Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn. Indhold"

Transkript

1 Notat Metoder og virkemidler Postboks København C Tlf Fax Kvalitetsprocedure for forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn Indhold Formål... 2 Helhedsorienteret byggepladstilsyn... 3 Dialogmøde med virksomhed... 6 Opfølgningstilsyn på virksomhed... 7 Dialogmøde på byggepladsen... 8 Opfølgningstilsyn på byggepladsen... 9 Dialog med bygherren - rådgiver/projekterende Snitflader til andre typer af tilsyn CVR nr Vores sag Vores ref. Trine Frydenlund Roikjer

2 Formål Forsøget med nyt BA-tilsyn skal bidrage til at øge forebyggelsen af arbejdsmiljøproblemer i branchen. Metoden tager højde for den særlige kompleksitet, der karakteriserer bygge- og anlægsbranchen. Byggepladserne udvælges på baggrund af den viden, Arbejdstilsynet har fra bl.a. byggepladsanmeldelser, klager og lokalkendskab. Det uanmeldte tilsyn på byggepladsen har til formål at øge regelefterlevelsen i branchen igennem Arbejdstilsynets kontrol og synlighed på byggepladserne. Dialogmøder med de virksomheder, der har materielle arbejdsmiljøproblemer har til formål at øge virksomhedernes forebyggelse igennem motiverende dialog om planlægning og samarbejde. Dialogmøder med byggepladsens aktører, herunder bygherrer m.fl. på de byggepladser, hvor der er problemer med fællesområder eller samarbejde og forebyggelse, har til formål at øge arbejdsmiljøforebyggelsen ved projektering og i byggeprocessen Opfølgende tilsyn på virksomhedernes hjemmeadresse har til formål at kontrollere arbejdsmiljøet på virksomhedens kontor, værksted eller lager mv. På byggepladser har det til formål at kontrollere den fortsatte regelefterlevelse. Tilsynsmetoden kan illustreres på følgende måde. 2

3 Helhedsorienteret byggepladstilsyn Udvælgelse af byggepladser Supporteren udvælger byggepladser på baggrund af byggepladsanmeldelser og klager TF udvælger byggepladser på baggrund af lokalt kendskab. Det er din opgave som tilsynsførende at gøre opmærksom på byggepladser, som bør besøges. Du skal kontakte supporten, for at få oprettet et besøg. Forberedelse af tilsyn på byggepladsen Det fremgår af OBS feltet på besøg i ViVi, at det er Helhedsbyggepladstilsyn. Inden tilsynet skal du orientere dig i ViVi om den byggeplads, du skal føre tilsyn med. Herudover kan du orientere dig i relevant vejledningsmateriale. Tilsyn på byggepladsen Tilsynet er uanmeldt. Formålet med tilsynet er at gennemgå hele byggepladsen og afdække arbejdsmiljøet for alle de virksomheder, der arbejder på byggepladsen. Herunder samspillet mellem virksomhedernes arbejde, samt byggepladsens fællesområder og bygherrer, rådgivere og projekterendes ansvarsområder. Start af tilsyn På mindre byggepladser uden byggeledelse starter du tilsynet umiddelbart ved ankomsten. På større byggepladser starter du tilsynet med at introducere dig kort for arbejdsmiljøkoordinator/byggeledelsen. Formålet er forventningsafstemning omkring Arbejdstilsynets rundgang på byggepladsen, samt sikre dig et overblik over byggepladsen. Alt afhængig af den konkrete byggeplads, kan følgende være relevant: Brug 5 min på tidsplan og arbejdsplaner, og dan dig et overblik over byggepladsen og hvilke processer, der er i gang. Bed om en en entreprenørliste, hvis relevant. Spørg ind til, hvilke sjakbajser og arbejdsmiljørepræsentanter der er på pladsen nu. Uanset byggepladsens størrelse skal du altid reagere umiddelbart over for situationer, som indebærer betydelig fare. Rundgang på byggepladsen Ved rundgangen på byggepladsen fokuserer du som udgangspunkt på det materielle arbejdsmiljø, herunder de udvalgte fokusområder. Du skal i videst muligt omfang i kontakt med både ledelse og repræsentant for de ansatte for hver virksomhed, herunder arbejdsmiljørepræsentanter. Kan du ikke få kontakt med en af parterne, gennemfører du tilsynet alligevel. Du skal spørge ind til: Konkrete arbejdsopgaver Koordinering med øvrige virksomheder Forbundne fællesområder, fx hvordan transporterer virksomheden materialer hertil? Hvem har ansvaret for adgangsvejen? Virksomhedens arbejdsmiljøorganisation (AMO) Kontrol af formelle krav i øvrigt foretages i relevant omfang, i sammenhæng med konkrete materielle overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen 3

4 Du skal aflevere en digital besøgsrapport til alle de virksomheder, som du har ført tilsyn med. Det gælder uanset, om der afgives reaktioner eller ej. Afslutning Hvis byggepladsen er af en størrelse, hvor der er krav om en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), er det relevant at holde denne op imod de arbejdsmiljøproblemer, du har fundet ved rundgangen. Du skal om muligt afslutte tilsynet ved at informere arbejdsmiljøkoordinatoren / byggeledelsen om forventninger til byggepladsen fremover, samt forventede yderligere skridt (fx dialogmøder med forskellige aktører.) Udvælgelse til dialogmøder Du skal indgå aftaler om afholdelse af dialogmøder med relevante aktører. Møderne skal normalt være afviklet indenfor 4 uger efter byggepladstilsynet. Du skal lægge følgende kriterier til grund for udvælgelse til dialogmøder: Dialogmøde med virksomheder: En virksomhed skal udtages til dialogmøde, hvis den har fået en materiel afgørelse, dog ikke hvis virksomheden: Allerede har fået et dialogmøde (Du kan se om virksomheden allerede har haft et dialogmøde i virksomhedens stamdata på ViVi.) Ikke har ansatte eller tilhører en anden branche end bygge- og anlæg Er arbejdsmiljøcertificeret Er en udenlandsk virksomhed Du skal aftale tidpunkt og sted for dialogmødet med den enkelte virksomhed. Dialogmøde på byggeplads: Der skal gennemføres dialogmøde på byggepladsen i følgende tilfælde: Når der er materielle arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen, og der samtidig afgives påbud til bygherren, jf. bkg. om bygherrens pligter. Når der træffes afgørelse om fællesområder og fællesforanstaltninger, jf. 6, stk.1 i bkg. om bygge- og anlægsarbejde til én virksomhed på byggepladsen. Du kan også i andre tilfælde efter en konkret vurdering gennemføre dialogmøde på byggepladsen. Deltagere i dialogmøde på byggepladsen skal være repræsentanter fra de væsentligste aktører i byggesagen. Det vil typisk være arbejdsmiljøkoordinatoren, projektlederen og virksomhedernes arbejdsmiljøorganisation på byggepladsen samt evt. repræsentanter fra de øvrige underentreprenører. Du skal kontakte arbejdsmiljøkoordinatoren eller repræsentanter for byggeledelsen og aftale tid og sted for mødet, deltagerkreds samt indhold af dagsordenen. Mødet skal tilrettelægges, så det understøtter arbejdsmiljøforebyggelsen på byggepladsen. Mødet kan fx foregå ifm. et sikkerhedsmøde. Dialogmøde med bygherre mfl.: 4

5 Professionelle bygherrer med større byggepladser udvælges til et dialogmøde, ved påbud om PSS (Plan for sikkerhed og sundhed), manglende afgrænsning i fællesområder eller manglende koordinering ved projektering og byggeproces. Vejledning til bygherren om dennes koordineringspligt under projektering før byggestart. Ved dialogmødet kan bygherrens rådgiver og projekterende også deltage. Påbud, AUH (afgørelse uden handlepligt), og vejledning til projekterende/rådgivere. Du skal sikre dig en kontaktperson hos henholdsvis bygherren, rådgiveren og projekterende i det omfang der skal gennemføres dialogmøde hos dem. Du aftaler tid og sted for mødet med kontaktpersonen, samt hvad der skal sættes på dagsordenen, og hvem der forventes at være til mødet. Det kan afhængigt af den konkrete byggesag være relevant at invitere rådgiver og/eller projekterende med til dialogmødet eller afholde et separat møde med disse. Afrapportering af tilsyn på byggepladsen Umiddelbart efter tilsynet skal du give supporten besked om følgende. Besøgsnr. på byggepladstilsyn Om der skal bookes dialogmøder: o med virksomheder; oplys hvilke virksomheder (navn, adresse/p-nummer), og tidspunkt for mødet (dato og klokkeslæt) o På byggeplads; oplys kontaktpersonens navn, og virksomhed, tidspunkt for mødet (dato og klokkeslæt), samt dagsordenspunkter. o Med bygherrer m.fl.; oplys hvilken bygherre (navn, adresse/p-nummer), kontaktpersons navn og , tidspunkt for mødet samt dagsordenspunkter Hvis virksomheden skal besøges i et andet TC end byggepladsen Hvis virksomheden skal besøges i et andet TC end byggepladsen, skal tilsynsførende udover ovenstående oplysninger, også give besked om følgende oplysninger til egen supporter: Navn og tlf.nr. på den kontaktperson i virksomheden, der er talt med ved tilsynet Oplysninger om hvad der er drøftet ved byggepladstilsynet 5

6 Dialogmøde med virksomhed Dialogmødet har til formål at motivere og sætte virksomheden i stand til at forebygge og løse arbejdsmiljøproblemer. Dialogmødet anmeldes på virksomhedens hjemmeadresse. I særlige tilfælde, fx hvis virksomhedens hjemmeadresse er en privatadresse, kan dialogmødet gennemføres på en anden relevant adresse, herunder i skurvognen på byggepladsen. Før dialogmødet Det fremgår af OBS feltet på besøg i ViVi, at det er et Dialogmøde med virksomhed. Du skal orientere dig i dagordenen og de/den konkret(e) afgørelse(r), der ligger til grund for dialogmødet, samt evt. øvrige informationer om ulykker eller afgørelser. Du skal ringe til virksomheden før dialogmødet for at sikre, at du ikke kører forgæves. Dialogmødet Du skal tage afsæt i de problemstillinger, der er konstateret på byggepladsen(erne) og bevæge drøftelsen fra de konkrete arbejdsmiljøproblemer til en bredere dialog om virksomhedens arbejdsmiljøarbejde, og hvordan den kan forbedre forebyggelsen af arbejdsmiljøproblemer fremadrettet. Se i øvrigt kvalitetsproceduren RT-3 Dialog. Konkret kan du gennemføre dialogen på følgende måde: Lav en forventningsafstemning med virksomheden om dialogmødet, så virksomheden fra starten kender formålet med mødet, runderingen og den evt. opfølgning. Gennemgå løsninger på de konkrete afgørelser. Spørg ind til virksomhedens typiske arbejdsopgaver- og processer og drøft undervejs relevante arbejdsmiljøproblemstillinger, mulige løsninger og forebyggelsestiltag. Henvis til relevant vejledningsmateriale. Sørg for at opsummere denne del af dialogen med mødedeltagerne ved at notere i besøgsrapporten, hvad virksomheden har tilkendegivet at ville arbejde videre med. Hvis virksomheden har kontor, lager, værksted m.v. gennemfører du efter dialogmødet en rundering her sammen med repræsentanter fra ledelse og arbejdsmiljøorganisation. Formålet er at få et indtryk af virksomhedens forebyggelse samt via dialog og vejleding at motivere virksomheden til at forebygge evt. arbejdsmiljøproblemer på hjemmevirksomheden. Formålet er ikke at kontrollere arbejdsmiljøet, derfor skal du ikke spørge med henblik på afgivelse af afgørelser, medmindre du ved selvsyn konstaterer betydelig fare. Du afslutter rundgangen ved sammen med deltagerne fra virksomheden, at opsummere denne. Opsummering tilføjes til besøgsrapporten, herunder hvad virksomheden har tilkendegivet at ville arbejde videre med. Konkret skal du kopiere en fortrykt tekst fra ViVi ind i besøgsrapporten i feltet Afdeling og skrive din opsummering ind i denne tekst. Bemærk, at der er to forskellige fortrykte tekster alt efter om du har givet en afgørelse på besøget. 6

7 Hvis det tyder på, at der kan være væsentlige arbejdsmiljøproblemer på virksomhedens hjemmeadresse, skal du oplyse virksomheden om, at Arbejdstilsynet vil komme igen på et opfølgende tilsyn, men ikke det konkrete tidspunkt. Afrapportering af dialogmødet Du skal sende den digitale besøgsrapport til virksomheden og give supporten besked, hvis der skal oprettes et opfølgende tilsyn på virksomhedens hjemmeadresse. Opfølgningstilsyn på virksomhed Det opfølgende tilsyn på virksomhedens hjemmeadresse har til formål at kontrollere det materielle arbejdsmiljø på hjemmeadressen. Før det opfølgende tilsyn Det fremgår af OBS feltet i ViVi, at det er et Opfølgende tilsyn på virksomhed. Du skal orientere dig i besøgsrapporten fra dialogmødet med virksomheden. Det opfølgende tilsyn Du skal føre tilsyn med virksomhedens arbejdsmiljø på hjemmeadressen med fokus på de materielle forhold, herunder de forhold der er beskrevet i besøgsrapporten. Afrapportering af det opfølgende tilsyn Besøg og evt. reaktioner afrapporteres på sædvanlig vis. 7

8 Dialogmøde på byggepladsen Dialogmødet er aftalt og har til formål at motivere aktørerne på byggepladsen til at forebygge evt. arbejdsmiljøproblemer via dialog og vejledning. Formålet er ikke at kontrollere arbejdsmiljøet. Derfor skal du ikke spørge med henblik på afgivelse af afgørelser, medmindre du ved selvsyn konstaterer betydelig fare. Dialogmøde på byggepladsen afholdes som en kombination af dialogmøde og rundering på byggepladsen. Dialogen gennemføres med repræsentanter fra de væsentligste aktører i byggesagen, og kan fx ske i forbindelse med bygherrens sikkerhedsmøde. Før dialogmødet på byggepladsen Det fremgår af OBS feltet på besøg i ViVi, at det er et Dialogmøde på byggeplads. Før et dialogmøde på byggepladsen skal du orientere dig i de afgørelser, der ligger til grund for dialogmødet. Med udgangspunkt i de konstaterede problemstillinger, skal du forberede dig på at motivere aktørerne på dialogmødet til at samarbejde om at undgå lignende situationer i fremtiden. Det kan være relevant at orientere dig i vejledningsmateriale, der fokuserer på de problemstillinger, der er observeret på byggepladsen med henblik på at kunne formidle dette på dialogmødet. Du skal ringe til kontaktpersonen før dialogmødet for at sikre, at du ikke kører forgæves. Dialogmødet på byggepladsen Fokus er som udgangspunkt og efter relevans på henholdsvis arbejdsmiljøkoordinatorens rolle i forhold til arbejdsmiljøkoordinering, planlægning og kontrol, samt virksomhedernes opfølgning på og samarbejde om sikkerhed og sundhed på byggepladsen. Du skal tage afsæt i de konstaterede problemer og i den dagsorden, du har aftalt med kontaktpersonen for byggepladsen. Dette skal bruges som afsæt til at bevæge drøftelsen fra de konkrete arbejdsmiljøproblemer til en bredere dialog om forebyggelse og samarbejde. Du kan med fordel komme ind på fx: Forventningsafstemning af mødet, runderingen og den kommende opfølgning. Forebyggelse gennem planlægning og løbende kommunikation om konkrete opgaver mellem de forskellige aktører på byggepladsen, Vejlede om løsninger og planlægningsmetoder, samt henvise til vejledningsmateriale Byggepladsens generelle strukturering af arbejdsmiljøarbejdet med fokus på praktiske løsninger. Argumenter for positive afledte effekter ved at prioritere arbejdsmiljøet Særligt udbredte og risikofyldte arbejdsmiljøproblemer i branchen, fx fokusområderne inden for B/A. At Arbejdstilsynet kommer igen på et opfølgende tilsyn på byggepladsen Du skal afslutningsvis gøre opmærksom på, at du vil foretage en rundering af byggepladsen og opfordre til, at arbejdsmiljøkoordinatoren, repræsentanter for byggeledelsen og øvrige relevante aktører deltager. 8

9 Rundering på byggepladsen Den efterfølgende rundering på byggepladsen har til formål at binde drøftelserne på mødet op på det, der faktisk foregår på byggepladsen. Formålet er ikke at kontrollere arbejdsmiljøet, derfor skal du ikke spørge med henblik på afgivelse af afgørelser, medmindre du observerer betydelig fare ved selvsyn. Du skal i stedet drøfte med deltagerne, hvordan der arbejdes med arbejdsmiljøkoordineringen og samarbejdet mellem virksomhederne for at sikre arbejdsmiljøforholdene i byggepladsens fællesområder. Afrapportering af dialogmøde Du skal sende en besøgsrapport til kontaktpersonen (arbejdsmiljøkoordinatoren) for byggepladsen, samt give tilsynssupporten besked om, at der skal oprettes et opfølgende tilsyn på byggepladsen. Opfølgningstilsyn på byggepladsen Formålet med det opfølgende tilsyn på byggepladsen er at fastholde forebyggelsen på byggepladsen efter dialogmødet. Opfølgningstilsynet er ikke et nyt helhedsorienteret byggepladstilsyn, og udløser ikke nye dialogmøder med virksomheder eller byggeplads. Tilsynet gennemføres med udgangspunkt i fællesområder og fællesforanstaltninger for at kontrollere, om arbejdsmiljøforebyggelsen på byggepladsen er forbedret efter dialogmødet. Der reageres stadig, såfremt der konstateres materielle overtrædelser af Arbejdsmiljølovgivningen. Før det opfølgende tilsyn Det fremgår af OBS feltet på besøg i ViVi, at det er et Opfølgende tilsyn på byggeplads. Du skal orientere dig i besøgsrapporten fra det tidligere dialogmøde med byggeplads eller dialogmøde med bygherre. Det opfølgende tilsyn Du skal have særligt fokus på arbejdsmiljøforebyggelsen i fællesområder og ved fællesforanstaltninger rettet mod de relevante pligtsubjekter. Dvs. arbejdsgivere for ansatte, arbejdsgiveres ansvar for fællesforanstaltninger, bygherrens ansvar for planlægning, koordinering og kontrol, og eventuelt arbejdsmiljøproblemer med udspring i forhold bestemt i projektgrundlaget med ansvaret placeret hos rådgivende/projekterende. Afrapportering af det opfølgende tilsyn Besøg og evt. reaktioner afrapporteres på sædvanlig vis. 9

10 Dialog med bygherren - rådgiver/projekterende Dialogmødet har til formål at motivere og sætte bygherre, rådgivere og projekterende i stand til selv at sikre, at de kan overholde de pligter vedr., de er pålagt i arbejdsmiljølovgivningen. Dialogmødet afholdes som udgangspunkt på hjemmeadressen som et anmeldt møde. Før dialogmødet Det fremgår af OBS feltet på besøg i ViVi, at det er et Dialogmøde med bygherre. Du skal inden et dialogmøde orientere dig i den udsendte dagsorden, samt den/de reaktioner, der ligger til grund for dialogmødet med henholdsvis bygherren, rådgiveren og/eller den projekterende. Du skal ringe til kontaktpersonen hos dem, der skal holdes dialogmøde med, umiddelbart før du kører til dialogmødet for at sikre, at de har husket mødet, således at du ikke kører forgæves. Dialogmødet Du skal ved drøftelserne på mødet tage afsæt i de konkrete relevante reaktioner Arbejdstilsynet har afgivet. Drøftelserne på mødet skal så vidt muligt have følgende omdrejningspunkter: Hvordan bygherren eller rådgiver/projekterende kan undgå lignende situationer, som det der indgår i Arbejdstilsynets reaktion(er). Ud fra deltagernes ønsker om fokus på mødet drøftes bygherrens særlige rolle i forhold til koordinering/planlægning, afgrænsning og kontrol i forhold til projektering og byggeprocessen. Hvilke fordele bygherren kan have af at prioritere arbejdsmiljø i projektet og byggeprocessen. Afholdes mødet separat med rådgivere og/eller projekterende skal deres særlige roller i et byggeprojekt være omdrejningspunkt for dialogen, med udgangspunkt i de reaktioner Arbejdstilsynet har afgivet: Fsva. rådgiverrollen vil det især være rådgiverens pligt til at rådgive bygherren om sit ansvar i forhold til arbejdsmiljølovgivningen, der skal lægges vægt på. I forhold til projekteringsrollen vil det især være den projekterendes ansvar for at sikre projekters arbejdsmiljømæssige bygbarhed, der skal lægges vægt på Dialogmødet afsluttes med en kort skriftlig opsummering sammen med bygherren m.fl., hvor af der kommer til at fremgå to til tre af de væsentligste punkter, der har indgået drøftelserne, samt det eller de punkter bygherren særligt vil arbejde videre med. Opsummeringen skrives ind i besøgsrapporten. Konkret skal du kopiere en fortrykt tekst fra ViVi ind i besøgsrapporten i feltet Afdeling og skrive din opsummering ind i denne tekst. Bemærk, at der er to forskellige fortrykte tekster alt efter om du har givet en afgørelse på besøget. 10

11 Afrapportering af dialogmødet Du skal sende den digitale besøgsrapport til bygherren, rådgiver og/eller projekterende. Du kan på baggrund af en konkret vurdering vælge, at der skal gennemføres et opfølgende tilsyn på den byggeplads, der foranledigede dialogmødet med bygherre. Du skal give tilsynssupporten besked, hvis der skal oprettes et opfølgende tilsyn på byggepladsen. Snitflader til andre typer af tilsyn Skærpet tilsyn Det skærpede tilsyn er ikke en del af tilsynsmetoden i B/A forsøget. Hvis der afgives forbud, skal proceduren (DT-14) for skærpet tilsyn efterfølgende følges. Af hensyn til kørsel kan skærpet tilsyn kombineres, fx med byggepladstilsyn eller dialog på byggeplads. I så tilfælde er det vigtigt, at fristerne for skærpet tilsyn overholdes, og at den tilsynsførende søger at skille kontrollen i skærpet tilsyn, fra dialog på byggepladsen. Opfølgende kontroltilsyn på byggepladsen Kontrolbesøg gennemføres i forsøgsperioden i overensstemmelse med procedure (DT- 2). Kontrolbesøg er ikke en del af tilsynsmetoden i B/A forsøget. Af hensyn til kørsel kan kontrolbesøg kombineres med tilsyn i forsøget. I så tilfælde er det vigtigt, at fristerne for kontrolbesøg overholdes, og at den tilsynsførende søger at skille kontrollen fra dialog på byggepladsen. Udenlandsk virksomhed Hvis du møder en udenlandsk virksomhed, skal du fører tilsyn med denne på samme vis som med danske virksomheder. Du skal ikke udtage udenlandske virksomheder til dialogmøde. Du skal spørge til om virksomheden er registreret i RUT, samt tjekke det i RUTregistret eller ringe til SD-supporten, som tjekker registreringen. Hvis de ikke er registreret i RUT, skal du indsamle relevante oplysninger til RUT-GO. Du skal afrapportere tilsynet med den udenlandske virksomhed på et separat besøg i SD-regi, som SD-supporten sender til dig. Du skal ved slutningen af besøget udlevere besøgsrapport på papir, samt tage et billede af denne, og sende den til supporten, der lægger billedet ind på besøgssagen. 11

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser

Initiativ 11 : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser NOTAT 4. november 206 Initiativ : Analyse af risikoparameteren materielle afgørelser J.nr. 2065000348 Metoder og Virkemidler (MV) TR og Data og analyse (ADA) PLJ og KCA Indhold Resume...3 Indledning...7

Læs mere

Sønderborg Kommune Salg af Sønderborg Kaserne UDBUDSVILKÅR SALG AF SØNDERBORG KASERNE UDBUDSVILKÅR NOVEMBER 2017

Sønderborg Kommune Salg af Sønderborg Kaserne UDBUDSVILKÅR SALG AF SØNDERBORG KASERNE UDBUDSVILKÅR NOVEMBER 2017 SALG AF SØNDERBORG KASERNE NOVEMBER 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 SØNDERBORG KASERNE 3 1.2 RETSGRUNDLAG OG UDBUDDETS TILRETTELÆGGELSE 5 1.3 UDBUDSMATERIALET 5 1.4 TIDSPLAN 6 2. PRÆKVAFIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser:

Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Rapport fra arbejdsgruppen vedr. Netv rksanbringelser: Udarbejdet af: Peter Br gge Birgitte R. Lydolf Annette B rnholdt Dorte Broberg Lone Munksgaard Sylvia Mortensen Eva Kloster 1 Indledning: P baggrund

Læs mere

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan

Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Skabelon og vejledning til udfærdigelse af handlingsplan Når skolen bliver opmærksom på mobning eller lignende er den forpligtet til at udarbejde en handlingsplan for den konkrete situation. Dansk Center

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning

Befordring af skoleelever Regler og principper. Administrativ vejledning Befordring af skoleelever Regler og principper Administrativ vejledning 15. august 017 Indhold 1. Indledning.... Betingelser... 3.Begrebet hjemmets nærhed... 4 4. Opsummering... 4 1 1. Indledning 1.1.Formålet

Læs mere

Arbejdsplan 2010, 22. januar 2010

Arbejdsplan 2010, 22. januar 2010 Arbejdsplan, 22. januar arbejdsgruppe 1A: Nordiske Byregioner A. Opfølgning af EU s Østersøstrategi I november 2009 afholdt arbejdsgruppen en konference om de to nye Østersøstrategi-dokumenter: - the Long

Læs mere

Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune

Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune Notat Forvaltning: Dato: 18. januar 2011 Dokumentnr.: Social og Arbejdsmarked 11/000402-2 Afsender: Helle Bonde Vedrłrende: Notat om kompetenceudvikling for administrative medarbejdere i Randers Kommune

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Trindvold

Uanmeldt tilsyn Trindvold 6. januar 2009 J.nr. 09/1594 Uanmeldt tilsyn 2009 Trindvold Uanmeldt tilsyn foretaget den 6. januar 2009. Tilsynsførende: Mette Zierau Kudsk (socialfaglig konsulent) og Hege Margrethe Ekberg (AC-medarbejder).

Læs mere

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv

Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Dato 10. juli 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Høring af udkast til vejledning om produktionserhverv Erhvervsstyrelsen sendte den 14. juni 2017 udkast

Læs mere

Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen, (LJ), Charlotte Larsen (CL), Lene Lebech (LL) og Lise Hansen (LH) (HB)

Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen, (LJ), Charlotte Larsen (CL), Lene Lebech (LL) og Lise Hansen (LH) (HB) Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 01. september 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 19. september 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lisbet Jensen,

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere

Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Kvalitetsstandard for dagtilbud om beskyttet besk ftigelse for ikke udviklingsh mmede borgere Socialafdelingen, Randers kommune 2012 Kvalitetsstandard for dagtilbud(beskyttet besk ftigelse) for borgere,

Læs mere

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling

Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af Bleer med bevilling Vejledning til ældre- og handicapråd vedr. høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af 50.96 Bleer med bevilling Indholdsfortegnelse Hvem er SKI?... 2 Udbud af bleer... 2 Inddragelse af repræsentanter

Læs mere

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget

Nyhedsbrev. EU- & Konkurrenceret. 3. januar Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget 3. januar 2013 Nyhedsbrev Fængselsstraf i kartelsager ny konkurrencelov vedtaget Folketinget har den 19. december 2012 vedtaget en ny konkurrencelov, som indfører mulighed for fængselstraf i kartelsager

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*)

Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler* ) * ) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 89/655/EØF.

Læs mere

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r.

Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Hłringssvar ang. omorganisering af stłtteomr det 0-5 r. Vi synes, det er en god ide med differentieret tilbud til błrn med s rlige behov, b de i.f.t. det enkelte barns behov, familiens łnsker samt i.f.t.

Læs mere

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse

Facilitators guide til cyberdilemmaøvelse s guide til cyberdilemmaøvelse Øvelsen er udarbejdet af Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse i samarbejde med Center for Cybersikkerhed Guide til dilemmaøvelse Cybersikkerhed Velkommen til Beredskabsstyrelsens

Læs mere

Nøgletal til resultatdokumentation

Nøgletal til resultatdokumentation Nøgletal til resultatdokumentation Vejledningsmateriale til opgørelse og anvendelse Netværksinddragende metoder Indholdsfortegnelse Introduktion til nøgletal... 3 Om nøgletallene... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Der skelnes overordnet set mellem flere former for gadeplansarbejde:

Der skelnes overordnet set mellem flere former for gadeplansarbejde: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Et samarbejde på gadeplan mellem BUF og SOF Baggrund I budgetaftaleteksten for 2013 indgår følgende: Parterne er

Læs mere

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018

Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2017 til den 31. juli 2018 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet for Børn

Læs mere

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet

Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet Bilag 1 - Indsatsområder for dagtilbudsområdet 2018-2020 Indledning Dagtilbud i Ringsted Kommune bygger både et lovmæssigt og værdimæssigt grundlag. Det betyder konkret, at den pædagogiske praksis sker

Læs mere

Bilag A Tilbudsevalueringen

Bilag A Tilbudsevalueringen Bilag A Tilbudsevalueringen 1. TILDELINGSKRITERIET Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ordregiver vil i den forbindelse lægge følgende underkriterier til grund: 1) Kvalitet 45

Læs mere

Leverandørmøde 28. august 2017

Leverandørmøde 28. august 2017 Leverandørmøde 28. august 2017 1.september 2017 /Henriette Eskelund Markedsdialog august 2017 Digitaliseringsstyrelsen afvikler markedsdialog om det foreløbige udbudsmateriale om Næste generation Digital

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr

VEDTÆGTER. Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr Ref.: SHJ shj@uc-dk.dk +45 33 38 22 00 09. oktober 2014 Vedtægter af 19. september 2014 for Danske Professionshøjskoler, CVR-nr. 30 98 39 04 VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Danske

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter

Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter Rigsrevisionens notat om beretning om statens brug af konsulenter August 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om statens brug af konsulenter (beretning nr. 20/2013) 7. august 2017

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 08-11-2017 17:05 Mødeafholdelse Hellerupvej 22 Indholdsfortegnelse Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 08-11-2017 17:05

Læs mere

Procedure for sygemelding ved medarbejderes fravær

Procedure for sygemelding ved medarbejderes fravær Procedure for sygemelding ved medarbejderes fravær Formål For de pædagogiske afdelinger er formålet med denne procedure at sikre, at undervisningen gennemføres, mens en medarbejder er fraværende på grund

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R

H Ø R I N G S S V A R O M R E D E G Ø R E L S E O M M U L I G H E D E N F O R A T S T I L L E S P R O G K R A V M. V. V E D A N S Æ T T E L S E R Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) Aqqusinersuaq 5 Box 1039 3900 Nuuk Greenland Att. Marie Bidstrup W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning

Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning Vejledning om Pulje til forebyggelse og håndtering af mobning Ansøgningsfrist: 16. november 2017, kl. 12.00 Indhold 1. Generel information om puljen... 3 1.1. Puljens baggrund og formål... 3 1.2. Hvem

Læs mere

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn 1 Indledning 1.1 Budgetansvar I punkt 3.4 i Kasse- og regnskabsregulativ er de budgetansvarlige tillagt ansvaret for, at der tilrettelægges et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med udmøntningen og administrationen

Læs mere

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds)

Underretningsskabelon udkast 19-1-2011. Adresse. For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Underretningsskabelon udkast 19-1-2011 Barnets navn Personnummer Adresse Mor/far/for ldremyndighed Personnummer For ldrene er orienteret om underretningen (s t kryds) Hvad har foranlediget underretningen?

Læs mere

1g- Opgaven DHO. Middelfart Gymnasium & HF. 1g

1g- Opgaven DHO. Middelfart Gymnasium & HF. 1g 1g- Opgaven DHO Middelfart Gymnasium & HF 1g 2016-17 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER EN DHO?... 3 HVAD ER FORMÅLET MED DHO?... 3 VEJLEDNING OG RESPONS... 4 TIDSPLAN OG OMFANG - OVERSIGT... 5 FORM OG STRUKTUR

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 9.013 for området ved Poul Smeds Vej i Gandrup Aalborg Byråd godkendte den 27.

Læs mere

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund

Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Fællesskab giver muligheder Ekstraordinær kongres 2003 Hovedbestyrelsens indstilling til forslag til kongresvedtagelse om principper for behandling af grænsekonflikter mellem LO s medlemsforbund Den 7.

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau. Vestermarkskolen Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau. Vestermarkskolen Odder Uddannelsesplan 1. praktikniveau Vestermarkskolen Odder Sidst redigeret september 2015 Dokumentnr.: 727-2014-108798 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Vestermarkskolen - Odder Kultur og særkende: Odder Kommune

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Kommunal leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Uanmeldt tilsyn December 2015

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Kommunal leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Uanmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Kommunal leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne

Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne Kommuneplan 13 og nye muligheder i landdistrikterne Kontorchef Sanne Kjær - Naturstyrelsen Planlovsdage 2013 Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2013 godt i gang 25 planer i høring/behandlet Behandling afsluttet

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2018 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 8. februar 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Dialog mellem udvalg,

Læs mere

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet!

Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Knæk Ulykkes kurven - allerede når du planlægger byggeriet! Arbejdstilsynet, juni 2014 ved Hasse Mortensen, tilsynschef, TC Øst Kim Bennedsen, Tilsynsførende i TC Syd Anne Mette Wilhelmsen, tilsynsførende

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Kolding Sygehus Afdeling Medicinsk Afdeling Dato for besøg

Læs mere

Emne Tilbagemelding fra workshop Yderligere tilbagemeldinger Forvaltningens indstilling

Emne Tilbagemelding fra workshop Yderligere tilbagemeldinger Forvaltningens indstilling Hłringssvar vedr. ny styrelsesvedt gt for de kommunale dagtilbud 0-5 r samt forvaltningens indstillinger Emne Tilbagemelding fra workshop Yderligere tilbagemeldinger Forvaltningens indstilling Antal repr

Læs mere

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund

Notat. Udviklingen i AC og HK ansatte 2008-2011. 27. juni 2011. Personale og HR. Baggrund Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: J.nr.: Br.nr.: 27. juni 2011 Udf rdiget af: Bjarne Vejrup Vedrłrende: Udviklingen i HK og AC ansatte 2008-2011 Notatet sendes/sendt til: Direktionen og Kresten

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø LE34 Att: Tommy Steen Nielsen Energivej 34 2750 Ballerup Postadresse: Plan Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse:

Læs mere

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps

Vikard kning p ldreomr det. - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps Vikard kning p ldreomr det - undersłgelse af mulighederne for at begr nse lłnudgifterne vha. internt vikarkorps 22. december 2009 Indledning ldreomr dets brug af vikarer er meget forskellig fra omr de

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2017. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

Lokalplanlægning hvad siger loven. Kontorchef Sanne Kjær - Naturstyrelsen

Lokalplanlægning hvad siger loven. Kontorchef Sanne Kjær - Naturstyrelsen Lokalplanlægning hvad siger loven Kontorchef Sanne Kjær - Naturstyrelsen Tværgående planlægning planlovsændringer planlovsadministration generelt kommune-/lokalplanlægning Fingerplanen og Hovedstaden bæredygtige

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE

MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE MIDTVEJSRAPPORT Projekt Peer-støtte i Region Hovedstaden PIXI-UDGAVE 2017 1. INDLEDNING Denne Pixi-udgave indeholder en kort beskrivelse af de nyeste erfaringer med ansættelse af peer-støttemedarbejdere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 2013/1 LSF 132 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 14/00941 Fremsat den 6. februar 2014

Læs mere

Udfordringer ved arbejder i offentligt areal. NoDig Infra årsmøde 30. marts 2017

Udfordringer ved arbejder i offentligt areal. NoDig Infra årsmøde 30. marts 2017 1 Udfordringer ved arbejder i offentligt areal NoDig Infra årsmøde 30. marts 2017 Om LETT Lasse Møller Advokat Energi & Forsyning LETT Advokatpartnerselskab Gennemgå udfordringerne ved arbejde i offentligt

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen for ejendommen S¾lger Kezia Nyrop Ankersen og Ronni Breum Ankersen Adresse Abildvang 130 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 03.06.2015 Udl bsdato 03.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed OBH-Ingeni

Læs mere

LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/ MARIE BILDE, RAMBØLL

LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/ MARIE BILDE, RAMBØLL LITTERATURSTUDIE OM MODTAGELSESTILBUD FOR NYANKOMNE ELEVER INFORMATIONSMØDE PÅ TOSPROGSOMRÅDET D. 10/3 2016 MARIE BILDE, RAMBØLL OPLÆGGETS INDHOLD Litteraturstudiets formål samt lovgivning i en dansk kontekst

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne samt ledige

Bilag 1. Oversigt over ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne samt ledige Bilag 1. Oversigt over ordninger rettet mod personer med nedsat arbejdsevne samt ledige Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger

Læs mere

Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog

Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Evaluering af undervisningstilbuddet til elever med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog Randers Kommune Błrn, Skole og Kultur Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2, ResumØ s. 3 3. M lgruppe

Læs mere

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj.

Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. - 1 Fri bil og specialindrettede biler - Beskatning kan undgås, hvis der er tale om et specialindrettet køretøj. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattesager om beskatning af fri bil dukker

Læs mere

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler

Nyhedsbrev til abonnenter - Juli Kasserede EU-regler Nyhedsbrev til abonnenter - Juli 2017 Kasserede EU-regler Som vi kunne fortælle om i årets første nyhedsbrev (januar 2017), så er 2017 det vigtige år for den Køretøjssikkerhedspakke, man i 2014 besluttede

Læs mere

UDBUDSPLAN for anskaffelse af fagsystemer 2011-2013

UDBUDSPLAN for anskaffelse af fagsystemer 2011-2013 UDBUDSPLAN for anskaffelse af fagsystemer 2011-2013 RANDERS KOMMUNE U D K A S T December 2010 1. Indledning Randers Kommunes łkonomiudvalg behandlede p młde den 21. juni 2010 forslag til udbudsstrategi

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Trafikstyrelsens procedure for tilsynspraksis på luftfartsområdet

Trafikstyrelsens procedure for tilsynspraksis på luftfartsområdet Trafikstyrelsens procedure for tilsynspraksis på luftfartsområdet Formål Formålet med denne procedure er at fastlægge fælles retningslinjer for udførelse af funktionstilsyn med objekter på luftfartsområdet.

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 85, 107 OG 108 Senest redigeret d. 14. marts 2017 Godkendt i Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg d. 20. marts 2017 og Udvalget Uddannelse og Job d. 22. marts 2017

Læs mere

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær

Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær Punkt 5. Godkendelse af handlevejledning vedr. bekymrende fravær 2017-016624 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender, at handlevejledning godkendes og implementeres at PPR s drop-out

Læs mere

Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers. 1. Projektresumé. Arbejdstitel: Projektperiode

Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers. 1. Projektresumé. Arbejdstitel: Projektperiode Arbejdstitel: Projekt åbne rådgivningstilbud i Randers Projektperiode 01.07.2017-31.12-2019 1. Projektresumé Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem har i mere end 100 år udviklet tilbud til udsatte børn,

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og håndtering af digital chikane af medarbejdere ved Danmarks Domstole

Vejledning om forebyggelse og håndtering af digital chikane af medarbejdere ved Danmarks Domstole Sagsbeh.: Dir. tlf.: E-mail: Anne-Katrine Lauesen AKL@domstolsstyrelsen.dk J.nr.: 2015-3203-0001-2 Dato: 4. juli 2016 Vejledning om forebyggelse og håndtering af digital chikane af medarbejdere ved Danmarks

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 9. november 2016 CVR-nummer P-nummer 16 27 12 41 1003126029 Edoc journal nr. 13/027202 (Miljøsagsnr. 1164) Virksomhed

Læs mere

Redegørelse vedrørerende tilsyn på det specialiserede voksenområde 2015

Redegørelse vedrørerende tilsyn på det specialiserede voksenområde 2015 Redegørelse vedrørerende tilsyn på det specialiserede voksenområde 2015 Tilsyn i beskæftigelsestilbud, støttecentre og aktivitetsog samværstilbud i henhold til servicelovens 103-104 samt friplejeboliger

Læs mere

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser.

Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. Fremme af en cirkulær økonomi i Nordjylland - genbrug af affald skal understøtte skabelsen af arbejdspladser. August 2017 NBE er i dag støttet af BRN med 1,65 mio. kr. pr. år til og med 2018. Med dette

Læs mere

rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf Klimaplan 2030

rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf Klimaplan 2030 Notat Forvaltning: Miljł og Teknik Dato: J.nr.: Br.nr.: 4. maj 2010 Udf rdiget af: Lars Bo Jensen Vedrłrende: Vurdering af konsekvenserne ved indfłrelse af krav om lavenergiklasse 1 byggeri fra 2012 jf

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Blåkærgård Røddingvej 11 A 8800 Viborg. Anmeldt tilsyn på Blåkærgård, Røddingvej 11A, 8800 Viborg.

Blåkærgård Røddingvej 11 A 8800 Viborg. Anmeldt tilsyn på Blåkærgård, Røddingvej 11A, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Blåkærgård Røddingvej 11 A 8800 Viborg Stab Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anmeldt tilsyn på Blåkærgård, Røddingvej 11A, 8800 Viborg.

Læs mere

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget.

Notat 16. august 2017 J-nr.: / Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. Notat 16. august 2017 J-nr.: 87093 / 2417288 Stort set hele befolkningen har kendskab til eller i det mindste hørt om håndværkerfradraget. 35 procent af de adspurgte har anvendt fradraget tidligere. Håndværkerfradraget

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune

Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune Vederlagsfri fysioterapi til borgere i Randers Kommune Billede fra Sundhedsstyrelsen Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi Udarbejdet af Arbejdsgrupppen Vedr. vederlagsfri fysioterapi Dato:

Læs mere

Notat. Udbud af visiteret kørsel. Inkl. andre fynske kommuners erfaringer. Bente Jeppesen Alice Judith Bekker Dato: Version nr.

Notat. Udbud af visiteret kørsel. Inkl. andre fynske kommuners erfaringer. Bente Jeppesen Alice Judith Bekker Dato: Version nr. Notat Udbud af visiteret kørsel Inkl. andre fynske kommuners erfaringer Udarbejdet af: Sagsnummer: Martin Gils Andersen Bente Jeppesen Alice Judith Bekker Dato: 04-04-2017 Version nr.: 11 00.30.00-S00-2-16

Læs mere

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune

Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Tilbud til borgere med type 2 diabetes i Randers Kommune Udarbejdet af Inger Kruse Andersen 18. januar 2010 1 1. Indledning Type 2-diabetes er en kronisk sygdom, hvor kroppens evne til at oms tte sukkerstof

Læs mere

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017

Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Vejledning til kommunerne om kontrol af elever indskrevet på en fri grundskole 5. september 2017 Indholdsfortegnelse Navigation mellem skærmbilleder og på skærmbillede... 3 Godkendelse af eleverne i skema

Læs mere

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5

Forord... 2. Indledning... 4. Undersøgelsens design og metode... 4. Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 4 Undersøgelsens design og metode... 4 Danske virksomheders arbejde med APV... 5 Danske virksomheders ressourceforbrug ved APV... 8 Danske virksomhedernes

Læs mere

Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008

Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008 NOTAT 15. april 2008 Resume af idemøderne med byggeriets parter den 4. og 14. april 2008 J.nr. VG/NKO Afgrænsning store/små komplicerede/ukomplicerede byggepladser Hvordan kunne disse regler fastsættes?

Læs mere

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur

Notat. 26. april 2011. Błrn, Skole og Kultur Notat Forvaltning: Błrn, Skole og Kultur Dato: J.nr.: Br.nr.: 26. april 2011 Udf rdiget af: Bitten Laursen Vedrłrende: Uddannelsesstrategi for 5 kommuner Notatet sendes/sendt til: Arbejdsgruppen Uddannelsesstrategi

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Tilsyn med udenlandske virksomheder

Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure DT-5 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. juli 2008 Senest redigeret: 1. januar 2016 Aktuel

Læs mere

Uddannelsen er en heltidsuddannelse omfattende i alt 120 ECTS-point svarende til 2 års studium.

Uddannelsen er en heltidsuddannelse omfattende i alt 120 ECTS-point svarende til 2 års studium. Studieordning for kandidatuddannelsen i lægemiddelvidenskab, 2009 Maj 2009 Studieordningen er fastsat i henhold til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling's bekendtgørelse af 6. maj 2004 om

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC s telefonitjenester: TDC s telefonitjeneste (PSTN) TDC s ISDN-tjeneste

Abonnementsvilkår for TDC s telefonitjenester: TDC s telefonitjeneste (PSTN) TDC s ISDN-tjeneste Abonnementsvilkår for TDC s telefonitjenester: TDC s ip-telefonitjeneste TDC s telefonitjeneste (PSTN) TDC s ISDN-tjeneste November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 1.A TDC Fastnet (PSTN-standardabonnement)...

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb, stx

Naturvidenskabeligt grundforløb, stx Naturvidenskabeligt grundforløb, stx Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og

Læs mere

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S.

Digital Post og NemPost er ikke det samme. NemPost leveres af firmaet Assemble A/S. Digital Post leveres af e-boks A/S. Notat Forvaltning: IT Dato: J.nr.: Br.nr.: 6. maj 2011 Udf rdiget af: BH Vedrłrende: Digital Post versus NemPost Notatet sendes/sendt til: Digitaliseringsstyregruppen Baggrund Som et led i arbejdet med

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. David Rizk. EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen S¾lger David Rizk Adresse Hustoftevej 26 Postnr. og by 2700 Br nsh j Dato 22.06.2015 Udl bsdato 22.06.2016 Autoriseret elinstallat rvirksomhed EL:CON Sj¾lland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus

Læs mere

Referat 1. MØDE D. 9. MARTS 2017

Referat 1. MØDE D. 9. MARTS 2017 Referat 1. MØDE D. 9. MARTS 2017 Tidsrum: 10-12.30 Sted: Erhvervsstyrelsen, 4. sal Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1 Velkomst og opsamling siden sidst, herunder debatarrangement d. 3. marts Nyt medlem

Læs mere

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen.

Notat. Udviklingen i hjemmeplejen. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 2. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 3495 Fax. dir.: 4477 2711 E-mail: Pension@balk.dk Kontakt: Pernille Hvilsted Udviklingen i hjemmeplejen. Notat Hjemmeplejen gennemførte 1. februar

Læs mere

1 3REGION HOVEDSTADEN

1 3REGION HOVEDSTADEN 1 3REGION HOVEDSTADEN 1 3Bilag 1 Regionsr 0 2dsformand Vibeke Storm Rasmussen Region Hovedstaden Kongens V 0 3nge 2 3400 Hiller 0 3d 26. marts 2012 Fastl 0 3ggelse af linjef 0 3ring og stationer for en

Læs mere

1 3Skannet NK: 06-01-2016

1 3Skannet NK: 06-01-2016 1 3Skannet NK: 06-01-2016 Fuglebjerg Fjernvarme f Sandvedvej 31A 4250 Fuglebjerg MODTAGET fl 5 JAN. 2016 R t 0 3 r ra mtehav 9n 2 0 4 7 Q 0 W 0 3sfved 5 januar 2016 Til: N 0 3stved Kommune R 0 2dmandshaven

Læs mere

Referat. Lørdag d. 7. oktober 2017 i Middelfart. Århus Tina Rosenborg, Birgitte Andreasen, Kristine Løgsted Rasmussen og Citha Johansen Dechlis

Referat. Lørdag d. 7. oktober 2017 i Middelfart. Århus Tina Rosenborg, Birgitte Andreasen, Kristine Løgsted Rasmussen og Citha Johansen Dechlis Referat Lørdag d. 7. oktober 2017 i Middelfart Tilstedeværende: Storstrøm Hanne Marie Hansen og Kirsten Nybroe Ærø Hedvig Holmegaard, Edel Knudsen, Karin Korup og Anette Kock Johansen Skruerne Mia Greve

Læs mere

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi.

Forslag til kommissorium vedr. oprettelse af et kommunalt tilbud vedr. vederlagsfri fysioterapi. Notat Forvaltning: Sundhed og ldre Dato: J.nr.: Br.nr.: 18. oktober 2010 Udf rdiget af: Lene Jensen Vedrłrende: Vederlagsfri fysioterapi - udkast til kommissorium Notatet sendes/sendt til: Udvalget for

Læs mere

BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1004 af 14/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 022.94M.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning.

Notat. 3. august Social & Arbejdsmarked. 1. Indledning. Notat Forvaltning: Social & Arbejdsmarked Dato: J.nr.: Br.nr.: 3. august 2010 Udf Vedrłrende: rdiget af: Anne-Mette Harbo Andersen ndring af lov om retssikkerhed og administration p det sociale omr de

Læs mere

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016

Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, 2016 Elevtrivselsmålingen på erhvervsuddannelserne, Sammenfatning I er erhvervsskoleelevers trivsel målt for anden gang. Elevernes trivsel præsenteres i følgende indikatorer: Egen indsats og motivation, Læringsmiljø,

Læs mere

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. Bilag 5 - Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb

Langeland Kommune. Ny skole som OPP. Bilag 5 - Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb Langeland Kommune Ny skole som OPP Bilag 5 - Krav til Skolen og Grunden ved Aftalens ordin re udlłb September2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Aktivets tilstand ved ophłr...3 3. Lłbende tilstandsvurdering...3

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi Marts 2015 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2015 1. Status marts 2015 grafisk

Læs mere

Tilsynsplan Favrskov Kommune

Tilsynsplan Favrskov Kommune Tilsynsplan 2017-2020 Favrskov Kommune Tilsynsplanens udformning Tilsynsbekendtgørelsen, der trådte i kraft i 2013, stiller krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen.

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen. Kvalitetsprocedure Skærpet tilsyn Kvalitetsprocedure DT-14 Anvendelsesområde: Skærpet tilsyn (opfølgning på forbud) Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. januar 2016 Senest redigeret: 1. januar 2017

Læs mere