Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103"

Transkript

1 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1

2 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon. Naddon kan træffes på: Sct. Cathrine Vej 21, 9800 Hjørring Tlf Udgivelsesdato Side 2

3 Indhold 1. Indledning... 6 Generelt... 6 Forudsætninger... 7 Opgaver Opsætning... 8 Købsopsætning... 8 BANK opsætning... 8 Generelt... 9 Overflytning Integration FIK Afstemning Oprettelse af flere banker Om BANK Noter til banksystemer Opgave kapitel Betalingsoplysninger på kreditor Kreditor opsætning Kreditorposter Udenrigshandel Generelt om elektronisk betalingsformidling Opgave kapitel Udbetalingskladde Udbetalingskladden Opsætning Andre opsætninger i Udbetalingskladde Udbetalinger Lav betalingsforslag Linier i udbetalingskladden Yderligere filtrering Automatisk ændring af bilagsnummer Adviseringer Udlæsning til bank Bogføring af udbetalingskladde Side 3

4 Repetition: Betalingsprocedure i punktform Opgave kapitel Købskladde Opgave kapitel Købsordre Købsordre FIK/GIK Købsordre konto-til-konto Købsordre Udlandsbetaling Opgave kapitel Købsfaktura Købsfaktura FIK/GIK Købsfaktura konto-til-konto Afvent købsordre Kreditnota Ændre forfaldsdato og kontantrabatdato Købsfaktura Udlandsbetaling Opgave kapitel Indbetalinger Opsætning af Indbetalingskladde Indlæsning af betalingsfil Betalingsidentifikationens opbygning Repetition: Indbetalingsprocedure i punktform Opgave kapitel Bankafstemning Importer bankposter Hvad sker der i indlæsningen? Bankafstemning Fornyet afstemning Opgave kapitel Rapporter Opgave kapitel Appendix A. Opgaveløsning Opgave kapitel 2 eksempelvis løsning Opgave kapitel 3 eksempelvis løsning Opgave kapitel 4 eksempelvis løsning Opgave kapitel 5 eksempelvis løsning Side 4

5 Opgave kapitel 6 eksempelvis løsning Opgave kapitel 7 eksempelvis løsning Opgave kapitel 8 eksempelvis løsning Opgave kapitel 9 eksempelvis løsning Opgave kapitel 10 eksempelvis løsning Appendix B. RIM konfigurationsspørgeskema Appendix C. Yderligere opsætningsparametre Cronus Bank opsætning forud for kursusdemo Appendix D. Eksempler på filindhold ved eksport/import til /fra bankprogram Udbetlingsfil med kun én post (Kasel) Indbetalingsfiler (Portalbank) Afstemningsfil (Kontudtog til Portalbank) Appendix E. Adviseringsliste Side 5

6 1. Indledning Generelt BANK er en funktionalitetsudvidelse til Microsoft Dynamics NAV og er bindeled til danske bankprogrammer. Med BANK bliver det bl.a. muligt at: a. Håndtere betalinger med alle FIK/GIK typer. b. Foretage kontooverførsler. c. Foretage udlandsbetalinger. d. Minimere fejl, da betalingsdata kun indtastes én gang. e. Integration til alle danske banker. Kursusmaterialet gennemgår - udover opsætning - følgende scenarier: 1. Købskladden. 2. Købsordre 3. Købsfaktura. 4. Købskreditnota. 5. Lav Betalingsforslag. 6. Udbetalingskladde. 7. Indbetalingskladde. 8. Bankafstemning. Diagram Udbetalinger Start Købskladde (1) Diagram afstemning Købsordre (2) Kreditorposter (forfaldsdato kontantrabatdato) Lav betalingsforslag (5) Udbetalings -kladde (6) Bank Poster Købsfaktura (3) Bankprogram Kontroller filoverførsel Bogfør Købskreditnotaer(4) Betaling til kreditorer Side 6

7 Diagram Indbetalinger Fakturaer m/fik ID Debitorposter Indbetaling af fakt. (7) Bankprogram Indbetalings -kladde Bogfør Automatisk udligning af debitorposter Bogfør Diagram afstemning Diagram Afstemning Bogførte Bankposter Kontoudtog sfil fra banksystem BANK afstemning (8) Bogfør Automatisk afstemning af bankposter Bankprogram Forudsætninger For at benytte BANK forudsættes adgang til Microsoft Dynamics NAV samt at BANKudvidelsesobjekter er installeret. Det forudsættes at kursisten er øvet Navision bruger og bekendt med Økonomimodulet ind-/udbetalingskladder. Skærmbilleder Under hvert skærmbillede er menustien angivet. Dette letter en senere brug af undervisningsmaterialet som opslagsværk.som opsætningen for filstier <server><filsti> er der i materialet brugt T:\NP-Bak\Kursus\. Se appendix C. Opgaver Opgaverne er nummeret i relation til kapitelnumre og findes sidst i respektive kapitler. Side 7

8 2. Opsætning Installation af BANK i Microsoft Dynamics NAV udvider denne med en række felter og funktionaliteter. Opsætningen kan ske manuelt, eller man kan få et RIM konfigurationsspørgeskema (Rapid Implementation Methodology), hvor man taster oplysningerne ind i et excel regneark, som derpå indlæses i regnskabet. Konfigurationsspørgeskemaet kan med fordel bruges som checkliste forud for en manuel opsætning. Se appendix B RIM konfigurationsspørgsskema. Se appendix C Yderligere opsætningersparametre. Købsopsætning Ved registrering i købsdokumenterne med BANK spiller kreditors fakturanummer en stor rolle til bl.a. dannelse af betalingsidentifikation. Derfor skal feltet Eksternt bilagsnr. Obl. markeres. Figur 2.1 (Køb Opsætning - Købsopsætning) BANK opsætning På Bankkontokortet findes de øvrige felter, som skal opsættes i forbindelse med BANK. Der oprettes et kort til hver bankkonto, der er tilknyttet regnskabet. I det efterfølgende omtales kun felter, der har umiddelbar betydning for BANK. Side 8

9 Generelt På fanebladet Generelt oprettes de generelle informationer. Figur 2.2 (Økonomistyring - Likviditetsstyring Bank faneblad Generelt) Felt Nummer Bankregistreringsnr. Bankkontonr. Forklaring Hver bankkonto oprettes med et nummer eller kode, hentet fra den nummerserie, der er oprettet i tabellen Nummerserie (tryk evt. F1 i denne tabel for at hjælp). Der kan oprettes et uendeligt antal bankkonti, der hver især kan tildeles en profil. Her angives det registreringsnummer på den banken, der er tilknyttet bankkontokortet. Bankkontonummeret - samme som ovenstående. Side 9

10 Overflytning BANK bruger felterne på dette faneblad i forbindelse med udlandske kontooverøfrsler. Figur 2.3 (Økonomistyring - Likviditetsstyring Bank faneblad Overflytning) Felt Transitnr. SWIFT-kode IBAN Forklaring Her kan du indtaste dit eget bank-id nummer. Du kan bruge op til 20 tegn (både tal og bogstaver). Som regel bruges dog bankens transitnummer. Dette felt skal indeholde SWIFT-koden (internationalt bank-id) på den bank, hvor du har bankkontoen. SWIFT (eller SWIFT-BIC) står som regel på kontoudtog. Dette felt skal indeholde bankkontoens internationale bankkontonummer. IBAN-nummeret kan som regel findes på kontoudtog. Side 10

11 Integration På dette faneblad findes de indstillinger, som BANK benytter i forbindelse med kreditorbetalinger. Figur 2.4 (Økonomistyring - Likviditetsstyring Bank - Integration) Felt Banksystem Forklaring Her vælges det banksystem, som pågældende konto benytter sig af. Der kan vælges mellem følgende: Nordea Kasel DBTS Bankdata BG-Office Jyske Netbank Bankernes EDB Central BBS-Norge Er der brug for andre banksystemer skal du rette henvendelse til din Microsoft Dynamics NAV forhandler. Version af banksystem Gælder kun Bankdata: Her indtastes den aktuelle Bankdata-version, 3.20 eller Side 11

12 Kort advis tekst Her kan der angives en kort advistekst, der medsendes ved kontooverførsler. Man kan selv skrive en kort tekst, eller man kan bruge en indbygget maske, hvor %1 = Vores kontonummer %2 = Eksternt bilagsnr. (kreditors fakturanr.) Efterlades feltet tomt, vil beskrivelsen fra udbetalingskladden blive anvendt som kort advis. Posteringstekst i udb. kladde Tekst eget kontoudtog Eksport filnavn Nr.Serie udligningsid Der kan her indsættes en anden posteringstekst i udbetalingskladden end den, systemet foreslår. Teksten kan dannes ud fra følgende værdier: %1 = Kreditors nr. %2 = Kreditors navn %3 = Kreditors fakturanr. (eksternt bilagsnr.) %4 = Bilagsnr. (Internt - via faktura, kreditnota eller kladde.) Her kan man vælge tekst til sit eget kontoudtog. Der kan vælges mellem Kreditors navn, Beskrivelse (fra udbetalingskladden) eller Kort advis (se evt. ovenfor). Her angives den fulde sti for betalingsfilen. Med hensyn til navnet på betalingsfilen henvises til vejledningen for det pågældende bankprogram. Hvis feltet efterlades tomt, vil BANK bruge Eksternt bilagsnr. som udligningsnummer. NB: Hvis man arbejder med flere åbne udbetalingskladder og samme kreditor optræder i flere kladder, skal udligning af betalingsbilag ske fra en nummerserie: Figur 2.5 (Økonomistyring - Likviditetsstyring Bank faneblad Integration felt Nr. Serie UdligningsID F6) Er nummerserien ikke oprettet, kan det gøres på følgende måde: I vinduet Nummerserie trykkes F3 for at indsætte en ny linie. Der indtastes en kode i feltet Kode og i Beskrivelse skrives en oplysende tekst. I feltet Startnr. trykkes F6 for at komme ind i vinduet Nummerserielinjer: Side 12

13 Figur 2.6 (Økonomistyring - Likviditetsstyring Bank faneblad Integration felt Nr. Serie UdligningsID felt Startnr.) I feltet Startdato kan man indtaste en dato fra hvilken nummerserien skal være gældende, f.eks. hvis man gerne vil have forskellige udligningsnumre år for år. Seriens start- og slutnumre angives i henholdsvis Startnr. og Slutnr. I Advarselsnr. skrives det nummer i rækken, der skal udløse en advarsel om, at nummerserien er ved at være opbrugt. I feltet Forøg med skrives hvor meget nummerserien skal springe med ved udtagelse af et nyt nummer. Vinduet forlades med ESC, og tilbage i vinduet Nummerserie vinges der af i feltet Standardnumre for at sikre at kun nummerseriens numre kan bruges. Der bør med andre ord ikke vinges af i feltet Manuel nummerering, da det kan give uorden i numrene. Betaling før bankhelligdag Aktivere Webhjælp Hvis feltet er blankt foretages betaling den første hverdag efter en bankhelligdag eller week-end. Ved markering i feltet foretages betalingen dagen før bankhelligdag eller week-end. Se Opsætning BANK for indlæsning af kalender. En markering af dette felt gør, at du kan tilgå det internet baserede hjælpesystem ved klik på knappen Webhjælp. Ved markering af feltet gøres du også opmærksom på følgende: Figur 2.7 Denne registrering har udelukkende det formål at gøre denne webhjælp endnu bedre! Side 13

14 Sekvensno. BBS Tildelt kundenr. BBS Tildelt aftalenr. BBS Advis Version til e- mail Cc advis til Send manuelt ChillCat: smtp adresse Adviseringsliste til kreditor Mappe adviseringsliste I dette felt indtastes det sekvensnummer, man får tildelt fra det norske BBS, og som bruges ved betalinger gennem BBS. Her indtastes det tildelte kundenummer fra BBS. Her indtastes det tildelte aftalenummer fra BBS. I de efterfølgende felter sættes de indstillinger, man vil bruge ved advisering af betalinger til kreditorer. Her vælges, hvilket program, man bruger i den pågældende installation. Der kan vælges mellem Outlook og Chillcat. Outlook bruges, når der er installeret på Outlook/Excehange på netværket. I mange hostingcentre, er der af sikkerhedsmæssige årsager ikke installeret på hostingserverne, Der er der istedet skabt en mulighed med Chillcat, som dirigerer mails direkte til en smtp-server og derfra videre til modtageren. I dette felt kan man indsætte adressen på en modtager, der skal have en kopi af adviset. Ved afmærkning af dette felt vil alle advis blive sendt til CC advis en. Efter kontrol kan man selv videresende advis fra sit mailprogram. I modsat fald sker det automatisk. Her angives adressen på en smtp-server, der videresender advismailen til modtageren (se evt. beskrivelsen ovenfor). Afmærkning af dette felt vil bevirke, at BANK vil generere en liste med adviseringer på de betalinger, der gennemføres. Denne liste kan vedhæftes adviseringsmailen til kreditor. Her angives stien til adviseringslister. Side 14

15 FIK Felterne på dette faneblad udfyldes, hvis virksomheden har knyttet et kreditornummer til den pågældende bankkonto og dermed bruger faktura med betalingsidentifikation. Figur 2.8 (Økonomistyring - Likviditetsstyring Bank faneblad FIK) Felt Indbetalingssystem FIK import filnavn Forklaring Det fastlægges i dette felt, hvilket indbetalingssystem, kontoen bruger. Der kan vælges mellem PBS, som er FIK-standarden i Danmark, og BBS Norge. Her angives den fulde sti for indbetalingsfiler. Med hensyn til navn på indbetalingsfil henvises til vejledningen for det pågældende bankprogram. Hvis bankprogrammet benytter fast filnavn, angives dette som del af stien; den fulde sti vil blive vist i feltet FIK import filnavn i Indbetalingskladden. Hvis bankprogrammet derimod tildeler hver indbetalingsfil sit eget navn, skal man i dette felt kun angive stien til mappen. Man skal så i Indbetalingskladden vælge den korrekte Side 15

16 indbetalingsfil ved opslag fra kladden. Dette gælder bl.a. Danske Banks DBTS. Kladdetekst Her er der mulighed for at definere en fast tekst i indbetalingskladden: %1 = Debitornummer %2 = Debitornavn %3 = Bilagsnummer %4 = Betaler-ID Betalingsdato som bogføringsdato Der krydses af i dette felt, hvis betalingsdatoen fra banken skal være bogføringsdatoen. Hvis der ikke krydses af, vil bogføringsdatoen blive den dato, der angives som bogføringsdato ved indlæsning fra banken. Bilagsnr. pr. bilag Her angives med et om der skal indsættes et nyt bilagsnummer pr. linie. Hvis der ikke mærkes af, vil alle indbetalinger i indbetalingskladden få samme bilagsnummer. NB! Man bør være opmærksom på, at samme indbetalingsnummer på alle indbetalinger i en given kladde kan vanskeliggøre en eventuel senere sporing af en bestemt indbetaling. Samlet modpostering Ved markering af dette felt vil der blive dannet en samlet modpostering af de indlæste indbetalinger i indbetalingskladden. Dette kan være en stor lettelse i afstemningen af den pågældende bankkonto. Hvis feltet ikke markeres, vil hver linie udlignes separat. Modpostering pr. dato En betalingsfil kan indeholde flere forskellige indbetalinger på hver sin dato, f.eks. dato 1: 4 indbetalinger, dato 2: 3 indbetalinger, dato 3: 6 indbetalinger osv., og en markering i dette felt laver så en samlet modpostering pr. dato. Dette felt må ikke forveksles med ovenstående felt Samlet modpostering, der laver en modpostering for hele kladden. Side 16

17 Afstemning I BANK er det muligt at foretage elektronisk afstemning af sine bankkonti ved hjælp af BANK Afstemning, forudsat at banken kan levere kontoudtog i elektronisk form. Figur 2.9 (Økonomistyring - Likviditetsstyring Bank faneblad Afstemning) Felt Banksystem Version af banksystem Bankposter inputmappe Bankposter kopimappe Slette kopi-fil efter input Forklaring Der kan her vælges mellem flere forskellige banksystemer. Gælder kun Bankdata: Her angives Bankdata-versionen x.xx (f.eks 4.00) Angiver mappen for afstemningsfiler. Efter endt afstemning slettes afstemningsfilerne. Afstemningsfilerne kopieres til denne mappe ved indlæsning og slettes ikke efter endt afstemning. Hvis dette felt markeres, vil afstemningsfilen ikke blive kopieret. Hvis man derfor gerne vil bevare sine kontoudtog Side 17

18 tilbage i tiden, bør dette felt ikke markeres. Saldokontrol ved indlæsning af bankposter Maske filnavn Antal dage før bogføring/antal dage efter bogføring Tilladt difference Kontonr. til difference Udligningsdifference Finanskladdetype Udligningsdifference finanskladdenavn. Nummerserie Udlignings-ID Dette felt skal markeres, hvis man vil kontrollere at saldoen for de nye bankposter stemmer med de sidst indlæste bankposter. Hvis saldoen ikke stemmer, afbrydes indlæsningen. Hvis man har flere forskellige pengeinstitutter og deres filer ligger i samme mappe, kan man her sætte filter på. Eks. JB* og få alle Jyske Bank filer. Antal dage før/efter bogføring anvendes ved selve afstemningen, så BANK Afstemning kan lede efter beløb, der er bogført et antal dage før eller efter dato for bogføring i banken. Det tilladte samlede differencebeløb ved manuel udligning. Her angives nummeret på den konto, hvorpå eventuelle udligningsdifferencer skal bogføres. Her vælges finanskladdetype til bogføring af eventuel udligningsdifference. Her angives navnet på den finanskladde, der skal bruges ved bogføring af eventuel udligningsdifference. Her angives den nummerserie som anvendes ved manuel udligning. Oprettelse af nummerserien følger de almindelige retningslinjer. Oprettelse af flere banker Hvis man opretter flere banker, er det en god ide, at oprette et filbiliotek til hver enkelt. På den måde får man ikke overskrevet eksempelvis indbetalingsfil fra det ene pengeinstitut med data fra et andet pengeinstitut. Side 18

19 Bankhelligdage Udover lør-/søndage kan BANK tage højde for bankhelligdage. Det kræver, at man indlæser bankhelligdage. Figur 2.10 (Opsætning/Administration Programopsætning BANK ) På faneblad NPB Kalender kan filtreres på Kalenderkode (bankens), Dato, Dag (ugedag) samt Beskrivelse. Under faneblad Indstillinger angives filsti for import af kalender. Side 19

20 Om BANK Her findes oplysninger om BANK, dens versionsnummer, hvilken version af Microsoft Dynamics NAV osv. Figur 2.11 (Opsætning/Administration Programopsætning BANK Om BANK) Side 20

21 Noter til banksystemer Her er listet en række noter om de forskellige banksystemer, der kan være vanskelige eller irrelevante at indsætte i den ordinære webhjælptekst. NPB version Banksystem Bemærkning 2.11 Nordea 4.20 Længde på meddelelseslinjer og modtagerlinjer er ændret til 35 tegn Nordea 4.20 Der sker ikke overførsel til bank, hvis beløbet er negativt (kreditnota), og kortart er udfyldt Nordea 4.20 Frakonto: Hvis IBAN-nummer er udfyldt, anvendes dette. Ellers bruges registreringsnummer og kontonummer DBTS Frakonto: Hvis IBAN-nummer er udfyldt, anvendes dette. Ellers bruges registreringsnummer og kontonummer BBS-Norge Ved indlæsning fra BBS-Norge kan recordtypen enten være 04 eller Alle Linjer af typen FIK 71 indeholder ikke længere kort advis Alle Der kan nu foretages indenlandske betalinger i EUR Jyske Netbank Ved udlandsbetalinger kan man på kreditorkortet angive, om overførslen skal være normal eller økonomi. BEMÆRK, at definitionsfilerne skal være opsat hertil Kasel Udlæs til bank i Udbetalingskladde: Der er lavet numerisk check af modtagers kontonummer ved dannelse af filen. Der udskrives en fejlmeddelelse ved eventuelle fejl. Side 21

22 Opgave kapitel 2 Cronus Bank, der er hjemmehørende i Danmark, skal oprettes og opsættes til elektroniske ind/udbetalinger. Udfyld relevante oplysninger i henhold til kapitlet 2 Opsætning. Følgende værdier skal benyttes til denne opgave. Hvor oplysninger ikke er givet i opgaveteksten, skal du selv finde på nogle (eks.- adresse) Felt Bankkode Værdi CB Bank registreringsnummer 1199 Bank Kontonummer Bank SWIFT-kode Bank IBAN Banksystem Kort advis Eksport filnavn Nr. serie UdligningsID Indbetalingssystem FIK import filnavn Kladde tekst Betalingsdato som bogføringsdato Bilagsnr. pr. bilag Bank system (afstemning) Bank inputmappe Bank kopimappe Antal dage før/efter bogføring DK DBTS (Danske Bank) Vælg selv <drev>\<fil sti>\kursus\betaling.dat UDLIGN PBS <drev>\<fil sti>\kursus\fik import\fiadsv.dat Vælg selv Ja Ja DBTS <drev>\<fil sti>\kursus\adviseringer <drev>\<filsti>\kursus\udtog\afstemt 1 dag før og 2 dage efter. Tillad difference og kontonr. 0,05, 8610 Udlignings differencekladde type Udlignings differencekladde navn Nummerserie Udlignings ID Kasse DBTS (opret finanskladden til udligningsdifference, Nummerserie FIN-KASSE) UDLIGN Side 22

23 3. Betalingsoplysninger på kreditor Kreditor opsætning Ligesom virksomhedens betalingsoplysninger mm. er blevet indlagt i Bank, skal der oprettes betalingsoplysninger på hver enkelt kreditor. I BANK drejer det sig om, hvorvidt kreditoren skal modtage betaling via FIK/GIK på sin bankkonto eller på sin girokonto, som i betalingssammenhæng sidestilles med bankkonto. Endelig skal der tages stilling til advistype for hver kreditor, ligesom der skal vælges modtagerbank og valutakode. Herunder ses kreditorkortets faneblad Betaling, hvor kun felter relateret til BANK omtales: Figur 3.1 (Økonomistyring - Gæld - Kreditorer eller Køb - Ordrebehandling Leverandører faneblad Betaling) Felt Betalingsformskode Samlebetaling Forklaring Angiv hvilken betalingsform, der skal anvendes til kreditoren. F.eks. Bank, Kontant mm. Hvis betalinger til pågældende kreditor som regel foregår efter et kontoudtog med underliggende fakturaer (typisk for mange tømmerhandler), kan man med fordel sætte i dette felt. Herved samles betalinger på f.eks. 10 linier i udbetalingskladden til én linie i udlæsningen til banken. Linierne i udbetalingskladden bibeholdes. Side 23

24 Sammenfat betalinger Sæt et her,hvis man ønsker/har aftale om at samle flere betalinger til pågældende kreditor til én linie i Udbetalingskladden. Man kan ved opslag i feltet UdligningsID i udbetalingskladden se, hvilke betalinger der indgår i linjen. Under forudsætning af, at der er valgt Langt advis i feltet Adviseringsmåde, dannes der et langt advis til kreditor indeholdende de eksterne bilagsnumre, altså kreditors fakturanumre. (Kreditoropsætningen overskriver den opsætning, man har sat globalt på banken eks. kort advis). Funktionen Sammenfat pr. kreditor i Lav betalingsforslag i Udbetalingskladden vil danne én linie pr. kreditor i kladden, og det er ikke altid hensigtsmæssigt. Med funktionen Sammenfatte betalinger, kan det styres, hvilke kreditorer, der kan samles til én linie i kladden, og hvilke, der ikke kan. Man bør derfor ikke vinge af i Sammenfat pr. kreditor ved dannelsen af betalingsforslag, hvis man samtidig bruger Sammenfatte betalinger på kreditorniveau. Samlebetaling contra Sammenfatte betalinger Det kan være vanskeligt at holde disse to funktioner ude fra hinanden; følgende kan måske være en hjælp. Samlebetaling samler flere betalinger til samme kreditor til én linie i bankudlæsningen, men beholder de enkelte linier i udbetalingskladden. Sammenfatte betalinger samler flere betalinger til samme kreditor i én linie i udbetalingskladden og én linie i bankudlæsningen. Hvis man kører med automatisk afstemning af bankposter, bør man vælge Sammenfatte betalinger, idet bankposten derved stemmer overens med det bogførte i udbetalingskladden. Sammenfatte pr. forfaldsdato Samlet bogføring af betalinger Markering af dette felt vil sammenfatte betalinger til kreditoren pr. forfaldsdato. Der vil således komme 1 linie pr. forfaldsdato. Markering af dette felt vil samle flere udbetalingslinier til samme kreditor til én linje i bogføringen. Brug af dette felt forudsætter anvendelse af nummerserie til udligningsid; denne nummerserie opsættes under Bank, felt Nr.Serie UdligningsID på faneblad Integration. Side 24

25 Man kan med fordel bruge dette felt sammen med Samlebetaling, idet afstemningen af bankkontoen lettes ved, at der kun vil være 1 linje i banken og 1 linje på kreditoren/finansbankkontoen. Advistekst 1-4 Disse felter bruges i forbindelse med konto-til-konto betalinger og kan anvendes som faste adviseringstekster til kreditor. Teksterne indsættes på kreditors kontoudtog foran normale adviseringstekster. Afsenderreference Bruges i forbindelse med banksystem Bankdata og kun i forbindelse med indenlandske betalinger. Feltets indhold indsættes på kreditors kontoudtog. Vores kontonr. Ingen betalingstolerance Adviseringsmåde Vort kontonummer hos leverandøren noteres her. Det må ikke indeholde bogstaver, bindestreger o. lign., kun tal, da det bruges i flere sammenhænge, bl. a. i betalingsidentifikation ved FIK/GIK. Navision standard: Feltet bruges i forbindelse med udligninger og hænger sammen med hele regnskabsopsætningen. Se derfor venligst i dokumentationen til Navision efter yderligere oplysninger om dette felt. Der kan her med opslag (F6) vælges mellem a. Ingen/kort advis: Bruges til leverandører på FIK/GIK, da betalingsidentifikationen fremgår af OCR-linien, samt ved konto-til-konto betalinger, hvor man kun ønsker det korte advis. BANK medsender intet advis ved FIK/GIK. b. Lang advis: Bruges til lang adviseringstekst, f. eks. ved samlebetaling på kontooverførsel. I disse tilfælde vil BANK samle alle fakturanumre, der er indeholdt i betalingen og angive disse i adviseringsteksten. c. Mail: Bruges til at danne en advis til kreditoren, indeholdende lang adviseringstekst. Ved valg af denne option vil BANK medsende adviseringstekst i betalingsfilen. Ved brug af Mail skal kreditorens adresse være angivet i feltet advisering. advisering Her angives den mailadresse, der skal bruges ved advisering pr. . Se også ovenfor. FIK/IK Kreditornummer Her angives kreditors kreditornummer, enten 7 eller 8 cifret. Side 25

26 Feltets indhold medtages ved dannelse af betalingsidentifikation ved oprettelse af købsfaktura eller linier i købskladde. Hvis betaling til kreditor skal foregå som konto-til-konto overførsel (herunder også almindeligt girokort), skal dette felt være tomt. Korttype Maske til betalingsid I dette felt noteres kreditors korttype (04, 71 osv.). Feltets indhold medtages ved oprettelse af købsfaktura eller linier i købskladde på den pågældende leverandør. I dette felt kan der angives en maske til automatisk udfyldelse af betalingsidentifikation med tilhørende modulusciffer ved registrering af køb i købsfaktura eller i købskladde. Det virker også ved senere indtastning i udbetalingskladden. Forudsætningen for, at dette virker rigtigt, er at feltet Korttype er udfyldt med korrekt korttype. Desuden kontrolleres det, om antallet af tegn passer til den valgte korttype. Masken skal angives uden modulusciffer da dette først genereres senere; koderne er K for Vores kontonr. og F for Kreditors fakturanr. (eksternt bilagsnr.) Eksempler: Hvis f.eks. Vores kontonr. er , Eksternt bilagsnr. er og Korttype er 71, så skal betalingsid være på 14 cifre + modulusciffer. Masken kan så være følgende: Kun Vores kontonr. i betalingsid = KKKKKKKKKKKKKK (14 K er) giver modulus Kun Eksternt bilagsnr. i betalingsid = FFFFFFFFFFFFFF (14 F er) giver modulus Hvis både/og = KKKKKKKKFFFFFF giver modulus Eksempelvis foranstillet 2-tal og kun Vores kontonr. = 2KKKKKKKKKKKKK giver modulus. Bank Reg.nr. Registreringsnummeret på kreditors bank. Hvis kreditor skal have betaling på almindeligt girokort, skal der i dette felt stå 1199, som er Giros registreringsnummer. Side 26

27 Hvis kreditor har et kreditornummer (jfr. ovenfor), skal dette felt være tomt. Bank Konto nr. Nummeret på kreditors bank- eller girokonto. Feltet må ikke indeholde mellemrum eller bindestreger i konto- eller gironummeret. Konto- eller gironummeret skal være på 10 cifre. Er det ikke det i sig selv, fyldes op med foranstillede nuller. Modtagerbank Her defineres om betalinger til denne kreditor skal gå til indenlandsk eller udenlandsk bank. Feltet har betydning i definitionen af om en betaling er inden- eller udenlandsk. Kreditorposter I vinduet Kreditorposter er det muligt at se posternes betalingsid. Figur 3.2 (Økonomistyring Gæld Kreditorer Kreditor Ctrl+F5) Hvis feltet BetalingsID ikke skulle være fremme, hentes det frem via menuen Vis, Vis kolonne. Det er muligt at rette betalingsidentifikationen her, hvis man er kommet til at skrive forkert og købsfakturaen/købskladden er bogført. Man stiller markøren på den fejlagtige betalingsidentifikation, trykker F2 hvorefter der kan rettes. Udenrigshandel BANK adskiller udlandsbetalinger fra indenlandske på følgende måde: a. Hvis valget i feltet Modtagerbank er blankt ( ) eller Indenlandsk og feltet Valutakode er blankt eller en hvilken som helst valutakode, vil BANK opfatte betalinger til kreditor som indenlandske. En indenlandsk kreditor kan således godt modtage betaling i f.eks. EUR. Side 27

28 b. Hvis valget i feltet Modtagerbank er Udenlandsk og feltet Valutakode er udfyldt med en valutakode forskellig fra DKK, vil BANK opfatte betalinger til kreditor som udenlandske. Følgende oplysninger skal bruges i forbindelse med udlandsbetalinger. De indsættes på fanebladet Udenrigshandel. Figur 3.3 (Økonomistyring - Gæld - Kreditorer eller Køb - Ordrebehandling Leverandører faneblad Udenrigshandel) Felt Swift-adresse Forklaring Modtagerbankens SWIFT-adresse (Kaldes også BIC).Består af 8 eller 11 karakterer.(4 første bogstaver betegner hvilken bank, 2 næste fra hvilket land og 2 bogstaver eller tal for byen, hvor banken komemr fra. Deudover kan der være 3 bogstaver/tal for afdelng i banken). Kendes denne adresse, behøves kun modtagerkontoens IBAN-nummer for at gennemføre udlandsbetalingen. Bankkode Bankforb. navn Disse felter skal udfyldes, hvis modtagerbankens SWIFTadresse ikke er kendt. Bankforb. adresse1 Bankforb. adresse2 Bankforb. landekode Side 28

29 Udenlandsk kontonr. IBAN-nummer Modtagerkontoens internationale nummer. (International Bank Account Number) Kan bestå af op til 34 karakterer (en landekode på 2 bogstaver, et kontrolnummer på 2 cifre, bankens registreringsnummer og det normale kontonummer). Dette nummer sammen med SWIFT-adressen giver nøjagtige adresseoplysninger. SE/CVR-nr. Valutakode Kreditors SE/CVR-nummer. Ved udenlandske kreditorer sættes landekoden foran. Her indsættes den for kreditoren relevante valutakode i forbindelse med betalinger. Se venligst starten af dette afsnit, hvad angår BANKs brug af feltet. Sprogkode Betalingsformålskode Indenl. omk. betales af Udenl. omk. betales af Bankdata: Overførselstype Microsoft Dynamics NAV standardfelt: Sprogkode bruges til at hente de relevante betegnelser for den valgte sprogkode på varer o. lign. til indsættelse på f.eks. fakturalinier. Microsoft Dynamics NAV standardfelt: Bruges i forbindelse med Intrastat. Her er valgene Ordregiver eller Modtager. Feltets indhold medsendes i bankfilen ved udlandsbetalinger. Her er valgene de samme, nemlig enten Ordregiver eller Modtager. Feltets indhold medsendes i bankfilen ved udlandsbetalingen. Gælder kun ved udlandsoverførsler med Bankdata: Der kan her angives en særlig kode ved udlandsbetaling på pågældende kreditor. Er feltet tomt, anvendes default-værdien i Bankdata. Jyske Netbank: Overførselstype Det kan her angives, om overførslen skal være Normal eller Økonomi. Bemærk at definitionsfiler skal være opsat. Side 29

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans

C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Bogholder - kursus med fokus på Finans Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

En gennemgang af Winfinans.NET

En gennemgang af Winfinans.NET En gennemgang af Winfinans.NET Generelt om Winfinans.NET Winfinans.NET er en administrativ løsning, der leveres som en service på internettet. Nemt og bekvemt for dig, dine kolleger, bogholder og revisor.

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen.

Edb-registrering. Version 1. Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Edb-registrering Generelt om IT-anvendelse i økonomi styringen. Alle virksomheder anvender en eller anden form for økonomistyring. Denne styring kan i princippet være manuel, d.v.s. helt uden anvendelse

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

godt og enkelt kassesystem

godt og enkelt kassesystem godt og enkelt kassesystem Brugervejledning - 1 - ver 2.3.160 0. Før installation af... 6 1. Installation af... 7 Installation fra www.alskassen.dk... 7 Gennemgang af den fælles installation... 7 Start

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C

C5 vejledning. C5 Online. Finans-, debitor & kreditor. Niveau D/C C5 vejledning C5 Online Finans-, debitor & kreditor Niveau D/C 1. udg. juni 2013 Indhold 1 Klar til C5 Online... 1 1.1 Installere opkaldsforbindelse (VPN)... 1 1.2 Logge på C5... 1 1.3 Indtaste e-mail

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 Version 2012

Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Microsoft Dynamics C5 Version 2012 Projekt Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker, der tilhører deres respektive

Læs mere

Navision Stat 5.4.01 Featurepack

Navision Stat 5.4.01 Featurepack Side 1 af 34 Navision Stat 5.4.01 Featurepack 17.12.2013 ØS/ØSY/CPS SystemInfo Moderniseringsstyrelsen udgiver, ved hver Navision Stat frigivelse, en beskrivelse af den samlede installation sammen med

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring.

DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige indkomstopgørelse, balance og kapitalforklaring. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 1 2 DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 Copyright Forlaget Thomson A/S, Revisoft, September 2008. DPR08 Det Personlige Regnskab 2008 anvendes til udarbejdelse af den personlige

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark.......................... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør Beregn din aktuelle skat...95 Beregn

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere