Fattigdom i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fattigdom i København"

Transkript

1 Fattigdom i København

2

3 Den, der lever fattigt, lever ofte skjult D a jeg blev socialborgmester i København, fik jeg også ansvaret for en række små legater for københavnere i økonomisk nød. Og jeg skal ærligt indrømme, at jeg blev overrasket over, hvor mange familier og enlige forsørgere, der søgte om hjælp til en konfirmation, en tur til Jylland eller en ny barneseng. Jeg besluttede derfor, at vi i København skulle have et billede af, hvad disse ansøgninger dækker over. Et billede af, hvor mange københavnere, der lever i fattigdom, og hvordan et liv i fattigdommens skygge egentlig ser ud. Socialudvalget i København vedtog i 2006 at lave en undersøgelse, som belyser konsekvenserne af fattigdom, og som også kommer med et bud på, hvornår man er fattig - en fattigdomsgrænse. Et andet mål med fattigdomsundersøgelsen er at identificere, om der er kommet nye skel og dermed nye grupper af fattige i København. Undersøgelsen er den første af slagsen i København, og hovedkonklusionerne vil du kunne læse om på de følgende sider. For først når vi har fået problemet ud af mørket, kan vi bekæmpe fattigdommen. Mikkel Warming, Socialborgmester i København

4 Hver sjette københavner rammes af fattigdom København har fået en grænse for, hvornår man kan betegnes som fattig. Den ligger ved en disponibel indkomst under kr. om året (2005-tal) for en enlig uden børn. Fattigdomsgrænsen er vedtaget af Socialudvalget på baggrund af, hvor mange penge, man mindst skal have for at kunne leve et acceptabelt liv. I København falder hver sjette indbygger under fattigdomsgrænsen. I starten af en periode med dårlig økonomi har de fleste reserver at trække på, så levestandarden kan opretholdes. Når disse reserver er brugt, begynder fattigdommens konsekvenser at slå hårdere igennem. Derfor skelner man mellem tre kategorier: Korttidsfattige: 8,1 pct. ( personer) af københavnerne er korttidsfattige og har levet under fattigdomsgrænsen i 1 år. De korttidsfattige er ofte midlertidigt fattige og består hovedsageligt af unge i arbejde. Mange af dem vil arbejde eller uddanne sig ud af fattigdommen. Mellemlangtidsfattige: 4,8 pct. ( personer) af københavnerne har levet under fattigdomsgrænsen i 2 til 3 år. Det er hovedsageligt kontanthjælpsmodtagere og unge, som er i risiko for at havne i permanent fattigdom, hvis de ikke begynder at uddanne sig eller får et ordentligt lønnet arbejde. Langtidsfattige og permanent fattige: 3,9 pct. ( personer) af københavnerne har levet under fattigdomsgrænsen i 4 år eller mere. Det er ofte kontanthjælpsmodtagere og folkepensionister, hvis indkomst primært afhænger af offentlige ydelser. De kommer sjældent ud af fattigdommen.

5 Børnefamilier, kontanthjælpsmodtagere og indvandrere mest udsat Fattigdommen skaber nye skel i København. Særligt tre grupper skiller sig ud: Børnefamilier 6000 københavnske børn vokser op i fattigdom. Den enlige mor står for mange som arketypen på en fattig, og hende finder vi stadig. Særligt enlige med ét barn rammes af fattigdom, hvilket kan skyldes, at de ofte er unge og derfor endnu ikke har en solid indkomst. Den enlige får også selskab af par med tre eller flere børn, som oplever, at deres indkomst ikke kan følge med de store udgifter, der følger af at have mange børn. Kontanthjælpsmodtagere Hver anden på kontanthjælp eller starthjælp lever i fattigdom, hver femte i permanent fattigdom. Kommer man ikke i arbejde, eller på førtidspension, betyder kontanthjælpssystemet, at man økonomisk set er i en relativ fastlåst situation, som kan vare mange år. Indvandrere og efterkommere Knap 30 pct. af indvandrere og efterkommere lever under fattigdomsgrænsen, hvilket er næsten det dobbelte af gennemsnittet af alle københavnere.

6 Geografi På Østerbro skal man kigge langt efter fattige, som til gengæld bor i områder som Vesterbro, Nørrebro, Nordvest-kvarteret og dele af Amager.

7 Afsavn fylder meget En uventet regning kan betyde en uge uden kød, hvis man har en dårlig økonomi. Afsavnene fylder meget, eksempelvis nedprioriteres pleje af sig selv, sundhed, bolig, sociale aktiviteter, ferie og fritidsinteresser på grund af penge. Vi spiser lidt ensformigt indimellem. Ikke så meget min søn, for jeg går meget op i, at han spiser varieret og sundt. Jeg kan godt have nogle sultedage ind imellem eller bare spise en klapsammen. (Enlig mor, 35 år)

8 Ringe sundhed Fattige har en højere dødelighed end gennemsnittet af københavnere. Når de bliver syge, må de ofte sande, at medicin er dyrt, og det samme gælder tandlægebesøg. Derfor bliver der ofte sparet på de poster. Har inden for det sidste år undværet følgende pga. penge: Fattige Alle københavnere Købe lægeordineret medicin 25,7 % 13,8 % Gå til tandlæge 42,9 % 23,9 % Helt basale ting som frisk frugt og grønt og tre måltider om dagen bliver fravalgt pga. økonomien. Ofte spares der på maden, da det er en variabel omkostning i modsætning til fx husleje. Har inden for det sidste år undværet følgende pga. penge: Fattige Spise tre måltider mad om dagen 32,2 % 15,5 % Købe frisk frugt og grøntsager 42,2 % 21,6 % Alle københavnere Få oplevelser Man finder ikke mange fattige københavnere i Zoologisk have eller på strandene i Thailand. Over halvdelen må nøjes med at drømme om en ferie udenfor hjemmet, og i København bliver det sociale liv ofte belastet, da man er flov over at invitere gæster indenfor. Har inden for det sidste år undværet følgende pga. penge: Fattige Invitere gæster hjem 33,1 % 16,7 % Dyrke en fritidsinteresse 43,4 % 22,6 % Holde ferie udenfor hjemmet 50,7 % 30,1 % Alle københavnere

9 Vi får de samme allergipiller mig og min datter. Hun får mine, hvis jeg ikke lige har pengene. Så må jeg bare leve med, at snotten render, og øjnene løber. (Enlig mor, 45 år) Nedslidte hjem Et fællestræk for fattige er deres ringe boligforhold. Ofte bor de i små lejligheder, og de har sjældent råd til at udskifte gamle og slidte møbler. Det oplever socialforvaltningens ansatte, når de kommer på besøg. Ensomhed Mange langtidsfattige og permanent fattige lever næsten helt isoleret. Det skyldes tit et dårligt helbred, både fysisk og psykisk. Men selv de fattige, der ser deres venner lige så meget som andre københavnere, føler sig mere ensomme. Det kan skyldes, at de generelt har mere tid, da de i mindre grad er på arbejdsmarkedet. Har været alene, selvom man egentlig havde mest lyst til at være sammen med andre. Ofte En gang imellem Sjældent Kort- og mellemlangtidsfattige 17,0 % 27,3 % 36,0 % 19,7 % Langtidsfattige og permanent fattige 16,6 % 26,0 % 41,1 % 16,5 % Alle Københavnere 9,9 % 25,8 % 29,7 % 34,6 % Nej

10 Jeg er ekspert i tilbud. Og så er det på cykel, ikke noget med bus. Jeg kører gerne for at spare en 2-3 kr. Der var også Grøn Koncert sidste weekend, hvor jeg gik over og samlede flasker. Jeg er da ligeglad. Jeg tjente 270 kr. Det er mange penge. (Kvinde, 45 år)

11 At leve med fattigdom Kreativiteten er stor, når det kommer til at spare penge eller endnu bedre - at tjene ekstra. De fleste har klare strategier for, hvordan de kan få deres økonomi til at hænge sammen, fx cykler man gerne mange kilometer efter et godt tilbud. Har inden for det sidste år taget ekstra arbejde for at supplere økonomien Fattige 47,7 % Alle københavnere 29,2 % Hjælp fra andre Fattige er ofte afhængige af andres hjælp. Nogle har venner og familie, som kan træde til med store julegaver og aflagt tøj. Andre vender sig mod velgørende organisationer. Eller man kan, som en af deltagerne i undersøgelsen fortæller, begrave sin stolthed og stjæle toiletpapir og sukker rundt om i byen. Har inden for det sidste år fået hjælp fra venner eller familie (fx i form af en fast ydelse, lån eller ekstraordinære gaver). Fattige 58,1 % Alle københavnere 28,9 % Har inden for det sidste år fået hjælp fra humanitære organisationer (fx julepakker). Fattige 9,0 % Alle københavnere 4,3 %

12 Børnene kan ikke gå ud med deres venner, for det er der ikke råd til. Og det gør jo, at man bliver ensom, fordi der så ikke bliver særlig meget samvær med dem i klassen. (Enlig mor, 46 år)

13 Børnene Børn i fattige familier har, som i andre familier, høj prioritet. Når pengene er få, må forældre tilsidesætte egne behov, for at børnene kan få oplevelser, sund mad og andre materielle goder. Forældre frygter, at børnene bliver mobbet i skolen, hvis de fx ikke har pænt tøj på. Alligevel opstår der ofte konflikter, når forældrenes økonomi ikke kan leve op til børnenes krav og forventninger. Prioriterer at bruge penge på deres børn frem for dem selv. I høj grad I nogen grad Fattige 61,2 % 29,4 % 9,4 % Alle københavnere 48,0 % 43,3 % 8,7 % Nej Skammen Fattige skammer sig, da en dominerende værdi i samfundet er at være på arbejdsmarkedet og kunne klare sig selv. Derfor fortæller de helst ikke andre, hvis de lever af offentlig forsørgelse eller får anden hjælp. De fleste vil gerne leve op til det normale liv og se pæne og ordentlige ud. At have en facade udadtil er således en strategi til at håndtere skammen. Giver op Des længere tid man er fattig, des mere opgiver man at komme ud af sin situation. Det gælder, hvis man fx er kronisk syg, eller hvis man flere gange har fået afslag på hjælp fra kommunen, på legater eller jobansøgninger. Men der findes heldigvis også eksempler på, at folk får arbejde eller uddanner sig efter mange år i fattigdom.

14 Jeg kan ikke rigtig komme ud og opleve noget sammen med min søn, fx en tur i Zoo, Tivoli, legeland for babyer, svømmehallen eller sådan nogle ting. Det bliver mest til gåture. (Enlig mor, 35 år)

15 Om fattigdomsundersøgelsen Der skal ingenting til for at slå mig af pinden. Hvad nu hvis køleskabet går i stykker lige pludselig, hvad så? Jeg grubler og grubler og tænker på, hvad jeg skal gøre. (Enlig mand, 56 år) For at forstå den moderne fattigdom bedre, besluttede Socialudvalget i Københavns Kommune i juli 2006, at vi i Socialforvaltningen skulle lave en fattigdomsundersøgelse. Alle resultater i denne folder stammer fra undersøgelsen, der afdækker følgende: En fattigdomsgrænse, så man kan måle antallet af fattige i Københavns Kommune. Fattigdommens karakter, altså hvilke vilkår fattige lever under. Ansatte i Københavns Kommunes viden om fattigdom Mulige årsager til fattigdom Der findes mange måder at definere fattigdom på. De kan groft deles ind i tre tilgange. 1. Økonomiske størrelser. Oftest anvendes medianmetoden, som tager udgangspunkt i en andel af medianindkomsten. 2. Budgetmetoden, som tager udgangspunkt i et budget for en almindelig eller minimal livsførelse. 3. Afsavnsmetoden, som tager udgangspunkt i de afsavn, som en voksen eller familie har haft af økonomiske grunde. Fattigdomsundersøgelsen benytter sig af budgetmetoden og afsavnsmetoden samt kvalitative interviews. Budgetmetoden har vi brugt til at finde antallet af fattige, ved at lave et budget for en minimal livsførelse og holde det op mod københavnernes disponible indkomster. Fordelen ved budgetmetoden er, at man tager stilling til, hvor grænsen for fattigdom skal gå.

16 For at forstå fattigdommens konsekvenser, har vi suppleret med afsavnsmetoden ved at analysere svar fra spørgeskemaer fra 1512 repræsentativt udvalgte københavnere. De har svaret på spørgsmål om fritidsaktiviteter, deltagelse i samfundet, sociale relationer, helbred og privatøkonomi. Derudover har vi lavet kvalitative interviews med ansatte i Københavns Kommune og fattige. Socialforvaltningens projektkontor har lavet undersøgelsen, der har haft en følgegruppe bestående af eksperter fra Sociologisk Institut, Københavns Universitet, Socialforskningsinstituttet og Center for Alternativ Samfundsanalyse, CASA, som har givet feedback og kommentarer. Undersøgelsen omfatter københavnere over 18 år, undtaget studerende, da de har stor sandsynlighed for senere få et arbejde. Tallene i undersøgelsen gælder typisk for 2005, som er det sidste år, vi kunne få fuldstændige oplysninger fra Danmarks Statistik. Betegnelsen fattige i dette hæfte gælder samlet for de tre kategorier, og betegnelsen alle københavnere gælder for det repræsentative udsnit, der har deltaget i vores spørgeskemaundersøgelse.

17 Keld s historie Keld er 56 år og har ikke været i job siden 1985, hvor hans arbejdsplads rykkede til Jylland. Keld vil gerne i arbejde, men har dårlig ryg. Keld får dagene til at gå i sit lille hobbyværksted. Han tager ofte på biblioteket for at låne bøger og går hver dag ture rundt omkring i byen. Keld siger selv, at han mangler inspiration og noget at stå op til. Keld vil gerne have en fast kontaktperson, der kan hjælpe ham med at komme ind på arbejdsmarkedet. De sidste tre år har han fået antidepressiver, og han er selv overbevist om, at det hænger nøje sammen med hans økonomi, som han gør sig mange bekymringer om. Kelds budget Kelds budget ser ifølge ham selv således ud: Indtægter pr. måned: Kontanthjælp + boligsikring kr. Udgifter pr. måned: Husleje, el, varme, telefon, buskort kr. Rådighedsbeløb kr. Rådighedsbeløbet dækker kost og tobak samt regninger, der er større end beregnet. For at få budgettet til at løbe rundt, har Keld undladt at have forsikring og at købe tøj og at gå i teater og til koncert, som han ellers gerne ville.

18 Lises historie Lise er 31 år og bor med sine to børn på 4 og 13 år. Lise har afsluttet folkeskolen, men måtte gå ud af gymnasiet på grund af en depression. Lise har været hjemmegående på kontanthjælp i 13 år og har på grund af sygdom ikke været i aktivering. For et halvt års tid siden kom hun på et arbejdskursus og har nu været i virksomhedspraktik som sekretær i 5 uger. Hun har søgt om fleksjob samme sted. Lises budget Lises budget ser ifølge hende selv således ud: Indtægter pr. måned: Kontanthjælp, Boligsikring, Børnebidrag, Børnepenge kr. Udgifter pr. måned: Husleje, el og varme kr. Bilforsikring 500 kr. Telefon, internet og kabel-tv kr. Leje af køleskab 200 kr. Afbetaling på gæld kr. Andre udgifter kr. I alt udgifter kr. Rådighedsbeløb kr. Lise går faktisk ikke under Københavns Kommunes fattigdomsgrænse. Hun har en årlig indtægt på kr., og fattigdomsgrænsen for en enlig mor med to børn er på kr. Man kan diskutere, hvorvidt alle Lises udgifter er nødvendige. Til gengæld undværer hun at have fjernsyn, ulykkes- og ansvarsforsikring og at være medlem af en fagforening og A-kasse. Herudover har Lise svært ved at få råd til at købe tøj og til fornøjelser.

19

20 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen 2008

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser

Konsekvenser af de laveste sociale ydelser Konsekvenser af de laveste sociale ydelser - Forsørgelsesgrundlag og afsavn Finn Kenneth Hansen og M. Azhar Hussain August 2009 Forskningsprojektet: Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som

Læs mere

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen

Flygtninge på starthjælp CASA 2006. Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp CASA 2006 Mette Blauenfeldt Henning Hansen Adam Johansen Flygtninge på starthjælp Mette Blauenfeldt, Henning Hansen og Adam Johansen CASAs forlag, september 2006 Flygtninge på

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

Fattigdom. definitioner, grænser og omfang

Fattigdom. definitioner, grænser og omfang Fattigdom definitioner, grænser og omfang En reflekteret videnssynopsis med fokus på børn og operationelle muligheder i forhold til tilskud til skolemad. Af Mine Sylow, Videnskonsulent Københavns Madhus

Læs mere

DEN USYNLIGE FATTIGDOM

DEN USYNLIGE FATTIGDOM DEN USYNLIGE FATTIGDOM EN UNDERSØGELSE AF FATTIGDOM BLANDT ANSØGERE TIL BØRNESAGENS FÆLLESRÅDS STIPENDIUM FOR ENEFORSØRGERE MAJ 2015 Den usynlige fattigdom - En undersøgelse af fattigdom blandt ansøgere

Læs mere

Flygtninge på langvarig starthjælp

Flygtninge på langvarig starthjælp Flygtninge på langvarig starthjælp Adam Johansen Marianne Højland Henning Hansen 2011 Flygtninge på langvarig starthjælp 8 CASA, Januar 2011 ISBN: 978-87-92384-78-2 Elektronisk udgave: ISBN 978-87-92384-80-5

Læs mere

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp udgivet af Børnerådet Vesterbrogade 35A 1620 København V Tlf: 3378 3300 Fax: 3378 3301 E-mail: brd@brd.dk www.brd.dk

Læs mere

Studenterøkonomi 2010

Studenterøkonomi 2010 Studenterøkonomi 2010 en spørgeskemaundersøgelse om studerendes økonomiske forhold og deres holdninger til Statens Uddannelsesstøtte 26. maj 2010 UngdommensAnalyseEnhed Studenterøkonomi 2010 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER

MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEM FORTÆLLER 2 MOR OG BARN OG SAMFUND? MOR OG BARN OG SAMFUND? UNGE MØDRE TILKNYTTET JYSK BØRNEFORSORG / FREDEHJEM FORTÆLLER Udgivet

Læs mere

det fattige Danmark tema KONTANTHJÆLP Fie var den eneste i klassen, der ikke holdt børnefødselsdag STARTHJÆLP Brødre skiftes til at sove på gulvet

det fattige Danmark tema KONTANTHJÆLP Fie var den eneste i klassen, der ikke holdt børnefødselsdag STARTHJÆLP Brødre skiftes til at sove på gulvet h u sfo r bi nr. 93 januar 2010 pris 20 kr. 10 kr. går til sælgeren køb kun af sælgere med synligt id-kort tema det KONTANTHJÆLP Fie var den eneste i klassen, der ikke holdt børnefødselsdag STARTHJÆLP

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Young consumer s credit related lifestyles and payment problems Den danske del af projektet. Jesper Olesen CFK-RAPPORT 2004:01

Young consumer s credit related lifestyles and payment problems Den danske del af projektet. Jesper Olesen CFK-RAPPORT 2004:01 Young consumer s credit related lifestyles and payment problems Den danske del af projektet Jesper Olesen CFK-RAPPORT 2004:01 Rapport fra den danske projektet Young Consumer s s credit related lifestyles

Læs mere

Hvad koster det at leve? - budgetmetoden

Hvad koster det at leve? - budgetmetoden Uddrag af: Finn Kenneth Hansen & Henning Hansen: At eksistere eller at leve Fattigdom og lave indkomster i Danmark - hvordan måler man fattigdom. Oktober 2004. CASA-rapport. Hvad koster det at leve? -

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Råd til Livet. Rådgivning giver:

Råd til Livet. Rådgivning giver: Bl.a. i dette nummer: Tør du åbne rudekuverterne? Her er der Råd til Livet Der blev løftet en kæmpe byrde væk fra mine skuldre Jeg føler, jeg gør en forskel Kan man måle socialt arbejde? Støt Mødrehjælpen

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Livet på de laveste sociale ydelser

Livet på de laveste sociale ydelser Livet på de laveste sociale ydelser - En kvalitativ undersøgelse om livsbetingelser og copingstrategier Maja Müller, John Andersen, Morten Ejrnæs og Jørgen Elm Larsen Maj 2010 Livet på de laveste sociale

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte af Public Futures April 2012 ISBN:

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Skat Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel

Skat Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel Skat for Unge Samfundet Danmark / Sort arbejde Skat i årets løb / Grønne afgifter Din skat og SU / Operation Snyltetryne Undgå gæld / Din lønseddel 2010 2 Skat for Unge Vi har lavet dette hæfte til dig,

Læs mere