Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103"

Transkript

1 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1

2 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon. Naddon kan træffes på: Sct. Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring Tlf Udgivelsesdato Side 2

3 Indhold 1. Indledning... 6 Generelt... 6 Forudsætninger... 7 Opgaver Opsætning... 8 Købsopsætning... 8 BANK opsætning... 8 Generelt... 9 Overflytning Integration FIK Afstemning Oprettelse af flere banker Om BANK Noter til banksystemer Opgave kapitel Betalingsoplysninger på kreditor Kreditor opsætning Kreditorposter Udenrigshandel Generelt om elektronisk betalingsformidling Opgave kapitel Udbetalingskladde Udbetalingskladden Opsætning Andre opsætninger i Udbetalingskladde Udbetalinger Lav betalingsforslag Linier i udbetalingskladden Yderligere filtrering Automatisk ændring af bilagsnummer Adviseringer Udlæsning til bank Bogføring af udbetalingskladde Side 3

4 Repetition: Betalingsprocedure i punktform Opgave kapitel Købskladde Opgave kapitel Købsordre Købsordre FIK/GIK Købsordre konto-til-konto Købsordre Udlandsbetaling Opgave kapitel Købsfaktura Købsfaktura FIK/GIK Købsfaktura konto-til-konto Afvent købsordre Kreditnota Ændre forfaldsdato og kontantrabatdato Købsfaktura Udlandsbetaling Opgave kapitel Indbetalinger Opsætning af Indbetalingskladde Indlæsning af betalingsfil Betalingsidentifikationens opbygning Repetition: Indbetalingsprocedure i punktform Opgave kapitel Bankafstemning Importer bankposter Hvad sker der i indlæsningen? Bankafstemning Fornyet afstemning Opgave kapitel Rapporter Opgave kapitel Appendix A. Opgaveløsning Opgave kapitel 2 eksempelvis løsning Opgave kapitel 3 eksempelvis løsning Opgave kapitel 4 eksempelvis løsning Opgave kapitel 5 eksempelvis løsning Side 4

5 Opgave kapitel 6 eksempelvis løsning Opgave kapitel 7 eksempelvis løsning Opgave kapitel 8 eksempelvis løsning Opgave kapitel 9 eksempelvis løsning Opgave kapitel 10 eksempelvis løsning Appendix B. RIM konfigurationsspørgeskema Appendix C. Yderligere opsætningsparametre Cronus Bank opsætning forud for kursusdemo Appendix D. Eksempler på filindhold ved eksport/import til /fra bankprogram Udbetlingsfil med kun én post (Kasel) Indbetalingsfiler (Portalbank) Afstemningsfil (Kontudtog til Portalbank) Appendix E. Adviseringsliste Side 5

6 1. Indledning Generelt BANK er en funktionalitetsudvidelse til Microsoft Dynamics NAV og er bindeled til danske bankprogrammer. Med BANK bliver det bl.a. muligt at: a. Håndtere betalinger med alle FIK/GIK typer. b. Foretage kontooverførsler. c. Foretage udlandsbetalinger. d. Minimere fejl, da betalingsdata kun indtastes én gang. e. Integration til alle danske banker. Kursusmaterialet gennemgår - udover opsætning - følgende scenarier: 1. Købskladden. 2. Købsordre 3. Købsfaktura. 4. Købskreditnota. 5. Lav Betalingsforslag. 6. Udbetalingskladde. 7. Indbetalingskladde. 8. Bankafstemning. Diagram Udbetalinger Start Købskladde (1) Diagram afstemning Købsordre (2) Kreditorposter (forfaldsdato kontantrabatdato) Lav betalingsforslag (5) Udbetalings -kladde (6) Bank Poster Købsfaktura (3) Bankprogram Kontroller filoverførsel Bogfør Købskreditnotaer(4) Betaling til kreditorer Side 6

7 Diagram Indbetalinger Fakturaer m/fik ID Debitorposter Indbetaling af fakt. (7) Bankprogram Indbetalings -kladde Bogfør Automatisk udligning af debitorposter Bogfør Diagram afstemning Diagram Afstemning Bogførte Bankposter Kontoudtog sfil fra banksystem BANK afstemning (8) Bogfør Automatisk afstemning af bankposter Bankprogram Forudsætninger For at benytte BANK forudsættes adgang til Microsoft Dynamics NAV samt at BANKudvidelsesobjekter er installeret. Det forudsættes at kursisten er øvet Navision bruger og bekendt med Økonomimodulet ind-/udbetalingskladder. Skærmbilleder Under hvert skærmbillede er menustien angivet. Dette letter en senere brug af undervisningsmaterialet som opslagsværk.som opsætningen for filstier <server><filsti> er der i materialet brugt T:\NP-Bak\Kursus\. Se appendix C. Opgaver Opgaverne er nummeret i relation til kapitelnumre og findes sidst i respektive kapitler. Side 7

8 2. Opsætning Installation af BANK i Microsoft Dynamics NAV udvider denne med en række felter og funktionaliteter. Opsætningen kan ske manuelt, eller man kan få et RIM konfigurationsspørgeskema (Rapid Implementation Methodology), hvor man taster oplysningerne ind i et excel regneark, som derpå indlæses i regnskabet. Konfigurationsspørgeskemaet kan med fordel bruges som checkliste forud for en manuel opsætning. Se appendix B RIM konfigurationsspørgsskema. Se appendix C Yderligere opsætningersparametre. Købsopsætning Ved registrering i købsdokumenterne med BANK spiller kreditors fakturanummer en stor rolle til bl.a. dannelse af betalingsidentifikation. Derfor skal feltet Eksternt bilagsnr. Obl. markeres. Figur 2.1 (Køb Opsætning - Købsopsætning) BANK opsætning På Bankkontokortet findes de øvrige felter, som skal opsættes i forbindelse med BANK. Der oprettes et kort til hver bankkonto, der er tilknyttet regnskabet. I det efterfølgende omtales kun felter, der har umiddelbar betydning for BANK. Side 8

9 Generelt På fanebladet Generelt oprettes de generelle informationer. Figur 2.2 (Økonomistyring - Likviditetsstyring Bank faneblad Generelt) Felt Nummer Bankregistreringsnr. Bankkontonr. Forklaring Hver bankkonto oprettes med et nummer eller kode, hentet fra den nummerserie, der er oprettet i tabellen Nummerserie (tryk evt. F1 i denne tabel for at hjælp). Der kan oprettes et uendeligt antal bankkonti, der hver især kan tildeles en profil. Her angives det registreringsnummer på den banken, der er tilknyttet bankkontokortet. Bankkontonummeret - samme som ovenstående. Side 9

10 Overflytning BANK bruger felterne på dette faneblad i forbindelse med udlandske kontooverøfrsler. Figur 2.3 (Økonomistyring - Likviditetsstyring Bank faneblad Overflytning) Felt Transitnr. SWIFT-kode IBAN Forklaring Her kan du indtaste dit eget bank-id nummer. Du kan bruge op til 20 tegn (både tal og bogstaver). Som regel bruges dog bankens transitnummer. Dette felt skal indeholde SWIFT-koden (internationalt bank-id) på den bank, hvor du har bankkontoen. SWIFT (eller SWIFT-BIC) står som regel på kontoudtog. Dette felt skal indeholde bankkontoens internationale bankkontonummer. IBAN-nummeret kan som regel findes på kontoudtog. Side 10

11 Integration På dette faneblad findes de indstillinger, som BANK benytter i forbindelse med kreditorbetalinger. Figur 2.4 (Økonomistyring - Likviditetsstyring Bank - Integration) Felt Banksystem Forklaring Her vælges det banksystem, som pågældende konto benytter sig af. Der kan vælges mellem følgende: Nordea Kasel DBTS Bankdata BG-Office Jyske Netbank Bankernes EDB Central BBS-Norge Er der brug for andre banksystemer skal du rette henvendelse til din Microsoft Dynamics NAV forhandler. Version af banksystem Gælder kun Bankdata: Her indtastes den aktuelle Bankdata-version, 3.20 eller Side 11

12 Kort advis tekst Her kan der angives en kort advistekst, der medsendes ved kontooverførsler. Man kan selv skrive en kort tekst, eller man kan bruge en indbygget maske, hvor %1 = Vores kontonummer %2 = Eksternt bilagsnr. (kreditors fakturanr.) Efterlades feltet tomt, vil beskrivelsen fra udbetalingskladden blive anvendt som kort advis. Posteringstekst i udb. kladde Tekst eget kontoudtog Eksport filnavn Nr.Serie udligningsid Der kan her indsættes en anden posteringstekst i udbetalingskladden end den, systemet foreslår. Teksten kan dannes ud fra følgende værdier: %1 = Kreditors nr. %2 = Kreditors navn %3 = Kreditors fakturanr. (eksternt bilagsnr.) %4 = Bilagsnr. (Internt - via faktura, kreditnota eller kladde.) Her kan man vælge tekst til sit eget kontoudtog. Der kan vælges mellem Kreditors navn, Beskrivelse (fra udbetalingskladden) eller Kort advis (se evt. ovenfor). Her angives den fulde sti for betalingsfilen. Med hensyn til navnet på betalingsfilen henvises til vejledningen for det pågældende bankprogram. Hvis feltet efterlades tomt, vil BANK bruge Eksternt bilagsnr. som udligningsnummer. NB: Hvis man arbejder med flere åbne udbetalingskladder og samme kreditor optræder i flere kladder, skal udligning af betalingsbilag ske fra en nummerserie: Figur 2.5 (Økonomistyring - Likviditetsstyring Bank faneblad Integration felt Nr. Serie UdligningsID F6) Er nummerserien ikke oprettet, kan det gøres på følgende måde: I vinduet Nummerserie trykkes F3 for at indsætte en ny linie. Der indtastes en kode i feltet Kode og i Beskrivelse skrives en oplysende tekst. I feltet Startnr. trykkes F6 for at komme ind i vinduet Nummerserielinjer: Side 12

13 Figur 2.6 (Økonomistyring - Likviditetsstyring Bank faneblad Integration felt Nr. Serie UdligningsID felt Startnr.) I feltet Startdato kan man indtaste en dato fra hvilken nummerserien skal være gældende, f.eks. hvis man gerne vil have forskellige udligningsnumre år for år. Seriens start- og slutnumre angives i henholdsvis Startnr. og Slutnr. I Advarselsnr. skrives det nummer i rækken, der skal udløse en advarsel om, at nummerserien er ved at være opbrugt. I feltet Forøg med skrives hvor meget nummerserien skal springe med ved udtagelse af et nyt nummer. Vinduet forlades med ESC, og tilbage i vinduet Nummerserie vinges der af i feltet Standardnumre for at sikre at kun nummerseriens numre kan bruges. Der bør med andre ord ikke vinges af i feltet Manuel nummerering, da det kan give uorden i numrene. Betaling før bankhelligdag Aktivere Webhjælp Hvis feltet er blankt foretages betaling den første hverdag efter en bankhelligdag eller week-end. Ved markering i feltet foretages betalingen dagen før bankhelligdag eller week-end. Se Opsætning BANK for indlæsning af kalender. En markering af dette felt gør, at du kan tilgå det internet baserede hjælpesystem ved klik på knappen Webhjælp. Ved markering af feltet gøres du også opmærksom på følgende: Figur 2.7 Denne registrering har udelukkende det formål at gøre denne webhjælp endnu bedre! Side 13

14 Sekvensno. BBS Tildelt kundenr. BBS Tildelt aftalenr. BBS Advis Version til e- mail Cc advis til Send manuelt ChillCat: smtp adresse Adviseringsliste til kreditor Mappe adviseringsliste I dette felt indtastes det sekvensnummer, man får tildelt fra det norske BBS, og som bruges ved betalinger gennem BBS. Her indtastes det tildelte kundenummer fra BBS. Her indtastes det tildelte aftalenummer fra BBS. I de efterfølgende felter sættes de indstillinger, man vil bruge ved advisering af betalinger til kreditorer. Her vælges, hvilket program, man bruger i den pågældende installation. Der kan vælges mellem Outlook og Chillcat. Outlook bruges, når der er installeret på Outlook/Excehange på netværket. I mange hostingcentre, er der af sikkerhedsmæssige årsager ikke installeret på hostingserverne, Der er der istedet skabt en mulighed med Chillcat, som dirigerer mails direkte til en smtp-server og derfra videre til modtageren. I dette felt kan man indsætte adressen på en modtager, der skal have en kopi af adviset. Ved afmærkning af dette felt vil alle advis blive sendt til CC advis en. Efter kontrol kan man selv videresende advis fra sit mailprogram. I modsat fald sker det automatisk. Her angives adressen på en smtp-server, der videresender advismailen til modtageren (se evt. beskrivelsen ovenfor). Afmærkning af dette felt vil bevirke, at BANK vil generere en liste med adviseringer på de betalinger, der gennemføres. Denne liste kan vedhæftes adviseringsmailen til kreditor. Her angives stien til adviseringslister. Side 14

15 FIK Felterne på dette faneblad udfyldes, hvis virksomheden har knyttet et kreditornummer til den pågældende bankkonto og dermed bruger faktura med betalingsidentifikation. Figur 2.8 (Økonomistyring - Likviditetsstyring Bank faneblad FIK) Felt Indbetalingssystem FIK import filnavn Forklaring Det fastlægges i dette felt, hvilket indbetalingssystem, kontoen bruger. Der kan vælges mellem PBS, som er FIK-standarden i Danmark, og BBS Norge. Her angives den fulde sti for indbetalingsfiler. Med hensyn til navn på indbetalingsfil henvises til vejledningen for det pågældende bankprogram. Hvis bankprogrammet benytter fast filnavn, angives dette som del af stien; den fulde sti vil blive vist i feltet FIK import filnavn i Indbetalingskladden. Hvis bankprogrammet derimod tildeler hver indbetalingsfil sit eget navn, skal man i dette felt kun angive stien til mappen. Man skal så i Indbetalingskladden vælge den korrekte Side 15

16 indbetalingsfil ved opslag fra kladden. Dette gælder bl.a. Danske Banks DBTS. Kladdetekst Her er der mulighed for at definere en fast tekst i indbetalingskladden: %1 = Debitornummer %2 = Debitornavn %3 = Bilagsnummer %4 = Betaler-ID Betalingsdato som bogføringsdato Der krydses af i dette felt, hvis betalingsdatoen fra banken skal være bogføringsdatoen. Hvis der ikke krydses af, vil bogføringsdatoen blive den dato, der angives som bogføringsdato ved indlæsning fra banken. Bilagsnr. pr. bilag Her angives med et om der skal indsættes et nyt bilagsnummer pr. linie. Hvis der ikke mærkes af, vil alle indbetalinger i indbetalingskladden få samme bilagsnummer. NB! Man bør være opmærksom på, at samme indbetalingsnummer på alle indbetalinger i en given kladde kan vanskeliggøre en eventuel senere sporing af en bestemt indbetaling. Samlet modpostering Ved markering af dette felt vil der blive dannet en samlet modpostering af de indlæste indbetalinger i indbetalingskladden. Dette kan være en stor lettelse i afstemningen af den pågældende bankkonto. Hvis feltet ikke markeres, vil hver linie udlignes separat. Modpostering pr. dato En betalingsfil kan indeholde flere forskellige indbetalinger på hver sin dato, f.eks. dato 1: 4 indbetalinger, dato 2: 3 indbetalinger, dato 3: 6 indbetalinger osv., og en markering i dette felt laver så en samlet modpostering pr. dato. Dette felt må ikke forveksles med ovenstående felt Samlet modpostering, der laver en modpostering for hele kladden. Side 16

17 Afstemning I BANK er det muligt at foretage elektronisk afstemning af sine bankkonti ved hjælp af BANK Afstemning, forudsat at banken kan levere kontoudtog i elektronisk form. Figur 2.9 (Økonomistyring - Likviditetsstyring Bank faneblad Afstemning) Felt Banksystem Version af banksystem Bankposter inputmappe Bankposter kopimappe Slette kopi-fil efter input Forklaring Der kan her vælges mellem flere forskellige banksystemer. Gælder kun Bankdata: Her angives Bankdata-versionen x.xx (f.eks 4.00) Angiver mappen for afstemningsfiler. Efter endt afstemning slettes afstemningsfilerne. Afstemningsfilerne kopieres til denne mappe ved indlæsning og slettes ikke efter endt afstemning. Hvis dette felt markeres, vil afstemningsfilen ikke blive kopieret. Hvis man derfor gerne vil bevare sine kontoudtog Side 17

18 tilbage i tiden, bør dette felt ikke markeres. Saldokontrol ved indlæsning af bankposter Maske filnavn Antal dage før bogføring/antal dage efter bogføring Tilladt difference Kontonr. til difference Udligningsdifference Finanskladdetype Udligningsdifference finanskladdenavn. Nummerserie Udlignings-ID Dette felt skal markeres, hvis man vil kontrollere at saldoen for de nye bankposter stemmer med de sidst indlæste bankposter. Hvis saldoen ikke stemmer, afbrydes indlæsningen. Hvis man har flere forskellige pengeinstitutter og deres filer ligger i samme mappe, kan man her sætte filter på. Eks. JB* og få alle Jyske Bank filer. Antal dage før/efter bogføring anvendes ved selve afstemningen, så BANK Afstemning kan lede efter beløb, der er bogført et antal dage før eller efter dato for bogføring i banken. Det tilladte samlede differencebeløb ved manuel udligning. Her angives nummeret på den konto, hvorpå eventuelle udligningsdifferencer skal bogføres. Her vælges finanskladdetype til bogføring af eventuel udligningsdifference. Her angives navnet på den finanskladde, der skal bruges ved bogføring af eventuel udligningsdifference. Her angives den nummerserie som anvendes ved manuel udligning. Oprettelse af nummerserien følger de almindelige retningslinjer. Oprettelse af flere banker Hvis man opretter flere banker, er det en god ide, at oprette et filbiliotek til hver enkelt. På den måde får man ikke overskrevet eksempelvis indbetalingsfil fra det ene pengeinstitut med data fra et andet pengeinstitut. Side 18

19 Bankhelligdage Udover lør-/søndage kan BANK tage højde for bankhelligdage. Det kræver, at man indlæser bankhelligdage. Figur 2.10 (Opsætning/Administration Programopsætning BANK ) På faneblad NPB Kalender kan filtreres på Kalenderkode (bankens), Dato, Dag (ugedag) samt Beskrivelse. Under faneblad Indstillinger angives filsti for import af kalender. Side 19

20 Om BANK Her findes oplysninger om BANK, dens versionsnummer, hvilken version af Microsoft Dynamics NAV osv. Figur 2.11 (Opsætning/Administration Programopsætning BANK Om BANK) Side 20

21 Noter til banksystemer Her er listet en række noter om de forskellige banksystemer, der kan være vanskelige eller irrelevante at indsætte i den ordinære webhjælptekst. NPB version Banksystem Bemærkning 2.11 Nordea 4.20 Længde på meddelelseslinjer og modtagerlinjer er ændret til 35 tegn Nordea 4.20 Der sker ikke overførsel til bank, hvis beløbet er negativt (kreditnota), og kortart er udfyldt Nordea 4.20 Frakonto: Hvis IBAN-nummer er udfyldt, anvendes dette. Ellers bruges registreringsnummer og kontonummer DBTS Frakonto: Hvis IBAN-nummer er udfyldt, anvendes dette. Ellers bruges registreringsnummer og kontonummer BBS-Norge Ved indlæsning fra BBS-Norge kan recordtypen enten være 04 eller Alle Linjer af typen FIK 71 indeholder ikke længere kort advis Alle Der kan nu foretages indenlandske betalinger i EUR Jyske Netbank Ved udlandsbetalinger kan man på kreditorkortet angive, om overførslen skal være normal eller økonomi. BEMÆRK, at definitionsfilerne skal være opsat hertil Kasel Udlæs til bank i Udbetalingskladde: Der er lavet numerisk check af modtagers kontonummer ved dannelse af filen. Der udskrives en fejlmeddelelse ved eventuelle fejl. Side 21

22 Opgave kapitel 2 Cronus Bank, der er hjemmehørende i Danmark, skal oprettes og opsættes til elektroniske ind/udbetalinger. Udfyld relevante oplysninger i henhold til kapitlet 2 Opsætning. Følgende værdier skal benyttes til denne opgave. Hvor oplysninger ikke er givet i opgaveteksten, skal du selv finde på nogle (eks.- adresse) Felt Bankkode Værdi CB Bank registreringsnummer 1199 Bank Kontonummer Bank SWIFT-kode Bank IBAN Banksystem Kort advis Eksport filnavn Nr. serie UdligningsID Indbetalingssystem FIK import filnavn Kladde tekst Betalingsdato som bogføringsdato Bilagsnr. pr. bilag Bank system (afstemning) Bank inputmappe Bank kopimappe Antal dage før/efter bogføring DK DBTS (Danske Bank) Vælg selv <drev>\<fil sti>\kursus\betaling.dat UDLIGN PBS <drev>\<fil sti>\kursus\fik import\fiadsv.dat Vælg selv Ja Ja DBTS <drev>\<fil sti>\kursus\adviseringer <drev>\<filsti>\kursus\udtog\afstemt 1 dag før og 2 dage efter. Tillad difference og kontonr. 0,05, 8610 Udlignings differencekladde type Udlignings differencekladde navn Nummerserie Udlignings ID Kasse DBTS (opret finanskladden til udligningsdifference, Nummerserie FIN-KASSE) UDLIGN Side 22

23 3. Betalingsoplysninger på kreditor Kreditor opsætning Ligesom virksomhedens betalingsoplysninger mm. er blevet indlagt i Bank, skal der oprettes betalingsoplysninger på hver enkelt kreditor. I BANK drejer det sig om, hvorvidt kreditoren skal modtage betaling via FIK/GIK på sin bankkonto eller på sin girokonto, som i betalingssammenhæng sidestilles med bankkonto. Endelig skal der tages stilling til advistype for hver kreditor, ligesom der skal vælges modtagerbank og valutakode. Herunder ses kreditorkortets faneblad Betaling, hvor kun felter relateret til BANK omtales: Figur 3.1 (Økonomistyring - Gæld - Kreditorer eller Køb - Ordrebehandling Leverandører faneblad Betaling) Felt Betalingsformskode Samlebetaling Forklaring Angiv hvilken betalingsform, der skal anvendes til kreditoren. F.eks. Bank, Kontant mm. Hvis betalinger til pågældende kreditor som regel foregår efter et kontoudtog med underliggende fakturaer (typisk for mange tømmerhandler), kan man med fordel sætte i dette felt. Herved samles betalinger på f.eks. 10 linier i udbetalingskladden til én linie i udlæsningen til banken. Linierne i udbetalingskladden bibeholdes. Side 23

24 Sammenfat betalinger Sæt et her,hvis man ønsker/har aftale om at samle flere betalinger til pågældende kreditor til én linie i Udbetalingskladden. Man kan ved opslag i feltet UdligningsID i udbetalingskladden se, hvilke betalinger der indgår i linjen. Under forudsætning af, at der er valgt Langt advis i feltet Adviseringsmåde, dannes der et langt advis til kreditor indeholdende de eksterne bilagsnumre, altså kreditors fakturanumre. (Kreditoropsætningen overskriver den opsætning, man har sat globalt på banken eks. kort advis). Funktionen Sammenfat pr. kreditor i Lav betalingsforslag i Udbetalingskladden vil danne én linie pr. kreditor i kladden, og det er ikke altid hensigtsmæssigt. Med funktionen Sammenfatte betalinger, kan det styres, hvilke kreditorer, der kan samles til én linie i kladden, og hvilke, der ikke kan. Man bør derfor ikke vinge af i Sammenfat pr. kreditor ved dannelsen af betalingsforslag, hvis man samtidig bruger Sammenfatte betalinger på kreditorniveau. Samlebetaling contra Sammenfatte betalinger Det kan være vanskeligt at holde disse to funktioner ude fra hinanden; følgende kan måske være en hjælp. Samlebetaling samler flere betalinger til samme kreditor til én linie i bankudlæsningen, men beholder de enkelte linier i udbetalingskladden. Sammenfatte betalinger samler flere betalinger til samme kreditor i én linie i udbetalingskladden og én linie i bankudlæsningen. Hvis man kører med automatisk afstemning af bankposter, bør man vælge Sammenfatte betalinger, idet bankposten derved stemmer overens med det bogførte i udbetalingskladden. Sammenfatte pr. forfaldsdato Samlet bogføring af betalinger Markering af dette felt vil sammenfatte betalinger til kreditoren pr. forfaldsdato. Der vil således komme 1 linie pr. forfaldsdato. Markering af dette felt vil samle flere udbetalingslinier til samme kreditor til én linje i bogføringen. Brug af dette felt forudsætter anvendelse af nummerserie til udligningsid; denne nummerserie opsættes under Bank, felt Nr.Serie UdligningsID på faneblad Integration. Side 24

25 Man kan med fordel bruge dette felt sammen med Samlebetaling, idet afstemningen af bankkontoen lettes ved, at der kun vil være 1 linje i banken og 1 linje på kreditoren/finansbankkontoen. Advistekst 1-4 Disse felter bruges i forbindelse med konto-til-konto betalinger og kan anvendes som faste adviseringstekster til kreditor. Teksterne indsættes på kreditors kontoudtog foran normale adviseringstekster. Afsenderreference Bruges i forbindelse med banksystem Bankdata og kun i forbindelse med indenlandske betalinger. Feltets indhold indsættes på kreditors kontoudtog. Vores kontonr. Ingen betalingstolerance Adviseringsmåde Vort kontonummer hos leverandøren noteres her. Det må ikke indeholde bogstaver, bindestreger o. lign., kun tal, da det bruges i flere sammenhænge, bl. a. i betalingsidentifikation ved FIK/GIK. Navision standard: Feltet bruges i forbindelse med udligninger og hænger sammen med hele regnskabsopsætningen. Se derfor venligst i dokumentationen til Navision efter yderligere oplysninger om dette felt. Der kan her med opslag (F6) vælges mellem a. Ingen/kort advis: Bruges til leverandører på FIK/GIK, da betalingsidentifikationen fremgår af OCR-linien, samt ved konto-til-konto betalinger, hvor man kun ønsker det korte advis. BANK medsender intet advis ved FIK/GIK. b. Lang advis: Bruges til lang adviseringstekst, f. eks. ved samlebetaling på kontooverførsel. I disse tilfælde vil BANK samle alle fakturanumre, der er indeholdt i betalingen og angive disse i adviseringsteksten. c. Mail: Bruges til at danne en advis til kreditoren, indeholdende lang adviseringstekst. Ved valg af denne option vil BANK medsende adviseringstekst i betalingsfilen. Ved brug af Mail skal kreditorens adresse være angivet i feltet advisering. advisering Her angives den mailadresse, der skal bruges ved advisering pr. . Se også ovenfor. FIK/IK Kreditornummer Her angives kreditors kreditornummer, enten 7 eller 8 cifret. Side 25

26 Feltets indhold medtages ved dannelse af betalingsidentifikation ved oprettelse af købsfaktura eller linier i købskladde. Hvis betaling til kreditor skal foregå som konto-til-konto overførsel (herunder også almindeligt girokort), skal dette felt være tomt. Korttype Maske til betalingsid I dette felt noteres kreditors korttype (04, 71 osv.). Feltets indhold medtages ved oprettelse af købsfaktura eller linier i købskladde på den pågældende leverandør. I dette felt kan der angives en maske til automatisk udfyldelse af betalingsidentifikation med tilhørende modulusciffer ved registrering af køb i købsfaktura eller i købskladde. Det virker også ved senere indtastning i udbetalingskladden. Forudsætningen for, at dette virker rigtigt, er at feltet Korttype er udfyldt med korrekt korttype. Desuden kontrolleres det, om antallet af tegn passer til den valgte korttype. Masken skal angives uden modulusciffer da dette først genereres senere; koderne er K for Vores kontonr. og F for Kreditors fakturanr. (eksternt bilagsnr.) Eksempler: Hvis f.eks. Vores kontonr. er , Eksternt bilagsnr. er og Korttype er 71, så skal betalingsid være på 14 cifre + modulusciffer. Masken kan så være følgende: Kun Vores kontonr. i betalingsid = KKKKKKKKKKKKKK (14 K er) giver modulus Kun Eksternt bilagsnr. i betalingsid = FFFFFFFFFFFFFF (14 F er) giver modulus Hvis både/og = KKKKKKKKFFFFFF giver modulus Eksempelvis foranstillet 2-tal og kun Vores kontonr. = 2KKKKKKKKKKKKK giver modulus. Bank Reg.nr. Registreringsnummeret på kreditors bank. Hvis kreditor skal have betaling på almindeligt girokort, skal der i dette felt stå 1199, som er Giros registreringsnummer. Side 26

27 Hvis kreditor har et kreditornummer (jfr. ovenfor), skal dette felt være tomt. Bank Konto nr. Nummeret på kreditors bank- eller girokonto. Feltet må ikke indeholde mellemrum eller bindestreger i konto- eller gironummeret. Konto- eller gironummeret skal være på 10 cifre. Er det ikke det i sig selv, fyldes op med foranstillede nuller. Modtagerbank Her defineres om betalinger til denne kreditor skal gå til indenlandsk eller udenlandsk bank. Feltet har betydning i definitionen af om en betaling er inden- eller udenlandsk. Kreditorposter I vinduet Kreditorposter er det muligt at se posternes betalingsid. Figur 3.2 (Økonomistyring Gæld Kreditorer Kreditor Ctrl+F5) Hvis feltet BetalingsID ikke skulle være fremme, hentes det frem via menuen Vis, Vis kolonne. Det er muligt at rette betalingsidentifikationen her, hvis man er kommet til at skrive forkert og købsfakturaen/købskladden er bogført. Man stiller markøren på den fejlagtige betalingsidentifikation, trykker F2 hvorefter der kan rettes. Udenrigshandel BANK adskiller udlandsbetalinger fra indenlandske på følgende måde: a. Hvis valget i feltet Modtagerbank er blankt ( ) eller Indenlandsk og feltet Valutakode er blankt eller en hvilken som helst valutakode, vil BANK opfatte betalinger til kreditor som indenlandske. En indenlandsk kreditor kan således godt modtage betaling i f.eks. EUR. Side 27

28 b. Hvis valget i feltet Modtagerbank er Udenlandsk og feltet Valutakode er udfyldt med en valutakode forskellig fra DKK, vil BANK opfatte betalinger til kreditor som udenlandske. Følgende oplysninger skal bruges i forbindelse med udlandsbetalinger. De indsættes på fanebladet Udenrigshandel. Figur 3.3 (Økonomistyring - Gæld - Kreditorer eller Køb - Ordrebehandling Leverandører faneblad Udenrigshandel) Felt Swift-adresse Forklaring Modtagerbankens SWIFT-adresse (Kaldes også BIC).Består af 8 eller 11 karakterer.(4 første bogstaver betegner hvilken bank, 2 næste fra hvilket land og 2 bogstaver eller tal for byen, hvor banken komemr fra. Deudover kan der være 3 bogstaver/tal for afdelng i banken). Kendes denne adresse, behøves kun modtagerkontoens IBAN-nummer for at gennemføre udlandsbetalingen. Bankkode Bankforb. navn Disse felter skal udfyldes, hvis modtagerbankens SWIFTadresse ikke er kendt. Bankforb. adresse1 Bankforb. adresse2 Bankforb. landekode Side 28

29 Udenlandsk kontonr. IBAN-nummer Modtagerkontoens internationale nummer. (International Bank Account Number) Kan bestå af op til 34 karakterer (en landekode på 2 bogstaver, et kontrolnummer på 2 cifre, bankens registreringsnummer og det normale kontonummer). Dette nummer sammen med SWIFT-adressen giver nøjagtige adresseoplysninger. SE/CVR-nr. Valutakode Kreditors SE/CVR-nummer. Ved udenlandske kreditorer sættes landekoden foran. Her indsættes den for kreditoren relevante valutakode i forbindelse med betalinger. Se venligst starten af dette afsnit, hvad angår BANKs brug af feltet. Sprogkode Betalingsformålskode Indenl. omk. betales af Udenl. omk. betales af Bankdata: Overførselstype Microsoft Dynamics NAV standardfelt: Sprogkode bruges til at hente de relevante betegnelser for den valgte sprogkode på varer o. lign. til indsættelse på f.eks. fakturalinier. Microsoft Dynamics NAV standardfelt: Bruges i forbindelse med Intrastat. Her er valgene Ordregiver eller Modtager. Feltets indhold medsendes i bankfilen ved udlandsbetalinger. Her er valgene de samme, nemlig enten Ordregiver eller Modtager. Feltets indhold medsendes i bankfilen ved udlandsbetalingen. Gælder kun ved udlandsoverførsler med Bankdata: Der kan her angives en særlig kode ved udlandsbetaling på pågældende kreditor. Er feltet tomt, anvendes default-værdien i Bankdata. Jyske Netbank: Overførselstype Det kan her angives, om overførslen skal være Normal eller Økonomi. Bemærk at definitionsfiler skal være opsat. Side 29

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201001

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201001 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder,

Læs mere

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.

Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave

Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4

INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES

Læs mere

DL-Bankon brugervejledning

DL-Bankon brugervejledning DL-Bankon brugervejledning Generelt: Denne vejledning beskriver installation og brug af DL-Bankon, samt indlæsning af debitorindbetalinger i AirBoss. Vejledningen er gældende fra DL-Bankon version 2.10B.

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

KAPITEL 9: VALUTASTYRING

KAPITEL 9: VALUTASTYRING Kapitel 09: Valutastyring KAPITEL 9: VALUTASTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare opsætning af valutaer og valutakurser til brug for valutastyring. Forklare opsætning

Læs mere

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx

August Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx 1 Vejledning i finansfordelinger i Navision Stat 5.2.xx... 1 Hvornår?... 3 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision hvordan?... 3 Oprettelse af Udgiftsfordelinger

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.

Moms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking Indhold Indledning 3 Kreditor 4 Posteringstekster 4 Bankkonti 5 Betalingsmåder 5 Opsætning på kreditor 8 Opsætning på udenlandsk kreditor 9 Banking i Finanskladden

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Udbetaling via finanskladde

Udbetaling via finanskladde Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere