PraktikCenter Viborg Håndbog 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PraktikCenter Viborg Håndbog 2017"

Transkript

1 PraktikCenter Viborg Håndbog

2 Indhold Indledning Uddannelsesaftale Uddannelsens varighed og indhold Varighed Uddannelsens indhold Praktikplan EMMA-evaluering af uddannelsesforløbet Du bliver evalueret efter EMMA-kriterierne Udmeldelse af Praktikcentret Din praktikinstruktør/praktikpladskonsulenten Regler for søgende Kontakt Praktikpladsen.dk Elevplan.dk Ophør i praktikcentret Personaleoplysninger Praktikydelse Satser Befordringsgodtgørelse Adresseændring Kontaktoplysninger Skolehjem Sikkerhedsudstyr m.m Sygdom, fravær og ferie Mulighedserklæring/lægeerklæring Kronisk lidelse/sygdom Ulovligt fravær Ferie og helligdage Feriefridage Læge- og tandlægebesøg (eller lign.) Barsel, børn og anden orlov/frihed Begravelse Session og værnepligt Forskellige praktikformer Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) Delaftale i en virksomhed Restlæreforhold

3 Indledning PraktikCenter Viborg giver dig uddannelsesgaranti. Optagelse i praktikcentret tilbydes inden for nogle uddannelser til elever, der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale, ikke er påbegyndt en anden uddannelse, ikke har fået forlænget en kort aftale eller uforskyldt har mistet uddannelsesaftalen. At være tilknyttet PraktikCenter Viborg erstatter det at være ansat som elev eller lærling i en virksomhed. Virksomheden er PraktikCenter Viborg, og der gælder næsten samme regler, som for enhver anden lærling. Målet er, du afslutter den uddannelse, du har valgt. Forhåbentligt bliver dit ophold i PraktikCenter Viborg midlertidigt, da vi håber, at du i løbet af uddannelsestiden finder dig en elev-/læreplads i en virksomhed. Der er i praktikcentret ikke tale om ansættelsesforhold - men et tilbud. Det betyder også, at der ikke er 3 måneders prøvetid, men at der reelt er tale om prøvetid i hele perioden. Det er vigtigt, at du i hele forløbet, både mens du er i praktikcentret, og når du er i praktik hos en arbejdsgiver, opfylder EMMA kravene, er registreret som praktikpladssøgende og har en synlig profil på På de næste sider kan du læse de informationer, du særligt har brug for som praktikcenter-elev. Kommer du i tvivl - så spørg din praktikinstruktør. Reglerne skal overholdes, for hvis du ikke overholder dem, kan det betyde, at du mister retten til at være i praktikcentret. Så får du sværere ved at gennemføre din uddannelse. Uddannelsesaftale Når du starter i praktikcentret, indgår du en uddannelsesaftale med PraktikCenter Viborg. Aftalen uploades i Elevplan, hvor du kan se en detaljeret plan for din uddannelse. Uddannelsens varighed og indhold Varighed Din uddannelse i PraktikCenter Viborg har samme længde, som en uddannelse i en virksomhed. Perioden, fra du afslutter dit grundforløb, til du begynder i praktikcentret, regnes ikke med i længden af din uddannelse. Hvis du får et restuddannelsesforhold i den samme uddannelse, vil den tid, du har haft i praktikcentret, normalt blive fratrukket restuddannelsesforløbet. Uddannelsens indhold En erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse. Det betyder, at uddannelsesforløbet veksler mellem skole og praktik, så du i løbet af de enkelte praktikophold videreudvikler de færdigheder og rutiner, som du har lært på skoleopholdene - og omvendt. Praktikplan For alle praktikperioderne er der udarbejdet en praktikplan for de enkelte uddannelser. I praktikcentret forsøger vi at få praktikopholdene til at ligne dagligdagen i en virksomhed, samt at give flere erfaringer med det undervisningsmateriale, der er gennemgået på skoleforløb. 3

4 EMMA-evaluering af uddannelsesforløbet Når du er i praktikcentret, og når du er i virksomhedspraktik, arbejder du selvfølgelig seriøst med de arbejdsopgaver, du får. Du møder til tiden hver dag og overholder reglerne for mødetid. Din indsats og det udbytte du får af dine praktikophold bliver løbende evalueret sammen med din praktikinstruktør. Evalueringen er også for din egen skyld. Det sikrer, at du lærer mest muligt, mens du er i praktikcentret og at du får gennemført praktikmålene. Du bliver evalueret efter EMMA-kriterierne, som består af nedenstående: EGNET: MOBIL GEOGRAFISK: MOBIL FAGLIGT: AKTIVT SØGENDE: Du skal være egnet til at gennemføre uddannelsen og til efterfølgende at fungere på arbejdsmarkedet. Det er også en vurdering af, om du kan overholde mødetider og aftaler. Du skal søge ledige praktikpladser i hele Danmark, og selvfølgelig også være villig til at rejse/flytte efter en ledig praktikplads. Du skal være indforstået med at skifte til en anden uddannelse indenfor fællesindgangen, hvor der er en ledig praktikplads. Når du er i praktikcentret, skal du løbende søge efter en praktikplads og dokumentere din praktikpladssøgning (ansøgninger og afslag) i elevplan. Hvis du får tilbudt en praktikplads, må du ikke sige nej. Udmeldelse af Praktikcenteret Såfremt du ikke opfylder EMMA-kriterierne vil du blive udmeldt af Praktikcenteret uden forudgående varsel. Elever der ikke opfylder EMMA-kriterierne bliver således fra det øjeblik det er konstateret udmeldt, uden at få en skriftlig eller mundtlig advarsel først. Det er derfor af afgørende betydning, at du løbende beviser, du er egnet til at arbejde i Praktikcenteret. Det vil sige, at du er mobil og fleksibel både fagligt og geografisk, samt at du er aktiv søgende og kan dokumentere dette, blandt andet via din synlige profil på Din praktikinstruktør/praktikpladskonsulent Praktikcentret er kun en mellemstation, hvor du kan udvikle dig fagligt og socialt, til du får en praktikplads. Din praktikinstruktør og praktikpladskonsulenten er specialister indenfor dit fagområde, og har direkte kontakt med erhvervslivet og virksomheder, der har praktikpladser. Du kan altid kontakte dem direkte eller gennem praktikcentrets administration. Du kan få gode råd og være heldig at få formidlet en praktikplads gennem din praktikinstruktør/praktikpladskonsulenten. Du skal også selv aktivt søge efter en praktikplads, følge med i udviklingen og gøre en indsats for at komme videre. Regler for søgende Reglerne har ekstra betydning, når du er tilmeldt praktikcentret. Hvis du overtræder reglerne, vil det medføre udmeldelse af praktikcentret, og så har du ikke mulighed for at vende tilbage. Det kan gøre det sværere for dig at gennemføre din uddannelse. Kontakt Lære- og praktikpladskontoret (LOP) kontakter dig jævnligt, ca. hver 2½ måned. Det gør de for at sikre, at du stadig er praktikpladssøgende. Du skal huske at svare på henvendelserne inden for den frist, der er sat af praktikcenteret (LOP). Gør du ikke det, bliver du slettet som søgende, og så bliver du udmeldt af praktik-centret. Reglen gælder, lige meget om du er på skole, har sommerferie, er i virksomhedsforlagt under-visning (VFU) eller i delaftale. Det er altså ikke særregler, men så længe du er tilmeldt praktikcentret, skal du være søgende. Kontaktbrevene sendes pr. mail. 4

5 Praktikpladsen.dk Du skal have en opdateret profil på Profilen skal være oprettet - og synliggjort - senest ved afslutning af grundforløbet, men gerne før. Det forbedrer også dine chancer for at få en praktikplads. Husk at gå ind på din profil og synliggøre den med jævne mellemrum. Hvis du gør det til en vane at gøre det den første hverdag i måneden, så er det lettere at huske. Det er vigtigt, at din profil er synlig, og er den ikke det, bliver du slettet som søgende og udmeldt af praktikcentret. Det er en lille ting, så det kræver ikke meget at gøre det. Du logger dig ind på via dit UNI-login. Elevplan.dk Ved starten af grundforløbet vælger du mindst 3 uddannelsesønsker i elevplan. (Det ikke er nok, at have 3 specialeønsker). Du skal også registrere dine søgninger i elevplan. Det er kun, hvis du har registeret de oplysninger, at du berettiget til optagelse eller til at være i praktikcentret. Husk, at dit telefonnummer og mailadresse altid skal være opdateret i elevplan (under opsætning ). Ophør i praktikcentret Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du henvende dig til din praktikinstruktør, som i fællesskab med praktikpladskonsulenten sørger for, at de formelle papirer bringes i orden. Ordensregler Den ugentlige arbejdstid i PraktikCenter Viborg er 37 timer og er fastlagt af den enkelte afdeling. Du skal under hele uddannelsen, både under skoleophold og i praktik, overholde arbejdstiden og mødetiderne - også i forbindelse med pauser. Du skal være sammen med din egen gruppe hele dagen, med undtagelse af pauser eller efter aftale med din praktikinstruktør. Du er selvfølgelig på skolens område i hele arbejdstiden, og løser de pålagte opgaver. Det er klart, at du ikke møder op påvirket af alkohol/euforiserende stoffer, og at du ikke må tage dem med og indtage dem på skolens område. Misbrug vil medføre øjeblikkelig bortvisning. Tyveri og/eller hærværk vil medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse. Du vil også kunne gøres erstatningspligtig. Vold eller trusler om vold vil også medføre øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse. I øvrigt skal du rette dig efter gældende sikkerhedsbestemmelser og instrukser fra din praktikinstruktør, på samme måde som i en virksomhed. Det er også for din egen sikkerheds skyld. Mad må ikke indtages ved maskiner eller lignende. Der er totalt rygeforbud. Personaleoplysninger Praktikydelse Du modtager ikke løn som elev i praktikcentret, men du vil modtage en månedlig praktikydelse, svarende til de gældende satser. Din praktikydelse kan ikke suppleres med anden offentlig ydelse. Er du på kontanthjælp, dagpenge eller anden overførselsindkomst, kan du ikke modtage ydelsen. 5

6 Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du hurtigst mulig oprette en NEM- konto i din bank. Hvis du er i tvivl, kontakt din bank. Når praktikcenteret opretter dig som ydelsesmodtager, får vi automatisk dine skatte- og kontooplysninger, så vi kan udbetale/indsætte pengene til dig. Når du modtager din praktikydelse, modtager du ikke en lønseddel i papirform. Oplysninger om din ydelse og befordring sendes til din E-boks. Du vil hos din praktikinstruktør kunne få en vejledning i brugen af E-boks. Satser 2017 Elever under 18 år Hjemmeboende elever på 18 år eller derover. Udeboende elever på 18 år eller derover pr. måned kr , pr. måned kr , pr. måned kr ,- Befordringsgodtgørelse Som elev i PraktikCenter Viborg har du ret til at få et tilskud til dine rejseudgifter, hvis du har mere end 10 km fra din hjemmeadresse til uddannelsesstedet. Tilskuddet beregnes ud fra billigst offentlige transportmiddel. Du vil under din praktikperiode samt VFU, få godtgjort 90 % af befordringstilskuddet, og 100 % når du er på hovedforløb. Når du modtager praktikydelse, kan du ikke fratrække kørsel på selvangivelsen hos Skat, da der ikke er tale om løn. Du søger tilskuddet via vores blanketsystem (SDBF) (skolernes digitale blanketflow). Hvis du har benyttet offentlig transport, er det et krav, at du vedhæfter læsbar kopi af månedskort, billetter eller kvittering for på rejsekort. Ellers kan tilskuddet ikke udbetales. Befordringsgodtgørelse udbetales løbende (undtaget juli måned). Da alle praktikcenterelever holder 3 ugers sommerferie, plus efterårsferie i uge 42 har vi valgt at samle disse 4 uger i juli og udbetaler derfor ikke befordringsgodtgørelse for juli måned. Du vil få en mail med link til systemet samt en vejledning til at udfylde blanketten. Al henvendelse vedrørende befordringsgodtgørelse er til lønafdelingen, da de er dem, der bedst kan hjælpe dig. Når du er i delaftale i en virksomhed, er det din arbejdsgiver, der betaler din løn. Så modtager du ikke befordringsgodtgørelse, men du kan benytte dig af et befordringsfradrag i din skatteopgørelse efter gældende skatteregler. Kørselsgodtgørelse ifm. praktikpladssøgning Hvis din transporttid til og fra dit hjem og praktik-/uddannelsesstedet er mindst 2½ time, giver AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) tilskud til: udgifterne til rejsen frem og tilbage til samtalen udgifterne til rejse ved overtagelse af praktikpladsen flytning, når du skal begynde på praktikpladsen dækning af udgifter ved dobbelt husførelse særlige boligudgifter. Du kan få nærmere information og hente ansøgningsblanket på Adresseændring Hvis du flytter, skal du omgående ændre din adresse hos Folkeregistret (elektronisk via Kontaktoplysninger Husk at opdatere dit mobilnummer og din mailadresse på elevplan, da disse kontaktoplysninger anvendes af praktikcenteret til at give dig informationer. Husk derfor at tjekke din mailboks. Skolehjem Hvis du starter i praktikcentret direkte på et skoleophold eller allerede bor på skolehjem, er du berettiget til at bo på skolehjem, hvis du ved hjælp af offentlig transport har over 5 kvarters transporttid hver vej. Spørg din praktikinstruktør om mulighed for skolehjem. Sikkerhedsudstyr m.m. På visse afdelinger er det påbudt at bære sikkerhedssko eller andet sikkerhedsudstyr, ligesom man skal være iklædt specielt tøj. Som udgangspunkt er det praktikcentret, som betaler for dette. Du vil blive oplyst om det ved optagelse til uddannelse i praktikcenter. 6

7 Sygdom, fravær og ferie Hvis du er syg eller på anden måde forhindret i at møde, skal du give besked i det tidsrum der er aftalt for sygemelding i din afdeling, (typisk er det mellem kl ). Spørg din instruktør hvis du er i tvivl om, hvad der er gældende hos jer. Ved udeblivelse uden sygemelding vil du blive trukket i din praktikydelse. Hvis du er i praktikcentret, skal du altid ringe til din praktikinstruktør. Dette gælder også, selvom du er i VFU, på skoleophold eller i delaftale i en virksomhed. Hvis du er i VFU, delaftale eller på skoleforløb, skal du altså altid både sygemelde dig der, og ved din instruktør i praktikcenteret. Hvis du er på skoleforløb, skal du ringe til skolen på tlf. nr.: Sygemeldingen skal ske om morgenen samme dag, du er syg. Hvis din sygdom fortsætter weekenden over, skal du ringe igen om mandagen og sygemelde dig. Du kan ikke sygemelde dig på mail/sms/messenger eller lignende. Så er du nemlig ikke sikker på, at beskeden kommer frem og bliver læst med det samme. Længerevarende sygdom medfører/kan medføre, at uddannelsestiden bliver forlænget eller i værste fald afbrydes. Mulighedserklæring/lægeerklæring Hvis du i en periode har mere end 3 ugers sygefravær, kan praktikcenteret forlange en lægeerklæring fra dig. Du vil blive indkaldt til en samtale med din praktikinstruktør, hvor I sammen udfylder en mulighedserklæring. Lægen skal også udfylde erklæringen. Praktikcenteret betaler udgiften til lægen. Er du under anden offentlig ydelse, skal du ligeledes kontakte din sagsbehandler. Formålet med en mulighedserklæring er at fastholde dig i uddannelsen og få at vide, hvor længe sygdommen forventes at vare, og hvor meget du eventuelt vil kunne arbejde. Det er vigtigt, at du viser vilje til at deltage i samtalen, hvor mulighedserklæringen skal udarbejdes. Ellers kan du blive udmeldt af praktikcentret. Samtalen er også for din egen skyld, så du kan komme i gang med uddannelsen igen. Du skal melde dig rask hos din praktikinstruktør. Du er ikke raskmeldt, før det sker. Ved hospitalsindlæggelse kan hospitalet skrive en erklæring om, hvor længe sygeperioden vil vare. Kronisk lidelse/sygdom Har du en kronisk lidelse som epilepsi eller diabetes, bør du sige det til dine nærmeste omgivelser, så de kan hjælpe dig, hvis der er brug for det. Din praktikinstruktør bør under alle omstændigheder vide det. Det samme gælder, hvis du tager livsvigtig medicin eller har allergi, som er væsentlig i forbindelse med hospitalsindlæggelse, for eksempel overfølsomhed overfor penicillin. Ulovligt fravær Dit uddannelsesforhold kan ophøre ved ulovligt fravær. Det er ulovligt fravær, hvis man bliver væk uden at melde sig syg, melder sig syg efter kl , kommer eller går i utide, og der ikke er helt særlige omstændigheder. Ulovligt fravær kan/vil medføre reduktion af din praktikydelse. Ring til din praktikinstruktør hvis du er forsinket, uanset tidspunktet. Hvis man først ringer om morgenen for at bede om ferie eller fri til læge/tandlæge, køreprøve m.v., kan det også blive betragtet som ulovligt fravær. Under skoleophold gives der ikke fri til læge, tandlæge eller køreprøve. 7

8 Ferie og helligdage Under din uddannelse i praktikcentret optjener du ikke ferie, sådan som man gør det i et læreforhold i en virksomhed. Du får praktikydelse under ferie, så længe du er tilknyttet praktikcentret, men du optjener ikke feriepen-ge, som du kan bruge, når du har forladt praktikcentret, eller når du har fået en læreplads. Har du feriedage til gode fra tidligere fuldtidsarbejde, vil du ikke modtage praktikydelse for disse dage. Man har 25 feriedage (hverdage) med praktikydelse i løbet af et ferieår, hvis du har været i praktikcentret i hele det forudgående kalenderår. Praktikcenteret/afdelingen bestemmer, hvornår hovedparten af dine feriedage skal afholdes. Der er ikke efterårsferie, vinterferie eller 7 ugers sommerferie, som du kender det fra grundforløbet. Den 1. maj er en overenskomstmæssig fridag, så her har du fri uden at bruge en feriedag. PraktikCenter Viborg s generelle feriedage er placeret: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag, 3 sammen-hængende uger om sommeren afholdt i perioden uge 28 31, samt i hverdagene mellem jul og nytår. Derudover kan der være specielle ferieregler for den enkelte afdeling spørg din praktikinstruktør. Du kan ikke holde ferie, mens du er på skoleophold. Feriefridage Praktikcenter-elever er ikke omfattet af reglerne om feriefridage. Du har derfor ikke ret til feriefridage, men praktikcenteret har besluttet, at vi følger de overenskomstmæssige aftaler vedrørende feriefridage. Giver dit overenskomstområde ret til feriefridage, vil du få praktikydelse for disse dage. Læge- og tandlægebesøg (eller lign.) Som ved enhver anden ansættelse skal læge- og/eller tandlægebesøg lægges udenfor arbejdstiden i det omfang, det overhovedet er muligt. Langt de fleste læger har aftenkonsultation en gang om ugen, og de fleste tandlæger har åbent til kl Kontakt til det offentlige, for eksempel kommunen, skal foregå uden for arbejdstiden i det omfang, det overhovedet er muligt. Kommunen har længe åbent på torsdage. Barsel, børn og anden orlov/frihed Praktikcenter-elever er ikke lønmodtagere, og har derfor ikke samme rettigheder vedrørende barsel, børn og anden orlov som elever i uddannelsesaftale. Skolen har dog besluttet at ligestille praktikcenterelever sådan, at der gives barslende praktikcenterelever af begge køn samme fravær efter ansøgning, som eleven ville kunne have fået lovligt fravær fra en praktikvirksomhed under en uddannelsesaftale. Barsel: Praktikcentret skal godkende fravær ved barsel. Såfremt det godkendes, så vil eleven kunne få praktikydelse i den godkendte periode. Afgørelsen om, hvorvidt uddannelsesaftalen skal forlænges i forbindelse med orloven, afgøres af Det Faglige Udvalg. Børnepasningsorlov eller orlov i øvrigt: Der gives ikke ret til børnepasningsorlov, dog kan der bevilliges nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed med fuld praktikydelse grundet særlige forhold. Eksempelvis pleje af alvorligt syg nærtstående familiemedlem, far, mor, søskende eller børn. Barnets første sygedag og omsorgsdag: Praktikcentret giver de samme rettigheder til barnets 1. sygedag og omsorgsdage, som hvis du var omfattet af en uddannelsesaftale. Overstiger brugen af disse ordninger, hvad praktikcenteret anser for rimeligt, kan tilladelsen trækkes tilbage for den enkelte elev. Proceduren er den samme som for almindeligt fravær. Begravelse Ved dødsfald i den nærmeste familie får du fri til begravelsen. Skal du rejse langt, har du op til to fridage. Session og værnepligt Bliver du indkaldt til session, får du fri til at deltage, uanset om du er i praktik eller på skoleophold. Vi skal have besked om datoen hurtigst muligt efter din indkaldelse, så vi kan planlægge efter det. Hvis du mangler dokumentation for, hvornår din uddannelse slutter, så kontakt din praktikinstruktør. Der gives ikke orlov til værnepligt. 8

9 Forsikringsforhold Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af praktikcenteret gennem statens selvforsikring. Vi anbefaler, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Praktikcenterets forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvol-der skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din egen indbo-/tyverisikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring - også selv om du bor ude. Kontakt forsikringsselskabet for at få præcis besked. Så slipper du for ubehagelige overraskelser. Forskellige praktikformer Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) I din uddannelse i praktikcentret får du mulighed for at komme i VFU i en virksomhed i en kortere periode. Hvis praktikcenteret vælger at forlægge noget af undervisningen til en virksomhed, har du pligt til at tage imod det. Formålet er, at du kan få erfaringer fra det virkelige liv. Når du kommer tilbage i praktikcentret, kan du skrive dine erfaringer fra virksomheden ind i dit CV på elevplan. Ofte baner en VFU-aftale vejen frem mod en praktikplads. Virksomheden havde måske ikke tænkt sig at ansætte en elev, men de bliver ofte så begejstrede for eleven, at de opretter en praktikplads. Så tænk over hvilke signaler du sender med påklædning, kropssprog, omgangtone og opførsel. Tal pænt og høfligt, vær velsoigneret og vis interesse. Når du er i VFU, betaler praktikcenteret din praktikydelse, og du kan få befordringsgodtgørelse efter gældende regler for ophold i praktikcentret. Det er vigtigt at vide, at du ikke optjener feriepenge, mens du er i VFU. VFU er af kortvarig karakter og omfatter ikke skoleophold. Normalperiode er 2-3 uger i samme virksom-hed. Delaftale i en virksomhed Du kan også være heldig at få en delaftale i en virksomhed. En delaftale oprettes som en normal uddannelsesaftale, blot for en kortere periode (uden skoleophold). Når delaftaleperioden er slut, vender du tilbage i praktikcentret. Når du er i delaftale, skal du stadig opfylde EMMA-kravene og dermed være aktivt søgende, have en synlig profil på praktikpladsen.dk og svare tilbage på kontaktbreve fra skolen. I delaftale er du ansat i virksomheden og får derfor løn fra virksomheden mv. Ved sygdom skal du både give besked til din praktikansvarlige i praktikcentret og virksomheden. Se i øvrigt afsnittet om sygdom og fravær. Du kan ikke sige nej til at komme i delaftale. Hvis du gør det, risikerer du udmeldelse af praktikcentret. Restlæreforhold Hovedformålet med de forskellige praktikperioder er, at du finder en virksomhed, der vil tage dig i lære resten af uddannelsestiden. I et restlæreforhold, trækkes din tid i praktikcentret normalt fra restlæreti-den, så hele din uddannelse får samme længde og indhold, som et ordinært elevforhold. Når du får en uddannelsesaftale med en virksomhed, skal du henvende dig til din praktikinstruktør, som i fællesskab med praktikpladskonsulenten, sørger for, at de formelle papirer bringes i orden. Du kan ikke sige nej til at komme i restlæreforhold. Hvis du gør det, risikerer du udmeldelse af praktikcentret. 9

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Praktikcenter Viborg

Praktikcenter Viborg Praktikcenter Viborg Håndbog for praktikcenter 2014 Indhold Indledning...3 Uddannelsens varighed og indhold...3 Varighed:...3 Uddannelsens indhold:...3 Faglige krav og evaluering, EMMA-evaluering af praktikforløb...3

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Skoleaftale i Praktikcentret

Skoleaftale i Praktikcentret Skoleaftale i Praktikcentret Til elever og forældre Krav til elever med skoleaftaler i Praktikcentret www.praktikpladsen.dk Du skal være synlig og have en opdateret profil. Egnet Du skal have bestået grundforløbet.

Læs mere

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning...

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning... SKP-Håndbog 1 Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning.... 3 Der er udviklet en app, som kan hjælpe med ideer

Læs mere

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Indhold Velkommen til praktikcenteret 4 Uddannelsens varighed 5 Uddannelsens indhold 5 Uddannelsesplan 5 Faglige krav og evaluering 5 EMMA-kriterierne

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Velkommen Velkommen som elev i Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter (PC). Vi er glade for at kunne hjælpe dig i gang med din uddannelse

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK UDDANNELSENS VARIGHED OG INDHOLD Skolepraktik (SKP) er en uddannelsesgaranti Selandia tilbyder elever, der står uden anden mulighed for at gøre deres uddannelse færdig.

Læs mere

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største tekniske erhvervsskole med mere end 5.200 årselever og Danmarks største tekniske gymnasium. Vi bor på flere adresser i både

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret på Syddansk Erhvervsskole Håndbog for skolepraktik Velkommen i skolepraktik Hvis du ikke har fået en læreplads eller uforskyldt har mistet din lærerplads, kan du

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

Skolepraktik håndbog. Indhold

Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog.... 1 Indledning:... 2 Start i skolepraktikken... 3 Hvad kræves der af dig?... 3 Hvad er SKP:... 3 Uddannelsens varighed og indhold... 4 Uddannelseshåndbogen...

Læs mere

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Snedkeruddannelsen

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes VÆRD AT VIDE Håndbog for skolepraktik Fotofelt - kompetencer til en fremtid med succes Skolepraktik Indledning Når du har afsluttet og bestået dit grundforløb, kan du søge om optagelse i skolepraktik,

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

SKP håndbogen for smed

SKP håndbogen for smed SKP håndbogen for smed Udarbejdet af Henning Petersen og Isak Wickstrøm Faglærer og ansvarlig for SKP Smed CPHWest Afdelingsleder: Kim von Bülow Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik FOOD

Informationsmøde om skolepraktik FOOD Informationsmøde om skolepraktik FOOD Uddannelser med skolepraktik Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Gastronom Ernæringsassistent Skolepraktik på anden skole Skal du i skolepraktik

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik

Informationsmøde om skolepraktik Informationsmøde om skolepraktik TECH Side 1 Uddannelser med skolepraktik på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Smed Personvognsmekaniker Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tømrer Snedkeruddannelsen

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG

Praktikcenter HÅNDBOG Praktikcenter HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG 2015

Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder Gør tanke til handling VIA University College HÅNDBOG - Praktikcenter 2016 En uddannelse med mange muligheder Praktikcenter for Beklædningshåndværkere Velkommen i Praktikcentret. Vi glæder os til at arbejde

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter Tvedvej 7 6000 Kolding Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Mødevilkår... 4 Mødetid... 4 Pauser... 4 Ferie... 5 Selvbetalt frihed...

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter Mosegårdsvej 1 7000 Fredericia Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Ansættelse i et Praktikcenter...

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE Forestil dig en verden uden faglærte. Det er nu, vi skal sørge for fremtidens arbejdskraft. Alle prognoser viser, at der bliver mangel på

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, hvor det er nødvendigt: 1/8/13-1/9/13 Samarbejdsaftaler og aftaler med erhvervslivet færdiggøres

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG 2016/17

Praktikcenter HÅNDBOG 2016/17 Praktikcenter HÅNDBOG 2016/17 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn

Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud. ydelsesservice københavn Guide til Ledighedsydelse og fleksløntilskud ydelsesservice københavn 1 Indholdsfortegnelse Når du har ret til fleksjob og er ledig, kan du få ledighedsydelse Side 3-4 Hvornår kan du få ledighedsydelse?

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

2017/2018. SKP-håndbog. for skolepraktikelever Praktikcenter Campus Bornholm

2017/2018. SKP-håndbog. for skolepraktikelever Praktikcenter Campus Bornholm 2017/2018 SKP-håndbog for skolepraktikelever Praktikcenter Campus Bornholm Paktikcenter Campus Bornholm Ved Lunden 3 3700 Rønne Tlf. 5695 9700 www.campusbornholm.dk Senest revideret: 03-08-2017 Campus

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling!

Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Investér i fremtiden - ansæt en elev/lærling! Har du råd til at lade være med at ansætte en elev? Sådan kommer din virksomhed i gang med en elev Hvad er en uddannelsesaftale? Januar 2014 Døesvej 70-76

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? 2 ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at

Læs mere

H HVORFOR OG HVORDAN!?

H HVORFOR OG HVORDAN!? HVORFOR OG HVORDAN!? ENerhvervsuddannelse er en praktisk uddannelse, der retter sig mod et erhverv. Uddannelsen veksler mellem undervisning på skole og perioder med praktik. Der er ingen tvivl om, at VIRKSOMHEDSPRAKTIKKEN

Læs mere

SKP-HÅNDBOG. Svendborg Erhvervsskole

SKP-HÅNDBOG. Svendborg Erhvervsskole SKP-HÅNDBOG Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Arbejdstøj / sikkerhedsfodtøj... 3 Arbejdstid / arbejdssted...

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER

Personalehåndbog WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER. Tietgen PraktikCenter. Test TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Personalehåndbog TIETGEN KOMPETENCECENTER Tietgen PraktikCenter Test WWW.TIETGEN.DK TIETGEN KOMPETENCECENTER Indhold Introduktion... 3 Ansøgninger... 3 Arbejdstid... 3 Brand og anden

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler

SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM. indgåelse af uddannelsesaftaler SÅDAN INDGÅR DIN VIRKSOMHED EN UDDANNELSESAFTALE TIL VIRKSOMHEDER OM indgåelse af uddannelsesaftaler Få en aftale, der matcher din virksomhed Ved at tage en elev er din virksomhed med til at uddanne den

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig over 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget er sammensat

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport?

Om din overenskomst. Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? ELEV Om din overenskomst Pædagogisk assistentelev Må jeg arbejde hver weekend? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Kan jeg få tilskud til transport? Indhold

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere