REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte deltagere, herunder Andelsboligforeningens bestyrelse, administrator Erik Aagaard Poulsen og revisor Jens Pedersen, deltog i arrangementet. 1. Valg af dirigent. På bestyrelsens forslag valgtes Erik Aagaard Poulsen til dirigent. Erik Aagaard Poulsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens beretning. Frank Kortsen forelagde bestyrelsens beretning: Så er der gået endnu et år og selvom det var et jubilæums a r i foreningen, var det også et år, som endnu engang har budt på diverse udfordringer. Med en del benarbejde, et fint samarbejde i bestyrelsen, samt med administrator og vicevært, er vi dog kommet gennem 2013, nogenlunde helskindet. Da ejendommen jo samtidig er en gammel dame fra 1935, vil der selvfølgelig også komme udfordringer fremadrettet, hun vil selvfølgelig kræve noget vedligeholdelse alderen taget i betragtning, hvilket forhåbentlig ikke kommer bag på nogen. En af de helt store udfordringer i 2013 har været projektet med butiksfacaderne. Udfordringerne er desværre fortsat ind i 2014, og beklageligvis mangler de sidste detaljer stadig. Bestyrelsen er i tæt dialog med Solbjerg Tømrer- og Murerforretning, som har hovedentreprisen de er også meget interesse- rede i, at få afsluttet projektet snarest. Vi synes dog allerede nu, at man kan fornemme det endelige resultat, og det bliver rigtig pænt. Bestyrelsen er naturligvis klar på at modtage saglig kritik, og vi tager gerne ansvaret for selve projektet. Bare ikke når det gælder længden på selve udførelsen af facadeprojektet. Her må vi kaste bolden videre til ingeniør Ole Sand Petersen, som vi nok ikke havde valgt, hvis vi skulle vælge om. Vi ved at facadeudvalget vil støtte os i dette og nikke genkendende til de udfordringer, vi har haft med Ole Sand Petersen. Så bestyrelsen er nok ikke de eneste der har fået grå stænk i håret. Sket er sket, og det kan vi ikke lave om på, men set i bagklogskabens klare lys, skulle vi måske have valgt at bruge nogle hundred tusinde kroner, på at hyre eksempelvis Arkitema. Bestyrelsen og facadeudvalget vurderede dog ved projektets opstart, at da ejendommen er klassificeret som bevarings- værdig, og at det var umuligt, at få godkendt bare små ændringer ved Stadsarkitek- 1

2 ten, var en rådgivende ingeniør det rigtige valg, for netop at spare de mange penge, som en arkitektløsning koster. Efter møder med, samt efter præsentation af projektet, var alle enige om, at Ole Sand Petersen var det rette valg som rådgivende ingeniør samt byggesagkyndig på projektet. Alt i alt er vi dog glade for resultatet, men utrolig skuffede over, at et projekt i denne beskedne størrelse, skal tage så lang tid, og at der har skullet bruges så meget unødig energi på projektet, fra bestyrelsens og facadeudvalgets side. I sommeren 2013 skete der også pludselig noget, hvor der måtte tages en hurtig beslutning. I forbindelse med vores rutinemæssige gennemgang af elevatorerne kom det frem, at wirerne i to af foreningens elevatorer, var i temmelig ringe stand og måtte udskiftes med forholdsvis kort varsel. En anden udfordring dukkede op i sensommeren 2013, nemlig den vi i bestyrelsen har døbt "operation værtshusvogn". Kort inden festugens start, blev foreningens formand kontaktet af Sherlock Holmes Pub, der af kommunen havde fået tilladelse til at opstille en bar i området ud for Lindberg Optik. De spurgte meget pænt og ordentligt, om de måtte have lov til at købe noget strøm af foreningen. Dette sås ikke som noget problem til en start. Vi havde dog ikke forventet en bar i skurvognsstørrelsen!! Med al den postyr, det skabte, vælger bestyrelsen fremadrettet ikke at sælge strøm til nogen eller noget, selv- om vi har den store knap. Så EM i håndbold fik nej, da de spurgte, om de kunne købe strøm til et lysskilt, de havde fået tilladelse til at stille op. Efter festugen bad vi kommunen om en forklaring, på opsætning af en bar i denne størrelse, på dette sted. Meldingen fra kommunen var klar. Vejmyndigheden har givet tilladelse til at festugen råder over midtbyen og dens vej arealer i Festuge perioden. Så summa summarum kan det ikke udelukkes, at der kommer en skurvogn i baghaven til næste år, så hvis man ikke er til støj og larm fra festugen, så skal man måske overveje at rejse på ferie uden for byen i denne periode. Sidste år blev der i årets beretning nævnt, at Kunst og Køkkentøj klagede over manglende varme i Deres butik, og vi havde som nævnt hyret Ingeniørfirmaet MOE, som var kommet med tre forslag. Her valgte bestyrelsen den mest simple af forslagene, nemlig at hæve trykket ved montering af en ny og kraftigere pumpe. Det ser ud til, at have haft den ønskede effekt, og der er kommet varme i radiatorerne. På sidste års generalforsamling blev det ligeledes nævnt, at vi havde mistet to af foreningens lejere, og vi derfor havde to tomme lejligheder til at stå. Det lykkes os at sælge den ene. Den anden er blevet lejet ud for en tidsbegrænset periode, da der ikke for foreningen kunne laves en tilfredsstillende aftale, med en potentiel køber, som vi var i dialog med. Andelen der blev solgt er beliggende Åboulevarden 45, 3.TV og her blev aftalen, at køber betalte prisen for andelen, mod at foreningen betalte forbedringer for op til ,00 kr. Nu er der måske nogen, som sidder og tænker, at køber har scoret kassen. Det mener vi i bestyrelsen, at vi har sikret os imod, da det nævnte beløb ikke tilskrives andelen som godkendte forbedringer. Det eneste køber kan få tilskrevet som forbedringer, er de forbedringer, som han selv har betalt og fået godkendt af Ingeniør Sten Ejsing og foreningen. Vi fik i 2013 færdiggjort udskiftningen af tag udhænget oppe ved de to tag terrasser. Vi kunne dog ikke holde os helt inde for det budgetterede, og der løb i runde tal ,00 kr. ekstra på, grundet råd i nogle bærende bjælker, som faktisk var tæt på at medføre en nedstyrtning fra ejendommen. Heldigvis holdt den udsatte tømrer sig ved faldet, inden for kanten på tag terrassen og tog kun et fald på en tre meter. Bl.a. dette gav en del ekstra arbejde og derfor også ekstra omkostninger sluttede også voldsomt af for en del af ejendommen, idet en del at taget på Frederiksgade 2 røg af under stormen Bodil. Dette har givet en del gener specielt i Frederiksgade 2 og i dør partiet ud mod gården, grundet det opstillede stillads. Stormen ramte dog lige som formanden var sygemeldt. Heldig- vis har vi i Frederiksgade 2 en andelshaver nemlig Michael, som straks tog handskerne på og fik taget kontakt til de forskellige instanser, som vi skulle have taget kontakt til og fik sat tingene i værk. Endvidere var Michael også til stor hjælp med 2

3 alt det efterfølgende arbejde en sådan stormskade giver. Så en stor tak sendes til dig Michael fra bestyrelsen. En sådan stormskade giver dog også nogle muligheder. Bl.a. har vi udnyttet det af forsikringsselskabet opstillede stillads, og vi valgte derfor at lægge nyt mansard tag på, samt at få lavet isolering af taget øverst oppe, og få udskiftet diverse rådne bjælker. Noget for egenbetaling og andet for forsikringsbetaling. Grundet dette har vi valgt at hensætte kr ,00 i 2013 regnskabet til udbedringer efter stormskade. Bestyrelsen må dog endnu engang sande, at det er en næsten umulig opgave at få folk til at læse husordenen samt A-Z. Vi må som en fast årlig tilbagevendende begivenhed endnu engang gøre opmærksom på, at man selv står for bortskaffelse af storskrald og andet materiale til genbrugspladserne, samt ikke mindst glas, flasker og batterier, som kan afleveres i de dertil opstillede containere i Christiansgade. Vi må endnu engang gøre opmærksom på, at dette ikke er viceværtens opgave, da han ikke har tiden til dette iht. hans ansættelsesvilkår. Så medmindre I ikke vil betale mere i boligafgift til udligning af ekstra vicevært betaling, må vi henstille til at både Husorden og A-Z læses og respekteres. Vi løb også ind i en andelshaver, som ikke havde studeret, hverken vedtægter, husorden eller A-Z, hvilket betød at vi måtte bruge omkostninger til advokat på at få fortalt andelshaveren om, at man ikke bare kan gøre som det passer en her i foreningen. Fremadrettet må man forvente at modtage en regning på foreningens omkostninger i sådanne tilfælde. Bestyrelsen er bemyndiget til og kan beslutte, at det medlem, der er skyldig i misligholdelse efter skal erstatte foreningen dennes eventuelle udgifter til sagkyndig bistand i forbindelse med misligholdelsen, som foreningen har afholdt, hvad enten misligholdelsen fører til eksklusion eller ej. I 2013 løb vi ligeledes ind i et par forespørgsler vedr. fremleje af andele og vi må hertil endnu engang henvise til foreningens regler herom. Man kan selvfølgelig få accept til fremleje ved f.eks. midlertidig udstationering, uddannelsesophold og lignende. At man skifter adresse permanent eller flytter sammen med sin kæreste anden steds, giver ikke ret til at fremleje sin andel ud, Iht. foreningens vedtægter. Der køres denne skrappe linje ifølge nogle, med den begrundelse, at vi ikke vil risikere at ejendommen overtages af lejere, da dette næppe vil være til gavn for ejendommen. Endvidere kan det oplyses, at der er kommet nye regler i forbindelse med salg af andelslejligheder. Foreningen afventer dog at boligministeriet får færdigbehandlet de ting, formularer mv. der er nødvendige, for at vi som andelsboligforening kan træffe de rette forholdsregler. Det er et punkt som vil skulle prioriteres højt, hos den nye bestyrelse. Administrator er ligeledes allerede på sagen. I krystalkuglen for det kommende år, ser vi at der forsat skal ydes en aktiv indsats, for til stadighed at holde ejendommen kørende og i god stand. En del VVS arbejde må stadig beregnes, samt generelt almindelig vedligehold. Det kan ikke udelukkes, at der skal tages hånd om facaden ud mod gaden, som desværre viser kraftige svaghedstegn. Vi ser ikke nogen grund til at hæve boligafgiften i år, da vi stadig har lidt penge i kassen. Men da ejendommen som før nævnt jo er en gammel dame, kan det absolut ikke udelukkes at ske fremadrettet. Der vil fra bestyrelsens side, helt sikkert blive holdt et vågent øje med pengekassens beholdning og deraf nødvendige stigninger i boligafgiften. Bestyrelsen bliver dog også nødt til at gøre opmærksom på, at det er en frivillig indsats der ligger bag en hel del timers bestyrelsesarbejde i foreningen. Derfor er det på ingen måder acceptabelt, at man skal kaldes et ubehagelig menneske og andre ting, fordi man påpeger nogle af de i Husordenen og A-Z, beskrevne retningslinjer. Bestyrelsen er jo af de andelshavende valgt og dermed bemyndiget hertil. Bestyrelsen vil i øvrigt gerne opfordre til, at man som andelshaver er sit ansvar bevidst! Alle er vel- komne til at komme med bidrag og inputs til bestyrelsen. Vi ejer jo alle ejendommen i fællesskab og bor ikke til leje. Derfor må det naturligt forventes, at vi alle vil ejendommen det bedste og derfor gerne aktivt deltager i, at passe på den og holde den pæn og vedligeholdt. 3

4 En stor tak sendes til foreningens vicevært for hans indsats i 2013, ligeledes sendes en stor tak til revisor for godt samarbejde og ikke mindst til Administrator Erik Aagaard Poulsen for et kompetent og meget givtig samarbejde. En tak sendes så absolut også til facadeudvalget og selvfølgelig også de grønne fingre i blomsterkasseudvalget. Til sidst skal der fra formandens side til foreningen lyde et Held og Lykke for fremtiden og en person- lig og stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et rigtigt godt samarbejde i en turbulent tid. Tak for jeres opmærksomhed. Spørgsmål fra salen: Kaysen, 43,4th spørger til regler for salg, hvortil Frank svarer, at det er nye regler fra boligministeriet. Kaysen, 43,4th spørger til hvad der lægges i misligholdelse, hvortil Frank svarer at alle andelshavere skal gøre en indsats for, at holde stedet pænt og rent, og man ikke skal forvente, at andre rydder op efter sig. Niels C. Nielsen spørger til facadeproblem og hvad der ligger i det. Her læser Frank op fra det svar vi har modtaget fra MT-Højgaard efter deres gennemgang af facaden. Hanne Ballisager nævner, at vi fik lavet undersøgelsen pga. et konkret problem med en terrasse ud om Frederiksgade. Der var fra bestyrelsen side ligeså stor forundring over tilstanden af facaden. 3. Forelæggelse af årsregnskab og forslag til værdiansættelse samt godkendelse heraf. Andelsboligforeningens revisor Jens Pedersen forelagde årsregnskabet og forslaget til værdiansættelse. Spørgsmål fra salen: Claus Madsen spørger til fordelingsnøgle for andele og udlejningsandele, hertil svarer revisor, at lejelejligheder ikke indgår i fordelingsnøglen. Kaysen undre sig over pris for rengøring af fortov, hvortil administrator fortæller, at det er en afgift der betales til kommunen for, at de kan gøre rent. Desuden spørger Kaysen til, hvorfor beløbet til administrator er så højt. Hvortil andre andelshavere svarer, at det ikke lyder specielt højt i forhold til andre steder. Niels C. Nielsen nævner, at foreningen ikke har en kasserer, dette styres af administrator. Niels C. Nielsen spørger til, hvorfor ejerandelene ikke regnes med i egenkapitalen. Revisor svarer, at det er et normalt regnskabsprincip, der desuden anbefales af Erhverv og Selskabsstyrelsen. Niels C. Nielsen synes ikke regnskabet er udspecificeret nok, og at det er svært at få overblik over hvad pengene er brugt til under de enkelte punkter. Revisor svarer, at det er lavet på den måde for at kunne lave regnskabet lettere og hurtigere. Frank spørger revisor, om han kan komme med en pris på, hvad det vil koste, hvis vi skal have regnskab sat op på den af Niels C. Nielsen forslået metode. Per Christensen spørger til hvorfor man ikke kan se udspecificeret, hvad facadeprojekt har kostet eller vil komme til at koste. Frank nævner, at budget for facadeprojekt har holdt, men det er tidsplanen der er skredet ud over alle grænser. Niels C. Nielsen spørger til lån (pkt. 17), hvilke type lån er det. Revisor fortæller, at det ene er et F3 lån (ændret fra et F1 lån, da tidspunktet var gunstigt) samt et 3,5% afdragsfrit lån. Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet og værdiansættelsen. 4

5 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse, herunder fastsættelse af boligafgift. Frank fremlægger drift og likviditetsbudget. Spørgsmål fra salen: Niels C. Nielsen spørger til snerydning og Frank svarer, at det ikke har været et dyrt år. Niels C. Nielsen nævner, at han savner 2013 resultatet ved siden af 2014 budgettet. Kaysen, 43, 4th studser over den billige husleje for vores udlejningslejligheder. Administrator fortæller at lejen på visse punkter er låst, så der er et loft for hvor meget vi kan tage i leje. Desuden bliver det fra flere andelshavere nævnt, at viceværtens bolig er en del af hans aflønning. Det er en af grundene til, at vi har lige netop den lejlighed fri. Der bliver spurgt til vores forsikring, og Frank fortæller, at vi kører med en 5 årig aftale med Codan, som udløber i år. Hertil nævner Frank, at man set i lyset af Codans behandling af vores stormskade, nok skal overveje at finde et andet selskab. Merete Overgaard spørger til forhold/fordelingsnøgle mellem erhverv- og privat andele, set i lyset af at nogle tidligere erhvervsandele, som nu bliver brugt til beboelse, har en højere boligafgift. Per Christensen pointerer, at det ikke er foreningen, der har valgt de ændrede boligforhold. Administrator nævner, at skal fordelingstal ændres, så skal det op på en generalforsamling, og der skal være 100% enighed. Boligafgift bliver den samme som sidste år. Generalforsamlingen godkendte drifts- og likviditetsbudgettet. 5. Spørgsmål til Ole Sand Petersen, hvis tilstrækkelig antal andelshavere ønsker hans deltagelse. Da der var for få, der ønskede at stille spørgsmål til Ole Sand Petersen, så har vi modtaget et skriftligt svar fra ham på følgende spørgsmål: Ditte, 43, 3tv: Begrundelse for skred i tidsplan samt manglende færdigt arbejde. Svar fra OSP (oplæst af Frank): I forbindelse med et projekt af denne slags, hvor sagsbehandlingen tog sin start i foråret 2011 og har været underlagt myndighedernes bevågenhed lige siden, er man nødt til at sikre, at alt der skal udføres er godkendt af alle parter. Det gælder også de ændringer og tilføjelser, som er kommet til undervejs. Alle indbyggede dele er specialfremstillede, og det har været nødvendigt i forbindelse med grænseflader mellem nogle komponenter at afvente én komponents montage før opmåling og bestilling af den næste. Der til kommer at der desværre tillige er sket nogle fejl, leverandøren af det buede glas gik konkurs inden leveringen, Aarhus Kommunes Natur og Vej Service skulle omlægge dele af belægningen på Frederiksgade, Kommunen har i perioden indført nye skærpede adgangs- og parkeringsbegrænsninger for gågaden og brandmyndighederne skulle sikres adgangsvej til ejendommene i hele perioden. Alle sammen ting, som i denne sag har været mere eller mindre kendt på forhånd, men som i hvert tilfælde har kostet mere tid end sædvanligt. Vi har i hele perioden haft fokus på at entreprenørerne skulle levere den rigtige kvalitet, og jeg må blankt erkende, at vi i den forbindelse ikke har haft samme fokus på tiden; en ting, som vi også selv er kommet til at føle (en gang i 2013), idet vi har arbejdet ud fra et fast tilbud. Mit ønske er ud over at projektet snart kan afsluttes at glæden over det endelige resultat over- 5

6 skygger de trængsler, som vi alle har været igennem. 6. Forslag fra andelshaverne. (1) Niklas, 45, 4th Har generelt spørgsmål: Vi har ikke spg. ifm. facadeprojekt, men vi kunne godt tænke os at vide, om der er planer om at male gange ud mod Frederiksgade. Nu hvor vi har fået så flot en facade er det lidt ærgerligt, at gangen ikke tager sig pænt ud. Frank fortæller, at der er afsat penge til det, og det har været en del af planen, men vi vil ikke sætte det i gang før facadeprojekt er overstået. (2) Kaysen, 43, 4th Gener fra vaskemaskinerne i nr. 43. Vi foreslår derfor en professionel undersøgelse og udbedring af problemet med rystelser i de underliggende lejligheder. Begrundelse: Når vaskemaskinerne centrifugerer, både mellem- og slutcentrifugering, ryster det så voldsomt i vores lejlighed på 4,th, at vi finder det uacceptabelt. Frank svarer, at der ikke har været klager før, og om det kan være en vaskemaskine i en lejlighed, der larmer. Dog har Kaysen tjekket, og det er når vaskemaskinen i vaskerummet centrifugere. Vi må få vicevært til at kikke på, om vibrationerne kan dæmpes. (3) Kaysen 43, 4th Rensning af facade. Forslaget er tænkt som en fremtidig investering/del af vedligeholdelsesplan. Begrundelse: Vores smukke ejendom bærer præg af mange års snavs og det fine murværk af de røde sten og gule fuger forsvinder stort set og ejendommen fremstår mørk og farveløs. Frank nævner, at vi i forbindelse med en tidligere renovering, har vores rådgiver Arkitema frarådet en oprensning, da det vil gøre sten og fuger mere sårbare overfor erosion. (4) Kaysen 43, 4th Pkt. til under evt.: Hvem har ansvaret for planterne i opgang 43? Baggrund for mit spørgsmål: På repo erne er der fine grønne planter, men over og under 4 sal er der gummitræer af en imponerende størrelse. Efter min mening er de lige voldsomme nok. Hvad er proceduren i forhold til anskaffe nye planter og hvordan er økonomien i det? Frank svarer, at planterne ikke er foreningens. Kaysen nævner, at i mellemtiden er disse voldsomme planter blevet fjernet. Henrik Camuch nævner, at brandmyndighederne generelt synes det er en dårlig ide med planter i en trappeopgang. 7. Valg af formand. Lene H. Sørensen fortæller om problemerne med at finde en formandskandidat, og bestyrelsen giver nu bolden videre til andelshaverne, så de kan diskutere indbyrdes, så imens vil bestyrelsen 6

7 forlade lokalet. Efter 15 minutters diskussion kommer bestyrelse tilbage, og administrator spørger ud i lokalet, om der er fundet en formandskandidat - det er ikke tilfældet, så det er op til den nye bestyrelse, at beslutte hvordan de vil konstituerer sig. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Tina A. Dahl blev valgt til bestyrelsen som repræsentanter for beboerne. Carsten Krath blev valgt til bestyrelsen som repræsentanter for erhverv. Suppleanter. Peter Petersen og Erik Larsen blev henholdsvis valgt og genvalgt som suppleanter for henholdsvis erhverv og beboerne. 9. Valg af administrator. Advokaterne i Jyllandsgaarden A/S blev genvalgt som administrator. 10. Valg af revisor. Revisorfirmaet Dansk Revision blev genvalgt som revisor. 11. Eventuelt. Lene H. Sørensen lægger ud med at nævne, at andelshaverne selv må tage et ansvar, Frank har brugt meget tid på at ordne sager selv i sin frokostpause, og det er ikke en mulighed vi har mere. Både Kaysen, 43 4th og Niels C. Nielsen nævner, at skulle der blive brug for deres hjælp i forbindelse med sager i ejendommen, så stiller de sig til rådighed. Administrator nævner, at alternativet til hjælpende hænder internt vil være, at der skal købes hjælp udefra. Tina, 45,4tv spørger til hvem der skal rengøre vaskerum og Frank fortæller, at det ikke er en del af viceværtens arbejde, så det er et job for andelshaverne selv. Kaysen, 43, 4th spørger til en jobbeskrivelse for viceværten, og en sådan er ikke tilgængelig pt., Frank mener det må blive en opgave for den nye bestyrelse. Eva A. Nielsen, 45, 5th spørger til tilstand af tag set i lyset af smuldrende vægge ved vaskerum. Frank fortæller, at det er der kikket på, og der skal gøre noget ved sagen. Kristoffer 2, 1th spørger til varmeregnskab og den store prisstigning. Administrator fortæller at det skyldes prisstigning generelt på varme og et større forbrug, da sidste vinter var meget hård. Michael Lond, 2, 5tv fremviser det originale prospekt for ejendommen fra 1935, som han har fået mangfoldiggjort, så hver andelshaver kan få en kopi. Administrator takker for god ro og orden, og Lene H. Sørensen takker på bestyrelsen vegne vores afgående formand for hans store arbejde. Frank K. takkede dirigenten og deltagerne for god ro og orden under generalforsamlingen. 7

8 Frank W. Kortsen. Formand. Lene Sørensen. Næstformand. Claus Madsen. Hanne Ballisager. Erik Aagaard Poulsen. Dirigent. Lars Sørensen. Sekretær. 8

REFERAT AF DEN 30. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I. Onsdag d. 17. april 2013, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler i Christiansgade.

REFERAT AF DEN 30. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I. Onsdag d. 17. april 2013, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler i Christiansgade. ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2013 REFERAT AF DEN 30. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 17. april 2013, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler i Christiansgade.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Den ekstraordinære generalforsamling afholdtes i andelsboligforeningens fælles lokale Guldbergsgade 4, mandag den 25. maj

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af generalforsamling 2013 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Birgit Referent: Lone C. Tilstede: Peter, Annette, Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Michael, Birgit, Christian, Michel,

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel

Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referat fra ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Degnelodden Afholdt den 24. april 2012 kl. 18.30 på Sejlflod Hotel Referent: Jørn Kjær Nielsen Til stede: 28 andele var repræsenteret. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300

Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Referat generalforsamling d. 30/09/2014 Afholdt pa Loftet, Øresundsvej 4, 2300 Bestyrelsesformand Lars Christensen byder velkommen til aftenens generalforsamling. Valg af dirigent Ingen af fremmødte melder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 5 Side 1 af 5 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 29. september 2005 Tilstede: 18 stemmeberettigede personer Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45. Til medlemmerne af 8. april 2013 J.nr. 61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 18.45 i selskabslokalet

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007

BELLEVUE I. Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i AB Bellevue I torsdag, den 12. april 2007 Som dirigent blev valgt Jesper Bladt Jørgensen og han konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Århus den 27. april 2015 REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag den 22. april 2014, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Østerbrohuset Lokale 7, Århusgade 103 Lørdag den 26. april 2014 kl. 14-17 Side 1 af 9 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26. april 2014

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 3/2012 Nyhedsbrev Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th tlf 21727973 Næstformand Rune Svendsen, vacant fra 1. september på grund af flytning Kasserer Olivia

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV. Afholdt d.26. november Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Maltahus IV Afholdt d.26. november 2015 Tilstede: 16 andelshavere og 4 fuldmagter Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Overskudes

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

REFERAT AF DEN 29. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I. Tirsdag d. 24. april 2012, kl.18:30 i Café Hacks lokaler Teatergade 1.

REFERAT AF DEN 29. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I. Tirsdag d. 24. april 2012, kl.18:30 i Café Hacks lokaler Teatergade 1. ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2012 REFERAT AF DEN 29. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Tirsdag d. 24. april 2012, kl.18:30 i Café Hacks lokaler Teatergade

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat.

Generalforsamlingen marts 2013. Indkaldelse. Side 2. Bestyrelsens beretning. Side 3-4. Indkommende forslag. Side 5-14. Referat. Generalforsamlingen marts 2013 Indkaldelse. Side 2 Bestyrelsens beretning. Side 3-4 Indkommende forslag. Side 5-14 Referat. Side 14-16 A/B Strandparken 1 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Onsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB Til stede Bernd (Formand) Karim (Bestyrelsesmedlem) Rikke (Bestyrelsesmedlem)) Tine (Bestyrelsesmedlem) Nicolaj (Suppleant) Michael (Suppleant) 8 aktive medlemmer Generalforsamling torsdag d. 10. april

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 25. april 2006, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 År 2014, den 18. november, kl. 19.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 på adressen Cafe

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Margueritten

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Margueritten Referat af ordinær generalforsamling i A/B Margueritten Andelsboligforeningen Margueritten afholdt ordinær generalforsamling mandag, den 19. januar 2009 kl. 19.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4.

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

Referat for E/F Rosagården 1-5

Referat for E/F Rosagården 1-5 Referat for E/F Rosagården 1-5 Der blev afholdt ordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1 5, den 30. april 2015 kl. 19:00, på Østervangsskolen, biologilokale, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Læs mere

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B.

A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. A/B Tibirkegården Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. februar, kl. 19.00 I Simeons Kirke, Missionssalen, Sjællandsgade 12 B. 1. Valg af dirigent Tinne Hansen fra BAK enstemmigt valgt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 21. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af formand

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i andelsboligforeningen Havehuset

Referat af generalforsamling 2014 i andelsboligforeningen Havehuset Referat af generalforsamling 2014 i andelsboligforeningen Havehuset Dirigent: Michael Referent: Lone C. Tilstede: Peter, Annette (delvist), Pauline, Lone, Claus, Jeanne, Inger, Michael, Birgit, Christian,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Frederiksberg, 24-04-2013 Kundenr. 108-250 Sagsnr. 12-20493 Dok.nr. 13-63878 Direkte tlf. +45 39 46 64 38 tsh@deas.dk REFERAT E/F Englandsvej 34 B, C, D ordinær generalforsamling Mødested: DEAS, Dirch

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov.

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov. Boligforeningen Marienlund af 1926 Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 1. maj 2009 i Fortegårdens Restaurant, Tirstrupvej 7, 8240 Risskov. Følgende huse var repræsenteret: Hans Egedes

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008

Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Ibstrupparken III Velkommen til Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning 3.Fremlæggelse af årsrapport 4.Vedligeholdelsesplan 5.Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Andelsboligforeningen Kronosvej 91 175 Andele til stede: 91, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 127, 131, 133, 137,

Læs mere

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen.

Dagsordenen var i overensstemmelse med indkaldelsen. År 2004, den 14. april, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ved Kajen i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1. sal. Formanden Jesper Overgaard bød velkommen.

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere