BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D Phone:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk"

Transkript

1 Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D

2 OPDATERING AF BIBLIOTEKETS FUNKTIONER KOLOFON INDHOLDSFORTEGNELSE BILLUND BIBLIOTEK - IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE RUM Opdragsgiver: Billund Bibliotek Hans Jensensvej Billund Kontaktperson: Chef for Billund Bibliotekerne Ole Bisbjerg Afsæt og fokusområder 3 Anbefalede opdateringstiltag 4 Gennemgang af zoner 5 Bilag, opsamling fra workshop 14 DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF SIGNAL Århusgade 88, København Ø Kontaktperson: Chefanalytiker Morten Fisker 2

3 IDESKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK, BILLUND AFSÆTTET: Idéskitsen tager udgangspunkt i en længerevarende proces, faciliteret af SIGNAL arkitekter. Denne proces har haft fokus på brugerinddragelse og bibliotekets brugere samt Centrets og Billunds forskellige aktører indenfor børnekulturen, har været inviteret til at deltage i workshops omkring bibliotekets udvikling. Idéskitsen til opdatering af bibliotekets fysiske rum beskriver, hvordan der kan skabes plads til forskellige zoner i Billund Bibliotek, der kan understøtte nye, ønskede aktiviteter i bibliotekets rum. Aktiviteter, funktioner og rumlige kvaliteter beskrives for hver zone, som ligeledes understøttes af referencebilleder. CENTRALE FOKUSOMRÅDER FOR OPDATERING AF BILLUND BIBLIOTEK: BØRNEBIBLIOTEKET MED EN VOKSENZONE. Muligheden for at vende biblioteket på hovedet og etablere et stor børne- og ungdomsafdeling og en mindre, men eksklusiv afdeling for voksne. ANKOMST, LOUNGEOMRÅDE OG MØDESTED. Hvordan kan biblioteket styrke sin invitation til ophold? Hvordan kan nyt og udvalgt materiale præsenteres og skabe appetit på mere? Hvordan kan biblioteket i højere grad lægge rum til det uformelle møde mellem brugerne? Hvordan kan en reduktion af materialesamlingen bidrage til etablering af flere opholdssteder? Idéskitsen skal danne grundlag for den opdatering af biblioteket som forestås af Rosan Bosch. BORGERSERVICE. Hvordan kan biblioteket balancere mellem borgerservice og bibliotek? Hvordan kan man lokke de ventende borgere ind i biblioteket, så de samtidig får større kendskab til diverse tilbud? ETABLERINGEN AF NYT, AFGRÆNSET LÆRINGSRUM med fokus på digitale læringsformater. Computerprogrammer til skabelse af film, lyd, grafik m.m. kan give bibliotek mulighed for at tilbyde nye læringsforløb med fokus på digitale formater. 3

4 ANBEFALEDE OPDATERINGSTILTAG 1) Ved ankomsten træder man ind i et udvidet ankomstareal. Møderum 2, som i dag fremstår som et rum uden vinduer, inddrages til fordel for et større og mere aktivt ankomstareal, der også kan bruges ifm. andre ophold i centret. Ungdomszone 8 Børnezone 6 2) Møderum 1 åbnes op med glaspartier ind til biblioteket for at skabe større sammenhæng mellem de to funktioner og for at vise aktiviteten i rummene. 3) Borgerservice, Turistinformation og Help Desk til biblioteksbrugere samt ind-og udlån placeres i fronten af biblioteket, så det er let tilgængelig for borgere, samt ligger tæt på backoffice faciliteterne. 4) Der etableres et område til skiftende præsentationer af materialesamling samt evt. udstillinger af brugerproduktioner. Dette til inspiration for bibliotekets brugere. 5) En eksklusiv voksenzone placeres ligeledes i fronten af biblioteket, for at voksne ikke skal passere forbi børne- og legezonerne inden de kan trække sig tilbage i et mere intimt voksenmiljø. Der er dog fra voksenzonen direkte sigtelinje til den store børnezone, så forældre kan holde øje med deres børn, uden altid at skulle sidde i børnezonen. 6) Børnezonen skal være den største zone i biblioteket med forskellige former for inventar, aktiviteter og ophold. 7) Der etableres et nyt digitalt læringsrum ved siden af personalerummet med stor transparens, som både kan bruges til planlagte og ad hoc baserede aktiviteter. 8) En ungdoms/tweens-zone etableres bag det digitale læringsrum og hermed skærmet fra bibliotekets andre zoner. Det giver de større børn mulighed for at trække sig tilbage og opholde sig sammen, uden at være under opsyn af forældre/voksne Præsentation af materialer/temaer Personale Personale It-laboratoriet/ læringsrum 7 Borgerservice/ turistinfo/ind-og udlån 3 4 Ankomst, udstilling af produktioner, ophold - avis/kaffe 1 Eksklusiv voksenafdeling 5 Møde 1 - åbnes op med glaspartier mod biblioteket 2 Ophold/lounge langs vinduesfacaden. Både ungdomszonen og børnezonen har direkte adgang til udearealet, og der kan arbejdes med at lave en hegnet sti, der fører til den tidligere legeplads for daginstitutionen. 4

5 1 ANKOMSTEN // ANBEFALING - INDDRAGELSE AF MØDE 2 Aktiviteter og funktioner: Ankomsten er det første møde med Billund bibliotek, og det skal derfor udstråle bibliotekets kvaliteter. At der noget at opleve og noget at hente for både børn og voksne. Det er her man kan finde plads til det kortere ophold, læse sin avis, eller søge inspiration, der trækker videre ind i biblioteket. Det er også i ankomsten, at forskellige udstillinger og brugerproduktioner kan vises. Da funktionen som børnebibliotek er vigtig, er det oplagt at udstille artefakter for forskellige børnekulturelle projekter hen over året. Disse udstilllinger må gerne trække ind i bibliotekets rum,for at skabe interessen for at bevæge sig videre ind. Funktioner som wayfinding/skiltning/info om biblioteket, kulturkalender, præsentation af materialer/skiftende temaer er vigtige. Det kan overvejes som alternativ til etablering af et kulturværksted, i stedet arbejde med en opsøgende bibliotekar, der også kan agere fødselshjælper for idéer og arrangementer. FORSKELLIG TYPER INVEN- TAR TIL OPHOLD MAGASIN / AVIS / NYHEDS- VÆG Opdateret materiale til hyggelæseren. Synligt materiale, der samtidig skaber en visuel interessant væg. ANALOG ELLER DIGITAL KUL- TURKALENDER Rumlige kvaliteter: Ankomsten skal udgøre en appetitvækker til, hvad man udover bøger kan bruge biblioteket til, fx. i form af materialer, wayfinding og kulturkalender. Stedet skal gerne udstråle ro, være overgangen fra den travle hverdag til fordybelse og ro. Plads til ophold med forskellige typer inventar. Ved at åbne op ind til møde 2 og inddrage det i bibliotekets ankomstområde, skaber man et større og mere attraktivt område, hvor der kan skabes plads til både ophold, præsentation af materialer og udstillinger. Møde 2 fremstår i dag som et uattraktivt mødelokale uden vinduer og med forholdvis få bookinger (ca. 100 pr. år). Vi ser stor kvalitet i at udvide ankomstarealet og i stedet skabe åbne mødesteder i bibliotekets rum. Der kan/skal arbejdes med stemningsskabende lyssætning, pga. eneste lysindfald gennem ovenlysvinduer. 1 ANKOMST Udstilling af produktioner, ophold - avis/ kaffe 5

6 1 ANKOMSTEN // ALTERNATIV - BIBEHOLDELSE AF MØDE 2 Rumlige kvaliteter: Man kan vælge at bibeholde ankomstområdet i det format det har i dag, og arbejde med inventar og lyssætning for at skabe et inviterende sted til ophold. Herved bibeholdes møderum 2, som brugbart mødelokale for centrets brugere. Men der kan oplagt etableres en større transparens mellem de to rumligheder. Bevares møderummet bør der samtidig arbejdes med en opdatering af indretning samt belysning. Det er oplagt samtidig at indtænke referencer til biblioteks materialer og aktiviteter i rummets indretning og udsmykning. Ankomstområdet skal stadig udstråle ro, være overgangen fra den travle hverdag til fordybelse og ro. Plads til ophold med forskellige typer inventar. Der kan/skal arbejdes med stemningsskabende lyssætning, pga. eneste lysindfald gennem ovenlysvinduer. FORSKELLIG TYPER INVEN- TAR TIL OPHOLD MAGASIN / AVIS / NYHEDS- VÆG Opdateret materiale til hyggelæseren. Synligt materiale, der samtidig skaber en visuel interessant væg. ANALOG ELLER DIGITAL KUL- TURKALENDER Ankomst/synlighed i centret - Anbefalinger: Lad biblioteket flytte ud i fællesarealer. Vis gerne, hvor biblioteket bor, ved at trække materialer, skiltning, brug af farve m.m. ud i det nære udeareal og gangareal i centret. Tilbyd aviser og andet læsestof v. caféen, med tydelig afsender fra biblioteket. Træk aktiviteter ud i den fælles foyer, for at skabe liv - fx. ved historiefortælling v. pejsen. 1 ANKOMST Udstilling af produktioner, ophold - avis/ kaffe 6

7 2 MØDE 1 // ANBEFALING - ETABLERING AF TRANSPARENS Aktiviteter og funktioner: Møde 1 er i dag centrets mest benyttede rum, med bookinger, der strækker sig over hele dagen. Det er derfor nødvendigt at bibeholde denne facilitet. Der er her it- og bridgeklubben har undervisning, her man mødes om et projekt, en mindre workshop osv. Rumlige kvaliteter: Ved at etablere glaspartier mod bibliotekets rum, skaber man en dynamisk sammenhæng mellem aktiviteter i og udenfor møderummet. Man kan orientere sig ift. om rummet er i brug, og aktiviteterne i møderummet kan bidrage til at skabe liv til biblioteket, selvom aktiviteterne er auditivt afskærmet via glas. Gardiner, paneler eller folie kan afhjælpe direkte indkig, hvis nødvendigt. Folie kan ligeledes bruges til at synliggøre eller rammesætte rummet. TRANSPARENS skaber sammenhæng mellem møderummet og biblioteket. MARKERING AF GLASVÆG 2 MØDE 1 Åbnes op med glaspartier mod biblioteket. 7

8 3 BORGERSERVICE // ANBEFALING Medbetjeningsstander skitse Diskretionsskærm Udføres i translucent materiale - så man ikke kan se igennem, men fornemme skygger. Dette så møblet ikke bliver for voldsomt Aktiviteter og funktioner: Borgerservice, turistinformation og bibliotekets Help Desk placeres i det første område af biblioteket, hvor der i dag er placeret en fleksibel skillevæg og mobile bogreoler. Fordelen ved at udnytte dette område, er at man tilgodeser de borgere, der kun kommer for at benytte borgerservice eller turistinformationen, og der skabes samtidig en kobling mellem den tematiske præsentation af materialer, som placeres ved siden af disse funktioner, som kan lokke den ventende bruger længere ind i biblioteket. En god løsning på kødannelese fx. vha. nummervisningsstandere rundt i bibliotekets rum, skaber også en mulighed for at ventende brugere kan bruge biblioteket imens. Der skal tænkes i løsninger, der giver brugerne mulighed for at vente i ankomstarealets opholdsområde eller i voksenafdelingen, uden at de frygter at miste deres plads i køen. I samme område, helt op mod væggen ind til pakkerummet, anbefales det at etablere elektroniske ind- og udlånsstandere med en bogsprække til de afleverede bøger. På den måde bliver de afleverede bøger gemt væk og roder ikke i bibliotekets rum, men kan håndteres fra pakkerummet i bogkasser. MEDBETJENINGSSTANDER TIL BORGERSER- Låger til rum med hylder til printer og Standeren skal computer. VICE, SELVBETJENING kunne hæve/ M.M. sænkes i intervallet mm Der kan etableres diskretionsskærm i translucent materiale ifm. borgerservice standere. Plads til printer i standeren. Borgerservice/ turistinfo/ind-og udlån 3 Borgeren og medarbejderen står side om side Rumlige kvaliteter: Etableringen af mindre ovale borgerservicestanderne, til både med- og selvbetjening, kan gøre det ud for den nuværende skrankefunktion. Der kan etableres en skærm i translucent materiale på standerne, der sikrer en vis form for diskretion ifm. med borgerservice. Med god skiltning af borgerservice, turistinformation og Help Desk til biblioteket hjælper man brugerne og sikrer tryghed i besøget på bibliotek og borgerservice. Etablering af fast væg og dør ind til personalekontorerne. Placering af elektroniske ind- og udlånsstandere med bogsprække ind til pakkerummet. 8

9 4 PRÆSENTATION AF MATERIALER // ANBEFALING Aktiviteter og funktioner: Skiftende tematiske udstillinger af bibliotekets forskellige materialer, skal understøtte brugernes nysgerrighed og tilbyde forskellige muligheder for den shoppende bruger. Området skal inspirere og vise bibliotekets muligheder. Det kan være manuelt på lave borde med forsiden op eller det kan være digitale præsentationer af nye titler understøttet af interviews med forfatteren og/eller anmeldelser ved andre brugere eller personale. Brugerproduktioner kan udstilles her og i ankomstområdet og bidrage til at vise bibliotekets vekslende aktiviteter. Rumlige kvaliteter: Reoler, hylder og/eller borde, der muliggør præsentation af materialer med forsiden op. Robuste glasmontrer til udstillinger af brugerproduktioner og/eller materialer. Eventuelt etablering af smartboard eller lign. til digital præsentation af materialer. Præsentation af materialer/temaer 4 SKIFTENDE UDSTILLING AF BIBLIOTEKETS MATERIALER UDSTILLING AF BRUGERPRODUKTIONER 9

10 5 EKSKLUSIV VOKSENAFDELING // ANBEFALING Aktiviteter og funktioner: Den eksklusive voksenafdeling skal appellere til voksne. Der skal være plads til ro og fordybelse, til uformelle møder og til afslapning med udkig til græsarealet og åen foran biblioteket. Det er her de voksne brugere af biblioteket skal føle sig velkomne, her man kan slappe af fra hverdagen og ikke behøver at blive forstyrret af andre folks børn. En vigtig balancegang er at skabe et semiskærmet område, der tilgodeser den voksne, og samtidig bibeholde den visuelle sigtelinje til børnezonen, for at forældre, der slapper af i voksenzonen, stadig kan holde øje med deres børn i børnezonen. Rumlige kvaliteter: Voksenafdelingen må gerne emme af oplevelses- og fordybelsesrum med store, tunge, fyldte bogreoler, der danner ryggen for opholdet. Zonen må samtidig gerne dyrke det intime rum og skabe mindre hyggelige kroge til læsning. Inventar som lænestole, stander- og bordlamper, små kaffeborde, puder og tæpper kan understøtte denne stemning. INTIME LÆSEKROGE Eksklusiv voksenafdeling 5 Etablering af en semiafskærmet eksklusiv voksenafdeling. Høje mørke bogreoler og bløde tunge møbler kan skabe en stemning af gammel bibliotek og fordybelse. 10

11 6 BØRNEZONE // ANBEFALING Aktiviteter og funktioner: Billedbøger, legetøj, frie gulvarealer samt opholdsmøbler til forældre og andre medfølgende voksne præger denne zone. For at zonen ikke meget hurtigt kommer til at fremstå som rodet, kan der opereres med en tydelig anvisning af faste pladser til de forskellige rekvisitter, der også opfordrer brugerne til at sætte de brugte ting på plads. Et velvalgt udvalg af højtlæsningsbøger og billedbøger kan være afsættet for mange hyggestunder for børnene og deres voksne. Dette kunne også foregå i V.I. P. hjørnet, jf. Hjørring Bibliotek. MATERIALER I ØJENHØJDE Børnezone 6 Rumlige kvaliteter: Gør adgangen til noget af materialerne svær, så det i sig selv bliver en udfordring og oplevelse for de små. Tænk i reoler, der kan klatres i og som måske rummer en ørnerede foroven. Et afskærmet område eller læsehule kan danne ramme for eksempelvis sanselæsning for de mindste eller i mindre skala udgøre et spændende læseskjul for det mindre barn. Dukkehuse, slotte og brandstationer, dukker og biler kan tilbydes, gerne i små kroge eller hjørner, hvor barnet eller børnene uforstyrret kan udfolde deres fantasilege. OPHOLD/FORDYBELSE LEGEOMRÅDE 11

12 7 IT-LABORATORIET // ANBEFALING Aktiviteter og funktioner: Multimedierum, læringsrum med avanceret digitalt udstyr til it-kurser, film/lydstudie, skriveværksted, stop-motion, grafisk udvikling m.m. Stedet, hvor skoleklasser kommer ind og kører nogle digitale læringsforløb. Stedet, hvor ældre borgere kan lære at bruge forskellige pc-programmer og hygge sig, Stedet, som både understøtter den enkelte brugers digitale projekter, undervisningsforløb og gruppearbejde/den digitale lektie. Det er oplagt at placere materialer om digital produktion i læringsrummet eller tæt herpå. It-laboratoriet 7 LÆRINGSRUM MED TRANSPARENS Skaber sammenhæng mellem biblioteket og afskærmede rum. Rumlige kvaliteter: Aflukket rum med stor transparens. Stationære computere med diverse programmer til digital redigering. Smartboard til undervisning, demonstrationer. og præsentationer NB. Det er vigtigt at overveje, om der skal etableres stationære computere og fast bordopstilling i IT Laboratoriet, som man eksempelvis ser anvendt i Tårnby Bibliotekts læringsrum, som måske er det bedste rum og facilitetsdesign til monofunktionel IT-undervisning, eller om laboratoriet skal understøtte mere vekslende arbejdsformer og at brugen af laptops, hvis ellers adgangen til strømstik sikres, sammen med mobilt inventar kan øge fleksibiliteten. LÆRINGSRUM MED DIGI- TALE REDSKABER Stationære computere med specialprogrammer i læringsrummet giver mulighed for at tilbyde andre aktiviteter end de nuværende i Billund Centret. 12

13 8 UNGDOMSZONE // ANBEFALING Aktiviteter og funktioner: Gamerstreet, lyttestation, hæng-ud område. Plads til ophold og fordybelse samt uformelt socialt samvær kan tiltrække de ældre børn og teenagere. Mulighed for at lytte til musik i høj kvalitet og låne ipads. Mulighed for at lave gruppearbejde ved det lange bord. Mulighed for at hygge og cuddle i lav supersize sofa eller lign. Ungdomszone HÆNG-UD Bløde møbler, læsehuler, lytteposter, plads til socialt samvær m.m. 8 Samtidig må biblioteket gerne understøtte de større børns søgen efter viden i en opdateret udgave af videnstemplet, hvor man i ro og fred kan fordybe sig i bøger og andre medier. Der skal være huller til bogorme og lyttepladser, hvor man kan ligge ned. Rumlige kvaliteter: Tydelig kodning af rummet. Kunst af unge for unge. Mulighed for at tegne, male og tag e på en robust væg. Supersize sofa, med lytteposter, robust langbord, læsehuler. GAMERSTREET Wii, Playstation eller andre digitale spil, kan tiltrække og fastholde de ældre børn. 13

14 Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: BILAG OPSAMLING FRA WORKSHOP

15 OPSAMLING DESIGNWORKSHOP, ØVELSE 1 Brainstorm over bibliotekets synlighed som del af Børnenes Hovedstad og om hvad biblioteket skal kunne fremadrettet. Tanken om at tænke biblioteket anderledes og lave et børnebibliotek med en voksenafdeling gik igen gennem hele dagen, og dette udsagn kan støtte Billund bibliotek i deres identitet som et bibliotek i Børnenes hovedstad, et sted primært til børn, men også med plads og tilbud til voksne. AT VENDE FOLKEBIBLIOTEKET PÅ HOVEDET - BØRNEBIBLIOTEK MED VOKSENAFDELING BIBLIOTEKET BRAINSTORM I BØRNENES HOVEDSTAD / HVORDAN SYNLIGGØRES DET? Biblioteket åbnes op mod de grønne områder. Bedre sammenhæng med byen via bredt stiforløb over Hans Jensens Vej til biblioteket. Mere branding gennem fælles digital platform for alle kulturinstitutioner i Billund evt. m. app. Centret rykker ud og fortæller om sig selv og arrangementer. Kulturbussen der henter børn og kører dem til biblioteket. Større kobling ml. institutionerne i centret, via mere transparens. Større kendskab til biblioteket via sociale medier og ambassadører HVAD SKAL BIBLIOTEKET KUNNE, SOM DET IKKE KAN I DAG? Tilbyde mulighed for fordybelse. Attraktivt opholdssted for skolebørn. Borgerservice trækker brugerne mere ind i biblioteket. Tydligere zoneinddeling af bibliotekets rum. Mulighed for kreativ udfoldelse Bedre adgangsforhold til kælderen. Billundcentret som kulturhus. Tilbyde læsestof i forhal og café. En mere dynamisk materialesamling med skiftende præsentationer af temaer. Behagelige opholdssteder og møbler. Indrettet område til tweens 15

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

UDSKOLINGENS ØNSKER TIL FREMTIDENS KIRKEBJERG SKOLE. Opsamling og evaluering af inddragelsesproces/workshopforløb for 7. klasserne

UDSKOLINGENS ØNSKER TIL FREMTIDENS KIRKEBJERG SKOLE. Opsamling og evaluering af inddragelsesproces/workshopforløb for 7. klasserne UDSKOLINGENS ØNSKER TIL FREMTIDENS KIRKEBJERG SKOLE Opsamling og evaluering af inddragelsesproces/workshopforløb for 7. klasserne INDHOLDSFORTEGNELSE Metoden... 3 Det mobile læringsrum på balkonerne...

Læs mere

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 Sans for min skole Idekatalog fra Løgstrup skole Til den rådgivende arkitekt Dette er et idékatalog, som er blevet til på baggrund af inddragelse af 50 elever

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

IDÉKATALOG TIL BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER BILLUND BIBLIOTEK / 10.11.2014. Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark

IDÉKATALOG TIL BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER BILLUND BIBLIOTEK / 10.11.2014. Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no IDÉKATALOG TIL BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver

Fremtidens børneinstitution pædagogiske perspektiver Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2.3 2. Pædagogik... 2.4 3. Barneperspektiv og børnemiljø... 2.4 4. Voksenperspektiv og arbejdsmiljø... 2.5 5. Formidling... 2.6 6. Udearealer... 2.6 7. Børn med særlige

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Pædagogik og æstetik. Læringszoner på GG. Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk

Pædagogik og æstetik. Læringszoner på GG. Faglighed, fornyelse og fællesskab. www.gladgym.dk Pædagogik og æstetik Læringszoner på GG www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab PLANSKITSE: FOLDEVÆGGE Indledning Flyt- og skrivbare overflader Visionen er : RØNNOW ARKITEKTER A/S _TRANSPARENS

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Kirsten Steno www.steno.nu

Kirsten Steno www.steno.nu Kirsten Steno www.steno.nu Referencer : 1.500 private boliger : (på 20 år i DK) Ferieboliger: (for danskere i Toscana og Provence) Butikskoncepter: (Invita, Modulia og Tvis) Kataloger: (hands-on og digitalt)

Læs mere

INTRODUKTION til. Kirsten Steno www.steno.nu

INTRODUKTION til. Kirsten Steno www.steno.nu INTRODUKTION til Kirsten Steno www.steno.nu Jeg har en drøm. at skabe hyggelige Feriehuse med hjerte. Behovet er de huse vi udlejer, som ikke giver næring til sjælen. Lad os sammen opfylde drømmen om hyggelige

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10.

FYSISK ARBEJDSMILJØ. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. FYSISK ARBEJDSMILJØ Respondenter i alt: 99. Fordeling på køn: 52,5 pct. er piger. 47, 5 pct. er drenge. 44,9 pct. går i 9. klasse, 55,1 pct. går i 10. klasse INDENDØRS FÆLLESAREALER Altid For det Af og

Læs mere

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET ÅRSBERETNING 2014 2 ÅRSBERETNING 2014 ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET I 2014 har næsten 600.000 mennesker besøgt Randers Bibliotek, men vi bestræber os på at få endnu flere borgere til at bruge biblioteket

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

kreativt procesrum med form og indhold

kreativt procesrum med form og indhold superstudio kreativt procesrum med form og indhold konceptet Superstudio er det kreative procesrum - designet til at gøre møder inspirerende og dynamiske. Med specialdesignede møbler og værktøjer indretter

Læs mere

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen

Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen Borgerservice på biblioteket. I januar mødes Tina og Monica for første gang ved kaffemaskinen side 4 Kronprinsessen kommer! side 10 Innovation Borgernes klager kan gøre det hele meget bedre side 18 Personaleblad

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

stud_puls: Udviklingsplan

stud_puls: Udviklingsplan stud_puls: Udviklingsplan Uddannelse:Bioanalytikeruddannelsen Hold:SB513 Pædagogisk - /uddannelsesansvarlige (tov-holder):aino Elmegaard Larsen (pædagogisk og faglig ansvarlig) Dato (stud_puls tilbagemelding):23/9-15

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON THISTED BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1 A COMPANY MØBEL SIDE 1 KVALITET HOLDBARHED DYNAMISK UDTRYK SAMMENHÆNG FLEKSIBILITET ENKELT TIDSLØST TIDSLØSHED Kontorindretning Udgangspunktet i indretningen af kontoret har været at understøtte en moderne

Læs mere

HERLEV BIBLIOTEK. Koncept for en forandringsproces

HERLEV BIBLIOTEK. Koncept for en forandringsproces HERLEV BIBLIOTEK Koncept for en forandringsproces 2020 INDHOLD Indledning Bygningsrammen I gadebilledet Det indre rum Rumlige muligheder Bindeled til byen Synlighed og eksponering Visuel kontakt Flow og

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

GLOBAL PLATFORM DENMARK LOKALEUDLEJNING

GLOBAL PLATFORM DENMARK LOKALEUDLEJNING GLOBAL PLATFORM DENMARK LOKALEUDLEJNING AFHOLD DIT KURSUS I KREATIVE OMGIVELSER OG STØT MELLEMFOLKELIGT SAMVIRKES ARBEJDE MED AT BEKÆMPE GLOBAL FATTIGDOM. Konferencelokale Undervisningsrum Mødelokaler

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research Hvad gør de i Republikken, LYNfabrikken, the Hub og Spinderihallerne? //INDHOLD /Hvem er de? /Brugerne /Optagelse /Faciliteter /Aktiviteter /Identitet /Hvad kendetegner et vellykket iværksætterhus? /HVEM

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat Find frem, vente og modtagelse

MIT HOSPITAL HVIDOVRE Referat Find frem, vente og modtagelse Referat Find frem, vente og modtagelse Møde d. 6. februar 2014 kl. 17.30-20.30 1) Velkomst og introduktion v/naja McNair Naja bød velkommen til dette andet møde i Mit Hospital Hvidovre, panelet for patienter

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

VIRKSOMHEDER & SERVICESEKTOR. Levende skærmkommunikation til

VIRKSOMHEDER & SERVICESEKTOR. Levende skærmkommunikation til VIRKSOMHEDER & SERVICESEKTOR Levende skærmkommunikation til VIRKSOMHEDER, RÅDGIVNINGSSELSKABER, KONFERENCECENTRE, OVERNATNINGSSTEDER OG RESTAURATIONER MERMAID LEVENDE KOMMUNIKATION TIL DINE KUNDER OG GÆSTER

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk

www.ollerupfriskole.dk Anvendelse af IT/ ipads i undervisningen - evaluering Baggrund I efteråret 2013 blev det besluttet at alle elever fra 0.- 7. klasse skulle have ipad. Der havde forud for beslutningen været drøftelser om,

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på

Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Mona Lisa Willads Petersen, Pæd. konsulent Karen Grøn, Museumsdirektør på Trapholt Kristine Karlshøj, Leder af Nicolai for Børn Eva Knutz, Phd på Designskolen Kolding Lena Krogsgaard, Bachelor studerende

Læs mere

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen GrapeDesign ApS Rentemestervej 64, 2 DK-2400 Copenhagen NV +45 38 878 800 grapedesign.dk grapecollection.com VAT no.: DK 28993919 6. mar.

Læs mere

Bibliotek. Politik for Herning Kommune

Bibliotek. Politik for Herning Kommune Bibliotek Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Bibliotekspolitik - vision 7 1 - Styrke borgernes mulighed for læring 9 2 - Understøtte borgernes

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL?

NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? NY JUMPFOOD CAFE I JERES HAL? Jumpfood er et koncept for cafeer/cafeteria i idrætshaller, der udfordrer den generelle opfattelse af mad og identitet i idrætslivet og medtænker indretning og markedsføring.

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

DESIgN- Og PRODUKTION. Samarbejde mellem skole og virksomhed Det virtuelle mødested

DESIgN- Og PRODUKTION. Samarbejde mellem skole og virksomhed Det virtuelle mødested DESIgN- Og PRODUKTION Samarbejde mellem skole og virksomhed Det virtuelle mødested Medvirkende: Engum Skole, Vejle Kommune Skoleafdelingen i Vejle Kommune Leg og Læring - Kids n Tweens Lifestyle Palmelund

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14 Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk

VIND ET GAVEKORT REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE. http://kaark.aarch.dk VIND ET GAVEKORT INDRET KÅRKS REDAKTIONSLOKALE OG VIND 1000,- TIL ARCHI TEGN [KÅRK] KONKURRENCE INDRET KÅRKS LOKALE http://kaark.aarch.dk side_2 Indledning Kårk genopstod sidste semester efter længere

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B]

Innovation i praksis. Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium. Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Innovation i praksis Rikke Slot Kristensen Aalborg Tekniske Gymnasium Studieretningen Industrielt Design [Teknologi A og design B] Industrielt Design kunstnerisk konference? Underviser indenfor teknologisk

Læs mere

HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK

HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK HADBJERG SFO S MEDIEPOLITIK 1 Indledning Baggrunden for at lave en mediepolitik i Hadbjerg SFO har sit udspring i det generelle fokus digitalisering har fået i uddannelsessektoren. Som underlagt folkeskoleloven

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE

EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE EKSEMPEL PÅ KU.BE-DREVET MADZONE BEVÆGELSE - DANSEHOLD - YOGA - GYMNASTIK - LEG - KLATREVÆG - UDE/ INDE-AKTIVITET - ÅBEN SCENE - MUSIKUNDERVISNING - KONCERT Blandt de kulturhuse vi har undersøgt er flere

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere