1... Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1... Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer2"

Transkript

1 Møde i tirsdag den 8. november 2005, Kl i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer Behandling af årsberetninger fra børnehuset Bjerget, Klakkebjerg 1 og børnehaven Malmparken, Lilletoften Orientering fra formanden Orientering fra formanden om opfølgning af initiiver vedr. pladssituionen i Skovlunde Centrale projekter i 2006 under udviklingsprogrammet "Et godt børneliv - et fælles ansvar" Miljøcertificering - orientering om pilotprojekt Ansøgning fra Børns Vilkår om støttepakke/sponsor i henhold til lov om social service Ansøgning om tilskud i henhold til 115 i lov om social service fra Skovlunde Idrætsforening - Håndbold og Gymnastik MRSA- handlingsplan for den kommende Region Hovedstaden Rapport fra Københavns Amt vedrørende forebyggelse af overvægt hos børn og unge Kvalitetsstandard - for personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for genoptræning Frit valg priser Stus - Sundhedsopgaver som følge af kommunalreformen Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer

2 Børn & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning. s møde 8. november 2005 Punkt 1: Godkendt 2. Behandling af årsberetninger fra børnehuset Bjerget, Klakkebjerg 1 og børnehaven Malmparken, Lilletoften den 7. juni 2005, pkt. 23 den 16. august 2005, pkt. 4 Resumé Udvalget behandlede den 7. juni årsberetningerne fra daginstitutioner og dagplejen med udgangspunkt i den opsamling, der er udarbejdet af Børn & Unge. Den 16. august besluttede udvalget invitere 2 institutioner til en mere detaljeret drøftelse. Bilag 2 årsberetninger (tidligere udsendt) Børn & Unge foreslår, drøftelsen og de faldne bemærkninger tages til efterretning.

3 s møde 8. november 2005 Punkt 2: Godkendt. finder, institutioner i lejet byggeri kendetegnes generelt ved bygningsstandarden ikke er tidssvarende og vedligeholdelsesstandarden utilfredsstillende. Derfor ønsker udvalget der udarbejdes et stusmeriale til snarlig behandling. 3. Orientering fra formanden Resumé a. Samarbejdet med Ballerup Forældrenævn b. Afslutningsarrangement i forbindelse med udvalgets møde i december c. Orientering om tilsynssag Børn & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning s møde 8. november 2005 Punkt 3:

4 ad a) Tages op i det nye udvalg ad b) Fastlagt til 6. december kl ad c) Taget til efterretning 4. Orientering fra formanden om opfølgning af initiiver vedr. pladssituionen i Skovlunde Børn & Unge foreslår, orienteringen tages til efterretning s møde 8. november 2005 Punkt 4: Godkendt 5. Centrale projekter i 2006 under udviklingsprogrammet "Et godt børneliv - et fælles ansvar" Skole- og Uddannelsesudvalget 8. oktober 2004 pkt oktober 2004 pkt. 7 Kultur- og Fritidsudvalget 2. november 2004 pkt. 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4. januar 2005 pkt. 10 og 11

5 Skole- og Uddannelsesudvalget 11. januar 2005 pkt. 6 og januar 2005 pkt. 8 og 9 Skole- og uddannelsesudvalget 10. maj 2005 pkt. 5 Social- og sundhedsudvalget 10. maj 2005 pkt juni pkt. 11 Skole- og Uddannelsesudvalget 7. juni pkt. 4. Resumé I bestræbelserne på skabe mere rummelighed i daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skoler vil udviklingsprogrammet primært sætte fokus på 0 5 års området og de ældste børn/ unge i Ballerup kommune. For 0-5 års området foreslås det, kontinuitet og sammenhæng i børns liv er et område som udbygges og kvalificeres. Sideløbende sigtes der på kvalificere samarbejdet med forældre til småbørn om en tidlig indss. Der iværksættes en proces, som sikrer inddragelse af forældre, ledere og medarbejdere. For ungeområdet foreslås det, der etableres en særlig overfor udste unge i forholdet mellem skole, uddannelse og erhverv. Sideløbende vil der pågå drøftelser med ledere og medarbejdere fra ungeområdet om øvrige projekter. I forlængelse af Ballerup Kommunes hensigt om skabe mere rummelighed i daginstitutioner, fritidsinstitutioner og skoler vil udviklingsprogrammet primært sætte fokus på års - området og ungeområdet i Iværksættelsen af nye centrale initiiver vil omfte de yngste og de ældste børn/unge i kommunen. 0-5-års-området Der er indkaldt til præsention og drøftelse, med ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra dagtilbud, sundhedsplejen, PPR samt Job og Familie, om mulige projekter i 0-5 års området, der kan understøtte programmets intentioner. a. Det tænkes eksempelvis på, kontinuitet og sammenhæng i børns liv vil være et tema, som skal udbygge og kvalificere koblingen mellem institutioner og medarbejdere til gavn for børn og forældre.

6 b. Sideløbende forberedes indsser, der sigter på støtte forældre til børn primært i 0-2 års alderen til det blive og være opmærksomme og inddragende forældre. Der bygges videre på de erfaringer der hidtil er gjort. Disse forældreorienterede indsser ses som en tværfaglig indss for medarbejdere som har en tilknytning til de yngste børn. Processuelt inddrages ledere, medarbejdere, forældre og forældrebestyrelser fra 0-5 års - området til videreudvikle og kvalificere førnævnte ideer. Ungeområdet c. Der er taget initiiv til, Ballerup Kommune i samarbejde med det tværkommunale UU sætter fokus på de sårbare unge i Ballerup Kommune gennem målrettet individuel uddannelsesvejledning. Dette skal bidrage til, der skabes en lettere og smidigere overgang for disse unge fra folkeskole til ungdomsuddannelser og erhvervslivet. I forbindelsen med de ældste børn/ unge vil der primo 2006 blive afholdt et arrangement i lighed med 0-5 års området. Hensigten er også her få kortlagt ledelses- og medarbejderrepræsentanternes ideer om projekter, der er i overensstemmelse med programmets intentioner. Børn og Unge foreslår, kontinuitet og sammenhæng i børns liv udbygges og kvalificeres og samarbejdet med forældre til småbørn om en tidlig indss kvalificeres. s møde 8. november 2005 Punkt 5: Godkendt 6. Miljøcertificering - orientering om pilotprojekt

7 Resumé Gennem sit medlemskab af Dogme 2000 har kommunen forpligtet sig til blive miljøcertificeret. På nuværende tidspunkt er Måløv Renseanlæg og Vandforsyningen miljøcertificeret. Målet er, hele kommunen bliver miljøcertificeret og derfor igangsættes nu et pilotprojekt om miljøcertificering af 4 institutioner. De 4 institutioner er Plejecenter Toftehaven, Børnehaven Dyvels Kr, Kloakforsyningen og East Kilbride Badet. Projektet består af et kursusforløb med tilhørende hjemmearbejde i institutionerne. Mellem hver kursusgang vil institutionerne kunne få hjælp fra Grønt Sekretari. Kurset starter den 8. november 2005, og det forventes de 4 institutioner bliver miljøcertificeret i september På baggrund af pilotprojektet vil der blive udarbejdet en plan for det videre arbejde med miljøcertificering af kommunen. Grønt Sekretari foreslår, sagen tages til efterretning. s møde 8. november 2005 Punkt 6: Godkendt 7. Ansøgning fra Børns Vilkår om støttepakke/sponsor i henhold til lov om social service

8 Resumé Kontaktgruppen bevilgede på deres møde den 8. december kr. til Børns Vilkår til rådgivning på børne- og forældretelefonen for Der er siden 2000 bevilget kr. hvert år. I 2004 modtog de yderligere til foreningens sorggruppe. Det er den gennemsnitlige udgift til et barn i sorgbehandling. Børns Vilkår understregede, ansøgningen ikke skulle ses som betaling for barnet, men som et tilskud til sorggrupperne. Børns Vilkår tilbyder nu Ballerup Kommune en støttepakke/sponsor, såfremt der indbetales mindst kr. For dette tilskud får kommunen kuglepenne, plaker, postkort, diplomer, takkebreve, elektroniske støttebevis til egen hjemmeside og kommer på Børns Vilkårs sponsorliste på Børns Vilkårs hjemmeside. Ansøgningen er begrundet i, der mangler penge til deres sorggruppe. Kontaktgruppens høringssvar Det anbefales, der indbetales kr. til Børns Vilkår til støttepakke/sponsor.. Bilag Ansøgning vedlægges Job & Familie foreslår, der indbetales kr. til Børns Vilkår, hvorefter Ballerup Kommune modtager de nævnte produkter og ydelser. s møde 8. november 2005 Punkt 7: Godkendt med bemærkning om, midlerne til merialer i stedet bør bruges til gavn for rådgivningen.

9 8. Ansøgning om tilskud i henhold til 115 i lov om social service fra Skovlunde Idrætsforening - Håndbold og Gymnastik Resumé Skovlunde Idrætsforening ønsker starte hold op for børn i alderen 5 8 år, som har motoriske problemer. Der vil være 7 9 på hvert hold. Træning 1 timer ugentlig. Formålet med træningen er forbedre børnenes motorik. Træningen tager udgangspunkt i grundlege. Træningen er skjult i alle former for sjove øvelser på redskaber. Derved får børnene styrket deres selvværdsfølelse og vil få lettere ved begå sig socialt. Udvalget bevilgede i møde den 16. august kr. til stole og borde til nye lokaler, bl.a. for disse børn og deres forældre. Krybetunnel, faldskærme, skumbolde m.m. Løn til træner Brugerbetaling kr kr kr. Kontaktgruppens høringssvar Det anbefales, der bevilges kr. til redskaber. Til evt. nedsættelse af brugerbetalingen eller indkøb af ekstra redskaber, kan SIF henvises til søge midler i Folkeoplysningsudvalget. Bilag Ansøgning (udsendes)

10 Job & Familie foreslår, der bevilges kr. til indkøb af redskabet i henhold til lov om social service og SIF henvises til søge om tilskud i Folkeoplysningsudvalget til evt. nedsættelse af brugerbetalingen eller indkøb af ekstra redskaber. s møde 8. november 2005 Punkt 8: Godkendt 9. MRSA- handlingsplan for den kommende Region Hovedstaden Københavns Amt har udsendt MRSA- handlingsplan for den kommende Region Hovedstaden. Handlingsplanens formål er hindre smittespredning og nedsætte forekomsten af MRSA på sygehuse, lægepraksis, plejehjem og andre kommunale institutioner. Baggrunden for udarbejdelsen af handlingsplanen er meticillin- resistente stafylokokker (MRSA) i stigende antal konsteres i Danmark. Stigningstaksten er i øjeblikket en fordobling pr halvår. Der er derfor tale om en epidemi. Handlingsplanen omfter målgrupper i sundheds- og plejesektoren samt de tilhørende forvaltninger i både primærsektor og på sygehuse. Kommunerne indtager en central rolle i indssen. Handlingsplanen har tilvejebragt faglig vejledning, der angiver hvilke konkrete foranstaltninger, som effektivt og hensigtsmæssigt bør iværksættes. Der vil være behov for løbende dialog, orientering og samarbejde mellem alle de berørte parter (sygehuse, kommuner, praktiserende læger, Embedslægeinstitutionen).

11 Med hensyn til de økonomiske konsekvenser, som planen må give anledning til, må de, indtil videre, håndteres inden for de nuværende økonomiske rammer. Når den nionale handlingsplan kommer, forventes en drøftelse af økonomisk kompension. Københavns Amt og Embedslægeinstitutionen vil snarest invitere til administriv drøftelse af planens faglige, organisoriske og økonomiske indhold. Der vil blive neds en tværgående arbejdsgruppe med repræsention af relevante aktører på området med henblik på udredning og videre foranstaltninger. Bilag MRSA- handlingsplan for den kommende Region Hovedstaden (udsendes). Servicedirektørens stab foreslår, orienteringen tages til efterretning der arbejdes videre med en konkret handlingsplan for Ballerup Kommune vedrørende MRSA. s møde 8. november 2005 Punkt 9: Godkendt 10. Rapport fra Københavns Amt vedrørende forebyggelse af overvægt hos børn og unge En arbejdsgruppe under Københavns Amt, bestående af repræsentanter for amtet, almen praksis, børneafdelingerne, kommunerne, Embedslægevæsenet samt FKKA har

12 udarbejdet en rapport omhandlende udredning af og anbefalinger for en forebyggende indss af overvægt hos børn og unge. Arbejdet har været iværks for skabe forudsætninger for en fremtidig koordineret, forebyggende indss, der kan bremse den bekymrende udvikling i regionen. Rapporten indeholder anbefalinger vedrørende rolle og ansvarsfordeling for de involverede parter, den generelle forebyggende indss samt den specifikke indss over for børn og unge, der har udviklet overvægt samt de fællesregionale opgaver. De kommunale erfaringer fra Ballerup Kommune falder godt i tråd med arbejdsgruppens anbefalinger. Sundhedspolitikken for Ballerup Kommune, som aktuelt er sendt i høring, har netop overvægt som et eksplicit område, ligesom kost og motion indgår eksplicit. Rapporten vil nurligt indgå i udmøntningen af sundhedspolitikken på området overvægt/kost/motion inden for børn- og ungeområdet. Bilag Not vedrørende rapport fra Københavns Amt vedrørende forebyggelse af overvægt hos børn og ungerapport (udsendes) Rapport fra Københavns Amt vedrørende forebyggelse af overvægt hos børn og unge (udsendes) Servicedirektørens stab foreslår, rapportens anbefalinger indgår i det videre arbejde med den konkrete udmøntning af Sundhedspolitikken. s møde 8. november 2005 Punkt 10: Godkendt

13 11. Kvalitetsstandard - for personlig og praktisk hjælp Social- og sundhedsudvalget den 11. november 2003, pkt. 8 Social- og sundhedsudvalget den 2. december 2003, pkt. 11 Økonomiudvalget, den 9. december 2003, pkt. 19 Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2003, pkt. 14 Social- og sundhedsudvalget den 2. december 2004, pkt. 10 Økonomiudvalget, den 14. december 2004, pkt. 9 Kommunalbestyrelsen, den 20. december 2004, pkt. 6 Resumé Kvalitetsstandarden skal revideres mindst 1 gang årligt. Der foreligger nu forslag til revideret kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp. I henhold til Socialministerens bekendtgørelse om kvalitetsstandarder skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp m.v. Kvalitetsstandarden rummer ingen ændring i forhold til det aktuelle vedtagne serviceniveau. Der er heller ikke ændret i kvalitetsstandardens opbygning. Ændringerne er alene af redaktionel karakter og er fremhævet ved understregning af teksten. Forslaget til kvalitetsstandarden skal til høring i Ældrerådet. Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. Bilag Forslag til kvalitetsstandard (udsendes) Kommunalbestyrelsen

14 Ældre & Handicap foreslår, den reviderede kvalitetsstandard drøftes, sagen sendes til høring i Ældrerådet, og kvalitetsstandarden med ændringer indstilles til godkendelse i udvalgets decembermøde. s møde 8. november 2005 Punkt 11: Indstilles til godkendelse 12. Kvalitetsstandard for genoptræning , den 11. november 2003, pkt. 9 Økonomiudvalget, den 9. december 2003, pkt. 18 Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2003, pkt. 13, den 2. december 2004, pkt. 9 Økonomiudvalget, den 14. december 2004, pkt. 10 Kommunalbestyrelsen, den 20. december 2004, pkt. 7 Resumé Kvalitetsstandarden skal revideres mindst 1 gang årligt. Der foreligger nu forslag til revideret kvalitetsstandard for genoptræning. I henhold til Socialministerens bekendtgørelse om kvalitetsstandarder skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for genoptræning.

15 Den reviderede kvalitetsstandard rummer ingen ændring i forhold til det aktuelle serviceniveau, og der er alene foretaget redaktionelle ændringer. De foreslåede ændringer er markeret med streg i venstre margin. Ved næste revision i 2006 vil kvalitetsstandarden blive radikalt ændret, da der i forbindelse med kommunalreformen vil ske omftende ændringer i opgavefordelingen mellem kommune og sygehus. Forslaget til kvalitetsstandarden skal til høring i Ældrerådet. Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser. Bilag Forslag til kvalitetsstandard (udsendes) Kommunalbestyrelsen Ældre & Handicap foreslår, den reviderede kvalitetsstandard drøftes, sagen sendes til høring i Ældrerådet, og kvalitetsstandarden med ændringer indstilles til godkendelse i udvalgets decembermøde. s møde 8. november 2005 Punkt 12: Indstilles til godkendelse 13. Frit valg priser Resumé

16 Timepriserne for personlig og praktisk hjælp på hjemmehjælpsområdet, samt kostpriser for mad leveret til borgere i eget hjem i Ballerup kommune, skal justeres mindst én gang årligt. Ældre & Handicap har beregnet timepriserne for 2006 med udgangspunkt i da leveret af Ballerup kommunes økonomisystem, sammenholdt med det forventede antal leverede timer i Ældre & Handicap har ligeledes beregnet kostpriser på madportioner i Som udgangspunkt for beregningerne benyttes en tidligere anvendt beregningsmodel, med yderligere inspirion fra KL s foreslåede model, version 4, der nu er så veludbygget, det sikrer et så validt og sikkert beregningsgrundlag, som det er muligt. Forudsætninger for prisberegningerne vedrørende Frit-Valgs priser i 2006 har ikke ændret sig væsentligt siden 2005, dog har aktivitetsniveauet æn- dret sig markant i stigende grad, ligesom øgede lønomkostninger indvirker på timeprisberegningen, da den overvejende del af omkostningerne er lønninger. Disse faktorer har bevirket, timepriserne har ændret sig mere end en almindelig pris- og lønfremskrivning ville have bevirket. Timepriserne for personlig og praktisk hjælp. Dagrundlaget for priserne for 2006 fremkommer ved brug af Ballerup Kommunes økonomisystem samt et dabase program, der leverer de øvrige nødvendige da med hensyn til økonomida samt en oversigt over visiterede timer. Timepriserne er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2004 samt leverede timer i udvalgte gennemsnits uger i Kostprisen for et standardindkøb er beregnet ud fra det gennemsnitlige vederlag, som kommunen betaler til de tilsluttede forretninger, hvortil der tillægges prisen for 15 min. praktisk bistand (til behandling af indkøbssedlen). På baggrund af ovenstående fremkommer nedenstående priser: Timepris for en normaltime for 231 kr. 224 kr. 221 kr. 245 kr. praktisk bistand Timepris for personlig hjælp (på 284 kr. 283 kr. 264 kr. 296 kr. bekvemme tider) Timepris for personlig hjælp (på 348 kr. 341 kr. 346 kr. 362 kr. ubekvemme tider) Kostpris for et standardindkøb 136 kr. 134 kr. 133 kr. 147 kr.

17 Kostprisen for madservice Dagrundlaget for priserne for 2006 fremkommer ved brug af Ballerup Kommunes økonomisystem samt opgørelse over antal forventede leverancer i Som det fremgår af nedenstående, er priserne i 2006 faldet en anelse i forhold til 2005, hvilket i stor udstrækning skyldes højere effektivitet s i relion til et stigende antal leverede portioner. Kostprisen for følgende leverance af én portion mad leveret til borgeren: Kostpris for en normalportion 73 kr. 73 kr. 77 kr. 76 kr. Kostpris for en diætportion 95 kr. 95 kr. 99 kr. 98 kr. Kommunalbestyrelsen Ældre & Handicap foreslår, de beregnede timepriser godkendes. s møde 8. november 2005 Punkt 13: Indstilles til godkendelse 14. Stus - Sundhedsopgaver som følge af kommunalreformen

18 Resumé De kommende kommunale opgaver vedr. sundhedsområdet er fastlagt i sundhedsloven, lov om regionernes finansiering og lov om klage- og erstningsadgang. Kommunerne er sammen med regionerne fremover ansvarlige for, sundhedsvæsenet tilbyder en befolkningsrettet indss vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme, samt behandling af den enkelte pient. Kommunerne tilføres endvidere nye opgaver og øget ansvar. Desuden skal kommunerne medvirke med finansiering af regionens udgifter. KL har indgået aftale om opgave- og strukturreformens økonomiske konsekvenser og Københavns Amt har udarbejdet nøgletal for sundhedsområdet, samt beskrevet personaleramme i forbindelse med strukturreformen. Der kan rejses en række problemstillinger i forbindelse hermed, navnlig om stofmisbrugsområdets opdeling, køb og salg af ydelser blandt kommunerne, afgrænsning mellem borgerrettet og pientrettet forebyggelse og sundhedsfremme og endeligt vedr. genoptræningsområdet. På genoptræningsområdet arbejder en arbejdsgruppe under Indenrigs- og sundhedsministeriet med nærmere definitioner og afgrænsning af bl.a. specialiseret ambulant genoptræning mm. Dette arbejde kan få indflydelse på den endelige fordeling af årsværk. Resultet af dette arbejde skulle foreligge ved udgangen af oktober måned Såfremt det foreligger før mødet i Social- og Sundhedsudvalg, vil dette blive eftersendt til orientering. Der er administrivt neds en arbejdsgruppe med reference til Servicedirektøren, der i løbet af foråret 2006 vil have afdækket konsekvenserne af den nye lovgivning på sundhedsområdet. Bilag Not af 28.oktober 2005 vedr. nye opgaver og øget ansvar på sundhedsområdet og problemstillinger i forbindelse hermed (udsendes) Servicedirektørens stab foreslår, orienteringen tages til efterretning

19 s møde 8. november 2005 Punkt 14: Godkendt

2... Ændret tidspunkt for gennemførelse af studierejse for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget2

2... Ændret tidspunkt for gennemførelse af studierejse for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget2 Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 15. august 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Udvalgsmøder 2007. 2 2... Ændret tidspunkt for gennemførelse af studierejse

Læs mere

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2

1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune d.16. maj 2006.2 Møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget tirsdag den 14. marts 2006, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelse: Edge City Network -Sundhedskonference i Ballerup Kommune

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. marts 2007 Kl. 17.00 Byrådssalen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sundhedsaftaler med Region Syddanmark...2 2. Samarbejde

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

2... Ny "Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune" - 2. behandling/endelig vedtagelse 3

2... Ny Styrelsesvedtægt for Ballerup Kommune - 2. behandling/endelig vedtagelse 3 Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 28. november 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008.

Resumé Der er udarbejdet revideret forslag til takster for daginstitutioner og dagpleje i 2008. Møde i den 09.10.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Forslag til takster daginstitutioner og dagpleje 2008. 2 2... Indss i forbindelse med overgange. 3 3... Meddelelse:

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde tirsdag den 12. maj 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002.

Åbent møde i Folkeoplysningsudvalget, tirsdag den 17. december 2002. Åbent møde i, tirsdag den 17. december 2002. Dagsorden (omfter punkterne 1-7) Meddelelser a) BMSI frafalder ansøgning om tilskud i 2003 b) Orientering om sager fra KFU, herunder pjecen "Ballerupmodellen"

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003

Fastsættelse af tidspunkt for udvalgets møder i 2003 Åbent møde i, tirsdag den 15. oktober 2002 i Ballerup Idrætspark. Dagsorden med beslutninger (omfter punkterne 1-7) Meddelser a) Temadag 27. oktober 2002 på Villa Blide b) Foreningen Ballerup Harmoni Orkester

Læs mere

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3

2... Status på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde om Ballerup Sprogcenter3 Møde i tirsdag den 6. februar 2007, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Lokal erhvervsservice i Ballerup Kommune. 2 2... Stus på aftalen om det fremtidige kommunale samarbejde

Læs mere

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 *

1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 3 for maj 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 27. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 DAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Møde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

Møde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet Møde i Social- og Sundhedsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-7) Møde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet 9931896 Social- og Sundhedsudvalget, den 12. februar 2002, pkt.

Læs mere

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse. Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Virksomhedsbesøg hos Falck i Ballerup Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og Falck er en virksomhed

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Jytte Schmidt (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 07/2007 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. september 2007 Start kl. : 12.00 Slut kl. : Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand)

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Referat Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Referat Dato: 26. marts 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: kl. 13,30-15,45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/11 Forslag til Frivillighedspolitik

Læs mere

1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets besøg på projekt Nyt Spor

1. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets besøg på projekt Nyt Spor Møde i den 02.10.2007, kl. 13:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... s besøg på projekt Nyt Spor2 2... 300 timers reglen - stus pr. 1. oktober 2007. 2 3... Rapport fra Udvalgets studietur

Læs mere

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86

Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 Punkt 6. Høring: Kvalitetsstandarder 2015 for Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86 2015-023300 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at den reviderede kvalitetsstandard

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1

Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Referat for Sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2007 kl. 08:00 i Aars, lokale 1 Indholdsfortegnelse 46. Rygcentret... 87 85 Medlemmer Martin Glerup Bent Sloth Ole B. Sørensen Mads Krarup Nielsen Søren

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 04.10.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 39. Orientering fra SSP-området... 3 40. Initiativer på alkoholområdet...

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse: FKKA's Social- og Handicapudvalgs årlige sommermøde *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse: FKKA's Social- og Handicapudvalgs årlige sommermøde * Møde i tirsdag den 16. august 2005, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mailorienteringer * 2. Meddelelse: FKKA's Social- og Handicapudvalgs

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 *

1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn, nr. 2 for marts 2003 * Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tirsdag den 6. maj 2003, Kl. 13.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse Nyt til samarbejdspartnere, fra Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn,

Læs mere

Forvaltningen vil i samarbejde med Presse- og Informationsafdelingen iværksætte arbejdet for at imødekomme vejledninger og lovgivning.

Forvaltningen vil i samarbejde med Presse- og Informationsafdelingen iværksætte arbejdet for at imødekomme vejledninger og lovgivning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-15) Meddelelser a. Udvikling af børnetallet set i forhold til prognosen Opgørelse af 4. juli 2002 (udsendes) b. Afsluttende rapport om Projekt overgang

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet.

Referat. Sundhed og Forebyggelse. Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale. Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet. Referat Sundhed og Forebyggelse Mødedato 22. august 2007 kl. 15.00 Mødelokale Valbyvej 69 G Fraværende Åbne sager 8 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse Sundhed og Forebyggelse den 22. august

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006

Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Vesthimmerlands Kommune, Børne- og skoleudvalgets møde den 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 51. Drøftelse af visioner, strategi og udvikling i børne- og skoleudvalget 52. Dialogstruktur 53. Juniorklub

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes.

1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Pkt.nr. 6 Handleplan for specialundervisning 519725 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Skoleudvalget 1. at høringssvarene fra skolebestyrelserne og andre interessenter drøftes. Endvidere

Læs mere

Møde i Socialudvalget den 14.08.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE

Møde i Socialudvalget den 14.08.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE Møde i den 14.08.2007, kl. 08:00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser fra Formanden - Børn & Unge. 2 2... Forslag omhandlende udarbejdelse af modernieringsplan for daginstitutionerne

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen

Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen Spørgsmål og svar til Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen 1. Generelt Hvordan er mobning defineret? Loven fastsætter ikke en central, nagelfast definition

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Etape 1 er nu detailprojekteret, og der har været afholdt en indbudt licitation blandt 5 entreprenører.

Etape 1 er nu detailprojekteret, og der har været afholdt en indbudt licitation blandt 5 entreprenører. Møde i Social- og Sundhedsudvalget DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-9) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Tilmeldinger til FKKA s konference gennemføres.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Socialudvalgsmødet fællesmøde med Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget, den 28. november 2006 Kl. 16.00 i Sollentuna I + II på Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser...

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser... FURESØ KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet Medlemmerne mødt. Afbud fra Susanne Mortensen (C) Mødet hævet kl. 18.50 Lars Carpens

Læs mere

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark

Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget DAGSORDEN med beslutninger (1-9) Virksomhedsbesøg hos AMBU, Pederstrup Erhvervspark 2002000902 Udvalget har besluttet besøge lokale virksomheder, og AMBU besøges

Læs mere

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag).

Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). Punkt 4. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. v/ Hanne Hostrup, Myndighedsafdelingen. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner

Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Bilag 1 - Driftsmål 2010 Fagsekretariat Dagtilbud Børn samt daginstitutioner Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

R E F E R A T. Mandag den 24. november 2008, kl. 09.00 Holbækvej 141 B, Kalundborg

R E F E R A T. Mandag den 24. november 2008, kl. 09.00 Holbækvej 141 B, Kalundborg ÆLDRERÅDET R E F E R A T Mandag den 24. november 2008, kl. 09.00 Holbækvej 141 B, Kalundborg Fraværende: Lene Olrik. Henrik Mandrup deltog fra pkt. 19. Punkter 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask

DAGSORDEN. Jens Holst (formand) (Telefon: / ) Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Handicaprådet DAGSORDEN Møde nr. : 04/2012 Sted : Rådssalen, rådhuset, Torvet 3 i Grenaa Dato : 12. april 2012 Start kl. : 15.30 Slut kl. : 18:30 Handicaprådet Jens Holst (formand) (Telefon: 86 30 05 65

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere