BRUGERDIALOG ET KRAFTFULDT VÆRKTØJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERDIALOG ET KRAFTFULDT VÆRKTØJ"

Transkript

1 BRUGERDIALOG ET KRAFTFULDT VÆRKTØJ Et lærende møde for alle Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering

2 BRUGERDIALOG ET KRAFTFULDT VÆRKTØJ Udarbejdet af Koncern HR, Layout: Grafisk Service, Region Midtjylland, 1452 Tryk og anden gengivelse af denne publikation eller dele heraf er, jf. lov om ophavsret, kun tilladt efter forudgående skriftlig aftale med Region Midtjylland. ISBN: Februar 2015

3 BRUGERDIALOG ET KRAFTFULDT VÆRKTØJ Indhold Brugerdialoger - en mulighed... 4 Brugerdialog et kraftfuldt værktøj... 5 Ufiltreret feedback og et betydningsfuldt bidrag... 6 Planlægning af en brugerdialog... 7 Brugerdialogens form og forløb Brev til patienter... 9 Brev til deltagere fra afdelingen Brev til facilitator Forslag til indgangsbøn Guide til facilitering af patienternes fortælling Tjekliste Litteratur

4 Brugerdialoger - en mulighed Denne pjece er opsamling af flere års erfaring med brugerdialoger i Region Midtjylland, som kun har kunnet lade sig gøre fordi medarbejdere og ledere er optaget af at inddrage patienterne. I Region Midtjylland skal der i de kommende år arbejdes særligt med to anerkendte metoder til brugerinddragelse; fælles beslutningstagen og brugerstyret behandling, hvor målet er at patienternes viden bliver brugt, så de selv får indflydelse på valg af behandling og planlægning af deres forløb. Brugerdialoger er en af flere måder at organisere brugerinddragelse på, og metoden kan anvendes bredt. Målet med denne pjece er at hjælpe afdelinger i gang eller videre i deres arbejde med at inddrage patienter og tilrettelægge arbejdet på patientens præmisser. Hensigten med brugerdialoger er at lytte til, udforske og lære af patienternes historier, ønsker og behov. Pjecen skal bidrage til at gøre det enkelt for afdelingerne at inddrage patienternes perspektiver i en organisatorisk og professionel udviklingsproces. Det er en beskrevet metode at gå frem efter, som gør det muligt at gennemføre brugerdialoger med eller uden konsulentstøtte. Pjecen er bygget op i koge-bogsform, hvor opskrifterne kan printes direkte fra nettet, rettes til og anvendes. Metoden er gjort let tilgængelig, hvor de ændringer den eventuelt giver anledning til, kan udfordre organisationen. Vi håber, pjecen kan være med til at understøtte arbejdet med en øget patientinddragelse. Med venlig hilsen Per Bo Nørgaard Andersen Kontorchef Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering 4 Brugerdialog et kraftfuldt værktøj

5 Brugerdialog et kraftfuldt værktøj Holdningen til brugerne af den offentlige sektor er under forandring. Fra at de tidligere blev betragtet som passive modtagere af de offentlige ydelser, ses de i stigende grad som medskabere og ligeværdige samarbejdspartnere. I takt med denne holdningsændring er der kommet øget fokus på dialogen med brugerne. Denne pjece præsenterer dig for et godt gennemprøvet koncept for brugerdialoger som har været i anvendelse siden 2001 i Aarhus Amt og derefter i Region Midtjylland, med patienter som den ene part og tværfagligt personale som den anden. Pjecen giver konkrete redskaber, der kan hjælpe ledere og andre nøglepersoner i gang med brugerdialoger, der sætter fokus på udvikling. Det tager lidt tid at arrangere en brugerdialog, men det var en rigtig god og nyttig oplevelse. Jeg oplevede, at brugerdialogen specielt var god til tre ting: Det er et godt redskab til at få fokus på kerneopgaven, fordi man får en fælles bevidsthed om, hvad der betyder noget for patienten. Det er også et godt redskab til at forstå betydningen af den relationelle koordinering: hvorfor det er vigtigt, at jeg gør bestemte ting på bestemte tidspunkter. Og så kan dialogen bruges som en brændende platform, der skaber forudsætning for forandring, fordi man kollektivt hører om dét, der ikke fungerer. På den måde kan det være et ledelsesredskab, som man kan bruge til at flytte tingene med Trine Tandrup, overlæge i Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Brugerdialog et kraftfuldt værktøj 5

6 Ufiltreret feedback og et betydningsfuldt bidrag Brugerdialoger er nyttige, når der er behov for at forbedre patientforløb herunder sammenhæng i forløbet på tværs af afdelinger eller sektorer. Brugerdialoger er en god ide, når der skal tænkes helt nyt om kerneopgaven, og hvor der er behov for at patienter, pårørende og personale går sammen om at skabe bedre kvalitet og sammenhæng i patientforløbet. Målet med brugerdialoger er, at personalet får indblik i brugernes oplevelser og forstår brugernes perspektiver og synspunkter. De skal ikke nødvendigvis være enige. Jo mere personalegruppen kan se afdelingen og forløbet med brugerens øjne, jo større mulighed for læring og udvikling. Personalet får den ufiltrerede direkte feed-back og har mulighed for at få uddybende svar i en beskyttet ramme, som gør det muligt at lytte, reflektere og forstå. Erfaringen viser, at en enkelt patienthistorie i kraft af sin arketypiske karakter kan danne grundlag for både hurtige og holdbare beslutninger om ændringer. Her i pjecen tager vi udgangspunkt i afsluttede patientforløb. Brugerdialoger kan anvendes bredt. Brugere kan være alt fra patienter, pårørende, samarbejdspartnere i egen organisation eller på tværs af organisationer og sektorer. Det særlige ved brugerdialogen er, at patienter og pårørende får: ÎÎ mulighed for at forberede sig i vante omgivelser på et tidspunkt, hvor de er på afstand af forløbet ÎÎ hjælp til at kvalificere deres beskrivelse af det, som har haft betydning for deres forløb ÎÎ mulighed for at bidrage til forandringer ved at der lyttes til deres oplevelser Tilbagemeldinger fra patienter og pårørende er, at de er glade for at bidrage og at de oplever det som en mulighed for at kunne afrunde deres forløb Eksemplerne i denne pjece tager udgangspunkt på hospitalerne, hvor brugerne er patienter og pårørende. Pjecen indeholder forslag til : ÎÎ Planlægning af en brugerdialog ÎÎ Brugerdialogens form og forløb ÎÎ Brev til patienter og pårørende ÎÎ Brev til deltagere fra afdelingen ÎÎ Brev til facilitator 6 Brugerdialog et kraftfuldt værktøj

7 Planlægning af en brugerdialog Når du går i gang med at planlægge en brugerdialog, anbefaler vi, at der deltager mindst to og højest fire repræsentanter fra din brugergruppe, en tværfaglig personalegruppe og ledelsesrepræsentation fra din afdeling. Når du vælger, hvem du vil invitere, så tag udgangspunkt i, hvilket fokus dialogen skal have, og hvem du tror afdelingen kan lære mest af at få feedback fra. Gæsterne vælges ikke tilfældigt. Overvej om dit fokus bedst belyses ved udelukkende at invitere patienter eller pårørende eller en kombination. Der, hvor det er muligt, anbefaler vi, at du inviterer patienter, der har afsluttet deres forløb indenfor de sidste måneder. Første kontakt til patienten foregår telefonisk. Udvælg derefter det personale, som du gerne vil have til at deltage i dialogen. Vi vil anbefale dig at tænke bredt og tværfagligt, når du sammensætter personalegruppen, som inkluderer både medarbejdere og ledere. Fordelen ved at have en tværfaglig personalegruppe med i dialogen er, at de vil spejle forskellige aspekter af det, brugerne fortæller, og ingen skal være budbringere til andre efter dialogen. En tværfagligt sammensat gruppe kan erfaringsmæssigt meget hurtigt blive enige om at ændre praksis, når alle har hørt brugernes stemmer. Lav en aftale med en ekstern ressourceperson, der kan facilitere dialogen, så alle kan koncentrere sig om at lytte. Det giver mulighed for optimal anvendelse og effekt af det kraftfulde redskab. Den ressourceperson kan du måske finde blandt dine kolleger eller en stabsperson i din organisation. Afsæt 2 til 3 timer til dialogen i god tid, så det relevante personale kan deltage. Afsæt også tid til et opfølgende møde indenfor 14 dage for det personale, som har deltaget, med henblik på at træffe beslutninger om ændring af praksis. Forslag til fokus på det opfølgende møde: Hvad gjorde indtryk? Hvad giver det anledning til? Hvem gør hvad og hvornår? Brugerdialog et kraftfuldt værktøj 7

8 Brugerdialogens form og forløb Brugerdialogen former sig i flere faser, hvor brugere og personale er i fokus på skift. Man kan sige, at brugerne sidder i boks 1, mens personalet sidder i boks 2. Alle kan høre alle. Dialogen mellem de to grupper sker gennem en facilitator/ interviewer, som bliver den primære dialogpartner. Facilitatoren er et formidlende led mellem personale og brugere som et beskyttende filter, så de to grupper kan koncentrere sig om hver deres opgave. Der er tale om en asymmetrisk dialog, hvor opgaven de to grupper imellem er forskellig. Brugernes opgave er at fortælle om deres forløb, hvad de har været glade for, og hvad de kunne ønske sig anderledes. Personalets opgave er at lytte og lære. Brugere, personale og facilitator er godt forberedte på hver deres opgave gennem breve, som er udsendt før dialogen. Heri er det præciseret, hvilke forventninger der er til dem og hvordan de kan forberede sig på dialogen. Eksempler på disse breve, som også kan tilgås elektronisk og tilrettes til dit særlige behov kan ses på de følgende sider. 8 Brugerdialog et kraftfuldt værktøj

9 Brev til patienter Kære.. Tak fordi du vil deltage i en dialog mellem patienter og personale. Her på afdeling.. vil vi meget gerne høre patienternes egne fortællinger. Det er vigtigt for os som personale at vide, hvordan du som patient oplever og vurderer det forløb, du har været gennem. En sådan viden har meget stor betydning for, at vi som personale kan forbedre os. Dialogen finder sted den (dato) fra kl.. til kl.. i mødelokale.. adresse I dialogen deltager foruden dig, (x antal) patienter og (x antal) personale fra den afdeling, du er inviteret af. Hvad er en brugerdialog? I en brugerdialog fortæller du og de andre patienter om deres erfaringer med kontakten med afdelingen. Det er de personlige oplevelser, der er i fokus. Du vil høre andre patienters historier og de vil høre om din. Derfor vil vi bede dig behandle de informationer du får med fortrolighed, ligesom du kan forvente fortrolighed om det, du fortæller. Personalets rolle er først og fremmest at lytte til jeres oplevelser og erfaringer. Derefter får personalet mulighed for at stille spørgsmål til jer som patienter. Der vil ikke blive lagt op til diskussion af de konkrete forløb. Formålet er udelukkende at høre, hvordan du og de andre patienter har oplevet forløbet. En person der ikke selv, er direkte involveret i det daglige arbejde i afdelingen, vil hjælpe jer med at få fortalt jeres historier. De spørgsmål, som du bedes overveje inden mødet er: Hvordan har du oplevet/oplever du forløbet? Hvad har du oplevet som specielt godt eller specielt problematisk? Hvordan har du oplevet sammenhængen i dit forløb? Hvordan har du oplevet informationsniveauet? Hvordan har du oplevet kontakten til personalet? Hvordan følte du dig rustet til at komme hjem? Desuden må du meget gerne have overvejet andre områder, som for dig har været væsentlige. Venlig hilsen Navn og afd.: Tlf. direkte Brugerdialog et kraftfuldt værktøj 9

10 Brev til deltagere fra afdelingen Velkommen til dialog med vores patienter. Målet med dialogen er, at vi som personale får indsigt i patienternes oplevelser og forstår deres perspektiver og synspunkter. Jo mere vi kan se afdelingen og forløbet med patienternes øjne, jo større mulighed for læring. Derfor opfordres du til at dukke op med åbent sind. Mødet vil forme sig i flere faser, hvor patienterne og personalet er på på skift. Mødet styres af en facilitator, som bliver din primære dialogpartner. Facilitatoren er et formidlende led mellem personale og brugergruppe, som et beskyttende filter, så de to grupper kan koncentrere sig om hver deres opgave. Du skal forberede dig på, at du kan komme til at opleve dig uretfærdigt behandlet eller afdelingen uretfærdigt behandlet i brugernes beskrivelse. Det kan ske, hvis brugerne kritiserer noget, som du ved, I som personale har arbejdet hårdt på at udvikle og forbedre. Så du kan komme på arbejde for at bevare din åbenhed og nysgerrighed. Når vi føler os kritiseret, træder automatpiloten ofte i funktion. Vi vil gerne have patienterne til at forstå, at det er umuligt at opfylde deres ønske i en kompliceret organisation. Eller at den oplevelse de har må være helt enkeltstående. Denne almene tilbøjelighed skal vi prøve at tøjle, selv om det er svært. Vores opgave er ikke at få brugerne til at forstå, hvad der er muligt eller ikke muligt set fra vores synsvinkel, men at forstå, hvad de oplever og tænker. Mødet er en undersøgelse, ikke en forhandling med brugerne. At lytte og forsøge at forstå er ikke det samme som at være enig eller straks at forpligte sig til at efterkomme alle ønsker. Det er noget, vi drøfter bagefter. Her finder vi ud af, hvad vi vil gøre noget ved, og hvad vi ikke vil/kan gøre ved det. Og det er ok, at der er noget, som vi fravælger at gøre noget ved. Vi forpligter os i første omgang kun til at prøve at forstå det patienterne oplever og har behov for. Mine forventninger til dig som deltager i brugerdialogen er, at du Er vært og er med til at tage imod brugerne, så de føler sig velkomne Respekterer iscenesættelsen, hvor en facilitator styrer, hvilken gruppe der taler hvornår, og åbner og lukker for boks 1 og boks 2. Og at du således i lange perioder skal sidde og være stille Lytter til brugernes beretninger Noterer væsentlige udsagn til brug i det videre arbejde Noterer dine egne refleksioner om de nævnte temaer Bevarer nysgerrigheden, når afdelingen bliver kritiseret Anerkender brugernes bidrag og takker dem for at de har bidraget - også/især de perspektiver, der adskiller sig fra dine egne. 10 Brugerdialog et kraftfuldt værktøj

11 Når facilitator beder dig om det, forventer jeg, at du Taler højt og tydeligt til hende/ham og dine kolleger om det I har hørt brugerne tale om, og hvilke tanker og reaktioner det giver anledning til. Det kan være, I får en mere konkret opgave, når I får ordet f.eks.: At genfortælle hvilke udsagn i dialogen der gjorde størst indtryk på dig - og hvorfor du tror, det lige er det udsagn, som fik størst betydning for dig Fortælle hvilke udsagn der undrer Fortælle hvad du bliver nysgerrig på at høre mere om Vær forberedt på at være faktuel (citere brugerne) inden du begiver dig ud i refleksioner, fortolkninger, vurderinger og anmodninger. Dermed giver du/vi brugerne - deltagerne - en mulighed for at høre og skelne mellem, hvad du har hørt dem sige - og hvordan du fortolker det, du har hørt. Venlig hilsen Navn og afd.: Tlf. direkte: Brugerdialog et kraftfuldt værktøj 11

12 Brev til facilitator Du har sagt ja til at facilitere en brugerdialog. Tak for det. Brugerne kan være patienter, beboere, samarbejdspartnere eller kunder. Din rolle er i princippet den samme uanset hvem brugergruppen er. I denne vejledning forestiller vi os, at der er tale om patienter. Aftal de overordnede rammer Lav en klar aftale med din rekvirent/mødearrangør om mødets rammer: Tiden til rådighed, sted, deltagere, rollefordelingen mellem dig og rekvirenten, rummets indretning, papir og kuglepenne til patienter og personale, forplejning, kørselsgodtgørelse og evt. en blomst eller anden takkegave til gæsterne. Bed om kopi af de udsendte forberedelsesbreve til både patienter og personale, så du kan se hvordan de har forberedt sig. Når rammer og aftaler er klare, kan du bedre koncentrere dig om din opgave som facilitator på mødet. Gør dig klar til at tage mod gæsterne: Mød i god tid og indtag rummet, gør det til et rart sted at være for dig og vær klar til fra starten at skabe en god kontakt til gæsterne, efterhånden som de ankommer (de kommer ofte i god tid). Vis dem, hvor de skal sidde, skænk en kop kaffe/te/vand og fortæl dem, at det er dig, der kommer til at styre dialogen. Det gør det lettere for dem at tale til dig under dialogen, også selv om der sidder personale i rummet, som de måske kender særdeles godt fra deres forløb. Du er ikke alene om at være vært. Læg mærke til, at personalet i deres forberedelsesbrev er blevet bedt om at tage deres del af ansvaret som vært på sig. Start til tiden og sæt en klar ramme for dialogen, der gør det tydeligt, hvad I er sammen om, hvad rollerne er, og hvordan processen vil forløbe. Vær ikke bange for at gentage en del af det, der står i forberedelsesbrevene til patienter og personale. Patienterne ved jo ikke hvad personalet har fået at vide, og personalet har muligvis glemt, hvad der står i brevet til patienterne. Venlig hilsen Navn og afd.: Tlf. direkte: 12 Brugerdialog et kraftfuldt værktøj

13 Forslag til indgangsbøn Facilitator henvendt til gæsterne f.eks.: Jeg vil gerne sige jer tak fordi I har valgt at bruge noget af jeres tid på at gøre os klogere. Det er vi meget glade for. Vi er overbeviste om, at vi kan lære meget af at lytte til patienter. I er de eneste, der kender jeres forløb i sin helhed. Personalet kender hver især i virkeligheden kun dele af det. Og de har aldrig mærket det på egen krop. Vi ved, at kontakt til sygehusvæsenet i en sårbar situation er noget der gør indtryk, og fra vores eget private liv ved vi, at der ofte fortælles mange og stærke historier om disse oplevelser omkring middagsbordene i de små hjem. De historier vil vi meget gerne have tilbage, så vi kan lære af dem. Derfor er vi glade for, at I er kommet. Som beskrevet i brevet til jer, vil vi gerne høre om både det, I har været glade for og det, I kunne have ønsket jer anderledes. I er blevet bedt om at gøre jer tanker om (spørgsmålene fra brevet til patienterne læses op). I får lejlighed til at fortælle jeres historier én efter én, mens personalet lytter. De har papir og blyant, så de kan notere det ned, de hæfter sig ved, og som de gerne vil spørge uddybende til, når det bliver deres tur. I er Boks 1. Når I alle har fået sagt det I gerne vil, åbner vi for Boks 2 og giver personalet mulighed for at tænke højt om det, de har hørt. Vi hører dem alle. Guide til facilitering af patienternes fortælling Når patienterne fortæller, så giv dem plads til at fortælle deres historie og hjælp dem om nødvendigt (det er det ikke altid) til at uddybe den. Hvis patienten bliver meget generel og overordnet i sin beskrivelse, så bed om konkrete eksempler. Bed dem folde eksemplerne ud. Spørg uddybende indtil du kan se situationen for dig. Hvis patienten er meget konkret og faktuel i sin beskrivelse så spørg til, hvad det betød for ham/hende, hvordan det føltes og hvad der var behov for i den situation. Læg mærke til underteksten i det patienten siger. Hvis du kan høre indirekte udtrykt vrede, frygt eller andet, så spørg gerne: Blev du vred? Blev du bange? Hvad kunne have hjulpet dig der? Ofte slås vigtige temaer an i en bisætning, for straks derefter at blive forladt igen af patienten. Vend tilbage og spørg uddybende, hvis du har fornemmelsen af, at her ligger noget vigtigt. Hvis patienten er meget positiv og har svært ved at komme på noget kritisk, så fold også det positive ud med samme omhu som det kritiske. Hvorfor var det godt? Hvad betød det? Hvilken forskel gjorde det for patienten at personalet gjorde Der er lige så store læringsmuligheder i den positive historie som i den Brugerdialog et kraftfuldt værktøj 13

14 kritiske. Og tilføj så evt: Personalet er meget ambitiøse, så hvis du skulle pege på én enkelt ting de kunne overveje at forbedre, hvad ville du så pege på? Hvis patienterne er meget kritiske, så spørg: Hvordan påvirkede den oplevelse dig? Hvilke behov var det, der ikke blev mødt? Hvad havde du brug for i den situation? Hvilke råd vil du give personalet? Hvis det du ønskede dig ikke er muligt, hvad ville så det næstbedste have været? Når patientrunden er færdig skal der gerne i rummet stå nogle fortællinger, som gør det muligt for personalet både at se forløbet for sig og følelsesmæssigt mærke, hvordan det har været at være patient på både godt og ondt. Sceneskift. Marker tydeligt, at scenen skifter, og at det nu er patienternes tur til at lytte og notere stikord, når de hører noget, som giver dem ideer til uddybning af deres fortælling. Du hjælper lidt her ved også at tage nogle noter, mens personalet taler. Og så åbner du for boks 2 og undersøger, hvordan det, patienterne har sagt, er landet i personalegruppen. 14 Brugerdialog et kraftfuldt værktøj

15 Du giver ordet til personalet: Bed personalet om at sige noget om, hvad de har hørt, hvad de især har hæftet sig ved, hvad der har berørt dem, og hvad de blev glade for at høre eller evt. overraskede over at høre. Dette for at give betydning til det, patienterne har sagt og for at både patienter og kolleger kan høre hvor mange forskellige aspekter af patienternes bidrag, der er læringsmuligheder i. Du kan bede dem tale efter tur eller efter behov, men sørg for at høre alle. Så får du nogle udsagn efter nogenlunde denne skabelon: Jeg hørte xx sige.. Det blev jeg glad for fordi Jeg kunne godt tænke mig at høre hvad præcist det er, der gør forskellen i den situation xx talte om, for vi er jo i gang med at overveje at ændre på.. Pyha! Den historie, yy fortæller om.. gør mig flov. Jeg er bange for, at jeg godt kan se mig selv falde ind i den rolle en gang imellem. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere om.. Hvis personale springer direkte til et spørgsmål, så bed dem venligt, men bestemt om at sige, hvad de hørte, der gav afsæt for dette spørgsmål. Det er vigtigt. Ellers kan dialogen udarte til en slagmark på forskellige kæpheste personalet imellem. Du skriver stikord ned, så du kan hjælpe patienterne med at forholde sig til de spørgsmål, der rejses. Sceneskift: Når alle personaler er hørt skifter scenen igen. Der lukkes for boks 2 og åbnes for boks 1, og du giver patienterne mulighed for at uddybe deres historier med udgangspunkt i både hinandens indlæg og i spørgsmål og kommentarer fra personalet. Når de har gjort det, og du måske har stillet spørgsmål til noget af det personalet spurgte om, men som patienterne ikke har været inde på, kan du løsne lidt op for strukturen og give plads til en kort afrundende spørgerunde i personalegruppen og korte svar fra patienterne. På tre timer kan man typisk nå at åbne og lukke for både boks 1 og 2 to gange. Brugerdialog et kraftfuldt værktøj 15

16 Afrunding af dialogen: Tiden for afslutning af mødet skal holdes, så den bestemmer i vid udstrækning, hvor langt I når. Så rund af 5 min. før lukketid. Tak endnu engang gæsterne for at de kom. Spørg: Hvordan har I oplevet at være her? Giver det mening?er det noget I vil anbefale andre patienter at stille op til, hvis de blev spurgt? (I parentes bemærket har vi aldrig mødt en patient, som ikke var meget glad for at deltage). Rekvirenten/lederen i den pågældende afdeling vil måske også gerne takke og kvittere med, hvordan man agter at arbejde videre med de input afdelingen har fået. Det er formentlig også rekvirenten, der ordner eventuelle spørgsmål om kørselsgodtgørelse og en lille opmærksomhed/gave til gæsterne. Har du spørgsmål eller forbedringsforslag til pjece og metode hører vi gerne fra dig. Se kontaktoplysningerne sidst i hæftet. 16 Brugerdialog et kraftfuldt værktøj

17 Tjekliste Fokus hvad skal vi have belyst? Hvilken patientgruppe? Hvilken personalegruppe (medarbejdere og ledere)? Hvilken facilitator? Dagen fastsættes, lokale, forplejning Patienterne vælges og kontaktes Breve sendes Selve brugerdialogen Opfølgning og fremadrettet planlægning Brugerdialog et kraftfuldt værktøj 17

18 Litteratur Strøier Vibe, Amtoft Mette: Organisationsudvikling som leg og poesi. Ledelse i dag nr. 24/vinter 1996 Strøier Vibe, Amtoft Mette: Noter fra supervisionsgruppe for organisationspsykologer. Efterår forår 1998 Tranborg Inge: Dialogforum for patienter og personale. En metode til kvalitetsudvikling. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen maj/4/ Brugerdialog et kraftfuldt værktøj

19 Hvis du vil vide mere, kontakt: Inge Tranborg, organisationskonsulent, , Annette Tolsgaard, organisationskonsulent, , Tina Havgaard, organisationskonsulent, , Læs mere på: Brugerdialog et kraftfuldt værktøj 19

20 Koncern HR, Organisation, Ledelse og Procesoptimering Olof Palmes Allé 34, DK-8200 Aarhus N

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi

Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi Brugerdialog med fokus på et tværorganisatorisk forløb - CT kolografi Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center Universitetsklinik for innovative patientforløb

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

MENTALISÉR DIN KOLLEGA

MENTALISÉR DIN KOLLEGA MENTALISÉR DIN KOLLEGA (inspireret af Bevington & Fuggle, 2012) Formålet med værktøjet er: Dels at skabe et fast rum til refleksion i hverdagen for at understøtte personalets evne til at mentalisere. Dels

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015

Logbog. -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering. Efterår 2015 Logbog -På vej mod Recovery-orienteret Rehabilitering Efterår 2015 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Det Sociale Akademi Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Velkommen til Basisuddannelsen - på vej mod Recovery-orienteret

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching

Elevcoaching Tænkningen bag Elevcoaching Elevcoaching Elevcoaching er en indsats, der i 4 år har været afprøvet i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem Plan T og elevernes skoler. Vi oplever, at elever der har været på Plan T, kan

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder

Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune. Information til leder Ledelsesevaluering i Høje-Taastrup Kommune Information til leder Forord Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din ledelse. Det er et redskab, der skal give dig et overblik over, hvordan medarbejdere,

Læs mere

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN I SKOLE. Inspiration til forældre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN I SKOLE Inspiration til forældre KÆRE FORÆLDER Vi ønsker med dette materiale at give inspiration til dig, som har et donorbarn, der starter i skole. Mangfoldigheden i familier med donorbørn er

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten

Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Samarbejdspolitik for ansatte i DII Skovkanten Indhold Formål med samarbejdspolitikken... 1 Kommunikation i Skovkanten... 1 Omgangstone... 2 Fokus på fagligheden... 2 Konflikthåndtering... 2 Ihh hvor er

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Det uløste læringsbehov

Det uløste læringsbehov Læringsrummet et behov og en nødvendighed Hvordan kan ledere og medarbejdere i en myndighedsafdeling udvikle et læringsmiljø hvor det er muligt for medarbejderne at skabe den nødvendige arbejdsrelaterede

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND

ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND ANSØGNINGSSKEMA ØGET BRUGERINDDRAGELSE I REGION SJÆLLAND GENERELLE OPLYSNINGER ANSØGER Projektansvarlig KONTAKTOPLYSNINGER E-mail og tlf. Rikke Steener Olsen, Afdelingssygeplejerske Klinisk Onkologisk

Læs mere

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen?

Hvad kan den kliniske vejleder se efter ved den praktiske del af intern prøve modul 12 sygeplejerskeuddannelsen? Sygeplejerskeuddannelsen del af intern prøve rskeuddannelsen? Hensigten med materialet er at inspirere til vurdering af studerende i, i forhold til læringsudbyttet. Materialet beskriver tegn, som den kliniske

Læs mere

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen

280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1. Feedback DANMARK. Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 1 Feedback DANMARK Kursusafdelingen 280412_Brochure 23/01/08 16:41 Side 2 Feedback - hvordan, hvad, hvornår? Feedback kan defineres som konstruktiv kritik. Ingen kan

Læs mere

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke

Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Hvad er coaching? - og hvad er coaching ikke Giv en mand en fisk, og han bliver mæt én dag. Lær ham at fiske, og han kan klare sig selv hele livet Kun Fu Tze Coaching - definitionen Coaching er at hjælpe

Læs mere

Fokus på det der virker

Fokus på det der virker Fokus på det der virker ICDP i praksis Online version på www.thisted.dk/dagpleje Forord: Gode relationer er altafgørende for et barns trivsel. Det er i det gode samvær barnet udvikler sig det er her vi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

FACILITERING Et værktøj

FACILITERING Et værktøj FACILITERING Et værktøj Af PS4 A/S Velkommen til PS4s værktøj til facilitering Facilitering af møder Ved møder sker det ofte, at den indholdsmæssige diskussion sluger al opmærksomheden fra deltagerne,

Læs mere

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling)

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) Kan intervenere udelukkende på baggrund af viden om diagnoser

Læs mere

Bilag 10: Interviewguide

Bilag 10: Interviewguide Bilag 10: Interviewguide Briefing - introduktion Vi skriver speciale om ufrivillig barnløshed, og det, vi er optaget af, er det forløb du og din partner/i har været igennem fra I fandt ud af, at I ikke

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne.

Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Invitér på gårdbesøg Når du gerne vil præsentere bedriften og lære naboerne bedre at kende. Læs om hvordan du planlægger og gennemfører gårdbesøg for naboerne. Rigtig mange mennesker uden for erhvervet

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse

Kejserdal. Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse Kejserdal Anmeldt tilsyn/brugerundersøgelse CareGroup 20-01-2011 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 2. Indhold og metoder... 3 3. Samlet vurdering og anbefaling... 3 3.1. vurdering... 3 4. De unges

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse Vejledning til elevnøgle, 6.-10. klasse I denne vejledning vil du finde følgende: Elevnøgler forklaret i elevsprog. Vejledning og uddybende forklaring til, hvordan man sammen med eleverne kan tale om,

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl)

Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl) Konflikter kan klares: -om at løse hverdagskonflikter. (af Ingegred Edman Ståhl) Indledning: Konflikthåndteringsmodellen fjerner ikke konflikter, men den giver børnene en model for, hvordan man selv konstruktivt

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Uddannelse - Efterår Region Hovedstaden Center for HR. Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb

Uddannelse - Efterår Region Hovedstaden Center for HR. Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb Region Hovedstaden Center for HR Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde Kompetenceudviklingsforløb Efterår 2017 Facilitator i interprofessionel læring og samarbejde - Kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Coachingguide Projekt Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem Denne coachingguide er lavet til dig, der deltager i triaden fra din arbejdsplads i projekt Styrket indsats til

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger 1. Inklusion er et fælles ansvar fra politik til lokal handleplan Inklusionsarbejdet tager afsæt i den fælles strategi der er politisk vedtaget som

Læs mere

Brugerstyret psykiatri

Brugerstyret psykiatri Brugerstyret psykiatri Hvad betyder det i praksis? Til ledere og medarbejdere i Psykiatrien »Brugeren af Psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb...«brugerstyret psykiatri

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen Samarbejde Fokusgruppeinterview Forbedringsafdelingen Drejebog til lederen og intervieweren Fakta Mål: Varighed: At få et mere dybtgående kendskab til et tema og evt. ideer til forbedringer At få synliggjort

Læs mere

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser

Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjyllands politik for grunduddannelser Region Midtjylland Forord Missionen for Region Midtjylland er at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes mulighed for sundhed, trivsel og velstand.

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

METODER. til intern videndeling. - dokument til download

METODER. til intern videndeling. - dokument til download METODER til intern videndeling - dokument til download VIDENDELING HVORFOR NU DET? Om forskellen på information og viden kan der siges meget. Ganske kort er én definition at viden er information som fører

Læs mere

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker

Samtale om undervisningen. den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker Samtale om undervisningen den gode måde (!?) opmærksomhedspunkter og tanker 22.10.2013 v. Lonni Hall Der er meget på spil i dette projekt Det er ikke nok med den gode intention Processen afgør, hvilken

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Patientoplevet kvalitet. Erfaring med Feedbackmøder

Patientoplevet kvalitet. Erfaring med Feedbackmøder Patientoplevet kvalitet Erfaring med Feedbackmøder Samtaler om patienternes oplevelser af patientforløb Kvalitetskonsulent Jeanett Struck Müller Feedback møder Samtaler om patienternes oplevelser af patientforløb

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin.

Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Trin for Trin. Dato Som der blev orienteret om ved forældremødet, begynder vi nu på det nye undervisningsprogram, som hedder Trin for Trin. Trin for Trin lærer børnene færdigheder, som de kan bruge både

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Endokrinologisk Klinik - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

Vigtigt at reflektere og fordybe. Alle kender til arbejdssituationer, der giver anledning til selvbebrejdelser:

Vigtigt at reflektere og fordybe. Alle kender til arbejdssituationer, der giver anledning til selvbebrejdelser: Refleksion 2 Vigtigt at reflektere og fordybe Alle kender til arbejdssituationer, der giver anledning til selvbebrejdelser: Du klarede ikke opgaven, som du skulle; bare du havde sagt noget andet; du havde

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

Ledervurdering - evaluering/status

Ledervurdering - evaluering/status Ledervurdering - evaluering/status Denne opsamling er lavet på baggrund af tilbagemeldinger fra ledere på 3., 4. og 5. niveau i forbindelse med 2. kursusdag (forberedelse af det gode udviklingsforløb/den

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

- Om at tale sig til rette

- Om at tale sig til rette - Om at tale sig til rette Af psykologerne Thomas Van Geuken & Farzin Farahmand - Psycces Tre ord, der sammen synes at udgøre en smuk harmoni: Medarbejder, Udvikling og Samtale. Det burde da ikke kunne

Læs mere

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med?

herunder: Samarbejdet mellem forældre & Må jeg være med? Familiepladser i Gullandsgården, herunder: Samarbejdet mellem forældre & personale i Familiepladsregi. Må jeg være med? Hvad er en Familieplads En familieplads er en særlig plads i en almindelig daginstitution,

Læs mere