæssige forhold med 3D betonprint

Konstruktionsmæssige forhold med 3D betonprint Konstruktionsmæssige forhold med 3D betonprint Eksisterende printprincipper og deres statiske muligheder og begrænsninger v. Kåre Flindt Jørgensen, NCC Danmark A/S 1 Vægprincipper Kantvægge V-gitret væg

Læs mere

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann Bøjning i brudgrænsetilstanden Per Goltermann Lektionens indhold 1. De grundlæggende antagelser/regler 2. Materialernes arbejdskurver 3. Bøjning: De forskellige stadier 4. Ren bøjning i simpelt tværsnit

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014

Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, 2. udgave, august 2014 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold.

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold. AARHUS KOMMUNE KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Konstruktion 2 3 Undersøgelser

Læs mere

DIMENSION. Søjler og vægge 6. januar 2010

DIMENSION. Søjler og vægge 6. januar 2010 Athena DIMENSION Søjler og vægge 6 januar 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Beregningsgrundlag... 2 2.1 Begrænsninger... 4 3 Opstart... 4 3.1 Installation... 4 3.2 Konfiguration... 4 3.3 Opstilling... af

Læs mere

Programdokumentation - Skivemodel

Programdokumentation - Skivemodel Make IT simple 1 Programdokumentation - Skivemodel Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

U-værdiprogram. Vejledning. Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer. Program version Vejledning version 0.1

U-værdiprogram. Vejledning. Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer. Program version Vejledning version 0.1 U-værdiprogram Beregning af U-værdier for Betonsandwichelementer Program version 0.926 Vejledning Vejledning version 0.1 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Transportarmerede vægelementer

Transportarmerede vægelementer Kursus i transportarmerede vægelementer den 1. december 007 Bjarne Chr. Jensen Side 1 Transportarmerede vægelementer Kursus or Betonelement-Foreningen den 1. december 007 Bjarne Chr. Jensen Ingeniørdocent,

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke Bilag A Forspændt bjælke I dette afsnit vil bjælken placeret under facadevæggen (modullinie D) blive dimensioneret, se gur A.1. Figur A.1 Placering af bjælkei kælder. Bjælken dimensioneres ud fra, at den

Læs mere

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004

Udstøbningsblokke. Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion. blokke til byggeriet. ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 Udstøbningsblokke ANVISNING: SfB (21)(22) 1. udgave - April 2004 blokke til byggeriet Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Udgiver Forord Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion Dansk Beton Industriforening

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0.

Opgave 1. Spørgsmål 4. Bestem reaktionerne i A og B. Bestem bøjningsmomentet i B og C. Bestem hvor forskydningskraften i bjælken er 0. alborg Universitet Esbjerg Side 1 af 4 sider Skriftlig røve den 6. juni 2011 Kursus navn: Grundlæggende Statik og Styrkelære, 2. semester Tilladte hjælemidler: lle Vægtning : lle ogaver vægter som udgangsunkt

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Sekantpælevægge - dimensionering

Sekantpælevægge - dimensionering Sekantpælevægge - dimensionering Søren Gundorph Geo Kompagniet 03-03-2011 Geo Kompagniet 1 Indhold 1. Sekantpælevægge. Fordele og ulemper 2. Vægtyper stivheder indspændingsforhold 3. Dimensionering: Vandret

Læs mere

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup HODY Forskallings- OG FORSKALLINGS- Armeringsplade OG til fritspaendende ARMERINGSPLADE betondaek TIL FRITSPæNDENDE BETONDæK EUROCODE 2009 Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

Læs mere

Geostatisk pæleberegning

Geostatisk pæleberegning Geostatisk pæleberegning Anvendelsesområde Programmet beregner træk- og trykbelastede pæle i henholdsvis brudgrænse- og ækvivalent brudgrænsetilstand i vilkårlig lagdelt jord. Derved kan hensyn tages til

Læs mere

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG ARMERINGSPLADE FRITSPÆNDENDE BETONDÆK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG ARMERINGSPLADE FRITSPÆNDENDE BETONDÆK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup HODY Forskallings- OG FORSKALLINGS- Armeringsplade OG til fritspaendende ARMERINGSPLADE betondaek TIL FRITSPÆNDENDE BETONDÆK EUROCODE 2009 Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 11 (Dimensionering af bjælker)

Konstruktion IIIb, gang 11 (Dimensionering af bjælker) Konstruktion IIIb, gang (Dimensionering af bjælker) Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Bøjningsimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stølænger - Forankring af enearmering

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Betonkonstruktioner Lektion 4

Betonkonstruktioner Lektion 4 Betonkonstruktioner Lektion 4 Hans Ole Lund Christiansen olk@iti.sdu.dk Fault of Engineering 1 Bøjning med forskdning -Brudtilstand Fault of Engineering 2 Introduktion til Diagonaltrkmetoden I forbindelse

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH

Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Dansk Beton, Letbetongruppen - BIH Notat om udtræksstyrker og beregning af samlinger imellem vægelementer Bilag Sag BIH, Samlinger J.nr. GC2007_BIH_R_002B Udg. B Dato 25 oktober 2008 GOLTERMANN CONSULT

Læs mere

Betonkonstruktioner - Lektion 3 - opgave 1

Betonkonstruktioner - Lektion 3 - opgave 1 Betonkonstruktioner - Lektion 3 - opgave Data: bredde flange b 50mm Højde 400mm Rumvægt ρ 4 kn m 3 Længde L 4m q 0 kn R 0kN m q egen ρb.44 kn m M Ed 8 q egen q L 4 RL 4.88 kn m Linjelast for egen vægten

Læs mere

Betonkonstruktioner Lektion 7

Betonkonstruktioner Lektion 7 Betonkonstruktioner Lektion 7 Hans Ole Lund Christiansen olk@iti.sdu.dk Faculty of Engineering 1 Bøjning i anvendelsestilstanden - Beregning af deformationer og revnevidder Faculty of Engineering 2 Last

Læs mere

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Okt. 2016

Statik og jernbeton. Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet. Okt. 2016 Statik og jernbeton Lars Pedersen Institut for Byggeri & Anlæg Aalborg Universitet Okt. 2016 Hvad kan gå galt? Hvordan undgår vi, at det går galt? Brud Betontværsnit Armeringsbehov? Antal jern og diameter

Læs mere