FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE"

Transkript

1 FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE udgave - september 1996 MENNINGARSTOVAN Faroe Islands Trade Council

2 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til FV 93 2 Kodesystem 3 Ændringer i 3. udgave 3 Oversigt over hovedafdelinger 4 Brancheoversigt 5 Oversigt over ændringer sammenlignet med Dansk Branchekode udgave Introduktion til FV 93 Færøsk Branchekode - FV 93 bliver bl.a. brugt af Færøernes Statistik, Told- og Skat og Færøernes Udviklingskontor til administrative, statistiske og andre formål, men er også tiltænkt andre offentlige og private brugere. FV93 findes også på færøsk og engelsk. Med få undtagelser er FV 93 identisk med Dansk Branchekode DB 93. De fleste ændringer findes indenfor fiskeri og fremstilling af fiskeprodukter, hvor den danske branchekode ikke er detaljeret nok til færøske forhold. På side 36 er der en oversigt over disse ændringer og med undtagelse af disse kan man i tvilvspørgsmål benytte branchebeskrivelse og stikordsregister i DB 93. Sammenhæng med internationale og nationale branchekoder: ISIC Rev. 3 NACE Rev. 1 DB 93 (ST) (ES) (Danmark) FV 93 (Færøerne)

3 3 Kodesystem Kodesystemet er opdelt i to, hvor den ene er en 1- eller 2-cifret bogstavkode (hovedafdelinger), og den anden en talkode med op til 6 cifre. Hovedafdelingerne er vist på side 4 sammen med sammenhængen til talkoderne. Talkoderne er belyst i nedenstående eksempel. Eksempel: 26 Sten-, ler- og glasindustri mv (hovedgrupper) 26.6 Fremstilling af produkter af beton, cement og gips (grupper) Fremstilling af byggematerialer af beton (undergrupper) Betonelementfabrikker (brancher) Ændringer i 3. udgave af FV 93 Nye brancher: Brødudsalg kun nummerændring Chokolade- og konfektureforretninger kun nummerændring Realkreditinstitutter Andre kreditinstitutter Kreditformidling af andre end kreditinstitutter Finansieringsselskaber Anden udlånsvirksomhed Investeringsselskaber Fondsmæglerselskaber Finansielle holdingselskaber Finansieringsvirksomhed i øvrigt Religiøse institutioner og foreninger Brancher og undergrupper, der har fået nye navne: Detailhandel med brød, chokolade og konfekture Anden kreditformidling Finansielle institutioner i.a.n Religiøse institutioner og foreninger Investeringsforeninger Nedlagte brancher: Offsettrykkerier Brødudsalg Chokolade- og konfektureforretninger Realkreditinstitutter mv Finansieringsfonde Anden kreditgivning Finansieringsvirksomhed i øvrigt Folkekirken Andre trossamfund

4 4 Oversigt over hovedafdelinger Fordeling på hovedgrupper samt antal brancher. Hoved- Antal Hovedafdelinger grupper brancher A Landbrug, jagt og skovbrug B Fiskeri mv A Fiskeri B Fiskeopdræt C Råstofudvinding A Udvinding af energiråstoffer B Anden råstofudvinding D Fremstillingsvirksomhed A Nærings- og nydelsesmiddelindustri B Tekstil- og beklædningsindustri C Læderindustri 19 4 D Træindustri E Papir- og grafisk industri F Mineralolieindustri 23 3 G Kemisk industri H Gummi- og plastindustri I Sten-, ler- og glasindustri J Jern- og metalindustri K Maskinindustri L Elektronikindustri M Transportmiddelindustri N Møbelindustri og anden fremstillingsvirksomhed E El-, gas, varme- og vandforsyning F Bygge- og anlægsvirksomhed G Handel og reparationsvirksomhed H Hotel- og restaurationsvirksomhed I Transportvirksomhed mv A Søtransport 61 4 B Anden transport mv. 60, J Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed K Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv L Offentlig administration, forsvar og socialforsikring M Undervisning N Sundheds- og velfærdsinstitutioner mv O Organisationer, forlystelser, kultur mv P Private husholdninger med ansat medhjælp 95 1 Q Internationale organisationer 99 1 R Uoplyst 98 1 Ialt 836

5 5 01 Landbrug, jagt mv Planteavl Agerbrug Kornavl Agerbrug i øvrigt Gartnerier og planteskoler Gartnerier Planteskoler Dyrkning af frugt og bær 01.2 Husdyravl Kvægavl Malkekvæghold Blandet malkekvæg- og fårehold (f) Anden kvægavl Heste-, fåre- og gedeavl Stutterier Fåre- og gedeavl Svineavl Fjerkræavl Anden husdyravl Pelsdyravl Biavl Kenneler Opdræt af andre dyr Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) 01.4 Landbrugsservice undtagen dyrlægevirksomhed Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug Landbrugsmaskinstationer Anlægsgartnerier Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed Skovbrug mv Skovbrug Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug

6 Fiskeri mv Fiskeri Fiskeri til landing af fersk fisk (f) Fabriksskibe (f) Saltfiskeskibe (f) Rejefiskeri (f) Industrifiskeri (f) Andet fiskeri (f) Isværker (f) Rederivirksomhed i forbindelse med fiskeri (f) Hval- og grindefangst (f) Anden virksomhed i forbindelse med fiskeri m.v. (f) Dambrug og fiskeavl Opdræt af lakse- og ørredyngel samt smolt (f) Opdræt af laks og ørred (f) Opdræt af skal- og bløddyr (f) 10 Kulminer, brunkulslejer og tørvegrave Kulminer Brunkulslejer Tørvegrave 11 Udvinding af råolie og naturgas mv Udvinding af råolie og naturgas Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding Brydning af uran- og thoriummalme 13 Brydning af metalholdige malme Brydning af jernmalm Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme 14 Råstofudvinding i øvrigt 14.1 Brydning af sten mv Stenbrud og stenfiskeri Stenbrud Stenfiskeri Kalkbrud Skiferbrud

7 Grus-, sand- og lergravning Grus- og sandgrave, sandsugning Udvinding af ler og kaolin Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer Saltudvinding Anden råstofudvinding i øvrigt 15 Fremstilling af næringsmidler og drikkevarer 15.1 Slagtning, forarbejdning og konservering af kød og kødprodukter Svine- og kreaturslagterier mv Svineslagterier Kreaturslagterier Fåreslagterier (f) Tarmrenserier Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker Fjerkræslagterier Fremstilling af kød- og fjerkrækødprodukter Fremstilling af færdigretter Kødforarbejdning i øvrigt Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter Fremstilling af ferske og frosne fiskeprodukter (filétfabrikker) (f) Fremstilling af færdige fiskeretter (f) Fiskehermetikfabrikker (f) Fremstilling af lakse- og ørredprodukter (undtagen røgerier) (f) Fremstilling af skaldyrprodukter (f) Saltning af fisk og tørring af saltfisk og fersk fisk (f) Røgning af fisk (f) Fiskemelsfabrikker Anden fremstilling af fiskeprodukter (f) 15.3 Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager Forarbejdning og konservering af kartofler Fremstilling af frugt- og grønsagssaft Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt 15.4 Fremstilling af vegetabilske og animalske olier samt fedtstoffer Fremstilling af råolier og fedtstoffer Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer Margarinefabrikker mv.

8 Fremstilling af mejeriprodukter Mejerier og mælkekondenseringsfabrikker Mejerier samt ostefremstilling Mælkekondenseringsfabrikker Fremstilling af konsumis 15.6 Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter Fremstilling af mølleriprodukter Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter 15.7 Fremstilling af færdige foderblandinger Fremstilling af færdige foderblandinger undtagen til kæledyr Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl Fremstilling af færdige foderblandinger til dam- og havbrug Fremstilling af færdigt foder til kæledyr 15.8 Fremstilling af andre næringsmidler Fremstilling af brød og andre friske bagervarer Brødfabrikker Bagerforretninger Fremstilling af kager og kiks Sukkerfabrikker og -raffinaderier Chokolade- og sukkervarefabrikker Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer Forarbejdning af te og kaffe Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt 15.9 Fremstilling af drikkevarer Fremstilling af spiritus Fremstilling af råsprit Fremstilling af vin Fremstilling af frugtvin undtagen fra druer Fremstilling af vermouth mv Bryggerier Maltfabrikker Mineralvandsfabrikker mv Tobaksfabrikker 17 Tekstilindustri Forbehandling og spinding af tekstilfibre Vævning af tekstiler Færdigbehandling af tekstiler

9 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv Fremstilling af boligtekstiler Anden fremstilling af færdige tekstilvarer 17.5 Fremstilling af andre tekstiler Tæppefabrikker Rebslagerier og fiskenetfabrikker (vodbindere) Rebslagerier Fiskenetfabrikker (vodbindere) Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsartikler Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt Fremstilling af trikotagestoffer 17.7 Fremstilling af strikkede eller hæklede varer på grundlag af egne producerede trikotagestoffer Strømpefabrikker Fremstilling af pullovere, cardigans mv. 18 Beklædningsindustri Fremstilling af læderbeklædning 18.2 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør på grundlag af materialer, der ikke er af egen produktion Fremstilling af arbejdsbeklædning Fremstilling af anden yderbeklædning Fremstilling af herre- og dameovertøj Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger Fremstilling af underbeklædning Skjortefabrikker Anden fremstilling af underbeklædning Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør Fremstilling af babytøj Beklædningsindustri i øvrigt Pelsberedning samt buntmagerier 19 Læderindustri Garverier Fremstilling af tasker, kufferter mv Sko- og træskofabrikker Skotøjsfabrikker Træskofabrikker

10 10 20 Træindustri Udsavning og høvling af træ, imprægnering af træ Savværker Træimprægneringsvirksomheder mv Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler Fremstilling af ramme- og møbellister Fremstilling af dele af træ til bygninger Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ Træemballagefabrikker 20.5 Fremstilling af andre træprodukter og fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer Fremstilling af andre træprodukter Trædrejere Ligkistefabrikker Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer 21 Papirindustri 21.1 Fremstilling af papirmasse, papir og pap Fremstilling af papirmasse Fremstilling af papir og pap 21.2 Fremstilling af papir- og papvarer Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap Fremstilling af husholdnings- og toiletartikler af papir og pap Fremstilling af kontorartikler af papir og pap Fremstilling af skrivepapir Fremstilling af andre kontorartikler af papir og pap Fremstilling af tapet Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n. 22 Grafisk industri 22.1 Udgiver- og forlagsvirksomhed med/uden eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. med/uden eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri Udgivelse af dagblade med/uden eget trykkeri Udgivelse af dagblade med eget trykkeri Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri

11 Udgivelse af uge-, distrikts- og annonceblade samt magasiner med/uden eget trykkeri Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri Udgivelse af distrikts- og annonceblade med eget trykkeri Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri Udgivelse af lydoptagelser Anden udgivervirksomhed 22.2 Trykning og servicevirksomhed i forbindelse med trykning Avistrykkerier Andre trykkerier Bogtrykkerier og offsettrykkerier Serigrafiske trykkerier Andre trykkerier i øvrigt Bogbinderier Reproduktionanstalter og sætterier Reproduktionsanstalter Sætterier Anden virksomhed i forbindelse med trykning 22.3 Reproduktion af indspillede medier Reproduktion af lydoptagelser Reproduktion af videooptagelser Reproduktion af edb-medier 23 Mineralolieindustri mv Fremstilling af koks mv Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter Oparbejdning af nukleart brændsel 24 Kemisk industri 24.1 Fremstilling af basiskemikalier Fremstilling af industrigasser Fremstilling af farvestoffer og pigmenter Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier Fremstilling af andre organiske basiskemikalier Fremstilling af kunstgødning mv Fremstilling af basisplast Fremstilling af syntetisk gummi Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer

12 Fremstilling af farmaceutiske råvarer; medicinalvarefabrikker Fremstilling af farmaceutiske råvarer Medicinalvarefabrikker 24.5 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume og toiletmidler Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler Sæbe- og vaskemiddelfabrikker Pudse- og rensemiddelfabrikker Fremstilling af parfume og toiletmidler 24.6 Fremstilling af andre kemiske produkter Fremstilling af sprængstoffer mv Limfabrikker Fremstilling af æteriske olier Fremstilling af fotokemiske produkter Fremstilling af uindspillede medier Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt Fremstilling af kemofibre 25 Gummi- og plastindustri 25.1 Fremstilling af gummiprodukter Fremstilling af gummidæk og gummislanger Vulkaniseringsanstalter Fremstilling af andre gummiprodukter 25.2 Fremstilling af plastprodukter Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast Fremstilling af rør og slanger af plast Fremstilling af stænger og profiler af plast Fremstilling af plastemballage Fremstilling af bygningsartikler af plast Fremstilling af sanitetsartikler af plast Fremstilling af andre bygningsartikler af plast Fremstilling af andre plastprodukter Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt

13 13 26 Sten-, ler- og glasindustri mv Fremstilling af glas og glasprodukter Fremstilling af planglas Formning og forarbejdning af planglas Fremstilling af flasker, drikkeglas mv Glasuldsfabrikker Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt 26.2 Fremstilling af keramiske produkter undtagen byggematerialer Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande Fremstilling af keramiske sanitetsartikler Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug Fremstilling af andre keramiske produkter Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter Fremstilling af fliser og kakler Teglværker 26.5 Fremstilling af cement, kalk og gips Cementfabrikker Kalkværker Fremstilling af gips 26.6 Fremstilling af produkter af beton, cement og gips Fremstilling af byggematerialer af beton Betonvarefabrikker Betonelementfabrikker Fremstilling af byggematerialer af gips Fremstilling af færdigblandet beton Mørtelværker Fremstilling af fibercementprodukter Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter Stenhuggere 26.8 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter Fremstilling af slibemidler Asfalt-, tagpap- og stenuldsfabrikker mv Asfalt- og tagpapfabrikker Stenuldsfabrikker Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i øvrigt

14 14 27 Fremstilling af metal Jern- og stålværker 27.2 Fremstilling af rør Fremstilling af støbte jern- og stålrør Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør) 27.3 Anden forarbejdning af jern og stål samt produktion af andre jernlegeringer Koldtrækning af jern og stål Koldvalsning af jern- og stålbånd Koldbehandling af jern og stål Trådtrækning af stål Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt 27.4 Fremstilling af ikke-jernholdige metaller Fremstilling af ædelmetaller Fremstilling og første bearbejdning af aluminium Fremstilling og første bearbejdning af bly, zink og tin Fremstilling og første bearbejdning af kobber Fremstilling og første bearbejdning af andre ikke-jernholdige metaller 27.5 Støbning af metalprodukter Støbning af jernprodukter Støbning af stålprodukter Støbning af letmetalprodukter Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter 28 Jern- og metalvareindustri 28.1 Fremstilling af metalkonstruktioner Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal 28.2 Fremstilling af tanke og beholdere af metal; fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi 28.5 Behandling og coating af metal; almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde) Overfladebehandling af metal på kontraktbasis (lønarbejde) Almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde) 28.6 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber Fremstilling af håndværktøj

15 Fremstilling af låse og metalbeslag Låsefabrikker Fremstilling af metalbeslag 28.7 Fremstilling af metaltønder, trådvarer, bolte, skruer mv Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere Fremstilling af konservesdåser mv Fremstilling af trådvarer Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre Fremstilling af andre færdige metalprodukter Fremstilling af metalskilte Fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt 29 Maskinindustri 29.1 Fremstilling af motorer og motordele undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Fremstilling af motorer og turbiner undtagen til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Skibsmotorfabrikker Reparation af skibsmotorer Fremstilling af andre motorer og turbiner Fremstilling af pumper og kompressorer Fremstilling af luftpumper og -kompressorer Fremstilling af væskepumper Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner Fremstilling af haner og ventiler Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger 29.2 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål Fremstilling af ovne og fyringsaggregater Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr Fremstilling af båndtransportører og elevatorer Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker Fremstilling af trucks Fremstilling af andet håndteringsudstyr Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg til erhvervsmæssigt brug Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i øvrigt Vægtfabrikker Fremstilling af emballeringsmaskiner Fremstilling af højtryksrensere, ildslukkere, sandblæsere mv Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv.

16 Fremstilling af traktorer og maskiner til land- og skovbrug Fremstilling af traktorer Fremstilling af andre maskiner til land- og skovbrug Fremstilling af høstmaskiner mv Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbrug Fremstilling af maskiner til land- og skovbrug i øvrigt Reparation af maskiner til land- og skovbrug Fremstilling af værktøjsmaskiner 29.5 Fremstilling af andre maskiner til specielle formål Fremstilling af maskiner til metalindustri Fremstilling af maskiner til cementindustri, entreprenørarbejde mv Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde mv Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustri Fremstilling af mejerimaskiner Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimaskiner Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk og skaldyr Fremstilling af andre maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustri Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri Fremstilling af maskiner til papir- og papindustri Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i øvrigt Fremstilling af støbeforme Fremstilling af tørringsanlæg Fremstilling af div. udstyr til fiskerierhverv og dambrug (f) Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt Fremstilling af våben og ammunition 29.7 Fremstilling af husholdningsapparater Fremstilling af elektriske husholdningsapparater Fremstilling af køleskabe og dybfrysere til husholdningsbrug Fremstilling af elektriske komfurer, kogeapparater og ovne til husholdningsbrug Fremstilling af opvaske-, vaske- og tørremaskiner til husholdningsbrug Fremstilling af støvsugere, vandvarmere, el-radiatorer, kaffemaskiner mv. til husholdningsbrug Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne Fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr Fremstilling af kontormaskiner Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-udstyr

17 17 31 Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer samt vindmøller Fremstilling af elmotorer og -generatorer Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor mv Fremstilling af transformatorer og omformere Fremstilling af vindmøller Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler samt relæer mv Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler Fremstilling af elektriske afbrydere, relæer, sikringer mv Fremstilling af isolerede ledninger og kabler Akkumulator- og tørelementfabrikker Fremstilling af belysningsarmaturer mv Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer samt andet elektrisk udstyr i øvrigt Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n Fremstilling af trafikreguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt elektromekaniske værksteder Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr Elektromekaniske værksteder Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt 32 Fremstilling af telemateriel Fremstilling af kredsløb og halvlederkomponenter mv Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb Fremstilling af halvlederkomponenter, kondensatorer, modstande mv Fremstilling af telemateriel Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni Fremstilling af telefonapparater og -anlæg samt telefaxapparater Fremstilling af radioer, fjernsyn, højtalere, antenner mv Fremstilling af radioer, fjernsyn mv Fremstilling af højtalere mv Fremstilling af antenner og antenneanlæg 33 Fremstilling af medicinsk udstyr, instrumenter, ure mv Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr Fremstilling af kanyler og sprøjter Fremstilling af høreapparater og dele hertil Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, proteser mv.

18 Fremstilling af navigationsudstyr, måle- og kontrolapparater Fremstilling af navigationsudstyr Fremstilling af apparater til måling af forbrug, tryk mv. i væsker og gasser Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af elektriske størrelser Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr Fremstilling af brilleglas og optiske instrumenter mv Fremstilling af reproduktionskameraer Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt Fremstilling af ure 34 Fremstilling af biler mv Bilfabrikker Karosserifabrikker Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer 35 Fremstilling af andre transportmidler 35.1 Bygning og reparation af skibe og både Skibsværfter Bådbyggerier Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv Flyfabrikker og -værksteder 35.4 Fremstilling af motorcykler, cykler mv Fremstilling af motorcykler og knallerter Fremstilling af cykler Fremstilling af invalidekøretøjer Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt 36 Møbelindustri og anden fremstillingsvirksomhed 36.1 Fremstilling af møbler Fremstilling af stole og andre siddemøbler; møbelpolstrere Fremstilling af stole og andre siddemøbler Møbelpolstrervirksomhed Fremstilling af kontor- og butiksmøbler undtagen stole Fremstilling af køkkeninventar mv Fremstilling af andre møbler til boliger; møbellakererier Fremstilling af andre møbler til boliger Møbellakererier, afsyring af møbler mv Madrasfabrikker

19 Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer Fremstilling af mønter og medaljer Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer o.l Guld- og sølvvarefabrikker Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer Fremstilling af musikinstrumenter Fremstilling af sportsrekvisitter Fremstilling af legetøj og spil 36.6 Anden fremstillingsvirksomhed i øvrigt Fremstilling af bijouterivarer Børstefabrikker Fremstilling af stearinlys samt andre varer i øvrigt Stearinlysfabrikker Fremstilling af andre varer i øvrigt 37 Genbrug af affaldsprodukter Genbrug af metalaffaldsprodukter Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter 40 El-, gas- og varmeforsyning Elforsyning Gasforsyning Varmeforsyning Vandforsyning 45 Bygge- og anlægsvirksomhed 45.1 Forberedende byggepladsarbejder Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører Funderingsundersøgelser 45.2 Opførelse af bygninger og anlægsvirksomhed Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (f) Offentlig bygge- og anlægsvirksomhed (Landsingeniøren) (f) Tagdækningsvirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering Murerforretninger Brolæggermestre Kloakmestre Stilladsforretninger Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt

20 Bygningsinstallationsvirksomhed Elektroinstallationsforretninger Isoleringsvirksomhed VVS-installatører og blikkenslagerforretninger 45.4 Andet bygningsarbejde Stukkatørvirksomhed Tømrer- og bygningssnedkerforretninger Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning samt gulvafhøvling Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed Gulvafhøvling og gulvafslibning Maler- og glarmesterforretninger Malerforretninger Glarmesterforretninger Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale 50 Handel med biler mv., reparation og vedligeholdelse heraf samt servicestationer Engros- og detailhandel med biler mv Engroshandel med biler Detailhandel med biler Engros- og detailhandel med campingvogne mv Reparation og vedligeholdelse af biler mv Autoreparationsværksteder Karosseriværksteder (pladesmede) Autoelektrikere Undervognsbehandling Autolakererier Dækservice Autoservice i øvrigt Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse heraf Servicestationer Servicestationer uden kiosksalg Servicestationer med kiosksalg

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag 17. december 2007 Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag udgør et repræsentativt udsnit af virksomheder Danmark. Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Screening af de BST-pligtige brancher

Screening af de BST-pligtige brancher Screening af de BST-pligtige brancher Screening af virksomheder sker i henhold til branchekoderne i de brancher, som virksomhederne tilhører, og inden for de perioder der fremgår nedenfor. Ved afgrænsning

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del)

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 477 Offentligt Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Læsevejledning I tabellens 1. kolonne findes brancheteksten for de brancher,

Læs mere

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Dato: 6. oktober 2003 Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Sammendrag Analysen af de erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse viser, at Den overvejende andel

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende Side 1 af 7 Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende konkurrence Datagrundlag Datamaterialet anvendt til udpegningen af de brancher, hvor der er tegn på konkurrenceproblemer, er alle

Læs mere

172000 Vævning af tekstiler 5 5 173000 Færdigbehandling af tekstiler 19 22 41 174010 Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv.

172000 Vævning af tekstiler 5 5 173000 Færdigbehandling af tekstiler 19 22 41 174010 Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv. S 3052 - Offentligt Sum af Antal År Branche 2004 2005 Hovedtotal 103000 Tørvegrave 2 2 111000 Udvinding af råolie og naturgas 1 1 11110 Kornavl 433 487 920 11190 Agerbrug i øvrigt 218 322 540 112000 Teknisk

Læs mere

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/51 BILAG 5 Mine- og fremstillingsindustrier, der ikke optræder på listen i bilag 4, men med en handelsintensitet med tredjelande på mindst 4 % 610 Udvinding

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre BEK nr 1093 af 11/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin. j.nr. SNS-100-00112 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om afgrænsning

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Dokument

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

Bilag 2. Brancheoversigt

Bilag 2. Brancheoversigt Bilag 2. Brancheoversigt Landbrug, jagt og skovbrug 279 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.11 Agerbrug 01.11.10 Kornavl 01.11.90 Agerbrug i øvrigt 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990R3037 DA 01.01.2008 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

Brancheoversigt baseret på Dansk Branchekode 2003 (DB03)

Brancheoversigt baseret på Dansk Branchekode 2003 (DB03) Danske virksomheders udenlandske datterselskaber Brancheoversigt baseret på Dansk Branchekode 2003 (DB03) Indholdsfortegnelse Landbrug, jagt og skovbrug...2 Fiskeri...2 Råstofudvinding...2 Industri...2

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.11.2007 KOM(2007) 755 endelig 2007/0256 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om den statistiske nomenklatur

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2010 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Udarbejdet februar 2008 Hvad kan den der lønberegner på hjemmesiden, BusinessMaan? Den regner og regner på medlemmers vegne så det bli r fornøjelse at be om lønforhøjelse

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS)

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS) Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens

Læs mere

Notat vedrørende opsporing af virksomheder

Notat vedrørende opsporing af virksomheder Notat vedrørende opsporing af virksomheder Formål Det overordnede formål med projektet er at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2009 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT i:\december 99\kvalitet-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 December 1999 RESUMÉ KVALITETEN AF DANSK EKSPORT På langt sigt er det uholdbart udelukkende at fokusere på lønudviklingen og

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2011 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Dansk Branchekode 1993

Dansk Branchekode 1993 Dansk Branchekode 1993 2. Udgave 1996 Danish Industrial Classification of All Economic Activities 1993 2 Dansk Branchekode 1993 2. udgave Udgivet af Danmarks Statistik December 1995 ISBN 87-501-0940-5

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr.

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Hovedkonklusioner: Gennemsnitslønnen uden pension for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Sælgernes Gennemsnitslønnen (uden pension) for en salgskonsulent på fast løn er 26.400 kr. Lønnen steg i

Læs mere

Beskæftigelsen 2005. Højeste beskæftigelse i perioden 2000-2005. Beskæftigelsen i 2005 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9 pct.

Beskæftigelsen 2005. Højeste beskæftigelse i perioden 2000-2005. Beskæftigelsen i 2005 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9 pct. Arbejdsmarked 2008:1 Beskæftigelsen 2005 Sammenfatning Højeste beskæftigelse i perioden 2000-2005 Beskæftigelsesomfanget steg med 2,3 pct. Lønsummen steg med 2,1 pct. Begrænsning af Lønmodtager-begrebet

Læs mere

Bilag med skematisk oversigt til svar på FLF spørgsmål 284

Bilag med skematisk oversigt til svar på FLF spørgsmål 284 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Fødevarestyrelsen 24.05.2012 J.nr.: 2012-34-261-02008/IDTH/KENL/TIFA Dep: Dok.nr.: 391552/JLMA

Læs mere

Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi

Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi Bilagsmateriale fra Ophavsret i den Danske Oplevelsesøkonomi: Tal og Tendenser Kunal Singla Mark Lorenzen Nøgletal for dansk ophavsretsøkonomi 2009 Kunal Singla og

Læs mere

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival?

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forskydninger i antal let af i detailhandlen har ændret sig markant over en relativt kort årrække. Dette analysenotat ser på udviklingen

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Danmarks Statistik, Nationalregnskab Januar 2013 Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 73 Dk

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

Økonomisk Analyse. Branchernes produktivitet

Økonomisk Analyse. Branchernes produktivitet Økonomisk Analyse Branchernes produktivitet NR. 1 17. marts 2011 ØKONOMISK ANALYSE2 2 Branchernes produktivitet Denne analyse sætter fokus på de lavproduktive brancher. 45 pct. af det samlede antal arbejdstimer

Læs mere

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1 Metodebilag Side Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 3 Deltagelse og frafaldsanalyse... 4 Repræsentativitet... 5 Analysens datakvalitet I dette afsnit

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

6. Nogler Nøgler mellem nye og gamle brancher 6.1. Nogle mellem gamle og nye brancher

6. Nogler Nøgler mellem nye og gamle brancher 6.1. Nogle mellem gamle og nye brancher Nøgle. Nogle. DSE77 - DB93-211 6. Nogler Nøgler mellem nye og gamle brancher 6.1. Nogle mellem gamle og nye brancher 22.000 11.101 101 Landbrug Udvinding og efterforskning af mineralsk olie og 01.11.10

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier Dyrkning af grøntsager. Dyrkning af krydderurter Indsamling af svampe Dyrkning/drivning af blomsterløg, potteplanter,

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

CEBR Centre for Economic and Business Research

CEBR Centre for Economic and Business Research Eksportpotentiale i Servicebrancher for Dansk Erhverv CEBR Centre for Economic and Business Research Johan Moritz Kuhn, jmk.cebr@cbs.dk 9. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DM Partner B2B Profilanalyse Fiktivt Firma X 48.357 tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DMP B2B Profilanalyse Match og berigelse med data fra eksterne kilder Kundedata Eksterne kilder DMP B2B Profilanalyse

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R1893 DA 29.04.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1893/2006 af 20. december

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2001:19 22. november 2001 Generel firmastatistik 1999 Den generelle firmastatistik 1999 er den første statistik, der belyser samtlige reelt aktive firmaer i det danske erhvervsliv.

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

LOK LOKNAVN LOK_STATUS AKTIVITETE PLAN_INDSA

LOK LOKNAVN LOK_STATUS AKTIVITETE PLAN_INDSA LOK LOKNAVN LOK_STATUS AKTIVITETE PLAN_INDSA 613-00105 Skydebane, Urlev Bakker V1-kortlagt 619-00003 LOSSEPLADS, ÏRNSTRUPVEJ V2-kortlagt 619-00004 Losseplads, Langbjergvej V2-kortlagt 619-00013 LOSSEPLADS,

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik - et hurtigt overblik Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik Der er 658 arbejdssteder 83% af disse arbejdssteder er hovedselskaber, mens 17% filialer 182 arbejdssteder er inden for anden engroshandel,

Læs mere

Dansk Branchekode 2007

Dansk Branchekode 2007 Dansk Branchekode 2007 Kompendium - Nøgle mellem DB03 og - Brancheoversigt - Standardgrupperinger Dansk Branchekode 2007 Kompendium Udgivet af Danmarks Statistik 2. oplag, 200 stk Juni 2007 Printet hos

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag 1: Interview med Comwell Aarhus Har du kendskab til, hvilke muligheder der er for opkvalificering/ videre uddannelse indenfor oplevelsesøkonomi, der

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv

Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv FISKERIET ER EN AF DE BRANCHER, DER HAR FÆRREST ARBEJDSBETINGEDE LIDELSER PGA. ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE. DET ER HELLER IKKE ET AF DE ERHVERV, DER HAR FLEST

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2009:4 6. august 2009 Generel firmastatistik 2007 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I 2007 var der mere end 305.000 reelt aktive firmaer. Det er 7.000

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice Efter en længere periode med faldende beskæftigelse vendte beskæftigelsesudviklingen i starten af 2013. Siden da er lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Cobra. Handelsbalancen 2009

Cobra. Handelsbalancen 2009 Esbjerg kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 102,8, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra

Læs mere

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Analysen belyser de aktuelle nøgletal og tendenser i detailhandlen, og præsenterer desuden resultatet af den seneste

Læs mere

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION p:\gs\marts-2000\erhv--a-mw.doc Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 20. marts 2000 DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION AE vil som noget nyt følge og beskrive den erhvervsøkonomiske situation

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2010:3 9. september 2010 Generel firmastatistik 2008 Resumé: I 2008 var der 311.518 reelt aktive firmaer. Det er 6.000 flere end året før en stigning

Læs mere

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, november Kommentarer til regionale konkurser Der har i november måned været 8 konkurser. Sammenlignet med november, hvor der var 6 konkurser, svarer det til et fald på 9,. Det er Færøerne,

Læs mere

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten?

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nogle brancher fik en god julehandel i 2016, andre knap så god Nogle brancher kom godt ud af julehandlen i

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9.

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Side 1 af 5 Indtjeningen Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Datagrundlag Kilder Kilde til afkastningsgraden er Købmandstandens Oplysningsbureau

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

TABER- OG VINDERBRANCHER UNDER OPSVINGET

TABER- OG VINDERBRANCHER UNDER OPSVINGET i:\december 99\tab-vinder-hh.doc Af Henrik Hofman RESUMÈ 3. januar 2000 TABER- OG VINDERBRANCHER UNDER OPSVINGET Under opsvinget i 1990 erne er jobbene hovedsageligt skabt i servicesektoren. Det er de

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Udviklingsmuligheder i Hedehusene Marts 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Detailhandelen i Hedehusene 5 3. Befolknings og forbrugsforhold i

Læs mere