FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE"

Transkript

1 FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE udgave - september 1996 MENNINGARSTOVAN Faroe Islands Trade Council

2 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til FV 93 2 Kodesystem 3 Ændringer i 3. udgave 3 Oversigt over hovedafdelinger 4 Brancheoversigt 5 Oversigt over ændringer sammenlignet med Dansk Branchekode udgave Introduktion til FV 93 Færøsk Branchekode - FV 93 bliver bl.a. brugt af Færøernes Statistik, Told- og Skat og Færøernes Udviklingskontor til administrative, statistiske og andre formål, men er også tiltænkt andre offentlige og private brugere. FV93 findes også på færøsk og engelsk. Med få undtagelser er FV 93 identisk med Dansk Branchekode DB 93. De fleste ændringer findes indenfor fiskeri og fremstilling af fiskeprodukter, hvor den danske branchekode ikke er detaljeret nok til færøske forhold. På side 36 er der en oversigt over disse ændringer og med undtagelse af disse kan man i tvilvspørgsmål benytte branchebeskrivelse og stikordsregister i DB 93. Sammenhæng med internationale og nationale branchekoder: ISIC Rev. 3 NACE Rev. 1 DB 93 (ST) (ES) (Danmark) FV 93 (Færøerne)

3 3 Kodesystem Kodesystemet er opdelt i to, hvor den ene er en 1- eller 2-cifret bogstavkode (hovedafdelinger), og den anden en talkode med op til 6 cifre. Hovedafdelingerne er vist på side 4 sammen med sammenhængen til talkoderne. Talkoderne er belyst i nedenstående eksempel. Eksempel: 26 Sten-, ler- og glasindustri mv (hovedgrupper) 26.6 Fremstilling af produkter af beton, cement og gips (grupper) Fremstilling af byggematerialer af beton (undergrupper) Betonelementfabrikker (brancher) Ændringer i 3. udgave af FV 93 Nye brancher: Brødudsalg kun nummerændring Chokolade- og konfektureforretninger kun nummerændring Realkreditinstitutter Andre kreditinstitutter Kreditformidling af andre end kreditinstitutter Finansieringsselskaber Anden udlånsvirksomhed Investeringsselskaber Fondsmæglerselskaber Finansielle holdingselskaber Finansieringsvirksomhed i øvrigt Religiøse institutioner og foreninger Brancher og undergrupper, der har fået nye navne: Detailhandel med brød, chokolade og konfekture Anden kreditformidling Finansielle institutioner i.a.n Religiøse institutioner og foreninger Investeringsforeninger Nedlagte brancher: Offsettrykkerier Brødudsalg Chokolade- og konfektureforretninger Realkreditinstitutter mv Finansieringsfonde Anden kreditgivning Finansieringsvirksomhed i øvrigt Folkekirken Andre trossamfund

4 4 Oversigt over hovedafdelinger Fordeling på hovedgrupper samt antal brancher. Hoved- Antal Hovedafdelinger grupper brancher A Landbrug, jagt og skovbrug B Fiskeri mv A Fiskeri B Fiskeopdræt C Råstofudvinding A Udvinding af energiråstoffer B Anden råstofudvinding D Fremstillingsvirksomhed A Nærings- og nydelsesmiddelindustri B Tekstil- og beklædningsindustri C Læderindustri 19 4 D Træindustri E Papir- og grafisk industri F Mineralolieindustri 23 3 G Kemisk industri H Gummi- og plastindustri I Sten-, ler- og glasindustri J Jern- og metalindustri K Maskinindustri L Elektronikindustri M Transportmiddelindustri N Møbelindustri og anden fremstillingsvirksomhed E El-, gas, varme- og vandforsyning F Bygge- og anlægsvirksomhed G Handel og reparationsvirksomhed H Hotel- og restaurationsvirksomhed I Transportvirksomhed mv A Søtransport 61 4 B Anden transport mv. 60, J Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed K Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv L Offentlig administration, forsvar og socialforsikring M Undervisning N Sundheds- og velfærdsinstitutioner mv O Organisationer, forlystelser, kultur mv P Private husholdninger med ansat medhjælp 95 1 Q Internationale organisationer 99 1 R Uoplyst 98 1 Ialt 836

5 5 01 Landbrug, jagt mv Planteavl Agerbrug Kornavl Agerbrug i øvrigt Gartnerier og planteskoler Gartnerier Planteskoler Dyrkning af frugt og bær 01.2 Husdyravl Kvægavl Malkekvæghold Blandet malkekvæg- og fårehold (f) Anden kvægavl Heste-, fåre- og gedeavl Stutterier Fåre- og gedeavl Svineavl Fjerkræavl Anden husdyravl Pelsdyravl Biavl Kenneler Opdræt af andre dyr Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) 01.4 Landbrugsservice undtagen dyrlægevirksomhed Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug Landbrugsmaskinstationer Anlægsgartnerier Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug i øvrigt Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed Skovbrug mv Skovbrug Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug

6 Fiskeri mv Fiskeri Fiskeri til landing af fersk fisk (f) Fabriksskibe (f) Saltfiskeskibe (f) Rejefiskeri (f) Industrifiskeri (f) Andet fiskeri (f) Isværker (f) Rederivirksomhed i forbindelse med fiskeri (f) Hval- og grindefangst (f) Anden virksomhed i forbindelse med fiskeri m.v. (f) Dambrug og fiskeavl Opdræt af lakse- og ørredyngel samt smolt (f) Opdræt af laks og ørred (f) Opdræt af skal- og bløddyr (f) 10 Kulminer, brunkulslejer og tørvegrave Kulminer Brunkulslejer Tørvegrave 11 Udvinding af råolie og naturgas mv Udvinding af råolie og naturgas Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding Brydning af uran- og thoriummalme 13 Brydning af metalholdige malme Brydning af jernmalm Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme 14 Råstofudvinding i øvrigt 14.1 Brydning af sten mv Stenbrud og stenfiskeri Stenbrud Stenfiskeri Kalkbrud Skiferbrud

7 Grus-, sand- og lergravning Grus- og sandgrave, sandsugning Udvinding af ler og kaolin Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer Saltudvinding Anden råstofudvinding i øvrigt 15 Fremstilling af næringsmidler og drikkevarer 15.1 Slagtning, forarbejdning og konservering af kød og kødprodukter Svine- og kreaturslagterier mv Svineslagterier Kreaturslagterier Fåreslagterier (f) Tarmrenserier Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker Fjerkræslagterier Fremstilling af kød- og fjerkrækødprodukter Fremstilling af færdigretter Kødforarbejdning i øvrigt Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter Fremstilling af ferske og frosne fiskeprodukter (filétfabrikker) (f) Fremstilling af færdige fiskeretter (f) Fiskehermetikfabrikker (f) Fremstilling af lakse- og ørredprodukter (undtagen røgerier) (f) Fremstilling af skaldyrprodukter (f) Saltning af fisk og tørring af saltfisk og fersk fisk (f) Røgning af fisk (f) Fiskemelsfabrikker Anden fremstilling af fiskeprodukter (f) 15.3 Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager Forarbejdning og konservering af kartofler Fremstilling af frugt- og grønsagssaft Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt 15.4 Fremstilling af vegetabilske og animalske olier samt fedtstoffer Fremstilling af råolier og fedtstoffer Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer Margarinefabrikker mv.

8 Fremstilling af mejeriprodukter Mejerier og mælkekondenseringsfabrikker Mejerier samt ostefremstilling Mælkekondenseringsfabrikker Fremstilling af konsumis 15.6 Fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter Fremstilling af mølleriprodukter Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter 15.7 Fremstilling af færdige foderblandinger Fremstilling af færdige foderblandinger undtagen til kæledyr Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl Fremstilling af færdige foderblandinger til dam- og havbrug Fremstilling af færdigt foder til kæledyr 15.8 Fremstilling af andre næringsmidler Fremstilling af brød og andre friske bagervarer Brødfabrikker Bagerforretninger Fremstilling af kager og kiks Sukkerfabrikker og -raffinaderier Chokolade- og sukkervarefabrikker Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer Forarbejdning af te og kaffe Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt 15.9 Fremstilling af drikkevarer Fremstilling af spiritus Fremstilling af råsprit Fremstilling af vin Fremstilling af frugtvin undtagen fra druer Fremstilling af vermouth mv Bryggerier Maltfabrikker Mineralvandsfabrikker mv Tobaksfabrikker 17 Tekstilindustri Forbehandling og spinding af tekstilfibre Vævning af tekstiler Færdigbehandling af tekstiler

9 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv Fremstilling af boligtekstiler Anden fremstilling af færdige tekstilvarer 17.5 Fremstilling af andre tekstiler Tæppefabrikker Rebslagerier og fiskenetfabrikker (vodbindere) Rebslagerier Fiskenetfabrikker (vodbindere) Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsartikler Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt Fremstilling af trikotagestoffer 17.7 Fremstilling af strikkede eller hæklede varer på grundlag af egne producerede trikotagestoffer Strømpefabrikker Fremstilling af pullovere, cardigans mv. 18 Beklædningsindustri Fremstilling af læderbeklædning 18.2 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør på grundlag af materialer, der ikke er af egen produktion Fremstilling af arbejdsbeklædning Fremstilling af anden yderbeklædning Fremstilling af herre- og dameovertøj Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger Fremstilling af underbeklædning Skjortefabrikker Anden fremstilling af underbeklædning Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør Fremstilling af babytøj Beklædningsindustri i øvrigt Pelsberedning samt buntmagerier 19 Læderindustri Garverier Fremstilling af tasker, kufferter mv Sko- og træskofabrikker Skotøjsfabrikker Træskofabrikker

10 10 20 Træindustri Udsavning og høvling af træ, imprægnering af træ Savværker Træimprægneringsvirksomheder mv Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler Fremstilling af ramme- og møbellister Fremstilling af dele af træ til bygninger Fremstilling af præfabrikerede bygninger eller bygningselementer af træ Træemballagefabrikker 20.5 Fremstilling af andre træprodukter og fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer Fremstilling af andre træprodukter Trædrejere Ligkistefabrikker Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer 21 Papirindustri 21.1 Fremstilling af papirmasse, papir og pap Fremstilling af papirmasse Fremstilling af papir og pap 21.2 Fremstilling af papir- og papvarer Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap Fremstilling af husholdnings- og toiletartikler af papir og pap Fremstilling af kontorartikler af papir og pap Fremstilling af skrivepapir Fremstilling af andre kontorartikler af papir og pap Fremstilling af tapet Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n. 22 Grafisk industri 22.1 Udgiver- og forlagsvirksomhed med/uden eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. med/uden eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri Udgivelse af dagblade med/uden eget trykkeri Udgivelse af dagblade med eget trykkeri Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri

11 Udgivelse af uge-, distrikts- og annonceblade samt magasiner med/uden eget trykkeri Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri Udgivelse af distrikts- og annonceblade med eget trykkeri Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri Udgivelse af lydoptagelser Anden udgivervirksomhed 22.2 Trykning og servicevirksomhed i forbindelse med trykning Avistrykkerier Andre trykkerier Bogtrykkerier og offsettrykkerier Serigrafiske trykkerier Andre trykkerier i øvrigt Bogbinderier Reproduktionanstalter og sætterier Reproduktionsanstalter Sætterier Anden virksomhed i forbindelse med trykning 22.3 Reproduktion af indspillede medier Reproduktion af lydoptagelser Reproduktion af videooptagelser Reproduktion af edb-medier 23 Mineralolieindustri mv Fremstilling af koks mv Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter Oparbejdning af nukleart brændsel 24 Kemisk industri 24.1 Fremstilling af basiskemikalier Fremstilling af industrigasser Fremstilling af farvestoffer og pigmenter Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier Fremstilling af andre organiske basiskemikalier Fremstilling af kunstgødning mv Fremstilling af basisplast Fremstilling af syntetisk gummi Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer

12 Fremstilling af farmaceutiske råvarer; medicinalvarefabrikker Fremstilling af farmaceutiske råvarer Medicinalvarefabrikker 24.5 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume og toiletmidler Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler Sæbe- og vaskemiddelfabrikker Pudse- og rensemiddelfabrikker Fremstilling af parfume og toiletmidler 24.6 Fremstilling af andre kemiske produkter Fremstilling af sprængstoffer mv Limfabrikker Fremstilling af æteriske olier Fremstilling af fotokemiske produkter Fremstilling af uindspillede medier Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt Fremstilling af kemofibre 25 Gummi- og plastindustri 25.1 Fremstilling af gummiprodukter Fremstilling af gummidæk og gummislanger Vulkaniseringsanstalter Fremstilling af andre gummiprodukter 25.2 Fremstilling af plastprodukter Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast Fremstilling af plader, ark, film og andre flade former af plast Fremstilling af rør og slanger af plast Fremstilling af stænger og profiler af plast Fremstilling af plastemballage Fremstilling af bygningsartikler af plast Fremstilling af sanitetsartikler af plast Fremstilling af andre bygningsartikler af plast Fremstilling af andre plastprodukter Fremstilling af kontor- og skoleartikler af plast Fremstilling af bordservice og køkkenudstyr af plast Fremstilling af andre plastprodukter i øvrigt

13 13 26 Sten-, ler- og glasindustri mv Fremstilling af glas og glasprodukter Fremstilling af planglas Formning og forarbejdning af planglas Fremstilling af flasker, drikkeglas mv Glasuldsfabrikker Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt 26.2 Fremstilling af keramiske produkter undtagen byggematerialer Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande Fremstilling af keramiske sanitetsartikler Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug Fremstilling af andre keramiske produkter Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter Fremstilling af fliser og kakler Teglværker 26.5 Fremstilling af cement, kalk og gips Cementfabrikker Kalkværker Fremstilling af gips 26.6 Fremstilling af produkter af beton, cement og gips Fremstilling af byggematerialer af beton Betonvarefabrikker Betonelementfabrikker Fremstilling af byggematerialer af gips Fremstilling af færdigblandet beton Mørtelværker Fremstilling af fibercementprodukter Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter Stenhuggere 26.8 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter Fremstilling af slibemidler Asfalt-, tagpap- og stenuldsfabrikker mv Asfalt- og tagpapfabrikker Stenuldsfabrikker Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i øvrigt

14 14 27 Fremstilling af metal Jern- og stålværker 27.2 Fremstilling af rør Fremstilling af støbte jern- og stålrør Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør) 27.3 Anden forarbejdning af jern og stål samt produktion af andre jernlegeringer Koldtrækning af jern og stål Koldvalsning af jern- og stålbånd Koldbehandling af jern og stål Trådtrækning af stål Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt 27.4 Fremstilling af ikke-jernholdige metaller Fremstilling af ædelmetaller Fremstilling og første bearbejdning af aluminium Fremstilling og første bearbejdning af bly, zink og tin Fremstilling og første bearbejdning af kobber Fremstilling og første bearbejdning af andre ikke-jernholdige metaller 27.5 Støbning af metalprodukter Støbning af jernprodukter Støbning af stålprodukter Støbning af letmetalprodukter Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter 28 Jern- og metalvareindustri 28.1 Fremstilling af metalkonstruktioner Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal 28.2 Fremstilling af tanke og beholdere af metal; fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi 28.5 Behandling og coating af metal; almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde) Overfladebehandling af metal på kontraktbasis (lønarbejde) Almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde) 28.6 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber Fremstilling af håndværktøj

15 Fremstilling af låse og metalbeslag Låsefabrikker Fremstilling af metalbeslag 28.7 Fremstilling af metaltønder, trådvarer, bolte, skruer mv Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere Fremstilling af konservesdåser mv Fremstilling af trådvarer Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre Fremstilling af andre færdige metalprodukter Fremstilling af metalskilte Fremstilling af sanitets- og husholdningsartikler af metal Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt 29 Maskinindustri 29.1 Fremstilling af motorer og motordele undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Fremstilling af motorer og turbiner undtagen til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter Skibsmotorfabrikker Reparation af skibsmotorer Fremstilling af andre motorer og turbiner Fremstilling af pumper og kompressorer Fremstilling af luftpumper og -kompressorer Fremstilling af væskepumper Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner Fremstilling af haner og ventiler Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger 29.2 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål Fremstilling af ovne og fyringsaggregater Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr Fremstilling af båndtransportører og elevatorer Fremstilling af kraner samt talje- og hejseværker Fremstilling af trucks Fremstilling af andet håndteringsudstyr Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg til erhvervsmæssigt brug Fremstilling af køle- og fryseanlæg til erhvervsmæssigt brug Fremstilling af ventilations- og klimaanlæg til erhvervsmæssigt brug Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i øvrigt Vægtfabrikker Fremstilling af emballeringsmaskiner Fremstilling af højtryksrensere, ildslukkere, sandblæsere mv Fremstilling af salgsautomater, varmevekslere, centrifuger mv.

16 Fremstilling af traktorer og maskiner til land- og skovbrug Fremstilling af traktorer Fremstilling af andre maskiner til land- og skovbrug Fremstilling af høstmaskiner mv Fremstilling af jordbearbejdningsmaskiner til landbrug Fremstilling af maskiner til land- og skovbrug i øvrigt Reparation af maskiner til land- og skovbrug Fremstilling af værktøjsmaskiner 29.5 Fremstilling af andre maskiner til specielle formål Fremstilling af maskiner til metalindustri Fremstilling af maskiner til cementindustri, entreprenørarbejde mv Fremstilling af maskiner til fremstilling af mørtel, cement, beton og betonvarer Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde mv Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustri Fremstilling af mejerimaskiner Fremstilling af maskiner og apparater til behandling af korn Fremstilling af maskiner til sukkervareindustri samt bagerimaskiner Fremstilling af maskiner til forarbejdning af kød, fjerkræ, fisk og skaldyr Fremstilling af andre maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustri Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri Fremstilling af maskiner til papir- og papindustri Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i øvrigt Fremstilling af støbeforme Fremstilling af tørringsanlæg Fremstilling af div. udstyr til fiskerierhverv og dambrug (f) Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt Fremstilling af våben og ammunition 29.7 Fremstilling af husholdningsapparater Fremstilling af elektriske husholdningsapparater Fremstilling af køleskabe og dybfrysere til husholdningsbrug Fremstilling af elektriske komfurer, kogeapparater og ovne til husholdningsbrug Fremstilling af opvaske-, vaske- og tørremaskiner til husholdningsbrug Fremstilling af støvsugere, vandvarmere, el-radiatorer, kaffemaskiner mv. til husholdningsbrug Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne Fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr Fremstilling af kontormaskiner Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-udstyr

17 17 31 Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer samt vindmøller Fremstilling af elmotorer og -generatorer Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor mv Fremstilling af transformatorer og omformere Fremstilling af vindmøller Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler samt relæer mv Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler Fremstilling af elektriske afbrydere, relæer, sikringer mv Fremstilling af isolerede ledninger og kabler Akkumulator- og tørelementfabrikker Fremstilling af belysningsarmaturer mv Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer samt andet elektrisk udstyr i øvrigt Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n Fremstilling af trafikreguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt elektromekaniske værksteder Fremstilling af elektrisk trafikreguleringsudstyr Elektromekaniske værksteder Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt 32 Fremstilling af telemateriel Fremstilling af kredsløb og halvlederkomponenter mv Fremstilling af trykte og integrerede kredsløb Fremstilling af halvlederkomponenter, kondensatorer, modstande mv Fremstilling af telemateriel Fremstilling af apparater til radiotelegrafi og radiotelefoni Fremstilling af telefonapparater og -anlæg samt telefaxapparater Fremstilling af radioer, fjernsyn, højtalere, antenner mv Fremstilling af radioer, fjernsyn mv Fremstilling af højtalere mv Fremstilling af antenner og antenneanlæg 33 Fremstilling af medicinsk udstyr, instrumenter, ure mv Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr Fremstilling af kanyler og sprøjter Fremstilling af høreapparater og dele hertil Fremstilling af elektrodiagnostiske apparater Fremstilling af inventar til medicinsk og dental brug Fremstilling af røntgenapparatur, tandlægeapparatur, respirationsapparater, ortopædiske artikler, proteser mv.

18 Fremstilling af navigationsudstyr, måle- og kontrolapparater Fremstilling af navigationsudstyr Fremstilling af apparater til måling af forbrug, tryk mv. i væsker og gasser Fremstilling af apparater til måling eller kontrol af elektriske størrelser Fremstilling af instrumenter og apparater til brug ved fysiske og kemiske analyser Fremstilling af andet måle- og kontroludstyr Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr Fremstilling af brilleglas og optiske instrumenter mv Fremstilling af reproduktionskameraer Fremstilling af fotografisk og kinematografisk udstyr i øvrigt Fremstilling af ure 34 Fremstilling af biler mv Bilfabrikker Karosserifabrikker Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer 35 Fremstilling af andre transportmidler 35.1 Bygning og reparation af skibe og både Skibsværfter Bådbyggerier Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv Flyfabrikker og -værksteder 35.4 Fremstilling af motorcykler, cykler mv Fremstilling af motorcykler og knallerter Fremstilling af cykler Fremstilling af invalidekøretøjer Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt 36 Møbelindustri og anden fremstillingsvirksomhed 36.1 Fremstilling af møbler Fremstilling af stole og andre siddemøbler; møbelpolstrere Fremstilling af stole og andre siddemøbler Møbelpolstrervirksomhed Fremstilling af kontor- og butiksmøbler undtagen stole Fremstilling af køkkeninventar mv Fremstilling af andre møbler til boliger; møbellakererier Fremstilling af andre møbler til boliger Møbellakererier, afsyring af møbler mv Madrasfabrikker

19 Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer Fremstilling af mønter og medaljer Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer o.l Guld- og sølvvarefabrikker Guld- og sølvsmedeværksteder samt juvelerer Fremstilling af musikinstrumenter Fremstilling af sportsrekvisitter Fremstilling af legetøj og spil 36.6 Anden fremstillingsvirksomhed i øvrigt Fremstilling af bijouterivarer Børstefabrikker Fremstilling af stearinlys samt andre varer i øvrigt Stearinlysfabrikker Fremstilling af andre varer i øvrigt 37 Genbrug af affaldsprodukter Genbrug af metalaffaldsprodukter Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter 40 El-, gas- og varmeforsyning Elforsyning Gasforsyning Varmeforsyning Vandforsyning 45 Bygge- og anlægsvirksomhed 45.1 Forberedende byggepladsarbejder Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører Funderingsundersøgelser 45.2 Opførelse af bygninger og anlægsvirksomhed Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (f) Offentlig bygge- og anlægsvirksomhed (Landsingeniøren) (f) Tagdækningsvirksomhed Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering Murerforretninger Brolæggermestre Kloakmestre Stilladsforretninger Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt

20 Bygningsinstallationsvirksomhed Elektroinstallationsforretninger Isoleringsvirksomhed VVS-installatører og blikkenslagerforretninger 45.4 Andet bygningsarbejde Stukkatørvirksomhed Tømrer- og bygningssnedkerforretninger Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning samt gulvafhøvling Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed Gulvafhøvling og gulvafslibning Maler- og glarmesterforretninger Malerforretninger Glarmesterforretninger Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale 50 Handel med biler mv., reparation og vedligeholdelse heraf samt servicestationer Engros- og detailhandel med biler mv Engroshandel med biler Detailhandel med biler Engros- og detailhandel med campingvogne mv Reparation og vedligeholdelse af biler mv Autoreparationsværksteder Karosseriværksteder (pladesmede) Autoelektrikere Undervognsbehandling Autolakererier Dækservice Autoservice i øvrigt Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse heraf Servicestationer Servicestationer uden kiosksalg Servicestationer med kiosksalg

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

Notat vedrørende opsporing af virksomheder

Notat vedrørende opsporing af virksomheder Notat vedrørende opsporing af virksomheder Formål Det overordnede formål med projektet er at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr.

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Hovedkonklusioner: Gennemsnitslønnen uden pension for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Sælgernes Gennemsnitslønnen (uden pension) for en salgskonsulent på fast løn er 26.400 kr. Lønnen steg i

Læs mere

Beskæftigelsen 2005. Højeste beskæftigelse i perioden 2000-2005. Beskæftigelsen i 2005 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9 pct.

Beskæftigelsen 2005. Højeste beskæftigelse i perioden 2000-2005. Beskæftigelsen i 2005 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9 pct. Arbejdsmarked 2008:1 Beskæftigelsen 2005 Sammenfatning Højeste beskæftigelse i perioden 2000-2005 Beskæftigelsesomfanget steg med 2,3 pct. Lønsummen steg med 2,1 pct. Begrænsning af Lønmodtager-begrebet

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

CEBR Centre for Economic and Business Research

CEBR Centre for Economic and Business Research Eksportpotentiale i Servicebrancher for Dansk Erhverv CEBR Centre for Economic and Business Research Johan Moritz Kuhn, jmk.cebr@cbs.dk 9. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier Dyrkning af grøntsager. Dyrkning af krydderurter Indsamling af svampe Dyrkning/drivning af blomsterløg, potteplanter,

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Udviklingsmuligheder i Hedehusene Marts 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Detailhandelen i Hedehusene 5 3. Befolknings og forbrugsforhold i

Læs mere

Faldet i antallet af konkurser fortsætter

Faldet i antallet af konkurser fortsætter Ny analyse fra Experian: Faldet i antallet af konkurser fortsætter Den 3. marts 2011 490 virksomheder gik konkurs i februar 2011, og sammenlignet med 533 konkurser i februar sidste år, er der tale om et

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 06.02.2006 KOM(2006) 39 endelig 2006/0011 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af den statistiske nomenklatur

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst

Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst 2 Kreditfokus, forsigtighed og dalende etableringslyst For 8. måned i træk viser danske virksomheder tiltagende styr på forretningsdriften. Over færre virksomheder gik konkurs i feriemåneden sammenlignet

Læs mere

Konkurser tager pusten fra iværksætterne

Konkurser tager pusten fra iværksætterne PRESSEMEDDELELSE 2.marts 2009 Konkurser tager pusten fra iværksætterne Antallet af konkurser stiger fortsat, og det tager pusten fra iværksætterne, der overvejer at starte ny virksomhed. Danskernes iværksætterlyst

Læs mere

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse

Læs mere

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni

Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni PRESSEMEDDELELSE 2. juli 20 Flere konkurser og færre nye virksomheder i juni I juni måned er 499 virksomheder gået konkurs hvilket er en stigning på godt 91 pct. og dermed næsten en fordobling i forhold

Læs mere

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks.

Elite-statistik. Fordeling af elite-smiley på branche. Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov. Antal virks. Fordeling af elite-smiley på branche Elite-statistik Pr.: 28-08-2015 * Kan ikke opnå elite-status, da kontrolfrekvensen er efter behov Detail virks. Elite % Elite * Apoteker, materialister, helsekostforretninger

Læs mere

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk

Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for 10. måned i træk September 20 Erhvervsliv holder stand konkurstal falder for. måned i træk Danske virksomheder ser ud til at holde pusten under det historisk lave indenlandske forbrug, viser nye tal fra analysevirksomheden

Læs mere

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning

Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Danske deltidslandbrugs samfundsøkonomiske betydning Netværk for deltidsrådgivere 18. november 2014 v/ Eva Gleerup Videncentret for Landbrug Rapportens indhold Baggrund og formål Afgrænsning og karakteristika

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

65.000 unge har mistet jobbet

65.000 unge har mistet jobbet Mere end hver fjerde ufaglærte ung har mistet arbejdet under krisen 65.000 unge har mistet over halvdelen har ingen uddannelse Siden den økonomiske krise satte ind i slutningen af 2008, har 265.000 danskere

Læs mere

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx

Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC. Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Profil- & markedsdækning Virksomhed ABC Input fil: ABC_Kunder_fra_CRM.xlsx Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer

Læs mere

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls

Profil- & markedsdækning Firma XYZ. Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Profil- & markedsdækning Firma XYZ 2014 Input fil: KundedatabaseXYZ.xls Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling

Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Randers Havn Analyse af havnens betydning for oplandets erhvervsudvikling Juli 2007 Sortemosevej 2 Telefon 4810 4711

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 12. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Kort

Læs mere

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering

VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA. Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering VIDEN- ERHVERV FYN BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK FAKTA Beskæftigelse Produktivitet Uddannelse Lokalisering INDLEDNING INDHOLD HVAD SKAL VI LEVE AF I FREMTIDEN? De danske regioner og landsdele

Læs mere

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv,

Læs mere

Markedsfokus på Finland

Markedsfokus på Finland Markedsfokus på Finland August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte

Virum Sorgenfri. Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Virum Sorgenfri Konsekvensanalyse ved udvidelse af Sorgenfri bymidte og Virum bymidte Maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i markedsområdet 11 3. Befolknings-

Læs mere

Markedsfokus på Spanien

Markedsfokus på Spanien Markedsfokus på Spanien August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal

19/12/13. Industriens gensidige afhængighed. økonomi. Rapport udarbejdet for Dansk Metal 19/12/13 Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi Rapport udarbejdet for Dansk Metal For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Høje-Taastrup kommune

Høje-Taastrup kommune Høje-Taastrup kommune Analyse af detailhandelen Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Arealudlæg i Høje-Taastrup 3 2. Detailhandelen i Høje-Taastrup Kommune 7 3. Forbrug i Høje-Taastrup kommune 11 4. Handelsbalance

Læs mere

Private serviceerhverv

Private serviceerhverv Private serviceerhverv Kap 14 Serviceerhverv 40% af BVT ikke materiel produktion: produktet kan ikke lagres produkterne er i tilknytning til produktion handel og transport ydermere: flytning og afmåling

Læs mere

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland

Oversigt over fokusområder. I Region Midtjylland Oversigt over fokusområder I Region Midtjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER I REGION MIDTJYLLAND... 3 INDUSTRIEN I REGION MIDTJYLLAND... 4 OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER I REGION MIDTJYLLAND...

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION - JUNI 2003

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION - JUNI 2003 25. juni 2003 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 7720 Resumé: DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION - JUNI 2003 Som noget nyt vil AE analysere den aktuelle beskæftigelsessituation på detaljeret brancheniveau.

Læs mere

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret

7 ud af 10 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret 7 ud af 1 virksomheder tager ikke del i praktikpladsansvaret AE har undersøgt, hvor mange virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret. I 21 havde 27 procent af virksomhederne inden for industrien,

Læs mere

Fremstillingsvirksomhed

Fremstillingsvirksomhed Fremstillingsvirksomhed Kapitel 12 27-02-02 NW-N 1 Fremstillingssektor Industri- og håndværksproduktion +offentlige værker+bygge- og anlæg = sekundære erhverv Manufacturing 17% af BVT 17% af beskæftigelsen

Læs mere

Beatrice Schindler Rangvid, Britt Østergaard Larsen og Torben Pilegaard Jensen. Faglærtes indplacering på arbejdsmarkedet

Beatrice Schindler Rangvid, Britt Østergaard Larsen og Torben Pilegaard Jensen. Faglærtes indplacering på arbejdsmarkedet Beatrice Schindler Rangvid, Britt Østergaard Larsen og Torben Pilegaard Jensen Faglærtes indplacering på arbejdsmarkedet Publikationen Faglærtes indplacering på arbejdsmarkedet kan downloades fra hjemmesiden

Læs mere

Konkursanalyse, april 2012

Konkursanalyse, april 2012 Laveste antal konkurser siden september 2008 Konkursanalyse, il 20 Efter nytår har flere positive økonomiske nøgletal blandet sig med de så velkendte dystre gråtoner i konjunkturbilledet. Ifølge data-

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Tue Robi Jensen (trj@di.dk) side 2 indiske nøgletal. side 3 økonomiske udsigter. side 3 udvikling i vækstskøn. side 4 valutakurs

Tue Robi Jensen (trj@di.dk) side 2 indiske nøgletal. side 3 økonomiske udsigter. side 3 udvikling i vækstskøn. side 4 valutakurs DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Indien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Rapport vedrørende fraværsmeldinger i udvalgte brancher

Rapport vedrørende fraværsmeldinger i udvalgte brancher Rapport vedrørende fraværsmeldinger i udvalgte brancher Baseret på Den nationale fødselskohorte Bedre sundhed for Mor og Barn af Jesper Bælum, Anette Kærgaard og Annette Dalsgaard Vilain Arbejds- og Miljømedicinsk

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */ Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om harmoniserede forbrugerprisindeks /* KOM/94/674ENDEL - CNS 95/0009 */ EF-Tidende nr. C 084 af 06/04/1995 s. 0007 Forslag til Rådets forordning (EF) om harmoniserede

Læs mere

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE:

MILJØ & ENERGI APPENDIX. 5. kontor. Ref.: GW. 31.5.1989 rev. 23.3.1995. (Appendix-bygningsliste) DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: # A «* 8 4 S * e # MILJØ & ENERGI M I N I S T E R I E T ENERGISTYRELSEN 5. kontor Ref.: GW 31.5.1989 rev. 23.3.1995 (Appendix-bygningsliste) APPENDIX DEFINITION AF OPLYSNINGER I BYGNINGSLISTE: 1. ENHEDSVARMEBEHOV

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 21. april 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER VIDEN TIL VÆKST

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed 2014 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder

Profil- og Markedsdækningsanalyse. af Firma-XYZs erhvervskunder Profil- og Markedsdækningsanalyse af Firma-XYZs erhvervskunder Indhold 1. INDLEDNING...2 1.1 Rapportens formål og omfang... 2 1.2 Profil- og Markedsdækningsanalysens anvendelse... 2 1.3 Analysegrundlag...

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6

Energiledelse Nr. : RL 16 Kompetencekrav ved certificering Dato : 2010.03.23 Side : 1/6 Side : 1/6 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Retningslinjen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering af energiledelsessystemer. 2. FORMÅL Denne retningslinje fastlægger

Læs mere

Lønindkomst fratrukket eget bidrag til ATP og pension kr. kr. Overskud fra virksomhed kr. kr. Honorarindtægter kr. kr. Feriepenge kr. kr.

Lønindkomst fratrukket eget bidrag til ATP og pension kr. kr. Overskud fra virksomhed kr. kr. Honorarindtægter kr. kr. Feriepenge kr. kr. Årsbudget, år: Navn: Dato: www.aeldresagen.dk Indkomst efter arbejdsmarkedsbidrag og skat Indtægter Person 1 Person 2 Lønindkomst fratrukket eget bidrag til ATP og pension Overskud fra virksomhed Honorarindtægter

Læs mere

Klimaplan Mindsket reduktion af elafgift i handels- og serviceerhverv

Klimaplan Mindsket reduktion af elafgift i handels- og serviceerhverv N O T AT 18. oktober 2012, rev.juni 2013 J.nr. Ref. pb, lst, hdu Klimaplan Mindsket reduktion af elafgift i handels- og serviceerhverv Dette notat beskriver reduktion af elforbruget i handel- og serviceerhverv

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit 2013 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013

Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Lederlønninger i den offentlige sektor september 2013 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, at en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger,

Læs mere

Kom godt i gang med fødevarekontrollen

Kom godt i gang med fødevarekontrollen Til fødevareproducenter November 2003 Kom godt i gang med fødevarekontrollen Er du ikke registreret hos fødevareregionen? så læs her: Nedenstående oversigt er en enkel guide til, hvornår registrering og

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07

Side 1 Færøsk-Kapitel 73-141863 30/8/07 Kapitel 73 VARER AF JERN OG STÅL Bestemmelser 1. Ved støbejern forstås i dette kapitel varer fremstillet ved støbning, hvori jern vægtmæssigt udgør en større del end nogen anden enkelt bestanddel, og som

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ledelsessekretariatet OKJ Den 28. maj 2015 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og Indledning

Læs mere

Tyverisikringsniveauer og varegrupper

Tyverisikringsniveauer og varegrupper Side 1 af 11 Sikringsniveau 10 eller en hængelås med tilhørende beslag i GRØN klasse eller tilsvarende jf. F&P's Sikringskatalog Sikringsniveau 20 side, skal aflåses med en F&P-registreret låseenhed i

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Vejledning om fremskaffelse af virksomhedsoplysninger

Vejledning om fremskaffelse af virksomhedsoplysninger Vejledning om fremskaffelse af virksomhedsoplysninger Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2005 Indhold 1 INDLEDNING... 5 2 VEJLEDENDE KRAV TIL INDHENTNING AF VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER... 7 3 ANVENDELSE AF

Læs mere

Udvikling af national godstrafikmodel. Christian Overgård Hansen

Udvikling af national godstrafikmodel. Christian Overgård Hansen Udvikling af national godstrafikmodel Christian Overgård Hansen Disposition 1. Formål 2. Zonesystem og vareklassifikation 3. Modellering af godstransport 4. Tids- og aktivitetsplan 2 Trafikdage Formål

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere