Ikiaroorusullutik pigisatik tuniniarsinnaasarpaat Sælger gerne ejendele for at kunne ryge hash. Ikiaroornartoq Hash Rusmidlet hash

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikiaroorusullutik pigisatik tuniniarsinnaasarpaat Sælger gerne ejendele for at kunne ryge hash. Ikiaroornartoq Hash Rusmidlet hash"

Transkript

1 I n u u s u t t u n u t at uag a s s i aq U n g d o m s m ag a s i n e t nr. 1 Upernaaq Forår 2009 PAARISA Ikiaroornartoq Hash Rusmidlet hash Aanngajaarniutinik atuinani inuuneq nuannersoq Et sundt liv uden rusmidler Ilaarsiniarsarineruvoq De vil efterligne Ikiaroorusullutik pigisatik tuniniarsinnaasarpaat Sælger gerne ejendele for at kunne ryge hash Politiit ikiaroornartulerisut Narkopolitiet Timersorneq ikiaroornartorlu imminnut attuumassuteqanngillat Sport og narkotika har intet med hinanden at gøre

2 Inuunitsinni timikkut tarnikkullu ineriartortuaannarpugut, misigissutsitigit, ilisimasatigut, misilittakkatigut, perorsarneqarnitsigut, avatangiisit sunniinerisigut, inuunermik ingerlatsinissatsinnut allarpassuartigullu. Najukkatsinni avatangiisigut assigiinngitsorpassuarnik tunioraasarput, ilaanni nalinginnaasut allaat malunnartutut issanatik, ilaalli ajortut ajunngitsullu. Inuiaqatigiit peqqissumik naligiissumillu inooqatigeeqqullugit inuusuttunut meeqqanullu suliniarnerat ukiuni makkunani tamat oqartussaaqatigiinnermik tunngaveqartumik sullisileruttorput. Inuusuttunut atuagassiaq INUK saqqummersinneqartarpoq PAARISA-mit. Ungsdomsmagasinet INUK udgives af PAARISA. Ilanngutassiuisut * Korrespondenter: Nukappiaaluk Hansen Isak Benjaminsen Arnaq Nielsen Inuiaqatigiinni inuusuttut akornanni ajornartorsiutitut qaangerniarneqarpoq akiorneqarlunilu ikiaroornartumik pinerluttarnerit atornerluisarnerlu. INUK-mi normumi uani sammisaq pingaarneq tassaavoq: Ikiaroornartoq. Inuusuttoqativit ikiaroornartoq hash pillugu isummersuutaat, politiinit paasisat, timersornermit sungiusaasumit siunnersuutit ilanngutassiallu allat. Kontakt INUK attavigisinnaavat: tlf * fax INUK, PAARISA, postboks 1160, 3900 Nuuk Akisussaasoq * Ansvarshavende: Bodil Karlshøj Poulsen Aaqqissuisut * Redaktion: Pauline L. Abelsen, Nukaraq Eugenius, Atuakkiorfik Tlf Sofie Jessen, PAARISA tlf Qanoq illit ikiaroornartoq isumaqarfigaajuk? Suut ikiaroornartoq pillugu ilisimavigit? Qanoq misilittagaqarfigaajuk? Qanoq inunnut ataasiakkaanut ilaqutariillu iluanni inuiaqatigiinnut ikiaroornartup sunniutigisartagai inuusuttoqatitillu oqallisiginissaanut iliuuseqarsinnaavisi? Atuarluarna oqallilluarisilu! Ilioqqaasoq ilusiliisorlu * Layout og tilrettelægning: Tegnestuen TITA, Nina Spore Kreutzmann Naqiterneqarfia * Tryk: Naqitat A/S Amerlassusia * Oplag: 7000 ISSN Atuagassiaq ukiumut marloriarluni saqqummersinneqartarpoq. Magasinet udgives 2 gange årligt Pisartagaqarneq * Abonnement Kalaallit Nunaat * Grønland 75 kr. Nunani avannarlerni * Norden 95 kr. Atuagassiap imai tigulaariffigineqarsinnaapput sumit tigusaanerat erseqqissumik nalunaarlugu. Magasinets indhold kan citeres med tydelig kildeangivelse. Saqqaanik assiliisoq / Forside foto: Tegnestuen Tita INUK tullissaani ukiaru saqqummersinneqassaaq, tassanilu sammineqassaaq Sunngiffimmi inuuneq. Isummannik saqqummiussaqarusukkuit uunga allassinnaavutit: I næste nummer af INUK vil temaet være fritidsliv. Har du lyst til at komme med din mening, kan du skrive til: INUK inuusuttunut atuagassiamut ateritinneqarpoq; oqaaseq inuk isumaqartinneqarpoq inuup tamakkiisuuneranik, pinnguutigalugu qaamaneqarneq, anersaaqarneq aamma ateq, oqaaserlu inuk aamma inuup inuttut pissusianut nalunaaqutaasoq. INUK er navnet på ungdomsmagasinet; inuk (mennesket) betyder enheden af mennesket, som udgøres af lys, ånd og navn, og inuk er menneskets væsen. Gennem hele vores liv er vi i stadig udvikling både fysisk og mentalt. Vi påvirkes af vore omgivelser, udvikler os følelsesmæssigt, opbygger viden og erfaringer, opdrages og udvikler vor egen måde at leve på. Vores omgivelser, også området hvor vi bor, giver mange forskellige påvirkninger, til tider nogle helt almindelige, som man ikke lægger mærke til, mens andre er dårlige og gode. For at alle i vort demokratiske samfund skal kunne leve sundt og ligeværdigt, er der igangsat mange initiativer omkring børn og unge. Samfundet ønsker at afhjælpe de problemer, der er blandt de unge, herunder narkokriminalitet og misbrug. I dette nummer af INUK er hovedtemaet: Narkotika. Du kan læse meningstilkendegivelser om hash fra unge, informationer fra politiet, forslag fra en sportstræner og andre artikler. Hvad mener du selv om narkotika? Hvad ved du om narkotika? Hvilke erfaringer har du med det? Hvad kan I unge gøre for at starte en debat om påvirkninger af narkotika for de enkelte, inden for familien og for samfundet? God læselyst og debat!

3 Ikiaroornartoq Hash Rusmidlet hash Hash sunaana? Hash aanngajaarniutaavoq, naasumit Hampimeersoq (Cannabis sativa). Hashit assigiinngitsuuppat? Haship pinngorfia ataasiinnaavoq, tassaallunilu naasoq, assigiinngitsunngorlugu sananeqartarluni. Qanoq sunniuttarpa? Aanngajaarniutip misigissutsit, isumagissaarneq aliannaarsaarnerlu allanngortissinnaavai. Qaamaneq nipillu assigiinngitsumik amerlanertigullu sakkortunerusumik misinnarsisittarpai. Haship sunniuttarnera inummiit inummut assigiinneq ajorpoq, aamma qanoq sananeqarsimanera apeqqutaalluni nikerartuusarluni. Hash kingunerlutsitsisarpa? Hash akuttunngitsumik pisaraanni nukillaangalersoqartarpoq arriillilluni soqutigisaarutsitsisarlunilu. Perusussuseeruttoqartarpoq aallussisoqarsinnaajunnaartarlunilu. Eqqaamasaqarsinnaaneq ilikkagaqarsinnaanerlu annikillisarput, ajornartorsiutinillu aaqqiisinnaanermik ajornakusoortitsisarluni. Sunniutipiluutit ataavartuunngillat, ikiaroornartumillu atuiunnaarnermi qaangiuteqqissinnaasarlutik. Hashimik pinngitsuuisinnaajunnaartoqartarpa? Piffissap sivikitsunnguup ingerlanerani haship aanngajaarniutitaa annerujartuinnartumik pineqarusulertarpoq. Timip piumanera alliartupiloortarpoq. Hashimik pissaarnermi kingunerlutsitsisoqarsinnaasarpoq. Kingunerlutsitsinerit takkussuutilertarput atuisimaneq akulikitsumik piffissamilu akuttoqatigiiaartumik pisarsimagaanni. Haship suut kingunerluutigisarpai? Kingunerlutsitsinerit tassaakkajuttarput ungillerineq, uniffeqannginneq, aallussisinnaajunnaarneq, qilalerneq, niaqorlunneq, eqqarsaqqissaarsinnaajunnaarneq, quersukujunneq, nuakulaneq, tarnikkut eqqumiilliorneq assigisaannillu. Isumaloqqajaasoqalersarpoq sinnarluttoqalersarlunilu. Hash akuerisaava? Haship nunatsinnut eqqunnissaa anninnissaalu inerteqqutaavoq. Aamma tuniniarnissaa, pisinissaq, tunniussineq, tigusineq saqqummersitsineq tigummiaqarnerlu inerteqqutaapput. Akiliisitaasoqarsinnaavoq pinerlussimasulluunniit isertitsivianniissutaasinnaalluni. Hvad er hash? Hash er et rusmiddel. Det udvindes af hampplanten, (Cannabis sativa). Flere slags hash? Der er kun én plante hvor rusmidlet kommer fra. Og det er fra hampplanten, man forarbejder planten forskelligt. Hvordan virker hash? Rusen ændre sanseoplevelsen, humør og stemning. Lys og lyde opleves anderledes og ofte mere intenst. Virkningen af rusen er forskelligt fra menneske til menneske, og det kommer an på hvordan hashen er forarbejdet. Negative følger af hash? Ryger man hash regelmæssigt, bliver man sløv, langsom og ligeglad. Man kan blive initiativløs og ukoncentreret. Man bliver dårligere til at huske, dårligere til at lære og dårligere til at løse problemer. Disse bivirkninger er dog ikke permanente og forsvinder, når man i en periode ikke har røget hash. Afhængighed af hash? Efter kort tids brug, skal der mere og mere hash til for at opnå samme rusvirkning. Kroppen udvikler tolerance. Man vil opleve at få abstinenssymptomer, når man holder op med at ryge hash. Abstinenssymptomer forekommer først, når hashforbruget er regelmæssigt og har varet længe. Hvilke abstinenser får man af hash? Tegnene på abstinenser er irritation, rastløshed og koncentrationsbesvær. Man kan blive i dårligt humør og få besvær med at sove. Er hash lovligt? Det er forbudt at tage hash med ind i eller ud af landet. Det er desuden forbudt at sælge, købe, udlevere, modtage, fremstille og besidde hash. Straffen kan være bøde eller fængsel. 3

4 Nunatsinni inuppassuit inuusuttorpassuillumi aanngajaarniutinik atuisartuupput. Ilaasa naluaat aanngajaarniutit qanoq ulorianartiginersut - Immaqa anaanama naavaniikkallaramali timersorneq soqutigilersimavara, kisianni inunngoramali timersortarfimmiittalernikuuvunga, taama oqarpoq Miki Heilmann. Taanna tallimanik ukioqarluni siullerpaamik unammeqataaqqaarpoq, timersoqatigiiffik GSS ilaasortaaffigalugu. Sulilumi timersoqatigiiffimmi GSS-mi assammik arsartartuuvoq, angajoqqaamisulli. Tamanna pissutaagunarpoq Miki Heilmannip timersoqatigiiffimmut GSS-mut ilaasortaaneranut. - Artornalaaraluarpoq atuarluni timersorniarlunilu taama qaffasitsigisumik. Assersuutigalugu assammik arsarnermik VM-mut peqataagama atuanngiffeqaannarsinnaannginnama 1. G-mi anisitaangajaavissimavunga. Miki Heilmannip pingaartitaanut ilaavoq timersortartuunermi tapersersorteqarnissaq, namminerlu eqqaallugu angajoqqaani, qanigisani arnaatinilumi tapersersortigisarsimallugit. Sapaatip akunneranut pingasoriarluni assammik arsartarpoq marloriarlunilu sungiusaasarluni. Saniatigut nukkassartarpoq sapaatip akunneranut minnerpaamik ataasiarluni. Timersornerup timimut eqqarsartaatsimullu sunniutai assut malugisinnaanerarpai. - Timersortartuunngikkaluaruma immaqa angerlarsimaannartuussagaluarpunga, qarasaasiap saavaneerujoorlunga. Imaluunniit immaqa naalanngitsuussagaluarpunga. Kisianni timersortariarama atuarneq 4

5 Allattoq: Isak Benjaminsen Ateq: Miki A. Heilmann Inuuik: Angajoqqaat: Kristian Heilmann & Rita Egede Qatanngutit: Marlunnik qatannguteqarpoq, nukaqarpoq najaqarlunilu Illoqarfik: Nuuk Nuannaartorisaq: Ivano Balic (Croatia) Assammik arsartartoq Arnaataa: Andrea Andreassen (GSS) Assammik arsartartoq Pissartanngortarinerit: Qulit sinnerlugit kuultinik ujameqarpoq Sulerisuua: Nuummi Ilinniarnertuunngorniarfimmi ukiut pingajussaat atuarpoq (3.G) Banemi inissisimaffia: Playmaker timersornerlu paarilluarpakka, peqqissuullungalu, Miki Heilmann oqaluttuarpoq. Taanna isumaqarpoq timersornermi kingunerisaanik napparsimakulasuunani, kisitsillaqqissuulluni nukittuujuninilu. Siunissami nalugallarpaa sulerissanerluni, taamaattorli meeraallunili akissarsiutigalugu assammik arsartartoorusussimavoq, sulilu tamanna siunnerfigalugu. Suli nalorninartoqartikkallarpaa ilinniarnertuunngoreeruni siunissami paasinarsiumaartoq unnerlugu. - Soorunami timersunngitsoorsinnaanngilanga. Assammik arsartuaannassaanga. Aamma piffissaqaraangama isikkamik arsarusuttarpunga. Taakku siunissami ingerlattuaannassavakka, taama Miki Heilmann oqarpoq. Inersimasut, inuusuttut meeqqallu timersuutit nuannerunartissinnaasatik ilannguffigisarpaat. Miki Heilmannip eqqamavaa timersoqatigiiffiit ilaasa ilaasortaanermut akiliut akeqartinneq ajoraat, kikkulluunniit, inuusuttut meeqqallu timersortalersinniarlugit. - Inuusuttut sumi tamaani angalaarusaaginnaratik timersortalersuugunik immaqa susassaaleqiunnaassagaluarput, taavalu peqqinnerulerlutik, Miki Heilmann oqarpoq. Aanngajaarniutinik atuineq Miki Heilmannip akuerisinnaannginnerarpaa timersortartuunermullu tulluartuusorinagu: - Tamakkuninnga atuisartut tusartarpakka oqaatsimikkut innarlerneqartartut, soorlu timimikkut eqqarsartariaatsimikkullu eqqarsarpiarsinnaajunnaartarlutik. Sumut tamanut ajoqutaavoq. Soormi aanngajaarniutinik atuisartut tamakkuninnga atuiunnaarlutik timersortaliinnarunik, Miki Heilmann naggasiivoq. 5

6 Mange mennesker og måske især unge mennesker ryger hash her i landet, men mange ved desværre ikke, at det er meget farligt at ryge hash. Og mange ved ikke, at de kan få et meget sundere liv - ved ikke at ryge hash. 6

7 - Det var måske da jeg var i mors mave, at jeg blev interesseret i sport. Men siden jeg kom ud af mors mave hænger jeg ud i sportshallen, siger Miki Heilmann. Han husker sin første kamp, som han spillede som 5- årig. Dengang hed hans sportsklub GSS, og i dag spiller han stadig for klubben. Miki s forældre spillede også for GSS før i tiden og derfor han spiller stadig for GSS. - Selvfølgelig! Jeg skal altid være idrætsudøver, jeg vil altid spille håndbold. Og hvis jeg nu har tid, vil jeg gerne spille fodbold. Jeg tror, jeg altid vil dyrke de to sportsgrene, siger den 18 årig idrætsudøver. Han opfordrer voksne, unge og børn, at hvis de er interesseret i sport, skal de bare komme. Klubberne vil tage godt imod dem, oplyser Miki Heilmann. Han fortsætter: - I nogle sportsklubber er kontingentet gratis, for at lokke flere idrætsudøvere ind. - Det er lidt overvældende at gå i skole samtidig med at dyrke håndbold på højt niveau, for eksempel var jeg med til VM i håndbold. Jeg kan jo ikke bare rejse fra skolen uden at få fravær, jeg blev næsten smidt ud af skolen, da jeg gik i 1.G. Miki Heilmann sætter pris på som idrætsudøver at man får noget støtte, han siger selv, at han får støtte af sine forældre, bekendte og af sin kæreste. Han træner håndbold 3 gange om ugen og træner børn to gange om ugen. Ved siden af styrketræner han mindst én gang om ugen. Idræt har positiv indvirkning på min krop - både fysisk og psykisk. - Hvis jeg nu ikke var idrætsudøver, forestiller jeg mig, at jeg måske bare var hjemme hele tiden, og sad foran computeren. Eller at jeg var en slem dreng. Men da jeg er idrætsudøver, sætter jeg pris på at gå i skole og selvfølgelig at træne håndbold, og jeg er en sund og frisk ung mand, siger Miki Heilmann. Miki er næsten aldrig syg. Idrætten giver styrke og gør mig god til matematik, siger han. Han ved ikke rigtig, hvad han skal i fremtiden, men siden han var lille har han altid drømt om at blive professionel håndboldspiller og det er stadig det han går efter. Men hvis han skulle tænke på sin skole, er han lidt i tvivl om, hvad han skal satse på i fremtiden. Han mener, at det bliver nemmere at træffe afgørelse om fremtiden, når han bliver færdig med gymnasiet. Af: Isak Benjaminsen Det er bedst, hvis de unge mennesker dyrker sport, i stedet for bare rende rundt, det vil måske også hjælpe dem af med deres kedsomhed, siger Miki Heilmann. Man ved at det er farligt at ryge hash for hele kroppen, man kan jo blive invalid af det. Vi spurgte Miki Heilmann hvad han syntes om hash. Han svarede: - Dem, der ryger hash kan jeg ikke lide, hash og sport hænger ikke sammen. Jeg hører tit, at dem der ryger hash bliver invalid af det. Deres tankegang bliver meget langsommere/svagere og hash har seriøse bivirkninger for hjernen. I det hele taget er det usundt at ryge hash, og man skal aldrig blande sport og hash. Og til dem, der ryger hash: hvorfor ikke holde op og blive idrætsudøver i stedet! siger Miki Heilmann til sidst. Navn: Miki A. Heilmann Født: Forældre: Kristian Heilmann & Rita Egede Søskende: To søskende, lillebror & lillesøster By: Nuuk Forbillede: Ivano Balic (Croatia), håndboldspiller Kæreste: Andrea Andreassen (GSS), håndboldspiller Grønlands mester: Har over 10 guldmedaljer Hvad han laver: Går på gymnasium i Nuuk (3.G) Hvor han spiller på banen: Playmaker 7

8 Taama Qaqortumi inuusuttuaqqat naapitagut oqarput aperigatsigit inuusuttuaraqatimik ikiaroorniartarnerannut suna pissutaanersoq. Inuusuttoqativit isummaat allat atuakkit Det siger unge fra Qaqortoq, da vi spurgte dem, hvad grunden er til, at de unge ryger hash. Læs her, hvad andre unge mener Uiloq Mathæussen, 17-inik ukiulik * 17 år Inuusuttuaqqat ikiaroorniartarput immaqa misigisassarsiorniarlutik. Kammalaatimik misilissimasaat aamma namminneq misilikkusuttarpaat. Taamaaliortarput kammalaatitik ilaarniarsariinnarlugit. Uanga oqaakkusukkaluarpakka ikiaroortaqqunagit, taamaattumik ikiaroorasi! De unge prøver hash, måske fordi de vil opleve noget. De vil selv prøve noget, som kammeraterne har prøvet. De gør det, bare for at efterligne deres kammerater. Jeg vil gerne sige til dem, at de skal lade være med at ryge hash, så lad være med at gøre det! Ivalu Skade, 17-inik ukiulik * 17 år Inuusuttuaqqat ikiaroorniaaluttarput kammalaatitik maliinnarlugit. Kammalaatit ilaanni aamma naalakkersuisinnaasarput kajumissaaralutilluunniit, naak nalunngikkaluarlugu ikiaroornartoq ulorianartuusoq. De unge vil prøve hash, bare for at gøre som deres kammerater. Kammeraterne kan til tider også tvinge eller opfordre andre, selv om de godt ved, at hash er farlig.

9 Arne Loui Møller, 18-inik ukiulik * 18 år Naluara sooq inuusuttuaqqat ikiaroorniaaluttarnersut. Immaqa ilaasa ajornartorsiutitik qimarratiginiarlugit ikiaroortarput. Kammalaatiginikuusama angajoqqaavi avinnikuupput, ilaatigut tamakku pissutigalugit ikiaroorniaaluttarput. Ilaasa aamma misilittarlugu uerisarput. Jeg ved ikke, hvorfor de unge vil prøve hash. Måske vil nogle flygte fra deres problemer og således ryge hash. Forældrene til en kammerat jeg havde, blev skilt, og blandt andet på grund af det røg han hash. Nogle prøver det og bliver afhængige. Angunnguaq Lyberth, 16-inik ukiulik * 16 år Amerlanerpaat misilittaarusuttarput. Ikiaroorlutik misigisartik nuannarisaramikku uerisarput. Atuarfimmi immikkut ikiaroornartoq pillugu sammisaqaratta paasivara ikiaroortaraanni tarnikkut nappaateqartoqalersinnaasoq. Amiilaarnaqaaq. De fleste vil gerne prøve. De bliver afhængige, fordi de er glade for denne oplevelse. Da vi havde hash som tema i skolen, fandt vi ud af, at man kan blive psykisk syg ved at ryge hash. Det er skræmmende. Allattoq/Af: Arnaq Nielsen * Assiliisoq/Foto: Adam Hansen 9

10 Suniarpunga? - Pinerlunnertaqanngitsumik suut pissanganartut misilerarsinnaavakka? - Peqqissusera qanoq ippa? - Inersimasunngoruma sunngorusuppunga? - Inuuninni suna kisaatigaara? Hvad vil jeg? - Hvad kan jeg prøve noget der er spændende, uden at det bliver kriminelt? - Hvordan er mit helbred? - Hvad vil jeg være, når jeg bliver voksen? - Hvad ønsker jeg i mit liv? 10 Jokiba Danielsen, 16-inik ukiulik * 16 år Inuusuttuaqqat ilaat ajornartorsiutitik qimarratiginiarlugit ikiaroortarput, ilaalli aamma misiliinnaraluarlugu uerisarlutik. Ikiaroornartoq misilissimannginnakku naluara sooq uerisarnersut. Nogle ryger hash for at flygte fra deres problemer. Nogle bliver afhængige bare ved at prøve. Jeg kender ikke grunden til, at man bliver afhængig, da jeg ikke har prøvet hash. Lisa Lind Jensen, 18-inik ukiulik * 18 år Inuusuttuaqqat pissanganartorsiorniarlutik ikiaroorniaaluttarput. Aammali ilaqarput ajornartorsiuteqaramik ikiaroorniaaluttartut, assersuutigalugu sumiginnagaasimagunik. Tassunga qimaanatik arlaannik ikiortissarsiorsinnaagaluarput. De unge vil prøve hash for at prøve noget spændende. Men der er nogle, der ryger hash, fordi de har problemer, for eksempel, hvis de er blevet omsorgssvigtet. De kunne prøve at få hjælp i stedet for at flygte til denne uskik. Allattoq/Af: Arnaq Nielsen * Assiliisoq/Foto: Adam Hansen

11 Malene Rasmussen, 14-inik ukiulik * 14 år Naluara suna pissutigerpiarlugu inuusuttuaqqat ikiaroorniaaluttarnersut. Kammalaataat ikiaroorniaaluttarsinnaapput, taava aamma namminneq misilikkusulerlugu ikiaroorniaaluttarput. Jeg kender ikke grunden til, at de unge vil prøve at ryge hash. Det kan være deres kammerater har prøvet det, og så vil de også selv prøve at ryge hash. Inge Lene Falksen, 16-inik ukiulik * 16 år Ilaasa misilikkusullugu ikiaroortarput. Inuusuttuaraanermi misileraaniaaluttoqartarpoq. Aamma kammalaatitik ilaarniarkujuttarpaat. Imaluunniit nuannerunartiinnarlugu taamaaliortarput. Nogle ryger hash bare for at prøve det. Nogle unge vil prøve alt muligt, mens de er unge. De vil også gerne efterligne deres kammerater. Eller det kan være, at de synes, det ville være dejligt. Dorthe Petersen, 16-inik ukiulik * 16 år Ajornartorsiuteqaramik imaluunniit misilikkusullugu ikiaroorniaaluttarput. Imaluunniit inuusuttoqatiminnut akuuniarlutik. Kammalaatitik ilaarniakujussinnaasarpaat, taamaaliortarput ikinngutaalluarumallutik. De vil ryge hash, fordi de har problemer eller bare for at prøve. Eller de vil gøre som de andre unge. De vil prøve at efterligne deres kammerater, og gør det for at være gode kammerater. 11

12 Toqqorternerit, pigisanik tuniniaanerit. Atuarfimmi malinnaajunnaarneq, pinaveersaartitsinermut siunnersortip, Helga Nielsenip, inuusuttuaqqat ikiaroorniaaluttartut sulinerminni naapittakkatik ilaatigut taamatut oqaluttuarai - Inuusuttuaqqat ikiaroortartut atuarfimmi malinnaajunnaartarput. Atuanngitsuukulalersarlutik. Ikiaroornartumullu uerisimasut ikiaroornartoq pisartagaat annertusiartortarpoq. Ikiaroortillutik timimikkut malunniuttoortarnerat sivikilligaluttuinnarami, Ilulissani pitsaaliuinermut siunnersorti Helga Nielsen nassuiaavoq. Ataatsimoornerusartut Inuusuttuaqqat ikiaroorniartartut periarfissat assigiinngitsut atorlugit ataatsimoorlutik ikiaroorniartartut Helga Nielsenip sulinermini msilittagaqarfigaa. - Inuusuttuaqqat ikiaroorniartartut ataatsimoorfissarsiortarput. Assersuutigalugu maani illuaqqani uppernarsaatissaqartumik ikiaroorfiusimasumik naammattuugaqarnikuuvugut. Ikiaroorutigisimasat illuaqqami takussaallutik. Ataatsimoorniarnerli silamiinnaq pineq ajorpoq. Inuusuttuaqqat inuusuttullumi initaareersimasut aamma ataatsimoorniarfigineqartarput, Helga Nielsen naammattoortakkaminik oqaluttuarpoq. 12

13 Aningaasarsiniapallattarneq Ikiaroorniartartut uerisimasut pujortaguttunut, imaluunniit arlaannik pinngitsoorsinnaanagu perusuttunut assersuunneqarsinnaapput. Taamaattorli ikiaroornartumik perusunneq sakkortunerusarluni. Helga Nielsenip paasisitsiniaasarnerminni Qaqiffik suleqatigisarsimagamiuk uerinerup sunniutai ilaatigut taama oqaluttuarai. Ikiaroorusullunili perusunneq annertusigaangat inuusuttuaqqat iliuuseqartariaqartarput. - Misissuisarnitsigut apersuisarnitsigullu paasivarput inuusuttuaqqat ikiaroorutissaqarniarlutik arlaatigut suliniapallattartut, aningaasarsiniarlutik. Ajornartoorluinnarunilli allaat pigisamik ilaat tuniniartariaqartarpaat. Uerineq taamannak kinguneqarsinnaavoq, Helga Nielsen oqarpoq. Ajornerpaanngoraangat Ikiaroornartumik atuineq ajornerpaanngoraangat atuanngitsuukulanerit, malinnaasinnaajunnaarnerit, allaallu inuit akornanni toqqorternerit pilersartut Helga Nielsenip oqaluttuaraa. Ajornerpaanngoraangallu pisoqarnera oqaluttuaralugu. - Ikiarooqqaarniaaluttalersut ataatsimoorlutik misileraasarput. Aammali uerivallaarsimasut kisimiillutik ikiaroortalersarput, Helga Nielsen naggasiivoq. Allattoq: Arnaq Nielsen Assiliisoq Bent Petersen 13

14 14

15 Skjuler sig, sælger sine ejendele, følger ikke længere med i skolen, sådan siger forebyggelseskonsulent Helga Nielsen blandt andet om de unge, der ryger hash, som hun møder på sit arbejde - De unge, der ryger hash, følger ikke længere med i skolen. De forsømmer skolen mere og mere. De, der er blevet afhængige af hash, oplever at deres forbrug bliver større og større. Virkningen af hashen i kroppen bliver kortere og kortere, forklarer forebyggelseskonsulent i Ilulissat Helga Nielsen. De holder sammen Helga Nielsen har i sit arbejde erfaringer med, at de unge, der ryger hash, bruger forskellige muligheder for at være sammen og få rus af at ryge hash. - De unge, der ryger hash, prøver at finde steder at være sammen. For eksempel er der en hytte her, som vi har fundet, som bevisligt har været brugt som samlingssted for at ryge hash. Man kan finde udstyr i hytten, der har været brugt til hashrygning. Det er dog ikke ikke kun i det fri, at de samles. De mødes også hos helt unge og lidt ældre unge, der har fået lejlighed, fortæller Helga Nielsen om det, hun har erfaret. Skaffer hurtige penge De, der er blevet afhængig af hash, kan sammenlignes med rygere, der er trængende efter at ryge eller andre, der er afhængige. Alligevel er trangen til hash den stærkeste. Helga Nielsen samarbejder med Qaqiffik med sine oplysninger. Helga fortæller således om virkningen af afhængigheden. Når trangen til hash bliver for stor, skal de unge gøre noget ved det. - Gennem vores undersøgelser og samtaler, har vi fundet ud af, at de unge hurtigst skal gøre et eller andet for at skaffe penge. Hvis det bliver helt galt, kan de finde på at sælge nogle af deres ejendele. Det kan afhængighed resultere i, siger Helga Nielsen. Når det bliver værst Helga Nielsen fortæller, at når forbruget af hash bliver værst, resulterer det i, at misbrugeren forsømmer skolen, ikke kan følge med i undervisningen, og endda gemmer sig for andre mennesker. Hun fortæller også om, hvad der sker, når det bliver værst. - De, der begynder at ryge hash går sammen og eksperimenterer. Men de, der er blevet meget afhængige, ryger hash alene, slutter Helga Nielsen. Af Arnaq Nielsen foto Bent Petersen 15

16 Nuummi politiit ikiaroornartulerisut qanoq suleriaaseqarnersut paasiniaavigilaarniarlugit INUK-mit alakkarterpagut Allattoq: Pauline L. Abelsen Ikiaroornartulerisut qanoq sulisarpat? Nuummi ikiaroornartulerisoq Bjørn Bjerregaard siullermik ima aperaarput: Mittarfimmut misissuiartorniaraangassi suut tunngaviusarpat? - Ikiaroornartumik nunatsinnut eqqussinissaq marluinnarnik periarfissaqarpoq, tassalu umiarsuakkut timmisartukkullu. Mittarfiliarniaraangatta uagut nammineq misissuiartortarpugut pasitsaassaqanngikkaluarlutaluunniit. Pisarneq malillugu misissuineq aallaaviusarpoq. Kisiannili inuit aamma namminneq saaffiginnissinnaasarput, soorlu oqarlutik una Danmarkimukarpoq, imaluunniit una nassarluni tikilerpoq. Taama oqaluttuarpoq Bjørn Bjerregaard Nuummi ikiaroornartulerinermi atorfilik. Illoqarfiummi iluani arsaarinninniarlusi ornigukkaangassi suut aallaaviusarpat? Bjørn Bjerregaard taama aperineqarami ima akivoq: - Politiit ikiaroornartulerisartut suliarisarpaat inuit sumi ikiaroornartuerniartoqarneranik, sumi ikiaroornartumik aningaasanillu uninngasuuteqartoqarneranik saaffiginnissutaat. Ornigukkaangattali oqarsinnaaneq ajorpugut ilumut ikiaroornartumik nassaassanerluta. Ilaanni soorunami nassaartarpugut, ilaannili aamma soqarneq ajorpoq. Aamma sulianut allanut tunngasunik suliaqartilluta nassaarsinnaasarpugut. Ikiaroornartup annertussusaa pineqaatissiiniarnermi apeqqutaasarpoq Pineqaatissiiniarnermi ikiaroornartup tuniniarneqartup, namminerluunniit atugassatut tigummineqartup annertussusaa apeqqutaasarpoq. Assersuutigalugu tuniniagassamik 10 gr.-imik tigummiaqaraanni arsaarinnissutigigaanni eqqartuussivimmi politiit piumasarisinnaasarpaat 10 gr. x 100, tassa kr. aamma ukioq ataaseq sianigineqarnissaa. (Eqqartuussut pineqaatissiissutaanngikkallartoq). 10 gr. tigummiaq nammineq atugassarigaanni akiligassiissut ima naleqartarpoq: kr. aappassaaneerlunilu taamatut tigummiaqarluni naammattoortikkaanni kr.-ninik akiligassiisoqartarpoq. Eqqartuussivilli aalajangiinissamut apeqqutaalluinnartarpoq. Taamatut pinerluuteqaqqippat pineqaatissinneqarnissaa sakkortunerussaaq. Aamma ikiaroornartumik pinerluttoqarneratigut pineqaatissiiniarnermi inuk aatsaat taamaaliortuunersoq apeqqutaasarpoq pineqaatissiiniarnermi. Hashi tuniniagassaappat tamatigut eqqartuussivik anguneqartarpoq, namminerli atugassatut tigummiaqaraanni eqqartuussivikkuunngikkaluartumik akiliisitsisoqarsinnaavoq, soorunami haship annertussusaa apeqqutaatillugu. Bjørnip inuusuttunut ikiaroornartumik tuniniaasartunut oqaatigerusutai - Inuusuttunut ikiaroornartumik tuniniaasartunut oqaatigerusuppara, inuusuttut sulerinerlutik eqqarsaatigisariaqarpaat. Tuniniaasitsisut (bagmandit) imminnuinnaq eqqarsaatigisuupput, aningaasarpassuarnik iluanaarnissartik kisiat eqqarsaatigisarlugu. Aningaasammi tuniniaanermi isertinneqartut annerpaamik tuniniaasitsisunut tuttussaapput. Paasisaasoqartillugu tuniniaasut pillarneqartussaapput uffa tuniniaasitsisut iperagaaginnarsinnaasut. Aamma inuusuttut siunissartik eqqarsaatigisariaqarpaat, tuniniaatillutimmi paasineqarunik siunissami ilinniarnissaminnut periarfissanullu allanut akornutigisinnaagamikku. Annermillu aamma inuusuttut tuniniaasartut eqqarsaatigissavaat ikiaroornartoq inuiaqatigiinnut akissaajaataasorujussuullunilu ajoqutaasorujussuummat. Soorlu eqqaaginnarlugit angajoqqaat ikiaroornartumik atuisut ikiaroornartumut akissaqarniarlutik meeqqamik nerisassaqartinnissaannut akissaaruttarput. Taamaalilluni meeqqat toqqissisimasumik peroriartornissaraluat maangaannartinneqartarluni. Aamma imminnut allanullu ikiaroornartoq ajoqusiisinnaasorujussuusoq. Meeqqatik imaluunniit meerassatik aamma taamatut peroriartussanersut eqqarsaatigilluinnartariaqarpaat. Taama eqqarsaatissiivoq Nuummi ikiaroornartulerinermik atorfeqartoq Bjørn Bjerregaard. Ikiaroornartumik tuniniaasunik naammattoorsinermi saaffissat? Bjørnip meeqqat inuusuttuaqqallu ikiaroornartumik tuniniaasunik naammattoorsissagaluarunik saaffigisinnaasaannik oqaluttuuppai: - Ikiaroornartumik tuniniaasunik naammattuuissagaluarussi politeeqarfimmut pigaartuusunut saaffiginnissinnaavusi. Ikiaroornartulerinermik suliaqartut kisiisa saaffigisariaqanngillat, pigaartuusut aamma oqaluttuunneqarsinnaapput, aamma taakku ornigussinnaammata. Annilaangassutissaqanngilasi, atersi taanngikkaluarlugu oqaatiginnissinnaavusi. Taama naggasiivoq Bjørn Bjeeragaard, Nuuk Politi. 16

17 Bjørn Bjerregaard politiitut nunatsinni ilinniarsimavoq. Siullermik ilinniartuulluni sapaatip akunnera ikiaroornartulerisuni misiliivoq. Tamatuma kingorna qaammatit marluk sulilluni misileqqippaa. Ilinniarnini naammassigamiuk 2002-mi atorfigilerusullugu qinnuteqarpoq akuerisaallunilu. Ikiaroornartulerisutut atorfeqassagaanni immikkut piumasaqaatitaqanngilaq. Kikkulluunniit politiitut ilinniarsimasut ikiaroornartulerinermik soqutigisallit atorfimmut qinnuteqarsinnaapput. Aamma pinngitsaaliissutaanngilaq ikiaroornartulerisinnaasumik qimmeqarnissaq. Atorfinittulli qinnutigisinnaavaa qimmitaarnissani, aamma ikiaroornartulerinermi ittuusup atorfinittoq aperisinnaavaa qimmitaarusunnersoq. Bjørn aperineqarpoq ikiaroornartulerisinnaasumik qimmitaarusunnersoq, tamannalu soqutigalugu qimmitaarpoq. 17

18 INUK har været forbi Narkopolitiet Skrevet af: Pauline L. Abelsen Oversætter: Aage Lennert Hvordan arbejder narkopolitiet? Vi stillede en række spørgsmål til Bjørn Bjerregaard fra narkopolitiet i Nuuk: Hvad ligger til grund for når I tager til kontrol i lufthavnen? - Der er kun to muligheder for at smugle hash til Grønland, og det er med skib eller fly. Når vi skal lave kontrol i lufthavnen, er det på eget initiativ, altså rutinemæssig kontrol, selv om vi ikke har nogen direkte mistænkte. Det sker også, at folk henvender sig til os, for eksempel ved at sige, at denne og denne er taget til Danmark for at hente hash, eller at denne er på vej med noget hash. Det fortæller Bjørn Bjerregaard fra narkopolitiet i Nuuk. Hvilken begrundelse har I når, I laver ransagninger i byen? På spørgsmålet svarer Bjørn Bjerregaard: - Narkopolitiet arbejder ud fra henvendelser fra befolkningen, som kommer med oplysninger om, hvor der evt. bliver solgt hash eller opbevaret hash og penge. Når vi kommer, kan vi ikke sige, om vi i det hele taget finder noget. Nogle gange finder vi noget, men andre gange går vi uden at have fundet noget. Vi foretager også nogle gange ransagninger ud fra efterforskning i en sag. 18

19 i Nuuk for at høre lidt om hvordan de arbejder Mængden af narko fastsætter strafudmålingen Det er mængden af den hash man vil sælge eller har til eget forbrug, der afgør, hvilken foranstaltning man får. Hvis man for eksempel er i besiddelse af 10 gr. til salg, kræver Politiet at bøden skal være 10 gr. x 100 kr. pr. gram, hvilket giver kr. samt tilsyn i et år (betinget dom). Hvis de 10 gram er til eget forbrug så er bøden på kr ,-, hvis det er første gang. Er det anden gang, så stiger bøden til kr ,- også så videre. Det er dog retten der er helt afgørende for afgørelsen. Hvis man begår samme forbrydelse igen, bliver straffen hårdere. Når der bliver begået narkokriminalitet, er det også et spørgsmål for straffeudmålingen, om personen gør det for første gang. Drejer det sig om hash til salg, så skal sagen altid i retten, er hashen til eget forbrug, kan sagen afgøres udenretsligt, men selvfølgelig afhængig af hashens mængde. Bjørns budskab til unge hash pushere - Jeg vil sige til unge, der er hashpushere, at de skal tænke over, hvad de gør. Bagmændene tænker kun på sig selv, og tænker kun på at tjene mange penge på det. De fleste penge, man tjener ved hashhandel, går i bagmændenes lommer. Det er pusherne, som tager straffen, hvis de bliver taget, mens bagmændene går fri. De unge skal også tænke på deres fremtid, for hvis de bliver opdaget, mens de sælger, kan det gå ud over eventuel uddannelse og fremtidige muligheder. De unge pushere skal også mest tænke over, at hash er en stor omkostning og skade for det lille grønlandske samfund. Når man blot tænker på de forældre, der er hashbrugere, har de ikke råd til at give deres børn mad, for at kunne have råd til hash. På den måde går børns trygge opvækst til spilde. De skal selvfølgelig også tænke på den skade man påfører sig selv og andre ved hashrygning. Skal deres egne børn eller kommende børn selv vokse op på samme måde? Sådan giver Bjørn Bjerregaard, der er ansat ved narkopolitiet i Nuuk, noget at tænke over. Hvor man kan henvende sig når man opdager hashhandel? Bjørn fortæller børn og unge hvor de kan henvende sig, hvis de opdager hashhandel: - Hvis I skulle opdage nogen, der sælger hash, skal I snarest henvende jer på Politistationen. Det er ikke kun narkopolitiet, man skal henvende sig til, men man kan også fortælle det til vagthavende, fordi de også kan rykke ud. I har ikke noget at være bange for, da I kan henvende jer anonymt. Sådan slutter Bjørn Bjerregaard, Nuuk Politi. Bjørn Bjerregaard er uddannet i politiet i Grønland. Under sin uddannelse var han i praktik i narkopolitiet i en uge. Efter endt uddannelse har han også været på turnus i 2 måneder i afdelingen. Da han var færdiguddannet, søgte han job der i 2002 og blev ansat. Der er ingen særlige krav for at arbejde i narkopolitiet. Alle, der er uddannet inden for politiet, og har interesse i narkopolitiet kan søge arbejde der. Det er heller ikke et krav eller obligatorisk, at man anskaffer sig en narkohund. Bjørn blev spurgt om han kunne tænke sig en narkohund, hvilket han godt ville. 19

20 Inuunermik nuannersumik qinigaqarusukkaanni timersortalernissaq periarfissaalluarpoq, timersortarnermi inunnut aamma ineriartuutaalluarsinnaammat Timersortartuuniaraanni aalajangertariaqarpoq qanoq inuuniarnerluni Timersortartutut inuuniaraanni inuuneq pilersaarusiugaasariaqarpoq, timersortartuullunimi ikiaroornartunik atuiniarlunilu festertunukartassagaanni suut tamarmik piffissaqarfigineqarsinnaanngillat. Timersortartutummi inuussagaanni nerisaqarluarnissaq, sinilluartarnissaq eqqissisimaartarnissarlu timersortartumut pingaaruteqartuupput, taamaalilluni pilersaarusiorluartarnissaq pingaaruteqarluni. Timersortaraannilu saniatigullu ikiaroortaraanni angusaqarfiunavianngitsoq taavaa, taakkumi imminnut attuumassuteqannginnamik. Anguniagaq nammineq anguniarlugu Kristian Heilmanni timersullaqqissuuniarnini nammineerluni anguniarsimavaa, anguniagaqaraannimi inuup nammineerluni anguniakkani anguniartussavaa, kammalaatit allallu apeqqutaatinnagit. Soorunami timersorneq aqqutigalugu kammalaatitaartoqartarpoq, anguniagaqaraannili nammineq akisussaaffimmik tigusinissaq pisariaqartuuvoq. Ajugaanissaq pingaarnersaajunngilaq Kristian Heilmann ulluinnarni assammik arsarnermi GSS sinnerlugu angutini sungiusaasarpoq. Sumiluunniit aallartitsiniaraanni naqqaninngaanniit aallartittarnissaq pisariaqartoq oqaatigivaa, GSS-imilu aallarteqqaarami naqqaninngaanniit pilersaarusiorluakkamik aallartissimapput. Ajugaanissaq pingaartinnagu siuariaateqartarnissarli takutinneqassasoq pingaarnertut isigisarpaa. Siuariaateqarsimaneq suleqatigiissimanermik ingerlatsilluarnermillu isumaqartarmat, anguniagassatut siullertut isigineqartarpoq. 20

SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT QUNGUJUGIT QUNGUJUTSITSISARPOQ! Peqqissimissanngilagut

SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT QUNGUJUGIT QUNGUJUTSITSISARPOQ! Peqqissimissanngilagut I N U U S U T T U N U T A T U A G A S S I A Q * U N G D O M S M A G A S I N E T IMMIKKUT SAQQUMMERSITAQ * EKSTRA * nr. 2 Upernaaq Forår 2007 PAARISA SMIL MED HELE GEBISSET DET SMITTER! KIGUTITIT TAKUTILLUGIT

Læs mere

Ivaaq. inuuneq imigassartaqanngitsoq et liv uden alkohol

Ivaaq. inuuneq imigassartaqanngitsoq et liv uden alkohol INUK 2_lk 27/03/03 15:54 Side 1 nr. 2 upernaaq - forår 2003 paarisa Inuutilluni imertariaqarpoq! Man må drikke mens man lever! Imigassaq ooqattaaqqaarakku ajoq! Pinligt at være fuld første gang! Ivaaq

Læs mere

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole.

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole. 1 Kontakt Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk Forstander: Gyrite Andersen gyrite.andersen2@mejlby-eft.dk Viceforstander: Jørn Frank

Læs mere

TIMERSORNEQ & NERISASSAT SPORT & MAD HÆNGER SAMMEN ATAQATIGIIPPUT. H 2 O pitsaanerpaavoq H 2 O er bedst

TIMERSORNEQ & NERISASSAT SPORT & MAD HÆNGER SAMMEN ATAQATIGIIPPUT. H 2 O pitsaanerpaavoq H 2 O er bedst IN U US U T T U N U T AT UAG AS S IAQ U N G D O MS MAG AS IN E T nr. 2 ukiaq efterår 2005 paarisa KRISTIAN & NAJA MARIE TIMERSORNEQ & NERISASSAT ATAQATIGIIPPUT SPORT & MAD HÆNGER SAMMEN Ë Ë Peqqinneq pillugu

Læs mere

Imminut tatigaluni anguniakkani angusarpai

Imminut tatigaluni anguniakkani angusarpai UPERNAAQ FORÅR 2005 PAARISA SAMMISAQTEMA NAKKARSAASARNEQ J A N T E L O V E N Imminut tatigaluni anguniakkani angusarpai Suliffimmik piginneqataaffia ukiumut 30 mio. kr-t angullugit kaaviiaartitaqartarpoq

Læs mere

Mamaaqaaq ooqattaaqqikkusunngilaralu Det smagte hæsligt og jeg fik ikke lyst til at gøre det igen

Mamaaqaaq ooqattaaqqikkusunngilaralu Det smagte hæsligt og jeg fik ikke lyst til at gøre det igen I n u u s u t t u n u t at uag a s s i aq U n g d o m s m ag a s i n e t Pujortartarneq Rygning nr. 2 Ukiaq Efterår 2007 PAARISA Kakkaqigatta Vi er så seje Pujortassaarniaritsi Stop rygning Mamaaqaaq ooqattaaqqikkusunngilaralu

Læs mere

SammisaqTema Avalanneq At flytte hjemmefra. Niaqornaarsummiit Aasiannut Fra Niaqornaarsuk til Aasiaat

SammisaqTema Avalanneq At flytte hjemmefra. Niaqornaarsummiit Aasiannut Fra Niaqornaarsuk til Aasiaat I n u u s u t t u n u t a t u a g a s s i a q * U n g d o m s m a g a s i n e t Immikkut saqqummersitaq * Ekstra * X-tra Upernaaq Forår 2008 PAARISA Allat aamma angerlarsertarput Alle de andre havde også

Læs mere

Tunniutiinnarneq naluaat

Tunniutiinnarneq naluaat SILA 1_2003 26/03/03 9:55 Side 1 TEMA sammisaq Naartulersoortarneq U P E R N A AQ F O R Å R 2 0 0 3 PA A R I S A Tunniutiinnarneq naluaat DE GIVER ALDRIG OP UØNSKET GRAVIDITET Panigiit akioriittut MOR

Læs mere

I l a q u t a r i i n n e q a a p p a r i i n n e r l u. U p e r n a a q f o r å r 2 0 0 7

I l a q u t a r i i n n e q a a p p a r i i n n e r l u. U p e r n a a q f o r å r 2 0 0 7 U p e r n a a q f o r å r 2 0 0 7 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet SammisaqTema I l a q u t a r i i n n e q a a p p a r i i n n e r l u Familie og parforhold Ullutsinni aappariit oqartussaaqatigiinnerupput

Læs mere

In u us u t t u n u t at uag as s iaq U n g d o ms mag as in e t

In u us u t t u n u t at uag as s iaq U n g d o ms mag as in e t In u us u t t u n u t at uag as s iaq U n g d o ms mag as in e t nr. 1 upernaaq - forår 2006 paarisa Angajoqqaatit oqaloqatigisakkit Snak med dine forældre Inuusuttuuneq paatsiveqanngiffik Pissarsiffiusarpoq

Læs mere

BENZINAMIK. naamaarlunga toqungajavippunga. Jeg var tæt på at dø af BENZINFORGIFTNING. AAnngAjAARnIuTIT RuSMIDlER

BENZINAMIK. naamaarlunga toqungajavippunga. Jeg var tæt på at dø af BENZINFORGIFTNING. AAnngAjAARnIuTIT RuSMIDlER IN U US U T T U N U T AT UAG AS S IAQ U N G D O MS MAG AS IN E T AAnngAjAARnIuTIT RuSMIDlER nr. 1 Upernaaq Forår 2007 PAARISA Toqqaasinnaaneq sungiusartariaqarpoq Man skal øve sig i at vælge Aanngajaarniutinik

Læs mere

piumassuseqarnerunissaq Samfundets viljestyrke SammisaqTema >> Meeqqat pisariaqartitaallubørn og deres behov

piumassuseqarnerunissaq Samfundets viljestyrke SammisaqTema >> Meeqqat pisariaqartitaallubørn og deres behov U k i a q e f t e r å r 2 0 0 7 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Inuiaqatigiinni piumassuseqarnerunissaq Samfundets viljestyrke SammisaqTema >> Meeqqat pisariaqartitaallubørn og deres behov

Læs mere

sammisaq ikinngutigiinneq tema venskab

sammisaq ikinngutigiinneq tema venskab Inuusuttunut atuagassiaq Ungdomsmagasinet nr. 2 * Ukiaq Efterår 2010 * PAARISA sammisaq ikinngutigiinneq tema venskab Kammagiitta? Lad os være venner? Internetikkut kammagiinneq Venner på internettet Pinngitsoortinnissaa

Læs mere

Appa News nr. 2 2013. Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial... 2. Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt...4

Appa News nr. 2 2013. Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial... 2. Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt...4 Appa News nr. 2 2013 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Immikkoortoqarfik nutaaq Ny filial........................ 2 Sumiiffimmi tapersersuivugut Vi støtter lokalt....................4 Kalaallit Nunaanni telefuunit

Læs mere

Sila. Toqqissisimaneq pingaarnersaavoq Vigtigst er trygheden. sammisaq. Imerajuttut illuatungeriittut Aktiv alkoholiker kontra passiv alkoholiker

Sila. Toqqissisimaneq pingaarnersaavoq Vigtigst er trygheden. sammisaq. Imerajuttut illuatungeriittut Aktiv alkoholiker kontra passiv alkoholiker Sila U K I A Q E F T E R Å R 2 0 0 3 P A A R I S A TEMA sammisaq Aalakoornartoq ALKOHOL Toqqissisimaneq pingaarnersaavoq Vigtigst er trygheden Imerajuttut illuatungeriittut Aktiv alkoholiker kontra passiv

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

Sila. Toqqissisimaneq pingaarnersaavoq Vigtigst er trygheden. sammisaq. Imerajuttut illuatungeriittut Aktiv alkoholiker kontra passiv alkoholiker

Sila. Toqqissisimaneq pingaarnersaavoq Vigtigst er trygheden. sammisaq. Imerajuttut illuatungeriittut Aktiv alkoholiker kontra passiv alkoholiker Sila U K I A Q E F T E R Å R 2 0 0 3 P A A R I S A TEMA sammisaq Aalakoornartoq ALKOHOL Toqqissisimaneq pingaarnersaavoq Vigtigst er trygheden Imerajuttut illuatungeriittut Aktiv alkoholiker kontra passiv

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

Aningaasanoorajuttuuneq Ludomani

Aningaasanoorajuttuuneq Ludomani U k i a q e f t e r å r 2 0 0 8 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet SammisaqTema Aningaasanoorajuttuuneq Ludomani Nallukattarneq Aningaasanoorajuttuuneq inuiaqatigiit ajornartorsiutigaat Katsorsartinnerma

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. december 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.nr. K 202/14

Læs mere

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet ARCTIC HOUSE Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet Avatangiisit Ikiliartortitsinnginneq Naleqqussarsinnaassuseq Namminerisamik pissuseqarneq 1 ARCTIC HOUSE MILJØ & BÆREDYGTIGHED Avatangiisit

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 14. Ilulissani atuarfik nutaaq. Ny skole i Ilulissat Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Ilulissani atuarfik nutaaq Ny skole i Ilulissat Oktober 14 Ilinniartitsisoq Oktober 14 Ilinniartitsisoq Udgivet af IMAK Oktober 14 Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Tlf.: 70 1234 www.banken.gl j u u n i / j u n i 2 0 1 0 Pitsaanerusumik Siunnersuineq Suliffeqarfinnut karsip ammasarfigai 10.00 14.00 Erhvervskassen holder

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit:

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kal. Nunaanni tamanit attavigineqarsinnaasut: Sianerfigineri akeqanngillat, kikkulluunniit sianersinnaapput. Kinaassutsit isertuussinnaavat. Siunnersuisarfiit

Læs mere

Piareersarfik Juni 2007. Test til indplacering på moduler i grønlandsk og dansk

Piareersarfik Juni 2007. Test til indplacering på moduler i grønlandsk og dansk Piareersarfik Juni 2007 Test til indplacering på moduler i grønlandsk og dansk Dato for testen: Navn: Læse- og skrivetest Denne test er udarbejdet til at teste læse- og skrivefærdigheder hos deltagere

Læs mere

Nikuigit Rejs dig op. GrønlandsBANKEN allilerivoq GrønlandsBANKEN udvider

Nikuigit Rejs dig op. GrønlandsBANKEN allilerivoq GrønlandsBANKEN udvider Appa News 1 2015 Nikuigit Rejs dig op GrønlandsBANKEN allilerivoq GrønlandsBANKEN udvider GrønlandsBANKEN uummaarissumik ingerlavoq Gang i GrønlandsBANKEN Hurra, tukakujoqaagut. Maannarpiaq taamak oqarusungajassinnaavunga.

Læs mere

SIF s Grønlandsskrifter nr. 27. Trivsel og sundhed blandt folkeskoleelever i Grønland

SIF s Grønlandsskrifter nr. 27. Trivsel og sundhed blandt folkeskoleelever i Grønland SIF s Grønlandsskrifter nr. 27 Trivsel og sundhed blandt folkeskoleelever i Grønland - resultater fra skolebørnsundersøgelsen HBSC Greenland i 14 SIF s Grønlandsskrifter nr. 27 Trivsel og sundhed blandt

Læs mere

INUIT AVIISIAT AG UKIUT 150-IT AG 150 ÅR www.sermitsiaq.ag MARLUNNGORNEQ TYRSDAG 17. FEBRUAR 2009 NR. 80 UGE 8

INUIT AVIISIAT AG UKIUT 150-IT AG 150 ÅR www.sermitsiaq.ag MARLUNNGORNEQ TYRSDAG 17. FEBRUAR 2009 NR. 80 UGE 8 1861-2011 Font: Myriad Pro Bold. Gray: Use the same gray tone as you already use on the cover. INUIT AVIISIAT ATUAGAGDLIUTIT UKIUT 150-IT 150 ÅR www.sermitsiaq.ag PINGASUNNGORNEQ ONSDAG OKTOBARIP 19-AT

Læs mere

>> Imeq sodavandinut taarsiullugu Vand i stedet for sodavand. >> Kigutigissaasut sullissilluaqaat Tandplejerne giver en god service

>> Imeq sodavandinut taarsiullugu Vand i stedet for sodavand. >> Kigutigissaasut sullissilluaqaat Tandplejerne giver en god service Upernaaq Forår 2007 PAARISA Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasin Immikkut saqqummersitaq * Ekstra * SammisaqTema >> KigutitTænder Kigulluttoq / En klient: >> Kigutigissaasut sullissilluaqaat Tandplejerne

Læs mere

aurora Konference kusanaq Flot konference

aurora Konference kusanaq Flot konference aurora Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 2 mar. 2009 Ass./Fotos: GA Lars Reimers, greenland tourism Konference kusanaq Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornermut ataatsimeersuarneq

Læs mere

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT

VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT VELKOMMEN TIL ODENSE ODENSEMUT TIKILLUARIT Indledning 4 Aallaqqaasiut 5 Danskuddannelse 6 Danmark pillugu ilinniartitaaneq 7 Tolkning 8 Oqalutseqarneq 9 Folkeregister og lægevalg 8 Inuit allattorsimaffiat

Læs mere

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen

Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Inuussutissarsiornermut aviisi Erhvervsavisen Tlf.: 70 1234 www.banken.gl N O V E M b a r i / N O V E M B E R 2 0 1 0 SR Naqinninnguit pingasut pingaarutilerujussuit Tre små bogstaver med stor betydning

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Inerisaavik Inerisaaviup pilersinnerani anguniakkat ilagivaat: Iliniartitsisut atuartullu ataasiakkaat iluaqutissaannik

Læs mere

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Jeg har rettigheder! Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Pisinnaatitaaffeqarpunga!

Læs mere

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS. KA AUTO ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid

Kujataamiu. Permagreen Grønland A/S. Qaqortoq VVS ApS. KA AUTO ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 1 Qaqortoq, den 19. januar 2012 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut qinnuteqaat Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland 1. Namminermut paasissutissat

Læs mere

Atuagaaqqat quppersakkat visitkortit - allagartarsuit / Pjecer brochurer Visitkort - Plakat

Atuagaaqqat quppersakkat visitkortit - allagartarsuit / Pjecer brochurer Visitkort - Plakat ATORTUSSANUT ALLATTUIFFIK / MATERIALELISTE Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed, PAARISA, Postboks 1160, 3900 Nuuk Tlf.: (+299) 345000

Læs mere

PAARISA 2010. PAARISA Boks 1160 3900 Nuuk

PAARISA 2010. PAARISA Boks 1160 3900 Nuuk PAARISA 2010 Oqaasertai / Tekst: Berti Bourup, Nukaaraq Eugenius & Arnaq Nielsen Titartagartai / Illustrationer: Nina Spore Kreutzmann Assitai / Fotos: Kristine Spore Kreutzmann Ilusilersuisoq / Layout:

Læs mere

Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?... 4

Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?... 4 Appa News nr. 2 2014 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Qassit.gl Takorluugaq qanoq akeqarpa? Hvad koster drømmen?............. 4 Sungiusaasoq arpaqqusippat, arpannissaq piareersimaffigisariaqarpoq Man skal være

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

Nr. 49 AASAQ SOMMER 2010

Nr. 49 AASAQ SOMMER 2010 Nr. 49 AASAQ SOMMER 2010 Ole G. Jensen Umiarsuaq Hans Hedtoft assilillugu sananeqarpoq M/S Hans Hedtoftip umiuneraniit ukiut 50-it qaangiunnerannut atatillugu Kommuni Kujalleq aalajangerpoq umiarsuup sananeqarnerani

Læs mere

Royal Arctic Line. 58 Ukiaq efterår 2013

Royal Arctic Line. 58 Ukiaq efterår 2013 58 Ukiaq efterår 2013 Imarisai Indhold 03 Siulequt Forord 04 Issittumi imaatigut angalaneq 06 Arktisk sejllads 08 Umiarsualiviup isikkiviginnerpaaffia 10 Havnens bedste udsigt 12 Akisussaassuseqartumik

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Februar 14

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Februar 14 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Februar 14 Ilinniartitsisoq Februar 14 Fakta om lærersituationen Lærersituationen i folkeskolen I skoleåret 2011/2012 havde 14 skoler ingen uddannede lærere

Læs mere

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai

Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Ilanngussaq 1: Inuusuttut efterskolertut pillugit paasissutissanut Efterskoleforeningip inassuteqaatai Inuusuttunik suliaqarnissamut efterskolit paasissutissanik sunik atorfissaqartitsinersut nikerarsinnaavoq.

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. December 14. Qeqertarsuup Atuarfia 2013 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Qeqertarsuup Atuarfia 2013 December 14 Ilinniartitsisoq December 14 3 Atuarfik piorsartuartigu nunarput pillugu 4 Lad os udvikle folkeskolen for landets

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2015-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening NOVEMBER 09

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening NOVEMBER 09 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening NOVEMBER 09 Ilinniartitsisoq November 09 VALG TIL MEDLEM AF REPRÆSENTANTSKABET FOR PENSIONEREDE MEDLEMMER AF IMAK IMAKs repræsentantskab besluttede på det

Læs mere

Sammisaq Aappariinneq Tema Parforhold. Upernaaq forrår 2 0 1 0 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet

Sammisaq Aappariinneq Tema Parforhold. Upernaaq forrår 2 0 1 0 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Upernaaq forrår 2 0 1 0 Ilaqutariinnut atuagassiaq Familiemagasinet Sammisaq Aappariinneq Tema Parforhold Inuuneq erligisara annaavara Jeg mistede det liv, som jeg holdt af Atoqatigiinnermut tunngasut

Læs mere

Helbredserklæring til brug ved adoption Peqqissuseq pillugu nalunaarut qitornavissiartaartitsinermi atugassaq

Helbredserklæring til brug ved adoption Peqqissuseq pillugu nalunaarut qitornavissiartaartitsinermi atugassaq RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171 E-mail: riomgr@gl.stm.dk Udfyldes af adoptionsafdeling Qitornavissiartaartitsisarfimmit

Læs mere

kujataamlu Q-offset Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput 9. februar 2012

kujataamlu Q-offset Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput 9. februar 2012 Nanortalimmi, Narsami Qaqortumilu Piareersarfiit Piareersarfik Kujallermut kattunneqarput sammassuk suliffeqarfiusoq aamma atuartitaanissamut neqerooruteqarfiusumit naapinneqarnissaq, Piareersarfik Kujallermi

Læs mere

Nr. 47 aasaq Sommer 2009

Nr. 47 aasaq Sommer 2009 Nr. 47 aasaq Sommer 2009 Ananias Olsen s ilisarnaataa eqitaaneqartoq. Asseq p iluani assiliinermik unammisitsinerani 2009-mi upernaakkut ingerlanneqartumi ajugaasuuvoq. Assiliisuuvoq Ananias Olsen, Qaqortoq.

Læs mere

NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU

NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU 2011-MI ILULISSANI YOUTH FORUM PILLUGU NANGITSINEQ 12:13 Else Christensen 12:13 NAKUUSA PIUMAVUGUT SAPERATALU 2011-MI ILULISSANI YOUTH FORUM PILLUGU NANGITSINEQ ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Nr. 40 Ukiaq efterår 2007

Nr. 40 Ukiaq efterår 2007 Nr. 40 Ukiaq efterår 2007 u Lars Svankjær Royal Arctic Line A/S-imi pisortaqatigiit. Saamerlerniit: Immikkoortortaqarfimmi pisortaq, Royal Arctic Umiarsualiveqarfinni Sullissisut Taitsiánguaq Olsen, Royal

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 10 Qaqortoq, den 26. maj 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. April 14

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. April 14 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening April 14 Ilinniartitsisoq April 14 Ilinniartitsisoq Udgivet af IMAK April 14 OK 14: Akissarsiat tunngaviusut 5 procentingajannik qaffassapput OK 14: Knap

Læs mere

Peqataanissamut nalunaarneq/tilmeldingsblanket Ukioq sisorarfik/skisæson 2013 Ateq / Navn:

Peqataanissamut nalunaarneq/tilmeldingsblanket Ukioq sisorarfik/skisæson 2013 Ateq / Navn: Peqataanissamut nalunaarneq/tilmeldingsblanket Ukioq sisorarfik/skisæson 2013 Ateq / Navn: UKIUT AGGUATAARNERI / ALDERSKLASSER Meeqqat / Børn Nivi/Piger 0 9 år Nuka/Dreng 0 9 år Nivi/Piger 10 13 år Nuka/Dreng

Læs mere

Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 3 juni 2009. Avannaanut tikeraarneq På besøg i Nordgrønland

Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 3 juni 2009. Avannaanut tikeraarneq På besøg i Nordgrønland aurora Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 3 juni 2009 Avannaanut tikeraarneq På besøg i Nordgrønland Isak Kleist, Greenland tourism Aallartitat Nuummi ataatsimiinnerat Sulisitsisut

Læs mere

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT CAIRN KALAALLIT NUNAANNI Cairn Energy PLC EUROPAMI UULIAQARNERANIK GASSEQARNERANILLU MISISSUISARTUT TUNISASSIORTULLU PITUTTORSIMANNGITSUT ANNERIT ILAGAAT. Nittartagarput

Læs mere

Kujataamiu 109,- Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS. -Rørarbejde. -Blikkenslagerarbejde

Kujataamiu 109,- Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS. -Rørarbejde. -Blikkenslagerarbejde Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 23 Qaqortoq, den 16. december 2010 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde Juullimi

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. August 15

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. August 15 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening August 15 Ilinniartitsisoq August 15 3 Ullormut oqaluuserisassat nalunaarusiamut EVA mut tunngapput 3 EVA-rapport satte dagsordenen 4 Status quo er ganske

Læs mere

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 13

Ilinniartitsisoq. IMAK - Grønlands lærerforening. Oktober 13 Ilinniartitsisoq IMAK - Grønlands lærerforening Oktober 13 Ilinniartitsisoq Oktober 13 Ilaasortaaneq Atorfi ttaanni aatsaat aallartikkuit nutaamilluunniit suliffi ttaarsimaguit, taava eqqaamassavat ilinnut

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 8 Qaqortoq, den 28. april 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV Din erhvervsbank GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling At starte en ny virksomhed GTE & GV GrønlandsBANKEN-ip inuussutissarsiornermut immikkoortortaqarfia Suliffeqarfimmik nutaamik aallartitsineq GTE & GV

Læs mere

Ilaqutariit inuuniarnerminni atugarisaat 2004 Familiers levevilkår 2004

Ilaqutariit inuuniarnerminni atugarisaat 2004 Familiers levevilkår 2004 Ilaqutariit inuuniarnerminni atugarisaat 2004 Familiers levevilkår 2004 Kisitsisit qulaajaanertallit Kommenteret statistik MIPI - Meeqqat Inuusuttullu Pillugit Ilisimasaqarfik MIPI - Videnscenter om Børn

Læs mere

Nr. 48 ukiaq efterår 2009

Nr. 48 ukiaq efterår 2009 Nr. 48 ukiaq efterår 2009 Jakob Strøm Naalakkersuisunut ilaasortaq Jens B. Frederiksen, nalakkersuisunngornermi kinguninngua A/S-imut pulaarpoq. Medlem af naalakkersuisut, Jens B. Frederiksen, besøgte

Læs mere

Nr. 55 aasaq sommer 2012

Nr. 55 aasaq sommer 2012 Nr. 55 aasaq sommer 2012 Imarisai Indhold Lars Svankjær 03 Siulequt Forord 04 Nunanik allanik niueqateqarneruneq 05 Mere samhandel med udlandet 06 Aqutsisutut ilinniartitaaneq uisitsivoq 08 Lederuddannelse

Læs mere

Kujataamiu. KA Auto ApS Service og reparation af alle bilmærker. Permagreen Grønland ApS. Nutaaq. QAQORTOQ VVS ApS

Kujataamiu. KA Auto ApS Service og reparation af alle bilmærker. Permagreen Grønland ApS. Nutaaq. QAQORTOQ VVS ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 25 nr. 11 Qaqortoq, den 7. juni 2012 QAQORTOQ VVS ApS v/ Johnny Petersen Mestervej B-838. Boks 25. 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94. Fax 64 28 94. Johnny 49 23 94 E-mail:qaqvvs@greennet.gl

Læs mere

Velkommen til Aalborg AALBORG-IMUT TIKILLUARIT

Velkommen til Aalborg AALBORG-IMUT TIKILLUARIT Velkommen til Aalborg AALBORG-IMUT TIKILLUARIT Velkommen til Aalborg Jeg vil gerne byde dig rigtig hjertelig velkommen til Aalborg. Jeg håber af hele mit hjerte, at du bliver glad for at bo i vores kommune.

Læs mere

Kujataamiu. - Service og reparation af alle bilmærker Tlf. 64 24 08 - Fax 64 24 28 - Mobil 53 24 18

Kujataamiu. - Service og reparation af alle bilmærker Tlf. 64 24 08 - Fax 64 24 28 - Mobil 53 24 18 Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 23 nr. 11 Qaqortoq, den 17. juni 2010 MMS GREENLAND APS Postboks 25 Mobil 494740/492394 E-mail: mms@greennet.gl E-mail: qaqvvs@greennet.gl Kom og kig i vores butik, Storesøvej

Læs mere

NR. 33 UKIOQ VINTER 2005

NR. 33 UKIOQ VINTER 2005 NR. 33 UKIOQ VINTER 2005 LARS SVANKJÆR Naqitaq 'Royal Arctic' Royal Arctic Line A/S-imit saqqummersinneqartarpoq. Bladet 'Royal Arctic' udgives af Royal Arctic Line A/S Akisussaasutut aaqqissuisoq/ansvarsh.

Læs mere

Nr. 44 Ukiaq Efterår 2008

Nr. 44 Ukiaq Efterår 2008 Nr. 44 Ukiaq Efterår 2008 Lars Svankjær u Nuummi aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfimmi controller Aykut Fahri Kilic Controller Aykut Fahri Kilic fra økonomiafdelingen i Nuuk Naqitaq Royal Arctic A/S-imit

Læs mere

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET KALAALLIT NUNAATA EQQARTUUSSISUUNEQARFIATA EQQARTUUSSUTINUT ALLATTUIFFIIT ASSILINEQARNERAT UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 5. decembari 2014 Kalaallit Nunaata Eqqartuussisuuneqarfianit

Læs mere

ATTAT pillugu paasissutissiineq. Orientering om ATTAT

ATTAT pillugu paasissutissiineq. Orientering om ATTAT ATTAT pillugu paasissutissiineq Orientering om ATTAT December 2006 1 Imai / Indholdsfortegnelse ATTAT pillugu paasissutissiineq... 3 Allakkanut systemi... 3 Oqalliffiit... 4 Chat... 5 Suliffeqarfimmi allakkanut

Læs mere

Royal Arctic Line. 57 Upernaaq Forår 2013

Royal Arctic Line. 57 Upernaaq Forår 2013 Royal Arctic Line 57 Upernaaq Forår 2013 Imarisai Indhold 03 Siulequt Forord 04 Containerit nunatsinnut tulluarsakkat 05 Containere bygget til grønlandske forhold 06 Umiarsuarmi isumannaatsumi unnuakkut

Læs mere

kujataamlu Q-offset Aasarsiorluarisi Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq

kujataamlu Q-offset Aasarsiorluarisi Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS - elteknik for fremtiden - Siunissami innaallagisserineq Aasarsiorluarisi (IB) Qaammatisiutini takusinnaaleqqipparput aasartoq. Silali malinnaasimagunannginnami kiaa seqernalu utaqqilussinnarpavut. Taamaattorli taamaakkajuppoq. Aasarpugulli, inuppassuinaasiit

Læs mere

aurora GA In the eye of the climate change-mi Allaaserisaq qupperneq 22-mi GA In the eye of the climate change Se reportagen side 24

aurora GA In the eye of the climate change-mi Allaaserisaq qupperneq 22-mi GA In the eye of the climate change Se reportagen side 24 aurora Sulisitsisut Grønlands Arbejdsgiverforening nyhedsbrev nr. 6 APR. 2010 GA In the eye of the climate change-mi Allaaserisaq qupperneq 22-mi Eqqumiitsualiortoq Inuk Silis Høegh Københavnimi silaannaq

Læs mere

Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit. Kunstdage i svømmehallen Malik. Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq

Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit. Kunstdage i svømmehallen Malik. Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq Naluttarfimmi Malimmi ullut eqqumiitsuliorfiit Kunstdage i svømmehallen Malik Naliliisarnermi professori ukioq ataaseq atorfeqartussaq Ny gæsteprofessor i evaluering Nunat Avannarliit KappAbel-imi ajugaaniutivinnerat

Læs mere

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte?

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte? Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Skal du flytte til Danmark Eller overvejer du at flytte? Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie

Læs mere

Appa News nr. 1 2013 3.000. Sillimmaserami aqaguani tillinniarfigineqarpoq Indbrud dagen efter hun tegnede forsikring... 2

Appa News nr. 1 2013 3.000. Sillimmaserami aqaguani tillinniarfigineqarpoq Indbrud dagen efter hun tegnede forsikring... 2 Appa News nr. 1 2013 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Sillimmaserami aqaguani tillinniarfigineqarpoq Indbrud dagen efter hun tegnede forsikring.................. 2 Kiassarnermut akiliut sipaaruk Spar på energiregningen...............

Læs mere

NR. 30 UPERNAAQ FORÅR 2005

NR. 30 UPERNAAQ FORÅR 2005 NR. 30 UPERNAAQ FORÅR 2005 Januaarimi assiliinermut unammisitsinermi Thomas Dolby ajugaavoq una asseq 'Pajuttaat' Skagenimi amutsivimmiittoq ajugaassutigalugu. Thomas Dolby vandt fotokonkurrencen i januar

Læs mere

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 36. årg. Nr. 2 April 2008 Generalforsamling i Umiaq Umiaq fik ny formand og nye vedtægter Ved UMIAQs generalforsamling i Illorputs

Læs mere

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd

Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Naligiittut inooqqulluta Lighed og lige værd Kangia/kitaa vest/øst Adolf Holm 491160 ado@ia.gl ado.ia.gl Nunarput nutaaq ataatsimoorneq nutaaq Kitaani Kangianilu Inuit Ataqatigiit Nuummi februarip 23-niit

Læs mere

Ilinniartsisoq -mi ilanngutassiisartoq nutaaq

Ilinniartsisoq -mi ilanngutassiisartoq nutaaq Ilinniartitsisoq nr. 8 2007 - December Juullip orpia Juulleriartornera aallarnerlugu nunatsinni illoqarfippassuarni nunaqarfippassuarnilu nunarsuatsinnilu tamani tamaani orpiup ikinneratigut juulleriartornera

Læs mere

Nr. 35 Aasaq Sommer 2006

Nr. 35 Aasaq Sommer 2006 Nr. 35 Aasaq Sommer 2006 Line A/S-imi ataatsimeersuarneq Line A/S-imi ataatsimeersuarnermi pingasunngornermi apriilip ulluisa 26-anni 2006 siulittaasutut tunuartoq Jørgen A. Høy ilaatigut ima oqarpoq:

Læs mere

Sullivik ilungersunartoq

Sullivik ilungersunartoq Ilinniartitsisoq nr. 4 2006 - juni Foto: Brian Karstensen, Kathrine foran Nuuk Internationale Friskole. Atuarfik namminersortoq Atuarfik namminersortoq siullerpaaq Nuummi pilersinneqalerpoq. Nuuk Internationale

Læs mere

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion :

Imai. Indhold. PI Paasissutissat / Information. Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik. Naqiterisoq / Tryk : Aaqqisuisut / Redaktion : PI. 2 2015 PI Paasissutissat / Information Saqqummersitsisoq / Udgives af : Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Naqiterisoq / Tryk : Inerisaavik PI tassaavoq paasissutissiinermik oqallissaarinermillu atuagassiaq

Læs mere

Appa News nr. 1 2014. Soorlu ikinngutitoqaq ilassillugu Som at sige hej til en gammel kammerat... 4

Appa News nr. 1 2014. Soorlu ikinngutitoqaq ilassillugu Som at sige hej til en gammel kammerat... 4 Appa News nr. 1 2014 Tlf.: 70 1234 www.banken.gl Soorlu ikinngutitoqaq ilassillugu Som at sige hej til en gammel kammerat...................... 4 Seqernup qinngorneri imminnut akilersinnaappat? Kan solceller

Læs mere

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS

Kujataamiu. Qaqortoq VVS ApS TØMRER- & SNEDKERMESTER. Nutaaq. 49 23 94 svarer altid. SAM-BYG KUJATAANI ApS Kujataamiu Nutaaq Uk./Årg. 24 nr. 2 Qaqortoq, den 3. februar 2011 Qaqortoq VVS ApS v/ Johnny Petersen Boks 25 3920 Qaqortoq Tlf. 64 26 94 Johnny 49 23 94 E-mail: qaqvvs@greennet.gl -Rørarbejde -Blikkenslagerarbejde

Læs mere

Napparsimasumut paasissutissiineq NAKORSAATIT ATORLUGIT KRÆFTIMUT KATSORSAANEQ. Patientinformation MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING.

Napparsimasumut paasissutissiineq NAKORSAATIT ATORLUGIT KRÆFTIMUT KATSORSAANEQ. Patientinformation MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING. Napparsimasumut paasissutissiineq NAKORSAATIT ATORLUGIT KRÆFTIMUT KATSORSAANEQ Patientinformation MEDICINSK KRÆFTBEHANDLING Dansk/ Grønlandsk Napparsimasumut paasissutissiineq NAKORSAATIT ATORLUGIT KRÆFTIMUT

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET.

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET. NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 7. oktober 2014 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami sul.no. K 055/14

Læs mere

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014

MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit. MIO s viden om børn og unge. Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 MIO-p meeqqat inuusuttullu pillugit ilisimasai MIO s viden om børn og unge Nalunaarusiat misissuinerillu 2004-2014 Rapporter og undersøgelser 2004-2014 Allaaserinnittut Tekst Clara Klint Jentzsch Aaqqissuisut

Læs mere

NORD SIVDLEK' Nr. 47-20. November 2013. Café & Art. Ikiortissameerluni nilliavoq. Råb om hjælp. Tel 86 3000

NORD SIVDLEK' Nr. 47-20. November 2013. Café & Art. Ikiortissameerluni nilliavoq. Råb om hjælp. Tel 86 3000 Ukiut 23-iat SIVDLEK' Sisimiut aviisiat Nr. 47-20. November 2013 23. årgang NORD Café & Art Jukkorsuup aqq. 2 Amasarfiit / Åbningstider Ataas-Sis Man-Tor Nal 14-21 Tallim-Arfinn Fre-Lør Nal 11-21 Sapaat

Læs mere

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ Generalforsamling Nuuk 21. april 2011 Katuami Nalunaaqutaq 13.00 17.00 Dansk resume Nuuk apriilimi 2011 KALAALLIT ATUAKKIORTUT H. J. Rinksvej 35 Postboks 43 3900

Læs mere

KUANNERSUIT. SIUNNERSUISARFIIT ARLAANNAANNULLUUNNIT pituttorsimanngitsut N E W S D E C E M B E R 2 0 1 1

KUANNERSUIT. SIUNNERSUISARFIIT ARLAANNAANNULLUUNNIT pituttorsimanngitsut N E W S D E C E M B E R 2 0 1 1 16 KUANNERSUIT N E W S SIUNNERSUISARFIIT ARLAANNAANNULLUUNNIT pituttorsimanngitsut Aatsitassarsiornermik suliffeqarfiit ingerlataqartut Kalaallit Nunaanni misissuinissamik akuersissummik qinnuteqaraangamik,

Læs mere