Rådsmøde den 03/ kl. 19 i Centerbygningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådsmøde den 03/05 2010 kl. 19 i Centerbygningen"

Transkript

1 Rådsmøde den 03/ kl. 19 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Mads H. Hansen (MHH), 15C Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt (MOX), 7D Andre til stede Jesper (Suppleant) Jean (Centerleder) Maria (Miljøgruppen, aktivitetsforeningen) Anders (Aktivitetsforeningen) Christina (Avis) Linn (Vaskerirengøring) Referat Relevant for / Ansvarlig 1. Formalia Valg af referent: MOX. Valg af dirigent: SH. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 2. Håndtering af konto 25 Nedlæggelse af beboerrepræsentant, der har adgang til kontoen v/ bestyrelsesmedlem Det er et problem, at centerlederen på kollegiet bliver udskiftet så ofte, da det giver problemer med adgang til konto 25. Problemet er blevet diskuteret med PKS. De vil gerne overtage centerlederens adgang. Dette vil ikke skabe så store problemer, som vi har og har haft nu, så dette er enstemmigt vedtaget på rådsmødet. Bestemmelse af procedure for udbetaling af penge fra konto 25 v/ bestyrelsesmedlem Pengene skal bevilges på et rådsmøde. Arrangement skal afholdes. Bon skal skrives under af et rådsmedlem indenfor to måneder efter afholdelse af arrangementet. Herefter kan pengene afhentes hos PKS. 3. Nyt til/fra centerlederen Jean har sendt en mail vedrørende, hvem der står for opfyldning i køkkenet. Det er centerlederen, der står for det, og der er en køkkenopfyldningskonto - den er dog brugt for i år. Konto 25 kan bevilge penge til indkøb af eksempelvis opvasketabletter indtil der igen kommer penge på kontoen. De grønne duge kommer ud at ligge i køkkenet, så de kan bruges af dem, der lejer lokalet.

2 Udlånsting Kan de opbevares i det hemmelige rum? Ikke umiddelbart ølgruppen vil stadig gerne bruge det, og det duer ikke, at alle har adgang til det. Til havedagen blev der ryddet op i skabene, og tingene ligger nu sorteret i kælderlokalet. 4. Nyt til/fra inspektøren Inspektøren og inspektørkontakten var ikke til stede ved mødet. Affaldssortering Hvor skal det jord, der ikke er rent hen? Det skal ikke i containeren, da det er dyrt at få sorteret. Måske skal den rene jord nedlægges, så kan man lægge alt slags jord der, og så kan afhentes. Maria taler med Tommas og hører, om det er muligt at få det afhentet. Fliser Stor succes der var rift om dem. Møblerne ved containeren Vi sætter et par stykker på til havedagen til at skære dem i småstykker og fylde i container. 5. Nyt fra diverse udvalg Aktivitetsforeningen Nu på Facebook: Godt initiativ. Husk at henvise til hjemmesiden. Loppemarked: Stor succes. Der vil komme to loppemarkeder mere i løbet af året. Der er søgt penge hos kommunen samt fonde til redskaber til blandt andet børneleg og motionsrummet. Der er søgt for i alt Miljøgruppen Næsten alle de nyindkøbte haveredskaber er uddelt til rækkerne. Der er søgt kr. mere hos Johannes Fog fonden. Avisgruppen Gruppen er startet igen. Deadline 20. juni og et spændende nummer er planlagt. Næste redaktionsmøde den 24. maj. Avisen skal gerne udkomme hvert kvartal udgiv også gerne hvis det kun er lidt. På lang sigt ønskes der sponsorer, der kan reklamere i avisen. Til at starte med søges konto 25 om dette, så der er noget at vise frem til potentielle annoncører. KAF kanalafstemning og tilbud på ny levering YouSee har givet os et tilbud, og der er også hentet tilbud fra andre. Mindre for pengene, mere stabilitet. Vi skal have mere information. Afstemning er afgjodt og træder i kraft fra januar Eventuelle fortsatte punkter fra beboermøde Indstillingskriterier v/ DSK Forslaget omkring ændring af indstillingskriterierne fra beboermødet er vendt med be-

3 styrelsen. Der vil ikke være blive lavet en permanent omskrivning af reglerne, så der kun skal være en af beboerne i lejligheden, der skal være studerende. Vi går ikke konkurs, og huslejen vil ikke stige uhensigtsmæssigt meget. Der bliver talt om dette igen på næste bestyrelsesmøde i oktober/november. Alt er udlejet pr. 1. maj. Halvtag på containerpladsen Christina har talt med inspektørerne omkring, hvor sådan et halvtag kan være, og hvordan det kan komme til at fungere. Inspektørerne synes, at det er en god idé, og de vil gerne dedikere pladsen, hvor der nu står komfurer og køleskabe. Et halvtag vil koste ca kr.. Det kan nemt blive rodet, kaotisk, uoverskueligt, når vi ikke har så meget plads. Christina tager sig gerne personligt af at holde orden i de ting, der bliver sat derop samt at kommer af med de ting, der ikke er blevet hentet og de ting, der er ubrugelige. Der er generel bekymring for, om det vil kunne lykkes. Det er svært at tage stilling til, når der ikke er præcis plan for, hvordan det kommer til at se ud samt hvad det vil koste. Der arbejdes mod en midlertidig løsning, så vi kan teste, om det vil blive brugt. Andet forslag er at lave bytte bytte købmand på hjemmesiden, mail og Facebook. Det kører allerede på mailen. Vi får Henrik til at se på at oprette en opslagstavle/forum på hjemmesiden. Adgang til rum i kælderen? Inspektørerne leder stadig efter en nøgle hovednøglen virker ikke. Anders prøver at finde Gregers, som vi ved har haft adgang til rummet. Ellers må Tommas finde en låsesmed. 7. Gennemgang af rækkemødereferater Række 3 Række 6 Spørgsmål: Er det muligt at kollegiet køber brænde til bålpladsen mellem hus 14 og 15? Svar: I nogle skove må man tage én favnfuld fra skovbunden. Alternativt skal man have fat i et sankekort. Række 8 Spørgsmål: Hvem sørger for, at der væltede hegn ved 19A bliver erstattet? Svar: Række 8 skal selv kontakte inspektørerne og forhøre sig om at få lavet hegnet. Spørgsmål: Kan de andre ikke opfordres til at søge inspektørerne om nye plæneklippere, så de ikke skal bruge den i række 8? Svar: Der bliver købt nye til alle rækker. Spørgsmål: Trækvognen er stadig punkteret. Kan inspektørerne blive rykket igen? Svar: Cecilie skriver til Tommas. Hvis andre kommer i nærheden af inspektørerne, så

4 nævnes det også. Spørgsmål: Kan der komme varme i festlokalet igen? Svar: Cecilie sætter det på mail til Tommas. 8. Ansøgninger til konto 25 Række 5, kr. 200 til havedag: Bevilget. Kollegiets havedag, kr. 2500: Bevilget. Række 6, kr. 200 til havedag: Bevilget. Nye lånesenge v/ Michelle 13E: Dette tages op igen, når der er overblik over kontoen. Man kan eventuelt overveje luftmadrasser til den tid. Priser skal undersøges. Række 8, kr. 300 til ukrudtsbekæmpelse (kan tages under parkbudget): Pengene kan ikke bevilges. 9. Meddelelse om bestyrelsens beslutning om at nedlægge vandmåling v/ bestyrelsesmedlem Problematik omkring målingssystemet. Ingeniør på opgaven har undersøgt sagen, og det vil ikke være muligt at fortsætte med vandmåling med de penge og midler, vi har mulighed for at bruge på projektet. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der ikke fortsættes. 10.Meddelelse om PKS runder vores forbrug på tørretumbleren op og ned v/ bestyrelsesmedlem Tørretumling måles på ører, hvilket giver PKS problemer med deres regnskab. Fra nu af vil der blive rundet op og ned til nærmeste krone, og dette er ikke ved hver vask men pr. måned. 11.Havedag Gennemgang af opgaver og evt. uddeling af hjælp før Der afholdes udvidet havedagsmøde hos Cecilie i morgen klokken 19: Børnehavens rygning foran centerbygningen De står her tit. I vinter gav vi dem lov til at stå bag centerbygningen, og de står her stadig og også foran centerbygningen. De sidder også på hegnene. Heldigvis rydder de op efter sig. Vi henviser dem til at ryge bag ved centerbygningen og tømme askebægrene. 13.Punkter til næste rækkemødedagsorden Næste rådsmøde tirsdag den 15. juni Husk at ansøge om ændret boligsikring i forbindelse med huslejestigningen til august. Reglementet på containerpladsen skal overholdes. Ser man en bjørneklo skal man kontakte inspektørerne. Maling må ikke opbevares i skurene i rækkerne. Vejsalt må ikke opbevares i skurene cykler og redskaber ruster. Det skal stilles på pallen på containerpladsen (lukket til). Husk at stille trillebøre tilbage, når de er brugt. Hold orden i skraldeskurene.

5 Hundelorte skal fjernes. Vil I have fældet et træ? Så kontakt rådet inden næste rådsmøde. Herefter bliver der taget kontakt til kommunen, som vil se om det er muligt at få det fældet i forhold til lokalplanen. Der skal være træer på kollegiet, og vi har fået fældet en del, så det er ikke sikkert, at alle ønsker kan blive opfyldt. 14.Nøgle til pejsestuen v/ Marie Bør man have adgang til pejsestuen på samme måde som til køkkenet? Inspektørerne har gang i noget med alarmer. Der følges op på det, og vi vender tilbage til punktet på et senere tidspunkt. Når centerbygningen lånes, er det også et problem, at det ikke bliver tjekket med det samme. Jean opfordres til at tjekke lokalet hurtigst muligt. Nøglerne skal afleveres hurtigst muligt til Jean, og de skal vel i grunden afleveres i postkassen klokken 12 dagen efter, centerbygningen er lånt, da det er her, der skal være gjort rent. Vi tager det op på næste møde, når Jean er her. 15.Registrering af hunde Intet nyt. 16.Fortsat, hvem er PFIU repræsentant? Stadig ingen repræsentant. Mads får Simon til at skrive en seddel omkring arbejdet, som vi kan dele ud. 17.Næste møde Tirsdag den 15. juni 2010 klokken 19. Mandag den 9. august 2010 klokken Eventuelt Rengøring af centerbygningen Det var en uheldig situation i januar, hvor der ikke blev gjort rent. Vi skal vide, hvordan og hvorledes vi gør i forbindelse med ferier. Linn skriver til inspektørerne, når hun har ferie, så der ikke udbetales løn. Hvad med afløser, når Linn har ferie og hvornår skal ferie meldes? Meld ferie mindst 14 dage før, hvis der kommer til at gå mere end en uge uden rengøring. Har vi talt med inspektørerne omkring beskæring af træer på Gøngehusvej, maling af gavle osv.? Det er Cecilie, der ikke er til stede i aften, der har taget kontakt til inspektørerne omkring dette. Vi følger op på det. Børnehaven har mange høje træer. Kan man henstille til kommunen, at de bliver beskåret? Det er generelt svært at få træer beskåret herude. Der er blandt andet et stort træ mellem række 6 og 7. Maria har set en annonce i avisen med en mand, der vil fælde træer gratis såfremt han

6 må beholde det. Det undersøges, hvordan dette kan gøres i forhold til forsikring og den slags. Trapperne i rækkerne er blevet skiftet Tommas har udtrykt tilfredshed omkring dette, men det er ikke alle, der er tilfredse med det alle steder. Det er kun sten, der er gået helt i stykker, der er blevet skiftet, og der er stadig mange, der ikke har det godt, selv om de ikke er gået direkte i stykker. Vi udfærdiger noget materiale til Tommas. Anders 15F tager billeder.

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 31/3 2009 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/11 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders Møller Madsen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin Anne-Sofie A. Hansen Kenneth H.

Læs mere

Rådsmøde den 27/8 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 27/8 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 27/8 2008 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Andersson (LGA) 19D Gregers Rasmussen (GR) 2D Sidsel Marie Andersen (SA) 19B Randi Larsen (RL) 11A Kenneth Hytting

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/11 2006 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Henrik Mortensen (HHM) Anders M Madsen (AMM) Anne-Sofie A. Hansen (ASH) Jakob Lærke Lorentzen (JLL) Rådsmedlemmer ikke til stede:

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Referat af beboermøde 14. november 2012

Referat af beboermøde 14. november 2012 Referat af beboermøde 14. november 2012 1. Valg af dirigent Troels 2. Valg af referent Helene Sloth Hansen 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse Rettidig indkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 6/2 2007 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Anders M Madsen Anne-Sofie A. Hansen Stefan Elmsted Jensen Jakob Becker Kirkegaard Sidsel Marie Andersen Mark Anderson Birte Martin

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager Kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 28.07.2014 Tidspunkt: 19.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Arrangør Referent Mads Hauberg Almindeligt Bestyrelsesmøde Foreningen af kollegianer på

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Referat d. 02/06-2013 klokken 16

Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Referat d. 02/06-2013 klokken 16 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Morten Schnack 411 6177 7868 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Henrik Fornitz 2507 2243 5821 Bjarke Heesche 1602 2060

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44

Sidst ændret: 2011-03-07 Kl. 20:44 2011-03-01, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-03-07 Kl. 20:44 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger.

Kildevænget er en afdeling af GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening), som består af 7 afdelinger. AFDELINGSBESTYRELSENS BERETNING 2014/15. Beretningen indeholder i år mange punkter, men bestyrelsen syntes det er vigtigt, at beboerne får al information om, hvad der er sker, og der er sket rigtig meget

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014 (a) Ordstyrer: Kristoffer (b) Referant: Christian E. (Engstrøm) (c) Til stede: Anne-Marie (AM), Christian E. (Engstrøm), Christian N. (Nygaard),

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere