E"irgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl Fyrir þig Il fróðleiks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E"irgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl Fyrir þig Il fróðleiks"

Transkript

1 E"irgjöf skulda og ýmis álitamál því tengd námskeið hjá FEL 6. apríl, 2009, kl Fyrir þig Il fróðleiks Ásmundur G. Vilhjálmsson SkaOalögfræðingur

2 Inngangur Við e"irgjöf kröfu þarf skuldari ekki að greiða lán/skuld er hann tók/stofnað Il Skuldari sleppur semsé við að greiða Il baka Uárhæð sem hann fékk að láni/stofnaði Il ÞeOa getur bæði gerst beint eða óbeint Með yfirlýsingu frá kröfuhafa Il skuldara Vanlýsingu. Skv. því ferst fyrir að lýsa kröfu í bú Fyrningu. Kröfuhafi lætur hjá líða að innheimta kröfu Við almenna eða sérstaka niðurfellingu 24/08/17 ÁgV 2

3 Almenn niðurfelling Almenn niðurfelling í tengslum við allsherjaruppgjör á eignum og skuldum við Greiðsluaðlögun Nauðasamninga GjaldþrotaskipI Við þessar aðstæður standa allir kröfuhafar jafnt að vígi og ekki orkar tvímælis hvert raunverulegt verðmæi eigna og skulda er Þær kröfur sem ekki fást greiddar við uppgjörið eru því taldar sannanlega tapaðar 24/08/17 ÁgV 3

4 Sérstök niðurfelling Með sérstakri niðurfellingu er áo við að ákveðinn kröfuhafi eða kröfuhafar gefi e"ir Ilteknar skuldir Við slíkar aðstæður fer því ekki fram formlegt mat á raunverulegri stöðu skuldara Eðlilega ríkir því meiri óvissa um eiginlegt verðmæi e"irgefinna skulda við slíkar aðstæður en þegar um almenna niðurfellingu er að ræða 24/08/17 ÁgV 4

5 Skoðum þeoa dæmi Í dag er 28. des Lög nr. 46/2009 hafa ekki enn verið seo. A situr heima í stofu og er að fara yfir Uármál sín Samkvæmt nýlegu yfirlit um eignir sínar og skuldr liggur fyrir að A skuldar meira en hann á E"ir því að dæma er eigið fé hans neikvæo. Hingað Il hefur hann réo getað staðið í skilum Vegna tekjusamdráoar er hins vegar viðbúið að vanskil munu verða alveg á næstunni nema honum takist að semja um e"irgjöf skulda Okkar hlutverk er að gera A grein fyrir skaoalegum afleiðingum þess sem skuldara og kröfuhafa hans 24/08/17 ÁgV 5

6 Skuldarinn A Hvað segja gildandi skaoalög (TSL) um stöðu hans Í 3. tölul. 28. gr. er að finna ákvæði sem Uallar um afleiðingar þess að gefa e"ir skuldir og hljóðar það svo: Til tekna telst ekki... (Inngangur ákvæðisins) 3. Eignaauki sem stafar af e"irgjöf skulda við nauðasamninga, enda hafi skuldirnar ekki myndast í sambandi við atvinnurekstur skaoaðila Einfallt en samt... flókið 24/08/17 ÁgV 6

7 Túlkun A hrósar happi yfir að vera ekki atvinnurekandi því samkvæmt hljóðan ákvæðisins virðist e"irgjöf skulda fortakslaust teljast Il tekna hjá þeim Hins vegar velir hann fyrir sér hvort skilyrði sé að hann þurfi endilega að leita nauðasamninga við lánadroona sína það er jú svo þunglamalegt kerfi Hann spyr sjálfan sig því hvort ekki sé nóg að fara bara í greiðsluaðlögun 24/08/17 ÁgV 7

8 Óvissa Ákvæði 3. tölul. 28. gr. tekjuskaoslaga er eins og áður segir óskýrt. Vegna þessa er nauðsynlegt að afla frekari upplýsinga um ákvæðið Hvenær var það seo, hvaða Ilgangi gegndi setningin og hvernig hefur ákvæðið verið túlkað í áranna rás Síðast en ekki síst er nauðsynlegt að horfa Il stöðu 3. tölul. 28. gr. gagnvart öðrum ákvæðum skaoalaganna eins og td. 7. gr. (Hvað eru tekjur?) 24/08/17 ÁgV 8

9 Uppruni 3. tölul. 28. gr. TSL Ákvæði um e"irgjöf skulda kom fyrst í skaoalög árið 1935, sbr. c-lið 9. gr. (var d-liður 10. gr. í frumvarpinu) laga nr. 6/1935 er hljóðaði svo: Til tekna telst ekki: Lántaka, eyðsla höfuðstóls eða e"irgjöf skulda sem sannast hefur um við gjaldþrot, nauðsamninga eða á annan fullnægjandi há8, að eignir voru ekki :l fyrir. E"irgjöf skulda telst þó Il tekna, ef uppgjöfin kemur fram sem kaupauki, gjöf eða úthlutun arðs úr hlutafélagi FORGNGSGREGLA 24/08/17 ÁgV 9

10 Tilgangurinn Í frumvarpi Il laga nr. 6/1935 er takmarkaðar upplýsingar að finna um Ilgang ákvæðsins Þannig segir það eio að með setningu ákvæðisins sé verið að festa í sessi ákveðna framkvæmdarreglu, sbr. e"irfarandi texta í d-lið er bæo við því ákvæði að e"irgjöf skulda teljist ekki Il tekna með vissum takmörkunum, og er þar einnig farið e"ir því, hvernig skaoalögin hafa verið framkvæmd í þessu efni. Af þessu verður ráðið að skaoyfirvöld hafi talið sér heimilt að horfa fram hjá e"irgjöf skulda við skaolagningu ef niðurfellingin myndaði ekki eignaauka það er eignir umfram skuldir 24/08/17 ÁgV 10

11 Athugum nú þróunina Ákvæði c-liðar 9. gr. laga nr. 6/1935 hélst óbreyo þar Il lög nr. 40/1978 voru seo, sbr. lög nr. 75/1981 og nú lög nr. 90/2003 Þá var hljóðan ákvæðisins breyo í núverandi horf, sbr. 3. tl. 28. laga nr. 90/2003 er hljóðar svo: Eignaauki sem stafar af e"irgjöf skulda við nauðasamninga, enda hafi skuldirnar ekki myndast í sambandi við atvinnurekstur ska5aðila Berum saman þessi ákvæði og reynum að áoa okkur á því hvort einhver breying hafi verið gerð 24/08/17 ÁgV 11

12 SAMANBURÐUR Ákvæði c-liðar 9. gr. laga nr. 6/1935 var almenns eðli, það er tók Il allra Í 3. tölul. 28. gr. laga nr. 90/2003 virðist búið að henda atvinnurekndum út, sbr. orðalagið enda hafi skuldirnar ekki myndast í sambandi við atvinnurekstur skaoaðila Loks er búið að fækka þeim Ilvikum sem veio geta réo á undaþágu frá tekjum úr mörgum Ilvikum (gjaldþrot, nauðsamningar eða á annan fullnægjandi há8) í eio Ilvik (nauðasamninga) 24/08/17 ÁgV 12

13 Ályktun Það fyrsta sem við þurfum að spyrja okkur er hvort búið sé að þrengja ákvæðið, það er takmarka það við einstaklinga og fækka þeim Ilvikum sem veio geta réo á undanþágu Í því skyni könnum við greinargerð með frumvarpi Il laga nr. 40/1978 og umræður á Alþingi Skv. þessum gögnum át allt að vera óbreyo. Við skýringu á 3. tölul. 28. gr. laga nr. 90/2003 göngum við semsé úurá því að hún hafi sömu merkingu og c- liður 9. gr. laga nr. 6/ /08/17 ÁgV 13

14 Niðurstaða E"irgjöf skuldar, sem ekki myndar eignaauka, það er eignir umfram skuldir, telst ekki Il tekna Í því sambandi gildir einu máli hvort hlutaðeigandi er einstaklingur eða atvinnurekandi Ekki skipir heldur máli við hvaða aðstæður skuldin er gefin e"ir, sbr. þó forgangsregluna Kemur fram sem laun, arður eða gjöf (vinargreiði) Aðalatriði er semsé að skuldin sé verðlaus 24/08/17 ÁgV 14

15 ÞeOa er della Ásmundur! Að minnast kosi hvað atvinnurekendurnar varðar. E"irgjöf hjá þeim telst ávallt Il tekna, punktur basta Ok, ég verð þá að rökstyðja þeoa aðeins frekar og í því skyni ber ég saman stöðu 3. tölul. 28. gr. skaoalaga gagnvart 1. mgr. 7. gr. Ákvæði 1. mgr. 7. gr. Uallar um það hvaða gæði teljast tekjur. Eru það umfram allt efnahagsleg gæði, það er gæði sem hafa markaðsverð, sbr. hljóðan ákvæðisins 24/08/17 ÁgV 15

16 Tekjur eru efnahagsleg gæði sem hægt er að meta Il peningarverðs II. kafli. Ska8skyldar tekjur. Almenn ákvæði. 7. gr. SkaOskyldar tekjur teljast með þeim undantekningum og takmörkunum, er síðar greinir, hvers konar gæði, arður, laun og hagnaður sem skaoaðila hlotnast og me:n verða :l peningaverðs og skipir ekki máli hvaðan þær stafa eða í hvaða formi þær eru, svo sem:... 24/08/17 ÁgV 16

17 Frekari rök Ákvæði 28. gr. gegnir umfram allt þeim Ilgangi að undanþiggja ákveðin efnahagsleg gæði skaolagningu ÞeOa er skiljanlegt vegna þess að hafi gæði ekkert gildi markaðslega er engin þörf á að undanþiggja þau skat VerðmæI gæðanna er einfaldlega 0 kr. þegar svona stendur á. ÞeOa á við um verðlausar kröfur T.d. getur maður ekki notað verðlausar kröfur Il að greiða með hlutauárhækkun ÞeOa fékk Magnús Hreggviðsson að reyna, sbr. dóm HæstaréOar, sællar minningar 24/08/17 ÁgV 17

18 RéOarframkvæmd HRD 1997/602. (Frjálst framtak, greiðsla á hlutauárhækkun með verðlausum/-litlum skuldabréfum útgefnum af Magnúsi Hreggviðssyni). Deilt var um frádráoarbærni arðs frá tekjuskaosstofni hlutafélags skv. áðurgildandi lögum en hann nam 10% af nafnverði útgefins hlutauár Á árunum var hlutafé Ff hækkað um kr. og var hækkunin greidd með þremur skuldabréfum, einu að Uárhæð kr. dags. í des Il sex ára, öðru að Uárhæð kr. dags. í ágúst 1987 Il 17 ára og þriðja að Uárhæð kr. dags. í nóv Il Uórtán ára. HæsIréOur taldi að greiðsla hlutauárhækkunarinnar fullnæði ekki þeirri kröfi hlutafélagalaga, að greiðsla hlutar mæt ekki nema lægri Uárhæð en nafnverði þar sem skuldabréfin báru hvorki vexi eða verðbætur né voru tryggð með veði eða ábyrgð og voru því ekki markaðshæf, sem þýðir að ekki var unnt að meta þau Il peningarverðs svo sem krafist er í 1. mgr. 7. gr. skaoalaga 24/08/17 ÁgV 18

19 Bókhald e"irgjafar þegar... Kröfuhafi (fyrirtæki) er gefur e"ir skuld, sem raunverulega er töpuð, færir hana í gegnum reksturinn. Þar sem skuldin er töpuð er hún semsé dregin frá tekjum Skuldari (fyrirtæki) sem fær kröfu e"irgefna gerir þeoa eins. Þar sem e"irgjöfin telst ekki Il tekna, krafan er jú verðlaus, er óhjákvæmilegt að leiðréoa skaoskiln Við þessa leiðrétngu geta komið upp ýmis álitamál Lán kann að hafa verið tekið Il kaupa á vörum, neyslueignum, varanlegum rekstrarjármunum svo dæmi sé tekið. Þessi kaup hafa verið gjaldfærð í rekstrinum Gjaldfærslan kann að hafa myndað tap og ef lánið verður afskrifað er eðlilegt að menn veli fyrir sér áhrifum þess á tapið Ber ekki að lækka það er semsé spurning 24/08/17 ÁgV 19

20 Áhrif e"irgjafar skuldar á tapsfrádráo Fyrsta spurningin sem kemur upp í hugann hér er hvort svona takmörkun verði ekki að byggjast á á seoum lögum lögmæisreglan engan skao án laga o. s. frv. Í lögum nr. 68/1971, sbr. 4. málsl. 2. mgr. B-liðar 11. gr. var að finna slíka reglu: Milli ára er þó ekki leyfilegt að færa tap, ef það eða skuldir þær sem mynduðust þess vegna hefur verið e"irgefið Í lögum nr. 90/2003 er enga slíka reglu að finna og því má velta fyrir sér hvort menn hafi ekki frío spil samkvæmt þeim Ég hallast helst að því 24/08/17 ÁgV 20

21 Önnur lagaákvæði Sjá 15. gr. laga nr. 122/1993, en þar sagði: SkaOaðila, sem fengið hefur að niðurfæra skuldir sem færðar hafa verið niður hjá Stofnlánadeild landbúnaðarins samkvæmt lögum nr. 108/1992 eða hefur fengið e"irgefnar skuldir á grundvelli 33. gr. laga nr. 3/1992, er heimilt að fyrna eignir, sem fyrnanlegar eru skv. 32. gr. og tengjast loðdýrabúskap, um Uárhæð sem nemur niðurfærslunni eða e"irgjöfinni. Ekki má mynda rekstrartap vegna fyrninga samkvæmt þessu ákvæði og ekki má nota þær Il að fresta yfirfærslu rekstrartapa frá fyrri árum. 24/08/17 ÁgV 21

22 FORGANGSREGLAN E"irgjöf skulda telst þó Il tekna, ef uppgjöfin kemur fram sem kaupauki, gjöf eða úthlutun arðs úr hlutafélagi sjá niðurlag c-liðar 9. gr. laga nr. 6/1935 Telja verður að þessi reglan sé enn í fullu gildi, sbr. 1. tl. A- liðar 7. gr. TSL Orðalagið,,kemur fram merkir í eðli sínu og vísar þannig Il raunveruleikareglunnar sem mælir svo fyrir um að efnið skuli hafa forgang umfram formið Nánar Iltekið er um að ræða undanþágu frá meginreglu. Samkvæmt því gengur undanþágan framar almennu reglunni um að skaoskylda e"irgjafar sé háð því að skuldari eigi fyrir skuldum 24/08/17 ÁgV 22

23 Sönnunarfærsla E"ir setningu 2. mgr. 11. gr. skaoalaga hefur þýðing þessa að því er hluthafalán minnkað Þau eru jú almennt óheimil að verði aðili uppvís að þeim ber að skaoleggja þau sem laun eða gjöf Í raun reynir því ekki á forgangsregluna nema þegar um launþega og óviðkomandi aðila er að ræða Almennt telst lán vera almenns eðlis svona fyrsta kasið. Það þýðir að sönnunarbyrðin fyrir því að það teljist laun/gjöf hvílir á skaoyfirvöldum 24/08/17 ÁgV 23

24 Lög nr. 46/2009 Þessi lög öðluðust gildi vorið gr. ü E"irfarandi breyingar verða á 28. gr. laganna: a. ü Á e"ir orðinu Eignaauki í 3. tölul. kemur: eða aukning ráðstöfunartekna. ü Við 3. tölul. bæist nýr málsliður, svohljóðandi: b. Hið sama á við um e"irgefnar skuldir sem mælt er fyrir um í nauðasamningi Il greiðsluaðlögunar skv. X. kafla a í lögum um gjaldþrotaskipi o.fl., nr. 21/1991, með áorðnum breyingum, eða á annan fullnægjandi háo er sannað að eignir eru ekki Il fyrir, að uppfylltum skilyrðum samkvæmt reglugerð sem Uármálaráðherra setur um hlutlægt mat á forsendum e"irgjafar, skilyrði þess að e"irgjöf teljist ekki Il tekna, upplýsingagjöf skv. 92. gr. o. fl. Sjá reglugerð nr. 534/2009, sbr. hop:// www3.rsk.is/skaoalagasafn/?reg= /08/17 ÁgV 24

25 Samantekt E"irgjöf skuldar telst Il tekna nema hægt sé að sýna fram á að hún sé verðlaus, það er sannanlega töpuð. Algengast er að þeoa sér gert við greiðsluaðlögun, nauðasamninga eða gjaldþrot Í öðrum Ilvikum hvílir sönnunarbyrðin um verðleysi krafna á skuldara. Hann verður því að taka saman yfirlit yfir heildareignir og skuldir sínar og sýna fram á með óyggjandi hæt að niðurfelling ákveðinnar skuldar skapi ekki eignaauka hjá honum E"irgjöf á skuld, sem stendur í sambandi við vinnu, tekjur af eignarhlut í hlutafélagi eða vinargreiða telst hins vegar ávallt Il tekna. Í því sambandi gildir semsé einu þóo hún sé verðlaus 24/08/17 ÁgV 25

26 RéOarframkvæmd - Ísland ÚRN 1068/1968. E"irgjöf á útsvari ekki talin Il tekna hjá skaoaðila. - Líklega er þeoa eins og dag ÚRN 532/1978. E"irgjöf hlutafélags á skuld fyrirtækisins X talin Il tekna hjá fyrirtækinu sem dulbúin arðsúthlutun, þar sem eigandi umrædds fyrirtækis var einn af aðalhluthöfum hlutafélagsins ÞeOa er samræmi við forgangsregluna ÚRN 962/1981. E"irgjöf hluthafa á láni sem hlutafélag skuldaði honum talin Il tekna hjá hlutafélaginu, þar sem hlutafélaginu tókst ekki að sanna að skilyrði c-liðar 10. gr. laga nr. 68/1971 æou við Sönnunarbyrði fyrir verðleysi krafna hvílir semsé á skuldara 24/08/17 ÁgV 26

27 SkipIr máli Il hvers lán er veio eða skuld stofnuð? Lán eru auðvitað veio Il ýmissra hluta. Sum fara í rekstur/neyslu en önnur eru notuð Il kaupa á eignum Við mat á skaoalegum áhrifum niðurfellingar láns eða skuldar, sem ekki er töpuð, má auðvitað spyrja hvort máli skipi Il hvers lán er veio eða vegna hvers skuld stofnast Ástæðan fyrir því að svona er spurt helgast af ákvæði 2. mgr. 12. gr. laga nr. 90/ /08/17 ÁgV 27

28 2. mgr. 12. gr. laga nr. 90/2003 Stofnverð eigna telst kostnaðarverð þeirra, þ.e. kaup- eða framleiðsluverð, + ásamt kostnaði við endurbætur, breyingar eða endurbyggingu og sérhverjum öðrum kostnaði sem á eignirnar fellur, - en að frádregnum óendurkræfum styrkjum, afsláoum, e"irgjöfum skulda og skaðabótum sem Il falla í sambandi við kaup þeirra, framleiðslu, breyingar eða endurbætur 24/08/17 ÁgV 28

29 Spurning Hafi lán verið tekið Il kaupa á eign eða stofnist skuld vegna vangreiðslu á kaupverði eignar og lánið eða skuldin er síðar gefin e"ir er eðlilegt að spurt sé hvort á mói tekjufærslunni sé ekki heimilt að færa niður stofnverð eignarinnar, það er hið upphaflega kaup- eða framleiðsluverð og núlla þannig tekjufærsluna út Til er einn gamall úrskurður frá dögum ríkisskaoanefndar sem heimilar þeoa fordæmisgildi hans er þó óvíst Sjá ÚRN 383/1963. E"irgjöf aðflutningsgjalda ekki talin vera skaoskyldar tekjur, hins vegar bar að taka Illit Il þessa við ákvörðun fyrningarverðs. 24/08/17 ÁgV 29

30 Túlkun Orðalagið: sem Il falla í sambandi við kaup þeirra í ákvæðinu gæi bent Il þess að úrslitum ráði hvenær niðurfellingin er ákveðin Skv. því verður niðurfellingin að vera ákveðin við kaupin, sbr. úrskurðinn um aðflutningsgjöldin Ef niðurfelling er ákveðin síðar t.d. vegna greiðslu-erfiðleika skuldara er því ekki unnt að lækka kaupverð eignar á mói tekjufærslunni Gangi svo mál Il skaoyfirvalda er ómögulegt að fullyrða um niðurstöðu þessa fyrirfram 24/08/17 ÁgV 30

31 Gjaldfærsla tapaðra krafna Kröfur eru eignir. FrádráOur vegna taps á þeim verður því að byggjast á lögum Í 3. tölul. 31. gr. skaoalaga er að finna slíka frádráoarheimild og hljóðar hún svo: Frá tekjum af atvinnurekstri má draga... Tap á úistandandi viðskiptakröfum, ábyrgðum og lánveiingum, sem beint tengjast atvinnurekstrinum, á því tekjuári sem eignir þessar sannanlega eru tapaðar. 24/08/17 ÁgV 31

32 beint tengjast Viðskiptakröfur. Kröfur sem stofnast t.d. vegna sölu á vörum og þjónustu svo og varanlegum rekstraruármunum með gjaldfresi tengjast auðvitað atvinnurekstrinum beint Ábyrgðir - tengjast einnig beint atvinnurekstri í þeim Ilvikum sem ofangreindar kröfur eru seldar með ábyrgð atvinnurekanda. Tap á þeim er því frádráoarbært Lán. FrádráOarbærni taps á þeim veldur kannski o"ast erfiðleikum í framkvæmd og helgast það af því að Ilgangur hins vegnjulega atvinnurekanda er sjaldnast að lána fé 24/08/17 ÁgV 32

33 Sannanlega tapað Tap á kröfu sbr. 13. gr. reglugerðar nr. 483/1994 telst sannanlegt: Ef krafan er fyrnd eða það sannast á fullnægjandi háo að eignir séu eigi Il fyrir henni eða hún verði eigi greidd, svo sem við gjaldþrot, nauðasamninga, árangurslaust Uárnám o.þ.h. Ef telja má fullvíst að krafan fáist eigi greidd, enda þóo atvik þau sem um ræðir í a-lið séu eigi fyrir hendi. Líkur einar eru þó eigi nægar, heldur verða öll rök að liggja Il þess að hún sé að fullu töpuð Að það hafi sýnt sig við ítrekaðar innheimtuilraunir, þ.m.t. annarra kröfuhafa, að skuldari sé ófær Il greiðslu, að hvorki fáist af kröfunni a organir og vexir né veð fyrir henni og efnahagur skuldara og aƒoma sé þannig að greiðslu verði ekki að vænta, enda sé eigi um gagnkröfu að ræða af hans hendi 24/08/17 ÁgV 33

34 Kröfur eignarhluir í hf. FrádráOarbærni krafna (viðskiptaskulda, ábyrgða og lána) getur verið erfiðleikum bundin Þess vegna getur verið freistandi að umbreyta þeim í hlutafé ÞeOa er gert með því að samþykkja fyrst hækkun hlutauár og veita síðan heimild Il að greiða hækkunina með umbreyingu á skuld í hlutafé Muna Magnús Hreggviðsson. Kröfurnar mega ekki vera verðlausar Vegna þessa getur þur" að leggja fram sérfræði skýrslu löggilts endurskoðanda um verðmæi þeirra 24/08/17 ÁgV 34

35 Gjoldaþrot hlutafélags Tap af sölu hlutabréfa má aðeins draga frá hagnaði af sölu hlutabréfa, sbr. 24. gr. TSL Þar að auki verður hagnaðurinn og tapið að falla Il á sama rekstrarári Ef aðili á ekki hagnað Il að jafna á má mói tapinu getur hann því ekki nýo sér frádrátnn ÞeOa gildir ekki ef hlutafélagið, sem atvinnurekandinn á hlutabréfin í, verður gjaldþrota. Sjá 5. tölul. 31. gr. TSL Slíkt tap er skilyrðislaust frádráoarbært og gildir einu hvernig eignarhald hlutabréfanna er Ilkomið Ekki er því skilyrði að þau tengist atvinnurekstrinum beint 24/08/17 ÁgV 35

36 Um þróunina, sjá lög nr. 104/ /08/17 ÁgV 36

37 Lokaorð Eins og sést að framan eru ísl. skaoalög almennt mjög fáorð um afleiðingar þess að skuld er gefin e"ir Þau fáu ákvæði sem Il eru geta heldur ekki talist skýr. Eðlilegt er því að menn leyi annað Il upplýsinga um efnið Fyrir okkur er t.d. nærlegt að skoða dönsk lög um efnið þar sem þau byggja á hliðstæðu tekjuhugtaki og okkar lög 24/08/17 ÁgV 37

38 Hagnaður og tap af kröfum/skuldum Kursgevinstloven Gevinst på gæld som følge af tvangsakkord eller a"ale om en samlet ordning mellem en debitor og dennes kreditorer om boruald eller nedsæoelse af debitors gæld (frivillig akkord) medregnes ikke ved opgørelsen af den skaoepligige indkomst. DeOe gælder dog ikke i det omfang, gælden nedskrives Il et lavere beløb end fordringens værdi for kreditor på Idspunktet for gældse"ergivelsen, medmindre debitor er skaoefri af Ilskud ydet af kreditor e"er selskabsskaoelovens 31 D. Med gældsnedsæoelse sidesilles hel eller delvis konvertering af gælden Il akier eller konverible obligaioner Stk. 2. Stk. 1, 1. pkt., gælder Ilsvarende for gevinst på gæld som følge af gældssanering. 24/08/17 ÁgV 38

39 Ísl. þýðing Hagnaður af kröfu, sem aðila hlotnast í tengslum við nauðasamninga eða samkomulag um lækkun eða e"irgjöf skulda í tengslum við allsherjar skuldaaðlögun milli skuldara og kröfuhafa hans, telst ekki Il skaoskyldra tekna hans ÞeOa gildir þó ekki ef skuldin er lækkuð meira en markaðsverði hennar nemur fyrir kröfuhafa á þeim mapunki sem e"irgjöfin er ákveðin nema því aðeins að skuldari sé undanþegin skat af framlaginu samkvæmt D-lið 31. gr. félagaskaoalaganna UmbreyIng skuldar að hluta eða að fullu í hlutafé eða skipiskuldabréf jafngildir e"irgjöf kröfu í þessu sambandi 24/08/17 ÁgV 39

40 Um tapskerðinguna Sjá álagningalögin 15. Såfremt den for et indkomstår opgjorte ska8eplig:ge indkomst udviser underskud, kan de8e underskud fradrages i den ska8eplig:ge indkomst for de følgende indkomstår. Fradraget kan kun overføres :l et senere indkomstår, i det omfang det ikke kan rummes i :dligere års indkomst. Stk ) Hvis en ska8eplig:g i et indkomstår opnår en tvangsakkord, nedsæ8es uudny8ede, fradragsberelgede underskud og dernæst uudny8ede, fradragsberelgede tab, der kan fremføres emer reglerne i ak:eavancebeskatningslovens 8, stk. 3, kursgevinstlovens 31, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens 6, stk. 5, fra det pågældende og :dligere indkomstår med det beløb, hvormed gælden er nedsat. Nedsæ8elsesbeløbet formindskes med den del af skyldnerens indkomst, der hidrører fra den pågældendes frigørelse for gældsforpligtelser. Den resterende del af nedsæ8elsesbeløbet formindskes endvidere i det omfang, skyldneren emer reglerne i kursgevinstlovens 8 ikke skal medregne gevinsten på gælden ved indkomstopgørelsen. Nedsæ8elsen sker med virkning for det indkomstår, hvori tvangsakkorden stadfæstes, og for senere indkomstår. Med gældsnedsæ8else sides:lles hel eller delvis konvertering af gælden :l ak:er eller konver:ble obliga:oner. Underskuddet nedsæ8es i disse :lfælde med det beløb, hvormed den konverterede fordrings pålydende overs:ger den konverterede fordrings kursværdi på :dspunktet for konverteringen. 24/08/17 ÁgV 40

41 Sambærilegt ákv. varðandi einstaklinga er svo í einstaklingsskaoalögunum 13 a. 3) Opnår en person i et indkomstår en tvangsakkord eller en gældssanering, nedsæ8es uudny8ede fradragsberelgede underskud og dernæst uudny8ede fradragsberelgede tab, der kan fremføres emer reglerne i ak:eavancebeskatningslovens 14, stk. 2 og 3, kursgevinstlovens 32, stk. 3, og ejendomsavancebeskatningslovens 6, stk. 5, fra det pågældende og :dligere indkomstår med det beløb, hvormed gælden er nedsat. Nedsæ8elsesbeløbet formindskes med den del af skyldnerens indkomst, der hidrører fra hans frigørelse for gældsforpligtelser. Nedsæ8elsen af underskud sker med virkning for det indkomstår, hvori tvangsakkord stadfæstes eller kendelse om gældssanering afsiges, og for senere indkomstår. Stk. 2. I det omfang det beløb, hvormed underskuddet skal nedsæ8es emer stk. 1, ikke er blevet anvendt :l nedsæ8else af underskud hos skyldneren, skal det bruges :l at nedsæ8e underskud emer reglerne i stk. 1 vedrørende skyldnerens virksomhed hos den samlevende ægtefælle, hvis denne driver den pågældende virksomhed. Stk. 3. Ved opgørelsen af virksomhedens underskud hos skyldnerens ægtefælle nedsæ8es ægtefællens indtægter, der ikke vedrører virksomheden, med ægtefællens udgimer, der ikke vedrører virksomheden. Stk. 4. Nedsæ8elsesbeløbet emer stk. 1, pkt., nedsæ8er uudny8et nega:v skat af ak:eindkomst fra det indkomstår, hvori tvangsakkord eller gældssanering opnås, eller fra :dligere indkomstår. Ved nedsæ8else af nega:v skat af ak:eindkomst modregnes nedsæ8elsesbeløbet med en ska8eværdi på 40 pct. Nedsæ8elsen sker med virkning for det indkomstår, hvori tvangsakkord stadfæstes eller kendelse om gældssanering afsiges, og for senere indkomstår. Hvis der er et uudny8et fradragsberelget underskud og en uudny8et nega:v skat af ak:eindkomst, bruges nedsæ8elsesbeløbet :l at nedsæ8e underskuddet før nega:v skat af ak:eindkomst, således at den nega:ve skat af ak:eindkomst kun nedsæ8es, i det omfang nedsæ8elsesbeløbet overs:ger underskuddet. Ved anvendelse af stk. 2 nedsæ8es både underskud og nega:v skat af ak:eindkomst hos skyldneren, inden nedsæ8elsesbeløbet bruges :l at nedsæ8e underskud hos ægtefællen. Stk. 5. Reglerne i stk. 1-4 finder :lsvarende anvendelse på amaler om en samlet ordning mellem en skyldner og dennes kreditorer om bor]ald eller nedsæ8else af skyldnerens gæld (frivillig akkord). 24/08/17 ÁgV 41

42 TAKK FYRIR 24/08/17 ÁgV 42

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser

Sådan er jeg. Spil og leg 14 Følelser Spil og leg 14 Læsebog side 40 41 Opgavebog side 68 Tegund: Samtalsæfing Form: Hópleikur Markmið: Að þjálfa orðaforða sem snýr að tilfinningum, persónueinkennum og útliti. Undirbúningur: Prenta út opgaveblad

Læs mere

6.5.2 Útgáfa 1.2 Dags Frágangur handlista. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun. Í grein í byggingarreglugerð segir:

6.5.2 Útgáfa 1.2 Dags Frágangur handlista. Leiðbeiningar. Leiðbeiningar. Mannvirkjastofnun. Í grein í byggingarreglugerð segir: . gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014, 360/2016 og 666/2016 Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Frágangur handlista Í grein í byggingarreglugerð segir: Handlistar

Læs mere

komudagur 21-1- 2 0 f2

komudagur 21-1- 2 0 f2 7W O s s u e i k (. íé T ) Erindim Þ M /lo O S komudagur 21-1- 2 0 f2 MINNISBLAÐ TIL EFNAHAGS- OG VIÐSKIPTANEFNDAR -tilla g a að nýrri 9. mgr. 100. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007, með síðari

Læs mere

Lærervejledninger LIVSSTIL. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju:

Lærervejledninger LIVSSTIL. Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: Hugmyndir að kveikju: Í þemanu er m.a. unnið með orðaforða: tengdan lífsstíl um neyslu ungs fólks á Norðurlöndum um ofnotkun á hreinlætisvörum og orku Hugmyndir að kveikju: Umræður um neyslu ungs fólks í dag. Fjallað um myndina

Læs mere

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými.

Gólfhitagrind FHF. Hægt er að stýra hverjum loka með vaxmótorum, sem síðan er stjórnað af hitastilli í viðkomandi rými. Notkun FHF gólfhitagrindin er notuð til að stjórna vatnsrennsli í gólfhitakerfum. Hvert rör í kerfinu er tengt gólfhitagrindinni sem gerir kleift að stjórna vatnsrennsli í hverri rás og hita í hverju rými

Læs mere

Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð

Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð Gagnkvæmnisskilyrðið við skuldajöfnuð Innan skipta og utan BA-ritgerð í lögfræði Steinunn Pálmadóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Heiðar Ásberg Atlason Júní 2013 Steinunn Pálmadóttir Gagnkvæmnisskilyrðið

Læs mere

Skipting á skattlagningarréttinum milli heimilisfestarlands og keldulands 1 ) 2

Skipting á skattlagningarréttinum milli heimilisfestarlands og keldulands 1 ) 2 Ásmundur G. Vilhjálmsson lömaður Skiptin á skattlaninarréttinum milli heimilisfestarlands o keldulands 1 ) 2 183 1 Hutakið kelduland er hér notað yfir það sem á öðrum Norðurlöndum er kallað kildeland en

Læs mere

Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur), 677. mál.

Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur), 677. mál. Nefndasvið Alþingis Velferðarnefnd 150 Reykjavík Reykjavík, 6.7.2016 Tilvísun: 0.5.1.2 / Málsnúmer: 2016050258 Efni: Umsögn Lyfjastofnunar um frumvarp frumvarp til laga um lyfjalög (heildarlög, EES-reglur),

Læs mere

Hvað er kennitöluflakk?

Hvað er kennitöluflakk? Hvað er kennitöluflakk? Kennitöluflakk felur í sér að viðkomandi félag hættir starfsemi en rekstur þess heldur áfram í gegnum annað félag með nýrri kennitölu enda sé markmiðið með gjaldþrotinu að komast

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Talæfingar með. Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla.

Talæfingar með. Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Tænk Talæfingar með Námsefni í dönsku fyrir unglingastig grunnskóla. Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Þórey Mjallhvít Ómarsdóttir Yfirlestur og ráðgjöf: Astrid Juul Poulsen

Læs mere

AUGLÝSING. um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu 2003.

AUGLÝSING. um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu 2003. 545 AUGLÝSING um samning við Grænland/Danmörku um gagnkvæmar veiðar á úthafskarfa í fiskveiðilögsögu Íslands og Grænlands á árinu. Hinn 30. apríl og 1. maí var með bréfaskiptum í Reykjavík og Nuuk gengið

Læs mere

AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands.

AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands. S 5-4 1 S 5-4 Stjórnartíðindi C-deild, Nr. 19/1975 AUGLÝSING um samkomulag milli Íslands og Danmerkur um flugumferðarþjónustu í hluta af loftrými Grænlands. Með orðsendingaskiptum í Reykjavík í dag var

Læs mere

Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál]

Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál] Nd. 230. Frumvarp til laga [127. mál] um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd samning milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um félagslegt öryggi. (Lagt

Læs mere

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

START. Spil og leg. Start Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 START Spil og leg 1 Spil og leg 1 Hvem er jeg? Hvad hedder du? Læsebog side 3 Opgavebog side Tegund: Samtals- og hreyfileikur Form: Hópleikur Markmið: Að læra að kynna sig. Undirbúningur: Finna bolta eða

Læs mere

Kjarasamningar í Danmörku

Kjarasamningar í Danmörku Kjarasamningar í Danmörku Allan Lyngsø Madsen Aðalhagfræðingur Yfirlit 1. Undirbúningur 2. Félagslegur og hagfræðilegur byrjunarpunktur. 3. Viðræður LO og DA 4. Ferlið á almenna markaðinum 5. Áhrif á aðra.

Læs mere

Kökur, Flekar,Lengjur

Kökur, Flekar,Lengjur Kökur, Flekar,Lengjur Qimiq vörurnar eru unnar úr úrvals Austurísku hráefni. Q003301 Qimiq Profi Whip 1 kg (12) Q000114 Qimiq Base 1 kg (12) Q000115 Qimiq Sauce base 1 kg (12) Qimiq Whip Notið QimiQ Whip

Læs mere

Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns

Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns BA ritgerð í lögfræði Inntak sameiginlegrar forsjár samkvæmt 28. gr. a. barnalaga nr. 76/2003 Ákvörðunartaka um málefni barns Hulda Magnúsdóttir Leiðbeinandi: Elísabet Gísladóttir Desember 2013 BA ritgerð

Læs mere

Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála

Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála BA-ritgerð í lögfræði Kröfusamlag stefnanda og gagnkröfur stefnda samkvæmt 27. og 28. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála Árni Páll Jónsson Ari Karlsson Júní 2014 BA-ritgerð í lögfræði Kröfusamlag

Læs mere

Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra. 1. Viðfangsefnið

Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra. 1. Viðfangsefnið . Um nýtingu fiskistofna og töku gjalds fyrir nýtingu þeirra 1. Viðfangsefnið Með munnlegri beiðni í október 1998 fór auðlindanefnd, sem kjörin var á Alþingi 5. júní 1998 í framhaldi af þingsályktun frá

Læs mere

MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun. Þagnarskylda endurskoðenda

MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun. Þagnarskylda endurskoðenda MACC ritgerð Reikningshald og endurskoðun Þagnarskylda endurskoðenda með tilliti til 30. gr. laga nr. 79/2008 um löggilta endurskoðendur Jórunn K. Fjeldsted Leiðbeinandi: Þórður Reynisson, LL.M Ábyrgðarmaður:

Læs mere

Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón

Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón Fannar Freyr Ívarsson Réttur tjónþola til endurupptöku ákvörðunar um bætur fyrir varanlegt líkamstjón - BA ritgerð í lögfræði - Umsjónarkennari: Grímur Sigurðsson, LL.M., hrl. Lagadeild Háskóla Íslands

Læs mere

Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/ BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir

Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/ BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir Leyfileg mörk neyðarvarnar samkvæmt 12. gr. laga nr. 19/1940 - BA-ritgerð í lögfræði - Kristjana Pálsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Kjartan Ólafsson Júní 2013 Kristjana Pálsdóttir

Læs mere

Alþingi Erindi nr. Þ 142/171 komudagur 3.7.2013

Alþingi Erindi nr. Þ 142/171 komudagur 3.7.2013 Alþingi Erindi nr. Þ 142/171 komudagur 3.7.2013 Reykjavík, 3. júlí, 2013 Til Allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis v/ máls 14 um Hagstofu Íslands Þann 2. júlí var undirritaður, Helgi Tómasson, boðaður

Læs mere

Forkaupsréttarsniðganga

Forkaupsréttarsniðganga Forkaupsréttarsniðganga Þorvaldur Hauksson og Helgi Áss Grétarsson Lögfræðideild Ritstjóri: Helgi Áss Grétarsson Rannsóknir í félagsvísindum XVI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2015 Reykjavík: Félagsvísindastofnun

Læs mere

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942

SMART. Spil og leg. Smart Spil og leg Námsgagnastofnun 2011 9942 SMART Spil og leg 1 Spil og leg 1 Tallene Tæl til hundrede Læsebog side 7 Opgavebog side 11 Tegund: Hermileikur Form: Hópleikur Markmið: Hlusta og einbeita sér. Að æfa tugina. Undirbúningur: 1. Nemendur

Læs mere

Ásmundur G. Vilhjálmsson

Ásmundur G. Vilhjálmsson Erindi nr. Þ /35/ Minnisblað komudagur 3M.2Ó 69 Ásmundur G. Vilhjálmsson r Akvæði 3. tölul. 28. gr. laga hljóðar svo. Eignaauki [eða aukning ráðstöfunartekna]1} sem stafar af eftirgjöf skulda við nauðasamninga,

Læs mere

Nýtt húsnæðislánakerfi að danskri fyrirmynd Efnisyfirlit

Nýtt húsnæðislánakerfi að danskri fyrirmynd Efnisyfirlit Nýtt húsnæðislánakerfi að danskri fyrirmynd Efnisyfirlit Inngangur stefna ASÍ í húsnæðismálum... 2 Breytinga er þörf!... 3 Lýsing á einstökum þáttum danska húsnæðislánakerfisins... 7 Almenn lýsing... 7

Læs mere

Einkaréttarlegir samningar stjórnvalda

Einkaréttarlegir samningar stjórnvalda LÖGFRÆÐISVIÐ Einkaréttarlegir samningar stjórnvalda Ritgerð til ML gráðu Nafn nemanda: Andrea Valgeirsdóttir Leiðbeinandi: Daníel Isebarn Ágústsson (Haustönn 2014) Staðfesting lokaverkefnis til ML gráðu

Læs mere

Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1

Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1 1 Islands Juridisk Nationalrapport Ragnheiður Snorradóttir 1 1. En kort sammenfatning vedrørende kommunernes ret til pålægning af skat. Den første januar 2004 fandes der 105 kommuner i Island. Kommunerne

Læs mere

SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA

SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA SAMBAND ISLENSKRA VIÐSKIPTABANKA Islándska Bankföreningen Bankers' Association of lceland Alþingi, Reykjavík, 1. febrúar 1996 Alþingi efiiahags- og viðskiptanefiid, /9 ( 0 -* jo Þórshamri v. Templarasund,

Læs mere

Eru ákvarðanir einkarekinna háskóla um réttindi og skyldur nemenda stjórnsýsla eða ákvarðanir á grundvelli einkaréttar?

Eru ákvarðanir einkarekinna háskóla um réttindi og skyldur nemenda stjórnsýsla eða ákvarðanir á grundvelli einkaréttar? Margrét Vala Kristjánsdóttir dósent við lagadeild Háskólans í Reykjavík. b 53 Eru ákvarðanir einkarekinna háskóla um réttindi og skyldur nemenda stjórnsýsla eða ákvarðanir á grundvelli einkaréttar? b 54

Læs mere

Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir

Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir Barn gefur barns svör Beiting 1. mgr. 194. gr. hgl. vegna kynferðisbrota gegn börnum - BA ritgerð í lögfræði - Inga Skarphéðinsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Ásta Stefánsdóttir Júní

Læs mere

Áður en farið er að vinna með kaflann er mælt með að tölurnar verði rifjaðar upp þar sem tölur koma við sögu í umfjöllun um t.d. verð og stærðir.

Áður en farið er að vinna með kaflann er mælt með að tölurnar verði rifjaðar upp þar sem tölur koma við sögu í umfjöllun um t.d. verð og stærðir. Tøj og tilbehør Í þemanu er fjallað um: mismunandi tegundir af fötum og fylgihlutum. hvað er í snyrtitöskunni. föt og tísku frá mismunandi tímabilum. stuttar fréttir og staðreyndir sem tengjast fötum.

Læs mere

Umsögn um frumvarp um náttúrupassa

Umsögn um frumvarp um náttúrupassa Aagot Vigdís Óskarsdóttir lögfræðingur1 Umsögn um frumvarp um náttúrupassa sem lagt var fram á Alþingi á 144. löggjafarþingi 2014-2015, 455. mál, þskj. 699. 1 Inngangur Frumvarp til laga sem kveður á um

Læs mere

4 helgi eða hafnir annara ríkja. Af þessu ferðalagi skipsins leiða eðlilega fjöldamargar sjerreglur. - Til þess að hægt sje að skilja og skýra þessar

4 helgi eða hafnir annara ríkja. Af þessu ferðalagi skipsins leiða eðlilega fjöldamargar sjerreglur. - Til þess að hægt sje að skilja og skýra þessar A. Inngangur. Forsendur. I. Sjórjettur. 1. Sjórjetturinn er lögin um siglingar. Öll þau lög (í víðustu merkingu), sem eiga rætur sínar í sjerkennum siglinga, eiga eftir eðli sínu heima í sjórjettinum.

Læs mere

Upplýsingaskylda gagnvart ábyrgðarmönnum byggð á réttarvenju

Upplýsingaskylda gagnvart ábyrgðarmönnum byggð á réttarvenju Upplýsingaskylda gagnvart ábyrgðarmönnum byggð á réttarvenju -BA ritgerð í lögfræði - Sævar Jens Hafberg Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Hafsteinn Dan Kristjánsson Apríl 2011 0 EFNISYFIRLIT

Læs mere

Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði. Október 2014

Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði. Október 2014 Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði Október 2014 Íþyngjandi séríslensk ákvæði laga og reglna á fjármálamarkaði Útgefandi: Samtök fjármálafyrirtækja Hönnun: Grafík - Hönnun & framleiðsla

Læs mere

Endurskoðunarvald dómstóla á skattalöggjöf Með vísan til meginreglunnar um friðhelgi eignarréttar

Endurskoðunarvald dómstóla á skattalöggjöf Með vísan til meginreglunnar um friðhelgi eignarréttar BA-ritgerð í lögfræði Endurskoðunarvald dómstóla á skattalöggjöf Með vísan til meginreglunnar um friðhelgi eignarréttar Leifur Valentín Gunnarsson Leiðbeinandi: Arnaldur Hjartarson Júní 2015 BA-ritgerð

Læs mere

05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ - EINSTAKLINGSÁÆTLUN

05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ - EINSTAKLINGSÁÆTLUN EFNISYFIRLIT 03 / INNGANGUR 04 / EFNI HANDBÓKAR 05 / MÁLTAKA ANNARS TUNGUMÁLS 08 / MATSAÐFERÐIR 10 / HVAÐ - HVERNIG 11 / MÓDEL 14 / FJÓRAR AÐFERÐIR SEM NOTA MÁ TIL AÐ SAFNA GÖGNUM 16 / LISTAR - SKRÁNINGARBLAÐ

Læs mere

EKKO. Samtaleøvelser NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO. Samtaleøvelser NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO SAMTALSÆFINGAR Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Böðvar Leós Ritstjórn: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Útlit og umbrot: NÁMSGAGNASTOFNUN Námsgagnastofnun

Læs mere

Samþykkt fyrir. Vestnorrænan höfuðborgasjóð Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar. Heiti og hlutverk. 1. gr.

Samþykkt fyrir. Vestnorrænan höfuðborgasjóð Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar. Heiti og hlutverk. 1. gr. Samþykkt fyrir Vestnorrænan höfuðborgasjóð Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar Heiti og hlutverk 1. gr. Sjóðurinn heitir Vestnorrænn höfuðborgasjóður Nuuk, Reykjavíkur og Þórshafnar. 2. gr. Hlutverk sjóðsins

Læs mere

sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál]

sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál] sþ. 562. Tillaga til þingsályktunar [265. mál] um staðfestingu fjögurra Norðurlandasamninga um vinnumarkaðsmál og viðurkenningu starfsréttinda. (Lögð fyrir Alþingi á 104. löggjafarþingi 1981-82.) Alþingi

Læs mere

Framfærsluskyldur foreldra Meðlagskerfi Norðurlanda

Framfærsluskyldur foreldra Meðlagskerfi Norðurlanda Meðlagskerfi Norðurlanda Guðný Björk Eydal Hrefna Friðriksdóttir Félagsráðgjafardeild Ritstjóri: Halldór S. Guðmundsson Rannsóknir í félagsvísindum XI. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2010 Ritrýnd grein

Læs mere

Snak med din makker Nauðsynlegt er að nemendur læri litina utan að og noti síðan samtalsæfinguna til að festa þá i minni.

Snak med din makker Nauðsynlegt er að nemendur læri litina utan að og noti síðan samtalsæfinguna til að festa þá i minni. Tøj og farver Í þemanu er fjallað um: Föt, liti og fylgihluti. Markmið er að nemendur: læri helstu liti. læri grunnorðaforða um föt. skilji þegar talað er um föt og liti á dönsku á einfaldan hátt. geti

Læs mere

Lán er ekki veitt til náms sem er liður í launuðu starfi samkvæmt ráðningarsamningi. Þetta gildir m.a. um launað framhaldsnám lækna.

Lán er ekki veitt til náms sem er liður í launuðu starfi samkvæmt ráðningarsamningi. Þetta gildir m.a. um launað framhaldsnám lækna. ánasjóður íslenskra námsmanna I. Kafli Lánshæft nám 1.1. Almennt. Sjóðurinn veitir námslán til framhaldsnáms við viðurkennda skóla eða menntastofnanir sem veita æðri menntun er leiðir til prófgráðu á háskólastigi.

Læs mere

Aðild að málum á sviði opinbers markaðseftirlits

Aðild að málum á sviði opinbers markaðseftirlits Aðild að málum á sviði opinbers markaðseftirlits -Meistararitgerð til Mag. jur. prófs í lögfræði - Inga Helga Sveinsdóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Kristín Benediktsdóttir hdl. September

Læs mere

SKÝRSLA LAGASTOFNUNAR UM MINNIHLUTAVERND Í HLUTAFÉLÖGUM OG EINKAHLUTAFÉLÖGUM 30. SEPTEMBER 2009

SKÝRSLA LAGASTOFNUNAR UM MINNIHLUTAVERND Í HLUTAFÉLÖGUM OG EINKAHLUTAFÉLÖGUM 30. SEPTEMBER 2009 SKÝRSLA LAGASTOFNUNAR UM MINNIHLUTAVERND Í HLUTAFÉLÖGUM OG EINKAHLUTAFÉLÖGUM 30. SEPTEMBER 2009 Skammstafanir sænsku ehfl. aktiebolagslag nr. 551/2005 norsku ehfl. lov om allmennaksjeselskaper nr. 45/1997

Læs mere

Frumvarp til laga. um námslán og námsstyrki. (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi )

Frumvarp til laga. um námslán og námsstyrki. (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi ) Þingskjal 1373 794. mál. Frumvarp til laga um námslán og námsstyrki. (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015 2016.) I. KAFLI Markmið. Aðstoðarhæft nám. 1. gr. Markmið. Markmið laga þessara er að

Læs mere

Alþingi j Erindinr.Þ / 3 / / / s~3? komudagur

Alþingi j Erindinr.Þ / 3 / / / s~3? komudagur Alþingi j Erindinr.Þ / 3 / / / s~3? komudagur Félag löggiltra endurskobenda Reykjavík 25. apríl 2005 Tilv. FLE 19-2005 Nefndasvið Alþingis Efnahags- og viðskiptanefnd c/o Stefán Árni Auðólfsson, nefndarritari

Læs mere

Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g

Fylgiseðill. Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g Fylgiseðill Upplýsingar um Ultracortenol augnsmyrsli 5 mg/g Lesið fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. - Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar. - Leitið til

Læs mere

The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0)

The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0) NAME 1.0 Handbók The Nordic Assisted Mobility Evaluation (NAME 1.0) Åse Brandt Charlotte Löfqvist John Nilsson Kersti Samuelsson Tuula Hurnasti Inga Jónsdóttir Anna-Liisa Salminen Terje Sund Susanne Iwarsson

Læs mere

Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum

Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum Spilastokkurinn - hugmyndabanki fyrir kennara hvernig kenna má stærðfræði með spilum Sigrún Helga Kristjánsdóttir og Valdís Ingimarsdóttir Lokaverkefni til B.Ed.-prófs í grunnskólakennarafræði Leiðsögukennari:

Læs mere

Már Jónsson. Fjárreiður hjóna á 17. og 18. öld

Már Jónsson. Fjárreiður hjóna á 17. og 18. öld Már Jónsson Fjárreiður hjóna á 17. og 18. öld Í kaupmála hjónaefnanna Ketils Vermundssonar og Salvarar Jónsdóttur, sem gerður var í Efranesi í Borgarfirði árið 1655, birtist þaulhugsað kerfi sem byggði

Læs mere

Erindi nr. Þ / Grant Thomton

Erindi nr. Þ / Grant Thomton Löggiltir endurskoðendur - skattasvið A iþm gi. Erindi nr. Þ / Grant Thomton kom udagur 2S.v. 2005" w ant i nornton Alþingi B.t. Efnahags- og viðskiptanefndar Kirkjustræti 2 150 Reykjavík Reykjavík, 25.

Læs mere

Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum

Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum Reglur um umhverfisvottun á vörum með norræna umhverfismerkinu Svaninum Norræna umhverfismerkið 9. mars 2016 Í nóvember árið 1989 gaf Norðurlandaráð út tilskipun um stofnun valfrjáls opinbers umhverfismerkis,

Læs mere

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016

Leiðbeiningar gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 6.4.2 6.4.2. gr. byggingarreglugerðar, nr. 112/2012, sbr. rgl. nr. 1173/2012, 350/2013, 280/2014 og 360/2016 Inngangsdyr / útidyr og svala /garðdyr Lög um mannvirki, nr. 160/2010 Í grein 6.4.2 í byggingarreglugerð

Læs mere

Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins. Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk

Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins. Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk Reykjavík 09. Febrúar 2012 Fyrirspurnir vegna hugmyndasamkeppni um umhverfi Norrænahússins Spørgsmål vedrørende idékonkurrence om Nordens Hus omgivelser oversat til Dansk Nr. 1 Alle spørgsmål er oversat

Læs mere

Áfangaskýrsla til dómsmálaráðherra

Áfangaskýrsla til dómsmálaráðherra . Forsjárnefnd Dögg Pálsdóttir Oddný Vilhjálmsdóttir Ólafur Þ. Stephensen Áfangaskýrsla til dómsmálaráðherra.......... Júní 1999 Efnisyfirlit Efnisyfirlit... 1 Inngangur... 3 Samningur Sameinuðu þjóðanna

Læs mere

EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850

EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO NÁMSGAGNASTOFNUN 09850 EKKO MÁLNOTKUNARÆFINGAR Höfundar: Ásdís Lovísa Grétarsdóttir og Erna Jessen Teikningar: Böðvar Leós Ritstjórn: Ellen Klara Eyjólfsdóttir Útlit og umbrot: NÁMSGAGNASTOFNUN Námsgagnastofnun

Læs mere

Casus mixtus cum culpa

Casus mixtus cum culpa Freyr Snæbjörnsson Casus mixtus cum culpa - BA ritgerð í lögfræði Umsjónarkennari: Heiðar Ásberg Atlason, LL.M., hrl. Lagadeild Háskóla Íslands Júní 2012 EFNISYFIRLIT 1 Inngangur... 3 2 Réttarsöguleg

Læs mere

Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir

Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir Miðvikudagur 23. desember 2009 Álit nr. 4/2009 Opinber útboð, samkeppni og samkeppnishindranir Gátlisti til að forðast ólögmætar samkeppnishindranir I. Málsmeðferð Samkeppniseftirlitið hefur látið sig

Læs mere

Jöfn umgengni í framkvæmd

Jöfn umgengni í framkvæmd Jöfn umgengni í framkvæmd Helga Sigmundsdóttir Hrefna Friðriksdóttir Lagadeild Ritstjóri: Kristín Benediktsdóttir Rannsóknir í félagsvísindum XIV. Erindi flutt á ráðstefnu í október 2013 Reykjavík: Félagsvísindastofnun

Læs mere

HJÁLPARSKYLDA 221. GR. ALMENNRA HEGNINGARLAGA

HJÁLPARSKYLDA 221. GR. ALMENNRA HEGNINGARLAGA HJÁLPARSKYLDA 221. GR. ALMENNRA HEGNINGARLAGA Agnes Eir Önundardóttir 2013 BA í lögfræði Höfundur: Agnes Eir Önundardóttir Kennitala: 140689-3359 Leiðbeinandi: Svala Ísfeld Ólafsdóttir dósent Lagadeild

Læs mere

Úttekt á samræmdu prófi í dönsku vorið Michael Dal

Úttekt á samræmdu prófi í dönsku vorið Michael Dal Úttekt á samræmdu prófi í dönsku vorið 2006 Michael Dal Reykjavík júní 2006 Michael Dal Lektor við Kennaraháskóla Íslands Úttekt á samræmdu prófi i dönsku vorið 2006 Félag dönskukennara og Kennaraháskóli

Læs mere

5.2.5 Reglugerð nr. 801/1999 um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri í yfirborðsvatn frá atvinnurekstri sem stundar

5.2.5 Reglugerð nr. 801/1999 um losunarmörk, umhverfismörk og gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri í yfirborðsvatn frá atvinnurekstri sem stundar Efnisyfirlit. 1.0 Inngangur... 3 1.1 Almennt... 3 1.2 Afmörkun ritgerðarefnis og umfjöllunarefni... 4 1.3 Fræðikerfi lögfræðinnar... 6 2.0 Umhverfisvernd... 8 2.1 Almennt... 8 2.2 Réttarheimildir... 9

Læs mere

Nýtt. 11 umsóknir. Nýir stjórnendur í GSS. Kaffi, konfekt og klarinettur. Hvorfor leger lærere ikke gemmeleg? Fordi ingen ville lede efter dem.

Nýtt. 11 umsóknir. Nýir stjórnendur í GSS. Kaffi, konfekt og klarinettur. Hvorfor leger lærere ikke gemmeleg? Fordi ingen ville lede efter dem. Veffang: www.snaefellingar.is Netfang: frettir snaefellingar.is SÉRRIT - 28. tbl. 23. árg. 11. ágúst 2016 Stykkishólms - Póstinum er dreift ókeypis í Stykkishólmi og Helgafellssveit og liggur frammi í

Læs mere

EFNISYFIRLIT 1. Inngangur Réttarsvið nábýlisréttar Norænn réttur Meginreglur í íslenskum nábýlisrétti...

EFNISYFIRLIT 1. Inngangur Réttarsvið nábýlisréttar Norænn réttur Meginreglur í íslenskum nábýlisrétti... EFNISYFIRLIT 1. Inngangur... 4 2. Réttarsvið nábýlisréttar... 6 2.1 Inntak eignaréttar og tengsl eignaréttar við nábýlisrétt... 6 2.2 Inntak nábýlisréttar... 8 2.2.1 Hugtakið fasteign í skilningi nábýlisréttar...

Læs mere

Dómaraheimild. Rök með og á móti. Heimild til að dæma sameiginlega forsjá. Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti

Dómaraheimild. Rök með og á móti. Heimild til að dæma sameiginlega forsjá. Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti Dómaraheimild Heimild til að dæma sameiginlega forsjá Rök með og á móti Lúðvík Börkur Jónsson Formaður Félags um foreldrajafnrétti Maí 2008 Efnisatriði 1. Inngangur... 2 2. Nefndarálit allsherjarnefndar

Læs mere

Háskóli Íslands Hugvísindasvið Danska. Oversættelse af Naja Marie Aidts Som englene flyver

Háskóli Íslands Hugvísindasvið Danska. Oversættelse af Naja Marie Aidts Som englene flyver Háskóli Íslands Hugvísindasvið Danska Oversættelse af Naja Marie Aidts Som englene flyver Ritgerð til BA-prófs í dönsku Hafrún Elma Símonardóttir Kt.: 260779-3709 Leiðbeinandi: Þórhildur Oddsdóttir Maí

Læs mere

Ásmundur G. Vilhjálmsson hdl., Forstöðumaður skattasviðs Grant Thornton endurskoðunar ehf. Full og ótakmörkuð skattskylda manna.

Ásmundur G. Vilhjálmsson hdl., Forstöðumaður skattasviðs Grant Thornton endurskoðunar ehf. Full og ótakmörkuð skattskylda manna. Ásmundur G. Vlhjálmsson hdl., Forstöðumaður skattasvðs Grant Thornton endurskoðunar ehf. Full og ótakmörkuð skattskylda manna 205 206 1 2 3 4 5 6 Inngangur Upphaf ótakmarkaðrar skattskyldu 2.1 Búsetuhugtakð

Læs mere

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016

Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner. Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Kursgevinstlovens betydning i rekonstruktioner Danske Skatteadvokater 22. og 23. november 2016 Selskabsretten Selskabslovens 119: Ledelsen skal sikre afholdelse af generalforsamling, når mere end halvdelen

Læs mere

Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi

Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi LV-2016-044 Sjónræn áhrif. Búrfellslundur. Vindmyllur í Rangárþingi ytra og Skeiða- og Gnúpverjahreppi Endurbætt útgáfa af skýrslu nr. LV-2015-089 Skýrsla nr. LV-2016-044 Sjónræn áhrif. Búrfellslundur.

Læs mere

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur. Nikótín

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins. Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur. Nikótín Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins Nicotinell Mint 2 mg, munnsogstöflur Nikótín Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar. Alltaf

Læs mere

Grunnnámskeið 2. Að vera í sveitarstjórn. Hlutverk og ábyrgð sveitarstjórnarmanna. Samband íslenskra sveitarfélaga

Grunnnámskeið 2. Að vera í sveitarstjórn. Hlutverk og ábyrgð sveitarstjórnarmanna. Samband íslenskra sveitarfélaga Grunnnámskeið 2 Að vera í sveitarstjórn Hlutverk og ábyrgð sveitarstjórnarmanna Samband íslenskra sveitarfélaga 2011 Námskeið fyrir sveitarstjórnarmenn - Að vera í sveitarstjórn Samband íslenskra sveitarfélaga

Læs mere

Ákvæði 33. gr. samningalaga um óheiðarleika Tengslin milli óheiðarleika og svika BA-ritgerð í lögfræði

Ákvæði 33. gr. samningalaga um óheiðarleika Tengslin milli óheiðarleika og svika BA-ritgerð í lögfræði Ákvæði 33. gr. samningalaga um óheiðarleika Tengslin milli óheiðarleika og svika BA-ritgerð í lögfræði Kristbjörg Fjóla Hrólfsdóttir Leiðbeinandi: Unnur Edda Sveinsdóttir Desember 2014 Efnisyfirlit 1 Inngangur...

Læs mere

LÆREREN, SKOLEN OG DEN PROFESSIONELLE KAPACITET

LÆREREN, SKOLEN OG DEN PROFESSIONELLE KAPACITET HI NLS 2013 1 LÆREREN, SKOLEN OG DEN PROFESSIONELLE KAPACITET Hafdís Ingvarsdóttir Islands Universitet NLS, Nyborg okt. 2013 HI NLS 2013 2 Den nordiske skole Fælles principper for den nordiske skole: Demokrati,

Læs mere

MINNISBLAÐ MB Reykjavík, 28/01/2015

MINNISBLAÐ MB Reykjavík, 28/01/2015 MINNISBLAÐ MB-15.1 Reykjavík, 28/01/2015 1. Hvaða veðurstikar (veðurþættir, e. weather parameter) eru notaðir til að búa til inntaksgögnin fyrir AERMOD? Hvernig er vindrós svæðisins sem byggt var á? Hvilke

Læs mere

Alþingi Erindi nr. Þ 140/2482 komudagur 15.5.2012

Alþingi Erindi nr. Þ 140/2482 komudagur 15.5.2012 Alþingi Erindi nr. Þ 140/2482 komudagur 15.5.2012 Mennta- og menningarmálaráðuneytið Sölvhólsgötu 4 150 Reykjavík Reykjavík, 18. febrúar 2012 Efni: Umsögn Skjásins ehf. vegna breytinga á lögum um Ríkisútvarpið

Læs mere

Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað

Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað Aðferðir til að taka á einelti og koma í veg fyrir að það þrífist á vinnustað Efni Einelti 3 Yfirlit 4 Hvað er einelti? 4 Aðferðir 6 Hvernig má greina einelti? 6 Hvernig veit yfirmaður að einelti sé til

Læs mere

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR

SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR SMIL KENNSLU- LEIÐBEININGAR I SMIL kennsluleiðbeiningar Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig NÁMSGAGNASTOFNUN 9050 Efnisyfirlit 1 2 3 Til kennara....3 Almennt

Læs mere

Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu

Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu 18. tölublað 9. árgangur Þriðjudagur 28. október 2003 ISSN 1025-5621 Upplag: 9.500 eintök Eyða of miklu í áburð, vélarekstur og aðkeypta þjónustu "Ekki er víst að allir hafi þolinmæði til að liggja yfir

Læs mere

Commissions Papiirer til Jnstr. 7 de Post. Jndkom d. 20 de Martii 1771. 1 Þorgrímur Þorláksson, múrarameistari Elliðavatni.

Commissions Papiirer til Jnstr. 7 de Post. Jndkom d. 20 de Martii 1771. 1 Þorgrímur Þorláksson, múrarameistari Elliðavatni. Bréf Bjarna Pálssonar landlæknis til Landsnefnarinnar fyrri um meðöl gegn fjárpestinni, 14.03.1771. Lit. GG. ÞÍ. Skjalasafn rentukammers. B4/1, örk 22. (Ind. Ref. 2. Nor. B. nr. 391) Commissions Papiirer

Læs mere

glimrende lærervejledninger

glimrende lærervejledninger Arnbjörg Eiðsdóttir Kristín Jóhannesdóttir glimrende lærervejledninger Kennsluleiðbeiningar með Glimrende, Glimrende opgaver og hlustunarefni, ásamt svörum við verkefnum í vinnubók Efnisyfirlit Glimrende

Læs mere

Steinunn Camilla. Við erum allar flottar í réttu sniði! ÚTIVIST. á sér ótal áhugamál. Útilega með stæl! Hrönn Friðriksdóttir. Gróa Ásgeirsdóttir

Steinunn Camilla. Við erum allar flottar í réttu sniði! ÚTIVIST. á sér ótal áhugamál. Útilega með stæl! Hrönn Friðriksdóttir. Gróa Ásgeirsdóttir Útilega með stæl! FRÍTT EINTAK / JÚNÍ 2008 Við erum allar flottar í réttu sniði! Hrönn Friðriksdóttir spámiðill leiðir og kennir andlega þenkjandi fólki Gróa Ásgeirsdóttir nýtti erfiða reynslu á jákvæðan

Læs mere

Verndarblaðið. Um afbrot, fanga og fangelsismál 43. árg. 2015

Verndarblaðið. Um afbrot, fanga og fangelsismál 43. árg. 2015 Verndarblaðið Um afbrot, fanga og fangelsismál 43. árg. 2015 Stuðningsfélagi eftir afplánun Fangar með þroskahömlun Gamlir menn í fangelsi Raddir fanga Íslenskar fangelsisbókmenntir Fagnaðarefni Verndarblaðið

Læs mere

Afbrot barna. Samspil barnaverndar- og refsivörslukerfisins -Meistararitgerð til Mag. jur. prófs í lögfræði - Anna María Káradóttir

Afbrot barna. Samspil barnaverndar- og refsivörslukerfisins -Meistararitgerð til Mag. jur. prófs í lögfræði - Anna María Káradóttir Afbrot barna Samspil barnaverndar- og refsivörslukerfisins -Meistararitgerð til Mag. jur. prófs í lögfræði - Anna María Káradóttir Lagadeild Félagsvísindasvið Umsjónarkennari: Hrefna Friðriksdóttir dósent

Læs mere

SAG 203. Nýir tímar. Saga Íslands og umheimsins frá lokum 18. aldar til árþúsundamóta. Verkefnasafn. Gunnar Karlsson Sigurður Ragnarsson

SAG 203. Nýir tímar. Saga Íslands og umheimsins frá lokum 18. aldar til árþúsundamóta. Verkefnasafn. Gunnar Karlsson Sigurður Ragnarsson SAG 203 Nýir tímar Saga Íslands og umheimsins frá lokum 18. aldar til árþúsundamóta Verkefnasafn Gunnar Karlsson Sigurður Ragnarsson Netútgáfa Mál og menning Reykjavík 2007 1 Nýir tímar. Saga Íslands og

Læs mere

SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS. SMIL Skapandi verkefni B 9053 Námsgagnastofnun 2014

SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS. SMIL Skapandi verkefni B 9053 Námsgagnastofnun 2014 SMIL SKAPANDI VERKEFNI ~ FYR LØS B I B SMIL Skapandi verkefni ~ Fyr løs Smil til verden og verden smiler til dig Smil til verden og verden smiler til dig NÁMSGAGNASTOFNUN 9053 Efnisyfirlit Smil Verkefnabók

Læs mere

Tengsl kaupmanna Almenna verslunarfélagsins og Íslendinga

Tengsl kaupmanna Almenna verslunarfélagsins og Íslendinga Hugvísindasvið Tengsl kaupmanna Almenna verslunarfélagsins og Íslendinga 1763-1774 Ritgerð til B.A.-prófs Björn Rúnar Guðmundsson Júní 2009 Háskóli Íslands Hugvísindasvið Sagnfræði Tengsl kaupmanna Almenna

Læs mere

Við Kárahnjúka og önnur kennileiti

Við Kárahnjúka og önnur kennileiti Við Kárahnjúka og önnur kennileiti Bók þessi er gefin út í 250 eintökum. Matthías Johannessen Við Kárahnjúka og önnur kennileiti Helgispjall ÁRVAKUR HF. Við Kárahnjúka og önnur kennileiti - Helgispjall

Læs mere

Skal vi snakke sammen?

Skal vi snakke sammen? Skal vi snakke sammen? Kennsluefni í dönsku fyrir nemendur á miðstigi Katrín Hallgrímsdóttir Lokaverkefni B.Ed.-prófs Kennaradeild Skal vi snakke sammen? Kennsluefni í dönsku fyrir nemendur á miðstigi

Læs mere

LÖGMANNABLAÐIÐ. 12. árgangur I mars I 1/2006. EFTA-dómstóllinn Áhrif alþjóðavæðingar á störf lögmanna

LÖGMANNABLAÐIÐ. 12. árgangur I mars I 1/2006. EFTA-dómstóllinn Áhrif alþjóðavæðingar á störf lögmanna LÖGMANNABLAÐIÐ 12. árgangur I mars I 1/2006 EFTA-dómstóllinn Áhrif alþjóðavæðingar á störf lögmanna EFTA-dómstóllinn Jón Rúnar Pálsson: Heimsókn LMFÍ til EFTA-dómstólsins í Lúxemborg 10 Guðjón Rúnarsson:

Læs mere

Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna

Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna Þróun löggjafar um fæðingarorlof á Norðurlöndum og reynsla þjóðanna Fríða Rós Valdimarsdóttir Jafnréttisstofa Borgum 600 Akureyri tel: 460 6200 fax: 460 6201 email: jafnretti@jafnretti.is www.jafnretti.is

Læs mere

Bakrunnur verksins og meginþættir þess

Bakrunnur verksins og meginþættir þess Var Sókrates írónisti? Í ritgerð sinni, Um hugtakið írónía með samfelldri hliðsjón af Sókratesi (Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates), fullyrðir danski heimspekingurinn Søren Aabye Kierkegaard

Læs mere

MÓTUM FRAMTÍÐ ÞJÓNUSTA VIÐ FÖTLUÐ BÖRN OG FULLORÐNA TRAUST SVEIGJANLEIKI ÞRÓUN Stoðþjónusta við 18 ára og eldri

MÓTUM FRAMTÍÐ ÞJÓNUSTA VIÐ FÖTLUÐ BÖRN OG FULLORÐNA TRAUST SVEIGJANLEIKI ÞRÓUN Stoðþjónusta við 18 ára og eldri MÓTUM FRAMTÍÐ ÞJÓNUSTA VIÐ FÖTLUÐ BÖRN OG FULLORÐNA 2007-2016 TRAUST SVEIGJANLEIKI ÞRÓUN 11.8 Stoðþjónusta við 18 ára og eldri Starfsmarkmið 9, leið d STARF NEFNDAR UM NOTENDASTÝRÐA ÞJÓNUSTU ÁFANGASKÝRSLA

Læs mere

Forskellige oversættelser af Den grimme ælling

Forskellige oversættelser af Den grimme ælling Háskóli Íslands Hugvísindasvið Danska Forskellige oversættelser af Den grimme ælling Ritgerð til BA-prófs í dönsku Anna Margrét Wernersdóttir Kt.: 210860-5769 Leiðbeinandi: Þórhildur Oddsdóttir September

Læs mere