HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual"

Transkript

1 HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual Side 0 af 39

2 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 TRIN 3: INDSTILLING AF URET PÅ ALARMSYSTEMET... 7 TRIN 4: TILFØJELSE AF SENSORER MV TILKOBLINGS MÅDER... 8 ZONETYPER... 8 TILFØJ SENSOR... 9 TILFØJ PIR KAMERA (CTC-852) BEVÆGELSESSENSOR IR-9 OG IRP DØRKONTAKT DC FJERNBETJENING RC RØGSENSOR/RØGALARM SD-7/SD UDENDØRS EKSTERNT TASTATUR KP INDENDØRS EKSTERNT TASTATUR KP NATKNAP NS PANIKKNAP PB UDENDØRS DYREIMMUN BEVÆGELSESSENSOR EIR TRIN 5: TILFØJELSE AF EKSTERNE SIRENER TRIN 6: OPSÆTNING AF TELEFONDEL RAPPORTERING-MENU INDSTILLINGER-MENU Side 1 af 39

3 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual TRIN 7: OPSÆTNINGS DELEN TRIN 8: TEST AF SENSORER OG ALARMSYSTEM DAGLIG BRUG AF ALARMEN FJERNSTYRING AF ALARMEN TIL OG FRA KOBLING VHA. SMS FORESPØRGE OM BILLEDE FRA PIR KAMERA UDVIDELSE AF SYSTEMET EGNE NOTATER I FORBINDELSE MED INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET Side 2 af 39

4 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Introduktion Tillykke med dit nye HouseGuard Pro GSM alarmsystem. Det er vigtigt at du gennemlæser manualen inden du begynder at installere din nye HouseGuard Pro alarm. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering af GSM-SIM-kort 2. Opstart af alarmsystemet 3. Indstilling af uret på alarmsystemet 4. Tilføjelse af sensorer, herunder forklaring af zonetyper 5. Tilføjelse af eksterne sirener 6. Opsætning af telefondel 7. Generel opsætning 8. Test af sensorer og alarmsystem Sidst i manualen kan du finde eksempler på typiske problemer og fejlsituationer. Opstår der problemer, som ikke er beskrevet her, er du velkommen til at kontakte din forhandler eller HouseGuard.dk på mail: Menu-systemer HouseGuard Pro alarmen har 3 menu systemer : Bruger menu : Aktiveres ved at taste koden direkte på tastaturet. Denne menu benyttes i hverdagen til at til-og frakoble samt se evt. aktive fejl, samt indstilling af ur og dato. Installations menu : Aktiveres ved at holde *-knappen inde i 2 sekunder. Denne er beskyttet af først en bruger kode (standard 1234) og herefter installatør koden (standard 7982). Denne menu benyttes til at indstille rapporterings delen. Dvs. hvordan skal alarmen rapportere ved alarm, status ændring, som lav batteri i en af de trådløse enheder. Programmerings menu : Aktiveres ved at holde #-knappen inde i 2 sekunder. Denne er beskyttet af først en bruger kode (standard 1234) og herefter masterkoden (standard 1111). Denne menu benyttes til at tilføje enheder og indstille hele systemet med hensyn til ind- og udgangstider osv. HouseGuard.dk kan ikke stilles til ansvar for fejl forårsaget af ukorrekt brug af alarmsystemet eller for skader og/eller tab i forbindelse med indbrud og tyveri. Side 3 af 39

5 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Placering af de enkelte enheder Placeringen af de enkelte enheder er vigtig for at få fuld udnyttelse af alarmsystemet. Nedenfor kan du læse, hvordan du placerer enhederne optimalt. Kontrolpanel Kontrolpanelet kan installeres i et skab eller lignende, så det er skjult for en eventuel tyv, eller det kan monteres ved den indgang, som bliver benyttet mest. Hvis kontrolpanelet installeres skjult, kan den interne sirene deaktiveres. I stedet kan en ekstern sirene i huset skabe lyd og dermed stresse tyven, mens kontrolpanelet lydløst ringer op. Alarmen kan til- og frakobles ved hjælp af et eksternt tastatur eller en fjernbetjening. Bevægelsessensorer evt. med IR kamera Det anbefales, at placere bevægelsessensorer i gangarealer samt i rum, hvor der er ting af stor værdi. Ofte er det en god idé at placere sensoren i hjørne i ca. 2 meters højde, så den dækker så stort et areal som muligt. Lad ikke sensoren pege ud af et vindue. Vær opmærksom på, at alarmen kan tilkobles Deltilkobling. I så fald kan du deaktivere nogle af bevægelsessensorerne, mens f.eks. dør-/vindueskontakter eller bevægelsessensorer i andre rum er aktive. Dørkontakt Dørkontakten kan benyttes til Deltilkobling og monteres på yderdøre og evt. terrassedøre og vinduer. Montér selve magneten på døren eller vinduet og senderen overfor på karmen. Dørkontakter benyttes normalt ikke på indvendige døre. Røgalarmer Røgalarmer bør placeres i store og centrale rum som stue, køkken og gang for at kunne opdage eventuel røgudvikling på et så tidligt tidspunkt som muligt. Montér røgalarmen mindst 60 cm fra væggen. Udendørs eksternt tastatur Det udendørs eksterne tastatur monteres inde eller ude ved den eller de indgange, som benyttes mest i hverdagen. Tastaturet er vind- og vejrbestandigt. Ekstern sirene Du får bedst udnyttelse af alarmsystemet ved at have en ekstern sirene med blink monteret udenfor på husgavlen eller et lignende synligt sted. I tilfælde af indbrud vil sirene og blink skabe størst mulig opmærksomhed, hvilket vil stresse tyven. Den eksterne sirene uden blink kan med god effekt benyttes indenfor, ligeledes for at stresse tyven. Alle sirener er udstyret med sabotagealarm. Det betyder, at uanset om alarmen er tilkoblet eller ej, så går den i gang, hvis sirenen afmonteres. Denne funktion kan slås fra ved batteriskift. En ekstern sirene bekræfter med lys og lyd når den bliver til- eller frakoblet. Side 4 af 39

6 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Oversigt over HouseGuard Pro kontrolpanel 1. Skærm, LCD-display 2. Grøn LED-indikator. Indikatoren lyser grønt, når kontrolpanelet er tilsluttet 220 V via strømforsyningen. 3. Gul LED fejlstatus-indikator. Lyser gult, hvis der opstår en fejl. Hvis indikatoren lyser: Læs afsnittet om fejlsituationer. Indikatoren slukker, når alle fejl er udbedret. 4. Alfanumerisk tastatur. 5. -tast. Brug denne tast til at flytte cursoren på skærmen op gennem valgmulighederne. 6. -tast. Brug denne tast til at flytte cursoren på skærmen ned igennem valgmulighederne. 7. Annuller-tast. Denne tast benyttes til at slette en indtastet værdi, annullere et valg eller gå et skærmbillede tilbage. 8. OK-tast. Denne tast benyttes til at bekræfte et valg. 9. #-tast. Denne tast benyttes til at gå ind i programmeringsmenuen. 10. *-tast. Denne tast benyttes til at gå ind i installatør menuen 11. Højtaler Bagside af kontrolpanel 12. Dæksel 13. GSM/GPRS LED. Indikere GSM status 14. SIM Sokkel. Her skal SIM kort sidde. 15. Skal ikke benyttes 16. Skal ikke benyttes 17. Skal ikke benyttes 18. Batteri kontakt, her kan backup batteri slukkes. 19. DC-stik: Stik til strømforsyning. 20. Huler til monterings beslag med sabotage fjeder. 21. Monterings beslag, skal skrues op på væggen. Side 5 af 39

7 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Trin 1: Montering af GSM-SIM-kort. Start med at sæt et SIM kort i alarmen. Kortet skal indsættes i SIM-kort soklen bag i panelet. Sørg for at der ikke er strøm på panelet når det indsættes. For at få fuldudnyttelse af alarmen anbefales det at have data trafik og MMS aktiveret på SIM kortet. Vær opmærksom på at MMS-beskeder kan være omkostningsfyldt. Derfor anbefales det at vælge abonnement med fri SMS og MMS. VIGTIGT : Der må ikke være PIN kode på SIM kortet. Denne PIN kode kan fjernes ved at indsætte SIM kortet i en mobiltelefon og indstil SIM kortet til ikke at kræve PIN Kode. VIGTIGT : PT. virker alarmen ikke med TDC SIM kort eller fra en af TDCs udbyder. HouseGuard anbefaler CBB, Telenor eller Telia. Side 6 af 39

8 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Trin 2: Opstart af alarmsystemet Find et godt sted at montere kontrolpanelet (se afsnittet Placering af de enkelte enheder se side 4). Indsæt SIM-kortet i SIM-kortsoklen som beskrevet på foregående side. Forbind strømforsyningen til en stikkontakt og forbind DC-stikket til kontrolpanelet. Kontrolpanelet vil nu vise Frakoblet i øverste linje i displayet og 00:01 01 Jan i nederste linje. F r a k o b l e t 0 0 : J a n Alarmen er nu klar til at blive konfigureret. Nu skal alarmen konfigureres med hensyn til tilføjelse af sensorer og sirener, rapporterings delen og indstillinger. Trin 3: Indstilling af uret på alarmsystemet Alarmen har en indbygget hændelseslog, som registrerer og lagrer alle hændelser, dvs. til- og frakoblinger og eventuelle alarmer. For at få fuldt udbytte af denne funktion skal ur og dato være indstillet korrekt. For at indstille ur og dato skal man ind i brugermenuen (se side 3). Trin 1. Gå ind i brugermenuen ved at taste din personlige brugekode (standard kode er 1234 ) og tryk Ok. I n d t a s t k o d e *... Nu er du inde i brugermenuen hvor du kan se evt. Systemfejl, til og frakoble alarmen, se loggen og sætte ur og dato. Trin 2. Tryk på pil ned tasten til cursoren blinker ud foran Timer. Tryk herefter på Ok. Displayet vil D e l t i l k o b l. n a t ^ * T i m e r V Trin 3. Vælg Ur og tryk Ok. Indstil uret ved at vælge time- og minuttal. Brug pilene og til tidsindstillingen. Når der skal skiftes mellem timer og minutter trykkes Ok. Herefter kan datoen indstilles ved at vælge Dato. Datoen indstilles på samme måde som tiden. Trin 4. Når Ur og Dato er indstillet trykkes på tilbage knappen Nu er Ur og Dato indstillet. til displayet viser Frakoblet. Side 7 af 39

9 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Trin 4: Tilføjelse af sensorer mv. Nu skal kontrolpanelet parres sammen med alle sensorer, eksterne tastaturer og fjernbetjeninger. Hvordan eksterne sirener tilsluttes kontrolpanelet kan du læse om senere i denne manual. Start med at samle alle sensorer ind og læg dem tæt ved kontrolpanelet. Tilkoblings måder For at indstille sensorerne rigtigt under sammenparring er det vigtigt at forstå hvilke tilkoblings måder HouseGuard Pro kan tilkobles i. HouseGuard Pro alarmen kan tilkobles på 4 måder : Fuld-tilkobling : Benyttes ofte når huset står tomt. Alle sensorer i huset er aktive. Deltilkobling : Kan benyttes f.eks. om natten. Dvs. typisk vil dørkontakter på vinduer og/eller døre være aktive mens bevægelsessensorer ikke vil være aktive. På den måde kan man bevæge sig rundt i boligen uden alarmen går i gang. Deltilkobling-dag og Deltilkoblin-nat : Hvis man ønsker at alarmen skal kunne deltilkobles om dagen og om aften men fungere på to forskellige måder. Eks. vil man kunne sige at en bevægelsessensor i en stue eller kontor ikke skal være aktiv i en Deltilkobling-dag men i Deltilkobling-nat. Derudover findes frakobling hvor ingen sensorer (ud over røgalarmer) er aktive. Zonetyper Under sammenparringen af sensorer skal du vælge, hvilken zonetype de forskellige sensorer skal tilhøre. Zonetypen afgør, hvordan sensoren skal reagere når den aktiveres i de forskellige tilkoblings måder. Zonenavn Indbrud Deltilkobling Deltilkobling.Dag Deltilkobling.Nat Beskrivelse Benyttes oftest til dørkontakter, men også til kælder og/eller andre rum. Sensor med denne type vil være aktive i alle tilkoblinger. Når alarmen er tilkoblet og sensoren aktiveres, vil den starte alarmen med det samme (når alarmen er tilkoblet) Benyttes til sensorer, der ikke skal være aktive i Deltilkobling. Typisk er det sensorer, der hænger i gangarealer, i soveværelser og lignende. Denne zonetype vælges til sensorer, der ikke skal starte alarmen, når den er tilkoblet i Deltilkobling. Samme sensorer vil være aktive, når alarmen er tilkoblet FULDtilkobling, og bevægelse i rummet vil aktivere alarmen med det samme. Som Deltilkobling dog vil sensorer med denne zonetype ikke være aktive i Deltilkobling Dag. Når alarmen til tilkoblet i Fuld-tilkobling eller Deltilkobling-dag vil sensoren være aktiv. Den vil ikke være aktiv i Deltilkobling eller Deltilkobling-nat. Som Deltilkobling dog vil sensorer med denne zonetype ikke være aktive i Deltilkobling Nat. Når alarmen til tilkoblet i Fuld-tilkobling eller Deltilkobling-nat vil sensoren være aktiv. Side 8 af 39

10 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Den vil ikke være aktiv i Deltilkobling eller Deltilkobling-dag. Deltilkobling.Forsinket Entré/bryggers. I fuld-tilkobling vil sensoren være aktiv og starte alarmen med det samme. I alle 3 deltilkoblinger vil den starte indgangstiden. Hvis alarmen ikke frakobles ingen denne tid udløber vil alarmen starte med det samme. Hvis en Indgang -sensor aktiveres før denne sensor, vil der være forsinkelse på denne sensor, før alarmen går i gang. Hvis ikke en Indgang -sensor aktiveres først, vil denne sensor starte alarmen med det samme. Forsinket Hvis en Indgang -sensor aktiveres før denne sensor, vil der være forsinkelse på denne sensor, før alarmen går i gang. Hvis ikke en Indgang -sensor aktiveres først, vil denne sensor starte alarmen med det samme. Indgang Benyttes af dørkontakter eller bevægelsessensorer ved indgange. Når alarmen er tilkoblet, og sensoren aktiveres, vil den starte indgangstiderne. Funktionen gælder i alle 4 tilkoblinger. Indgangstiden kan justeres, lige som forsinkelseslyden kan justeres eller slås fra. FULD Indgang Fungere som Indbrud-zonetypen. Dog vil den ikke starte alarmen hvis sensoren aktiveres under indgangstider eller udgangstider. 24 timer For elektroniske alarmer. Uanset om alarmen er tilkoblet eller ej, vil aktivering af sensoren starte alarmen. Brand Benyttes til røgsensorer. Medical Aktivere nødkald uanset om alarmen er tilkoblet eller ej. Væske Benyttes til væskesensor Se en oversigt over alle zonetyper på side!!!!!!! Tilføj sensor For at tilføje sensorer og tilbehør i systemet skal man ind i Programmerings Menu (se evt. side 3). Trin 1 : Man kommer ind i Programmerings Menu ved at holde #-knappen inde i 2 sekunder. Tast nu en bruger kode (standard 1234), efterfulgt at tryk på OK knappen. Herefter skal masterkoden indtastes (standard 1111) efterfulgt at OK. Trin 2 : Vælg Område og Tryk Ok. Trin 3 : Gå ned til menu-punktet Enheder +/- vha. pil ned tast. Tryk Ok når cursoren er ved menupunktet. For at tilføje Sensor, fjernbetjening, panikknaper, natknapper, tastatur, røgalarmer, CO-alarmer vælges Tilføj Enhed For at tilføje PIR Kamera vælges PIR Kamera vælges Tilføj PIR Kamera. Sirener tilføjes senere i manualen (se side 26) Vælg nu den sensor du vil tilføje på den næste sider. Side 9 af 39

11 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Tilføj PIR Kamera (CTC-852) PIR kameraet er en trådløs bevægelsessensor med indbygget kamera og IR lys. Dvs. Når HouseGuard Pro alarmen er tilkoblet og PIR Kameraet aktiveres vil den tage 3 billeder. Et billede tages med det samme. Billede nr. 2 tages 2 sekunder efter aktivering og billede 3 tages 4 sekunder efter aktivering. Disse 3 billeder afsendes enten i en MMS, eller ftp-server. Oversigt over sensoren 1. Kamera 2. IR Lys, ved lav belysning vil den lyse op når PIR kamera tager billeder. 3. PIR sensor 4. Blå indikator og test knap 5. Tilt/sabotage sensor 6. Jumper Sabotage kontakt. Blå indikator og testknap Knappen kan fungere og lyse på følgende måder : 1. Efter sammenparring vil den blinke 2 gange. 2. Når alarmen tilkobles vil den blå indikator lyse i 30 sekunder for at indikere den ved at varme op. 3. Når den blinker 5 gange i sekunder betyder de at den er ved at sende billeder til kontrolpanelet. 4. Den vil lyse fast i 1-2 sekunder når den har taget et billede. 5. Hvis den blinker en gang hvert 2. sekund betyder det at der lavet batteri eller sabotage sensor er aktiv. Se fejl på kontrolpanelet under Systemfejl i brugermenu. Tilt/sabotage sensor Når sensoren tiltes til siderne (+/- 45 ) eller 90 forover eller bagover til den indbyggede tilt og sabotage sensor aktiveres. Dvs. den kan ikke fungere. Den skal monteres vinkelret på en væg. VIGTIGT : Efter tilt/sabotage sensor har været aktiveret vil PIR kamera sove i 5 minutter. Dvs. hvis alarmen tilkobles vil den ikke kunne aktiveres i 5 minutter. Batteri PIR Kamera benytter 2 x AA 3.6V Lithiumbatterier. Side 10 af 39

12 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Sammenparring 1. Indsæt batterier i PIR kamera og skru den sammen igen. 2. Gå ind i kontrolpanelets programmeringsmenu (se side 9), vælg Enhed +/-, derefter Tilføj PIR Kam. 3. Tryk og hold nu den blå indikator inde i 10 sekunder til kontrolpanelet skriver Fundet: (OK) PIR IR Kamera. Slip nu knappen. 4. Tryk Ok på kontrolpanelet. 5. Vælg Zone nr. og tryk herefter ok. 6. Vælg nu Zone Type og tryk ok. 7. Tryk ok igen og skriv herefter et navn på sensoren vha. knapperne og afslut med ok knappen. 8. Nu kan man tilføje flere PIR kamera. Ellers tryk på tilbage knappen ( ). 9. Nu er sensoren sammenparret med kontrolpanel. Montér nu sensoren i hjørne eller væg i ca. 1,9-2,2 meters højde. Montage af PIR Kamera PIR Kameraet kan monteres i hjørne eller flad væg. Benyt skruehulerne i bagpanelet til enten hjørne eller væg montage. Monter herefter selve sensoren på plads. Det er vigtigt at sensoren monteres lodret og i både på vægen samt til siderne. VIGTIGT : Sensoren må ikke pege mod varmegivende udstyr som brændeovn, fyr, radiator, ovn. Hurtig ændring af varmen foran sensoren vil aktivere den. Detektions område Sensorens detektions områder er vist i figuren. Anbefalet installations højde er meter. Ved tilkobling af alarmen vil den blå indikator lyse i 30 sekunder hvorefter sensoren er klar. Billederne taget af kameraet kan sendes både som MMS, eller til en FTP server. Op til 5 modtager kan modtage alle 3 billeder. Se mere om dette under Rapportering. Side 11 af 39

13 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Bevægelsessensor IR-9 og IRP-9 Oversigt over sensorerne: IR-9, IRP-9 1: Testknap 2: Sabotagefjeder 3: Batteriflip (skal fjernes) 4: Hjørnebeslag (benyttes hvis sensoren skal monteres i et hjørne) Sammenparring af sensor og kontrolpanel: 1. Gå ind i kontrolpanelets programmeringsmenu (se side 9), vælg Enhed +/-, derefter Tilføj Enhed. Nu vil kontrolpanelet søge efter nye enheder. 2. Tryk på testknappen (se illustrationen ovenfor). Kontrolpanelet vil nu på displayet bekræfte, er det har modtaget signal fra en ny sensor: Enhed fundet. Tryk Ok, og displayet vil vise: Bevæg.Sensor. Tryk Ok for at bekræfte. 3. Vælg zone og tryk derefter Ok. 4. Vælg en zonetype (se side 10-11) og tryk Ok. 5. Skriv et navn for sensoren f.eks. Stue og tryk derefter Ok. Kontrolpanelet vil nu vise information om sensoren Instal. Tryk Ok, og displayet viser: IR Stue B. IR = PIR-sensor (bevægelsessensor) Stue = navnet på sensoren B = den valgte zonetype (her: Indbrud ) 6. Tryk Ok for at bekræfte, hvorefter sensoren er sammenparret, eller tryk for at vælge om. OBS : For modellerne IR-9 og IRP-9 gælder det at sensoren efter hver aktivering vil sove i 2-3 minutter for at spare på batteriet. Side 12 af 39

14 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Dørkontakt DC-15 Dørkontakten monteres på døre eller vinduer. Den registrerer, hvis en dør/et vindue er åbent, når alarmen kobles til, samt hvis døre/vinduer bliver åbnet, mens alarmen er tilkoblet. Dørkontakten benyttes oftest på indgange til boligen, men den kan også anvendes til at koble andre trådførte sensorer til alarmen, da den har en potentialefri indgang Oversigt over dørkontakten: 1. LED-indikator og test knap. 2. Monterings / Skruehuller 3. Sabotagefjeder (registrerer hvis sensoren fjernes) 4. Batteriflap. 5. Skrue 6. Potentialefri indgang 7. Jumper 2 : Supervision-jumper, Jumper på : Supervision aktiv Jumper af : Supervision deaktiv 8. Jumper 3 : Bypass-jumper Jumper på : Potientialefri indgang benyttes (punkt 6) Jumper af : Intern magnet bruges.(standard) Sammenparring med kontrolpanel 1. Hiv batteriflappen ud (punkt 4) 2. Gå ind i kontrolpanelets programmeringsmenu (se side 9), vælg Enhed +/-, derefter Tilføj enhed 3. Nu vil kontrolpanelet søge efter nye enheder 4. Tryk på testknappen (punkt 1) 5. Kontrolpanelet vil nu bekræfte på displayet, at det har modtaget signal fra en ny sensor: Enhed fundet (OK?) Dørkontakt. Tryk Ok for at bekræfte. 6. Vælg zone og tryk Ok. 7. Vælg en zonetype (se side 10-11). Tryk Ok. 8. Skriv et navn for sensoren, f.eks. bagdør, og tryk derefter Ok. 9. Kontrolpanelet vil nu vise information om sensoren Instal (Ok?) DC Bagdør E. Side 13 af 39

15 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual DC = dørkontakt Bagdør = navnet på sensoren E = den valgte zonetype (her: indgang ) 10. Tryk Ok for at bekræfte. Nu er sensoren parret sammen med kontrolpanelet. 11. Sæt testjumperen tilbage i normalposition. Batteri: Dørkontakten benytter et ½AA 3.6 V Litiumbatteri Vær opmærksom på, at dørkontaktens sabotagefjeder skal være trykket helt ind. Side 14 af 39

16 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Fjernbetjening RC-15 Fjernbetjeningen benyttes til at til- og frakoble alarmsystemet både i SKAL- og FULD-sikring. Desuden har fjernbetjeningen en panikknap, der kan benyttes som tilkaldehjælp. Oversigt over fjernbetjeningen: Tilkobler alarmsystemet i FULD-sikring (alle sensorer er aktive). Panikknap (benyttes til tilkaldehjælp). Tilkobler alarmsystemet i SKAL-sikring (kun nogle sensorer er aktive benyttes ofte om natten). Frakobler alarmsystemet (ingen sensorer er aktive). Signalindikator (lyser, når der sendes signal). Batteridæksel Batteri: CR V litiumbatteri Sammenparring med kontrolpanel 1. Gå ind i programmeringsmenuen (se side 9), vælg Enhed +/-, derefter Tilføj enhed. 2. Nu vil kontrolpanelet søge efter nye enheder. Sørg for, at der er batteri i fjernbetjeningen. Tryk på en af knapperne (ligegyldigt hvilken). 3. Kontrolpanelet vil på displayet bekræfte, at det har modtaget signal fra en ny enhed: Enhed fundet. Tryk Ok. Displayet viser nu: Fjernbetjening. Tryk Ok for at bekræfte. 4. Vælg zone og tryk Ok. 5. Vælg herefter zonetype (se side 10-11). Tryk Ok. 6. Skriv nu et navn til fjernbetjeningen, f.eks. Martin og derefter Ok. 7. Kontrolpanelet vil nu vise information om sensoren: Instal. Tast Ok. Displayet viser nu: RC Martin M. Tast Ok. RC = fjernbetjening Martin = navnet på fjernbetjeningen M = zonetype (her: nødopkald ) 8. Tryk Ok for at bekræfte. Nu er sensoren parret sammen med kontrolpanelet. Side 15 af 39

17 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Røgsensor/røgalarm SD-7/SD-9 Røgsensoren/røgalarmen fungerer både som røgsensor til alarmsystemet samt som lokal røgalarm. Det vil sige, at ved registrering af røg vil både røgalarmen selv og resten af alarmsystemet blive aktiveret. Oversigt over røgalarmen Lysdiode Ved lavt batteriniveau blinker dioden hvert 30. sekund. Ved registrering af røg sendes et signal til kontrolpanelet, og lysdioden vil blinke. Når batterierne sættes i røgalarmen, blinker lysdioden mens alarmen gør sig klar. Det tager mellem 5 og 20 minutter. 2. Testknap. Testknappen benyttes til at sammenparre røgalarmen med kontrolpanelet, til at teste røgalarmen og til at slukke for den, når den er gået i gang. 3. Batterirum. Røgsensoren benytter 4 stk. AAA batterier. 4. Monteringshul 5. Monteringsbeslag 6. Krog Sammenparring med kontrolpanel: 1. Indsæt 4 AAA batterier i batterirummet med polerne vendt korrekt. Når batterierne er placeret, vil røgalarmen give 2 bip fra sig, og lysdioden vil begynde at blinke. 2. Efter 3 minutter vil røgalarmen give endnu et bip fra sig. Det indikerer, at alarmen vil måle indholdet af røg i lokalet som referenceværdi. Denne proces vil blive gentaget hvert andet minut, indtil alarmen afspiller en kort melodi, og lysdioden slukker. Så er røgalarmen klar til montering. 3. Gå ind i kontrolpanelets programmeringsmenu (se side 9), vælg Enhed +/-, derefter Tilføj Enhed. 4. Tryk på røgalarmens testknap. Lysdioden vil nu være tændt i 2 sekunder, og kontrolpanelet vil modtage signal fra røgalarmen. Herefter vælges zonenummer og et navn til røgalarmen på kontrolpanelet. 5. Monter monteringsbeslaget der, hvor røgalarmen skal sidde. Herefter klikkes Mindst 60 røgalarmen nemt fast på beslaget. Det anbefales, at røgalarmen monteres i cm loftet mindst 60 cm fra væggen. fra væggen Side 16 af 39

18 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual 6. For at teste røgalarmen vælges Gå test i kontrolpanelets programmeringsmenu. Derefter skal du trykke på røgalarmens testknap. Det anbefales at teste røgalarmen, efter den er monteret. Side 17 af 39

19 Udendørs eksternt tastatur KP-15 Dette eksterne tastatur er vejrbestandigt og kan derfor monteres udendørs. Tastaturet benyttes oftest til at til- og frakoble alarmsystemet. Dette gøres ved at indtaste en af de PIN-koder, du har aktiveret i kontrolpanelet, og derefter trykke på en af de tre til- og frakoblingsknapper (5, 6 eller 8 på illustrationen nedenfor) A A Grøn aktivindikator 2. Rød signalindikator 3. Orange fejlindikator 4. Flytbare dele (skubbes ud i forbindelse med montering og skubbes tilbage bagefter) 5. Tilkobling i FULD-sikring 6. Tilkobling i Deltilkobling 7. -tast (benyttes i forbindelse med ændring af PIN-kode) 8. Frakoblingstast 9. #-tast 10. -tast tast (tryk på både 7 og 9 for at aktivere ulykkes-/sygdomsalarm) 12. Brand-tast (tryk på både 4 og 6 for at aktivere brandalarm) 13. A-tast /tryk på både 1 og 3 for at aktivere panikalarm/overfaldsalarm) 14. Monteringshuller 15. Sabotagefjeder 16. Lydgiver 17. Batteriflap Batteri: Tastaturet benytter et CR2450 3V 540mAH lithium-batteri med en typisk levetid på 6 år ved fire daglige aktiveringer. For at spare strøm slukker tastaturet, hvis det ikke har været brugt i 5 sekunder. Det tændes automatisk ved tastetryk. Ved batteriskift skal det eksterne tastatur stå i test-mode (se nedenfor) så sabotagefjederen ikke bliver udløst. Side 18 af 39

20 Test-mode: Test-mode benyttes, når tastaturet skal sammenparres med kontrolpanelet, ved ændring af PIN-koder, nulstilling, batteriskift mv. 1. Hiv batteriflappen (17) ud, så der kommer strøm til tastaturet. 2. Indtast den forudindstillede PIN-kode 0000 og tryk derefter. Tastaturet vil afgive et langt bip, og den grønne aktivindikator (1) vil blinke vedvarende. Tastaturet er nu i test-mode. 3. For at afslutte test-mode og vende tilbage til normal-mode trykkes to gange på. Hvis der ikke bliver trykket på en tast i 30 sekunder, når tastaturet er i test-mode, vil det automatisk vende tilbage til normalmode. Sammenparring med kontrolpanel: 1. Sæt det eksterne tastatur til test-mode (se ovenfor). 2. Gå ind i kontrolpanelets programmeringsmenu (se side 9), vælg Enhed +/-, derefter Tilføj Enhed. Tryk og 1 på det eksterne tastatur, når du bliver bedt om det. Både tastaturet og kontrolpanelet vil nu bippe, og kontrolpanelet vil vise, at det har fundet en ny enhed. Tryk Ok. 3. Vælg zonenummer og et navn til tastaturet på kontrolpanelet. 4. Tastaturet er nu parret sammen med kontrolpanelet og klar til brug. 5. Afslut test-mode på det eksterne tastatur (se ovenfor). Test af det eksterne tastatur: For at teste tastaturet efter sammenparringen (anbefales) vælges Gå test i kontrolpanelets programmeringsmenu. Sæt det eksterne tastatur til test-mode og placer det dér, hvor det skal monteres. Tryk og derefter 1. Hvis det eksterne tastatur og kontrolpanelet er korrekt sammenparret og inden for rækkevidde, vil kontrolpanelet bekræfte, at det har fundet en ny enhed. Tryk Ok på kontrolpanelet og afslut test-mode på det eksterne tastatur. Under monteringen skal du være opmærksom på, at tastaturets sabotagefjeder er trykket helt ind. Side 19 af 39

21 Indendørs eksternt tastatur KP-16 Oversigt over tastaturet: 1. LCD-display 2. Numerisk tastatur 3. FULD-tilkoblingstast 4. SKAL-tilkoblingstast 5. Opdaterings-tast + tjek af kontrolpanelets status 6. Frakoblingstast + gå et skridt tilbage 7. #-tast 8. -tast Indtast PIN-kode + -tast for at gå i programmeringstilstand 9. Højttaler V DC jackstik 11. Reserveret 12. Monteringshuller 13. Batterirum 14. Vægmonteringsbeslag Strømforsyning: Tastaturet bruger normalt et 3,6 V AA lithiumbatteri med en typisk levetid på 3 år (medfølger). Lavt batteriniveau rapporteres til kontrolpanelet. Tastaturet kan dog også tilsluttes en 9 V DC 300 ma-strømforsyning. Når strømforsyning er tilsluttet, vil batteriet fungere som backupbatteri i tilfælde af strømafbrydelse. Når tastaturet ikke er i brug, står det i strømsparetilstand og bruger ingen strøm. Ved tryk på en hvilken som helst tast vågner tastaturet og er aktivt i fem sekunder, før det går ud igen. Batteriskift: Gå ind i kontrolpanelets programmeringsmenu (se side 9) og deaktiver sabotagealarmen. Afmonter tastaturet (hvis strømforsyning er tilsluttet, sluk den da), skru dækslet af og tag det gamle batteri ud. Tryk på en hvilken som helst tast 5-6 gange og vent tre minutter, til tastaturet er helt afladet. Indsæt det nye batteri. Tastaturet vil bippe, og displayet vil vise Velkommen. Efter 5 sekunder uden aktivitet vil tastaturet gå i strømsparetilstand. Genmonter tastaturet og sæt kontrolpanelet tilbage til normaltilstand. Programmering: 1. Sæt tastaturet i programmeringstilstand ved at indtaste KP PIN-kode (standard: 0000), tryk derefter på - tasten. Tastaturet vil give et langt bip, og displayet vil vise Programmering Indtast.. Sammenkodning med kontrolpanelet: Side 20 af 39

22 2. Gå ind i kontrolpanelets programmeringsmenu (se side 9) og vælg Enhed +/-, derefter Tilføj Enhed og tryk Ok. 3. Tryk på -tasten og derefter 7 på tastaturet, når du bliver bedt om det. Tastaturet vil afgive et langt bip. Kontrolpanelet vil nu på displayet bekræfte, at det har modtaget signal fra en ny sensor: Enhed fundet. 4. Tryk Ok. 5. Vælg zonenummer og et navn til tastaturet på kontrolpanelet. 6. Når kontrolpanelet har modtaget signal fra tastaturet, vil det sende en bekræftelse herpå tilbage til tastaturet. Tastaturet vil nu bippe 3 gange og vise Færdig på displayet for at bekræfte sammenkodningen. Hvis tastaturet ikke bipper tre gange inden for 8 sekunder, vil displayet vise Fejl. Efter 2 sekunder vil displayet gå tilbage til programmeringstilstand, hvorefter sammenkodningen skal foretages igen. Efter sammenkodningen kan kontrolpanelets programmeringsmenu bruges til at indstille tastaturet. Efter indstilling sættes kontrolpanelet til Gå test. Hold tastaturet der, hvor det skal monteres og tryk på -tasten og derefter 7 for at bekræfte placeringen. Displayet viser nu Fejl men det er en helt normal melding i testtilstand for at vise, at der er signal. Når du er tilfreds, tryk da på -tasten to gange for at gå ud af programmeringsmenuen. Montering: Monter monteringsbeslaget indendørs på en væg med de medfølgende skruer og rawplugs. Monter derefter tastaturet på beslaget. Tastaturet er forsynet med en sabotagefjeder, som vil aktivere alarmen, hvis tastaturet forsøges ødelagt eller fjernet. Funktionen er deaktiveret, når tastaturet er i programmeringstilstand. Ændring af KP PIN-koden Det er muligt at ændre det eksterne tastaturs pin-kode. Denne pin-koden er kun relevant ved programmering af det eksterne tastatur og har således ikke noget med kontrolpanelets øvrige koder at gøre. For at ændre KP PIN-koden: 1. Indtast det første cifre af den nuværende kode (standard: 0000) og afvent lys i tastaturet 2. Indtast den resterende del af koden og afslut ved at trykke på 3. Tryk herefter på efterfulgt af 6 for at ændre KP PIN-koden. 4. Indtast den nuværende KP PIN-kode (standard: 0000) 5. Tryk på #-tasten. Tastaturet vil afgive et langt bip, og displayet vil vise Indtast ny kode. 6. Indtast en ny firecifret KP PIN-kode 7. Tryk på #-tasten. Tastaturet vil give et langt bip, og displayet vil vise Indstil PIN-kode færdig!. Den nye KP PIN-kode er nu indstillet. Betjening: FULD/SKAL til- og frakobling med PIN-kode: FULD-tilkobling: Aktiver tastaturet ved at indtaste første ciffer i én af kontrolpanelets bruger-pin-koder. Indtast herefter resten af koden og tryk på. Tastaturet vil give et langt bip, og displayet vil vise FULD SKAL-tilkobling: Aktiver tastaturet ved at indtaste første ciffer i én af kontrolpanelets bruger-pin-koder. Indtast herefter resten af koden og tryk på. Tastaturet vil give tre bip, og displayet vil vise SKAL. Frakobling: Aktiver tastaturet ved at indtaste første ciffer i én af kontrolpanelets bruger-pin-koder. Indtast herefter resten af koden og tryk på Tjek af kontrolpanelets status: Tryk, når tastaturet er i normaltilstand. Displayet viser Afventer status. Vent venligst Herefter vil alarmens status fremgå f.eks. Alarm fra. Tastaturet vil give to bip, og displayet vil vise Alarm fra. Side 21 af 39

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

El- Matic GSM- alarm

El- Matic GSM- alarm El- Matic GSM- alarm Dansk manual Side 0 af 48 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER...

Læs mere

Dansk manual www.trueguard.dk

Dansk manual www.trueguard.dk TrueGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual Dansk manual www.trueguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

TrueGuard SmartIP dansk manual. Dansk manual. www.trueguard.dk

TrueGuard SmartIP dansk manual. Dansk manual. www.trueguard.dk Dansk manual www.trueguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 OVERSIGT OVER APP / WWW-LOGIN... 7 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER... 8 SAMMENKODNING AF ENHEDER...

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual El-Matic GSM-system dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 54 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 2 OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 7 OPSÆTNING VHA.

Læs mere

HouseGuard Pro+ Dansk manual

HouseGuard Pro+ Dansk manual HouseGuard Pro+ -alarmsystem dansk manual HouseGuard Pro+ Dansk manual Side 0 af 60 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 3 OVERSIGT OVER KONTROLPANELET... 4

Læs mere

TrueGuard Pro+ - alarmsystem dansk manual. Dansk manual. Side 0 af 60

TrueGuard Pro+ - alarmsystem dansk manual. Dansk manual. Side 0 af 60 TrueGuard Pro+ - alarmsystem dansk manual Dansk manual Side 0 af 60 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HOUSEGUARD PRO+... 3 OVERSIGT OVER KONTROLPANELET... 4 STRØMFORSYNING...

Læs mere

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt PIR Kamera IRC-S2 Et PIR kamera er en trådløs bevægelsessensor med indbygget kamera og LED blitz. Hvis alarmsystemet er tilkoblet og sensoren registrerer bevægelse, vil sensoren automatisk tage 3 billeder.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

VEJLEDNING BATTERISKIFT

VEJLEDNING BATTERISKIFT VEJLEDNING BATTERISKIFT Vejledning til udskiftning af batteri Side 1 Her er en vejledning til udskiftning af batteri i de LOCKON enheder, hvor du selv kan udskifte batteriet. Ved lavt batteriniveau vil

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

INDLEDNING TRUEGUARD PRÆSENTATION TRUECOM TRUEGUARD SAMMENLIGNING

INDLEDNING TRUEGUARD PRÆSENTATION TRUECOM TRUEGUARD SAMMENLIGNING TILBEHØRSKATALOG INDLEDNING TRUEGUARD PRÆSENTATION TRUECOM TRUEGUARD SAMMENLIGNING TRUEGUARD ALARMPANELER SMART GSM VARENR.: CTC- 21 SMART IP VARENR.: CTC- 115 PRO+ VARENR.: CTC- 252 SENSORER ALMINDELIGE

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugervejledning til intelligent alarmsystem

Brugervejledning til intelligent alarmsystem Brugervejledning til intelligent alarmsystem Tak for valget af vores produkter. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager dem ibrug. Indholdsfortegnelse 1. OVERSIGT 1.1. Indledning... 1 1.2. Komponenter...

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)...

Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... Sensor indkodning Indhold Generelt om indkodning... 3 Indkodning i 433MHz alarmer (f.eks. DK080, DK180 DK190)... 3 Indkodning i 868MHz alarmer (ST-3)... 3 433 MHz sensorer... 4 Dyreimmun bevægelsessensor...

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

Dansk manual Model: CTC-2752

Dansk manual Model: CTC-2752 Dansk manual Model: CTC-2752 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL TRUEGUARD PRO+... 3 KOM GODT I GANG... 3 OVERSIGT OVER KONTROLPANELET... 4 MONTERING AF KONTROLPANEL...

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Installatørmenu Guardsman CTC 940 og 1142

Installatørmenu Guardsman CTC 940 og 1142 Installatørmenu Guardsman CTC 940 og 1142 Installatør menu. Denne menu er forbeholdt installatøren, såfremt at systemets avendelse og service er tilknyttet en aftale med evt. ekstern vagtcentral og serviceaftale

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Copyright 2016 HomeSecure

Copyright 2016 HomeSecure Denne manual omhandler, hvordan det trådløse tastatur kobles til HomeSecure PRO V2 alarmsystem. RF lyser når der sendes trådløst signal til alarmpanelet. Blinker hurtigt, når sabotagekontakten er udløst.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011)

HAM1000WS TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM (H23798) DANSK BRUGERVEJLEDNING v.3 (2011) TRÅDLØST ALARMSYSTEM 1. Introduktion Vigtig miljøinformation om dette produkt Dette symbol på apparatet eller emballagen viser at bortskaffelsen

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere