FILM-X lærevejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FILM-X lærevejledning"

Transkript

1 FILM-X lærevejledning

2 INDHOLD OM FILM-X 1 MÅLGRUPPE 2 UNDERVISNINGEN I FILM-X 3 FILMPROCESSEN 4 FORBEREDELSE OG FORPRODUKTION 5 FASCILITETERNE I FILM-X 6 UNDERVISNINGSMATERIALER 11 LÆRERKURSER 12 FILM-PRAKTISKE OPLYSNINGER 12

3 OM FILM-X Film-X er et computerbaseret filmstudie, hvor eleverne kan prøve kræfter med praktisk filmproduktion. Faciliteterne er udviklet specielt til børn og unge, så tilgangen til denne fremmede proces kan være så umiddelbar og intuitiv som muligt. Filmproduktion er i virkeligheden en langsommelig proces, men i Film-X kan en film produceres på kun tre timer. Det pædagogiske princip bag Film-X er, at eleverne møder et meget begrænset antal valgmuligheder. Derfor kan man f.eks. ikke flytte kameraerne rundt, og man skal ikke selv indstille hverken lys eller lyd i optagefasen. Studierne giver nogle fast definerede opgaver at arbejde ud fra, og i redigeringen er der begrænsede muligheder. Alligevel får eleverne oplevelsen af filmens magi, når de fortæller deres egne historier gennem billed, lyd og musik. Vi lægger i Film-X stor vægt på, at eleverne får lov til at arbejde selvstændigt, så filmen bliver deres produkt samtidigt med at det er en læreproces at lave den. Et gennemarbejdet besøg i Film-X giver både eleven en praktisk erfaring med filmproduktion og nok så vigtigt en styrket bevidsthed om visuelle mediers virkemidler og evner til at manipulere med virkeligheden. Denne vejledning er lavet for at klæde lærere på til at få det fulde udbytte ud af et besøg i Film-X. MÅLGRUPPE Film-X tilbyder undervisning fra 0. klasse til og med gymnasiet og VUC (HF/AVU) med differentiering på tre punkter: Der er udviklet undervisningsoplæg til forskellige klassetrin. Det er muligt at arbejde på forskellige niveauer (A, B og C), der giver varierende tekniske muligheder, hvilket uddybes i næte afsnit. Endelig er nogle baggrundsfilm mere udfor drende end andre, hvilket uddybes i afsnittet om fasciliteterne i Film-X. Niveau A anbefales fra klasse På niveau A optager eleverne med ét kamera. SIDE 4 / Lærervejledning 2008 / FILM-X FILM-X / Lærervejledning 2008 / SIDE 5

4 De kan indspille lyd (dialog og effektlyd) og/eller tilføje få udvalgte musikspor og effektlyde i klippecomputeren. Eleverne kommer således gennem alle faserne af filmproduktionen, men de kan ikke redigere billedsiden. Niveau B anbefales fra 4. klasse På niveau B kan eleverne klippe live mellem to kameraer - i studierne der har to kameraer, indspille lyd (dialog, voice over og effektlyde) og redigere både billed- og lydsiden. Klippeprogrammet er simpelt og man lægger færdiglavede filmklip oven på sine egne optagelser. Filmene bliver derfor aldrig længere end baggrundsfilmene er. Eleverne kan fint skabe et varieret og personligt udtryk på B niveau, som derfor anbefales for alle elver, der ikke har decideret erfaring med at redigere. Niveau C anbefales fra 8. klasse Niveau C adskiller sig fra Niveau B på følgende områder: Man laver hele optagelser med hvert kamera i studierne, der har to kameraer og man kan kombinere optagelser fra flere studier. Klippeprogrammet er mere avanceret, og man lægger sine klip efter hinanden, så man kan i princippet klippe en film på op til 10 min. Det kræver grundig forberedelse samt kendskab til redigering for at få fuldt udbytte af forløb på niveau C. Derfor anbefales det kun til elever med klippeerfaring og som har besøgt Film-X tidligere. UNDERVISNINGEN I FILM-X Et skolebesøg i Film-X varer tre timer. Alle besøg starter med, at klassen bliver budt velkommen i Bio Benjamin af de to guider, der skal undervise og vejlede eleverne under deres besøg. Undervisningen kombinerer analyse og teori med praktisk arbejde. Besøget er bygget således op: Fagligt oplæg (30 min.) Praktisk arbejde (2 timer) Filmvisning og evaluering (20-30 min.) Faglige oplæg Når du vælger det oplæg, eleverne skal undervises i, vælger du samtidigt det samlede fokus for jeres besøg. Underviserne præsenterer udvalgte filmklip, der belyser emnet, og eleverne opfordres til at gå i dialog og bidrage med den forhåndsviden, de har. Under det praktiske arbejde skal eleverne prøve at indarbejde stoffet fra oplægget i deres egne film. Film-X tilbyder følgende oplæg: Instruktion og skuespil (alle klassetrin) Emner: Personkarakteristik, dialog/ krops sprog, improvisation/ manuskript. Filmlyd (alle klassetrin) Emner: Underlægningsmusik, effektlyde, dialog/voiceover. Dramaturgi (alle klassetrin) Enmer: Spændingskurver, vendepunkter, klimaks, aktantmodel. Filmgenrer (fra 4. klassetrin) Emner: Fiktion/dokumentarisme, genrekonven tioner: Ikonografi, musik, klipperytme. Filmredigering (fra 4. klassetrin) Emner: Spændingsopbygning, rytme, lydeffekter, manipulation. Musikvideo (fra 7. klassetrin) Emner: Historier fortalt gennem musik og billeder samt stil og lyrik. Reklamefilm (fra 7. klassetrin) Emner: Narrative reklamer, koncept, målgrup pebevidsthed, stil, plot. Praktisk arbejde Det praktiske forløb starter med, at klassen får en samlet introduktion til optagestudierne i Film-X. Herefter går eleverne i gang med produktionen. Hvert hold arbejder gennem hele forløbet koncentreret med én enkelt film. Først optager de, derefter indspilles dialog og effektlyde i lyd-studiet, og til sidst redigeres filmen i klippecomputerne. Det er vigtigt, at eleverne på forhånd har inddelt sig i hold, fordelt rollerne mellem sig (instruktør, skuespiller osv.) valgt studie og baggrundsfilm. Derudover er det er en stor fordel, hvis eleverne har planlagt en handling til deres film og overvejet, hvilke karaktertræk skuespillerne skal have. (Læs mere om denne del af besøget under afsnittet om forberedelse.) Filmvisning og evaluering Når alle er færdige, ser vi filmene igennem samlet i Bio Benjamin. Her får eleverne lov til at præsentere deres film for resten af klassen, og vi SIDE 6 / Lærervejledning 2008 / FILM-X FILM-X / Lærervejledning 2008 / SIDE

5 taler om, hvad der gik godt og mindre godt undervejs, så alle lærer af hinandens erfaringer. Efter besøget vil alle film være tilgængelige på vores hjemmeside via et personligt log-in, og derudover får læreren en DVD med alle film, så I har mulighed for at se nærmere på filmene hjemme i klassen. FILMPROCESSEN En film bliver til i tre hovedprocesser: Forproduktion, produktion/ optagefase og efterproduktion. I forproduktionen bearbejdes idéen og optagelserne planlægges. Her gennemtænker man forløbet, karaktererne, skriver dialog og manuskript samt udarbejder storyboards. Forproduktionen er som regel den længste af processerne, og en godt gennemarbejdet forproduktion kan gøre resten af forløbet lang mere glidende. Denne del af filmprocessen ligger i forberelsen hjemme på skolen. I produktionsfasen laver man optagelserne, og i efterproduktionen redigerer man lyd og billeder sammen til en færdig film. Det er disse to processer, eleverne når igennem i Film-X. FORBEREDELSE OG FORPRODUKTION Det er naturligvis individuelt, hvor meget forberedelsestid man kan og vil bruge på et Film-X besøg. Vi forventer dog, at I som minimum beregner 1-2 lektioner til at forberede følgende hjemmefra: Eleverne inddeles i hold og beslutter, hvilket studie de skal arbejde i. Holdstørrelserne er angivet i beskrivelsen af studierne i afsnittet om fasciliterne i Film-X. Holdet fordeler sig efter roller: Instruktør, kameramand, klipper, lydmand og skuespillere. Elever der skal arbejde i Studie 1-3 vælger en baggrundsfilm og ser eventuelle indklip igen nem på hjemmesiden. Derudover vil det være optimalt at bruge 2-6 lektioner på at forberede henholdsvis optagelse og efterproduktion. På kan du hente inspiration til, hvordan du forbereder forløbet til det valgte oplæg. SIDE 8 / Lærervejledning 2008 / FILM-X FILM-X / Lærervejledning 2008 / SIDE

6 Optageforberedelser (2-4 lektioner) Det vil give eleverne mere overskud til at arbejde med detaljerne i optagefasen, hvis de forbereder et kort handlingsforløb og arbejder med de karaktertræk, personerne i handlingen skal have. Det er også en fordel, hvis de skriver og øver nogle replikker. Det giver også en god forståelse for den visuelle proces, det er at lave film, hvis holdene udarbejder storyboards til deres film. På vores hjemme-side kan du printe skabeloner til storyboards til de enkelte baggrundsfilm, så eleverne kun skal indtegne skuespillerne og sætte indklip ind i skabelonerne. Når eleverne er velforberedte i forhold til optagel serne, kan de udnytte deres tid i Film-X bedst muligt. Men det er samtidigt vigtigt, at du som lærer forbereder eleverne på, at de i Film-X kan blive nødt til at lave om på idéerne, fordi noget måske ikke lige kan lade sig gøre. Eller de kan blive bedt om at justere deres materiale for at få pointerne fra oplægget med i filmen. Processen skal helst være levende så lærer eleverne mest. Find inspiration i vejledningerne til oplæggene om dramaturgi og skuespil / instruktion på Forberedelser af efterproduktion (1-2 lektioner) Det er vigtigt, at forberede eleverne på klipningen. Det kan være svært at fastholde fokus og motivation hos eleverne i denne fase i Film-X, men klipningen kan gøre meget for den færdige film! Det betyder på ingen måde, at eleverne skal være fortrolige med et klippeprogram, inden de kommer. Men det vil hjælpe dem meget, hvis de kender lidt til, hvad klipningen kan gøre for spændingen og stemningen i filmen. På den måde vil eleverne allerede hjemmefra kunne gøre sig nogle tanker om denne proces. Som et minimum bør eleverne kende til klippemulighederne for den baggrundsfilm, de vælger. Hvis man vil gøre mere ud af det, er arbejdet med storyboardet igen en stor hjælp, da det i virkeligheden kan betragtes som et visuelt manuskript. Følg vejledningen på hjemmesiden og sæt 1 lektion af til denne del af forberedelsen. Du kan evt. stille som opgave, at eleverne skal indsætte mindst tre indklip i deres storyboard (eller at de skal klippe mellem kameraerne mindst tre gange, hvis der ikke er indklip til deres baggrundsfilm). Find mere inspiration i vejledningen til oplægget om klip, som ligger på FASCILITETERNE I FILM-X Film-X råder over fem optagestudier, et lydstudie og syv klippestandere. I studie 1-3 arbejder man med skuespillere, og her kan eleverne vælge mellem fem forskellige baggrundsfilm, som danner rammen om den handling, de selv skal finde på. Derudover har Film-X to animationsstudier, hvor man har mulighed for at skabe sit eget univers fra bunden. Her animerer eleverne i fællesskab figurer i enten karton eller modellervoks. Særligt for studie 1 og 2 er, at man optager med green screenteknik. Det, der foregår på studiets grønne baggrund, er usynligt for skuespillerne, og derfor kræver det en del arbejde med koordinering af bevægelser og blikretninger. Instruktøren skal give skuespillerne mange informationer under optagelserne, og derfor kan man ikke optage sine replikker imens man indspiller scenen. På hjemmesiden kan du læse om studierne og se baggrundsfilm, indklip og eksempler på færdige film fra de enkelte studier. Det er vigtigt, at eleverne bruger tid på at gennemse filmene og indklippene på skolen, så de kender deres materiale godt, inden de ankommer til Film-X. I det følgende beskrives de enkelte studier i korte træk. Ud for hver baggrundsfilm er det anført, hvilke genrer de lægger op til, og hvilke udfordringer filmene byder på i forhold til optagelserne. Ud for Klip angives udfordringsniveauet med stjerner: * kun lydredigering ** lyd og få indklip *** lyd og mange indklip Hvis eleverne skal udfordres i klip, bør de kun arbejde med film med ** eller ***. NB. Film med én * kan ikke vælges, hvis I har valgt oplægget om Filmredigering Animation kan dog vælges, da eleverne her kan klippe i kameraet. Studie 1 Studie 1 passer til et filmhold på 4-7 personer. Studiet er en blanding af green screen og kulisser. Til alle film optages dialog i lydstudiet. SIDE 10 / Lærervejledning 2008 / FILM-X FILM-X / Lærervejledning 2008 / SIDE 11

7 Man kan vælge mellem følgende baggrundsfilm: Det øde hus (realfilm) Settingen er et forfaldent hus ved en øde skov. Genrer: Gys, action og drama. Optagelser: Åben handling mulighed for parallelhandling via indklip. Dinosauerne (animationsfilm) Settingen er en bro over øde gader, hvor der løber dinosaurer rundt. Genrer: Action og eventyr. Optagelser: Handling med nogen påvirkning fra baggrundsfilmen. Klip: ** Den standhaftige tinsoldat (animationsfilm) Settingen er en kloak, hvor rotter og store fisk angriber skuespillerne. Genrer: Action og eventyr. Optagelser: Timing og koordinering i forhold til baggrundsfilm. Slottet / tryllehesken (animationsfilm) Disse to film foregår i samme setting: Et eventyrslot med en bro højt over et vandfald. Genrer: Action, drama, romantik og eventyr. Optagelser: Slottet åben handling. Trylleheksen koordinering med baggrundsfilm. Klip: * Studie 2 Studie 2 passer til et filmhold på 4-7 personer. Her optages på ren green screen. Derfor er det særligt i dette studie vigtigt, at instruktøren træder i karakter og støtter skuespillerne. Til alle film optager man sin dialog i lydstudiet. Man kan vælge mellem følgende baggrundsfilm: Den øde perron (realfilm) Settingen er en øde tog-perron. Genrer: Gys, action, romantik og drama. Optagelser: Åben handling med mulig inddragelse af baggrundshandling. Bolchebutikken (realfilm) Skuespillerne er små mennesker på en disk i en bolchebutik. Genrer: Komedie eller drama. Optagelser: Åben handling med mulig inddragelse af baggrundshandling. Klip: ** Fyrtøjet (animationsfilm) Bevægelse fra et åbent landskab via en elevator ned under jorden forbi tre store hunde og tilbage til det åbne landskab. Genrer: Eventyr, action og drama. Optagelser: Timingen og koordineringen af bevægelser. U-båden (animationsfilm) Settingen er det indvendige af en U-båd. Genrer: Spænding, action og drama. Optagelser: Åben handling med lukket slutning. Klip: ** På havets bund (animationsfilm) Bevægelse langs havbunden forfulgt af haj. Genrer: Action og drama. Optagelser: Timing og samspil med hajen i baggrunden. Klip: * Studie 3 Studie 3 passer til et filmhold på 4-7 personer. Studiet er en bil udstyret med mikrofon, så eleverne kan optage dialog. Her afspilles baggrundsfilmen på en skærm i bilens bagrude. Eleverne kan vælge mellem følgende film: STOP I SKOVEN (realfilm). Settingen er øde lille vej i dunkel mørk skov. Genrer: Gys, action og drama. Optagelser: Arbejde med vendepunkt bilen går i stå. BILJAGTEN (realfilm sort / hvid). Forfølgelsesscene på havn. Genrer: Action og krimi. Optagelser: Samspil med baggrundsfilmen og dialog. STRANDVEJSTUREN (realfilm). Bilen kører en stille tur langs Strandvejen. Genrer: Road movie, romantik og drama. Optagelser: Fri handling med særlig vægt på dialog og karakterarbejde. Klip: ** ÆLLINGEN (animationsfilm). Højspændt forfølgelsesscene i tegneserie-univers. Genrer: Spænding, action og drama. Optagelser: Reaktioner på baggrundsfilmen og dialog. LUFT UNDER HJULENE (realfilm). Bilen flyver over et bjerglandskab. Genrer: Eventyr og drama. Optagelser: Karakterarbejde og dialog. Klip: ** SIDE 12 / Lærervejledning 2008 / FILM-X FILM-X / Lærervejledning 2008 / SIDE 13

8 Animation Animationsstudierne kan rumme to filmhold på 2-4 personer. I animationsstudierne har eleverne mulighed for at få fuld kontrol over deres film, i og med at de kan vælge at skabe deres karakterer fra bunden og selv medbringe baggrunde. (Figurer skal være 4-7 cm. i højden og baggrunden skal være liggende A4-format, gerne med mat laminering ikke blank). Men Film-X råder også over et udvalg af figurer og baggrunde. Animationsstudierne danner ofte rammen om en spændende og koncentreret proces, hvor eleverne skaber historien med deres hænder og fantasi og ikke hæmmes af kameraerne og presset ved at skulle være på. Eleverne kan vælge mellem to teknikker: Stopmotion (flytte-tegnefilm som f.eks. Cirkeline) og claymation (modellervoks-film som f.eks. Flugten fra Hønsegården). I begge processer tager holdet et billede af gangen, flytter så på figurerne, tager et billede mere osv. Det tager lang tid at lave en animationsfilm. Derfor kræver processen tålmodighed og godt samarbejde, og filmene bliver sjældent mere end 20 sek. Genrer: Alle Optagelser: Karakterarbejde, billedbeskæring, klip i kameraet og præcision. Klip: * Lyd Når eleverne er færdige med deres optagelser, indspiller de dialog og evt. effektlyde i lydstudiet (dog ikke holdet fra studie 3). Det kan være meget svært at synkronisere talen med ansigtsbevægelserne fra nærbillederne, så eleverne skal arbejde grundigt med dialogen inden besøget, hvis de vil have en præcis synkronisering til optagelserne i studie 1 og 2. På totalbillederne er det dog nemt at snyde med speaken. Klip Underviserne introducerer alle grupper til klippeprocessen. Klippeprogrammet er specielt udviklet til Film-X og er nemt og intuitivt at betjene. Det er ingen forudsætning, at eleverne har prøvet at klippe før med mindre de arbejder på niveau C. I klipningen arbejder eleverne med at tilføre deres egne optagelser spænding og dynamik ved at føje videoklip og lyde til deres egne optagelser. Der ligger et væld af lyde, klange og færdige musikstykker, som eleverne kan eksperimentere med. SIDE 14 / Lærervejledning 2008 / FILM-X FILM-X / Lærervejledning 2008 / SIDE 15

9 UNDERVISNINGS- MATERIALER På findes en oversigt over relevante materialer til forberedelse af besøget i Film-X. Det anbefales, at du læser vejledningerne for forberedelsen ud fra det valgte oplæg. Det kan give inspiration og i nogle tilfælde anvisninger omkring valg af baggrundsfilm og særlige ting, der skal medbringes. Derudover kan du downloade inspirationsmateriale til arbejdet med de enkelte baggrundsfilm differentieret for niveau A, B og C. Endelig kan du downloade Håndbog i filmiske virkemidler, som giver en god basisviden forud for besøget. Til den teoretiske og analytiske undervisning i film, har Skoletjenesten Film-X udgivet materialerne Filmens virkemidler (til hhv klasse og klasse, gymnasium, HF og VUC) og Filmgenrer ( klasse, gymnasium, HF og VUC). Begge materialer kan fint supplere det praktiske undervisningsforløb i Film-X og bidrage til en dybere filmforståelse. Materialerne fås som hæfte, stykvis eller i klassesæt, og bestilles via Skoletjenesten på tlf eller Filmforståelsen hjælpes allerbedst på vej ved, at eleverne præsenteres for filmeksempler, der kan understøtte og konkretisere den faglige formidling. Det Danske Filminstitut distribuerer en lang række undervisningsegnede kort- og dokumentarfilm. De kan ses over Internettet via abonnementstjenesten Antallet af titler er ca. 400 pr. juli 2008, og tallet vokser med ca. 50 titler om året. Til mange af filmene findes der undervisningsmateriale, som kan hentes gratis på Et abonnement giver ret til ubegrænset brug af alle film på Filmstriben og lærere får desuden adgang via UNI-login, så de fx også kan se filmene hjemme. NB! Alle undervisningsinstitutioner tilbydes gratis abonnement på Filmstriben i skoleåret Se mere på SIDE 16 / Lærervejledning 2008 / FILM-X FILM-X / Lærervejledning 2008 / SIDE 17

10 LÆRERKURSER Skoletjenesten Film-X afholder løbende lærerkurser. Formålet med kurserne er at inspirere såvel lærere, der skal i gang med et praktisk forløb i filmproduktion på skolen, som lærere der skal forberede et Film-X forløb. Ved starten af hvert semester afholdes introkursuer på 3 timer med generelt fokus på det praktiske arbejde med filmproduktion. Derudover afholder vi tematiske lærerkurser af 4 timers varighed 4-6 uger før temaet tilbydes skoleklasserne. Kurserne er dels egnede for lærere, der har en særlig interesse i at undervise i det aktuelle stof, dels for lærere, der skal deltage med en klasse i den pågældende temauge. Prisen pr. person er 150 kr. for introkurser og 170 kr. for temakurser. (Priserne er ex. moms). Kurserne kan bookes sammen med et skolebesøg eller særskilt pr. mail på Læs mere om hvilke kurser vi tilbyder, og se hvor der er ledige pladser på PRAKTISKE OPLYSNINGER Når du har booket et Film-X besøg, får du nogle uger inden et brev tilsendt med oplysninger om mødetid, adresse og evt. særlige omstændigheder for netop jeres besøg, hvis det f.eks. er i forbindelse med en temauge. Alle hold bedes møde op ved Cinematekets billetsalg til det tidspunkt, modulet er angivet til at starte. Cinemateket åbner først kl. 9:00, så særligt ved morgenmodulerne kan det ikke betale sig at komme før tiden. Hvis I er forsinkede, kontakt da DFI s reception på tlf Hvis I bliver forhindrede i at komme, bedes I melde afbud senest syv dage før besøget. Ved senere afbud, bliver I faktureret for jeres besøg. Find informationer om booking, priser og åbningstider på Det er ikke tilladt at spise eller drikke i Film-X og Bio Benjamin, men medbragt mad må spises i kælderområdet ved Bio Asta. Tøj og rekvisitter For de elever, der skal være skuespillere i studie 1 og 2, er det vigtigt, at de ikke tager tøj på i hvid eller grønne nuancer, da de så bliver usynlige i de grønne studier. Der er et udvalg af kostumer og rekvisitter til studierne 1-3. Eleverne er velkomne til selv at medbringe kostumer og rekvisitter. Husk særskilt at medbringe et produkt, hvis I skal følge et forløb i reklamefilm. På gensyn i Film-X SIDE 18 / Lærervejledning 2008 / FILM-X FILM-X / Lærervejledning 2008 / SIDE 19

Denne vejledning er lavet for at klæde lærere på til at få det optimale ud af FILM-X både i forhold til forberedelsen og selve besøget.

Denne vejledning er lavet for at klæde lærere på til at få det optimale ud af FILM-X både i forhold til forberedelsen og selve besøget. Om FILM-X FILM-X er et computerbaseret filmstudie, hvor elever i grundskolen kan prøve kræfter med praktisk filmproduktion. Faciliteterne er udviklet specielt til børn og unge, så processen bliver så intuitiv

Læs mere

Denne vejledning er lavet for at klæde lærere på til at få det optimale ud af FILM-X både i forhold til forberedelsen og selve besøget.

Denne vejledning er lavet for at klæde lærere på til at få det optimale ud af FILM-X både i forhold til forberedelsen og selve besøget. Om FILM-X FILM-X er et computerbaseret filmstudie, hvor elever i grundskolen kan prøve kræfter med praktisk filmproduktion. Faciliteterne er udviklet specielt til børn og unge, så processen bliver så intuitiv

Læs mere

FILM-PRODUKTION I FILM-X

FILM-PRODUKTION I FILM-X FILM-PRODUKTION I FILM-X INDHOLD: OM DENNE VEJLEDNING... 2 GENERELT OM FILMPRODUKTION... 3 PRÆPRODUKTION FORARBEJDE... 3 PRODUKTION OPTAGELSER... 4 POSTPRODUKTION LYD OG KLIP... 5 INTRO TIL STUDIE 1...

Læs mere

FILM-X ANIMATION. - Et online værktøj til at skabe film sammen med børn

FILM-X ANIMATION. - Et online værktøj til at skabe film sammen med børn FILM-X ANIMATION - Et online værktøj til at skabe film sammen med børn FILM-X animation består af: Et produktionsværktøj, hvor man optager billeder, lyd og klipper filmen færdig Film om animationsteknikker

Læs mere

FILM-X: Kreativitet i stramme rammer. Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI

FILM-X: Kreativitet i stramme rammer. Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI FILM-X: Kreativitet i stramme rammer Ved Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten, FILM-X / DFI Kari Eggert Rysgaard Cand.mag. Medievidenskab, KUA, 2003 DR B&U, 2000-2007 Tv-tilrettelægger, web-redaktør, konceptudvikling

Læs mere

HUSET OVERFOR. Læs hele opgaven igennem, inden du åbner klippeprogrammet.

HUSET OVERFOR. Læs hele opgaven igennem, inden du åbner klippeprogrammet. HUSET OVERFOR Filminfo: Instruktør: Ask Hasselbalch, Four Hands Film / Filmværkstedet, 2009. Filmens historie: I 'Huset overfor' udfordrer to drenge hinanden til at gå på opdagelse i det uhyggelige hus

Læs mere

FILM-X / NIVEAU A UNDERVISNINGSMATERIALE

FILM-X / NIVEAU A UNDERVISNINGSMATERIALE FILM-X / NIVEAU A UNDERVISNINGSMATERIALE FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau A / Filmproduktionsfaser NIVEAU A FILMPRODUKTIONSFASER Det tager lang tid at lave en spillefilm. Først skal man få en god

Læs mere

ENESTÅENDE TILBUD TIL BØRN OG UNGE

ENESTÅENDE TILBUD TIL BØRN OG UNGE 23.- 28. AUGUST WWW.FILMFESTIVAL.DK ENESTÅENDE TILBUD TIL BØRN OG UNGE VI ER STOLTE OVER AT KUNNE PRÆSENTERE ET RIGTIG STÆRKT FILMPROGRAM FOR BØRN OG UNGE. TRE FORSKELLIGE WORKSHOPS OG EN LANG RÆKKE FILMPROGRAMMER

Læs mere

FILM-X / NIVEAU B UNDERVISNINGSMATERIALE

FILM-X / NIVEAU B UNDERVISNINGSMATERIALE FILM-X / NIVEAU B UNDERVISNINGSMATERIALE FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Filmproduktionsfaser NIVEAU B FILMPRODUKTIONSFASER At lave en spillefilm er en lang proces. Først skal man få en god

Læs mere

FILM-X / NIVEAU C UNDERVISNINGSMATERIALE

FILM-X / NIVEAU C UNDERVISNINGSMATERIALE FILM-X / NIVEAU C UNDERVISNINGSMATERIALE FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau C / Filmproduktionsfaser NIVEAU C FILMPRODUKTIONSFASER At lave film er en lang proces. Processen, når man skal lave en

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

ANIMATIONSFILM LEG MED I BØRNEHAVEN VEJLEDNING TIL PÆDAGOGER I FILM-X ANIMATION APP

ANIMATIONSFILM LEG MED I BØRNEHAVEN VEJLEDNING TIL PÆDAGOGER I FILM-X ANIMATION APP LEG MED ANIMATIONSFILM I BØRNEHAVEN VEJLEDNING TIL PÆDAGOGER I FILM-X ANIMATION APP De fleste børn synes det er sjovt og fascinerende at lave animationsfilm! Og så kan de snildt indgå i alle temaer i de

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Nulmanus. Beskrivelse af undervisningsforløb

Nulmanus. Beskrivelse af undervisningsforløb Nulmanus Beskrivelse af undervisningsforløb Ønsker man et kortere filmproduktionsforløb på Filmlinjen.dk, anbefaler vi at følge undervisningsforløbet Nulmanus. For at holde produktionstiden nede springes

Læs mere

Mærkning / Annoncering. børn under 7 år

Mærkning / Annoncering. børn under 7 år Mærkning / Annoncering Tilladt for alle Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år Tilladt for børn over 11 år Tilladt for børn over 15 år Program 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever

Læs mere

12/LAV EN LILLE FILM - OPTAGELSE præmateriale 1 lærer

12/LAV EN LILLE FILM - OPTAGELSE præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Nedenstående aktiviteter er også beskrevet på elevark, der kan benyttes direkte på computeren eller printes som hand outs. NB: Det er meget vigtigt, at I færdiggør opgaverne

Læs mere

TILMELDING PÅ

TILMELDING PÅ MELLEMTRIN: SYNOPSIS, SKUESPIL & INSTRUKTION / MANDAG DEN 9. JANUAR / RINGE Målgruppe: Dansk- og dramalærere i 4.-6. klasse Undervisere: Skuespiller og instruktør Uta Motz og manuskriptforfatter og instruktør

Læs mere

13 / LAV EN LILLE FILM

13 / LAV EN LILLE FILM 13 / LAV EN LILLE FILM Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus på billeder, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. De nedenstående aktiviteter er

Læs mere

Få et godt besøg på Vikingeskibsmuseet

Få et godt besøg på Vikingeskibsmuseet Få et godt besøg på Vikingeskibsmuseet Denne vejledning har til formål at inspirere dig som lærer til at få et lærerigt og spændende besøg på museet. Vi har samlet information om museumsbesøget, gode råd

Læs mere

07/KLIP EN HISTORIE præmateriale 1 lærer

07/KLIP EN HISTORIE præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus på klip af film, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter er også

Læs mere

TILMELDING PÅ

TILMELDING PÅ UDSKOLING: SYNOPSIS, INSTRUKTION & SKUESPIL / TIRSDAG DEN 10. JANUAR / RINGE Målgruppe: Dansk- og dramalærere i 7.-10. klasse Undervisere: Skuespiller Lise Ørtved og instruktør og manuskriptforfatter Christian

Læs mere

F LM FAG. RYGSæK. DEn. poetiske kortfilm UNDERVISNINGSMATERIALE Dansk FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

F LM FAG. RYGSæK. DEn. poetiske kortfilm UNDERVISNINGSMATERIALE Dansk FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget.

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget. Bilag 4 Visualiserings interview Fortaget af 4 omgange i Film-X, København Frederik 5. B I: Hvad er det du tegner? F: Jeg tegner hvor at vi er i gang med at optage og hvordan det ser ud med at man kan

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence Dagens program 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence 2. Undervisningsforslag til film: - Drengen i kufferten - Bondegårdens

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser bag materialet. 2. Ideer til arbejdet med film på de yngste klassetrin

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser bag materialet. 2. Ideer til arbejdet med film på de yngste klassetrin Dagens program 1. Didaktiske overvejelser bag materialet 2. Ideer til arbejdet med film på de yngste klassetrin 3. Undervisningsforslag til fire film: - Lauges kat - Ernst i svømmehallen -Huler - Lille

Læs mere

Inspiration til film, billede og lyd. PMC d. 6/10 2011

Inspiration til film, billede og lyd. PMC d. 6/10 2011 Inspiration til film, billede og lyd PMC d. 6/10 2011 Før du går i gang Hvor lang tid afsættes til forløbet Reserver udstyr Afprøv udstyr og programmer Lyd Audacity Vejledning evt. Lær IT Eksempler: Speak,

Læs mere

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder):

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder): Lærerintroduktion 1) Formål med forberedelsen Formålet med de 4 timers forberedelse til workshoppen er at få udviklet et storyboard (elevark 4), som udgangspunkt for udviklingen af elevernes Motion Comic.

Læs mere

DET DANSKE FILMINSTITUT

DET DANSKE FILMINSTITUT SMÅ BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT INDHOLDSFORTEGNELSE 04 Syv gode argumenter 07 Børnebiffen 09 Filmhits for børn 10 Filmstriben 15 Pædagogiske materialer 16 Filmkurser 19 FILM-X 20 FILM-X animation

Læs mere

Det er helt ok, at bede folk vise/gentage det, som de lige gjorde før, for kameraet, så I får mulighed for at optage fra flere vinkler.

Det er helt ok, at bede folk vise/gentage det, som de lige gjorde før, for kameraet, så I får mulighed for at optage fra flere vinkler. Optagelse af dokumentarfilm hvordan gør man det Når I optager en dokumentarfilm, kan I aldrig være helt sikre på, hvad der kommer til at ske. Alligevel skal I forsøge at planlægge mest muligt på forhånd

Læs mere

Filmhuset 25. oktober

Filmhuset 25. oktober Filmhuset 25. oktober Majken Tang Koch Møde med film og forfatter Gode råd til filmarbejde Hvorfor film i undervisningen? Hvad skal vi vælge? Hvordan skal vi arbejde med filmen? Hvorfor film i undervisningen?

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2016 Forår 2017 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Mediefag C Niels-Arne Hansen HTX215 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE

UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE UPCOMING LÆRERVEJLEDNING GRUNDSKOLE 1 UPCOMING Klassetrin Varighed Fag Pris 8.-10. klasse. 2½ time Dansk, men med engelsk som supplement. Forløbet kan dog varieres efter de enkelte fag, så klassen udelukkende

Læs mere

H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU B UNDERVISNINGSMATERIALE

H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU B UNDERVISNINGSMATERIALE H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU B UNDERVISNINGSMATERIALE NIVEAU B TIL LÆREREN / H.C. ANDERSEN -AKTIVITETER Med H.C.Andersen-aktiviteterne i FILM-X kan børn i 4.-7. klasse / niveau B prøve kræfter med at omsætte

Læs mere

H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU C UNDERVISNINGSMATERIALE

H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU C UNDERVISNINGSMATERIALE H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU C UNDERVISNINGSMATERIALE NIVEAU C TIL LÆREREN / H.C. ANDERSEN-AKTIVITETER Med H.C. Andersen-aktiviteterne i FILM-X kan unge og voksne fra 8.-10. klasse, Gym/HF og VUC / niveau

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD

SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD Film-i-Kufferten // 4-6-årige Børn i dagtilbud får nu med Film i Kufferten mulighed for at lave små tegnefilm vha. webcam og ipad. Der er plads til to grupper á

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Abuks historie. Side 10. Se filmen igen. Sørg for at du kan stoppe filmen og tage noter undervejs. Skriv så om Abuk og hendes historie her: Navn:

Abuks historie. Side 10. Se filmen igen. Sørg for at du kan stoppe filmen og tage noter undervejs. Skriv så om Abuk og hendes historie her: Navn: Abuks historie Se filmen igen. Sørg for at du kan stoppe filmen og tage noter undervejs. Skriv så om Abuk og hendes historie her: Navn: Alder nu: By: Familie: Alder da hun blev bortført: Hvor lang tid

Læs mere

OTTO ER ET NÆSEHORN - ET UNDERVISNINGSMATERIALE

OTTO ER ET NÆSEHORN - ET UNDERVISNINGSMATERIALE OTTO ER ET NÆSEHORN - ET UNDERVISNINGSMATERIALE Foto: Filmcompagniet / SF Film Niveau: 0. - 3. klasse Fag: Dansk, billedkunst, film/medier Filmens credits Titel: Otto er et næsehorn Udgivelsesland og -år:

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Introduktion til filmmediet - en vekselvirkning mellem elevproduktion og analyse

Introduktion til filmmediet - en vekselvirkning mellem elevproduktion og analyse Introduktion til filmmediet - en vekselvirkning mellem elevproduktion og analyse Dette materiale er målrettet lærere, der underviser på mellemtrinnet i folkeskolen. Det giver en kort introduktion til,

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

Filmtekniskevirkemidler

Filmtekniskevirkemidler Filmtekniskevirkemidler STIL OG GENRE Genre udgøres af fælles temaer behandlet med særlige stilistiske træk og fortælleform, for eksempel melodrama, farce, western og thriller. Den enkelte genre spiller

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser.

Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser. Undervisning Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser. Der undervises kontinuerligt og repetitivt fra semester til semester i: Scenens struktur

Læs mere

BESØG PÅ EGEN HÅND PÅ NATIONALMUSEET 7.-10. KLASSE

BESØG PÅ EGEN HÅND PÅ NATIONALMUSEET 7.-10. KLASSE Kommunikation og kontakt BESØG PÅ EGEN HÅND PÅ NATIONALMUSEET 7.-10. KLASSE 2016 INDHOLD 1. introduktion TIL UNDERVISEREN.....................................................3 Færdigheds- og vidensmål

Læs mere

Otto Frello Workshop på Varde Museum

Otto Frello Workshop på Varde Museum Otto Frello Workshop på Varde Museum Workshoppen er udviklet og afprøvet af Skanderup Efterskole 9:00 Ankomst Varde Museum. Vi bærer materialer ind og gør klar (Nb: husk, bestil særåbning fra kl. 9:00

Læs mere

FILM-X lærervejledning skoleåret 2015-16. Indhold

FILM-X lærervejledning skoleåret 2015-16. Indhold Indhold Om denne vejledning... 2 Afsnit 1. En unik læringsoplevelse... 2 Afsnit 2. Lærerens rolle... 3 Afsnit 3. Studier og holdfordeling... 5 Stunt... 10 Skuespil og udvikling af filmkarakterer... 12

Læs mere

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt!

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Af Pernille Ulla Andersen & Benny Lindblad Johansen, lektorer I biologiundervisningen ved Læreruddannelsen i Århus arbejder de studerende med

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk I skole med Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk NØRD Akademiet er DR s nye satsning inden for skole tv til naturfagene 7. 9. klasse. NØRD Akademiet indeholder

Læs mere

Inspirations- og forberedelsesguide til stopmotion-animation

Inspirations- og forberedelsesguide til stopmotion-animation Indholdsfortegnelse Introduktion 2 Stopmotion-teknikken 2 Forskellige typer stopmotion-animation 3 IT-krav 5 Softwareprogrammer 6 Forberedelse til workshoppen 6 Hvad sker der på workshopdagen 10 Efter

Læs mere

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand

Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Indledning Podcastanmeldelse produceret i GarageBand Her følger en lærervejledning, et undervisningsforløb og en beskrivelse af kriterier for undervisningsforløbet. Afsnittene skal forklare, hvordan lærer

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Læringsmål for filmprojektet Hollywood week

Læringsmål for filmprojektet Hollywood week Læringsmål for filmprojektet Hollywood week - Til lærere og forældre Eleverne skal lære, hvordan udvikling og brug af teknologi medvirker til at sætte rammerne for deres eget liv og fællesskabet. Eleverne

Læs mere

Internet Failure. Movie Awards 2012 på Grenaa Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT A, v. Morten Eistrøm

Internet Failure. Movie Awards 2012 på Grenaa Tekniske Gymnasium. Kommunikation/IT A, v. Morten Eistrøm Internet Failure Movie Awards 2012 på Grenaa Tekniske Gymnasium Kommunikation/IT A, v. Morten Eistrøm Af: Piravinth, Thitesan, Anders, Tobias M og Tobias N. Dato: 7. januar 2013 Indhold Introduktion...

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Dokumentarfilm- læring gennem produktion Af Peder Møgelvang

Dokumentarfilm- læring gennem produktion Af Peder Møgelvang Dokumentarfilm- læring gennem produktion Af Peder Møgelvang Dansk, Mediekundskab, Filmkundskab 7-10 klasse Indledning Dokumentarfilmen har i de seneste år fået en renæssance, både i Danmark og i udlandet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

VALGFAGSKATALOG 2015-2016 2015/16

VALGFAGSKATALOG 2015-2016 2015/16 VALGFAGSKATALOG 2015-2016 2015/16 Indhold Valgfag Jamband... 2 Billedkunst 1.0... 3 BILLEDKUNST 2.0... 4 Cross-Training Vil du ik' i form?... 5 IDRÆTSLINIE... 6 Filmproduktion... 8 Filosofi.10 Internationalisering..11

Læs mere

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET

LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET LEG MED ARKITEKTUR FAG: BILLEDKUNST MÅLGRUPPE: ELEVER PÅ MELLEMTRINNET PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Synopsis En synopsis er de første organiserede tanker omkring den film, man har

Læs mere

Analyse af og undervisning i og med filmen

Analyse af og undervisning i og med filmen Analyse af og undervisning i og med filmen 1. Arbejde i teams omkring analyse af filmen CL-strukturen ekspert-puslespil 2. Genren ungdomsfilm definition i forhold til Supervoksen 3. Teamdrøftelse af undervisningsmaterialet

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE

Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE Børn elsker film / Det Danske Filminstitut / SIDE 1 BØRN FILM DET DANSKE FILMINSTITUT / FOR BØRN OG UNGE SIDE 2 / Børn elsker film / Det Danske Filminstitut Børn elsker film / Det Danske Filminstitut /

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer

PRAKTISK INFORMATION. Uden for undervisningssituationen kan du som lærer PRAKTISK INFORMATION LÆRERENS ROLLE I DANSEFORLØBET Vi har gennem mange projektforløb med dans i skoler samlet en liste over ting, som vi mener, I som lærere kan bidrage med for, at projektet skal blive

Læs mere

TV-PRODUKTIONSUDDANNELSEN HOVEDFORLØB 1

TV-PRODUKTIONSUDDANNELSEN HOVEDFORLØB 1 FILM- OG TV-PRODUKTIONSUDDANNELSEN HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 Indblik i udstyret På dette forløb lærer eleverne at betjene udstyr, der svarer til det, man kan leje i branchen. Eleverne bliver introduceret

Læs mere

SmartDox film om Middelalderen

SmartDox film om Middelalderen SmartDox film om Middelalderen v. Kasper Bøg Undervisningsforløb for 6. 10. klasse Odense Bys Museer, 2012 Indhold Introduktion... 2 Forløb... 3 Research og inspiration... 4 Lidt om Dokumentarfilm... 4

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Mediefag niveau C Simon

Læs mere

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE

GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE 25.-31. AUGUST FILMFESTIVAL.DK GRATIS FILMTILBUD TIL BØRN OG UNGE Odense Internationale Film Festival er stolte over at kunne præsentere et stærkt og fantasifyldt tilbud til børn og unge. Workshops, foredrag

Læs mere

H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU A UNDERVISNINGSMATERIALE

H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU A UNDERVISNINGSMATERIALE H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU A UNDERVISNINGSMATERIALE NIVEAU A TIL LÆREREN / H.C. ANDERSEN-AKTIVITETER Med H.C.Andersen-aktiviteterne i FILM-X kan børn fra 0.-3. klasse / niveau A prøve kræfter med at

Læs mere

Er du fej Alfons Åberg?

Er du fej Alfons Åberg? Tema: Fag: Målgruppe: Film i indskolingen Dansk Indskoling DR1, 2006, 10 min. Optagelsen er fra en børnetime med Anna og Lotte. Filmen med Alfons Åberg starter 12 minutter og 40 sekunder inde i udsendelsen.

Læs mere

04/KIG I KAMERAET præmateriale 1 lærer

04/KIG I KAMERAET præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus på billeder, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter er også

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

Filmkonkurrence: - med mobilen

Filmkonkurrence: - med mobilen Filmkonkurrence: - med mobilen Sluk Solariet - med mobilen Kræftens Bekæmpelses og TrygFondens Solkampagne & Lommefilm inviterer i samarbejde med Lommefilm alle unge under 16 år til at deltage i mobilfilmkonkurrencen

Læs mere

FILMANALYSE Når du arbejder med film skal du huske der er to analyser! Nemlig den indholdsmæssige og den filmtekniske side.

FILMANALYSE Når du arbejder med film skal du huske der er to analyser! Nemlig den indholdsmæssige og den filmtekniske side. FILMANALYSE Når du arbejder med film skal du huske der er to analyser! Nemlig den indholdsmæssige og den filmtekniske side. Analyse af indholdet her kan du bruge de kendte redskaber fra novelle/roman analysen!

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Mediefag B. 1. Fagets rolle

Mediefag B. 1. Fagets rolle Mediefag B 1. Fagets rolle Mediefagets genstandsfelt er levende billeder i en æstetisk, kommunikativ og kulturel sammenhæng. Faget forener en teoretisk-analytisk og en praktisk-produktionsmæssig tilgang

Læs mere

Rygsæk. den. poetiske kortfilm. Undervisningsmateriale Dansk. Faaborg-Midtfyns Kulturelle Rygsæk. Den Kulturelle Rygsæk.

Rygsæk. den. poetiske kortfilm. Undervisningsmateriale Dansk. Faaborg-Midtfyns Kulturelle Rygsæk. Den Kulturelle Rygsæk. Den Kulturelle Rygsæk sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE TILGODESER FÆLLES MÅL Musik Dansk Mellemtrin Musikoplevelse Lytte-/lydopgave Fremstilling Stop-motion film Brug før / efter skolekoncert med LMS aktiviteter er støttet af Indhold

Læs mere

Film Indholdsplan. Årsplan Film. 1. periode

Film Indholdsplan. Årsplan Film. 1. periode Film Indholdsplan Formål, mål, slutresultat, almene perspektiver: Det overordnede mål med Film som linjefag på Kastanievej Efterskole er at give en forståelse og lyst til at lave arbejde med film som medie.

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn. poetiske kortfilm UNDERVISNINGSMATERIALE Dansk FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn. poetiske kortfilm UNDERVISNINGSMATERIALE Dansk FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich Udemiljø Nicklas Thyssen Lavet af Nicklas Thyssen 1 Indhold... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Produktbeskrivelse... 4 Jan Krag Jakobsen... 4 Løsningsforslag... 6 Manuskript til film... 7 Produktion

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN

RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne kan udforske og opleve

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Redigering af video i Nero Vision

Redigering af video i Nero Vision Redigering af video i Nero Vision Nero Vision er et enkelt og let anvendeligt videoredigeringsprogram, som er en del af den store Nero-pakke. Det er ikke så avanceret som Pinnacles Studio, bl.a. er det

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere