QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet"

Transkript

1 QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets opsætning. Disse detaljer findes i den fuldstændige manual. QuickGuide er delt op i steps, der guider dig igennem opsætningen af alarmsystemet. Således kan du let sætte alarmsystemet op og samtidig få fuld udnyttelse af dets funktioner. Side 1 af 30 Side 2 af 30

2 Denne guide vil hjælpe dig med at placere kontrolpanelet og alle sensorerne, samt sætte alarmsystemet op, ved disse steps: 1. Tilslutning af telefonkabler. 2. Opstart af alarmsystem. 3. Sæt uret på alarmsystem. 4. Tilføjelse af sensorer, herunder forklaring af zonetyper. 5. Tilføjelse af eksterne sirener 6. Opsætning af telefon del. 7. Generel opsætning 8. Test af sensorer og alarmsystem 9. Daglig brug af alarmen Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 4 OVERSIGT OVER ALARMEN 7 STEP 1 MONTERING TELEFON KABLER. 8 STEP 2 OPSTART AF ALARMSYSTEM. 8 STEP 3 SÆT URET PÅ ALARMSYSTEM 9 STEP 4 TILFØJELSE AF SENSORER 10 ZONE TYPER 10 SAMMENPARRING AF BEVÆGELSESSENSOR IR-7, IR-9 OG IR-9RP 12 SAMMENPARRING AF DØR/VINDUE KONTAKT DC-7 13 SAMMENPARRING AF FJERNBETJENING RC-7 15 SAMMENPARRING AF RØGSENSOR/RØGALARM SD-7 16 SAMMENPARRING AF EKSTERN TASTATUR KP-7 17 SAMMENPARRING AF NATKNAP NS-7 18 STEP 5 TILFØJELSE AF EKSTERNE SIRENER 19 SAMMENPARRING AF EKSTERN SIRENE SR-7 19 SAMMENPARRING AF EKSTERN SIRENE BX-7 21 STEP 6 OPSÆTNING AF TELEFON DEL 23 STEP 7 GENEREL OPSÆTNING 24 OPSÆTNING I GEN. SETTINGS-MENUEN. 24 STEP 8 - TEST AF SENSORER OG ALARMSYSTEM 27 DAGLIG BRUG AF ALARMEN 28 FJERNSTYRING AF ALARMEN 28 FEJL SITUATIONER 29 TYPISKE PROBLEMER 30 Side 3 af 30 Side 4 af 30

3 Introduktion Denne manual dækker over Gardsman alarmsystem. For at få fuld udnyttelse af alarmsystemet, skal du overveje, hvor du vil placere de enkelte enheder. Herunder får du hjælp til at vælge den optimale placering. Kontrolpanel Kontrolpanelet kan enten gemmes væk i et skab eller lign., så det et gemt fra en eventuel tyv, eller evt. monteres på væggen i bryggerset, eller den indgang som oftest benyttes. Hvis kontrolpanelet gemmes væk, kan den interne sirene i kontrolpanelet deaktiveres og en ekstern sirene i huset kan skabe lyd og stresse tyven, mens kontrolpanelet lydløst ringer op. Alarmen kan fra- og tilkobles ved hjælp af et eksternt tastatur eller en fjernbetjening, hvor den eksterne sirene, vil bekræfte fra- og tilkobling ved lyde. Monteres kontrolpanelet i bryggerset, kan selve panelet benyttes til fra- og tilkobling. Bevægelsessensorer Det anbefales, at placere bevægelsessensorer, så de dækker et så stort areal så muligt. Ofte er det en god idé, at placere sensoren i hjørne. Lad ikke sensoren pege ud af et vindue. Placér den i ca. 2 meters højde. Lad blandt andet bevægelsessensoren dække gangarealer, samt rum, hvor der er ting med værdi. Vær opmærksom på, at du kan sætte alarmen til at være tilkoblet i Hjemme -tilkobling (Home-arm), hvor du kan sætte nogle af bevægelsessensorerne til at være inaktive. Mens andre sensorer, som dør/vindueskontakter eller andre bevægelsessensorer i andre rum er aktive. Dette kaldes en skal-sikring. (se Step 4) Dør/vindue kontakt Montér en dør/vindue kontakt på yderdøre og evt. terrassedøre og vinduer. Montér selve magneten på døren eller vinduet og senderen på karmen. Benyttes normalt ikke på indvendige døre. Røgsensorer Det mest optimale sted at montere røgsensorer, er i store og centrale rum, som stuer, køkkener og gange, for at detektere eventuel røgudvikling på et så tidligt tidspunkt, som muligt. Montér røgsensoren mindst 50 cm fra væggen. Ekstern tastatur Det eksterne tastatur monteres ved den indgang, som oftest benyttes af boligens beboer. Eventuel udenfor, hvor det anbefales, at montere tastaturet i ly af vejr og vind. Eksterne sirener Du får bedst udnyttelse af alarmsystemet, ved at have en ekstern sirene med blink, monteret udenfor på galvender eller lignende. På den måde skabes mest opmærksomhed ved et eventuelt indbrud og dette vil stresse tyven. Den eksterne sirene uden blink, kan med god effekt benyttes indenfor, igen for at stresse tyven. Alle sirener er udstyret med sabotage alarm. Dvs. hvis sirenen afmonteres uanset om alarmen er tilkoblet eller ej går alarmen i gang. Denne funktion kan slås fra ved batteriskift. Side 5 af 30 Side 6 af 30

4 abc def ghi jkl mno tuv wxyz Oversigt over alarmen 1. Skærm, LCD Display 2. Mikrofon 3. Grøn LED Indikator. AC Power Indikator. Lyser grønt, når kontrolpanelet er tilsluttet 220 V via strømforsyningen. 4. Gul LED Fejl status indikator. Lyser gult, hvis der opstår en fejl. Slukker når alle fejl er udbedret. Hvis indikatoren lyser læs afsnittet med 0 Fejl Situationer. 5. Alfanumerisk tastatur. 6. -Tast. Tryk denne tast for at flytte kursoren på skærmen op igennem valgmuligheder. 7. -Tast. Tryk denne tast for at flytte kursoren på skærmen ned igennem valgmulighederne. 8. Annuller-tast. Denne tast benyttes til at slette en indtastet værdi, annuller et valg eller gå et skærmbillede tilbage. 9. OK-Tast. Denne tast benyttes til at bekræfte et valg. 10. # Tast. Denne tast benyttes til at gå ind i programmeringsmenuen. 11. * Tast. Denne tast benyttes til at gå ind i tilkoblings-menuen og for at se fejlstatus. 12. Højtaler Bagside af kontrolpanel 13. DC Stik. Stik til strømforsyning. 9 Volt DC. 14. Telefonstik Line. Her skal telefonkablet i fra væggen. 15. Telefonstik Phone. Her kan evt. koble fastnettelefoner på. 16. Væg monterings beslag. * #OK Step 1 Montering telefonkabler. CTC-911-kontrolpanelet ringer op over fastnet ved alarm. Derfor skal alarmen tilsluttes fastnettet i huset. Forbind et telefonkabel mellem et telefonstik i boligen til telefonstikket i alarmen, der hedder Line (Nummer 14 på forgående side). Det er muligt at koble en telefon på efter alarmen. Telefonen vil virke som normal. Hvis dette ønskes forbindes et telefon kabel mellem telefonstikket i alarmen, der hedder Phone (Nummer 15 på forgående side) og telefonen. Step 2 Opstart af alarmsystem. Find et godt sted at montere kontrolpanelet. Entré eller bryggers er oftest et godt sted at montere kontrolpanelet. Forbind strømforsyningen til en stikkontakt og forbind DC stikket til kontrolpanelet så kontrolpanelet får strøm fra strømforsyningen. Kontrolpanelet vil nu vise Alarm on i øverste linie i displayet og 00:01 01 Jan i nederste linie. Kontrolpanelet er tilkoblet i Væk tilkobling (Away mode). Tast 1 og displayet vil vise: E n T e r C o d e... Indtast nu resten af Personlig PIN kode, som er 234 ( 1 er allerede tastet). Koden skal indtastes inden for 30 sekunder. Tryk nu på Ok -tasten. Kontrolpanelet vil give to bip fra sig og er nu helt frakoblet. Displayet vil vise: A l a r m O f f 0 0 : J a n Nu er alarmen frakoblet og klar til at blive konfigureret. Side 7 af 30 Side 8 af 30

5 Step 3 Sæt uret på alarmsystem Alarmen har en indbygget hændelseslog. For at få fuld udnyttelse af denne, sættes uret. For at kunne sætte uret, skal man ind i programmerings menuen. Dette skal gøres, når kontrolpanelet er frakoblet ( Alarm Off ). Sådan kommer man ind i programmerings menuen: Step 1. Tryk på # -tasten. Displayet vil nu vise: P - M O d e E n t e r P - C o d e.... Step 2. Indtast nu Personlig PIN kode ( 1234 ), for at komme til 1. niveau af muligheder. Tryk herefter på Ok. Displayet vil nu vise: P - M O d e E n t e r M - C o d e.... Step 3. Indtast nu Master PIN kode ( 1111 ), for at komme til 2. niveau som bla. udgør programmerings menuerne. Step 4. Tryk på Ok. Displayet vil nu vise følgende skræm i 2 sekunder: P r O G r a m M e n u M A k e A S e L e c t i o n Step 5. Programmerings menuen vil nu blive vist: Wa L K T e s t T e L. S e t T i n g Gå nu ind i undermenuen Gen. Settings og herefter Time. Uret indstilles, ved at vælge time-tal samt minut-tal. Herefter kan datoen indstilles, ved at vælge Date. Datoen indstilles på samme måde som tiden. Step 4 Tilføjelse af sensorer Nu skal kontrolpanelet parres sammen med alle sensorer, eksterne tastatur og fjernbetjeninger. Eksterne sirener bliver parret sammen senere i denne guide. Start med, at samle alle sensorer ind og læg dem tæt ved kontrolpanelet. Det er en god ide at slå sabotage alarmering fra. Flere af sensorerne er udstyret med en sabotagealarm, som man kan risikere vil blive aktiveret under sammenparringen. Sabotage alarmen sættes til kun at være aktiv ved Væk-tilkobling således: - Gå ind i programmerings menuen (se side9). - Vælg Spc Setting og sæt derefter Tamper Alarm til Away Arm Only Under sammenparringen skal der vælges hvilken zone-type zonen skal være. Zone-typen afgøre hvilken funktion aktivering af sensoren skal have i både Away Arm /Væk-tilkobling og Home Arm /Hjemmetilkobling. På den måde kan alarmsystemet sættes op til f.eks at nogle sensorer er aktive ved Home Arm andre ikke. Dvs. alarmen kan være tilkoblet om natten, hvor bevægelse i rum som soveværelse og gang ikke vil aktivere alarmen. Derimod vil bevægelse i f.eks. stue aktivere alarmen. Zone typer Zone navn Benyttelse Sensor funktion Burglar Stuer, kælder og andre rum. Når alarmen er tilkobelt og sensoren aktiveres vil den starte alarmen med det samme. Home Omit Gang arealer og soveværelser. Rum, hvor der må være bevægelse i Home Arm uden at starte alarmen. I Away Arm startes alarmen ved aktivering. Benyttes til SKAL-sikring. Når alarmen er tilkoblet i Home Arm kan sensoren aktiveres uden at alarmen startes. Ved Away Arm er sensoren aktiv og den vil starte alarmen hvis den aktiveres. Home Access Indgange. Ved Away Arm starter sensoren med det samme ved aktivering. Ved Home Arm der er forsinkelse på alarmen. Delay Indgange. Hvis en Entry sensor aktiveres før denne sensor når alarmen er tilkoblet vil der være forsinkelse på denne sensor. Ellers vil sensoren starte alarmen med de samme den aktiveres. Entry Indgange. Når alarmen er tilkoblet og sensoren aktiveres har man en vis tid til at frakoble alarmen inden den startes. Forsinkelsestiden kan justeres, lige som forsinkelseslyden kan justeres eller slås fra. 24h For elektroniske alarmer. Uanset om alarmen er tilkoblet eller ej vil aktivering af sensoren starte alarmen. Fire Benyttes til røgsensorer. Benyttes til røgsensorer. Medical Kan vælges ved sammen parring af fjernbetjeninger. Ved tryk på panikknapen på fjernbetjeningen eller andre panikknapper ringes op til alle på opkaldslisten. Water Benyttes til væskesensor. Benyttes til væskesensor. Side 9 af 30 Side 10 af 30

6 Installations eksempler: Dør/vindue kontakt på bagdør, bevægelsessensor i bryggers og stue. Alarmen er ikke tilkoblet om natten. - Dør/vindue kontakt sat til Entry. - Bryggers bevægelsessensor sat til Delay - Stue bevægelsessensor sat til Burglar. Når alarmen er tilkoblet og bagdøren åbnes bibber kontrolpanelet for at advare om at hvis alarmen ikke frakobles inden 30 sekunder startes alarmen. Bevægelse i bryggerset vil i den periode ikke starte alarmen. Al bevægelse i stuen vil starte alarmen mens den er tilkoblet. Bevægelse i bryggerset vil starte alarmen, hvis ikke bagdøren er åben først og sensoren på døren har været aktiveret. Bevægelsessensorer i stue, gang, soveværelse og kælder. Alarmen er tilkoblet i Home Arm/hjemmetilkobling om natten og Away Arm/væk-tilkobling om dagen. - Stue og kælder bevægelsessensorer sat til burglar. - Gang og soveværelse bevægelsessensorer sat til Home Omit Om natten kan der være bevægelse i gang og soveværelse uden alarmen startes. Om dagen når alarmen er tilkoblet Away Arm vil enhver bevægelse i stue, gang, soveværelse eller kælder starte alarmen med det samme. På de følgende sider kan du læse hvordan de forskellige sensorer parres sammen med kontrolpanelet. Enhederne skal parres sammen med kontrolpanelet, en efter en. Sammenparring af bevægelsessensor IR-7, IR-9 og IR-9RP Oversigt over sensorerne: IR-7 1 : Test knap 2 : Sabotage kontakt 3 : Test jumper 4 : Supervision jumper 5 : Reset knap. Test jumper : Klar til sammenparring. : Normal Supervision jumper : Supervision slået til. : Supervision slået fra. Når supervision er slået til sender kontrolpanelet kontrolsignal ud til sensoren for at spørge om den er i orden med jævne mellemrum. IR-9, IR-9RP 1 : Test knap 2 : Sabotage kontakt 3 : Batteri flip (Skal fjernes). 4 : Hjørne beslag. Benyttes hvis sensoren skal monteres i et hjørne. Sammenparring af sensor til kontrolpanel : Gå ind i Programmerings menuen -> Device +/- og vælg Add device. Nu vil kontrolpanelet stå og lytte efter nye enheder. Ved IR-7 sættes Test-jumperen sammenparring. Tryk nu på Test-knappen. Kontrolpanelet vil nu bekræfte at den har modtaget signal fra en ny sensor og meddele det på displayet Detected (OK?) IR-Sensor. Tryk Ok for at bekræfte. Vælg zone og tryk derefter ok. Vælg herefter zonetype, som forklaret på side 10. Tryk herefter ok. Skriv nu et navn for sensoren f.eks. Stue og derefter ok. Kontrolpanelet vil nu vise information om sensoren Installed (Ok?) IR Stue B. IR = PIR sensor (bevægelsessensor) Stue = Navnet på sensoren B = Zone type Burglar Tryk Ok for at bekræfte. Nu er sensoren parret sammen med kontrolpanelet. Side 11 af 30 Side 12 af 30

7 Sammenparring af dør/vindue kontakt DC-7 2 Dør/vindue kontakten, der monteres på døre eller vinduer, detektere når døren/vinduet er åben ved tilkobling og hvis den bliver åbent når alarmen er tilkoblet. Benyttes oftest på indgange til boligen. Kontakten kan også benyttes til at koble andre trådførte sensorer til alarmen, da den har en potientale fri indgang. Oversigt over dør/vindue kontakten 1. LED indikator, i test-mode lyser den ved aktivering. 2. Test knap, benyttes ved sammenparring. 3. Sabotage kontakt, detektere hvis sensoren fjernes. 4. Potientale fri indgang. 5. Test jumper. 6. Supervision jumper 7. Bypass jumper 8. Dør lukket bekræftigelse jumper Test jumper : Klar til sammenparring. : Normalbrug Supervision jumper : Supervision slået fra. : Supervision slået til. Når supervision er slået til sender kontrolpanelet kontrolsignal ud til sensoren for at spørge om den er i orden med jævne mellemrum. Magnet bypass jumper : Den eksterne indgang benyttes. : Magnet kontakten benyttes (standard). Dør lukket jumper : Dør lukket -status meldes ikke til kontrolpanelet. : Dør lukket -status meldes til kontrolpanelet (standard). Sammenparring med kontrolpanel Sæt en jumper på Test jumperen. Gå ind i Programmerings menuen -> Device +/- og vælg Add device. Nu vil kontrolpanelet stå og lytte efter nye enheder. Tryk nu på Test-knappen. Kontrolpanelet vil nu bekræfte at den har modtaget signal fra en ny sensor og meddele det på displayet Detected (OK?) Door contact. Tryk Ok for at bekræfte. Vælg zone og tryk derefter ok. Vælg herefter zonetype, som forklaret på side 10. Tryk herefter ok. Skriv nu et navn for sensoren f.eks. Bagdor og derefter ok. Kontrolpanelet vil nu vise information om sensoren Installed (Ok?) DC Bagdor E. DC = Dør/Vindue kontakt Bagdor = Navnet på sensoren E = Zone type Entry Tryk Ok for at bekræfte. Nu er sensoren parret sammen med kontrolpanelet. Side 13 af 30 Side 14 af 30

8 Sammenparring af fjernbetjening RC-7 Fjernbetjeningen benyttes til at til- og frakoble alarmsystemet. Yderligere har fjernbetjeningen en panikknap, der kan benyttes som tilkalderhjælp. Oversigt over fjernbetjeningen : 1. Tilkobler alarmsystemet i væk-tilkobling (Away arm). Alle sensorer er aktive. Sammenparring af røgsensor/røgalarm SD-7 Røgsensoren fungere både som røgsensor til alarmsystemet, samt lokal røgalarm. Oversigt over røgalarmen Panikknap, benyttes til tilkalderhjælp. 3. Tilkobler alarmsystemet i hjemme-tilkobling (Home arm). Dvs. kun nogle sensorer er aktive. Benyttes ofte om natten. 4. Frakobler alarmsystemet således at ingen sensorer er aktive. 5. Signal indikator. Lyser når der sendes signal. 6. On/Off. Benyttes til at tænde eller slukke fjernbetjeningen. 7. Batteridæksel. Fjernbetjeningen benytter et 12V 35mAh alkaline batteri. Kom godt i gang Fjern batteridækslet og indsæt batteriet korrekt. Sæt derefter dækslet på igen. Sæt On/Off kontakten til On. Benyt en af knapperne, ved at trykke 3 gange eller hold knappen nede i 2 sekunder. Sammenparring med kontrolpanel Gå ind i Programmerings menuen -> Device +/- og vælg Add device. Nu vil kontrolpanelet stå og lytte efter nye enheder. Sørg for at der er batteri i fjernbetjeningen og den er tændt. Tryk nu på en af knapperne. Kontrolpanelet vil nu bekræfte at den har modtaget signal fra en ny fjernbetjening og meddele det på displayet Detected (OK?) Remote Controller. Tryk Ok for at bekræfte. Vælg zone og tryk derefter ok. Vælg herefter zonetype, som forklaret på side 10. Tryk herefter ok. Skriv nu et navn for fjernbetjeningen f.eks. Martin og derefter ok. Kontrolpanelet vil nu vise information om sensoren Installed (Ok?) RC Martin M. RC = Fjernbetjening, Martin = Navnet på fjernbetjeningen, M = Zone type Medical 1. Lysdiode. Ved lavt batteri blinker den hvert 30. sekund. Ved detektering af røg, sendes et signal til kontrolpanelet og lysdioden vil blinke. Når batterierne sættes i røgalarmen, vil den først varme op. Mens røgalarmen gør sig klar vil lysdioden blinke i mellem 5 til 20 minutter. 2. Test knap. Test knappen benyttes til at sammenparre røgalarmen med kontrolpanel, at teste røgalarmen og at slukke røgalarmen, når den er gået i gang. 3. Batteri rum. Røgsensoren benytter 4 stk. AAA Alkaline batterier. 4. Monterings hul 5. Monterings beslag 6. Krog Sådan parres røgalarmen sammen med kontrolpanelet: Indsæt 4 AAA batterier i batterirummet med polerne vendt korrekt. Når batterierne er placeret, vil røgalarmen give 2 bip fra sig og lysdioden vil nu blinke. Efter 3 minutter, vil røgalarmen give et bip fra sig, for at indikere, at den nu vil måle indholdet af røg i luften i lokalet, som referenceværdi. Denne proces vil blive gentaget for hvert 2 minutter. Når røgalarmen har afsluttet processen, vil den afspille en kort melodi og slukke lysdioden. Nu er røgalarmen klar til montering. På kontrolpanelet vælges Device +/- -menuen i programmerings menuen. Herefter vælges Add device, hvorefter der trykkes på testknappen på røgalarmen. Lysdioden vil nu være tændt i 2 sekunder og kontrolpanelet modtage signal fra røgalarmen. Herefter vælges zone nummer og et navn til røgalarmen på kontrolpanelet. Monter nu monteringsbeslaget, hvor røgalarmen skal monteres. Herefter klikkes røgalarmen på beslaget. Det anbefales, at røgalarmen monteres under loftet, mindst 60 cm fra væggen. For at teste røgalarmen, vælges Walk test på kontrolpanelet, hvorefter der igen trykkes på testknappen på røgalarmen. Det anbefales, at teste røgalarmen, efter den er monteret. Side 15 af 30 Side 16 af 30

9 Sammenparring af ekstern tastatur KP-7 Det eksterne tastatur benyttes til at til- og frakoble alarmsystemet. Oversigt over tastaturet : 1. Signal indikator, lyser når der sendes signal til kontrolpanelet. 2. Aktiv indikator, lyser når tastaturet er aktivt. 3. Numerisk tastatur. 4. Prog-knap. Benyttes ved speciel programmering. Sammenparring af natknap NS-7 Natknappen benyttes til at tilkoble alarmen i hjemme -tilkobling således at boligen er sikret og man samtidig kan bevæge sig rundt i boligen. Yderligere kan man frakoble alarmen. Men man kan kun frakoble alarmen hvis den er blevet tilkoblet af natknappen. Dvs. hvis en evt. indbrydstyv kan ikke bruge den til at slå alarmen fra hvis den er aktiveret i væk -tilkobling. Oversigt over natknappen : 1. On -knap. Tilkobler alarmen i Hjemme -tilkobling (Home Arm). 2. Off -knap. Frakobler alarmen. 5. X-knap. Benyttes til at ændre PIN Kode. 6. Tilkobler alarmsystemet i hjemme-tilkobling. 7. Tilkobler alarmsystemet i væk-tilkobling. 8. Frakobler alarmsystem. 9. Test-knap. Benyttes til sammenparring. 10. Mode jumper. Denne jumper skal være monteret. 11. Sabotage kontakt. Detektere hvis tastaturet afmonteres og starter derved alarmen. Sådan parres natknappen sammen med kontrolpanelet: På kontrolpanelet vælges Device +/- -menuen i programmerings menuen. Herefter vælges Add device. Tryk på en af de to knapper på natknappen. Kontrolpanel vil nu bibbe. Herefter vælges zone nummer og et navn til natknapen på kontrolpanelet. Natknappen er nu parret sammen med kontrolpanelet og klar til brug. Tastaturet benytter 3 AAA Alkaline batterier. For at spare strøm slukker tastaturet hvis det ikke har været brugt i 5 sekunder. Det tændes automatisk ved tastetryk. Sådan parres tastaturet sammen med kontrolpanelet: Vær sikker på at Jumperen (10) er monteret. Indsæt 3 AAA batterier i batterirummet med polerne vendt korrekt. Når batterierne er placeret korrekt vil den røde signal indikator (2) blinke kortvarigt. Sæt tastaturet i Learn -mode ved at taste 0000 (standard kode) og tryk på Test-knappen. Tastaturet vil bibbe og blinke med signal indikatoren (2). På kontrolpanelet vælges Device +/- -menuen i programmerings menuen. Herefter vælges Add device, hvorefter der trykkes på Test og 1 på tastaturet. Både tastatur og kontrolpanel vil nu bibbe. Herefter vælges zone nummer og et navn til tastaturet på kontrolpanelet. Tastaturet er nu parret sammen med kontrolpanelet og klar til brug. For at teste tastaturet, vælges Walk test på kontrolpanelet, hvorefter der tastes Test og 1. Tastaturet benyttes oftest til at til- og frakoble alarmsystemet. Dette gøres ved at indtaste en PIN-kode fra kontrolpanelet og derefter en af de 3 til- og frakobling knapper (6,7 eller 8). Tastaturet har yderligere flere avanceret funktioner. Se den engelske manual for disse. Side 17 af 30 Side 18 af 30

10 Step 5 Tilføjelse af eksterne sirener Der findes to sirener til Gardsman alarmsystemet. - SR db trådløs sirene både inden- og udendørs. - BX-7R 104 db trådløs sirene med indbygget blink både inden- og udendørs. Sammenparring af ekstern sirene SR-7 Oversigt over sirenen : 1. Batterirum, sirenen benytter 4 x 1.5v D batterier. Sirenen melder ind til kontrolpanelet ved lavt batteri. 2. Opsætning jumper sæt Indeholder 4 jumpere til opsætning af sirenen. Jumperne benyttes også ved parring af sirenen til kontrolpanelet. 3. Sabotagekontakt Ved monteringen skal man være opmærksom på at sirenens sabotagekontakt er trykket helt ind. Opsætning Tryk Ok. Kontrolpanelet vil nu give et bib, hvorefter sirenen også vil give et bib og blinke for at bekræfte at de er parret sammen. Sæt igen Jumper 1 på. Sirenen vil bibbe for at bekræfte at sirenen nu er i normal mode. Benyt Jumperne 2 og 3 til at vælge den ønsket alarmerings periode. Sabotage alarmering Sirenen detekterer, hvis sirenen bliver afmonteret eller åbnet. Hvis dette sker, vil sirenen gå i gang. Hvis sabotagen ophører, dvs. hvis låget kommer på igen eller sirenen monteres igen vil sirenen bibbe 5 gange ved til og frakobling for at indikere at der har været sabotage. Sabotage funktionen kan slås til eller fra på kontrolpanelet under menuen Device +/- -> Program Siren -> Siren Tamp ON (Sabotage funktion slået til) Siren Tamp OFF (Sabotage funktion slået fra). BEMÆRK : Én time efter sabotage alarm funktionen er slået fra vil systemet automatisk slå funktionen til Sabotage alarmen skal deaktiveres ved batteriskift. Bekræft til- og frakobling Sirenen kan sættes op til at give bekræftelse på at alarmsystemet er til eller frakoblet. Sirenen vil i så fald give et bib hvis alarmsystemet bliver tilkoblet og to hvis alarmsystemet bliver frakoblet. Denne funktion sættes op på kontrolpanelet ved at gå ind i programmerings menuen og vælge menuen Device +/-. Derefter vælges Program Siren. Vælg herefter Confirm On for at aktivere funktionen eller Confirm Off for at deaktivere funktionen og tryk Ok. : Jumperen er On. : Jumperen er Off og monteret på den ene pind. Jumperne er nummereret JP1 til JP4 og har hver en funktion, som er beskrevet i denne tabel : JP1 Sirene parring On Normal operation Off Parrings mode (Learn) JP2 JP3 Sirene længde On On 3 min. Off On 5 min. On Off 90 sekunder Off Off 1 sekund (benyttes til test) JP4 Reset af sirene On Normal Off Reset J1 J2 J3 J4 Sådan parres sirenen sammen med kontrolpanelet: Bemærk: Kontrolpanelet skal være parret sammen med mindst en sensor før sirenen kan parres sammen med kontrolpanelet. Find opsætnings jumperne, der er placeret under låget. Løft Jumper 1 og gem den. Sirenen vil nu give et bib og den er nu i Learn mode og klar til at blive pareret sammen med kontrolpanelet. Gå ind i Device +/- -menuen I programmerings menuen. Vælg Program siren og herefter Learn Siren. Side 19 af 30 Side 20 af 30

11 Sammenparring af ekstern sirene BX-7 Oversigt over sirenen : 1. Opsætning jumper sæt Indeholder 7 jumpere til opsætning af sirenen. Jumperne benyttes også ved parring af sirenen til kontrolpanelet. 2. Sabotage kontakt 3. 4 monterings huller Batteri : Sirenen får strøm fra 4 stk. D Alkaline batterier med en normal levetid på over 3 år. Sirenen detektere når batterierne er ved at løbe tør for strøm og skal udskiftes. Når batterierne skal udskiftes vil sirenen give 5 bib ved til og frakobling for at indikere at batterierne er ved at løbe tør for strøm. Når dette sker, er der batteri til ca. 1 måned. Ved monteringen skal man være opmærksom på at sirenens sabotagekontakt er trykket helt ind. Opsætning Jumperen er On. Jumperen er Off og monteret på den ene pind. Jumperne er nummereret JP1 til JP7 og har hver en funktion, som er beskrevet i denne tabel : JP1 Sirene parring On Normal operation Off Parrings mode (Learn) JP2 Blink aktivering On I alarmerings perioden Off Indtil frakobling JP3 JP4 Sirene længde On On 3 min. Off On 5 min. On Off 10 min. Off Off 1 sekund (test) JP5 Sirene mode On Alene operation Off Sammen med kontrolpanel (Anbefales). JP6 Reset af sirene On Normal Off Reset JP7 Forstyrrelse detektering On Forstyrrelse detektering Off Off Forstyrrelse detektering On Sådan parres sirenen sammen med kontrolpanelet: Bemærk: Kontrolpanelet skal være parret sammen med mindst en sensor før sirenen kan parres sammen med kontrolpanelet. Find opsætnings jumperne, der er placeret under låget. Løft Jumper 1 og gem den. Sirenen vil nu give et bib og den er nu i Learn mode og klar til at blive pareret sammen med kontrolpanelet. Løft Jumper 5. Denne jumper skal forblive af. Med jumperen af ved sirenen af den arbejder sammen med et kontrolpanel. Gå ind i Device +/- -menuen I programmerings menuen. Vælg Program siren og herefter Learn Siren. Tryk Ok. Kontrolpanelet vil nu give et bib, hvorefter sirenen også vil give et bib og blinke for at bekræfte at de er parret sammen. Sæt igen Jumper 1 på. Sirenen vil bibbe og blinke for at bekræfte at sirenen nu er i normal mode. Benyt Jumperne 3 og 4 til at vælge den ønsket alarmerings periode. Benyt Jumper 2 til at vælge hvordan sirenens blink skal fungere. Sabotage alarmering Sirenen detekterer, hvis sirenen bliver afmonteret eller åbnet. Hvis dette sker, vil sirenen gå i gang. Hvis sabotagen ophører, dvs. hvis låget kommer på igen eller sirenen monteres igen vil sirenen bibbe 5 gange ved til og frakobling for at indikere at der har været sabotage. Sabotage funktionen kan slås til eller fra på kontrolpanelet under menuen Device +/- -> Program Siren -> Siren Tamp ON (Sabotage funktion slået til) Siren Tamp OFF (Sabotage funktion slået fra). BEMÆRK : Én time efter sabotage alarm funktionen er slået fra vil systemet automatisk slå funktionen til Sabotage alarmen skal deaktiveres ved batteriskift. Bekræft til- og frakobling Sirenen kan sættes op til at give bekræftelse på at alarmsystemet er til eller frakoblet. Sirenen vil i så fald give et bib hvis alarmsystemet bliver tilkoblet og to hvis alarmsystemet bliver frakoblet. Denne funktion sættes op på kontrolpanelet ved at gå ind i programmerings menuen og vælge menuen Device +/-. Derefter vælges Program Siren. Vælg herefter Confirm On for at aktivere funktionen eller Confirm Off for at deaktivere funktionen og tryk Ok. Side 21 af 30 Side 22 af 30

12 Step 6 Opsætning af telefon del Nu er alle sensorer og eventuelle eksterne sirener sat op. Nu skal hele telefon- og opkaldingsdelen sættes op. Kontrolpanelet kan informere i alt 6 modtagere, der vil modtage et telefon opkald. Optag den lydbesked der afspilles for telefon modtagerne. Gå ind i programmeringensmenuen -> Tel. Settings -> Messages Vælg Record msg. Lydbeskeden er delt op i 2 dele Adresse -besked og Alarm -besked. Der findes 4 alarmbeskeder. - Burglar message (indbrud besked) 3 sekunder. - Fire message - (Brand alarm besked) 3 sekunder. - Panic message (Panikknap besked) 3 sekunder - Emergency message - (Hjælp besked) 3 sekunder Dvs. hvis der f.eks. er indbruds alarm, afspilles Adresse beskeden, samt Indbrud besked. Indtal de i alt 5 beskeder. De kan herefter afspilles i Play msg -menuen. Opsætning af telefonnumre. Gå ind i programmeringsmenuen -> Tel. Settings -> Tel Numbers. Som nævnt kan der være op til 6 modtagere svarende til plads A til F. * A )... B )... C )... D )... E )... F )... Flyt cursoren på en fri plads og tryk Ok. Indtast modtagerens telefonnummer og afsluttes med Ok. * A ) B ) Rapportering ved alarm Rapportering sker via telefonopkald. Ved opkald til telefonen (mobil eller fastnet) vil kontrolpanelet opspille rapporteringsbeskeden. Herefter har man 3 muligheder for at bekræfte : - Ved tast 0 vil kontrolpanelet lægge på og alarmen vil fortsætte med at larme i boligen. Den vil fortsætte med at ringe næste telefonnummer op. - Ved tast 1 er det muligt at lytte til hvad der foregår i huset ved kontrolpanelets mikrofon. - Ved tast 9 vil kontrolpanelet stoppe med at larme i boligen og ikke ringe til flere. Step 7 Generel opsætning Dette step forklarer en del af de generelle opsætninger, som du kan lave på kontrolpanelet. Opsætning i Gen. Settings-menuen. Gå ind i programmeringsmenuen -> Gen. Setting Pin Code Pin kode Til kontrolpanelet er der 4 PIN koder, der hver består af 4 cifre. Koderne kan aktiveres og deaktiveres efter behov. PIN kode #1 er aktiveret fra fabrikken og er Pin kode 2,3 og 4 er deaktiveret fra fabrikken. Alle 4 PIN koder kan benyttes til, at til- og frakoble alarmsystemet. Sammen med Master koden, gives der adgang til programmerings menuen. I undermenuen kan pinkoderne aktiveres og ændres. Temp. Code - Midlertidige pin koder. Midlertidige koder benyttes til, at til- og frakoble alarmsystemet, til en midlertidig bruger af systemet. Koden kan kun benyttes én gang, til at tilkoble og én gang til at frakoble systemet, herefter bliver koden automatisk slettet og kan ikke bruges, før den er aktiveret igen. Den midlertidige kode er en 4 cifret kode og er ikke aktiveret fra fabrikken. Duress Code Sladrehank kode Sladrehank Koden benyttes ti,l at til- og frakoble alarmsystemet, til en midlertidig bruger af systemet. Når koden benyttes, vil der blive ringet op, til alle på opkaldnings listen og en Duress Situation in Progress rapport blive afspillet. Koden kan kun benyttes én gang, til at tilkoble og én gang til at frakoble systemet, så bliver koden automatisk slettet og kan ikke bruges, før den er aktiveret igen. Sladrehank koden er en 4 cifret kode og er ikke aktiveret fra fabrikken. Master code Master kode Master Koden benyttes, til at komme til programmerings meuen, hvor alt opsætning laves. Master koden er fra fabrikken I undermenuen kan Master koden ændres. A. Entry Time - Indgangs forsinkelse i Væk-tilstand Indgangs forsinkelse i Væk-tilstand (Away Entry Time) er den tidsforsinkelse, der ønskes fra en sensor brydes, til alarmen (indbrud) går i gang. Dette er beregnet til, at man kan gå ind af en dør, hvorefter man har lidt tid, til at frakoble alarmen. Tiden kan ændres i menuen. A. Exit Time - Udgangs forsinkelse i Væk-tilstand Udgangs forsinkelse i Væk-tilstand (Away Exit Time) er den tidsforsinkelse, der ønskes fra alarmen tilkobles, til en sensor må brydes, uden at alarmen går i gang. Dette er beregnet til, at man kan koble alarmen til og herefter forlade boligen og bryde en sensor, uden at alarmen går i gang. Tiden kan ændres i menuen. Side 23 af 30 Side 24 af 30

13 H. Entry Time - Indgangs forsinkelse i Hjemme-tilstand Indgangs forsinkelse i Hjemme-tilstand (Home Entry Time) er den tidsforsinkelse, der ønskes, fra en sensor brydes, til alarmen (indbrud) går i gang. Dette er beregnet til, at man kan gå ind af en dør, hvorefter man har tid til, at koble alarmen fra. Tiden kan ændres i menuen. H. Exit Time - Udgangs forsinkelse i Hjemme-tilstand Udgangs forsinkelse i Hjemme-tilstand (Home Exit Time) er den tidsforsinkelse, der ønskes, fra alarmen tilkobles, til en sensor må brydes, uden at alarmen går i gang. Dette er beregnet til, at man kan koble alarmen til og herefter forlade boligen og bryde en sensor uden at alarmen går i gang. Tiden kan ændres i menuen. Door Chime - Dør klokke Hvis Dør klokke (Door chime) funktionen er aktiveret, vil kontrolpanelet give en Ding Dong lyd, når sensorer, som er sat til at være Entry, aktiveres. Dør klokken kan sættes til at være Lav (Lo), Høj (Hi) eller Deaktiveret (Off). Ring Tone - Ringe tone Her vælges det om kontrolpanelet skal give en ringe tone ved indkommende opkald. Time Urets tids indstilling (forklaret i Step 3) Date Urets dato indstilling (forklaret i Step 3) Panel Siren - Kontrolpanelets sirene volume Her indstilles sirenen i kontrolpanelet. Sirenen kan være slået til (On) eller være slukket (Off) Alarm Length - Alarm (sirene) længe Her indstilles, hvor lang tid, den indbyggede sirene lyder, når alarmen går igang. Den kan indstilles fra 1 minut til 15 minutter i 1 minuts interval. Final door sidste dør Med Sidste Dør er aktiveret, tilkobler kontrolpanelet alarmsystemet, når Indgangs døren slukkes, når der tilkobles i Væk-tilstand. Med denne funktion aktiveret og systemet tilkoblet med udgangsforsinkelse (Exit delay), vil systemet tilkobles, når dør/vindue kontakten, sat til at være Entry, lukkes. Interference signalforstyrrelse Med Detection On skrives der i hændelsesloggen, hvis er der signal forstyrrelse i længere end 30 sekunder. Remote Controller Entry Enable - Fjernbetjenings frakobling Når Remote Controller Entry Enable er deaktiveret (Off), er det ikke muligt at frakoble systemet, før en indgangs sensor (Entry) er aktiveret først. Denne funktion gør, at alarmsystemet ikke kan frakobles, med mindre fordøren, hvor indgangs sensoren typisk sidder, aktiveres først (Dvs. døren skal låses op og sensoren aktiveres). Denne indgangs sensor kan være en dør/vindue kontakt sensor eller en bevægelses sensor, der er sat som Entry. Dette gælder kun, når alarmsystemet er tilkoblet i Væktilstand. Når Remote Controller Entry Enable er aktiveret (On), kan alarmsystemet altid kobles fra med en fjernbetjening. Mobility CHK - Bevægeligheds check Med Bevægeligheds check (Mobility CHK) aktiveret, genererer alarmsystemet et opkald til de indprogrammerede telefon numre, hvis der ikke aktiveres en sensor før check tiden udløber. Bevægeligheds check (Mobility CHK) kan deaktiveres eller sættes til 4, 8 eller 12 timer. Hvis den f.eks. er sat til 4 timer, skal funktionen nulstilles inden de 4 timer er gået, ellers genereres et opkald. Dvs. for hver 4. time skal funktionen nulstilles. Normalt benyttes denne funktion ikke. Tamper Alarm - Sabotage Alarm Alle sensorer og eksterne sirener, har indbygget sabotage alarm. Det vil sige, at hvis en sirene bliver fysisk afmonteret, sender den et signal til kontrolpanelet omkring dette. Sabotage alarmen kan indstilles, til at være aktiv, når systemet er tilkoblet i Væk-tilstand (Away Armed Only) eller Altid (Normal). Udgangs lyde Exit/Entry sounds Her indstilles den lyd, kontrolpanelet skal give i udgangsforsinkelsestiden (Exit) og indgangsforsinkelsestiden (Entry), når kontrolpanelet er i Væk-tilstand. A for Away (Væk tilstand) og H for Home (hjemmetilstand Skal-sikring) Den kan indstilles til at være Lav (Lo), Høj (Hi) eller Deaktiveret (Off) Chk. Tel.line Tjeck telefon linie Med denne indstilling slået til vil kontrolpanelet hele tiden undersøge om telefon linien er iorden. Hvis den på et tidspunkt ikke skulle være iorden vil den gul fejl status indikator lyse og fejlen vil kunne ses i Fault Dsp menuen. Siren delay Forsinkelse på sirener Her indstilles den forsinkelse, der skal være, fra alarmen går i gang, til alle sirener skal lyde. Valgmulighederne er Ingen (Off) og 1 til 10 minutter i 1 minuts interval. Side 25 af 30 Side 26 af 30

14 Step 8 - Test af sensorer og alarmsystem Nu er alle sensorer, fjernbetjeninger, sirener og eksterne tastaturer parret sammen med kontrolpanelet og al opsætning er lavet. Så er det tid til at teste alarmsystemet. Testen består af to dele: Test af sensorer og test af opkaldningsdelen. Del 1. Vi starter med at teste, at sensorer, fjernbetjeninger og tastatur er parret rigtigt sammen med kontrolpanelet. Hver sensor, fjernbetjening og tastatur testes, ved at lave en Walk test. Gå ind i programmeringsmenuen og vælge Walk test. Kontrolpanelet vil nu stå og lytte efter signaler fra enhederne. Daglig brug af alarmen Til- og frakobling I dagligdagen kan alarmsystemet let til- og frakobles ved hjælp af fjernbetjening, ekstern tastatur eller via kontrolpanelet. Natknappen kan benyttes til at benyttes til at tilkoble alarmen i hjemme-tilkobling således at kun nogle sensorer er aktive. Alarmsystemet kan kun frakobles af natknappen hvis alarmen er blevet tilkoblet af natknappen. Ved alarm Når alarmen er tilkoblet og en sensor aktiveres vil alarmen gå i gang med det samme. Dvs. sirenen/sirenerne vil starte med at larme og evt. blinke. Alarmen kan stoppes fra - fjernbetjeningen, ved tryk på den nederste knap. - eksterne tastatur, ved at indtaste en pin kode ind og trykke på Ok. - Kontrolpanelet, ved at indtaste en pin kode ind og trykke på Ok. Når alarmen er frakoblet efter alarmen har været aktiveret skriver den i displayet hvilken sensor, der har været aktiveret. Yderligere skriver den hvilke opkald, der har været fortaget på baggrund af aktivering af alarmen. Rapportering Aktivér nu en sensor, fjernbetjening eller et tastatur. Den bedste test, laves ved at enhederne monteres, dér hvor de skal sidde, for at teste afstanden samtidig. Når kontrolpanelet modtager signal fra en sensor, vil den skrive detaljer ud for denne f.eks. : I R Z o n E 0 2 B G a n g Dette er en bevægelsessensor (IR) på Zone 02, sat op til Burglar (B), der er navngivet Gang. Tryk herefter på for at komme tilbage Walk test mønsteret. Lav denne test for alle sensorer, fjernbetjeninger, røgsensorer og eksterne tastaturer. Del 2. Herefter testes opkaldingsdelen. Tilkobl alarmsystemet ved hjælp af fjernbetjening eller tastatur. Aktiver herefter en sensor, der får alarmsystemet til at gå i gang. Verificer herefter, at modtagerne modtager den form for rapportering, der er sat op. Test eventuel både Hjemme -tilkobling og Væk -tilkobling med flere sensorer. Rapportering sker via telefonopkald. Ved opkald til telefonen (mobil eller fastnet) vil kontrolpanelet afspille rapporteringsbeskeden. Herefter har man 3 muligheder for at bekræfte : - Ved tast 0 vil kontrolpanelet lægge på og alarmen vil fortsætte med at larme i boligen. Den vil fortsætte med at ringe næste telefonnummer op. - Ved tast 1 er det muligt at lytte til hvad der foregår i huset ved kontrolpanelets mikrofon. - Ved tast 9 vil kontrolpanelet stoppe med at larme i boligen og ikke ringe til flere. Fjernstyring af alarmen Alarmen kan til- og frakobles via telefonopkald. Ved telefonopkald : Step 1 : Ring alarmens telefonnummer op. Læg på efter første ring. Step 2 : Vent 8-10 sekunder og ring alarmens telefonnummer op igen. Step 3 : Alarmen vil give et bib, indtast derefter en af brugerkoderne. Herefter vil alamen give et bib igen. Step 4 : Indtast en af kommandoerne (se liste nedenunder). F.eks. 2 for at tilkoble alarmen. Step 5 : Alarmen vil give et bib igen. Tast 0 for at afslutte. Kommandooversigt Kommando Funktion 1 Aktivere to vejs kommunikation. Man vil kunne høre hvad der sker i huset samt snakke i kontrolpanelets højtaler. 2 Tilkoble alarmen i Væk-tilstand (Away arm). 3 Frakoble alarmen. 9 Tjecker system status 0 Telefon opkald afsluttes. Side 27 af 30 Side 28 af 30

15 Fejl situationer Hvis den gule lampe lyser og kontrolpanelet giver et bib i minuttet skal du tjekke alarmsystemet status. Det gør du ved at taste * derefter en bruger pin kode og vælg Fault DSP. Alle aktive fejl koder vil nu blive listet. Ved at taste Fejl kode Beskrivelse Det skal du gøre AC Failure Kontrolpanelet bliver ikke forsynet fra 220 v transformeren. Sæt transformeren i stikkontakten og vær sikker på at stikket fra transformeren er sat i kontrolpanelet. Panel L.B. Panel Tamper Sensor Navn + Zone + L.B. F.eks. : Stue 04 L.B. Sensor Navn + Zone + out. F.eks. : Stue 04 out Backup batteriet i kontrolpanelet er lavt. Sabotage kontakten er aktiveret på kontrolpanelet. Den angivende sensors batteri er ved at være lavt. Sensoren har ikke givet gyldigt svar tilbage ved et Supervision - check. Sæt transformeren i stikkontakten og vær sikker på at stikket fra transformeren er sat i kontrolpanelet så batteriet kan lades op igen. Sæt kontrolpanelet på monterings beslaget igen. For at undgå denne alarm kan sabotage alarmen deaktiveres ved at sætte Tamper Alarm i Gen. Settings menuen til Away Arm only. Skift batteriet i sensoren. Den skal ikke kodes ind igen efter batteriskift. Kontroller sensoren. Fjern evt. sensoren fra systemet og tilføj den igen. Reset sensoren hvis det er muligt. Tel. Line Fail Der er fejl på telefon linien. Tjek telefonkablerne og telefonforbindelsen. Typiske problemer Problem Alarmen går igang når jeg fjerner en sensor eller sirene. Jeg kan ikke frakoble alarmen via fjernbetjeningen. Jeg har glemt master-koden. Det skal du gøre Sabotage alarmen på sensoren eller sirenen bliver aktiveret når du fjerner den. Derfor starter alarmen. Gå ind i programmeringsmenuen under : Gen. Setting -> Tamper Alarm og vælg Away Arm. Så er sabotage alarmen kun aktiv ved Væktilkobling. Remote Controller Entry Enable er sat til Off. Dvs en indgangs sensor skal aktiveres før man kan frakoble alarmen ved hjælp af fjernbetjeningen. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, der sikre han en tyv, der har stjålet nøglerne til huset, ikke kan frakoble alarmen. Funktionen kan deaktiveres ved at : Gå ind i programmeringsmenuen under : Gen. Setting -> RC Ent E og vælg On. Så kan fjernbetjeningen altid frakoble alarmen. Man kan kun genskabe masterkoden ved at resette hele systemet. Alle indstillinger slettes og alt skal sættes op igen og alle sensorer og sirener skal parres sammen igen. Sådan resettes hele systemet : 1. Afmonter bagpanelet af kontrolpanelet med 6 skruer. 2. Sluk for kontrolpanelet ved at fjerne batteri og fjern strømforsyningen. 3. Hold inde samtidig med at strømforsyningen monteres igen. 4. Slip når kontrolpanelet giver et bib og Enter Code vises i displayet. 5. Indtast følgende og derefter OK og OK. 6. Alt vil nu blive slettet og indstillet til standard Side 29 af 30 Side 30 af 30

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Dansk manual www.trueguard.dk

Dansk manual www.trueguard.dk TrueGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual Dansk manual www.trueguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

El- Matic GSM- alarm

El- Matic GSM- alarm El- Matic GSM- alarm Dansk manual Side 0 af 48 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER...

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt PIR Kamera IRC-S2 Et PIR kamera er en trådløs bevægelsessensor med indbygget kamera og LED blitz. Hvis alarmsystemet er tilkoblet og sensoren registrerer bevægelse, vil sensoren automatisk tage 3 billeder.

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

TrueGuard SmartIP dansk manual. Dansk manual. www.trueguard.dk

TrueGuard SmartIP dansk manual. Dansk manual. www.trueguard.dk Dansk manual www.trueguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 OVERSIGT OVER APP / WWW-LOGIN... 7 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER... 8 SAMMENKODNING AF ENHEDER...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual HouseGuard Pro+ -alarmsystem dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 60 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 3 OVERSIGT OVER KONTROLPANELET... 4

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

TrueGuard Pro+ - alarmsystem dansk manual. Dansk manual. Side 0 af 60

TrueGuard Pro+ - alarmsystem dansk manual. Dansk manual. Side 0 af 60 TrueGuard Pro+ - alarmsystem dansk manual Dansk manual Side 0 af 60 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 3 OVERSIGT OVER KONTROLPANELET... 4 STRØMFORSYNING...

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk

GSM ALARM. GSM teknik. www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk. Brugervejledning dansk GSM teknik GSM ALARM www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400 Betjeningsvejledning Alarm System AS-400 Indholdsfortegnelse Egenskaber Funktioner... 03 Installation... 04 Initialisering... 06 System... 06 Indstillinger... 06 føj Fjernbetjening... 07 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

VEJLEDNING BATTERISKIFT

VEJLEDNING BATTERISKIFT VEJLEDNING BATTERISKIFT Vejledning til udskiftning af batteri Side 1 Her er en vejledning til udskiftning af batteri i de LOCKON enheder, hvor du selv kan udskifte batteriet. Ved lavt batteriniveau vil

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver.

GSM ALARM SMART. Brugervejledning dansk. Kontakt oplysninger for produkt: www.gsmteknik.dk. Telefon 52625200. mail@gsmteknik.dk. 16 Ver. Kontakt oplysninger for produkt: GSM ALARM SMART www.gsmteknik.dk Telefon 52625200 mail@gsmteknik.dk Brugervejledning dansk 16 Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

ValTronics alarmsystem

ValTronics alarmsystem ValTronics alarmsystem Brugermanual ValTronics Alarmsystem VT-1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING TRÅDLØST ALARMSYSTEM DANSK BRUGERVEJLEDNING 1. Introduktion WIRELESS SECURITY ALARM SYSTEM Vigtig miljømæssige informationer vedrørende dette produkt Dette symbol på produktet indikerer at bortkastning

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder.

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder. 6850 Quickguide Inden du fortsætter med at udtage delene i boksen, er det en fordel at finde nogle mærkesedler med klister frem til mærkning af dine systemdele. Find et egnet bord hvor du kan sidde og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

GSM ALARM ELEGANT. Brugervejledning Dansk

GSM ALARM ELEGANT. Brugervejledning Dansk GSM ALARM ELEGANT Brugervejledning Dansk Funktioner Elegant og advanceret touch keypad for nem betjening. Stort 128x64 pixel matrix LCD skærm med indbygget ur. 4 fortrådet og 10 trådløse zoner. Hver trådløse

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Alarmpanelet... 5 2.2 Indsæt SIM Kort... 7 2.3 Tænd Alarmpanelet... 7 2.4 Alarmpanelets Indstillinger... 8 2.4.1 Indstillinger med App

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: 13-04-2015 Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere