No. 2 August Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "No. 2 August 2007. Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening"

Transkript

1 Fagligt No. 2 August 2007 Alternativ Danmarks Frie Fagforening

2 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger eller ideologiske formål, ejheller moralsk eller agitatorisk støtte til sådanne. DFF vil udelukkende benytte foreningens midler til støtte for medlemmernes faglige interesser. DFF sætter respekten for den enkelte i højsædet, således at grundlovens og menneskerettighedskonventionens ord efterleves. DFF arbejder på at fjerne de aftaler på arbejdsmarkedet, der medfører, at man udelukkes fra et arbejde, medmindre man er medlem af en bestemt fagforening. DFF vil sikre medlemmerne tryghed i ansættelsen og størst mulig realindkomst. Hvordan... DFF er en landsdækkende organisation, der optager funktionærer og lønmodtagere på tværs af faggrænserne. Vi arbejder fagligt ud fra en anden grundholdning end den etablerede fagbevægelse. Begrebet klassekamp bør fjernes i et moderne samfund. DFF medvirker til at fremme korrekt og saglig information, så lønmodtagerne selv kan afgøre deres ønsker og behov. Hvorfor... LO-fagbevægelsen er i krise, fordi man ikke har fornyet sig. Mange er modstandere af den politiske tilknytning, og man løser ikke krisen blot ved at fjerne de direkte tilskud til politiske partier. Det fremgår af nedenstående eksempler, at de forskellige fagforeningers love forpligter til at fremme bestemte ideologier. Ikke kun økonomisk, men også moralsk forpligtelse, som medfører samvittighedskonflikt for mange mennesker. Eksempel 1.:» det er på sin plads at slå fast, at partistøtten kun udgør en mindre del af fagbevægelsens politiske engagement.«poul Winckler (FOA), Poul Erik Skov Christensen (SiD) og John Dahl (HK) i en kronik i Politiken 4. juli 2001 Eksempel 2.: SID s formålsparagraf stk. 6:»At arbejde for indførelse af arbejdsplads-, økonomisk- og kulturelt demokrati med det sigte, at skabe et socialistisk samfund.«der skal ikke herske tvivl om organisationernes ret til at søge disse formål fremmet. Men kombineret med diverse tvangsmetoder betyder det en knægtelse af de demokratiske frihedsrettigheder. Derfor tilbyder DFF sig til alle lønmodtagere, som ønsker at være fri for sådanne bindinger, men som alligevel ønsker den tryghed det giver at være medlem af en fagforening. 2 Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Lille Borgergade Nørresundby Kontortid: Mandag - onsdag kl Torsdag Fredag Tlf Fax Lokalkontor SJÆLLAND: Zoffmannsvej 12 A, 4600 Køge Afd.leder: Michael Pedersen Tlf Fax mail: Storrumskontorer giver flere gener Støj, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær er gener, som medarbejdere klager oftere over, når de sidder i et storrumskontor, end hvis de sidder i mindre kontorer. Det viser en undersøgelse fra Arbejdsmiljøinstituttet (AMI), refereret i Magasinet Arbejdsmiljø, som udgives af Videncenter for Arbejdsmiljø under Beskæftigelsesministeriet. Fordelene ved storrumskontorer er umiddelbart svære at få øje på, når man læser konklusionen af en undersøgelse, som AMI har foretaget. Ansatte oplever flere gener, jo flere de deler kontor med, og samtidigt oplever de ikke mærkbare fordele i form af bedre feedback eller faglig og social støtte, skriver Magasinet Arbejdsmiljø. Undersøgelsen omfatter personer i 22 danske kontorbygninger. De sidder i henholdsvis cellekontorer med 1-2 personer, flerpersonerskontorer med 3-6 personer og storrumskontorer med over syv personer. Mange forskellige problemer Undersøgelsen peger på mange forskelligartede problemer, herunder problemer med indeklimaet og støj fra telefoner og snak mellem kollegaer. Disse gener kommer til udtryk i klagerne over koncentrationsbesvær på de store kontorer: Otte gange så mange ansatte klager over koncentrationsbesvær i storrumskontorer end ansatte, der sidder i cellekontorer, gør. Nul gevinster i det psykiske arbejdsmiljø Undersøgelsen kigger også på sammenhængen mellem kontorstørrelse og det psykiske arbejdsmiljø. Svarene fra de deltagere, peger ikke på nogen særlige gevinster i det psykiske arbejdsmiljø ved at sidde i et storrumskontor. Udgiver: Danmarks Frie Fagforening Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Tlf mail: Redaktion: Morten Sørensen (ansvar) V. Børstingvej 20, Vroue 7800 Skive Pas på med at køre i firmabilen Efter sommerferien indleder Skat en klap-jagt på brugere af firmabiler på gule plader, der udelukkende er til erhvervsmæssigt brug. Dermed kan det blive meget dyrt, hvis man lige holder ind ved købmanden eller børnehaven på vej hjem fra arbejde, for selv om det lyder uskyldigt, er det faktisk ulovligt, hvis bilen udelukkende er til erhvervsmæssigt brug. Sidst på efteråret tager vi fløjlshandskerne af. På det tidspunkt går vi i gang med en omfattende kontrol, som i tilfælde af snyd kan blive dyr for både arbejdsgiveren og den pågældende medarbejder, udtaler Carsten Lund, afdelingsleder i Skattecenter Herning, til Jyllands-Posten. Og opdager Skat misbrug af firmabilen, kan det blive meget dyrt både for arbejdsgiver og lønmodtager. Arbejdsgiveren kommer til at betale momsen på bilen og den såkaldte privatbenyttelsesafgift af bilen. Og den ansatte risikerer at blive beskattet af værdien af fri bil i op til fem år tilbage i tiden. Indviklede regler Reglerne er meget indviklede og omfatter tre forskellige former for lovgivning: Ligningsloven, momsloven og registreringsloven. Ja faktisk er reglerne så indviklede, at det er umuligt for virksomhederne at overholde dem, indrømmer Skat overfor Børsen 12. juli. Vi skal derfor opfordre til, at du, hvis du har firmabil på gule plader til rådighed, får afklaret forholdene med din arbejdsgiver. PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Tlf mail: Tryk: Als Offset, Augustenborg Forsidebillede: Ferien er ved at slutte. PoBe. Abonnement: 4 numre kr. 80,- ISSN Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse

3 Stor erstatning til fyret medlem Holbæk Kommune dømt til at betale kr. til sygeplejerske for uberettiget afskedigelse. Af Michael Pedersen I en tid, hvor vi jævnligt kan læse i pressen om den store mangel, der er på sygeplejersker, forekommer det grotesk, at man ser en vellidt, erfaren sygeplejerske blive hældt ud fra det job, som hun var glad for, og som hun til fulde var kompetent til at bestride. Men det skete i Holbæk Kommune. Susan Lysholt blev 1/10-05 ansat som sygeplejerske ved hjemmeplejen i Holbæk; men 5/7-06 blev Susan fritaget for tjeneste. Baggrunden for afskedigelsen var en række urimelige beskyldninger fra en fratrådt medarbejder og en hændelse omkring et dødsfald, hvor Susan på en myndig, voksen, kompetent måde tog affære. Dette medførte en række møder, som havde til formål at bane vejen for, at vores medlem kunne afskediges. Tvivlsomme referater F.eks. udfærdigede souschefen, BB, et yderst tvivlsomt referat af et møde d. 30/6-06, som vort medlem kommenterer på følgende måde: Dette notat er aldrig præsenteret for mig, og det var ikke med til mødet 5/7-06, hvor også DFF var med. Som allerede beskrevet, tog BB udgangspunkt i små løsliggende sedler, der flød hist og pist, men havde referatet fra 30/6 foreligget, er det for mig underligt, at hun ikke anvendte dette samlet på et ark. Af den grund vil jeg vove påstanden, at det er skrevet senere. Det skulle ikke undre mig med mit kendskab til BB, om det måske er udformet til lejligheden, da fagforeningen bad om aktindsigt. Susan Lysholt fandt i øvrigt referatet stærkt misvisende. Men baggrund i de tvivlsomme fremsatte påstande blev vort medlem indkaldt til et møde 5/7-06. DFF var med som bisidder ved undertegnede. En række påstande blev fremført, og souschefen bekymrede sig meget om de oplysninger, der var kommet frem. Hun kom frem til, at tilliden på daværende tidspunkt ikke var til stede. Susan betegnede udtalelserne som rent opspind. Mødet sluttede med, at Susan Lysholt blev fritaget for tjeneste, indtil en undersøgelse havde belyst påstandene nærmere. Efter fritagelse gik vort medlem fuldstændig i chok. Hun skrev til os: Jeg fik en tilstand af sløvhed og nogle voldsomme mavesmerter med diarre og opkastning og var ude af stand til at indtage hverken mad eller drikke. Jeg måtte tvinge mig til det, hvorefter smerte, kvalme og opkast startede forfra igen. Jeg var så dårlig, at jeg var nødt til at blive i min seng. Jeg var forfærdelig angst, turde ikke tage telefonen osv. Jeg fik lægehjælp og blev behandlet for symptomer til begyndende mavesår. Denne situation varede i to måneder, før jeg kunne begynde at koncentrere mig. Herefter følte jeg en voldsom vrede mod souschefen og det, hun havde sat i gang mod mig. Flere af mine arbejdskollegaer har ringet mig op og udtrykt sympati for mig og fortørnelse over det, der er sket, og udtrykt frygt for, at det måske er dem, der står for tur næste gang. Jeg har dog lovet dem, at henvendelse til mig må være tys tys. Lægen konkluderede, at jeg efter mødet må være gået i chok, fordi mønsteret i lidelsen følger alle faser i et chok. Afskediget pga. manglende tillid Herefter modtager vi et brev fra personaleafdelingen ved Holbæk Kommune om, at man påtænker afsked af vort medlem. Vi svarer straks tilbage, at der ikke er noget grundlag for at afskedige vort medlem og at kommunen, hvis det alligevel sker, vil blive sagsøgt. Dette varsel tog kommune ikke hensyn til, da de i brev af 30/8-06 afskediger vort medlem til fratrædelse 30/ Begrundelsen i opsigelsen lød bl.a.: Grunden er, at tilliden til at du på ansvarlig vis kan varetage dine sygeplejefaglige opgaver på ældreområdet i Holbæk Kommune med omhu og samvittighedsfuldhed ikke længere er til stede. Din faglige organisation DSR og Danmarks Frie Fagforening er samtidig underrettet om opsigelsen. Da foreningens advokat, Jesper Anhøj, herefter kræver kommunen 3 måneders løn for uberettiget afskedigelse, virker kommunen uforstående, og som det bemærkes i brevet: Det skal yderligere bemærkes, at Dansk Sygeplejeråd, som har forhandlingsretten på denne type stilling, ikke har haft nogen indvending mod opsigelsen DFF vandt retssagen I april 2007 blev Holbæk Kommune stævnet, hvilket betød, at kommunen nu pludselig kom på andre tanker. Kort tid inden sagen skulle for retten, tilbød man at betale det krævede beløb. Man var åbenbart godt klar over, at sagen ikke holdt til en retlig prøvelse, og at det var bedst at slutte hele denne skandale på fredeligste og billigste måde. Så kunne man tillige spare de tilskrevne procesrenter og ikke mindst de sagsomkostninger, man ville blive pådømt at betale. Den købte vi naturligvis ikke i Danmarks Frie Fagforening. Vi lod sagen køre til retten og den 26/6-07 blev dommen afsagt af byretten i Holbæk. Kommunen blev dømt til at betale vort medlem kr. plus 1.235,38 kr. i renter og sagens omkostninger på kr. Efter domsafsigelsen udtaler vores medlem: Advokat Jesper Anhøj og jer i Danmarks Frie Fagforening har været fantastiske. Tak for det, I har gjort for mig! Susan Lysholt er i dag kommet ovenpå igen og har fået et nyt job uden for Holbæk Kommune som sygeplejerske i hjemmeplejen. Et job, som hun er rigtig glad for. Her er en helt anderledes personalepolitik, er Susan Lysholts afsluttende bemærkning til Fagligt Alternativ. I Holbæk Kommunes hjemmepleje er der efterfølgende også sket noget på de indre linjer, da hovedpersonen bag intrigerne mod vort medlem, souschefen, ikke længere er ansat i Holbæk Kommune. Medlem udsat for umenneskeligt pres Det umenneskelige pres, som vores medlem var udsat for, medførte yderligere en skrækkelig hændelse. På vej hjem fra en nattevagt mistede Susan kontrollen over sin bil og kørte ud i den lokale å. Susan Lysholts kollega, Brigitte Jacobsen, udtaler til Fagligt Alternativ, at hun er overbevist om, at dette uheld skyldes den urimelige behandling Susan har været ude for: Jeg ved også, de har haft hamrende travlt den nat, så Susan har simpelthen ikke haft mere at give af og har derfor ikke kunnet koncentrere sig om at køre hjem. Det tog hårdt på hende, siger Birgit Jacobsen, der glæder sig over, at DFF og Susan vandt sagen. 3

4 Nye rygeregler træder i kraft Rygelov: Allerede inden loven er trådt i kraft, møder den kritik fra både rygere og sundhedsorganisationer. Af journalist Uffe Dahl Den 15. august i år træder den nye lov om røgfri miljøer i kraft. Loven skal sikre, at ingen medarbejdere bliver udsat for passiv rygning på arbejdspladser. De nye regler betyder, at man ikke må ryge indendørs på arbejdspladsen. Arbejdspladsen kan dog beslutte, at man må ryge i rum, hvor der kun arbejder én person ad gangen (enkeltkontorer, førerkabiner mv.). Der kan også indrettes særlige rygerum eller rygekabiner. Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at de ansatte overholder reglerne. Loven betyder også, at alle arbejdspladser skal have en skriftlig rygepolitik. Alle ansatte skal have klar besked om, hvorvidt de må ryge på arbejdspladsen, hvor de i givet fald må ryge og konsekvenserne af ikke at følge rygepolitikken. Arbejdstilsynet holder øje med, at loven overholdes. Indtil den 1. januar 2008 vil Arbejdstilsynet vejlede, så virksomhederne får mulighed for at indrette sig efter de nye regler. Fra den 1. januar 2008 kan en virksomhed, der ikke følger reglerne om rygeforbud, blive påbudt straks at efterleve reglerne. Arbejdstilsynet kan også give påbud til virksomheden om at lave en rygepolitik. Hvis virksomheden ikke følger Arbejdstilsynets påbud, kan det i sidste ende medføre politianmeldelse og bøde. Kræftens Bekæmpelse og værtshusejer raser mod politikerne, der undtager sig selv for rygeforbud. Det samme gør HK Privat ligesom Enhedslistens folketingsmedlem Jørgen Arbo-Bæhr. Folketingets beslutning om at frede sig fra den nye rygelovs indgreb mod indendørs rygning kaldes dobbeltmoralsk, og politikerne møder kritik fra både modstandere og tilhængere af skærpede rygeregler. Mens Christiansborg vil indskrænke rygning på alle værtshuse, cafeer og indendørs arbejdspladser, har Folketingets præsidium nemlig besluttet at benytte sig af en undtagelse i den nye lov, som giver politikerne mulighed for fortsat at ryge på deres kontorer. Det sker, selv om den skærpede rygelov fra den 15. august blandt andet skal skærme 4 Men de vedtagne rygeregler kritiseres af flere sundhedsorganisationer som Kræftens Bekæmpelse og Danmarks Lungeforening. En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse dokumenterer nemlig, at regeringens kommende lov mod passiv rygning svigter dér, hvor der er allermest brug for den. Politikerne vil ikke forbyde rygning på værtshuse og bodegaer under 40 kvadratmeter. Men de nye kræftopgørelser viser, at det netop er på de små serveringssteder, at risikoen for at få kræft på grund af tobaksrygning er allerværst. Eksempelvis er mænds risiko for at få lungekræft mere end dobbelt så stor, som hvis de havde arbejdet på et større sted i branchen. Hos Danmarks Lungeforening havde man langt hellere set et totalt rygeforbud. Både rygere og ikkerygere efterlades med alt for meget tvivl, fordi det ikke er et rent rygeforbud. Især er det kritisabelt, at man må ryge, hvis man har sit eget kontor, for det slører budskabet om, at passiv rygning er farligt. Vi ved jo, at partiklerne fra røgen siver ud fra rummet. Det er ikke godt nok, og det er utrolig ærgerligt, siger direktør i Danmarks Lungeforening Charlotte Fuglsang til Politiken. Politisk hykleri om rygelov Flere eksrygere Den nye rygelov ser dog allerede ud til at have gjort lidt gavn. Udsigten til at stå i en baggård eller blive sendt ud på altanen, har overbevist mange rygere om, at tiden er inde til at holde op. Rygestopinstruktører og praktiserende læger har nemlig rygende travlt med at hjælpe rygerne til at slukke den sidste cigaret, inden de nye rygeregler træder i kraft til august.»mange føler sig presset til at holde op. De fleste har prøvet mange gange før, men synes, at det bliver så besværligt, at de er parate til for alvor at gøre noget. De griber chancen nu, hvor mange arbejdspladser tilbyder at betale,«siger chefkonsulent Maj-Britt Bjerre Koch fra firmaet Rygestopinstruktørerne i Nordsjælland til Ritzaus Bureau. Her har man i øjeblikket syv kurser for ansatte i private firmaer og kommuner, og når instruktørerne spørger til motivationen, svarer mange, at det er blevet for besværligt at være ryger. Man betragtes jo nærmest som et dårligere menneske, hvis man ryger. Ifølge projektchef hos Kræftens Bekæmpelse, Niels Them Kjær, tilbyder omkring 40 af landets 98 kommuner gratis rygestopkurser, og typisk er kurserne overtegnede. Mens medarbejdere på offentlige og private virksomheder underkastes strenge rygeregler, kan folketingspolitikere ryge videre på deres kontorer. Af journalist Uffe Dahl rengøringspersonale og kontoransatte fra farlig passiv rygning. I forvejen er den nye rygelov for slap, og når Folketinget selv går forrest med sådan en slingrekurs, sender politikerne det værst tænkelige signal til befolkningen, siger Kræftens Bekæmpelses formand overlæge Frede Olsen til MetroXpress og fortsætter: Politikerne burde leve op til målet om, at ingen ryger inden døre på offentlige arbejdspladser. Det her er fuldstændigt uacceptabelt i forhold til det personale, som arbejder på Christiansborg. Folketingets formand, Christian Mejdahl (V) afviser imidlertid kritikken. Men det er ikke nok for Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, Jørgen Arbo-Bæhr. Han vil tilkalde Arbejdstilsynet, når rygeloven træder i kraft 15. august, hvis ikke der er sket yderligere stramninger. Det er en hån mod de ansatte i Folketinget, at politikerne stadig ikke vil leve op til bestemmelserne i den rygelov, de selv har været med til at vedtage, sagde Jørgen Arbo- Bæhr, da han havde hørt om beslutningen i Præsidiet, der består af formanden og de fire næstformænd i Folketinget. Stramningerne består i, at folketingsmedlemmerne ikke længere må ryge i lokalet bag folketingssalen og i medlemmernes lounge i Snapstinget. Gæster må slet ikke ryge i Folketinget, og der må kun ryges i de opstillede rygebokse samt på enkeltmandskontorer, der ikke benyttes til mødeaktivitet.

5 Foto: Uffe Dahl Fakta om de nye rygeregler * De nye rygeregler træder i kraft den 15. august * Hovedreglen er, at der ikke må ryges indendørs på arbejdspladser, medmindre det foregår i rygerum, rygekabiner eller lokaler, der alene tjener som arbejdsplads for én person. * Rygerummet skal være et særligt lokale med gode udluftningsmuligheder eller ventilation. Et rygerum må ikke være et gennemgangsrum, og det må ikke indeholde funktioner, som bruges af andre, som fx et kopirum. Gode udluftningsmuligheder kan fx være et vindue. * Rygepolitikken skal være skriftlig og tilgængelig for de ansatte. Den skal fortælle, om der må ryges på arbejdspladsen og i givet fald hvor. Og den skal fortælle om konsekvenserne, hvis rygepolitikken overtrædes. Politikken skal være i overensstemmelse med reglerne om, at der ikke må ryges indendørs på arbejdspladser, med mindre det foregår i rygerum, rygekabiner eller lokaler, der kun er arbejdsplads for én person ad gangen. * Arbejdstilsynet skal føre tilsyn med, at Lov om røgfri miljøer overholdes. Det betyder, at vi vil spørge, om der er udarbejdet en rygepolitik, og hvad indholdet er. Arbejdstilsynet vil som udgangspunkt ikke kræve at se politikken. Arbejdstilsynet vil spørge ind til rygepolitikken, når der spørges ind til arbejdspladsvurderingen. Særligt for arbejdspladser, institutioner, skoler m.v. : Ingen må ryge, imens der gøres rent. Før og under rengøringen kan der luftes kraftigt ud, så personalet undgår gener fra rygelokalerne. Det vil ikke være tilladt at ryge i områder af produktionshallen, hvor der er begrænset gennemgang. Et rygerum må ikke også være et gennemgangsrum for andre. Særlige arbejdspladser: Som udgangspunkt må man gerne ryge i private hjem Men hvis der passes børn i en offentlig pasningsordning som fx kommunal dagpleje, er det ikke tilladt at ryge i det tidsrum, hvor der passes børn. I private hjem, hvor beboeren modtager en offentlig serviceydelse som fx hjemmehjælp, kan beboeren pålægges ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen. Kriminalforsorgens institutioner/fængsler, arresthuse m.v.: Den indsatte kan selv bestemme, om der må ryges i opholdsrummet/cellen. Rygning skal foregå bag lukket dør. Fængselsledelsen kan pålægge den indsatte ikke at ryge, når ansatte opholder sig i rummet. Institutionerne fastsætter lokale retningslinier herom. Hospitaler: Som hovedregel er det ikke tilladt at ryge indendørs, med mindre det foregår i rygerum, rygekabiner eller lokaler, der kun tjener som arbejdsplads for én person ad gangen. I ganske særlige tilfælde kan hospitalet tillade meget syge patienter og/eller deres pårørende at ryge andre steder end i rygerum eller rygekabine. Firmabiler, førerhuse og førerkabiner m.v.: Der må ryges, hvis de kun benyttes af en person ad gangen. Serveringssteder: Små værtshuse og udskænkningssteder med alkoholbevilling kan beslutte, at rygning er tilladt indendørs, hvis serveringsarealet er under 40 m2. Det er en forudsætning, at der ikke serveres egentlig mad i tilknytning til udskænkningen. Det er ligeledes en forudsætning, at der er borde og stole på serveringsarealet. Straffebestemmelser: Arbejdstilsynet vil fra Lov om røgfri miljøer træder i kraft til alene give vejledning om reglerne ved tilsyn med lovens overholdelse. Vejledningsperioden er indført, for at alle virksomheder får mulighed for at indrette sig efter de nye regler - dvs. får tid til at indrette rygerum, bestille og installere rygekabiner og udarbejde og drøfte rygepolitik i de relevante medarbejderfora. 5

6 Nyt fra sagsmappen En sag om fugepinde endte i retten! Et medlem var ansat hos BBB VVS og Entreprenørfirma, Ny Carlsbergvej i København. Da arbejdsgiveren nægtede at udbetale løn, gik vort medlem hjem, og arbejdsgiveren bekræftede, at ansættelsesforholdet var ophørt. Herefter startede oprydningen i en rodebutik uden lige. Vort medlem skyldte firmaet penge for en TV-inspektion. Arbejdsgiveren påstod, at der manglede at blive afleveret værktøj. Da vi bad om dokumentation, blev vi præsenteret for flere år gamle fakturaer på forbrugsværktøj som f.eks. fugepinde. Hertil kom, at der også var vrøvl med arbejdsgiverens udbetalinger af feriepenge. Til sidst lykkedes det at få afklaret forholdet om TV-inspektionen og feriepengene, men ikke kravet om manglende løn og sønog helligdagsbetaling. Firmaet var ikke til at hugge og stikke i og ville have sine årgamle fakturaer om fugepinde modregnet i tilgodehavendet. En sag, der ikke burde have været nogen sag, endte hos Københavns Byret, som dømte BBB VVS og Entreprenørfirma til at betale i alt 5.922,93 kr. plus sagens omkostninger kr. JM Camping Trans Aalborg roder og blæser på sine ansatte Camping Trans Aalborg Aps., Industrivej i Storvorde ved Aalborg, har omfattende rod i udbetalingerne til medarbejderne, hvilket har medført, at man bevidst har søgt at snyde en tidligere ansat. Camping Trans havde i ansatte og en vækst på ikke mindre end 77,9%, skrev Børsen for nylig. Men det er imidlertid ikke nogen garanti for, at der ikke er rod i firmaet. Et af vores medlemmer, der var fratrådt, manglede feriepenge, søgne- og helligdagsbetaling samt indbetaling af pensionsbidrag på i alt næsten kr. I længere tid spillede firmaet ping pong med os i DFF. F.eks. betalte man nogle af feriepengene, men ikke alle. Efter endnu flere rykkere fra os blev der betalt lidt mere af feriepengene, men stadigvæk ikke det hele. Herefter skete der ikke mere, før vores advokat Jesper Anhøj kom på sagen. Så blev der pludselig overført yderligere kr., men pensionsbidraget på kr nægtede firmaet stadig at betale. Det skal her nævnes, at Camping Trans havde været så frække at påføre pensionsbeløbet på vort medlems lønseddel, men ikke 6 sat beløbet ind på pensionskontoen. Dette er set før, så hold øje med, at de faktiske pensionsindbetalinger stemmer overens med beløbene på lønseddelen. Så gik beløbet til inkasso, således der nu yderligere kom omkostninger på. Det skyldige beløb voksede hermed til ,93 kr. Jesper Anhøj sendte herefter flere skrivelser; men der kom ingen reaktion fra Camping Trans. Vi blev herefter nødt til at udtage stævning mod Camping Trans. Det har netop givet respons, idet basisbeløbet på kr. er betalt. Dette er naturligvis det vigtigste, at vores medlem har fået sit tilgodehavende. Men nu mangler inkassoomkostninger og omkostningerne til stævningen. Om det behager firmaet at betale disse omkostninger er nok tvivlsomt. Går den, så går den, ser ud til at være firmaets politik. Derfor kan det ende med, at sagen alligevel runder byretten i Aalborg. Det, der er sket her, er så gement og rodet, at vi agter at rette henvendelse til det lokale jobcenter for at advare andre mod at tage beskæftigelse hos Camping Trans Aalborg. MP SAS-sagen ikke berammet endnu I forrige nummer af Fagligt Alternativ beskrev vi en ny sag om foreningstvang hos SAS Ground Service A/S. Vi har afkrævet SAS næsten en halv million kroner i erstatning for en uberettiget fyring pga. fagforeningstvang. I medierne tales der om, at SAS vil skille sig af med SAS Ground Service. Foreløbig er direktør Bo Eklund afløst af Hans Henrik Hedegaard. Samtidig er det sket det, at hele sagen er overtaget af Dansk Industri, således at det nu er dem, vi kommunikerer med i sagen. Der er endnu ikke sat dato på, hvornår sagen kommer for Københavns Byret.JM

7 kr. i erstatning Afgift til LO-fagforening ikke lovlig Vognmand dømt ved retten i Randers Stevnstrup Transport Aps, Gl. Silkeborgvej i Randers, blev tirsdag den 15. maj dømt ved retten i Randers til at betale vores chauffør kr. samt sagens omkostninger med kr. Beløbet var begrundet i manglende ansættelsesbevis og manglende diæter for udedøgn i en periode over tre måneder. Direktøren for Stevnstrup Transport, Jens Erik Jensen, rettede flere gange i sagens start henvendelse til vort kontor i Nørresundby, hvor han i kraftige vendinger skældte ud på os og vort medlem og udtrykte sin vrede over, at vi overhovedet havde fremsat krav. Efter dommen blev afsagt, fik vi meddelelse fra advokatfirmaet Delacour om, at Stevnstrup Transport nu var taget under konkurs. Nu skal boet gøres op, og om der bliver noget til vort medlem afhænger af, om der er værdier tilbage. Imidlertid kan vi dog glæde os over, at lønmodtageres tilgodehavende har størst prioritet ved fordeling. I forrige nummer af Fagligt Alternativ beskrev vi, hvordan beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har nedsat minimumserstatningen fra 5000 kr. til 1000 kr. for et manglende ansættelsesbevis. Sagen her er endnu et eksempel på, hvordan der ofte bliver blæst højt og flot på loven om ansættelsesbeviser, og hvad der i øvrigt er aftalt med den enkelte. Det er blevet billigere med den lavere erstatning. Derfor skal vi fremover i DFF have mere fokus på plattenslagerne blandt de selvstændige erhvervsdrivende. JM Efter at eksklusivaftaler blev forbudt i Danmark sidste år pga. DFF s sejr ved Menneskerettighedsdomstolen i Strassburg, har LO-fagforeninger udvist stor opfindsomhed i forsøget på at bryde forbuddet og dermed menneskerettighederne. Bl.a. har Træ-Industri-Byg (TIB) forsøgt at få arbejdsgivere til at betale en afgift pr. ansat, som ikke er medlem af TIB. I foråret ville TIB iværksætte en blokade mod firmaet G.S.G. ApS i Rødekro med det formål, at virksomheden skulle underskrive en tiltrædelsesaftale. Ifølge denne aftale skulle virksomheden betale en afgift til TIB pr. ansat, der ikke var medlem af TIB. I tiltrædelsesaftalen stod bl.a.: I den ud[s]trækning at ovenstående firma beskæftiger medarbejdere indenfor TIB s område, der ikke er medlem af TIB, betaler firmaet 602,00 kr. i afgift pr. påbegyndt måned pr. svend til TIB afd. 27. Afgiften betales for de udgifter der er forbundet med at vedligeholde overenskomsten og sikre at den bliver efterlevet. Firmaet indvilliger endvidere i at fremsende lønsedler på alle medarbejdere til TIB på forlangende. Nej, det er ikke en trykfejl. TIB krævede 602 kr. pr. måned pr. ansat. Det er mere, end et egentligt medlemskab koster. Firmaet nægtede at imødekomme kravet, og efter en forhandling nedsatte TIB kravet til 300 kr. pr. ansat pr. måned. Eksklusivaftale i praksis G.S.G. klagede til Arbejdsretten og argumenterede for, at kravet ville tilskynde arbejdsgiveren til at hyre medlemmer af TIB, som der ikke skal betales afgift for, og dermed vil afgiften være en krænkelse af den negative foreningsfrihed. Omvendt mente TIB, at gebyret, der skulle betales pr. ikke-organiseret medarbejder, var sagligt begrundet, og ikke oversteg forbundets omkostninger ved at overenskomstdække ikke-organiserede. Arbejdsretten gav klager medhold. Afgiften i sig selv så Arbejdsretten ikke som usaglig; men den konkrete afgift på 602 kr. pr. måned, senere nedsat til 300 kr. pr. måned, betragtede Arbejdsretten som delvis dækning for tab af medlemskontingent og dermed usaglig. Afgiften havde karakter af en omgåelse af foreningsfrihedsloven. TIB stillede i øvrigt også krav om kontrolforanstaltninger i relation til uorganiserede. Bl.a. ville man have uhindret adgang til arbejdspladsen, kopi af lønsedler og ansættelseskontrakter. Også det savnede saglig begrundelse ifølge Arbejdsretten. Derfor endte arbejdsretten med at kende blokaden ulovlig. Kilde: MS Tvungen pensionsalder på 65 år bliver ulovlig Af Arnfred Weber Vi har tidligere forsøgt at hjælpe medlemmer, der gerne ville arbejde, efter de var fyldt 65 år; men desværre har arbejdsgivere kunnet tvinge medarbejde på pension, når de nåede folkepensionsalderen, selv om de gerne ville arbejde længere. Fra 1. januar 2008 er det ikke længere lovligt at tvinge nogen på pension, når de fylder 65 år. Loven om forskelsbehandling (L61) er blevet ændret, så ingen kan tvinges på pension, før de fylder 70 år. Hvis du har en kontrakt, der tvinger dig på pension ved 65 år, vil den altså være ugyldig den 1. januar Eller rettere sagt, aldersbestemmelsen er ugyldig. Det er arbejdsgiveren, der skal sørge for ændringen, men da ændringen ikke kaldes en væsentlig vilkårsændring, kan arbejdsgiveren indføre ændringen uden at få dit samtykke først, da ændringen udelukkende sker for at lovliggøre kontrakten. De sædvanlige varslingsregler gælder derfor ikke. Nye kontrakter, der indgås i år med automatisk pensionering ved 65 år er lovlige, men aldersbestemmelsen bliver ugyldig ved årsskiftet. Overenskomstansatte Hvis du er ansat under en fælles overenskomst, der foreskriver pensionering ved 65 år, vil den fortsat være gyldig, men der må ikke indgås nye overenskomster efter 1. januar 2008 med automatisk pension før det fyldte 70 år. Overenskomster, der indgås inden denne dato, vil altså kunne indeholde bestemmelser efter de gamle regler, men de bliver automatisk ugyldige ved den første opsigelsesdato efter 1. januar 2008, uanset om kontrakten faktisk bliver opsagt eller ej. Hvis du ikke er omfattet af nogen aldersbestemmelse om pensionsalder, kan du heller ikke opsiges, før du fylder 70 år med begrundelse i din alder. EU-lovgivning og alderspension Forskelsbehandlingsloven blev i 2004 udvidet til også at omfatte et forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap. Denne ændring indeholder ingen aldersgrænse, så umiddelbart er den danske nationale regel om de 70 år også ulovlig. Der verserer i øjeblikket to sager om, hvorvidt tvungen fratrædelse på grund af alder er i overensstemmelse med det bagvedliggende EU-direktiv. EF-Domstolens generaladvokat er netop fremkommet med et forslag til afgørelse af disse sager. Efter hans opfattelse er der ikke noget til hinder for en national lov om tvungen pensionsalder. Praksis viser, at Domstolen meget ofte følger generaladvokaten, så derfor må det forventes, at den vedtagne danske ændring ikke vil være i strid med EU. Hvis EF-Domstolen vurderer det anderledes, vil vi naturligvis tage sagen op igen. 7

8 Magasinpost ID nr Danmarks Frie Fagforening, Lille Borgergade 13, 9400 Nørresundby Formanden har ordet Vi lever i en tid, hvor store forandringer tager til med større og større hastighed. Selv om vi har et rigt udbud af politiske partier i Folketinget, ja, så opstår der nye. Liberalisterne med den begrundelse at Venstre med Anders Fogh er blevet for socialdemokratisk, og partiet Ny Alliance synes at være sprunget ud, fordi man var utilfreds med Dansk Folkepartis indflydelse. I løbet af kort tid har man formået at få flere end borgere til at være stillere for partiet uden overhovedet at have et politisk program. Imponerende, måske også en smule uhyggeligt, må man sige. Men sådan er demokratiets vilkår. Trykker man på den rigtige knap, kan det give bonus. Når Jacob Haugaard kunne blive valgt til Folketinget ved at love gratis øl i gaden og medvind på cykelstierne, ja, så er alt vel næsten muligt. Danmarks Frie Fagforening Alternativet i dansk fagbevægelse Partipolitisk uafhængig Forandringens vinde blæser gennem folkestyret, samfundet og arbejdsmarkedet På arbejdsmarkedet sker der også store forandringer. Efter vi endelig i DFF ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har fået ophævet stavnsbåndet på arbejdsmarkedet, nemlig de så urimelige og forhadte eksklusivaftaler (fagforeningstvangen), er der kommet gang i medlemsvandringen. Der meldes om tilbagegang på LO siden, stort set over hele linjen, til fordel for de gule, som medierne benævner os i de alternative organisationer. Farvel til eksklusivaftaler kom også til at præge forårets overenskomstforhandlinger. Som altfavnende organisation, der bestemt ikke tillader nogen uden for LO at få del i forhandlingerne, søgte man at indføre diskriminerende fordele i overenskomsten, som kun LO medlemmer kunne få glæde af. Det ville Dansk Industri imidlertid ikke være med til. Tak for det, siger vi! Nu kunne vi godt have tænkt os, at Dansk Industri gik skridtet videre og meldte ud med, at man gerne så, at vi også blev aftalepartner; men den melding fik vi ikke, da systemet LO/DI er bundt til hinanden jfr. Hovedaftalen, og derfor ikke tillader nye aftalemønstre. Der skal endnu mere gang i medlemsvandringen, før vi får brudt aftalemonopolet. Medens vi venter på dette, kan vi undre os over, at politiske partier overgår hinanden i at overtage fagforeningernes rolle i kampen for bedre løn og ansættelsesforhold. Der tales om lønforbedringer på helt op til kr. pr. måned for social- og sundhedsassistenter. Det er såmænd ikke så længe siden, at politikerne havde det stik modsatte synspunkt og greb ind i sygeplejerskernes lovlige konflikt for bedre løn og ansættelsesforhold. Jo! Verden er sandelig under forandring! Den stærke økonomi og høje beskæftigelse, sammenholdt med de store årgange der er begyndt at gå på pension, betyder, at panikken er ved at brede sig. Kampen om lønmodtagernes gunst er for alvor begyndt! Men hvorfor har vores politikere ikke i tide taget initiativer til at imødegå denne situation. De har vidst det i årevis! Det er simpelthen for ringe! Jørgen Mikkelsen Livstruende og kritisk sygdom Det har i flere år været muligt at få udbetalt sin kapitalpension i tilfælde af, at man rammes af en livstruende sygdom som f.eks. kræft, HIV og blodprop i hjertet. Anderledes har forholdene været, når det gælder indeståendet i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Udbetalingen herfra har indtil nu kun kunnet ske, når lønmodtageren blev 60 år. Folketinget har dog for nylig ændret dette, således at Lønmodtagernes Dyrtidsfond sidestilles med pensionsinstitutter, så der kan ske udbetaling ved livstruende sygdom. Mange lønmodtagere er i øvrigt gennem deres ansættelsesaftale eller overenskomst dækket af en kritisk sygdom forsikring, der giver et engangsbeløb på typisk kr. i tilfælde af, at man bliver ramt af en kritisk sygdom som f.eks. kræft. MS

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17

Region Midtjylland. Rygepolitik i Region Midtjylland. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Region Midtjylland Rygepolitik i Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 17 Forslag til Rygepolitik for Region Midtjylland Folketinget har den 29. maj vedtaget en lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV

2007 RYGEPOLITIK GODE RÅD OM. Rygepolitik. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Rygepolitik 2007 RYGEPOLITIK Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Der må ikke ryges indendørs på danske arbejdspladser 3 Arbejdslokale for en person 3 Rygerum og rygekabiner 4 Rygepolitik

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

RYGELOVEN OG PASSIV RØG

RYGELOVEN OG PASSIV RØG 30 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 3: RYGELOVEN OG PASSIV RØG for og imod regler for rygning www.op-i-røg.dk 31 Kapitel 3: Indhold Kapitlet gennemgår den gældende lov for det røgfri

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet.

DRC har udarbejdet en folder der mere detaljeret beskriver reglerne og fortolkningerne af den nye lov. Folderen kan rekvireres i sekretariatet. Forslag til rygepolitik Indhold: Situationen Krav til rygepolitikken Hvordan aftales rygepolitikken? Forskellige forslag til rygepolitik for: 1. Små værtshuse og udskænkningssteder (under 40m 2 ) 2. Serveringssteder

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2 SAMFUND Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt 22. jan. 2016, 13:01 Opd. 22. jan. 2016, 13:33 af Niels Lykke Møller, niem@tv2.dk Nye oplysninger i sagen om muligt embedsmisbrug i

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

"SORTBOG" (Lov nr. 359 af 26. april 2006)

SORTBOG (Lov nr. 359 af 26. april 2006) "SORTBOG" (Lov nr. 359 af 26. april 2006) Lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold (Beskyttelse af den negative foreningsfrihed) Lovforslag nr. L 153 (Folketingsåret

Læs mere

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET

Deltagere: LSU, AU Kommunikation. Fra HR deltager: HR-partner Helle K. Dahl, referent. Dagsorden AARHUS UNIVERSITET Møde den: 13. januar 2014 kl. 12.00-13.00 Sted: Mødelokale 1443-413 (videolink) Ekstraordinært LSU-møde i AU Kommunikation (2014-1) Dagsorden Deltagere: LSU, AU Kommunikation Fra HR deltager: HR-partner

Læs mere

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Røgfri miljøer Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Røgfri miljøer Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sundhed Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 15.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 17.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I 2016 Røgfri arbejdstid - hvordan sikres den gode proces? Røgfri arbejdstid hvorfor? Røgfri arbejdstid er et effektivt redskab til både at forebygge rygestart,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007.

UDKAST. 1. I 5 a, stk. 4, ændres 65 år til 70 år. Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2007. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden) 1 I lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september?

Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Har du pligt til at afholde 3 ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj til 30. september? Hvem har pligt til, at fortælle dig om fare- og sikkerheds- skiltenes betydning? Min arbejdsgiver. Hvornår

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse

Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Guide: Sådan sikrer du din pension ved skilsmisse Pensioner deles kun ved skilsmisse, hvis man opretter en ægtepagt og det gør stadig færre, viser nye tal. Du kan derfor risikere at miste din pension,

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Afskedigelsenævnssag BUPL. for A. mod. Tårnby Kommune

Protokollat. med tilkendegivelse. Afskedigelsenævnssag BUPL. for A. mod. Tårnby Kommune 1 Protokollat med tilkendegivelse i Afskedigelsenævnssag FV 2013.0152 BUPL for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Tårnby Kommune (advokat Sabine Buhl Lauborg) 2 1. Indledning Den 29. marts 2012 blev A opsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen?

Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper det at kende nogen der kender nogen? Hvad koster det at stå på ventelisten? Hvornår kan du skrive dit barn på ventelisten? Hvor lang er ventetiden? Er der to forskellige ventelister? Nogle får en bolig hurtigere end andre - hvorfor det? Hjælper

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

BORGER VS FORVALTNING

BORGER VS FORVALTNING BORGER VS FORVALTNING 8 ADVOKATEN 01 10 / 2 0 1 45 T E M A E T E R S K R E V E T AF HANNE HAUERSLEV FOTO: SIF MEINCKE FORVALT- NINGENS SKØN TIL SERVICE- EFTERSYN Forvaltningens afgørelse om hjemmehjælp,

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Der skal indberettes pensionsbidrag til IP med overenskomstkode 14100

Der skal indberettes pensionsbidrag til IP med overenskomstkode 14100 ABAF NYT Februar 2006, nr. 1. Kære ABAF-medlem! Dette er ABAFs første nyhedsbrev. Nyhedsbrevet indeholder de aktuelle nyder fra ABAF og fra ABAFs hjemmeside. Nyhedsbrevet vil udkomme efter behov, men så

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN

DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN DEMENTE PÅ PLEJEHJEM LIDER OM NATTEN Lave bemandinger på plejehjem om natten rammer særligt de demensramte beboere. På grund af deres sygdom er de ofte vågne, når andre sover, og de har brug for personale,

Læs mere

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR.

Rygeforbuddet omfatter ikke elektroniske cigaretter, der afgiver damp. Notatet indeholder anbefalinger fra HR. Ændring af Lov om røgfrie miljøer Kondition Som et led i regeringens indsat for at bekæmpe rygning blandt unge og dermed beskytte børn og unge mod de sundhedsskadelige konsekvenser rygning og passiv rygning

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Herning den 20. oktober 2015 Jacob Langvad Nielsen Advokat (L), specialkonsulent Tanja Stocholm Specialkonsulent SKAT OG JURA VED UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udenlandsk arbejdskraft Ansættelsesret 2... 21.

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere