Rådsmøde den 7. marts 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådsmøde den 7. marts 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen"

Transkript

1 Rådsmøde den 7. marts 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Claus Bang (CBG), 11B Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Jesper Bøgsted (JAB), 16A Kristian Fredslund (KF), 7A Mads Housø Hansen (MHH), 15C Jacob H. S. Rasmussen (JSR), 8C Rådsmedlemmer ikke til stede Marie Viholt Oxfeldt (MOX), 7D Suppleanter til stede Thea Grastrup-Hansen (TGH), 1D Janni Sandlykke (JS), 6D Suppleanter ikke til stede Andre til stede Lea 8C (Ny Centerleder) Referat 1. Formalia Valg af dirigent: KF Valg af referent: JAB. Godkendelse af dagsorden: Rækkehavedag ændres til 30 April for række 1. Godkendt. Godkendelse af referat fra seneste møde (februar): Godkendt. MHH uploader referater til 2. Meddelelser Statistik på Dagsorden 35 Hits på link til dagsorden 35 mangler at svare via facebook. 95% af alle hits er via mail links.

2 3. Nyt fra/til centerlederen Ny Centerleder Rådet byder Lea 8C velkommen som ny centerleder. Regnskab 2575 kr. i beholdningen. Rådet godkender at Centerleder må gøre udlæg af beholdningen til brug for manglende/ødelagte ting i centerbygningen. KF undersøger om vi i PKS har en konto drift centerbygning hvor fakturaer for ødelagte ting og reparationer kan allokeres eller om vi er nødt til at bruge af kassen/ konto 25. Centerbygningen - Tørretumbler nr. 6. Tællermodul har været i stykker. Maskinen har derfor trukket 1,25 kr. per min. Maskinen er blevet repareret og den trækker nu det korrekte beløb. Beboere, der mener de er blevet uretmæssigt trukket, kan tage deres vaskekort med til PKS og få udbetalt restance. Telefonsystem - procedure for returnering af penge Som led i afviklingen af telefonsystemet er centralen på DTU pillet ned. Der kan derfor kun ringes internt. Alle nuværende beboere med mere end 50 kr. stående på telefonkonto kan henvende sig hos PKS og få udleveret resterende beløb. Deadline er 30 Juni. KF informerer PKS om beslutningen. 4. Nyt fra/til inspektørerne Inspektørkontaktformular på Punktet er udskudt til næste grundet uenighed i rådet formulering i referatet. Øvrige punkter behandlet under Punkt 7 Inspektørordningen.

3 5. Nyt fra diverse udvalg Miljøgruppen Intet nyt. Fundraising gruppen KF har sat målere op på udvalgte vandrør, så vi kan lave en analyse af varmetab på rør/bygninger. DFK Administrative processer hos PKS er for flere kollegier utilfredsstillende. Flere har oplevet grove fejl og langsomlighed i kommunikationen mellem PKS og beboere. DFK tager sagen op med PKS. Alle PKS kollegier under DFK ønsker at låne TKOL s inspektørtilfredshedsundersøgelse. Rådet afventer at TKOL s egen undersøgelse bliver færdig, før den videredeles. Alle PKS kollegier under DFK ønsker øget gennemsigtighed af regnskaber og lettere/hurtigere tilgang til information om f.eks. inspektøromkostninger. DFK tager sagen op med PKS. Der mangler bestyrelsesmedlem fra TKOL i Knet. KF undersøger om der er en frivillig i netgruppen. Netgruppen Internet Explorer 9 skal man IKKE installere!!!! Hvis alligevel det installeres virker Knet klienten IKKE. (Selv hvis IE9 afinstalleres virker knet klienten ikke før computeren geninstalleres). Knet arbejder et nyt knet klient system. . Det er nu muligt at ændre sin kollegi til sin private mail (f.eks gmail eller Hotmail). Der kan KUN modtages fælles mail på denne (F.kes Mail sendt direkte til skal fortsat tjekkes via tkol webmail. Gå ind på Admin.tkol.dk for at ændre til egen mail. Aktivitetsforeningen Fastelavn stor succes. Zumba er kommet op af køre. Mandag aften. Fordelingsmøde omkring brugs tider hos kommunen er gået godt. Vi har beholdt alle vores nuværende tider. Avisgruppen Avisen udkommer ikke mere da der ikke nok input til at drive den videre. Der deles fortsat en kalender ud med relevante datoer for aktiviteter. Rådet skaffer datoer som også lægges ud i kalendere på KAF Regnskab vil blive gennemgået i Marts Der forventes et underskud i KAF grundet forlig på abonnement af TV2Sport.

4 Gennemgang 6. rækkemødereferater Baren Baren mangler medlemmer og ønsker mere opbakning. Det skal bemærkes, at organisationen baren er i stor fare for at lukke, da de bærende kræfter ikke er tilstrækkelige. af a. Række 1 ( ) Ideer til havedag er taget med til havedagens styregruppe. Spørgsmål: Når en vaskemaskine er ude af drift, vil det kunne lade sig gøre at dette bliver vist, når man booker over nettet? Evt. kan den vise at maskinen er reserveret, så man slipper for at gå forgæves med sit vasketøj. Svar: Indtil videre kan online reservation ikke vise at en maskine er reserveret, når den er i stykker, men der det vil blive undersøgt om det er muligt. Når en vaskemaskine er ude af drift, så kontaktes der en tekniker til at reparere maskinen. Spørgsmål: På (beboer.red)mødet blev der efterlyst en manual over de fejlkoder som vaskemaskinerne kan vise. Findes en sådan? Svar: Rådet forsøger at indhente guide over fejlkoder på vaskemaskiner. b. Række 3 ( ) Se under konto Ansøgninger til konto 25 Status på uddelte beløb MHH følger op på status. Række 1 søger 250 kr. til rækkehavedag.- Godkendt Række 3 søger 250 kr. til rækkehavedag. Godkendt MOX/rådet søger 260 kr. til gave til afgående centerleder. - Godkendt MOX/rådet søger 210 kr. til køb af papir til printeren. - Godkendt Centerleder/rådet søger op til kr. til diverse kontorartikler og andet udstyr til printerrum - Godkendt Centerleder søger om kr. materialer til billeder og gardiner til at blive produceret på kollegiehavedag. Afvises. Rådet anbefaler at centerlederes nuværende kassebeholdning kan bruges som udlæg for gardiner. Maria 11B ansøger 351 kr. til at til haveredskaber til fjernelse af ukrudt. Godkendt i tilfælde af at PKS/ Inspektører ikke har en konto til at dække for denne omkostning. 8. Inspektørordningen Tilfredshedsundersøgelsen er færdiggjort men ikke færdigbehandlet af rådet. Behandles videre på næste rådsmøde.

5 Skimmelsvamp 9. i Lejlighed 12A endelejlighederne Der har været et professionelt firma ude og tage prøver og undersøge farlighed af svampesporer. Der er ikke konstateret nogen farlige svampesporer. Da PKS ikke har fået overleveret skriftligt dokumentation, sendes der nye teknikere ud og sammen med en repræsentant fra rådet tages der nye prøver og overleveres dokumentation. 10. Nøgler Nøgler til printerrum Der arbejdes på at lave flere nøgler til repræsentanter. 11. Trailere Trailere bedes stillet ved de yderste parkeringspladser (Række 1+8) 12. Havedag Invitation Der er småting der skal rettes. Opgaver på havedagen (Sværhedsgrad, Klar plan over opgaver, Draft af opgaver, hvad mangler, ) Rådet og havedagsstyregruppen vil KUN lave opgaver som en Bonus pater kollegium beboer vil kunne løse. Der vil ikke blive uddelegeret håndværker opgaver til beboere. Der bliver en klar plan over hvilke opgaver, der skal løses og hvem der sætter gang i dem. Havedagsstyregruppen arbejder dertil på en masterplan for Havedagen og fremtidige havedage. På havedagen kommer den endelige liste med opgaver. Fælles kollegie forsikring Ikke muligt man er dækket af sin private ulykkesforsikring i tilfælde af, at man kommer til skade på havedagen. Indledende møde i Havedagstyregruppe (KF,CGB, Maria 11B) Masterplan under udarbejdelse. Sidste tilmelding 14 dage inden - Godkendt Egen ogaver tildeles efter havedagen? - Godkendt Folk vælger selv hvad de skal lave på havedagen? Til dels, beboere kan melde sig på forskellige grupper med dertilhørende opgaver. Morgenmad, kan vi være der?- Løses ved stående buffet Flipover/whiteboard låne af beboer, købe til næste havedag husk at søge konto 25. Havedagsplanlægger-møde KF indkalder Traktor m. vogn JSR kontakter inspektører Jordindkøb Hold henter på dagen ved Lundtofte (JAB Kører) Inspektør på havedagen evt køre med traktor. Skal overvejes yderligere. Inspektør-fræsning Skal inspektørerne fræse? KF undersøger. Topklip - inspektører klipper inden havedag - KF Maling af gavle 19 højt, +6 måske havedagsudvalg vurderer malerteams

6 13. Findbolig.nu Opfølgning på møde d. 21. januar på PKS Vi mener ikke vi får noget ud af findbolig.nu da man er nødt til at gå ind på venteliste.findbolig.nu for at finde TKOL. Man kan heller ikke finde TKOL før man er oprettet som bruger. Alle kollegier under PKS ønsker derfor at komme ud af findbolig.nu. Kan vi vente på nyt system/ny version af findbolig? PKS arbejder på at lave en selvstændig hjemmeside der kan integreres i deres administrations system.. Nyt møde d. 28. marts. Hvem tager afsted? KF-DSK- tager af sted. 14. Mødekalender Rådsmøde Mandag den 4. april 2011 Torsdag den. 5. maj 2011 Mandag den 6. Juni 2011 Havedag Lørdag den 9. april Rækkemødedagsorden Udskudt til næste møde - ingen punkter til rækkedagsorden denne gang. 16. To-Do liste Udskudt der følges op næste rådsmøde 17. Eventuelt Udskillelse af vaskeri i separat regnskab som en separat konto det samlede regnskab. Det forslås at blive punkt på næste beboermøde. Der har været lidt usikkerhed på, hvad opgaven lød på fra PKS side, men de er nu med på at opgaven består i at få vaskeriet synligtgjort i vores regnskab. Dette vil kunne synliggøre hvordan vores vaskeris priser ligger i forhold til de udgifter som er på vaskeriet. Den røde skoda er nu blevet hentet fra kollegiets område.

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen

Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Referat, beboerrådsmøde mandag d. 5. maj 2011 i Centerbygningen kl. 19.00

Referat, beboerrådsmøde mandag d. 5. maj 2011 i Centerbygningen kl. 19.00 Referat, beboerrådsmøde mandag d. 5. maj 2011 i Centerbygningen kl. 19.00 Deltagere: Marie 7D Claus 11B Mads 15C Janni 6B Kristian 7A Lea 8C (Centerleder) Jacob 8C Afbud: Thea Dennis Formalia Valg af dirigent

Læs mere

Referat af beboermøde den 19. april 2010

Referat af beboermøde den 19. april 2010 Referat af beboermøde den 19. april 2010 Valg af dirigent: Mads er valgt. Valg af referent: Cecilie er referent. Godkendelse af referat fra sidste beboermøde: Referatet er godkendt. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Rådsmøde den 27/8 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 27/8 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 27/8 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Andersson (LGA) 19D Gregers Rasmussen (GR) 2D Sidsel Marie Andersen (SA) 19B Randi Larsen (RL) 11A Kenneth Hytting

Læs mere

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders Møller Madsen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin Anne-Sofie A. Hansen Kenneth H.

Læs mere

Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin

Læs mere

Rådsmøde den 6/3 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/3 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/3 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin Rådsmedlemmer ikke

Læs mere

Rådsmøde den 10/4 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 10/4 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 10/4 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Jakob Becker Kirkegaard Rådsmedlemmer

Læs mere

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Til stede: Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Henrik Mortensen (HHM) Anders M Madsen (AMM) Anne-Sofie A. Hansen (ASH) Jakob Lærke Lorentzen (JLL) Rådsmedlemmer ikke til stede:

Læs mere

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00

Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Referat d. 02/06-2013 klokken 16

Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Morten Schnack 411 6177 7868 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Henrik Fornitz 2507 2243 5821 Bjarke Heesche 1602 2060

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7.

Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Ordinær generalforsamling afholdt onsdag, d. 11. maj 2011 på Sønderborg Bibliotek, Kongevej 19, Lokale 7. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens (og administrators) beretning for det

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11

Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Referat fra DAASDC s repræsentantskabsmøde d. 20.3.11 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Forbundets beretning til godkendelse 4. Regnskab til godkendelse

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag. d. 12.09.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.09.04 kl. 18.30 23. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Pia H.,Torben, Klaus, Pia K., René, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 8. Godkendt,

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere