BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D Phone:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk"

Transkript

1 Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D

2 OPDATERING AF BIBLIOTEKETS FUNKTIONER KOLOFON INDHOLDSFORTEGNELSE BILLUND BIBLIOTEK - IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE RUM Opdragsgiver: Billund Bibliotek Hans Jensensvej Billund Kontaktperson: Chef for Billund Bibliotekerne Ole Bisbjerg Afsæt og fokusområder 3 Anbefalede opdateringstiltag 4 Gennemgang af zoner 5 Bilag, opsamling fra workshop 14 DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF SIGNAL Århusgade 88, København Ø Kontaktperson: Chefanalytiker Morten Fisker 2

3 IDESKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK, BILLUND AFSÆTTET: Idéskitsen tager udgangspunkt i en længerevarende proces, faciliteret af SIGNAL arkitekter. Denne proces har haft fokus på brugerinddragelse og bibliotekets brugere samt Centrets og Billunds forskellige aktører indenfor børnekulturen, har været inviteret til at deltage i workshops omkring bibliotekets udvikling. Idéskitsen til opdatering af bibliotekets fysiske rum beskriver, hvordan der kan skabes plads til forskellige zoner i Billund Bibliotek, der kan understøtte nye, ønskede aktiviteter i bibliotekets rum. Aktiviteter, funktioner og rumlige kvaliteter beskrives for hver zone, som ligeledes understøttes af referencebilleder. CENTRALE FOKUSOMRÅDER FOR OPDATERING AF BILLUND BIBLIOTEK: BØRNEBIBLIOTEKET MED EN VOKSENZONE. Muligheden for at vende biblioteket på hovedet og etablere et stor børne- og ungdomsafdeling og en mindre, men eksklusiv afdeling for voksne. ANKOMST, LOUNGEOMRÅDE OG MØDESTED. Hvordan kan biblioteket styrke sin invitation til ophold? Hvordan kan nyt og udvalgt materiale præsenteres og skabe appetit på mere? Hvordan kan biblioteket i højere grad lægge rum til det uformelle møde mellem brugerne? Hvordan kan en reduktion af materialesamlingen bidrage til etablering af flere opholdssteder? Idéskitsen skal danne grundlag for den opdatering af biblioteket som forestås af Rosan Bosch. BORGERSERVICE. Hvordan kan biblioteket balancere mellem borgerservice og bibliotek? Hvordan kan man lokke de ventende borgere ind i biblioteket, så de samtidig får større kendskab til diverse tilbud? ETABLERINGEN AF NYT, AFGRÆNSET LÆRINGSRUM med fokus på digitale læringsformater. Computerprogrammer til skabelse af film, lyd, grafik m.m. kan give bibliotek mulighed for at tilbyde nye læringsforløb med fokus på digitale formater. 3

4 ANBEFALEDE OPDATERINGSTILTAG 1) Ved ankomsten træder man ind i et udvidet ankomstareal. Møderum 2, som i dag fremstår som et rum uden vinduer, inddrages til fordel for et større og mere aktivt ankomstareal, der også kan bruges ifm. andre ophold i centret. Ungdomszone 8 Børnezone 6 2) Møderum 1 åbnes op med glaspartier ind til biblioteket for at skabe større sammenhæng mellem de to funktioner og for at vise aktiviteten i rummene. 3) Borgerservice, Turistinformation og Help Desk til biblioteksbrugere samt ind-og udlån placeres i fronten af biblioteket, så det er let tilgængelig for borgere, samt ligger tæt på backoffice faciliteterne. 4) Der etableres et område til skiftende præsentationer af materialesamling samt evt. udstillinger af brugerproduktioner. Dette til inspiration for bibliotekets brugere. 5) En eksklusiv voksenzone placeres ligeledes i fronten af biblioteket, for at voksne ikke skal passere forbi børne- og legezonerne inden de kan trække sig tilbage i et mere intimt voksenmiljø. Der er dog fra voksenzonen direkte sigtelinje til den store børnezone, så forældre kan holde øje med deres børn, uden altid at skulle sidde i børnezonen. 6) Børnezonen skal være den største zone i biblioteket med forskellige former for inventar, aktiviteter og ophold. 7) Der etableres et nyt digitalt læringsrum ved siden af personalerummet med stor transparens, som både kan bruges til planlagte og ad hoc baserede aktiviteter. 8) En ungdoms/tweens-zone etableres bag det digitale læringsrum og hermed skærmet fra bibliotekets andre zoner. Det giver de større børn mulighed for at trække sig tilbage og opholde sig sammen, uden at være under opsyn af forældre/voksne Præsentation af materialer/temaer Personale Personale It-laboratoriet/ læringsrum 7 Borgerservice/ turistinfo/ind-og udlån 3 4 Ankomst, udstilling af produktioner, ophold - avis/kaffe 1 Eksklusiv voksenafdeling 5 Møde 1 - åbnes op med glaspartier mod biblioteket 2 Ophold/lounge langs vinduesfacaden. Både ungdomszonen og børnezonen har direkte adgang til udearealet, og der kan arbejdes med at lave en hegnet sti, der fører til den tidligere legeplads for daginstitutionen. 4

5 1 ANKOMSTEN // ANBEFALING - INDDRAGELSE AF MØDE 2 Aktiviteter og funktioner: Ankomsten er det første møde med Billund bibliotek, og det skal derfor udstråle bibliotekets kvaliteter. At der noget at opleve og noget at hente for både børn og voksne. Det er her man kan finde plads til det kortere ophold, læse sin avis, eller søge inspiration, der trækker videre ind i biblioteket. Det er også i ankomsten, at forskellige udstillinger og brugerproduktioner kan vises. Da funktionen som børnebibliotek er vigtig, er det oplagt at udstille artefakter for forskellige børnekulturelle projekter hen over året. Disse udstilllinger må gerne trække ind i bibliotekets rum,for at skabe interessen for at bevæge sig videre ind. Funktioner som wayfinding/skiltning/info om biblioteket, kulturkalender, præsentation af materialer/skiftende temaer er vigtige. Det kan overvejes som alternativ til etablering af et kulturværksted, i stedet arbejde med en opsøgende bibliotekar, der også kan agere fødselshjælper for idéer og arrangementer. FORSKELLIG TYPER INVEN- TAR TIL OPHOLD MAGASIN / AVIS / NYHEDS- VÆG Opdateret materiale til hyggelæseren. Synligt materiale, der samtidig skaber en visuel interessant væg. ANALOG ELLER DIGITAL KUL- TURKALENDER Rumlige kvaliteter: Ankomsten skal udgøre en appetitvækker til, hvad man udover bøger kan bruge biblioteket til, fx. i form af materialer, wayfinding og kulturkalender. Stedet skal gerne udstråle ro, være overgangen fra den travle hverdag til fordybelse og ro. Plads til ophold med forskellige typer inventar. Ved at åbne op ind til møde 2 og inddrage det i bibliotekets ankomstområde, skaber man et større og mere attraktivt område, hvor der kan skabes plads til både ophold, præsentation af materialer og udstillinger. Møde 2 fremstår i dag som et uattraktivt mødelokale uden vinduer og med forholdvis få bookinger (ca. 100 pr. år). Vi ser stor kvalitet i at udvide ankomstarealet og i stedet skabe åbne mødesteder i bibliotekets rum. Der kan/skal arbejdes med stemningsskabende lyssætning, pga. eneste lysindfald gennem ovenlysvinduer. 1 ANKOMST Udstilling af produktioner, ophold - avis/ kaffe 5

6 1 ANKOMSTEN // ALTERNATIV - BIBEHOLDELSE AF MØDE 2 Rumlige kvaliteter: Man kan vælge at bibeholde ankomstområdet i det format det har i dag, og arbejde med inventar og lyssætning for at skabe et inviterende sted til ophold. Herved bibeholdes møderum 2, som brugbart mødelokale for centrets brugere. Men der kan oplagt etableres en større transparens mellem de to rumligheder. Bevares møderummet bør der samtidig arbejdes med en opdatering af indretning samt belysning. Det er oplagt samtidig at indtænke referencer til biblioteks materialer og aktiviteter i rummets indretning og udsmykning. Ankomstområdet skal stadig udstråle ro, være overgangen fra den travle hverdag til fordybelse og ro. Plads til ophold med forskellige typer inventar. Der kan/skal arbejdes med stemningsskabende lyssætning, pga. eneste lysindfald gennem ovenlysvinduer. FORSKELLIG TYPER INVEN- TAR TIL OPHOLD MAGASIN / AVIS / NYHEDS- VÆG Opdateret materiale til hyggelæseren. Synligt materiale, der samtidig skaber en visuel interessant væg. ANALOG ELLER DIGITAL KUL- TURKALENDER Ankomst/synlighed i centret - Anbefalinger: Lad biblioteket flytte ud i fællesarealer. Vis gerne, hvor biblioteket bor, ved at trække materialer, skiltning, brug af farve m.m. ud i det nære udeareal og gangareal i centret. Tilbyd aviser og andet læsestof v. caféen, med tydelig afsender fra biblioteket. Træk aktiviteter ud i den fælles foyer, for at skabe liv - fx. ved historiefortælling v. pejsen. 1 ANKOMST Udstilling af produktioner, ophold - avis/ kaffe 6

7 2 MØDE 1 // ANBEFALING - ETABLERING AF TRANSPARENS Aktiviteter og funktioner: Møde 1 er i dag centrets mest benyttede rum, med bookinger, der strækker sig over hele dagen. Det er derfor nødvendigt at bibeholde denne facilitet. Der er her it- og bridgeklubben har undervisning, her man mødes om et projekt, en mindre workshop osv. Rumlige kvaliteter: Ved at etablere glaspartier mod bibliotekets rum, skaber man en dynamisk sammenhæng mellem aktiviteter i og udenfor møderummet. Man kan orientere sig ift. om rummet er i brug, og aktiviteterne i møderummet kan bidrage til at skabe liv til biblioteket, selvom aktiviteterne er auditivt afskærmet via glas. Gardiner, paneler eller folie kan afhjælpe direkte indkig, hvis nødvendigt. Folie kan ligeledes bruges til at synliggøre eller rammesætte rummet. TRANSPARENS skaber sammenhæng mellem møderummet og biblioteket. MARKERING AF GLASVÆG 2 MØDE 1 Åbnes op med glaspartier mod biblioteket. 7

8 3 BORGERSERVICE // ANBEFALING Medbetjeningsstander skitse Diskretionsskærm Udføres i translucent materiale - så man ikke kan se igennem, men fornemme skygger. Dette så møblet ikke bliver for voldsomt Aktiviteter og funktioner: Borgerservice, turistinformation og bibliotekets Help Desk placeres i det første område af biblioteket, hvor der i dag er placeret en fleksibel skillevæg og mobile bogreoler. Fordelen ved at udnytte dette område, er at man tilgodeser de borgere, der kun kommer for at benytte borgerservice eller turistinformationen, og der skabes samtidig en kobling mellem den tematiske præsentation af materialer, som placeres ved siden af disse funktioner, som kan lokke den ventende bruger længere ind i biblioteket. En god løsning på kødannelese fx. vha. nummervisningsstandere rundt i bibliotekets rum, skaber også en mulighed for at ventende brugere kan bruge biblioteket imens. Der skal tænkes i løsninger, der giver brugerne mulighed for at vente i ankomstarealets opholdsområde eller i voksenafdelingen, uden at de frygter at miste deres plads i køen. I samme område, helt op mod væggen ind til pakkerummet, anbefales det at etablere elektroniske ind- og udlånsstandere med en bogsprække til de afleverede bøger. På den måde bliver de afleverede bøger gemt væk og roder ikke i bibliotekets rum, men kan håndteres fra pakkerummet i bogkasser. MEDBETJENINGSSTANDER TIL BORGERSER- Låger til rum med hylder til printer og Standeren skal computer. VICE, SELVBETJENING kunne hæve/ M.M. sænkes i intervallet mm Der kan etableres diskretionsskærm i translucent materiale ifm. borgerservice standere. Plads til printer i standeren. Borgerservice/ turistinfo/ind-og udlån 3 Borgeren og medarbejderen står side om side Rumlige kvaliteter: Etableringen af mindre ovale borgerservicestanderne, til både med- og selvbetjening, kan gøre det ud for den nuværende skrankefunktion. Der kan etableres en skærm i translucent materiale på standerne, der sikrer en vis form for diskretion ifm. med borgerservice. Med god skiltning af borgerservice, turistinformation og Help Desk til biblioteket hjælper man brugerne og sikrer tryghed i besøget på bibliotek og borgerservice. Etablering af fast væg og dør ind til personalekontorerne. Placering af elektroniske ind- og udlånsstandere med bogsprække ind til pakkerummet. 8

9 4 PRÆSENTATION AF MATERIALER // ANBEFALING Aktiviteter og funktioner: Skiftende tematiske udstillinger af bibliotekets forskellige materialer, skal understøtte brugernes nysgerrighed og tilbyde forskellige muligheder for den shoppende bruger. Området skal inspirere og vise bibliotekets muligheder. Det kan være manuelt på lave borde med forsiden op eller det kan være digitale præsentationer af nye titler understøttet af interviews med forfatteren og/eller anmeldelser ved andre brugere eller personale. Brugerproduktioner kan udstilles her og i ankomstområdet og bidrage til at vise bibliotekets vekslende aktiviteter. Rumlige kvaliteter: Reoler, hylder og/eller borde, der muliggør præsentation af materialer med forsiden op. Robuste glasmontrer til udstillinger af brugerproduktioner og/eller materialer. Eventuelt etablering af smartboard eller lign. til digital præsentation af materialer. Præsentation af materialer/temaer 4 SKIFTENDE UDSTILLING AF BIBLIOTEKETS MATERIALER UDSTILLING AF BRUGERPRODUKTIONER 9

10 5 EKSKLUSIV VOKSENAFDELING // ANBEFALING Aktiviteter og funktioner: Den eksklusive voksenafdeling skal appellere til voksne. Der skal være plads til ro og fordybelse, til uformelle møder og til afslapning med udkig til græsarealet og åen foran biblioteket. Det er her de voksne brugere af biblioteket skal føle sig velkomne, her man kan slappe af fra hverdagen og ikke behøver at blive forstyrret af andre folks børn. En vigtig balancegang er at skabe et semiskærmet område, der tilgodeser den voksne, og samtidig bibeholde den visuelle sigtelinje til børnezonen, for at forældre, der slapper af i voksenzonen, stadig kan holde øje med deres børn i børnezonen. Rumlige kvaliteter: Voksenafdelingen må gerne emme af oplevelses- og fordybelsesrum med store, tunge, fyldte bogreoler, der danner ryggen for opholdet. Zonen må samtidig gerne dyrke det intime rum og skabe mindre hyggelige kroge til læsning. Inventar som lænestole, stander- og bordlamper, små kaffeborde, puder og tæpper kan understøtte denne stemning. INTIME LÆSEKROGE Eksklusiv voksenafdeling 5 Etablering af en semiafskærmet eksklusiv voksenafdeling. Høje mørke bogreoler og bløde tunge møbler kan skabe en stemning af gammel bibliotek og fordybelse. 10

11 6 BØRNEZONE // ANBEFALING Aktiviteter og funktioner: Billedbøger, legetøj, frie gulvarealer samt opholdsmøbler til forældre og andre medfølgende voksne præger denne zone. For at zonen ikke meget hurtigt kommer til at fremstå som rodet, kan der opereres med en tydelig anvisning af faste pladser til de forskellige rekvisitter, der også opfordrer brugerne til at sætte de brugte ting på plads. Et velvalgt udvalg af højtlæsningsbøger og billedbøger kan være afsættet for mange hyggestunder for børnene og deres voksne. Dette kunne også foregå i V.I. P. hjørnet, jf. Hjørring Bibliotek. MATERIALER I ØJENHØJDE Børnezone 6 Rumlige kvaliteter: Gør adgangen til noget af materialerne svær, så det i sig selv bliver en udfordring og oplevelse for de små. Tænk i reoler, der kan klatres i og som måske rummer en ørnerede foroven. Et afskærmet område eller læsehule kan danne ramme for eksempelvis sanselæsning for de mindste eller i mindre skala udgøre et spændende læseskjul for det mindre barn. Dukkehuse, slotte og brandstationer, dukker og biler kan tilbydes, gerne i små kroge eller hjørner, hvor barnet eller børnene uforstyrret kan udfolde deres fantasilege. OPHOLD/FORDYBELSE LEGEOMRÅDE 11

12 7 IT-LABORATORIET // ANBEFALING Aktiviteter og funktioner: Multimedierum, læringsrum med avanceret digitalt udstyr til it-kurser, film/lydstudie, skriveværksted, stop-motion, grafisk udvikling m.m. Stedet, hvor skoleklasser kommer ind og kører nogle digitale læringsforløb. Stedet, hvor ældre borgere kan lære at bruge forskellige pc-programmer og hygge sig, Stedet, som både understøtter den enkelte brugers digitale projekter, undervisningsforløb og gruppearbejde/den digitale lektie. Det er oplagt at placere materialer om digital produktion i læringsrummet eller tæt herpå. It-laboratoriet 7 LÆRINGSRUM MED TRANSPARENS Skaber sammenhæng mellem biblioteket og afskærmede rum. Rumlige kvaliteter: Aflukket rum med stor transparens. Stationære computere med diverse programmer til digital redigering. Smartboard til undervisning, demonstrationer. og præsentationer NB. Det er vigtigt at overveje, om der skal etableres stationære computere og fast bordopstilling i IT Laboratoriet, som man eksempelvis ser anvendt i Tårnby Bibliotekts læringsrum, som måske er det bedste rum og facilitetsdesign til monofunktionel IT-undervisning, eller om laboratoriet skal understøtte mere vekslende arbejdsformer og at brugen af laptops, hvis ellers adgangen til strømstik sikres, sammen med mobilt inventar kan øge fleksibiliteten. LÆRINGSRUM MED DIGI- TALE REDSKABER Stationære computere med specialprogrammer i læringsrummet giver mulighed for at tilbyde andre aktiviteter end de nuværende i Billund Centret. 12

13 8 UNGDOMSZONE // ANBEFALING Aktiviteter og funktioner: Gamerstreet, lyttestation, hæng-ud område. Plads til ophold og fordybelse samt uformelt socialt samvær kan tiltrække de ældre børn og teenagere. Mulighed for at lytte til musik i høj kvalitet og låne ipads. Mulighed for at lave gruppearbejde ved det lange bord. Mulighed for at hygge og cuddle i lav supersize sofa eller lign. Ungdomszone HÆNG-UD Bløde møbler, læsehuler, lytteposter, plads til socialt samvær m.m. 8 Samtidig må biblioteket gerne understøtte de større børns søgen efter viden i en opdateret udgave af videnstemplet, hvor man i ro og fred kan fordybe sig i bøger og andre medier. Der skal være huller til bogorme og lyttepladser, hvor man kan ligge ned. Rumlige kvaliteter: Tydelig kodning af rummet. Kunst af unge for unge. Mulighed for at tegne, male og tag e på en robust væg. Supersize sofa, med lytteposter, robust langbord, læsehuler. GAMERSTREET Wii, Playstation eller andre digitale spil, kan tiltrække og fastholde de ældre børn. 13

14 Phone: Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: BILAG OPSAMLING FRA WORKSHOP

15 OPSAMLING DESIGNWORKSHOP, ØVELSE 1 Brainstorm over bibliotekets synlighed som del af Børnenes Hovedstad og om hvad biblioteket skal kunne fremadrettet. Tanken om at tænke biblioteket anderledes og lave et børnebibliotek med en voksenafdeling gik igen gennem hele dagen, og dette udsagn kan støtte Billund bibliotek i deres identitet som et bibliotek i Børnenes hovedstad, et sted primært til børn, men også med plads og tilbud til voksne. AT VENDE FOLKEBIBLIOTEKET PÅ HOVEDET - BØRNEBIBLIOTEK MED VOKSENAFDELING BIBLIOTEKET BRAINSTORM I BØRNENES HOVEDSTAD / HVORDAN SYNLIGGØRES DET? Biblioteket åbnes op mod de grønne områder. Bedre sammenhæng med byen via bredt stiforløb over Hans Jensens Vej til biblioteket. Mere branding gennem fælles digital platform for alle kulturinstitutioner i Billund evt. m. app. Centret rykker ud og fortæller om sig selv og arrangementer. Kulturbussen der henter børn og kører dem til biblioteket. Større kobling ml. institutionerne i centret, via mere transparens. Større kendskab til biblioteket via sociale medier og ambassadører HVAD SKAL BIBLIOTEKET KUNNE, SOM DET IKKE KAN I DAG? Tilbyde mulighed for fordybelse. Attraktivt opholdssted for skolebørn. Borgerservice trækker brugerne mere ind i biblioteket. Tydligere zoneinddeling af bibliotekets rum. Mulighed for kreativ udfoldelse Bedre adgangsforhold til kælderen. Billundcentret som kulturhus. Tilbyde læsestof i forhal og café. En mere dynamisk materialesamling med skiftende præsentationer af temaer. Behagelige opholdssteder og møbler. Indrettet område til tweens 15

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG

TEMABREV 17 - FEBRUAR 2014. PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år. skab RUM TIL DIALOG PÆDAGOGIK OG INTEGRATION / 0-6 år skab RUM TIL DIALOG Skab rum til dialog Indledning: Skab rum til dialog RULL RUm til Leg og Læring Hvad mener vi med dialog? Skab rum til dialog med tydelige aftaler og

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL DIALOG OG INDDRAGELSE AF UNGE PIGER I BYUDVIKLINGEN DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Forord SIDE 1 Anbefalinger til dialog og inddragelse SIDE 2 Hvem er de unge piger? SIDE 3 Samarbejdspartnere

Læs mere

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af

Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af Eksempelsamlingen omfatter større og mindre projekter, som er realiseret i forbindelse med nybyggeri, ombygning, nyindretning eller optimering af eksisterende lokaler 30 indhold INDLEDNING Gøgler produktionsskolen

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover Evaluering Det tredje sted bibliotekets services fremover Evalueringen er udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen Konsulentfirmaet

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Nyindretning/ombygning af Vorbasse bibliotek Idéoplæg og budget. Dato 20.01.2015 Gry Dinesen, møbelarkitekt mdd, mobil 2327 3664

Nyindretning/ombygning af Vorbasse bibliotek Idéoplæg og budget. Dato 20.01.2015 Gry Dinesen, møbelarkitekt mdd, mobil 2327 3664 Motivation 2 Svømmehal Daginstitution Bibliotek Café Fællesarealer Indgang (p-plads) BIBLIOTEKETS PLACERING I VORBASSSE FRITIDSCENTER - I DAG Fitness Idrætshal Bowling Idrætshal Vorbasse skole Indgang

Læs mere

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse FUTU innovations bureau UNGE TA R ORDET Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse unge ta r ordet FUTU FUTU innovations bureau

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium.

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium. April 2011 Behovsanalyse 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium SMAK architects Indholdsfortegnelse Indledning 4 Rapportens indhold og opbygning 5 Oversigt

Læs mere

Formidling hvorfor og hvordan en workshop

Formidling hvorfor og hvordan en workshop Det erhvervsrelaterede projekt Projektrapport Formidling hvorfor og hvordan en workshop Vejleder: Claus Secher Katrin Petersen 7. semester årgang 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Redegørelse for

Læs mere

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013

Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Undersøgelse om projekt Borgernes Hus Udarbejdet for Frederikssund Kommune, maj 2013 Indhold Fakta om undersøgelsen... 6 Hovedrapportering... 7 Generel mening om projektet er det en god ide?... 7 Generel

Læs mere

Fag og rum i folkeskolen

Fag og rum i folkeskolen Forord Denne bog er tænkt som en håndbog for bygherrer, rådgivere og brugere, i forbindelse med ny-, om- og tilbygning på landets folkeskoler. Bogens primære målgruppe er således hele kredsen af involverede

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer

Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige faktor Tine Sønderby Frivillighed, engagement og udvikling af gode fællesarealer Arbejd videre Den menneskelige

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende?

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? DEFF projekt genereret på workshop Kend din bruger Arrangeret af DEFF programgruppen Mødet med Brugeren (MmB) Tirsdag, d. 3. maj 2011 på Aarhus Universitet

Læs mere

Oplevelser. på de åbne biblioteker. brugerinvolverende aktiviteter

Oplevelser. på de åbne biblioteker. brugerinvolverende aktiviteter Oplevelser på de åbne biblioteker 19 brugerinvolverende aktiviteter Indholdsfortegnelse Forord... side 3 19 brugerinvolverende aktiviteter... side 4 Anbefalinger... side 5 Bruger til Bruger - Interaktionsmetode

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere