FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE"

Transkript

1 FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE udgave - september 1996 MENNINGARSTOVAN Faroe Islands Trade Council

2 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til FV 93 2 Kodesystem 3 Ændringer i 3. udgave 3 Oversigt over hovedafdelinger 4 Brancheoversigt 5 Oversigt over ændringer sammenlignet med Dansk Branchekode udgave Introduktion til FV 93 Færøsk Branchekode - FV 93 bliver bl.a. brugt af Færøernes Statistik, Told- og Skat og Færøernes Udviklingskontor til administrative, statistiske og andre formål, men er også tiltænkt andre offentlige og private brugere. FV93 findes også på færøsk og engelsk. Med få undtagelser er FV 93 identisk med Dansk Branchekode DB 93. De fleste ændringer findes indenfor fiskeri og fremstilling af fiskeprodukter, hvor den danske branchekode ikke er detaljeret nok til færøske forhold. På side 36 er der en oversigt over disse ændringer og med undtagelse af disse kan man i tvilvspørgsmål benytte branchebeskrivelse og stikordsregister i DB 93. Sammenhæng med internationale og nationale branchekoder: ISIC Rev. 3 NACE Rev. 1 DB 93 (ST) (ES) (Danmark) FV 93 (Færøerne)

3 3 Kodesystem Kodesystemet er opdelt i to, hvor den ene er en 1- eller 2-cifret bogstavkode (hovedafdelinger), og den anden en talkode med op til 6 cifre. Hovedafdelingerne er vist på side 4 sammen med sammenhængen til talkoderne. Talkoderne er belyst i nedenstående eksempel. Eksempel: 26 Sten-, ler- og glasindustri mv (hovedgrupper) 26.6 Fremstilling af produkter af beton, cement og gips (grupper) Fremstilling af byggematerialer af beton (undergrupper) Betonelementfabrikker (brancher) Ændringer i 3. udgave af FV 93 Nye brancher: Brødudsalg kun nummerændring Chokolade- og konfektureforretninger kun nummerændring Realkreditinstitutter Andre kreditinstitutter Kreditformidling af andre end kreditinstitutter Finansieringsselskaber Anden udlånsvirksomhed Investeringsselskaber Fondsmæglerselskaber Finansielle holdingselskaber Finansieringsvirksomhed i øvrigt Religiøse institutioner og foreninger Brancher og undergrupper, der har fået nye navne: Detailhandel med brød, chokolade og konfekture Anden kreditformidling Finansielle institutioner i.a.n Religiøse institutioner og foreninger Investeringsforeninger Nedlagte brancher: Offsettrykkerier Brødudsalg Chokolade- og konfektureforretninger Realkreditinstitutter mv Finansieringsfonde Anden kreditgivning Finansieringsvirksomhed i øvrigt Folkekirken Andre trossamfund

4 4 Oversigt over hovedafdelinger Fordeling på hovedgrupper samt antal brancher. Hoved- Antal Hovedafdelinger grupper brancher A Landbrug, jagt og skovbrug B Fiskeri mv A Fiskeri B Fiskeopdræt C Råstofudvinding A Udvinding af energiråstoffer B Anden råstofudvinding D Fremstillingsvirksomhed A Nærings- og nydelsesmiddelindustri B Tekstil- og beklædningsindustri C Læderindustri 19 4 D Træindustri E Papir- og grafisk industri F Mineralolieindustri 23 3 G Kemisk industri H Gummi- og plastindustri I Sten-, ler- og glasindustri J Jern- og metalindustri K Maskinindustri L Elektronikindustri M Transportmiddelindustri N Møbelindustri og anden fremstillingsvirksomhed E El-, gas, varme- og vandforsyning F Bygge- og anlægsvirksomhed G Handel og reparationsvirksomhed H Hotel- og restaurationsvirksomhed I Transportvirksomhed mv A Søtransport 61 4 B Anden transport mv. 60, J Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed K Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv L Offentlig administration, forsvar og socialforsikring M Undervisning N Sundheds- og velfærdsinstitutioner mv O Organisationer, forlystelser, kultur mv P Private husholdninger med ansat medhjælp 95 1 Q Internationale organisationer 99 1 R Uoplyst 98 1 Ialt 836

5 5 01 Landbrug, jagt mv Planteavl Agerbrug Kornavl Agerbrug i øvrigt Gartnerier og planteskoler Gartnerier Planteskoler Dyrkning af frugt og bær 01.2 Husdyravl Kvægavl Malkekvæghold Blandet malkekvæg- og fårehold (f) Anden kvægavl Heste-, fåre- og gedeavl Stutterier Fåre- og gedeavl Svineavl Fjerkræavl Anden husdyravl Pelsdyravl Biavl Kenneler Opdræt af andre dyr Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) 01.4 Landbrugsservice undtagen dyrlægevirksomhed Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug Landbrugsmaskinstationer Anlægsgartnerier Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed Skovbrug mv Skovbrug Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug

6 Fiskeri mv Fiskeri Fiskeri til landing af fersk fisk (f) Fabriksskibe (f) Saltfiskeskibe (f) Rejefiskeri (f) Industrifiskeri (f) Andet fiskeri (f) Isværker (f) Rederivirksomhed i forbindelse med fiskeri (f) Hval- og grindefangst (f) Anden virksomhed i forbindelse med fiskeri m.v. (f) Dambrug og fiskeavl Opdræt af lakse- og ørredyngel samt smolt (f) Opdræt af laks og ørred (f) Opdræt af skal- og bløddyr (f) 10 Kulminer, brunkulslejer og tørvegrave Kulminer Brunkulslejer Tørvegrave 11 Udvinding af råolie og naturgas mv Udvinding af råolie og naturgas Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding Brydning af uran- og thoriummalme 13 Brydning af metalholdige malme Brydning af jernmalm Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme 14 Råstofudvinding i øvrigt 14.1 Brydning af sten mv Stenbrud og stenfiskeri Stenbrud Stenfiskeri Kalkbrud Skiferbrud

7 Grus-, sand- og lergravning Grus- og sandgrave, sandsugning Udvinding af ler og kaolin Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer Saltudvinding Anden råstofudvinding i øvrigt 15 Fremstilling af næringsmidler og drikkevarer 15.1 Slagtning, forarbejdning og konservering af kød og kødprodukter Svine- og kreaturslagterier mv Svineslagterier Kreaturslagterier Fåreslagterier (f) Tarmrenserier Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker Fjerkræslagterier Fremstilling af kød- og fjerkrækødprodukter Fremstilling af færdigretter Kødforarbejdning i øvrigt Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter Fremstilling af ferske og frosne fiskeprodukter (filétfabrikker) (f) Fremstilling af færdige fiskeretter (f) Fiskehermetikfabrikker (f) Fremstilling af lakse- og ørredprodukter (undtagen røgerier) (f) Fremstilling af skaldyrprodukter (f) Saltning af fisk og tørring af saltfisk og fersk fisk (f) Røgning af fisk (f) Fiskemelsfabrikker Anden fremstilling af fiskeprodukter (f) 15.3 Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager Forarbejdning og konservering af kartofler Fremstilling af frugt- og grønsagssaft Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt 15.4 Fremstilling af vegetabilske og animalske olier samt fedtstoffer Fremstilling af råolier og fedtstoffer Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer Margarinefabrikker mv.

8 Fremstilling af mejeriprodukter Mejerier og mælkekondenseringsfabrikker Mejerier samt ostefremstilling Mælkekondenseringsfabrikker Fremstilling af konsumis 15.6 Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter Fremstilling af mølleriprodukter Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter 15.7 Fremstilling af færdige foderblandinger Fremstilling af færdige foderblandinger undtagen til kæledyr Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl Fremstilling af færdige foderblandinger til dam- og havbrug Fremstilling af færdigt foder til kæledyr 15.8 Fremstilling af andre næringsmidler Fremstilling af brød og andre friske bagervarer Brødfabrikker Bagerforretninger Fremstilling af kager og kiks Sukkerfabrikker og -raffinaderier Chokolade- og sukkervarefabrikker Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer Forarbejdning af te og kaffe Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt 15.9 Fremstilling af drikkevarer Fremstilling af spiritus Fremstilling af råsprit Fremstilling af vin Fremstilling af frugtvin undtagen fra druer Fremstilling af vermouth mv Bryggerier Maltfabrikker Mineralvandsfabrikker mv Tobaksfabrikker 17 Tekstilindustri Forbehandling og spinding af tekstilfibre Vævning af tekstiler Færdigbehandling af tekstiler

9 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv Fremstilling af boligtekstiler Anden fremstilling af færdige tekstilvarer 17.5 Fremstilling af andre tekstiler Tæppefabrikker Rebslagerier og fiskenetfabrikker (vodbindere) Rebslagerier Fiskenetfabrikker (vodbindere) Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsartikler Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt Fremstilling af trikotagestoffer 17.7 Fremstilling af strikkede eller hæklede varer på grundlag af egne producerede trikotagestoffer Strømpefabrikker Fremstilling af pullovere, cardigans mv. 18 Beklædningsindustri Fremstilling af læderbeklædning 18.2 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør på grundlag af materialer, der ikke er af egen produktion Fremstilling af arbejdsbeklædning Fremstilling af anden yderbeklædning Fremstilling af herre- og dameovertøj Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger Fremstilling af underbeklædning Skjortefabrikker Anden fremstilling af underbeklædning Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør Fremstilling af babytøj Beklædningsindustri i øvrigt Pelsberedning samt buntmagerier 19 Læderindustri Garverier Fremstilling af tasker, kufferter mv Sko- og træskofabrikker Skotøjsfabrikker Træskofabrikker

10 10 20 Træindustri Udsavning og høvling af træ, imprægnering af træ Savværker Træimprægneringsvirksomheder mv Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler Fremstilling af ramme- og møbellister Fremstilling af dele af træ til bygninger Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ Træemballagefabrikker 20.5 Fremstilling af andre træprodukter og fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer Fremstilling af andre træprodukter Trædrejere Ligkistefabrikker Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer 21 Papirindustri 21.1 Fremstilling af papirmasse, papir og pap Fremstilling af papirmasse Fremstilling af papir og pap 21.2 Fremstilling af papir- og papvarer Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap Fremstilling af husholdnings- og toiletartikler af papir og pap Fremstilling af kontorartikler af papir og pap Fremstilling af skrivepapir Fremstilling af andre kontorartikler af papir og pap Fremstilling af tapet Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n. 22 Grafisk industri 22.1 Udgiver- og forlagsvirksomhed med/uden eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. med/uden eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri Udgivelse af dagblade med/uden eget trykkeri Udgivelse af dagblade med eget trykkeri Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri

11 Udgivelse af uge-, distrikts- og annonceblade samt magasiner med/uden eget trykkeri Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri Udgivelse af distrikts- og annonceblade med eget trykkeri Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri Udgivelse af lydoptagelser Anden udgivervirksomhed 22.2 Trykning og servicevirksomhed i forbindelse med trykning Avistrykkerier Andre trykkerier Bogtrykkerier og offsettrykkerier Serigrafiske trykkerier Andre trykkerier i øvrigt Bogbinderier Reproduktionanstalter og sætterier Reproduktionsanstalter Sætterier Anden virksomhed i forbindelse med trykning 22.3 Reproduktion af indspillede medier Reproduktion af lydoptagelser Reproduktion af videooptagelser Reproduktion af edb-medier 23 Mineralolieindustri mv Fremstilling af koks mv Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter Oparbejdning af nukleart brændsel 24 Kemisk industri 24.1 Fremstilling af basiskemikalier Fremstilling af industrigasser Fremstilling af farvestoffer og pigmenter Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier Fremstilling af andre organiske basiskemikalier Fremstilling af kunstgødning mv Fremstilling af basisplast Fremstilling af syntetisk gummi Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer

12 Fremstilling af farmaceutiske råvarer; medicinalvarefabrikker Fremstilling af farmaceutiske råvarer Medicinalvarefabrikker 24.5 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume og toiletmidler Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler Sæbe- og vaskemiddelfabrikker Pudse- og rensemiddelfabrikker Fremstilling af parfume og toiletmidler 24.6 Fremstilling af andre kemiske produkter Fremstilling af sprængstoffer mv Limfabrikker Fremstilling af æteriske olier Fremstilling af fotokemiske produkter Fremstilling af uindspillede medier Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt Fremstilling af kemofibre 25 Gummi- og plastindustri 25.1 Fremstilling af gummiprodukter Fremstilling af gummidæk og gummislanger Vulkaniseringsanstalter Fremstilling af andre gummiprodukter 25.2 Fremstilling af plastprodukter Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast Fremstilling af rør og slanger af plast Fremstilling af stænger og profiler af plast Fremstilling af plastemballage Fremstilling af bygningsartikler af plast Fremstilling af sanitetsartikler af plast Fremstilling af andre bygningsartikler af plast Fremstilling af andre plastprodukter Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt

13 13 26 Sten-, ler- og glasindustri mv Fremstilling af glas og glasprodukter Fremstilling af planglas Formning og forarbejdning af planglas Fremstilling af flasker, drikkeglas mv Glasuldsfabrikker Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt 26.2 Fremstilling af keramiske produkter undtagen byggematerialer Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande Fremstilling af keramiske sanitetsartikler Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug Fremstilling af andre keramiske produkter Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter Fremstilling af fliser og kakler Teglværker 26.5 Fremstilling af cement, kalk og gips Cementfabrikker Kalkværker Fremstilling af gips 26.6 Fremstilling af produkter af beton, cement og gips Fremstilling af byggematerialer af beton Betonvarefabrikker Betonelementfabrikker Fremstilling af byggematerialer af gips Fremstilling af færdigblandet beton Mørtelværker Fremstilling af fibercementprodukter Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter Stenhuggere 26.8 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter Fremstilling af slibemidler Asfalt-, tagpap- og stenuldsfabrikker mv Asfalt- og tagpapfabrikker Stenuldsfabrikker Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i øvrigt

14 14 27 Fremstilling af metal Jern- og stålværker 27.2 Fremstilling af rør Fremstilling af støbte jern- og stålrør Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør) 27.3 Anden forarbejdning af jern og stål samt produktion af andre jernlegeringer Koldtrækning af jern og stål Koldvalsning af jern- og stålbånd Koldbehandling af jern og stål Trådtrækning af stål Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt 27.4 Fremstilling af ikke-jernholdige metaller Fremstilling af ædelmetaller Fremstilling og første bearbejdning af aluminium Fremstilling og første bearbejdning af bly, zink og tin Fremstilling og første bearbejdning af kobber Fremstilling og første bearbejdning af andre ikke-jernholdige metaller 27.5 Støbning af metalprodukter Støbning af jernprodukter Støbning af stålprodukter Støbning af letmetalprodukter Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter 28 Jern- og metalvareindustri 28.1 Fremstilling af metalkonstruktioner Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal 28.2 Fremstilling af tanke og beholdere af metal; fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi 28.5 Behandling og coating af metal; almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde) Overfladebehandling af metal på kontraktbasis (lønarbejde) Almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde) 28.6 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber Fremstilling af håndværktøj

15 Fremstilling af låse og metalbeslag Låsefabrikker Fremstilling af metalbeslag 28.7 Fremstilling af metaltønder, trådvarer, bolte, skruer mv Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere Fremstilling af konservesdåser mv Fremstilling af trådvarer Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre Fremstilling af andre færdige metalprodukter Fremstilling af metalskilte Fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt 29 Maskinindustri 29.1 Fremstilling af motorer og motordele undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Fremstilling af motorer og turbiner undtagen til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Skibsmotorfabrikker Reparation af skibsmotorer Fremstilling af andre motorer og turbiner Fremstilling af pumper og kompressorer Fremstilling af luftpumper og -kompressorer Fremstilling af væskepumper Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner Fremstilling af haner og ventiler Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger 29.2 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål Fremstilling af ovne og fyringsaggregater Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr Fremstilling af båndtransportører og elevatorer Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker Fremstilling af trucks Fremstilling af andet håndteringsudstyr Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg til erhvervsmæssigt brug Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i øvrigt Vægtfabrikker Fremstilling af emballeringsmaskiner Fremstilling af højtryksrensere, ildslukkere, sandblæsere mv Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv.

16 Fremstilling af traktorer og maskiner til land- og skovbrug Fremstilling af traktorer Fremstilling af andre maskiner til land- og skovbrug Fremstilling af høstmaskiner mv Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbrug Fremstilling af maskiner til land- og skovbrug i øvrigt Reparation af maskiner til land- og skovbrug Fremstilling af værktøjsmaskiner 29.5 Fremstilling af andre maskiner til specielle formål Fremstilling af maskiner til metalindustri Fremstilling af maskiner til cementindustri, entreprenørarbejde mv Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde mv Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustri Fremstilling af mejerimaskiner Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimaskiner Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk og skaldyr Fremstilling af andre maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustri Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri Fremstilling af maskiner til papir- og papindustri Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i øvrigt Fremstilling af støbeforme Fremstilling af tørringsanlæg Fremstilling af div. udstyr til fiskerierhverv og dambrug (f) Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt Fremstilling af våben og ammunition 29.7 Fremstilling af husholdningsapparater Fremstilling af elektriske husholdningsapparater Fremstilling af køleskabe og dybfrysere til husholdningsbrug Fremstilling af elektriske komfurer, kogeapparater og ovne til husholdningsbrug Fremstilling af opvaske-, vaske- og tørremaskiner til husholdningsbrug Fremstilling af støvsugere, vandvarmere, el-radiatorer, kaffemaskiner mv. til husholdningsbrug Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne Fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr Fremstilling af kontormaskiner Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-udstyr

17 17 31 Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer samt vindmøller Fremstilling af elmotorer og -generatorer Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor mv Fremstilling af transformatorer og omformere Fremstilling af vindmøller Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler samt relæer mv Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler Fremstilling af elektriske afbrydere, relæer, sikringer mv Fremstilling af isolerede ledninger og kabler Akkumulator- og tørelementfabrikker Fremstilling af belysningsarmaturer mv Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer samt andet elektrisk udstyr i øvrigt Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n Fremstilling af trafikreguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt elektromekaniske værksteder Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr Elektromekaniske værksteder Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt 32 Fremstilling af telemateriel Fremstilling af kredsløb og halvlederkomponenter mv Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb Fremstilling af halvlederkomponenter, kondensatorer, modstande mv Fremstilling af telemateriel Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni Fremstilling af telefonapparater og -anlæg samt telefaxapparater Fremstilling af radioer, fjernsyn, højtalere, antenner mv Fremstilling af radioer, fjernsyn mv Fremstilling af højtalere mv Fremstilling af antenner og antenneanlæg 33 Fremstilling af medicinsk udstyr, instrumenter, ure mv Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr Fremstilling af kanyler og sprøjter Fremstilling af høreapparater og dele hertil Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, proteser mv.

18 Fremstilling af navigationsudstyr, måle- og kontrolapparater Fremstilling af navigationsudstyr Fremstilling af apparater til måling af forbrug, tryk mv. i væsker og gasser Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af elektriske størrelser Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr Fremstilling af brilleglas og optiske instrumenter mv Fremstilling af reproduktionskameraer Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt Fremstilling af ure 34 Fremstilling af biler mv Bilfabrikker Karosserifabrikker Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer 35 Fremstilling af andre transportmidler 35.1 Bygning og reparation af skibe og både Skibsværfter Bådbyggerier Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv Flyfabrikker og -værksteder 35.4 Fremstilling af motorcykler, cykler mv Fremstilling af motorcykler og knallerter Fremstilling af cykler Fremstilling af invalidekøretøjer Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt 36 Møbelindustri og anden fremstillingsvirksomhed 36.1 Fremstilling af møbler Fremstilling af stole og andre siddemøbler; møbelpolstrere Fremstilling af stole og andre siddemøbler Møbelpolstrervirksomhed Fremstilling af kontor- og butiksmøbler undtagen stole Fremstilling af køkkeninventar mv Fremstilling af andre møbler til boliger; møbellakererier Fremstilling af andre møbler til boliger Møbellakererier, afsyring af møbler mv Madrasfabrikker

19 Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer Fremstilling af mønter og medaljer Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer o.l Guld- og sølvvarefabrikker Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer Fremstilling af musikinstrumenter Fremstilling af sportsrekvisitter Fremstilling af legetøj og spil 36.6 Anden fremstillingsvirksomhed i øvrigt Fremstilling af bijouterivarer Børstefabrikker Fremstilling af stearinlys samt andre varer i øvrigt Stearinlysfabrikker Fremstilling af andre varer i øvrigt 37 Genbrug af affaldsprodukter Genbrug af metalaffaldsprodukter Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter 40 El-, gas- og varmeforsyning Elforsyning Gasforsyning Varmeforsyning Vandforsyning 45 Bygge- og anlægsvirksomhed 45.1 Forberedende byggepladsarbejder Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører Funderingsundersøgelser 45.2 Opførelse af bygninger og anlægsvirksomhed Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (f) Offentlig bygge- og anlægsvirksomhed (Landsingeniøren) (f) Tagdækningsvirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering Murerforretninger Brolæggermestre Kloakmestre Stilladsforretninger Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt

20 Bygningsinstallationsvirksomhed Elektroinstallationsforretninger Isoleringsvirksomhed VVS-installatører og blikkenslagerforretninger 45.4 Andet bygningsarbejde Stukkatørvirksomhed Tømrer- og bygningssnedkerforretninger Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning samt gulvafhøvling Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed Gulvafhøvling og gulvafslibning Maler- og glarmesterforretninger Malerforretninger Glarmesterforretninger Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale 50 Handel med biler mv., reparation og vedligeholdelse heraf samt servicestationer Engros- og detailhandel med biler mv Engroshandel med biler Detailhandel med biler Engros- og detailhandel med campingvogne mv Reparation og vedligeholdelse af biler mv Autoreparationsværksteder Karosseriværksteder (pladesmede) Autoelektrikere Undervognsbehandling Autolakererier Dækservice Autoservice i øvrigt Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse heraf Servicestationer Servicestationer uden kiosksalg Servicestationer med kiosksalg

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT

Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland. Development Centre UMT Fokus på livsstilserhvervene Møbler og beklædning i Region Midtjylland Development Centre UMT Udarbejdet af estatistik for Region Midtjylland, Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Figuroversigt... 4 3.

Læs mere

Erhvervsstruktur og definitioner

Erhvervsstruktur og definitioner 0001 Olie og gas 0500 Olie og gas 0530 Olie- og gasproducenter 0533 Efterforskning og produktion Virksomheder, der beskæftiger sig med efterforskning og boring efter, produktion, raffinering og forsyning

Læs mere

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008

Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008 Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug November 2008 Dansk Energi Analyse A/S Viegand & Maagøe ApS Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug Udarbejdet af: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse

Læs mere

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder

Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Fremtidens Medarbejder Titel: Fremtidens Medarbejder Hvilke kompetencer skaber vækst? Udarbejdet for: Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Udarbejdet af: Teknologisk

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 INDHOLD Del A... 2 Del B... 4 Del C... 84 Del D... 483 Del M... 485 L A A.1. 2 Del CTM A.2. A.2.1. 2.1.1. 2.1.2. A.2.2. A.2.3. A.2.4. 2.4.1. 2.4.2. 3 L B B.1. 4 Del CTM B.2. 5 CTM Del B.3. 6 Del B.4.1

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 130 Del C... 160 Del D... 181 Del M... 183 INDHOLD Del A... 2 Del B... 13 Del C... 16 Del D... 181 Del M... 183 L A A.1. 8681835 12/11/29 FRESH AND FROZEN Lapin Liha Oy Ahjotie 9 9632 Rovaniemi FI BERGGREN OY AB Antinkatu 3 C 1 Helsinki FI FI EN

Læs mere

SLA Systematik 2004 Stikord systematisk 30.06.2004

SLA Systematik 2004 Stikord systematisk 30.06.2004 SLA Systematik 2004 Stikord systematisk 30.06.2004 00 Bogfremstilling i almindelighed 00 Boghåndværk, foreninger i almindelighed. 00 Boghåndværk i almindelighed 00 00 Bogtilrettelæggelse i almindelighed

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1509 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 130. årgang. 2009-02-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 713 Afslåede eller

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 208 Del M... 222 INDHOLD Del A... 2 Del B... 172 Del C... 187 Del D... 28 Del M... 222 L A A.1. 843321 17/7/29 SALESFORCE salesforce.com, inc. The Landmark @ One Market Street, Suite 3 San Francisco, California 9415 US

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark

Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Pengestrømme mellem Grønland & Danmark Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under Selvstyrekommissionen april 2003 2 Forord Arbejdsgruppen vedrørende Økonomi og Erhvervsudvikling under

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 21. april 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET. Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi. Lars-Bo Jacobsen

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET. Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi. Lars-Bo Jacobsen FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi Lars-Bo Jacobsen FOI Working paper nr. 2/ 2010 Lystfiskernes bidrag til dansk økonomi Lars-Bo Jacobsen lars-bo@foi.dk

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 28. maj 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 11. 123. årgang. 2002-03-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1133 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet.

Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning er et sektorforskningsinstitut under IT- og Forskningsministeriet. Analyseinstitut for Forskning skal bl.a.: gennem egen forskning og udredning styrke grundlaget for det forskningsrådgivende

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 105 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 INDHOLD Del A... 2 Del B... 15 Del C... 113 Del D... 125 Del M... 164 DEL A A.1. 22 74 1195493 12/8/211 PAKETO 27.5.1 G.N.P. spol. s r.o. Dolní Jasenka 279 755 1 Vsetín CZ PATIN - ZNALECKÁ A ZNÁMKOVÁ KANCELÁØ

Læs mere

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234

INDHOLD. Del A... 2 Del B... 180 Del C... 208 Del D... 232 Del M... 234 INDHOLD Del A... 2 Del B... 18 Del C... 28 Del D... 232 Del M... 234 L A A.1. 9798431 9/3/211 VI.VI Fernandez, Francois Walter An Der Ling 27 5739 Cologne EN 6 - Uædle metaller og legeringer heraf; Byggematerialer

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

EDU1: Formal education of the Danish workforce

EDU1: Formal education of the Danish workforce 7. Total number of cases in database 1. Name of database EDU1: Formal education of the Danish workforce 2. Owner of data in database The IKE-group, Aalborg University 3. DRUID contact Ina Drejer Department

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere