Payment Management. Brugervejledning. Ver RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s"

Transkript

1 Payment Management Brugervejledning Ver RTC Copyright 2015 Continia Software a/s

2 Indholdsfortegnelse 1 Payment Management Betalingsformidling Udbetalinger Kreditor Købsregistrering Udbetalingsforslag Prioritering Samlebetaling Betalingsoversigten Prokura Advisering Indbetalinger Kontoudtog Payment Management Opsætning Basisopsætning Betalingsformidling Opsætning Samlebetalingsopsætning Bank og Bankcentral Bankcentral Bank Bankkonto Valutabestemt modkonto Bankhelligdage Kreditor betalingsgruppe Betalingsmetoder Betalingsmetodeplan Statistik Poster Gebyrer Opsætning af en betalingsmetodegruppe Kreditor betalingsoplysninger Kreditor betalingsoplysningskortet Generelt Udenrigshandel Betalingsmetode Betalingsoplysninger på kreditor betalingsmetode Valutabestemt modkonti Kreditor Bank Standardoplysninger på Kreditor Bank Køb betalingsoplysninger Formen Køb-betalingsoplysning Yderligere funktioner i Køb-betalingsoplysninger Praktisk eksempel Advisering Bank advis Manuel advis Betalingsdefinitioner (Betalings-ID) Eksempel Copyright 2015 Continia Software a/s

3 5.4 Udenlandske advisbenævnelser Betalinger Lav forslag (Udbetalingskladden) Betalingsforslagsopsætning Lav Forslag Samlebetalinger Betalingsprioritet Beløb til rådighed Vælg / fravælg betalinger Opret gebyr Betalingsoversigten Betaling Funktion Bankkontoafstemning Elektronisk kontoafstemning Opsætning af kontoafstemning Indlæsning af elektronisk kontoudtog Samle funktioner Betalings Reference søgeregel Udligningslogik (afstemningsalgoritme) Praktisk eksempel... Error! Bookmark not defined. 8 Payment Management Indbetalinger Sådan bruges Fælles/Giro Indbetalingskort Fælles/Giro Indbetalingskort Sådan opsættes FI/GI stamoplysninger Sådan er OCR-linjen på FIK/GIK-kortet opbygget Udskrivning af FI-kort Indlæsning af FIK/GIK Indbetalinger Sådan kontrolleres FIK/GIK filen Gebyr Bankkonto Indlæsning af FIK/GIK filen Manuel udligning af indbetalinger Bogføring af indbetalingskladden Valutakurs import Sådan importeres Valutakurser Struktur i betalingsopsætning(app. A) A.1 Tabelstrukturen bag betalingsopsætningen i Payment Management Installation (App. B) B.1 Systemkrav B.1.1 Krav til Navision B.2 Installation B.2.2 Continia Integrationskomponent B.2.3 Payment Management Objekter B.2.4 Payment Management Hjælpefiler B.2.6 Payment Management Roller/rettigheder Danske Bank API (App. C) C.1 Installation af Danske Bank API C.2 Indstillinger på serveren (NAV 2009 SP1-R2) C.2.1 Lokale sikkerhedsindtillinger C.2. DCOM konfiguration C.3 Danske Bank API i Payment Management Copyright 2015 Continia Software a/s

4 C.3.1 Opsætning I Payment Management C.3.2 Logon og sikkerhed C.3.3 Sende betalinger C.3.4 Bestilling af filer fra banken C.3.5 Indlæsning af kontoudtog C.3.6 Indlæsning af indbetalingsfil Copyright 2015 Continia Software a/s

5 1 Payment Management Payment Management på overordnet niveau. I dette kapitel 1 findes en kort gennemgang af den funktionalitet du finder i produktet, samt en oversigt over relevante links. 1.1 Betalingsformidling Payment Management er først og fremmest et bankintegrationsprodukt, der skal lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem Navision og bankens betalingsprogram. Payment Management er udviklet til både Navision Financials, Navision Attain og MS Dynamics NAV og består af tre moduler: Ind & udbetalinger Indbetalinger Kontoafstemning Modulet Payment Management Ind & udbetalinger indeholder basisfunktionalitet inkl. en lang række meget anvendelige værktøjer til håndtering af virksomhedens ind- og udbetalingsstyring. Modulet understøtter alle danske pengeinstitutters formater til indlæsning af ud- og indbetalinger. Modulet Indbetalinger er en del af Ind & udbetalinger, og håndterer udelukkende FI indbetalinger. Dette modul er lavet til de kunder der udelukkende ønsker at kunne indlæse indbetalinger. Modulet Payment Management Kontoafstemning indeholder funktionalitet til indlæsning af elektroniske kontoudtog fra bankens betalingsprogram. Modulet indeholder udbygget funktionalitet til automatisk afstemning af bankposter, samt automatisk oprettelse af udgiftsposter som tilskrevne gebyrer og renter. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 5 af 81

6 1.2 Udbetalinger Kreditor Der skal indtastes en række basale betalingsoplysninger i form af f.eks. kontonr, kreditornr, foretrukne betalingsmetoder m.m. på de kreditorer, som man ønsker at betale elektronisk. Oprettelse af kreditor-betalingsoplysninger kan foregå automatisk, ved at angive Kreditor-betalingsgruppekode, som indsætter foruddefinerede værdier, herunder betalingsmetode og adviseringsmetode. Dermed skal man kun angive få oplysninger pr. kreditor, da oplysningerne overføres fra gruppeoplysningerne Købsregistrering Kreditor betalingsoplysning Ved registrering af et købsbilag det være sig et købsfakturahoved, købsordrehoved eller blot en linje i købskladden - tilknyttes betalingsoplysningerne hertil, i henhold til det på kreditoren specificerede. Betalingsoplysningerne kan herefter ændres, så de afspejler den aktuelle købsfaktura; f.eks. kan betalingsmetoden hurtigt ændres fra en betalingsmetode til en anden, hvis der f.eks. ønskes en hurtigere betalingsmetode i enkelte tilfælde, frem for kreditorens normale betalingsmetode. Betalingsoplysningerne kan endvidere også tilknyttes købshovedet helt uden de er oprettet på kreditoren. Når købsbilaget bogføres, valideres det såfremt man har valgt at validere købsbilag - om betalingsoplysningerne er korrekte og fyldestgørende. En fejllog kan herefter hurtigt og præcist specificere evt. fejl. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 6 af 81

7 Fejllog for købsfaktura Betalingsoplysningerne overføres til den bogførte faktura ved bogføring af købsbilaget. Dermed er betalingsoplysningerne altid eksakte for den enkelte faktura, når betalingerne senere skal dannes i udbetalingskladden - og altså ikke bare generelle oplysninger fra kreditor-betalingsoplysning. De tilhørende betalingsoplysninger på en bogført købsfaktura. Fejlen vedr. Betalingsidentifikation på ovenstående billede er nu rettet. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 7 af 81

8 1.2.3 Udbetalingsforslag I udbetalingskladden kan der dannes forslag til betalinger, så fakturaer kan betales ved forfald, ud fra økonomisk formåen eller anden prioritering og på den mest hensigtsmæssige måde. En lang række værktøjer gør det nemt, at håndtere de åbne poster. Udbetalingsforslaget kan opsættes efter en række kriterier, der er faste hver gang der dannes en udbetalingskladde. Til hver udbetalingskladde findes således et opsætningsvindue, hvor de normalt anvendte parametre for dannelse af udbetalingsforslag i denne kladde kan angives. Bl.a. kan det angives, om der ønskes udnyttelse af evt. kontantrabat. I valget af om en kontantrabat skal anvendes eller ej, udføres en egentlig rentabilitetsberegning ud fra kontantrabatten, en intern rentesats angivet på modkontoen og naturligvis perioden mellem alm. forfaldsdato og kontantrabat dato. Når udbetalingskladden er dannet, kan en række statistiske oplysninger give et billede af virksomhedens likviditetsmæssige status, før og efter betalingerne gennemføres. Eksempel på statistikoplysninger vedr. et betalingsforslag. Når betalingsforslaget dannes, sker der samtidig en validering af de enkelte betalinger, således at eventuelle fejl på de enkelte linjer skrives ind i en fejllog. Denne log kan efterfølgende hjælpe brugeren til at rette eventuelle fejl i betalingslinjerne, så betalingerne sendes korrekt til betalingssystemet. I forbindelse med udbetalingskladden findes en række værktøjer, der kan benyttes i forbindelse med bearbejdningen af betalingerne; det være sig prioritering, samlebetalingsanalyse m.m Prioritering Payment Management indeholder en række gode værktøjer til prioritering af betalinger og således på denne måde bl.a. styre virksomhedens likviditet. Der kan prioriteres efter kreditor, rådighedsbeløb på bankkonti osv. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 8 af 81

9 Betalingsprioritering her kan for hver konto angives et rådighedsbeløb, der ønskes fordelt på betalingsforslagslinjer med denne modkonto Samlebetaling Samlebetalinger kan sammenlægge flere betalinger til samme kreditor. Det kan bl.a. være en fordel i relation til bankens gebyrer på betalinger. Sammenlægning af betalinger kan ske efter at udbetalingskladden er dannet. Hvis en betaling ikke umiddelbart kan samles, kan en analyse fortælle om grunden hertil. Således kan udbetalingsforslaget altså bearbejdes på flere måder efter selve forslaget er dannet. Man behøver f.eks. ikke tage stilling til prioritering og samlebetaling før udbetalingsforslaget sættes i gang, men kan arbejde på selve forslaget. Desuden er det muligt i samlebetalingsopsætningen at bestemme hvilke krav der skal være opfyldt for at man kan samle de forskellige betalinger. OBS: Det er ikke muligt at samle betalingstyper hvor der anvendes kort advisering. Dette gør der fx i Betalingsmetode Benyt i stedet Betalingsmetode Betalingsoversigten Som noget nyt dannes der i Payment Management egentlige betalingsposter. Tidligere blev betalingsoplysningerne tilføjet på kreditorbetalingsposten, men omfanget af betalingsoplysninger har gjort det mere hensigtsmæssigt at danne egentlige betalingsposter. Dette har også skabt mulighed for at håndtere historik og status på den enkelte betaling, mere dokumenteret. Betalingsposten dannes sammen med dannelsen af betalingsforslaget og er nøje knyttet til betalingskladdelinjen i udbetalingsforslaget med opdatering begge veje. Der opstår på denne måde også et arbejdsrutinemæssigt skel, idet der i udbetalingsforslaget opereres med begreber i forhold til Navision og i betalingsoversigten med forhold af mere bankmæssig karakter. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 9 af 81

10 Betalingsoversigten I oversigten over betalinger kan brugeren således styre betalingerne, herunder bl.a. godkende dem. Fra denne oversigt kan betalingerne ligeledes sendes til banken. Status findes på alle betalinger og viser hvor langt betalingen er i forløbet. Udover historik findes der i betalingsoversigten også en udbygget fejllog, som er meget anvendelig til at oplyse om, og rette evt. fejl på betalingen. Når betalingsposterne er kigget igennem og fundet rigtige skal posterne godkendes og sendes til betalingssystemet. Der er i forbindelse med godkendelsen mulighed for at udøve en vis form for prokura Prokura På alle konti kan der oprettes prokura forhold, der fortæller hvem, der kan godkende betalingerne og eventuelt I hvilken rækkefølge. Status for de enkelte betalinger indikerer bl.a. hvor langt i prokuraproceduren betalingen er Advisering Der er i Payment Management gjort meget ud af at forenkle og udbygge mulighederne for at advisere og ikke mindst definere adviseringsreglerne, som vi kommer ind på senere. Du har mulighed for manuelle advis, hvor man udover bank advis også kan advisere med f.eks. en mere uddybende . Nogle af fordelene ved det manuelle advis er, at en kan indeholde rigtig mange linjers tekst, er meget hurtigt fremme hos modtager og så er den praktisk talt gratis. 1.3 Indbetalinger I salgsdelen kan brugeren udskrive fakturaer, kontoudtog, rykkere og rentenotaer med standard FI-kort påtrykt. Når kunderne indbetaler kan indbetalingsfilen indlæses og bogføres automatisk. Debitor indbetalingerne kan automatisk udlignes via betalingsidentifikationen. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 10 af 81

11 1.4 Kontoudtog Indbetalingskladden efter indlæsning af indbetalingsfil fra banken. Med granulet Kontoudtog giver Payment Management nu mulighed for at afstemme bankkonti helt automatisk. Det kræver blot, at banken kan levere et kontoudtog i elektronisk form. Dette kontoudtog indlæses i Payment Management, der finder de tilsvarende bankposter eller danner forslag, hvis der er flere muligheder. Endvidere oprettes der automatisk forslag til modposter, hvis bankposten ikke kan findes. Det kan f.eks. være indbetalinger, renter, gebyrer med mere, hvis det er nødvendigt. Kontoudtog Efter indlæsning af kontoudtogsfil fra banken. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 11 af 81

12 2 Payment Management Opsætning I dette kapitel vil du primært lære om basisopsætningen af Payment Management: 1 Payment Management 2 Payment Management Opsætning 3 Betalingsmetoder 4 Kreditor betalingsoplysninger 5 Advisering 6 Betalinger 7 Bankkontoafstemning 8 Payment Management Indbetalinger Struktur i betalingsopsætning(app. A) Installation (App. B) Danske Bank API (App. C) Udover ovenstående hører til opsætningen af Payment Management også opsætningen af Kreditor- og betalingsmetodegrupper, kreditorbetalingsoplysninger og adviseringsopsætningen. Disse områder gennemgås separat i de efterfølgende kapitler, (Kapitel 4, 5 og 6). 2.1 Basisopsætning Dette afsnit gennemgår en del af den basisopsætning, der er nødvendig eller hensigtsmæssig at have på plads før Payment Management tages i anvendelse. Det meste af opsætningen er allerede via installationsprogrammet udfyldt med værdier og parametre, der tilsvarer en normal opsætning Betalingsformidling Basisopsætningen af Payment Management foretages fra Administration i Afdelingsmenuen, hvor du vælger menupunktet Programopsætning og Økonomistyring. Herfra kan du vælge menupunktet Betalingsformidling, der giver en oversigt over opsætningsmenuen i Payment Management Opsætning Betalingsopsætningsformen indeholder generelle oplysninger som f.eks. virksomhedens FIK/Gironr, hvilken FI- Kortart der anvendes i virksomheden, samt en række funktionalitetsvalg for programmet. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 12 af 81

13 Valider ved bogf. af købsbilag Opsætningsformen Her kan du markere om der skal ske validering af betalingsoplysninger allerede ved bogføring af købsbilaget, så eventuelle fejl allerede fanges her. Hvis feltet ikke markeres, vil validering af betalingsoplysninger først ske i udbetalingskladden. Her valideres til gengæld altid, også ved ændring af betalingsoplysninger i kladden, der kan ske helt frem til betalingen sendes til banken. Debitor kontoudtogsnumre Ønsker virksomheden, at der skal kunne foretages indbetalinger på baggrund af kontoudtogsudskrifter, så skal du angive den nummerserie, der skal anvendes i forbindelse med dannelse af kontoudtoget her. Nummeret trækkes i forbindelse med udskrivningen af kontoudtog til printer og benyttes som betalingsid på kontoudtogets FI-kort. Tilsvarende dannes oplysninger om hvilke debitorposter, der skal udlignes. Oplysningerne gemmes i et par specielle tabeller, så Payment Management kan foretage en korrekt udligning når indbetalingen modtages. Yderligere betalingsmetoder Her kan du bestemme hvilke valgmuligheder, programmet skal vise, når du ønsker at ændre betalingsmetode på et købsbilag f.eks. hvis et traditionel FI-75 indbetalingskort ønskes ændret til en hurtigere betalingsmetode som f.eks. en konto til konto overførsel Der gives 3 muligheder: 1. Ingen: Vælg mellem de betalingsmetoder, der er tilknyttet den aktuelle kreditor. 2. Relaterede: Vælg mellem de betalingsmetoder, der er indenfor samme interval i betalingsmetodeplanen. Dvs. mellem en fra- og tilbetalingsmetode. se evt. betalingsmetodeplanen i et senere kapitel. 3. Alle: Vælg frit mellem alle betalingsmetoder. Flyt kontantrabatdato Her kan du bestemme om du vil flytte kontantrabatdatoen, hvis den rammer en bankhelligdag. Der kan vælges mellem 3 muligheder: Frem: Kontantrabatdatoen flyttes frem til næste bankdag. Tilbage: Kontantrabatdatoen flyttes tilbage til forrige bankdag. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 13 af 81

14 Giv Advarsel: Der vil blive advaret, hvis der findes kontantrabat på bankhelligdage. Kreditor-betalingsgruppekode Værdien i feltet angiver hvilken betalingsgruppe programmet, som standard skal knytte til en kreditor se evt. beskrivelsen af kreditor betalingsgruppe senere. Ved at udfylde feltet, vil alle generelle informationer tilhørende gruppen blive indsat på nyoprettede kreditorers betalingsoplysninger. Feltet bør kun udfyldes hvis man har en meget ens kreditormasse altså hvis de fleste kreditorer benytter samme betalingsmetoder og udfyldelse af kreditorernes betalings-id er ens opbygget. Synkroniser med kreditor Her kan du angive hvorvidt oplysninger som er fælles for kreditor og dennes betalingsoplysninger skal opdateres, når der rettes i et felt der er fælles. Hvis du f.eks. retter adressen på kreditorens betalingsoplysninger vil adressen på kreditorkortet blive rettet tilsvarende, hvis der er sagt ja i dette felt. Feltet bør normalt være sat til Ja, men i få tilfælde ønskes denne opdatering ikke foretaget et eksempel kunne være, hvis du vil have en separat fakturerings adresse stående på betalingsoplysningerne. FIK/GIRO-nr. Felt Her angiver du virksomhedens kreditornummer over for PBS (FIK) eller BG-Bank (Giro). Kreditornummeret vil blive brugt på indbetalingskort, der sendes til debitorer. IK Kortart Her angiver du kortartkoden for virksomhedens indbetalingskort. Kortartkoden vil blive brugt på indbetalingskort, der sendes til debitorer. De mest anvendte kortarter er kortart 71 og de nyere kortart 73 og 75. Af figuren nedenfor fremgår forskellen mellem kortart 71, 73 og 75 Type af kort Afsenders navn med til modtager Adviseringstekst med til modtager Betalings Identifikation 71 Nej Nej Ja 73 Ja Ja Nej 75 Nej Ja Ja Forskellen mellem hvad der sendes med kortart 71, 73 og 75. Betalingsidentifikation tilsvarer betalingsid i OCR linjen på indbetalingskortet. BetalingsID maske Denne funktion er forbeholdt Xtend Link brugere. Her kan angives en alternativ opbygning af betalings-id et, hvis ikke man ønsker at benytte den opbygning, som Payment Management normalt benytter (Bilagsnr., bilagstype og Modulus kontrolciffer). Masken angives på følgende måde: A = Debitornr. B = Bilagsnr. (Fakturanr.) C = Bilagstype D = Modulus kontrolciffer X = Skal ignoreres af indlæsningen Hvis man eksempelvis har et betalings ID, der ser sådan ud , hvor de første seks cifre er debitornr., de næste syv cifre er bilagsnr., det andet sidste ciffer er bilagstypen og det sidste er Modulus kontrolciffer(altid krævet som sidste ciffer), så vi masken se ud på følgende måde: Afstemning AAAAAAXXBBBBBCD Indstillingerne I denne sektion er beskrevet i kapitel 8. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 14 af 81

15 Version Endvidere er det på opsætningsformen, at du kan se den nøjagtige version af Payment Management programmet, bankopsætning og integrationskomponenten. Hvis der er indlæst flere bankopsætningsfiler, vil du se en stjerne ud for Opsætning. Du kan så trykke på Bankcentraler, for at se versionen for hver enkelt bankcentral. Payment Management er fundamentalt ændret, på en række områder, i forhold til forgængeren NAVIBanking. Det vil vi komme ind på flere gange i det følgende. For det første er alle kontroldata- og valideringsregler i stor udstrækning forsøgt lagt som data i tabeller i stedet for som hardcoded. Dette gør at opdateringen af disse bankspecifikke kontroldata sker via en opsætningsfil, og dermed kan man meget nemt og hurtigt få opdateret sin Payment Management. For det andet sker ind- og udlæsninger af betalingsfiler til og fra de forskellige pengeinstitutters betalingssystemer via en ekstern integrationskomponent. Det vil sige via et selvstændigt program på den enkelte pc, der uden det bemærkes af brugeren konverterer formaterne på ind- og udlæsningsfilerne mellem et fælles Navision in-house format og betalingsprogrammernes forskellige formater. Denne integrationskomponent er også hurtig at opdatere, og er samtidig en nødvendig komponent til fremtidens betalingssystemer. Versionen af dette kommunikationsprogram fremgår tilsvarende af versionsvinduet. Af versionsvinduet fremgår de aktuelle versioner af Navision programmet, Payment Management objekter, bankopsætning og kommunikationsmodul. Læg mærke til stjernen ud for Opsætning, der angiver at der er læst flere bankopsætninger ind. 2.2 Samlebetalingsopsætning Samlebetalingsopsætning vedligeholder opsætning for samlebetaling. Opsætningen bruges når betalinger skal samles i udbetalingskladden. For at flere betalinger kan samles, skal visse betingelser være opfyldt. Nogle betingelser er fast i systemet. Det vil sige oplysninger som Bankkonto, Valuta og Kreditor skal være ens på alle betalingerne, før betalingerne kan samles. Derudover kan du i samlebetalingsopsætningen angive hvilke andre kriterier der skal opfyldes for at samle betalingerne. I bund og grund er det et spørgsmål, om hvilke oplysninger man ønsker at bevare, når man samler betalingerne. Hvis indholdet for et felt angives til at skulle være ens, vil betalinger kun blive samlet hvis indholdet i felterne, fra posterne er nøjagtig ens. Det betyder også at i et felt som Supplerende anmeldelse er Overførsel vedr. lastbiler ikke det samme som Overførsel vedr. lastbil. Hvis felterne ikke er ens, og de ikke er krydset af til at skulle være ens vil det være indholdet fra den første linje i udbetalingskladden, der vil blive brugt. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 15 af 81

16 2.3 Bank og Bankcentral Samlebetalingsopsætningsvinduet. I Payment Management er Bankdelen delt op i 3 niveauer. Bankcentral, Bank og Bankkonto. For at forstå hvad punktet Bank dækker over, vil begrebet bankcentral kort blive forklaret først Bankcentral Øverste led er Bankcentralen. I Danmark findes der 7 bankcentraler/bogføringscentraler. DBTS (Danske Bank) Unitel (Unibank/Nordea) BG Bank BEC (Bankernes EDB Central) BD (Bankdata) Jyske Bank SDC (Sparekassernes Datacenter) Under hver bankcentral er der tilknyttet en eller flere banker. Du kan på se hvilke banker der tilhører hvilke bankcentraler. Payment Management bliver leveret med alle 7 bankcentraler. Dvs. man til enhver tid er i stand til at skifte / tilføje bank uanset bankcentral, nemt og hurtigt. Vinduet viser de indlæste Bankcentraler, og hvilken programversion Payment Management er lavet til. Både tidligere og Copyright 2015 Continia Software a/s Side 16 af 81

17 senere versioner kan være understøttet. Programversionen viser udelukkende hvilken version der var aktiv da seneste opdatering af Payment Management blev frigivet Bank Under dette punkt i Opsætning, skal du oprette de pengeinstitutter der benyttes i forbindelse med Payment Management. Der er kun tale om selve pengeinstituttet. Bankkontoen er det tredje niveau, som hører til under banken, og skal ikke oprettes i denne forbindelse. Når du opretter en Bank, skal du først og fremmest give den et navn. Derefter skal du angive hvor på harddisken filen med betalingerne skal placeres. De fleste betalingssystemer har en standard mappe, hvor det kunne være fordelagtigt at lægge filen i, men samtidig er det ikke nødvendigt at lægge filen i et specielt bibliotek da du kan angive i systemerne, hvor du vil indlæse betalingsfilen fra. Enkelte betalingssystemer kræver en separat fil for indog udenlandske betalinger. Hvis din bank er en af disse, skal feltet Filnavn udland også udfyldes. OBS! Vær opmærksom på, at stien er set fra serveren (hvor Service Tieret kører), hvis du kører NAV 2009 RTC. For at Payment Management kan validere dine data, og udlæse dine betalinger i det rigtige format, skal du også tilknytte en Bankcentralkode på din Bank. Du kan i HTML menuen på Payment Management Cd en se hvilken bankcentral dit pengeinstitut benytter. Det er meget vigtigt at få valgt den rigtige bankcentral, da dine betalinger ellers ikke vil kunne indlæses i dit betalingssystem. Når du har oprettet banken, skal du sikre dig at der er sat kryds i feltet Anvendes. Hvis du på et tidspunkt ikke længere benytter dig af denne bank, fjerner du krydset i anvendes, og derefter vil banken ikke kunne benyttes til betalinger. En standard opsætning af Bank. Vær altid opmærksom på at Bankcentralkode er udfyldt, og at der er kryds i Anvendes. 2.4 Bankkonto Det tredje niveau mht. Bank i Payment Management, er bankkontoen. Du skal oprette alle bankkonti du benytter i dit/dine forskellige pengeinstitutter, for at være i stand til at overføre betalinger til dem. Bankkonti administreres under Finans og ikke under opsætningsmenuen. De 3 første faneblade: Generelt, Kommunikation og Bogføring, er standard i Navision. Derfor vil disse ikke blive gennemgået i dette kursus. Hvis du ønsker at vide mere om disse felter og faner, kan du evt. se hjælpen i Navision. Fanebladet Overførsel er udelukkende oplysninger der drejer sig om betalinger. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 17 af 81

18 Bankregistreringsnr. Bankkontokortet med Payment Management oplysninger. Feltet er hentet fra generelt fanen, og indeholder kontoens registreringsnummer. Dette skal som regel være udfyldt, for overhovedet at foretage betalinger. Bankkontonr. Feltet er hentet fra generelt fanen, og indeholder kontoens kontonummer. Dette skal som regel være udfyldt, for overhovedet at foretage betalinger. Transitnr. Feltet er fra standard Navision, og bliver ikke benyttet i forbindelse med Payment Management. SWIFT-adresse SWIFT er et internationalt betalingsorgan, der har mere end 7000 banker i mere end 192 lande som medlemmer. Alle medlemmer af SWIFT får deres egen adresse; SWIFT-adressen. Dette felt er ikke nødvendigt at udfylde, da det er meget få betalingsmetoder der kræver SWIFT-adresse af afsender kontoen. Hvis dette er tilfældet, vil man blive gjort opmærksom på dette i fejlloggen. IBAN Dette er kontoens internationale bankkontonr. Det er ikke normalt ikke nødvendigt at udfylde det på afsenderkontoen. Hvis det skal bruges på et betalingsmetode, vil du blive gjort opmærksom på det i fejlloggen. Bankkode For at Payment Management kan validere dine data, og udlæse dine betalinger korrekt, skal du først og fremmest tilknytte en bankkode. Valgmulighederne, er de banker du oprettede i forrige afsnit (3.3), og skulle gerne afspejle de pengeinstitutter i hvilke du har betalinger til. Det er meget vigtigt at bankkode er korrekt, og at Bank peger på den korrekte Bankcentral da dine betalinger ellers ikke vil kunne overføres til betalingssystemet. Afsenderref.-def.kode Når du sender en betaling, bliver der på ens eget kontoudtog naturligvis lavet en postering. Du kan selv bestemme hvad der skal stå på denne postering ved at udfylde feltet Afsenderref.-def.kode. Der er mange muligheder for at lave automatisk afsender ref. og du kan i et senere afsnit lære mere om hvordan man opbygger disse. Benytter du elektronisk kontoudtog, bør du vælge UPR-koden, der påfører kontoudtoget en unik referencekode, så betalingen kan genkendes ved indlæsning. Intern rentesats I dette felt indtaster du den rentesats, der skal bruges på bankkontoen. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 18 af 81

19 Den interne rentesats på kontoen bestemmer om betalingsdatoen sættes til kontantrabatdatoen, eller forfaldsdatoen, når man laver et betalingsforslag. Hvis du mister mere (eller skal betale mere) i rente ved at trække på bankkontoen, kontra det man kan tjene ved at betale sine kreditorer og opnå kontantrabat, vil programmet automatisk vælge om den skal bruge kontantrabatdatoen eller ej. Funktionaliteten er betinget af, at man sætter ja i feltet Find kontantrabatter i Betalingsforslags-opsætning. Bemærk! Hvis man skal betale rente ved træk på kontoen (f.eks. Kassekredit, hvor man trækker på kreditten). Sættes den interne rente til 0,00. Tilladt diff. v/prioritering Når der laves betalingsprioritering i udbetalingskladden, på beløb til rådighed, beregnes beløb til rådighed som saldoen på bankkontoen minus tilladt min. saldo på bankkontoen. Feltet Tilladt diff. v/prioritering sikrer en yderligere buffer således at de sidste betalinger i prioriteringen ikke sorteres fra ved en mindre difference. Beløbet angives pr. bankkonto i den valuta bankkontoen føres i. Eksempel: På en bankkonto er der til rådighed. Der prioriteres og vælges automatisk betalinger for Den sidste betaling på 7500 medtages ikke fordi det totalt overstiger I dette eksempel kan Tilladt diff. v/prioritering f.eks. sættes til og den sidste betaling medtages alligevel. PI Aftalenr. Her skal du indtaste dit aftalenummer, som du har med banken. Hvis du ikke har det, kan du få det oplyst hos din bank. Dette anvendes primært til Bankgirot, Postgirot og Svenska Handelsbanken. 2.5 Valutabestemt modkonto Under punktet Modkonti på opsætningsmenuen, kan du sætte op hvilken bankkonto du vil benytte, for en bestemt valutakode. Det vil sige, for hver valuta, kan du tilknytte en bankkonti, som således automatisk bliver valgt, når du laver et betalingsforslag. Du skal altid sætte mindst en modkonto op, for den valutakode som standard bruges i programmet, ellers kan der ikke valideres på købsbilagene, da programmet så ikke ved hvilken bank der skal betales og dermed valideres fra. Du kan dog også opsætte valget af hvilken konto kreditoren skal betales fra, på den enkelte kreditor. Dette gøres ved på kreditorens betalingsoplysninger at vælge Naviger, Kreditor, Modkonto og overstyre det generelt opsatte, angivet under opsætningsmenuen. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 19 af 81

20 2.6 Bankhelligdage Her opsættes modkonti pr. valutakode. Opslag viser kun bankkonti i den pågældende valuta. I Payment Management har vi registreret alle bankhelligdage i Danmark. Bankhelligdage bruges til at styre, at betalinger ikke foreslås til betaling på bankhelligdage. Desuden tages der også højde for bankhelligdage, når kontantrabat regnes ud, hvis dette er valgt i opsætningen. Det er naturligvis også muligt at indtaste egne dage, hvorpå man ikke vil lave betalinger. 2.7 Kreditor betalingsgruppe Når du skal tilknytte betalingsoplysninger til en kreditor, er det meget nemt i Payment Management. Hvis du har flere kreditorer der bruger samme betalingsmetode, er det nemmere at benytte sig af en Kreditor betalingsgruppe. I en betalingsgruppe kan du sætte fælles betalingsoplysninger op for kreditorer i den betalingsgruppe, så du ikke skal taste de samme oplysninger flere gange. På Generelt fanen, giver du betalingsgruppen en kode, og et navn. Du kan f.eks. finde inspiration i de allerede oprettede grupper. f.eks. findes der en betalingsgruppe IN-KK-LANG, som står for Indenrigs kontooverførsel med lang advis. På fanen Std. Værdier kan du sætte de oplysninger op, som skal være fælles for kreditorerne i betalingsgruppen. Når betalingsgruppen tilknyttes en kreditor overføres alle de angivne oplysninger til kreditorens betalingsoplysninger. Betalingsmetode Først og fremmest skal der vælges en betalingsmetode. Denne betalingsmetode vil automatisk blive tilknyttet kreditoren, og valgt som standard betalingsmetode, når du tilknytter den aktuelle betalingsgruppe. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 20 af 81

21 Tillad samlebetaling Her angiver du hvorvidt det skal være muligt automatisk at samle betalinger for betalingsgruppen. At samle betalinger vil sige at flere betalinger slås sammen til én betaling, hvorved der evt. kan spares gebyrer. Betalingerne kan samles, når følgende faktorer er opfyldt: samme kreditor, samme bogføringsdato, samme betalingsmetode og samme valuta. OBS: Det er ikke muligt at samle betalingstyper hvor der anvendes kort advisering. Dette gør der fx i Betalingsmetode Benyt i stedet Betalingsmetode Eksempel En virksomhed har følgende 7 betalinger: Antal Kreditor Valuta Betalingsmetode Forfaldsdato 1 Fredborg Lamper A/S RV Indbetalingskort Schmeichel Møbler A/S RV Bankoverførsel Fredborg Lamper A/S RV Indbetalingskort Koekamp Leerindustrie USD Udenlandsk overførsel Schmeichel Møbler A/S RV Bankoverførsel Fredborg Lamper A/S RV Indbetalingskort Koekamp Leerindustrie USD Udenlandsk overførsel 10. Disse betalinger kan med samlebetaling samles til følgende 4 betalinger: Antal Kreditor Valuta Betalingsmetode Forfaldsdato 1 Fredborg Lamper A/S RV Indbetalingskort Schmeichel Møbler A/S RV Bankoverførsel Fredborg Lamper A/S RV Indbetalingskort Koekamp Leerindustrie USD Udenlandsk overførsel 10. Der er ingen grænser for hvor mange betalinger der kan samles, og tidligere i dette kapitel (3.2 Samlebetalingsopsætning) er det beskrevet hvordan man kan opsætte yderligere kriterier for at samle betalingerne. Undlad kreditnota Hvis du ikke ønsker at få kreditnotaer medtaget i betalingsforslaget, markeres dette felt. Du skal dog være opmærksom på, at kreditnotaer vil kunne blokere for betaling af fakturaer, hvis kreditnotabeløbet overstiger fakturabeløbet. Man skal manuelt sørge for at disse bliver udlignet, enten ved at man får pengene retur eller at de udligner en faktura. Kurstypekode Her angives den kurstype, der ønskes anvendt på betalingerne. Formålskode Dette felt benyttes ikke mere. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 21 af 81

22 Beregn indførsel ud fra Dette felt benyttes ikke mere. Indførsel datoformel Dette felt benyttes ikke mere. Omkostningstypekode Omkostningstype bruges i forbindelse med udenlandske betalinger. Når der betales til udlandet, er der omkostninger både i afsender- og modtagerbanken. Omkostningskoden specificerer, hvordan disse omkostninger skal deles. Klik på AssistButton til højre i feltet for at se hvilke omkostningskoder, der er oprettet i tabellen Omkostningstype. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 22 af 81

23 3 Betalingsmetoder Dette kapitel omhandler basisopsætningen af betalingsmetoder samt grupper. 4.1 Betalingsmetodeplan 4.2 Opsætning af Betalingsgruppe 3.1 Betalingsmetodeplan En af de grundlæggende ting i Payment Management er Betalingsmetodeplanen. I den finder du alle betalingsmetoder, og hermed alle måder hvorpå en kreditor kan betales. I denne plan findes der flere forskellige niveauer, grupper etc. Alt dette vil blive behandlet i dette kapitel. Det er også muligt selv at oprette nye betalingsmetoder, men det vil ikke blive beskrevet i dette materiale. Kode Som du kan se på ovenstående billede af betalingsmetodeplanen, har hver betalingsmetode en unik kode. Beskrivelse Det er i Payment Management forsøgt at gøre det så nemt som muligt at finde den rigtige betalingsmetode, ved at give betalingsmetoderne så logiske navne som muligt. Det vil sige, at finde navne så tæt på de navne betalingsmetoderne har i bankernes betalingssystemer. De generelle grupper af betalingsmetoder er: Type Kontooverførsel Check Indbetalingskort Feltet type i betalingsmetodeplanen afgør om linjen er en betalingsmetode, eller en linje der bruges til gruppering af betalingsmetoderne. Betalingsmetodeplanen er nemlig bygget op, så den er let overskuelig, meget nem at forstå og finde rundt i. En linje i betalingsmetodeplanen kan være én af disse 4 muligheder: Betalingsmetode Overskrift Fra Betalingsmetode (ved denne linje begynder grupperingen) Til betalingsmetode (ved denne linje slutter grupperingen) Copyright 2015 Continia Software a/s Side 23 af 81

24 Aktiv Feltet Aktiv afgør om den aktuelle betalingsmetode kan anvendes eller ej. Man aktiverer og deaktiverer betalingsmetoden ved at vælge Ja/Nej i feltet Anvendes på bankkortet. Deaktiveres en betalingsmetode, betyder det, at koden ikke optræder på betalingsmetode-oversigten. Hvis du deaktiverer en betalingsmetode, som allerede er benyttet på en betaling, vil valideringen af betalingen give en fejl I fejlloggen. Det er ikke alle banker der understøtter alle betalingsmetoder. Aktiv er her sat til Nej. Betalingsmetode-gruppekode Her er angivet hvilken betalingsmetode-gruppe betalingsmetoden er tilknyttet. Betalingsmetode-grupper kan anvendes som en hjælp, når kreditor-betalingsoplysninger oprettes, da standardværdier på betalingsmetodegruppen overføres til tilsvarende felter på kreditor, når der tilknyttes en betalingsmetode til kreditor. Der er i forvejen lavet en del forskellige betalingsmetode-grupper i Payment Management, men det er naturligvis også muligt at oprette disse selv. For at få en samlet oversigt over hvordan felter fra de forskellige opsætningstabeller overføres til kreditor, se Appendiks A Statistik På betalingsmetodeplanen findes der statistik over de forskellige betalingsmetoder. Felterne Beløb, Gebyr, Antal betalinger og Antal samlebetalinger angiver det samlede beløb eller antal betalinger for den enkelte betalingsmetode. Dette kan bruges i forhandling med ens bank når der forhandles gebyrer. Hvis du trykker på F7, er det muligt at se en udvidet statistik Poster Statistik for betalingsmetoden Kontooverførsel med kontoudtogs advis Ved at trykke på CTRL+F7 eller via menuen Naviger->Poster, får du en oversigt over de poster der ligger på denne betalingsmetode. Det er både poster som er betalt, og poster der ligger klar til betaling. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 24 af 81

25 Poster for betalingsmetoden Kontooverførsel med kontoudtogs advis. Dette muliggør f.eks. hurtig dokumentation for, til hvad og af hvem dyre udenlandske betalinger er blevet anvendt Gebyrer I menuen Naviger finder du også menupunktet Gebyrer. Ved at gå ind under Gebyrer, er det muligt at opsætte gebyr for den betalingsmetode du står på. Først og fremmest skal der sættes op for hvilken bankkonto gebyret gælder for. Det er muligt at sætte forskellige gebyrer op for den samme betalingsmåde, på flere forskellige bankkonti. Herefter indtaster du beløbet på gebyret pr. betaling. I Gebyr pct. Skal du indtaste gebyret i forhold til beløbets størrelse. Det er almindeligt, at der specielt på udenlandske betalinger, bliver taget gebyr i procent i forhold til beløbets størrelse. Hvis der er angivet beløb i feltet Gebyr, lægges dette til Gebyr pct. efter at dette er udregnet. Situationen er den samme med Min. Gebyr. I forbindelse med betalinger til udlandet er det normalt, at der er et minimumsgebyr, som det altid vil koste at betale til udlandet. Beløbet er et minimum, dvs. overstiger de øvrige gebyrer dette minimum, vil minimum gebyr ikke blive benyttet. Gebyret lægges til det samlede gebyr, som så vil kunne bestå af Gebyr, Gebyr pct. og Min. Gebyr. Gebyrangivelsen påføres et separat felt på hver enkelt betalingspost og danner grundlag for gebyrstatistikken. Der bogføres dog ikke noget nogen steder, da dette først bør ske ud fra den eksakte påligning fra banken. Faciliteten er først og fremmest ment til statistik og afstemning. 3.2 Opsætning af en betalingsmetodegruppe Betalingsmetode-grupper kan anvendes som en hjælp, når kreditor-betalingsoplysninger oprettes. Standardværdier på betalingsmetode-gruppen overføres til de tilsvarende felter på kreditor betalingsoplysninger, når der tilknyttes en betalingsmetode til kreditoren. Betalingsgruppe-formen har 2 faner. Generelt og Std. Værdier. På Generelt fanen, skal du udfylde Kode og Beskrivelse for betalingsgruppen. På næste faneblad, skal du udfylde de standard oplysninger, som skal tilknyttes kreditoren, når du tilknytter en betalingsmetode, fra denne betalingsmetodegruppe, på kreditoren. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 25 af 81

26 Bank adviseringsdefinitionskode Opsætning af betalingsmetode gruppe Bank adviseringsdefinitionskoden fortæller hvorledes adviseringen, som sendes til modtager via banken, skal opbygges. Der er i 5.1 beskrevet hvordan man opsætter sine egne adviseringsdefinitioner. Adviseringsmetode Du kan vælge mellem følgende måder at advisere på. Bank, hvor advisering foregår via bank. , hvor der sendes en til modtageren. Udskrift, hvor du selv skriver advisering ud og sender til modtageren. Manuel adviseringsdefinitionskode Når du har valgt udskrift i Adviseringsmetode, kan du her f.eks. vælge at advisere din kreditor via et brev, som du sender manuelt. BetalingsID definitionskode Eksempel på et standard brev i Payment Management Her kan du angive en kode til en maske, som angiver hvordan betalingsidentifikationen er opbygget på de bilag du modtager fra kreditor. Programmet bruger Betalingsid.-def.kode så der automatisk bliver udfyldt betalings-id i forbindelse med bogføring af købsbilag. Afsenderadvis Her kan du krydse af, hvis du vil have en kvittering fra banken, når betalingen er gennemført. Vær opmærksom på, at de fleste banker opkræver gebyr for denne service. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 26 af 81

27 4 Kreditor betalingsoplysninger I dette kapitel omhandler betalingsoplysninger på kreditor og kreditors bank, og hvordan de overføres til købsbilag: 5.1 Kreditor betalingsoplysningskortet 5.2 Betalingsoplysninger på Kreditor betalingsmetode 5.3 Kreditor Bank 5.4 Køb betalingsoplysninger 4.1 Kreditor betalingsoplysningskortet Som nævnt i tidligere kapitler, skal det på kreditoren sættes op, hvorledes denne betales. Det gælder både betalingsmetode, bank, advisering etc. Dette er et af de vigtigste punkter i Payment Management, da det bl.a. er her den største tidsbesparelse ligger, når alle kreditorer er oprettet med betalingsoplysninger. For at se kreditorens betalingsoplysninger, skal du på kreditorkortet trykke på CTRL+SHOFT+R: Generelt Kreditor-betalingsgruppe Kreditors betalingsoplysninger Ved at tilknytte en betalingsgruppe til en kreditor, vil de standardoplysninger som er oprettet på betalingsgruppen, blive tilknyttet kreditoren. Dette kan være en stor fordel hvis der findes mange kreditorer der betales på samme måde, da de så vil få tilknyttet betalingsmetode mm. automatisk. Se Appendiks A for en oversigt over hvordan stamoplysninger hentes når en kreditor betalingsgruppe tilknyttes en kreditor. Alt. Afsendernavn Alternativ afsender skal kun udfyldes, hvis du skal lave en betaling på vegne af et andet firma, end det er angivet i Navisions stamoplysninger. Vores kontonummer Her angives vores kontonummer hos den pågældende kreditor. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 27 af 81

28 Afsenderreference Afsenderreference, er den tekst man vil få tilbage på sit eget kontoudtog. Det kunne evt. være kreditornavn, som standard bliver sat ind i Payment Management, hvis andet ikke angives. Tillad samlebetaling Her kan du krydse af, hvis du vil tillade, at betalinger bliver samlet på kreditoren. Dette gør, at det er muligt at samle flere betalinger til en betaling, så man bl.a. kan spare gebyr. Undlad kreditnota Dette felt skal krydses af, hvis du ikke vil have kreditnotaer med i betalingsforslaget. Der vil heller ikke blive taget kreditnotaer med, når du vil lave samlebetaling Udenrigshandel Hvis der er tale om en udenlandsk kreditor, skal du også over på fanen Udenrigshandel for at sætte betalingsoplysningerne korrekt op. På Udenrigshandel fanen findes følgende felter: Kurstypekode Det er muligt med sit pengeinstitut at lave en aftale vedr. valutakurser, når du betaler dine udenlandske kreditorer. Denne aftale kan ske på forskellige vilkår, og disse vilkår kan du vælge i kurstypekode. Det er forskelligt fra pengeinstitut til pengeinstitut hvilke aftaler, der kan laves, så derfor vil vi ikke nævne de forskellige muligheder her. Formålskode Benyttes ikke længere, da det blev anvendt til anmeldelse til nationalbanken. Modtagerlandekode Benyttes ikke længere, da det blev anvendt til anmeldelse til nationalbanken. Beregn indførsel udfra Benyttes ikke længere, da det blev anvendt til anmeldelse til nationalbanken. Indførsel datoformel Benyttes ikke længere, da det blev anvendt til anmeldelse til nationalbanken. Supplerende anmeldelse Benyttes ikke længere, da det blev anvendt til anmeldelse til nationalbanken. Omkostningstypekode Når der overføres betalinger til udlandet, er der forbundet omkostninger med dette. I Omkostningstypekode, kan du angive hvem, der skal dække hvilke omkostninger. Læg mærke til at du selv kan oprette nye omkostningstypekoder. Hvis du benytter dig af det, skal du være helt sikker på, at den kode du opretter også accepteres i din banks betalingssystem. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem disse koder, kan du risikere, at bankens betalingssystem afviser de betalinger du forsøger at overføre. Generelt gælder om oplysningerne til udlandet, at man altid kun bør påføre oplysninger der altid gælder denne kreditor. F.eks. bør supplerende anmeldelse kun udfyldes hvis teksten altid er ens for denne kreditor Betalingsmetode Nederst på formen Kreditor betalingsoplysning, finder du de betalingsmetoder som er tilknyttet den aktuelle kreditor. På baggrund af det du har valgt i feltet Yderligere betalingsmetoder da du satte Payment Management op, er det disse, eller relaterede betalingsmetoder, du har mulighed for at vælge imellem, når du laver købsfaktura etc. Til højre finder du Standard feltet. Her angiver du om betalingsmetoden skal være standard for denne kreditor, hvilket gør at betalingsmetoden automatisk vælges af programmet ved oprettelse af betaling til kreditor. Hvis du ønsker betalingsmetoden som standard, skal feltet være markeret. Det er kun muligt at have én betalingsmetode værende markeret som standard. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 28 af 81

29 4.2 Betalingsoplysninger på kreditor betalingsmetode Når du står på en betalingsmetode i den nederste halvdel af Kreditor betalingsoplysningsvinduet, og trykker på SHIFT+F7, eller Tandhjuls-knappen, Linje, Betalingsmetode kommer du ind på betalingsoplysningerne for den valgte betalingsmetode Betalingsoplysninger på kreditor betalingsmetode Her kan du angive en række kreditor specifikke betalingsoplysninger, der skal gælde for denne betalingsmetode. Disse opsætningsmuligheder er lavet for at kunne have forskellige oplysninger på forskellige betalingsmetoder. Primært advisering, da der er stor forskel på adviseringsmuligheder mellem de forskellige betalingsmetoder. Den opsætning du foretager på denne form, vil naturligvis bliver overført automatisk, når du laver betalinger med denne betalingsmetode. Husk at flere af disse oplysninger allerede er udfyldt på kreditorbetalingsmetode, da de bliver udfyldt ved hjælp af opsætningen på Kreditorbetalingsgruppen. Adviseringsmetode Du kan vælge mellem følgende måder at advisere på. Bank, hvor advisering foregår via bank. , hvor der sendes en til modtageren. Udskrift, hvor du selv skriver advisering ud og sender til modtageren. Bank adviseringsdefinitionskode Når du sender adviseringen med dine betalinger, kan du i feltet Bank adviseringsdefinitionskode definere nøjagtig hvilken advisering Payment Management skal opbygge. Det er beskrevet i et andet kapitel hvordan du selv opretter adviseringsdefinitioner. Manuel adviseringsdefinitionskode Hvis du har valgt udskrift i Adviseringsmetode, kan du her f.eks. vælge at advisere din kreditor via et brev, som du sender manuelt. Du kan evt. se de eksempler, der allerede er lavet i Payment Management. BetalingsID definitionskode Her kan du angive en kode til en maske, som angiver hvordan betalingsidentifikationen skal opbygges. Programmet bruger Betalingsid.-def.kode til at udfylde BetalingsID på købsbilag. Når en maske er lavet ud fra oplysninger, der ligger på købsbilaget, kan Payment Management automatisk udfylde betalingsid, så man er fri for det hver gang man modtager et købsbilag fra kreditoren. Modtagerreference Her kan du angive en modtagerreference, som er den reference kreditor vil få via sit kontoudtog. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 29 af 81

30 Hvis kreditor har angivet en reference, der ønskes opgivet ved betaling, skal den anføres her. Feltet kan også sættes op til at blive udfyldt via Bank adviseringsdefinition. Standard Her angiver du om betalingsmetoden skal være standard, så betalingsmetoden automatisk vælges af programmet ved oprettelse af betaling. Det er kun muligt at have en betalingsmetode værende markeret som standard. Afsenderadvis Afsenderadvis er en kvittering man kan modtage fra banken, som garanti for betalingen er gennemført. Kreditornummer Kreditornummeret kan indeholde 2 forskellige numre: Hvis det er et alm. indbetalingskort, skal du indtaste kreditorens FIK-nummer. Er det et girokort, skal du skrive Gironr Valutabestemt modkonti I menuen Naviger->Kreditor, findes punktet Modkonti. Her er det muligt at sætte op hvilken bankkonto der skal hæves fra, når betalingen foregår i den angivne valuta. Denne funktion benyttes kun, når det gælder at en bestemt valuta skal hæves fra en bestemt konto, kun ved brug på denne kreditor. Hvis det er generelt for denne valuta, bør det sættes op under opsætning. Kort og godt, udfyld valutakode, og derefter vælg hvilken bankkonto der skal betales fra, når der betales i denne valuta. 4.3 Kreditor Bank Kreditor Bank er en del af Navision standardapplikationen. I Payment Management er der kun tilføjet 5 felter på Kreditor Bank kortet, og disse felter samt de andre informationer på Kreditor Bank, der er relevante for Payment Management, er det eneste der vil blive beskrevet i dette kapitel Standardoplysninger på Kreditor Bank Navne og adresseoplysninger er for nogle betalingsmetoder meget vigtige at udfylde korrekt. Hvis dette ikke sker, kan det især ved udenlandske betalinger, være et problem at finde banken. Valutakode skal naturligvis også gerne udfyldes. Bankkontonummer og registreringsnummer er naturligvis det vigtigste at udfylde, for at betalingen overhovedet kan finde sted (bortset fra FIK betalinger). Bankregistreringskode og Banknummer Bankregistreringskode bruges til at identificere kreditors bank i udlandet. Dette svarer faktisk til det danske registreringsnummer. Husk dog på at SWIFT adressen som nævnes senere også kan bruges. SWIFT adressen er også mere udbredt, så det er normalt den, man vil benytte. Bankregistreringskode består altid af to bogstaver: AT Bankleitzahl (Østrig) 5 cifre BL Bankleitzahl (Tyskland) 8 cifre CC Canadian payment association (Canada) 9 cifre CP CHIPS participant id (USA) 4 cifre CH CHIPS code (UID no.) (USA) 6 cifre FW FEDWIRE (ABA no.) (USA) 9 cifre SC Sort Code (Storbritannien/Irland) 6 cifre Feltet Banknummer hører sammen med feltet Bankkode. Det er forskelligt hvor langt nummeret skal være, med de respektive koder, og længden står til højre i listen ovenfor. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 30 af 81

31 SWIFT-Adresse Her angives eventuel SWIFT-adresse for kreditors bank. SWIFT er et internationalt betalingsorgan, der har mere end 7000 banker i mere end 192 lande som medlemmer. Alle medlemmer af SWIFT får deres egen adresse; SWIFTadressen. For visse betalingsmetoder i visse banker er SWIFT-adressen en betingelse for at kunne få betalingen gennemført til en speciel lav pris. Hvis kreditors bank har en SWIFT-adresse, vil denne som regel være anført på kreditors faktura. IBAN IBAN nummeret er et internationalt bankkonto nummer. Det er ikke alle lande, der har taget det til sig. Det er mest udbredt i Europa. Standard for valuta Feltet udfyldes, såfremt denne bankkonto er den, der som standard skal bruges for den pågældende valuta. Der kan vælges én bankkonto pr. Valuta, man ønsker at betale kreditor i. Når feltet er udfyldt, vil denne konto automatisk blive valgt når der oprettes en kreditorbetaling i den pågældende valuta for denne kreditor. 4.4 Køb betalingsoplysninger På alle købsbilag, vises der ved tryk på CTRL+SHIFT+F9 betalingsoplysninger tilknyttet det enkelte købsdokument. Ved registrering af købsbilag tilknyttes der betalingsoplysninger på baggrund af det du har opsat på Kreditors betalingsoplysninger og Kreditors betalingsmetode. Disse oplysninger kan naturligvis ændres i betalingsoplysningerne til købsbilaget og ved bogføring af købsbilaget overføres oplysningerne til Købsfakturaens betalingsoplysning. Dermed bliver betalingsoplysningerne tilpasset den enkelte faktura, når betalinger dannes i udbetalingskladden og består ikke bare af de generelle oplysninger fra kreditors betalingsoplysning. Det er vigtigt at man er opmærksom på, at det er de rigtige betalingsoplysninger, man tilknytter på købsbilagene, da det altid er de betalingsoplysninger som står på det bogførte købsbilag, som bliver hentet frem i betalingsforslaget. At ændre på kreditorens betalingsoplysninger, vil IKKE ændre på betalingsoplysningerne på det bogførte købsbilag, og dermed på de senere betalingsoplysninger i udbetalingskladden. Bemærk! Der vil i det følgende ikke blive beskrevet felter, da alle felter er beskrevet tidligere i denne vejledning. Vejledning i opbygning og brug af adviseringsdefinitioner findes i kapitel 6. Felter på betalingsoplysningsformen, der ikke kan benyttes ved den valgte betalingsmetode, bliver automatisk inaktive Formen Køb-betalingsoplysning Generelt På fanen Generelt, bliver oplysningerne vedr. betalingsmetode og kreditorens navn etc. hentet frem. Disse oplysninger bliver naturligvis sjældent ændret på dette tidspunkt. Advisering På adviseringsfanen ser du alle adviseringerne på det respektive bilag. Afhængigt af hvilken betalingsmetode det er, kan Betalingsidentifikation, Modtagerreference, Manuel advisering, Dokumentreference etc. blive udfyldt. Den lange advisering vil først blive opbygget, når man kører Lav Forslag i udbetalingskladden. Til højre på fanen findes definitionerne, hvor du kan sætte op, hvorledes adviseringen skal opbygges. Opsætning af advis definitioner vil blive beskrevet i næste kapitel. Betaling På dette faneblad findes alle oplysninger vedr. bankkonto inklusiv konto og registreringsnummer. Desuden findes feltet Kreditornummer, hvor der skal tastes henholdsvis FIK nr. eller GIK nr., når der er tale om Indbetalingskort. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 31 af 81

32 Desuden kan der også angives modkonto, som bestemmer hvilken konto betalingerne skal betales fra. Indholdet af dette felt vil også afgøre hvilke valideringsregler der vil blive brugt, hvis der ikke under opsætningen allerede er valgt en standard modkonto for den valuta der bliver brugt. Udenrigshandel Når der laves betalinger til udlandet, er fanen Udenrigshandel naturligvis vigtig at have udfyldt korrekt. Informationer om f.eks. Valuta og fordeling af omkostninger angives på dette faneblad Yderligere funktioner i Køb-betalingsoplysninger Validering Når betalingsoplysningerne udfyldes på købsbilaget, sker der samtidig en validering, af de data der tastes ind. Valideringsreglerne er bankspecifikke, og det er bestemt i opsætningen eller på betalingsoplysningerne hvilken bank der skal valideres efter. Hvis der er fejl eller mangler, når du vil bogføre købsbilaget, vil der komme en fejlbesked, som fortæller at der er fejl i fejlloggen. Fejlloggen findes inde på betalingsoplysningskortet CTRL+SHIFT+F9, efterfulgt af CTRL+F7. Det er også muligt at gå uden om valideringerne ved bogføring af købsbilag, hvis man har lyst til dette. Som standard er valideringen slået til, og det anbefaler vi naturligvis at man benytter, da man ellers på et senere tidspunkt vil skulle rette fejlene. For at undgå validering ved bogføring af købsbilag skal du gå ind i Administration =>Programopsætning => Økonomistyring => Betalingsformidling => Opsætning => Validering ved bogf. af købsbilag og fjerne krydset I dette felt. Betalingsmetoder Fjern krydset i Valider ved bogf. Af købsbilag, hvis man ikke ønsker at validere på dette tidspunkt. Hvis du vil vælge betalingsmetoder, skal man være opmærksom på opsætningen. Som standard vil du kun kunne se de betalingsmetoder, der er oprettet på kreditoren, og det kan jo sagtens være, at du engang imellem vil vælge en anden betalingsmetode til at betale en af dine kreditorer med. Hvis det er tilfældet skal du under opsætningsvinduet i feltet Yderligere betalingsmetoder vælge, hvad du vil have i stedet. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 32 af 81

33 4.4.3 Praktisk eksempel For at få et indtryk af hvordan Payment Management arbejder med feltvalidering på de forskellige betalingsmetode etc. kan du gennemgå dette eksempel. Opret en faktura til kreditor Gå ind på betalingsoplysninger med CTRL+SHIFT+F9. Læg bl.a. mærke til felterne Betalingsidentifikation og Kreditornummer er aktive og udfyldt automatisk. På adviseringsfanen er bl.a. betalingsidentifikation automatisk udfyldt. På betalingsfanen er kreditornummer automatisk blevet overført. Det vil sige at Payment Management til enhver tid tilpasser sig til den betalingsmetode som man benytter på denne kreditor. Vi kan nu prøve at gå tilbage på Generelt fanen, og ændre betalingsmetoden til Kontooverførsel med kort advis. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 33 af 81

34 Hvis du så kigger på de samme faneblade (Advisering og Betaling), kan du se at Payment Management automatisk opdaterer formen, og deaktiverer de felter som ikke må benyttes på denne betalingsmetode. Med en kontooverførsel bliver bl.a. Betalingsidentifikation deaktiveret, og i stedet aktiveres Modtagerreference. Nu er adviseringen ændret, så den passer til kontooverførslen med kort advisering. Modtagerreference er udfyldt på baggrund af Bank adviserings def. kode. Betalingsfanen er automatisk udfyldt med bankoplysninger. Også på betalingsfanen er der sket store ændringer. FIK nummeret som stod i feltet Kreditornummer, er fjernet, og kreditors bank er nu udfyldt med navn og kontooplysninger. Med denne fleksibilitet i Payment Management er det gjort meget nemmere og mere overskueligt at udfylde de relevante betalingsoplysninger, og meget af det sker endda helt af sig selv, når der en gang er sat betalingsoplysninger op på kreditoren, eller en kreditor gruppe. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 34 af 81

35 5 Advisering I dette kapitel vil du primært lære hvorledes man opretter og benytter adviseringsdefinitioner og udenlandske advisbenævnelser: 5.1 Bank advis 5.2 Manuel advis 5.3 Betalingsdefinitioner (Betalingsid) 5.4 Udenlandske adviseringsbenævnelser 5.1 Bank advis Når du sender betalinger til din kreditor, skal det selvfølgelig være muligt for denne at vide hvad betalingen dækker. Derfor sender man en/flere linjer tekst, med en elektronisk betaling. Dette kaldes advisering. Der er i Payment Management lavet en del for at man automatisk kan opbygge sin advisering, og præcis med det indhold man vil have, ud fra de oplysninger som er registreret på posten. Det følgende kapitel vil indeholde beskrivelse af, hvordan man opbygger den automatiske advisering. Kort advisering Der findes i banksektoren flere forskellige måder at advisere på. Først og fremmest er der den korte advisering, som er posteringsteksten på kreditorens kontoudtog. Feltet for den korte advisering, hedder i Payment Management Modtagerreference. Den korte advisering kan normalt være 20 tegn lang. Lang advisering Der findes naturligvis også en lang advisering, hvor det er muligt at specificere mere præcist hvad betalingen dækker. Denne advisering er normalt på 41 linjer, med 35 tegn på hver linje. Den lange advisering kan ses i adviseringsvinduet, som du finder på betalingsoplysningerne under knappen Betaling. Under Administration=>Programopsætning=>Økonomistyring=>Betalingsformidling=>Advisering kan adviseringsdefinitionerne bygges op. De definitioner der laves under de enkelte punkter, vil være at finde på betalingsoplysningerne overalt i Payment Management. Såsom Kreditors betalingsoplysninger, betalingsoplysninger på købsbilag, betalingsoplysninger på poster i udbetalingskladden etc. I dette vindue vedligeholdes advis definitioner. Først og fremmest giver man sin definition en kode, og derefter en tilhørende beskrivelse. Når dette er gjort, skal du tage stilling til, om den advisering du sender med betalingen skal komprimeres. Komprimering af advis kan forklares på denne måde: Copyright 2015 Continia Software a/s Side 35 af 81

36 Eks. 1 Advis uden komprimering Faktura 1 Faktura 2 Faktura 3 Faktura 4 Eks. 2 Komprimeret advis Faktura Du kan altså spare en del linjer i adviseringen, hvis de komprimeres, og derved kan du, hvis du har mange betalinger, måske undgå problemer med at have det hele med. Som standard er komprimeret altid slået til. Opbygning af advis maske Opbygningen af advis maske er ens, hvad enten det er til kort eller lang advis. Eneste forskel er at den lange advisering normalt indeholder lidt flere oplysninger. For at lave en lang advis maske, skal du trykke på assistbutton helt til højre i Lang advis. Maske. Der vil nu komme en form op, hvor du kan vælge det første felt i adviseringen. Hvis adviseringen skal sammensættes af flere felter/oplysninger, følger du bare samme procedure. Liste over felter som kan benyttes i advis definition. Bare markér feltet, og tryk på OK. Vær opmærksom på at du manuelt kan taste i advismasken, så du evt. Kan indsætte mellemrum eller en fast tekst. Hvis du trykker på Assistedit (knappen med en pil op), kan du for hvert felt du har indsat, sætte nogle præferencer op for dette. I dette vindue sættes forskellige kriterier op for de felter der findes i advis definitionen Antal positioner: Her kan du angive hvor mange positioner i adviseringen indholdet af dette felt skal fylde. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 36 af 81

37 Foranstilles: Her kan du angive et tegn som skal foranstilles, indtil der er udfyldt med det antal tegn som du har tilladt i Antal positioner. Efterstilles: Her kan du angive et tegn som skal efterstilles, indtil der er udfyldt med det antal tegn som du har tilladt i Antal positioner. Læg mærke til at der nederst på den første form bliver opbygget et eksempel på adviseringen, så du kan se hvordan adviseringen vil se ud. 5.2 Manuel advis Hvis man har lyst til at sende adviseringer manuelt, det kunne f.eks. være via brev eller via , kan dette også foregå fra Payment Management. I dette afsnit vil der blive beskrevet hvordan du opbygger sådan en manuel advisering. Der vil i næste afsnit blive beskrevet hvordan disse adviseringer udskrives i forbindelse med overførsel af betalinger etc. Under Afdelinger=>Opsætning=>Programopsætning=>Økonomistyring=>Betalingsformidling=> Advisering finder du Manuelle advis. definitioner, hvor man kan opbygge de manuelle adviseringsskabeloner. Kode og Beskrivelse I dette vindue vedligeholder du manuelle advis definitioner. Øverst på formen udfylder du Kode og Beskrivelse, for at give definitionen et navn. emne maske Her opbygger du en maske for emne (Subject) i en evt. mail man vil have Payment Management til at generere. Klik på AssistButton til højre i feltet, for at se hvilke felter masken kan opbygges af. Når du har fundet det felt, der skal indsættes, markeres det, og der trykkes på ENTER. Gentag denne procedure hvis der skal flere felter I masken. Det er naturligvis også muligt at skrive en fast tekst, eller kombinere begge muligheder. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 37 af 81

38 Manuel advis. ref. maske Her opbygger man den tekst, som ønskes brugt som reference til den manuelle advisering. Referencen til adviseringen sendes via banken til modtageren, hvis advisering kræves af banken. Man sikrer sig således at kreditor har mulighed for at se, at betalingen også er kommet frem, som det også fremgik af den manuelle advisering. Klik på AssistButton til højre i feltet for at se de felter, der kan indsættes. Herudover kan man frit indskrive tekst. Filformat Her vælger du det Filformat som du ønsker adviseringen skal sendes i. Tekst Vælger man at sende adviseringen i en og vælger formatet tekst, vil adviseringen blive vedhæftet i tekstform. HTML Vælger man HTML format, kan filen printes og sendes via almindelig post eller den kan vedhæftes en og modtageren kan se den i en browser. XML Hvis man vælger XML-formatet, får man mulighed for at kunne indlæse filen i sit økonomisystem. Dette kræver dog et konverteringsprogram. Type Tryk på AssistButton knappen for at vælge typen, der kan have følgende værdier: Hoved eller Bund. Adviseringen, der når ud til betalingsmodtager er bygget op som følger: Hoved Et vilkårligt antal adviseringslinjer Bund Brugeren har indflydelse på Hoved og Bund. Opbygningen af adviseringslinjerne sker på baggrund af Manuel advis ref. Maske. Formatering Formateringen bestemmer om linjen skal være med normal eller fed skrift. Den fede skrift kan eksempelvis bruges som overskriftslinje. Maske Dette felt er som alle de andre steder, hvor man opbygger adviseringer. Du vælger bare de felter, der skal være på linjerne, og der kan naturligvis også bruges fast tekst. 5.3 Betalingsdefinitioner (Betalings-ID) Når du modtager en faktura med et indbetalingskort påtrykt, står der for neden på disse indbetalingskort et betalings-id. Dette betalings-id er normalt opbygget af nogle oplysninger, som i forvejen kendes af dig, eller står på fakturaen. På baggrund af disse oplysninger er det muligt for Payment Management selv at finde ud af, hvad der står i Betalings-ID et, og selv udfylde feltet, så du er fri for det. For eksempel kunne et betalings-id være opbygget af vores kundenr. hos kreditor efterfulgt af faktura nr. Dette er to oplysninger, som Payment Management kender, og det vil derfor være muligt at udfylde automatisk. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 38 af 81

39 Under Betalingsdefinitioner i Opsætning, Advisering, kan du opbygge BetalingsID definitioner. Opbygningen af Betalings-ID foregår på nøjagtig samme måde som de andre adviseringsskabeloner. Du giver definitionen en kode, en beskrivelse, og så danner du masken, nøjagtig som beskrevet tidligere ved de andre adviseringsmuligheder. Og som de andre adviseringer, kan du også opbygge BetalingsID med antal positioner, foranstillede og efterstillede karakterer. Tekst I dette vindue styres indholdet i Betalings ID. I feltet Tekst, står der hvilke felter der findes i Betalings-ID et. Hver af disse felter, kan hver især sættes op ved at udfylde de 3 næste felter. Antal positioner Her bestemmer du hvor mange positioner dette felt må fylde i BetalingsID et. Foranstilles Her bestemmer du hvilke tegn der skal foranstilles, hvis feltet ikke har den længde som er sat i Antal positioner. Efterstilles Her bestemmer du hvilke tegn der skal efterstilles, hvis feltet ikke har den længde som er sat i Antal positioner Eksempel Du får en faktura. Øverst på fakturaen står konto nr./kunde nr. : Faktura nr. : 15 Betalings-ID et på indbetalingskortet, ser således ud: Så skal betalings-id definitionen bygges således op: Copyright 2015 Continia Software a/s Side 39 af 81

40 Feltnavn Antal tegn Foranstilles Efterstilles Vores Konto nr Faktura nr. 4 0 Modulus 10 kontrolciffer 1(Skal ikke angives) Det sidste Modulus 10 kontrolciffer, er et tegn, som automatisk genereres, så betalings-id et overholder modulus 10, ellers vil det ikke blive accepteret i bankens betalingssystem. 5.4 Udenlandske advisbenævnelser De oprettede advisbenævnelser bruges til at oversætte de danske betegnelser for faktura, kreditnota, rykker, rentenota samt betaling og vores kontonr. til et vilkårligt sprog. Payment Management vil så via kreditors sprogkode oversætte advis til det angivne sprog. Som standard er Payment Management udbygget med engelsk og tysk oversættelse, men der kan oprettes advisbenævnelser for alle de sprogkoder der er behov for. I dette vindue vedligeholdes de udenlandske advisbenævnelser. Det er muligt selv at oprette nye benævnelser, og de vil blive aktiveret, efter kreditorens sprogkode. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 40 af 81

41 6 Betalinger Hvordan man laves betalingsforslag? Samles og prioriteres betalinge? Og sendes til banken. 6.1 Lav forslag (Udbetalingskladden) De foregående registreringer bl.a. på kreditorer og på købsbilag, skal nu danne grundlag for betalingsforslaget. Efter installation af Payment Management vil der normalt være 2 udbetalingskladder. En til elektroniske betalinger, og en standard udbetalingskladde. Vi koncentrerer os naturligvis om Elektroniske Betalinger. Før en Udbetalingskladde kan bruges til Elektroniske betalinger, skal den oprettes som Kladdetype. Dette gøres under Afdeling, Økonomistyring, Opsætning, Kladdetyper, hvor der skal sættes et kryds i kolonnen Elektroniske Betalinger. I udbetalingskladden henter du via et betalingsforslag poster frem, som du ønsker at betale. Der vil i denne vejledning kun blive gennemgået betalingsforslag, og ikke manuelle oprettelser af linjer i udbetalingskladden, da Payment Management primært er designet til benyttelse af betalingsforslag. Da det meste af udbetalingskladdefelterne, er standard i Navision, vil vi ikke beskrive dem. Fejlretning på poster etc. vil komme i afsnittet Betalingsoversigt Betalingsforslagsopsætning Nøjagtig som i en standard udbetalingskladde, skal man gå ned på knappen Betaling, og vælge Lav forslag, for at lave betalingsforslaget. Men før dette, er det muligt at sætte nogle standard parametre op for betalingsforslaget, så man ikke nødvendigvis bliver nødt til at udfylde disse hver eneste gang man laver et betalingsforslag. Betalingsforslag opsætning. Her sætter du standard parametre op, så det ikke er nødvendigt at indtaste disse oplysninger hver gang der køres et udbetalingsforslag. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 41 af 81

42 Sidste betalingsdatoformel Når du laver et betalingsforslag, skal du angive Sidste betalingsdato, for de poster der skal med i forslaget. Dette felt giver dig mulighed for selv at indtaste en datoformel, som vil blive anvendt ved beregning af Sidste betalingsdato, når du laver et forslag. Hvis du f.eks. vil medtage betalinger der forfalder 16 dage frem i tiden, skriver du 16D og programmet vil så selv beregne Sidste betalingsdato ud fra denne. Find kontantrabatter Markering af dette felt bevirker, at programmet finder de kontantrabatter, hvor kontantrabatdato ligger indenfor sidste betalingsdato. Programmet vil sammenligne kontantrabat %, med den aktuelle bankkontos Interne rentesats, og foretage rentabilitetsberegning. Der vil kun blive aktiveret kontantrabat frem til kontantrabatdatoen, hvis det kan betale sig at rykke betalingsdatoen frem. Sammenfat pr. Kreditor Markering af dette felt, bevirker, at de betalinger, hvor der er tilladt samlebetaling, på Kreditor-betalings oplysninger eller Kred./betalingsmetode at samle betalingerne, vil blive samlet. Bemærk Det afhænger af den valgte bankcentral om det er muligt at samle betalingerne på de forskellige betalingsmetoder. Bogføringsdatoformel I dette felt kan du indtaste en datoformel, hvis du ønsker at benytte en fast bogføringsdato (f.eks. dags dato + 16 dage, 16D) når der genereres betalinger. Hvis feltet ikke udfyldes, vil der ikke blive brugt fast bogføringsdato, hvor programmet så vil benytte forfaldsdato som bogføringsdato. Krævet bogføringsstatus Dette felt angiver, hvornår man må have lov af bogføre poster. Feltet kan med fordel benyttes, hvis man samtidig har bestilt status meddelelser fra banken. Nyt bilagsnr. pr. Dette felt angiver hvordan bilagsnr. tildeles linjer i udbetalingskladden, når der dannes betalingsforslag eller man efterfølgende udfører funktionen Renummerér bilagsnr.. Bilagsnr. kan nummereres på følgende vis: Udbetalingskladde: Der anvendes samme bilagsnr. i hele udbetalingskladden. Linje : Bilagsnr. er fortløbende med skift pr. linje i udbetalingskladden. Kreditor : Der skiftes Bilagsnr. hver gang Kreditornr. skifter i udbetalingskladden eller valutakoden skifter for den enkelte kreditor. Anvend kred. bet. opl. Anvend kreditor betalingsoplysninger Her kan du angive hvorvidt betalingsoplysningerne skal tages fra det bogførte købsbilag, eller direkte fra kreditoren. Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis du f.eks. har ændret på betalingsoplysningerne på kreditoren, efter at have bogført købsbilag. Rettede - Tager oplysninger fra kreditorens betalingsoplysninger, hvis der er ændret på disse, efter bilaget er bogført. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 42 af 81

43 Altid - Tager altid oplysninger direkte fra kreditors betalingsoplysninger. Blank - Tager altid oplysninger fra det bogførte købsbilag, hvis dette indeholder betalingsoplysninger. Ellers tages oplysninger fra kreditors betalingsoplysninger. Beskrivelse maske Her angiver du hvordan feltet Beskrivelse skal udfyldes, når du lavet et betalingsforslag. Tryk F6, for at se en liste over de felter der kan angives i masken. Det er senere muligt at formatere disse felter, som det kendes fra formatering af advisering. Ydermere er det også muligt at taste fri tekst i feltet. Bankbetalingstype Hvis du bruger en bankkonto som modkontotype, kan du vælge den bankbetalingstype (checktype), du ønsker at bruge. For at se de modkontotyper, der findes, skal du klikke på AssistButton. Gentagelseskladdetypenavn Her angives gentagelseskladdetypenavn på den gentagelseskladde der ønskes brugt, når der laves forslag ved brug af kørslen Lav betalingsforslag. Hvis man har gentagne betalinger, kan man oprette disse i en gentagelseskladde. Når man laver betalingsforslaget, vil programmet fortælle, at der ligger linjer i gentagelseskladden, som skal bogføres. Gentagelseskladdenavn Her angives gentagelseskladdenavn på den gentagelseskladde der ønskes brugt når der laves forslag ved brug af kørslen Lav kred.-betalingsforslag PM. Gebyrkonto Her kan du angive den konto, der skal oprettes som gebyrkonto, i forbindelse med valutaafregning. Funktionen Opret Gebyr, indsætter en linje i Udbetalingskladden, med den angivne konto som Kontonummer. Opret Negative beløb Afkryds dette felt, hvis du vil have oprettet linjer for kreditoren i udbetalingsforslaget, på trods af at kreditor i praksis skylder dig penge. Dvs. hvis beløb på kreditnotaer overstiger beløbene på fakturaer der skal betales, vil der ved afkrydsning af dette felt, blive oprettet linjer i udbetalingsforslaget. Hvis feltet ikke afkrydses, vil forslaget ikke oprette nogle linjer til kreditor. Ignorer tidligere udligning Afkryds dette felt, hvis du ønsker at Betalingsforslaget skal medtage poster som allerede er udlignet. Det vil sige at posten kan ligge i en anden kladde i forvejen Lav Forslag For at lave et betalingsforslag, skal du gå i menuen Naviger=>Betaling=>Lav forslag. På de første faneblade, kan du filtrere på hvilke kreditorer, du vil have med i forslaget. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 43 af 81

44 Her foretages betalingsforslaget, fanebladene kan afgrænse til de ønskede betalinger. Vi har valgt på første faneblad at fremhæve Kreditor betalingsgruppe, men det er naturligvis muligt at filtrere på alle felter i Kred./betalingsoplysninger tabellen. På fanebladet Betalingsmetode, kan du afgrænse på betalingsmetode(r), men også her er hele betalingsmetode tabellen mulig af afgrænse på. Tredje faneblad, Kreditor, kan afgrænse på kreditorer, og alle felter i Kreditor tabellen. På fanen Indstillinger, sætter du Sidste betalingsdato, Bogføringsdato og Start bilagsnr. op. Disse felter er beskrevet tidligere i dette kapitel. Du kan også se om forslaget kigger efter, om det kan betale sig at benytte kontantrabat, og om forslaget samler betalingerne. Også disse to punkter er beskrevet tidligere, og sættes op i Betalingsforslagsopsætning. 6.2 Samlebetalinger Efter du har kørt Lav forslag, er det også muligt at samle betalinger, såfremt de ikke allerede er samlet. Der blev i et tidligere kapitel beskrevet hvordan man opsatte kriterierne for at betalingerne blev samlet. (Afsnit 3.2). Fordelen ved at bruge samlebetalinger, er bl.a. at spare gebyrer på de betalingsmetoder du betaler for at sende. Det er især på udenlandske overførsler, at der kan være penge at spare. Analyse Hvis du har to eller flere betalinger du ønsker at samle, eller finde ud af hvorfor de ikke er blevet samlet, efter betalingsforslaget er lavet, kan du markere de linjer der ønskes samlet. Derefter er det muligt først at checke om betalingerne kan samles. Dette gøres ved at benytte Samlebetalingsanalysen. Tryk på knappen Naviger, Samlebetaling, Analyse, Når du har kørt analysen, vil du få en form frem, hvor resultatet står. Hvis der er komplikationer, kan du vælge at se bort fra enkelte betalinger, rette i din samlebetalingsopsætning, eller rette på betalingsoplysningerne. Når alt er i orden, vil du få en form, efter du endnu engang har kørt analysen, hvor der står Der er ingen problemer med samlebetaling af afmærkede linjer. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 44 af 81

45 Sådan foretages samlebetalingsanalyse. På billedet markeres de 3 betalinger som ønskes samlet, og derefter trykker på knappen Analyse. Lav samlebetaling Når du skal samle betalingerne, markerer du de ønskede linjer, og såfremt at alle krav er opfyldt fra Samlebetalingsopsætning, samlebetaling er tilladt på kreditor og betalingsmetoden, vil betalingerne blive samlet til en enkelt linje i Udbetalingskladden. Denne fremgangsmåde benyttes dog kun hvis du ikke har valgt ja til samlebetaling i opsætningen, eller hvis opsætningen på anden vis ikke har resulteret i en automatisk samling ifm. dannelsen af betalingsforslaget. Samtidig vil adviseringen naturligvis også blive samlet, og her kan det måske være en fordel på forhånd at have valgt Komprimér advis, så adviseringen ikke overskrider de tilladte antal linjer. Efter betalingerne er samlet, fortsætter du som du altid ville have gjort. OBS: Det er ikke muligt at samle betalingstyper hvor der anvendes kort advisering. Dette gør der fx i Betalingsmetode Benyt i stedet Betalingsmetode Betalingsprioritet Når du har lavet dit betalingsforslag, og har adskillige poster liggende til betaling, kan det i mange tilfælde være nødvendigt at skulle prioritere disse betalinger af den ene eller anden grund. Det kunne være manglende likviditet etc. Gå i menuen Naviger=>Betaling=>Betalingsprioritering for at komme ind i Betalings-prioritering. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 45 af 81

46 3 Betalingsprioritets vindue På denne form vil der blive vist alle de linjer, der findes i udbetalingskladden. Læg mærke til kolonnen yderst til venstre, Betal, som viser om denne betaling skal betales eller ej. Der er flere forskellige værktøjer at bruge, når man skal prioritere hvilke betalinger, der skal betales - både manuelle og automatiske. Disse muligheder vil blive beskrevet følgende Beløb til rådighed Hvis der er problemer med likviditet, kan Beløb til rådighed være en god hjælp til at få prioriteret betalingerne, så de rigtige bliver betalt. Tryk på knappen Handlinger, Beløb til rådighed Copyright 2015 Continia Software a/s Side 46 af 81

47 Betalingsprioriteringsvinduet. Her angives bl.a. beløb til rådighed. Øverst på formen ser du feltet Anvend kreditorprioritet. Hvis det krydses af, vil Payment Management prioritere de kreditorer med højeste prioritet først. Prioritet sættes op på fanen Betaling på kreditor kortet. Hvis man ikke anvender kreditorprioritet, vil prioriteringen foregå via kreditornummer. Herudover er Beløb til rådighed det eneste felt du skal/kan udfylde på denne form. Når det er udfyldt trykker du på OK, og Payment Management vil vælge at betale så mange betalinger som muligt indenfor det beløb der er afsat. Som sagt kan den sortere via Kreditor prioritet, eller Kreditornummer. I feltet Udfør angives om der skal tjekkes for beløb på denne konto. Fjernes markeringen benytter systemet ingen beløbsgrænse i prioriteringen for denne konto. Det er naturligvis stadig muligt at ændre denne prioritering, ved blot at fjerne, eller sætte et kryds i kolonnen Betal, yderst til venstre. Samtidig kan du holde øje med beløbet nederst på formen. Her finder du både beløbet i hele forslaget, og det samlede beløb for de poster der er sat til at skulle betales Vælg / fravælg betalinger Hvis du går i menuen Handlinger=>Funktion=>Vælg/fravælg betalinger finder du det andet værktøj til betalingsprioritering. I dette vindue kan du vælge/fravælge betalinger. Til at starte med skal man vælge om man vil betale, eller ikke betale. Derefter kan der afgrænses. Aktuel linje Afgrænser til den linje du stod på, da du klikkede dig ind på Vælg/fravælg betalinger. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 47 af 81

48 Samtlige linjer Afgrænser til samtlige linjer i betalingsforslaget. Kreditor Afgrænser til alle poster med samme kreditor som på den aktuelle linje. Modkonto Afgrænser til alle poster med samme modkonto som den aktuelle linje. 6.4 Opret gebyr Med denne funktion kan du håndtere afregning af valutabetalinger i Udbetalingskladden før betalingen bogføres; et alternativ til at bogføre betalingen til den forventede kurs og bogføre kursdifferencer og gebyrer efterfølgende. Der skal angives en konto i Betalingsforslag, Opsætning i Udbetalingskladden. Betalingen skal have status Sendt før funktionen kan kaldes og funktionen kan ikke bruges på valutakonti. Når den endelige afregning kommer fra banken kan afregningsbeløbet angives i feltet Nyt beløb og pålignet gebyr i feltet Gebyr. Hvis der er angivet et gebyr på den anvendte betalingsmetode vil dette tal blive foreslået i feltet, når formen åbnes. Gebyrbeløb angives enten i Betalingsmetodeplanen under opsætning eller på Bankkontoen. Efter indtastning opdateres afregningskursen og der oprettes en gebyrlinje på den opsatte gebyrkonto. 6.5 Betalingsoversigten Når der oprettes betalinger i Udbetalingskladden, bliver der samtidig oprettet en betaling i Betalingsoversigten. Modsat hvis en betaling slettes bliver den naturligvis også fjernet i Betalingsoversigten. Dvs. Når alt er ordnet i Udbetalingskladden, herunder prioritering, samle betaling etc. er det tid til at behandle betalingerne. Først og fremmest skal du være opmærksom på feltet Status yderst til venstre. I det felt skal der gerne stå Valid. Hvis der står Valid kan betalingen gennemføres uden flere tilføjelser. Når du har sat betalingsoplysninger på dine kreditorer korrekt op, skulle det faktisk være muligt hver gang at lave et betalingsforslag, hvor alle poster får status Valid. Efterfølgende vil menupunkterne på de forskellige knapper blive beskrevet Betaling Kort Dette kort viser betalingsoplysningerne på betalingen. Hvis der skal rettes på betalingen, skal det gøres her. Du vil til enhver tid kunne se status og i fejl loggen, om det du retter er i orden. Hvis oplysningerne er i orden, er status Valid. Alle felterne på Betalingsoplysningerne er beskrevet under Kreditor Betalingsoplysninger. Advisering Dette er vinduet hvor du finder den lange advisering. Det er naturligvis muligt at ændre adviseringen, og indtaste præcis hvad man har lyst til, inden for de grænser der er på betalingsmetoden. I adviseringsvinduet kan du altid opbygge adviseringen igen, hvis du har ændret, eller slettet den advisering der lå i forvejen. Bare tryk på Opbyg adviseringslinjer. Bemærkning I vinduet Bemærkning vises intern bemærkning til betalingen. Her kan du selv tilføje bemærkninger til betalingen. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 48 af 81

49 Fejllog Når der i Status står Fejl, skal du kigge i fejlloggen, for at se hvad problemet er. Dog er det også muligt at udskrive en kontrolliste fra Udbetalingskladden. Denne indeholder alle fejl fra alle posterne i kladden. Derefter retter du de forskellige fejl på betalingen, og fejlloggen vil igen blive tom, når alle fejl er rettet. For at rette en fejl, går man ind på betalingsoplysningerne til betalingen, og retter fejlen. Det er naturligvis også vigtigt at sørge for evt. at rette fejlen på kreditoren, så den ikke opstår næste gang der skal overføres betalinger. Vær også opmærksom på flere felter hvor knappen med de 3... forefindes. Under denne knap gemmer sig nemlig flere oplysninger. Det findes bl.a. ved navn og adresse oplysninger, og ved kreditors bank oplysninger. Historik Ved tryk på knappen med 3... får du flere oplysninger frem. Her ses vinduet for kreditors bank. I Betalingshistorik kan du se historikken over den enkelte betaling. Det vil sige hvad der er sket med betalingen siden den blev oprettet i udbetalingskladden. Statistik Betalingshistorik, hvor du kan se hvad der er sket med betalingen efter den blev oprettet. I vinduet Statistik vises statistik for betalingsposter. Her kan du se statistik for betalingsmetoder. Statistikken viser Antal betalinger pr. Metode, Antal samlebetalinger, Beløb og eventuelt Gebyr på betalingen. Som udgangspunkt er alle betalinger på den enkelte betalingsmetode repræsenteret. Dvs. også eventuelle betalinger man har liggende i Udbetalingskladden og som endnu ikke er færdigbehandlet. Poster Når du vælger Poster får du adgang til disse menupunkter: Kreditorpost Bankpost Copyright 2015 Continia Software a/s Side 49 af 81

50 Betalingspost-prokurapost Finanspost Under hver af disse punkter, vil du kunne finde relaterede poster til den betaling du står på i øjeblikket. Dimensioner Benyt evt. Navisions standard hjælpefunktion, for at få forklaret Dimensioner. Prokura Når du vælger Prokura får du adgang til disse menupunkter: Betalingspost-prokurapost Når der på en bankkonto er opsat prokuraregler, dannes der på en betalingspost prokuraposter, når en godkendelse finder sted. På den enkelte betalingspost kan man se prokura-poster som indeholder oplysninger omkring, hvem der har godkendt og med hvilken procent-andel. Hvis en betalingspost har status Delvis godkendt så er der prokuraregler på bankkontoen. På betalingen kan man se hvilke brugere der skal godkende næste gang. Disse brugere findes dynamisk ud fra prokuraopsætning og prokuraposter. Vis mulig prokurist Når du vælger Vis mulig prokurist, ser du mulige prokurister oprettet i tabellen Bank-prokurabruger, som kan findes via bankkontoen Funktion Validér Når du vælger funktionen Validér kontrolleres betalingerne med udgangspunkt i den bankcentral, man har valgt at sende dem fra og hvis der ikke er fejl sættes status til Valid. Hvis der er fejl i betalinger sættes status til Fejl. Validering af betalinger sker løbende når der ændres i betalingen, inden betalingen godkendes. Derfor er det ikke nødvendigt at udføre denne funktion manuelt, med mindre der ændres i forudsætningerne for validering. Det kunne være stamoplysninger på modkontoen eller valideringsregler der ændres. Godkend Når betalingerne har status Valid, er det muligt at godkende posterne. Det er derefter muligt at sende godkendte betalinger. Send Når du sender en betaling, får du et vindue op der fortæller dig hvilken bank(er) du udlæser betalinger til. Derefter udlæses en betalingsfil i bankens format. Filen lægges i det bibliotek du har angivet under Bank i opsætningsmenuen. Sæt status Sæt status bruges til at ændre status for en betaling eller alle betalinger. Den nye status og hvilke betalinger den skal gælde for angives. Betalingen eller betalingerne vil efterfølgende have den nye status. Lav manuel advis Hvis du har valgt at benytte manuel advis, skal du klikke på dette punkt, og advis vil blive dannet. Det kan være en , eller en udskrift. Adviseringen er bygget op af den adviseringsdefinition, der tidligere blev sat op på kreditoren. Stort set er alt hvad man skal gøre i Betalingsoversigten, er at sørge for at alle betalinger er valide. Hvis de ikke er, skal man få rettet de fejl der står i fejlloggen, og derefter skal betalingerne godkendes og sendes. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 50 af 81

51 7 Bankkontoafstemning Payment Management kontoafstemning er et selvstændigt granul i Payment Management. Det er samtidig et alternativ til det kontoafstemningsgranul, der følger med til NAV. 7.1 Elektronisk kontoafstemning Kontoafstemningsgranulet til Payment Management giver mulighed for at afstemme bankkonti helt automatisk. Det kræver blot, at banken kan levere et kontoudtog i elektronisk format. Kontoudtoget indlæses i Payment Management, hvor der dannes et kontoudtogshoved med bl.a. saldooplysninger samt naturligvis alle posteringslinjerne i udtoget. Programmet finder herefter de tilsvarende bankposter i Navision og udligner dem, eller danner forslag til udligninger, hvis der er flere udligningsmuligheder. Bankkontoafstemning efter indlæsning af kontoudtogsfil. Endvidere kan granulet automatisk oprette forslag til modposter i indbetalingskladden, hvis der f.eks. er foretaget direkte indbetalinger på konti, kan en debitorpost findes ud fra f.eks. bilagsnummeret i kontoudtogets posteringstekst. Herudover dannes automatisk forslag i indbetalingskladden, hvis der er tale om FI-indbetalinger, hvor betalingsid et er dannet i henhold til Payment Management fakturaer eller kontoudtogsudskrifterne. Tilsvarende kan granulet oprette forslag til posteringslinjer i kassekladden for renter, gebyrer m.m., der er tilskrevet kontoudtoget af banken. Dette sker på baggrund af de regler i form af tekststrenge, der opsættes herfor i tabellen afstemningsregler. Endelig kan man naturligvis foretage en manuel udligning af en eller flere bankposter. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 51 af 81

52 7.2 Opsætning af kontoafstemning For at anvende kontoafstemningsgranulet skal nogle få men væsentlige ting opsættes: Der skal angives kladdetype og kladdenavn for den indbetalingskladde, som afstemningssystemet skal oprette forslag til indbetalingslinjer i. Der skal angives kladdetype og kladdenavn for den kassekladde som afstemningssystemet skal oprette forslag til pålignede udgiftsposteringer i. Evt. kan angives et max. beløb som kontoafstemningsbeløbet må afvige fra fundne debitorposter, så der trods en mindre afvigelse alligevel oprettes forslag i indbetalingskladden. Alle tre oplysninger angives på bankkontokortet på fanebladet Bogføring. På fanen bogføring skal du udfylde 3 felter, for at kunne køre kontoafstemning. Endvidere skal der angives en Afsenderreference kode på bankkontoen, som bestemmer den posteringstekst banken påfører som posteringstekst på udbetalingsposter i kontoudtoget. Det anbefales at angive koden AFSEND, der tilknytter en unik reference i form af et fortløbende nr. Dette gøres tilsvarende på bankkontokortet men på fanebladet Betaling. Hvis du ønsker at Payment Management automatisk skal oprette pålignede udgiftsposteringslinjer i den angivne kassekladde, skal reglerne herfor opsættes i tabellen Afstemningsregler. Eksempler på sådanne påligninger er renter og gebyrer. Der kan angives, om der skal søges på den eksakte tekst eller om teksten blot skal være indeholdt i posteringsteksten. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 52 af 81

53 Afstemningsreglerne sættes op i dette vindue. Du får adgang til tabellen afstemningsregler fra Bankkontokortet via knappen Bankkonto. Generelle regler kan dog også sættes for alle konti under Administration, Programopsætning, Økonomistyring, Betalingsformidling, Afstemning, Generelle Afstemningsregler ; dette vil dog sjældent kunne anbefales, bortset fra steder, hvor man anvender en del bankkonti og kun bruger én bank. Debitor Udligningsregel Hvis der af kontoudtoget fremgår debitornavne i posteringsteksten, kan disse konverteres til debitornumre ved at angive debitornavn og tilhørende debitornr. under Afdelinger=>Opsætning=>Programopsætning=>Økonomistyring=>Betalingsformidling=>Afstemningsregler =>Debitor udligningsregler. Efter der er angivet posteringstekst og tilhørende debitornr., kan kontoudtogs indlæsningen sammenholde posteringen med åbne debitorposter, selvom debitor ikke angiver bilagsnummer eller eget kontonummer ved betalingen. Det vil dog altid være at foretrække, at debitor angiver betalingsid eller bilagsnummer i alle indbetalinger. Generelle bankafstemningsregler Afstemnings tweaks Du har endvidere mulighed for selv at påvirke, hvordan systemet skal reagere i nogle situationer. Dette indstilles på henholdsvis betalingsopsætnings formen og Bank formen. På Betalingsopsætnings formen, som du tilgår fra menuen Økonomistyring, Opsætning, Betalingsformidling, Opsætning, har du følgende muligheder fra Afstemningsfanen: Copyright 2015 Continia Software a/s Side 53 af 81

54 Indbetalingskladdelinie Dan I dette felt kan du angive, hvordan systemet skal håndtere postive poster i et kontoudtog fra banken. Der findes følgende valgmuligheder: Bilag fundet - Dette er standardindstillingen. Indbetalingskladdeposter bliver dannet, hvis systemet ud fra adviseringen kan finde en debitorpost, som er åben. Hvis der er tvivl om, hvilken debitorpost betalingen vedrører, skal brugeren selv ind og vælge, før der kan oprettes en indbetalingskladde post. Ingen Der bliver ikke automatisk oprettet indbetalingskladdeposter. Alle positive v/import Her vil alle positive poster blive oprettet i en indbetalingskladde. Så skal man selv slette de poster i kladden, som ikke er indbetalinger. Alle positive manuelt Denne mulighed gør det samme, som Bilag fundet. Dog giver denne indstilling mulighed at man med funktionen man uel håndtering kan danne en post i en indbetalingskladde. Lås afstemningslinier Ved at markere dette felt, kan du låse afstemningslinjerne, så der skal bestemte rettigheder til at rette i dem. Tillad delvise bank kto.udtog En markering i dette felt gør det muligt at køre videre på samme kontoudtog i NAV. Du kan desuden bogføre delvise kontoudtog, så de uafklarede poster bliver tilbage i kladden. På Bankformen, som du tilgår fra menuen Økonomistyring, Opsætning, Betalingsformidling, Bank, har du følgende muligheder fra Afstemningsfanen: Skip dato/beløb søgning En markering i dette felt vil slå søgning af bankposter fra under indlæsning af en afstemningsfil. Det vil betyde at du selv skal ind og vælge poster, der skal udlignes. Tolerancedage Før/Efter Normalt vil systemet finde bankposter under indlæsning af kontoudtog ud fra samme dato og beløb. Ved at angive et antal dage i dette felt kan du få systemet til at søge på poster, som ligger hhv. før og efter den dato, der står angivet på kontoudtoget fra banken. Afstem. metode I dette felt kan man angive, hvordan systemet skal håndtere bankposter i NAV, som har samme dato og beløb. Du har følgende muligheder: Åben post Systemet sikrer, at det er den helt rigtige bankpost, der bliver lukket. Det vil sige at systemet ikke automatisk vil udpege en bankpost, hvis der er to bankposter med samme dato og beløb. Her skal du selv ind og aktivt vælge den rigtige bankpost. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 54 af 81

55 Saldo Med denne indstilling vil systemet udpege den første bankpost, der opfylder betingelserne (samme dato og beløb). Det vil sige at systemet automatisk udligner med en bankpost, selv om der er flere bankposter, der opfylder betingelserne. OBS Du skal være opmærksom på, at det kan give nogle uheldige situationer, hvis du blander Saldo udligning og angivelse af tolerancedage. Herefter er det blot at gå i gang. Før en optimal automatisk udligning opnås skal Payment Management dog have været anvendt et stykke tid. Således skal kontoudtogslinjerne omhandle linjer, der refererer til udbetalinger og indbetalingskort, der er dannet i Payment Management. Det er her vigtigt, at Afsenderreferencekoden har været angivet på bankkontoen og betalingsid et er opbygget tilsvarende som i de medfølgende faktura- og kontoudtogsrapporter. For BetalingsID et gælder at det skal være opbygget efter følgende skabelon: 0000XXXXXYM Hvor X er Fakturanr. eller Kontoudtogsnr, foranstillet med 0. Y angiver Bilagstype (0=faktura, 1=kontoudtog, 2=rykker og 3=rentenota) M angiver modulus kontrolciffer. 7.3 Indlæsning af elektronisk kontoudtog Det elektroniske kontoudtog leveres normalt som en fil fra banken og skal ofte bestilles som postkasseleverance. For nogle bankers vedkommende er der dog tale om udlæsninger af posteringer fra Bankbetalingsprogrammet. Du skal vide i hvilket bibliotek kontoudtogsfilen fra banken bliver gemt i, når den hentes eller udlæses fra bankbetalingsprogrammet. I Navision vælger du under Økonomistyring=>Likviditetsstyring menupunktet Bankkonti og finder den bankkonto, som du vil afstemme kontoudtog på. Gå i menuen Naviger=>Bankkonto=>Afstemning (PM) og du er nu i bankkontoafstemningsvinduet. Vælg herefter Handlinger=>Funktion=>Indlæs kontoudtog og vælg kontoudtogsfilen. Vær opmærksom på at stien henviser til en mappe på serveren. Det kan være en fordel at dele mappen på netværket, så man har adgang til mappen fra klienten når filen skal placeres. Angiv filnavn, og tryk på ok for at indlæse kontoudtoget Tryk OK og kontoudtoget indlæses og den automatiske afstemning begynder. Af kontoudtogshovedet fremgår oplysninger om kontoudtogsnr., saldo før og efter indlæsning af kontoudtoget, samt hvor mange linjer der oprettes forslag på i henholdsvis indbetalingskladde og kassekladde. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 55 af 81

56 Af linjerne fremgår udover udligningsbeløb, dato m.m. følgende vigtige oplysninger: om der er advarsler i afstemningen af den pågældende post Hvor mange debitorposter der er fundet forslag til at udligne. Det er muligt at angive et debitornummer i feltet Debitornr. på afstemningslinjen. Dette giver mulighed for, funktionen Udlign, selv at angive, hvilke debitorposter betalingen vedrører. Hvorvidt afstemningen er fundet på baggrund af betalingsid, bilagsnr eller debitornr. om der findes yderligere advisering til posten Endvidere fremgår i bunden af vinduet status for den linje man står på; Status kan være Ok, Uafklaret, Kassekladde venter, Indbetalingskladde venter m.m. Man kan ved valg af Handlinger=>Funktion=>Kontoudtog=>Kassekladde se og tjekke evt. oprettede kassekladdelinjer for pålignede renter og gebyrer; som modpost på udgiftsposteringerne er sat den aktuelle bankkonto og der dannes således relaterede bankposter ved bogføring af kladden. Når kassekladden forlades vil programmet automatisk søge efter nye bankposter og afstemme dem med kontoudtoget. Efterfølgende kan man ved valg af Handlinger=>Funktion=>Kontoudtog=>Indbetalingskladde bogføre indbetalinger som programmet automatisk har fundet tilhørende åbne debitorposter til. Hvis der er en lille udligningsdifference skal man manuelt i en anden kladde bogføre differencen som fejlindbetaling, hvis man ønsker debitorposten lukket. Efter indbetalingskladden er bogført og vinduet forlades, vil programmet endnu engang automatisk køre funktionen Afstem kontoudtog, så bankpostafstemningen opdateres. Denne funktion kan også kaldes manuelt. Eventuelle øvrige poster, der stadig ikke er afstemt med bankposter, skal manuelt vælges før kontoudtoget kan bogføres. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 56 af 81

57 Afstemningsforslaget sker som nævnt i forbindelse med indlæsningen af kontoudtoget og forløber efter algoritmen. 7.4 Afstemningsforslag Ved indlæsning af kontoudtog vil der typisk blive fundet et og nogen gange flere afstemningsforslag. Hvis der er behov så kan man manuelt tilføje eller fjerne forslag med CTRL + F11. Hvis afstemningsforslaget skal indeholde flere poster kan disse manuelt tilføjes med SHIFT + F Samle funktioner De er flere muligheder for at der på indlæste kontoudtog eller ved indlæsning af samme vil blive foretaget en samling af linjer. Manuel samling. Dette foretages ved at markere to eller flere linjer og trykke Saml linjer. Man kan herved samle fx to indbetalinger fra samme Dankort terminal der dækker over en enkalt bankpost. Automatisk samling vha. Bankafstemningsregel. Det er muligt at oprette regler der samler flere poster fra banken. Ved indlæsning bliver linjer samlet i henhold til den regel der er sat op. Eksempel på en samlet linje. Reglen er desuden påført linjens posteringstekst. Manuel samling vha. Bankafstemningsregel. Hvis man efter indlæsning af kontoudtoget ønsker at samle linjer kan det gøres ved at oprette en regel og derefter køre denne regel for det kontoudtog man afstemmer. Reglen sættes op på Banksafstemningsregler. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 57 af 81

58 Resultatet af en samling vha handlingen vil være det samme som en Manuel samlet linje dog skal der ikke markeres linjer da reglen/reglerne bliver benyttet. 7.6 Betalings Reference søgeregel Betalings Refence søge regel har mulighed for at søge i følgende felter: Posteringstekst, Egen Ref., Afsender Ref., Bank Ref., Advisering Herved er det muligt at få en kontoafstemning til at matche en betalingsreference på en debitorpost. 7.7 Udligningslogik (afstemningsalgoritme) De indlæste kontoudtogslinjer indeholder 3 referencefelter, som i forskellig grad udfyldes alt efter hvilken bank kontoudtoget kommer fra, og hvad afsenderen har sendt med. Felterne er: Egenreference, Posteringstekst og Afsenderreference. Afstemningen foretages efter nedenstående algoritme. Hver kontoudtogslinje gennemgås selvstændigt og findes der flere forslag, vil det fremgå af feltet Antal afstemningsforslag, og man skal da selv vælge den rigtige linje. Først forsøges det at finde bankposter, der svarer til kontoudtogslinjerne til direkte afstemning. Programmet leder efter bogførte betalingsposter ud fra feltet Afsenderreference. Feltet Afsenderreference vil for alle udbetalinger foretaget via Payment Management optimalt være udfyldt med det unikke UPR-nummer; udfyldningen af feltet defineres som ovenfor beskrevet via Afsenderreferencekoden på bankkontokortets faneblad Betaling. Transaktionsnummeret på den fundne betalingspost vil herefter blive brugt til at finde den tilhørende bankpost, som herefter markeres til afstemning. Herefter forsøges det at finde lukkede debitorposter, der svarer til oplysningerne i kontoudtogslinjen; dette sker ud fra Debitornr., BetalingsID eller Bilagsnr - samt naturligvis beløb og dato Findes en lukket debitorpost, findes den tilhørende bankpost der herefter markeres til afstemning. Herefter forsøges det at finde afstemningsforslag ved at søge direkte på bankposter med beløb og dato som søgenøgle. Er der stadig ikke fundet en bankpost for posteringslinjen gennemløbes de åbne debitorposter igen med Debitornr, BetalingsID eller Bilagsnr. som søgenøgle dette gøres med henblik på at finde debitorposter, der er blevet betalt uden det endnu er registreret i Navision. For åbne debitorposter fundet ud fra den sidste måde, opretter systemet samtidig forslag til indbetalingerne i indbetalingskladden lige klar til at bogføre Efter bogføring vil betalingen således være lavet og den tilhørende bankpost vil kunne afstemmes kontoudtogslinjen. Til sidst vil alle ikke afstemte kontoudtogslinjer gennemløbes for at se om der er nogen, der matcher med de afstemningsregler, der er opsat på bankkontoen. Findes en sådan regel, oprettes forslag til ud- eller indtægtsposteringslinjer i kassekladden. Når kassekladden bogføres, vil de tilsvarende indbetalingslinjer være dannet som betalingsposter og den tilhørende bankpost vil kunne afstemmes med kontoudtoget. Linjer der endnu ikke er afstemt korrekt må håndteres manuelt via knappen Udlign. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 58 af 81

59 8 Payment Management Indbetalinger Dette kapitel beskriver hvordan du anvender indbetalingsdelen i Payment Management. For at anvende Indbetalingsdelen i Payment Management, er det nødvendigt at medsende et indbetalingskort, når der sendes fakturaer, Rykkere, Rentenotaer eller kontoudtog til debitorerne. Når debitorerne betaler med dette indbetalingskort, kan du hente oplysningerne om indbetalingerne via dit bankbetalingsprogram og derefter indlæse og bogføre dem i Payment Managements indbetalingsdel. Kapitlet indeholder følgende afsnit: 9.1 Sådan bruges Fælles/Giro Indbetalingskort 9.2 indlæsning af FIK/GIK Indbetalinger 8.1 Sådan bruges Fælles/Giro Indbetalingskort For at du kan bruge Payment Management til indbetalinger, skal du kunne modtage elektroniske adviseringer om modtagne betalinger fra din bank. Inden du kan hente disse oplysninger skal du: Tilmeldes Det Fælles Indbetalingssystem. Have aftalt med din bank, at du kan modtage indbetalingsoplysningerne via dit bank betalingsprogram. Fakturere med Fælles Indbetalingskort FI-kort, kortart 71, 73 eller 75), eller med Giro indbetalingskort (GIkort). Alternativt angive kortart, betalingsid og kreditornr. på fakturaen, hvis kunden altid anvender et bankbetalingsprogram til håndtering af betalinger. Indbetalingerne skal være foretaget med FI eller Giro indbetalingskort eller på baggrund af oplysninger på disse. Du kan bruge FI kort på fakturaer, rykkermeddelelser, rentenotaer og kontoudtog Fælles/Giro Indbetalingskort Før du kan fakturere med FI-kort, skal du som allerede nævnt via dit pengeinstitut tilsluttes Det Fælles Indbetalingssystem. Her vil du så blive tildelt et kreditornummer (FIK nummer). Hvis du derimod anvender GI-kort, skal du via BG Bank have tilladelse til at fremstille giroindbetalingskort. Når du skal udsende FI/GI-kort, er det vigtigt at overholde de regler, der er for FI/GI-kort, da der ellers opkræves et gebyr ved brug af kortet. Derfor skal dine FI-/GI kort godkendes, inden du tager dem i brug. FI/GI-kortet består af en hoveddel og en kvittering. På hoveddelen står beløbsmodtageroplysninger, indbetaleroplysninger samt de oplysninger banken i øvrigt skal bruge for at kunne overføre betalingen. Sidstnævnte skal være identiske med oplysningerne på OCR-linjen nederst på hoveddelen. Opbygningen af en indbetalingskort Copyright 2015 Continia Software a/s Side 59 af 81

60 8.1.2 Sådan opsættes FI/GI stamoplysninger Da programmet skal bruge dit FIK/Giro-nummer samt Kortart på FI/GI-kortet, skal det angives i Payment Management. Dette gøres under Betalingsopsætning. Vælg Administration, Programopsætning, Økonomistyring, Betalingsformidling, Opsætning På denne form skal du indtaste dit FIK/GIRO nummer, som skal bruges på faktura, kontoudtog etc. De medfølgende rapporter understøtter kortart 71, 73 og Sådan er OCR-linjen på FIK/GIK-kortet opbygget Når en debitor har indbetalt med et FIK/GIK-kort, er FIK/GIK-kortets betalings-id (OCR-linjen) det man bruger til at identificere indbetalingen med. På en faktura vil betalingsid et være opbygget på følgende måde: Fakturanummer checkciffer. På kontoudtog, rykkermeddelelse og rentenota er 0 afløst af henholdsvis 1, 2 og 3. Denne opbygning af betalings-id en gør det muligt at udligne debitorposterne med indbetalingen automatisk. Kun XtendLink løsningen: Ønsker man en anden opbygning af af sit betalings-id kan dette også lade sig gøre. Det kræver at man selv får sat sin faktura op til at generere denne og at man angiver opbygningen i feltet BetalingsID maske. Hvis man eksempelvis har et betalings ID, der ser sådan ud , hvor de første seks cifre er debitornr., de næste syv cifre er bilagsnr., det andet sidste ciffer er bilagstypen og det sidste er Modulus kontrolciffer(altid krævet som sidste ciffer), så vi masken se ud på følgende måde: AAAAAAXXBBBBBCD Du er nu klar til at udskrive FIK/GIK-fakturaer og kontoudtog. Læs mere om dette i næste afsnit Udskrivning af FI-kort Når der udskrives faktura, rentenota, rykkermeddelelse og kontoudtog, skal man kunne vælge udskrifterne under menupunktet Dokumenter i menuen Salg. Hvis du f.eks. vil bruge rapporten Faktura PM m/fi-kort som standardudskrift ved bogføring og under bogførte fakturaer, gør du følgende: Vælg Afdelinger=>Opsætning=>Programopsætning=>Salg & Marketing=>Salg=>Rapportvalg - Salg. Klik på AssistButton i feltet Rapporttype, og vælg Faktura. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 60 af 81

61 Klik på feltet Rapport-ID, og klik på AssistButton. Klik på Faktura PM m/fi-kort, og klik på OK. Du er nu klar til at bruge Payment Management Indbetalinger med FI-kort på dine fakturaer. 8.2 Indlæsning af FIK/GIK Indbetalinger Før du kan indlæse FIK/GIK-Indbetalinger i Payment Management, skal du hente FIK/GIK-indbetalingsfilerne med dit bank betalingssystem. I Payment Management skal du have oprettet den bankkonto, indbetalingerne er indsat på - modkontoen for indbetalingerne. For at du kan bruge din bankkonto til indbetalingshåndtering, skal du udfylde felterne Bankregistreringsnr. og Bankkontonr. Når du skal hente filer fra banken med bankens betalingssystem, er der forskellige måder at gøre det på, afhængigt af, hvilket betalingssystem du anvender. Det du skal være opmærksom på er, at udlæsningen skal ske i fast format. For GIK indbetalinger gælder, at de skal udlæses I PBS format. Payment Management understøtter følgende filformater: Husk: Det fælles indbetalingsformat PBS formatet(dk) OCRgiro (NO) Indbetaliningsservice OCR (SE) BGMAX (SE) Vær opmærksom på, hvor bankens betalingsprogram placerer filen, da du skal bruge denne placering, når du skal indlæse filen I Payment Management Sådan kontrolleres FIK/GIK filen For at gennemføre en kontrol af FIK/GIK-filen gør du følgende: Vælg Afdelinger, Økonomistyring, Likviditetsstyring, Indbetalingskladder. Klik på knappen Kontroller FIK/GIK fil. Fra dette vindue kan indbetalingsfilen kontrolleres Indtast navnet på den fil, der skal kontrolleres, og vælg derefter udskrivning på skærm eller printer. Rapporten kontrollerer, om FIK/GIK-filen er i det rigtige format og om den bankkonto, beløbene er indsat på, er oprettet i Navision. Endvidere tjekkes det om den pågældende dokumentreference I form af en kontoudtogslinje, rykkermeddelelse, rentenota eller faktura findes, samt om det indbetalte stemmer overens med det fordrede. Hvis FIK/GIK-filen er i det rigtige format, vil du altid kunne indlæse FIK/GIK betalingerne i din indbetalingskladde, uanset om bankkonto, debitor eller faktura ikke kunne findes. Efter at du har indlæst indbetalingerne, kan du tilføje eventuelt manglende oplysninger, inden du bogfører indbetalingerne. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 61 af 81

62 8.2.2 Gebyr Bankkonto Hvis betalings-id en på FI/GI-kortet (OCR-linjen) ikke har været korrekt skrevet eller placeret, vil din bank opkræve et gebyr for ekspedition af FI/GI kortet. Dette gebyr vil blive hævet på din bankkonto, og oplysningen om gebyret vil ligge sammen med FIK/GIK-betalingen. I indlæsningen opretter systemet en linje med ekspeditionsgebyret og en beskrivelse af årsagen til gebyrpålæggelsen. For at programmet kan finde ud af, hvor i finanskontoplanen gebyret skal posteres ved bogføringen, skal du på den bogføringsgruppe, bankkontoen bruger, vælge en gebyrkonto: Vælg Økonomistyring=>Likviditetsstyring=>Bank, og find den bankkonto frem, hvortil FIK/GIK-indbetalingerne går. Vælg fanebladet Bogføring, klik i feltet Bank-bogføringsgruppe, klik på AssistButton og klik på Avanceret. Højreklik på linjen, der skal rettes og vælg Redigér liste. Klik i feltet Gebyrkontonr., og klik på AssistButton. Vælg den finanskonto, bankgebyrer skal føres på, og klik på OK Indlæsning af FIK/GIK filen Bank bogføringsgrupper For at indlæse FIK/GIK filen skal du i indbetalingskladden trykke på knappen Betaling og vælge menupunktet Indlæs FIK/GIK fra fil. Herefter fremkommer indlæsningsvinduet: Copyright 2015 Continia Software a/s Side 62 af 81

63 I Filnavn angives sti og filnavn til den FIK eller GIK-fil, der er hentet hjem fra banken. I kladdedato vælger du den dato som indlæsningen skal bruge i kladden; det kan enten være Indbetalingens indbetalingsdato eller bogføringsdato. I feltet Evt. Beskrivelse kan du indsætte en beskrivelse til kladdeteksten. Hvis der ikke angives en beskrivelse, vil programmet indsætte debitorens navn. I Ingen udligning på debitorer med udligningsmetode = Saldo skal du sætte et hak, hvis debitorer hvorpå der anvendes saldometode ikke skal udlignes automatisk. I Samling af modkonto pr. dag skal du sætte et hak, hvis der ønskes en samlet modpostering på bankkontoen pr. dag. Når felterne er udfyldt klikker du på OK og indbetalingslinjerne indlæses: Afhængigt af om du har valgt at samle modkonto pr. dag, vil der enten blive dannet en bankpostering pr. linje eller blive oprettet en bankpostering pr. dag. Bilagsnummeret udfyldes automatisk af kørslen med det næste ledige nummer i nummerserien for de kladdenavne, der hører til indbetalingskladden. Bilagsnummeret er det nummer, der står på den første indbetalingskladdelinje. De efterfølgende kladdelinjer bliver nummereret fortløbende. Du kan dog også udfylde feltet manuelt. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 63 af 81

64 Bemærk: FIK/GIK-filen bør altid kontrolleres inden indlæsningen Manuel udligning af indbetalinger Alle indbetalinger hvor debitornr. eller fakturanummer findes bliver normalt påført et udlignings-id, når de bliver indlæst i indbetalingskladden. De eneste tilfælde hvor ID ikke bliver indsat er: Hvis debitor har udligningsmetode = saldo, og der i indlæsningen er valgt, at disse ikke skal udlignes. Hvis debitor har udligningsmetode = saldo, og indbetalt beløb ikke stemmer med fakturaens restbeløb. Hvis faktura allerede er udlignet. I det sidste tilfælde kan det være nødvendigt at sætte en udlignings-id på manuelt Bogføring af indbetalingskladden Når indbetalingerne er indlæst og eventuelle tilretninger foretaget, er kladden klar til bogføring: Vælg fra hovedmenuen Afdelinger=>Økonomistyring=>Likviditetsstyring=>Indbetalingskladder, og vælg den kladde du har indlæst indbetalinger i. Klik på Bogføring og vælg Bogfør eller Bogfør og udskriv, hvis journalen ønskes udskrevet. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 64 af 81

65 9 Valutakurs import Dette kapitel beskriver hvordan valuta kurser importeres direkte i Payment Management fra Danmarks National Bank. Valutakurs funktionaliteten understøtter alle regnskabsvaluta. 9.1 Sådan importeres Valutakurser Under betalingsformidling Periodiske aktiviteter findes Importer Valutakurser Klik Importer valutakurser Klik Ja Valutakurser importeret og opdateret i systemet. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 65 af 81

66 Struktur i betalingsopsætning(app. A) Dette appendiks beskriver strukturen bag betalingsopsætningen i Payment Management. Appendikset indeholder følgende afsnit: A.1 Tabelstrukturen bag betalingsopsætningen i Payment Management. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 66 af 81

67 A.1 Tabelstrukturen bag betalingsopsætningen i Payment Management. Ved tilknytning af Kreditor Betalingsgruppe til en kreditor overføres en række stamoplysninger fra tabellerne Kreditor Betalingsgruppe og Betalingsmetodegruppe (via den angivne betalingsmetode på Kreditor Betalingsgruppen). Copyright 2015 Continia Software a/s Side 67 af 81

68 Installation (App. B) Dette appendiks indeholder vejledning til installation af Payment Management. B.1 Systemkrav Inden installation af Payment Management, skal det sikres at de i dette afsnit angivne systemkrav er opfyldt. Afsnittet indeholder følgende punkter: B.1.1 Krav til Navision For at en given version af Payment Management kan anvendes, skal en tilsvarende version af Navision anvendes. Endvidere er muligheden for funktionalitet afhængig af hvilke granuler der er valgt. Payment Management til Navision består af 2 granuler: Payment Management - Basis (Udbetalinger & Indbetalinger) Granulet bruges til at indlæse FIK-adviseringer og udligne indbetalinger fra debitorer indbetalt med indbetalingskort samt at kunne overføre betalinger til bankens betalingssystem. Payment Management - Kontoudtog Granulet bruges til at kunne indlæse kontoudtog, udlæst fra bankens betalingssystem, til brug ved afstemning af bankkonto og udligning af indbetalinger fra debitorer indbetalt på konto. Krav til nødvendige Navision granuler for at kunne bruge de enkelte Payment Management granuler er angivet i det efterfølgende under det enkelte granul. Payment Management - Basis (Udbetalinger & Indbetalinger) Granulet "Payment Management - Basis" er basis granulet i Payment Management og er nødvendigt for at kunne bruge Payment Management. Udover at være basismodul for Payment Management indholder granulet også udbetalinger og indbetalinger. Såvel udbetalings- som indbetalingsdelen i Payment Management er fælles for alle betalingssystemer hvilket betyder at hvis der er brug for integration til et eller flere betalingssystemer på én gang, kan granulet "Payment Management - Basis" håndtere dette. Standard granuler For at "Payment Management - Basis" kan anvendes skal der være adgang til følgende standard granuler i Navision: Finans, Basis Bank, Basis Køb, Basis Køb, Købsfakturering. (Ikke et krav men en fordel) Salg, Basis Salg, Salgsfakturering Generelt, Valuta. (Nødvendigt ved udenlandske betalinger) System, Adgangssikkerhed (Nødvendigt ved prokura) System, Brugerrettigheder og kontrol (Ikke et krav, men en fordel ved prokura) Forudsætninger Copyright 2015 Continia Software a/s Side 68 af 81

69 Der forudsættes desuden, at printeren kan udskrive OCR-B skrift, for at der kan udskrives fakturaer, kontoudtog, rentenotaer, rykkere og rykkermeddelelser med påhæftet indbetalingskort, som debitorerne kan benytte ved indbetaling. Kravet til de to salgs granuler er kun gældende, hvis der er behov for at kunne indlæse FIK og/eller Giro indbetalinger fra bankens betalingssystem. Payment Management - Kontoudtog Granulet "Payment Management - Kontoudtog" er fælles for alle understøttede betalingssystemer. Hvis der er behov for at kunne indlæse kontoudtog udlæst fra bankens betalingssystem skal følgende granuler bruges: Payment Management - Basis Payment Management - Kontoudtog Standard granuler For at "Payment Management - Kontoudtog" kan anvendes skal der yderligere være adgang til følgende standard granul i Navision: Bank, Afstemning Forudsætning Det forudsættes at der kan udlæses kontoudtog fra bankens betalingssystem og indlæsning understøttes af Payment Management. Hvorvidt udlæste kontoudtog fra det enkelte betalingssystem understøttes af Payment Management fremgår af det efterfølgende punkt Betalingssystem. Betalingssystem Payment Management til Navision forudsætter, at der er adgang til pengeinstitut ved hjælp af et betalingssystem, hvormed betalingsoplysninger kan overføres elektronisk til og fra et eller flere pengeinstitutter. Pengeinstitutter Payment Management er udviklet i samarbejde med pengeinstitutternes edb-afdelinger og erhvervskonsulenter, og er fuldt integreret med Navision og de understøttede pengeinstitutters betalingssystemer. I Danmark foregår betalinger via forskellige betalingssystemer. Se under punktet Readme hvilke versioner af betalingssystemerne Payment Management understøtter. I oversigten er angivet hvorvidt udlæsning af kontoudtog er muligt og om kontoudtog understøttes i Payment Management for pengeinstituttet: Copyright 2015 Continia Software a/s Side 69 af 81

70 Versioner Betalingssystem Udlæsning Understøttes Bankdata Ja Ja Bankernes Erhvervsservice Ja Ja Danske Bank TeleService Ja Ja Jyske Netbank Erhverv Ja Ja Sparekassernes Data Center Ja Ja Unitel Betalinger Ja Ja Payment Management tilstræbes at understøtte de nyeste versioner af pengeinstitutternes betalingssystemer. Pengeinstitutternes erhvervskonsulenter kan give information om selve betalingssystemets krav til udstyr, herunder krav til internt lager, harddisk, kapacitet, operativsystem etc. B.2 Installation Efter Navision er installeret kan installationen af Payment Management påbegyndes. Dette afsnit indeholder en vejledning i installation af Payment Management i en eksisterende Navision. Afsnittet indeholder følgende punkter: Continia Integrationskomponent Payment Management Objekter Payment Management Hjælpefiler Payment Management Roller/rettigheder B.2.2 Continia Integrationskomponent Continia Bank Integration Component bruges af Payment Management til udveksling af betalingsinformationer med pengeinstitutternes betalingssystemer. 1. På produkt cd'en findes mappen CBIC, hvor du finder installationsfilen. 2. Kør installationsprogrammet Setup.exe. 3. Installationsprogrammet viser nu følgende skærmbillede: Tryk på Next Copyright 2015 Continia Software a/s Side 70 af 81

71 4. Installationsprogrammet viser nu følgende skærmbillede: Her skal du bare acceptere standard installationsbiblioteket ved et tryk på Next to gange. 5. Installationsprogrammet viser nu følgende meddelelse: Installationen er gennemført. Tryk på Close. Integrationskomponenten er nu blevet installeret integrationskomponenten er installeret på klienten. Integrationskomponenten er ved installationen samtidigt blevet registrereret i registreringsdatabasen. Særligt til NAV 2013: Vi har lavet en.net version af CBIC en til disse versioner. Denne findes i produktpakken i mappen..\cbic\2013. DLL filen i denne mappe kopieres ind i ADD-INS biblioteket på Service Tieret (typisk placering c:\program Files\Microsoft Dynamics NAV\71\Service\Add-ins\). På den klient, der skal kompilere objekterne vil det også være nødvendigt lægge DLL filen i ADD-INS bibioteket på denne (Typisk placering c:\program Files (x86)\microsoft Dynamics NAV\71\RoleTailored Client\Add-ins\). B.2.3 Payment Management Objekter Objekterne til Payment Management består af såvel modificerede Navision-objekter som nye PM objekter. Hvis der er foretaget ændringer/tilretninger i Navision-objekter skal man være opmærksom på, at disse ændringer kan blive overskrevet ved installationen af Payment Management. Databasen udvides, om nødvendigt, med ca KB, inden indlæsningen af objekterne påbegyndes. Dette gøres under menuen Filer, Database, Udvid. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 71 af 81

72 1. For at installere Payment Management i Navision uden tilretninger, skal følgende gøres i Classic klienten: Vælg menulinjen Funktioner, Object Designer Vælg fra menulinjen Filer, Import Find folderen..\fob på produkt cd'en Klik på filen PM.fob Klik på Åbn for at indlæse filen PM.fob 2. Følgende skærmbillede vises: Når filen PM.fob er indlæst, vil programmet vise om der er konflikter med de nuværende objekter i databasen. Hvis der er konflikter bør forhandler kontaktes inden objekterne indlæses idet der ellers risikeres at tabe eksisterende tilretninger. Hvis der ingen konflikter findes accepteres indlæsningen ved at vælge Ja. 3. Herefter vises følgende meddelelse: Tryk Ok Vær opmærksom på, at antallet af objekter kun er ment som eksempel og ikke nødvendigs vil passe med den nyeste version af Payment Management. 4. Kompiler de nye objekter. Dette er især vigtigt på RTC miljøer. Herefter er objekterne installeret i databasen. B.2.4 Payment Management Hjælpefiler Hjælpefilerne skal installeres manuelt på følgende måde: 1. Find filerne pm_a.chm, pm_a.hh, pm_m.chm og pm_a.hh på produkt cd'en i folderen..\hlp. 2. Kopier filerne til folderen med det respektive sprog under NAV på klienten. F.eks. " c:\program files (x86)\microsoft Dynamics NAV\70\ RoleTailored Client\da-DK\" 3. Kopier filerne på serveren under service biblioteket. F.eks. " c:\program files\microsoft Dynamics NAV\70\Service\DAN\" 4. Genstart Navision server servicen og den rollebaserede klient i nævnte rækkefølge. Særligt til NAV 2013 R2: Denne version af NAV benytter hjælpeserver, der ligger på en IIS server. Hjælpefilerne til denne form for hjælp ligger på produkt pakken i folderen..\hlp\html. Disse filer kopieres ind i mappen..\dynamicsnav71help\help\da-dk\ på IIS serveren. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 72 af 81

73 Hjælpen til Payment Management kan nu anvendes. B.2.6 Payment Management Roller/rettigheder Anvendes der roller/rettigheder i Navision kan der oprettes Payment Management roller med tilhørende rettigheder som tilknyttes brugere i Navison. Tilknytning af roller til brugere foretages dog manuelt. Bemærk - ved konvertering fra NAVIBanking til PM konverteres roller/rettigheder ikke, men de gamle roller i NAVIBanking slettes. Roller/rettigheder i Payment Management kan oprettes på følgende måde: 1. Vælg menulinjen Funktioner, Object Designer 2. Find codeunit "Opret Roller/Rettigheder" 3. Tryk på Run Brugeren skal tildeles PM-roller til de forskellige moduler, men derudover skal brugere tildeles standard roller. Se skema nedenfor over min. krav til standard-roller. PM-rolle Beskrivelse Kræver som min. standard roller i Microsoft Dynamics NAV BANK-UDBETAL. Vedligeholde betalingsoplysninger, registrere købsbilag, danne og sende betalinger ALL Modul : Basis G/L-BANK ACC G/L-JOURNAL P&P-VENDOR P&P-VENDOR, EDIT P&P-Q/O/I/R/C P&P-Q/O/I/R/C, POST BANK-UDBETAL./OPSÆT Samme som 'BANK-UDBETAL.', men kan derudover indlæse og vedligeholde bankopsætning. Samme som 'BANK-UDBETAL.' BANK-KONTOAFSTEM. BANK- INDBETAL. Modul : Basis Indlæse bankkontoudtog, foretage kontoafstemning og alm. finansbogføring. Modul : Kontoafstemning Indlæse og bogføre indbetalinger. ALL G/L-BANK ACC, EDIT G/L-JOURNAL G/L-JOURNAL, POST G/L-ACCOUNT G/L-PERIODIC S&R-CUSTOMER S&R-SETUP S&R-JOURNAL, POST ALL G/L-BANK ACC Copyright 2015 Continia Software a/s Side 73 af 81

74 Modul : Basis G/L-JOURNAL G/L-ACCOUNT S&R-CUSTOMER, EDIT S&R-JOURNAL, POST Alle brugere skal desuden have tildelt rollen BASIC. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 74 af 81

75 Danske Bank API (App. C) Danske Bank har udviklet et program - et API (Application Programming Interface) - som gør det muligt for økonomi-systemer at kommunikere direkte med banken. Målet er at gøre det enklere at fremsende betalinger til Danske Bank. Med andre ord at give brugeren af økonomisystemet en opfattelse af, at kommunikation med banken er en integreret del af økonomisystemet. Når API et er installeret, er det muligt automatisk at overføre betalinger, indlæse kontoudtog, indbetalinger og valutakurser, uden at skulle omkring bankens onlinesystem først. Dog kræver det at der er oprettet adgange til bankens onlinesystem, i dette tilfælde Danske Bank Business Online, og der er en nøgle til Business Online på netop den maskine der benyttes. C.1 Installation af Danske Bank API Inden du går i gang med installationen af API'et, skal du sikre dig at Danske Bank Business Online er installeret på maskinen og at det fungerer. Dette er en forudsætning for at kunne få API'et til at fungere. Særligt til NAV 2013: Du skal være opmærksom på at API et kræver et add-in til NAV for at kunne fungere i NAV Dette add-in kan du finde i mappen API Add-in på produkt CD en. DLL filen i mappen kopieres ind i NAV klientens Add-ins bibliotek, som ligger i installationsbiblioteket til NAV klienten. Dernæst skal API et installeres. Du kan finde installationspakken på (Hvis du har tekniske spørgsmål vedr. selve API et, kontakt Danske Bank Kundeservice på tlf ) Når du har hentet filen, kører du setup.exe, og følger instruktionerne i installationsvejledningen. Vær opmærksom på at API et skal installeres på Service Tier serveren ved NAV 2009 SP1 og R2. Når du har afsluttet installationen, er du klar til opsætningen i Payment Management. C.2 Indstillinger på serveren (NAV 2009 SP1-R2) C.2.1 Lokale sikkerhedsindtillinger Gå til Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Local Security Policy Copyright 2015 Continia Software a/s Side 75 af 81

76 Gå til Security Settings\Local Policies\Security Options og ændre følgende politikker: C.2. a) Network Access: Let everyone permissions apply to anonymous users Sættes til Enabled b) DCOM: Machine Access Restrictions - Tilføj Anonymous, Everyone, Interactive, Network, System med fulde rettigheder. c) Network Access: Sharing security model for local accounts Sættes til Classic DCOM konfiguration Klik på Start -> Run Skriv DCOMCNFG og tryk OK. Dette vil åbne DCOMCNFG programmet. Gå ind under Console Root -> Component Services -> Computers -> My Computer Højreklik på "My Computer" og vælg Properties Copyright 2015 Continia Software a/s Side 76 af 81

77 Vælg fanen "Default Properties" a) Enable Distributed COM on this computer Skal være markeret b) Default Authentication Level Sættes til Connect c) Default Impersonation Level Sættes til Identify Vælg fanen "COM Security" Copyright 2015 Continia Software a/s Side 77 af 81

78 Klik på Access Permissions ' Edit Default a) Tilføj brugerne "Anonymous", "Everyone", "Interactive", "Network", "System" med Lokal og Remote adgang sat. Klik på Launch and Activation Permissions ' Edit Default a) Tilføj brugerne "Anonymous", "Everyone", "Interactive", "Network", "System" med Lokal og Remote adgang sat. Klik på OK Luk DCOMCNFG programmet. C.3 Danske Bank API i Payment Management C.3.1 Opsætning I Payment Management Under Økonomistyring, Opsætning, Betalingsformidling, Opsætning, er der kommet et nyt faneblad, som ses på billedet: I feltet Valutakurser og FI adviseringer direkte, skal du angive den Bank der skal integrere med API et, når der skal indlæses. Den bank der vælges her skal have tilknyttet Bankcentralen DBTS og banken skal naturligvis have et kryds i Anvendes på bankkortet. Før dette kan fungere, skal der på Bank (Afdelinger=>Opsætning=>Programopsætning=>Økonomistyring=>Finans=>Betalingsformidling=>Bank) sættes et kryds i feltet Direkte, så er systemet klar til at ind og udlæse filer automatisk, og udenom bankens onlinesystem. C.3.2 Logon og sikkerhed Med den nemme og hurtige integration direkte til banken, er det også nødvendigt at kunne sætte ekstra sikkerhed op. Der er flere grader af sikkerhed mht. logon der kan sættes op. Dette forklares i de følgende afsnit. Når man sender eller importerer filer, vil man fra Danske Banks side kræve et brugernummer og en sikkerhedskode. Dette kan så i flere niveauer sættes op, så brugeren ikke ser det, alt efter hvilken politik man vil køre mht. sikkerhed. Hvis enhver bruger der har adgang til områderne i Navision, hvor du sender betalinger, og importerer filer, bare skal kunne sende, uden at angive login og password, skal du angive brugeroplysningerne på Bank. Det gør du under Økonomistyring, Opsætning, Betalingsformidling, Bank. Her findes felterne Brugernummer og sikkerhedskode. Hvis disse er udfyldt, vil du ikke se en login skærm, derimod vil filerne blot blive sendt, og importeret, når man beder programmet gøre det. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 78 af 81

79 Det er også muligt i Betalingsopsætning, at afgøre hvilke områder der kræver et individuelt login. Hvis der angives at der skal laves individuelt login, skal man angive Brugernummer og Sikkerhedskode når man sender og importerer filer. Dog kan man nøjes med at logge ind som normal databasebruger i Navision, og så udfylde felterne Brugernummer og Sikkerhedskode på Brugeropsætningen (Afdelinger=>Opsætning=>Brugere=>Brugeropsætning), så er man fri for at indtaste det hver gang der kaldes op til banken. Hvis felterne Brugernummer og Sikkerhedskode ikke bliver udfyldt nogen steder i enten bank, eller Brugeropsætningen, vil man hver gang man kalder op til banken, for at sende eller importere filer, blive bedt om at indtaste Brugernummer og Sikkerhedskode. C.3.3 Sende betalinger Når du er færdig med at behandle udbetalingsforslaget, og er klar til at sende betalingerne, gør du bare som du plejer i Payment Management. Godkend og sender derefter betalingen. I Dette første vindue indtaster du Brugernummer og Sikkerhedskode, som du har fået oplyst fra Danske Bank (Det er det samme som du bruger på f.eks. Business Online) Betalingen sendes derefter til Danske Bank. Oversigten Banker (udlæsning) forsvinder og posterne ændrer status. Det betyder at en fysisk fil er nu skrevet ud fra Payment Management, det er indholdet af den fil der er sendt til Danske Bank. Betalingen er nu sendt direkte til Danske Bank, overførslen gik hermed OK. C.3.4 Bestilling af filer fra banken Som det vil fremgå af de næste afsnit, er det også muligt at modtage filer fra banken via API et. Det drejer sig om kontoudtog, indbetalinger og valutakurser. For at modtage disse filer, skal man i sit banksystem bestille disse filer fra banken. Når du bestiller filer fra banken skal du angive nogle oplysninger. For at kunne importere disse korrekt, er nedenstående tabel god at bruge. Filtype Format Fast / kommasepareret Kontoudtog PTX Kommasepareret med udvidet advisering Indbetalinger FIK Fast Valutakurser* VKS Kommasepareret * Her skal du vælge: Bankens købs- og salgskurs samt Nationalbankens middelkurs Hvis der ikke vælges disse værdier til filerne, vil du højst sandsynligt ikke kunne importere filerne. Resten af opsætningen er individuel, hvor du bestemmer hvor ofte du ønsker filen osv. Kontakt Danske Bank Kundeservice ( ), hvis du ønsker flere informationer vedr. bestilling af filer. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 79 af 81

80 C.3.5 Indlæsning af kontoudtog Indlæsning af kontoudtog foregår også på helt normal vis i Payment Management. Læs evt. manualen, hvis du har spørgsmål til funktionaliteten heri. Når du har trykket på Indlæs Kontoudtog, vil et nyt vindue blive vist: Brugernavn og sikkerhedskode angives i Login sektionen. Listen kan derefter hentes ved at trykke på knappen Hent liste. Derefter markeres filen, som skal indlæses og der trykkes Importér fil. Vinduet med listen forsvinder og kontoudtoget bliver indlæst. C.3.6 Indlæsning af indbetalingsfil Det er naturligvis også normal Payment Management funktion, når du skal hente indbetalingsfiler via Danske Bank API. Inde i Indbetalingskladden, vælger du i menuen Naviger->Betaling->Indlæs FIK/GIK fil eller Kotroller FIK/GIK fil. Brugernavn og sikkerhedskode angives i Login sektionen og der trykkes på knappen Hent liste. Programmet vil kontakte banken, og du vil få en liste frem med de indbetalingsfiler der er til rådighed: Copyright 2015 Continia Software a/s Side 80 af 81

81 Ønskes filen kontrolleret inden indlæsning, vælg filen og tryk Kontrollér fil. Dette vil starte en rapport med mulige fejl i filen. Vælg den fil, der skal indlæses og tryk på knappen Importér fil. Du ser nu denne form: Her kan du ændre lidt opsætning mht. hvordan filen skal læses ind i kladden. Tryk på OK, og posterne i filen, bliver indlæst i Indbetalingskladden. Copyright 2015 Continia Software a/s Side 81 af 81

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT

FACTSHEET CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT FACTSHEET Mange virksomheder håndterer stadig bogholderi og betalinger i to forskellige programmer, hvilket medfører at betalingsoplysninger ofte indtastes 2-3 gange inden de er bogført, betalt og afstemt.

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. C op yr ig ht: Naddon version 200910 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET

CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT BANKKONTO AFSTEMNING FACTSHEET FACTSHEET Er du i en situation, hvor der er et stigende antal bankposteringer? Og er anvendelsen af tid på at udligne disse i Microsoft Dynamics NAV ved at fylde en del af arbejdsdagen? Microsoft Dynamics

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken.

Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Side 1 af 131 Navision Stat 7.0 ØS/ØSY/TIE 4. maj 2015 Betalingsformidling Overblik Her ses hele processen fra en betalingen overføres til banken, til indlæsning af filer fra Banken. Formål I vejledningen

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Payment Management. PM Kontoafstemning. Ver RTC. Copyright 2017 Continia Software a/s

Payment Management. PM Kontoafstemning. Ver RTC. Copyright 2017 Continia Software a/s Payment Management PM Kontoafstemning Ver. 2.35 - RTC Copyright 2017 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management Kontoafstemning... 3 1.1 Kontoudtog... 4 1.2 Indbetalinger... 4 2 PM

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice

Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Side 1 af 34 Navision Stat 9.0 ØSY/TIE 17.11.2017 Guide der beskriver ny afsendelsesmetode via DB Webservice Overblik DB webservice er en ny afsendelsesmetode til afsendelse af betalinger, direkte til

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012

Forbedringer i NS 5.3 08.03.2012 Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer.

Indlæsning af indbetalinger via FI-adviseringer. . Det er muligt at indlæse indbetalinger fra kunder, som anvender indbetalingskort, direkte ind i en debitorbetalingskladde i Axapta. Det kræver, at du fra banken får en fil i standard PBSformat med indbetalingerne

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl

Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går

Læs mere

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk

Effektiv opkrævning. Til Microsoft Dynamics NAV. www.continia.dk Effektiv opkrævning Udfør fakturering og opkrævning på 40 forskellige måder i det meste af Nordeuropa; blandt andet OIO fakturering, eksternt printservice, PBS Betalings- Service, PBS LeverandørServce,

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Ændringer i Payment Management 2.15

Ændringer i Payment Management 2.15 Ændringer i Payment Management 2.15 De ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Dynamics NAV og Navision Attain, med mindre andet er angivet. Ændringer i Payment Management Generelt Issue

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Mamut Stellar NemHandel

Mamut Stellar NemHandel Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Unitel til pc Brugervejledning

Unitel til pc Brugervejledning Unitel til pc Brugervejledning Indhold Om vejledningen... Adgangskontrol... Bruger... Adgangskode... Krypteringsnøgler... Betalinger... Opret betalinger... Vælg betalingstype... Gem som standardbetaling...

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2016 Cash Management

Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2016 Cash Management Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management modulet, der følger

Læs mere

Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV Continia Collection Management NAV CHANGELOG Version 1.09: April 2011 Copyright 2011 Continia Software a/s Indhold 1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.08 til 1.09.... 3 1.1 Ændringer

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...

Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor... Indhold Indledning...1 Posteringstekster...2 Bankkonti...3 Betalingsmåder...4 Opsætning på kreditor...8 Opsætning på udenlandsk kreditor...10 Banking i Finanskladden...12 Banking på indkøb...14 Bank-filformater...16

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5

Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Vejledning i integration mellem GolfBox og Microsoft C5 Denne vejledning er udarbejdet til brugere, som benytter Microsoft C5 og C5 s PBS modul sammen med GolfBox. Vejledningen gælder for C5 ver. 4.00

Læs mere

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf:

VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: VEJLEDNING Skolepenge og Indbetalinger med Totaltløsning Support tlf: 46761892 1 Indholdsfortegnelse Afstemning af abonnementskørsel... Abonnementskørsel... 6 Fil til Nets... 8 Afsendelse af fil til Nets...

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato: Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank)

Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Kvikguide til opsætning af Navision Stat 5.2 for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Side 1 af 31 ØKO/TIE Opr. 16.12.10 Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du sætter

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking

ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking ectrl Banking. ectrl vejledning 1 ectrl Banking Indhold Indledning 3 Kreditor 4 Posteringstekster 4 Bankkonti 5 Betalingsmåder 5 Opsætning på kreditor 8 Opsætning på udenlandsk kreditor 9 Banking i Finanskladden

Læs mere

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved.

Løsning Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1121 Vedligehold dimension 1 konto B 00072965 Messagemember ikke tilrettet i sprog til panel og faner Klient opsæt til applikationerne 1121 til 1129, er nu oprettet og medsendes herved. 1211 Flere bilagsregistrering

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske)

ASPECT4 Økonomistyring Følgende er rettet i opdatering 3.1.02 (B=fejl, S=support/Info, T=Opgave, W=Releaseønske) 1211 Flere bilagsregistrering applikation B 00080108 Kopiapplikation i 1211 arver ikke autoriteter fra bruger Der er mulighed for oprettelse af applikation til 1211 med bogstaver i applikationsnummer.

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning

Winfi nans for menighedsråd. Debitorvejledning Winfi nans for menighedsråd Debitorvejledning Indholdsfortegnelse Debitorer oprettes 3 Bogføring vedrørende debitorer 5 Bogføring af fakturadata 6 Bogføring af indbetalinger 9 Betalingsbetingelser 11 Hvem

Læs mere

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006

Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Noter til KAP HORN programmer den 1 september 2006 Nyeste tiltag med KAP HORN programmer version 5.1.1: 1. Kreditorstyringen er blevet forbedret med: 1a. Overførsel af skyldige leverandørposter til Bogføringskladden

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

Kvikguide til opsætning af Navision Stat for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank)

Kvikguide til opsætning af Navision Stat for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Kvikguide til opsætning af Navision Stat for afvikling af betalinger via Business Online (Danske Bank) Side 1 af 35 Opr. 23.11.07 Opd. 22.01.09 Overblik Introduktion Denne guide beskriver, hvordan du sætter

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2. Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer

Læs mere