BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D Phone:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk"

Transkript

1 Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D

2 OPDATERING AF BIBLIOTEKETS FUNKTIONER KOLOFON INDHOLDSFORTEGNELSE BILLUND BIBLIOTEK - IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE RUM Opdragsgiver: Billund Bibliotek Hans Jensensvej Billund Kontaktperson: Chef for Billund Bibliotekerne Ole Bisbjerg Afsæt og fokusområder 3 Anbefalede opdateringstiltag 4 Gennemgang af zoner 5 Bilag, opsamling fra workshop 14 DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF SIGNAL Århusgade 88, København Ø Kontaktperson: Chefanalytiker Morten Fisker 2

3 IDESKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK, BILLUND AFSÆTTET: Idéskitsen tager udgangspunkt i en længerevarende proces, faciliteret af SIGNAL arkitekter. Denne proces har haft fokus på brugerinddragelse og bibliotekets brugere samt Centrets og Billunds forskellige aktører indenfor børnekulturen, har været inviteret til at deltage i workshops omkring bibliotekets udvikling. Idéskitsen til opdatering af bibliotekets fysiske rum beskriver, hvordan der kan skabes plads til forskellige zoner i Billund Bibliotek, der kan understøtte nye, ønskede aktiviteter i bibliotekets rum. Aktiviteter, funktioner og rumlige kvaliteter beskrives for hver zone, som ligeledes understøttes af referencebilleder. CENTRALE FOKUSOMRÅDER FOR OPDATERING AF BILLUND BIBLIOTEK: BØRNEBIBLIOTEKET MED EN VOKSENZONE. Muligheden for at vende biblioteket på hovedet og etablere et stor børne- og ungdomsafdeling og en mindre, men eksklusiv afdeling for voksne. ANKOMST, LOUNGEOMRÅDE OG MØDESTED. Hvordan kan biblioteket styrke sin invitation til ophold? Hvordan kan nyt og udvalgt materiale præsenteres og skabe appetit på mere? Hvordan kan biblioteket i højere grad lægge rum til det uformelle møde mellem brugerne? Hvordan kan en reduktion af materialesamlingen bidrage til etablering af flere opholdssteder? Idéskitsen skal danne grundlag for den opdatering af biblioteket som forestås af Rosan Bosch. BORGERSERVICE. Hvordan kan biblioteket balancere mellem borgerservice og bibliotek? Hvordan kan man lokke de ventende borgere ind i biblioteket, så de samtidig får større kendskab til diverse tilbud? ETABLERINGEN AF NYT, AFGRÆNSET LÆRINGSRUM med fokus på digitale læringsformater. Computerprogrammer til skabelse af film, lyd, grafik m.m. kan give bibliotek mulighed for at tilbyde nye læringsforløb med fokus på digitale formater. 3

4 ANBEFALEDE OPDATERINGSTILTAG 1) Ved ankomsten træder man ind i et udvidet ankomstareal. Møderum 2, som i dag fremstår som et rum uden vinduer, inddrages til fordel for et større og mere aktivt ankomstareal, der også kan bruges ifm. andre ophold i centret. Ungdomszone 8 Børnezone 6 2) Møderum 1 åbnes op med glaspartier ind til biblioteket for at skabe større sammenhæng mellem de to funktioner og for at vise aktiviteten i rummene. 3) Borgerservice, Turistinformation og Help Desk til biblioteksbrugere samt ind-og udlån placeres i fronten af biblioteket, så det er let tilgængelig for borgere, samt ligger tæt på backoffice faciliteterne. 4) Der etableres et område til skiftende præsentationer af materialesamling samt evt. udstillinger af brugerproduktioner. Dette til inspiration for bibliotekets brugere. 5) En eksklusiv voksenzone placeres ligeledes i fronten af biblioteket, for at voksne ikke skal passere forbi børne- og legezonerne inden de kan trække sig tilbage i et mere intimt voksenmiljø. Der er dog fra voksenzonen direkte sigtelinje til den store børnezone, så forældre kan holde øje med deres børn, uden altid at skulle sidde i børnezonen. 6) Børnezonen skal være den største zone i biblioteket med forskellige former for inventar, aktiviteter og ophold. 7) Der etableres et nyt digitalt læringsrum ved siden af personalerummet med stor transparens, som både kan bruges til planlagte og ad hoc baserede aktiviteter. 8) En ungdoms/tweens-zone etableres bag det digitale læringsrum og hermed skærmet fra bibliotekets andre zoner. Det giver de større børn mulighed for at trække sig tilbage og opholde sig sammen, uden at være under opsyn af forældre/voksne Præsentation af materialer/temaer Personale Personale It-laboratoriet/ læringsrum 7 Borgerservice/ turistinfo/ind-og udlån 3 4 Ankomst, udstilling af produktioner, ophold - avis/kaffe 1 Eksklusiv voksenafdeling 5 Møde 1 - åbnes op med glaspartier mod biblioteket 2 Ophold/lounge langs vinduesfacaden. Både ungdomszonen og børnezonen har direkte adgang til udearealet, og der kan arbejdes med at lave en hegnet sti, der fører til den tidligere legeplads for daginstitutionen. 4

5 1 ANKOMSTEN // ANBEFALING - INDDRAGELSE AF MØDE 2 Aktiviteter og funktioner: Ankomsten er det første møde med Billund bibliotek, og det skal derfor udstråle bibliotekets kvaliteter. At der noget at opleve og noget at hente for både børn og voksne. Det er her man kan finde plads til det kortere ophold, læse sin avis, eller søge inspiration, der trækker videre ind i biblioteket. Det er også i ankomsten, at forskellige udstillinger og brugerproduktioner kan vises. Da funktionen som børnebibliotek er vigtig, er det oplagt at udstille artefakter for forskellige børnekulturelle projekter hen over året. Disse udstilllinger må gerne trække ind i bibliotekets rum,for at skabe interessen for at bevæge sig videre ind. Funktioner som wayfinding/skiltning/info om biblioteket, kulturkalender, præsentation af materialer/skiftende temaer er vigtige. Det kan overvejes som alternativ til etablering af et kulturværksted, i stedet arbejde med en opsøgende bibliotekar, der også kan agere fødselshjælper for idéer og arrangementer. FORSKELLIG TYPER INVEN- TAR TIL OPHOLD MAGASIN / AVIS / NYHEDS- VÆG Opdateret materiale til hyggelæseren. Synligt materiale, der samtidig skaber en visuel interessant væg. ANALOG ELLER DIGITAL KUL- TURKALENDER Rumlige kvaliteter: Ankomsten skal udgøre en appetitvækker til, hvad man udover bøger kan bruge biblioteket til, fx. i form af materialer, wayfinding og kulturkalender. Stedet skal gerne udstråle ro, være overgangen fra den travle hverdag til fordybelse og ro. Plads til ophold med forskellige typer inventar. Ved at åbne op ind til møde 2 og inddrage det i bibliotekets ankomstområde, skaber man et større og mere attraktivt område, hvor der kan skabes plads til både ophold, præsentation af materialer og udstillinger. Møde 2 fremstår i dag som et uattraktivt mødelokale uden vinduer og med forholdvis få bookinger (ca. 100 pr. år). Vi ser stor kvalitet i at udvide ankomstarealet og i stedet skabe åbne mødesteder i bibliotekets rum. Der kan/skal arbejdes med stemningsskabende lyssætning, pga. eneste lysindfald gennem ovenlysvinduer. 1 ANKOMST Udstilling af produktioner, ophold - avis/ kaffe 5

6 1 ANKOMSTEN // ALTERNATIV - BIBEHOLDELSE AF MØDE 2 Rumlige kvaliteter: Man kan vælge at bibeholde ankomstområdet i det format det har i dag, og arbejde med inventar og lyssætning for at skabe et inviterende sted til ophold. Herved bibeholdes møderum 2, som brugbart mødelokale for centrets brugere. Men der kan oplagt etableres en større transparens mellem de to rumligheder. Bevares møderummet bør der samtidig arbejdes med en opdatering af indretning samt belysning. Det er oplagt samtidig at indtænke referencer til biblioteks materialer og aktiviteter i rummets indretning og udsmykning. Ankomstområdet skal stadig udstråle ro, være overgangen fra den travle hverdag til fordybelse og ro. Plads til ophold med forskellige typer inventar. Der kan/skal arbejdes med stemningsskabende lyssætning, pga. eneste lysindfald gennem ovenlysvinduer. FORSKELLIG TYPER INVEN- TAR TIL OPHOLD MAGASIN / AVIS / NYHEDS- VÆG Opdateret materiale til hyggelæseren. Synligt materiale, der samtidig skaber en visuel interessant væg. ANALOG ELLER DIGITAL KUL- TURKALENDER Ankomst/synlighed i centret - Anbefalinger: Lad biblioteket flytte ud i fællesarealer. Vis gerne, hvor biblioteket bor, ved at trække materialer, skiltning, brug af farve m.m. ud i det nære udeareal og gangareal i centret. Tilbyd aviser og andet læsestof v. caféen, med tydelig afsender fra biblioteket. Træk aktiviteter ud i den fælles foyer, for at skabe liv - fx. ved historiefortælling v. pejsen. 1 ANKOMST Udstilling af produktioner, ophold - avis/ kaffe 6

7 2 MØDE 1 // ANBEFALING - ETABLERING AF TRANSPARENS Aktiviteter og funktioner: Møde 1 er i dag centrets mest benyttede rum, med bookinger, der strækker sig over hele dagen. Det er derfor nødvendigt at bibeholde denne facilitet. Der er her it- og bridgeklubben har undervisning, her man mødes om et projekt, en mindre workshop osv. Rumlige kvaliteter: Ved at etablere glaspartier mod bibliotekets rum, skaber man en dynamisk sammenhæng mellem aktiviteter i og udenfor møderummet. Man kan orientere sig ift. om rummet er i brug, og aktiviteterne i møderummet kan bidrage til at skabe liv til biblioteket, selvom aktiviteterne er auditivt afskærmet via glas. Gardiner, paneler eller folie kan afhjælpe direkte indkig, hvis nødvendigt. Folie kan ligeledes bruges til at synliggøre eller rammesætte rummet. TRANSPARENS skaber sammenhæng mellem møderummet og biblioteket. MARKERING AF GLASVÆG 2 MØDE 1 Åbnes op med glaspartier mod biblioteket. 7

8 3 BORGERSERVICE // ANBEFALING Medbetjeningsstander skitse Diskretionsskærm Udføres i translucent materiale - så man ikke kan se igennem, men fornemme skygger. Dette så møblet ikke bliver for voldsomt Aktiviteter og funktioner: Borgerservice, turistinformation og bibliotekets Help Desk placeres i det første område af biblioteket, hvor der i dag er placeret en fleksibel skillevæg og mobile bogreoler. Fordelen ved at udnytte dette område, er at man tilgodeser de borgere, der kun kommer for at benytte borgerservice eller turistinformationen, og der skabes samtidig en kobling mellem den tematiske præsentation af materialer, som placeres ved siden af disse funktioner, som kan lokke den ventende bruger længere ind i biblioteket. En god løsning på kødannelese fx. vha. nummervisningsstandere rundt i bibliotekets rum, skaber også en mulighed for at ventende brugere kan bruge biblioteket imens. Der skal tænkes i løsninger, der giver brugerne mulighed for at vente i ankomstarealets opholdsområde eller i voksenafdelingen, uden at de frygter at miste deres plads i køen. I samme område, helt op mod væggen ind til pakkerummet, anbefales det at etablere elektroniske ind- og udlånsstandere med en bogsprække til de afleverede bøger. På den måde bliver de afleverede bøger gemt væk og roder ikke i bibliotekets rum, men kan håndteres fra pakkerummet i bogkasser. MEDBETJENINGSSTANDER TIL BORGERSER- Låger til rum med hylder til printer og Standeren skal computer. VICE, SELVBETJENING kunne hæve/ M.M. sænkes i intervallet mm Der kan etableres diskretionsskærm i translucent materiale ifm. borgerservice standere. Plads til printer i standeren. Borgerservice/ turistinfo/ind-og udlån 3 Borgeren og medarbejderen står side om side Rumlige kvaliteter: Etableringen af mindre ovale borgerservicestanderne, til både med- og selvbetjening, kan gøre det ud for den nuværende skrankefunktion. Der kan etableres en skærm i translucent materiale på standerne, der sikrer en vis form for diskretion ifm. med borgerservice. Med god skiltning af borgerservice, turistinformation og Help Desk til biblioteket hjælper man brugerne og sikrer tryghed i besøget på bibliotek og borgerservice. Etablering af fast væg og dør ind til personalekontorerne. Placering af elektroniske ind- og udlånsstandere med bogsprække ind til pakkerummet. 8

9 4 PRÆSENTATION AF MATERIALER // ANBEFALING Aktiviteter og funktioner: Skiftende tematiske udstillinger af bibliotekets forskellige materialer, skal understøtte brugernes nysgerrighed og tilbyde forskellige muligheder for den shoppende bruger. Området skal inspirere og vise bibliotekets muligheder. Det kan være manuelt på lave borde med forsiden op eller det kan være digitale præsentationer af nye titler understøttet af interviews med forfatteren og/eller anmeldelser ved andre brugere eller personale. Brugerproduktioner kan udstilles her og i ankomstområdet og bidrage til at vise bibliotekets vekslende aktiviteter. Rumlige kvaliteter: Reoler, hylder og/eller borde, der muliggør præsentation af materialer med forsiden op. Robuste glasmontrer til udstillinger af brugerproduktioner og/eller materialer. Eventuelt etablering af smartboard eller lign. til digital præsentation af materialer. Præsentation af materialer/temaer 4 SKIFTENDE UDSTILLING AF BIBLIOTEKETS MATERIALER UDSTILLING AF BRUGERPRODUKTIONER 9

10 5 EKSKLUSIV VOKSENAFDELING // ANBEFALING Aktiviteter og funktioner: Den eksklusive voksenafdeling skal appellere til voksne. Der skal være plads til ro og fordybelse, til uformelle møder og til afslapning med udkig til græsarealet og åen foran biblioteket. Det er her de voksne brugere af biblioteket skal føle sig velkomne, her man kan slappe af fra hverdagen og ikke behøver at blive forstyrret af andre folks børn. En vigtig balancegang er at skabe et semiskærmet område, der tilgodeser den voksne, og samtidig bibeholde den visuelle sigtelinje til børnezonen, for at forældre, der slapper af i voksenzonen, stadig kan holde øje med deres børn i børnezonen. Rumlige kvaliteter: Voksenafdelingen må gerne emme af oplevelses- og fordybelsesrum med store, tunge, fyldte bogreoler, der danner ryggen for opholdet. Zonen må samtidig gerne dyrke det intime rum og skabe mindre hyggelige kroge til læsning. Inventar som lænestole, stander- og bordlamper, små kaffeborde, puder og tæpper kan understøtte denne stemning. INTIME LÆSEKROGE Eksklusiv voksenafdeling 5 Etablering af en semiafskærmet eksklusiv voksenafdeling. Høje mørke bogreoler og bløde tunge møbler kan skabe en stemning af gammel bibliotek og fordybelse. 10

11 6 BØRNEZONE // ANBEFALING Aktiviteter og funktioner: Billedbøger, legetøj, frie gulvarealer samt opholdsmøbler til forældre og andre medfølgende voksne præger denne zone. For at zonen ikke meget hurtigt kommer til at fremstå som rodet, kan der opereres med en tydelig anvisning af faste pladser til de forskellige rekvisitter, der også opfordrer brugerne til at sætte de brugte ting på plads. Et velvalgt udvalg af højtlæsningsbøger og billedbøger kan være afsættet for mange hyggestunder for børnene og deres voksne. Dette kunne også foregå i V.I. P. hjørnet, jf. Hjørring Bibliotek. MATERIALER I ØJENHØJDE Børnezone 6 Rumlige kvaliteter: Gør adgangen til noget af materialerne svær, så det i sig selv bliver en udfordring og oplevelse for de små. Tænk i reoler, der kan klatres i og som måske rummer en ørnerede foroven. Et afskærmet område eller læsehule kan danne ramme for eksempelvis sanselæsning for de mindste eller i mindre skala udgøre et spændende læseskjul for det mindre barn. Dukkehuse, slotte og brandstationer, dukker og biler kan tilbydes, gerne i små kroge eller hjørner, hvor barnet eller børnene uforstyrret kan udfolde deres fantasilege. OPHOLD/FORDYBELSE LEGEOMRÅDE 11

12 7 IT-LABORATORIET // ANBEFALING Aktiviteter og funktioner: Multimedierum, læringsrum med avanceret digitalt udstyr til it-kurser, film/lydstudie, skriveværksted, stop-motion, grafisk udvikling m.m. Stedet, hvor skoleklasser kommer ind og kører nogle digitale læringsforløb. Stedet, hvor ældre borgere kan lære at bruge forskellige pc-programmer og hygge sig, Stedet, som både understøtter den enkelte brugers digitale projekter, undervisningsforløb og gruppearbejde/den digitale lektie. Det er oplagt at placere materialer om digital produktion i læringsrummet eller tæt herpå. It-laboratoriet 7 LÆRINGSRUM MED TRANSPARENS Skaber sammenhæng mellem biblioteket og afskærmede rum. Rumlige kvaliteter: Aflukket rum med stor transparens. Stationære computere med diverse programmer til digital redigering. Smartboard til undervisning, demonstrationer. og præsentationer NB. Det er vigtigt at overveje, om der skal etableres stationære computere og fast bordopstilling i IT Laboratoriet, som man eksempelvis ser anvendt i Tårnby Bibliotekts læringsrum, som måske er det bedste rum og facilitetsdesign til monofunktionel IT-undervisning, eller om laboratoriet skal understøtte mere vekslende arbejdsformer og at brugen af laptops, hvis ellers adgangen til strømstik sikres, sammen med mobilt inventar kan øge fleksibiliteten. LÆRINGSRUM MED DIGI- TALE REDSKABER Stationære computere med specialprogrammer i læringsrummet giver mulighed for at tilbyde andre aktiviteter end de nuværende i Billund Centret. 12

13 8 UNGDOMSZONE // ANBEFALING Aktiviteter og funktioner: Gamerstreet, lyttestation, hæng-ud område. Plads til ophold og fordybelse samt uformelt socialt samvær kan tiltrække de ældre børn og teenagere. Mulighed for at lytte til musik i høj kvalitet og låne ipads. Mulighed for at lave gruppearbejde ved det lange bord. Mulighed for at hygge og cuddle i lav supersize sofa eller lign. Ungdomszone HÆNG-UD Bløde møbler, læsehuler, lytteposter, plads til socialt samvær m.m. 8 Samtidig må biblioteket gerne understøtte de større børns søgen efter viden i en opdateret udgave af videnstemplet, hvor man i ro og fred kan fordybe sig i bøger og andre medier. Der skal være huller til bogorme og lyttepladser, hvor man kan ligge ned. Rumlige kvaliteter: Tydelig kodning af rummet. Kunst af unge for unge. Mulighed for at tegne, male og tag e på en robust væg. Supersize sofa, med lytteposter, robust langbord, læsehuler. GAMERSTREET Wii, Playstation eller andre digitale spil, kan tiltrække og fastholde de ældre børn. 13

14 Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: BILAG OPSAMLING FRA WORKSHOP

15 OPSAMLING DESIGNWORKSHOP, ØVELSE 1 Brainstorm over bibliotekets synlighed som del af Børnenes Hovedstad og om hvad biblioteket skal kunne fremadrettet. Tanken om at tænke biblioteket anderledes og lave et børnebibliotek med en voksenafdeling gik igen gennem hele dagen, og dette udsagn kan støtte Billund bibliotek i deres identitet som et bibliotek i Børnenes hovedstad, et sted primært til børn, men også med plads og tilbud til voksne. AT VENDE FOLKEBIBLIOTEKET PÅ HOVEDET - BØRNEBIBLIOTEK MED VOKSENAFDELING BIBLIOTEKET BRAINSTORM I BØRNENES HOVEDSTAD / HVORDAN SYNLIGGØRES DET? Biblioteket åbnes op mod de grønne områder. Bedre sammenhæng med byen via bredt stiforløb over Hans Jensens Vej til biblioteket. Mere branding gennem fælles digital platform for alle kulturinstitutioner i Billund evt. m. app. Centret rykker ud og fortæller om sig selv og arrangementer. Kulturbussen der henter børn og kører dem til biblioteket. Større kobling ml. institutionerne i centret, via mere transparens. Større kendskab til biblioteket via sociale medier og ambassadører HVAD SKAL BIBLIOTEKET KUNNE, SOM DET IKKE KAN I DAG? Tilbyde mulighed for fordybelse. Attraktivt opholdssted for skolebørn. Borgerservice trækker brugerne mere ind i biblioteket. Tydligere zoneinddeling af bibliotekets rum. Mulighed for kreativ udfoldelse Bedre adgangsforhold til kælderen. Billundcentret som kulturhus. Tilbyde læsestof i forhal og café. En mere dynamisk materialesamling med skiftende præsentationer af temaer. Behagelige opholdssteder og møbler. Indrettet område til tweens 15

FORSLAG TIL INDRETNING AF FREMTIDENS BORGERSERVICE

FORSLAG TIL INDRETNING AF FREMTIDENS BORGERSERVICE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Rådhusgate 9 0151 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no FORSLAG TIL INDRETNING AF BALLERUP

Læs mere

Nye tendenser i biblioteksrummet

Nye tendenser i biblioteksrummet Nye tendenser i biblioteksrummet Idékatalog udarbejdet af Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Danmarks Biblioteksskole 2009 Introduktion Det senmoderne samfund er præget af en hastig udvikling forårsaget

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser Fysiske omgivelser Indledning Ved Roskilde Tekniske Gymnasium overvejes pt. en bearbejdning af de fysiske rammer, således at disse i højere grad understøtter, afspejler og inspirerer et tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Nordbakkeskolen lærerforberedelse INDRETNINGSKONCEPT April 2014

Nordbakkeskolen lærerforberedelse INDRETNINGSKONCEPT April 2014 lærerforberedelse INDRETNINGSKONCEPT INDHOLD LÆRERNE ARBEJDSPLADSER SFO 03 04 07 11 GARDEROBE Knage på væg til overtøj. GANG Gang indrettes med reoler eller skabe. GARDEROBE GANG KOPI RUM 1 RUM 2 RUM 3

Læs mere

Indretning af åbne biblioteker Inspiration og eksempler

Indretning af åbne biblioteker Inspiration og eksempler Præsentation Generelle udfordringer Velkomst Indretning af åbne biblioteker Inspiration og eksempler Tryghed Selvbetjening Inspiration Nye aktiviteter og roller Spørgsmål Oplæg ved Gry Dinesen, møbelarkitekt

Læs mere

Studietur til Firenze april

Studietur til Firenze april 2014 Studietur til Firenze 13.-17. april At være pædagog i Firenze Alle, der er ansatte i institutionerne er uddannede pædagoger. For at blive ansat, skal man indsende eksamenspapirer og dokumentere ens

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

THISTED VIRTUELLE BIBLIOTEK

THISTED VIRTUELLE BIBLIOTEK Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED VIRTUELLE BIBLIOTEK VÆRDIKÆDEDIAGRAM Hvordan kan aktiviteter flytte mellem de forskellige

Læs mere

evaluering af ny indretning/

evaluering af ny indretning/ Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 evaluering af ny indretning/ ARBEJDSPROCESSER & ADFÆRD faaborg midtfyn kommune, BROBY - 16.09.2013

Læs mere

FOTO ODENSE CENTRALBIBLIOTEK - DET TREDJE STED IDÉKATALOG VOLLSMOSE

FOTO ODENSE CENTRALBIBLIOTEK - DET TREDJE STED IDÉKATALOG VOLLSMOSE GRAFISK UDKAST TIL BIBLIOTEKERNE VOLLSMOSE OG TARUP LYDBØGER PAS FILM NemID FAGBØGER UNDERVISNING HOBBY DIGITAL BØRN ROMANER LÆSE LET KRIMIER SPÆNDING SCIENCE FICTION badges til bibliotekarerne evt. t-shirts

Læs mere

Gruppebeskrivelse MULTIZONEN 3 FLERE MATERIALER

Gruppebeskrivelse MULTIZONEN 3 FLERE MATERIALER BOGLDEN (RØD) I rollespillet spiller I de unge fra gruppen Bogladen. I mener, at biblioteket skal tilbage til at et sted, hvor det handler om bøger. Så mange bøger som muligt! Det vigtigste er, at man

Læs mere

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ November 203 Undervisning Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Individuel fordybelse Fordybelse

Læs mere

Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus

Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus Bilag 1. Elementer i Besøgscenter på Københavns Rådhus Nærværende dokument beskriver de elementer, der indeholdes i det prospekt, der udarbejdes for et besøgscenter på Københavns Rådhus. De elementer,

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Netværksgruppemøde. Søgaardsskolen 22.06.06

Netværksgruppemøde. Søgaardsskolen 22.06.06 Netværksgruppemøde Søgaardsskolen 22.06.06 Præsentation Opsamling fra fokusgrupperne : Musik drama Søtorv Idræt Café PUC Værkstedsgård Eksterne konsulenter Garderober Forældre Administration Afdeling A

Læs mere

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE LIDT

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

FAKTAARK RULL MINI PROJEKTER HJEMMILJØ. www.aarhus.dk/rull

FAKTAARK RULL MINI PROJEKTER HJEMMILJØ. www.aarhus.dk/rull FAKTAARK RULL MINI PROJEKTER HJEMMILJØ www.aarhus.dk/rull Drenges liv og læring læringsmiljøer i klassen Rummet danner rammer for undervisning i almindelige skolefag. Rummet er fl eksibelt, så der kan

Læs mere

ucc plandisponering hulen

ucc plandisponering hulen plandisponering vandhullet hulen bjergtoppen laboratoriet bålstedet EKSTERNE FUNKTIONER INTERNE FUNKTIONER dato: 19.02.2013 vandhullet - uformelt SAMVÆR - FÆLLESSKAB - udveksling af erfaringer og ideer

Læs mere

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange

Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange PRIVATLIV RELATIONER Enestuer er vigtige for relationen mellem patient og pårørende. Enestuer forebygger at patienten bliver stresset og bange Patienter, pårørende og personale i de palliative enheder

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS Teknisk Skole Silkeborg TSS -HOVEDDISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014

Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 kolofon bække

Læs mere

BRUGERWORKSHOP DETTE SKAL VI ARBEJDE MED I DAG... PROGRAM FOR DAGEN

BRUGERWORKSHOP DETTE SKAL VI ARBEJDE MED I DAG... PROGRAM FOR DAGEN Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no SAMBRUG AF M2 BRUGER WORKSHOP 02.12.2014

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Kulturhus Trommen. En præsentation af Hørsholm Kommunes nye kulturhus

Kulturhus Trommen. En præsentation af Hørsholm Kommunes nye kulturhus Kulturhus Trommen En præsentation af Hørsholm Kommunes nye kulturhus Kulturhus Trommens ombygning Trommen og biblioteket er tegnet af arkitekt Knud Munk og stod færdigt i 1987. I Trommens arkitektur, er

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus

Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus Bilag 1. Elementer i en samlet museums- og besøgstjeneste på Københavns Rådhus Indholdsfortegnelse 1) Ny indretning af loftsrum på 3. sal, samt i tårnet til udstillinger 2) Ny indretning i magasiner på

Læs mere

Foreløbig udgave 24. marts 2011. DESIGNMANUAL ombygning og nybygning

Foreløbig udgave 24. marts 2011. DESIGNMANUAL ombygning og nybygning Filsning Filsning er et lag puds, man påfører muren i et tyndt lag. For at lysne det store kantinerum kan dele af de mørke røde mursten filses i en lys farve. Dele af det røde murværk filses lysere, således

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Kulturhus Trommen. Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen

Kulturhus Trommen. Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen Kulturhus Trommen Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen Adgang til lejeplads Eventyrhulen e n Bibliotekar Børneafdeling Legeområde e Mulighed for udeservering

Læs mere

>> DET ARKITEKTONISKE PERSPEKTIV SUSANNE ALMROTH, ARKITEKT, JJW ARKITEKTER

>> DET ARKITEKTONISKE PERSPEKTIV SUSANNE ALMROTH, ARKITEKT, JJW ARKITEKTER >> DET ARKITEKTONISKE PERSPEKTIV SUSANNE ALMROTH, ARKITEKT, JJW ARKITEKTER bro arkiv reception post møde kantine kopi miljø marine kopi kaffe møde kaffe geoteknik arkiv vej byg print grupper mødesteder

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Dukkekrog/hygge-læserum

Dukkekrog/hygge-læserum Dukkekrog/hygge-læserum Hvorfor har vi valgt at indrette denne funktion? Rummet er ikke et gennemgangsrum, og er derfor godt til pause og stille aktiviteter. Der er ro til fordybelse. Hvordan lærer børn?

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad er en attraktiv arbejdsplads? Ny reform Hvad har den af betydning for jeres forberedelse? Kulturændring Fra den traditionelle

Læs mere

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen

Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Smtte-modeller på indendørs læringsrum i vuggestuen Maren Mus Maren mus. Mere alderssvarende tiltag for de yngste børn. En målrettet pædagogisk indretning af Maren mus. Barnets alsidige personlige udvikling,

Læs mere

Kvalitet i m2 kort fortalt

Kvalitet i m2 kort fortalt KØ B E N H AV N S U N I V E R S I T E T 2013 Kvalitet i m2 kort fortalt Hvorfor dette papir?: Formålet er at give et hurtigt overblik over emnet: kvalitet i m2 og give inspiration til emner indenfor samspillet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Haderslev Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Netværksdage Godt sygehusbyggeri August Livet mellem Stuerne. Kristine Kjærsig Innovationskonsulent Arkitekt

Netværksdage Godt sygehusbyggeri August Livet mellem Stuerne. Kristine Kjærsig Innovationskonsulent Arkitekt Netværksdage Godt sygehusbyggeri August 2016 Livet mellem Stuerne Kristine Kjærsig Innovationskonsulent Arkitekt Præsentation August 2016 / 2 August 2016 / 3 Syddansk Sundhedsinnovation En katalysator

Læs mere

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Medieinformation KONTAKT. Peder van der Schaft Tlf. 30 22 33 44 ps@aarhuspanorama.dk aarhuspanorama.dk

Medieinformation KONTAKT. Peder van der Schaft Tlf. 30 22 33 44 ps@aarhuspanorama.dk aarhuspanorama.dk Medieinformation 2016 KONTAKT Peder van der Schaft Tlf. 30 22 33 44 ps@aarhuspanorama.dk aarhuspanorama.dk OM AARHUS PANORAMA Aarhus Panorama er et lokalt gratismagasin, der med nysgerrighedens lygte søger

Læs mere

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning

helhedsplan Tranegårdskolen - Disponering - December 2005 Tranegårdskolen Nybygning Musik/drama Indskoling 0-3 klasse GFO gule villa Nybygning helhedsplan - Disponering - December 2005 De nye fysiske rammer vil understøtte det pædagogiske arbejde og give mulighed for at gennemføre og afprøve nye pædagogiske metoder og arbejdegange. Størst mulig

Læs mere

EU KLUB - områdebeskrivelse

EU KLUB - områdebeskrivelse CAFÉ Salg af diverse Kassefunktion Bager/varmer/tilbereder evt. kager til salg Rengøring (egenkontrol) Opfyldning Status på kaffe/te m.m. beholdningen Kontakt Kontakt til eleverne Servicere medarbejdere

Læs mere

Fremtidens betjening i borgernes hus

Fremtidens betjening i borgernes hus Fremtidens betjening i borgernes hus Indledning - hvad står vi på? Både bibliotek og borgerservice er i disse år stærkt presset af udviklingen i samfundet. Biblioteket, som er en århundredgammel institution,

Læs mere

INDRETNING AF LOKALER TIL BORGERBETJENING

INDRETNING AF LOKALER TIL BORGERBETJENING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 INDRETNING AF LOKALER TIL BORGERBETJENING I NORDDJURS KOMMUNE OKTOBER 2012 OPSAMLING /VISION

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Høje-Taastrup Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Vejen Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center 29. Marts 2012 Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger Skabe et mødestedet på UCL bl.a. ved etablering af café/lounge-

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

Ny politik for perioden 2015-18

Ny politik for perioden 2015-18 Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Koncept 1, Brugermatch.

Koncept 1, Brugermatch. Koncept 1, Brugermatch. Beskrivelse af idé: En mobilapp som hjælper bibliotekets brugere med at finde ligesindede. Grundidéen er at når en bruger har app en installeret og aktiv så vil brugeren udsende

Læs mere

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1

Svendborg Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet Slots- og Kulturstyrelsen. Oktober Side 1 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober 2016 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 WORKSHOP RAMMESÆTNING

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 WORKSHOP RAMMESÆTNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 WORKSHOP RAMMESÆTNING HVORFOR ET MODELPROGRAM? Øget digitalisering og indvidualisering Øgede sociale

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

FRA SKOLETID TIL FRITID

FRA SKOLETID TIL FRITID Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FRA SKOLETID TIL FRITID - FOLKESKOLEN KAN BRUGES BEDRE FOLKESKOLER / ET STED MELLEM... RUM +

Læs mere

UDSKOLINGENS ØNSKER TIL FREMTIDENS KIRKEBJERG SKOLE. Opsamling og evaluering af inddragelsesproces/workshopforløb for 7. klasserne

UDSKOLINGENS ØNSKER TIL FREMTIDENS KIRKEBJERG SKOLE. Opsamling og evaluering af inddragelsesproces/workshopforløb for 7. klasserne UDSKOLINGENS ØNSKER TIL FREMTIDENS KIRKEBJERG SKOLE Opsamling og evaluering af inddragelsesproces/workshopforløb for 7. klasserne INDHOLDSFORTEGNELSE Metoden... 3 Det mobile læringsrum på balkonerne...

Læs mere

Architects. Architects

Architects. Architects Architects Roskilde Bibliotekerne er kommunens levende mødested for alle borgere. Det er borgernes vigtigste adgang til oplevelser, læring, viden og møder på tværs af generationer og baggrund. Roskilde

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Den gode arbejdsplads? Program Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad har I af forventninger til oplægget

Læs mere

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Åbent Dagtilbud Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Velkommen til Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Biblioteket understøtter det lille barns læselyst og læring i såvel familie

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015:

Kurser efterår 2015. - Alt optaget! IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: IT-kurser på bibliotekerne efteråret 2015: Galten Bibliotek Brug din iphone / ipad til Bibliotekets online tjenester Mandag d. 26. oktober kl. 11.00-12.30 Hørning Bibliotek Android tablet / smartphone

Læs mere

Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret

Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret Velkommen Dette katalog indeholder Svendborg Biblioteks tilbud for skoleåret 2015/16. Biblioteket ønsker at styrke samarbejdet med folkeskolerne i Svendborg til gavn og glæde for alle parter ikke mindst

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 HERNINGSHOLMSKOLEN WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014 PROGRAM 16:00 VELKOMST/INTRO 16:20 ØVELSE 1, A&B

Læs mere

Vil du være en del af fællesskabet i nyt IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS?

Vil du være en del af fællesskabet i nyt IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS? KVÆGTORVET IT og maritimt iværksætterhus Vil du være en del af fællesskabet i nyt IT OG MARITIMT IVÆRKSÆTTERHUS? Til december åbner et nyt iværksætterhus i Kvægtorvet på Svendborg havn, nærmere bestemt

Læs mere

Dialogisk læsning for de mindste børn

Dialogisk læsning for de mindste børn Dialogisk læsning for de mindste børn Læselysten vækkes Teknikker for dialogisk læsning Bogens præsentation Inddrag sanserne Integration i hverdagen Inddrag forældrene Læselyst for de helt små Børn bør

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige

S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige S.Y.N.C. - morgendagens virtuelle bibliotek målrettet de 13-19 årige BAGGRUND Danske Biblioteker har haft svært ved at lokke ungdommen til og mister en del af brugerne i overgangen mellem børne- og voksenbiblioteket.

Læs mere

BØRNEMILJØVURDERING 2014 Amager Strand Sejlinstitution

BØRNEMILJØVURDERING 2014 Amager Strand Sejlinstitution BØRNEMILJØVURDERING 01 Amager Strand Sejlinstitution Fritidshjemmet Indhold Indhold... 1 Indledning... Det fysiske børnemiljø... Fritten... Spørgeskemaundersøgelse... 3 Omklædnings- og baderum... 3 Pigernes

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 besvarelser Elevtrivsel 1 4 76 89 2 Elevtrivsel Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler 95 1. Øvrige skoler 9 85 ELEVTRIVSEL

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Skulpturer i Hyldespjældet

Skulpturer i Hyldespjældet 3 Et ægtepar fra den københavnske Vestegn er drivkræfter bag en skulpturbank i deres boligområde. De vil bringe kunsten ud til folket og give deres naboer kunstoplevelser i hverdagen. Afdelingen huser

Læs mere

BERETNING & STATISTIK 2016

BERETNING & STATISTIK 2016 NØGLETAL DET 3. STED BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED DIGITALE MULIGHEDER BRUGERUNDERSØGELSE ØVRIGE TILBUD PERSPEKTIVER BERETNING & STATISTIK TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER www.taarnbybib.dk For Tårnby Kommunebiblioteker,

Læs mere

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 PROGRAM 1. Overordnede målsætninger med KulturRummet 2. Præsentation af KPF/Rødbro

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent 28 Mere end en multibane Udvikling I De klassiske multibaner til boldspil har været en stor succes, men har brug for at blive redefineret. Det første realiserede bud på en ny form for multibane og aktivitetsplads

Læs mere

I en atmosfære af luksus i Odense

I en atmosfære af luksus i Odense I en atmosfære af luksus i Odense Stilen er enkel og minimalistisk, men Majse Hansen er en farverig pige, og det går igen på de multistribede vægge, der giver The Hair Company i Odense masser af personlighed.

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 Sans for min skole Idekatalog fra Løgstrup skole Til den rådgivende arkitekt Dette er et idékatalog, som er blevet til på baggrund af inddragelse af 50 elever

Læs mere

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN PLC KOMMISSORIUM Med pædagogiske læringscentre forstås vejlederfunktioner, ressourcecenter, styrkecenter og bibliotek. Der er tre overordnede opgaver for arbejdsgruppen i

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere