Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for elever i Esnords skolepraktik"

Transkript

1 Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik for dig, der vil og kan

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner INSTRUKTØRER OG EMMA-KRITERIER 4 Instruktøren Evaluering af praktikforløb EMMA-kriterierne Praktikpladsen.dk Afvisning af en praktikplads OPSØGENDE MEDARBEJDERE OG VEJLEDERE 5 Hvad kan du få hjælp til? Opsøgende medarbejdere Vejledere UDDANNELSENS VARIGHED OG TYPER AF PRAKTIKAFTALER 6 Uddannelsens varighed Uddannelsens indhold Ophør i SKP Praktikaftaler mens du er i skolepraktik YDELSER OG REGLER FOR SYGEMELDING OG RASKMELDING 7 Skolepraktikydelse Adresseændring Sygdom Kronisk sygdom Forsikringsforhold FRAVÆRSREGLER 8 Ulovligt fravær og advarsler Ferie og helligdage Sikkerhed på arbejdspladsen ORDENSREGLER FOR ELEVER I SKOLEPRAKTIK 9 BILAG KVITTERING 11 2

3 VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD Kære nye skolepraktiklærling Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i skolepraktik på Erhvervsskolen Nordsjælland i daglig tale Esnord. Håndbogen giver dig en generel orientering om de vigtigste regler for skolepraktik. Desuden har vi forsøgt at besvare en lang række af de spørgsmål, som ofte melder sig undervejs i forløbet. Skolepraktikken er en erstatning for den uddannelsesaftale, du endnu ikke har fået. Men den sikrer dig muligheden for at fortsætte din uddannelse, mens du søger praktikplads. På Esnord er det vores mål at hjælpe så mange lærlinge som muligt ud i ordinære uddannelsesaftaler (lærekontrakter). Vi vil nå dette mål ved fortsat at sætte mange ressourcer af til praktikindsatsen og ved at give dig mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, imens du er i skolepraktik. På den måde kan du forbedre dine muligheder for at få en praktikplads. Vi forventer af dig, at du tager din uddannelse seriøst og arbejder aktivt både med det faglige og med at søge praktikplads. Vi forventer også, at du overholder mødetider og aftaler, at du bidrager positivt til samarbejdet i afdelingen og i det hele taget gør dit til, at skolen er et rart sted at være. Arbejdstiden er 37 timer, fuldstændig som i enhver anden virksomhed. Vi håber, at du får et godt og udbytterigt uddannelsesforløb i skolepraktikken og ønsker dig held og lykke med at finde en praktikplads. Velkommen til vores virksomhed og velkommen i skolepraktik. Tina Steinbrenner Centerchef NYTTIGE ADRESSER OG KONTAKTPERSONER Praktikcentret Du er altid velkommen til at kigge forbi i Esnords Praktikcenter, som ligger på Peder Oxes Allé 4. Vi afholder orienteringsmøder og har et godt kendskab til, hvad der sker i de forskellige brancher/fag. Vi har løbende kontakt med alle SKP-instruktører og opsøgende medarbejdere. Vi kan hjælpe dig med ansøgninger og råd og vejledning, så du kan komme lidt tættere på din praktikplads. Vi hjælper dig også gerne med de svære samtaler, og hvis vi ikke lige er her, når du kommer forbi, så ring eller mail til os. Praktikcentrets kontaktperson Benjamin Jacobsen M: T: SKP-administrationen SKP- administrationen er fysisk placeret på Milnersvej 48. Det er fx her du skal melde adresseændring, søge kørselsgodtgørelse og henvende dig hvis du skal have en uddannelsesaftale. Hvis du ikke ved, hvor du ellers skal henvende dig, så henvend dig i SKP-administrationen, som så vil forsøge at hjælpe dig bedst muligt. SKP-administrationens kontaktperson: Susanne Dinesen M: T: Praktikcentrets Facebookside Du finder os på facebook.com/esnordpraktikcenter 3

4 INSTRUKTØRER OG EMMA-KRITERIER Instruktøren Under din uddannelse i skolepraktik er det din instruktør, som er din nærmeste kontaktperson og mester. Du kan altid spørge din instruktør til råds med hensyn til din uddannelse, og han eller hun ved også, hvem du ellers kan kontakte, hvis du har andre typer af spørgsmål. Her kan du se vores instruktører: Fag Instruktør Telefon Automekaniker Mikael Hansen Bygningsmaler Flemming Jacobsen VVS Goran Jovic Elektriker Niels Enggård Tømrer Jan Gram Petersen Snedker Ole Bloch Hansen Murer Gastronom og ernæring Hans-Henrik Tonsberg Carsten Bell Serviceassistent Lena Simonsen Evaluering af praktikforløb Både når du er i praktik på skolen, og når du er i virksomhedspraktik, bliver din indsats og det udbytte du får af dine praktikophold løbende evalueret. Evalueringen sker både for at sikre, at du lever op til EMMA-kravene, men også for at vi hele tiden kan blive bedre til at gennemføre praktikforløbene, så du lærer mest muligt, mens du er i skolepraktik. Under hele dit uddannelsesforløb bliver du løbende indkaldt til lærlingsamtale, hvor dit uddannelsesforløb bliver evalueret. Vi bruger EMMA-kriterierne som ramme for denne evaluering. EMMA-kriterierne Her kan du se, hvad EMMA-kriterierne står for: E [egnet] Du skal være egnet til at gennemføre den ønskede faglige uddannelse. M [mobil] I betydningen geografisk mobil, dvs. du skal være indforstået med at flytte efter en ledig praktikplads. M [mobil] Betyder, at du skal være fagligt mobil. Du skal være indforstået med, om muligt, at skulle skifte til et beslægtet fagområde, hvis det er muligt at få en praktikplads her. A [aktivt søgende] Sideløbende med at du går i skolepraktik, skal du fortsætte med at søge efter en praktikplads. Vi vurderer løbende, om du lever op til EMMA-kriterierne og skrider til handling, hvis det ikke er tilfældet. Praktikpladsen.dk En af forudsætningerne for at være i skolepraktik er, ud over at du skal leve op til EMMA-kriterierne, at du har en aktiv og synlig profil på praktikpladsen.dk. Mindst en gang hver 3. måned skal du logge dig ind og aktivere funktionen Synliggør for virksomheder. Hvis du ikke har en aktiv profil, udløser det en advarsel. Afvisning af en praktikplads Hvis du er skolepraktikelev, og skolen anviser en ledig praktikplads, kan du ikke afvise den. Hvis du afviser en praktikplads, opfylder du ikke kriteriet for at være i skolepraktik, og så bliver du afskediget. 4

5 OPSØGENDE MEDARBEJDERE OG VEJLEDERE Hvad kan du få hjælp til? Som du allerede ved fra dit arbejde med at søge praktikplads, inden du blev optaget i skolepraktik, kan det være svært at stå alene med alle faser af praktikpladssøgningen. Derfor har du mulighed for at få hjælp på skolen. Opsøgende medarbejdere Esnord har et antal opsøgende medarbejdere inden for bestemte fagområder, og de har direkte kontakt med erhvervslivet og virksomheder, der har praktikpladser. Fag Opsøgende medarbejder Telefon Automekaniker Thomas V. Kristensen dk Bygningsmaler Heidi Adelsbøll Rasmussen VVS Jan Olsen Elektriker Jan Olsen Tømrer Steen Lidsmoes Snedker Steen Lidsmoes Murer Steen Lidsmoes Gastronom og ernæring Anders Pedersen Serviceassistent Lena Simonsen Brug de opsøgende medarbejdere til fx: At hjælpe dig videre, når du har kontakt til en virksomhed eller til at få en oversigt over virksomheder der søger lærlinge At skabe kontakt til firmaer, der gerne vil vide mere om uddannelsen, godkendelse, ansættelse af lærlinge, løn, tilskudsmuligheder m.m. At få gode råd og afklaring af spørgsmål forud for en samtale Skolens opsøgende medarbejdere arbejder hele tiden på at få flere kontakter til virksomheder, der gerne vil ansætte lærlinge. Du kan altså være heldig at få formidlet en praktikplads gennem disse medarbejdere. Du kan altid få gode råd eller et skulderklap hos de opsøgende medarbejdere. Til gengæld forventer vi, at du selv er udfarende, følger med i udviklingen, gør en indsats for at skrive knaldgode ansøgninger og tager initiativ til at komme videre. Vejledere På Esnord har vi også vejledere ansat. Dem er du altid velkommen til at kontakte, hvis du har spørgsmål vedrørende andre uddannelser eller personlige ting. Vejlederne sidder på Milnersvej 48. Vejleder Mobilnummer Brian Larsen Morten Hansen Rie Laustsen Mariann Ottosen

6 UDDANNELSENS VARIGHED OG TYPER AF PRAKTIKAFTALER Uddannelsens varighed Din skolepraktikuddannelse har samme længde som en uddannelse i en virksomhed. Perioden fra da du afsluttede grundforløbet og til du begynder i skolepraktik regnes ikke med i længden af din uddannelse. De uddannelser, som er trindelt, skal afsluttes med en faglig prøve efter trin 1. For eksempel skal en mekaniker afslutte uddannelsen som automontør og en kok skal afslutte uddannelsen som gastronomassistent. Dette er kun et krav i skolepraktikordningen. Uddannelsens indhold En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse. Det betyder, at uddannelsesforløbet veksler mellem skoleophold på en erhvervsskole og praktikophold i en virksomhed eller i skolepraktik. Opholdene skal supplere hinanden således, at du i løbet af de enkelte praktikophold videreudvikler de færdigheder og rutiner, som du har lært på skoleopholdene. Ophør i SKP Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du henvende dig til en af medarbejderne i SKP-administrationen, så de formelle papirer kan bringes i orden. Praktikaftaler når du er i skolepraktik I løbet af din tid i skolepraktikordningen har du mulighed for at komme i forskellige former for praktik. I nogle tilfælde bevarer du din skolepraktikydelse og i andre tilfælde bliver du lønnet som en lærling inden for faget. At komme i praktik i dit fag i en virksomhed er et meget vigtig led i din uddannelse. Det kan i nogle tilfælde bane vejen for en rigtig uddannelsesaftale. Virksomheden havde måske egentlig ikke forestillet sig, at de skulle have en lærling, men de bliver ofte så begejstrede for at have dig i praktik, at de opretter en læreplads ekstra eller søger om godkendelse til at ansætte lærlinge, hvis de ikke er godkendt. Derfor kan praktik i virksomhederne ofte være vejen mod en praktikplads. Når du kommer tilbage til skolepraktikordningen, kan du skrive dine erfaringer fra den pågældende virksomhed på dit CV. Så klæd dig pænt, opfør dig pænt/høfligt, tal pænt. 6 Virksomhedsforlagt undervisning VFU Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) i en virksomhed er praktik i en virksomhed af kortere varighed. Formålet med VFU er, at du får erfaring fra det virkelige liv. Når du er i VFU, betaler skolen din skolepraktikydelse (løn), og du får befordringstilskud efter reglerne som ved almindelig skolepraktik. Du er også omfattet af skolens forsikring, når du er i VFU. I en VFU aftale indgår du som en overtallig medarbejder i virksomheden, og du må kun indgå i virksomhedens produktion på vegne af en medarbejder, som også skal sikre, at du udfører arbejdet korrekt. VFU kan have en varighed fra 14 dage til 3 måneder. Delaftale En delaftale er en aftale, hvor du bliver ansat i virksomheden for en kortere periode typisk 3 måneder. Da du er ansat og får løn i virksomheden, må du indgå i produktionen som andre medarbejdere (lærlinge). Når du er i en delaftale, er du omfattet af virksomhedens forsikring. Når du er i delaftale, kan du ikke modtage befordringstilskud, men du kan trække udgifter til befordring fra på din selvangivelse. Efter en delaftale er du berettiget til at komme tilbage til skolepraktikken. Kort uddannelsesaftale Den korte uddennelsesaftale minder meget om en delaftale, men kan (på trods af sit navn) have en varighed der er længere end en delaftale. Aftalen skal indeholde en praktikperiode og et skoleophold i hovedforløbet. Efter en kort uddannelsesaftale er du berettiget til at komme tilbage til skolepraktikken. Restuddannelsesaftale Er en aftale mellem dig og en virksomhed, som betyder, at du bliver ansat i en virksomhed som lærling og afslutter din uddannelse i virksomheden. Skolepraktikydelse Hvis du er optaget i SKP, får du skolepraktikydelse efter gældende satser. Pr. 1. januar 2015 er satserne: Over 18 år Under 18 år kr kr.

7 YDELSER OG REGLER FOR SYGEMELDING OG RASKMELDING Skat og e-boks Du skal oprette en NemKonto i din bank, da skolepraktikydelsen indsættes på den konto. Lønsedlen sendes digitalt til din e-boks. På e-boks.dk skal du bestille en kode for at se din lønseddel. Befordringstilskud Efter bestemmelser fastlagt af Arbejdsgivernes Elevrefusion kan du som SKP-lærling få befordringstilskud svarende til billigste offentlige transportmiddel, hvis din samlede transportvej er mindst 20 km om dagen. Du får 90 % befordringstilskud, mens du er i praktik, og 100 % mens du er på skoleophold (hovedforløbet). Når du modtager befordringstilskud, kan du ikke trække kørsel fra på selvangivelsen. Når du er i delaftale, kan du ikke modtage befordringstilskud, men du kan trække kørsel fra på din selvangivelse. NB! Der udbetales ikke befordringstilskud i juli måned pga. ferieafholdelse uanset hvornår ferien afholdes. Adresseændring Hvis du flytter, skal du meddele adresseændring til SKP-administrationen og husk, at vi altid skal have dit telefonnummer og din mailadresse. Sygdom Hvis du er syg eller på anden måde er forhindret i at møde, skal du give os besked ved arbejdstids start. Hvis du er i SKP, skal du ringe til din instruktør hver dag i sygeperioden ved arbejdstids start. Hvis instruktøren ikke besvare opkaldet, lægger du besked på telefonsvareren. Hvis du er i skole, skal du både ringe til hovedforløbsadministrationen og din instruktør. Hvis du er i en delaftale eller i VFU, skal du ringe til virksomheden og din instruktør. Du kan downloade en smart lille huskeseddel, der kan hjælpe dig til at få meldt sygdom korrekt på esnord.dk/ praktikcenter. Nærmere regler aftales med din instruktør. Hvis din sygdom fortsætter weekenden over, skal du sygemelde dig igen om mandagen. Husk ved sygemelding at sige hele dit navn, så du ikke kan forveksles med en anden. DU KAN IKKE SYGEMELDE DIG PR. MAIL/SMS/ MESSENGER ELLER LIGNENDE Raskmelding skal ske ved opringning til instruktøren. Du er ikke raskmeldt, før du fortæller det til din instruktør. Ved gentagne sygemeldinger indkaldes du til en samtale. Længerevarende sygdom Er du syg i længere tid, skal du aflevere en lægeerklæring om, hvor længe din sygdom forventes at vare. Denne lægeerklæring betaler skolen. Ved hospitalsindlæggelse kan hospitalet skrive en erklæring om, hvor længe indlæggelsen/sygdomsperioden vil vare. Kronisk sygdom Har du en kronisk lidelse, fx epilepsi eller diabetes, bør du sige det til dine nærmeste omgivelser din instruktør bør under alle omstændigheder vide det. Det samme gælder, hvis du tager livsvigtig medicin eller har allergi, som er væsentlig i forbindelse med hospitalsindlæggelse, fx overfølsomhed overfor penicillin. Forsikringsforhold Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen gennem statens selvforsikring. Vi anbefaler desuden, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din egen indbo/tyveriforsikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring, også selv om du bor ude. Kontakt forsikringsselskabet for at få præcis besked, så slipper du for ubehagelige overraskelser. Ulovligt fravær og advarsler Dit uddannelsesforhold kan blive opsagt ved ulovligt fravær eller andre overtrædelser af skolens regler. Det er ulovligt fravær, hvis: Du bliver væk uden at melde dig syg Du melder dig syg for sent 7

8 FRAVÆRSREGLER Du kommer eller går i utide, uden at der foreligger helt særlige omstændigheder og aftaler. Hvis ikke du overholder de regler, der er gældende for skolepraktiklærlinge, herunder fraværsreglerne, sker følgende: Ved første overtrædelse får du en mundtlig påtale Ved anden overtrædelse får du første skriftlige advarsel Ved tredje overtrædelse får du den anden skriftlige advarsel og skal til samtale med en vejleder Ved fjerde overtrædelse melder vi dig ud Du bliver trukket i løn for de dage, du har ulovligt fravær. Alle overtrædelser af reglerne udløser en advarsel og ved alvorlige overtrædelser har vi ret til at melde dig ud øjeblikkeligt. Ferie og helligdage Under skolepraktikordningen optjener du ikke ferie, sådan som man gør det i et læreforhold i en virksomhed. Du får skolepraktikydelse under ferie, mens du er i gang med skolepraktikuddannelsen, men du optjener ikke feriepenge, som du kan bruge efter skolepraktikken, eller når du har fået en læreplads. Hvs du har feriedage til gode fra tidligere fuldtidsarbejde, kan du bruge disse når der er ferie på skolen, men du modtager ikke skolepraktikydelse for disse dage. Hvis du har påbegyndt skolepraktik før 1. juli, er du berettiget til 5 ugers ferie, som skal afholdes inden 30. april det følgende år. Hvis du har påbegyndt skolepraktik 1. juli eller derefter, er du ikke berettiget til ferie før 1. maj det følgende år, med mindre skolen har lukket, som for eksempel mellem jul og nytår. Skolen bestemmer, hvornår dine feriedage skal afholdes, og du får besked om det fra din afdeling. Som udgangspunkt skal du bruge 3 uger i sommerferien, når skolen har lukket, og 1 uge mellem jul og nytår. Du har 25 feriedage i løbet af et ferieår. Du kan ikke holde ferie, mens du er på skoleophold. Læge- og tandlægebesøg (eller lignende) Som ved enhver anden ansættelse skal den slags besøg lægges uden for arbejdstid i det omfang, det overhovedet er muligt. De fleste læger har aftenkonsultation en gang om ugen, og de fleste tandlæger har åbent til kl Kontakt til det offentlige Som ved enhver anden ansættelse skal den slags besøg lægges uden for arbejdstid i det omfang, det overhovedet er muligt. Fx har kommunen længe åbent om torsdagen. Begravelse Ved dødsfald i den nærmeste familie får du fri til at tage til begravelse. Hvis du skal rejse langt, kan du få op til to fridage. Forsvarets dag og værnepligt Hvis du bliver indkaldt til forsvarets dag, får du fri til at deltage, uanset om du er i praktik eller på skoleophold. Vi skal dog have besked om datoen med det samme, når du bliver indkaldt. Hvis du mangler en kontrakt eller dokumentation for hvornår din uddannelse slutter, skal du kontakte SKP-administrationen. Du vil normalt kunne få udsættelse med aftjening af din værnepligt. Du kan ikke få orlov til at aftjene din værnepligt. Sikkerhed på arbejdspladsen Ligesom på enhver anden arbejdsplads har du pligt til at sætte dig ind i sikkerhedsforholdene. Brand, evakuering m.m. Orienter dig i brandinstruksen og evakueringsplanen, som du finder i området. Sikkerhed og arbejdsmiljø Af hensyn til din egen og andres sikkerhed og for at undgå arbejdsskader er det vigtigt, at du retter dig efter de instrukser og regler, der er på dit SKP-område/værksted. 8

9 ORDENSREGLER FOR ELEVER I SKOLEPRAKTIK Pas godt på din skolepraktikplads overhold skolens ordensregler! 1. Brug af mobiltelefon i arbejdstiden aftales med din instruktør. 2. Pausetider skal overholdes. 3. Ophold uden for egen gruppe må kun ske i pauser eller efter aftale med din instruktør. Der kan være særlige rygeregler og toiletordninger, det informerer din instruktør om. 4. Du må ikke opholde dig uden for skolens område i arbejdstiden. 5. Pålagte arbejdsopgaver skal løses. 6. Mødetiderne skal overholdes. 7. Tyveri vil medføre øjeblikkelig bortvisning samt udmeldelse. Det vil også blive politianmeldt. 8. Hærværk vil medføre bortvisning og udmeldelse. Du vil også kunne gøres erstatningspligtig. 9. Vold, eller trusler om vold, vil medføre bortvisning og udmeldelse. Skolen vil også politianmelde episoden. 10. Leg og lignende er ikke tilladt. Du må fx ikke slås for sjov! 11. Alkohol og euforiserende stoffer må ikke medtages/indtages. Du må heller ikke møde påvirket. 12. Det er ikke tilladt at indtage mad ved maskiner eller lign. NB! Vær opmærksom på, at der kan være særlige regler i dit område. Spørg din instruktør, hvis du er i tvivl. 9

10 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød T: E: Erhvervsskolen Nordsjælland

11 KVITTERING FOR LÆSNING AF HÅNDBOGEN SKP-håndbogen, som du sidder med her, indeholder mange oplysninger, som vi vil være sikre på, at du har læst. Derfor udleverer vi håndbogen til dig i en papirversion og beder dig nedenfor kvittere for, at du har læst den grundigt. Du kan også downloade håndbogen på skolens hjemmeside esnord.dk/praktikcenter. Når du har læst håndbogen, skal du rive denne side ud og kvittere nedenfor. Du kvitterer for, at du har modtaget håndbogen og læst den grundigt! KVITTERING Jeg kvitterer hermed for, at jeg har modtaget SKP håndbogen. Samtidig kvitterer jeg for, at jeg har læst den grundigt. Lærlingens underskrift Lærlingens navn med blokbogstaver Uddannelse: 11

12

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Hjælp til at skrive en ansøgning

Hjælp til at skrive en ansøgning Hjælp til at skrive en ansøgning indhold Praktikplads på Tech College Aalborg....3 Trin 1 Hvordan finder jeg jobs og virksomheder?... 4 Trin 2 Passer jeg til jobbet?....5 Trin 3 Hvordan får jeg mere at

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Vejledning om Supplerende dagpenge

Vejledning om Supplerende dagpenge Vejledning om Supplerende dagpenge 2 Vejledning om supplerende dagpenge 5 Indviklede regler 6 Supplerende dagpenge 6 Fradrag i dagpenge 7 Kontrollabelt og ukontrollabelt arbejde 9 Løndokumentation 10 Ophavsrettigheder,

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge

Praktik i udlandet / PIU. tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet. Information til elever og lærlinge Praktik i udlandet / PIU tag en del af din erhvervsuddannelse i udlandet Information til elever og lærlinge Indhold 3 Som elev på en erhvervsuddannelse Hvorfor tage til udlandet? 3 Du kan bruge ordningen

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Fagretninger - for dig, der vil og kan

Fagretninger - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Fagretninger - for dig, der vil og kan Sådan starter du på en ERHVERVSUDDANNELSE efter 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til enten serviceassistent eller rengøringstekniker. Det er en erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM

PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM PRÆSENTATION AF TIETGEN HANDELSGYMNASIUM 2015/16 VELKOMMEN TIL ET FAGLIGT OG MENNESKELIGT ERHVERVSGYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse Vores historie... 3 Vores navn... 3 Vores mission... 4 Vores værdier...

Læs mere

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011

Skolepraktik udfordringer og god praksis. Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 Skolepraktik udfordringer og god praksis Stig Guldberg og Claus Bo Jørgensen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE) Metropol 2011 1 Indhold Skolepraktik udfordringer og god praksis... 3 1. EMMA...

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

(Medarbejderhåndbog)

(Medarbejderhåndbog) (Medarbejderhåndbog) (start her) Velkommen Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos McDonald's. Medarbejderhåndbogen her skal være med til at give dig en god start i dit nye job. Du kan

Læs mere

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom? Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat? 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste

Læs mere

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK

GODE RÅD. En håndbog om økonomi og jura. Udgivet af HK/DANMARK GODE RÅD En håndbog om økonomi og jura Udgivet af HK/DANMARK Gode råd er udgivet af HK/DANMARK 1. oplag udgivet 1. marts 2005 i 20.000 eksemplarer Tekst og redaktion: Ingeborg Østergaard Illustration:

Læs mere

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc.

Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. Smag på dagen - en håndbog til dig, der er en del af Cheval Blanc. VELKOMMEN Du er nu blevet en del af Cheval Blanc, og det er vi glade for. Vi har høje ambitioner med den mad, vi tilbereder og serverer

Læs mere

HÅND MEDARBEJDER BOG

HÅND MEDARBEJDER BOG MEDARBEJDER ÅND BOG IND- HOLD VELKOMMEN 3 ANSÆTTELSESREGLER OG -POLITIKKER 5 SIKKERHED OG KONTROL 7 TØJ, FREMTONING OG PERSONLIG HYGIEJNE 9 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL 11 SYGDOM OG LÆGEBESØG 12 UDVIKLING OG

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere