RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013"

Transkript

1 RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013

2 VELKOMMEN - Vi håber, I har fået noget ud af folderen, I har modtaget i aften vil vi gennemgå overskrifterne i den mere grundigt. - I er meget velkomne til at stille spørgsmål undervejs.

3 DAGSORDEN Velkomst De tre løsninger Bascon orienterer hvilke undersøgelser er foretaget siden sidst? Ungdomsboligernes beliggenhed Letbanen Økonomi Energiforbrug SPØRGSMÅL Opsamling og det videre forløb

4 LØSNING 1 RENOVERING Tage, døre, vinduer, gulve osv. Genhusning Problemer KAN opstå igen Huslejestigning: Lejemålstype Nuværende leje pr. md. Stigning pr. md. Ny leje 31 m kr. 454 kr kr. 69 m kr. 843 kr kr. 97 m kr kr kr.

5 LØSNING 2 NYBYGGERI (RENOVERING FRA SOKLEN) Helt nye huse Genhusning Dyr løsning Huslejestigning: Lejemålstype Nuværende leje pr. md. Stigning pr. md. Ny leje 31 m kr. 920 kr kr. 69 m kr kr kr. 97 m kr kr kr. Er I med på, at vi fremover ser bort fra denne løsning pga. prisen?

6 LØSNING 3 NYBYGGERI + 50 UNGDOMSBOLIGER (RENOVERING FRA SOKLEN) Helt nye huse Genhusning 50 ungdomsboliger skal placeres og nogle huse skal være i to plan Huslejestigning: Lejemålstype Nuværende leje pr. md. Stigning pr. md. Ny leje 31 m kr. 552 kr kr. 69 m kr kr kr. 97 m kr kr kr.

7 BASCON Siden sidst: - Miljøundersøgelse i nuværende byggeri - Beregning af CO2-aftryk zinktag / paptag - Undersøgelser omkring forsyningsforhold (ledninger i jord)

8 BASCON Miljøundersøgelse i nuværende byggeri: - Der er fundet brun asbest i pladebeklædning på loft - Der er ikke konstateret bløde fuger med PCB i byggeriet - Der er ikke fundet bly i vægmalinger - Der er fundet maling med højt indhold af bly i indvendigt træværk - Der er fundet bly i udvendigt malet træværk - Der er fundet maling med højt indhold af bly på radiatorer - Der er fundet glasur med højt indhold af bly på vægfliser

9 BASCON Beregning af CO2-aftryk: - ved samme tagmateriale til renovering og nybyg. I anlægsfasen er renovering bedst: ca kg CO2/m² I drift over 40 år er nybyg bedst: ca kg CO2/m² Skæringspunktet ligger efter ca. 11 år.

10 BASCON Undersøgelser omkring forsyningsforhold (ledninger i jord): - Forsyningsledninger i terræn forventes ikke omlagt, da indføringer gennem sokler søges bevaret. - Fra sokkel føres der nye forsyninger internt i boligen i ny gulvopbygning. - Nedslidte forsyningsledninger i terræn bør skiftes uanset renovering eller nybyggeri.

11 UNGDOMSBOLIGER Kan placeres der, hvor I helst vil have dem fx ved letbanen eller i en klynge for sig selv. Hvis ungdomsboligerne laves i to plan, vil 14 andre lejemål også skulle laves i to plan. Disse 14 kan I også være med til at bestemme hvor skal placeres.

12 UNGDOMSBOLIGER

13 LETBANEN Kommer formentlig til at løbe langs Ryhavevej Meget støjsvag larmer mindre end en bybus Kan bremse hurtigere end en bil Giver rigtig gode muligheder for at komme nemt til midtbyen og indkøb

14 ØKONOMI Baggrunden for de økonomiske beregninger: Løsning 1: Samlet økonomisk ramme kr. Løsning 3: Samlet økonomisk ramme kr. Støttet lån kr kr. Ustøttet lån kr kr. Andre tilskud kr kr. Disp.fond/trækningsret tilskud 0,00 kr ,00 kr. Salg af byggeret til ungdomsboliger 0,00 kr ,00 kr.

15 HUSLEJEØKONOMI Note Løsning 1 Løsning 3 Nuværende gns. leje pr. m Låneydelser støttet lån HS kr Låneydelser ustøttet lån HS kr Låneydelser ustøttet lån HS kr Ny gns. leje pr. m Huslejestøtte (1) Kapitaltilførsel (femkantsdepot) (2) Besparelse udamortiseret lån (3) Besparelse henlæggelser PPV (4) Besparelse alm. vedligeholdelse (5) Ny gns. leje pr. m Tilskud dispositionsfond/trækningsret (6) 0-92 Årlige besparelse driftsomkostninger (7) 0-50 Ny gns. leje pr. m

16 HUSLEJEØKONOMI Løsning 1: Renovering (893 kr. gns. årlig leje) Leje i kr. pr Stigning i kr. pr. måned Ny leje i kr. pr. måned 12 lejemål på 31,0 m lejemål på 69,0 m lejemål på 97,0 m Løsning 3: Renovering (925 kr. gns. årlig leje) Leje i kr. pr Stigning i kr. pr. måned Ny leje i kr. pr. måned 12 lejemål på 31,0 m lejemål på 69,0 m lejemål på 97,0 m

17 HUSLEJEØKONOMI Note 1: Huslejestøtte I forbindelse med renovering af Ryhaven yder Landsbyggefonden (Landsdispositionsfonden) støtte til huslejenedsættelse i en periode. De første 4 år yder Landsbyggefonden fuld støtte. Huslejestøtten fortsætter de næste år, men aftrappes herefter med 9 kr. pr m2 pr. år, indtil støtten helt falder bort. Målet for indsatsen med huslejenedsættelsen er selvsagt at skabe en balanceleje, som er konkurrencedygtig i det pågældende boligmarked. Et vigtigt parameter er her en aktuel boligkvalitet. Tilpasning, renovering og modernisering m.v. muliggøres af balanceleje om nødvendigt nedsat med huslejestøtte. En meget væsentlig del af huslejestøttemidlerne anvendes til huslejenedsættelser i forbindelse med renoveringsprojekter.

18 HUSLEJEØKONOMI Note 1: Huslejestøtte (fortsat) I Ryhaven er der bevilliget den maksimale sats på 200 kr. pr. m2 pr. år, svarende til kr. om året i de første 4 år. Herefter aftrappes støtten årligt med de 9 kr. pr. m2, svarende til kr kr. om året. Ryhaven vil i perioden modtage kr i huslejestøtte, hvoraf Ryhaven skal betale kr som følge af nedtrapningen.

19 HUSLEJEØKONOMI Note 2: Kapitaltilførsel (femkantsordning) Samlet kapitaltilførsel: Femkantsordningen består af en oprettelse af et lukket depot, hvor følgende 4 parter indskyder mindst 1/5: Aarhus Kommune (1/5): Østjysk Bolig (1/5): Landsbyggefonden (2/5): Realkreditforening (1/5): I alt kr kr kr kr kr.

20 HUSLEJEØKONOMI Note 2: Kapitaltilførsel (femkantsordning) fortsat Kapitaltilførslen placeres typisk i obligationer og udbetales til afdelingen som løbende støtte. Det årlige beløb, som udbetales, er maksimalt kr., og det forventes at depotet er tomt omkring 2033, hvor det så erstattes af udamortiserede lån, derudover vil det blive suppleret med udamotiserede lån fra Tilbagebetaling: Realkreditforeningens andel er et stående lån, som tilbagebetales efter 15 år eller når andre lån udamortiseres. LBF og Aarhus Kommunes andele er stående lån, som typisk ikke forrentes, men kan kræves indfriet/afdraget, såfremt afdelingens økonomi tillader det. Østjysk Boligs andel er et tilskud.

21 HUSLEJEØKONOMI Note 3: Udamortiserede lån Udamortisede lån er lån, som er indfriede. Når dette sker for anskaffelseslån i en almen boligafdelingen, fortsætter betalingen af ydelsen til den lokale dispositionsfond med 1/3 og til Landsbyggefonden med 2/3 af ydelsen. I forbindelse med renoveringer er det oplagt at søge fritagelse for indbetalinger til den lokale dispositionsfond og derved opnå en besparelse, som kan være med til at finansiere ydelser på de nye lån. Ryhaven indbetaler pt. ca kr. årligt til den lokale dispositionsfond. Ved en fritagelse udgør dette beløb en årlig besparelse på 13 kr. pr. m2

22 HUSLEJEØKONOMI Note 4 og 5: Besparelse på henlæggelser til PPV og almindelig vedligeholdelse I forbindelse med renovering eller nybyggeri vil der være besparelser på de fremtidige udgifter til vedligeholdelse af bygninger. Der er udarbejdet nye 30-årige vedligeholdelsesplaner og skøn over fremtidig daglig vedligeholdelsesudgifter. Der forventes at kunne spares i omegnen af 1,1 mio. kr. årligt, svarende til 102 kr. pr. m2 årligt.

23 HUSLEJEØKONOMI Note 6: Tilskud dispositionsfond/trækningsret I forbindelse med løsning 3 har selskabets bestyrelse valgt at bevillige et tilskud fra den lokale dispositionsfond/trækningsret på 14,0 mio. kr. Beløbet forvaltes på samme måde som femkantsordningen og forventes årligt at bidrage med ca. 1,0 mio. kr. svarende til et løbende tilskud på 93 kr. pr. m2. Depotet forventes at være tomt i 2035, hvor tilskuddet erstattes af udamortiserede forbedringsarbejdslån.

24 HUSLEJEØKONOMI Note 6: Tilskud dispositionsfond/trækningsret (fortsat) Har boligorganisationen råd til det? Ja! Ved udgangen af 2014 forventes dispositionsfonden at være på ca. 34 mio. kr. Heraf udgør den disponible del 24 mio. kr.

25 HUSLEJEØKONOMI Note 7: Årlige besparelser driftsomkostninger Ved etablering af 50 stk. ungdomsboliger er det muligt at opnå driftsbesparelser på bl.a.: Renholdelse Beboerdemokrati Det skønnes at svare til 50 kr. pr. m2 årligt.

26 ENERGIFORBRUG Besparelserne på varme er trukket ud. Løsning 1 vil kunne give en besparelse i forhold til i dag på op til ca. 190 kr. pr. lejemål pr. måned på varmeforbruget. Løsning 3 vil kunne give en besparelse på op til ca. 620 kr. pr. lejemål pr. måned på varmeforbruget plus op til ca. 480 kr. pr. måned pga. solceller (afhængig af hvilket solcelleareal, der kan integreres i projektet). Disse tal skal altså trækkes fra huslejen. Varmebesparelser vil variere meget i forhold til de enkelte boliger, da der er store forskelle i varmebehov mv. Den skønnede middelforskel på løsning 1 og 3 vil ligge på ca. 300 kr. pr. lejemål pr. måned.

27 FLYTNINGER 2008: 13 flytninger (0 interne) 2009: 12 flytninger (1 intern) 2010: 11 flytninger (1 intern) 2011: 14 flytninger (1 intern) 2012: 13 flytninger (1 intern) 2013: 12 flytninger (2 interne)

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Finansieringsmuligheder Tirsdag den 10. marts 2015 i Svendborg Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber på Vestegnen Albertslund Boligselskab Tranemosegård Vridsløselille

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring TEKST MAJKEN S. ELIASEN ILLUSTRATION NIELS POULSEN TEMA: ENERGIRENOVERING 35% af ABF s medlemsforeninger får behov for at energirenovere inden for de næste 10 år. Hvordan kommer man i gang? Og er der tilskudsordninger,

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Lejlighedssammenlægning eller lejlighedsudvidelse i afdelingen

Lejlighedssammenlægning eller lejlighedsudvidelse i afdelingen eller lejlighedsudvidelse i afdelingen Hvordan kommer vi i gang? Hvad skal vi overveje? Et inspirationskatalog 2014 Indholdsfortegnelse SAB s strategi og holdninger... Side 3 Hvordan vil SAB gerne realisere

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling

www.sallingbank.dk Hovedkontor Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf. 97 52 33 66 Egeris afdeling Kirke Allé 98 Fjernkundeafdeling Egeris afdeling Kirke Allé 98 7800 Skive Tlf.: 96 70 33 66 Fjernkundeafdeling Frederiksgade 6 7800 Skive Tlf.: 96 44 61 63 Højslev afdeling Viborgvej 221 7840 Højslev Tlf.: 97 53 59 22 Roslev afdeling

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1.Indledning... 4 2.Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 5 3.Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere