Z6-9M. V É n o s e v e j ^ A - 6 K B ?? S E P.S '3. Adresse. Matr. nr. 4^ I s le v. Anseger. A r k t. C arsten Wlrang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Z6-9M. V É n o s e v e j ^ A - 6 K B ?? S E P.S '3. Adresse. Matr. nr. 4^ I s le v. Anseger. A r k t. C arsten Wlrang"

Transkript

1 Adresse V É n o s e v e j ^ A - 6 K B G rundareal Modt. d. Matr. nr. 4^ Parcel nr.»» matr- "r- x 4c3gXX 9P1 9M CX af Islev af Isiev Bebygget areal Afs. d. Bevilg, d. Byggesag modt. 3 -//- é>7- Z6-9M >fndret matr. nr. I s le v Bruttoetageareal Byggetill. medd. d. Byggerietsart Anseger Adresse i D r æ k k e h U S Ø A r k t. C arsten Wlrang *3tXflmdve.teR 55'QQ 0 0 s t Y e d t i a k - Max. tilladelig bebygget areal Overbebyggelse G rund synet d.... Kloak synet d.... Jern synet d. T r w i r Telefon ~'89 "'Q ^ <P^ Ejer Sm edem ester Børge L arsen Adresse yg-v<^ b U ai<1 Telefon Andragender, antal / Tegninger, antal SÆRLIG BYGGEMADE OG ANDRE OPLYSNINGER Udstykning approberet d. Se R Sammenlægn. approberet d. S e R Tag synet d. Arb. fierdlgm. d. Kloakanm. m. d. Særlige bem ærkninger nødv. attester, tidsfrister etc., se journal dato Serv.att. udst. d. Spildev.att. udst. d. Skorst.att. udst. d. Bygn.att. udst. d. AOLtt-y- a..jt dcl / o -<^é> JOURNAL ctlp - <G>- / é -7 ~ U '2c.?? S E P.S '3 n -...M,... **oc 'iiåw-... L X A M, la T j^... ^ V y^4^ c A ^ - - j \ i o l / r. [Ayoi P. ' ^ o k J J v M jij a - 29.SEP. 3f SlP,.E ^ / a. A k B.Oidt $... li J.«L.<yrs r:y W a I Æ Z E I K z e. P, g.5 t c L H t9 T 5 -Æ - -A ' j...

2 \ 25.0KT.1S63 A j.. å J b.... K A ^r.. i" ^ c^iun'... ^N 0V.1Sc3 ^.~ //.'éé. ^ M J ^. /c Z ^... ^ N 0 V. E 3 / ^ ' / / - 5? 7 " 'M ' 7 ^ih i 9. Njy.!:..3 d j j «... i / A y " -... Uo~ 1/ t<c» + x - : C«c-ii3'Vfi' kp t'-pl^ t-t-ctcji-/;. VO 29 3 t- n JA.llS n - 5. JAN / ^ - / - '^ct, AcnHyO-el<xÅ ^ anj( '^- /... /...t J" flhiimyclt JiU ^ (1 ay^:i/i,ey c ta. ^crrxitr-. I e>,. Sarae.yyi. «c V.<a.vr^a q dpu J-.U CC*^, 1? :.A Æ $ 0 -/0-7,7 - ^ 2 Z'^.nw, -KyU, AO fa >~ A $7)' y 3 lo K T." n -1.N0Y.1S67 ^ - / V - ^ 7 7 'U 'A ;} -7.N0V.I !/-å ^... ^-/ky^ics; " 2 " 2cc^ "Z*.^lysJ'i ic- Jr Zi.fi/Uyp, - /tz/yuz/iloe 2 3 /zf2 J $ 2... «t i 7'3/}/.:./A./} ^2.:.^. 0^2l/ ^zdé2(4, i/2tz>kl/}(.i/ /taht/ynjyt. ^^ yy. Zh/yi^-i 1 -» - /WVC- k / /

3 Blad B. Matr. nr. / ^ -Ozi/ypc^klJ/vC/f ^ 2 ) F o r ts a t: -7. DEC K o d l o? Å M ^O -P i:>r<3>c u < M - - f U - e J b K t«\ ica zs/vjl. ci-c' 4^jqA o ^ f A V ~ 1 fe ' *T CLwfe. O ^ tif e e v v. U J r^u vu5 i x J L r. Mttifizist- YT '=» 1 - S oj. -0.O E.is n. -8 DEC: iiT/jU-- m dttzideu o ct-l 2(^ldé/i/ ^ /j^r/'y^cuf) Åsidz/i'hAf^HL Ct2>yolf]-4,.-, i?j JlkUå l-aioji A A 'Uodd^ '>l/yv zr^jlk/, - OaM. 2- ^ ''2 -U Ct-didAiin--) (ZifiAitlAi f.r o k t / /m22^'7/1 8 - ' 2 ' 4 g, cljuså jc 1 yz. cl lm\^lo -a tc.-< L w.v -v \ l o t M ^... _ k / O f t l l o e c c L ^ / c > D - ^ d U ". vjæ A rkvte.a-m -.l-<i2a A ^ C J:3.'25G ^w ( i 5 ^ ,FE at968 lgfeb Cl/^/uJijrttyzU'Gyrf/y/sJt. ^ FR 1336 K ø jc U ii. o -M -w ie ld L. 0 V/-V < A i.e,g jr 4 s J c. v ilc u i c.uv c Ju -c u jl b '^ r e i llltofdlu e c C L ^ ^ /s ^. 2 A A - V ^ Zi-Z-6k.A rrn ' ' * ftytpl/l aaz. Ciyyi'mi/cZ. ZVtidt/. nyitd' A ik j 2 ^ ^ / ^ / < f 2f^ ^i'lc'tiå^yi/'y* >-^c/ 2^^ ^lh-^uu é'2^cn -S MAR Vk3>dlF^. Cuujhf -i: ^jicuel^cuu,^. 'CvCA Uua j ^ cm- ^ m-*-åv, kilcxjk^y-fs C -7.MAR358-7.HflR.lS?8 A / azi^ 2 :1 ) 1SMAR.1358 H c c U? ^ \ QmJ jt A. "2i6VvJb - c e vi ^. d L u - 1 tjl o C ngj O -t-j c. C o M n A -e u 1 /J vtu m.i4 i t * * ^. o r t i u M s b Q X Se^w sidu L S J f l- r. L l X t v «, *P. Q o lv _ X - C to -«A ^ <aa-. t-v tju -ea.^ du.. W l c c L csmxaj^. 1/2'AR:368 ^ U.im is E S kiaajhv^r, ifri ---- U-^-(c2 '^izdkuryoi'l, u4>ci/a^iyyvy>i.j C^t d l t dj ou d^h/t 2o-^-kS' 2: SEP., SEP J2 J o 4 ^ ^JmcLL '^aaiibs!f:érli.hnar. ^24t OlZlAti ^OtA/i Ii/ia/ W lssou^ ^ (la k. c. w V «M. q f f^hzi/ir, Iw MJ?~,^i)ZiZitzAAi, tk2/i/art'ii.f/ QztZo2/. PiAaot/j ÉAodz/i 0 d2 Oyu/t/yyTA/UAC^Ay^ 'y-yfiyvy-yu. 2 <X,f2'i,a2ny i-^t2<dd / 2 '/k - U Q /m ipq 2cku//-2y nz-tcoi- 2ci 4/tc-y M/2)/yuzAy7o't2a2c2 y^a/mj2 ki/a. ydyi2t' ip. /kki/dyt/cj, j /, Jj.K O V 300 u. m m / luk 'y^'ol 0^'tA,($hvyiAnj i/d z2- Zl*i/yiZl.tsUCry t.llbloctt(/t AUtvt/VtmAiA, fn/i- AviiiC^lic>\,lAOyy J S-H 4 2 é^iatcit Akyv. A t 2c^<Ayvif/vtAAv ZomA j/izavial^dd^l. cd 2h/A ouålkrltyn/ 0^ M/yniZiAy ^^kibyvyyn^a,' 2tiylny> kh2 2.2 du/i,- ' ' i 2 - l Z - U a V f e d i i f. S M å é A / ( s 'T. i I '. r. G > t q n 4 z <? 0 < ^ i t u u t - ir v x i (< z r. Z..1 ^ o ' P

4 2 2 M 'm 2 2.M I S 6 9 Ådf- 2FJAN.!9o9 2. U, L j 212 /' /' '' / L -2 -L ^ 7/ -/ AFR;3o9 i 5. APR r369 / A d ' i 3 2 / ' ^ XZA- i 9 Zz-v-i^ 23,APRtS69 25 APR.19B9 ^. A F i l So9 29. APR p y J ' J l 24. JON vviclX. ^j/i/i/dk ly.\ AdéA6Z kzyv..y A Cuvni rkl'li'tciii.iia/cyij. ic/d/'2/i}yd /tyyji,td diayyi/z~doy/ua^, dyp ktcjrakjyuiafi)^/ypklav 2ci^2^~ Ti-tc^y-.d'd fzzak 7 //^ Ojtd-tMfi;' 2)yuiKzii d i J tl, U/yiA. da/yfci ds T ^i/bddofn /3.^X/jAyi/n -/j A/y'i^ $2S* i<2.2 A u22ck TiCjyd 2^ A>2ki-^ J /ia lp yi/i2tla2 iz-na la^yio/a cddac- Pu u ^ \ O 6-cw p 3 c tje ^? rté/ t c k f 2??]/F(tlq. /CiAi '31/1, n. /tyt/ 2uyd&- pk A J c y ^ ia ta qj 2g Aiiz.iyt/in2 /ca n k A ' 7 ' k, / / / y/liicfy- CjzUjc-j*- 'A /d/iyi,k? A ' - - ' '/Qhc/dkcj kkpi'tkclyyi'ci/ci Pu: /idi/af '2 fi J M J J / / 7 J c ^ y / _ ^>-pv Tv H - v^-wkl Q-P fej A&\] h<}ji/. x B i /ZfTA'tdfft J o /yyycrol M M i/z?utycti) M c l A d - ^'éziduz-ix/ '(3^9, r> I - va.ygl-t^ Irw-^dLt-.. jkjl>. ijxa s^. CÆrt \i^i/t~ ^ r7gj > <

5 \

6 255 Grewa-?yg P åskestien lo, 2670 Greve S tran d. rs J /m B j 6 {j;aj 19S5 Under henvisning t i l Deres tegning med tilh ø ren d e andragende om tilla d e ls e t i l a t opføre e t skærmtag (overdækket parkeringsplads) med cid c l tilh ø ren d e itdhua på hver a f ejendommene m atr. n r. 4 ~ 4 ^ I s le v, Yiemosevej 6A - 6K, meddeles herved approbation på b etin g else afs a t bygningen r o tte s ik re s i overensstemmelse med vedlagte v ejlednin g om bekæmpelse a f r o tte r, samt a t bestemmelserne i bygningsreglem entet i ø v rig t nøje overholdes. Når ovennævnte arbejde e r u d fø rt, må d et meddeles h e r t i l, således a t b y g n in g sattest kan udsted es. Børge T. Lorentzen I -

7 KONTOR: PÅSKESTIEN GREVE STRAND, TLF. (01) G G R E W A -B Y G REDSKABSHUSE-PERGOLAER-TERRASSETAGE-VINTE R HafeVrfirB K U D E-SiT U ie R A N S Ø G N I N G O M B Y G G E T I L L A D E L S E Journ. N f 2 APR 1969 Undertegnede der i f ø l g e tin g b o g en er e je r a f ejendommen cb cc cd m atr nr ^ ^ 4 ~ 4 ce ^ c ch ^ ^ck ^ c l B elig g en d e Viem osewej A K nr 6 t i l l a d e r s i g hermed a t an søge om b y g g e t ila d e ls e fo r o p fø r s e l a f lo Grewa Carporte type ^ o. lo B Udhuse " Iif9 på ejendommen som v i s t på v e d la g te te g n in g e r Både Carport og udhustag har fa ld bagud t i l ta g ren d e som t i l s l u t t e s F askin e Vi e r in d f o t s t å e t med t i l s i n t i d a t s k u lle in d lø s e b y g n in g s a tte s t e f t e r gældende r e g le r ØENPART Approberet med aver «f 1 6 MAJ 19B9 Redovre komhiunes bygnihgsinepektopat Grewa-byg M osededevej if6 v / Chr Legård 267o Greve s tr a n d t l f o l - 9o22o2 2

8 KONTOR: PÅSKESTIEN 10, 2670 GREVE STR^ND^ A F å(0 ) 9 o i8 24 G G R E W A -B Y G REDSKABSHUSE-PERGOLAER. TERRASSETAGE-VINTERHAVER-UDESTUER Rødovre Kommur-es Bygni'^O'ir'^DC-ktora* Fuldmagt JouM ' APR 1969 /j/y^ '9é- U ndertegnede der i f ø l g e tin gb ogen er e je r a f ejendommen., cb, CO, cd, ce, c f, cg, ch, c i, ck, c l m a tr n r if 4 ^ ^ ^ k B e llig e n d e V iem osevej Bemynder herved Grewa-byg M osedevej Greve str a n d t l f o l o2 t i l på mine vegne a t ansøge Rødovre bygningsm yndigheder t i l a t o p fø r er lo s tk Carporte med redskabsrum som v i s t på v e d la g te te g n in g e r J eg er in d f o r s t å e t med, a t a f g i f t e r t i l kommunen i fo r b in d e ls e med ovennævnte a rb ejd e a fh o ld e s a f mig den e je r s u n d e r s k r ift a d r e sse t e le f o n

9 / j : k' o {i'e C) O \

10 RØDOVRE KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT TILSYN Li Matr. nr... ^...» Islev Vejnavn og husnr. ^ R " 4 ^ Syn vedr Rekvirentens navn Dato for synet Synet den '...20, NOV, fcf 8 Bemærkninger ". P 1 100X C

11 RØDOVRE KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT B. nr. Betilt den. TILSYN M a t r. n t...4 : a f 5 - ^ Vejnavn og husnr. ^ ^ ^... Syn vedr.»... Rekvirentens navn U&e_x-. Dato for synet... Syn«den Bemærkninger 2 ( P X

12 d j s y, ^^ te v e -^é ta n ^. (01) QO 2^-OQ O^tc^ye, (^as, ^X^anh, -.^tiniieit /3 Qntin^ O ti: ^^^am^antce^ I G reve Strand, den 1. f e b r u a. 1 * X Rødovre Kommune BYGrjil.'CGIL'dPnCICRATET gelen i a i r PogTa l t n jkng R ådhuset R ødovre D eres ref. Ri^ovr^ Kommunes Bygningsinspektorat - «FEBI968 I Journ. No. Som varmeinstallatør i nybygningerne beliggende: Viemosevej 6 A-J matr.nr. 4 O Islev pcl.l-lo, skal vi venligst ansøge om tilladelse til udførelse af varmeinstallation som vist på vedlagte tegninger. A nlæ gget v i l b l i v e u d fø r t som t o s t r e n g e t åb en t varm tvandsanlæ g med c ir k u la tio n sp u m p e. På l o f t e t o v er b a d ev æ relse på I s a l a n b rin g es 1 s t k. 3o 1. e x p a n tio n sb e h o ld e r med 2om/m o v e r lø b og e x p a n tio n s le d n in g. O verløb f ø r e s t i l g u lv a flø b i fyrrum. A nlæ gget i s o l e r e s e f t e r D.I.P. s m med v e n lig h i l s e n N ordheat A/S I.P a k s i n ^ O A p o p o h eret, rp*?n s v a r a f 1 6 FEB. 19B8 ^ R ø d ^ J r ^ o -.v.r r,u:te-8 b v e r in,v s in s p e k t o r a t! 2^

13 Anmeldelse om installation af oliefyringsanlæg med lagertank indtil 6000 I anbragt inden i bygningen i én- og tofam Ikhuse. (Indsendes i 2 eksemplarer inden installationen påbegyndes til bvgningsmvndighaiein^ Rødovre Kommunes Bygningsinspektorat I 9 F B 1968 Til Rødovre Kominune, B y g n in g s in s p e k to r a te t, Anmelderens navn og adresse (ejer, bruger, leverandor. rådgiv, ingeniør m. v. det gældende anføres). PtacdAeat A f S VARME, SANITET, OLIFYR VANGELEDDET GREVE STRAND, D et projekterede anlægs beliggenhed (herunder angivelse af matr. nr., gade, vej, kommune og politikreds). Anlæggets ejer (navn og adresse). V iem osevej 6 A-K. M atr. n r I s l e v P c l. l-lo, Sm edem ester E. B. L a rsen, V a n g eled d et 7 5, Greve S t r. Undertegnede erklærer herved, a t fyrets maksimale brændstofforbrug ikke er over 5 kg pr. time, a t installationen kan finde sted, uden at der samtidig skal foretages bygningsændringer, og a t der ikke i huset er indrettet brandfarlig virksomhed eller oplag. Samtidig erklæres herved, at ovennævnte oliefyringsanlæg vil blive udført i overensstemmelse med de regler, der er anført i justitsministeriets vejledning af 25. januar 1955 med tillæg af 24. marts 1959 vedrørende indretning af sådanne anlæg. D a lagertanken agtes anbragt uden fo r bygningen, ansoges herved om bygningsmyndighedens tilladelse til at anbringe tanken, således som det fremgår af m edfølgende situationsplan (2 eksemplarer vedlægges), der angiver tankens beliggenhed på grunden. (Overstreges, hvis lagertanken agtes anbragt inden i bygningen). Bemærkninger: Daio VA 2671 T ^ ^ U T T E T 7 5 ;V É S T R A N D, N r ^ O. B arfod & Co.8 forlag. V e n d!

14 ØFMPART Attest for anmeldelse om installation af oliefyrings^idse'g. Herved attesteres modtagelsen a f omstående anmeldelse ojiahnstallation a f oliefyringsanlæg i ejendommen (adresse) tilhørende (Undertkiift) TiUadelse til placering af olietank uden for bygning. Herved meddeles tilladelse til anbringelse af den ved omstående anmeldelse om installation af oliefyringsanlæg omhandlede lagertank uden for bygning i ejendommen (adresse) matr*.nr... 4.a f Islev» Viemoseve j 6A-6K, tilhørende smedemester...e.. B, Larsen... Tilladelsen er givet på følgende vilkår: 1. Olietanken skal placeres i overensstemmelse med indsendte hermed tilbagefølgende situationsplan mærket..., der angiver tankens beliggenhed på grunden. 2. Andre vilkår: a t a t a t a t a t a t lagertankene k orrosionsbeskyttes i overensstemmelse med bygningsreglem entets kap, (tillæ g n r. l) tankene ved nedlægningen og tildæ kningen behandles så le d e s, a t d et beskyttende lag ikke beskadiges, tankene i udgravningen på a lle s id e r omgives a f e t mindst 15 cm ty k t la g sand, tankene, n lr d isse e r nedsænket i lidgravningen, synes og godkendes h e rfra forinden tildækningen påbegyndes, ev en tu elle rø rled n in g er og k ab ler ikke beskadiges samt, bygningsreglem entets bestem m elser i ø v rig t nøje overholdes. RØDOVRE K O.'/;..'JN E S ^ *368 b y g n i n g s i n 3P e ;;t o r a ^ T il... s Joum. nr.

15 260 Nordheat A/s Vangeleddet ]?eve Strand WRJ/eL B, FES Under henvisning t i l Deres tegning og andragende om tilla d e ls e t i l a t in s ta lle r e centralvanne- og vanatvandsforsyningsanlæg i 10 rækkehuse på m atr. n r. 4 a f Isle v, Viemosevej 6A - 6 K, meddeles herved approbation på betin g e lse a f: ^ ^ d er fremsendes anmeldelse vedrørende oliefyringsanlæ g, a t ekspansionsbeholderen v e n tile re s og de t i l denne hørende led n in g er sik re s mod f ro s t samt, a t bygningsreglem entets bestem m elser iø v r ig t nøje overholdes. ^ g Børge T. l»drentzen

16 (JiD ir- 3 1 m / t n d n ' i ^ f e r. e/;p/e / u r. i éf.

17 259 Hr. a rk ite k t C arsten Wrang E n ^ i a v e v e j ZJ, 8680 Ry. p r /la b ".5 M i Under henvisning t i l Deres teg n in g er med tilh ø ren d e andragende om tilla d e ls e t i l ved opføx^lse a f den under 51/5 196? approberede beboelsesbygning (10 rskkehuse) på m atr. n r. 4 a f Is le v, Viemosevej 6 A-K, a t udelade kælder og udvendig kæ ldertrappe samt udføre ændring a f skillevæ gge i stu e e ta gen og på 1. s a l, meddeles herved approbation på b e tin g e lse a f: ^ d er vinder iso le rin g e n mod tagrum anbringes e t dampstandsende la g, samt a t bygningsreglem entets bestemmelser iø v rig t nøje overholdes. Iø v rig t henvises t i l bestemmelserne i den under 5 l/3 I 967 uds te d te approbation. Børge T

18 Arkitekt Carsten Wrang, Enghavevej 27, Ry * 12.C? Rødovre Kommune, p, ^ --- Bygningsinspektoratet, Rødovre. Pygmngsmspektoraf Journ. N o. " 7 DEC 1967 vedr. Beres j.nr. B. 14,496 matr 4 af Islev. ejer. hr smedemester Børge larsen, sag 66o9. den Idet jeg henviser til Beres skrivelse af , fremsendes vedlagt 1 sæt tegninger. Angående de på 1 sal påtænkte anvendte skillevægge, S.P. vægge, kan jeg oplyse, at disse vægge fremstilles som 12o cm-'l:rede elementer, opbygget med en kerne af ca 35 mm hørfiber, og med en lo mm gipsplade limet på begge sider af hørpladen. Samling sker med noter og sløjfer. Jeg vedlægger til Beres orientering en brocure fra firma Walter Jessen der fremstiller omtalte væg. Med venlig hilsen t afn PA R Approbgret med svar a t _ g Rødovre kommunes bygningsinspektorat

19 C arsten Wrang A rk itek t Enghavevej 27 Ry ic - 3. V' 5 7 Rødovre Kommunes Bygningsinspektorat - 3 ^tov 1967 Rødovre kommune Journ. No. B y g n in g sin sp ek to ratet Rødovre Vder.rækkehuse på m atr 4 Viemosevej f o r smedemester Børge L arsen. Id e t jeg h e n v ise r t i l in s p e k to ra te ts b y g g e tilla d e lse t i l ovennævnte rækkehuse,må je g m eddele,at d et grundet de v an sk elig e k re d itfo rh o ld, h a r væ ret bygherren um uligt a t e ta b le re det nødvendige b y g g e la n,til b y g g eriets gennem førelse. Im id le rtid e r der s t i l l e t bygherren i u d s ig t,a t kunne e ta b le re lå n, såfrem t d er på p ro je k te t kunne opnås v isse b e s p a re ls e r. D ette e r nu opnået ved en om projektering,og je g frem sender h o sla g t det nye p ro je k t. P la c e rin g a f h u sen e,d et bebyggede a re a l,sa m t e ta g e a re a le t e r uæ ndret, ligesom husenes k o n stru k tio n i d et v æ sen tlig e e r b ib e h o ld t. D ebprojekterede kældre e r b o rtfa ld e t,o g stu eetag en undergået v isse æ ndringer.facadernes udformning e r æ ndrede,således a t sydfacaden nu b e s tå r a f snedkerelem enter.s am tidig e r tagdækningen ændret f r a te g l s te n t i l s o rte silico n eb eh andlede e t e m i t s k i f e r 3ox6o cm. Sam tidig med o m p ro jek terin g en,sk u lle p ro je k te t fø lg e re tn in g s lin ie rn e i det nye byggereglem ent. Ændrede in g en iø rteg n in g eh sk u lle være frem sendt f r a in g.p.r ø h l. Jeg beder h ø f lig s t om godkendelse f o r det frem sendte ændrede p ro je k t. Med v e n lig h ils e n i /t O l Ci^oL aem3abt Approberet med svar Rødovre kommunes bygnings?nipektorat g

20 259 H err a rk ite k t Carsten Wrang, Strandvejen 5oS» Vedbæk, «-, 3 1 H k i 1967 PR/Ufi B Under henvisning t i l Deres tegninger med tilh ø ren d e andragende om tilla d e ls e t i l a t opføre en beboelsesbygning (lo rækkehuse) på m atr, n r, 4 a f Is le v, Viemosevej 6å-, meddeles herved approbation på b etin g e lse a f: a t a t udgravningen synes og godkendes h e rfra, inden stø b earb ejd et påbegyndes, t r i n i udvendige kæ ldertrapper udføres med mindst 25 cm grund, a t bagmur i hule ydermure udføres a f en varm eisolerende s te n, a t gulve i beboelsesrum hæves mindst 2o cm over terræ n med mindre drænlaget \mder gulve afvandes t i l omfangsdræn, a t vinduer udføres i overensstemmelse med bygningsreglem entets kap * a t og 8,4., skorstene udføres med samme ly sn in g i hele højden, a t skorstensvanger o v e ra lt udføres tilgæ ngelige fo r e fte rsy n, a t der h e r t il fremsendes s k o rs te n s a tte s te r samt p ro je k t i 2 eksem plarer ved- / / ' ' rørende centralvarm eanlæ g, /A. /o indvendige tra p p e r t i l 1, s a l o v e ra lt udføres med en f r i højde over tr in - a t a t a t a t fo rk an ter på m indst 2 m, aftræ k f r a køkken, badevæ relse og w.c.-rum fø re s op over ta g e t i overensstemmelse med bygningsreglem entets kap. 1 1,2.2. s tk. 4» der sørges fo r e ffe k tiv v e n tila tio n e f tagrum, tagværket synes og godkendes h e rfra, inden tagdækningen påbegyndes, der ikke udføres rø rn ich er i le jlig h e d ssk e l mod beboelsesrum, samt a t bygningsreglem entets bestemmelser i ø v rig t nøje overholdes. Approbation vedrørende bærende konstruktioner og afløbsanlæg t i l s t i l l l e s ingeniør P, Røhl, (fo rts æ tte s )

21 Bygningsinspektoratet 2, hensyn t i l udførelse a f den 8 m brede v ej på ejendommen henvises t i l bestemmelserne i sk rivelse a f 5/12 66, f r a den herværende tekniske fo r v a ltn in g t i l ingeniør P. Røhl, Forinden b y g n in g sattest kan u d stedes, må der h e r t il fremsendes en ny tegning p å fø rt eventuelle r e t te ls e r, I ø v rig t gør man opmærksom på, a t De som andrager hæ fter fo r b e ta lin g a f a tte stg e b y r, med mindre ejendommens e je r e l l e r bygherre erk læ rer s ig indf o rs tå e t med a t hæfte fo r a fg ifte rn e, }l 1 anmeldelse t i l p o l i t i e t samt lo skemaer og v ejled n in g vedrørende ansøgning om a fg iftsg o d tg ø re lse fo r byggeri vedlægges, Med hensyn t i l placeringen a f de senere carp o rte skal man gøre opmærksom p å, a t d isse ved den påtænkte udstykning a f ejendommen skal p laceres i m indst 6,2 5 afstan d f r a midten a f den kommende vej son angivet h e rfra med rø d t på facadetegningen. Børge T, Lo

22 RØDOVRE KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT B. nr. Betilt den TILSYN Matr. nr. Vejnavn og husnr. Syn vedr. Rekvirentens navn Dato for synet Synet den 4. SER Bemærkninger ^ ^ 4vO^* h P X

23 RØDOVRE KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT B. IM. M % Betilt den TILSYN Matr. nr... M 1... a f * ^ Islev Vejnavn og husnr....^ \ ^ IK Syn vedr.... Rekvirentens navn \ ^ VlAyV-K" Dato for synet Synet den ^ ^ Bemærkninger P 1 IOOXtOO

24 R Ø D O V R E KOMMUNES B Y G N IN G S IN S P E K T O R A T,.,, B. \ H : k Bestilt den TILSYN Matr. nr... ^ Vejnavn og husnr. u o... af Syn vedr... Rekvirentens navn,'v ^ '^ Cq Io S^IW ^ Dato for synet... Synet den... Bemærkninger P 1 100X

25 RØDOVRE KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT B. nr... V- i TILSYN Matr.nr...'......af Vejnavn og husnr. Syn vedr. Rekvirentens navn Dato for synet Synet den Bemærkninger C ^ '^ ~ P X fl

26 RØDOVRE KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT B. nr. Bestilt den TILSYN Matr. n r... af Vejnavn og husnr. Syn vedr. Ri,iJugte hacv Rekvirentens navn Dato for svnet Synet den MAJ. i..8 Bemærkninger /?- 0^- P1 100X

27 RØDOVRE KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT ti. nr. Betilt den M ' 9 9 ^ TILSYN Matr. nr...'... ^... a f ^? ^ Islcv Vej navn og husnr. Syn vedr. Å /én & J i - Rekvirentens navn Dato for synet... Synet den Bemærkninger P 1 100X 100*

28 RØDOVRE KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT B. nr. Bestilt den ^ -^ ^ ^ M ^ S TILSYN Matr. nr.... TV... af Vejnavn og husnr. ^ Syn vedr. Rekvirentens navn C.< Dato for synet Synet den Bemærkninger Y / f U P 1 100X

29 RØDOVRE KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT Bestilt den TILSYN Matr. nr... ^ ^RvnJu«iC _...ap Vejnavn og husnr. ^ ^ ^ Syn vedr.... Rekvirentens navn b c A ^ A Dato for synet Synet den... Bemærkninger t3, Y P 1 100X

30 RØDOVRE KOM M U N ES BYGNINGSINSPEKTORAT Bestilt den ^ TILSYN Matr. n r...'...af M ik idowft Islcv Vej navn og husnr Syn vedr.... \ y \ - ^ v'vv.cavr.^ W (p VC Rekvirentens navn Dato for synet Synet den... Bemærkninger P 1 looxloo

31 RØDOVRE KOM M U N ES BYGNINGSINSPEKTORAT B. nr. Bestilt den...^ ^ TILSYN Matr. nr. af RwiiOVic^ Islev Vejnavn og husnr. - Syn vedr. Rekvirentens navn.. Dato for synet... Synet den...z B Æ M ^ Bemærkninger ^ P 1 100X

32 RØDOVRE KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT B. TILSYN Matr. n r.. - Vejnavn og husnr. 1 /...^ Syn vedr. Rekvirentens navn Dato for synet Synet den... BemxTknmgct... P I 100X

33 RØDOVRE KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT B. Betilt den ^ ^ TILSYN o Matr. nr...i...af R o d o v f Vejnavn og husnr..w' ^ ^ I C Syn vedr. Islcv Rekvirentens navn fs u _ el Dato for synet Synet den Bemærkninger 9^ P t 100X

34 RØDOVRE KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT B. nr.... M q..^ Betilt den.v2 -. TILSYN U gd Matr. nr... af Vejnavn og husnr Syn vedr ifålo.clis... Rekvirentens navn.q.l'm rrvrv. Dato for synet Synet den... P 1 100X

35 RØDOVRE KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT B.... Betilt den TILSYN Matr. nr. < r Vejnavn og husnr. Syn vedr. Rekvirentens navn Dato for synet... Synet den d d Bemærkninger j j d - /u 0^'f y P t X

36 RØDOVRE KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT B.n.. Bestilt den io TILSYN Matr. nr ^ af- RllulfflT Vejnavn og husnr V/^ V ^ ^ ( p ^ Syn vedr... Rekvirentens navn Dato for synet Synet den... li P 1 100X

37 RØDOVRE KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT B. nr. Bestilt den ^ ^ ~ é y TILSYN Matr. nr... / a f ^ Vejnavn og husnr. Syn vedr... u é - K. Rekvirentens navn Dato for synet Synet den... Bemærkninger... i - P 1 100X

38 BebyggelsespLan for matr. nr. 4 Jalev by og sogn. Udfærd-iget I jan u ar ^969 i anledn in g a f tin g ly sn in g 1' 4oo > L a n d L n é p e k tø r ' / Akt; Skab nr. (udfyldmaf dommarkontorec) 1 K. fl'r i ) JANI9b9 I Journ No (l^ y y '/-) 'V 3.00 m. br pr. s ft ^ f843 m ^ h e r a f v e j og s ft 6229 rrj o; 'c E E 0 "O c SL o> 01 <D 'OO e v i car ? herof ^fi 32nf hsjofj^fi 3fm\t$Ji0f ^ft 3tnf *4>( rti p o 7 h rry A) 50 4 d T» to. 3 S /fiå i I /0.3S - y^7r?/'tcee 239 berojsf/ 3/m^ 240 m herof sh 3ftr2 I - t _i /O J 2Cj> t0.3i hera(_ sh Jfrn ^ I i ': /0.3 2 é f 243 2^^ m 245 2St heraf sfi Jfrrf heraf sft 3fm herof s/f 3/tn^ ftetaf s/i 32rn\ /0 3 Z é ' '-f- N y s. 0 0 m. b r pr. I I /o sa é fi I /C 32 (si ro 6oé hf *o c 0) k_ TJ Qk. 0^ > t O 4Q^ GENPART t. <0 c C7> k_ O «-* o> o («Q C V O) cn c i N>: "6 S a m l e t g r u n d a r e a l = 4258 TLllægsareoL (Viemosev/eJ). iq 1 Elogeareol (meuemhuse) Gavl husene tillæ gges Stueetage Tagetoge Totalt eta g ea rea l i31.ogi^8 = d04fl, 7 m* m ^ Godkendt bebyggelsesplan. RØDOVRE KOMMUNES, den FES. /gjg BYGNINGSINSPEKTO C6 o. c O) o 0> c 13 0> \! o«i 133,34>'2 J 26G,7m^ Lolt 131S. 4 TlLladcLlgt e to g e o re a l : 4449 *>0,3 = m L i I s V \ AISO J _, 1 r ' r- 1 j--- ^ ^ =+- SN<I r 1 H O S NR 5. Btitillingtformular Y-2floj J«nt«n AKjaldskov A/S

39 Rødcvre I,' Bygnincsin^pd- -^, -? DEC isc? Journ. N c. -Soi :rps M - - <0^/(^ 70 > f&oc.f~f - - '70j;.5 0 "<S<sS,i5".^ u n - / C5>VX_rGr _ TKI-JGr ^K Jrr / -SE~TES>JU tf?=»i-alj,aaj3 1 - t5vg// i^y^u!=. ^ZifSjCy/^ y ^ e?-v ^S/^Cw- ^ ^ 0? TasV-/U / / étf'vt-/^ ^ a.^ 2s/«k^ X> < S "7 jsrfr^i^s: M t ' =*^0 u^r^k -> C r > ^ A^/"7TS?«r7^ o o o V arøi»æ v^ Q S JoS'S a^

40 ^ _3_yLL-U^rVM\JvA/^ /Tvy ysyu^^^jik clg?^. OgJvjk^ /A-JUa^ /'a/osjiiaxy^*-!/-* L j ^ A. /&. j.^ ^ - a J la, 1. 4 cajalum/.»-^n^a^ VY-V ' /Ua - fhi^ - C A A g / A A / \ / t/w c j j \ X > f ^ / S 'v v w c l ^ 'Cyyx, (3^ / I yc x j y ^ iv^vxr:. X ^ n X jj.- ( -- " : ^^J>^AAAj\x^*-gA /va/v^/^.^c-m/^ulxjr(jil \J'>- \X. M~tJi.A\^ /wwv>(jm/j'^ 1 ffisjjjuy -.,>^w.gkx/ia /^ /w \ ^! ^ \rly -eay^ -vw^ci7)~i ^ é>- A> " 4 o iy ^ j\aj4-<;j)j" ^ * X(p ^ ' Å r y y > U ^ A ^ jl ^.^. ^ m U ' ^ ^ ^ 0 - \ J v it X X!flCUrC/> glo Avv/UiKy xj I ia/ 0l.fU?SAvXjkJy^ >g^^<y^tvtuv~'^ >.2^^ s^q aa* aj:u- ^XaA/\/ _ aj lslx s.^4. ^ _ O'-'^SLH-L ytvx^^jo aa/v^ AKAjl/ >*^æi ^"UU XAjiAAAAAA\AEln-t.. '\J>~j A ^ <nkaj3jyf 4/'tVU. ^. < p w. ^ ^ - y -. ( ^ y A, r j y. ^. ^, ^, i <.. _ ia/a-^a^ ia2csiy\jla/>jal ylfl5^ 'H oyfe' v^«_a.a ^1 I /iriky\^^^ CwJ^^ry^-t>Y ^[/tjx.w e..-josiy^ / l A ^ A^^iJ'- t. X<^'^fyAAA^l

41 I ^ cuajix. '1 ^ O T S x.. oix^,mrru3jjfc A r(l \ caix/vj^. l7^3-^^^a./^vaa^ ^^JL. ås \ sij^. "i) /vwal-a ^J<^Å^'Uo - O-A-'W/ V Y i b i Å. 'W J, j! - c w ^ / kj» ^ cl. i. A ^ (»y' -*=Ut /wvj/dov /ly^wycu^ ( ^IpjH g - _ < aa \) AAvvX"cLA>«M^vyuvn/u^^. / i i - < j? b \. > A > ^ \ i r v a _ / ' v ~ ^ y - g - A A " / i n 4, o - - t L C U / ^ 7,,/U/>-akjy\^ Xy"l-- >-A\rV 'v.p ^ WV^''*A' yc&>j^/\/vvv/v», AlJfljJy ^)jjv AAA,/- -' 'y /(> v Av^ijV a/v. *yiayvvv. t\r<af^ (jx^nij^ _ ^ ^ W ^.... ^i> -^ /]\/T-vL iroi.^a.o^.^aaaji/3 J jl ^ jl y fc \«^ - x./ J v i fp l I < Ji Ak._ C^hr4/h ^ X^y(p7, ^ / / /. ( o Q. ^

42 ^B3^B*flCne8s* lc. ^.ar'ccyn*eim*. *", * w^ r < -ST7V rokj'n&a,-f=>f=3s: T j T K/ie. &). fv«. s?. Ufe, / o. Ælti&f ST. ~TE3eJS?^fH. II /M<Si- M.H. e> O W yvju G r. >toc^»a,mc%s>st'/ ktljrøegteju-sbogt / e-ettom rix,.e/ds^eæ?~r7. R^:r)ovrs Kr Bygningsinrr -? r, r r! ' r;7 - n. N.'o. T 3 J.A K J O V T 5. e > T la? S > L - U 'r > J l K J C ^ V E T D H U S l O ft C%-M. i <&S 'ro7>v^.^ieeocæ: ^JSO> <1 i^y»gge>a-ngvj. /< é o SEi^t-^cSrMiMGr M.^^. «>o h AikJQ- T=»^ ;j_/cv~rersrhi. «bist: h,t :A., c^teovcbsvo^/wcæ- -sm stsers. ca/ ^kjc>&s- -i=3fcis/«,-7r f-fu&eju c^l\y^&. Æ7~/ hi/^-tduhuc^ T=9K CiA: s //VO -,B==7Tsie-, oq-zvsici-z3.exv w>s~7te-,'75^;=æ- XjCS-OÆTV. <H'<S'(^VkVS»ar70(UCi 7^ ^ - e - /-/cj^cje=r/e. /=?e./vcjs. v/st >s-.secs-7: «- & ^ O Æ - 0 /o CiA: a o e^f : s u. i ~ r - j ^ T is T T S T H i^ f^ u d f = a ^ h u ^ fu jo. / o. B V ^ A /, s e j e ^ / v / e - - ; & j g f e Q ^... ^ v > e. O c r o P A y ;^ :. / O Ay./^ i 4 i s z - ^ v -23. C L Q -Z a - c r s ' s 'M k j s : ^ 7 0 r / 2 = j u u / ^ A ^ z - /.* / : Ui^>s>VAyc>- ^TCVc/ Æ-o<S QS>os><rr2_... -.as-...-

43 <5-_i..0«<3 0hji=1 Vl^-J^ i.e:l_akrk:.^j T^cwJa^VKiis,-? ' HE.O 1 HVITZK2. S..O&Z Tii- <ac5 ^TJVSEJBs ypvcv '4> sn.t-:-rf»ur;o U Z Z Z 2 2 Z J A I ^ * ^ r / : ^ y 7 7 / ' 7 7 Z 1^,-y / j \ '/. j u ^ r./u / /. - <o k f'yxy" - ^ ^ ^^'7// IfUOKzJ-KJS.T-, 4-te>>ij y*ct C >«1 i r I! 1 1! t I. - 1! I I t - I I L.i, - i- _L i ( - c t m P sa R T V _ -J I H e n h ø r e p til s k r i v e l s e af 2 2 APR I R ø d o v r e k o m m u! i o 3 b y g ' n i n g s i n s p e k t o r a t Rødovre es Bygnlngsinspe''*or,it I 3 MARI968 Journ, No. ^L( L(C ^ i 1 M; t», jl!4: I li t A- i fe'om^'v-'fcs. WB-HKiA.TTi*- iniiitw I ^5*vCAJJEOF J?'TvA_urr ItSO i i ^=>2A.NJ i L. T '»! ^EHHi'err-nsr. ovresne. / i! ' > - W / li.- ' t! / r i l ' / / ' y f K y i»y -y' if.' / Å L ^ -,., _ i r b : i tm C3(o n Ét-: ju v(.vr/h +n Rr.«at>vv-. fs-«, I w Q c _ M ^ = o te. V'SU'.-J r C>k-Jcjcs< o'yl2^'k2. L-ÅaEk O -ejt-vsl-rrkiri-- r t a u, P z v H o :.t3 a jj:-jc.t. OWOEEt.3a.t:xVM'T~ KDKeV» ^.J- UlJE i ; : j J - off-ts'.-tj^i.rr ^^*^1 J t_j 7 / ' ' T- c,*. : A 7^ I -» / / 1 0 c. IW -T SV-i I'T' I ; \ v. «e>a-z y ; u - & ~. _, ;.. _ AcV "7 2r U r 2/ '~i^'sr - crsi rs'é ~e^ ~. '

44 H f) h Rødovre Komm'jnf.-s Bygningsinspektorat o o e I 0JUNI Journ. No. Tf' : fc =i ifcff Q K /ao T h >^M. S O V «-. o»= *w oi_o 7=»z_^A^. -7>^.c^ r7>a.c^.c:. fyzri^ fsjeæqageaiv.av/^ <^<so9 J&^U:;a:æ -//^asæ- V WÆ7VosÆ-vis;c7 Tmcrff-/. - s. istea Tae }a l js\/ A/A/^ /:/oo Æ A /7xss-vfcto.»eÆ/--a.c:^?=u^fliA-/Æ3e-....Z3. <5-<5'-<S'«S-. ",'^i 'SSéSÆPzsa^: \</ is^ r~ jc r j^^ftn'rsak^nr -sv7»*va^<ov<so?^ AXS2=>,^iiS>5»ti a p o p ^ a

45 ^'O'tat B E je r e n a f V ierao sev ej 6A, a a t r. n r. 4*^^ a f I., f a b r. B orge L a rs e n ( ik k e a t f o r v e k s l e oied b y g h e r r e n, srnedem. B orge L a r s e n, G reve S t r. ), h a r d. d. v» r e t h e r på veg n e s a m tlig e ræ k k e h u s e je re V iem o sev ej 6A - V iem o seyej 6IC, i d e t d e r e r k o n s t a t e r e t m.an g elfu ld i s o l e r i n g b ag sk u n k v æ g g e, så,^ l e d e s a t d e t tr æ k k e r in d u n d e r g u lv e n e på 1. s a l, lig e s o m a f t r æ k s k a n a l e r ik k e e r i s o l e r e d e ved p a s s a g e a f tagrutb. E je r n e lå i s t r i d med b y g h e r re n og s æ lg e re n a f ræ k k e h u s e n e, men d e t h a v d e i n d t i l nu v æ r e t u m u lig t a t f å de k o n s ta t e r e d e m a n g ie r a f h j u l p e t. Leb e r u d s t e d t a t t e s t p å h u s e n e d. ' J e g m e d d e lte L a r s e n, a t v i k u nne p ålæ g g e de n u v æ ren d e e j e r e a t b r in g e e v t. k o n s ta r e d e m a n g le r i o r d e n, og L a rs e n v i l l e d e r e f t e r en dnu e n g an g h e n v en d e s i g t i l s æ lg e r e n. H v is h a n s e n e r e o n sk e d e n o g e t h e r f r a, v i l l e L a rs e n s k r i fre m h e r t i l

46 Notat B M a th ie s e n, V iem o sev ej 6H, t l f o 2 3, h a r d. d. f o r e s p u r g t om m u lig h e d e rn e f o r a t u d v id e r e d s k a b s s k a r e t e n e på de l o ræ k k e h u se i o m rå d e t. B y p la n a f d., i n g. J e p s e n h a r u d r e g n e t u d n y t t e l s e s g ra d e n f o r b e b y g g e ls e n, og d'-en v i s e r en u d n y tte is «på u = o,3 o 6, a l t s å f u ld u d b y g n in g. D et e r på g r u n d la g h e r a f m e d d e lt M a th ie s e n, a t d e r ik k e k an f o r v e n t e s t i l l a d e l s e t i l y d e r l i g e ] b e b y g g e ls e på ejendom m ene. g x S ax '7 o.

47 Teknisk forvaltning den j fed o v re Kommunes _ Pygningsinspektorat T i l b y g n i n g s i n s p e k t o r a t e t Journ. No. 2 5 flpr 1969 V ed r. m a tr. n r. a d r e s s e...j....jtdjdovt-cv I s l e v. k... e r d e r den i n d b e t a l t k r, v e d r f ZZ... på k o n to. r. t e.k.... u n d e r s k r i

48 Carsten Wrang Arkitekt Enghavevej 25 SY. tlf n, Rødovre Kommur-r: Bygningsinspektorsit I I APR 1969 Eødovre kommune Bygningsinspektoratet Eådhuset Eødovre Jeurn. No. a Berea j.nr B lo rækkehuse på matr 4 for smedemester Børge Barsen sag 6609 af Islev Jeg kan hermed meddele,at ovennævnte huse alle er færdige, og jeg anmoder venligst om,at få husene synet. Eettede tegninger nr fremsendes med 1 sæt til hvert hus,fra nr 1 til 8. Med venlig hilsen ix d ic i^

49 Ig rg n ln g sln a p elcto ra tct 256 Hr* la n d in s p e k tø r S r lk Isleeh u sirej B renshøj m /E L B, 1 4, F:a m V ea ia g t f r e æ e n d e s godkendt k ø b y g g e le esp la n sam t d e k la r a tie n su d k a a t edrw ende rsk k eh u sb eb y g seleen på a a t r. n r. 4 a f l a l w, V ir ø o a e rej 6 A-K, i d e t man s k a l anaode 35en chb a t fo r a n le d ig e planen og dekl& raticm en t i n g l y s t på e j e n - doboen og d e r e f t e r r e tu r n e r e t h e r t i l. Berge T, Lj^rentsen Er t i l s t i l l e t teknisk fo rv a ltn in g, h er, og a rk ite k t Carsten V/rang, Enghavevej 25» 8680 Ry, t i l tm derretning. RØDOVRE KOMMUNES, ^en 5 BYGNINGSINSPEKTORAT

50 INDF8R7 ( D/(G808Hl i ' 1 FES 1969 WOOVRE RnSKREl«LysL Matr. n r. : 4 a f Isle v Gade og hus n r.i I I Viemosevej 6 A - K SS-'*o ANMA m F E B ^ Rødovre Kommunes Bygningsinspektorat Journ. No. I APR 1969 # 'Ti\> Deklaration. B pr/ el / / I anledning a f a t Rødovre kommunalbestyrelse h ar godkendt vedhæftede bebyggelsesplan fo r ejendommen m atr. n r. '4 a f Is le v, Viemosevej 6 A - K, hvoreft e r ejendommen udstykkes og bebygges med rækkehuse, erk læ rer undertegnede e je r herved fo r mig og efterfø lg en d e e je re a f de p a rc e lle r, hvori ejendommen udstykkes, a t være in d fo rs tå e t med, a t den angivne bebyggelse tin g ly se s som bebyggelsesplan fo r ejendommen. Endvidere erk læ rer jeg fo r mig og efterfø lg en d e e je re a f udstykkede p a rc e lle r a t være in d fo rs tå e t med, a t nedenstående bestemmelser tin g ly se s som s e r v itu ts tif te n d e på ejendommene. 1. Ejendommene må ikke benyttes t i l handel, fa b rik, værksted e lle r lignende. Ejendommene må i det hele ta g e t ikke b en y ttes t i l nogen in d re tn in g, der ved røg, s tø j, ild e lu g t e l l e r ubehageligt skue e f t e r kommunalbestyrelsens skøn kan genere de omboende e l l e r berøve k v a rte re t d ets k a ra k te r a f r o lig t haveboligområde. 2. Bygningernes k a ra k te r a f rækkehusbebyggelse må ikke fo ran d res, ligesom tag og facad er ikke må ændres, a l l e f r i e s id e r på bygninger skal behandles som fa cademur, karakteren a f d et hegn, d er sæ ttes om ejendommene må ikke ændres, og l å ger mod vejen sk al åbnes indad. 3. Væggene (le jlig h e d s s k e l), d er a d s k ille r ejendommene sk al være fæ lles fo r de tilstø d e n d e huse og må ikke fje rn e s e l l e r ændres, sålænge eet a f de huse, h v o rtil le jlig h e d s s k e lle t hører e r bestående.

51 4. E le k trio ite ts le d n in g e r, der er fæ lle s fo r ejendommene, må ikke afbrydes, overskæres e l l e r fje rn e s, omlægges e l l e r flyfcies. Der "tilkommer "til enhver tid N ordsjællands E le k tr ic ite ts - og Sporvejs a/ s r e t t i l a t fo retag e de fornødne re p a ra tio n e r, og ejerne a f enhver ejendom må t i l enhver tid give selsk ab et adgang t i l de lo k a lite te r, hvori ledningerne b efin d er s ig og tå le de hermed fo r bundne ulem per. Anlægget sk a l være v el v ed lig eh o ld t, og såfrem t en e je r form ener, a t led ningerne t i l naboejendommen ikke vedligeholdes på passende måde, således a t det m åtte være t i l gene fo r mindst een ejendom, sk al han være b e r e ttig e t t i l a t fo r dre de fornødne re p a ra tio n e r e l l e r fo rn y e lse r fo re ta g e t. Såfremt d er hos nogen a f parterne måtte herske tv iv l om, hvorvidt en sådan re p a ra tio n e l l e r fornyelse e r nødvendig e l l e r e j, sk al N esa's skøn alene være a f gørende. 7. E ventuelle carp o rte, d er opføres på ejendommene, sk al gives e t e n sa rte t præg og p laceres som angivet på bebyggelsesplanen^ Carportene må a ld rig fo rsy nes med p o rt e l l e r ydervægge, og den del a f carp o rten e, d er lig g e r vejm idten nærmere end 10 m, skat f je r n e s uden u d g ift f o r kommunen, n å r Rødovre kommunalb esty re lsen måtte kræve det i tilfæ ld e a f vejudvidelse e l l e r såfrem t carporten e f te r kommunalbestyrelsens skøn m åtte b liv e t i l trafikm æ ssig gene på anden måde. 8. Den på bebyggelsesplanen v is te 3 m brede s t i langs ejendommenes nordskel skal anlægges med fo rs v a rlig b efæ ste lse, og t i l enhver t i d holdes åben fo r f r i passage t i l sam tlige ejendomme. S tien s v edlig eh o ld else p å h v iler sam tlige ejendomme med en quotapart t i l hver a f d isse. 5. A fløbsledninger, der e r fæ lles fo r ejendommene, må ikke overskæres, f l y t te s, fje rn e s e l l e r behandles på nogen måde, der e r t i l skade fo r afvanding a f nogen a f ejendommene, med mindre Rødovre kom m unalbestyrelse m åtte påbyde e l l e r t i l lade en anden ordning. R eparationer og fo rn y elser samt oprensning a f fæ lle sled n in g er og d e r t i l hørende nedgangs- og nedløbsbrønde skal fo re ta g e s, n år de e r fornødne, og mindst een a f ejern e fo rla n g e r d e t, fo r så v id t denne måtte mene, a t undladelse h e raf måtte være t i l skade f o r hans ejendom. I tv iv ls tilf æ ld e kan sagen forelægges kommunalbes ty re ls e n, hvis a fg ø re lse alene e r bestemmende. U dgiften t i l rep a ra tio n e r og fo rn y e lser samt oprensninger bæres a f a lle de b e rø rte ejendomme med en q u o tap art a f hver a f de pågældende. 6. V andforsyningsledninger, der e r fæ lle s fo r ejendommene og forbundet med Rødovre kommunes vandværks ledningsnet, må ej h e lle r overskæres, f l y t t e s, afbrydes e l l e r behandles på en sådan måde, a t det e r t i l skade fo r forsyningen a f nogen a f de nævnte ejendomme. Der må ikke opføres nogen bygning, hverken grundmuret e l l e r ikke grundmuret, over nogen del a f fæ llesled n in g em e, og der må ikke fo retag es nogen udgravning nærmere end 1,0 m f r a ledningerne. 9. Nærværende d ek laratio n v i l i henhold t i l bestemmelserne i byggelov fo r købstæderne og lan d et a f , være a t tin g ly se på sam tlige p a rc e lle r, d er måtte b liv e udstykket a f det ovenfor an fø rte raatr. n r., som s e r v itu ts tif te n de og kan ikke ændres e l l e r s le tte s a f tingbogen uden tilla d e ls e f r a Rødovre kommunalbestyrelse, der alene har p å ta le re tte n f o r bestemmelserne i nærværende d e k la ra tio n. Kommunalbestyrelsen kan i påkommende tilf æ ld e indrømme mindre betydende lemp e lse r i bestemmelserne, n år d isse lem pelser ikke forandre karakteren a f det ensa rte d e ræ kkehuskvarter, d e r a g te s gennemført med bebyggelsesplanen. Med hensyn t i l øvrige byrder og h æ ftelser henvises t i l ejendommens boad i tingbogen. den u n d e rsk rift) På bygningsmyndighedens vegne meddeles herved tilla d e ls e t i l, a t nærværende d ek la ra tio n tin g ly se s på ovennævnte ejendom. V edligeholdelse a f fæ llesled n in g er sk al bæres a f sam tlige ejndomme med en quotapart a f hver ejedom. Krav om rep aratio n e l l e r forn y else kan frem sæ ttes a f enhver a f e je rn e, men sk al kun fo retag es, dersom Rødovre kommunalbestyrelse fin d e r det fornødent. Afgift: RØDOVRE KOMMUJ BYGNINGSINSPEK f m, den - 5 Ffg jjgg

52 i r Akt: Skab nr. B ebyggelsesplan for matr. nr. 4 Oalev by og sogn. (udfyldai af dommarkoncorat) R s J d o v r «) f», -V t 1 : Æ.; B ygninfjiln -.-v.!'.-sj i V U dfæ rdiget Ljanuar ^969 i anledning a f tin g ly sn in g 1: 4 oo 4 JAN I9b9 I Jcurn Mo (iy y Land 1^5 pekiør 1 V 3.00 m br pr. stf m m y f ^843 m ^ h e r a f vej og s /r r: 'S N < -Q O O >- e v l ca.r~ />orf b ip L -fti 32rr2 h e r a f parh/r^'> fo S O \ /o /rn heraf sh 3hyf heraj sh 3/m^ I /ose i /0-3Z 240 herof sh 3/m^ i /0.3Z 2 4 / h e ra f sh 2 / -I--' \/0.3Z 243 m'^ 244 heraf sh 3/nr heraf s/i 3/m^ / hero f s/t 3/n3 heraf s/l 32 "1 /OiZ t /0 3a /o 32 { /O 5 0 O <w >l _ - y^77^'cc e N y s 0 0 m. b r p r. T i y^'rty/'ezle. 4 Q^ g e n p a r t Godkendt bebyggelsesplan. I ^ 1 ; "H) S a m l e t g r u n d a r e a l - = TLLlægsoreoL (Viemosevej).- EtogeoreoL fmcllemhuse) 6ovLhusane tillæ gges i Stoeetage Togetoge m ^ 131, 0 9 m* RØDOVRE KOMMUNES B Y G N I N G S ln S P c K J O ^ P a ^ - e F r a»69 / Totalt eta g eo reo l ^8 = H045, 7 m^ 133,34 >* O. i Lolt T l L l a d e l i g t e t o g c o r e o L : >^0,3» '(SSS m' AABO 1220 i 11<35 B«itiliingi< formular Y-2floj Jansan å KJaldtkov A/S S N l r i H U 6 NR 5. /:-2ee>

53 Carsten Wrang Arkitekt Enghavevej 25 Ry tlf Rødovre Kommunes ^ 1 'q 9 I Bygningsinspektorat 3 I JAN 1969 Rødovre Kommune "Joum. N o.jm ^ Bygningsinspektoratet \ Rødovre Deres j.nr B lo rækkehuse på Matr 4 af Islev Viemosevej.Sag 66o9 Jeg kan hermed meddele,at de to første af ovennævnte huse er færdige,og jeg anmoder Dem venligst foretage syn på husene,med henblik på attest. Det drejer sig om de to bageste huse,nr 9 og lo. Rettede tegninger nr 2-3 og 4 fremsendes.såfremt yderligere tegninger skulle være nødvendige,beder jeg Dem venligst ringe mig op,på o mellem 9 og 16. Med venlig hilsen

54 255 Hr«a rk ite k t Carsten Wrang" IDnghavevej WRJ/eL B I anledning a f Deres andragende om tilla d e ls e t i l i g aesteto ilet i 10 rækkehuse på ejendommen m atr, n r. 4 a f Is le v, Viemosevej 6 A - 6 K, a t pdføre rum ventilation ved opsætning a f en e l- v e n tila to r t i l s l u t t e t ruhmaets ly s in s ta l la tio n skal man meddele, a t det anaegte godkendes på b etin g else a f: a t v e n tila to re n s ydeevne b liv er.m in d st 30 m pr«tim e, a t rummet forsynes med f r i s k lu f t t i l f ø r e l s e som angivet i bygningsreglem entets kap«t l.l«s tk. 3, samt a t bygningsreglem entets bestem m elser iø v r ig t n ø je overholdes«børge T, L orfhtzen

55 A Carsten Vfrang Enghavevej 25 ( ) Ry. o6-89l682.."tf f >U'-Ci Bygningsinspektorat - 7 NOV1968 Rødovre-Kominune, Journ. No. Bygningsinspektoratet, j 1 Rådhuset, Rødovre. vedr. byggesag B Rækkehuse ved Viemosevej, sag 66o9* Ry d Idet jeg henviser til Deres brev af 18 okt. angående ventilation i gæstetoilettet i ovennævnte rækkehusbebyggelse kan jeg oplyse, at det i andragenet omtalte arangement ikke ønskes udført. Årsagen hertil er, at nærmere undersøgelse af systemet har vist sådanne mangler, at man næppe kan forvente fejlfri funktion og lang levetid. I steaet anmodes om tilladelse til, at måtte slutte ventilatoren til lysnettet således, at denne sættes i gang når lyset tændes i rummet og standser når lyset slukkes og toilettet forlades. Da toilettet kun er meget sparsomt belyst, vil det elektriske lys så godt som altid blive benyttet. Med venlig hilsen H e n h ø r e r t i l s k r i v e l s e 8 NOV Rødovre kommunes bygningsinspektorat Exstra kopi af oprindeligt andragene vedlægges. m i ' K. W B.

56 Carsten Wrang Enghavevej 25, (668o) Ey. o Rødovre Kommunes Bygningsinspektorat Rødovre Kommune, ** 7 HOV1968 B ygn in gsin sp ek toratet, 8 Rødovre. j journ. No.. y a t t. hr a r k ite k t Rene Jensen, vedr. rækkehuse på matr 4 Viem osevej, sag 66o9. Ry d Id et jeg h en viser t i l tele fo n sa m ta ler vedrørende a ftræ k sfo r holdene i ovennævnte sag, anmoder jeg h ø f l i g s t om godkendelse fo r følgen de e le k tr is k. 1. Aftræk fra køkken forsyn es med e le k tr is k v e n tila to r opsat i emhætten over kom furet. 2. Aftræk fra to iletru m forsym es med e le k tr is k v e n t ila t o r, opsat i a ftræ k srø ret. V en tila to ren forsyn es med "Columtu stry k og) s ta r te r når døren å tn e s. Standsning h e r e fte r autom atisk e ft e r nogle m inutters fo r lø b. 3. Aftræk fra badeværelse på 1 sa l sk u lle være i orden. 4. Aftræk fra affald sb oxen eført ca 6o cm op over ta g e t. Da det v i l være forbundet med sto re ven ak eligh ed er, at ændre d e tte forh old, anmoder jeg h ø flig a t om godkendelse som det er u d ført. Med v e n lig h ils e n

57 Bygningsinspektoratet 26c H r.arkitek t Carsten Wrang, Enghavevej 25, 8680 Ry. VRJ/is B OKT I anledning af Deres andragende vedrørende a f træksforhold i den på ejendommen m atr.n r.4 a f I s le v, Viemosevej 6A-6K, projekterede rækkehusbebyggelse, skal man meddele, at der, inden videre kan fo reta g es, h e r t il i 2 eksemplarer må fremsendes nærmere op lysning og eventuel d eta ilteg n in g vedrørende det i s tk, 2 nævnte ventilatorarrangem ent. Endvidere må der fremsendes et ekstra eksemplar a f andragendet. Børge T

58 Carsten Wrang Enghavevej 25, ( ) Ry. o6-89l682. Rødovre Kommune, Bygningsinspektoratet, Rødovre. Rødovre Kommunes B ygningsinspektorat 2 4 SEP 1968 Journ. N o. att. hr arkitekt Rene Jensen, vedr. rækkehuse på matr 4 Viemosevej, sag 66o9 Ry d , Idet jeg henviser til telefonsamtaler vedrørende aftræksforholdene i ovennævnte sag, anmoder jeg høfligst om godkendelse for følgende. 1. Aftræk fra køkken forsynes med elektrisk ventilat r opsat i emhætten over komfuret. 2. Aftræk fra toiletrum forsynes med elektrisk ventilator, opsat i aftræksrøret. Ventilatoren forsynes med "Columhustryk og^ starter når døren åbnes. Standsning herefter automatisk efter nogle minutters forløb. 3. Aftræk fra badeværelse på 1 sal skulle være i orden. 4. Aftræk fra affaldsboxen er ført ca 60 cm op over taget. Da det vil være forbundet med store vanskeligheder, at ændre dette forhold, anmoder jeg høfligst om godkendelse som det er udført. Med venlig hilsen

59 B ygn in gsin sp ek toratet 260 Hr. a rk ite k t C arsten Wrang i3nghavevej København V WRJ/fe, B O SE? t968 I anledning a f a t man ved en foretagen b e s ig tig e ls e a f byggearbejdet på ejendoninien m atr. n r. 4 a f I s le v, Viersosevej 6A - 6K har k o n s ta te re t, a t aftræ kskanaler ikke e r f s r t op over tagryggen aom an fø rt i bygningsreglem entets kap s tk. 5, samt a t bebyggelsen ikke e r fo rsy n et med gavlankre sk a l man anmode Dem om a t fo ran led ig e nssvnte forhold b rag t i orden. r' i Børge T.iÆ orentzen O

60 B y g n in gsin sp ek toratet 259 Hr. a rk ite k t C arsten Wrang 8680 Ry pr/ el b. u ; i r, i i : 5 I anledning a f Deres tegning og sindragende vedrørende in d retn in g a f affaldsboxe ved cpfø relso a f en beboelsesbygning (lo rækkehuse) på m atr. n r. 4 a f Is le v, Viemosevej 6 A - K, meddeles herved godkendelse som ansøgt på b etin g else a f: a t bygningsreglem entets bestem m elser nøje o verholdes. Børge T. Loreflrtzen

61 Carsten Wrang Enghavevej 25 5y Tlf. o6-89l682. Rødovre Kommune, Eygningsinspektoratet, Rådhuset, Rødovre. Rødovre Kommu' -is Bygningsinspektor-'t I 3 HAR 1968 Journ. Nc. m ^ ^ ; vedr. Eeres j.nr. E matr é=?rfr ^Rækkehuse, ejer hr Børge Larsen, sag 66o9. Ry d Vedlagt fremsendes tegning af påtænkt indrettet affaldstox i ovennævnte rækkehuse. Jeg anmoder høfligst om godkendelse for det på tegningen viste arangement, særligt herunder, at udføre de omgivende mure med -g- sten væg. Væggen kan evt. opmures i molersten. Boxen udføres med lo x lo cm aftræk ført over tag. Med venlig hilsen

62 C A R ST E N WRANG. ARKITEKT, FAKKELEN 9A. A L B E R T S L U N D PR. T A A S T R U P. T E L F C A R S T E N W RANG ARKITPi^-n b'b 7 S^andvejen V e d b æ k e l Rødovre Kommune, Bygningsinspektoratet, Eådhuset, Rødovre. l Kommunes fl «4j»rji9G7 Vedr. matr nr 4 af Islev. Viemosevej. Ejer. hr Smedemester Børge Larsen, sag 66o9. den * I henhold til aftale med hr arkitekt Rasmussen, fremsendes hermed tegn. nr 5. Udstykningen til projektet er under udarbejdelse hos landinspektør Erik Pagh Islevhusvej, og vil snarest blive fremsendt. Da bygher'^en agter, at påbegynde byggeriet når byggetilladelsen foreligger anmoder jeg høfligst om, at denne snarest muligt måtte blive meddelt. Med venlig hilsen

63 C A R STEN WRANG. ARKITEKT, FAKKELEN 9A. A L B E R T S L U N D PR. T A A S T R U P. T E L F C A R S T E N W RANG ARKITEKT S t r a n d v e j e n V e d b æ k ; 2 a r i.i ] R idovre t rnm unei I Bygningsi: nektorat Rødovre Kommune, Bygningsinspektoratet, Rådhuset, Rødovre. 2 6 NOV1966 att. ing. Kaspersen. vedr. lo rækkehuse på matr 4 Viemosevej 6. Ejer Smedemester Børge Larsen, sag 66o9. den , I henhold til aftale fremsendes til ovennævnte sag tegn. nr 6. Le viste detaljer foroven til højre omhandler de langsgående remme, samt disses understøtning og nedføring af kræfterne gennen særlige ankre til murværket. På tegningens nederste højre hjørne er vist hvorledes den i romadækket viste udsparing er tænkt udført i detaljer. Jeg håber det fremsendte klarer problemerne op og beklager, at jeg ikke tidligere har fremsendt tegn. nr 6. Skulle der være problemer at drøfte beder jeg Lem ringe mig p. Jeg træffes mellem 8 og 16 på HE 7o 4o. Med venlig hilsen

64 Bygningsinspektoratet 259 Hr. ark itek t Carsten Wrang, Strandvejen 5o8, Vedbæk. 'BjUlim PR/EN B I anledning a f Deres andragende og sk itse fo r e la g vedrørende op førelse af en rækkehusbebyggelse på matr. nr. 4 a f I s le v, Viemosevej 6, skal man meddele, at adgangsvejen skal udføres i mindst 8 m bredde, at skærratage (overdækkede parkeringspladser) skal p laceres i mindst 6,25 m afstand fra midten a f adgangsvejen, at tillæ g s a r e a l fo r motorvejen ikke kan medregnes i udnyttelsesgraden, samt at parkeringspladser skal udlægges med et areal svarende t i l mindst 25% a f bebyggelsens bruttoetageareal. Man forventer h erefter en ny bebyggelsesplan ændret i overensstemmelse med ovenstående fremsendt t i l bygningsrayndighedens ev en tu elle godkendelse. Med hensyn t i l rækkehusenes udformning må man forbeholde s ig sin s t i l l i n g, in d t il en d eligt udarbejdede tegninger er fremsendt, id e t man dog på grundlag af det foreliggend e m aterial e skal gøre opmærksom på, at fyrrum skal udføres med oplu kk eligt vindue t i l det f r i, samt at hvert kammer skal udføres med mindst 15 m-^ rumfang. Endelig skal man gøre opmærksom på, at vejp rojek t skal fremsendes i 2 eksemplarer t i l kommunens tekniske fo rv a ltn in g. Børge T. 2fbrentzen.

65 RØDOVRE KOMMUNE Teknisk forvaltning. Skrivelser adresseres h ertil, ikke til navngivne personer KONTORT LØRD SAMT TO RSD A IT B U P A L E T R Ø D O V R E P A R K V E J R Ø D O V R E. T L F L O K A L G IR O OO FS/ZT JO U R N. NR. D E R ES REF. Vedr. e,iendom.trien matr. nr. Till, nr. Beliggende: I anledning af Deres færdigmelding på den af Dem i henhold til ovennævnte tilladelse udførte vandinstallation har man foretaget syn på installationen og herved konstateret, at denne ikke kan godkendes. I den anledning skal man herved meddele; at Det pålægges Dem at bringe anførte forhold i orden. Færdigmelding skal meddeles herværende kontor, inden 14 dage fra dato tlf: lokal 274. Så.fremt forholdet ikke er bragt i orden inden ovennævnte tidsfrist, vil det blive rettet ved vandforsyningens foranstaltning for Deres regning. Flemming Svindt overassistent BD

66 é 4 - ^. ^Ua J u ( ^ V >. ^ ^ > -tu y C < U y< ^ 8 < u. / 3 ^ _ y'z' / ^ J /!i/ * 4 t^ >? i n Z v J ^ ^ ^ f Å ^ ^ T W w W ^ < i ^ / 4

67 Teknisk udvalgs møde tirsdag den 19.april 1966 kl Sag nr. 1 - T.F,37s Valg af formand. Sag nr. 2 - T.F.57: Valg af næstformand, Det blev vedtaget at vælge B.Osborg til formand. Det blev vedtaget at vælge E.Dahl Nielsen til næstformand, Sag nr. 3 - T.F.2o2 D; Fastsættelse af dato for årligt vej syn samt valg af vejkomite. Til vejkomite blev valgt B.Osborg, E.Dahl Nielsen og Sv.B.Slotsaa. Vejsynet blev fastsat til lo.maj 66 Sag nr. 4 - T,F.35o m.fl.; Indstilling af 15.ds. fra teknisk forvaltning med regnskabsopgørelse og forslag til bidragspåligning for anlæg af veje under grundejerforeningen Islehus m.fl. Der anmodes om en tillægsbevilling på kr ,8 1. Indstillingen tiltrædes. Sag nr. 5 - T.F.329 A 4: Indstilling af 1 5.ds. fra teknisk forvaltning med regnskabsopgørelse for anlæg af cykelsti m.v, i vestsiden af Tåmvej fra Ejbyvej til Nørregårdens sydskel samt ændring af Ejbyvejs tilslutning til T å m v e j, Der anmodes om en tillægsbevilling på kr.2.042,75. Indstillingen tiltrædes. Sag nr. 6 - T.F.284; Indstilling af 15.ds. fra teknisk forvaltning med forslag til indførelse af parkeringsbegrænsning på Damhus Boulevard. Indstillingen tiltrædes, idet man vedtog at undersøge et forslag om 12 timers parkering på midterrabatten. Sag nr. 7 - T.F.358 0; Indstilling af 15.ds. fra teknisk forvaltning med forslag til indkøb af 4 stk. 4-mands skurvogne til vejvæsenet og gartnerne. Der anmodes om en bevilling på kr Indstillingen tilti*ædes. Sag nr. 8 - T.F.358 Z: Indstilling af Indstillingen tiltrædes 15.ds. fra teknisk forvaltning med forslag til anskaffelse af 1 stk. damprenser til rensning af vejvæsenets vejma-,skiner. Der.anmodes om en bevilling på kr.6.359,o6.

68 4 V, ^

69 C A R STEN WRANG, ARKITEKT. FAKKELEN 9A. ALBERT U A ia.f c t.1 T E 4 i S r n - v. J. n M 8 - V «d., - K ^ 2 2Q Rødovre Kommune, Bygningsinspektoratet, Rødovre Parkvej 15o, Rødovre. [Rødovre 5ningsin5pW ^'_ vedr. rækkehuse v. Viemosevej matr nr 4 af Islev. ejer. Hr. Børge Larsen, sag 66o9. No. den I henhold til tidligere forhåndsansøgning aj inspektoratets skrivelse af_6 Juli 66, fremsendes vedlagt endeligt projekt, følgende* de i skrivelsen anførte retningslinier, og jeg beder høfligst om, at der måtte blive udstedt byggetilladelse. Angående husenes konstruktion og indretning, tillader jeg mig at henvise til tegningerne hvor de forskellige forhold fremgår, Med hensyn til parkeringspladser, vil der blive anlagt 17 plad'ser, og udlagt yderligere lo for senere anlægning. Der vil i første omgang ikke blive opført garager eller carportes, og der vil senere blive fremsendt typetegning af sådanme til godkendelse, I forbindelse med carporten vil der blive indrettet plads til affaldspose. Indtil da, vil affaldsposerne blive opstillet i forskriftsmæssigt stativ ved den østlige gavl, og etableret stiforbindelse til vendepladsen. Samtidig anmoder jeg høfligst om godkendelse for den på tegn. nr I viste placering af carporten, i en afstand af 4 m fra vejmidte. Som grund herfor kan jeg anføre den megen ringe trafik der vil blive på vejen, samtidig med, at det vil være en forringelse af den boligmæssige værdi hvis carporten placeres nærmere huset end de angivne ca 7-g- m. Grundens arealforhold, bebyggelsesgrad med v. er anført på tegning nr. I. Ansøgning om ingeniørarbejderne vil snarest blive fremsendt fra ing. P. Røhl, Brøndbyøstervej 68. Med venlig hilsen

70 CAR STEN WRANG. ARKITEKT. Strandvejen 5o8 Vedbæk 89 o9 62 Rødovre Kommune Bygningsinspektoratet, Rådhuset Rødovre Rødovre Komrnu,.a Bygnina:^in'ceMorat Jeurri. N o. I 0JUNI966 / /. F J vedr. matr. nr 4o af Islev by og Sogn, beliggende Viemosevej. ejer. Smedemester Børge Larsen, sag 66o9. _ den Som arkitekt for ejeren af ovenstående matr nr. tillader jeg mig høfligst at ansøge om principiel godkendelse af det på vedlagte situationsplan skitserede rækkehusprojekt. Til Leres orientering skal jeg gøre opmærksom på, at der tidligere er ansøgt om byggetilladelse til et projekt, udarbejdet af arkitekt Haakon Hansen Piolstræde 11 Kbhv. Bygherren har besluttet ikke at ville bringe dette projekt til udførelse, og sagbehandling i forbindelse hermed bedes venligst standset. Om det på vedlagte planer viste projekt, kan jeg anføre følgende: 1. Adgangsvejen er af hensyn til den mest hensigstmæssige udnyttilse af hayearealerne,_placeret i grundens sydskel. Herved opnås en naturlig tilslutning til det, nord for grunden liggende parcelhusområde, samt et lige så naturligt skel mod industribebyggelsen syd for grunden. Nord for husene bliver anlagt en tre meter bred adgangssti, der ved beplantning opsætning af pergola m.v. kan blive en charmerende adgang til husene. Adgangsvejen er tænkt udlagt i 6 meters bredde, med en ca 5o cm bred_rabat på begge sider til beplantning. Ibetragning af den meget ringe trafik som der vil blive, anmoder jeg høfligst om tilladelse til anlæg i ovenstående bredde. 2. Parkeringsforholdene menes løst ved anlæg af den på tegningen viste plads, evt. vil der blive opført en carport. Endvidere udlægges en exstra plads for senere indretning når forholdene kræver dette. Af hensyn til vejens karakter, anmoder jeg om godkendelse af carportens placering, direkte i vejskellet, idet en flytning op mod huset, vil forringe havearealet væsentligt. 3. Ler er regnet med en udnyttelsesgrad på o,3o,hvilket der tidligere er meddelt bygherren tilladelse til. Arealerne forholder sig Således: Grundareal 4336 m^ Tillægsareal mod Viemosevej ^ Motorvejen ^ yjt, i alt 4875 m^ Tilladeligt etageareal da 4875 x o,3o = 1463 m^

71 C AR STEN WRANG. A R KIT E K T. strandvejen 5o8 Vedbæk 89 o9 62 J.eg anmoder venligst om tilladelse _til som anført, at medregne tillægsareal for den fremtidige motorvej." 2 Le enkelte parcellers størrelse er ca 252 m Hertil k o m e r de udlagte fællesarealer øst og vest for husene på i alt 53o m^. Fordelt på de 11 parceller giver dette en størrelse på i alt 3o9 m^ pr parcel. 2 Til vej, vendeplads, rabatter er udlagt ca 945m. A'dgangsstien nord for husene er indregnet i de enkelte parcellers areal. 4. Le enkelte huse er tænkt opført i een etage, og med udnyttet tagetage Etagearealet er på 133 ni og husene er tænkt indrettet som vist på skitseforslaget der vedlægges til Leres orientering. La bygherren er meget interesseret i at påbegynde byggeriet så snart som muligt, anmoder jeg høfligst om en hurtig og velvillig behandling af sagen. Leres ærbødige

72 5 ( 3.r L a/iaf. 3 1(1I\R.1967 ' n - d r i r U i ^ f. u f f j O r. ' / f 4 7 / / y

73 P. Rohi bygningsingeniør m. af i. Brøndbyøstervej 68 pr. Hvidovre, tlf B røndbyøster, Bygningsinspektorat ^ : 3 OOKT 1967 i Rødovre kommunes bygningsinspektorat I i Journ. No. Vedrørende Deres journal nr. B { 10 rækkehuse på matr^j^'iir7*"'" 4, Islev, Viemosevej 6 A-K. ) I fortsættelse af Deres tilladelse af 51. marts 1967 til at udføre kloakanlæg m.v. ved ovennævnte bebyggelse samt arkitekt Carsten Wrangs andragende af denne måned om tilladelse til at ændre projektet, fremsendes hermed ændret kloakprojekt med ansøgning om godkendelse heraf. De bærende konstruktioner samt vej- og stianlæg er uændret. n p a r t Approberet med svar a f. ja(i ]ggg. Rødovre kommunes bv*rnm<rftin«r»#.if+rn.q+ bygrningsinspektora. Med venlig hilsen

74 B ygn in gsin sp ek toratet 260 Hr. ingeniør M. a f I, P, Røhl Brøndbyvestervej Hvidovre WRJ/eL B. K i h n 1 ^ 1968 I anledning a f Deres andragende om tilla d e ls e t i l ved udfø re ls e a f SLfløbsaniseg på ejendommen m atr, n r. 4 a f Isle v, Viemosevej 6 A - 6 K, a t ændre aflø b sled n in g f r a ø 20 b t t i l 0 15 b t på stireekningen f r a s ts tio n 20 t i l s ta tio n ca. 50 skal man meddele, a t d er h e rfra in te t ses a t indvende. Børge T, I m tzen

75 Bygnin^lnspektoratet 259 Hr. b y g n ln g sln ^ n iø r H.af I. P. Rohi Brøndbyøstervej 68, 2650 H vidovre. ph/i*a b JAN. Under henvisning t i l Deres tegninger med tilh ø re n d e andragende om tilla d e ls e t i l a t udføre ændring a f afløbsanlæ gget ved opførelse a f en beboelsesbygning (1 0 rækkehuse) på m atr. n r. 4 a f I s l e v, Viemosevej 6 A-K, medd eles herved approbation på b etin g else a f: a t de i b y g g e tillad else a f 3 l/5 I 967 angivne b e tin g e lse r vedrørende aflø b san lægget nøje overholdes, samt a t bygningsreglem entets bestem m elser iø v r ig t n ø je overholdes. Im J Børge T. J^ re n tz e n k -

76 259 Herr bygningsingeniør M.Å.I. P. Bøhl, Brøndbyøstervej 6 8, p r. Svldovre. 3, PB/U* B Under henvisning t i l Deres tegi in g er med tilhørende andragende om tilla d e ls e t i l a t udføre bærende k o n stru k tio n er og afløbsanlæg ved o p fø relse a f en beboelsesbygning (Lo rækkehuae)på m atr. n r. 4 a f I s le v, Viemosevej 6A-K, meddeles herved approbation på b etin g else a f: a t a l t jern synes og godkendes h e rfra, inden d e t inddaskkes, a t tagværket synes og godkendes h e rfra, inden tagdækningen påbegyndes, a t tils lu tn in g e n t i l hovedkloaken udføres ved egen fo ra n s ta ltn in g e f te r nærmere forhandling med teknisk fo rv a ltn in g, a t a lle aflø b sled n in g er udføres med a s fa lts tø b te sam linger, a t der t i l vandlåse ved g u lv aflø b, t i l fodbøjninger og t i l dæ ksler over brønde anvendes m a te ria le r a f stø b ej e m, a t a flø b sarb e jd e t udføres eif a u to ris e re t kloakm ester og sa n ite tsm e ste r, a t a flø b sarb e jd e t ikke tildæ kkes, forinden d e t e r synet og godkendt, a t aflø b sa rb e jd e t i ø v rig t udføres i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings " F o rs k rifte r vedrørende afløb f r a ejendomme", a t fvuidamenteme fø res ned t i l underkant a f aflø b sled n in g er e l l e r vandledn inger, hvor d isse fø res ind i bygningen under d e t gennemgående fundament, a t de anvendte m a te ria le r og in stsd latio n sg en stande e r typegodkendt a f prøvningsudvalget fo r henholdsvis s a n ite ts - og v a n d in sta lla tio n sm a te rie l i hoveds tadskomrnuneme, samt a t der fremsendes tegninger over ejendommens vandforsyning t i l tek n isk fo r v a ltn in g, forinden bygningsarbejdet påbegyndes, samt a t bygningsreglem entets bestem m elser i ø v rig t n ø je overholdes. I ø v rig t e r ejendommen underkastet bestemmelserne i landvæsenskommissionskendelsem a a f 4/ 7-5 7* 22/ 4-59 og kommende kendelser fo r d e t pågældende opland. (fo rts æ tte s )

77 Bygnings in sp ek to ra ts t Det skal s p e c ie lt bemærkes, a t d er ved den påtænkte bebyggelse og e ta b le rin g a f udenom sarealer med f a s t belægning sk er en o v ersk rid else a f ejendommens afv an d in g sret, id e t aflø b sk o effic ie n te n f o r regnvand i henhold t i l landvæsenskommissionskendelsen a f 4. j u l i 1957 fo r d et t i l e je n dommen hørende opland, e r f a s ts a t t i l o,28 som helhed a f ejendommens n e tto a re a l. I den anledning meddeles der herved kun m id le rtid ig tilla d e ls e fo r ejendommens afvanding t i l d e t ek sisteren d e hovedafløbssystem, id e t man ved til'= lad eise n må tage forbehold mod de fo ra n s ta ltn in g e r e l l e r u d g ifte r, der senere v i l b liv e krævet a f landvæsenskommissionen a f Rødovre kom m unalbestyrelse. P ålig n in g a f ændret kloakeringsbidrag v i l senere b liv e ta g e t op t i l behandling e v en tu elt i fo rb in d else med supplerende a flø b sfo ra n sta ltn in g e r fo r d et pågældende opland son helhed..i3ed hensyn t i l u d fø relse a f den 8 m brede v ej på ejendommen henvises t i l sk riv e lse a f 5/ f r a den herværende tekniske fo rv a ltn in g. Der e r ikke ned nærværende ta g e t s t i l l i n g t i l den påtænkte udslykning a f ejendommen. Børge T. ^ ^ rentz en

78 P. Rohi bygningsingeniør m. af i. Brøndbyøstervej 68 pr. Hvidovre, tlf Brøndbyøster, den 25. septbr. 1966, ^9S6 I r,orninu,,tj Bvgnlngsinspektorat Rødovre kommunes bygningsinspektorat i Joufn. No CP 1966 I tilslutning til det af arkitekt Carsten Wrang fremsendte andragende om tilladelse til at opføre 10 rækkehuse på hr. Bøige Larsens Ejendom, mafr. nr. 4, ^slev fremsendes hoslagt kloakplan over husene med anmodning om godkendelse heraf. Det oplyses, at teknisk forvaltning er ansøgt om godkendelse af Yøj og hovedkloak, herunder om tilladelse til ku at føre flere afløb til hovedkloak fra de enkelte huse, uanset rækkehusene påtænkes udstykket. Andragende om vand- og centralvarmeinstallation fremsendes af bygherren. Med venlig hilsen 9. ' S < / GENPART Approberet med sva^ a f 3 1 MAR Rødovre bygnlng sikiipektc' a t

79 P. R o h i b ygn in gsin gen iør m. af i. B røndbyøstervej 68 pr. H vidovre, tlf Brøndbyøster, den 29. r.september 1966, Kommunes ingslnspektorat Rødovre kommunes bygningsinspektorat! 3 O SEP 1966 journ. No. 1 I fortsættelse af andragende om tilladelse til at opføre_10 rækkehuse på matr. nr. Islev fremsendes hermed beregninger af de bærende konstruktioner: I bygningens syd-side oplægges en drager af 4s" x 9" lamineret træ, 1 stk. pr. rækkehus og understøttet af 4" x 4" stolper mellem vinduer. Største spændvidde er 244 cm. Belastning på drager: Yægt af tegltag 6 x 95 Vind 4 X 110 Sne 4 X 3 8 Forskallig,^ isolering m.v. 6 x 40 Bjælkelag m.v,. 2 x 80. Bevægelig bel. 200 x 3 x 1,5 x 4 I alt pr. m drager Vax, 0,lo5 X kgm nødv. = 1130 X : 130 = 865 cm' 570 = kka kg = 4 0 = 150 = 240 = 160 ' = 225 ' = 1785 kg., Belastning på søjle: 1785 x 2,3 = 4,1 t Inødv = 50 X 4,1 X 1,7^ = 590 cm^ Største lejetryk på murværk af fuldbrændte sten i cementmørtel : 4100 ' 16 = 255Q svarende til mindst 1 sten. I øvrigt oplægges ståltegl over muråbninger og Romadæk som angivet på arkitektens tegninger med armering efter fabrikernes forskrifter Med venlig hilsen / S ^ Approberet med svar a f ' R ø c l o v r ø b v - ' ^ n j ^ S! r p r e k t c ' R t

80 P. R o h i b ygn in gsin gen iør m. af i. B røndbyøstervej 68 pr. H vid ovre, tlf Brøndbyøster, den 51. oktober r];3 6 6 v - - R ødovre kommunei,pygningsilc3pnct0rater R;.uovrc; Kommunes Bvnningsinspektorat Ml * frv 1508 JøUfh, No. W. V 9 é ' / I Roy. 196fi i o l t I henhold til aftale med kommunens tekniske forvaltning fremsendes hoslagt, tegninger vedrøtende den påtænkte rækkehusbebyggelse på matr. nr. 4, Islev. Tegningerne er efter anmodning fra forvaltningen rettet på følgende områder: Vendepladsen er gjort større. Faldstammen fra badeværelset på l.sal er flyttet. Kloaken er ændret således, at. der kun er et udløb til den fælles ledning i stien fra hvert hus. Herunder er der placeret en Im brønd ud fra hvert hus. Den fælles vandstikledning er anbragt syd for husene i havearealerne. Bygherren ansøger i øvrigt selv om tilladelse til at udføre denne del af installationerne. Med venlig hilsen NB. Bygherren er interesseret i at påbegynde byggeriet. Der ansøges derfor om tilladelse til at påbegynde de forberedende arbejder, herunder vej-, kloak-, grave- og støbearbejdet. GFNPART Approberet med s v a r at R ecio v T e korrvrrilmas b T T W W ~ 1

81 Rgdovre Kommunea B ygningsinspektorat J^ '/^c/s'/f<s c/4s /a^yo/a'c/< s ^ c/as //'s/e. / //-<SyOsjs/fstf/^tS t. J s:.j w ^ på by59cp> «i^"-,,.. Tii yn rskviraret ved hsnvemielse til lok»l 25 0 og 251. Journ. N o. I 8 APR 1969 ZSTyOOS^ ^ ^ c f y<^y /c3^/g t S y / //z'^a<s'é><s/r'/ez)&z/y7^^^ p i / /^>S>sA73Sy/y7 /a/c/ / /oo r ~ ~/?e//c! c// /r?ec/ ^yø //s/> ^æc/c/e/' 1 trjy/r/>r?y:>r..sr/c>y> / / /? - /? / S O Pc>r/rer/>'>^ /ar T-/» Ver /OO /fo /y. nr. y a / / r / r y 280 \ / f a / r. r 7 r. / / ^^ o / / r / a y ^ S o \ / f a / r. /? r. y c f / / s - / r y ^SP y / f a / r. /? r y o / / ^ / a y J? 3o 1^ / f o / y. rpy ^ o / / s '/< s iy / f o / y y?v" y ^ ^ c? / T 's '/ e u ' / f o / r. ^ r. y c? /. / s / ^ i y / f a / r. y? r y ^ ^ o / / f o / r : y o / / ' ^ / s u ' f f a / A /?/: y / I / a / 7 s /< sty <j p A RT / - kommunes bjrgningsingpektoi*«y.s ' / A '..sy x e r ^ ^ /S / Z / s Y /Z W /y ^ / ^ V y ^ / / S. P r / r? 7 r c / r < p c / / y /? a / r r - ^ c r / c / r r ca/rypr?<s / r ^ é O. ^n/v ^ - B / S a /cr<a //' a r>s^/a/<qr7 P//7/7 / S O / Y / / r pr/>rr?a -yr?/<:r rr? cf/e.r- / yrr^ / / r P r r p r y a r r r r? P cr/'a 'rs o 'S 'rr> r y rrp a /r r?r MAAL / s o, f S a a OATO /<?- V - /9é9 G11I5W A BYG

82 »>C 7<3ijex:y/M 7 r. / o h MsBzzjM/crrBr rs x c ^ :x /w Æ :. M o a HQ~roJS^Æzae::su, Rødovre K om m unes Bygningsinspektorat IJeurn, No. i 9 rc B 1968 *0 N ixl,ie, npa ii&is IIO.'Z, IIPJS -t- - t - (SrT^h-lcSrsm l a a o J Å! d i a. ) o / o, a a n io,3am. iops%h IXIO - - r O T > * r i _ i a ^ K J O r X D ^ : I O ~ S, G O H S M. 13. M. <S>M. IM. '*- 0, 5 0 iaa 7 <^i_v(cro re: = o. k. SiOfCkiEil I -I - h; la jjs OM l a o a /2 3 0 iie.3- / IIQC iia.3 I / 6fc I07-& n»- X. O *0 (L _ J G ZD G ZD f : )? = 0 ^ '7' -S /ju E J^ i 2 s t j a a o l3lilo J^ 9. / 2 X lil > 3..SM I 7=»A,.KAiE-/ -Æ>//-yc^7=/v^o a 0 0 Z _ A I < ^ 7 " f I i X J : l a a o UBSL U 3 9. ^ SSETD SZE!Z7 HE^C) 1M. S>EJ jo> jea S^T /.S /0 7 ^ ( / s o / / s o //s o / /e o '_\ÆrKJC>ErP=!LjA^Z3Q, /Æ O I 3. s u I3SS I3.S owoer>3.st72 :7s^ 7aEr kxrrmzrs. et/s. TSiExsrUJUE^Eiæ: A/UUE: AvWOJSE: Of=^/K-UOEX./C=TJEr /csotetts. ^73 S\L -T O 7BH O /L.P C=rT^UKJ07\TSE3\L A33<S Ai«' ^ 77'.00.*^c^.«AÆJEyvZ- \/IErfzoe,e\/. ^ J ^» COAVyTTTETZ-SÆ-S Ci-.^>VO 0,3-77Z.J!_, OAv lo h use: m. uj3fhvt~rerr ~nac5ærr>«rc^e:; arjs.uucirtfse:yhh. /o a a.>. 7;a a - 7^s;e3A/'^ tac^ eatac^ e: e.o?i,sf= «Er7AG^Æ>HÆvs>4r,i_ 7=vo./vca *. 73r^/9j tklst >s.s 9 m ^- 7=>e.. IKJCA.. -S.7"/y,^ :A/_«... 2 a e, s AV. ^ AREUHL. T=OiZ T^-AIEiiUEr/Sj^JCr UC>jUAC3t~r y. yæ-a-voa^yæ-o CA.3X5" " czcohaoft y. A /o t-o ^y S 'O E X / ~ ryk Z'Ao 7=-O.^OE-Z.7 OÆT /O,»e.CE7_Z^/'0.iT- -.STM * csr>eaa/<-^oaæi..syvz_?=>/øt tia/s-c e l. o a.^llmtsms *77A VEO-VETA/OE-^oxyHoa o c^ ;^3A A'7-7::e7e. oeave-c^c^iæ ^ c w //o o r f^.?=vk «kie- /AVC5-SAA2E>*.Z_ 3 S%.AE i:sso SVAjeETAJOE Tll~ 3 7 EEAZOS^fS. HE^ZAE r77asi_e/sa :s 7=*/e /-/(JS v- 7S7TU V. E3A03EAJ V Z> V/ 7ZO^jE\'E:Z3..HE/^OO'VEZB. 7=>EAOE?=* 75W..CEZ... y p t, / h a c d k e a t A / S VARME, SANITET, OLIFYR VANGELEDDET GREVE STRAND, n a 9 / O S ' j Y f / - / / r ^ / A r. /. 1?. FFB 195^ E. V t ^ e E r H / e ^ k ^ l o A i Z S i E l h J r=1f^ I O A O r * 1 i tii. t e ; H e n h ø r e r til s k r iv e ls e a f. Rødovre kom m unes bygnin^sineoekt.orat _»» i HHnf»--'^^~-'^»/»j." S > A Q - / - J / e < S 6 o S E / e i h : h :e :h u s.e : v. v / e : / - / o & e : v. e : c 7 -T E IC ^ S J. A i / s i. ^; : ' ' / V A m e. y \? = / e i _ E : v /. m J^UL. / : e t m h j e :.S t~ r U A C r /b H /S å T = > I.A ^ - fc50-77er?=j/_.aaj XJ., c ia T B ^ rn E sr/k j A.-% SA crr.^/< :-r-. a o V i ^ 2 o a. ^ f c : 9 o P < s : : i - _,.....

83 f y p / y / f é ZEACAxzSE ; ~Etsxc>E. 3 J E i r > P T e B E : «s & O E : A tc éto 4s m m uof^taaxysjerr-,.. teba^fekcemøt&rn^j. Hiyj.. : > y c < e E r /sole7se& Hf. 7,jscH~f ::.mofzjeiaiacrr fnjsrr. z j z z s j E j e. A O i e & A / a o 'r -. a a s e h/uj^ie ^ 333AJuk T >,a l æ zieausie!: '^ojsi'r/: v / A z o o E r e - o c^- e t Æ z H j e y v i ^ a " / - a c A ^ ^ / E x e o '. ' ' JSrACsALM: r Æ A/^A3S/V.fe -S7SXV, Of=>HfUJSErr M ej3 y*c&30i_071 T^VÆXT^e*. Z"." ' ; _ ^ * X :,. AEsrytsrr i3 mh.^tccesas. eiu... hxshsee: it2_/> L jfc:js 7 &. ;':r,* T. JVIHI7DUES>EXjAOEJS, ysjr- a. o HAV, ACLJhJ / OPWOZJDSSTXZeTvJ. V i<ysjz ;ooa iv' - A - J r pewmb Hszy [ TP^rr, jtfes-v e B yggatilladtlsen og 4 n appr»* berede tegning skal v a re lil $l:de på byggepladsen. Tilsyn rekvireres ved henvendelse til lokal og jdekj Ep. & Kjmm. I v/«73s: eojzusjeh TTz>jeE:-s, AViCr/v OVE«.?eOAVAX2/teter«:E7, H-VILEAUJpEr 7 ^ CA 70 CH AAHC^E /-xa* Z3E>e, 7=>Z_AC1E.I3E9 LJAJOErftZ, Hvejsrr 4SA9A sz.:sz37s:l.izere7^a jshje eaasth/oooes, TfU.HEO ~rc> //voattzfjsv^» O E T E / jfvaa.» o Æ Z j f e 'j * Rødovre Kornmunes Bygningsinspektorat v. y. /, é / / y do ji. å f é P f f f f ^ / / v / / f.'c', :* t e e : I #* II 7 = / 4 i E : n j J E : ;o)f c W T 'g g..v Æ s ^ 0 0 L -'-# T Q /J-E T " OfSMLJfSEE, I 'Z.f<.OU''T/ C.M HeTSCÉi: HEJ..EA-mZ3Z3EXj 33E:)kXiAe = Z3Æ5S AV. ;75 _/ajei& Oc^Aft-z'-.' vaoa-ittse* A^jeao ywav 'A ^. vajuæjt&et-?=av«ra 77?^^ z :mjb:i-. 7 ^ ^Q^jfez^Sb/ojExy -' :pe HfUJ&JSH/ it t - B F E B I k'urn. No. QVETI& HA.HJB33PHJCI. ISAsrTTEE, 9'iZDOSJB. J E S - J O E X ^ O E ZnStisHBEZ. la ESTI Q U. W 1 e,, C H mcriqijuae: X a3,/c A y. TUJK/ - rorevaajq«: a^tav^e: aaci,\*akjgre i-ivu" ~rraas..3t63 3rne.l)U t^h M 'TTSiÆ. hr u o j- isets. a s m ; EV/& A«rrcivoo^'7; t i l. o e m / vrnrse: a > - 4 waisi * 5/ru l- ^ -M.j L-.w I 1 ^AWV'æbIsoc d! - jgeo K StS o4vvoz_r:l^-tt2^: u m e '.T'/e e*fcti H 4VA4ao<J 1.- r n - «s r r u E» = a L? ^ ' K / JSTÆ Æ 2-J^7=fAÆn&A&-r- 4-A ^~r / V/AVfc:E3LC36EeAV V5SCC3 rooigsea-j ^O fe-a.v A yis r7- Hf SCO a 0<3-73*.3A=necis~r asczazoaa'rvfcifciert' 'EofS.ucxErj^^ TO T^txa&eirj-H'fot^^/s. M /sza ~rmrxxybzr=\lja.tys: /o v /o CJV <aissi-væ s /AJADC%AA-/0«>7=»A'»T7E;TeSfc «w A «-r OF=AA02_-Oae,-7Tjær.,.,,../E O S5,T>wraAE.o.. " -' *',-t./... 'r.-.l*.'.". ^RZSfS^TZET 7=ta KhJ J.S>E/Si CmTXJJSrrr Ac:XZiAci.HJSeA~/,VÆT7~ H/mr/Uat /,E A X _-ScO *5S~^>^AAO^.J«^r7. t., ^.._QUJ_VE"T:"7aAO^OCT\Tn/EET^^ A70SeA7A=fST-/#nrE7G..ASETVZ--':;' _ >, ' A X I E ^ X C S..*." O F W O A É ) a a T X J 3 B S o o i r o e A T U i E ;,V. T 7 S W F = F» «i u '/ w - ^ " A I S V - 7 = i ^ F r» é rs ie A y '..., ovra-ksfe. teijh 1a>Tru*:Jarr>Æ,iE:ia-*.i»ACÆ.vAiBTe. TsojcisÆE,....., ^ / ' ' '' - * ' JSteSBX-C)^..afevA^æÉy<^r.... ',, /Sz..fc-.' -. ' HA'I ,,'7 ^ " i^., -*T _.'T '.* TÆ^/'... -a-,*u 1.,. -.».. -.».y.., IW.. '», >' *»... < '-.A OVE/AVAV ' E - n s x -s, T-VSOE" T if x /'io O S i,s 'rv'a=4s* '.. 7=^ -stis x7 g \-hmx3 //uzyor^ikzh/isjgf^ie.. yr.v. zsv#*«aejuojs: T li-, ET? g e n p a r t A p p r o b e r ^ m ed sv a r a f 1 B FEB. t9b8 R ø d e r e k om m u n es b y g n in g sin sp e k to r a t Yt \ r. / '.' * ' ' / ' ZD 'Y.- '' ". 'vr / -v.v' - a ^ ^ : -, ki/é...?f o -tsr^:kckz --H LH SE. - V. v j E H m Q p Y ^ s ^. V '. ".' ' T. :.. X y é T ^ / / J n m -. ' / t \. - *' -... ' ^ ' 4 * ^o, / '. -, ^n^fiigå -, ;.,, f',/t*v * ".. r.? ' J?923^wS5..,, :^. '.I-/,- ^. '//. : T A o- ir< 'S,«/':.::;.^?'r. 'i.'*.. -*, - *L ' 'S. ff ' -,.. y %. Z - ^

84 ju v re Pfdrnrruifiés ^<nr>ingstnspworat No. 09 d n «PP' ' b-r de 1 9«5nj»kJ v»«l'j» p j 1^99-plad.en. T,1»n r.k v to ««* til le k J Rødovre Kommunes Bygningsinspektorat Jewrn. No. 2 O 8EP1966 im^fsysi^uejruje:. 10 m ET&A A Æ zzjm icrrb z zsa'cs^ e u a j ie :.M Qd MQ~ro/SHCE=3E3Ei.. : layss ia,ie (0/5 /I3 S. // 7 E I7<. II0 0 1( ( ( 0 3 / o o -t- -1- ^ tsr^mc^-st'/ i a.2 0 i i a a e la ia IXIO ism. ; a (M.. 6 AV. IM. <-0,30 (o3 am IQ.X7 o;ta Pi -#- i0 3 am. I 2 J J (o;!sa.h 1(825 > 210 -TXSTAtU LyE-HUGrXSE: IIQO IO~3,GOM iia.3 i s U O WQ ISdSL 2&L J S. U ss é C 11 /( 3 7 /o 9 ;oj, / O T S " c ^ O L A /tc O T E : O. h C. S O f / k i E L ' i > > / / / )&/HJC3r. t e / E E T e X O ' o N- I3L 20 1 L i a iLO d 3 Å P i Å T å a a, > P > 2 X 0 I^<VvAy V. Ja. ^ 2-b y 2 E A / i WNli 'o /C/e^pæ fj(7<^jseaao S COZySjC^T" EHAC3& Hl JOSHtSISS~EAJBHCSJmÅ JC. r - t h 1 S 5 S IXQO iia a JI8 0 (IQ O (80 > /a o / / e o M s e :o v je o /<y r/:) / av. /a s o j b a s a t " / -s /o /s ^ t 1 r // o / / e o 'T ^ vea.voera^oad s, / e o eenpart Appmbenet svar a f 3 1 MAS , Røciovre kon.ftil'rjes byjgn,irjj ^>>epektorat IQJ&B ( I3SS I3S IIT/ 1(46 1(47 ( ( 2 9 I09& do OAJOEie-e"nsEJ:5Er3Er ArOTEr«..E «. -- js.r r g r ykkizotse: E'E. OT=>«(ajoe?_(GpE~ fcaotetts. :MSEyAiJFTO>7S.HOL.J:=}..C5-/BUA70AHEX/- ' S A-y 7T/yLAElc^.SA/eEAZ- V V/gA/OSÆ-y:^ * AOAVyT-rEZ-SES 0,3. -r/lu-, / A y ^ / o h u s e : h. u j D K r m - e r r T A c ^ g r T T A c ^ E : CtE^UKJDAIZEAL.!C).S3x7,:s 3 = 7S,GHfT. ~rag,er-ra<3f : e.c>7oae E /S. H U S * ; 9 "AV 2. ; A u r r ' S f S 9 M ^ - å^teuh/oarseal. 7 5 E -. EA/^sZ^i- IKJCH. - S 7 - / y,, ^ ^ A Z _ , S A - v. ^ AEiEU\H F o e EA>^U :/SJHJCr CJE>XAC^~r V. W E / V? 0 3 E V E - 0 C A " cjdj-aoft \y. Ho~rors.7Er<DEyu ~ ra 7=^0A2OEZ.7~ 7=4!i OÆ- / o Vé. S--_ Zi3^±i*' C^CJHy/DAEETAU. E7é 7=!Af5X2EU O A 75 T 7 A V E 3 - VlE:AyOEA=>AAO«EA&A~r~K/^^ CJCXUAerC^C^ES. CZA //O O A V ^. F 3 '^ / e. t i g e / A V C 5. S A A 2 Æ - A Z - 2 / 5 % A F ' ' / 3 < 5 ' 0 S7AEBIKIOE TU 3 7 EUAjDSJElfS. HSA3AE T 7 > V B J L J E :/s a :s : / 'T ^ «/- /C / + T 'Æ T f c r V. EAAD^SETfU V E O V / E T V r T s Æ V E O,_A4 vez^oovjea2. C-OZ-AEc^^^Æro i TTO A O S?= 7>y\ C E Z_. (io > -» K ^ E ^ j a e r A V /a 0 A S ) E :A.V - S A Q - /- ( > e < 6 o 9 T ^ / E t t C t d E H U S E : V. V /E :A - f O «> E :V J E :C 7 - r S X ^ K J. A.JA2 " i '7 «if9 v n, /.-/(. 4 A sf '" /e Z -J E T V... i : ' e t m h j e : S / T U A T V b / V e T ^ O A / V / - fe O ~ re 7 P M a \H J X3. 2 o - - < s < &... t : :.':.. [c X A T B ^ T je rj U P < '

85 \ p / ^fe.5, *' - A, ',v A.., T.V- *', :. A t F C Æ - t e i K / Z / s / Q - A v» F J E S f i C T O r v /-O O A V ' l ^ A C a V jg A fiuds^lrcao ' S E I HI K, 77^E»tr>'!elteVUfOGy-/S7=5'<<FEfe30/4oSO^^, T., ECUOGSZHt XS vcst -SAKHX /UCfEHS.. H. Hf 'ZT... '. /isrfssjizft 4SOf-f Tl'SPEXf^iAfJCJfGkJ.S,.ZTtZ-S:, ' ^^:^:3:i «.XaK74/<3r/^rEC>.S3AiJEXX^,. HÉ-iSr OE -7 T /_ c r * -.o e 7 S V e v! :- ''- ' z*is>iæxa /^ x y & S it E m s - J S :. zmuh %. MEC3 B ) 3 3.tilladelsen 0 3 d n approb r d j lig n in g skal være lil sl-de på byggepladsen. Til/yn rekvirere! ved henvendelse til lokal h f U J S, H I S U :7HmKXÆhi x p.s-.ro z j - o j n s m j - o, ; v /s e -...CX3f.3LIKLI JC2 i<3hé T tp A x a x s. HsnJZÅ m'-sct~r'ebf\t:& ^*?\ T7voZÆqr A E X-AExErTEr/S3JE:, /* E0^.3hCAZ-H'/H<rr> 'ggz AJO/ervAsi SKiæ,aTE a-y..uvo JZÆ>dJU/fHOr A F = " TZ/tUfd. O G r - 3«OT)ei&1 --/OE JElAGr 7= /ZiJSA-/ \:\ l> S y l^ I'-fe f r= i'^aningsinspektorat r.'...,,, _ ^ - 7 DEC Journ. No. \H M ^ ^ feeoa&eh/aoota; shuete. ov*rk3kia.r.rr V im O ue isa o-tetp O G r ja.f» i4 sa s:.a tft T -Ja E i.- hcsbk-ld.bzuj i, S E is E s f T u e : o ev.( -' Å O A i & O d l d E r j» O K J UlaaM^ yifiwuwatmmelo* wssst - \ r 3»ttj*»STT=0/_/Ær ZZCP Of~f.... <' fc - - tnv 4N. *«'«- ','. ' T /oa:' m " t - V-..'.,y.: «' -.v", ' J i ; : ' ' '. s W l~t I K r ø # < ^ e :a u ~OCr ~/ T 3 A vf=>/=>æ: /Hf&-Jc^i=3 s:^kjrr i jsa ^ o cx3»- O7= voi-o«>r*m-rj5: Approberet med svar a f - 5 JAN, t9 ^ Rødovre kommunes bygningsinspektor ^ # i' ' ' ' pa r v : r ^ : a a, : i k r S r '' «1croP pip/ris. f j f z. 4* /xslezf -SAV/7- OGr Ofe*-uSss.STtm5tv«l za»-«s»ai/-vcv" >yesrss>'nnbsai:i*or- -s~ ;, Wf ~ W ^E I X? ^ ^ 6 5 «S u

86 ""^>*0*uEæ. t OiSCtrviFir J5»x<wrN=>>ejcus-'53 a7>e /-/e o 4 - «av/v ootese^^vroajerr-,. je=«v3rjc: : /:3BWbiteg>V)gteTgg2-. HtAEE: H fu e ^ /s o l e t s e s ht. 7,dscrf x^arr^. i>rirpsasajuæjx-. xjacsjepe-foesatavot-. -rjs 'xaaakikd'r /.a e u e IQ&TZl^/HCiCjEtS. Oc^XSateÆT >MV233&A<::^ XZBtA^^/XPlStV. X 'X S i^ & < X J K ''-A F - f-f^ S S ^ P P J E E T /m X A, O f E H U J S E r r MESTO A J S ^ O J J U H E V ie T T J S X ' ^ - r ', " :: LP''' _. ispljm/'sklliijs: AJP-«Olerr 'J2M M JSWcilFTE jelx-, >vtine*=s te5t_/>wfcae3e,.4,.v / M O U je a 5 P U u A C 3 J E a a AtSpr U C ih M.S J e Z I E E I S.,»aiiUH/! O P H O J O O S E r r U S T J ^ -isép' * Byggetilladelsen og den appro b -r;d e tegning skal være til stede på byggepladsen. Til yn rekvirer::* Vrd henvendelse til J L - l o k a l og 251 r... v ^ ' I f " KuJi i w ' g n ^ ^ J...',J ^^ 'U' yt,'%9hi{i simpekto^^^ :{) ;. /...»»'' - Y.:... : 7 ' ". " l' A ' -' ' ' '- - : ' ' ' ; ra 33MKJ.. F»Jl asa vrnrarr <v/-s7asr EO(Stsjz.hf''Emfsjszs, Her/H OVE«..'^TeOA-yAJ&AE'ter/feaET', HV/lEKf43 r r*p 0 ^ 7 0 C // jcaåj<^je...4a-4* Z3EX2.-Fli^WCLfiEjBEea t4mq(e7«hvs^rr. 3/3> x..fee-æxyz3æ Avfi'»2i4eS7>votxae:a *rri_ o>ae3dhee7~. MEo T O / A v o!srrt» a!s'7 2 E mcuorfsr i A rv««&3rszl* JS w ^ ifciirji'7»i'*1>w!p» 1.j t-. >» m m m 7=vie-'w#A«ifcs. M E S -,J...F T «<2jai*, ^ r o il J s r r oi»/-/iv«e4s fd U K J. T / g a c x p C / - / j./* E z - a r /) S a c a a e x / '^ EUSIS Hf. F a e./ s J r a E. i ^ j u u T T a e «A / «3 0 «e w V S ^U U O T ese T /ABTg- F S ^.?=* HfUetEHJ HAtUETSsPK/CJ zocæ>m. j n a w R E. M a r r r Q U. X jmjuoh m<srf&u>uob: X 2 3, / G R ; yjajk/ - Fo»evAAJG*4E: a ' T i a r J 3 A a 3,v * W v c ^ '/«i''7 T p * K " X.J e. 3 n a i c m s a i ) u V(.mh -hsp& ffp/urxuerrm 3ssndi^»4>. fpym.-» 4 u a T C io O i 7 ^, T / g - -:: /'OCX/ v/wtk:.a.»-4. taaoxuk \ I /V I 11 f, _,,,. '-* A J C " 4 f i *.x 8 1 ^ / /4-*% -Ef{ / v o v fia." :aicul.-tv^ fer/zl Hftsåc^ Ji»pE :- o c ^ -sifc jo i d s s T a É /J.j I, II I I' p >/>, - ^ Lg>far/F»cW OI^Ak(q,-TtjF9a 4eA*^«Seci-7i! ;j[ yg? S/Z-V* 'té. /2A-4KÆI" ~yfi: 3SdPiHjO 3TrkiidErr ^EOf&ufOMXHj srr^ms.-hcxef H-t jro -r7 /^jng;t=ioatær /o>r/o o / v'jv. : -J 4^.*»>. t. ; v ' i s r T U E s e s i 4 r \ / c /, V/f'.y\T:y - t Z-.- ezajlzdjx: : scrarc^ c: i>uio<c^hqr9teapanrijs.'t!». fsuam~r QEHai-czsi&mum: JSXSr g A g / -«T > A,V ' 1ml~AKJX3A)EXD. E Jc> /«isc o * rt J* rr- f<sahgs.kjbchj t - i~te:j~x / j b a o - -» c j g t *ssr> «xjkoa.w «a.!».. %Ui.vss: "I.»A»o o<% T o ri- je rr' Hat^iNciarr/ETTgsm. 3~&r/Ermcm. Ac«/a_ ; x«aåe23exb.i ors^ox-osavtoje: oay T'^erfs-nuaE; \y.-r^saeiæszlj /xx'/yøv-fseofri fisvtesksr««u M I 4 & -T X J «J g T A iæ a a S C M» 3 -S A O S L V A is T e. T» U C S «S S. r..»sg'rxottsm-zauigja/o- oe%-. ar/e»&i«ig»kc>«:«oc^aff o<%- -5C?2»aS7:Er -S A u U «TlLiKhJ FNPART 4pppofoepet med svar afz - 5 JAN Tø'lQvr-e kommunes bygnlngsin J, é^ ' I- ^i^ g f e e e r ' : ; fjjs H S o S " // JSÆset^JST /lax2m-3je:x/ ' ; V v/æ rx«3e^vae;y t»fia, 4F/ A aggrv ^ T ' XVm / - y - 5 T ''jlegtt^^ Jg r. ' - g o I Z.O Va 'é i^ o s ^ a,.

87 -i., - ' V,. i Bygg/filladelsen og d-n appro- C ' > tegning j';..l væ?e til sl:d e J :. s«,,,.n. i. I r kvircrei v :d henvendelse til le k a l og Rødos-'re KcAmu =s BygnlngslnsDev'orat J o g rn. N o... * 7 DEC i m c L T T i'r'tl'rlrh'i I n n 1 u r o r i ' T ~ i r x i J D t Y,.._.L i i p w J 1.1.t i T r r i i u ' i a a n ± m 'I T I T i i.: :i.. O. I r t ' i I i I T : n r T ' T n i l i T r. 'in ri'h T i t - F r r i T n a j n z a z i 1 i f in. i n z a r i n n : /N /Q Jeoir> -N c>k O :,^,A... n F N P A R T A p p r o b e r - e t m e d svar a f " 9 Jå^. t968. Rødovrø kommunes bygningsinspektorat r SA<S»-'::61SuOl9 T T ssj^r z Q /e Z ;2 a a.t s. 'X//e. 4 /s A s V ' hm T 'r.? s o ''XSfTL^A'' /JSS^ : 'A i3e>< nr!!^n-. < ap o?fes»:'.;

88 n 2 S m 2 5 B S E ^ ' : n ^ / 4# / rjs.j'grsekex ', T / I : n o a > T! 2 3. s. '7 m - : d / :fx3fe:rie3-ip'p S\..Æ )atlzr ng-gs ': [. z iz a p /v o r r - Y J a s t e z d a i. /V,f. - \ ' y ir% <jjlza*. k - ia ^ T E S E T E ^ -Z ifg K -V r^ i,.-, ', i ;. '1. 1 " K., i x - 'i. i 3 T z f i 'i - 4 lz'issyu/sl<9 ~ ^ - ; I f i 7 /g g. Jsr-Vies53t.w.,, S/ /iescrr::th'4s'^g'^^ \ J O CZHf- ^ ' / /y jz H r fs 5 < J ^ ~ ^ \ i \ U \ u L ré-t AjLf-f. IltlrttHSWrtW«* \ 's fia A tå 'o s c. ' \ HJZf<rUeX>^ ^ r - / 3 0 J - j S i ^ i JG r ''i^m. 5É a ^ s S S a s A O r ^ s? -.^^SL spd fdph'affor,.-/»vfr' \^ A n 3 > g s g g r r v a.- ^ /~ 7 :'.._ ' ' '3 A-2*T*-*^ i /joshrff peojoé&'k I XA -y /f J -O E r OOr : Ci'^f.TE,'yASfS;' >.cnao Ei-^E\^saxs> 7 7 Z -,«v A 3 r r A -' / r r z X 3 0 C / T /-» V T 'V r x ^ V -Kjjvsjsx-avei.' d! 1 \\7.Tiu>y ' I < AerU/AVA<='X/ r r N Å "... z r T T T r - T S ^ '/id/vaøvz '...- Y, ", - - 'P 3 //S ' 1 i J 1 itjcft T5AX3:-r ; :x2srjiv 'il tk-itu'y. E A & r r i t ' j ::::ri 1*--- X : =F - t - i r.m T ' H. a E ttr O z u U 'U d r AVEgr. i H 7.r x t - r 1 1 ^^1 7 ^ r -F='V''/2 EZ~7rujuc. Cesyo-tH <Skfxz.fEtsx i I - Ii A H qj < éhh- fjrr z:&^ca~y /e.x^asz^of'-j t!*, tiåar* J^HÉi«*,*I* /H'yTJ T A l.> ~ \H X I ii '.., --.if. * ':. : d :.- :!u irijx d 'iiid M ^ =>x-a.oæ-r /o -/o c a < FT/< T/iSH. H zrarsjzim^ JpST^ l X l.hf jp p n n in... "<Ycji.p/ IiX rrul~fo v E f c isfiedtvoe er.'ernt- \ > -y^n// r -i-w ' r x. Al r-, P7A->gVJ.g. ven ' i 7^iPlfJZ34-V.SZTti3'-~y p - T 3 i - i F T 3 / 4 - ^ - r... i I ----: -,...; -J' - TI "* in ~1 I t c>%- i V,Sryy. -7C*r-H.f.t*SXJ^7~ jresaa///^ ' t,y~j^^t''\i ^tushsjstt T i! ' iy\rf ZS~ EflSGr'/ e c o o A j / - e a < V..O.F- '7*". p i-b y s rp l^ d -c h i I Ti! yn rc k v ié r«vad hafivendeti til i * y og 251. c V.,,. cy.- X/ SZ~E3 Srf-f I g d n appro* ( By59etit!aJ n ig b tr c d «tegnln te g n in jj U U d d ll xv» ie til jtede vx/z7ger;,f3lavo^^ jiaexi>/<dykrt3ay.^^^ r -.. i/ i 'G scv/^ava?t T T ^ >- /» K c x Z r I H 4- "-4 t" " '../- r - Y mm>rr H!-! Yr of-,.«gfcdrut -kræ- '" s/zzk^-r *'- ' -Si/VJ Vf./ZVSi'g-'iTWV^ X X " ~ Z 3 3 s= Y 3 /Y Y 'S-fJEXD syyk f2m E I ix n rd " A E f7 ^ -T 7 U!fU < ^ / 4-- ld3a 7H iz Æ r 'vc>arnzi»s-t- A-z«f :.tl A y s r r r E y y y to.! X -i Z-ttTy tcz o y /, ^ Q S Y s i B Y l Z A;,r-«'r>bcr-> r?--d 3vr-r a f - b J d l * ' ' 'r'd -,,r:i.':.'.* t' v -r.i't o i.'r'.p /X '^--'^ - - '^ '.d Y.. - r - o il É ^ y<kjit~ / HON/XOIQ:2lZ 'y c >. y / T '^ T S - f y

89 W i T 5 - Ey3 3.i:l!adel$en og J e " app' H.-rOE AF,td/EJSs^ / z. 4 f i ONZJsneskiefrJEe tn i e ^ i sze^ ar o<% 3 errto - p j- v H ^.rse: t i t y g d e n e, ovz!aaws»tea6*s Isr b -r J i t'g n in g skal være til stede r.1± jn^ndseth T n rekvireres ved henvendelse til 7 n 11 - lokal 250 og R é d o v re f /.. i Bygnlngsif'-:pd;cr;-t - 7 DEC 1967 Journ, No. \M.qq6 J o CV-f fdoheu^ellaytzisy </A~N3 J > * 0 - N / g 4 / i. 4 tp. ÆSACVv<--SKG,<StEXJ 3ete;Ft-iSiSIStSAiSr idofmeljfd. o<sr I BOnMÆrr- XEXd J=lV«,fiEie. ~ni_ C ^U V OCSr T i j _ i _ o i F r F 4.>3*'jap-eEXBJ-ivre^jfe/et r = o ^ ovax Æ.rl«iAj&EWEi - HyjuamrjOMs^tc. jukjis&tfsj^exafs-. MIici*yLAEÆ?>v(WC.A fibssjsstkyh / y v g e a «jgia^^jegaoo/v/avcy- -< a o M..., AA-H-.L a s 4 - v 7 C.4 / > / 2 / g 4 erst-vtosw^ær ; 4tV aicxaj! o «o. X N E A f i l e f 8 JA N. Q 5. Rni..*Vi ir k' A/'^rurrra L-v t Bfnr.pnkfnr 7*\ aa~hii tdszsl-bss^da^s _ cjcasæzv gczx-jer IKHZUa Or AF Tsssg _ hiosz3 0^ cy~f s!w JK10oE Ædf r>ir--æ>>/sgj(br A//AV y p - S M / T *. of=tsr-ausr Mcn=> /doshi.(dmil><sicyel.f.j æ o e t ~ l=kait «"r;i*lbix/ojfisr tejzrrv:nrj**ravjao^sovfl: «a*«>«vaæ g y g o j c k355i_ess>soaim J»-A w A s m o a r Æ 7EJ-rpi~A,C >g<^ Il.M. idor-a-f=n_>eeu. Tiac> ÆFvy2Mr/s*roEXV t^as/i-xb^nu-ssyyjsx OF=ffl.'T-A -=T" A E SAeSrSyAmXjr /v.-e-^3izrc3c>^/>v/e«.sm.lieaieir.crcrop. i"t1ss5^ay A/v^ ' ÅX.ÆTV. ' Æ. / - p V cy, fæa/ggsr... I P M k. /ra.q OAiT/c&-raExy -eo/a v«.-c>«,atag, srp o S is S -

90 >H h t J. ' ' 5 ps bvog f - - -H' Til yn rtkvirtrei vej Tienvendelse til 7041 t i - lokal 250 og 251. :<.aovre Kommu.ta B'/nningsinspektorat 2 O S E P 1966 / V V vjeci - Siyrx: Tiisnt s^.: IH rf I, I I fk r.. rk ' P - ^ P IH ffl I : 3 s s '! ^ e ^ D e. " :. : ; r i - o. o,. : - ; «' T i E : w ;? w o. i e D..: GEN PART [^.sjf'.>p o b e p e t m e d B v a r a t 3 I Mrtii, 1967., r ^! :-;'> jy ro k o m m u n e s b j ø r t l ^ s m s p e k t o p a t *! *"*--' 1. _ \ / i >2.00 jsetue^-e: cw* i«æ T S.U I r I (SrT3.Ut~4Ci :h~j VETO H O S A oe-, ti.. &V-ll-r \ÆZ2 HOS A-/J^./a. ' 'XSyOrHØS.Tzer H / e. - i s ø / e q - ^,. - a A Q KJfZ. <5 «' o 9 V. V / Æ 7 - / O S Æ - H S T 3 S " /Æ -o E -y ; o Æ o - e - c? «' / i. 2 o o. : c» 4 i e s v s p ' v ' y v / e j e / T ^ ^ f e t V " < s. 7 7 e H ^. o V ' i ^ - / V ^ o 3 t e p s j z.

91 j=æ~~-rot~j uritoc2 :s I'A-.-t. ; '..r ^, overså ko' ejl_oe:>a"tfaaf /=>JE:/3HZ=>osE" /o c-h J 7SfsJ&^ ioa_/ se-tts-c^'io - OVJEfS f e O - e r t^ E ia 0<3t h O V M M e e l STUEE-P^^HT OPJ-Æt^C^EiS. 7e.O A yv 3Æ f<..,,.^,^ '. "T-.Vii:,;.'' (0,3 a -M. STEM ; T2.00E.Si_CiXD-»=»tee:æ>aEOE H e o 4 - s h h cjotejsaoae-r " HUJLE M U S a E O H M. C ^A i_v. B lk J O E T a E t W V E i e T -4.O te t/^ ^ T E 'A s t. UESEÆ:i2T=OT5.-&A.MO-r. T=54.>_SE HySEJS ^i-amteæt. isojlef2.im<^ t;s o h b a t s V /M O O E is I M O E O»*>G A O E U A W Sne./M G res <5CH 7t=ieA /KJOV. MUl^. såj:-a>ærmfcre oq- v/mooes-7=ilaoe/^ / js.mm o<q^.2.0 A/// >so/et S fcrs A S E ^ /!S T A?=- WM/tEOPEEM M r O TD STTSTTESEM av. Te^-EiOEAaiAElE: OG }-!Lj^a^~r E æ - 5 * 5 4 A ' Æ / S T. A /. T c q A / _ V. Byggnlil'adelscn og.1*n approb r <la {-gning skal v * «til st:d e p 3 bygg'-pbdsen. Til yn rtkvirerei yej henvendelse til U 1 - lokal og F?s^ s.kjn~tsrr s/t&r^ -^ocjisjeih =? t» e e s ' H era V O V E E E O M A r O Æ t e E E T, H-Vll-^SJ-CiEr 7^ CA 70CAy " ZJEE. TAACEEES t/avose- E ic 3 H B e. 3:3'EAieEEA/ClEEM!E T A S T M O A C E a T7A 2>Eit;SfciET" AYEO TO /A/OSTTZTS'TIE S O E T E / A/ V E E. O Æ 2 _ ie js -, / 0 7 f f Tj T- 14 i s k r u M lom /ye C ^ C 3 r4 ^. : C ^ ^ A / E O i ;,ajcr T>iErT./r,To>esfciApa./A/<5- I I '/ o C M y 4 o o E ;e /A 4 /q -sa < < % T '-^ :^ / s o i - æ ^ s S E P l D I RT ao:«3ocm tecsibfcasae'o>xjiæ7^ v9 ~j >7=T ac^ / HdiSJsj-JE. co T T je jees 43m ^asm ts«yoeæ=ic^æs. ^ '" A e r» A /q - H E p S S * «;E A A T a s CM hiufs^ GT=>HL^Brr H S^O /»C&^jOUJT T>A07Z=r 9=LA<^ÆE. l^iiuii«inf.'uuvvim kommuiiesi n in g sln sp e k to rat o S E P rv ÆP-xTacA/ lobd SrzsÆie jt<sak3^.e: / 4 s 47 G}.JU /SGrlEiUiUO. A 2 3 C M. Te,iMijO(3r TOlsvAwc^p kvf=- a - f T / e Æ l i, I I a A Q,,\> A M :q E v],^ E / i ",, iwxmd>a./stel "-nb S7M ^ /eua_)dleoe - F ^ /ca W T ^G H E I s P j i ^ t E s n p <o' i* > :?A iyq E :0 epe I., l l I a O y E JlJk E Z A C ^ tvexilel^ -FOE] SteXD?S a>tem O V 1 I! I i l i l.1 / å l O F = v 4 'p - ilo S ^ '7 X > 'E <;0v< 0 OH A ISOOfiEES /^isro sez^iæfrfæcr /XMiStES 7Z\(SU(^ T^OAOe z e t t e : v «^ G ; G } e : o o TØA2Er-S A T J-ZBUSrrB - E.fe;Ei_ET OC^- '" f=^75.g,k>\j-ljkjar AiMEXrT- /teo S-Z/rasCM/T. r^vww /VELOET-f jd e r ~ r c i A A /S E /A 7 C y E S /W O O E E paæc2f T3IS/^ T/B C ^ 4 o G ^. OV23E. '/BBZZ ' -EV Q-EA/ sagh^»<sea«3e: / aæ-c æ - OVEA/AVS T Q > /^ 0 CM. r M l I d m M u UIIUUUUU /iiiiiiiiimiii ilijijiiiii)ii(im:i:iiiii/iiiiiii%5 j= o /e 2 0 9, < a o 9 6 ros^ j2o 9,<5" I f U I I 1AOqAOe^^CEHHE' -V7A Qitrc'PAlgO'M, I H,-.... fy il: _ j i Q Ll _ xu 9 0 W-, P A d 9 ^ / _ r 3 E : / a : A L ø N M 4 HOT S l U H T - R i ^ M C A av, }/&»!& tser«. E. / e V 3 T M / M G } E i e. 0 7 = > A y O ix S e : S «0 H s o o m W O i _ M C J E. ^TCU^7=ajEJS A T -4 P ia O E!1=l-Ci. /A-/Gr 07=Cv-/yE6Æ E:. TiOACEEiES 7=? CJ/VOeiietASrS A /0>EES A ^M P >A -tett / W S T C^M^'^K/Gr &VC>LJ=>SJ&J. S^M SÆ M EE 0<^ WM-OOÆSTAAOE A T S j^'fee.. GrUUy^ ETOEETAGtEA/ / Sd2SOr STAM'OAEO AA«ST" -77eV!fct//-//=5e^AV<SÆÆJOiE ^STTeøEE/MsEiO OA <i>s' OAf' ATS>7?^A/E). ^-T f^szis^j^^ / AyPEO> - ov<siacv>efe;e:. /-yæ-o /a a c e a v OfHAVEA/Æ- A_Æ3:5<qnES. <:^<ULV / T-O/ÆT: S.7T=T2SXSL - A Q E S E 2 S. A c ia A y /H æ e. T!! 2 c x s ;> e a A «H /2 Æ r to AOØtEiVeP. ;z = 0 /S S -7 -^ V //V 0 3 A C ^ Å T '0 /'O E rt T Z a a S E A O O W «^ oq-7=t-4.cb>. SA=»/.sEr-OGT 0/= 9vooctsæ tzl-'e ' /<VBnc? =94-*3'" 7gi_(2C:::^SOE--/=7EOT, <c^æaa/.s>e--et2eie?e- /30AEje./A/Gy-- A-/0/&OS/OE- --SVOS/OE- ECV-T OAAOEE- G ^A V S iete Z T æ E V E, jzafn-eryz. / s c æ t e e s / v e t o,4 5 -o A f s a t t s. ^ - f = Ø f Z ^ r r E T -SxAuL.- 7 = J L j^ h J B V i t ^ / V E e Æ Æ T a V EA //, v s. 'E E O EAS TVtCÆ-TEU^ T fx/^ O O E O S TV/CiS- TV- - /T E x T o. TO-e. S E r ^ i3 E T-VAiSre. c^a=-z r-iå=iea ^ ^ -7- VZAy/3/2EzeA/E /A/OÆfc^AsÆ-S M EO =Z/Oy/tiSTE-Ay VMOaEg?. -7A<^.eTSrA/E04Sr. T^OACiSrÆ2/Ayc3- EM A /- O E /V E O N fsz-e' st Scxy / / v o / s t o e Tast^TV/ctqiEA/ a a e - / u æ J=iUA,CBrf3.J/^C=r ^U/~J Æ5E- OT-Z-rfSeT^-TTLj. TØHfBEEEA-l / SAA/et/^O MEO ^Uje.E7S. (ao /eeo T ve JOi^U-/ ÆJ/C^'TCf-E" OC%- AVØOAc^T/C^E TJOAOEr.^/Ctq- /AyOEW -E7=^-ErA3jEXyzS' ÆA-'z-a^^ /r y / / ; ^ ro t rn<*-d a v 4 * e t ^ Rødov a komm g e n p a r t i p ^ g s I n g p e k t o r a t S s A c S r k V < 6< 5oS> : > ^ i E r / V C «S E V V / E A / O S E V E O 7 i ^ A V A / j S - - R A m ^. K - l f ^ < 0 A T / < S / h E V M i* L L / : B 0 ^ETMMJET T S L A M j E r 0 / Q - i, G j \O A IS J & -1 -}~ : k j /V A S A A V C zf- A A c r /T E 3 fc ^ -r - ' S T A B A A V O V E C J E A V - t S O V z B V X S A ^ '/c r Q 9 0? > < 5 r

92 . ps b'/'^g* I " - -,, T. yr, n k v ire r«y*4 b:nyendelse iil U - lokal 250 og 251. KwJovre Kommunes Bygningsinspektorat 20 8CP ioee Journ, No. 4 lo O M :3 :i5weerros-(f3j_aj=ær UA>/zo^/e. //0- s: A/O ^SErns Os/ I - t H r <Js I I s> <T-' T~ -A x~ - - i ;oo.f_ JO O I to=oyuosv-/eu-r^s,f=te/m c^ 0 T^OTe. T-;&.V7='F=:e: [ usji=is.i3.k>^t^-r GENPART 9 = ^ 0 \ 0 Z M carp AY07eX3 I Ap'>pqbi^rct m f d ovar* a f 3 1 [ Røckivro kommunes bygningsinspektorat S M t T - I - n e A \ : 1 = F ^ O G r S T 2 > \ M O M C U ^. ^ P 5 s ^ C A : O E : MCACD - 3 V O :R07S ^^M^7S.^^KJ JSAj^AU/e. <5<so9? /^A=rfcÆAV<iy Æ: V. V/iiE.7-?Og> rv^i ~C7 Ay/S. /f Mj^TTS. /-sz- =r\/ S v o<^ M ^l~ /."-SO ÆMK.l :?=;A\o<^o.e:;e_ :o ao -s-< 5 < 5 A-/iP=WAy(S- -S'7?eA.\AyiD'\Æ:r2A^A-/ ViSClBÆAi Po9<S:2.

93 Byggdtiyels-n»9 d " «PP' - k f d s l* RW«*'* på bvlgcpysen. T yn fikvirere! ved b^nyendels«a.ic.'v'i>~iau ' -&AO- OG, V / B : G Æ " i - 2 > e k:fiiki^k^srh~i. 1 ;«p=ie>e3t.v/'ei5. - -TO/J /=-~T-..aevSTMIWGr! OP>HOtX>&S>TUEC hniu irtttwelm i im lumiérii - /-y9/ OAGtT-.SJSr-rOA~W=-/B 'T7~J/AJQr. staoe-stetjuseer/e Oc^ p i& g: &~rs2i-r~r^^ \æ d oofc:;e/mg-m;mg- / s^ æ :lag:b:i^ G j oc~t eit=>æ:& snh!l)ui!illlimiiiiiiiiii'iiililllll ili!llltilltllllllllllillllll!i)i//v, w x\0 :s.sta -/03-aP'Æ E- uopfz>is~r - s o m T 7 e/e :a?aa M fcrm E /s(c S T v -P ie : SP^-S^e.2,^> <^.'-WA)UE3AMO^..;^ <5-'pooeÆrM 3..s" M :/-i~b:m S M -sæ E T M er o c j-p Æ % v E 7 e > -Æ - o ^ - - & * c :'r ~ r ^ s y^js.pf 7S^y- jd^ / s. pzfsens /~/E-Ay~ ua / t&exjjoh^k/. j-æjopn^r^s, LOP-T O O- Stcl3«.V/Q3<5 F30EJa.kiA)-J_ES H.;"oGr S E tcti-æ O E S M-CSrlPSOMlT l30ee:e.la-jq loch Mi^TTEl E O /tj_ fc Æ x >.c :^ C ^ L V / I" SG Æ O D. PTEE, POIG,s>KiAL+PODS s p / s e s T U E S A-/ED i3 E '^ o je 7 e. ECH S A T S TZi:HM &A1. _E H jie>ksmiuqe:ie. q- SvETS» T^L T g Yft vikioueip: ET-l( J!<3r S"Aij: T^AOSns-TEKJ + ^ 6. \/ikic)k^yja^ :fs. -TTSGrS-yEAy Æ G -e O E JE V /A y Q Æ ^7.E X V VEZD Cp^uB:/^ r c>gr ^kiojssrrsr^usr '^Æ T S ^M is S M < SO V //l-/ts^ ræ r -S'T^EXV. A /V O ^ TA \G r S T Ø O S T B O P H 0 0 Hu/e'VÆJS.ki. uo^ta^rabs, ''A srm:/-u oc=r- ~ p A G r S r r S O IE :K J 77eVA fc;e'3 /A y o / o o - &F^fs./A-/Cj r/u, ziaey-feiesi a æ o æ o ta \p ~ &TPJ HHEIL- OG, ~n L.PLX^E^. C^AVOEOE S\ y\f'-0/*efci(tæ:s. MEO o a sa w A v o JE æ - -S T E A J ro E T S I HØtSrrElL-. Q'v'SrK-li.yS OPU^^JGO-ES, IPUZj. T 5A SE. AAJ V/SAO/A/<3J-E>e. 0 T ^ o o n z ^ e ' - s & f c ^ a ~ r / s,^ A - / o ^ æ ia q - iiijjijiitihhinnmitou 4kS" SEfcZÆDES uo V. Tb PH.'POO&EEAMT (MOV. m S T q oa S yipjouett OETR. løyfzicrt IKIO- -O SC fco fcie «' O h ta U L T T O G r HEXD AVETi-g STTETM III ihåihiiiit imi 'III im CJjUOEE-SEÆlOOe-^ ÆiE wjimminn 'r pøvusn^ HUifev/AMqEe /AP-OÆtife:. o o sse X T v /A y < q e z>.e TT>\(qsT:E:A_/. X>yOJO O V E /^ I E/5. /5QMASOAE>c;E:as.' /ocajt. pkl-u=: /A_)-STAi-A-. o q APn-Ofe FOAaEs, / 7SizsjeMiAa>a,E 3-0^30 ^^OET j~.od/3.ibrr oqf uooene- ' M3P7-ET ifl.;30 r j! liltldtoiriju'l/uulimrld'uljljllljuljtjlm fc, K<5 P I 2,-BO fci tp,,/7 til lokal 250 og 251. v /G j L o p r I ooaaoxs,/-o JjOPT / : >yo-3ao HUfs^kjB: aæ tvo STt e/uf<l /Gr^ p o g =pcs/s^g, o p -T /L. O A y o e r.^ fc > \A -y T ~. A /q^ea T F^T E T S. o o - srmssa^re. H Z-y- =>-f i~/^gr~rs:^pje: / y ^ & p \A u /0 ^ p ^OC2-M U-OPTOA. Hu/sep~/ "TTO S./P=>Æv^, X7Æ3e- K/øro-ypxjJOic^,A7SJ^^i^/PJCBr. P O O S E.S»e>-EXDOiEs.&/=iAÆrn ss> o m m g n e s f^vnningsiri^pektorat 2 tls C P l9 68 esui '-^hcote. = somfe^ercacite SK i/~ r / /cø/c:rita :pj -~ry&\7opi I o OM JEiErroh-icSiULJV 7=>MAST/Ote;T=OJ_lE: PL O C - H S T > K M P i E r r GrfBLAS. o q - ;ti,^/-oael^a-æ ro)(qa./o<^ JU^KJGr ^Er-GUn~ / V'/E/eE'yLÆ.e: Oc^ ib /\0 A70Æo AJCxe: y!æ A y < q O :- 3 A 7 /7 " / '- S T U e : C O - ^ ^ A s i - O j E n e '^ pftncb'^fet mit-d 3v»»' a f 3 1 MAS, R ødo PJ k nmmimes b v ffn iw f^iflspe k to fat ^ ^ MPi. ^q!/eq -E r >OAge>iEr.»/..S A :^ < s e -o / ^ t e ; A ^ E : A V 0 Å - S Æ - V. V / - 7 ^ S s.e - \ æ -2 7 H Æ 7 7 Z. f U f S ^ GU IT O Q - i-æ A y c q -C Æ S M rr a^pi&tezu u/isy\u<3r y^}gurn^iu~r -GTTeAuxDx^jEPT^^w pso q \z upi3y^u- ATS^iA. /J430

94 \y':ijao-^y^yu3^ *V a A ^ j^z cyw c«^. qr^ciu^c s^ y / o o >» S Æ O MM. locjm. -K D M A X > -e» c 3 U!,i J i - /, i j 3 T U O S lo e : p? 6 i s y i p _ V- ' SEPTFOl-j'teS-l '^'^>- S > t ^ A J I O i S = > E O C V \ a o c-m T = * e/v )<.ij^*f=>. lo ^ S ' r'^yul.zo/'s*ppj's '^ c x ^ 't< ^ ^ 7 Z y ^ c r r i- r r \r&3f BEWU iascajsnrzinjr!tepeip~i(5kiodh #i_ii>eif5-i fo C M ( S O A - A r r io K J I" T = oe^te>m _L _. 1 EsrSL^cXTra. H e u - i s T=iuAa.-ncoA_/Er ^ 2. 0 o \-v * ^ <o A c / < e 4 3 e ( - f t \'/K/ouJs^&? = * -A CAm J5/<cg5Æ 7=iC A Q /^ / O/PA^. 7,.cyd<ia,rt 4Æfe7i*=-7S5et / cq-ie<yj3 " n - > a S t i - S ^ e '^ E X T 7» e - G D T - /KJO'P. OGr C / O P ^ S Æ U E ^ /MiSO 0 7". P 2 0 M H Æ > Q O E X jrnjjuem/p. H LSM ^fse-kjo E: S. ^ E T T T H i S ^ O H y/æ T T i 772_ u/:?e>e/a>^^rfe u ^ o p t i - J 3 s t :. / " CiO«-A/ZwAArÆZ_ f c P N J /M G.. ^3UL-T- Nr^. 3 0 C M AVO!«C_ M U fs. ^*7FA... xxj^u.j<i ra^ MétTt: A C 3 0 jc» > - v r m. V s M r r! - f ^ M O O r V - / W O ; e g T - Tgj^B-æ-ZVU^ o sj i^ e r lotte. A r T5.*r5^:s^.=xp*sr, -AK Juotpyy^ 407*52*: x r o T t E -!A 9A / "ZMA/ÆZ-fqCJC-V' - 4 < ^ X " T^^CAM /y s a E A 7 7 c 3 «~ y ^ '^ P K _ - > æ c» = '. 3 s /& ^ E 2 o æ j e t I J * a -,^ E J C r T -«i M Cé>//C=BSI 7=»M A O jb?- pjut\js lo C-M t j!2jo)> a^ ;6u u6 * jnmi«l, a ja o p ø y )>/>= O N t a p ^.a W ' ajtcxmi BTCc: r-atm jgbc hxsns: / A T a, u'..' JliiiAU llmegueei^tnéaiebewieeesilrsisl* lamimiiikiavakro*'*«' '«*.««o c r j s o c r s B - ~T >»iaey,p,bj-yaiy fem,,,., m, tfca....^twsmhibaqwv -M9HøEriniMMC3MDKlHNE?'';CW9iei»8>mf Jy-Uk..- - TSUSZM MSOO M O-r CMSf o > v e - ^» ^ a x ' M JSØCTeCyeSr -js»oæ r3sr o < q - - xøyyujsxz. 3L&>-rhP K2a«ej<c/sss sr ^OJOJPPC. o/=saa~r to m m -E/sTaE)^ A -/0-C 5 v 4 S X /io /< :^ e e r o < r y A ic 3 < 2 r /e M Æ x a s» 7 :s :? a - jsciæ i-jost S - crmjmpsrjo M o/o -ra csrie-asæstexrr / <e>v s/ikijolj^ ; MOV. Pi-Ji= > ^^& y\m M ^ Ikjo'^. ypmsrr. cqa-as M ^-l_j5ie -Z 5>-'S..'FSar^ _ ' yimgtof&tea as. v/ayevisya/«aay e;j; -»i;! -i Oj d b..* i» på b,i,3 p - i ", ^., T,; yn r-kvirere! ved hsnvendelse lo al og p y \ i 3 o i ^ A -s^ u cjp y s'ie* t 01 T iiunes ; ;ir. rleltorat 2 6 NOV 1966 s e w K g r ^ g ^ * a.o MM s ^ f s r r -js/e/æofe X-JM is~r ~ni~ Pne. C.A- aoca /. -DØiÆMSXyAO f=»o f3v«m CJf, ET ÆliNSIBAJ5ROe/jS TW 7ESZriSie3C3^ AasAAfMJE: ST^ ^JSOL/Oee* ~ro so /m a : ocq j^^y^sctt^oaayrtta.; kpamøm MÆZ> /?»^ '«r»>gi3>efr«mni«*- of«r.s>ofcifess2_ -c» c t! misrr i g E. -- met - ji* - f. *-... -ri*: ^, r HaVÆX3/00/Øa-»iiSJM/MGrE?M STTZsases / jsj B rå a o a iy - O Q - S K Z M A w A i r i O e u S - Æ X y / O C.vr. s»o*fc3i«ifct<. 4 - t i t i i i i i t i t i i t i i m i t i /"z-amez-^qcacv/ mm PscA2rrF=0Avatt- cx:>- OLttSi. 7Te^vnfec/A/>=ve»«nqMreoeÆ2:ae-Ær75e(2CCE;e_ -/^JSCM ÆATTCS. taojm JSJET7 7 = 'X - r V S T e - O E / ^ S 2 0 O M <qm ^E»a3 TV><e:?S-eA-v/'-r / fesoter /a.3q t<x>-rer id.t7 a».a_~nej//c:/m7^>e<3r esrr^sjaa-jfe- TTÆ -cøm Æ fca ~ /a,æ* <PM /SiyUM AJlMCSf 7=f^ 0.0 MM SA=?/A=Tæ^T=*A-.ACOaE..jzm iq ne nm H anæ «iseajumui«k! S M/M. /S-C-M MMOUSXa *72=QlÆA:/Ay. 0 f-fojuoesfz lt«=oie. PUtAi'< fsjsnmt~ /"C q C JA -V O-Ma." > rrsa j^ ^ A.OiSwag3rÆM/~r / v a /mcsæza» s a te ia s s w c u ^ ^ c n O C / S 7 W VXa4C «sa^egr: iw ta 'A 'ipaovoe- M!(i!f25 aje l"l=p> zoaeae; zsæ y g :z3 sfu/~r. U J U M /< o T^O/~y/K /a.fj5~<zm o."da(aoe_fisr i«=p«v3'7-so/3s-7 7V/_ i-»ava» A g 0-3S<>Er7"JS A / Æ O.jfc3-XAyr2E5Cf icjpné3fc2sfe*e' /"' ir 590M V'/JS'T"! VAS:^ o a A a æ z u : Nr MÆ. V S X 2 _ Z 2 B 2 5 :S ^ -S S : es?n?wsac:»s3f«3bea»ia*e«ø» 3 1 MÆP 1907 ki'oter s> 4 i >f*oberet med svar a f 1 Hf O komm b y i^ ^ ^ s ln s p e k to iw. JO <1-M e>e~rom T=>i-A.S>TmOEI e: qocm Crf^US> J / y ( r t.r ^ A :3 V G ///se.e ^ - /VÆ. ^ Ø T B O ^ u-^^s^ect-j js5a<% Co< OJ9,. jel^e*=:ytsæm <i;ias'.-! hfyar/é,.' MÆL.. 1 -«/ s a Ls -v LSMv'/'T- - Q<S-Z!HcC Æ.,^/7" ' >.r ji * CA cst"7 atra*ea t /r * s \ >^ei''*''*sj i!t*g / \«<V-^<5a V mc^ L. '/:A o"^' J té ^

95 w 7/<^/écr Jovre Kom^vj Bygningsinspek'orat - 3 «0V 1957 H 1 C I I ': Journ, N o o s n s r MOCJ VCE.CI - SV I3 rxikiai^hsmhjt I fcj. S>ÆO åoemimr. I B m i i «ug ro it: lojsts^?9>\o*æx6r /-yoo Jsrr/ÆT^j. -wc* te:. -«(j«&»c, fo»!-r. H u a umof.rtitevte^v-r i *=:o-nss. jjas js TUfe-*auE: c^bj^^cnerr VÆ o -V. ;eai»a"r'*ri=ie, s k j - r i c s ria u r-^ io je K j kjg., i. ~mi~>t~r \/ rr3 ihu& a v æ./o. a v t^ /y s e ^ e - 3A(5_JU62* <r^o9" ÆT/yxyÆr"'^... CiKÆr-STSvty V. VVÆJ-/C> ytr WÆT^ ~/3~Zgv<' ^=?^<5^0Æ<5r~Té,;U7>T" fg^-ry^ct- 30 /a*//.. es. I '/fco-r',,- y.y/t-' 'is" CO^ 5 ^i'-rr^r a^a.'.c:7.oo. 4,:V '«r^ Jp «r-a

96 f?'^".lovre Kornmu- cs Bygningsinspektorat Ai>««<aejEr -? D :c I9C7 AS-x9/'.iy^/^. a o >y/ty. so o > Æ -x AyÆszD c5/-^a-r T^z-^MfAUdrCi A ^H srr 7=>^ SiA c^^roe::^-/»æ steivt-- A-F=- /ya&o/y/tr=s!lyvcj^ '1 / Journ. No. T-/Z.Æi;-V^ 7yc;<^. < y o v tiujskz^uc^ / x-a. -^XrÆiki-LASrK I M B E /OaitrÆ- JSOZ7TE ifesaaytser7~/s'ovisa<s- Sih^/'T~^/ JUS^f^ r J3H'UA~l'hr^j = SX2r- Hsrc>c>F> Æ.7=V-/-7 o & J S ^ O ^ A S k. JKJC3 A-fLJASJS3=> 1 - -i6." fiiø/z /y v o /e /^ 1 XAAC-6Z-ZÆ5eJCyÆ-! ÆTS?=?A'Srrn::^OÆg'aa;f V.<^^a~v. a d i e ^ i ll' SnfeivBUe: /JSAT" 7»5e^ o c ^ /A v o Ay A/Zrz- / A S Ø /S S f^ / A.SA:r/0=-2S«a / :RasiSA~iiKj<3r^ i:>er -r o cj >syerr"a-j/av*3- Z A /y s x. / A /v is:^?=psj- e.-y-jsezpæ 7". &*o VC3E:& /KJo : I / DSTKJ i*=v2t>ss72sr y=5^s.tcir<2j^æ^ I y zva^a c/.s «Æ rr-;/ ' / zooygjetisr r u ^ f-a F. / w<«^o< r <Df=!Sv^T :x^ossbfta*y/a/<^æ, / /-ÆSS/AVCV V. A iafe: a r" z-v <S)fct/AvAy^ VO S3)S&~r / "^ÉKSi&KJtAJC^^CZJ^ iirftmimhipefitti! y C*! AÆC7 SfcJHge^jt: S3. zzs-o Æ ^s-r GJu/~r /-vov^/=>zz>ø/^ knihifffifiimiiint 2 / a " jo 8Æ- ^ E n i É f e J. éuiz V. ysjerrrm T- o. a.a~&- <S7 yi:?w Æ y^.;^æ ~' /V re.,'sr«o jp TSa^C^AV', 2? -j: AsZ_>i=^V' Z>..2 o -/0 ~ < 5 '< 5 ' t t ÆXVÆO/fcuSre yple-tpaz. A -^0<r /.* /. cf^z& istr^:^ yvrea=-/72s>tr7r Wg-QiÆ>y js'o &. Q g o g g fa -

97 Kadovre Kommunes B ygningsinspektorat - /OM =PTIB^ V-E^A^/O-TET syc^hti-zmæ T. MOC3 AyoTo&vÆxiETC/, l/ss ll&o T O T > V i_ ; o * 3, s o / 2> M. IM. c^i-vkrotne t a 3 0 IIQO 9 9- S^A2E :/&/f~jcsr ^ f s. 'y.is/jléys. ' a ^ / v ' I?=»AjB(e co/_aict7'!p>jiykc3& ~r/i-. 5; r - - t i- t ^ 0 iiao M SISEIO VÆTD H^rJO 1M.]S>/SEX> a /o :7 ^ IIQO te o t / e o owoer/b-arrke. ~:A«i. JL-Æ:, A M O i S g r JS r/e. O F ^ /W Q E X.Ic^ JE :r fcjo T E r?s. ^fs la^u F07S.H OLSD. c5-^uajoa;eje>m_ VCV/ -A/Oe.g-\^.y.^..^_ 0'DAv>mrnnE:z-3Æ-.s c^æ^vo 0,3. ~r//-i. / o H u s> : M. O JDAJV~r~r :-r T A c ^ Æ r 7 > v q Q - E - u A j o A G e r A z - / o, 3 a. x 7 ; 3 a ra-.e-a T ^*. QO?faA?=- (i 0,4 " 7»Æ: /Vds /3a'5>Al'4 i^^o'avoa/æaz- 7=>E.. ^-^/ecei_ /Kjci e, a A / æ A i _ T ^ o e T= y sism É :isjf<j<^ a o z y ^ c ^ - r k w - s r A ^ o a e v A S - o c A f r c-'0/-ac2r-r u Ma-roi^\y^oM7.v ~ ra 4 4 o f^o fz C t^jl T 7 ^ OÆT /O '7<g^ a~.<^m * (3-/e^:..> A A /O A -^-S>A /_?=/Q! 7= y\/3.c ^ L, O A J 5 /.ft O ^ T 7 / _ V i r 7 - v i e r A v o - ^ ; o > A. A o «o c ^ c j o u y e r c ^ c ^ ^ ^ c > a / / o o a / t a 7 = A,e if e i r - e //.v c 4 «A ;e - e y v z. 2,a? 4 ) /3 < 5 'o s ^ y K / a ^ K io E : t h - 3 J 7 /V ^^?=- T7>VBJ_H:(e-E:3 d 7=*^. H a s * 2'05T)fc:^ V. 7=AAOÆ 'A7 VÆZ> _ / / " Æ ^ < o o v. ; ^ o o a æ < ^ c ^ æ : 3 i? = z ^ o s 7=>;e. T O A - a o e x /lo) i a v t ^ e ^ / e j E T / - // e. Z A i B S Æ r A J ^. P S A Q - M / e < 6 o S V. W Æ r /- /0 - e x E I V 'je :C 7 A Æ... i, -, -.. T A /> V T 7e. - 4 ^ 7 = " v e i _ E : v ' ' ", MJKI i ' ' ' ' S / 'r U A T 7 & A V - S? = i - A A J - i B O T T E T r ^ A A J 2 3. a, 0 - Q ~ < S é >. : i o \ s. T 7 e r A u \~ A 3 A A -/(% y \T s j ^ r r.e : i< r r. - S o V j E r / u - e i ^ f c : P o P s r i.

98 Rødovre Kommu'' -s Bygningsinspektorat 7 DEC 1967 Journ. No. ÆIK 4', Ad>\Kmu^-7 : /^/zz< r -C ^l^mm~muau,<sr<.>«va,f3rs: U Å G kne. Ajo jvl- I0>MM Mfirt=> -p A e fc ie e o ^ ik drwæ )&>« oc^ m :t r* >/vzloieræ-<cijazs., ét4 : r-tr-r. vit'r 6 1 * 3 9 TQ^Htam. ^ > 3 ^ GLLjifc/Mii/s-ry mmåé p,^ "'t ttkcb.li^ssacjr^ sm/umém. T' ' j t - v A A v r f - - * / V / ^ O i e ^ T 'S A V / T - V, 3 5 /fc :/Z _ Z "" - r. -v:. ta o MM jemp» s /jw ^ ts p r"?9-rb-e; AUCItVfOW^A/ Bgaiifiiiii^i.4i 'X «sije7 i==='aæ.'3» <;Ae5 ^ z-av^æ- 7= a^ A/Æ. a_ <é5aaco'/c2fe2 ~7-9 dpfs-ni^ist: /< tusczvo zahsee^-e^im jm he-., N /a.2 ÆTÆX-/ ^*dckai, Z-ÆTAVCiæ C ± r '.:..z,rsq c f:4 É a * a w ^ ««r r.i.. j u - o j æ r r. æ»aj /-ta,, i' C AA S A jo o jeer?;; o A z r r / ' I'-' feh tfjtiéliiw i*.«%v!iiw^i,;,;ii,ibti,» I<f,«- ZMmMM:r.bx--Æ~^. K-vA A v.'.tsst dueiwsn 1;:;iyS^5p^S!Ty 'Xiai«I^ T Tfe- f O ao-q- CT rtwm>l*japri«i M»iriå'>ni» i' -i - i n^m«ifcini-i- n J ' M A c T /is o - /.V ^C? s VJi=Z223'-E7fci 0P05><5Z2.

99 Rødovre Kommunes Bygningsinspektorat 3 m 1967 i J o u r n. N o.. /o\av vec^^z-v/o -t-ht :syg ^ j^;^jib:, M o a HQ^^Xi^ssÆ:i=3ETKl )l(bo I TOT>*^Z_ m o. /o'3,s o m i SM. /M c sjo.i-v K o 'T e : o. n ;. s> O K fc Æ i. //eo 9=?A:^*r2= 2e/AuGir?=OA5 7-B/ZÆ ^ O S > 2.23/V ' I I 7=9^iz/ti srje. /Ayt^«7=zy<vo a. 00^-Alc^7'?=vOAOS 77^- J; -ÆÆ*-vajeH"F>^/e/t5S^/ t -----h " 1 t I la ^ -O i/f to M VE27 A^ÆrZU / M. S ^ 5D 5BA&>Vr / S Æ "c^< ^ S / 0 ^ I i8 o ( /e o / / e o owoe:j3.st?5 2^ 2aHr kxrrerfs. 7 æ t^ u i-e r.ej= :æ : AXJL-er ^K/01SE= ^ 7 3 OTo^l>OJOt=a...;c^ r kootetts. > t7 g ^ J ^? ^ 7 e H O J L -P C5-lEUAJOAe 5<.L <S /<-jr 0'O^Vy~7-77EVL^.e-.S C5--e^O 0,3. 7^/.^L7_, OA /3< 0/-/ /O h u s e : m. ujdkj\n ~r :y -rykc^^rry^c^e: ; CrlS,UKJDy^lS&\E /0 3a.>-7, S; e-at * 7Ac3.Æ~rAc%.er o%a?^ jettagjæ-aææaz. 7=>æ./ViUa. =. 73^^57-5 ^ / y\et t:z^9m^i ^ ^ o K y o y \ r s j s y \ E 7=>e.. T ^ A / e o e i. i k j c e, E,- r / y / E.E : /\ E S3, s / - ^. ^ A f e E y \ E? = o e E - A / Q h ^ '/s J M y c r c jj -> E A c ^~ r v< v / j = : / ^ o s > v ^ : o c a " " t->c>j~y\gft H o - r o T S - \ y E r ~ o ^ y ^ j - _ r-2, J4.X.n ^F-O fzcyetet 7=^ C>Er / o.^ C Æ Z - ^ Æ v O V<é> ~i>- C ^ f 3 C J > A / C > A / ^ ^ y \ E 7=>7é. T ^ Æ C i S Z -! JS. C, A f ^ T 7 / _ V Æ T 3 - V Æ - A V O - e -T ^ ^ A O - S 0 <^ : ^ A A n e 3 e. CUA / / O O A j r A T = ia I Q J ^ ^ lf U G r & A K ^ y \E 2. a % A?=r / 3 <5-0 S V A S ^ K J C D E T U 2 J 7 T^JLAiCAaE:/^ EBfZAA^ rna:e>le:fze:s> 1 -P f^ HlJ3> + "y-stki V. P jy ^ a -B E S J V T> V /E 7 ^ 0 ^ J ^ E E f _.ivæva2o0v 7S2. i PEjAC>S> P/Q. PyKJOOjETE (loi H / e. & a fq.g re l i U A i e a - E M / -, ,^_.i: i S A C ^ M / s < 06 O S v. w æ : / - / o -s æ t V j E t o T E r c i - M. A J J S '4!.' : '/ V A T T S. M Æ 2.. A T ^" / O M E r v ' ', m J^U - i : a o o s / ~ U A T T / f e M - S 3 7 S la / M - i n. a o - s -. s < &. :cl A.T 3 S srr:^ K j W ^j^a JM C ^- A ^ E M /T T E T M T T - S T T a A M O V Æ 'd j ^ M - s o e. V Æ r c u e». ^ f c ; 9 o P < s a.

100 R ødovre K rm m u <.i Bygningsin'.oektomt M o / e o. I 0JUNI Journ, N o. A f.p & k q o ta. J j! / «'W i,/ D MMGrePP^OS (, * i«w <.,,n / >., V C r ^ ' r> f? X ^»A >3k:-; * e /» o «7 M r! c c. o e / : K A j z ^ UCXCACfT P!iysq>-& FTO«:- e& M /^T ik M r cæ i'' P afæ^plsuer to H & ^ v v / ' C * J / '^ ^ 'C -'^ hi-.u fc). ; -1 ^/ " ^ s- i/ a W / V O ^ ^ A O k S t ^OTTQ«t,i.Vi^O> x..jac.,,.i':\^,!_...x i (5 ^ AO(VSAs/<!SS!V^Æ^::2. A'O C/Mf /S-ABfAsT / C w.- >Y t. \- r '^ ' Æ s ^ ^ w m. U.-. ^ ' > 4 -> 4,p ^ A L _ T C T S H O J-0 &'SUJKIJ2>A.1ZSiM- -433<SA/-*- T 7 X.u u ^ q ^ g g A ^ Æ g. g Af* uom V T -nssm aer«a «A o q ts E -7 7 ^ G f y\ej s:^ \L ^ O A J-<,<5':^M ^' l l iqf^kik:jsrhu& : h. u o s j y t t : i y ^ / z P A. G r s :.STU E-rA G rfi- T ii M ^ 'n A c ^ jm.- n \C f.totykl- / 3 3 X ;; a M<s:3A-f * H V ^ T ^ P A J e C E M Gr^Ut^OAJ& SAL.. ; " Q H fz J R a e V. Y fs A fo S S Y J S ^ U O O fo t/^ C -A 9 / P i ^ *»/. MOPO/Of.Ye3:l3 - I, - t..*a3p >/ ^,0.1 rro iz O J L -r 7=*A / /? S A «C Æ ^ U -A r /e, ««3 6,«S " A /^ 7"AL N Y S I ^,H Y/LM G 7. S V A / e e > e - -TtL. c ^ > /^ *- / A C JT - 7 " / 0 HA/GJe., 7 =!A e.c Æ /_ U atra C rt T7^- VÆrO - VÆ-AvOÆr/caCAiCÆi -.^ASATTTSnet- O A, P^^S'Pf-^ O G fz, U D fn jt/s ^ G / P^^/k.P)Cy^OA -T/i-ATYGJS^ 5=»AeCÆ ( -, ss A A Y "T UOLY^Gfh^lKJGr / &>isst*syk T li-. G ST P /G ^ G U O P ja ^ G A ^ /Sr.» V B ^ r A ^ fi^ e Æ T. JSfUJejSfGT X^Ajes-^JBhY a.>a% /urje. «;5 o 9 is^^^ix^* G A /a & is: ^_y. ^' v /æ v ^ o æ æ v a r o ' TÆtV-O. A7Æ. >3,2. A ' A T n e. A y /«^ -4 jtso ffv ' JBV 0<5r ÆCXf/V A / A / - /. a i T O jbratayfi-. I s /TTnATTO/M.^ie^lC-AAT' x >.. i r - c " - ^ T s ". c X /e ^ T T s c o AAirfe^/rvETferT".STTaA/voYÆ næ A-y ^ o e 9 o 9 tf ^

101 ^asiiui,^-dw f:' k,,-a, l^ n m l.vj» " ^ % 5 2? tå to. L^ B4els«'' : -vr^ Kommunes '/ ;ci ''j-in'pektorat I 6 I " : 1966 Hl Journ, ^io. D -f:i,37 B ^0,0 7 ^A'AB OSArf/. D. 7 ^, 'fo,ss Q> Iz?. ^ I ^ i BBTOAfMifB t SA:B/. 3 3 A ST. VO TU-f.SC^ \ B. 77,9^ 3. 7i^77 ;. <p- 9,a9 9,S^ 70% 3 PIA/!/TET 43SAA» ^B 0&T M, SAT / SBTM /m ABCtAA/6*3^7/ ~7_ /V F Æ l l S i ^ A ^ O S T / F f^jis Mooek /A/DX^s&*:oTF e/fio ^UMF &FØA^0 7, S~ M 0 K.t(SÅ O f<s!.,s's S T,SO 9TF. F tr a r AitMPe^ t^pso ± ^ 7 S 3 7 7S% GA GA I 7.^o f" 0 7S 3 T 7S%' z : 7,. 0 9, 7 ^ jd'ts % L oy Jz r. 37J. uoiurrf. o.7 fg ^ O Te fj e:4:id G~ 9,ev o T FA FFlOeBFAis..r9,60. _i 9,eo ^ S O 3 7S, o 3 9, SX> y H.M P IprA^/Æ/e<3srz/v> \ i i im F i / s e K ' ' AS7K. A NeA& P-P åadl. PPPUl' ''BKOS T F Z? ^J2.S7 3 Me> ST A/ Æ 70, v e j A i / D T j E 1 F/i./S AP Al ' B T 7%^ >S! O^ÆA), o 7 7, 9 7 B 7 0, 7 S / J 0 B T 30/VF _ O 77,SZ 0 70,66 VEA/DFPå AOG " \ [ S J t O S T B / ^,3 A T / S 7 0 Af ^MA&OSKFA 7 OfS. a T0/9~Af 3 / Ser F 3 A S T. S S - 7 S 7, S A 3 A T T ^ TÆG/7. Os' I&i g e n p a r t /^P^/fAlPÆOF/l S O H.. BFOSrSF, S A T / BeTO /V 0,50 - e X > J i B A F 3 ^ j F < e / 7 / S 6 s a B P a e ^ S A / / / 7 S 7 /? y 7 r s ø f /.l S P -øesp S : 0/Pr07S- 7 0 S S / / 7 - ^ 7 S F A T S e 7 S 7 S / 7 A T P / 7 A S / 6 F /. / S / Z S C/7 S O T P f / S 6P.SP SOCPf 7 ^ S 7 A B / X F & P 7 S F A S A A / O, 7 0 ~ B A X Å A s r & F U S A f/a /O S T 7 C /7 6S S a /F * / / O T P 7 / S /7 P.Å ø F //S 0 6 6,00 BFOSTSF / ÆPFPFS OS 7 se S& r 04/ / GFTOA/ y,s o 7 S F /C,S l,s /7 3 F P, A S /. A S T F-FzAPS PF 3FUA/P.' S S F ø / 3 * A S F A x r e p e r s r e A / e / A r e p / A x r s / e s c A f B O T / 7 / 7 c / 7 B A e X A S T S F U S. øfe>&7 A/&&OFr OM F - F X. A O & / " / / S & / o e p MMffL A/OPFAlPFOf/å /:S0 M S T / F Æ A S T. O S A A f T A P G A F S S S T / r / z 7 0 S ' u S P S S / i r S / A f - A S F A X 7 F e r e C A f / / O T A 7 / F e s CA7 B A X A A S T / S F U S FAb f s o p r//. eo re fs.so oree amt fi/posm. o s 70 ^AfOSAFSSOfPjf. 30 f t o T s T S A / A f A r s F / A ^ e t o I PAMO s o e r PPA ptfs S T / O S 7 0 A P S A F S S S T / A SAMT p ~få AoeseaeSFsArs. m eo FPooreFs s o ø r, s a t / ø e r oa/ > A ^ / S P P 0 7 M 7 A f O S 7, 2 S A f Ø F. f y, F F X L S F - F X A O S, F / f A f F e ø F. O S 7 A f S F. f e p S T / / C T F A f F A F e A X F F o a 3 7 /. T S 0 7 S A ^(2 C / s, r.øtk)vr-d Kof-» s bviynhg-f)v<jr'ektc-ret ^a \ S ^ / E j < : f 6 ' f / c / s ^ P /fr A f ^ r p - p p. 5 " / s i / - \ POP PP. B Ø P S /LAPS P S f P T S P. ^ P. P O W X., S P p f / V P B P / P S r p P ia 7 6 S T t F. T 5 P T S P ^

102 l A f G D F ^ O f l L ^4f.70 ^ SO -^ ceoo ^T/M/OTS l/a/ 'f Af &JRjØSO M > T/ÅÅpi3 > /3^ Æ3 / A / D r G A / T P i f P B r r s X A / G O P P O P / A. &J^C/A/DÅ/A//S -P/,GO I STAT/O f/ R /A /G T ^ Æ A / / ST/Af/D TE P E O J. E T /A f/d T E /(IO A P B //A /D -TÆP5EI P~ - % L _ L Æ å /G D T F T O T /L Pjø'SOSP -f s o ZÆSG3SP F.,200 VESM / )T j^rpppæa/ P O /S G E U P D l / P / E 9, Af ^ E TA T /O A /E E ///G T E E P fe P / y J A f/d T E W l^e JA f/d T E P IO A E B C /P T -DÆKSEL P /.A A / f.-^oo D 731,37 B 70,0 7 r//a BOSKE/ D. fs,f7 3. ^O.SS c:^ \o. -f^,03. f3. FOrSS ^. ^ ' B TOAfHUP / S A- PPA ST. Vo r/f. <a?> S. -f-(,9,2 S. F-dfT Cvj.^d'lladelun og d=n app«* fc'i (J> l.hjning sl^al på byggspbilsen. T.hyn rekvireres ve4 ksnvendelse iil lokal og 251 R ødovre Kom BygnlngsinspeK'cr- :t Journ, No. 3 O OKT1967 Af ^0 ab 0 >T A. s.a t f 3 rc 3E P å A/^TET 4 4A ^3PO&T A, SAT / SEThP øeo e r JvW i^ Af,2 0 & T 70 // AOOrAAf ér-sb '/ i Z I FÆILES 7Af/DST/fO U5 Ql / F j z S ' p i -< ,60 ^ \7 < 7 0.( ^ f^cxcf~e(p c (e^qu d^o- 3(0-^ u T rl^ ^ct-? / p : oov k ^ C f. ^. -\ \3POST /V^ 757/7. A Nf-A 61 p-pf.aa> PRSUi BF.OS TEP so/vs A> 7.2,3 7 AfBO B T D A7.97 F-AB. /70CAA O 77.SZ 70,23 B 70, P S e 70. / / O Æ P A L P P O n i A 3 0 BPOSTSP, SAT / BS70P f / / /\V AB>ie BAAEBEf.SSP/SS.S,iA*T BEf.S&A///fi^ ba B-P7APS K S / / 7 ^ A S P A 7 T E P E 7 S T S - P P A T P A / 7 J. S S C A f p O J - p / A 72 S T A B /Z T GPOfS ^70 B A 7 /./fs 7 ~ & B i7 S -7 PÆ:a7A SOPTO 7S~ S/6 Plf&s/^ 62. SA SOCAf B7 SAAfO, Pt//\/ >ST 7 CAf 6 S set/af* P OT Af/s Af FJi /f F//S 0(S.... {3B.O B P ea,sa T / 3ErOA/ S.ABA T ^EA30SA Å 7 OJ^. 3 TOAf~Aff/P / SA Z. P P A ST. S S , S A B AT. T G P. 7 S 7-/C, 2, S A f B P f >, 7 A f A S T P - P F A 2.S. PAZ G P U A A 2 f- 2 STM:. - PJØ PA f A PSA Æ PfSS iq S S A G /P * ASPAATSPAT S7 PPAT P/AF/r S /6 S C P POTM /A 2 S CAf BAAAAS7GPUS BPO&rSSEBOpT o Af p-p6ao& pa s E/orp i f p e s OPPAJ^T^ ( o s s a ' TOF/Z/llPFOf/li 077 PJ. AFSP.) 7'i SO S T / P P A s T. O S A P T AOSAA/SSSTf r / F 7 0 E P S 3. S S P S / P -* A S SAFT E P S T S T B P P A r p P /A z A 3 O P A/OTP/P PS OAf bafaastg pu s.p/ppjs OP ru KOTE -/S.^ZO OfEE AF7 \upo ep. OK 70 /PCKS7PAS >PPE. FAAO BOPT FPA PUfi S T / OS 7 0 APSAPSEST/ SAMT P-PF 7 DS BESPS7SK& Af SO -, I PPOSTEPE eopt, SAT / SET OP >AEP5/. P 0 7 P 7 P 3 P S 3, F Sli.E S F-PFAOS OS 7 3 T / : T 620 V S A P 3P. 7EO ST//C T E N P A R T Approberet med ovar aflg!' Radovre kt'.rimunea byj^ning'sfnspektorat ^ O,SO \ 6,00 BPO&TEP / P P P P P i V Ov <P«T EAi. 0 7 A r p / A3PT0P T,5 0 K F -Æ /.Æ D S E.OO Is - fåc) ^ N 1 60 i? T Æ K K E //U D E f J /V /ITT-FE. / S i E T EOF EE. S Ø E G E L A E 3 E E E E E T S E. TP66 S E T T E T OÆ TSE. f9 6 7 E. E O 'S /, S E Ø T /D S /'Ø S T E E / E J 6 6 TL E TE cek S E

103 : T523X0E. :sj- cnrop is E.s a ie P g A*s:o ^jcwese-moaverr- / :SPhSl< :Hl2lf&T/ø2. HLzF.Br 1=Ofe.B7\IUCTr / ^prr, ÅSSrSBTS-IPSBJSPFJ/. ZTB^l^SiS: / d B T V//-/OCViET(2. -te ^ \ v a _ g ->*cy^ r y ^ v a is/'v æ. s A i _ s 3 cjofc2 E: PF- s /y r e r r v /A J O c i^ e s ^ j- X O E r r a x? ^ MM Æ./ i d r i a g ø T E e d ø. MMmmm ii... ^ WMim w iiiiiiiiiiiiiimiimimmiiwiiiinii n i iimiiinmim iiii lm lln i w i... B yggelilladelten og d»n appro* k frc d e tegning s b i vasre til i t : d i på byggepladsen. Ti'yn nkvircref red h-nvendelse til lob! 250 cg 2 1. D B / J T^R. & / j i ~i T T S r v v - s r i^ T=-ocjej=:A-r H y t L B / J J D S : H ^ K J OV-e-ÆL 7 ^ C A y O G H FAK/LTjE: -rxf D s r /s. H U A C.B je B a U/JGtE-J^ Hy 7e.-r ga=vejs.. Jsr2Z^i.<F rætuabie./jb Fy^snHOLJrBE, 'TIL. r D A S y jl H B T - M B Q -TT> / /G O ^ T V S B T /m. S S O F T r B / HyBX2. & DABLJHB n S 2 2 BEF IF E sri GrU. a! i&.<ach i:3(srieljudb: X 2.3,/C M -ns-ikj - itofev>wq- : 2 " Tf^p. shg,\afkj<3 rb: JLi n7eas. ST O JO 'ne./m / //X A -'O C /atts: cfsstk: Fy/S. TOFBrr^-DQ/srr- t /l. cæ 3 y v /a T E ' 2 >X a j 250x.,e: ng?s;y j/jja laæj^oteiæ;--^ I C^H^cXi I A?^ V 2 ) /5 - jc % 7 ^ /V O V, ss.t-ai: :j^j3 2.-r-Æ:' I \ V-'SiSr HEi-L-.Trny-ze 0 0 L' -j TQ/i-Err 07=>AyczÆ -a f,. hcukj TIL. /fåo C M MØdOGT, HBJ-B:HØDDBKJ -336E : h i/^ ~ x ae^s. M. 7:^ z js,.e je. ocvx>c-- zsoaattaes. M BXJ yb-av V A C /0 >3 e :T ' f=fj&b:sm^/m ~ m b :d "tvk ove^.-.^a/oze srjc' k.4t / - f G / ^ J E z H J ; / 45 >4Vjiv.^ * I I I j (SkiU A Jfc^Æ.C r'c rj^h OFJ2T;ez3.'^ M «0 ipjti< r7_æ I z rv ^ - ^ * 1! T > '^ r r I l I I Æ V E : A i A z ^ p J E «i / M / ^ O C ^ / A ^ X p C Z / T. i l Æ a d b L - E i a E r r I I / o c m z l 9 i O z _ ^,^ v A.'i ^ a A v M 7 " 'A ^ i i * a o C K :> ^ /o o i_ r H G\/ rryjl>/& tvpl=f v oy^tcxzaf y S fc ia» S G 7^AJM0^ ^ COOM ^XAJtSJSISO TjfL HAKJÉLh/LUO F{3r-\ f ru~ Ai=- z " ;^. 2i<cA2:DO ;z&. T s o I luiiuuineibbimtininihiiniurtbia m BiH' e o 1»ltlMI*t«kff ii>iiitfiiii i;«i>miv t<'t (iltl'*ttii t i r I 1' l II Xj. «S O > r<.0 < = V -/ ZSOUETBErS. M a C M 7 = 0 > \M /M C» ^ / c A M M E T I ^? 2 6 ^ /S r sz FLPL. F fe B T p\ /1SJ1sE.TS X2 Z:>LI ^jscja \p;ssigrb: tte a vickaaoraeræ: -:x s:35.s3ye:m/. Ky^r-iLii k. Z/SiS,e5 / zvctø V /// -/.' i,j~r AiA-'? -,< l..,'^ \ C.. ra?/a/q.v x r/y o - -Xi'.c '3 / 72.,ES Rødovre Komrr..Bygnlngsinspek 'Orat 3 O OKI 1967 urn. No V. 'T T 7 _..'^.' K-J : ILx i.''ii.j.xliz ff lra*'4''-s(apuje; ii»iiii!t:iz^iiwimw«m»ii'ii» A T -l-sfcf/i»=zac B- or<=^m*vg,-7\ j? ^ 4 T^g;. e X i ; u 1 I.--V > '- 7 ' *. k.' / //1 a - a i i 3S9SdBSB^EDSI E B I ^ m.j E ~ F = il K F K I. s^fspje^izisrr.m a/f ij~ :r=a/s~rm/<srr- uakcvt i ve:o to<z)ilbbl:/h 7 ^ G ^,&.w zfsr-r 2. QGr 'r^zsikltsujbrr TEou/aGzyry'hitsBrT' 'f^/sucxe yu 'SrrA^l^-fsoB f=}s. -ro -ypya-^esn-y/^hab^^ HtBJy ~r^pjysrbu.a\tyi s: /ox/oe/-/. 1 :S-EC%CV-E: IKJ/yOrA/ZOr^T^P^TlB-ta. S»fAHT Gf=>HOI-JO^'S6rTLJjS: EXTr X A A / C ^ - s a - r A V S S T T A A JX a A S io. : s>r^is>bc&rujb:-- /c^zsmacs-æra-/ -^am t* A-zerxzer / æ>a.c.- r&casr *a~r>\a.aoxswo'. G f U i y j B i a s x o o q - ~ r o /. i -. i = r r h r o s x A H r E ^ r n F T B : ^ a.^ T ' / i^ ' r a s r z e. t t z j s H D ; z z 1- <Ei - o? M - z o x jd s a " r o J E : o c v v. tt«3a7=>z=>zse:2z z y ø v - 7 = v e o K ' <S\m.lLSrB. IBsUH 1 S > -ru r rx A < 3 r< E rm -K ls A O E.V Æ 'e.. p s u o s.e a S. ; laal. T=OKasfeAa_J_(Zsj ^ Oc^ cvza^&t^ajuaoæ cjc. o < s a X.steieA-cac^-sjfetAzAAzÆz^c^. r ø? 2-3 T E r -S X O X * 7^ i-x,^ s7 avæ^'avi-vs ihllie 0 rcrs '7V MXrA ZM 7 = V - e J 3 X T O. zmækzo //JDOA^kD.f^l/JC^-:K; - n j _. e r r e r ^ M / z ' r. s f c i / P T E r E -AC-.V'S M.X/ JS\AK/B/Sdn)JB. ( 3 E i N - E l ^ X i - L. A pproberet ro yd evar 6f»»g. R ø d o v r e k. o m m u n e. 'i b y g n i n ^ e i n s o e k i i i s É ' a t 1. P E /A /C /E - T G A //A 'G f O P F U S K l OAK, P E T T E T le/ygrhetsjsb. HB 230XL-? O K T B P. - f S K G r LJfS. «s< 50> > 'ISP :ic:/æ.har5,b~' ~\L VZ BMCj^/lyDD BA~r?G. KJ B yjø i AF- ~~ l^f B-ry ^ I '^ h /jb :... p F y \K j rm " Jdi. LkZ/SZ\Ij <4 ' XGfc/7^ 30CT'' -'3yn?e A/ tf s 1» 'H E U T lrs T "G' P " Z m K. -'vo'p.. _ C-i <0 vb D JT A ;,./., «'^3Vo9 e r j i ',"

104 l /\/G D F ^O F /L F SO LÆ//GDS/? -^c2o0 ~ 5T/M tore /OdJA' F 3 F jø ^ S O S A f ) T/JL/L^3 'I F / ^ /A/ )r GM T 3 f > X41A/30 >/^OF/ GI^UA/Dl//^J ^,0 0 ^ -<5" / s r FoX L _ ~ 0 'fs ^7T '^0%^ ^ -^S -^o% I sr fr/oy Æ >///G^ 0 ^ 0 ;^0 %' n_u ^ - -^21 T ^ ^ Æ A ' / Sr/Af/DTE PEOJ. S 7 /A f/d T E P l O / f E S a / f D -E Æ P 5 E I LÆ Å/G D F^O f/l S jø-s OS ' / so /.ÆA/å > /? -/-.FOO VESM/ >T ^ r S E E Æ / / 0 c3o /SØ. S=3it4^9és> 000 /V G E U F /D l/p /E 9,0 0 E T /ft /O /V E E /A /a T E E / P / l/ejaf/dte % PEOJ. 7E JA f/d 7E P io A E B U P D -DÆ EEEl P I A Af ^ijioo Kj..!ovre Kommunes Bygningsinspektorat 3 I3C 5 -h9 9 r ^ i 0 JO 3T_ o -/9,37 B /o,'/ r rbeosr ^/. SAT / 3 TC V 3 P/.A/^TBT APBAJ. i Ai>CrAWG3.7/ 3 o. / 0, / ,SS Q j \D. '/F,03. /3 /0, S. ^ ' B roafmi/0 / S//S/- SØA S T VO 7/^ <a7> I I I?. -//,9,2 3. /i^ /r j Journ, No. ' ^b p o st b m, s a t / S t)^p l(! ^ yo-«c or jsi aå r. PSllEB /AT^D&JJP 0./ >,/7 p B /o, s ø 0-39 é O /,:ao 0 / S 3 T /S%' ø / s 3 0 /s^a /A/ >å />3Sa'O T e,so 9, 7 3 9, 0 / UMP & ØSO F/ /,-2S 00/> 7C)es/. o <s., SS 3 Z.SO JS.TØ. /.rar i/3pe. spso o -lisøo Ø / S 3 T /S7^' o T A/ S /.0 4 Å ^ ',.r%60. _ 1 ^ 9,SO ^ O /J, 0 ^ 3 9, SO 6,60 ^^.OST N^ i! / S 7 0. P-PXA t PPffUi BKOSTBP 0 AI/>ESTEØ ^ O ée /ff^e D 0 / 9 / B /e ^ s / 9 ø A i: 90X / ØPB. MO^/. 7 /i/d PlAOS rbø-obøeø,3at / 3 E T 0 0 n-aaå 0 yøoj^. B ro Ø -0 {/3 / /. ^, 0 3 A 3 / S S - / S /, S A B ø r, ^ T GØ. S O F Ø A l P F O r / L /SO ØDBØSAØSSeX. S<S Ø/SS øf 00/10& 0-0/APS /o x r«//k ' A S Ø A / s c // 000///0 SAMØ J9 /0<SØ/0<^ / øæ /røø / S 0 0, /2,s ø SØØØ, r S r ø ø / / / TØP/A/ 00000/s - 0//S , S^ S O C / f PS (Gøu/yø S S 0 & / M A S Ø A X r ø Ø ø r S / r 0 / A Å Ø s / 6 s cp f ØOTØ/Ø B S CM GA//AS7GPC4S øpo.r S&eosr om t/pep opjca SS 3 3 /// / C A SØ. O /O Ø Ø S Ø. 0 c-pf //orpf/p- BØOSTEØ, /J S.ØAS//0 egøms PASAØO, PS CM BA/AASr<3 0MS SAT / S 7op 0 0 ~ SA/./ASØ<SPU.S 3 / N O S T 7 C M OP r //, /C07/E AA7 0 - p jla o s. 0 / s s/oep \c/a/0 P,. OS 'TO /A/OiSAA/^SO^^ejr, E-AAO Soj^r 6S <a/tt 0//S 06 ZBSZSBIa Å / O F / / / I F F O F / / / s o PC^ S ST/ 0&,fO 4P&AØS6ST/ SAMT p -07. ACe S060EVS.Ø& M V ØØOS,TØ/V6 eoør, SØT / S TO\/ eøo&røø r 4/ 7,5 0 P -P E A O S EO O P Æ P P E P U B E PA A /A 7 7.P P. 9 ^,/5 l E I / FOP EP. P Ø P S E LAPS EP E E P T S P P. P O W L, S P Ø /V /? B A Ø E re P A E 7 E S TL P. 7 5 P 7 S 9

105 .-ikig^- > sf: MIM ) ' f - ' i. ',,JV ' K':'..' : 1': F P y - ' Z / P / p V ø / / /' : i /, S; /RøF '-//.v-immmmmm '-si'c K:;-.. V - 's>>:, -r f*' ' '^'1 '"' '' ' 'i ''-t /> S 3 'i'/\ '% n c g c Cl P / E L / E S P ' 7 < 5 S T 7 0 ^ 0 * p O y P D / S O P / A ' G r rt. 11 -: 'ajjfelam m p i T - ' p. at-^; ' '0 '. v w g i.,.i '.. n,. ' '.: 0 "0 0 -» /.. m l'"..-,..,.- :; -' sfv, ' f j ' f'-" ' I > ' s... i - l ' r * V'-.-'Av'..M /m O'.t'.V M..I,-'.- ' J..*., ;'. ; «i'-';,?«',*-' *.^' ',..V #..Ki-jw *.> ; ';:» t. V kit.iv'» : '. v / v'-- A' : j * / /»>>.*':*.»r» M. -. n'ly-- -J-.-=-v^.Vvf^,.. ^V'- *-. :?*. * Vu.:'-. lil,.... ' / - x-'i/ -^r-fe/" y,/ " '..-/.'X <%. '.Si ;»I 't.m - ;..T ' - ' \ -,....yø. ' -s ' -ji/- ^ ; V.-,Y"-,: \ '' I, '. ' r "-'^'iw V''; ; ' ','. ' ' i ' -Y. '...,?' : I I Il - * Il I 11 II II t J l ; " TI m m ié m ii * ^ -A*«<^'- '' ' / -i ' i... ; -'f ' "'.. ' ^ f. -;. ' ' vv'v -V.'. ' éc >'Å.?,v * - -i S A p iz F : AA'~,-y,'Z. r'f'f '**". p-t^- V*1 Ati i r- **k -.'» V" > ' ' i'-ft -.; 0 tx-.v j. ''.* >*1 -;.'(!.>' ui;* -1-1 Ts.'.,.*... tx M ' lli,,, _ -t, I»lY. _ ^ -... I 4 _.^'1. fwi* l,t,^-.'.. :;.. >» ' f'- ' p-. A-* % " JM.HT: >.* '., ' 4C' fl... A - t - '. *,; ', ( I Syfé't^pffirnp^f'': =*'- s b y i : - -. ' i ' '. i y - i s l - m -m : i B A / A E O P A / E P 4 - -y - E E T J V il r p*.- 4 ' ; f ' 7'! L-. A, :!. ' ' ^ F " ri-* > j- 11 i n 11 II 3 j F < - " F 0 V f'y- rt+i l I I ;y. 5S h ^ W.r'l' II: I T. V 1 1 1I m/' ' P" Ti,.k 1. i f c p 4 f # I! 'W- ' i r I ' i!.ituieaka? jy..! >A^YV'- V-,., -.. ;".» -s'. 1 * t v.. i. ' ' i'^.- «,' ' ' ' - Si M!;.,.',y,. *- VU. ;. >V *^1 [./* *. / I t II S S i t 4k_aK»jl. II I T '»i liaim.y ' '.t -w flf. <* * ',.;.V.V-. '»-» H ' ' *% _ ", _. '.,>V" >, >1 ;. - n ' H M- < '.' /V. V. V M 7 },, A^, - ep. n1 -i '%J L ''jii'.,-- i'-.v 4/ / ',r ;jsy: «"->' «'BMP U l_*e lry.y.'v 'v ^ i:. Y (> n " '^' - I, - * ' " < *»* ' II' ' ' T / :. -.^i'r 'f n» I I fi h... n's -V'-.?', ' - -/s ' :»..*1,/øZ-. ø T: _,...,...._ II F M -, ; *..vj-. kv»i.'.i ' ' - ii -.'-: '."\ 0' ii"'.' y..'., -: r.<^'a - > '.. ; ^ - «j. ^ >'. 1r >-'l ø l T _. ^Æ Æ /le B A A E D /E D P /P G s t u b : p e p a /A :/R Z 3 ^ -^ T X i 'rnyci> ar-' '4#.' J ; l Mil. 3 0 i \ 0 7 P / 5 P 7 5 % P /E L / E ^ / E O / A / A / a T / / P L / / 7 P P 3 P f / f / l / E / \ 7 ' l iii* njfiål iiéiiipigéwiibiiéa^fewwwiii* f'i yc.p>i r^;y^!.yæ yy,; :%..a *.%, *i - '* y*æ... y y,~!,...txø. W f > W F '' 7 p '>,.ø ;" l.y'- ; 'G-P '"-f a p '^F'- f p^niiamipm*«. «>»4r»'.<r i* ',, iiiiv, f Æ E S L. 0. I'- 'MJBl 7 m w <. 3^?T J"'-* ' E B P /r é f A /y.- '7 '- - ^--» ' -* - i - -- ^. J /N-.^ ;, y ''- ''Æ r

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

Installation af ollefyrincjsanlæg. 2.3'0 T.1958 FF^ OCT Til f rva Fra..., « tilladelse til -4.»

Installation af ollefyrincjsanlæg. 2.3'0 T.1958 FF^ OCT Til f rva Fra..., « tilladelse til -4.» ! ' Installation af ollefyrincjsanlæg. Modtaget d. Ekspederet d. 19 19 24.0CT 1 9 5 8 Ansøgning in duplp fra. 2 4. OGT. 195.8 ^ by9nin9svaesenet > 2.3'0 T.1958 FF^......... 2 4. OCT. 1 9 5 8 Til f rva

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT

SVENDBORG KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT SVENDBORG KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT 4 Byggesag nr. 19 SVENDBORG KOMMUNES BYGNINGSINSPEKTORAT Byggesag nr. /? 19 / ( / nr.,...^ r 2... matr. nr. Dato Byggesagens behandling, :... % ~ 3 -,t ^&réx-*yr~/?

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre.

- r f ------------------------------------------------------ t. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag. Beliggenhed. Mtr. nr. Ejerlav. Emne. Bygherre. BBR. nr. Lb. nr. Byggesag Beliggenhed Mtr. nr. Ejerlav Emne Bygherre Bopæl Anmelder Bopæl Anm. Ibrugtagningstilladelse udstedt \\0 W l VA < 2 0 ^>5 < 0 >r«c - r f ------------------------------------------------------

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE

169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 SAGSBEHANDLING F Ø R BYGGETILLADELSE 169 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE CS68700L DATO 08/05-01 SIDE 1 ARKIVLISTE FOR AFSLUTTET BYGGESAG * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Dragør kommune Dragør sogn. Partiel byplanvedtægt nr. 5

Dragør kommune Dragør sogn. Partiel byplanvedtægt nr. 5 Dragør kommune Dragør sogn Partiel byplanvedtægt nr. 5 2. Byplanvedtægt no. 5 for et område i Dragør kommune, beliggende vest og nord-vest for Dragør gamle bydel I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

...<L4^., USZtn. :ri. )eæåæ/\duå^ p^^^^^^^a^^a^c^ ^St^U^i. Byggesag journ. nr,.j4^l. Byggesag journ, nr. sfibiftsji. Lyngby-Taarbæk kommune. 6%sr.

...<L4^., USZtn. :ri. )eæåæ/\duå^ p^^^^^^^a^^a^c^ ^St^U^i. Byggesag journ. nr,.j4^l. Byggesag journ, nr. sfibiftsji. Lyngby-Taarbæk kommune. 6%sr. Byggesag journ, nr. Lyngby-Taarbæk kommune. 6%sr. Spildevandssag journ* nr.. Ejendommen matr, tilhørend og beliggende ved Byggearbejdets art Attestens ordlyd......

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Adresse. Med venlig hilsen. Stadsingeniør

Adresse. Med venlig hilsen. Stadsingeniør ALBERTSLUND KOMMUNE Teknisk forvaltning Afd. for byplan og byggesager Kassekontrolapparatets afstempling mrk. A KM RST er 9Vldig kvittering BYGGETILLADELSE Initialer KJ/LB Journal nr. 2917/76 Løbe nr.

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

%oma k s-l 15 9^ I L"k>ucj\"i*ci

%oma k s-l 15 9^ I Lk>ucj\i*ci %oma k s-l 15 9^520.71 I L"k>ucj\"i*ci KORSØR KOMMUNE STADS- OG HAVNEINGENIØRENS KONTOR RÅDHUSET, 4220 KORSØR TELF. 03 570800 LOKAL 53 Bygningsudvalget i Korsør (mim Horer til byggetill. af d. d. Tekniskforvaltning,

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET

C021 BEVARINGSVURD: NEJ SPECIEL BEMÆRKNING: BEMÆRKNING: OPDATERING AF SAG ER FORETAGET C021 S A G S R E G I S T R E R I N G. EJDNR: 084400 EJERL.ESR-NR: ADR. : Lindeparken 16 SAGSNR.: 084400-001 SAGSBHDL.: MHS ART: 2 BR-S ANMELDELSE INDH, STATISTIKFELT: CAll SORTERING: DIAM ANSØG.: Ruth

Læs mere

RÅDHUSBAKKEN GIVE OLIETANK SØM

RÅDHUSBAKKEN GIVE OLIETANK SØM GIVE KOMMUNE Sendes til: Give Kommune Teknisk Forvaltning Rådhusbakken 9 7323 Give RÅDHUSBAKKEN 9 7323 GIVE OLIETANK EJD.NR: TLF. 79 7110 00 FAX 79 711195 E-post give@give.dk EJERS NAVN EJERS ADRESSE ^ftu/v^

Læs mere

Byplanvedtægt 1. Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave

Byplanvedtægt 1. Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave Byplanvedtægt 1 Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 1 Kvarteret omkring Hannelundsvej og Christiansgave Byplanvedtægt for kvarteret omkring Hannelundsvej og

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar

Byggetilladelse. P. u. v. e. b. bygninfiinipektsr I afdelingjinfieniar HILLERØD BYRÅD BYPLAN- & BYGNINGSUDVALGET HELSINGØRSGADE 6-8 3400 HILLERØD TLF. (03) 26 42 00, lok. 379 J. nr. 51o/77 Byggetilladelse Med ansøgning af a\igu>.t 1 7~7 har _..ilir.3.ten og Qvo.-.Qr-am søgt

Læs mere

Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder Jour. nr. Sag af sag Grundareal 61/ Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr.

Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder Jour. nr. Sag af sag Grundareal 61/ Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. Teknisk sektor 6800 Varde Telefon 79 94 68 00 /3. 3 0 / Beliggenhed Modtaget dato Kærvei 18 og 24 8.3.2001 Område Vejkode 01 4763 18 og 24 Matr.nr. Ejerlav Ejd.nr. 49 y Varde Markjorder 07177-8 Jour. nr.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT Tingbogen AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 20.05.2016-1007301872 TINGLYSNINGSDATO: 20.05.2016 07:51:00 EJENDOM: Adresse: Sømandshvilevej 35 0005hx Adresse: Sømandshvilevej 33 0005hy

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 34 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 34 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 34 vedrører et område øst for Grønsvinget og nord for Vingetoften. Området er udnyttet til boligbebyggelse i form af ens gårdhuse.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13

BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Øster Vedsted BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. BYPLANVEDTÆGT N R. 13 for Et byområde i Øster Vedsted I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o é februar 197 ) fastsættes

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Maegårdsvænget 2. Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vej kode 4824

Maegårdsvænget 2. Sag: Husnr: Index: Vejkode: Vej kode 4824 Vejnavn: Husnr: Maegårdsvænget 2 Vej kode 4824 Sag: Husnr: 111111 2 Vejkode: Index: 111111111111 4824 111111111111 0042 SVENDBORG BYGNINGSINSPEKTORAT Byggesag nr. ;:; j/ SVENDBORG BYGNINGSINSPEKTORAT Rådhuset

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Furesø Kommune. Byggesagen har været udsat for brand, datatab kan derfor forekomme DANSK SCANNING A/S

Furesø Kommune. Byggesagen har været udsat for brand, datatab kan derfor forekomme DANSK SCANNING A/S Furesø Kommune Byggesagen har været udsat for brand, datatab kan derfor forekomme DANSK SCANNING A/S VÆRLØSE KOMMUNE ARKIVSAG SAGSBEHANDLER: 24 'f ANSV. AFD./ARKIVBETEGN./EMNE /Fe-Si/' SAGSOPDELING D.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE

LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE BYGNINGSMYNDIGHEDEN Løbe nr 4516 Matr. nr. 38 e Ledøje (2: Beliggenhed Risbyvej 7. Ledøje. 275o Ballfejup Ejnr Dan Rener Houtved, Risbyvej 7, Ledøje, 2 75o Ballerup ' Andrager Samme

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

ii M$ Wtyy>, ilom AjjtL Z'.*t^3 Zlh.^ ZLh-W 17.7.S3 I.S.<iS o^l/ucwct z. KONTROLLISTE Tilslutning til ny kloak i Buresø Matr. nr. ^ ^ Q Slagslunde by

ii M$ Wtyy>, ilom AjjtL Z'.*t^3 Zlh.^ ZLh-W 17.7.S3 I.S.<iS o^l/ucwct z. KONTROLLISTE Tilslutning til ny kloak i Buresø Matr. nr. ^ ^ Q Slagslunde by KONTROLLISTE Tilslutning til ny kloak i Buresø Matr. nr. ^ ^ Q Slagslunde by Beliggenhed /^ o^l/ucwct z. Ansøgning modtaget Tilladelse meddelt Anmeldelse fra kloakmester Færdigmelding fra kloakmester Revideret

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune Byplanvedtægt nr. l tor Århusvejkvarteret Grenaa kommune Byplanvedtægt for et område ved Århusvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

BYGNINGSANMELDELSE. Vinderup kommune. - 4 AUS Vinderup kommune INDGÅET. af Sjornlcjær, Sevel sogn. Bygherre: Hrr.

BYGNINGSANMELDELSE. Vinderup kommune. - 4 AUS Vinderup kommune INDGÅET. af Sjornlcjær, Sevel sogn. Bygherre: Hrr. Vinderup kommune Teknisk forvaltning 7830 Vinderup Tlf. nr. (07) 44 16 00 BYGNINGSANMELDELSE INDGÅET - 4 AUS. 1975 Vinderup kommune Ejendommens matr. af Sjornlcjær, Sevel sogn beliggende (gade eller vej

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Byplanvedtægt 8. Opnæsgård og omliggende ejendomme nord for Kohave Allé og Hørsholmvej

Byplanvedtægt 8. Opnæsgård og omliggende ejendomme nord for Kohave Allé og Hørsholmvej Byplanvedtægt 8 Opnæsgård og omliggende ejendomme nord for Kohave Allé og Hørsholmvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 8 for,,opnæsgård" og omliggende ejendomme nord for Kohavealle og Hørsholmvej I

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9

Partiel byplanvedtægt nr. 9 Hasseris kommune Partiel byplanvedtægt nr. 9 Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende

Læs mere

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /,

%e-sgf o4^ ^L^-J^/ 12. -s, /, Eks. bebygget areal: Nyt bebygget areal: Bebygget areal i alt: Eks. etageareal: Nyt etageareal: Etageareal i alt: Eks rumfang: Nyt rumfang: Rumfang i alt: Grundareal: Bebyggelsesprocent: Gebyrberegning:

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere