SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland"

Transkript

1 SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Snedkeruddannelsen Træfagenes byggeuddannelse VVS-energiuddannelsen Praktikcentret 2015

2 VELKOMMEN TIL SKP 4 SKP-ADMINISTRATIONEN 5 Din SKP kontaktperson 5 PRAKTIKCENTRET 5 Praktikcentrets kontaktpersoner 5 EVALUERING AF PRAKTIKFORLØB 6 EMMA - KRITERIERNE 6 INSTRUKTØREN 7 OPSØGENDE MEDARBEJDERE 8 Hvad kan du få hjælp til? 9 De opsøgende medarbejdere 9 UDDANNELSENS VARIGHED 9 Uddannelsens indhold 9 Ophør i SKP 9 PRAKTIKAFTALER NÅR DU ER I SKOLEPRAKTIK 9 VFU 10 Delaftale 10 Kort uddannelsesaftale 10 Restuddannelsesaftale 10 PERSONALEOPLYSNINGER 10 Skolepraktikydelse 10 Skat og e-boks 10 Befordringstilskud 10 Adresseændring 11 Sygdom 11 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød [2]

3 Længerevarende sygdom 11 Kronisk sygdom 11 Ulovligt fravær og advarsler 12 Ferie og helligdage 12 Læge- og tandlægebesøg (eller lign.) 12 Kontakt til det offentlige 13 Begravelse 13 Forsvarets dag og værnepligt 13 ØVRIG SIKKERHED 13 Brand, evakuering m.m. 13 Sikkerhed og arbejdsmiljø 13 Forsikringsforhold 13 VEJLEDEREN 13 ORDENSREGLER 14 BILAG TIL HÅNDBOGEN 15 - kvittering for modtagelse og læsning 15 Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød [3]

4 Velkommen til SKP Kære nye skolepraktiklærling Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i skolepraktik på Erhvervsskolen Nordsjælland. Håndbogen giver dig en generel orientering om de vigtigste regler for skolepraktik. Desuden har vi forsøgt at besvare en lang række af de spørgsmål, som ofte melder sig undervejs i forløbet. Skolepraktikken er en erstatning for den uddannelsesaftale, du endnu ikke har fået. Men den sikrer dig muligheden for at fortsætte din uddannelse, mens du søger praktikplads. På Erhvervsskolen Nordsjælland er vores mål at hjælpe så mange lærlinge som muligt ud i ordinære uddannelsesaftaler (lærekontrakter). Vi vil nå dette mål ved fortsat at sætte mange ressourcer af til praktikindsatsen og ved at give dig mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer, imens du er i skolepraktik. På den måde kan du forbedre dine muligheder for at få en praktikplads. Vi forventer af dig, at du tager din uddannelse seriøst og arbejder aktivt både med det faglige og med at søge praktikpladser. Vi forventer også, at du overholder mødetider og aftaler, at du bidrager positivt til samarbejde i afdelingen og i det hele taget gør dit til, at skolen er et rart sted at være. Arbejdstiden er 37 timer fuldstændig som i enhver anden virksomhed. Vi håber, at du vil få et godt og udbytterigt uddannelsesforløb i skolepraktikken og ønsker dig held og lykke med at finde en praktikplads. Velkommen til vores virksomhed - velkommen i skolepraktik. Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød [4]

5 SKP-administrationen SKP- administrationen er fysisk placeret på Milnersvej 48, indgang C 1. sal. Det er fx her du skal melde adresseændring, søge kørselsgodtgørelse og henvende dig hvis du skal have en uddannelsesaftale. Hvis du ikke ved, hvor du ellers skal henvende dig, så henvend dig i SKP-administrationen, som så vil forsøge at hjælpe dig bedst muligt. Din SKP kontaktperson Susanne Dinesen, Mail: Tlf: Praktikcentret Du er altid velkommen til at kigge forbi i Esnords Praktikcenter, vi befinder os i på Milnersvej 46, i den lave bygning i mellem de 2 store parkeringspladser. Vi afholder orienteringsmøder og har et godt kendskab til hvad der sker i de forskellige brancher / fag. Vi har løbende kontakt med alle SKP-instruktører og opsøgende medarbejdere. Vi kan hjælpe dig med ansøgninger og med råd og vejledning, så du kan komme lidt tættere på din praktikplads. Vi hjælper dig også gerne med de svære samtaler hvis vi ikke lige er her, når du kommer forbi - så ring eller mail til os. Praktikcentrets Facebook-side finder du her: Praktikcentrets kontaktpersoner Janni Glæsel Mail: Mobil: Benjamin Jacobsen Mail: Mobil: Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød [5]

6 Evaluering af praktikforløb Både når du er i praktik på skolen og når du er i virksomhedspraktik bliver din indsats - og det udbytte du får af dine praktikophold - løbende evalueret. Evalueringen sker både for at sikre, at du lever op til EMMA- kravene, men også for at vi hele tiden kan blive bedre til at gennemføre praktikforløbene, så du lærer mest muligt, mens du er i skolepraktik. Du vil under hele dit uddannelsesforløb løbende blive indkaldt til lærlingsamtale, hvor dit uddannelsesforløb vil blive evalueret. Emma - kriterierne E [egnet] Lærlingen skal være egnet til at gennemføre den ønskede faglige uddannelse M [mobil] I betydningen geografisk mobil. Lærlingen skal være indforstået med at flytte efter en ledig praktikplads M [mobil] Betyder at lærlingen skal være faglig mobil Lærlingen skal være indforstået med, om muligt, at skulle skifte til et beslægtet fagområde, hvis det er muligt at få en praktikplads her. A [aktiv søgende] Sideløbende med at lærlingen går i skolepraktik, skal vedkommende fortsætte med at søge efter en praktikplads. En af forudsætningerne for at være i skolepraktik er, at du har en aktiv og synlig profil på Du skal mindst en gang hver 3. måned logge dig ind og aktivere funktionen (Synliggør for virksomheder). Hvis du ikke har en aktiv profil vil det udløse en advarsel. Vigtigt En ledig og anvist praktikplads fra skolens side skal besættes. Afvises dette af en skolepraktikelev opfylder man ikke kriteriet for at være i skolepraktik og vil blive afskediget. Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød [6]

7 Instruktøren Under din uddannelse i skolepraktik er det din instruktør, som er din nærmeste kontaktperson og mester. Han/hun kan du altid spørge til råds med hensyn til din uddannelse og instruktøren vil vide, hvem du ellers kan kontakte, hvis du har andre typer af spørgsmål. Instruktørerne er: Automekaniker: Bygningsmaler: VVS: Elektriker: Tømrer: Snedker: Murer: Mikael Hansen Tlf.: Flemming Jacobsen Tlf.: Goran Jovic Tlf.: Niels Enggård Tlf: Steen Lidsmoes Tlf.: Ole Bloch Hansen Tlf.: Hans-Henrik Tonsberg Tlf.: Gastronom og Carsten Bell Ernæring: Tlf.: Serviceassistent: Lena Simonsen Tlf.: Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød [7]

8 Opsøgende medarbejdere Erhvervsskolen Nordsjælland har et antal opsøgende medarbejdere inden for bestemte fagområder og de har direkte kontakt med erhvervslivet og virksomheder der har praktikpladser. Automekaniker: Bjørn Madsen Tlf: Bygningsmaler: Heidi Adelsbøll Rasmussen Tlf.: VVS: Jan Olsen Tlf.: Elektriker: Niels Enggård Tlf.: Tømrer: Steen Lidsmoes Tlf.: Snedker: Steen Lidsmoes Tlf.: Murer: Steen Lidsmoes Tlf.: Gastronom og Kamilla Vicky Kristensen Ernæring: Tlf.: Serviceassistent: Lena Simonsen Tlf.: Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød [8]

9 Hvad kan du få hjælp til? Som du allerede ved fra dit arbejde med at søge praktikpladser, inden du blev optaget i skolepraktikken, kan det være svært at stå alene med alle faser af praktikpladssøgningen. Derfor har du mulighed for at finde hjælp på skolen. De opsøgende medarbejdere Brug de opsøgende medarbejdere til at hjælpe dig videre, når du har kontakt til en virksomhed eller til at få oversigt over virksomheder der søger lærlinge Kontakt til firmaer, der gerne vil vide mere om uddannelsen, godkendelse, ansættelse af lærlinge, løn, tilskudsmuligheder m.m. Gode råd og afklaring af spørgsmål forud for en samtale De opsøgende medarbejdere arbejder kontinuerligt på at få flere kontakter til virksomheder, der ønsker at ansætte lærlinge. Du kan altså være heldig at få formidlet en praktikplads gennem disse medarbejdere. Du kan få gode råd eller et skulderklap hos de opsøgende medarbejdere. Til gengæld forventer vi, at du selv er udfarende, følger med i udviklingen, gør en indsats for at skrive knaldgode ansøgninger og tager initiativ til at komme videre. Uddannelsens varighed Din skolepraktikuddannelse har samme længde som en uddannelse i en virksomhed. Perioden, fra da du afsluttede grundforløbet, til du begynder i skolepraktik, regnes ikke med i længden af din uddannelse. De uddannelser som er trindelt, skal afsluttes med en faglig prøve efter trin 1. For eksempel skal en mekaniker afslutte uddannelsen som automontør og en kok skal afslutte uddannelsen som gastronomassistent. Dette er kun et krav i skolepraktikordningen. Uddannelsens indhold En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse. Det betyder, at uddannelsesforløbet veksler mellem skoleophold på en erhvervsskole og praktikophold i en virksomhed eller i skolepraktik. Opholdene skal supplere hinanden således, at du i løbet af de enkelte praktikophold videreudvikler de færdigheder og rutiner, som du har lært på skoleopholdene. Ophør i SKP Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du henvende dig til en af medarbejderne i SKP - administrationen, så de formelle papirer kan bringes i orden. Praktikaftaler når du er i skolepraktik I løbet af din tid i skolepraktikordningen, har du mulighed for at komme i forskellige former for praktik. I nogle tilfælde bevarer du din skole- praktikydelse og i andre tilfælde bliver du lønnet som en lærling inden for faget. At komme i praktik i dit fag i en virksomhed er et meget vigtig led i din uddannelse. Det kan i nogle tilfælde bane vejen for en rigtig uddannelsesaftale. Virksomheden havde måske egentlig ikke forestillet sig, at de skulle have en lærling, men de bliver ofte så begejstrede for at have dig i praktik, at de opretter en læreplads ekstra eller søger om godkendelse til at have lærling(er), hvis de ikke er godkendt. Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød [9]

10 Derfor kan praktik i virksomhederne ofte være vejen mod en praktikplads. Når du kommer tilbage til skolepraktikordningen, kan du skrive dine erfaringer fra den pågældende virksomhed på dit CV. Så klæd dig pænt, opfør dig pænt/høfligt, tal pænt. VFU Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) i en virksomhed er praktik i en virksomhed af kortere varighed. Formålet med VFU er, at du får erfaring fra det virkelige liv. Når du er i VFU, betaler skolen din skolepraktikydelse (løn), og du får befordringstilskud efter reglerne som ved almindelig skolepraktik. Du er omfattet af skolens forsikring. I en VFU aftale indgår du som en overtallig medarbejder i virksomheden og du må kun indgå i virksomhedens produktion på vegne af en medarbejder, som også skal sikre, at du udfører arbejdet korrekt. VFU kan have en varighed fra 14 dage til 3 mdr. Delaftale Er en aftale, hvor du bliver ansat i virksomheden for en kortere periode typisk 3 måneder. Da du er ansat og får løn i virksomheden må du indgå i produktionen som andre medarbejdere (lærlinge). Du er omfattet af virksomhedens forsikring. Når du er i delaftale kan du ikke modtage befordringstilskud, men kan trække udgifter til befordring fra på din selvangivelse. Efter en delaftale er du berettiget til at komme tilbage til skolepraktikken. Kort uddannelsesaftale Er en aftale, der minder meget om en delaftale, men kan (på trods af sit navn) have en varighed der er længere end en delaftale. Aftalen skal indeholde en praktikperiode og et skoleophold i hovedforløbet. Efter en kort uddannelsesaftale er du berettiget til at komme tilbage til skolepraktikken. Restuddannelsesaftale Er en aftale mellem dig og en virksomhed som betyder, at du bliver ansat i en virksomhed som lærling og afslutter din uddannelse i virksomheden. Personaleoplysninger Skolepraktikydelse Er du optaget i SKP, får du skolepraktikydelse efter gældende satser. Pr. 1. januar 2015 er satserne: Over 18 år Under 18 år kr kr. Skat og e-boks Du skal oprette en Nem-konto i din bank, da skolepraktikydelsen indsættes på den konto. Lønsedlen får du digitalt i din e-boks. Du skal bestille en kode for at se din lønseddel og det gør du på Befordringstilskud Efter bestemmelser fastlagt af Arbejdsgivernes Elevrefusion kan du som SKP- lærling få befordringstilskud svarende til billigste offentlige transportmiddel, hvis din samlede transportvej er mindst 20 km om dagen. Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød [10]

11 Du vil få 90 % befordringstilskud, når du er i praktik, og 100 % når du er på et skoleophold (hovedforløbet). Når du modtager befordringstilskud, kan du ikke trække kørsel fra på selvangivelsen. Når du er i delaftale, kan du ikke modtage befordringstilskud, men kan trække kørsel fra på din selvangivelse. NB! Der udbetales ikke befordringstilskud i juli måned pga. ferieafholdelse - uanset hvornår ferien afholdes. Adresseændring Hvis du flytter, skal du meddele adresseændring til SKP-administrationen, og husk at vi altid skal have dit telefonnummer og . Sygdom Hvis du er syg eller på anden måde er forhindret i at møde, skal du give os besked. Hvis du er i SKP, skal du ringe til din instruktør hver dag under sygeperioden. Hvis instruktøren ikke besvare opkaldet, skal du i stedet kontakte administrationen. Beskeden skal gives inden arbejdstids påbegyndelse. Hvis du er i skole, skal du ringe til hovedforløbsadministrationen, og din instruktør. Hvis du er i VFU, skal du ringe til virksomheden og din instruktør. Nærmere regler aftales med din instruktør. Hvis din sygdom fortsætter weekenden over, skal du igen ringe om mandagen og sygemelde dig. Husk ved sygemelding at sige hele dit navn, så du ikke kan blive forvekslet med en anden. SYGEMELDINGER KAN IKKE SKE PR. /SMS/MESSENGER ELLER LIGN. Raskmelding skal ske ved opringning til instruktøren. Du er ikke raskmeldt, før du fortæller det til din instruktør. Længerevarende sygdom Er du syg i længere tid, skal du aflevere en lægeerklæring om, hvor længe din sygdom forventes at vare. Denne lægeerklæring betaler skolen. Ved hospitalsindlæggelse kan hospitalet skrive en erklæring om, hvor længe indlæggelsen/sygdomsperioden vil vare. Kronisk sygdom Har du en kronisk lidelse, fx epilepsi eller diabetes, bør du sige det til dine nærmeste omgivelser - din instruktør bør under alle omstændigheder vide det. Det samme gælder, hvis du tager livsvigtig medicin eller har allergi, som er væsentlig i forbindelse med hospitalsindlæggelse, fx overfølsomhed overfor penicillin. Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød [11]

12 Ulovligt fravær og advarsler Dit uddannelsesforhold kan blive opsagt ved ulovligt fravær eller andre overtrædelser af skolens regler. Det er ulovligt fravær, hvis: man bliver væk uden at melde sig syg, melder sig syg efter det aftalte tidspunkt, kommer eller går i utide og der ikke foreligger helt særlige omstændigheder. Hvis ikke du overholder reglerne der er gældende for Skolepraktiklærlinge, herunder fraværsreglerne, sker følgende: 1. overtrædelse: Mundtlig påtale 2. overtrædelse: Første skriftlige advarsel 3. overtrædelse: Anden skriftlige advarsel samt samtale med vejleder 4. overtrædelse: Udmelding Du bliver trukket i løn, de dage du har ulovligt fravær. Alle overtrædelser af reglerne udløser advarsel. Det skal dog bemærkes at alvorlige overtrædelser kan betyde øjeblikkelig udmelding. Ferie og helligdage Under skolepraktikordningen optjener du ikke ferie, sådan som man gør det i et læreforhold i en virksomhed. Du får skolepraktikydelse under ferie, mens du er i gang med skolepraktikuddannelsen, men du optjener ikke feriepenge, som du kan bruge efter skolepraktikken, eller når du har fået en læreplads. Har du feriedage til gode fra tidligere fuldtidsarbejde, vil du ikke modtage skolepraktikydelse for disse dage. Hvis du er påbegyndt skolepraktik før d. 1. juli er du berettiget til 5 ugers ferie som skal afholdes inden d. 30. april det følgende år. Hvis du er påbegyndt skolepraktik d. 1. juli eller derefter er du ikke berettiget til ferie før d. 1. maj det følgende år, med mindre skolen har lukket, som for eksempel mellem jul og nytår. Skolen bestemmer, hvornår dine feriedage skal afholdes, dette bliver bekendtgjort i din afdeling. Som udgangspunkt skal du bruge 3 uger i sommerferien når skolen har lukket og 1 uge mellem jul og nytår. Du har 25 feriedage i løbet af et ferieår. Du kan ikke holde ferie, mens du er på skoleophold. Læge- og tandlægebesøg (eller lign.) Som ved enhver anden ansættelse skal den slags besøg lægges udenfor arbejdstid i det omfang, det overhovedet er muligt. Langt de fleste læger har aftenkonsultation en gang om ugen, og de fleste tandlæger har åbent til kl Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød [12]

13 Kontakt til det offentlige Som ved enhver anden ansættelse skal den slags besøg lægges udenfor arbejdstid i det omfang, det overhovedet er muligt. Fx har kommunen længe åbent på torsdage. Begravelse Ved dødsfald i den nærmeste familie får du fri til begravelse. Skal du rejse langt, har du op til to fridage. Forsvarets dag og værnepligt Bliver du indkaldt til forsvarets dag, får du fri til at deltage, uanset om du er i praktik eller på skoleophold. Vi skal dog have besked om datoen straks efter din indkaldelse. Hvis du mangler en kontrakt eller dokumentation, hvor der står hvornår din uddannelse slutter, skal du kontakte SKP-administrationen. Du vil normalt kunne få udsættelse med aftjening af værnepligt. Der gives ikke orlov til værnepligt. Øvrig sikkerhed Brand, evakuering m.m. Orienter dig i brandinstruksen og evakueringsplanen som du finder i området. Sikkerhed og arbejdsmiljø Af hensyn til din egen og andres sikkerhed og for at undgå arbejdsskader er det vigtigt, at du retter dig efter de instrukser og regler, der er i dit SKP-område/værksted. Forsikringsforhold Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen gennem statens selvforsikring. Vi anbefaler, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din egen indbos/tyveriforsikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring, også selv om du bor ude. Kontakt forsikringsselskabet for at få præcis besked, så slipper du for ubehagelige overraskelser. Vejlederen Du er altid velkommen til at kontakte vejlederne på skolen, hvis du har spørgsmål vedrørende andre uddannelser eller personlige ting. Brian Larsen Mobil: Morten Hansen Mobil: Rie Laustsen Mobil: Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød [13]

14 Ordensregler Følgende regler overholdes på vores virksomhed, såfremt du ikke overholder dem, kan det betyde, at du mister retten til at være i SKP. 1. Brug af mobiltelefon i arbejdstiden aftales med din instruktør. 2. Pausetider skal overholdes. 3. Ophold uden for egen gruppe må kun ske i pauser eller efter aftale med din instruktør. Der kan være særlige rygeregler og toiletordninger, dette informerer din instruktør om. Ophold uden for skolens område må ikke foregå i arbejdstiden. 4. Pålagte arbejdsopgaver skal løses. 5. Mødetiderne skal overholdes. 6. Tyveri vil medføre øjeblikkelig bortvisning samt udmeldelse. Det vil også blive politianmeldt. 7. Hærværk vil medføre bortvisning og udmeldelse. Du vil også kunne gøres erstatningspligtig. 8. Vold, eller trusler om vold, vil medføre bortvisning og udmeldelse. Skolen vil også politianmelde episoden. 9. Leg og lignende er ikke tilladt. Du må fx ikke slås for sjov!!!! 10. Alkohol og euforiserende stoffer må ikke medtages/indtages. Du må heller ikke møde påvirket. 11. Det er ikke tilladt at indtage mad ved maskiner eller lign. NB! Vær opmærksom på, at der kan være særlige regler i dit område. SKP Håndbogen Online SKP håndbogen findes i elektronisk udgave på Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød [14]

15 Bilag til håndbogen Nedenstående kvittering afleveres til instruktøren ved EMMA- samtalen - kvittering for modtagelse og læsning KVITTERING Undertegnede kvitterer hermed for modtagelsen af SKP håndbogen, samtidig kvitterer jeg også for at have læst den grundigt. Lærlingens underskrift Lærlingens navn med blokbogstaver Uddannelse: Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej Hillerød [15]

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG 2015

Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG

Praktikcenter HÅNDBOG Praktikcenter HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE

ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE ELEVHÅ NDBOG FOR TEKNISK SKOLE Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider... 3 Sygemelding...

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed

anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed Aftaler om løn- og arbejdsforhold for anlægsgartner elever ansat i en privat virksomhed 2007-2008 Anlægsgartner Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik...

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er

Læs mere

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM

Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM Husk! Du skal stige i løn 1/ 3 METAL UNGDOM LILLE HJÆLPER Gælder fra 2014 til 2016 2 Lille Hjælper Find hurtigt svar med Lille Hjælper Lille Hjælper er en pjece til elever og lærlinge i Dansk Metal Gem

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

Kender du dine rettigheder?

Kender du dine rettigheder? Scan koden og besøg os på nettet Kender du dine rettigheder? Elektriker Din guide til Elektrikeroverenskomsten 2012-2014 www.def.dk/ungdom Forord Velkommen til et liv med nye spændende sider Tillykke!

Læs mere

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål

Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog. Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over PBE-uddannelsen og find svar på en række spørgsmål Produktionsskolebaseret Erhvervsuddannelse - en håndbog Få et overblik over

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2012-14

LÆRLINGEGUIDE 2012-14 1 HEJ MAKKER I denne håndbog er nedskrevet en lang række vigtige aftaler der regulerer dine løn- og arbejdsforhold, som du har brug for på dit arbejde. Det står i din overenskomst. Disse aftalerne er ikke

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE 2014-17

LÆRLINGEGUIDE 2014-17 1 2 HEJ LÆRLING For at du kan få glæde af folderen, skal du finde ud af, hvilken overenskomst du arbejder under. Det er nemlig overenskomsten, der siger noget om, hvad du skal have i løn, om arbejdstøj,

Læs mere

Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007

Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007 Elevhåndbog for Landbrugsskolen & Gartnerskolen på Selandia 2007 Velkommen til Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse, Landbrugsskolen & Gartnerskolen, Jernbjerggaard. Alle på Landbrugsskolen

Læs mere

Medarbejderhåndbog Danisco Danmark

Medarbejderhåndbog Danisco Danmark Medarbejderhåndbog Danisco Danmark 2 FIND FLERE SVAR PÅ DIP! Kære kollega Med denne håndbog håber vi at kunne give svar på og vejledning i mange af de spørgsmål, der opstår som ansat i Danisco. DA - Version

Læs mere

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen

Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Elevmappe Trin 1: social- og sundhedsuddannelsen Februar 2014 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedshjælperelev. Elevmappen er din, og vi forventer, at du bruger den, så

Læs mere