EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012"

Transkript

1 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV JANUAR 2012

2 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven Multimedier og fri telefon Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling Andre personalegoder med bagatelgrænse Andre personalegoder, ikke omfattet af bagatelgrænse Løsning Multimedier og fri telefon og andre personalegoder Fri telefon og fri PC til rådighed mod lønnedgang før Fri PC til rådighed mod lønnedgang efter Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og behandling Andre personalegoder med bagatelgrænse Installation Lønarter Fri telefon m.m Fri PC til rådighed mod lønnedgang efter Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling Installation af feltnumre til eindkomst /AL Side 1

3 1 Finansloven 2012 Finansloven 2012 blev vedtaget den 21. december 2011 og medfører tilpasning af Epos Løn på følgende områder. 1.1 Multimedier og fri telefon Værdi til multimediebeskatning udgår og værdi af fri telefon indføres. Hidtil er multimedieværdi blevet indberettet i felt 20, typisk med 250 kr. pr. måned. Fra vil feltets indhold tekstmæssigt blive ændret fra "Værdi til multimediebeskatning" til "Værdi af fri telefon m.m.". Værdien, der indberettes i feltet, skal indgå i beregninger helt som hidtil for multimedierne. Dvs. der er tale om et beløb, der indeholdes A-skat og AM-bidrag af, og beløbet skal også indgå i den værdi, der indberettes i felt 13, AM-bidragspligtig A-indkomst. I det omfang, der stilles fri PC til rådighed mod lønnedgang, og ordningen har været omfattet af de hidtidige multimedieregler, skal værdien også indberettes i dette felt. Er ordningen ikke indgået inden og udstyret leveret til modtager senest , skal der dog i felt 56 indberettes en værdi pr. år, svarende til 50 % af udstyrets nypris, fordelt på mindst månedlige indberetninger i den periode udstyret er til rådighed. Beløbet for både fri telefon og fri PC mod lønnedgang er fastsat til kr. pr. år (eller 208,33 kr. pr. måned / 96,15 kr. pr. 14 dage). Har lønmodtageren både fri telefon og fri PC mod lønnedgang, skal der i alt kun beskattes og indberettes kr. pr. år. 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og behandling er nu A-skatte- og AM-bidragspligtig og skal indberettes i et nyt felt nr. 26, "Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling". Værdien, der indberettes i feltet, skal indgå i beregninger helt som hidtil for multimedierne dvs. beløbet skal også indgå i felt 13. For forsikringsydelser, der er betalt i 2011, og allerede er i kraft i 2011, skal der ikke ske indberetning og dermed beskatning. Indberetning og beskatning skal finde sted fra det tidspunkt, hvor nytegning eller forlængelse (fx i form af betaling) af allerede oprettet forsikringsaftale finder sted efter Hvis selve forsikringsydelsen udelukkende vedrører 2012 eller senere år, skal der også ske indberetning og beskatning, selv om arbejdsgiveren nytegner eller forlænger i Den værdi, der skal indberettes og beskattes, er den betalte præmie pr. medarbejder, på det tidspunkt forsikringen betales. I praksis kan indberetning og beskatning ske sammen med den lønperiode, der dækker betalingstidspunktet. Når en medarbejder udtræder af forsikringsordningen under en dækningsperiode, skal der ske regulering for den periode, som medarbejderen nu ikke er dækket, men allerede er beskattet for. Værdien af arbejdsgivers ydelse af lån til medarbejder, når lånet ydes i anledning af og til betaling af sundhedsbehandling indberettes også i dette felt. Værdien opgøres på samme måde som værdi af personalelån, der normalt indberettes i felt /AL Side 2

4 Hvis arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring er en ikke adskilt del af en livsforsikringsordning, skal værdien ikke indberettes her. I dette tilfælde er værdien B-skattepligtig, og skal indberettes af forsikringsselskabet. NB eindkomst forventer først at være klar til at modtage indberetninger til felt 26 i marts Det nøjagtige tidspunkt vil blive offentliggjort på eindkomst-driftslog ca. den 1. marts Iflg. SKAT kan du vente med at indeholde skat og indberette til det tidspunkt, hvor den første løn for april 2012 skal beregnes og indberettes. 1.3 Andre personalegoder med bagatelgrænse Indberetning i felt 55 "Værdi af andre personalegoder" ændres til "Værdi af andre personalegoder, der overstiger bagatelgrænse". Dvs., at der i dette felt skal indberettes beløb, der overstiger bagatelgrænsen på kr. for goder, der ikke er arbejdsrelaterede og kr. for arbejdsrelaterede goder. 1.4 Andre personalegoder, ikke omfattet af bagatelgrænse Indberetning i felt 56 "Værdi af personalelån" ændres til "Værdi af andre personalegoder, ikke omfattet af bagatelgrænse". Dvs., at der i dette felt skal indberettes værdi af goder, hvor der ikke er nogen bagatelgrænse for hvornår beskatning skal finde sted. Her skal følgende værdier indberettes: - personalelån - multimedier, der ikke opfylder betingelserne for indberetning som A-indkomst i felt 20 - og samtidig skal beskattes af 50 % af nyprisen /AL Side 3

5 2 Løsning 2.1 Multimedier og fri telefon og andre personalegoder Ikke omfattet af bagatelgrænse Fri telefon og fri PC til rådighed mod lønnedgang før Lønart 1173 genbruges og teksten rettes. Lønarten er standard udarbejdet sådan, at det månedlige beløb rundes op til hele næste kr. og i sidste kørsel foretages kontrol i forhold til max. beløb. Ønskes der beregning uden afrunding skal følgende rettes: 1. Linje 3600 Her skal operand C ændres fra 3900 til Linje Linjen slettes /AL Side 4

6 3. På medarbejderen skal værdien ændres til kr ,- (teksten til feltet bliver ændret ved næste version). 4. I tabellen "Sats" skal den tidligere sats afsluttes og oprettes med kr ,00 pr /AL Side 5

7 5. Lønart skal have ændret tekst til "Værdi af fri telefon m.m.". Saldofeltet på lønspecifikationen skal også have ændret tekst: Åbn Løn Opsætning-Løn Definer Lønseddel. Find relevante lønseddel Højreklik Detailoplysninger Definer Lønseddelfeler Vælg OK. Brug pil ned til du kommer til "Tekst/saldo 107" (dette er Epos standard, du kan have et andet nummer). Ret tekst som ovenfor beskrevet. Husk at rette igennem hvis du har flere definitioner af lønsedler. NB Hvis du har lønsedler på firmaniveau, skal du være opmærksom på, at dette ikke længere er påkrævet. Du kan nøjes med at have en lønseddel pr.afregningsform, hvilket vil lette vedligehold ved nye tiltag. Kontakt evt. din konsulent eller PBJs Kundeservice for yderligere vejledning. Fra: Til: /AL Side 6

8 2.1.2 Fri PC til rådighed mod lønnedgang efter Ordning indgået efter Der skal oprettes 2 nye lønarter til ordningen. Der beskattes ikke, men indrapporteres som B- indkomst i felt 56. Lønarten kan benyttes som tillæg/træk, hvor der angives et årsbeløb. Lønberegningen udregner så periodens indberetning. Det er også muligt at benytte lønarten til variabel indtastning. Her indberettes det beløb, som er tastet. 1. Lønart 8191 og oprettes via kørslen "Import af lønarter". Lønart skal oprettes og benyttes til eindkomstindberetningen /AL Side 7

9 2. Der skal oprettes et nyt felt til eindkomstindberetningen. Dette sker ved indlæsning af sql-script. 3. I parameteropsætningen til eindkomstindberetningen skal lønart oprettes: (højreklik på "Løn-eIndkomst-eIndkomst indberetning" og vælg "Parameterdefinition"). 4. Brug F6 (CTRL N) ny linie og opret som nedenfor. 2.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og behandling Der skal oprettes 2 nye lønarter til styring af denne ordning. I henhold til SKAT's vejledning skal præmien beskattes på det tidspunkt den betales. 1. Lønart 8184 og oprettes via kørslen "Import af lønarter". Hvornår det måtte være kan jo være vidt forskelligt, så lønarten er udformet således: a) Der kan oprettes et beløb i tillæg/træk, hvis præmien er ens for hele året og betales hver lønperiode b) Beløbet kan tastes i variabel løndata, hvis pkt. a ikke kan benyttes /AL Side 8

10 c) Lønarten vil påvirke ferieberettiget løn og grundlag ved reduktion for ferie, hvis ikke det fravælges i "Konstant 3" og "Konstant 4". 2. Lønarten skal også indgå i DS-statistikken med IL-type 15. Dette skal oprettes manuelt. 3. Vælg Løn Opsætning-Løn Lønart Find lønart Højreklik Detailoplysning DA-DS-Iltype Opret IL-Type0015 som nedenfor /AL Side 9

11 Lønart skal oprettes og benyttes til eindkomstindberetningen (se pkt. 3 nedenfor). Lønarten er sat op til først at virke i den lønperiode, hvor den 1. april 2012 falder. Årsagen hertil er, at eindkomst ikke kan modtage indberetning før efter den 31. marts Er lønart 8184 taget i brug før denne dato, vil lønart opsamle og indberette dette i april Der skal oprettes et nyt felt til eindkomstindberetningen. Dette sker via indlæsning af sql-script. 5. I parameteropsætningen til eindkomstindberetningen skal lønart oprettes: (højreklik på "Løn-eIndkomst-eIndkomst indberetning" og vælg "Parameterdefinition"). 6. Brug F6 (CTRL N) ny linie og opret som nedenfor /AL Side 10

12 2.3 Andre personalegoder med bagatelgrænse 1. Lønart skal kun have ændret teksten /AL Side 11

13 3 Installation 3.1 Lønarter Lønarterne indlæses via standard import af lønarter i Epos. ("Løn-Kørsler-Løn-Import af lønarter") Fri telefon m.m. Lønart 1173 og Findes disse lønarter i forvejen, er det kun tekster og lønoperation, der skal ændres. Findes lønarterne ikke i forvejen, benyttes filen "Lonart txt" Fri PC til rådighed mod lønnedgang efter Lønart 8191 og Findes lønarterne ikke i forvejen, benyttes filen "Lonart txt" Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling Lønart 8184 og Findes lønarterne ikke i forvejen, benyttes filen "Lonart txt". 3.2 Installation af feltnumre til eindkomst Her benyttes filen "DB3963.sql". 1. kopier DB3963.sql til folderen <drev>:\pbj\eposadm\scripts\ (benyttes en anden sti så sørg for at comp_inv.sql findes i folderen!) 2. Åbn SQL+ som RIO bruger. Evt. kontakt din egen it-afd. for password. 3. skriv efter SQL> start <drev>:\pbj\eposadm\scripts\db3963.sql. Herefter er felt 26 og 56 oprettet /AL Side 12

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers

Generelt og Satser. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers ATP GRATIALE? KØRSEL SKAT ATP DAGPENGE PERSONALEGODER ATP Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mere generelle rutiner i forbindelse med indrapportering af løn

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Indehaver Bernt Ranfelt

Indehaver Bernt Ranfelt RS REVI-SOFT Informationsteknologiske løsninger for revisorer Revisoft Gunnar Clausens Vej 24 A DK 8260 Viby J Danmark Indehaver Bernt Ranfelt Telefon (+45) 86 28 88 28 E-mail: info@revisoft.dk Internet:

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive

Indkomstmodtagers person CPR-nr. Har indkomstmodtageren både et CPR-nr. og et CVR-/SE-nr., skal du kun skrive Vejledning til de enkelte rubrikker i eindkomst Indberetning Der er på baggrund af Forårspakken 2.0 ændret i følgende rubrikker: 19, 20, 21, 40, 50, 51, 53, 54, 55, 60, 62, 63 og 66. Denne vejledning indeholder

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

Kørebogen. Indholdsfortegnelse

Kørebogen. Indholdsfortegnelse Kørebogen Indholdsfortegnelse Kørebogen... 1 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Kom godt igang... 5 Opret brugere... 5 Se nærmere i afsnittet Brugere.... 5 Opret biler... 5 Efter at de fornødne

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5

Microsoft Business Solutions C5 Copyright 2005 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Vedbæk, april 2006 Microsoft Business Solutions C5 LØN version 3.0 og 4.0 Løn fra A til Å Version 1.1 Dette materiale er alene produceret til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere